Elevhåndboka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elevhåndboka 2014-2015"

Transkript

1 Elevhåndboka

2 Vel møtt til skoleåret Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret ! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart. Vi er rundt 110 medarbeidere som gleder oss til å jobbe sammen med deg dette skoleåret. Vi har forventninger til deg og er innstilt på å samarbeide med deg slik at du lærer mest mulig mens du er elev ved skolen. Å ha forventninger innebærer å stille krav slik at du vil strekke deg og ta aktivt del i din egen læring. Det er viktig at du husker på at gode resultater betyr systematisk jobbing. Du må selv gjøre jobben, men vi skal legge forholdene til rette slik at du lykkes og kan nå dine mål. Vi ønsker deg et godt skoleår! Anna Helene Teien rektor 2 Elevhåndboka

3 Foto: Rune Tommelstad Innholdsfortegnelse Rektors hilsen 2 Skoletidsplan 4 Nes-plakaten 5 Slik jobber vi for at elevene skal prestere godt 6 Oppstart av skoleåret for Vg1 elever 7 Lærebøker og PC 8 Lånekassen 9 Undervisningsøkter 10 Kontaktlærer 11 Fagsamtale/elevsamtale 12 Samarbeid skole/hjem 13 Undervisningsregler 14 Regler for tilstedeværelse 15 Team for elevtjenester 16 Miljøarbeiderne 17 PPT 17 Skolehelsetjenesten 18 Personlig trener i fag 19 Biblioteket 20 Kantina 21 Skoleskyss/verdisaker/parkering 22 Elevrådet 24 Tillitseleven 25 CRO 26 Opplæringstilbudet 28 Skolens ansatte bildegalleri 30 Ordensreglement for videregående skoler i Akershus 32 Vurdering i fag, orden og atferd 36 Fravær og varsling 38 Handlingsplan mot rus 40 Handlingsplan mot mobbing 41 HMS 42 Branninstruks 43 Foto og grafisk design av Lotte Aas-Hansen. Noen av bildene er tatt av andre fotografer. Disse er merket. Nes videregående skole 3

4 Skoletidsplanen SKOLETIDSPLAN for skoleåret SKOLEÅRET AUGUST SEPTEMBER OKTOBER HØSTFERIE P1 P2 P HØSTFERIE skoledager 20 skoledager 20 skoledager NOVEMBER DESEMBER FERIER Høstferie: Juleferie: Vinterferie: JULEFERIE Påskeferie: P4 Fridager: 1.5.,14.5., skoledager 15 skoledager Siste skoledag JANUAR FEBRUAR MARS 1 JULEFERIE P VINTERFERIE PÅSKEFERIE 19 skoledager 15 skoledager 20 skoledager APRIL MAI JUNI 14 PÅSKEFERIE P skoledager 18 skoledager 17 skoledager Halvårsvurdering: Standpunktvurdering: Planleggingsdag for lærere: 13., 14. og 15.8., og Nettverksdag (P4) og «Gi en dag» til CRO for elevene: Elevhåndboka

5 Nes-plakaten God læring har høyeste prioritet Alle elever gis mulighet til å utvikle seg Undervisningen holder høy kvalitet Vi har positive forventninger til hverandre Vi møter hverandre med respekt og vennlighet Alle medvirker til et godt arbeidsmiljø Vi er lojale mot avtaler og bestemmelser Nes videregående skole 5

6 Slik jobber vi for at elevene skal prestere godt Nes vgs arbeider målbevisst for at alle elever skal prestere opp mot sitt beste og oppnå gode resultater. Det betyr at: Ved Nes vgs er det svært få elever som stryker eller slutter i løpet av skoleåret Alle elever skal ha en positiv karakterutvikling Utviklingsplan Skolen har en utviklingsplan for skoleåret der mål og tiltak for alle utdanningsprogram og avdelinger står beskrevet. Skoleåret har vi to satsningsområder som vi gir spesiell oppmerksomhet: Vurdering for læring Alle elever skal få god tilbakemelding i alle fag gjennom hele skoleåret. En god tilbakemelding skal fortelle deg hva du bør gjøre for at du kan forbedre dine prestasjoner i det enkelte fag. Læringsstrategier Alle elever skal få kunnskap og verktøy til å lære på en hensiktsmessig måte. Dette handler om å beherske ulike fremgangsmåter og verktøy for å lære godt og effektivt. Tilpasset opplæring Alle elever har rett til tilpasset opplæring ut fra deres egne forutsetninger og behov. Mange elever har særlig behov for tilpasset opplæring. Det meste av tilpasningen foregår innenfor skolens ordinære opplæring. 6 Elevhåndboka Skolen kan tilby: Start-samtale med alle Vg1-elver og deres foreldre rett etter skolestart Kartlegging i engelsk, norsk og matematikk for alle elever på Vg1 og nye elever ved skolen på øvrige trinn Parallellegging av fellesfag på alle trinn som gjør det mulig å dele elevene i mindre grupper ved behov Lese- og skrivestøtteprogrammet CD-ord på PC-en til alle elever som ønsker det Lydbøker i en rekke fag til elever med dysleksi Tilrettelegging på prøver og eksamener etter søknad Alternative måter å organisere opplæringen på for yrkesfagelever (utplassering) Veiledning ut fra egne forutsetninger Utover dette vurderer skolen jevnlig om det er behov for spesialundervisning. I de fleste tilfeller prøver elevene ut ordinær tilrettelegging før spesialundervisning igangsettes. Undervisning som holder høy kvalitet Et av punktene i Nesplakaten heter: «Undervisningen holder høy kvalitet». Ved Nes vgs jobber vi hver dag med å utvikle oss videre. Hvert år gjennomfører elevene undersøkelser som gir oss signaler om hva vi gjør bra og på hvilke områder vi må forbedre oss. Undervisningvurderingen gjennomføres av alle elever hvert år. Her vurderer hver elev undervisningen i minst to fag. Elevundersøkelsen er for alle Vg1 elever der flere ulike sider av opplæringen evalueres. Skolevandring gjennomføres årlig ved Nes vgs. Alle lærere får besøk av sin leder som observerer undervisningen flere ganger i løpet av noen uker. Dette danner grunnlaget for en samtale mellom læreren og lederen der målet er at undervisningen hele tiden skal utvikles slik at alle elever sikres en opplæring som holder høy kvalitet.

7 Oppstart av skoleåret for Vg1-elever Skolen gjennomfører et eget oppstartprogram for alle Vg1-elever. Hensikten er å: opprette god kontakt med elevene og skape gode relasjoner tidlig skape et godt miljø i hver klasse med utgangspunkt i trivsel og trygghet etablere et solid grunnlag for å kunne møte ulike utfordringer gjennom opplæringsløpet skolere elevene til å bli gode «studenter» ved Nes vgs presentere og informere om ulike hjelpe- og støttefunksjoner i skolen Alle Vg1-elever vil ha en Start-samtale med kontaktlærer der foreldre er invitert til å delta. Ved skolestart får også elevene en alternativ timeplan de første skoledagene, der ulike aktiviteter er lagt inn. Kartleggingstester av elevenes ferdigheter i flere fag sammen med Start-samtalen vil gi skolen viktig informasjon som grunnlag for senere tilrettelegging av opplæringen. Det settes av tid til sosiale aktiviteter med tanke på å utvikle et godt klasse- og skolemiljø. Skolen har tro på at å bygge en god «grunnmur» for senere læring kan bidra til bedre resultater og redusert frafall senere i skoleløpet. Nes videregående skole 7

8 Lærebøker Alle elever får låne lærebøker av skolen. Bøkene utleveres ved skolestart. Ta godt vare på skolebøkene dine! Du er ansvarlig for bøkene, og de skal leveres inn ved skoleslutt. Bærbar PC/MAC i opplæringen Skole-PC eller -Mac Du som skal begynne i Vg1 må selv skaffe deg en bærbar datamaskin til skolestart. Du velger selv om du vil bestille datamaskin gjennom fylkeskommunens avtaler eller skaffe deg en datamaskin på annet vis. Du kan benytte enhver datamaskin som oppfyller minstekravene: Maskinen må ha antivirusprogram Maskinen må kunne produsere og levere inn oppgaver i formater som er lesbare for læreren (du får tilbud om gratis installasjon av Office-pakken når du begynner på skolen). Maskinen må fungere når du arbeider i læringsplattformen It`s learning Skolen benytter læringsplattformen It`s learning, hvor du også finner Skolearena. It`s learning brukes aktivt i opplæringen. På Skolearena må du jevnlig følge med på eget fravær og eventuelle anmerkninger. Du får brukertilgang til It`s learning rett etter skolestart. Reglement for bruk av IT-tjenester Reglement for bruk av IT-tjenester Reglement og retningslinjer for IT-tjenester og elev-pc må du sette deg inn i. Reglement og retningslinjer finner du på: IKT-ansvarlig er Kjell Ivar Østtorp. For mer utfyllende informasjon om PC-ordningen: Tidligere PC -ordning Du som begynte på videregående skole før skoleåret fikk tildelt skole-eide PC-er ved skolestart i Vg1. Du er fortsatt omfattet av «gammel» ordning og skal betale årlige egenandeler for PC-en, i tråd med forskrift til opplæringsloven HUSK å søke utstyrsstipend fra lånekassen. It`s learning og Skolearena 8 Elevhåndboka

9 Stipend og lån fra Lånekassen Utstyrsstipend Er du elev og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet samme hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke om stipendet for å få det utbetalt. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend også, som for eksempel grunnstipend eller bostipend. Lærlinger får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre stipend. Når kan du søke? Du må takke ja til skoleplass før du kan søke om stipend og/ eller lån. Du kan ikke søke hvis du står på ventelisteplass, da må du vente til du har takket endelig ja til en skoleplass. Hvor kan du søke? Du kan logge inn på vigo.no og søke derfra når du takker ja til skoleplass. Du logger inn med MinID. Du kan søke fra lanekassen.no. Du logger inn med MinID. Hvordan får du pengene? Du sjekker resultatet av søknaden på Dine sider på lanekassen.no. Logg inn med MinID. Når søknaden er behandlet, får du melding sendt hjem til deg. For å få pengene til kontoen din, må du skrive under meldingen og sende det tilbake til Lånekassen. Bostipend Elever som må bo borte fra hjemmet under utdanningen, kan søke bostipend og eventuelt reisestipend, uavhengig av hva foreldrene tjener. Grunnstipend og lån Elever kan søke om behovsprøvd grunnstipend og lån. Les mer om stipend og lån på og sjekk Lånekassens side på Facebook for deg i videregående skole: Har du spørsmål, se kontakt kontoret eller rådgiver Hilde Olsen. Nes videregående skole 9

10 Undervisningsøkter 1. økt 1. time 08:10 08:55 2. time 08:55 09:40 2. økt 3. time 09:50 10:35 4. time 10:35 11:20 Storefri 11:20 11:45 3. økt 5. time 11:45 12:30 6. time 12:30 13:15 4. økt 7. time 13:25 14:10 8. time 14:10 14:55 Elevene plikter å varsle kontoret dersom lærer ikke er kommet til klassen/gruppa 5 minutter etter at timen/økta har begynt. Midttimen Midttimen er satt inn på timeplanen din. Dette er en time som brukes til møter, CRO-aktiviteter, elevrådsarbeid, elevsamtaler, informasjon, idrettsturneringer, konserter, yrkesorientering m.m. Elevrådet lager midttimeaktiviteter som elevene kan delta i. Har du forslag til midttimeaktiviteter? Ta kontakt med elevrådet! Elevrådet legger sine møter og aktiviteter til midttimen slik at flest mulig kan delta. Foto: Christina Svien 10 Elevhåndboka

11 Kontaktlærer Kontaktlærer har et spesielt ansvar for deg og klassen din. Kontaktlærer er klassens leder innenfor praktiske, sosiale og pedagogiske områder. Kontaktlærer har et særlig ansvar for å: gi informasjon ved skolestart og gjennom skoleåret legge til rette for et godt fysisk og sosialt miljø skape et godt læringsmiljø følge opp elevfravær følge opp og veilede elevene i opplæring og utvikling følge opp saker som angår elevene gjennomføre elevsamtaler ha kontakt med foreldre samordne planer i fagene formidle kontakt til rådgiver og PP-tjenesten Nes videregående skole 11

12 Foto: Christina Svien Fagsamtalen En gang i halvåret skal du ha en samtale med hver av faglærerne dine. Disse samtalene kalles fagsamtaler og er en del av underveisvurderingen. Formålet med fagsamtalen er at du skal få begrunnet informasjon om din faglige utvikling i lys av kompetansemålene. Faglærerne står fritt til å organisere gjennomføringen, men det skal dokumenteres at samtalen er avholdt. Elevsamtalen En gang i halvåret har kontaktlærer og elev en samtale om faglig og ikke-faglig utvikling. Den faglige delen tilsvarer fagsamtalen, mens ikke-faglig utvikling kan dreie seg om orden og atferd, oppfølging av skolearbeid, klassemiljø o.l. 12 Elevhåndboka

13 Samarbeid skole/hjem Ved skolestart har kontaktlærer for Vg1 Start-samtale med nye elever. Til denne samtalen er også foreldre invitert. Dette er en forventningssamtale hvor hensikten er å bli godt kjent og kartlegge ulike behov og interesser hos eleven. Kontaktlærer vil i løpet av første halvår også invitere deg og dine foreldre til en samtale om din faglige utvikling. Dette gjelder elever under 18 år i Vg1 og Vg2. Kontaktlærer har hovedansvaret for kontakten med foreldre gjennom året og foreldre er velkomne til å ta kontakt med skolen ved behov. Skolen inviterer også foreldre til elever på Vg1 til informasjonsmøte ved skolestart. Informasjonsmøter for elever og foreldre Dato Tema Torsdag 4.9. Torsdag Tirsdag Tirsdag Møte for elever og foreldre Vg1 Møte for elever og foreldre Vg2 Foreldre- og elevsamtaler med kontaktlærer og faglærere Infomøte for Vg1-elever og foreldre. For studieforberedende: valg av programfag Vg2 For yrkesfag: valg av programområder Vg2 Det er utarbeidet en egen brosjyre om samarbeidet med foreldre. Se skolens hjemmeside: Nes videregående skole 13

14 Undervisningsregler Nes videregående skole har god læring som høyeste prioritet. Det betyr at vi må ha felles regler for hvordan vi skal ha det i undervisningen. Brudd på reglene medfører advarsel og deretter ordens- eller atferds-anmerkning. Det er læreren din som avgjør om det er brudd på reglementet. Møt presis til undervisning Lærer registrerer tilstedeværelse ved oppstart av hver økt. Kommer du etter registrering, blir dette notert som «for sent». Kommer du 15 minutter eller mer etter at timen har startet, får du fravær for hele timen. Vær forberedt og ha med nødvendig utstyr Hjemmearbeid skal være gjort i forkant av undervisningen. Nødvendig utstyr skal være på plass ved oppstart. Innleveringer skal leveres innen oppsatt frist. bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø i klassen I undervisningen konsentrerer vi oss om fag og læring. Alle elever har krav på arbeidsro uten forstyrrelser fra andre elever. Mobilbruk og spising hører ikke hjemme i undervisningen, og skal derfor legges til pausene. Det er tillatt å drikke vann, men det er elevens ansvar at det holdes vekk fra PC-en. Det er faglærer som bestemmer om elevene skal få ha musikk på øret. Alle har et ansvar for at undervisningsrom forlates ryddig. bruk PC som et verktøy for læring I undervisningen skal PC-en kun benyttes til oppgaver knyttet til fag og læring. Du som begynner på Vg1 har selv ansvar for å stille med en bærbar datamaskin til undervisningen og holde denne i orden! Du som har låne- PC, skal behandle den forsvarlig. Du skal sette deg inn i og følge skolens IT-reglement. 14 Elevhåndboka

15 Regler for tilstedeværelse Du har frammøteplikt til undervisningen. Lærer fører fravær ved undervisningens oppstart. Det regnes som timefravær dersom du kommer mer enn 15 minutter for sent. Uansett årsak skal du selv melde fra til kontaktlærer og faglærer dersom du er borte eller forlater undervisningen. Du får ordensanmerkning dersom du ikke gjør dette. Hvis fraværet ditt kan mistenkes som skulk eller er økende, skal du ha en samtale med kontaktlærer, ev. avdelingsleder. Ved bekymringsfullt fravær skal kontaktlærer ta kontakt med foreldrene dine hvis du er under 18 år. Du har plikt til å følge med på eget fravær og kontrollere det via It s learning. Du og kontaktlærer undertegner en gang i måneden på at fraværet er korrekt. 15 Fravær som ikke er avtalt med skolen kan føre til nedsatt ordenskarakter. Stort fagfravær, uansett grunn, kan medføre at det ikke er grunnlag for vurdering i faget. Dersom du mottar støtte fra Lånekassen, kan du risikere å miste denne dersom fraværet ditt blir for høyt. Nes videregående skole 15

16 Elevtjenesten Elevtjenesten består av avdelingsleder, rådgivere, miljøarbeidere, assistenter og helsesøster. Avdelingen samarbeider tett med PPT for videregående opplæring. Avdelingsleder: Anne Cathrine Marstein Rådgivere: Ellen-Marie Kverme er rådgiver for elevene på studiespesialisering har hovedansvar for studie- og yrkesveiledning for alle elevene på skolen koordinerer informasjonen fra høyskoler og universitet Rådgivere Trenger du råd og veiledning om utdanning og yrkesvalg? Eller har du problemer med å takle skolehverdagen? Alle elever har rett til rådgivning. Rådgiverne har taushetsplikt. Rådgivertjenesten tilbyr: orientering om valg av fag, utdanningsprogram og yrkesvalg til enkeltelever og til klasser og grupper veiledning i søking til skoler, høyskoler og universitet hjelp til å orientere seg i Lånekassens reglement, samt videreformidling av spesielle opplysninger til Lånekassen. NB! All informasjon finnes på veiledning ved fagvansker, lese- og skrivevansker og funksjonshemninger samtaler med elever som har problemer med konsentrasjon, trivsel, økonomi og annet veiledning og hjelp til kontakt med PPT/OT, helsetjenester, NAV, barnevernstjenesten og andre instanser utenfor skolen veiledning og informasjon om psykisk helse i alle Vg1- klassene i samarbeid med helsesøster (VIP). Du finner også nyttig informasjon på oppslagstavlene i og utenfor rådgivergangen, på elevportalen, skolens hjemmeside og på it`s learning. Hilde Olsen er rådgiver for elevene på helse- og oppvekstfag, idrettsfag, Vg3 medier og kommunikasjon og Vg3 og Vg4 påbygging til generell studiekompetanse er kontaktperson for Lånekassen og svarer på spørsmål angående stipend og lån til høyere utdanning Tom Ingar Nilsstua er rådgiver for elevene på elektrofag og bygg- og anleggsteknikker er kontaktperson for lærekandidatordningen Ta gjerne kontakt med oss i rådgivergangen! Legger du en beskjed i postkassa, eller sender en melding på it`s learning, blir du kontaktet. 16 Elevhåndboka

17 Miljøarbeidere Wenche Anita Hageberg og Susanne Mobæk er skolens miljøarbeidere. Vi har kontor i skolens vestibyle og en av oss er stort sett alltid til stede eller vi kan treffes på telefon: Vi er skolens lavterskeltilbud og er tilgjengelige for samtaler med deg, om det du måtte trenge hjelp til. Vi samarbeider også tett med helsesøster, rådgiverne og skolens ledelse. Vi har alle taushetsplikt. Miljøarbeiderne har en forebyggende funksjon, og skal bl.a. forebygge og dempe eventuelle elevkonflikter og bedre elevenes trivsel, klasse- og skolemiljø. Vi jobber også rusforebyggende. I dette arbeidet samarbeider vi med mange, både helsesøster, rådgivere, politiet og rus- og psykiatritjenesten og andre instanser på skolen. Vi er i likhet med rådgivere og helsesøster sertifisert til å gjennomføre testen «tegn og symptomer». Som miljøarbeidere jobber vi aktivt med skolens handlingsplaner mot rus og mot mobbing. De er utarbeidet i samråd med oss og skal være en veiledning og informasjonskilde til elever og ansatte. Handlingsplanene finner du lenger bak i heftet. Vi er også kontaktpersoner for elevrådet. Følg oss på facebook: Miljøarbeidere Nes Vgs Nes videregående skole 17

18 Pedagogisk-psykologisk tjeneste PPT Eva Aleksandra Polak er PP-rådgiver på Nes videregående skole. PPT Romerike er en del av Veiledningssenteret, og er en fylkeskommunal tjeneste som gir tilbud til elever og lærlinger/lærekandidater i videregående opplæring på Romerike. PP-rådgiver holder til på rom 313 i 3. etasje, og er fast på skolen på onsdager, samt ved behov. Har du problemer som går ut over skolesituasjonen? PPT tilbyr utredning og støttesamtaler til elever. PPT s hovedrolle er å være sakkyndig instans ved vurdering av behov for spesialundervisning. De gir råd og veiledning til elever og lærere når det gjelder elevers faglige og psykososiale vansker. PPT samarbeider med ledelsen, rådgivere, helsesøster og miljøarbeiderne på skolen, og instanser utenfor skolen ved behov. For å få kontakt med PPT kan lærer eller rådgiver hjelpe deg. Du og dine foreldre kan også ta direkte kontakt med PPT Kontaktinformasjon: Tlf: Skolehelsetjenesten Helsesøster Nina Kolsrud Overen er på skolen fire dager i uka. Hun har kontor i gangen ved siden av rådgiverne og har telefon (skolen). Hun kan også treffes på telefon eller , Mailadresse: Hos helsesøster kan du ta opp det du selv måtte ønske av små og store ting, og du kan få veiledning/råd når det gjelder: helsespørsmål fysiske eller psykiske utfordringer i forhold til spising seksualitet og prevensjon graviditet abort tristhet sorg konflikter vanskeligheter hjemme eller på skolen utfordringer i forhold til rus ensomhet angst annet I tillegg gir helsesøster veiledning og informasjon om psykisk helse til alle Vg1-elever (VIP) sammen med rådgiverne. Helsesøster samarbeider med skolens rådgivere, lærere, fastlege og andre offentlige instanser/hjelpeapparat, etter tillatelse fra deg. Helsesøster har taushetsplikt. Kom innom, ring, send sms/mail eller legg et «bestillingsark» i postkassa utenfor kontoret til helsesøster. Både du og dine foreldre er velkommen til å ta kontakt. Helsestasjon for ungdom i Familiens hus på Runni er åpen alle torsdager kl. 14:00-16:00 (stengt i skoleferier). Der treffer du både lege og helsesøster. 18 Elevhåndboka

19 Personlig trener i fag tilpasset faglig trening Ved Nes videregående har vi et tilbud til deg som ønsker individuell oppfølging fra en faglærer for å forbedre skoleresultatene dine. Vi har kalt ordningen for «personlig trener i fag». Du kan søke om å få personlig trener for en periode i tillegg til den vanlige undervisningen. Søknaden din blir innvilget dersom vi har tilgjengelig trener i det aktuelle faget innenfor ledig tid på din og faglærers timeplan. Det er ellers en betingelse at du følger den ordinære undervisningen i faget. Sagt av elever som har hatt personlig trener: «Tilbudet hjalp meg til å dekke en del mangler jeg hadde, og jeg fikk mer forståelse for faget.» Du kan søke om personlig trener i fag dersom du kan svare JA på ett av punktene nedenfor: Jeg ønsker å jobbe litt ekstra for å oppnå bedre karakter i et fag. Jeg trenger hjelp til å organisere skolearbeidet mitt slik at jeg får gjort det som forventes av meg. Jeg trenger hjelp til leksene mine i et fag. Jeg står i fare for å stryke i et fag, og har som hovedmål å få ståkarakter. «Disse timene er en fornuftig måte å jobbe på. Jeg har hatt meget stort læringsutbytte av å ha personlig trener!» Slik organiseres øktene med din personlige trener: Dere møtes innenfor vanlig skoletid, men utenom de vanlige skoletimene. Treneren er enten din vanlige faglærer eller en annen lærer som har faget du ønsker å trene i. Du og treneren din avtaler når og hvor dere skal møtes. Med utgangspunkt i dine faglige behov avtaler du og treneren din hva treningsopplegget skal inneholde. Når du inngår en avtale med personlig trener, har du plikt til å møte til de oppsatte tidspunktene. Opplegget er frivillig, og treningsforholdet avsluttes dersom du ikke møter. Søknadsskjema for personlig trener i fag får du i ekspedisjonen. Nes videregående skole 19

20 Bibliotek Biblioteket er åpent hver dag i skoletiden fra kl. 08:00 til kl.15:30. Der jobber Elsa W. Barbakken (bibliotekar) og Laila Huser (sekretær). På biblioteket finner du faglitteratur, skjønnlitteratur, aviser, tidsskrifter, lydbøker, tegneserier og spill. Bokdatabasen ligger på Internett. Biblioteket bruker Mikromarc Websøk som finnes på skolens hjemmeside. Søk etter bøker selv, eller spør Elsa eller Laila om hjelp. Trenger du stoff til en oppgave, hjelper vi deg gjerne med å finne noe; enten bøker, artikler, forfatter- eller bokomtaler, trykt eller på nett. Biblioteket har ca. 90 leseplasser fordelt på stille lesesal, grupperom og utlån. Her kan du sitte med skolearbeid eller gruppearbeid. I aviskroken kan du lese både aviser, tidsskrifter og tegneserier, eller bare slappe litt av mellom øktene. Vi har også et lese-/tegneseriehjørne der du kan sitte i fred og ro. Sjakkbordet vårt er veldig populært; og sjakk og andre spill kan du låne på biblioteket. Bokutlånet er automatisert, og elevkortet brukes også som lånekort. Ta alltid med kortet når du skal låne! Utlånstiden er 1 måned. For flere opplysninger, se skolens hjemmeside: Foto: Christina Svien 20 Elevhåndboka

21 Elevkantina Kantina er «skolens hjerte». Her møtes alle elever i pauser og midttimer. Vi tilbyr et sunt og godt vareutvalg, og det er tilbud om et varmt måltid hver dag i storefri. Miljøet i kantina er viktig for trivselen på skolen. Kantina er åpen hver dag fra kl. 08:00 til kl.14:30 (fredager til kl.14:00). Kantina er stengt en halv time etter storefri og midttimer. Husk å rydde opp etter deg og hjelp oss å beholde ei trivelig kantine og en pen og ryddig skole. Har du ris eller ros vedrørende kantina, så kom gjerne med det til oss. Hilsen Reidun, Vidun og Laila. Nes videregående skole 21

22 Skoleskyss Elever med mer enn 6 km vei til skolen, har krav på fri skoleskyss. Skolebillett (Flexuskortet) utleveres allerede første skoledag. Var du elev her skoleåret og har fått tildelt Flexuskort, skal du benytte det samme kortet dette skoleåret. Kortet er gyldig alle skoledager fram til 18:00, men ikke i skolens ferier, på fridager, lørdager og søndager. Mister du eller blir frastjålet kortet, må du melde fra til skolens kontor snarest. Du må da betale kr 300, for ny billett til Ruter AS. Ved å vise kvittering for dette på skolen vil det bli utstedt nytt Flexuskort. Ved misbruk av kortet, dvs. bruk utover kortets soner og tidsangivelser på buss/tog, utsteder Ruter AS eller NSB en bot på kr 750, hvis boten betales på stedet. Hvis det må sendes regning, er boten kr 900,. Gebyr for forfalskning er kr 1 500,. Som forfalskning regnes også forsøk på å benytte en personlig billett tilhørende en annen. Elever som slutter før skoleåret er over, må levere inn Flexuskortet til skolen snarest mulig. Elever som ikke gjør dette, vil bli belastet for reisedagene som er gått etter avsluttet skolegang. Elever under 20 år som IKKE oppfyller kravet til fri skoleskyss, kan kjøpe 30-dagers billetten som koster kr. 325,- for 1 sone, kr. 425,- for 2 soner og kr. 525,- for hele Oslo og Akershus. Bussene kjører fra Nes videregående skole alle skoledager mellom 15:00 og 15:15. Verdisaker Du bør ikke ha med deg verdisaker eller store pengesummer på skolen. Skolen har ikke ansvar for elevenes verdisaker, klær eller utstyr som forsvinner. Låsbare oppbevaringsbokser finnes på skolen og i Neshallen. Bruk dem! Renholderne ved skolen tar vare på ting som er gjenglemt eller mistet. Ta kontakt med en renholder hvis du savner noe. Parkering Motorkjøretøyer skal parkeres på anviste plasser for elever og ikke på parkeringsplasser som er tildelt ansatte. Mopeder og motorsykler parkeres ved idrettshallen. Sykler parkeres ved hovedinngangen. Skolen har ikke noe ansvar i forbindelse med ødeleggelser eller tyverier av motorkjøretøyer eller sykler. Tobakksfri skole Nye regler for bruk av tobakk Fra 1. juli 2014 trer lovbestemmelsen om tobakksfri skoletid for alle elever i grunnskoler og videregående skoler i kraft. Dette innebærer at det ikke er tillatt å bruke noen form for tobakk i skoletiden. Dette gjelder også snus. (www.helsedirektoratet.no) 22 Elevhåndboka

23 Foto: Christina Svien Nes videregående skole 23

24 Elevrådet I elevrådet sitter tillitseleven fra hver klasse. Det er elevrådsmøter i midttimen 1 2 ganger per måned. Miljøarbeiderne er kontaktpersoner. De følger opp, støtter og veileder elevrådet og elevrådsstyret. De viktigste sakene elevrådet jobber med er: skolering av tillitselevene - 2 dagers elevrådsseminar ved skolestart arbeid med skolemiljøtiltak og midttimeaktiviteter juletalentiaden felles sommeravslutning i juni årboka elevvurdering av læringsarbeidet elevrettigheter deltakelse på seminarer og elevting i regi av elevorganisasjonen representasjon i skoleutvalget, skolemiljøutvalget og arbeidsmiljøutvalget samarbeid med ledelsen Elevrådsstyret : Elevrådsstyret leder arbeidet i elevrådet. Arbeidsgrupper i elevrådet Elevrådet oppretter flere arbeidsgrupper som har som har ansvar for ulike aktiviteter i midttimer og ellers: ulike miljø- og aktivitetsgrupper (midttimeaktiviteter, idrettsturneringer, markeringer av spesielle dager, sommeravslutning og juletalentiaden) årbokgruppe (oppsummering m/bilder og tekst fra skoleåret) Juletalentiaden Elevrådet arrangerer juletalentiade i kantina siste skoledag før jul. Elever underholder med musikk, sang, dans e.l. En jury bestående av elever og lærere kårer beste innslag som premieres. Sommeravslutningen Elevrådet arrangerer også fellesavslutning for alle elevene siste skoledagen før sommerferien. Det legges opp til idrettsturnering, quiz, leker m.m. Elever underholder fra utescenen med musikk, sang og dans. Elevrådet spanderer grillmat og brus på alle. Leder Marita Thoresen Enlien Nestleder Miriam Hedlund Resten av styret velges i september. 24 Elevhåndboka

25 Tillitseleven Alle klasser velger tillitselev innen 5. september. Det er viktig å velge en tillitselev som vil gjøre en god jobb for klassen og være bindeleddet mellom klassen og elevrådet. Alle tillitselevene blir innkalt til elevrådsseminar i slutten av september. Der blir de godt kjent og skolert i elevrådsarbeid, elevrettigheter og aktiv elevmedvirkning. To ganger i året har alle tillitselevene avdelingsvis møte med skolens ledelse. Der gir tillitselevene tilbakemeldinger om klassemiljø, læringsmiljø og andre viktige problemstillinger. Elevrådet har eget kontor hvor styremøter avholdes en gang pr. uke. Elevrådskontoret har inngang fra vestibylen. På skolens hjemmeside, og elevrådstavla vil du finne informasjon om og fra elevrådet. Tillitselevene får i tillegg nødvendig informasjon via mail og facebook. Ta kontakt med oss i elevrådet eller miljøarbeiderne dersom du lurer på noe, har forslag til saker vi bør ta opp eller hvis du har lyst til å være med i gruppene. Vi trenger engasjerte tillitselever! Still til valg som tillitselev eller meld deg til en arbeidsgruppe det er lærerikt og gøy! Elevrådsleder Marita Thoresen Enlien Nestleder Miriam Hedlund Nes videregående skole 25

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Ordensreglementet er vedtatt

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole 2013 2014 Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark Styringsdokument 2A/2010 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Ordensreglementet som er laget vil nå gjelde uavkortet for alle

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet har

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst, helse og

Detaljer

Ordensreglementet. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde. Kapittel 3. Rettigheter. Kapittel 4. Orden og atferd

Ordensreglementet. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde. Kapittel 3. Rettigheter. Kapittel 4. Orden og atferd Ordensreglementet Ordensreglement for Den Norske Skolen, Malaga (DNS Malaga). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra skoleåret

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

NES VIDEREGÅENDE SKOLE. Elevhåndboka

NES VIDEREGÅENDE SKOLE. Elevhåndboka NES VIDEREGÅENDE SKOLE Elevhåndboka 2013 2014 Vel møtt til skoleåret 2013 2014 Vi ønsker nye og gamle Nes-elever velkommen! Nytt skoleår er allerede i gang og alle skolens ansatte ser med forventning fram

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE KVALITETSSYSTEM Område: Kvalitet Kapittel: 06.02 Dokument nr: 05 Organisasjonsnivå: Re videregående skole Dokumentnavn: Ordensreglement Godkjent dato: Godkjent av: 01.06.11 Rektor Dokumentreferanser: http://www.vfk.no/qmplus/avd_for_utdanning/kvalitet/reglementer/06_01_03%20ordensreg

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.08.2017 2 Innhold Kapittel 1. Formål og virkeområde...3 1-1. Formål...3 1-2. Virkeområde...3 Kapittel 2. Elevenes

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

2. Virkeområde. Ordensreglementet gjelder grunnskole og videregående skole. Reglementet kan ikke fravikes.

2. Virkeområde. Ordensreglementet gjelder grunnskole og videregående skole. Reglementet kan ikke fravikes. Ordensreglement. Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen. Revidert og vedtatt i skolestyret 2.05.2017 Reglementet gjelder for skoleåret 2017-2018. Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

Reglementet er utarbeidet i tråd med fylkeskommunal forskrift til ordensreglement og opplæringslova 3-7.

Reglementet er utarbeidet i tråd med fylkeskommunal forskrift til ordensreglement og opplæringslova 3-7. Illustrasjoner: Ewie Alice Torkildsen 2 Formål Målet med skolereglementet er å bidra til trivsel, samarbeid, arbeidsro og respekt. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner slik at læringsmiljøet

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2016/2017 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.2016. Vedtatt i SU 10.05.16. Til elever, foresatte

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT om Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innhold 1 Formål... 3 2 Virkeområde...

Detaljer

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel Odda ungdomsskole - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel SKOLEÅRET 2008/ 2009 Reglementet skal fremme samarbeid, trivsel, medansvar og

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

glemmen videregående skoles husregler

glemmen videregående skoles husregler glemmen videregående skoles husregler Et springbrett til fremtiden Glemmen videregående skole - framtidas skole for alle! For at du skal lykkes med å nå dine mål, har vi fokus på kunnskap og læring gjennom:

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Forskrift om ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Forskrift om ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Forskrift om ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst,

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune Vedtatt av Rådmannen august 2015 1 Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Vadsø kommune Hjemmel: Fastsatt av rådmannen med

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Rutine for fraværsføring

Rutine for fraværsføring Rutine for fraværsføring Rutinen gjelder for alle videregående skoler i Vestfold PRESISERINGER GJORT PÅ GREVESKOGEN VIDEREGÅENDE SKOLE ER MARKERT MED RØDT OG KURSIV Dokumentreferanser: Forskrift til Opplæringslova

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever.

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. ARTIKKEL SIST ENDRET: 06.09.2016 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Elevhåndboka 2012 2013

Elevhåndboka 2012 2013 Elevhåndboka 2012 2013 Vel møtt til skoleåret 2012 2013 Lærere og andre ansatte ved Nes videregående skole ser fram til å bli kjent med deg som er ny Nes-elev dette skoleåret. Samtidig vil vi ønske alle

Detaljer

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017.

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017. Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Ordensreglement for Skjetlein videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne i k l a s s e XX HVEM ER VI? Kontaktlærere se hjemmesiden Navn Mailadresse og jobbmobil X2 SAMARBEID MELLOM SKOLE OG HJEM Hva forventer dere av dette

Detaljer

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs SKOLEREGLEMENT Revidert juni 2008 Etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2017/2018 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 17.08.2017. Vedtatt i SU 14.06.17. Til elever, foresatte

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf ORDENSREGLEMENT SKOLENE I NAMSSKOGAN Reglementet tar utgangspunkt i lov om grunnskolen og den videregående opplæringen av 17. juli 1998 (heretter kalt opplæringsloven) med forskrifter av 23. juni 2006

Detaljer

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2013/2014 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Rektors hilsen Velkommen til skolestart! Et nytt skoleår står for døren, og du som er elev har alle muligheter foran deg. Hvilke

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 13.11.2015 Retten til vurdering Elever i grunn- og videregående

Detaljer

Rutine fraværsføring

Rutine fraværsføring Rutine fraværsføring Innledning Fra 1. august 2016 er det innført en nasjonal fraværsgrense for udokumenterte fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene.

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.01.2017 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte tirsdag

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte tirsdag Velkommen til Rælingen vgs Møte med foresatte tirsdag 23.08.2016 Agenda Fellesmøte i gymsalen, ved rektor Presentasjon av skolen og våre ressurspersoner Skolens fokusområder Elevens rettigheter og plikter

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål:

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål: Fraværsreglement: Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember 2016. Formål: Hovedmålet med fraværsreglementet på er å sikre at elevene møter til undervisning. Det

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Foreldremøte Vg1 september 2017

Foreldremøte Vg1 september 2017 Foreldremøte Vg1 september 2017 Agenda Informasjon fra rektor Skolemiljø IKO Fravær Informasjon fra Stangehjelpa, team barn og unge Informasjon fra politi Informasjon fra elevombud Klassevis informasjon

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Rissa videregående skole tirsdag

Velkommen til foreldremøte. Rissa videregående skole tirsdag Velkommen til foreldremøte Rissa videregående skole tirsdag 04.10.2016 Rissa vgs et godt sted å lære hvor vi vil gjøre hverandre gode og være grensesprengende Preget av Arbeidsglede Gjensidig respekt og

Detaljer

Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring

Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring Innledning Fra 1. august 2016 er det innført en nasjonal fraværsgrense for udokumenterte fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til

Detaljer

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte vg2 August 2016

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte vg2 August 2016 Velkommen til Rælingen vgs Møte med foresatte vg2 August 2016 Agenda Fellesmøte i gymsalen, ved rektor Presentasjon av skolen og våre ressurspersoner Skolens fokusområder Elevens rettigheter og plikter

Detaljer

Ny fraværsgrense skoleåret 2016/17. Endelig fastsatt 23. juni 2016

Ny fraværsgrense skoleåret 2016/17. Endelig fastsatt 23. juni 2016 Ny fraværsgrense skoleåret 2016/17 Endelig fastsatt 23. juni 2016 Forskrift til Opplæringsloven 3-3: I vidaregåande skole skal eleven ikkje få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved

Detaljer

Elevhåndboka

Elevhåndboka Elevhåndboka 2015-2016 Vel møtt til skoleåret 2015-2016 Vurdering for læring Læringsstrategier Velkommen Nes-elever! Vi har forberedt oss godt til å ta imot deg. Du har forhåpentligvis en god sommer bak

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer, senest

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

PROFESJONELL - ENGASJERENDE - INKLUDERENDE

PROFESJONELL - ENGASJERENDE - INKLUDERENDE Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo voksenopplæring Helsfyr Ordensreglement Oslo VO Helsfyr er et opplæringssted hvor elevens læring og utvikling står i sentrum. Vi skal være profesjonelle, inkluderende

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

VELKOMMMEN TIL INFORMASJONSMØTE 2013/2014

VELKOMMMEN TIL INFORMASJONSMØTE 2013/2014 VELKOMMMEN TIL INFORMASJONSMØTE 2013/2014 Program Velkommen og kort presentasjon av kontaktlærere i INN 1 og INN 2. Navneskiftet Rektor Hans Kristian Voje informerer om: Skolens forventninger til elevene.

Detaljer

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e 2 M K

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e 2 M K Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne i k l a s s e 2 M K HVEM ER VI? 2MKA Karin Hove-Capote: 95413897 karin.hove-capote@osloskolen.no 2MKB John Alfheim: 95229316 john.alfheim@osloskolen.no

Detaljer

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne i k l a s s e XX HVEM ER VI? Navn Mailadresse og jobbmobil x2 Hvordan elever er fordelt på dere SAMARBEID MELLOM SKOLE OG HJEM Hva forventer dere av

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE Foto: Bjarne Sætrang 1 Endringer i forskrift vedtatt av bystyret 14. juni 2017. Gjeldende fra 01.08.2017 Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

ORDENSREGLEMENT VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND FYLKE

ORDENSREGLEMENT VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND FYLKE ORDENSREGLEMENT VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND FYLKE Ordensreglementet er ei forskrift fastsatt med hjemmel i Opplæringslova 3-7 og 3-8 samt Forskrift til Opplæringslova 3-6 (1 august

Detaljer

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte VG1 Onsdag

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte VG1 Onsdag Velkommen til Rælingen vgs Møte med foresatte VG1 Onsdag 23.08.2017 Målet med velkomstsamtalen er å fremme: tettere og raskere kontakt mellom skole og elev/foresatt godt grunnlag for gode relasjoner kontaktlærer

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Hersleb videregående skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Hersleb videregående skole SKOLENS REGLEMENT REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL I OSLOSKOLEN Ifølge opplæringsloven 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt ordensreglement for offentlige

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringsloven av. 17.07.98 nr.61 av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3-7. Endret 16.06.2006. Reglene i dette

Detaljer