FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert 28.05.2014"

Transkript

1 FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert Forhandlingsstart Nr Navn Fagforening NHO/Landsforening Utløp Status 83 Verkstedsoverenskomsten (Industrioverenskomsten) Fellesforbundet Norsk Industri Oppgjøret vedtatt Nexans-overenskomsten (Industrioverenskomsten) Fellesforbundet Norsk Industri Oppgjøret vedtatt Teko-overenskomsten (Industrioverenskomsten) Fellesforbundet Norsk Industri Oppgjøret vedtatt Teknologi-og Dataoverenskomsten (Industrioverenskomsten) Fellesforbundet Norsk Industri Oppgjøret vedtatt Verkstedsoverenskomsten - Parat Parat Norsk Industri Oppgjøret vedtatt Teknologi-og Dataoverenskomsten-Parat Parat Norsk Industri Oppgjøret vedtatt Teko-overenskomsten - Parat Parat Norsk Industri Oppgjøret vedtatt Nexans-overenskomsten Parat Parat Norsk Industri Oppgjøret vedtatt Brudd i forhandlingene 21. mars, meklingsløsning 5. april 331 Fellesoverenskomsten for byggfag Fellesforbundet Byggenæringens Landsforening Oppgjøret vedtatt Byggeindustrien Fellesforbundet Byggenæringens Landsforening Brudd i forhandlingene 24. mars, meklingsløsning 9. april. Oppgjøret vedtatt Riksavtalen - Hotell og Restaurant Fellesforbundet NHO Reiseliv Brudd i forhandlingene 21. mars, meklingsløsning 7. april. Svarfrist Meklingsforslaget nedstemt, streik varslet i fra 12. mai. Streiken avblåst etter frivillig mekling. Oppgjøret vedtatt 23. mai 442 Norwegian Air Shuttle AS-Kabin Parat NHO Luftfart Brudd i forhandlingene, meklingsfrist 29. april kl 24:00, pause i meklingen. Ingen meklingsløsning, 1 kabinansatt tatt ut i streik Forhandlingsløsning 19. mai 91 Biloverenskomsten - Fellesforbundet Fellesforbundet Norges Bilbransjeforbund Forhandlingsløsning 4. april Oppgjøret vedtatt 7. mai 14 Vekteroverenskomsten NAF NHO Service Brudd i forhandlingene 9. april Nye forhandlinger og løsning april. Svarfrist 23. mai 228 Vekteroverenskomsten - Parat Parat NHO Service Brudd i forhandlingene 9. april

2 10 Renholdsoverenskomsten NAF NHO Service Svarfrist 11. juni. 501 Bussbransjeavtale-LO Norsk Transportarbeiderforbund NHO Transport vedtatt Pause i forhandlingene, men frist for avslutning av forhandlingene er satt til 21. mai. Forhandlingsløsning 21. mai. Brudd i forhandlingene 11. april meklingsløsning 28. april Svarfrist 20. mai. Oppgjøret er 502 Bussbransjeavtale-YS Yrkestrafikkforbundet NHO Transport Brudd i forhandlingene 11. april, meklingsløsning 28. april Svarfrist 20. mai. Oppgjøret er vedtatt 55 Bokbindere Fellesforbundet Norsk Industri Svarfrist 4. juni 56 Trykkerier og grafiske bedrifter Fellesforbundet Norsk Industri Svarfrist 4. juni Forhandlingsløsning 24. april Svarfrist 20. mai 148 Bryggerier, mineralvann- og tobakksfabrikker NNN NHO Mat og Drikke Oppgjøret er vedtatt. 160 Besetning i ferge-og lokalfart - Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart vedtatt. 165 Redningsselskapet-Besetning Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart vedtatt. 167 Bukseringsrederier-Sjømannsforbundet Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart vedtatt. 173 Havneoverenskomsten Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport Brudd i forhandlingene 23. april. Meklingsfrist 9. mai kl 24:00 Forhandlingene utsettes til Speditøroverenskomsten er ferdig 179 Losse-og lasteoverenskomsten for Sør-og Nord-Norge Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport Brudd i forhandlingene 23. april. Meklingsløsning 10. mai. Svarfrist 6. juni. 183 Speditøroverenskomsten Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport Brudd i forhandlingene 24. april Oppgjøret går til mekling Forhandlingene gjenopptatt 15. mai Forhandlingsløsning samme dag Brudd i forhandlingene 24. april Oppgjøret går til mekling Forhandlingene gjenopptatt 15. mai, med forhandlingsløsning samme 187 Schenker AS Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport dag. 190 Rammeavtale om fastlønn for losse og lastearbeidere Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport Brudd i forhandlingene 23. april. Meklingsløsning 10. mai Svarfrist 6. juni. 441 Serigrafioverenskomsten Fellesforbundet Norsk Industri Forhandlingsløsning 24. april Svarfrist 4. juni 471 Besetning på passasjerskip i kystfart Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart vedtatt.

3 472 Besetning på lasteskip i kystfart Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart vedtatt. 507 Besetning-skoleskipene Gann og Sjøkurs Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart vedtatt. 60 Landsoverenskomsten for elektrofagene EL & IT Forbundet Norsk Teknologi Forhandlingsløsning 30. april Svarfrist 5. juni 89 Flyoverenskomsten Fellesforbundet NHO Luftfart Forhandlingene fortsetter 6. mai Oppgjøret går til mekling med frist juni kl Baker-og konditoroverenskomsten NNN NHO Mat og Drikke Forhandlingsløsning 28. april 134 Kjøttindustrien NNN NHO Mat og Landbruk Forhandlingsløsning 28. april, svarfrist 6. juni 138 Fiskeindustribedrifter NNN FHL juni Inngår etter forhandlingene i avtale nr 512 Mat- og drikkevareoverens- 139 Rieber & Søn ASA TORO produksjon NNN NHO Mat og Drikke komsten Brudd i forhandlingene 29. april, Meklingsløsning 21. mai. Svarfrist 143 Rieber & Søn ASA, Elverum NNN NHO Mat og Drikke Inngår etter forhandlingene i avtale nr 512 Mat- og drikkevareoverenskomsten Skipsførere og Styrmenn i ferge- lokal Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart Bukseringsrederier-Norsk Sjøoffisersforb Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart Redningsselskapet-skipsførere/styrmenn Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart Maskinisteroffiserer på passasjerskip i ferge-og lokalfart Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart A/S Bukserbåter Narvik Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Bukseringsrederier-Maskinistforbundet Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Journalistavtalen for aviser Norsk Journalistlag Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 30. april 276 Journalistavtalen for ukepressen Norsk Journalistlag Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 30. april 354 Redningsselskapet-maskinister Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Skipsførere og styrmenn-norsk Sjøoffiser Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart Skipsførere og styrmenn-lastesk. Norsk Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart Maskinister på passasjerskip i kystfart Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Maskinister på lasteskip i kystfart Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Journalistavtalen for digitale medier Norsk Journalistlag Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 30. april 484 Journalistavtalen for etermedier Norsk Journalistlag Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 30. april 508 Maskinoffiserer på skoleskipene-gann og Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Styrmenn,elektrikere på skoleskipene,gan Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart Mat- og drikkevareindustrien NNN NHO Mat og Drikke Forhandlingsløsning 29. april 58 Avis og avistrykkerier Fellesforbundet Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 7. mai. Svarfrist 4. juni

4 101 Elektrokjemisk industri Industri Energi Norsk Industri Forhandlingsløsning 6. mai Oppgjøret er vedtatt 142 Melkebearbeidende industri NNN NHO Mat og Drikke Forhandlingsløsning 6. mai Svarfrist 6. juni 145 Møller og Forblanderier NNN NHO Mat og Drikke Forhandlingsløsning 6. mai Svarfrist 6. juni 153 Iskremfabrikker NNN NHO Mat og Drikke Inngår etter forhandlingene i avtalenr Melkearb industri 189 Pakkerioverenskomsten Fellesforbundet Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 7. mai Svarfrist 4. juni 485 Telenor EL & IT Forbundet NHO Forhandlingsløsning 7. mai Svarfrist 2. juni 106 Kjemisk teknisk industri Industri Energi Norsk Industri Forhandlingsløsning 7. mai, Oppgjøret er vedtatt 123 Forpleiningsbedrifter Industri Energi Norsk olje og gass Ingen uravstemming 125 Oljeboringsbedrifter-Industri Energi Industri Energi Norsk olje og gass Ingen uravstemming 129 Operatøravtalen-Industri Energi Industri Energi Norsk olje og gass Ingen uravstemming 271 Operatørselskaper-Lederne Lederne Norsk olje og gass Brudd, oppgjøret går til mekling 284 Operatør-, oljeborings- og forpleiningsbedrifter - SAFE SAFE Norsk olje og gass Brudd, oppgjøret går til mekling 330 Energioverenskomsten EL & IT Forbundet Energi Norge Krav er overlevert. Forhandlingene fortsetter 19. mai. Forhandlingsløsning 20. mai. Svarfrist 23. juni Transportselskaper i Norge-LO Norsk Transportarbeiderforbund NHO Transport Brudd i forhandlingene oppgjøret går til mekling 378 Transportselskaper i Norge-YS Yrkestrafikkforbundet NHO Transport Brudd i forhandlingene oppgjøret går til mekling 4 Anleggsoverenskomsten NAF Byggenæringens Landsforening Forhandlingsløsning 8. mai Svarfrist 12. juni Forhandlingsløsning 7. mai 131 Egg-og Fjærfekjøttindustrien NNN NHO Mat og Landbruk Svarfrist 6. juni 152 Margarinfabrikker NNN NHO Mat og Drikke Forhandlingsløsning 7. mai 170 Havbruksoverenskomsten Fellesforbundet FHL Forhandlingsløsning 7. mai avstemmingsfrist 4. juni 414 Fellesoverenskomsten for byggfag-ys Parat Byggenæringens Landsforening Forhandlingsløsning 20. mai 519 Sjokolade,- Sukkervare- og Snacksoverenskomsten NNN NHO Mat og Drikke Forhandlingsløsning 7. mai 53 Steinindustrioverenskomsten Fellesforbundet Norsk Industri Forhandlingsløning 8. mai Svarfrist 4. juni 281 Helikopter service-tek.adm.traf.pers Norsk Helikopteransattes Forbund NHO Luftfart Forhandlingsløsning 8. mai 390 Service-og Vedlikeholds-Overenskomsten NAF NHO Service Forhandlingsløning 8. mai Svarfrist 3. juni 54 Sandtakoverenskomsten Fellesforbundet Norsk Industri Svarfrist 4. juni 105 Vaskerier og Renserier Industri Energi Norsk Industri Forhandlingene er utsatt pga den varslede streiken innen Hotell og restaurant. 116 Frisøroverenskomsten Fagforbundet NHO Handel Brudd i forhandlingene 13. mai Oppgjøret går til mekling 159 Fellesoverenskomsten-Treforedling Fellesforbundet Norsk Industri Forhandlingsløsning 13. mai Svarfrist 4. juni 452 Fotball-håndball-og ishockeyoverenskomst NISO NHO Idrett Forhandlingene er utsatt til mai 457 Avisbudavtalen Norsk Transportarbeiderforbund Mediebedriftenes Landsforening Brudd i forhandlingene 14. mai Oppgjøret går til mekling

5 57 Bølgepapp,- kartonasjefabrikker m fl Fellesforbundet Norsk Industri Forhandlingsløsning 13. mai Svarfrist 4. juni 59 Heisfaget EL & IT Forbundet Heisleverandørenes Landsforening Forhandlingsløsning 13. mai 141 Idun Fabrikker NNN NHO Mat og Drikke Forhandlingsløsning 14. mai Oppgjøret sendes til uravstemming 158 Arcus-gruppen AS NNN NHO Mat og Drikke Forhandlingene er utsatt inntil videre 301 Parkeringsselskaper NAF NHO Service Brudd i forhandlingene 13. mai Oppgjøret går til mekling 357 Oljeservicebedrifter- Industri Energi Industri Energi Norsk olje og gass Brudd i forhandlingene 15. mai oppgjøret går til mekling 523 Meieriindustrien - NNN NNN NHO Mat og Landbruk Forhandlingsløsning 14. mai Svarfrist 6. juni 524 Meieriindustrien - NML Norske Meierifolks Landsforening NHO Mat og Landbruk Forhandlingsløsning 14. mai Svarfrist 6. juni 526 Oljeservicebedrifter - SAFE SAFE Norsk olje og gass Brudd i forhandlingene 15. mai oppgjøret går til mekling 6 Asfaltarbeid og veivedlikehold-naf NAF Byggenæringens Landsforening Svarfrist 12. juni 37 Asfaltarbeid og veivedlikehold-ff Fellesforbundet Byggenæringens Landsforening Svarfrist 12. juni 102 Fiskemel- og fiskefôrindustrien Industri Energi FHL Oppgjøret er vedtatt 327 Bergindustrien NAF Norsk Industri Svarfrist 16. juni Brudd i forhandlingene 16. mai 478 IKT -overenskomsten EL & IT Forbundet NHO Meklingsfrist 23. juni kl 24: Jordbruk og Gartneri Fellesforbundet NHO Mat og Landbruk Tekniske funksjonærer-flt Forbundet for Ledelse og Teknikk NHO Brudd i forhandlingene 20. mai Oppgjøret går til mekling 213 Presse-og medieoverenskomsten - Parat Parat Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 21. mai 231 Aviser-distribusjon del III Parat Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 21. mai 477 Miljøbedrifter i Norge-LO Norsk Transportarbeiderforbund NHO Transport Brudd i forhandlingene 20. mai Oppgjøret går til mekling 483 Miljøbedrifter i Norge-YS Yrkestrafikkforbundet NHO Transport Brudd i forhandlingene 20. mai Oppgjøret går til mekling 124 Landbaser- Industri Energi Industri Energi Norsk olje og gass Brudd i forhandlingene 21, mai Oppgjøret går til mekling 279 Flyteknikeroverenskomsten Norsk Flyteknikerorganisasjon NHO Luftfart Forhandlingsløsning 21. mai 487 AMB-overenskomsten Fellesforbundet NHO Service Forhandlingsløsning 20. mai Svarfrist 18. juni 505 Landbaser - Parat Parat Norsk olje og gass Brudd i forhandlingene 21, mai Oppgjøret går til mekling 299 Store Norske Spitsbergen Grubekompani NAF Norsk Industri Forhandlingsløsning 21. mai Svarfrist 16. juni 50 Wallboardoverenskomsten Fellesforbundet Norsk Industri Forhandlingene er utsatt 68 Standardoverenskomsten-HK Handel og Kontor NHO Forhandlingsløsning 27. mai Svarfrist 26. juni 81 Tannteknikeroverenskomsten Fellesforbundet NHO Handel Forhandlingsløsning 26. mai Svarfrist 17. juni 368 Luftfartsavtalen-LFF Luftfartens Funksjonærforening NHO Luftfart Forhandlingene fortsetter, dato er foreløpig ikke fastsatt. Forhandlingsløsning 27. mai Svarfrist 20. juni 343 Hustadmarmor A/S - LO NAF Norsk Industri Hustadmarmor A/S - ALT ALT Norsk Industri Forhandlingsløsning 27. mai 130 Operatørselskaper landvirksomhet (bransjeavtalen) Industri Energi Norsk olje og gass

6 224 Oljeoverenskomsten-YS/Parat/Negotia/SAFE SAFE Norsk olje og gass Naturbruksoverenskomsten Fellesforbundet NHO Mat og Landbruk Medieoverenskomsten Handel og Kontor Mediebedriftenes Landsforening Møbel, interiør og trevarebransjene m fl. Industri Energi Norsk Industri Arbeidslederavtalen-FLT Forbundet for Ledelse og Teknikk NHO Hotell og Rest.-arbeidsledere-FLT Forbundet for Ledelse og Teknikk NHO Reiseliv Grossistavtalen Norsk Transportarbeiderforbund NHO Mat og Landbruk Transportselskaper-Taxisentraler-LO Handel og Kontor NHO Transport Transportselskaper-Taxisentraler-YS Negotia NHO Transport Butikkoverenskomsten-HK Handel og Kontor NHO Glass og Keramisk Industri Industri Energi Norsk Industri Farmasøytisk Industri Industri Energi Norsk Industri Luftfartsoverenskomsten - HK Handel og Kontor NHO Luftfart Pleie- og omsorgsoverenskomsten Fagforbundet NHO Service Dyrepleiere og klinikkassistenter Fagforbundet NHO Mat og Landbruk Veterinærer ansatt i Dyreklinikker Den norske veterinærforening NHO Mat og Landbruk Bensinstasjoner-HK Handel og Kontor NHO Kiosk Bensin Service Skianlegg NAF NHO Reiseliv Lærdal Medical A/S Industri Energi Norsk Industri Funksjonæravtalen-Negotia Negotia NHO Funksjonæravtalen - Parat Parat NHO Funksjonæravtalen-YTF Yrkestrafikkforbundet NHO Salgsfunksjonærer YS/Negotia Negotia NHO Fiskemel- og fiskefôrindustrien Parat FHL Forhandlingsløsning 16. mai 11 Renhold på land i egen regi NAF NHO Tunnel-, bom-og bruselskaper NAF NHO Service Bilselgeravtalen HK Handel og Kontor Norges Bilbransjeforbund Ambulansefirmaer - LO Fagforbundet NHO Service Oljeselskaper Norsk Transportarbeiderforbund Norsk Industri Jordan-LO Industri Energi Norsk Industri Rammeavtale for arbeidsledere - byggfag Forbundet for Ledelse og Teknikk NHO Hotell og restaurant - arbeidslederavtale - Parat Parat NHO Reiseliv Flyoverenskomsten - Parat Parat NHO Luftfart Riksavtalen - Hotell og restaurant - Parat Parat NHO Reiseliv Grossistavtalen - Parat Parat NHO Mat og Landbruk Flyavtalen - avtale A Parat NHO Luftfart Flyavtalen - avtale B Parat NHO Luftfart Forskningsoverenskomsten-Parat Parat Abelia Lederavtalen Lederne NHO NITO-overenskomsten NITO NHO Hovedavtalen-Naturviterne Naturviterne NHO Landforpleiningsavtalen Fellesforbundet NHO Reiseliv Biloverenskomsten - Parat Parat Norges Bilbransjeforbund Tømmermåleroverenskomsten Parat Byggenæringens Landsforening Riksavtale - LFF Luftfartens Funksjonærforening NHO Reiseliv Flyekspedisjonsavtalen-LFF Luftfartens Funksjonærforening NHO Luftfart Trafikkpersonell, funksjonærer og rednin Industri Energi NHO Luftfart Select Service Partner AS-Riksavtale Luftfartens Funksjonærforening NHO Reiseliv Fritids- og aktivitetsavtale NAF NHO Reiseliv Malmtrafikk AS Norsk Jernbaneforbund NHO Logistikk og Transport Sandefjord Lufthavn Norsk Tjenestemannslag NHO Luftfart Malmtrafikk AS lokomotivpersonalet Norsk Lokomotivmannsforbund NHO Logistikk og Transport Elektrofagene - YS/Parat Parat Norsk Teknologi Norges Blindeforbund og Oslo Kinematogra Fagforbundet NHO Overenskomsten - ALT ALT NHO Forskning og undervisning Norsk Tjenestemannslag Abelia

7 488 Oljetransportavtalen - Parat Parat Norsk Industri Norsk Luftambulanse A/S - Flygeavtale Norsk Flygerforbund NHO Luftfart Asfaltarbeid og veivedlikehold Parat Byggenæringens Landsforening Service- og vedlikeholdsoverensk.-alt ALT NHO Service Hovedavtalen-Tekna (med AFP) Tekna-Teknisk-naturvitenskapelig NHO Forskningsoverenskomsten (med AFP) Forskerforbundet Abelia Seismikkbedrifter Parat Norsk olje og gass AFAG-overenskomsten Arkitektenes Fagforbund (AFAG) Abelia Service- og vedlikeholds-overenskomsten - Parat Parat NHO Service Pleie- og omsorgsoverenskomsten - NSF Norsk Sykepleierforbund NHO Service Overenskomst for Lufttransport AS - Helikopterflygere Parat NHO Luftfart Norsk Stein AS - Bergindustri med YTF og YS Yrkestrafikkforbundet Norsk Industri Bussbransjeavtale Norgesbuss Ekspress AS - LFF Luftfartens Funksjonærforening NHO Transport AFIS personell samt brann- og redningstjenesten ved lufthavner STAFO NHO Luftfart Norwegian Air Norway AS - Flygere Parat NHO Luftfart