Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»"

Transkript

1 Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

2 Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp et renommé. Vi er ikke promotører. Vi er forretningsfolk med et solid, varig, konstruktivt og etisk program som alltid vil være like gyldig minst like aktuelt i fremtiden som det er i dag. Ray Kroc,

3 McDonald s verdier Kjære McDonald s-kollega! Vi er en restaurantkjede og enda mye mer. Gjennom 60 år har vi fulgt en rettesnor med kjerneverdier i all virksomhet under de gylne buene, «The Golden Arches». Jeg er stolt av det etiske ansvaret vi tar og at vi har bransjens beste omdømme. På veien videre mot en moderne, progressiv hamburgerkjede som kan gi en tidsriktig kundeopplevelse, må vi fortsatt holde fast ved de høyeste normene. Dagens miljø er komplisert. Intrikate lover og forskrifter, og ikke minst nye teknologiske metoder, kan gjøre det stadig vanskeligere å skille mellom rett og galt. Det er derfor normene for god forretningsskikk gir uttrykk for vårt moralske ansvar og kaster lys på veien til passende adferd i utfordrende scenarioer. I tillegg til å følge normene, er det avgjørende med åpen dialog. Still spørsmål og ta opp saker selv om det ikke er lett. Virksomheten vår og varemerket vårt blir sterkere når du gjør det. Takk for at du påtar deg ansvar i McDonald s og for din innsats for å gjøre kundene våre fornøyd og gi dem en behagelig opplevelse. Steve Easterbrook President og CEO Vi setter kundeopplevelsen i sentrum av alt vi gjør Vi tar ansvar for våre medarbeidere Vi tror på McDonald s-systemet Vi driver forretningsvirksomhet på en etisk måte Vi gir tilbake til lokalsamfunnet Vi utvider virksomheten på en lønnsom måte Vi forsøker hele tiden å forbedre oss Det er kundene som gjør at vi har en jobb. Vi viser hvor stor pris vi setter på dem ved å tilby mat av høy kvalitet med høyt servicenivå i et rent, innbydende miljø og god verdi for pengene. Vårt mål er kvalitet, service, renslighet og verdi (QSC&V) for hver eneste kunde, hver eneste gang. Vi gir karrieremuligheter, støtter talenter, utvikler ledere og belønner prestasjoner. Vi tror at en gruppe individer med god opplæring, variert bakgrunn og ulik erfaring, som arbeider sammen i et miljø der alle nyter respekt og stimuleres til høyt engasjement, er avgjørende for vår fortsatte suksess. McDonald s forretningsmodell, som kan illustreres med en «trebeint krakk» bestående av eiere/franchisetakere, leverandører og selskapets medarbeidere, er fundamentet vårt, og riktig balanse mellom de tre gruppene avgjørende. God etikk er god forretning. Hos McDonald s stiller vi høye krav til rettferdighet, ærlighet og integritet, både til oss selv og til virksomheten vi driver. Ansvaret for å etterleve dette tar vi både individuelt og kollektivt. Vi tar ansvaret det innebærer å være ledende i markedet alvorlig. Vi hjelper kundene våre med å bidra til lokalsamfunnene, støtter Ronald McDonald Barnefond og utnytter størrelsen, tyngden og ressursene våre i et forsøk på å gjøre verden til bedre sted. McDonald s er et offentlig aksjeselskap. Det betyr at vi arbeider for å gi aksjeeierne våre en god avkastning på investeringen. For å oppnå dette, må vi holde fokus på kundene og vitaliteten i systemet vårt. Vi er en lærevillig organisasjon som ønsker å forutse og oppfylle behovet som kunder, medarbeidere og systemet til enhver tid har gjennom kontinuerlig utvikling og innovasjon. Vi ønsker å være kundenes foretrukne spisested og spisemåte. For å kunne nå målet, må alt vi gjør som individer og som system reflektere verdiene våre. 4 5

4 Innholdsfortegnelse 9 INNLEDNING 13 VÅRE KUNDER 19 VÅRE MEDARBEIDERE 23 McDONALD S-SYSTEMET 27 ETIKK Normene for god forretningsskikk 9 Normene anvendelse 9 Utgivelse, rettelser og fritak 9 Ledelsens forpliktelse 10 Tilleggsansvar for ledende medarbeidere 10 Personlig ansvar 10 Åpen kommunikasjon / linje for forretningsintegritet 11 Produktkvalitet og matsikkerhet 13 Fra ord til handling 13 Konfidensiell informasjon 14 Markedsføring 15 Personvern og databeskyttelse 16 Arbeidserfaring 19 Beskyttelse mot gjengjeldelse 19 Søke hjelp fra McDonald s 19 Ansettelsesmetoder 20 Menneskerettigheter 20 Respekt og verdighet 20 Stevnemøter 20 Inkludering og mangfold 21 Trygg arbeidsplass 21 Alkohol og narkotiske stoffer 21 Handle til beste for McDonald s 23 Forhold til franchisetakere 23 Forhold til leverandører 24 Beskytte selskapets aktiva 27 Svindel 27 Interessekonflikter 28 Redegjøre for interessekonflikter 28 Nære slektninger 28 Retningslinjer ved interessekonflikt 28 Drive forretning med slektninger og venner 29 Nepotisme 29 Andre arbeidsforhold og andre forretningsarrangementer ETIKK FORTS. 37 VÅRE LOKALSAMFUNN 41 LØNNSOM VEKST 45 KONTINUERLIG FORBEDRING 49 TILLEGGSRESSURSER Det juridiske forholdet mellom McDonald s og medarbeiderne er underlagt nasjonale lover i den jurisdiksjonen hvor hver enkelt person er ansatt. Bortsett fra gjeldende nasjonale lover er det ingenting i normene for god forretningsskikk som endrer dette forholdet eller bidrar til at det dannes et ansettelsesforhold mellom McDonald s Corporation og arbeidstakeren. I henhold til gjeldende nasjonale lover, forbeholder McDonald s Gaver, tjenester og forretningsmessig underholdning og bevertning 30 Investeringer i andre selskaper 30 Bruk av elektronisk kommunikasjon 31 Regnskapsføring og kommunikasjon 32 Lovens bokstav og intensjon 32 Lover og forskrifter om økonomisk kriminalitet, hvitvasking av penger og bekjemping av terrorisme 33 Regulering av eksport / import 33 Antikorrupsjon 34 Samfunnsansvar og tilbakeføring 37 Politiske aktiviteter 37 Konsernets sosiale ansvar og bærekraftighet 38 Miljøansvar 39 Ernæring og velvære 39 Bærekraftig leverandørkjede 39 Rettferdig konkurranse og antitrust 41 Handelsmetoder 42 Innsideinformasjon og handel med verdipapirer 42 Kommunikasjon med offentligheten 43 Stevninger og forespørsler fra myndighetene 43 Konsernstyring og internrevisjon 45 Interne undersøkelser 45 Rapportere bekymringer 46 Mennesker / ditt utvidede team 49 Retningslinjer / ditt utvidede informasjonsnettverk 49 Rapportere mulige overtredelser av normene 50 La den gylne M skinne 50 Ofte stilte spørsmål om Global Compliance-kontoret 51 Indeks 53 Internasjonal tilgang 56 seg retten til å bestemme hvordan disse normene skal gjelde i enhver spesifikk situasjon og rette eller endre normene slik selskapet mener er passende uten varsel, konsultasjon eller avtale. Hvorvidt slike rettelser eller endringer gjelder for en arbeidstaker vil være avhengig av omstendighetene rundt rettelsen eller endringen og gjeldende nasjonale lover. Normene har ikke til hensikt å forby ansatte å diskutere lønn, arbeidsforhold eller andre ansettelsesvilkår, heller ikke å påvirke ansattes rett til å rapportere saker til offentlige tilsynsorganer i henhold til gjeldende lov. 6 7

5 Vår suksess er avhengig av at hver og én av oss påtar oss et personlig ansvar for å gjøre det som er riktig. Innledning Normene for god forretningsskikk Disse normene for god forretningsskikk er en veiledning for det etiske og juridiske ansvaret som vi deler som medlemmer av McDonald s-familien. Veiledningen er ikke et komplett sett av regler som dekker ethvert tenkelig etisk spørsmål, heller ikke en oppsummering av alle lover og regler som styrer McDonald s virksomhet. Den er ikke en kontrakt, ei heller en erstatning for god dømmekraft. Normene skal derimot veilede oss og vise hvor vi kan finne ressurser som kan hjelpe oss til å ta de riktige avgjørelsene. Utgivelse, rettelser og fritak Den gjeldende versjonen av normene for god forretningsskikk vil bli kunngjort og holdes oppdatert på McDonald s nettsted, Endringer blir også kunngjort på nettstedet i henhold til gjeldende lov. Hvis ledende ansatte skal få fritak fra normene, må dette først godkjennes av styrets kontrollkomité og øyeblikkelig meddeles i henhold til loven. Fordi normene revideres med jevne mellomrom, bør du alltid se etter den siste versjonen på intranettet. Normene anvendelse Disse normene for god forretningsskikk gjelder for medarbeidere i McDonald s Corporation og selskapets majoritetseide datterselskaper over hele verden (benevnt som «McDonald s» eller «selskapet» i disse normene). McDonald sstyremedlemmer som ikke er ansatt, må overholde atferdsregler for styremedlemmer (Code of Conduct for the Board of Directors of McDonald s Corporation), som er lagt ut og holdes oppdatert på McDonald s nettsted, Normene gjelder ikke for våre franchisetakere, leverandører, uavhengige partnere eller noen av deres styremedlemmer eller ansatte. Det forventes imidlertid at alle som er en del av McDonald s-systemet, er oppmerksomme på normene. Vi oppmuntrer dem til å utvikle sine egne retningslinjer, prosedyrer, opplæringsprogram og sertifisering på linje med normene, og at de gir sin fulle støtte til våre medarbeidere når de overholder normene. Dette fellesansvaret bidrar til å sikre at vi beholder renommeet vi har som et selskap som driver forretning med integritet. 8 INNLEDNING 9

6 Ledelsens forpliktelse Ledelsen i McDonald s er forpliktet til å etterleve normenes strenge krav til etisk atferd. Styret i McDonald s følger med på at selskapet etterlever de etiske kravene og drives i samsvar med lov og rett. For å hjelpe medarbeiderne med å etterleve normene for god forretningsskikk har McDonald s etablert Global Compliancekontor. Dette kontoret er ansvarlig for å overvåke at selskapet drives i samsvar med normene og andre retningslinjer og policyer for McDonald s. Tilleggsansvar for ledende medarbeidere Medarbeidere som har lederansvar, gis også tillit og innflytelse i kraft av sine posisjoner. De har derfor et spesielt ansvar i forhold til normene for god forretningsskikk ved at de må ivareta et etisk arbeidsmiljø og være ledere som går foran med et godt eksempel. De må sørge for at deres underordnede medarbeidere forstår og følger normene og fullfører all påkrevd opplæring i samsvar og etikk. I tillegg må de gi sine medarbeidere informasjon om relevante retningslinjer hos McDonald s og hjelpe dem med å forstå slike retningslinjer og policyer. Ledere må opprettholde en åpen og oppriktig toveiskommunikasjon med medarbeiderne. Dette innebærer at de må oppfordre medarbeiderne til å stille spørsmål, fremme forslag og rapportere avvik. Lederne må følge opp alle påstander om avvik de blir gjort oppmerksom på og foreta passende feilretting eller disiplinært tiltak. Personlig ansvar Hver eneste handling vi foretar oss, representerer McDonald s utad, så vi må til enhver tid gjøre vårt beste for å opprettholde selskapets renommé. Vår suksess er avhengig av at hver og én av oss påtar oss et personlig ansvar for å gjøre det som er riktig. Vi godtar at det er vår plikt å stoppe eller forhindre handlinger som kan skade kunder, systemet eller McDonald s renommé og å rapportere alle slike handlinger så snart de forekommer eller så snart vi blir kjent med muligheten av at de forekommer. Medarbeidere som bryter loven eller normene for god forretningsskikk, er gjenstand for disiplinært tiltak, inkludert opphør av arbeidsforholdet. McDonald s linje for forretningsintegritet RING McDonald s linje for forretningsintegritet er betjent hele døgnet, hele uken og hele året av et uavhengig firma som har erfaring i å ta hånd om sensitive telefonsamtaler. Tolker kan skaffes. Ring i USA. Ringer du fra et land utenfor USA, følg anvisningene som finnes på side 56. Innringere kan rapportere anonymt, og det vil ikke bli gjort noe forsøk på å identifisere dem. Anonyme innringere må imidlertid være klar over at det ofte er vanskeligere å følge opp problemer som rapporteres anonymt. Åpen kommunikasjon / linje for forretningsintegritet Hos McDonald s snakker vi åpent og ærlig, og vi lytter, slik at vi kan forstå. Vi tar opp spørsmål eller problemer, selv om de kan være vanskelige. Hvis du blir kjent med en faktisk eller mulig overtredelse av normene for god forretningsskikk eller gjeldende lover, er det ditt ansvar å rapportere overtredelsen øyeblikkelig. Det er mange måter å ta opp problemer på. Hvis du mener at en lov kan ha blitt eller er i ferd med å bli overtrådt, må du umiddelbart ta kontakt med Global Compliance-kontoret eller den juridiske avdelingen. Gjelder det andre saker, kan du snakke direkte med nærmeste overordnede eller noen andre i ledelsen, alternativt kan du ta kontakt med Human Resources eller Global Compliancekontoret. Du kan også ringe McDonald s linje for forretningsintegritet, en gratistelefon reservert for samtaler fra medarbeidere angående saker om etikk og samsvar. 10 INNLEDNING 11

7 Vi setter kundeopplevelsen i sentrum av alt vi gjør. Våre kunder Produktkvalitet og matsikkerhet Rene restauranter. Velsmakende og trygg mat. Barnevennlige Happy Meal-leker. Disse elementene har i lange tider vært kjennemerker for McDonald s, og de er avgjørende for merkevareløftet vårt. McDonald s er forpliktet til å sørge for at matvarene og drikken vi serverer til kundene våre, er trygge. Dette betyr at vi må samarbeide med leverandørene våre, som overvåker, tester og sporer ingrediensene. Våre krav til sikkerhet og kvalitet på mat, drikke, leker og kampanjeartikler imøtekommer eller overgår alle gjeldende pålegg fra myndighetene. For eksempel støtter vi tiltak som bidrar til å beskytte forbrukere og sikre at de lokale matleveransene våre er trygge. Dette anser vi å være en del av ansvaret vårt som en ansvarlig handelspartner og vi vet at det er avgjørende for at vi skal kunne oppnå fortsatt vekst og lønnsomhet for selskapet. Hver eneste medarbeider i McDonald s har ansvar for å følge alle gjeldende retningslinjer og prosedyrer for sikkerhet og hygiene. Hvis du blir kjent med et problem vedrørende produktsikkerhet,»må du øyeblikkelig rapportere dette til ledelsen. FRA ORD TIL HANDLING Vi representerer McDonald s varemerke hver eneste dag, med hvert eneste ord og med hvert eneste budskap som vi gir til kundene våre og til kollegene våre. McDonald s-medarbeider 12 VÅRE KUNDER 13

8 Konfidensiell informasjon Konfidensiell informasjon omfatter opplysninger som ikke er alminnelig kjent om McDonald s virksomhet, selskapets franchisetakere, ansatte, kunder eller selgere som kunne skade McDonald s i en konkurransesituasjon eller som kan skade McDonald s-systemet hvis opplysningene offentliggjøres. Som eksempler kan nevnes opplysninger om ekspansjon, utvikling, forretningsplaner, eller strategier for markedsføring og drift som ikke er kjent av publikum og konkurrenter. Informasjon er en verdigjenstand, og uautorisert fremlegging av opplysninger om virksomheten kan skade McDonald s-systemet og er forbudt. Her er noen tips å huske på om konfidensiell informasjon: Ta nødvendige forholdsregler slik at konfidensiell informasjon ikke avsløres. Merk slike opplysninger som «Konfidensiell», og diskuter dem aldri på offentlige steder. Bruk passord og andre godkjente metoder for å sikre datamaskinen, mobiltelefonen og/ eller andre elektroniske enheter du har. Ikke diskuter konfidensiell informasjon på offentlige steder som f.eks. i heiser, på toaletter eller i restauranter. Ikke legg igjen konfidensielle dokumenter f.eks. i konferanserom eller ved kopieringsmaskiner, slik at uautoriserte personer kan se dem. Vær varsom når du sender eller videresender konfidensiell informasjon via e-post. Kontroller og dobbeltsjekk mottakerlisten for å være sikker på at alle mottakerne har behov for å få tilsendt opplysningene, og vær spesielt varsom når du bruker «Svar til alle». Vær oppmerksom så du ikke avslører konfidensiell informasjon i fora på Internett, som f.eks. en blogg eller sosiale media. Markedsføring Merkevareløftet vårt begynner å virke lenge før kundene kommer inn i restaurantene våre; nemlig gjennom den ærlige og gode reklamen og markedsføringen som kan forventes av ett av verdens best kjente varemerker. McDonald s kodeks for de gylne buene inneholder informasjon om vår forpliktelse til måten å kommunisere på og hva vi kommuniserer i reklame og markedsføring, og våre retningslinjer og normer angående juridiske forhold og varemerker. McDonald s kodeks for de gylne buene Tilgjengelig på McDonald s intranett, AccessMcD 14 VÅRE KUNDER 15

9 Personvern og databeskyttelse Personvernlover sikrer personopplysninger. Hos McDonald s har vi respekt for og beskytter privat informasjon om våre medarbeidere, kunder og franchisetakere, og vi behandler deres personopplysninger på en fortrolig måte. Dessuten er det strenge regler vedrørende innsamling og bruk av personopplysninger som tilhører kunder og franchisetakere for markedsføringsformål. Personopplysninger inkluderer all informasjon som direkte eller indirekte gjelder en person for eksempel fødselsdato, telefonnummer, adresse, personnummer, passord, finansiell informasjon og, i enkelte tilfeller, IP-adresse. Dette betyr at du må behandle alle personopplysninger som tilhører medarbeidere, kunder og franchisetakere, med varsomhet og respekt, for å beskytte opplysningene mot utilbørlig tilgang og utlevering. Du må aldri bruke slike opplysninger for personlig fordel eller på annen upassende måte (som f.eks. til hjelp i å forfølge en forretningsidé utenfor McDonald s, for å be om bidrag til et veldedig formål du brenner for eller samle støtte om en politisk kandidat). Du må bare bruke personopplysninger hvis dette er godkjent og da bare for legitime forretningsformål og i samsvar med gjeldende lover og retningslinjer. Hvis du ikke er sikker på hva som er tillatt, spør. Legg aldri frem en annens personopplysninger til noen innenfor eller utenfor McDonald s, med mindre det er tillatt etter lov eller McDonald s retningslinjer og policyer. Selv når du har en legitim forretningsmessig grunn, må du, før du deler personopplysninger med noen utenfor McDonald s, sørge for at mottakeren er: 1) autorisert til å motta informasjonen, 2) kjent med at opplysningene er konfidensielle, og 3) klar over hvordan opplysningene kan brukes. Begrens utgivelsen av personopplysninger til det som er strengt nødvendig for å oppnå forretningsformålet. I tillegg kan det være juridiske begrensninger på overføring av personopplysninger til en annen part eller utenfor opphavslandet. Uautorisert bruk av personopplysninger kan føre til straffeforfølgelse, og slik bruk kan skade McDonald s renommé. Ta kontakt med Global Compliance-kontoret hvis du har spørsmål i forbindelse med personopplysninger eller personvern. Eksempler på behørig beskyttelse av konfidensiell informasjon Ali diskuterer informasjon som kan være konfidensiell eller inneholde forretningshemmeligheter kun med kolleger i selskapet som har behov for denne kunnskapen, og begrenser spredning av informasjon til så få som mulig. Hva er konfidensiell informasjon? SVAR: Konfidensiell informasjon er alle opplysninger som ikke er offentlige og som kan brukes av konkurrenter eller skade den opplysningene handler om hvis de blir meddelt. Som eksempel kan nevnes informasjon om forretningsplaner eller -drift som ikke er kjent av allmennheten eller konkurrenter. Jeg er nettopp kommet tilbake fra et regionalt møte der jeg hørte om McDonald s spennende nye produktplaner og fremragende økonomiske resultater som snart blir offentliggjort. Jeg er svært stolt av hvor godt McDonald s gjør det og ivrig etter å dele nyhetene. Kan jeg fortelle det til familien eller besvare spørsmål hvis en journalist ringer? SVAR: Nei. Denne informasjonen er ikke offentliggjort, og dermed konfidensiell. Uautorisert bekjentgjøring kan få alvorlige konsekvenser. Det kan for eksempel føre til en negativ konkurransevridning for McDonald s eller utsette selskapet for erstatningsansvar. Du må aldri røpe konfidensiell selskapsinformasjon til journalister eller andre utenfor McDonald s. Emma legger alltid konfidensiell informasjon i en låst skuff når hun går til lunsj. Ole behandler ansattes personalmapper på jobben, og oppbevarer dem alltid i et låst skap. Therese sørger alltid for at potensielle selgere skriver under på en taushetserklæring før hun gir dem informasjon om McDonald s. 16 VÅRE KUNDER 17

10 Vi tar ansvar for våre medarbeidere. Våre medarbeidere Arbeidserfaring Vi gir karrieremuligheter, støtter talenter, utvikler ledere og belønner prestasjoner. Vi tror at en gruppe individer med variert bakgrunn og ulike erfaringer, som arbeider sammen i et miljø der alle nyter respekt og stimuleres til et høyt engasjement, er avgjørende for vår fortsatte forretningssuksess. Beskyttelse mot gjengjeldelse Som en McDonald s ansatt, er du beskyttet mot gjengjeldelse. Gjengjeldelse er enhver handling som medfører reaksjoner, straff, eller trusler mot en ansatt, enten direkte eller indirekte, som respons på rapportering av en etisk eller rettslig bekymring eller samarbeid med en undersøkelse. McDonald s har et strengt forbud mot enhver form for gjengjeldelse rettet mot en ansatt som rapporter et problem angående brudd på normene. En medarbeider som vet om eller mistenker at gjengjeldelse har funnet sted, har et ansvar for å rapportere denne informasjonen øyeblikkelig. Søke hjelp fra McDonald s Hvis du mener å være gjenstand for en gjengjeldelse, ta kontakt med: en representant i Human Resources Global Compliance-kontoret Telefon: SMS: E-post: Linje for forretningsintegritet: Linjen for forretningsintegritet er betjent hele døgnet, hele uken og hele året av konsulenter fra et uavhengig firma. Samtalene er gratis, fortrolige og kan være anonyme. Tolker er alltid tilgjengelig. Alle følgende handlinger medfører disiplinært tiltak, inkludert opphør av arbeidsforholdet: Levere en rapport som er bevisst falsk, Levere en rapport som har til hensikt å true eller skade en ansatts omdømme, eller Foreta seg noe som helst mot en annen ansatt som anses å være en gjengjeldelse 18 VÅRE MEDARBEIDERE 19

11 Ansettelsesmetoder MENNESKERETTIGHETER Hos McDonald s utfører vi aktivitetene våre på en måte som overholder menneskerettigheter i henhold til De forente nasjoners universelle erklæring om menneskerettigheter. Vi bruker ikke noen form for slavearbeid, tvangsarbeid, pliktarbeid, kontraktstjeneste eller straffearbeid. Vi godtar ikke menneskesmugling eller utnyttelse av mennesker, heller ikke importerte varer som kan forbindes med slavearbeid eller menneskesmugling. Vi støtter fundamentale menneskerettigheter for alle. Vi vil ikke ansette mindreårige eller bruke tvangsarbeidere. Vi forbyr fysisk avstraffelse og overgrep. Vi respekterer medarbeidernes rett til å være medlem eller unnlate å være medlem i enhver forening i henhold til gjeldende lover og forskrifter. McDonald s er i samsvar med lover for ansettelse i alle markeder vi betjener. Thomas er ofte på tjenestereise sammen med sin overordnede, Jonas. Hver gang de er på reise, bruker Jonas selskapets kredittkort til å kjøpe personlige småsaker, og Thomas er klar over Jonas kjøp. Thomas kunne tenke seg å fortelle noen at Jonas misbruker selskapets kredittkort, men han er redd for å få problemer på arbeidsplassen hvis han sier fra. Er Thomas ansvarlig for å rapportere Jonas tvilsomme kredittkortbelastninger? SVAR: Ja. Thomas må rapportere Jonas innkjøp og trenger ikke frykte gjengjeldelse. Han har flere mulige alternativer. Han kan rapportere Jonas tvilsomme handlinger direkte til en representant i Human Resources, kontakte Global Compliance-kontoret eller bruke linjen for forretningsintegritet og ringe dersom han ønsker å varsle anonymt. RESPEKT OG VERDIGHET Hver av våre medarbeidere i hele verden fortjener å bli behandlet med rettferdighet, respekt og verdighet. Vi tilbyr like muligheter for alle medarbeidere og de som søker ansettelse. McDonald s medarbeidere har rett til å arbeide på et sted uten trakassering, truende atferd eller overgrep, seksuelle handlinger, fysiske overgrep eller trusler om dette. Vi tolererer ikke verbal eller fysisk oppførsel som nedverdiger en annen person, forstyrrer en annen persons arbeid uten grunn eller skaper et truende, krenkende, avvisende eller støtende arbeidsmiljø. Trakassering etter disse normene omfatter hint, støtende bemerkninger, vittigheter, elektronisk kommunikasjon og annen visuell, verbal eller fysisk oppførsel som kan skape et truende, avvisende eller støtende arbeidsmiljø. I tillegg til ovenstående, omfatter «seksuell trakassering» uønsket seksuell tilnærming, anmodning om seksuelle favører og annen oppførsel av seksuell natur. STEVNEMØTER For å unngå situasjoner hvor oppførsel på arbeidsplassen kunne påvirke arbeidsmiljøet negativt, er det forbudt for ansatte som er direkte eller indirekte over-/underordnet hverandre, å ha stevnemøter eller et seksuelt forhold. Det er ikke passende å favorisere noen eller foreta forretningsbeslutninger basert på følelser eller vennskap istedenfor hva som tjener selskapet best. Hvis du enten er i et forhold eller tenker på å inngå i et forhold som kan overtre selskapets retningslinjer, må du umiddelbart gi beskjed til en i Human Resources eller til direktøren. INKLUDERING OG MANGFOLD McDonald s tar ansvar for mangfold og like muligheter for alle. Vi respekterer de unike egenskapene og perspektivene hver enkelt medarbeider har. Vi er avhengig av ulikhetene i måten å se ting på for å hjelpe oss med å bygge opp og forbedre forhold til kunder og forretningspartnere. Vi omfavner mangfoldet som våre medarbeidere, franchisetakere, kunder og forretningspartnere står for og arbeider hardt for å sikre at alle hos McDonald s føler seg velkomne. McDonald s behandler alle likt og gir alle like ansettelsesmuligheter uten hensyn til rase, farge, religion, kjønnsidentitet, alder, nasjonalitet, statsborgerskap, funksjonshemming, seksuell orientering, militær status, genetisk informasjon eller annet lovbeskyttet forhold. Denne policyen er relevant for våre medarbeidere, søkere, uavhengige entreprenører, franchisetakere, selgere og leverandører. Vi etterlever denne policyen i alle sammenhenger når McDonald s behandler kunder og tar avgjørelser i arbeidsforhold inkludert rekruttering, ansettelse, plassering, utvikling, forfremmelse, opplæring, skiftplan, fordeler, godtgjørelse og oppsigelse. TRYGG ARBEIDSPLASS Vi tar ansvar for å tilby et trygt og sunt arbeidsmiljø for medarbeiderne våre. Vi stoler på at alle medarbeidere overholder alle sikkerhetsregler og -metoder og tar nødvendige forholdsregler for å beskytte seg selv og sine kolleger. Medarbeidere må, for å ivareta felles sikkerhet, øyeblikkelig rapportere uhell og farlige arbeidsmetoder eller -forhold til sine nærmeste overordnede. Alkohol og narkotiske stoffer Du må ikke oppbevare eller bruke alkohol eller illegale narkotiske stoffer på arbeidsstedet eller når du utfører en hvilken som helst arbeidsrelatert virksomhet. Du må ikke arbeide under påvirkning av alkohol, illegale stoffer eller noe annet middel. Du må ikke distribuere narkotiske stoffer eller alkohol av noe slag når du er i arbeid. Du må ikke oppbevare eller nyte alkohol på selskapets område bortsett fra under sosiale sammenkomster arrangert av McDonald s hvor alkohol er tillatt. Flere av kollegene mine forteller ofte usmakelige vitser, men jeg tør ikke fortelle dem at disse vittighetene virker støtende på meg. Hvordan skal jeg takle denne situasjonen? SVAR: Respekt for andre er en verdi McDonald s lenge har stått for. Ta opp problemet med en overordnet eller med Human Resources. Hvis du ønsker å rapportere anonymt, kan du bruke linjen for forretningsintegritet og ringe McDonald s retningslinjer for Human Resources Tilgjengelig på McDonald s intranett, AccessMcD 20 VÅRE MEDARBEIDERE 21

12 Vi tror på McDonald s-systemet. McDonald s-systemet Handle til beste for McDonald s Vi handler for å gi langsiktig fordel for McDonald s, aldri for personlig vinning eller for å begunstige familie eller venner. Forhold til franchisetakere Vi har bygget opp det flotte systemet vårt ved å hjelpe franchisetakere til å oppnå sitt potensial gjennom et positivt forretningsforhold til McDonald s. Vi har gjort dette ved å behandle franchisetakere med respekt, rettferdighet og oppriktighet, gjennom både gode og vanskelige tider. Vårt forhold til franchisetakere er stadig nøkkelen til at vi lykkes. Alle medarbeidere har ansvar for å ivareta dette gode forholdet. Normene gjelder ikke for McDonald s franchisetakere eller deres ansatte, som er uavhengige forretningsdrivende. Vi forutsetter imidlertid at våre franchisetakere ivaretar stor integritet og overholder alle aktuelle lover og forskrifter, deriblant lover som gjelder menneskerettigheter, verdighet og respekt, sikkerhet på arbeidsplassen samt godtgjørelse og behandling av arbeidstakere. Dessuten oppmuntrer vi dem til å innføre normer i sin egen virksomhet i likhet med disse normene. 22 McDONALD S-SYSTEMET 23

13 Forhold til leverandører Som leverandør til den første McDonald srestauranten, visste Ray Kroc hvor viktig det var å bygge opp et sterkt forhold til leverandører. Det gjør vi fortsatt. Vi behandler leverandørene våre ærbødig, rettferdig og ærlig og til gjengjeld venter vi at leverandørene skal behandle oss på samme måte. McDonald s baserer sitt forhold til leverandørene på legale, effektive og rettferdige metoder. Selv om normene for god forretningsskikk ikke gjelder for leverandørene, forventer vi at de retter seg etter gjeldende legale krav i sine forretningsforhold, også når det gjelder deres ansatte, deres lokalsamfunn og McDonald s. I tillegg må alle våre leverandører bekrefte sitt samsvar med vår Code of Conduct for leverandører. McDonald s er et globalt selskap som handler med leverandører fra mange land med ulike kulturelle, sosiale og økonomiske forhold. McDonald s er forpliktet å bruke rettferdige ansettelsesmetoder og gi sine medarbeidere et trygt, sunt og produktivt arbeidsmiljø. Likeledes bestreber vi oss på å arbeide med leverandører som deler våre verdier. Dette betyr at vi venter at leverandørene våre skal dele vår støtte til fundamentale rettigheter for alle mennesker, at de skal behandle sine arbeidstakere med rettferdighet, respekt og verdighet og bruke metoder som fremmer deres helse og sikkerhet. Vi gjennomgår og oppdaterer med jevne mellomrom våre aktiviteter når det gjelder opprinnelse og bærekraftighet for å sikre at de til enhver tid imøtekommer våre normer. Vi bestreber oss på å arbeide med leverandører som tar ansvar for de universelle prinsippene våre, som går ut på å drive på en ansvarlig og etisk måte. Fyller McDonald s-leverandører og franchisetakere ut den årlige samsvarserklæringen angående normene for god forretningsskikk? SVAR: Nei, leverandører og franchisetakere bekrefter ikke normene. Det ventes imidlertid at de overholder prinsipper i likhet med de som angis i normenes og støtter McDonald s medarbeidere når de overholder normene. Dessuten kreves det at leverandørene bekrefter sitt samsvar med Code of Conduct for leverandører hvert år, og det forventes at de driver sine forretninger etisk og overholder alle gjeldende lover og forskrifter. McDonald s Code of Conduct for leverandører Tilgjengelig på McDonald s intranett, AccessMcD og på 24 McDONALD S-SYSTEMET 25

14 Vi driver vår forretningsvirksomhet på en etisk måte. Etikk Beskytte selskapets aktiva Alle McDonald s-medarbeidere må verne om selskapets aktiva, inkludert det mest verdifulle av dem, varemerket. Vi beskytter varemerket vårt blant annet ved å hindre upassende eller ulovlig bruk av McDonald s navn, varemerker eller annen immateriell eiendom. Du er ansvarlig for korrekt bruk og beskyttelse av selskapets aktiva, og må bruke dem kun til legitime forretningsformål. Når du bruker selskapets aktiva, må du utøve god dømmekraft og ansvarlighet og ikke misbruke noen privilegier du har i kraft av din stilling hos McDonald s. Selskapets aktiva omfatter finansielle eiendeler, kjøretøyer, kontorartikler, utstyr, datamaskiner, nettverk, programvare, telefon- og internettjenester, talepost og e-post. Du må aldri bruke selskapets datamaskiner eller nettverk på en måte som kan skade sikkerheten eller integriteten til selskapets informasjon eller programvare. Du må aldri bruke selskapets datamaskiner eller nettverk til å oppnå tilgang til, motta eller sende materiale som er upassende i et forretningsmiljø, ulovlig eller som kan krenke vår policy angående fortrolighet eller andre retningslinjer for selskapet. Svindel Du må aldri delta i en handling som innebærer tyveri, svindel, bedrageri, utpressing eller heleri. Svindel oppstår når du med hensikt tilslører, endrer, forfalsker eller utelater informasjon til din eller andres fordel. Svindel kan være motivert av muligheten til å oppnå noe av verdi, som f.eks. imøtekomme et prestasjonsmål eller motta en betaling, eller for å unngå en negativ konsekvens, som f.eks. disiplinært tiltak. Du må alltid unngå tiltak som kan minne om svindel. For eksempel må du aldri kjøpe noe for selskapets penger uten behørig godkjenning. Ikke inngå en avtale på vegne av selskapet med mindre du er autorisert til å utføre dette. Eksempler på svindel omfatter: Endre salgsresultater eller inventarrapporter for å oppfylle prestasjonsmål, Fremlegge falsk medisinsk informasjon for å oppnå uføretrygd eller forsikringsutbetalinger, Forfalske rapportert arbeidstid for å oppnå mer betaling eller unngå disiplinært tiltak for å komme for sent eller være borte fra arbeid, Oppgi feil finansiell informasjon i selskapets regnskapsbøker og posteringer, eller Manipulere målt prestasjon ved vurdering og drift av restauranten. Ikke lån bort, lån hjem, gi bort, selg eller kast noen av selskapets eiendeler dersom ansvarlig leder ikke har gitt spesifikk tillatelse. Du må aldri bruke selskapets eiendeler, informasjon eller posisjon til personlig vinning. 26 ETIKK 27

15 Interessekonflikter Hver og én av oss må unngå situasjoner hvor personlige eller økonomiske interesser kan sette vår lojalitet på prøve. For å opprettholde selskapets renommé for å være redelig og rettskaffent må vi være oppmerksomme på situasjoner som kan føre til en interessekonflikt eller gi inntrykk av det. Det oppstår en «interessekonflikt» når du har et personlig forhold eller finansiell interesse som kunne påvirke din forpliktelse til å handle til beste for McDonald s, eller når du bruker din posisjon i McDonald s til personlig vinning. REDEGJØRE FOR INTERESSEKONFLIKTER Du er ansvarlig for å redegjøre for enhver pågående eller potensiell situasjon som kan medføre interessekonflikt til både Global Compliancekontoret og ledelsen. Redegjørelsen må utføres når konfliktsituasjonen oppstår, og den må gjentas hvert år når du mottar spørreskjemaet for redegjørelse av interessekonflikt, selv om du tidligere har mottatt beskjed om interessekonflikten eller den potensielle interessekonflikten er blitt gjennomgått og behandlet. Dette fører til at situasjonen kan gjennomgås på en forsvarlig måte i lys av de aktuelle omstendighetene som er tilknyttet deg og din posisjon i McDonald s. Du må overholde alle betingelser din overordnede eller Global Compliance-kontoret har pålagt deg for å kontrollere eller eliminere konflikten. Slike betingelser kan for eksempel omfatte at du unngår å ta avgjørelser på McDonald s vegne eller at du innfører tilleggskontroll for å behandle interessekonflikten eller den potensielle interessekonflikten. Hvis du blir kjent med en interessekonflikt eller en potensiell interessekonflikt som ikke berører deg, er du fortsatt ansvarlig for å rapportere den til Global Compliance-kontoret. NÆRE SLEKTNINGER Fordi lederne i McDonald s spiller en spesiell rolle i å ta vare på og beskytte selskapets renommé for ærlighet og integritet, er det rimelig å forvente at de tar et spesielt ansvar for sine handlinger. Denne holdningen kommer særlig til sin rett i forbindelse med en potensiell konflikt mellom en daglig leders personlige eller finansielle interesse og det som er til beste for McDonald s eller en situasjon som kan tyde på en slik konflikt. I tillegg til at normene krever rapportering, må lederne i McDonald s derfor fremlegge enhver virkelig eller potensiell interessekonflikt i henhold til retningslinjene for slektninger. RETNINGSLINJER VED INTERESSEKONFLIKT Vi må være nøye med at det ikke oppstår tvil om at vi driver virksomheten og disponerer økonomien på en upartisk og rettferdig måte. Noen vanlige situasjoner med interessekonflikt kan blant annet omfatte følgende: En slektning eller et medlem i husholdningen arbeider for en konkurrent eller leverandør, Du, en slektning eller et medlem i husholdningen har en økonomisk interesse i en konkurrent eller en nåværende eller potensiell leverandør, Du og en slektning eller et medlem i husholdningen har et direkte eller indirekte forhold som over-/ underordnet i arbeidsforholdet, Du er i et personlig eller romantisk forhold med noen, samtidig som denne personen er direkte eller indirekte over-/ underordnet i arbeidsforholdet, Du har evne til å påvirke beslutninger om arbeidsforhold (som f.eks. gi råd om ansettelse, vurdere prestasjon, fastslå lønn eller bonus) for en slektning, et medlem i husholdningen eller en annen som du har et personlig eller romantisk forhold til, Du bruker selskapets konfidensielle informasjon eller aktiva til å hjelpe deg med en investering eller forretningsprosjekt utenfor McDonald s, eller Du har et annet arbeidsforhold eller andre virksomhetsinteresser som påvirker din evne til å være objektiv eller til handle til beste for McDonald s. (Med «slektning» menes barn, stebarn, forelder, steforelder, ektefelle, samboende partner, søsken, svigerforelder, svigerbarn, svigersøsken og andre personer som deler husholdningen, med unntak av leietakere og ansatte.) DRIVE FORRETNING MED SLEKTNINGER OG VENNER En interessekonflikt kan oppstå hvis du har forretningsforbindelse med slektninger eller nære personlige venner. Du må redegjøre for enhver potensiell interessekonflikt både ovenfor din overordnede og Global Compliance-kontoret. Du må også være svært forsiktig med å dele informasjon med slektninger og venner som arbeider for eller har forretningsinteresser i konkurrenter. Det samme gjelder hvis du har slektninger eller venner som arbeider for McDonald s leverandører, selgere, tjenesteleverandører eller franchisetakere eller som har forretningsinteresser i slike selskaper. NEPOTISME Nepotisme oppstår idet en ansatt, enten direkte eller indirekte, har en slektning som overordnet. Ansatte er pålagt å rapportere ethvert forhold som kan overtre retningslinjene for stevnemøter, nepotisme og kameraderi til Global Compliance-kontoret eller Human Resources. ANDRE ARBEIDSFORHOLD OG ANDRE FORRETNINGSARRANGEMENTER Vi har alle en primær forpliktelse til å fremme McDonald s interesser. Andre arbeidsforhold eller forretningsarrangementer må ikke forstyrre denne forpliktelsen. Som en McDonald s-medarbeider, kan du ikke godta eller motta kompensasjon fra en leverandør eller forretningsforetak som du driver forretning med på vegne av McDonald s. Broren min eier et firma og mener at dette kan forsyne McDonald s med varer av høyere kvalitet og til lavere pris enn nåværende selger. Kan vi bruke firmaet hans? SVAR: Kanskje. Du må alltid fortelle din overordnede eller den som er ansvarlig for å ta avgjørelser om innkjøp om eventuelle nære slektskap du har med våre selgere, og i tillegg må du redegjøre for den potensielle interessekonflikten til Global Compliancekontoret. Hvert tilfelle vil bli vurdert individuelt. Jeg er blitt nærmere kjent med en leverandør, og vurderer om jeg skal delta som partner i et forretningsprosjekt som ikke har noe med McDonald s å gjøre. Kan dette overtre selskapets retningslinjer? SVAR: Ja, det kan det. Selv om det ikke er noe problem for deg å hindre at personlige og økonomiske handlinger påvirker dømmekraften din i forhold til selskapet, vil andre kunne oppfatte at du er partisk. Før du går videre, må du diskutere planene både med din overordnede og Global Compliance-kontoret. 28 ETIKK 29

16 GAVER, TJENESTER OG FORRETNINGSMESSIG UNDERHOLDNING OG BEVERTNING Vi skal ikke betale bestikkelser eller tilby noe av verdi som kan påvirke eller tilsynelatende påvirke en annens dømmekraft eller handling. Vi skal ikke be om eller godta bestikkelser, returkommisjoner eller noen andre upassende betalinger. Vi utøver god vurdering og moderasjon når det gjelder å gi gaver eller representasjon. Vi respekterer retningslinjene i andre organisasjoner vi driver forretning med. Hensikten med gaver og representasjon i jobbsammenheng er å skape velvilje og gode samarbeidsforhold. Følgende gjelder for selskapets medarbeidere, nære slektninger av selskapets medarbeidere og agenter eller tredjeparter som arbeider på selskapets vegne: Ikke tilby, gi eller godta noen gave, bevertning eller annen personlig fordel hvis den: Ikke er i tråd med vanlige forretningsmetoder, Består av kontanter eller tilsvarende, Har en overdreven verdi, Kan oppfattes som en bestikkelse eller upassende betaling, eller Strider mot lover eller forskrifter. Hvis du er usikker på om en gave, foreslått gave eller annen personlig fordel er passende, må du be din overordnede og Global Compliancekontoret om råd før du foretar deg noe. En av selgerne mine ba meg holde et innlegg på en konferanse denne selgeren støtter, og har tilbudt seg å betale alle mine utlegg. Kan jeg godta dette tilbudet? SVAR: Det kan være mulig for deg å godta en del av dette tilbudet. Hvis din overordnede godkjenner det, kan du gå med på å tale på konferansen. McDonald s tillater imidlertid ikke selgere å betale reise- og hotellkostnader for medarbeidere. Diskuter invitasjonen med din overordnede, fordi svaret i denne situasjonen avhenger av spesifikke fakta og forhold. I mitt land oppfattes det som en fornærmelse å avslå en gave fra en forretningsforbindelse. Hva kan jeg gjøre hvis jeg blir tilbudt en kostbar gave og vet at giveren vil bli fornærmet hvis jeg ikke tar imot den? SVAR: Hvis det er skikk og bruk å utveksle gaver i den lokale kulturen og du mener at det vil skade McDonald s forretningsforhold hvis du ikke godtar gaven, kan du ta imot gaven på vegne av selskapet. Deretter må du redegjøre for gaven ovenfor din overordnede for å bestemme hvordan gaven skal disponeres eller kontakte Global Compliance-kontoret for å be om råd. INVESTERINGER I ANDRE SELSKAPER Medarbeidere kan ikke eie en vesentlig interesse i noen av McDonald s konkurrenter eller i andre forretningsforetak som for tiden driver forretning med eller tar sikte på å drive forretning med McDonald s. Denne regelen gjelder både direkte og indirekte eierskap. Med «vesentlig interesse» menes at man eier en del som er større enn 5 % av den samlede nettoformuen til medarbeideren og dennes slektninger, eller større enn 1 % av de utestående aksjene for investering i et offentlig selskap. Unntak kan være investeringer i aksjefond eller spareforeninger hvor medarbeiderne ikke har noe valg når det gjelder investeringene. Du må ikke benytte forretnings- eller investeringsmuligheter som du blir kjent med ved bruk av selskapets eiendeler, informasjon eller posisjon til personlig fordel. Dette inkluderer direkte eller indirekte kjøp, leie eller annen rett til erverv av eiendeler eller materialer hvis McDonald s også kan være interessert i å utnytte denne muligheten. Du må ikke foreta en personlig investering i et foretak hvis denne investeringen kan påvirke eller tilsynelatende påvirke din dømmekraft når det gjelder forretningsavgjørelser tilknyttet det foretaket. Vær oppmerksom på potensielle konflikter som kan oppstå i forbindelse med investeringer i private og offentlige selskaper, og vær sensitiv overfor eventuelle problemer med innsidehandel som kan være tilknyttet investering i offentlige selskaper. (Du finner nærmere informasjon i avsnittet om «Innsideinformasjon og handel med verdipapirer».) Bruk av elektronisk kommunikasjon Medarbeiderne er ansvarlige for korrekt bruk av elektroniske kommunikasjonsverktøy som telefoner, mobiltelefoner, datamaskiner, faksmaskiner, e-post og Internett. Det ventes at de retter seg etter høye etiske standarder når de utfører arbeid for McDonald s. Medarbeiderne har ikke tillatelse til å bruke elektronisk kommunikasjon til å fremme sine egne interesser eller annen bruk som ikke er i selskapets interesse. I tillegg må medarbeiderne bruke sunn fornuft ved bruk av selskapets elektroniske verktøy og teknologi, inkludert Internett og e-post. Eksempler på upassende bruk omfatter blant annet: Illegale aktiviteter, Gambling, pengespill eller salg, Trakassering, nedvurdering av andre, forfølgelse og/eller illegal diskriminering, Pengeinnsamling til formål som ikke er godkjent av selskapet, Kommersielle aktiviteter, f.eks. forretningsvirksomhet for personlig vinning, Kampanje for politiske eller religiøse interesser eller aktiviteter, Mottak, lagring, visning eller overføring av materiale som generelt kan oppfattes som voldelig, trakasserende, diskriminerende, obskønt, seksuelt eller pornografisk, inkludert enhver skildring, fotografi, lydopptak eller skrevne ord, Uautorisert tilgang til private data, All bruk som kan forstyrre eller være skadelig for selskapets renommé, og Formål som ikke er i selskapets interesse, bortsett fra begrenset personlig bruk i rimelig omfang. Jeg driver min egen virksomhet og mye av den foregår via Internett. Jeg har brukt datamaskinen jeg disponerer hos McDonald s til å sende e-post og søke på Internett for min egen virksomhet i lunsjpausen og etter arbeidstid. Er dette i orden? McDonald s policy for elektronisk kommunikasjon og policy for regnskapsføring Tilgjengelig på McDonald s intranett, AccessMcD SVAR: Nei. Det er ikke akseptabelt å bruke selskapets utstyr og/eller internettjeneste til å utføre annen virksomhet enn hva som angår McDonald s forretningsinteresser. 30 ETIKK 31

17 Regnskapsføring og kommunikasjon Aksjonærene stoler på at McDonald s skaffer til veie ærlig og nøyaktig informasjon og tar ansvarlige forretningsavgjørelser basert på pålitelige posteringer. Alle regnskapsbøker, posteringer og kontoer må gjenspeile transaksjoner og hendelser på en nøyaktig måte. De må også være i samsvar med generelt aksepterte regnskapsprinsipper samt McDonald s system for internkontroll. Rapporter som registreres hos eller sendes til det amerikanske kredittilsynet (Securities and Exchange Commission, SEC) og andre selskapsformidlinger må være komplette, redelige, nøyaktige, iht. tidsfrister og forståelige. For å sikre at alle McDonald s posteringer, rapporter og andre formidlinger er nøyaktige, må du aldri: Foreta en uriktig registrering eller endre kvitteringer i utgiftsrapporter, Skrive falsk informasjon på timelister, Endre eller forfalske kvalitetseller sikkerhetsresultater, Omgå interne kontroller, Undervurdere eller overvurdere kjente forpliktelser eller aktiva, Opprettholde skjulte eller ikke-bokførte forpliktelser, midler eller «uførte» aktiva, Feilføre eller unnlate å føre posteringer som skulle ha vært utgiftsført, eller Foreta en postering som med hensikt skjuler eller maskerer den virkelige transaksjonsarten. Det kan kreves at nesten alle forretningsposteringer, inkludert e-poster og datamaskinlogger, skal kunne fremlegges offentlig ved tvistemål eller tilsynsbesøk. Logger kan også ofte skaffes av fremmede parter eller media. Du må derfor skrive ned all informasjon på en klar, kortfattet, sannferdig og nøyaktig måte. Unngå overdrivelser, fargerikt språk, antagelser, juridiske konklusjoner og nedsettende karakteristikk av mennesker og deres motiver. Alle dokumenter må behandles i samsvar med McDonald s policy for regnskapsføring. Kontakt den juridiske avdelingen hvis du er usikker på om du skal lagre eller makulere et dokument. Lovens bokstav og intensjon Vår første og mest fundamentale forpliktelse på alle steder hvor vi driver forretning, er å følge lovens bokstav og intensjon. Dette gjelder både de ansatte hos McDonald s og tredjeparter som handler på vårt selskaps vegne. Hvis du er bekymret for om noe er lovlig, er det ditt ansvar å konsultere med den juridiske avdelingen vedrørende eventuelt ulovlige handlinger før de finner sted. Lover og forskrifter om økonomisk kriminalitet, hvitvasking av penger og bekjemping av terrorisme McDonald s overholder alle gjeldende lover, regler og forskrifter gitt av offentlige og private kontrollorganene i USA og ellers i verden, inkludert alle børser hvor McDonald s verdipapirer kan være oppført, over alt hvor vi driver virksomhet. Siden selskapet er basert i USA, gjelder mange amerikanske lover for virksomheten både i og utenfor USA. Blant disse er lover som: Forbyr handel som kan være til hjelp for terrorister eller organisasjoner som støtter terrorister, og Krever at transaksjoner ikke brukes til hvitvasking av penger. Hvis du mistenker at en McDonald s-leverandør, -utleier eller -franchisetaker deltar i en illegal aktivitet, rapporter det. McDonald s overholder alle lover som forbyr hvitvasking av penger eller finansiering for illegale eller illegitime formål. Med «hvitvasking av penger» menes fremgangsmåten som brukes når personer eller grupper prøver å tilsløre vinning fra illegale aktiviteter eller prøver å få de illegale midlenes kilde til å se legitim ut. Du må alltid sørge for at du driver virksomhet med vel ansette partnere, har legitime forretningsformål og bruker legitime midler. Vær oppmerksom på «røde flagg», som f.eks. forespørsler fra en potensiell leverandør om kontant betaling eller andre uvanlige betalingsvilkår. Hvis du mistenker at det foregår hvitvasking av penger, må du rapportere situasjonen til Global Compliance-kontoret. Regulering av eksport / import McDonald s er et globalt selskap og må overholde bestemmelser om handel. Våre forretningstransaksjoner kan være gjenstand for ulike lover og regler som regulerer eksport og import, inkludert: Eksportkontroll pålagt av myndighetene, handelsrestriksjoner, handelsembargoer, rettslige, økonomiske sanksjoner og boikotter, og Lover om boikott som forbyr selskaper å delta i eller samarbeide med en internasjonal boikott som ikke er godkjent eller sanksjonert av de amerikanske myndighetene. Hvis du er involvert i import, eksport eller omlasting av varer, tjenester eller teknologiske metoder over nasjonale grenser på vegne av selskapet, må du overholde disse lovene, uansett hvor du holder til. Hvis det oppstår en konflikt mellom en amerikansk lov og en lokal handelslov, gjelder trolig den amerikanske loven. Hvis du har spørsmål om hvordan disse lovene gjelder for dine aktiviteter, kontakt Global Compliance-kontoret for veiledning. 32 ETIKK 33

18 Antikorrupsjon Alle McDonald s-medarbeidere må overholde den amerikanske loven mot korrupsjon i fremmede land (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), uansett hvor de bor eller arbeider. FCPA gjør det til et lovbrudd å bestikke en statlig tjenesteperson overalt hvor McDonald s driver virksomhet. Det finnes også lokale lover mot korrupsjon i hvert land som forbyr bestikkelse av statlige tjenestepersoner eller deltakelse i opplegg med returkommisjon og bestikkelser ovenfor private parter (også kjent som forretningskorrupsjon). McDonald s forbyr alle former for bestikkelser eller returkommisjon, slik det er nærmere beskrevet i vår globale antikorrupsjonspolicy. Alle medarbeidere, agenter, konsulenter, representanter og partnere i fellesforetak som handler på vegne av McDonald s eller datterselskaper som er kontrollert av selskapet, må overholde vår policy og loven fullt ut. Vi tolererer ikke overtredelser. Samsvar er en betingelse for å oppnå ansettelse i eller være assosiert med selskapet vårt. For å overholde vår policy og lover mot korrupsjon må ingen ansatt noen gang gi, direkte eller indirekte, noen form for gave, bevertning eller noe av verdi til en statlig tjenesteperson eller hans eller hennes representant for å: Oppnå eller beholde virksomhet, Påvirke forretningsbeslutninger, Fremskynde en prosess, eller Sikre seg en uredelig fordel. Dessuten forbyr McDonald s betaling for tilrettelegging eller smøring, som er betaling til statlige tjenestepersoner for å fremskynde eller sørge for rutinehandlinger, som f.eks. utstede lisenser, tillatelser eller visumer. Disse forbudene gjelder for vår forretningsvirksomhet og for enhver tredjepart som opptrer på vår vegne, inkludert konsulenter, agenter, leverandører og kontraktører. En «statlig tjenesteperson» er bl.a. en person som arbeider for eller er en agent for et foretak som eies eller kontrolleres av myndighetene. Med sikte på lover mot korrupsjon, omfatter statlige tjenestepersoner valgte og utnevnte ledere eller ansatte i nasjonale, fylkeskommunale eller kommunale myndigheter (inkludert personer i lovgivende, administrative og juridisk dømmende stillinger), medlemmer i politiske partier og kandidater for politiske verv, og ansatte i selskaper som eies av eller kontrolleres av myndighetene. Vanlige betalinger utstedt til et statlig foretak, som f.eks. betaling av skatter, aksepteres. Derimot er betalinger, gaver eller bevertning tilbudt eller gitt til en bestemt statlig tjenesteperson risikable, særlig hvis de foregår under bordet. Hvis du ønsker å foreta en betaling, tilby en gave eller utvise gjestfrihet til en statlig tjenesteperson, må du derfor innhente skriftlig forhåndsgodkjenning fra Global Compliance-kontoret som oppgitt i våre retningslinjer for gaver og gjestfrihet, som er en del av den globale antikorrupsjonspolicyen. Det er helt avgjørende at våre regnskapsbøker og posteringer er sannferdige og nøyaktige i beskrivelsene av betalinger, gaver eller gjestfrihet gitt til statlige tjenestepersoner. Dette gjelder direkte betalinger, gaver eller bevertning samt indirekte betalinger. Hvis du er usikker på hvorvidt en person er en statlig tjenesteperson eller har andre spørsmål om samsvar med vår globale antikorrupsjonspolicy eller antikorrupsjonslover, kontakt Global Compliance-kontoret. Hvis du mistenker at det foregår upassende aktivitet under forhandlinger mellom selskapet eller en ansatt og en statlig tjenesteperson, må du øyeblikkelig rapportere saken til Global Compliance-kontoret. Overholdelse av antikorrupsjon: Global antikorrupsjonspolicy Tilgjengelig på McDonald s intranett, AccessMcD 34 ETIKK 35

19 Vi gir tilbake til lokalsamfunnet. Våre lokalsamfunn Samfunnsansvar og tilbakeføring McDonald s har en lang og stolt tradisjon med å gi tilbake til lokalsamfunnet. Vi vet at dette er riktig å gjøre, og det er en av våre sterke sider. Vi er ledende når det gjelder sosialt ansvar og har en positiv påvirkning på våre nabolag, menneskene og miljøet. Selskapet, medarbeiderne og franchisetakere donerer millioner av dollar og et talløst antall timer til veldedige organisasjoner over hele verden, særlig de som omhandler barns behov. Når det inntreffer en katastrofe, trår vi også til og samarbeider med franchisetakere, leverandører og hjelpeorganisasjoner for å yte hjelp til ofre og hjelpearbeidere. Ronald McDonald Barnefond (Ronald McDonald House Charities, RMHC) og deres lokalavdelinger har en spesiell plass i veldedighetsarbeidet vårt. Hvert år samler McDonald s restauranter inn millioner av dollar for Ronald McDonald Barnefond og andre formål for barn. McDonald s hjelper til med å betale Ronald McDonald Barnefonds generelle og administrative kostnader samt andre kostnader som ellers ville ha påløpt under innsamling av midler og levering av tjenester i programmet deres. Politiske aktiviteter Hvis selskapet skal yte et politisk bidrag, må det være forhåndsgodkjent av ledelsen i McDonald s avdeling for myndigheter og offentlige saker (Global Government and Public Affairs). Ethvert bidrag må støtte en politisk kandidat eller alternativ ved valget som ledelsen i avdelingen for myndigheter og offentlige saker mener er gunstig for McDonald s på lang sikt. Politiske bidrag må overholde aktuelle lover og forskrifter i jurisdiksjonen hvor bidraget foretas samt FCPA. Anmodninger om politiske bidrag til en enkelt kandidat, politisk parti eller alternativ ved valget som til sammen utgjør mer enn USD i et kalenderår krever godkjenning av McDonald s president for verdensområdet som fører tilsyn med markedet hvor bidraget skal finne sted. Medarbeidere kan delta i personlig politisk aktivitet og kan støtte politiske kandidater og saker etter eget ønske. Slik deltakelse må imidlertid skje på din egen fritid og bekostning. Du må gjøre det klart at dine synspunkter og handlinger representerer deg selv og ikke McDonald s. Og endelig må du ikke bruke noen av selskapets aktiva eller ressurser i forbindelse med noen politiske aktiviteter uten forhåndgodkjennelse fra ledelsen i avdelingen for myndigheter og offentlige saker. McDonald s retningslinjer for politiske aktiviteter Tilgjengelig på McDonald s intranett, AccessMcD 36 VÅRE LOKALSAMFUNN 37

20 Da jeg var på forretningsreise i Los Angeles, fikk jeg anledning til å være med på en middag til USD 200 per kuvert for å støtte en politiker som stiller til neste valg. Jeg førte opp middagen på reiseregningen min, men sjefen min nektet å godkjenne utgiften. Regelen er at McDonald s dekker utlegg til mat for medarbeidere på reise, så hvorfor vil ikke sjefen min godkjenne denne middagsregningen? SVAR: McDonald s kan ikke dekke denne utgiften fordi den ikke var godkjent på forhånd av ledelsen i avdelingen for myndigheter og offentlige saker. Du må dekke denne middagsregningen fra din egen lomme. I motsatt fall ville det kunne oppfattes som at du donerte midler til denne kandidaten i egenskap av å være en McDonald s-medarbeider og at McDonald s dermed støttet denne kandidaten. Konsernets sosiale ansvar og bærekraftighet Vi anstrenger oss hele tiden for å bli bedre i morgen enn vi er i dag. Dette forteller mer enn noe annet hvem McDonald s er som et selskap. Det altomspennende målet i dette arbeidet for bærekraft er innrettet på kontinuerlig forbedring via våre fem fokusområder: Ernæring og velvære, bærekraftig leverandørkjede, miljøansvar, medarbeideropplevelse og fellesskap. MILJØANSVAR McDonald s er forpliktet til å ta miljøansvar, og enhver i systemet har en rolle å spille for å leve opp til denne forpliktelsen. Vi fokuserer innsatsen vår på områder hvor vi kan ha betydelig påvirkning i avgjørende miljøsaker, blant annet klimaendringer, bevaring av naturressurser og avfallsbehandling. Hele tiden lytter og lærer vi for å kunne investere i innovasjon som kan forbedre vår miljøpåvirkning. Vi samarbeider med andre organisasjoner for å øke oppmerksomheten om miljøet. Vi samarbeider med de viktigste leverandørene våre for å fremme miljøansvarlige metoder også hos dem. ERNÆRING OG VELVÆRE Vi tar ansvar for å støtte kundenes velvære. Vi tilbyr en rekke menyvalg for å tilfredsstille kundenes ulike behov og preferanser. Vi gir informasjon om næringsverdien i matvarene vi tilbyr, slik at kundene våre kan velge produkter som tilfredsstiller diettbehovet for hvert enkelt familiemedlem. BÆREKRAFTIG LEVERANDØRKJEDE Vi ser for oss en leverandørkjede som på en lønnsom og stabil måte frembringer trygge produkter av høy kvalitet, samtidig som vi utnytter vår lederposisjon til å skape en nettofordel ved å forbedre det etiske, miljømessige og økonomiske resultatet. Konsernets sosiale ansvar og bærekraftighet Tilgjengelig på McDonald s intranett, AccessMcD og på 38 VÅRE LOKALSAMFUNN 39

21 Vi utvider virksomheten på en lønnsom måte. Lønnsom vekst Rettferdig konkurranse og antitrust De fleste av landene i verden der vi driver forretning har lover for redelig konkurranse eller lover mot konkurransehindring som har til hensikt å beskytte forbrukernes rettigheter og fremme redelig konkurranse. McDonald s støtter og overholder disse lovene. Generelt forbyr disse lovene blant annet følgende: Formelle eller uformelle avtaler eller overenskomster med konkurrenter som låser, fastsetter, kontrollerer eller har relevans for priser, produkter, salgsbetingelser, kostnader, fortjeneste eller fortjenestemarginer, markeder eller markedsandeler, distribusjonsmetoder, intellektuell kunnskap eller teknologi. Formelle og uformelle avtaler eller overenskomster med konkurrenter om å fordele kunder eller produkter, å handle (eller ikke handle) med spesifikke kunder (eller leverandører) eller kundegrupper (eller leverandørgrupper), eller by (eller ikke by) på forretning i sin alminnelighet. Konkurranselover regulerer også forholdet vi har til leverandører og franchisetakere. Medarbeidere som har kontakt med leverandørforeninger eller lokalt reklamesamarbeid, må rådføre seg med økonomidirektøren angående konkurranse og konkurransehindring. Hvis du har spørsmål om en sak, diskusjon, avgjørelse eller handling som kan medføre konkurransehindring, må du rådføre deg med økonomidirektøren før du foretar deg noe. 40 LØNNSOM VEKST 41

22 Handelsmetoder Informasjon om konkurrenter og leverandører er et verdifullt aktivum. Vi respekterer rettighetene til våre konkurrenter og leverandører, og vi vil møte dem på en rettferdig måte i markedet. Vi anstrenger oss for å oppnå konkurransemessige fordeler ved hjelp av overlegen forretningsutvikling, markedsføring, utførelse, kvalitet og service aldri ved hjelp av uetiske eller tvilsomme forretningsmetoder. Vi holder oss borte fra urettferdige og ulovlige handelsmetoder. Følgende regler gjelder når McDonald s eller andre som arbeider på våre vegne, samler og bruker informasjon angående konkurrenter eller leverandører: Respekter andres eiendomsrett, inkludert patenter, opphavsrett og varemerker, Ikke ta imot, avslør eller bruk informasjon som du får kjennskap til via et brudd på en fortrolig avtale, Ikke avslør eller bruk informasjon som kan være proprietær eller konfidensiell, uten å rådføre deg med den juridiske avdelingen, Ikke bruk uetiske eller illegale metoder til å samle informasjon om andre selskaper, Ikke stjel forretningshemmeligheter eller overtal tidligere eller nåværende ansatte i andre selskaper til å avsløre forretningshemmeligheter, og Ikke foreta deg noe som kan oppfattes som en uredelig avtale med konkurrenter. I løpet av mitt vanlige arbeid hos McDonald s har jeg fått vite at en av leverandørene våre snart vil annonsere et gjennombrudd som kommer til å øke aksjeverdien deres betydelig. Kan jeg kjøpe aksjer i selskapet deres før nyheten blir offentlig kjent? SVAR: Nei, av to grunner. For det første ville dette være en interessekonflikt. Du har ikke tillatelse til å bruke informasjon som du har fått kun via forholdet til McDonald s for personlig fordel. For det andre kan bruk av denne informasjonen være innsidehandel, som er ulovlig. Du kan ikke kjøpe eller selge aksjer basert på ikke-offentlig informasjon om McDonald s eller andre selskaper som du får rede på via ansettelsen hos McDonald s. Innsideinformasjon og handel med verdipapirer Informasjon som ikke er offentliggjort og som en alminnelig person ville anse for å være viktig når det gjelder å ta en investeringsavgjørelse, kalles vanligvis innsideinformasjon. Innsideinformasjon omfatter også informasjon som du har tilegnet deg om aksjer i andre offentlige selskaper via din stilling i McDonald s eller på annen ulovlig måte. Eksempler på innsideinformasjon kan være vesentlige opp- og nedjusteringer i inntektsprognoser, vesentlige omorganiseringer, endringer i ledelsen samt viktig utvikling av produkter eller rettstvister. Det er ulovlig å kjøpe eller selge verdipapirer i et selskap, inkludert McDonald s, basert på innsideinformasjon. Det er også ulovlig å formidle innsideinformasjon til andre samt anbefale salg eller kjøp av aksjer basert på slik informasjon. Kommunikasjon med offentligheten Når McDonald s gir informasjon til nyhetsmedier, finansanalytikere og aksjemeglere, er vi forpliktet til å kommunisere fakta på en nøyaktig og fullstendig måte. For å sikre at informasjonen er nøyaktig og fullstendig må medarbeidere som mottar forespørsler om McDonald s aktiviteter, resultater, planer eller posisjon i forbindelse med offentlige saker, henvise forespørselen til avdelingen for konsernrelasjoner (Corporate Relations Department) eller avdelingen i ditt område som tar seg av offentlige saker. Dette gjelder alle offentlige uttalelser gitt på vegne av selskapet, inkludert de som legges ut på oppslagstavler og praterom på Internett. Hvis du besvarer et spørsmål fra en offentlig instans etter å ha innhentet tillatelse fra avdelingen for konsernrelasjoner, må du holde deg innenfor kunnskapsområdet ditt, og du må be om hjelp før du avgir et svar du ikke er helt sikker på. Stevninger og forespørsler fra myndighetene McDonald s samarbeider med offentlige tilsynsorganer og myndigheter. Du må oversende alle forespørsler om informasjon til den juridiske avdelingen umiddelbart, slik at McDonald s får anledning til å gi et passende svar. All informasjon som oppgis, må være sannferdig og presis. Du må aldri villede en etterforsker, heller aldri forandre eller ødelegge dokumenter eller posteringer som er underlagt en undersøkelse. 42 LØNNSOM VEKST 43

23 Vi forsøker hele tiden å forbedre oss. Kontinuerlig forbedring Konsernstyring og internrevisjon Vi tror at effektiv konsernstyring begynner med et uavhengig styre som overvåker selskapets ytelse på vegne av aksjonærene. I tillegg har vi et system av internkontroller og rapporteringsmekanismer som er utformet for å beskytte selskapets aktiva og virksomhet samt forsyne ledelsen og styret med nøyaktig og pålitelig informasjon til rett tid. Styrets kontrollkomité og den eksterne revisoren gir uavhengig oversikt i forbindelse med forberedelse av selskapets finansielle meldinger og selskapets interne kontrollsystemer. Medarbeiderne er forpliktet, både i teori og praksis, til å følge vårt system for internkontroll og samarbeide fullt ut ved alle kontroller og undersøkelser. Interne undersøkelser McDonald s tar påstander om forseelse meget alvorlig. Hvis du blir kjent med en intern undersøkelse, eller hvis du blir bedt om å gi informasjon eller hjelpe til med en intern undersøkelse, gjelder følgende regler: Det forekommer situasjoner hvor detaljene i en undersøkelse må holdes fortrolig av medarbeiderne som deltar. Når det for eksempel er nødvendig å beskytte klagende parter eller vitner, å beskytte mot gjengjeldelse, å forhindre ødeleggelse eller tap av relevant bevis, å minimere risikoen for at vitneutsagn blir konstruert, å forhindre en tildekking eller å sikre undersøkelsens integritet på annen måte, pålegges deltakende ansatte å ivareta fortrolighet om saker som inngår i undersøkelsene. I disse tilfellene kan du bli bedt om ikke å diskutere noe som vedrører undersøkelsen med noen andre, verken innenfor eller utenfor McDonald s, uten uttrykkelig samtykke fra de som er autorisert til å utføre undersøkelsen. Medarbeidere er pålagt å samarbeide fullt ut med den autoriserte undersøkelsesgruppen gjennom hele undersøkelsen, og redegjøre for all relevant informasjon på en utfyllende og redelig måte. Medarbeidere som legger hindringer i veien eller oppgir falsk informasjon i løpet av undersøkelsen, er gjenstand for disiplinært tiltak, inkludert opphør av arbeidsforholdet. 44 KONTINUERLIG FORBEDRING 45

24 Rapportere bekymringer HAYDEE OLINGER Corporate Vice President (konsernets visepresident) Chief Compliance Officer (øverste leder for samsvarssaker) GLORIA SANTONA Corporate Executive Vice President (konsernets administrerende visepresident) General Counsel and Secretary (juridisk rådgiver og sekretær) Medarbeider har et spørsmål eller en bekymring om etikk eller samsvar Medarbeider snakker med nærmeste overordnede eller annen leder Medarbeider tar direkte kontakt med Global Compliance-kontoret: personlig, via telefon, eller med e-post Medarbeider ringer linjen for forretningsintegritet (kan velge å være anonym) Overordnede sørger for veiledning eller søker hjelp fra Global Compliance-kontoret Global Compliancekontoret gir veiledning eller undersøker saken Informasjonen sendes videre til Global Compliance-kontoret Medarbeider foretar en informert avgjørelse ELLER saken er løst 46 KONTINUERLIG FORBEDRING 47

25 Hver og én av oss må personlig støtte disse verdiene, men når alt kommer til alt blir vi enda sterkere når vi står sammen for å støtte dem. Tilleggsressurser Få støtte hvis du trenger det. Følgende ressurser kan være et godt sted å begynne. Mennesker / ditt utvidede team Din overordnede Et annet medlem i ledelsen Din ansvarshavende Human Resources Juridisk avdeling Internrevisjon Global Compliance-kontoret Linje for forretningsintegritet: Veiledningsprogrammer for medarbeidere (Employee Assistance Programs, EAP) Retningslinjer / ditt utvidede informasjonsnettverk Kopier av disse retningslinjene er tilgjengelig på eller AccessMcD: Policy for elektronisk kommunikasjon Global antikorrupsjonspolicy Retningslinjer for politiske aktiviteter Kodeks for de gylne buene Retningslinjer for Human Resources Policy for regnskapsføring Code of Conduct for leverandører Det kan være flere retningslinjer i tillegg som anses som viktige ressurser. Det ventes at medarbeidere er kjent med og overholder tilleggsretningslinjer som styrer deres arbeid. Du kan få kopier av McDonald s Normer for god forretningsskikk fra Human Resources eller Global Compliance-kontoret. 48 TILLEGGSRESSURSER 49

26 Rapportere mulige overtredelser av normene GLOBAL COMPLIANCE-KONTORET P.O. Box 4567 Oak Brook, IL , USA (telefon) (faks) eller via e-post til: McDonald s linje for forretningsintegritet RING Linjen for forretningsintegritet er betjent hele døgnet, hele uken og hele året av konsulenter fra et uavhengig firma. Samtalene er gratis, fortrolige og kan være anonyme. Tolker er alltid tilgjengelig. La den gylne M skinne Ingen policy, trykksak, komité eller samsvarskontor kan garantere god, etisk atferd. Dette kan bare hver og én av oss gjøre. Det er opp til enhver person som er en del av McDonald s, å holde vårt gode navn rent ved å gjøre de riktige tingene på den riktige måten. STOPP OG TENK Er det lovlig? Er det riktig? Vil kunder, kolleger, venner og familie bifalle? Kommer jeg til å være fornøyd med avgjørelsen i morgen? Hvis svaret på alle disse spørsmålene er «ja» så er du på rett spor. Ofte stilte spørsmål om Global Compliance-kontoret Hvilke alternativer har jeg for å rapportere et problem eller en bekymring? SVAR: Du kan komme i kontakt med Global Compliance-kontoret på flere måter: Møt et medlem fra Global Compliance-staben personlig Ring og snakk med noen i Global Compliance-staben: Send faks til Global Compliancekontoret: Send brev til Global Compliancekontorets sikre adresse: P.O. Box 4567, Oak Brook, IL , USA Send sikker e-post til Global Compliance: Ring linjen for forretningsintegritet: Hvordan kan jeg få svar på spørsmål eller bekymringer hvis de ikke vet hvem jeg er? SVAR: Når noen ringer til linjen for forretningsintegritet, blir det tildelt et saksnummer for hver kontakt. Hvis du rapporterer anonymt, får du en tallkode som du kan referere til når du ringer tilbake for å høre hva som skjer. Hvordan kan jeg vite om saken min er behandlet? SVAR: Global Compliance-kontoret starter undersøkelser. Vi samarbeider med mange andre avdelinger, som Human Resources og avdelingen for internrevisjon og sikkerhet, under arbeidet med undersøkelsene. Når du ringer for å følge opp spørsmålet eller bekymringen din, vil vi gi deg et svar eller fortelle deg at det er gjennomført et passende tiltak. Vi må respektere alle parter som er involvert i en undersøkelse, så omfanget av informasjon vi kan gi vil variere fra den ene saken til den andre. Send SMS til Global Compliance: Må jeg oppgi navnet mitt hvis jeg bruker linjen for forretningsintegritet? SVAR: Nei. Anropet går til en utenforstående part som lytter til dine spørsmål og bekymringer uten å samle inn opplysninger som kan identifisere deg. Hva skjer hvis noen kommer med en falsk anklage? SVAR: Undersøkelsene er svært grundige og vi respekterer alle medarbeidere. Det blir ikke foretatt noe disiplinært tiltak uten en full undersøkelse. En medarbeider som bevisst lager en falsk rapport, er gjenstand for disiplinært tiltak, inkludert opphør av arbeidsforholdet. 50 TILLEGGSRESSURSER 51

27 Indeks A Agenter...34 Alkohol og narkotiske stoffer på arbeidsplassen...21 Alternativ ved valg...37 Andre arbeidsforhold...29 Ansettelsesmetoder...20 Antikorrupsjon...34, 49 Arbeidserfaring...19 Avdeling for myndigheter og offentlige saker...37, 38 Avdelingen for konsernrelasjoner...43 B Bærekraftighet...24 Beskyttelse mot gjengjeldelse...19 Bestikkelser (forretningskorrupsjon)...34 Betaling for tilrettelegging eller smøring... 32, 34, 45 Bevertning...6, 30 Boikott...33 Bruk av e-post og søkeaktivitet på Internett...31 C Code of Conduct (atferdsregler) for leverandører...24, 49 D Datamaskinlogger...32 De forente nasjoners verdenserklæring om menneskerettigheter...20 Det amerikanske kredittilsynet (SEC)...32 E Eiendomsrettigheter...42 Elektronisk kommunikasjon...30, 31, 49 Ernæring og velvære...39 Etikk...27 Etisk arbeidsmiljø...10 F Falsk anklage...51 Falsk informasjon...32, 45 Falsk medisinsk informasjon...27 Falsk rapport...51 Falske kvalitets- eller sikkerhetsresultater...32 Falske kvitteringer...32 Falske oppføringer...32 Finansiell interesse i andre selskaper...28 Finansielle erklæringer...45 Forebygge bestikkelser...34 Forhold til leverandører...24 Forretningshemmelighet... 17, 42 Forretningsmessig bevertning, gaver og favører...30 Forretningspartnere...21 Forretningsvirksomhet med slektninger og venner...29 Fortrolighetsavtale...42 Franchisetakere...23, 24 Fritak...6, 9 G Gaver...6, 30 Generelt godkjente regnskapsprinsipper...32 Gjengjeldelse...19 Global antikorrupsjonspolicy...34, 35, 49 Global Compliance-kontoret... 10, 11, 17, 19, 20, 28, 29, 30, 33, 34, 46, 49, 50, 51 H Handel med verdipapirer...31, 42 Handelslov...33 Handelsmetoder...42 Hjelpeprogram for medarbeidere (EAP)...49 Hvitvasking av penger...7, INDEKS 53

28 Indeks forts. Indeks forts. I Inkludering og mangfold...21 Innsideinformasjon og handel med verdipapirer...31, 42 Intellektuell eiendom...27 Interessekonflikt(er)...28, 29, 42 Interne kontroller...32, 45 Interne undersøkelser...45 Internrevisjon og sikkerhet...51 Investeringer...31 Investeringer i andre selskaper...31 K Kodeks for de gylne buene: Retningslinjer og normer... 15, 49 Kommunikasjon med offentligheten...43 Konfidensielle dokumenter og informasjon... 14, 17 Konkurransehindring Konkurranselover Konkurrenter... 14, 17, 29, 42 Konsernets sosiale ansvar og bærekraftighet...38 Konsernstyring og internrevisjon...45 Konsulenter...34 Kontakt...11, 17, 19, 20, 30, 32, 33, 34, 51 Kontinuerlig forbedring...45 Kvalitetsnormer...13 L Ledelsen... 9, 28 Ledelsens forpliktelse...10 Ledende ansatte...10 Leder for samsvarssaker...30 Like muligheter / karrieremuligheter...20 Linjen for forretningsintegritet...11, 19, 20, 21, 46, 49, 50, 51 Lønnsom vekst Loven mot korrupsjon i fremmede land (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)...34 Lovens bokstav og intensjon...32 Lover og forskrifter om økonomisk kriminalitet, hvitvasking av penger og bekjemping av terrorisme...33 Lover om bekjemping av terrorisme...7, 33 Lover om boikott...33 M Markedsføring...15 Media...32 Menneskerettigheter...20 Menneskesmugling...20 Miljøansvar...39 N Narkotiske stoffer...21 Nepotisme...29 Normenes anvendelse...9 Normer for god forretningsskikk... 9, 10, 24, 49 O Opphavsrett...42 Opprinnelse og bærekraftighet...24 Overordnet...10 P Partnere...21, 33, 34 Patenter, opphavsrett og varemerker...42 Personlig ansvar...10 Personlig fordel...16, 30, 42 Personopplysninger... 16, 17 Personvern... 16, 31 Personvern og databeskyttelse...16 Policy for regnskapsføring...30, 32 Politiske retningslinjer...37 Posteringer: virksomhet og ledelse...30, 32, 49 Produktkvalitet og matsikkerhet...13 R Rapport om konsernets verdensomspennende ansvarlighet...49 Rapporter/rapportering...11, 20, 28, 45, 51 Rapportere mulige overtredelser av normene...50 Redegjøre for interessekonflikter...28 Regnskapsbøker...32 Regnskapsbøker og posteringer...27, 34 Regnskapsføring og kommunikasjon...32 Regnskapsprinsipper...32 Regulering av eksport/import...33 Respekt og verdighet...20 Ressurser... 11, 20, 21, 49 Retningslinjer...49 Retningslinjer for Human Resources... 21, 49 Retningslinjer for politiske aktiviteter... 37, 49 Retningslinjer for stevnemøter, nepotisme og kameraderi...29 Retningslinjer og normer...15 Rettelser og fritak...9 Rettferdig konkurranse og antitrust Returkommisjon...30, 34 Revisjonskomité...9, 45 Røde flagg...33 Ronald McDonald Barnefond (Ronald McDonald House Charities, RMHC)...37, 60 S Samfunnsansvar og tilbakeføring...37 Seksuell trakassering...20 Selgere...14, 17, 21, 29, 30 Selskapets aktiva...27 Selskapets kredittkort...20 Sikkerhet på arbeidsplassen...23 Slektning...28, 29, 30, 31 Sosiale media...14 Sosialt ansvar...37, 38, 39 Statlig tjenesteperson...34 Stevnemøter...20, 29 Stevninger og forespørsler fra myndighetene...43 Styret... 9, 10, 45 Svindel...27 T Tilleggsansvar for ledende medarbeidere...10 Tilleggsressurser... 7, 49 Tolker... 19, 50 Trakassering...20 Tredjepart...51 Trygg arbeidsplass...21 U Upassende betalinger...30 Utgivelse, rettelser og fritak...10 Utvidet arbeidsgruppe...49 Utvidet informasjonsnettverk...49 V Vanlige spørsmål...51 Varemerker...27, 60 Ø Økonomisk kriminalitet...7, 33 Å Åpen kommunikasjon INDEKS 55

29 Internasjonal tilgang Anrop til McDonald s Corporations linje for forretningsintegritet i USA. For å kunne bruke McDonald s Corporations linje for forretningsintegritet i De forente stater, må du finne AT&T Direct-nummeret for landet du ringer fra i listen nedenfor: Notater Belgia Bulgaria Republikken Makedonia Romania Danmark Russland... 8^ Estland Finland Frankrike Hellas Russland (Moskva og St. Petersburg) Russland (utenfor Moskva)... Russland (utenfor St. Petersburg)... 8^ ^ Hviterussland... 8^ Slovakia Irland Island Italia Kroatia Latvia Luxembourg Malta Marokko Nederland Norge Polen Portugal Slovenia Spania Storbritannia (BT) Storbritannia (C&W) Storbritannia (NTL) Sveits Sverige Tsjekkia Tyskland Ukraina... 0^00-11 Ungarn Østerrike Tegnet ^, som vises i noen av AT&T Direct-numrene, betyr «vent på den andre summetonen». Etter at du har funnet AT&T Direct-nummeret, må du følge disse instruksjonene: Påse at du har en ekstern linje (hvis du bruker en offentlig telefon, må du se etter at den kan brukes til internasjonale samtaler). TRINN 1: Angi AT&T Direct-nummeret for det landet du ringer fra. TRINN 2: Når du hører den engelskspråklige stemmen eller en serie med toner som forteller at du kan fortsette, angir du det gebyrfrie nummeret til McDonald s linje for forretningsintegritet: (IKKE trykk på «1» eller «0» før du slår dette nummeret). TRINN 3: Samtalen blir koblet til McDonald s linje for forretningsintegritet. 56 ADDITIONAL RESOURCES 57

30 Notater Notater 58 ADDITIONAL RESOURCES 59

31 Følgende varemerker som er brukt i denne informasjonen eies av McDonald s Corporation og selskapets partnere: McDonald s, de gylne buene-logoen, McDonald s bygningsdesign, QSC&V (kvalitet, service, renslighet Følgende varemerker som er brukt i denne informasjonen eies av McDonald s Corporation og selskapets og verdi), RMHC (Ronald McDonald Barnefond), Happy Meal, I m Lovin It, Ronald McDonald House Charities og partnere: McDonald s, de gylne buene-logoen, McDonald s bygningsdesign, QSC&V (kvalitet, service, renslighet Hamburger University. og verdi), RMHC (Ronald McDonald Barnefond), Happy Meal, I m Lovin It, Ronald McDonald House Charities og TRYKKET Hamburger PÅ University. RESIRKULERT PAPIR McDonald s Creative Services Norway/Norwegian March 2015

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Som verdensledende i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder både for kvaliteten på våre vare- og tjenesteleveranser, og for profesjonalitet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER 1 INTRODUKSJON TIL RETNINGSLINJENE FOR Å HINDRE KORRUPSJON OG BESTIKKEL- SER EG ønsker å drive virksomhet uten å benytte bestikkelser eller andre former for korrupsjon.

Detaljer

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Innhold Introduksjon om anti-korrupsjonsretningslinjene..................... 3 Om retningslinjene............................................ 4 Den ansattes

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS 1.0 FORMÅL Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre RBI s forventinger til at virksomheten skal drives i overensstemmelse med prinsipper

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER BAKGRUNN: Alcoa Inc. ( Alcoa ) og dens ledelse er forpliktet til å utføre alle sine aktiviteter verden over på en etisk måte og i overholdelse av alle gjeldende

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer GROUP POLICIES Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Innhold Introduksjon 3 Polygons etiske retningslinjer Forretningsetikk 4 Antikorrupsjon og konkurranse Ansatte 5 Profesjonell

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL INTEGRITET OG ETISKE RETNINGSLINJER RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL Kjære venner! Integritet og regler for etisk forretningsatferd har alltid vært en innebygd del av Sika

Detaljer

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Vanlige spørsmål Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Innledning Følgende spørsmål og svar følger Parker Hannifins (Parkers) Etiske regler for distributører (reglene). Vi tilbyr

Detaljer

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle tilfeller være gjeldende i forbindelse med dine rettigheter

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER INNHOLD INNHOLD...1 1. FORHOLD TIL NATIONALE LOVER OG REGLER...2 2. MILJØ OG KLIMA...2 3. MENNESKERETTIGHETER...2 4. ARDBEIDSSTANDARDER...2 4.1. Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger...2

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Etiske regler for distributører

Etiske regler for distributører Etiske regler for distributører Innledning Parker Hannifins etiske regler for distributører (reglene) angir minstekravene og forventningene med hensyn til samsvar med lover og godkjent forretningsførsel

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer for bekjempelse

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For HVORFOR Pipelife Norges visjon er: Pipelife skal lede ei bærekraftig utvikling, i verdifullt partnerskap med kunder, ansatte, eiere og omgivelser. Dette krever blant annet et

Detaljer

Etiske retningslinjer for NSB konsernet.

Etiske retningslinjer for NSB konsernet. Etiske retningslinjer for NSB konsernet. NSB-konsernets omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet og dyktighet, og et høyt etisk nivå. Dette gjelder både konsernets forretningsdrift

Detaljer

Statkrafts leveregler for leverandører

Statkrafts leveregler for leverandører Statkrafts leveregler for leverandører www.statkraft.com 2 STATKRAFTS LEVEREGLER FOR LEVERANDØRER Innhold Melding til våre leverandører... 3 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene 1. Statkrafts

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer SIRDAL KOMMUNE Etiske retningslinjer For folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune Vedtatt i kommunestyre 26.06.10, sak 10/53 Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune 1.

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Hensikten med våre etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer er utarbeidet

Detaljer

Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group

Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon til antikorrupsjon 5 2. Sammendrag 7 3. Grunnleggende krav 8 4. Forventet adferd 8 4.1 Viktige prinsipper 8 4.2 Definisjon

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009 ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009 1. INNLEDNING 1.1 Generelt Innovasjon Norge er et offentlig eid selskap hvis formål er å bidra til innovasjon, internasjonalisering

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK Innhold 01 DETTE ER KODEN 03 02 FORHOLD INNEN INFRATEK 2.1. Arbeidsforhold og arbeidsmiljøet 2.2. Helse og sikkerhet 2.3. Sensitiv informasjon og taushetsplikt

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2010-05-14 1 (6) Minna Pajala-Hammar, Britt-Helene Ferngren Selskapets samfunnsansvar Endelig versjon Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet TeliaSonera har vedtatt disse retningslinjene. Vi forventer

Detaljer

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere Microsoft streber etter å være mer enn bare en god bedrift de streber etter å bli en fantastisk bedrift. Det som vil gjøre Microsoft fantastisk, er et sterkt

Detaljer

Administrative Policy Norwegian translation from English original

Administrative Policy Norwegian translation from English original Etiske regler Alle enheter KONEs misjon er å skape bedre flyt i bylivet. Vår visjon er at vi leverer den beste People Flow opplevelsen, vi skaper effektivitet og enkelhet for brukere og kunder i hele bygningens

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Incus Investor skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningsetiske retningslinjer beskriver hvordan vi som selskap og individer tilknyttet dette skal forholde oss til hverandre og til andre mennesker og

Detaljer

Etiske retningslinjer 5. desember 2014

Etiske retningslinjer 5. desember 2014 Etiske retningslinjer 5. desember 2014 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt,

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Gyldig fra november 2013 1. Innledning Krav om at tilskuddsmottakere skal ha etiske retningslinjer for sin virksomhet er

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. Verdigrunnlag Borgestadklinikken Blå Kors Sør BA eies av Blå Kors Norge som bygger på et kristent verdigrunnlag. Vi forvalter samfunnets fellesmidler og det må derfor stilles spesielt

Detaljer

Etiske retningslinjer for god forretningsetikk

Etiske retningslinjer for god forretningsetikk Etiske retningslinjer for god forretningsetikk 2 Disse reglene for god forretningsetikk er godkjent av Cargotecs styre, og definerer våre felles arbeidsmetoder. Vi ønsker å gjøre Cargotec til den ubestridte

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes Sparebank

Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes Sparebank Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes Sparebank Versjon: 3.1 Gitt av: Styret i Sandnes Sparebank Gjelder fra: Sist oppdatert mai 2017 Dokumenteier: HR v/ HR Manager, Sandnes Sparebank Hovedprinsipp

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE Ringebu kommune har utarbeidet etiske retningslinjer for alle ansatte for å sikre en uavhengig forvaltning. Kommunestyret vedtok 29.01.2009

Detaljer

Disse etiske retningslinjer er vedtatt av styret i Innovasjon Norge.

Disse etiske retningslinjer er vedtatt av styret i Innovasjon Norge. ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE 1. INNLEDNING 1.1 Generelt Innovasjon Norge er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

Detaljer

Etiske retningslinjer hos Kruse Smith

Etiske retningslinjer hos Kruse Smith Etiske retningslinjer hos Kruse Smith 2016 2 / 6 Etiske retningslinjer hos Kruse Smith Tillit, troverdighet og det gode omdømmet er noe vi kontinuerlig må gjøre oss fortjent til gjennom våre handlinger.

Detaljer

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet Experian plc Globale etiske retningslinjer Versjon 1.0 Drive forretninger med integritet Iverksatt 13. mai 2010 Revidert frem til og med 15. mars 2011 Experian plc Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvordan

Detaljer

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning I FORMÅL Å gi og motta påskjønnelser i forretningssammenheng (gaver, måltider, reiser og underholdning) er vanlig forretningspraksis som har som mål

Detaljer

SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER April 2014 OPPSUMMERING INNLEDNING 3 FORRETNINGSINTEGRITET 4 Avskaffelse av alle former for tvangsarbeid 5 AVSKAFFELSE AV BARNEARBEID 5 Avskaffelse av diskriminering

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar Policyer Policy for etikk og samfunnsansvar Policy for etikk og samfunnsansvar er godkjent av styret. Brev fra konsernsjef Bane NOR har en viktig samfunnsoppgave som forvalter av jernbaneinfrastrukturen

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

CCE RETNINGSLINJER FOR ANSETTELSESKONTROLL

CCE RETNINGSLINJER FOR ANSETTELSESKONTROLL CCE RETNINGSLINJER FOR ANSETTELSESKONTROLL Side 2 Policy for ansettelseskontroll Fakta i korte trekk Ansettelseskontroller, eller bakgrunnssjekker, hjelper med å fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø

Detaljer

Elteco AS. Atferdskodeks

Elteco AS. Atferdskodeks Elteco AS Atferdskodeks Innledning Elteco er et teknikkhandelsselskap som tilfører både teknisk og økonomisk merverdi i kjeden mellom produsent og kunde. Selskapet konsentrer seg om nøye utvalgte markedsnisjer

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

Ifs ETISKE RETNINGSLINJER

Ifs ETISKE RETNINGSLINJER Ifs ETISKE RETNINGSLINJER 2016 1. Mål og prinsipper Hvorfor er etikk viktig for If? Det korte svaret er at det rett og slett er riktig å gjøre de rette tingene. Men det finnes også gode forretningsgrunner.

Detaljer