Nøkkelferdig boligdrøm med naturen på trappa og byen rett rundt hjørnet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøkkelferdig boligdrøm med naturen på trappa og byen rett rundt hjørnet."

Transkript

1 Nøkkelferdig boligdrøm med naturen på trappa og byen rett rundt hjørnet. OPPTIL 5 SOVEROM 2 BAD 2 BALKONGER VEDFYRING BYNÆRT BARNEVENNLIG TILRETTELAGT FOR HUSBANKFINANSIERING* *Forutsetter at kjøper kvalifiserer for lån i Husbanken. Ta kontakt for mer informasjon. JENSVOLL EIENDOM AS

2 Innhold: Velkommen til Jensvolldalen! Informasjon vedrørende kjøp av bolig...2 Kart og kontaktinformasjon...3 Interiørillustrasjoner Etasjeillustrasjoner Generell informasjon Plantegning kjøkken...12 Perspektivtegning kjøkken...13 Situasjonsplan...14 Informasjon om uteplass og innemiljø...15 Finansieringsbevis...16 Midlertidig kjøpeavtale...17 Nært barnehagen og skolen på Grønnåsen kan du allerede nå kjøpe en flunkende ny enebolig i rekke. Boligene, som blir innflyttingsklar 3./4. kvartal 2015, har bruksareal (BRA) på ca. 125 m 2 fordelt på 3 etasjer og bruttoareal (BTA) på ca. 146 m 2. Boligen har fleksible planløsninger, hvor du selvsagt kan gjøre egne valg. Her er det godt egnet til førstegangsetablerere og barnefamilier. Du har mulighet for hele 5 soverom eller kontor og flere tv-stuer, alt etter hva du velger. To balkonger og overbygd inngangsparti følger med. I tillegg til skole og barnehage, er det kort vei både til byen og marka. I Jensvolldalen får du både i (handle)pose og (rygg)sekk, så det er smart å gripe sjansen allerede nå! Bodin leir Grønnåsen skole Svartlia Grønnåsen Alstad ungdomsskole Alstad Alstad barneskole Informasjon vedrørende kjøp av bolig Midlertidig kjøpeavtale på side 19 må benyttes i forbindelse med kjøp av bolig i Jensvolldalen. Dersom noe er uklart eller man måtte ha spørsmål vedrørende prosjektet, ber vi Dem om å ta kontakt med Jensvoll Eiendom AS på telefon ved Martin Gaze eller Tord U. Kolstad på telefon Første byggetrinn består i 6 boliger á 3 etasjer. Alle boligene er godkjent for husbankfinansiering. Dersom kjøper ikke ønsker å benytte seg av denne finansieringen, selges boligene også uten husbankfinansiering. Jensvoll Eiendom AS Salg Martin Gaze Tord U. Kolstad Besøksadresse Storgata 8 Framgården i Glasshuset 4. etasje Prisliste tilgjengelig hos selger. Postadresse PB BODØ Prosjektdata Prosjektnavn: Jensvolldalen Adresse: Jensvolldalen, 8073 Bodø Matrikkelnr: Gnr 40 og Bnr 615 Tomt: Eiendomstomt Eierform: Selveier Antall enheter: 40 rekkehus organisert som selveier Utbygger: Jensvoll Eiendom AS Salg: Jensvoll Eiendom AS 2 3

3 4 5

4 Fleksible planløsninger gir store muligheter 3. etasje Løsning med 5 soverom to i første etasje og tre i tredje etasje. 2. etasje Storfamilien 1. etasje I Jensvolldalen legger vi vekt på fleksibilitet. Om du trenger mange soverom, hjemmekontor, TV-stue eller lekerom, er mulighetene mange. Her er noen løsningsforslag. 1. etasje 2. etasje 3. etasje 2. etasje 3. etasje Når barna er små, er det praktisk med barnerom og foreldrerom på samme plan. Da kan det også være greit å lage TV-stue, lekerom eller kontor i 1. etasje. Mulighetene er mange. 1. etasje Småbarnsfamilien Barna er flyttet ut-familien Når husstanden har færre medlemmer, er det selvsagt mulig å tilpasse rominndelingen ytterligere. 6 7

5 Generell informasjon Prosjektet Jensvolldalen utvikles av Jensvoll Eiendom AS hvor T. Kolstad Eiendom AS er majoritetseier. Norconsult AS er engasjert som rådgiver og søker gjennom hele prosessen. Husfolket SA er arkitekt. 40 rekkehus fordelt på 6 rekker med 6 hus i hver rekke og en rekke med 4 hus. I midten av området vil det være lekeplass. Parkeringsplasser er fordelt utover området. Alle rekkehusene består av 3 etasjer med ca. 40 kvadratmeter på hvert plan og en utebod på ca. 5 kvadratmeter. Tomt Den selveide tomten er på ca kvadratmeter. Avgrensing av tomt mot resten av Jensvolldalen vil bli sett på i sammenheng med fremtidige byggetrinn. Det tas forbehold om mindre justeringer. Eksakt areal vil bli fastsatt etter oppmåling utført av Bodø kommune. Husene organiseres i et hensiktsmessig oppdelt sameie. Eierforhold Husene vil bli organisert som selveier. Bruksareal Arealene i prospektet er oppgitt i bruksareal (BRA) og bruttoareal (BTA) og beregnet etter vedlagte tegninger fra Husfolket SA. Bruksareal angir husenes areal innenfor husenes yttervegger. Det er oppgitt som ca. areal og partene har ingen krav mot hverandre hvis det skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal. Forsikring Byggherre og entreprenør tegner forsikring for prosjektet i byggeperioden. Etter overlevering skal forsikring tegnes av eiere av boligene. Stiftelse av sameie Eierseksjonen vil tilhøre et eierseksjonssameie etter lov om eierseksjoner. Seksjonsnummer og sameiebrøk fastsettes i forbindelse med seksjoneringen. Sameiet vil ivareta forvaltning av fellesarealer innenfor sin eiendom og deler av fellesarealer innenfor hele eiendommen, som feles adkomstvei, utomhusarealer med parkering, gangveier, grøntarealer, lekearealer etc. Det vil bli utarbeidet vedtekter og husordensregler som vedtas på konstituerende sameiermøte. Selger konstituerer sameiet, og engasjerer forretningsfører for de to første årene. Sameiet etableres med en hensiktsmessig oppdeling av området. Kjøpere som er interessert i å sitte i sameiet sitt styre, bes å henvende seg til selger så tidlig i prosessen som mulig. Fellesutgifter Det anbefales at sameiet tar seg av følgende punkter: Snømåking veier Gressklipping på lekeplass Renovasjon For dette stipuleres en månedlig kostnad per bolig til kr 950,-. Videre kan det være aktuelt for sameiet å opprette et fond med disponible midler til ulike tiltak. Det gjøres oppmerksom på at dette kun er stipulerte fellesutgifter og at det er andelseierne som avgjør hvilke poster som skal legges inn under fellesutgiftene. Husleie Det er ingen husleie for husene. Oppgjørsmegler Utbygger benytter Meglerhuset Bodø AS som oppgjørsmegler. Diverse I prospektet finner man plantegninger over alle boligene. Videre er det blant annet vedlagt en oversikt over priser, kjøkkentegninger, plan-, fasadeog perspektivtegninger og midlertidig kjøpeavtale. Standard Boligene leveres komplett og nøkkelferdig se leveransebeskrivelsen. Kjøper har mulighet til å gjøre endringer i forhold til standard, enten det måtte være innredninger, materialvalg på gulv og vegger etc. Det vil bli informert på et senere tidspunkt om kontaktperson for endringer hos entreprenør. Boligene leveres med parkett i alle oppholdsrom, fliser på bad med varmekabler, malte flater, komplett kjøkken- og baderoms innredning. Fullt utført elektro og vvs innredning er med. Kjøkken og bad leveres i hvit utførelse. Ferdigstillelse Utbygger beregner å gå i gang 1. kvartal 2015 og forventer å levere de første rekkehusene 3./4. Kvartal Endelig overtakelsesdato avtales direkte med hver enkelt kjøper på et senere tidspunkt. Overlevering Det vil bli avholdt ferdigbefaring for kjøpere ca 14 dager før endelig overtagelse, slik at eventuelle mangler/feil kan utbedres før overtagelse. Utbygger vil overlevere boligene når midlertidig brukstillatelse/ferdigattest foreligger fra Bodø kommune. Overtagelsesprotokoll skal signeres av begge parter som bekreftelse på at overtagelse har funnet sted. Partene skal ha ett eksemplar hver av protokollen og megler skal ha ett eksemplar før utbetaling til utbygger finner sted. Kjøper kan ikke nekte å overta boligen selv om det foregår byggearbeid på øvrige rekkehus og fellesareal. Kjøper kan heller ikke gjøre gjeldende krav om forsinkelsesrenter overfor utbygger selv om fellesareal og utomhusareal ikke er ferdigstilt ved overlevering. Utbygger forplikter seg til å ferdigstille fellesareal snarest mulig og utomhusareal så snart klimatiske forhold tilsier at det er mulig. Innbetaling Kr ,- skal betales inn som forhåndsbetaling til meglers klientkonto nummer innen 14 dager fra signert midlertidig kjøpsavtale. Ved finansiering gjennom Husbanken er kjøper pliktig til å sørge for at 20 % av kjøpesum er innbetalt på meglers klientkonto nummer dagen før overtagelse. Lån fra husbanken vil selger selv søke utbetalt. Ved finansiering gjennom annen bank enn Husbanken er kjøper pliktig til å sørge for at hele kjøpesummen er innbetalt på meglers klientkonto nummer dagen før overlevering. Hvis avsnitt en til tre ikke følges vil kjøper ikke få overlevert boligen og utbygger kan kreve forsinkelsesrenter pr dag inntil betaling finner sted. Omkostninger ved kjøp Dokumentavgift: 2,5 % av tomteverdien. Ca. kr 6 250,- per bolig. Kr 525,- Tinglysning skjøte. Kr 525,- Tinglysning panteobligasjon. Kr 172,- Panteattest. Kontraktsvilkår og garantier Kjøpekontrakt Alle kjøpere må skrive kjøpekontrakt satt opp av selger med hjelp fra Meglerhuset Bodø AS. Kontrakten blir regulert av bustadsoppføringsloven av 13. juni Om kontrakten Kjøpere skal underskrive kjøpekontrakt med utbygger hvor den enkelte kjøper forplikter seg til å 8 9

6 gjennomføre allerede undertegnet midlertidig kjøpeavtale. Overtagelsestidspunkt, boligens benevnelse, anvist parkeringsplass for det spesifikke huset vil blant annet fremkomme her. Byggeblankett 3427 vil bli brukt som kjøpekontrakt. Garantier Boligene selges i henhold til bustadoppføringslova, og selger plikter å stille bankgaranti på 3% av kjøpesum i byggetiden og 5% av kjøpesum i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Kostnader ved evt. påkrevde endringer av garantier knyttet til videresalg eller transport av kjøpekontrakt bekostes ikke av selger. Kilde: Forskuddsinnbetaling og finansieringsbevis Forskuddsinnbetaling Forskuddsbetaling på kr ,- skal være betalt inn på meglers klientkontonummer senest 14 dager etter signert midlertidig kjøpsavtale. Finansieringsbevis Ved finansiering gjennom Husbanken skal Søknad om godkjenning som låntager/egenvurdering av økonomi fylles ut og sendes inn sammen med selger snarest etter midlertidig kjøpeavtale er signert. Ved ferdigstillelse av boliger sender selger inn skjemaet Egenmelding ved søknad om utbetaling av lån/tilskudd som sørger for at lån blir utbetalt. Kjøper er innforstått med at finansieringsbekreftelse på egenkapital skal forelegges selger senest 14 dager etter signert midlertidig kjøpeavtale. Hvis nåværende bolig skal benyttes helt eller delvis til finansiering av kjøpet, kan denne stilles som sikkerhet etter verdivurdering utført av Meglerhuset Bodø AS, og i henhold til avtale med utbygger. som ligger til grunn for prosjektet. Endringer og justeringer som er hensiktsmessig og nødvendig kan derfor forekomme under byggeperioden. Det gjøres oppmerksom på at dersom det er avvik mellom leveransebeskrivelsen og fremlagte tegninger, er det leveransebeskrivelsen som gjelder. Dette grunnet at det på tegningene fremgår møbler, fargevalg, bygningsmessige detaljer i og på boligene, utvendige detaljer og detaljer på fellesarealer som ikke inngår i standardleveransen. Prospektet er ment som en presentasjon av prosjektet og er ikke bindende for boligens detaljutforming. Utbygger forbeholder seg retten til mindre endringer dersom dette skulle vise seg nødvendig eller hensiktsmessig. Endringene skal imidlertid ikke ha innvirkning på forutsatt standard. Alle tegninger, fotografier som er illustrert i prospektet er kun av illustrativ karakter og definerer ikke på noen måte det nøyaktige innhold eller omfang av selgers leveranse. Utbygger tar forbehold om endelige lånebetingelser for Husbanken. De til en hver tid gjeldende betingelsene kan leses i på rente. I prislisten er det lagt til grunn rentesats gjeldende fra 1. september 2014 som er 2,276 %. Utbygger forbeholder seg retten til å endre på tildelingen av parkeringsplasser hvis det er kjøpere som er avhengig av rullestol/handikappet. Dersom husbanken trekker tilbake lånetilsagn til kjøper vil kjøper være ansvarlig for å betale kjøpesummen. Hvis kjøper ikke finner alternativ finansiering heves kjøpet, innbetalt forskudd refunderes ikke. Utbygger tar forbehold om at forsinkelser som skyldes force majeure, streik og andre hendelser som ligger utenfor hans kontroll, gir han rett til å forlenge fristen for overlevering. Kjøper bes om å ta hensyn til dette ved eventuelt salg av nåværende bolig. Utbygger er pliktig til å informere kjøpere umiddelbart hvis det skulle oppstå en situasjon som tilsier forsinkelser i prosjektet. Det tas forbehold om endelig offentlig godkjenning samt om økning og/eller tillegg av avgifter og gebyrer. Det gjøres oppmerksom på at utbygger forbeholder seg retten til å justere prisen på ikke-solgte boliger gjennom hele salgsprosessen. Det aksepteres ikke resalg av kontrakten før selgers forbehold er avklart, samt at 70 % av prosjektet er solgt. Ved kontraktsbrudd fra kjøpers side tas det forbehold om erstatning for utbyggers økonomiske tap. Det tas forbehold om tilstrekkelig salg i hvert byggetrinn før realisering av prosjektet. Leveransebeskrivelse Generell informasjon: Dette er en teknisk beskrivelse av rekkehusene som skal oppføres i Jensvolldalen. Den forteller hvordan rekkehusene bygges og hva som er med av arbeider, materialer, utstyr og tjenester. Beskrivelsen vil sammen med eventuelle korrigeringer, avtaledokumentstegninger, tilbud og avtaledokument m/vedlegg være en fullstendig beskrivelse av boligen. Alle boligene bygges i henhold til Husbankens skjerpede krav til energieffektivitet. Fullstendig beregning, gjort gjennom Sintef Byggforsk, kan legges frem av selger på forespørsel. Informasjon om Husbankens skjerpede krav finnes på Husbanken sin egen hjemmeside uteopphold/lekeplass. Bygningsmassen for ny bebyggelse består av syv rekker, 1 7. Dette utgjør til sammen 40 rekkehus. Husene planlegges i 3 etasjer med 60 parkeringsplasser og boder tilknyttet boligen. Trafikk, parkering og gangveinett Avkjørsel til tomten er fra Soløyvannsveien som vist på situasjonsplanen. Avkjørselsveien føres som vist på situasjonsplan. Samtlige rekkehus har parkeringsplass. Gjesteparkeringsplasser blir satt opp etter at alle parkeringsplasser er tildelt. Underjordisk avfallssystem er plassert ved siden av innkjørsel til boligfeltet. Boligens hovedinnganger er plassert langs gangveinettet. Utomhus, lek- og oppholdsarealer Utomhusarealer, eksklusive areal til trafikkområder, er felles utearealer beregnet for lek og opphold. Arealet møbleres med lekeinnretninger, sitteplasser med mer. Det anlegges videre plen, busk- og trebeplantning på hele utomhusarealet. Alle etasjer er rullestoldimensjonert. Det er tilrettelagt for å etablere heis gjennom alle etasjene. Husene planlegges utformet etter prinsippet til Husbanken Bolig forberedt for universell utforming De tekniske spesifikasjonene er tilgjengelig hos selger. Dersom utfyllende informasjon er ønskelig, bes interesserte henvende seg til selger. Det er viktig at dette skjer før bindende avtale om kjøp av bolig blir inngått. Gjeldende forbehold/ betingelser Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i konstruksjon, materialer og utstyr under forutsetning av dette ikke endrer pris og kvalitet. Som det fremgår av planen er hovedkonseptet bolighus anlagt rundt et større tun beregnet for ankomst, gjesteparkering, internveinett og felles I forbindelse med salg og utbygging av Jensvolldalen er det visse forbehold/betingelser 10 11

7 MERK: Tegningen er bare retningsgivende. NB! Kontrollmål må foretas. Dybdemål er eksklusive skapdører. Skrevet ut: Skala: Tilpasset ramme BODØ KJØKKENSENTER Sjøgt BODØ Telefon : Vår ref : Fagermo, Anniken Prosjekt :Hedalm AS, Jensvolldalen Miljø :Kjøkken Alternativ :21631/1/1 Alternativ - 1 Modell :Uno Dato : Kunde :Hedalm AS, Jensvolldalen Adr. : : Tlf. : Faks : PLANTEGNING MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Skrevet ut: BODØ KJØKKENSENTER Sjøgt BODØ Telefon : Vår ref : Fagermo, Anniken Plantegningnr.:21631/1/1 Miljø :Kjøkken Alternativ :Alternativ - 1 Modell :Uno Dato : Kunde :Hedalm AS, Jensvolldalen Adr. : : Tlf. : Faks : PERSPEKTIVTEGNING 12 13

8 Situasjonsplan Uteareal og lekeplass Selv om man har en flott bolig, er det viktig å være ute. Enten du ønsker å benytte de mange turmulighetene like i nærheten, eller du vil kose deg rett utenfor stuedøra. Uteareal vil bli beplantet og møblert, det vil også inneholde morsomme lekeapparater for barna, der kan de søte små leke trygt i et hyggelig miljø, rett ved siden av hjemmet. Korte avstander Turområder 0,0 km Nærmeste dagligvarebutikk 0,5 km Barnehage 0,5 km Skole 1,0 km City Nord 3,5 km Kort vei til offentlig kommuniksajson Oppvarming og miljø Seksjon 1-4 selges NÅ. Hva er vel hyggeligere en kald vinterkveld enn å kose seg foran peisen, gjerne med ei god bok? Det får du mulighet til her i Jensvolldalen. Alle boligene utstyres med sentralstøvsugeranlegg som gjør husarbeidet enklere og innemiljøet bedre. Creative Commons: Sebastiaan ter Burg 2 15

9 FINANSIERINGSBEVIS Kjøper: Kjøper: Adresse: Postnr: Personnr: Personnr: Sted: MIDLERTIDIG KJØPEAVTALE Undertegnede bekrefter herved kjøp av rekkehus i Jensvolldalen i Bodø kommune. Husnummer: Pris: Egenkapital kr,- + lån kr,- til sammen kr,- I tillegg til kjøpesummen kommer omkostninger i henhold til prisliste. Det er inngått avtale om kjøp av rekkehus nr.: i Jensvolldalen. Til en pris av kr:. I tillegg til kjøpesummen tilkommer omkostninger og dokumentavgift på kr 7 472,- Samlet kjøpesum inkl. garasjeplass og omkostninger finansieres på følgende måte: Egenkapital kr,- Forskudd kr ,- av delbetaling forfaller til betaling 14 dager etter underskrift av denne midlertidige kjøpeavtale og betales til meglers klientkontonummer Innbetalingen merkes med Jensvolldalen og husnummer. Beløpet regnes som del av kjøpesummen. Det skal samtidig leveres finansieringsbevis. Resterende del av 20 % av kjøpesummen pluss omkostninger betales dagen før boligen overtas nøkkelferdig. Gjennom denne midlertidige kjøpeavtalen tilbud har kjøper akseptert opplysningene i prospekt, tegninger, leveransebeskrivelse og gjeldende forbehold. Denne avtalen avløses av undertegning av kjøpekontrakt. Kjøpesummen vil bli finansiert således (må fylles ut): Lån kr,- Dokumentavgift kr 6 250,- Omkostninger kr 1 222,- Sum kr,- Kjøpesum inkl. omkostninger forfaller til betaling dagen før overtakelse av boligen klar for innflytting. Lån i Husbanken: Salg av egen eiendom (adr.): Egenkapital (bank, kontaktperson/tel): Evt. annen finansiering (oppgi hvilken): Kr Kr Kr Kr Bankforbindelsen bekrefter at kjøper har tilstrekkelig finansiering til beløp stort Kr,- Bankforbindelsen innestår herved for at restbeløp (gjenstående beløp, 20 % av kjøpesum) betales til Meglerhuset Bodø AS sin klientkontonummer: ved forfall, som er dagen før overtakelsen av boligen. Tilbudet er bindende for budgiver ihht Lov om avtaler av 31. mai Navn: Personnr. (11 siffer): Navn: Personnr. (11 siffer): Ved tvist mellom kjøper og utbygger om kjøpers plikt til å gi anmodning om utbetaling, forbeholder vi oss rett til å nekte utbetaling inntil kravet er avgjort ved rettskraftig dom, rettsforlik, voldgift eller lignende. Dersom kjøper på grunnlag av slik avgjørelse har krav på prisavslag, heving, mulkt eller lignende vil vi gjøre en tilsvarende reduksjon i overført beløp. Adresse: Tlf (priv.): Postnr./sted: Arb: Sted: Dato: Tlf (mob.): adr: Forbehold: Bekreftelse Bankforbindelse med stempel og underskrift. Sted/dato: Sted/dato: Underskrift: Underskrift: Avgitt bud er bindende, hvis det ikke er tatt spesielle forbehold ovenfor og budet kan heller ikke trekkes tilbake. Selger kan akseptere eller avslå ethvert bud, uten begrunnelse. Aksept selger: Sted/dato: Underskrift 16 17

10 Revidert 15. januar 2015 bigpicture.no