NIFs Fokusområder, utvikling og trender.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NIFs Fokusområder, utvikling og trender."

Transkript

1 NIFs Fokusområder, utvikling og trender.

2 Hva vil påvirke inkassobransjen i 2014 ü Gjelds Norge ü Inkassoutviklingen i Norge ü Tvangsfullbyrdelse 2013 ü Foreldelse ü Poli>analysen ü Særnamsmannsordningen ü SI- loven ü Det offentliges dekningsprivilegier. ü Endringer i gjeldsordningsloven ü Gjeldsregister. ü Betalingsanmerkninger og ü KrediJvurdering Adv. Baard Sig. Bratsberg

3 12 mnd. vekst 7,3 % 12 mnd. vekst K2 6,5 % 12 mnd. vekst 5,2 % Husholdningenes innenlandske mrd. kr 65 mrd. kr usikret gjeld Foretakenes innenlandske Norske foretaks mrd. kr mrd. kr 1/3 Forbruker 2/3 Næring Dvs. ca mrd. Kl forbruker transaksjoner pr. mnd. KREDITT ER SELVE MOTOREN I HELE SAMFUNNSØKONOMIEN Samlet ca mrd. kr Adv. Baard Sig. Bratsberg

4 Inkasso i et samfunnsøkonomisk perspek>v Hvordan skal det omgivende samfunnet forholdet seg når et avtaleforhold ikke avvikles som forutsa Adv. Baard Sig. Bratsberg

5 BETALINGSADFERD Kilde: European Payment Index. Intrum JusKKa. FORBRUKER LAND Avtalt Forsinket Faktisk kredittid betaling betalingstid Italia Spania Hellas Frankrike Sveits Belgia England Nederland Østerike Sverige Island Danmark Tyskland Norge Finland Adv. Baard Sig. Bratsberg

6 BETALINGSADFERD Kilde: European Payment Index. Intrum JusKKa. NÆRING LAND Avtalt Forsinket Faktisk kredittid betaling betalingstid Italia Spania Hellas Danmark Frankrike Belgia Nederland England Sveits Island Østerike Sverige Tyskland Norge Finland Adv. Baard Sig. Bratsberg

7 BETALINGSADFERD Kilde: European Payment Index. Intrum JusKKa. OFFENTLIG LAND Avtalt Forsinket Faktisk kredittid betaling betalingstid Italia Hellas Spania Belgia Frankrike Nederland Østerike Sveits England Tyskland Danmark Sverige Norge Island Finland Adv. Baard Sig. Bratsberg

8 Inkassoutviklingen i Norge Adv. Baard Sig. Bratsberg

9 Inkasso i Norge Privat sektor Offentlig sektor Statlig sektor Kommunal sektor 98 inkassobyråer 2 inkassobyråer Ca 350 inkassobyråer Adv. Baard Sig. Bratsberg

10 Inkasso i Norge Privat sektor Offentlig sektor Ca fakturaer Ca mrd. Kr. Ca krav Ca mrd. Kr inkassokrav Ca inkassokrav Adv. Baard Sig. Bratsberg

11 Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet Inkasso saker i Norge År Antall P kilde Finanstilsynet Adv. Baard Sig. Bratsberg

12 Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet År P Antall mottatte saker Ant. avsluttet purresaker Antall saker til inkasso Kilde Finanstilsynet Inkasso saker i Norge År Antall P kilde Finanstilsynet Adv. Baard Sig. Bratsberg

13 Det norske inkassomarkedet i 2013 (prognose). 9 % økning i antall inkassosaker. Overgang fra egeninkasso. 37 % purreinkasso. Betalt før 30 dg. Under 1 % økning i inkassosaker hvor BO er sendt Adv. Baard Sig. Bratsberg

14 Hva har skjedd i 2013! Adv. Baard Sig. Bratsberg

15 Konkurser Adv. Baard Sig. Bratsberg

16 Adv. Baard Sig. Bratsberg

17 Utleggsforretninger Utleggsbegjæringer fast eiendom og løsøre År BU ITU % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , P , % sum 2009 % sum 2010 % sum 2011 % sum 2012 % sum UB f Sum Adv. Baard Sig. Bratsberg

18 Hva er resultatet ved utlegg? Utlegg tatt i: P Intet til utlegg % 33 % % % Lønn % % % Trygd % 40 % % % Eiendom % % % Borettslag % 19 % % % Motorvogn % % % Bankinnskudd % % % VPS 366 0,1 % 387 0,1 % 432 0,2 % Annet 410 0,1 % 370 0,1 % 491 0,2 % Statens landbruksforv 455 0,1 % 580 0,2 % 698 0,3 % NIS/NOR 209 0,1 % 201 0,1 % 242 0,1 % Aksjer /Verdipapirer 167 0,1 % 157 0,1 % 147 0,1 % Småbåt 40 0,0 % 39 0,0 % 75 0,0 % SUM % Adv. Baard Sig. Bratsberg

19 Adv. Baard Sig. Bratsberg

20 Tvangssalg Adv. Baard Sig. Bratsberg

21 Adv. Baard Sig. Bratsberg

22 Antall Ø I 1 av 10 saker benyjes rejslige skrij iz. med innfordringen. Ø 9 av 10 saker løses i dialog med skyldner. År P /- 12/13 Tvsalg lø + s.pant ,84 Tvsalg fe ,34 Utlegg ,43 F klage ,72 Fravik ,84 G.o ,98 Konkurs ,61 SUM Rettslige skritt ,26 År /- 11/12 Tvsalg lø + s.pant ,32 Tvsalg fe ,21 Utlegg ,07 F klage ,24 Fravik ,16 G.o Adv. Baard Sig. Bratsberg ,91 Konkurs ,42 SUM Rettslige skritt ,49

23 Adv. Baard Sig. Bratsberg

24 Samlet gjeldsordninger Gol Formål Loven skal gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet >l å få kontroll over sin økonomi Adv. Baard Sig. Bratsberg

25 POLITIANALYSEN NOU 2013 / 9 Analyse på sivile ville veier! Hva skjer med den sivile rejspleien på grunnplanet? Advokat Baard Sig. Bratsberg

26 Poli>ets oppgaver Kjerneoppgaver: OppreJholde alminnelig ro og orden. Forebygge og forhindre stra`are handlinger. BeskyJe borgerne og deres lovlydige virksomhet. Den sivile på grunnplanet: Den alminnelige namsmannsfunksjonen. Gjeldsordninger. Sekretariat for forliksrådet. Hovedstevnevitne Advokat Baard Sig. Bratsberg

27 POLITIANALYSEN NOU 2013 / 9 Analyse på sivile ville veier! Hva skjer med den sivile rejspleien på grunnplanet? ü Den «alminnelige Namsmannen» overføres >l SI. ü Forliksrådsfunksjonene >lbakeføres kommunene. ü Gjeldsordningsbehandlingen overføres >l Nav Advokat Baard Sig. Bratsberg

28 ENDRING Gjeldsordnings- namsmenn Adv. Baard Sig. Bratsberg

29 Gol. 2-1 første ledd skal lyde: Søknad om gjeldsforhandling fremsejes for den alminnelige namsmannen for den kommunen der skyldneren bor. For flere namsmannsdistrikter i samme poli>distrikt kan Kongen at søknader om gjeldsforhandling skal fremsejes for en av namsmennene. 328 Lensmenn / Namsmannskontorer i dag. (PoliKanalysen foreslår redusert Kl 210.) (Til sammenligning har vi 100 Forslag om GO- Namsmenn Adv. Baard Sig. Bratsberg

30 Bygge opp spesialkompetanse. Sentralisering. Større enheter. Særlig gjeldsordninger. Oppheve særnamsmanns- funksjonen. Dobler antall saker. Større fagmiljøer. Oppheve SI- loven og særlovgivningen for offentlige krav. Øke rejsforståelsen. Bedre rejsvernet for den enkelte. Lavterskel >lbud for klage Advokat Baard Sig. Bratsberg

31 Mer fleksibel behandling av skaje og avgigskrav Oppheve det offentliges dekningsprivilegier Adv. Baard Sig. Bratsberg

32 Samlet gjeldsordninger Likheter og forskjeller fra 1993 og i Gol Formål Loven skal gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet >l å få kontroll over sin økonomi Adv. Baard Sig. Bratsberg

33 Årsaksbakgrunn GO i Oslo Rus Helse Samliv Arbeidsledig Lav inntekt Boligsalg «90 årene» «Forbrukslån» Spill Kilde SIFO Adv. Baard Sig. Bratsberg

34 Hovedtrekk ved utviklingen. Inntog av nye inntektsgrupper. Flere eldre får økonomiske vanskeligheter. Økende andel par med barn. Flere ikke norske søkere. Forbrukslånenes nye rolle. SMS (Lønnsdagslån) øker sms lån >l Kronofogden i Adv. Baard Sig. Bratsberg

35 ENDRING Livsoppholdssatsen Adv. Baard Sig. Bratsberg

36 Standardisering av livsoppholdssatser GO Bidrag NAV SI NAVI Hva som er nødvendig varierer i dag fra Kr ?l kr (enslig) + bolig og forsørgelsesplikt Namsmannen Adv. Baard Sig. Bratsberg

37 Standardisering av livsoppholdssatser I dag enslig: kr Kr bolig og forsørgelsesplikt I dag par, samlet: Kr Kr bolig og forsørgelsesplikt Dagens satser frosset siden % av minstepensjon Gjelder kun GO åpnet ejer ikragtredelse Adv. Baard Sig. Bratsberg

38 Registrering av usikret kredij, forbrukskredij i Løsøreregisteret >l bruk ved kredijvurdering, Prp. 195L ( ) GJELDSREGISTER Adv. Baard Sig. Bratsberg

39 Husholdningenes innenlandske mrd. kr 65 mrd. kr usikret gjeld Foretakenes innenlandske transaksjoner pr. mnd mrd. kr Norske foretaks mrd. kr 1/3 Forbruker 2/3 Næring Dvs. ca mrd. Kl forbruker. Samlet ca mrd. kr Adv. Baard Sig. Bratsberg

40 Forbrukslånenes nye rolle. GjennomsniJlig forbruksgjeld øker i alle inntektsgrupper. Også blant de med inntekt under kr. Kilde SIFO Adv. Baard Sig. Bratsberg En ikke uvesentlig del av forbruksgjelden er taj opp i løpte av siste toårsperiode forut for søknaden. Namsfogden i Oslo >llater at inn>l 50 % av totalgjelden kan være taj opp såpass nylig før søknaden anses støtende.

41 Vraker gjeldsregister Den nye regjeringen vil hemmeligholde gjelden din. Den nye regjeringen ønsker å trekke tilbake forslaget om et offentlig gjeldsregister. Dette kommer fram i et brev til Stortingets presidentskap, signert Erna Solberg. Kilde: Adv. Baard Sig. Bratsberg

42 Nyhet, Regjeringen vil fremme et nytt forslag om gjeldsregister Regjeringen har valgt å trekke lovforslaget om et gjeldsregister som ble fremmet av forrige regjering. Dette innebærer imidlertid ikke at saken er lagt bort. - Gjeldsproblemer er et økende samfunnsproblem, og et gjeldsregister kan være et viktig forebyggende tiltak. Samtidig har jeg behov for å gjøre en grundig vurdering av ulike sider av denne saken. Dette arbeidet er vi i gang med, og vi vil så snart som mulig komme tilbake med et nytt forslag til Stortinget, sier barne-, likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne. Regjeringen ønsker å forsikre seg om at et eventuelt gjeldsregister blir innrettet på en mest mulig sikker og effektiv måte. Det vil derfor bli gjort en vurdering av blant annet hvordan gjeldsregistering skal organiseres, hvilke opplysninger som skal med, hvem som skal tilgang til opplysningen og om tiltaket er innrettet på best mulig måte for å sikre personvernet. Regjeringen vil ta hensyn til innspillene som tidligere har kommet fra høringsinstansene i saken Adv. Baard Sig. Bratsberg

43 Advokat Baard Sig. Bratsberg

44 Hvorfor trenger vi et gjeldsregister? Finavtl. 47. Frarådingsplikt Fraråding skal skje: dersom forbrukerens økonomiske evne eller andre forhold >lsier at denne alvorlig bør overveie å avstå fra å ta opp kredijen Adv. Baard Sig. Bratsberg

45 Hvorfor trenger vi et gjeldsregister? 75 % av de som scores «ikke kredijverdig» betaler om enn ikke nødvendigvis ved forfall! Adv. Baard Sig. Bratsberg

46 Finavtl. 47. Frarådingsplikt Er frarådingsbestemmelsen en ansvarsfraskrivelse? Fraråding skal skje: dersom forbrukerens økonomiske evne eller andre forhold >lsier at denne alvorlig bør overveie å avstå fra å ta opp kredijen. Bruken utvanner effekten. Standardformuleringer. Kun 2 % får medhold i Bankklagenemnda. Fraråder heller for oge en for sjelden Adv. Baard Sig. Bratsberg

47 Finavtl. 47. Frarådingsplikt Er frarådingsbestemmelsen en ansvarsfraskrivelse? Fraråding skal skje: dersom forbrukerens økonomiske evne eller andre forhold >lsier at denne alvorlig bør overveie å avstå fra å ta opp kredijen. Bruken utvanner effekten. Standardformuleringer. Kun 2 % får medhold i Bankklagenemnda Adv. Baard Sig. Bratsberg

48 Adv. Baard Sig. Bratsberg

49 Betalingsanmerkninger fra inkasso Ant betalingsanmerkninger i % av antall inkassosaker År P 2013 Antall purreinkassosaker Antall mottatte saker Antall saker BO Ant bet anmerkninger inkasso / år Bet anm i % av BO saker 9,95 11,16 10,90 11,60 12,67 12,82 Kilde Soliditet I 2013 ble i overkant av betalingsanmerkninger fra inkassobyråene grunnet at fordringen ble betalt Adv. Baard Sig. Bratsberg

50 Informasjonsbeholdning Informasjonsbeholdning des 2012 Soliditet Innrapportert fra Foretak Person Inkasso Løsøre Eiendom Borett Namsmannen Sum Antall objekter m anmerkning ): anm pr objekt 4,11 4,48 Informasjonsbeholdning okt Soliditet Innrapportert fra Foretak Person Inkasso Løsøre Eiendom Borett Namsmannen Sum Antall objekter m anmerkning ): anm pr objekt 4,15 4, Adv. Baard Sig. Bratsberg

51 Hvor kommer betalingsanmerkningene fra? Innrapportert Privat Næring Til sammen Inkasso Løsøre Eiendom Borett Namsmannen Kilde Soliditet Ant betalingsanmerkninger 2012 Ant betalingsanmerkninger 2013 prog Innrapportert Privat Næring Til sammen Inkasso Løsøre Eiendom Borett Namsmannen Kilde Soliditet Adv. Baard Sig. Bratsberg

52 Fordeling av registrerte lønnstrekk og ITU på rapporteringsenhet. Fordeling utleggsregisteret Type anmerkning Betegnelse Ant Ant. P 2013 Alm. Namsmann ITU L.trekk kr L.trekk % Skatt/Mva ITU L.trekk kr L.trekk % SI ITU 0 0 L.trekk kr L.trekk % Til sammen ITU L.trekk kr L.trekk % Til sammen Adv. Baard Sig. Bratsberg

53 Om Adv. Baard Sig. Bratsberg

54 Personvernproblema>kken Gjeldsopplysningenes sensi>vitet Kun usikret kredij Adv. Baard Sig. Bratsberg

55 Aldersgrupper Antall pr gruppe X Ant 0 år år år år år år år år år og over I alt 1. jan Adv. Baard Sig. Bratsberg

56 REGISTRER 4 MILL MENNESKER FOR Å SE NÆRMERE PÅ DE CA SOM HAR BETALINGSANMERKNINGER. HVORAV 56 CA MÅ Adv. Baard Sig. STOPPES Bratsberg I DØREN

57 Rapportering og >lgang >l registeret Rapporteringsplikt Tilgang >l kredijopplysning med gjeldsinformasjon Tilgang for inkassobyråer, innkrevingsmyndigheter, namsmenn, gjeldsrådgivere mv? Plikt >l å konsultere registeret ved kredijy>ng? Adv. Baard Sig. Bratsberg