Visjon for MHVIØ MHVIØ skal være et selskap med tilfredse kunder og eiere og en god arbeidsplass for de ansatte.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visjon for MHVIØ MHVIØ skal være et selskap med tilfredse kunder og eiere og en god arbeidsplass for de ansatte."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2007

2 2

3 FORORD MHVIØ er et interkommunalt selskap med følgende deltakerkommuner: Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad. Visjon for MHVIØ MHVIØ skal være et selskap med tilfredse kunder og eiere og en god arbeidsplass for de ansatte. Mål for MHVIØ MHVIØ skal gjenkjennes som en organisasjon med høy faglig kompetanse som er tilgjengelig og imøtekommende overfor publikum og eiere. Selskapets formål er å utføre arbeidsoppgaver innen informasjon, veiledning, tilsyn og klagebehandling i samsvar med følgende regelverk: Kommunehelsetjenesteloven m/aktuelle forskrifter Badeanlegg, bassengbad og badstue mv Gjødselvarer mv av organisk opphav Hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet Hygieniske forhold om bord i fartøyer Miljørettet helsevern Miljørettet helsevern i barnehager og skoler Skadedyrbekjempelse 2000 Vannforsyning og drikkevann Vannkvalitetsnormer for friluftsbad (nasjonalt folkehelseinstitutt) Tvangsmulkt Smittevernloven m/aktuelle forskrifter Tobakkskadelovens Retningslinjer ernæring bl.a. St.meld nr Resept for et sunnere Norge (Ernæring) Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen ( ) Departementene Retningslinjer for mat i barnehager, skoler, kantiner og helseinstitusjoner Anbefalinger fra Sosial og helsedirektoratet Kommunestyret/bystyret i samtlige 10 eierkommuner har vedtatt å delegere myndighet innen miljørettet helsevern (ifølge kap 4a i Kommunehelsetjenesteloven), smittevern (Smittevernlovens 7-1 og 7-2) og Tobakkskadelovens 6 til MHVIØ IKS. 3

4 4

5 INNHOLDFORTEGNELSE ORGANISASJON... 7 Representantskapet... 7 Styret... 8 IT-løsninger... 8 Informasjonsarbeid og hjemmeside... 8 Kvalitetshåndbok... 9 Bemanning... 9 Arbeidsmiljø/Sykefravær... 9 Faglig kompetanseheving...10 Økonomi...11 MILJØRETTET HELSEVERN...13 Barnehager og skoler mv...13 Forskrift om miljørettet helsevern...14 Byggfukt/inneklima i boliger...15 Stråling/Radon...15 Støy...15 Tobakkskadeloven Lukt...16 Legionella...16 Spredning av avløpsslam...16 Søknader om utslipp fra mindre avløpsanlegg...17 Badeanlegg...17 Friluftsbad...17 Frisør-, hudpleie-, solarie- og tatoveringsvirksomheter...19 Solstudio...20 Skadedyr og insekter...20 Drikkevann...21 Campingplasser...21 ERNÆRINGSARBEID...22 Foredrag...22 Kostveiledning...22 Samarbeidsforum SMITTEVERN...25 Smittevernplan...25 Pandemi-øvelse/beredskapsøvelse...25 Salmonella-utbrudd...25 Sesonginfluensa...25 Samarbeid med Mattilsynet...26 AVSLUTNING

6 6

7 ORGANISASJON Miljørettet helsevern i Indre Østfold IKS (MHVIØ) er et interkommunalt selskap som ble opprettet av representantskapet den Deltakere i selskapet er kommunene Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad. MHVIØ er organisert med representantskap og styre. Selskapsavtalen for MHVIØ er tilpasset loven om interkommunale selskaper. Representantskapet Representantskapet for MHVIØ , valgt av kommunene Kommune Medlemmer Varamedlemmer Aremark Askim Eidsberg Hobøl Marker Rakkestad Tore Johansen Gunnar Ulsrød Grethe Aasgaard Øystein Holene Knut Hærland Carl Peter Løken Åse Hammerhei Hilde Borger Stein Erik Lauvås Jens Håkon Bjerke John Thune Arild Strand Berit Edvardsen Johan Magnus Aasgaard Mona Enstad Thor Hals Einar Antonsen Svein Harald Østervik Glenn Andersen Irene Grimsby Agnar Husebråten Gunn E. Buer Syversen Kari Voll Tor-Yngve Olsen Rømskog Kari Pettersen Nils Nilssen Skiptvet Spydeberg Trøgstad Odd-Ingar Widnes Svein Olav Agnalt Stein Håland Gunnar Espelid Ellen Løchen Børresen Sissel I. Kreppen Ole-Kristian Skjelle Kirsten Koffeld Iversen Martha Mjølnerød Kristin Joakimsen Hans Gunnar Raknerud Mathias Lekanger Valgt av representantskapet i ekstraordinært møte : Leder: John Thune, Rakkestad Nestleder: Arild Strand, Rakkestad Representantskapet har avholdt 2 møter i 2007; 27/4 og 2/11, og behandlet 9 saker. 7

8 Styret Styret ble valgt av representantskapet i møtet den Kommune Medlemmer Varamedlemmer Aremark Einar Wiig Joacim Pihlstrøm Askim Trygve Westgård Are Kvakkestad Eidsberg Jens Øistein Homstvedt Rolf M. Eriksen Hobøl Gea T. Seiersten Anne Karine Gramèn Marker Amund Rakkestad Anne Berit Kværner Rakkestad Stein Bruland Edel Førrisdahl Rømskog Toril Astrup Trygve Ekeheien Skiptvet Jorunn Lilleng Kurt Arne Jankila Spydeberg Gunnar Hjorthaug Målfrid Bjerke Trøgstad Merete Sloreby Erik Skauen Leder: Amund Rakkestad, Marker Nestleder Jorunn Lilleng, Skiptvet Vi oppfyller nasjonale føringer om minimum 40% kvinnelig representasjon i styret, både som representanter og vararepresentanter. Styret har hatt 2 styremøter og behandlet 12 saker i Styret har oppnevnt følgende arbeidsutvalg: Amund Rakkestad, Jorunn Lilleng, Trygve Westgård Arbeidsutvalget har hatt 2 møter og har gjennomført lønnsforhandlinger i oktober IT-løsninger Vi har IT-løsninger og rutiner som ivaretar kommunale krav til journalføring, arkivering og saksbehandling. I tillegg håndterer vi sensitive individrettede opplysninger i forbindelse med smittevern og ernæring som krever spesielt strenge rutiner. I 2007 har vi investert i ny server og etablert Citrix hjemmekontorløsning. Bortsett fra enkelte barnesykdommer, har dette fungert etter intensjonen. Informasjonsarbeid og hjemmeside MHVIØ startet i 2007 å gi ut informasjonsbrev per e-post med kort informasjon om virksomhetens arbeid på de aktuelle tidspunkt. Det er i løpet av 2007 gitt ut tre informasjonbrev i hhv. juli, oktober og desember. Målet er å gi ut brevet kvartalsvis. I 2007 har vi bl.a. informert om flått, klimaendring og påvirkning på drikke- og badevann, utgivelse av idèheftet for ernæring i barnehager og SFO, nytt om legionella i regelverket, regler for godt inneklima, informasjon om influensa og pandemier med mer. MHVIØ har hatt egne hjemmesider fra Hjemmesiden er en del av Smaalensveven, en portal som alle kommunene i Indre Østfold deltar i. Hjemmesidene til MHVIØ var ute av drift i begynnelsen av 2007 som følge av overgang til ny portal i Indre Østfold. Sidene kom i drift igjen på forsommeren, og samtidig hadde MHVIØ skaffet seg nødvendig kompetanse for å holde sidene oppdatert. Sidene er å finne på adressen Link til siden ligger også på den enkeltekommunesinhjemmeside under våre tjenester > helse > miljørettet helsevern. På hjemmesiden vår ligger kontaktinformasjon, arbeidsområder og informasjon om aktuelle saker som influensastatus, badevannkvalitet osv. Vi har mål om å stadig fornye og forbedre sidene våre på internett. 8

9 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndboken ble ferdigstilt mot slutten av Kvalitetshåndboken til MHVIØ er et hensiktsmessig og brukervennlig dokument. Håndboken vil lette arbeidet vårt i fremtiden og inngår som et viktig elementivårinternkontroll.spesielt ved opplæring av nyansatte er dette gunstig. Håndboken er løpende ajourført i løpet av 2007, og ny gjeldende versjon er arkivert og brent på CD pr Bemanning MHVIØ har i 2007 hatt følgende bemanning: Bjørn Erik Belstad leder/ lege 60-70% Irene Teigen Paulsen Ernæringsfysiolog 80-90% Hans Kristian Sandvik Ingeniør MHV 80% Birgitte Henriksen Miljøingeniør 80% Miljøingeniør Bjørg Lirhus (100 %) sluttet i mars 2007 og ble erstattet av Birgitte Henriksen. Tidligere daglig leder Astrid Rutherford (80 %) sluttet formelt men fungerte på timebasis i januar og februar til Bjørn Erik Belstad begynte 1. mars Det er foretatt småjusteringer av stillings- størrelsene i løpet av året. Ingen har full stilling. Antall faste årsverk er 3,1. I tillegg har vi leid inn sekretær-hjelp (Lise Storfjord) ½-1 dag pr. uke. Dette er en fleksibel ordning som passer oss utmerket. I tillegg har fysioterapeut Hilde Sylliaas vært leid inn på timebasis i forbindelse med et livsstilkurs. Arbeidsmiljø/Sykefravær Det er ikke registrert sykefravær blant de ansatte i Dette er fantastisk bra, og bekrefter hvor viktig det er å satse på et godt arbeidsmiljø. De ansatte trives, de har utviklende arbeidsoppgaver, og stor grad av medbestemmelse over egen arbeidssituasjon. De fysiske forholdene er også gode. Ordinære medarbeidersamtaler er ikke utført i 2007, da dette har vært et innkjøringsår for ny leder. I 2007 ble det årlige personalseminaret arrangert ved Oscarsborg i Drøbak. Her ble bl.a. faglige prioriteringer for 2008 nedfelt. Ansatte med ektefeller på vei hjem fra Oscarsborgseminar september

10 Faglig kompetanseheving Det er utfordrende å holde seg faglig oppdatert i forhold til nye og endrede regelverk. Deltakelse på møter etc. i forbindelse med dette, er derfor viktig, Det er også helt nødvendig med rådføring med andre organ og ikke minst de ulike etatene i de respektive kommunene. De ansatte har oppdatert seg bl.a. på følgende områder: Miljørettet helsevern Kurs om tilsyn av skadedyrbekjemperer, Statens Folkehelseinstitutt Legionella-høring Moss Legionella-seminar Fredrikstad Beredskapsøvelse Marker Helse i plan og konsekvensutredninger, SHDir Seminarer i regi av Vannforeningen (vannkvalitet, avløpispredtbebyggelse med mer) Årskonferanse, Forum for miljø og helse Fredrikstad Ernæring Overvekt og fedme blant barn og unge Kropp og selvbilde Kost ved kreft (Ullevål sykehus) Kurs i kunnskapshåndtering Interaksjoner mellom mat og legemidler Smittevern: Smitteverndagene på Folkehelseinstituttet Vaksinedagene på Folkehelseinstituttet Pandemi-konferanse på Lillehammer Miljømedisinsk konferanse i Tromsø Miljørettet helsevern-forum i Østfold har arrangert nyttige fagdager tre ganger i løpet av i Fredrikstad, Indre Østfold og Halden. Dette er et forum der alle som jobber med Miljørettet Helsevern i Østfold treffes. Vi var vertskap for dette arrangementet i august Treffet ble arrangert ved Kanalmuseet i Ørje og ga oss anledning til å markedsføre Indre Østfold på en positiv måte overfor Østfold for øvrig. Ordfører Stein Erik Lauvvås og Styreleder i MHVIØ Amund Rakkestad ønsker velkommen til Ørje. 10

11 Økonomi Virksomheten ved MHVIØ er finansiert av eierkommunene med ca. kr 50 pr innbygger. Denne prisen er uendret fra Tabell 1 Nøkkeltall fra budsjett og regnskap 2007 Årsregnskap MHVIØ Regnskap 2007 Regulert budsjett 2007 Opprinnelig budsjett 2007 Regnskap 2006 Driftsinntekter Salgsinntekter (40 872,50) - - (659,00) Refusjoner (7 084,00) Overføring ( ,00) ( ) ( ) ( ,00) Momskomp ( ,86) - - ( ,65) Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter ( ,36) ( ) ( ) ( ,65) Driftsutgifter Lønn inkl sosiale utg , ,31 Kjøp av varer og tjenester , ,58 Kommunal tjenesteproduksjon , ,80 Overføringer , ,17 Kalkulatoriske avskrivninger - - 0,00 Andre driftsutgifter - - 0,00 Sum driftsutgifter , , ,86 Driftsresultat , (19 000) ( ) Finansposter Renteinntekter ( ,00) (31 000) (31 000) (68 301) Renteutgifter 362, ,00 Avdrag på lån 0, ,00 Mottatt avdrag på lån 0, ,00 Motpost kalkulatoriske avskrivninger 0, ,00 Ordinært resultat , (50 000,00) ( ,18) Interne finansieringstransaksjoner Avsetninger , ,75 Dekning av tidligere års merforbruk 0, ,00 Bruk av tidligere avsetninger ( ,00) ( ) - 0,00 Disp.av tidl.års mindreforbruk ( ,18) ( ) - (10 964) Bruk av finansiering av utgifter i kapitalregnskapet , ,00 Regnskapsmessig resultat ( ,12) - - ( ,18) Kommentarer: Budsjettrammen for 2007 er holdt og vi har et regnskapsmessig overskudd på kr Bruk av tidligere avsetninger på kr ,- gjelder pensjonsutgifter for ansatte i tidligere Næringsmiddeltilsynet for årene ( ,-) og 2007( ,-) som Representantskapet har vedtatt skal tas fra MHVIØs disposisjonsfond. Disse utgiftene er primært belastet Eidsberg kommune. 11

12 Deltagerkommunene har vært uenige om hvordan man skulle finansiere Eidsberg kommune sin forskuttering. Saken ble behandlet i representantskapet for MHVIØ i 2007 og følgende vedtak ble fattet: Det opprettes et nytt pensjonsfond ved at disposisjonsfondet splittes. Pensjonsfondet etableres med en sum tilsvarende kr. 30,- pr. innbygger Framtidige forpliktelser knyttet til tidligere ansatte belastes pensjonsfondet så lenge det finnes midler der. Pr. 31/12-07 har dette fondet en saldo på kr ,-. Samarbeid med kommunene Vi har også i år lagt stor vekt på samarbeid med eierkommunene. Man har hatt samarbeid/utveksling av erfaringer, med følgende: Landbruksetatene Helsesøstrene Folkehelsekoordinatorene Teknisk/plan/næring/miljø etat Skole-/barnehageetater Kommunelegene Imøtemedkommunelegene i november 2007 ble det klart at det var behov for nærmere avklaring av avgrensninger mellom smittevernlegen og kommunelegene når det gjaldt ansvar/oppgaver innen smittevern/samfunnsmedisin. Man forsøker å få dette på plass i begynnelsen av Slike møter oppleves som svært nyttig for alle parter, med gode faglige diskusjoner, avklaring av ansvarsområder osv. Samarbeid med andre instanser: Fylkesmannen Forum for Miljørettet helsevern i Østfold Mattilsynet Barne- og ungdomspsykiatrien, Distriktspsykiatrisk senter Folkehelseinstituttet Statens Strålevern Smaalensveven Media MHVIØ har et godt forhold til den lokale pressen. Eksempler fra media 2007 er: kåring av beste kantine i ungdomsskolen, utgivelse av idèheftet og fagdag for barnehage og SFO- personell. Videre har det vært oppslag i forbindelse med skytebanesak, muggsoppforekomster i bygninger, støy og luktsaker. Resultat av badevannsprøver var som vanlig interessant for lokalavisene.vi ser det alltid som vår oppgave å gi nøktern informasjon til befolkningen. Kommuneplanlegging Deltakelse i kommunalt planarbeid har stort potensial for å kunne gi helsemessig gevinst for befolkningen. Samarbeidsmøter med areal og planetaten i kommunene er derfor fortsatt et prioritert arbeidsområde for MHVIØ. Vi har i 2007 gitt uttalelser på en rekke forskjellige planområder: Kommuneplan med konsekvensutredning, - plan for avfall, - vannmiljø, - aktivitet og naturopplevelse og og trafikksikkerhet. 12

13 MILJØRETTET HELSEVERN Barnehager og skoler mv MHVIØ fører tilsyn med disse virksomhetene etter en kombinasjon av tilsynsbesøk og MHVselvangivelse en tilsynsform tatt i bruk av NIØ i 1999 og videreutviklet av MHVIØ til bruk også for andre tilsynsobjekter. I vår tilsynsplan som beskrives i KH-bok er denne tilsynsformen lagt inn for barnehager og skoler mv hvert annet år utgaven av MHV-selvangivelse er den fjerde i rekken for barnehager og skoler. I MHV-selvangivelse 2006 som følger som vedlegg bakerst i årsrapporten, ble virksomhetene med frist for innlevering 30. Oktober, bedt om å svare på 9 spørsmål med bakgrunn i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv: 6 Krav om godkjenning (1 spørsmål) 13 Rengjøring og vedlikehold (2 spørsmål) 15Førstehjelp(3spørsmål) 19Inneklima/luftkvalitet (3 spørsmål). I vår tilbakemelding til virksomheten brukes disse reaksjonsformene for hvert enkelt svar: OK = Regelverk følges og alt er i orden. Anmerkning = Regelverk følges, men vi ser mulighet for forbedring. Anmerkning er å anse som et godt råd; det settes ikke tidsfrist for retting. Avvik = Regelverk følges ikke, det gis pålegg om lukking av avvik innen angitt tidsfrist; er enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan klages. Kommunens delegasjonsvedtak beskriver saksgang ved klagebehandling. Frist for lukking av avvik i MHV-selvangivelse 2006 var 1. april Resultater for MHV-selvangivelse 2006 Tabell 2 Resultater samlet for barnehager per kommune Kom Antall 6Kravom godkjenning (1) 13Rengjøringog vedlikehold (2) 15Førstehjelp (3) 19Inneklima/ luftkvalitet (3) OK Anm. Avvi k OK Anm. Are Ask Eid Hob Mar Rak Røm Ski Spy Trø Sum Avvi k OK Anm. Avvi k OK Anm. Avvi k 13

14 Tabell 3 Resultater samlet for skoler per kommune Kom Antall 6Kravom godkjenning (1) 13Rengjøringog vedlikehold (2) 15Førstehjelp (3) 19Inneklima/ luftkvalitet (3) OK Anm. Avvi k OK Anm. Avvi k OK Anm. Avvi k OK Anm. Avvi k Are Ask Eid Hob Mar Rak Røm Ski Spy Trø Sum Totalt kom det inn 927 svar på enkeltspørsmål som resulterte i tilbakemelding: 701 OK anmerkning - 47 avvik. Avvikene ble behandlet som enkeltvedtak etter forvaltningsloven med frist for retting 1. april Det kom ingen klager på vedtakene og etter noen ganske få purringer var alle avvik meldt lukket like etter sommerferien Forskrift om miljørettet helsevern Denne forskriften omtales som en kombinasjon av paraply og sikkerhetsnett og hjelper til for å sikre innbyggernes rettigheter i forhold til flere andre regelverk der det er tatt helsemessige hensyn (bl. a. Plan og bygnings- og forurensingsloven). Forskriften kommer til anvendelse ved en rekke forhold som ikke tas vare på med MHV-særforskriftene og omfatter bl. a.: Helsemessige ulemper som virksomhet eller eiendom påfører omgivelsene, bl. a. støy, vibrasjoner og utslipp til luft, grunn eller vann. Helsemessige forhold i virksomheter og eiendommer, bl. a. inneklima, lydforhold og belysning, renhold og sanitære anlegg FØR ETTER Eksempel på saker som kan bli behandlet etter forskrift om miljørettet helsevern en miljøstasjon som ikke fungerer. Dette er samme miljøstasjon før og etter opprydding. 14

15 Virksomheter som har; kjøletårn, som foretar utslipp av avløpsvann, lokaler for undervisning, forsamlingslokaler, campingplasser og lignende, hospitser og asylmottak er typer virksomheter som er spesielt ivaretatt i denne forskriften. Byggfukt/inneklima i boliger Byggfukt/inneklima i boliger er blant de viktige sosiale miljøfaktorene og har vært et av våre satsingsområder i Spesielt i utleieboliger møter vi byggfukt-/ inneklimaproblemer som ikke blir ivaretatt av annet regelverk. Vi har gjennomført inneklima/muggsoppkartlegging i en rekke boliger fordelt over de fleste av kommunene. Spesielt i private og kommunale utleieboliger møter vi svært ofte mangelfull standard eller vedlikehold. Ikke minst har beboerne liten kunnskap om hvordan man sikrer et tilfredsstillende inneklima i en bolig.en viktig del i forbindelse med våre besøk har derfor vært informasjon om bruk av boligen. I rapport etter kartlegging er det også, hvis det er avdekket uheldige forhold, tatt med forslag om tiltak for å bedre situasjonen. Eksempel på hvordan forekomst av muggsopp i en bolig kan se ut. Muggsoppkolonier fra luft i ulike rom Sammenlignet med prøve tatt i utelufta. Stråling/Radon Det ble i 1997/98, gjennomført en omfattende kartlegging av radon i lufta i alle skoler og barnehager samt i en del boliger i Indre Østfold. Det er også kartlagt radon i en rekke borevannsbrønner i distriktet. Disse kartleggingene viser tilfredsstillende radonstatus i Indre Østfold. Vi har kontakt med et firma som leverer nødvendig utstyr for kartlegging av radon og har formidlet dosimetre for måling av radon i innelufta for boligeiere som vil ha en status på sin bolig. Støy 2007 var et år med noen gjengangere og noen nye støyproblemer. Det ser omsider ut til at Jernbaneverket tar sitt ansvar og finner tilfredsstillende løsninger for togparkering på Mysen stasjon. Av nyere saker vil vi spesielt nevne skytebanestøy som kan være sært generende for naboene. Grunnet støybelastning måtte en skytebane redusere sin aktivitet etter vedtak fra Fylkesmannen i Vedtaket ble senere bekreftet ved juridisk behandling i Oslo Tingrett. Saken ble tatt opp igjen i og det er nå søkt om både utvidelse av skytesesongen og/eller stevner i helger. Støybelastninge er imidlertid ikke endret. Denne saken er ikke avklart, men fortsetter ut over i2008. Vi håper å kunne gi en oppsummerende kommentar i neste årsrapport. 15

16 Av andre støyskapende aktiviteter vi har hatt til behandling i 2007 kan nevnes: Anleggsarbeid, hundehold, varmepumper, industri, ballbinge, parkerte vogntog, og modell-/mikrofly. Tobakkskadeloven Vi forvalter kommunenes tilsynsmyndighet etter tobakkskadelovens 6. Tilsynsmyndigheten deles med Arbeidstilsynet som har arbeidslokaler som sitt tilsynsområde. Informasjonsarbeidet etter skjerping av regelverket har vært svært vellykket både sentralt og lokalt, noe som har gitt få røykehenvendelser i Vi har hatt forespørsler om vegger på uterøykeplasser, disse skal ikke være høyere enn sittende skulder og underkant av tak skal ikke være lavere enn normal takhøyde. Flere av kommunene har lagt tilsyn med innendørs røyking til serveringskontrollen. Vi får kopi av aktuelle rapporter for oppfølging av vårt tilsynsområde. Vi har i 2007 ikke registrert brudd på gjeldende bestemmelser. Lukt MHVIØ har i flere år vært involvert i en sak i Skiptvet kommune, der naboer til en griseprodusent plages av lukt fra driften. Vi har samarbeidet tett med etat for Næring og Teknikk i Skiptvet kommune og med Mattilsynet. Legen ved MHVIØ har vært på befaring på gården og i nabolaget, deltatt på informasjonsmøter for naboer og på et folkemøte ilokalmiljøet. Problemet ble igjen aktuelt sommeren Siden lukt er en vanskelig parameter å måle, valgte man å kartlegge omfanget av eventuelle helseplager, for å ha dokumentasjon dersom man skulle gå videre i saken. I samarbeid med Skiptvet kommune, sendte vi i november 2006 ut spørreskjema til 48 husstander som kommunen mente var berørt av lukt. Vi fikk svar tilbake fra ca 73% (35 av 48) noe som indikerer at dette er en sak som engasjerer. Resultatet av spørreundersøkelsen ble bearbeidet sommeren 2007 og resulterte i en rapport som ble oversendt Skiptvet kommune. Vi fikk også resultatene vurdert av eksperter fra Folkehelseinstituttet. Høsten 2007 var det tett dialog med griseprodusenten der ulike tiltak ble iverksatt og vurdert. Denne saken vil bli fulgt opp vinteren 2008, og man vil forsøke å holde seg orientert om virkningen av de ulike tiltakene. Legionella Det er ikke registrert tilfelle av verken Legionellose eller Pontiacfeber i Indre Østfold i Vi har imidlertid behandlet en god del henvendelser fra både offentlige og private virksomheter i forbindelse med forebyggende tiltak. Midlertidig forskrift om tiltak for å hindre overføring av Legionella via aerosol, har vært retningsgivende for vår rådgivning. Mot slutten av 2007 ble det presentert nytt regelverk bestående av nytt kapittel i Forskrift om miljørettet helsevern. Dette gjelder fra og blir etter hvert suplert av ny veileder der vi har gitt våre kommentarer under utviklingen. Vi oppdaterer kommunale og private virksomheter på gjeldende regelverk. Dette skal legges til grunn når virksomhetene utvikler sitt Legionella- internkontrollsystem. Spredning av avløpsslam MHVIØ har mottatt 14 slammeldinger til uttalelse i 2007, mot 10 meldinger i Ved innkomne meldinger har MHVIØ reist ut på befaring og vurdert faren for forurensing av drikkevann og badevann. Luktulemper og hensyn til naboer i forbindelse med lagring av slam har også blitt vurdert. 16

17 Rester av eldre slamhaug som er kjørt ut for lokal lagring. Dette må gjøres når det er frost i bakken. Slammet blir vanligvis spredd og moldet ned i våronna. Søknader om utslipp fra mindre avløpsanlegg MHVIØ har fått tilsendt 16 utslippstillatelser til uttalelse i Teknisk etat er godkjenningsmyndighet i slike saker, men sakene skal i prinsippet også behandles etter forskrift om miljørettet helsevern og forelegges medisinskfaglig ansvarlig for uttalelse. Det er noe ulik praksis i kommunene våre. MHVIØ har i sine uttalelser lagt vekt på faren for forurensning av drikkevann og badevann, og i noen tilfeller kommentert valg av rensemetode. MHVIØ har mottatt saker fra Marker, Rakkestad, Askim og Rakkestad kommune. Vi ønsker også å bistå de andre kommunene i forhold til utslipp fra mindre avløpsanlegg. Badeanlegg Det er foretatt tilsynsbesøk ved tre offentlige badeanlegg i Indre Østfold i Ved tilsynsbesøkene ble det lagt vekt på driften av anlegget med utgangspunkt i hele bassengbadforskriften. Tilsyn med bassengbadene videreføres i 2008 med noe mer vekt på Legionella og nyheter om dette i regelverket. Friluftsbad Det ble i løpet av sommeren 2007 tatt tre serier med badevannsprøver i Indre Østfold. Vannprøvene tas ut om morgenen, mellom kl 06:00 og 12:00 før UV-stråling påvirker innholdet av koliforme bakterier i vannprøven for mye. For hver runde ble det tatt vannprøver ved 30 lokaliteter der 20 av disse er offentlig tilrettelagte badeplasser. De resterende 10 er campingplasser med bademuligheter. Vannprøvetaking ved badeplassene begynner ca 14 dager før badesesongen normalt forventes å begynne. I 2007 ble de første prøvene tatt iandreukeavjuni.påfølgendeprøverbletatthverfjerde uke. Som viktigste analyseparameter er valgt termotolerante koliforme bakterier (TKB). Disse forekommer normalt i stort antall i tarmkanalen hos mennesker og varmblodige dyr. Forekomster av slike bakterier indikerer at vannet er fekalt påvirket og derfor også potensielt kan inneholde sykdomsfremkallende mikroorganismer. Ved vannprøvetaking måles også temperaturen i vannet. Både vannprøvetaking til analyse av TKB og til måling av temperatur, tas på standardisert måte i de frie vannmasser ca en halv meter under overflaten der vanndybden er minst en meter. I tillegg gjøres en 17

18 visuell bedømming av siktedyp. Dette kan ha betydning for å få øye på personer i vannet. Måling av siktedyp i stille vann vil ofte bli lite representativt siden det kan virvles opp mye partikler ved bading. Skjønnsmessig vurdering anses derfor å være tilstrekkelig. Badeplassen blir også vurdert for generelle hygieniske forhold på stranda/toaletter og i vannet. Rådende værforhold, vindretning og strømforhold blir notert. Vannprøvene sendes til analyse av TKB ved AnalyCen AS, som er et akkreditert analyselaboratorium. Resultatene blir sendt til lokalaviser og servicekontorene i kommunene, samt publisert på MHVIØs internettsider (www.mhvio.no). Innholdet av tarmbakterier (TKB) i vannprøvene tatt ved badeplassene i Indre Østfold var relativt lavt de fleste steder gjennom hele 2007-sesongen. Med enkelte unntak lå de godt innenfor grensene for kategorien GOD som vil si mindre enn 100 TKB per 100 ml vann i følge Vannkvalitetsnormer for friluftsbad, (Folkehelseinstituttet 1. juli 1994). Badeplassene ved Haldenvassdraget (i Marker og Aremark) hadde gjennomgående god badevannkvalitet ved 12 av 13 plasser hele sesongen! Også ved Stora Lee og ved de tre badeplassene i Trøgstad (som for øvrig ligger ved tre ulike vann) var kvaliteten bra. Ved enkelte av badeplassene var det litt høyere innhold av TKB i vannprøven tatt i juli, noe som kan skyldes at mye nedbør og høy vannstand kan ha ført med seg forurensing enkelte steder. Disse havnet så vidt over i katogerien MINDRE GOD. Ingen av plassene hadde veldig høye bakterietall i vannet. Selv de litt forhøyede bakterienivåene enkelte steder, lå langt unna grenseverdien til kategorien IKKE AKSEPTABEL ved 1000 TKB per 100 ml vann. Bergsjøtjern badeplass i Skiptvet kommune 18

19 Ved første prøvetaking var det strålende sol og varmt vær. Prøvene tatt på dette tidspunktet var gjennomgående gode. Regnværet i juni og juli førte til store vannmasser og høye vannstander svært mange steder. Vannet var grumsete og ikke like innbydende overalt på grunn av opprørt vann og store vannmasser. Mye nedbør kan føre med seg forurensninger fra land i tillegg til at kapasiteten ved renseanlegg en del steder, kan komme til kort og medføre at forurenset vann slipper ut i vassdrag. Høy vanngjennomstrømning kan samtidig føre til raske endringer i bakterietallet siden forurensninger raskt kan føres videre og tynnes ut. Forurensning av TKB kan også komme fra avføring fra varmblodige dyr langs vannet. Det ble observert en del avføring fra Canada-gjess på enkelte strender. På de plassene det er problemer med Canadagjess, har vi anbefalt å fjerne dette daglig for å unngå uhygieniske forhold på badeplassen. Avføring fra fugler kan inneholde smitte av Salmonella. For øvrig var de hygieniske forholdene ved badeplassene svært bra på de tidspunktene vi var på besøk. Kart over badeplassene i Indre Østfold som kontrolleres av MHVIØ om sommeren Blågrønnalger ved Tjuvholmen badeplass I Haldenvassdraget er vi spesielt oppmerksomme på oppblomstring av blågrønnalger. I begynnelsen av august ble det oppdaget oppblomstring av blågrønnalger nord i Rødenessjøen. Begynnende oppblomstring kunne også sees ved Tangen badeplass i Ørje og Lihammeren like syd for Ørje. MHVIØ hengte umiddelbart opp plakater med advarsel om algeoppblomstring på alle badeplassene i hele Haldenvassdraget. Det var også oppslag i Smaalenenes avis og ett kort intervju på Radio Øst i forbindelse med algeoppblomstring i Rødenessjøen. MHVIØ har ikke mottat melding om at noen har fått allergiske reaksjoner på grunn av algene. Lokalpressen og kommuneleger ble informert om vannkvaliteten umiddelbart etter prøvetakingsrundene i juni, juli og august. Prøvetakingsresultatene ble også lagt ut fortløpende på hjemmesiden vår. Det er lagt ut informasjon om alle badeplassene i området på hjemmesidene. Frisør-, hudpleie-, solarie- og tatoveringsvirksomheter Per var det i Indre Østfold registrert 127 virksomheter som er underlagt hygieneforskriften. Etter en omfattende registrerings- og tilsynsrunde in , er det i