Skolehåndbok. Akademiet videregående skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolehåndbok. Akademiet videregående skole"

Transkript

1 Skolehåndbok Akademiet videregående skole 2012/2013

2 SKOLENS REGELVERK SKOLEMILJØ FAGLIG INFO GENERELL INFO INNHOLD VISJON s. 4 SKOLERUTE s. 5 TIMEOPPSETT s. 6 LÆRINGSPLAKATEN s. 7 LÆREMIDLER s. 8 SKOLESKYSS s. 10 SØKNAD OM LÅN OG STIPEND FRA STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING s. 11 VIKTIGE FRISTER s. 13 VALG AV FREMMEDSPRÅK s. 14 VALG AV MATEMATIKK s. 16 VALG AV PROGRAMFAG s. 18 ENTREPRENØRSKAP - UNGDOMSBEDRIFT s. 20 VURDERING s. 22 VURDERINGSPLAKATEN s. 22 AVGANGSFAG s. 26 SKOLEMILJØ/ELEVRÅDET s. 28 SKOLEHELSETJENESTE s. 29 AKA AWARDS s. 30 REGLER FOR FRITAK s. 32 ORDENSREGLEMENT s. 33 FRAVÆRSOPPFØLGING s. 42 VELKOMMEN TIL AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE På Akademiet er det du og din læring som står i sentrum for alle våre aktiviteter. Hos oss vil du bli kjent med nye ungdommer og knytte vennskap som du vil ha med deg i mange år, kanskje resten av livet. Du vil møte voksne som tar deg på alvor og ønsker å hjelpe deg med å nå målene dine. Læring er fantastisk morsomt, men innimellom også slitsomt. Når du strever med å forstå gloser, teknikker eller formler, er det viktig å huske at forståelse ofte kommer etter perioder med strev. Ingenting er mer tilfredsstillende enn når du plutselig ser en sammenheng i historien, skjønner en regnemetode eller behersker den vanskelige teknikken i InDesign. Da er det verdt strevet, og du er kommet et skritt videre på veien mot målet. Vi har jo alle vært der. De fleste av oss trenger av og til noen som sparker oss i gang, leder oss i arbeidet og holder motet vårt oppe selv om det butter i mot. Derfor tror vi at du er tjent med at vi stiller krav til deg. Vi forventer at du vil litt mer, og da skal vi være der for å hjelpe deg. Du har fått tildelt en kontaktlærer som skal være din mentor og oppfølger. Kontaktlæreren er det viktigste bindeleddet mellom deg og skolen. Nøl ikke med å spørre ham eller henne dersom du lurer på noe. Faglærere, rådgivere og øvrige administrasjon kan også hjelpe deg. I denne lille håndboka har vi samlet informasjon som er viktig for deg i skolehverdagen din, og som du garantert vil ønske å vite noe om før eller senere. Du vil spare deg selv og dine foreldre for mye frustrasjon dersom dere bruker en halvtimes tid på å lese gjennom den. Takk for at du valgte å søke deg til oss. Jeg ønsker deg velkommen til et nytt skoleår og ønsker deg til lykke med skolearbeidet! Med vennlig hilsen Terje Wold Rektor 2 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 3

3 VISJON SKOLERUTE 2012/2013 GENERELL INFO Akademiet skal være den beste og mest fremtidsrettede videregående skolen i Norge! Dette er vår visjon. Det betyr blant annet at vi skal tilby elevene et unikt studietilbud gjennom høyt kvalifiserte medarbeidere, moderne undervisningsformer og gode tekniske hjelpemidler. Vår formel for å nå målet er nedfelt i begrepet TENK: T Tydelig Vi skal ha en tydelig kommunikasjon med våre elever, ansatte, foresatte og omgivelsene rundt oss. Undervisningen skal bære preg av ro og trygghet. Vi skal stå samlet, når vi kommuniserer. Vi tar konsekvenser av våre valg. Vi skal tørre å si hva vi mener E Engasjert Vi ser elevene våre og er til stede. Vi følger opp hver enkelt elev. All vår virksomhet bygges opp rundt eleven. Vi har en uformell tone mellom oss, og med våre elever. Vi har yngre lærekrefter som kan kommunisere godt med elevene. N Nytenkende Vi tror på bedre løsninger. Vi tror den norske skolen kan drives på en ny og bedre måte. Vi våger å teste ut nye metoder. Vi er åpne og endringsvillige. K Kompetent Våre lærere og vår ledelse har faglig og pedagogisk utdannelse, samt erfaring fra næringslivet. Vår skole er til for elever som vil noe mer - lære mer - vite mer. Vi investerer i kunnskapsbygging og moderne hjelpemidler. Vårt slagord: «for deg som vil litt mer» er også et produktløfte for alle våre skoler. Høsten 2012 (f.o.m. - t.o.m.) Skolestart: 20. august Uke 34 Elev- og foresattesamtaler: Uke 34 AkaGames : 31 august/gründercamp Høstferie: 1. oktober 5. oktober Uke 40 Gründeridol Uke 41 Internasjonal uke Uke 42 Midtveisvurdering Uke 43 Operasjon Dagsverk: 1. november Uke 44 Aktivitetsdag: 14 november Uke 46 Heldagsvurderinger Uke Juleavslutning: 20 desember Uke 51 Juleferie: 21. desember 01. Januar Uke Våren 2013 (f.o.m. - t.o.m.) Fridag for elever: 02. januar Uke 01 Første skoledag: 03. Januar Uke 01 Åpen dag: 29. januar Uke 05 Vinterferie: februar Uke 08 AkaWinterGames: 28 februar Uke 09 Midtveisvurdering Uke 10 Påskeferie: 25. mars- 02. april Uke Prøveeksamen, skriftlig Uke Prøveeksamen, muntlig Uke Fridager: 02. januar (Planleggingsdag for lærere) Uke mai Uke mai (Kristi Himmelfartsdag) Uke mai (fri) Uke mai (Grunnlovsdag) Uke mai (2. pinsedag) Uke 21 Skolestart AkaGames Siste skoledag og Aka Awards: 21. juni Uke 25 Skolestart høsten 2013 er mandag 19. august 4 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 5

4 TIMEOPPSETT LÆRINGSPLAKATEN Time - Klokkeslett 1-08:30 09: :30 10: :45 11:45 Lunsj 4-12:30 13: :30 14: :45 15:45 Nyhet! Aka timen: Hver torsdag, 3 time En ukentlig time for basisgruppemøter, informasjonsarbeid og miljøarbeid :-) Læringsplakaten er, sammen med lover, forskrifter og læreplaner, grunnlaget for den opplæringen du skal få i Kunnskapsløftet. Den sier at skolen og lærebedriften skal: Gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre Stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet Stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning Stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til de mokratiforståelse og demokratisk deltakelse Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/ lærekandi datene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse Bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og somforbilder for barn og unge Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en menings fylt måte 6 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 7

5 LÆREMIDLER Utlån av bøker Stortinget har over en treårsperiode innført rett til gratis læremidler for elever i den videregående skolen. Bare bøker og læremidler som står på boklisten kan lånes. Hvis læremidler ikke leveres tilbake vil Akademiet VGS sende regning på boken. Det er ikke lov til å bruke markeringstusj eller på andre måter sette permanente merker i bøkene. Hvis du likevel gjør det, må du betale bokens listepris til neste sommer. Du henter selv bøkene på din skole rett etter skolestart. Når du returnerer bøkene til Akademiet VGS ved skoleslutt, får du en kvittering på at bøkene er levert og at de ikke er ødelagte. Hvis ikke må du betale for skadene. Husk at du skal skrive navnet ditt i de lærebøkene du låner! Eget skap til oppbevaring Alle elever vil ved skolestart få tildelt eget elevskap til oppbevaring av bøker og andre skolesaker. Vi anbefaler deg imidlertid til aldri å oppbevare verdisaker i elevskapet ditt. Vær oppmerksom på at tap av personlige eiendeler generelt ikke dekkes av skolen, og at et eventuelt innbrudd i elevskapet normalt dekkes av din hjemmeforsikring. Dersom du skulle miste eller ødelegge nøkkelen til skapet, må du selv betale kostnaden skolen har ved å bytte lås på skapet. Skapnøkkelen skal innleveres ved skoleårets slutt. Mac Alle elever ved Akademiet VGS Oslo får utdelt en bærbar Macbook når de begynner. Denne maskinen følger eleven gjennom skoletiden, også i feriene. Elever som har gått tre år på Akademiet, kan ta med seg Mac-en vederlagsfritt når de slutter. Det gjelder egne regler for elever som ikke går alle tre årene på Akademiet. Du plikter å behandle Mac-en din forsiktig. Du og dine foresatte må signere på en avtale før du får Mac-en. Denne avtalen regulerer dine plikter og rettigheter når det gjelder bl.a. erstatningsansvar for maskinen. Skolen har ikke satt begrensninger for dine rettigheter på Mac-en. Vi ønsker at du selv skal bestemme mest mulig over maskinen og innholdet på den. Dette innebærer også et ansvar: du er bundet av reglene i utlånsavtalen, men også av skolens reglement for bruk av IKT-ressurser. Dette reglementet ligger på It s learning og du plikter å sette deg inn i dette. Du og dine foresatte er ansvarlige for tap av maskinen samt skader utover normal slitasje som ikke dekkes av maskinens garanti. Dette gjelder også på skolens område. Derfor er det viktig at du sørger for at den er forsikret gjennom din hjemforsikring eller på annen måte. Hvis maskinen din får en skade, må du kontakte skolens IT-avdeling med en gang. Da kan vi ofte begrense skadeomfanget og kostnadene ved en reparasjon. Det er også viktig å huske at du selv - og ingen andre - er ansvarlig for å ta backup av dine filer, også når du leverer maskinen til reperasjon. Lykke til med Mac-en! It s learning Akademiet videregående skole benytter It s learning som et nettbasert hjelpemiddel for både elever og lærere i undervisningen. Elevene har et eget elevrom i It s learning. At systemet er nettbasert, betyr blant annet at du kan logge deg på og holde deg oppdatert om skolen og fagene selv om du ikke er på skolen. Vi kaller systemet en læringsplattform, noe som betyr at den er et hjelpemiddel i din læring. All planlegging og gjennomføring av undervisningen vil foregå i It s learning. Alle undervisningstimene vil forløpende bli oppført i kalenderen med tema, oppgaver og lignende. I It s learning kan du finne informasjon, fagstoff m.v., samtidig som du kan innlevere og lagre egne arbeider der. En rekke skriftlige vurderingssituasjonen vil finne sted i It s learning. Du kan dessuten benytte læringsplattformen til å kommunisere og samarbeide med dine medelever og faglærere. Vi oppfordrer deg til å delta aktivt i arbeidet med It s learning i dine fag. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert ved å besøke fagrommene jevnlig. I tillegg er meldingssystemet og oppslagstavlen på hovedsiden og i de enkelte fag et sted for informasjon til deg fra skoleadministrasjonen og faglærerne. SkoleArena Alle Akademiets elever er registrert i SkoleArena, et system der det fortløpende føres resultater av vurderinger, fravær og eventuelle anmerkninger du har fått i løpet av skoleåret. Faglærer er ansvarlig for føringen, og du som elev har tilgang til systemet for å kunne kontrollere og følge opp det som er registrert på deg. Er du under 18 år, skal foreldrene dine også kunne ha adgang til denne informasjonen. Fra skolearena skrives det ut eventuelle varsler om manglende vurderingsgrunnlag på grunn av stort fravær eller fare for nedsatt karakter i orden og/eller atferd. Tilrettelagte læremidler: Dersom du har behov for hjelpemidler i undervisningssituasjonen, kan skolen tilrettelegge for deg. Ta kontakt med din kontaktlærer for å få hjelp til dette. 8 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 9

6 SKOLESKYSS Oslo har fått dispensasjon fra reglene for skoleskyss, og dekker normalt ikke utgifter til skoleskyss for Osloelever som får videregående opplæring i Oslo. Akershus har også fått dispensasjon fra regelen om gratis skoleskyss. Grunnen er at ungdomskortet er sterkt subsidiert (under halvparten av normal pris) og kollektivtilbudet mellom Oslo og Akershus er godt utbygget. Skolen dekker trikkeutgiftene til kroppsøvingstimene i Hangaren for elever som ikke har månedskort. Dette må søkes skolen. Elever med varige funksjonshemninger får egenandelen ved bruk av TTkort refundert. Eleven/elevens foresatte søker selv om TT-kort. Skjema og mer informasjon fås ved henvendelse til Oslo sporveier, Transporttjenesten for funksjonshemmede. Elever med midlertidig funksjonshemning kan få refundert utgifter til drosje til og fra skolen. Med midlertidig funksjonshemning menes tilstander (rygg- og/ eller benskader/operasjoner) som gjør det umulig å benytte offentlig kommunikasjon. Funksjonshemningens art og varighet skal dokumenteres av behandlende lege. Ta kontakt med resepsjonen for hjelp med søknad! SØKNAD OM LÅN OG STIPEND FRA STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING Akademiet videregående skole er godkjent av Lånekassen. Skal du søke om stipend og lån må du gjøre dette på Lånekassen sine hjemmesider Søknadsfrister: For høsten 2012: Søknaden må være kommet inn til Lånekassen innen 15. november 2012 For våren 2013: Søknaden må være kommet inn til Lånekassen innen 15.mars 2013 Mer informasjon om Lånekassen kan du få ved å henvende deg i resepsjonen på skolen. Elevarbeid Elevarbeid 10 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 11

7 Filmplakat: Marthe Lise Kjus MK2 Rikke Albretsen Kate Wallich Diana Rass Mark Berger VIKTIGE FRISTER 01.oktober: - Frist for å søke om endring av fagvalg. Kan tidligst søkes om etter 10.sept. Søknad skal sendes skriftlig med begrunnelse til rektor. 15.november: - Siste frist for å søke Lånekassen for høst mars: - Frist for å søke Akademiet vgs - Frist for å søke offentlige skoler gjen- nom Vigo - Frist for å søke på enkelte høgskoler ( blant annet Politihøgskolen). 15. mars: - Siste frist for å søke Lånekassen for vår 2013 surrealism beast RIKKI ANTHONY MARTHA KLOO Warner Bros. presents In association with Legendary Pictures A Scopty production film by Christopher Novles Rikke Albretsen Kate Wallich Diana Rass Mark Berger Tom Freak and Mohammed Aji Miguel Sanji Mari Fjordstaad Castingby Jane Blossom editor Greg Tillman ANDRUE LEAROY Beauty Where abnormal things just seem to happen Murder on 5th avenue A FILM BY MARTHE-LISE KJUUS THE DIRECTOR OF HELL.LOVE AND REQUIE FROM A DREAM FOX SEARCHLIGHT PICTURES PRESENTS IN ASSOCIATION WITH CROSS CREEK PICTURES A PRØTØZØA AND PHOENIX PICTURES PRODUCTION A FILM BY MARTHE - LISE KJUUS MUSIC BY JIM BLACK AND GABE HILFER music Co Written by Jonathan Filley producer Pietro Scalia Editors Arthur Max Harris Savides Producer Nicholas Pileggi by Steven Zallian ORIGINAL SCORE BY CLINT MANSELL FILM EDITOR ANDREW BIWESBLUM DECEMBER 15.april: Logo: Lasse - Frist for å søke høyere utdanning på Samordna Opptak. Etter dette følger en rekke andre frister. Se informasjon på Samordna Opptak. Hagejordet MK2 DRØMMEPARTIET 01. mai -Like nødvendig som søvn OSCAR PUTZU - Frist for å søke om utvidet tid på eksamen ( legeerlæring vedlegges) - Frist for å søke om å få strøket fravær, samt søknad om å få noteført fravær på vitnemålet. Søknad vedlagt legeerklæring sendes rektor. MATHIAS BRENDSRUP ELISE FINNANGER ADRIANA LIMA ÅRGAN G//20 G//2 ÅRGAN Filmplakat: Oscar Putzu MK2 12 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 coverpicture beauty G.E.S.P. - mediefolk UB Besøksadresse: Pilestredet 56 A, 0167 Oslo Postadresse: Postboks 189 Bogstadveien, 0323 Oslo Tlf: / PUTZU FILMING AS. FYFAEN FOR EN FILM DETTE ER AV OSCAR PUTZU HEHE SYKT GANGSTER AS OG EN DRØYfsdfsdfdfsdffsdfsdfsdf SKUESPILLER SOM HETER MATHIAS BRENDSRUP DET VAR DA SOM BARE FAEN DA OGSÅ ER DET EN KU SOM ELSKER Å SPISE SLUSH SOM VILLE VÆRE MED I FILMEN SOM HETER ELISE FINNANGER HEHE OGSÅ VAR DET HAN KAREN LASSE HAGEJORDET SOM VAR PÅ EN STRAND OG BADET MED MARIA ANDERSEN SOM CHILLER MYE OG SER PÅ FILM MENS FILIP STORSVEEN SPISER TACO OG SLAPPER AV I SOFFAEN MENS THIS AWESOME IS IN ASSOSIATION WITH diefolk UB MOREN HANS KOMMER OG SERVERER HAN EPLER OG BLÅ vwww.nachos-dios-movie.com 7 Oslo. - me G.E.S.P stredet 56 A, 016 Oslo n, 0323 sse: Pile stadveie Besøksadre tboks 189 Bog o ail.n esse: Pos 82 / Tlf: UB folk o die Osl 7. - me G.E.S.P stredet 56 A, 016 Oslo n, 0323 sse: Pile stadveie Besøksadre tboks 189 Bog o ail.n esse: Pos Postadr 82 / Tlf: Postadr 12 ÅRGANG// MAGASINET NETRER MAGASIELELEV EVE OM ELEVRER AV ELEVOE MTELEVE ER N I S A G R MAAV ELEEVLEEVER EVER OM EL11 REVY20 ER ET EV HE TE NYH AV ERLE VEYR2011 NY R 2R E 1 T E AKA 1 S H AWA 0 D RDS 2 NWYAR 2012 REVY AKA A 2 følg oss påwa RDSC2E0B1OOK FAC AKAssA på FAEBOOK følg o OK FACEBO oss på FOR FOR FOR E LE V AR B E ID 20 11/ september: - Frist for oppmelding til privatisteksamen i november 01.februar: - Frist for å søke Vigo på særskilt grunnlag - Frist for oppmelding til privatisteksamen i mai. G:E:S:P mediefolk UB 01.september: - Frist for å søke om fritak i fremmed språk og fritak i nynorsk. - Frist for innlevering av kompetanse bevis fra grunnskolen og event. fra andre vgs hvis du starter i vg2 eller vg3 hos oss. - Frist for å søke om flexikort i forbindelse med kroppsøving Capture VIENCE 2011 Vår 2013: Filmplakat: Melissa Isaksen MK2 Høst 2012: OPENING NIGHT SELECTION INTERNATIONAL MOVIE FESTIAVL følg SKOLEHÅNDBOK 2012/13 13

8 VALG AV FREMMEDSPRÅK Ungdomsskole Videregående skole FAGLIG INFO Alle elever på studiespesialisering skal ha fremmedspråk som ett av felles fagene. Nedenfor følger reglene for programfag: Dersom du har hatt fremmedspråk i tillegg til engelsk på ungdomsskolen, kan du fortsette med samme språket på nivå 2, og ha dette i to år. Nedenfor følger reglene for morsmålseksamen: Dersom du har hatt fremmedspråk i tillegg til engelsk på ungdomss kolen, kan du ta morsmål på nivå 1. Dersom du ikke har hatt fremmed språk på ungdomsskolen, men kun engelsk fordypning, må du ta morsmål på minimum nivå 2. Engelsk fordypning Spansk 1 Fransk 1 Spansk 1+2 over tre år Spansk 2 over to år Fransk 2 over to år Spansk 1 over to år Dersom du har hatt fremmedspråk i tillegg til engelsk på ungdomsskolen, kan du begynne med ett nytt språk, og ha dette i to år. Dersom du ikke har hatt fremmed språk på ungdomsskolen, men kun engelsk fordypning, må du ta spansk 1+2 over tre år. Morsmål som fremmedspråk: Elever kan velge å ta morsmål som fremmedspråk, men får ikke undervisning ved skolen. Du må levere søknadsskjema til språkkoordinator dersom du ønsker å ta morsmål. Elever som velger morsmål er selv ansvarlige for å lære seg pensum, samt melde seg opp til privatisteksa men. Elever som tar morsmål bør avlegge eksamen innen utgangen av VG2, for å sikre seg vitnemål. Dette fordi eksamen i VG3 kan kollidere med sentralgitt eksamen. Frist for oppmelding til privatisteksamen er 15. september for eksamen i november. Oppmeldingen skal gjøres på Ungdomsskolen Engelsk fordypning Tysk 1 Tysk 2 over to år Spansk 1 over to år Vg 1 Vg 2 Vg 3 Spansk 1+2 Spansk 1+2 Spansk 1+2 Spansk 1 Spansk 2 Spansk 2 Morsmålseksamen arrangeres i november, for noen få fag også i mai. Dette må du sjekke på Fransk 1 Fransk 2 eller Spansk 1 Fransk 2 eller Spansk 1 Tysk 1 Tysk 2 eller Spansk 1 Tysk 2 eller Spansk 1 14 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 15

9 VALG AV MATEMATIKK I VG1 skal alle elever ta et valg i matematikk som kommer til å ha betydning for dine neste år på videregående, og i høyere utdanning. Oversikten som følger vil forhåpentligvis gjøre dette valget enklere for deg. 1P praktisk matematikk (5 timers fag): 1P legger vekt på konkrete matematikkoppgaver. Det er lite bokstavregning, men mye vekt på tekstoppgaver. Denne modulen har hovedområder som tall og algebra, geometri, økonomi, sannsynlighet og funksjoner. Økonomikapitlet gir grunnlag for 2P eller S1+S2. Kari vil sette opp et gjerde langs den stiplede linjen fra punkt A til punkt B. Gjerdet selges i ferdige lengder på 1 m. Hvor mange lengder må hun kjøpe? 1T teoretisk matematikk (5 timers fag): 1T legger mer vekt på abstrakte matematikkoppgaver, du får god trening i bokstavregning og øver matematisk tankegang. 1T gir grunnlaget for videre matematikkstudier. Denne modulen har fire hovedområder: tall og algebra, geometri, sannsynlighet og funksjoner. Som du ser er ikke økonomi innbakt i pensum, men til gjengjeld er sannsynlighet og funksjoner mer vektlagt i 1T. Skriv så enkelt som mulig, uten hjelpemidler. Velger du 1T teoretisk matematikk er det lagt opp til at du i andre klasse velger R1 realfaglig matematikk (5 timers programfag). Erfaringsmessig er det kun elever som skal studere til ingeniør- og sivilingeniørutdanninger som tar R2 i tredjeklasse. Med andre ord er du ferdig med matematikk om du velger 1T i første klasse og R1 i andre klasse. Du kan også velge S1 samfunnsfaglig matematikk (5 timers programfag) som fortsetter med S2 i tredjeklasse. 1 P 2 P S1 S2 Bjørn skal lage havregrøt. Han har 6 dl havregryn. Bak på posen finner han oppskriften du til høyre. Hvor mange liter vann trenger han? Velger du 1P praktisk matematikk fører dette faget videre til 2P (3 timers fag) i andreklasse. Da har du ikke matematikk i tredjeklasse. Du kan søke på alle studier som har kravkoden GENS på nettsiden til samordna opptak (www. samordnaopptak.no), om ikke annet står spesifisert. Du kan også velge S1 samfunnsfaglig matematikk (5 timers programfag) i andreklasse. Dette faget fører videre til S2 (5 timers programfag) i tredjeklasse. Bestem h ved regning, uten hjelpemidler 1T R1 S1 R2 S2 Første skoledag vil du ha mulighet for å treffe mattelærerne, rådgiver og realfagkoordinator, spør oss gjerne om du fremdeles er usikker på valget ditt. 16 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 17

10 VALG AV PROGRAMFAG A B C D VG2: Alle elever på studiespesialiserende skal velge tre programfag i tillegg til matematikk i VG2. Du skal velge ett fag i hver blokk. I A blokka ligger matematikkvalget. Minst to av programfagene må være innenfor det programområdet du har valgt, enten realfag eller språk-samfunnsfag og økonomi. Du må fortsette med minst to av fagene i VG3, for å få fordypning. VG3: Alle elever på studiespesialiserende skal velge tre programfag i VG3. To av fagene må være en påbygning fra fag du hadde i VG2, og innenfor samme programområdet. Du kan f eks derfor ikke velge å ta fordypning i S2 og rettslære2, da disse ligger i ulike programområder. Elever som har spansk 1+2 i VG3, skal velge kun to programfag, da spansk 1+2 erstatter det ene programfaget. De to fagene du da velger må være fordypningsfag fra VG2, innenfor samme programområdet. Morsmål på nivå3, kan erstatte ett av dine programfagsfordypninger, dersom du har hatt samme morsmålseksamen på nivå 2. PROGRAM VG2 Matematikk R1 Matematikk S1 Matematikk 2P Biologi 1 Kjemi 1 Fysikk 1 Entreprenørskap-og bedriftsutvikling 1 Samfunnsøkonomi 1 Medier-og informasjonskunnskap1 Markedsføring-og ledelse 1 Sosiologi-og sosialantropologi Rettslære1 Internasjonal engelsk Psykologi 1 A B C D Matematikk R2 Biologi 2* Kjemi 2 Fysikk 2 PROGRAM VG3 Matematikk S2 Entreprenørskap-og bedriftsutvikling 2* Samfunnsøkonomi 2 Medier-og informasjonskunnskap2 Markedsføring-og ledelse 2 Politikk-og menneskerettigheter* Samfunnsfaglig engelsk Rettslære 2* Psykologi 2* * Fag som er markert med stjerne er uavhengige fag, som det er mulig å velge selv om man ikke har tatt nivå SKOLEHÅNDBOK 2012/13 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 19

11 ENTREPRENØRSKAP UNGDOMSBEDRIFT BLI MED PÅ VÅR SUKSESS! «Entreprenørskap er en dynamisk og sosial prosess, der individer, alene eller i samarbeid, identifiserer muligheter, og gjør noe med dem ved å omforme ideer til praktisk og målrettet aktivitet, det være seg i sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng.» (Regjeringens strategiplan; «Se mulighetene og gjør noe med dem») Vi følger opp myndighetenes visjon Entreprenørskap i utdanningen er forankret i Regjeringens strategiplan: «Fra idé til verdi» der følgende visjon slås fast: «Norge skal være et av verdens mest nyskapende land, der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har gode muligheter til å utvikle lønnsom virksomhet». Ved Akademiet Oslo har vi tatt tak i visjonen, og vi jobber for å realiserer denne. Skolens mål er å utvikle elevens kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Vi har årsplanfestet entreprenørskap Akademiet Oslo har nedfelt entreprenørskap og arbeid med ungdomsbedrift i sin årsplan. I den sammenheng samarbeider vi med Ungt entreprenørskap Oslo. Vi har også inngått partnerskapsavtale med Det Norske Mentorprogram (DNM) som administreres av Junior Chamber Oslo (JCI Oslo). Videre har vi også et samarbeid med Entreprise Without Borders (EWB) som kan tilby ungdomsbedriftene å knytte kontakt med ungdomsbedrifter utenfor landegrensene. Vi har innledet et nordisk samarbeid Nytt fra og med skoleåret er et nordisk samarbeid mellom Akademiet Oslo, JensenGymnasium, Gøteborg, og TechCollege, Ålborg. Hensikten med samarbeidet er å la eleven erfare entreprenørskap og arbeidet med ungdomsbedrift på tvers av de nordiske landegrenser. Samarbeidet innebærer såvel felles nordiske konkurranser som elevutveksling og felles erfaringsutveksling mellom skolenes lærere. Vi har mange elever som deltar Skoleåret starter opp med kickoff og Gründercamp for de elever som har valgt ungdomsbedrift som metode. Vi vil også i år engasjere omlag hundre elever i arbeidet. Elevene hører I utgangspunktet til på utdanningsprogrammene studiespesialisering, medier og kommunikasjon og service og samferdsel. Vi har tro på arbeidet med ungdomsbedrift og støtter våre elever. Det å drive med Ungdomsbedrift (UB) innebærer å gi våre elever kunnskap om og forståelse for bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle ungdomsbedriften med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut fra en reell idé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Overskuddet fra driften er det elevene selv som bestemmer over. En ungdomsbedrift registreres i Brønnøysund registeret via Ungt Entreprenørskap som en egen juridisk enhet. Ungdomsbedriften kan bestå av to eller flere elever, men vår erfaring viser at det beste er et antall mellom tre og seks. Ungdomsbedrift gir gode muligheter for tverrfaglig læring og er godt forankret i kompetansemål. Akademiet Oslo stiller med et nyoppusset og UB-kontor, der elevene med ungdomsbedrift vil kunne ha sin base. Vi har elever som markerer seg Hvert år arrangeres det entreprenørskapsmesse på Varehandelsmessen på Lillestrøm hvor Ungdomsbedriftene deltar. Vi er stolte over at elever ved Akademiet Oslo hvert år kaprer flere priser for sitt arbeid og dermed stadig setter vår skole på kartet også I forbindelse med entreprenørskap. Carsten og Houng fra Lunsjbiten UB Glad gjeng på Gründercamp! Glade vinnere fra fylkesmesse for ungdomsbedifter SKOLEHÅNDBOK 2012/13 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 21

12 VURDERING Vurdering i fag Som elev har du rett til å bli vurdert. Vurderingen skal være en tilbakemelding på hvor du står i fag og en veiledning til hvordan du skal arbeide videre og lære enda mer. En del av vurderingen er også at du skal vurdere deg selv. Læreren er din viktigste samarbeidspartner i vurderingsarbeidet. Det vi skal lære i de ulike fagene på skolen finner vi i læreplanene for disse. En læreplan inneholder kompetansemål, dvs. beskrivelser av hva du skal tilegne deg av kunnskap i faget. I tillegg til de rene fagkunnskaper, skal du gjennom opplæringen trenes i fem grunnleggende ferdigheter, nemlig det å kunne uttrykke deg muntlig, kunne lese, kunne uttrykke deg skriftlig, kunne regne og kunne bruke digitale verktøy. Læreplanen forklarer hva disse fem ferdighetene konkret innebærer for det enkelte fag. Elevmedvirkning Som elev skal du delta planleggingen av skoleåret. Du skal også delta i arbeidet med å bestemme hva læreplanmålene betyr og bestemme arbeidsmåter i fagene. Du skal også delta i å utarbeide kriterier for hva som kreves av deg, og som viser i hvilken grad du har tilegnet deg kunnskaper. Underveisvurdering Når du vurderes skal det skje gjennom hele skoleåret og gjennomføres på forskjellige måter, både med og uten karakter (underveisvurdering). Det er ikke bare de skriftlige prøvene som teller, men også muntlige høringer, tester og andre vurderinger du har underveis. I hver vurderingssituasjon har du rett til å få oppgitt hva du blir vurdert i forhold til. Skulle du være fraværende fra en vurderingssituasjon, har du ikke uten videre krav på å få gjentatt nettopp denne. Det du imidlertid har krav på er å bli vurdert i de mål den tapte vurderingssituasjonen omfattet. Det betyr at du på din side har du plikt til å være tilstede og å la deg vurdere i alle læreplanens kompetansemål. Midtveis og terminvurdering Som elev har du rett til å bli vurdert, men du har også plikt til selv å være tilstede og å delta i vurderingssituasjoner, slik at du kan gis en vurdering. Dersom faglærer ikke finner tilstrekkelig grunnlag for å vurdere deg, skal du få et skriftlig varsel og gis en mulighet for å rette opp situasjonen. Dersom du ikke følger denne oppfordringen, vil det kunne medføre at du ikke kan få terminkarakter og/eller standpunktkarakter i faget. Varsel om manglende vurderingsgrunnlag Som elev har du rett til å bli vurdert, men du har også plikt til selv å være tilstede og å delta i vurderingssituasjoner, slik at du kan gis en vurdering. Dersom faglærer ikke finner tilstrekkelig grunnlag for å vurdere deg, skal du få et skriftlig varsel og gis en mulighet for å rette opp situasjonen. Dersom du ikke følger denne oppfordringen, vil det kunne medføre at du ikke kan få terminkarakter og/eller standpunktkarakter i faget. Vurdering i orden og atferd Du får èn karakter i orden og èn i atferd. Disse settes uavhengig av fagkarakterene, men gis også i form av termin- og standpunktkarakterer. Ordenskarakteren settes ut fra hvor god arbeidsinnsats du har, og hvordan du forholder deg til skolens ordensreglement. Atferdskarakteren gis på bakgrunn av hvordan du oppfører deg i forhold til skolens administrasjon, lærerne og medelevene dine. Når karakteren settes skal det ikke bare tas hensyn til hvordan du oppfører deg i og utenfor skolebygningen, men også til hvordan du oppfører deg mot dine medelever på veien til og fra skolen, samt din oppførsel på ekskursjoner, arrangementer o.a. som skolen står ansvarlig for. Du har krav på skriftlig varsel dersom du står i fare for å få nedsatt ordens- og/ eller atferdskarakter, fordi du skal ha sjansen til å gjøre en bedre innsats før sluttkarakterer settes etter at undervisningen og annen skoleaktivitet er avsluttet. Kompetansebevis og vitnemål Skolen utsteder kompetansebevis som viser din kompetanse i fagene etter et skoleår. Etter endt 3-årig utdanningsløp, skriver skolen ut vitnemål. Forutsetningene er imidlertid at du har deltatt i opplæring i de fag som du etter reglene skal ha og som et minimum bestått disse. Du må også ha møtt til og bestått en eller flere eksamener i fagene. I motsatt fall utsteder skolen kun kompetansebevis. Vær oppmerksom på at du er selv ansvarlig for at du får den fagkombinasjon og det timetall som gir deg avgangsvitnemål og generell studiekompetanse. Klagerett på standpunktkarakterer Du har ingen formell klagerett på vurdering som gjøres i løpet av skoleåret (underveisvurdering). Dette gjelder også dine terminkarakterer for 1. semester. Formell klagerett har du først på standpunktkarakterene du får i fagene, i orden og atferd og på eksamen (sluttvurdering). Du kan også klage på vedtak om at du ikke får standpunktkarakter. Skolen vil legge ut mer informasjon om klageretten din. Se ellers kap 5 om klagerett i forskrift til privatskolelova av 14.juli 2006 Eksamen Akademiets elever avlegger offentlig eksamen på lik linje med elever i den offentlige skolen, med ekstern sensur. Nærmere informasjon om eksamensordningen vil du få på skolen. 22 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 23

13 VURDERINGSPLAKATEN Eleven har rett til å bli vurdert. Læreren har plikt til å skaffe seg vurderingsgrunnlag så langt råd er. Eleven har plikt til å delta aktivt i opplæringen. Eleven har rett til samtaler med faglærer/kontaktlærer om sin faglige utvikling minst en gang pr halvår. Lærer/kontaktlærer skal ha dialog med eleven om annen utvikling (enn det rent faglige). Eleven skal vite når, hva, hvorfor og hvordan vurdering skjer. Elever som er fraværende fra en vurderingssituasjon, har ikke rett til å få gjentatt denne bestemte vurderingssituasjonen, men beholder retten til siden og eventu elt i en annen form å bli vurdert i det samme fag stoffet. Eleven skal delta i planlegging, målforståelse, kriterieutforming og vurdering (herunder egenvurdering). Vurdering skal skje underveis og ved slutten av opplæringen. Det skal dokumenteres at vurdering er gitt. Terminkarakterer skal ledsages av en muntlig begrunnelse. Standpunktkarakterer skal uttrykke samlet kompetanse og settes på et bredest mulig grunnlag. Eleven skal varsles skriftlig i god tid dersom vurdering ikke ser ut til å kunne gis. F oto: Merethe Flakstad Pedersen 24 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 25

14 AVGANGSFAG AVGANGSFAG VG1 Studiespesialisering: Engelsk Geografi Naturfag Samfunnsfag Medier og kommunikasjon: Matematikk Naturfag Programfag Prosjekt til fordypning AVGANGSFAG VG3 Studiespesialisering ( både realfag og språk, samfunnsfag og økonomi): Norsk; 3 standspunktkarakterer (muntlig, skriftlig, sidemål skriftlig) Historie Religion og etikk Spansk 1+2 Kroppsøving Programfag 15 timer Medier og kommunikasjon: Norsk, 3 standpunktkarakterer ( muntlig og skriftlig hovedmål, sidemål skriftlig) Historie Kroppsøving Naturfag Matematikk Felles programfag Service og samferdsel: Engelsk Matematikk Naturfag Programfag Prosjekt til fordypning AVGANGSFAG VG2 Studiespesialisering( både realfag og språk, samfunnsfag og økonomi): Matematikk Fremmedspråk (nivå 1 og nivå 2) Programfag 15 timer Medier og kommunikasjon og Salg og service: Engelsk Samfunnsfag Programfag Prosjekt til fordypning Kroppsøving ( dersom du begynner som lærling) Norsk, to standpunktkarakterer i norsk, en skriftlig og en muntlig (dersom du begynner som lærling). 26 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 27

15 NOTATER NOTATER HUSK søknadsfrist 1. mars!!! 15.november: - Siste frist for å søke Lånekassen for høst SKOLEHÅNDBOK 2012/13 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 29

16 SKOLEMILJØ ELEVRÅDET SKOLEHELSETJENESTE SKOLEMILJØ Alle har rett til en likeverdig opplæring, som tar hensyn til den enkelte elevs behov. Skolen har et hovedansvar for at dette skjer, og ved Akademiet er vi opptatt av at den enkelte elev skal lære mest mulig på en best mulig måte. Skolen har spesielt fokus på: Godt læringsmiljø Alle elever har krav på et godt læringsmiljø, som fremmer læring, helse og trivsel. Akademiet videregående skole aksepterer ingen former for mobbing, diskriminering og rasisme, verken i eller utenfor klasserommet. Hos oss er alle likeverdige. Ingen har rett til å krenke andre. Ta ansvar for deg selv og dine medelever! God og forutsigbar oppfølging fra egen kontaktlærer og faglærer Ved skolestart vil du få tildelt en kontaktlærer, som har et overordnet ansvar for deg som elev på Akademiet. Kontaktlæreren vil følge deg opp gjennom hele skoleåret. Dersom det er forhold ved din skolehverdag du ønsker å nevne, ta det opp med ham eller henne. -Tett samarbeid mellom skole og hjem Hos oss har vi som målsetting å ha en tett og god kontakt med dine foresatte. Denne kontakten skjer i praksis gjennom møter og samtaler, men selvsagt ikke uten at du vet om det. Vi ønsker tvert i mot at du selv deltar på møtene og i samtalene. Elevaktiviteter som fremmer et godt, sosialt miljø. Skolen har fokus på sosialisering og integrering, og arrangerer blant annet aktivitetsdager både høst og vinter, ekskursjoner, gründercamp og klasseturer. Vi har også vårt eget sommerarrangement Aka Awards. Elevrådet Alle videregående skoler skal ha et elevråd på minst 5 medlemmer med varamedlemmer. Elevrådet blir valgt senest tre uker etter skolestart ved skriftlig avstemming. Elevrådet kan uttale seg om alle saker som gjelder skolen og skal fremme fellesinterressene til elevene. Elevrådet skal jobbe for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Elevrådet ved Akademiet er et viktig bindeledd mellom elever og ledelsen! Typiske saker for elevrådet kan være Operasjon dagsverk, aktivitetsdager, utforming av skolens lokaler, elevundersøkelser osv. Elevrådsarbeid er også en inngangsport til å drive med ungdomsarbeid for alle elever i Oslo gjennom Elevorganisasjonen som Akademiet er medlem av. Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon med rundt 350 medlemsskoler. Elevrådet ved Akademiet har et eget rom i 6 etage til sin disposisjon. Som elev i den videregående skolen har du rett på skolehelsetjeneste. Skolehelsetjenesten er et gratis lavterskeltilbud du kan oppsøke for råd/ veiledning vedrørende din helse situasjon. Skolehelsetjenesten jobber etter nasjonale retningslinjer hvor helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid er sentrale faktorer. Ungdom er en viktig målgruppe for folkehelsearbeidet fordi mye av grunnlaget for senere helse og helsevaner legges tidlig i livsløpet. Til skolehelsetjenesten kan du komme med helserelaterte temaer. Skolehelsetjenesten kan tilby samtale, råd og veiledning når det gjelder blant Helsesøster er tilstede: Mandager: 08:15-11:30 Onsdager: 08: annet ensomhet, depresjon, helse, familieproblemer, rus, mobbing, spiseforstyrrelser, overgrep, seksuell legning og seksuelt overførbare sykdommer. Her kan du få prevensjonsveiledning og få utført graviditetstester. Helsesøster kan henvise videre til andre samarbeidspartnere ved behov. Helsesøster har taushetsplikt. Helsesøster: Anne Kristine T. Olsen Helsesøster har kontor i 3.etasje. Her kan du komme å banke på døren i åpningstiden, eller du kan ta kontakt ved å ringe, sende sms eller mail. 30 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 31

17 AKA AWARDS Akademiet har ved slutten av hvert skoleår en stor avslutning for alle elever og lærere, med egen prisutdeling. Her kårer vi de beste elevbidragene, både innen tekst, bilde, ungdomsbedrift, novelle, film, oversettelse osv. Alle foto: Merethe Flakstad Pedersen Fagjuryen består av representanter fra elever og faglærere, og det nomineres tre elever i hver kategori, og til slutt en vinner. I tillegg til prisutdeling, er det underholdningsbidrag, musikk, rektors tale og egen markering for avgangselever. Arrangementet har tidligere vært holdt på blant annet Edderkoppen Teater og Chateu Neuf. Nyhet! Gled dere! :-) Akademiet innførte en ny pris i 2012; Beste Aka Ambassadør. Prisen deles ut til en elev som har utmerket seg på en positiv måte i skolens miljø, enten faglig eller sosialt. 32 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 33

18 REGLER FOR FRITAK ORDENSREGLEMENT SKOLENS REGELVERK Fritak fra vurdering i kroppsøving Elever som ikke kan følge den ordinære opplæringen i den praktiske delen av kompetansemålene i kroppsøvingsfaget, skal få tilrettelagt opplæring så langt dette er mulig for eleven. Elever skal få fritak fra vurdering av den praktiske delen av faget når den tilrettelagte opplæringa ikke kan vurderes med karakter. Det blir ikke gitt fritak fra vurdering av den teoretiske delen av kompetansemålene. (Forskrift til Privatskoleloven 4-12.) Elever med fritak i praktisk vurdering, skal likevel være tilstede i kroppsøvingstimene. Elever som har fått fritak fra vurdering i praktisk del vil få dette påført karakterutskrift/kompetansebevis. Ta kontakt med kroppsøvingslærer om dette skulle gjelde deg. Husk at du må levere inn legeerklæring. Fritak fra vurdering i norsk sidemål skriftlig Elever i videregående opplæring har rett til fritak fra vurdering i norsk sidemål dersom de: a) på grunn av sykdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av en sakkyndig, har problem med å klare begge målformene b) ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole c) har hatt fritak fra vurdering i norsk sidemål i grunnskolen, jf. 3-6 siste ledd d) fylte vilkårene for fritak fra vurdering i norsk sidemål i grunnskolen, men på grunn av dokumentert saksbehandlingsfeil likevel ikke fikk fritak. Elever som får innvilget fritak skal likevel delta i undervsingen i norsk sidemål. Det er ikke lov til å annullere standpunkt- eller eksamenskarakter, eller ei anna tilsvarende godkjent vurdering, i norsk sidemål dersom eleven har fått vurdering i dette faget. For elever som får fritak fra vurdering, men ikke opplæring i norsk sidemål skriftlig, skal det stå «Deltatt» i stedet for tallkarakter i norsk sidemål på kompetansebeviset eller vitnemål.(forskrift til Privatskoleloven 4-11) Elever ved studiespesialiserende VG1, VG2 og VG3, påbygging til generell studiekompetanse VG3 og medier og kommunikasjon VG3 som mener de har rett til fritak fra vurdering i norsk sidemål må søke om dette. Søknadsfrist er 1. september. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE Formål 1 Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som er rusfritt og fritt for mobbing, vold og annen krenkende atferd. Formålet med reglementet er å skape klima for godt samarbeid, god trivsel, respekt og medansvar for alle elever og ansatte i skolesamfunnet. Reglementet skal videre sikre god orden og atferd og skal sikre at elevene har medbestemmelse i egen hverdag. Reglementet omfatter: - elevenes retter og plikter - orden og atferd Reglementet er retningsgivende for fastsettelse av karakterene som blir gitt i orden og atferd. Reglene er retningsgivende for grunnlag av karakterene i fag. Virkeområde 2 Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring, og så langt det passer, også for voksenopplæringens elever, hospitanter og andre når opplæringen er i skolens regi. Reglementet gjelder også ved opplæringsformer og aktiviteter i skolens regi utenfor skolens område (for eksempel ekskursjoner og elevreiser). Retter 3 Elevene har rett til videregående opplæring etter friskoleloven med forskrifter. 4 Eleven skal møtes med tillit og respekt. 5 Skriftlige arbeidsplaner skal utvikles i samarbeid mellom elev og faglærer. Planene omfatter hele skoleåret eller en periode av skoleåret. Disse arbeidsplanene blir normalt supplert av mer detaljerte oppdrag og oppgaver for mer avgrenset fagområder. Disse planene skal gi eleven samlet informasjon om målet for opplæringen, om arbeidsmåter og hvordan vurderingen skal skje. Eleven har rett til en opplæring som er tilpassa forutsetninger, evner og behov. Eleven har rett til å få veiledning og tilbakemelding i forhold til de målene den 34 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 35

19 ORDENSREGLEMENT enkelte elev arbeider etter. Eleven har rett til rådgivning om utdanning og yrkesvalg. Selvstendig studiearbeid 6 Eleven kan søke skolen eller rektor om å få utføre selvstendig studiearbeid for ett eller flere begrensede tidsrom. Vilkåret for å gi tillatelse er at eleven ikke kan ta del i den ordinære undervisningen på grunn av ekstraordinære forhold, eller at eleven er engasjert i en sportslig, samfunnspolitisk eller kulturell aktivitet på høyt nivå som gir eleven ballast og erfaring som kommer han/hun til gode i det ordinære skolearbeidet. Tiden som benyttes til selvstendig studiearbeid, skal ikke føres som fravær. Feriereiser kommer ikke inn under begrepet selvstendig studiearbeid. Det er i prinsippet ingen avgrensing i tiden som kan benyttes til selvstendig studiearbeid. Medbestemming og plikter 7 Elevene har plikt til å rette seg etter de lover, reglement og instrukser som gjelder. Elevene skal møte på skolens ansatte og medelever med tillit og respekt. Mobbing, vold, plaging og annen krenkende atferd er ikke tillat og blir sett på som et alvorlig brudd på skolens reglement og blir behandlet etter reglene i 23 i ordensreglementet. 8 Elevene skal ta del i utformingen av sin egen skolehverdag. Elevene plikter å delta aktivt i opplæringen i den formen det blir avtalt. 9 Elevene skal følge verne- og trygghetsregler og bruke de arbeidsklær og verneutstyr som det blir satt krav til i læreplaner, eller som er påbudt av Arbeidstilsynet eller skolen. Elevene skal til en hver tid holde seg med nødvendig lærestoff, materiell og utstyr til eget bruk som skolen ikke holder. Pålagt materiell og utstyr eller betaling for dette må ikke være i strid med forskrift eller vedtak fra Kunnskapsdepartementet. 10 Elevene skal ikke bruke mobiltelefon, mp3-spiller eller annen elektronisk utstyr i timene uten at faglæreren gir tillatelse. Skolens datautstyr og nettverk skal bare benyttes til skolerelatert arbeid. Elevene skal ikke benytte skolens datautstyr eller nettverk til å laste ned, lese, lagre eller spre andre sitt åndsverk (for eksempel musikk, film og lignende), spill, pornografisk, rasistisk eller annen materiale som kan virke krenkende og/eller er i strid med norsk lov. Skolens datautstyr og nettverk skal heller ikke benyttes til nettspill som ikke er en lekk i læringsarbeidet. Brudd på disse reglene blir behandlet etter reglene i 23 i ordensreglementet. Det er forbudt å ha farlige gjenstander og våpen på skolens område og ved all aktivitet i skolens regi. Bruk eller oppbevaring av rusmiddel er forbudt på skolens område og ved all aktivitet i skolens regi. Det er ikke tillat å bruke tobakk eller snus på skolens område og ved all aktivitet i skolens regi. 11 Skolens eiendom og utstyr skal brukes med omtanke. Hærverk og skade kan føre til erstatningsansvar (jf skadeerstatningsloven). Elevene har selv ansvar for sine personlige eiendeler. 12 Eleven skal snarest mulig ta kontakt med faglærer dersom han eller hun ikke kan følge opp arbeid til avtalt tid. 13 Elever som gjennom sitt arbeid, oppdrag eller verv i sammenheng med videregående opplæring blir kjent med spesielle opplysninger, har taushetsplikt etter forvaltningslovens regler 13-13f. Taushetsplikten gjelder også etter at eleven har avsluttet videregående opplæring. Ekskursjoner og skoleturer 14 Alle som deltar på ekskursjoner og skoleturer, skal vise omsorg og respekt for de andre deltakerne. Tidsrommet mellom avreise og hjemkomst er å se på som kontinuerlig skoletid, og ordensreglementet gjelder. Elever skal følge instrukser fra reiseleder og skal ta del i det oppsatte programmet for turen. Brudd på ordensreglene kan føre til hjemsending for egen kostnad. 36 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 37

20 ORDENSREGLEMENT Frammøte og fravær 15 Eleven er pliktig til å møte presis til opplæringen slik den er avtalt med faglærer. Eleven må melde fra dersom han eller hun må forlate opplæringen i løpet av skoledagen. Skolen skal ha beskjed om fravær allerede fra første fraværsdag. Ved stadig fravær og forsentkomminger skal skolen sikre tett oppfølging av eleven det gjelder og eventuelt hjemmet for å prøve å få eleven til å møte slik han eller hun skal. Hybelbeboere må følges opp spesielt. 16 Alt fravær skal føres på vitnemål eller dokumentasjon og kompetansebevis. Fravær skal føres i dager og enkelttimer. Rektor kan avgjøre om fravær for den eleven som ikke er elev i alle fag, skal føres i dager og timer eller bare i timer. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på dokumentasjonen, men eleven selv har ansvar for å dokumentere årsaken til fraværet. Selvstendig studiearbeid avtalt med faglærer eller rektor, skal ikke føres som fravær på vitnemål, dokumentasjon og kompetansebevis. 17 Høyt fravær, samme hva grunnen er, kan føre til at det blir umulig å gi en faglig vurdering med karakter til eleven. Er det fare for at det ikke er grunnlag for å gi karakter, skal eleven eller de foresatte for elever som ikke er myndige, få skriftlig varsel uten ugrunnet opphold. Dette gjelder også om det er fare for at en elev står i fare for å få karakteren Nokså god eller Lite god i orden eller i oppførsel. Varselet skal sendes eleven eller de foresatte for elever som ikke er myndige i god tid slik at bedre innsats, orden eller oppførsel kan påvirke karakteren eller gi grunnlag for karakter. 18 Rektor kan gi elever fri fra opplæringen i inntil 14 dager i et skoleår uten at disse dagene skal føres som fravær på dokumentasjonen, vitnemålet eller kompetansebeviset. Det gjelder for eksempel fravær i sammenheng med arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, organisert hjelpearbeid, lovpålagte oppmøter og fravær på grunn av langvarig eller kronisk sykdom, samt velferdsgrunner. 18 i ordensreglementet skal også gjelde for opptak til høyere utdanning der det blir krevd fritak fra skolen for å delta i obligatoriske opptaksprøver. Normalt skal elever søke om slik fri fra opplæringen på forhånd. Elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den Norske kirke, har innenfor totalrammen på 14 skoledager rett til inntil to dager fri ved religiøse høytider. Når elever får lov til å ta fri, bør skolen legge til rette for at de kan gjøre en innsats for å kompensere for det. 19 Ved planlagt fravær skal det søkes om permisjon. Søknaden skal være skriftlig og grunngitt, og skal leveres i god tid. Permisjon blir ikke utstedt dersom det kan føre til manglende vurderingsgrunnlag, eller dersom et fravær gjør det vanskelig å gjennomføre samarbeidsprosjekt. Det skal bare unntaksvis utstedes permisjon ved feriereiser. Søknad om korte velferdspermisjoner skal behandles på samme måte som for ansatte. Dokumentert tid til tannlegetimer, lege/ psykologtimer, fysikalsk behandling samt OT/PPT skal ikke føres som fravær på dokumentasjon, vitnemål, kompetansebevis. Dette gjelder også dokumentert fravær på grunn av avsluttende oppkjøring for sertifikat til personbil/motorsykkel. Kjøretimer kommer ikke inn under denne fraværsordningen. 20 Ugyldig fravær kan føre til nedsatt karakter i orden. Fravær det ikke er meldt fra om, blir alltid regnet som ugyldig. Fusk og bortvisning fra prøver og eksamen 21 En eksamensprøve skal annulleres dersom eksamenskandidaten har fusket eller f. eks. prøvd å fuske ved eksamen. Spørsmålet om annullering av eksamensprøve skal avgjøres av rektor. Tilsvarende gjelder for heldagsprøver o.l. Bruk av ikke tillatte hjelpemiddel, inkludert andres datafiler, og kommunikasjon under prøver og eksamen er å se på som fusk eller forsøk på fusk. Det samme gjelder for innlevering av arbeid som ikke er elevens eget produkt. Dersom eksamen blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, kan kandidaten tidligst gå opp til den eksamen i faget som blir arrangert ett år etter at eksamen ble annullert. Fusk eller forsøk på fusk på prøver vil få konsekvenser for karakteren i adferd og/ eller vurderingsgrunnlaget i faget. 38 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 SKOLEHÅNDBOK 2012/13 39

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål:

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål: Fraværsreglement: Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember 2016. Formål: Hovedmålet med fraværsreglementet på er å sikre at elevene møter til undervisning. Det

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 den beste starten på fremtiden! Agenda 1. Skriftlig eksamen 2. Muntlig eksamen 3. Standpunktkarakter 4. Klagefrister 5. Avslutning av

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Ordensreglementet er vedtatt

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.08.2017 2 Innhold Kapittel 1. Formål og virkeområde...3 1-1. Formål...3 1-2. Virkeområde...3 Kapittel 2. Elevenes

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE KVALITETSSYSTEM Område: Kvalitet Kapittel: 06.02 Dokument nr: 05 Organisasjonsnivå: Re videregående skole Dokumentnavn: Ordensreglement Godkjent dato: Godkjent av: 01.06.11 Rektor Dokumentreferanser: http://www.vfk.no/qmplus/avd_for_utdanning/kvalitet/reglementer/06_01_03%20ordensreg

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf ORDENSREGLEMENT SKOLENE I NAMSSKOGAN Reglementet tar utgangspunkt i lov om grunnskolen og den videregående opplæringen av 17. juli 1998 (heretter kalt opplæringsloven) med forskrifter av 23. juni 2006

Detaljer

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs SKOLEREGLEMENT Revidert juni 2008 Etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 13.11.2015 Retten til vurdering Elever i grunn- og videregående

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

Felles ordens- og atferdsreglement. Metis videregående Bergen private gymnas

Felles ordens- og atferdsreglement. Metis videregående Bergen private gymnas Felles ordens- og atferdsreglement Metis videregående Bergen private gymnas Rev. 20.8.2016 Innhold 2. VIRKEOMRÅDE... 3 3. PLIKTER OG ANSVAR... 3 A. MØTE PRESIS... 3 B. DELTA AKTIVT... 3 C. BRUK AV UTSTYR...

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017.

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017. Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Ordensreglement for Skjetlein videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet har

Detaljer

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever.

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. ARTIKKEL SIST ENDRET: 06.09.2016 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Velkommen til Oslo Handelsgymnasium

Velkommen til Oslo Handelsgymnasium Velkommen til Vg1 studiespesialisering Tirsdag 22.august 2017 Klassen Bilder av klassen fra leksen de fikk fra mandag til tirsdag 2 Skolestartprogrammet Klassen forts. Velkomstsamtale/kontaktlærers samtale

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement

ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement Oppdatert pr. 5.08.2014 Reglementet er gitt med hjemmel i privatskoleloven og forskrifter, samt Utdanningsdirektoratets rundskriv. Reglementet er

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole 2013 2014 Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2016/2017 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.2016. Vedtatt i SU 10.05.16. Til elever, foresatte

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune Vedtatt av Rådmannen august 2015 1 Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Vadsø kommune Hjemmel: Fastsatt av rådmannen med

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 100 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringsloven av. 17.07.98 nr.61 av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3-7. Endret 16.06.2006. Reglene i dette

Detaljer

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene.

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.01.2017 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

Velkommen til Foreldremøte

Velkommen til Foreldremøte Velkommen til Foreldremøte 13. september 2016 Vg1 og Vg2 Danielsen Videregående Skole 2016-2017 Skolen der unge mennesker blomstrer - i faglig utvikling, i personlig utfoldelse og i møte med Guds kjærlighet

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

standpunktkarakterer klagefrister fravær skriftlig og muntlig avgangsprøve avslutning av skoleåret inntak til videregående skole

standpunktkarakterer klagefrister fravær skriftlig og muntlig avgangsprøve avslutning av skoleåret inntak til videregående skole Oslo kommune Groruddalen skole Her får du informasjon om: standpunktkarakterer klagefrister fravær skriftlig og muntlig avgangsprøve avslutning av skoleåret inntak til videregående skole Groruddalen skole

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2017

Om vurdering og eksamen 2017 Om vurdering og eksamen 2017 Underveisvurdering Underveisvurdering i grunnskolen er all vurdering fra 1. trinn og fram til sluttvurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering skal brukes som et redskap

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer, senest

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

Matematikkvalg og valg av programfag. Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver

Matematikkvalg og valg av programfag. Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver Matematikkvalg og valg av programfag Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver Forkortelser Vg1 (1. klasse): Obligatorisk 1P praktisk matematikk 1T teoretisk matematikk Vg2 (2. klasse): Obligatorisk

Detaljer

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel Odda ungdomsskole - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel SKOLEÅRET 2008/ 2009 Reglementet skal fremme samarbeid, trivsel, medansvar og

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN NB! Les gjennom reglementet, skriv under og lever svarslippen på siste side til kontaktlærer. STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN VEDTATT AV STYRET FOR FAGSKOLEUTDANNINGA PÅ NORDMØRE OG ROMSDAL

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00

VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00 VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00 SKOLEÅRET 2010-2011 Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Studierektorer Rådgivere og Leder for elevtjenesten PP-tjeneste

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2015

Om vurdering og eksamen 2015 Om vurdering og eksamen 2015 Vurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering uten karakter Underveisvurdering med karakter: Terminkarakterer, desember og juni alle trinn Sluttvurdering: Standpunktkarakterer,

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 10. trinn

Velkommen til foreldremøte 10. trinn Morellbakken skole Velkommen til foreldremøte 10. trinn 04.04.17 Informasjon om. eksamen standpunktkarakterer klagerett inntak til videregående skole annen informasjon Sluttvurdering Standpunktkarakterer

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

INFORMASJON OM AVSLUTNINGEN FOR 10. TRINN 2017

INFORMASJON OM AVSLUTNINGEN FOR 10. TRINN 2017 Oslo kommune Ellingsrud skole INFORMASJON OM AVSLUTNINGEN FOR 10. TRINN 2017 I dette heftet får du informasjon om: standpunktkarakterer klagefrister fravær skriftlig og muntlig avgangsprøve avslutning

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS

Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS Hjemmel: Lov 1988-07-17 nr.61 3-7 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Stavanger AS den 06.05.2013 med hjemmel i lov av 17 juli 1988 nr.61

Detaljer

Vår ref.: 16/ Deres ref.: Dato: Forskrift om Ordensreglement FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

Vår ref.: 16/ Deres ref.: Dato: Forskrift om Ordensreglement FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER Vår ref.: 16/07277-3 Deres ref.: Dato: 04.09.2017 KLIKK ELLER TRYKK HER FOR Å SKRIVE INN TEKST. Forskrift om Ordensreglement FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER Forskrift om

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 8.9. 2016 SANDEFJORD videregående skole Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

Foreldremøte VG 2. 2. september 2015. St. Paul gymnas Nygårdsgaten 124 5008 Bergen Tlf 55215930

Foreldremøte VG 2. 2. september 2015. St. Paul gymnas Nygårdsgaten 124 5008 Bergen Tlf 55215930 Foreldremøte VG 2 2. september 2015 SKYSS Alle elevene må selv ordne med skyss til skolen Dette gjelder også til og fra Fantoft Ungdomskort Elever må dårlig kollektivtilbud kan få gratis skoleskyss Ved

Detaljer

Rutine for fraværsføring

Rutine for fraværsføring Rutine for fraværsføring Rutinen gjelder for alle videregående skoler i Vestfold PRESISERINGER GJORT PÅ GREVESKOGEN VIDEREGÅENDE SKOLE ER MARKERT MED RØDT OG KURSIV Dokumentreferanser: Forskrift til Opplæringslova

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2013 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen og VG3 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Myndig, hva nå? Eksamensinformasjon Studie- og yrkesveiledning «Tett

Detaljer

VELKOMMMEN TIL INFORMASJONSMØTE 2013/2014

VELKOMMMEN TIL INFORMASJONSMØTE 2013/2014 VELKOMMMEN TIL INFORMASJONSMØTE 2013/2014 Program Velkommen og kort presentasjon av kontaktlærere i INN 1 og INN 2. Navneskiftet Rektor Hans Kristian Voje informerer om: Skolens forventninger til elevene.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark Styringsdokument 2A/2010 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Ordensreglementet som er laget vil nå gjelde uavkortet for alle

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15 Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2017/2018 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 17.08.2017. Vedtatt i SU 14.06.17. Til elever, foresatte

Detaljer

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014 Informasjonsmøte Vg3 Tirsdag 29. april 2014 HVORFOR FORELDREMØTE? Russetid og avgangseksamen Fravær og standpunktkarakterer Eksamen hjelpemidler og forberedelsestid Hva skjer på skolen fram mot sommeren?

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring

Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring Innledning Fra 1. august 2016 er det innført en nasjonal fraværsgrense for udokumenterte fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst, helse og

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

Rutine fraværsføring

Rutine fraværsføring Rutine fraværsføring Innledning Fra 1. august 2016 er det innført en nasjonal fraværsgrense for udokumenterte fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre

Detaljer

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne i k l a s s e XX HVEM ER VI? Kontaktlærere se hjemmesiden Navn Mailadresse og jobbmobil X2 SAMARBEID MELLOM SKOLE OG HJEM Hva forventer dere av dette

Detaljer

NY FRAVÆRSORDNING I VIDEREGÅENDE SKOLE FRA 1. AUGUST 2016 Presiseringer for Oslo Handelsgymnasium

NY FRAVÆRSORDNING I VIDEREGÅENDE SKOLE FRA 1. AUGUST 2016 Presiseringer for Oslo Handelsgymnasium Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Notat Til: Personalet og elevene ato: 15.09.2016 Saksbeh: Rektor NY FRAVÆRSORNING I VIEREGÅENE SKOLE FRA 1. AUGUST 2016 Presiseringer for Oslo Handelsgymnasium

Detaljer

Foss videregående skole

Foss videregående skole Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2017/2018 Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u 1 Fagkretsen

Detaljer