Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 Elevbrosjyre

2 Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen til biblioteket! 9 Utlån fra klassesett 9 Kantinen 9 Utlån av bøker 9 Utlån av PC/Mac 9 Post til lærerne - Henvendelse til lærerne 10 Telefonbeskjeder 10 Skolebevis 10 Vaktmestertjeneste 10 Skolens hjemmeside 11 Instagram 11 Fronter 11 Facebook 11 Skoletidsplan 2014/15 12 Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved Bjerke videregående skole Fravær Idrettsdeltakelse 19 Fravær ved religiøse høytider 20 Karakterer i orden og i atferd Grunnlaget for vurdering i orden og i atferd 21 Generell informasjon om vurdering, karakterer, vitnemål, fritak for vurdering, varsling m.v Eksamen Eksamen og vitnemål 26 Ulykkesforsikring for elever 27 Melding til NAV og forsikringsselskap - elevskader 28 Verdisaker og tyveri 29 Branninnstruks 30 2

3 videregående skole Kjære Bjerkeelev Kjære Bjerkeelev Velkommen til oss på Bjerke videregående, og til et nytt innholdsrikt år med læring og personlig utvikling i sentrum. Vi er en totalrehabilitert skole med topp moderne utstyr og spesialrom til våre tre utdanningsprogram. Bjerke vil dette skoleåret ha ca. 780 elever og 100 ansatte. Engasjement nyskapning og samarbeid er våre verdier. Vi som arbeider på Bjerke gjør hver dag vårt beste for at du som elev skal kunne strekke deg å nå dine faglige mål. Samtidig ønsker vi at du utvikler deg som menneske. Samarbeid blant annet med bedrifter, Universitet og høyskoler, Akers Avis og idrettsklubber gjør at undervisning ikke bare skjer i klasserommet. Det er mange måter å lære på. Det er imidlertid ingen ting som virker så positivt på læring som din egen arbeidsinnsats og motivasjon. Det er spennende å fordype seg i et emne, eller en aktivitet, og som elev investerer du i deg selv ved å bruke tid og krefter på skolearbeidet. Vær også med å utvikle skolesamfunnet positivt, for eksempel gjennom å engasjere deg i elevrådsarbeid. Da får du mulighet til å påvirke læringsmiljøet, du får nye venner og du lærer mer om skolen som organisasjon. Elevrådet er rådgivende organ for rektor. Vær også aktiv med å bruke skolens kommunikasjonsplattform, oppdater deg på og følg oss på Facebook. Jeg ønsker deg som elev lykke til med et inspirerende og lærerikt år på Bjerke videregående skole. Grip mulighetene, fordyp deg i skolearbeidet og involver deg i medelevene dine. Vær aktiv! Vi skal gjøre vårt beste for å støtte og veilede deg på veien. Vennlig hilsen Astrid Grytte rektor 3

4 videregående skole Ledelse og administrasjon Ledelse og administrasjon Astrid Støren Grytte Rektor Hege Britt Johnsen Assisterende rektor Arne Braathen Studieleder Peter Samuelsen Avdelingsleder idrettsfag Erik Isakson Avdelingsleder medier og kommunikasjon Maria Perez Østigård Avdelingsleder studiespesialisering Eirik Ervik Avdelingsleder studiespesialisering Kari Falck Førstekonsulent Kontorpersonale Bjørg Helgerud Økonomikonsulent Mona Hagen Sekretær Nina Molstad Førstesekretær IKT-avdelingen Henri Kalev, Anh Hoang Vo og Martin Isaksen (lærling) Rådgivere Bente Foss og Mette Olden Bibliotekar Sidsel Renå Vaktmester Sjur Hartun Dahl 4

5 Skolens øvrige ledelse Skolens øvrige ledelse Skolens øvrige ledelse Hege Britt Johnsen Hege Britt Johnsen Assisterende rektor Assisterende rektor Hege Britt Johnsen Assisterende rektor Arne Braathen Studieleder Arne Braathen Studieleder Maria Perez Østigård Eirik Ervik Peter Samuelsen Erik Isakson Maria Perez Avdelingsleder Østigård Avdelingsleder Erik Isakson Avdelingsleder Peter Samuelsen Avdelingsleder medier Avdelingsleder studiespesialisering Maria Perez Østigård studiespesialisering Avdelingsleder Erik medier Isakson og idrettsfag Avdelingsleder Peter og Samuelsen kommunikasjon studiespesialisering Avdelingsleder kommunikasjon Avdelingsleder medier og idrettsfag Avdelingsleder studiespesialisering kommunikasjon idrettsfag Ledelsen ved Ledelsen Bjerke ved videregående Bjerke videregående består av består rektor, av rektor, assisterende assisterende rektor, rektor, studieleder studieleder og og tre fire avdelingsledere. avdelingsledere. Rektor Astrid Rektor Grytte Astrid har Grytte det har overordnede det overordnede pedagogiske pedagogiske ansvaret. ansvaret. Assisterende Assisterende rektor Hege rektor Britt Hege Johnsen Britt Johnsen har sammen har sammen med rektor med rektor hovedansvar hovedansvar for strategi for strategi og utvikling. og utvikling. Hun Hun har har også ansvar også for ansvar eksamensavvikling for eksamensavvikling og klagesaker. og klagesaker. Studieleder Studieleder Arne Arne Braathen Braathen har har ansvaret for for elevinntak, elevinntak, fagvalg, fritak fagvalg, for fritak fag, for karakterer fag, karakterer og vitnemål. og vitnemål. Avdelingsleder Maria Maria Perez Perez Østigård har har det faglige det og faglige pedagogiske pedagogiske ansvaret ansvaret for studiespesialisering for sammen sammen med med Eirik Eirik Ervik. Ervik. Avdelingsleder Avdelingsleder Erik Isakson Erik Isakson har det har faglige det faglige og pedagogiske pedagogiske ansvaret ansvaret for medier for medier og og kommunikasjon, kommunikasjon, pedagogisk pedagogisk bruk av bruk Fronter av Fronter og IKT, og samt IKT, samt skolens skolens nettsider. nettsider. Avdelingsleder Peter Peter Samuelsen Samuelsen har det faglige har det og faglige pedagogiske pedagogiske ansvaret ansvaret for idrettsfag for idrettsfag og HMS-arbeid og HMS-arbeid ved ved skolen. skolen. Bjerke videregående skole er nå din arbeidsplass. For at elever og ansatte skal trives ved skolen, er Bjerke videregående vi avhengig av skole at alle er nå tar din ansvar arbeidsplass. og følger de For reglene at elever og rutinene og ansatte som gjelder. skal trives Alle ved bidrar skolen, til et godt er vi avhengig arbeidsmiljø av at alle ved tar ansvar og følger de reglene og rutinene som gjelder. Alle bidrar til et godt arbeidsmiljø ved Å møte presis og være forberedt til timene Å møte presis Å holde og arbeidsro være forberedt og faglig til fokus timene Å holde arbeidsro Å bruke pc/mac og faglig kun når fokus læreren bestemmer Å bruke pc/mac Å være positiv kun når og læreren høflig bestemmer Å være positiv og høflig 5

6 videregående videregående skole videregående skole skole Rådgivertjenesten Rådgivertjenesten Bente Foss Bente Foss Bente Foss rådgiver rådgiver rådgiver Mette Olden Mette Olden Mette Olden rådgiver rådgiver rådgiver Skolens rådgivere bistår elevene med informasjon, veiledning, råd og hjelp på Skolens følgende rådgivere Skolens områder: bistår rådgivere elevene bistår med elevene informasjon, med informasjon, veiledning, råd veiledning, og hjelp råd på og hjelp på følgende områder: følgende områder: Ø Yrkes- og utdanningsveiledning Ø Yrkes- og Ø o utdanningsveiledning Yrkes- og utdanningsveiledning Valg av utdanningsprogram o Valg o av Valg utdanningsprogram o Valg av utdanningsprogram av programfag o Valg o av Valg programfag o Valg av programfag av videre utdanning og yrke o Valg av videre utdanning og yrke Ø o Sosialpedagogisk Valg av videre utdanning Ø Sosialpedagogisk veiledning og veiledning (Samarbeid yrke (Samarbeid med ulike med hjelpeinstanser ulike hjelpeinstanser og PP- Ø Sosialpedagogisk og PPtjeneste) veiledning (Samarbeid med ulike hjelpeinstanser og PPtjeneste) tjeneste) Ø Søknad Ø Søknad om lån om og lån stipend Ø Søknad om lån og stipend og stipend Rådgivertjenesten Rådgivertjenesten har kontor har kontor i skolens i skolens læringssenter, læringssenter, bygning bygning A Rådgivertjenesten har kontor i skolens læringssenter, bygning A A Ansvarsområder: Ansvarsområder: Ansvarsområder: Rådgiver: Utdanningsprogram: Klasser: Rådgiver: Rådgiver: Bente Foss Utdanningsprogram: Utdanningsprogram: Idrettsfag/ Studiespesialisering Klasser: Klasser: Alle idrettsklasser, Bente Foss Bente Foss Idrettsfag/ Idrettsfag/ Alle idretts 1STA, klasser, Alle 1STB, idretts 2STA, klasser, Studiespesialisering Studiespesialisering 1STA, 2STB, 1STB, 3STA, 1STA, 2STA, 3STB 1STB, 2STA, Mette Olden Medier og kommunikasjon/ 2STB, Alle 3STB, MK 2STB, 3STD klasser, 3STB, 1STC, 3STD Mette Olden Studiespesialisering Medier og kommunikasjon/ 1STD, Alle 1STE, MK 2STC, Mette Olden Medier og kommunikasjon/ Alle MK klasser, klasser, Studiespesialisering 2STD, 1STC, 3STC, 3STD Studiespesialisering 1STC, 1STD, 1STE, 1STD, 1STE, 2STC, 2STD, 2STC, 3STA, 2STD, 3STA, 3STC 3STC Ingun Furulund Gunn Hill S-gruppen og MH-gruppen Grunnskoleopplæring over 1 år og Grunnskoleopplæring over 2 år

7 videregående skole videregående skole Hjelpetiltak Det er viktig at elever som lider av sykdommer, som f.eks. diabetes, astma, Hjelpetiltak Hjelpetiltak epilepsi, allergi eller har andre plager som kan få betydning for skolegangen, gir Det beskjed er viktig om dette at elever til sin som rådgiver lider av snarest. sykdommer, som f.eks. diabetes, astma, epilepsi, allergi eller har andre plager som kan få betydning for skolegangen, gir Med beskjed elevens/foresattes om dette til sin tillatelse rådgiver vil snarest. faglærerne få beskjed, slik at nødvendige daglige hensyn kan tas. Elevene kan eventuelt få særordninger ved prøver og Med eksamener, elevens/foresattes eksempel tillatelse lengre tid vil eller faglærerne andre eksamensformer. få beskjed, slik at Det nødvendige må i slike tilfeller daglige hensyn fremlegges kan dokumentert tas. Elevene kan attest eventuelt fra sakkyndig. få særordninger Søknad om ved særordninger prøver og eksamener, må skje i god for tid eksempel på forhånd lengre og helst tid eller så tidlig andre som eksamensformer. mulig i skoleåret. Det må i slike tilfeller fremlegges dokumentert attest fra sakkyndig. Søknad om særordninger må skje i god tid på forhånd og helst så tidlig som mulig i skoleåret. PP-tjenesten PP-tjenesten PP-tjenesten PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) er en rådgivende tjeneste for alle elever i videregående skole. Der jobber psykologer, pedagoger, og sosionomer PP-tjenesten som kan hjelpe (pedagogisk-psykologisk deg hvis du har personlige, tjeneste) sosiale er en eller rådgivende faglige vansker. tjeneste for alle Samtaler elever i videregående med PP-tjenesten skole. gir Der ikke jobber fravær psykologer, og kan foregå pedagoger, på skolen. og sosionomer Fagpersonalet som kan hjelpe har deg taushetsplikt, hvis du har personlige, og tjenesten sosiale er gratis. eller De faglige kan kontaktes vansker. direkte Samtaler eller gjennom med PP-tjenesten skolen (f.eks. gir rådgiver). ikke fravær og kan foregå på skolen. Fagpersonalet har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. De kan kontaktes direkte eller gjennom skolen (f.eks. rådgiver). Helsetjenesten Helsetjenesten Helsetjenesten Helsesøster kan treffes til faste tider på skolen og er til stede én dag i uken og i tillegg én dag annenhver uke. Helsesøster har kontor i læringssenteret sammen med Helsesøster rådgiverne. kan treffes Se oppslag til faste på kontordør tider på skolen for treffetid. og er til Se stede ellers én informasjon dag i uken og på i skolens tillegg én monitorer. dag annenhver Ved behov uke. Helsesøster utover skolens har helsesøster- kontor i læringssenteret og fysioterapeuttilbud sammen henstilles med rådgiverne. elevene Se til oppslag å benytte på helsestasjonen kontordør for treffetid. i sin hjembydel Se ellers eller informasjon privat lege, på eventuelt skolens monitorer. Bydel Bjerkes Ved behov helsestasjon utover for skolens ungdom helsesøster- (tirsdager og kl. fysioterapeuttilbud ). henstilles Denne tjenesten elevene er til gratis, å benytte og det helsestasjonen er ingen timebestilling i sin hjembydel (Tlf: 46 eller 82 privat 46 80). lege, En del eventuelt av helsetilbudet Bydel Bjerkes også helsestasjon tilgang til for intern ungdom psykolog, (tirsdager og avtale kl ). skjer gjennom helsesøster. Denne tjenesten er gratis, og det er ingen timebestilling (Tlf: ). En del av helsetilbudet er også tilgang til intern psykolog, og avtale skjer gjennom helsesøster. 7 7

8 videregående skole Elevrådsarbeid Elevrådsarbeid Gjennom elevrådsarbeidet får elevene en unik mulighet til å påvirke sin egen læring og skolemiljøet. Det er lærerikt, morsomt og gir dessuten erfaring det er godt å ha med seg videre i utdannelsesløpet og arbeidslivet. Elever som er aktive i elevrådsarbeid får god kjennskap til skolen som organisasjon og til hvordan man arbeider for å planlegge og gjennomføre mål og tiltak. Tillitsvalgte og vararepresentanter velges i starten av skoleåret. Dette er ansvarsfulle og viktige verv hvor man representerer klassen og klassens meninger. Når elevrådet er satt vil elevene bli skolert og få opplæring i hvordan man ivaretar dette vervet. Allmøte er elevenes høyeste organ ved skolen. Elevrådsstyret er allmøtets utøvende organ. Disse to, allmøtet og elevrådet, står overfor hverandre som henholdsvis elevenes storting og regjering. Elevrådsstyret har ved siden av sine formelle oppgaver også som oppgave å ivareta alle elevenes interesser ved skolen. Elevrådsstyret har regelmessige møter med skolens rektor. Elevrådet fungerer som et rådgivende organ overfor rektor som vil ha jevnlige møter med elevrådsstyret. I hver klasse velges to tillitselever: 1 tillitselev og 1 vara. Tillitselevene fra samtlige klasser utgjør til sammen skolens elevråd. Elevrådsstyrets aktivitet er avhengig av tillitselevenes initiativ og engasjement. Elevrådsmøte for alle tillitselevene avholdes når styret innkaller til det, vanligvis et par ganger i måneden. Siden elevrådet er en del av skolens administrative råd, har tillitselevene møteplikt på disse møtene. På elevrådsmøtene tas det opp saker av interesse for elevene, samt innmeldte saker fra klassene. Elevrådsstyret for skoleåret 2014/15 består av: Marte Haga, 2MKA (leder), Petter Tangerud, 3IDA, Silje Henriksen, 3IDB, Louis Johnsen, 2STE, Abdirahman Hassan, 2STC og Thanuran Thabothayan, 3STD. Kontaktlærers time Kontaktlærers time På Bjerke har vi kontaktlærers time. Timen er fastlagt på timeplanen, og er obligatorisk for alle elever. Dette legger til rette for å jobbe med elevenes helhetlig læring. Timen skal brukes til å skape et godt klassemiljø, gjennomføre undersøkelser, gi informasjon om blant annet fagvalg og eksamen, jobbe med studieteknikk og mye mer. På den måten skåner vi fagtimene, som kun skal brukes til faglige læringsaktiviteter. 8 8

9 videregående skole "Den som leser, får se" Velkommen til til biblioteket! Skolens bibliotek er en del av læringssentret som er plassert i 1. etasje, A- inngangen Biblioteket har en sentral plass i skolens pedagogiske virksomhet. Både boksamlingen og andre læringsressurser er tilgjengelig for alle elever og lærere på skolen. Her vil det være mulighet for selvstudium, litteratursøk, kildeinnhenting og bearbeiding, faglig fordypning, leseopplevelser og mye mer. Alt dette foregår under kyndig veiledning av bibliotekar. I biblioteket finner du skjønnlitteratur, faglitteratur, aviser, tidsskrifter og blader. I tilknytning til biblioteket ligger tre grupperom og en mesanin som til sammen gir mange gode studieplasser. Velkommen til biblioteket! Utlån fra klassesett Bøker som eleven har lånt fra klassesett gjennom faglærer, skal leveres tilbake til de frister faglærer angir. Tapte bøker må erstattes av eleven. Kantinen Kantinen driftes av Fossheim, Elevrådet sitter i kantinerådet. Utlån av bøker Du får låne alle skolebøkene du trenger via skolens utlånsordning. Du er ansvarlig for alle bøker som blir registrert på deg som låner, og du plikter å behandle bøkene på en forsvarlig måte, slik at de ikke blir unødig slitt eller skadet. Bortsett fra navnet ditt, skal du ikke skrive noen ting i skolens bøker. Dersom du mister bøkene som du har lånt, må du erstatte disse. Ved skolestart vil du få utlevert en bokkontrakt, og når denne er underskrevet av foresatte og levert til skolen, vil du kunne få låne alle bøkene som du trenger. Utlån av PC/MAC PC/Mac Alle elever ved skolen får tilbud om å leie PC eller MAC til en pris fastsatt på forhånd. Ved skolestart vil du få utlevert en PC- eller MAC-kontrakt, og når denne er underskrevet av foresatte, vil du få PC/MAC utlevert. Eleven/foresatte vil motta faktura i posten fra Kommunens faktureringssentral. Dersom du mister eller behandler PC/MAC uforsvarlig, må du erstatte den etter gjeldende satser. Du vil ikke kunne bruke privat PC/MAC til skolearbeid på skolen. Dette gjelder også prøver, tentamener og eksamener. Elever som betaler leie av datamaskinen i 3 år, får beholde PC/MAC en. Jfr. datakontrakten. 9 9

10 videregående skole Tekniske tjenester Post til lærerne - Henvendelse til lærerne Post til lærerne - Henvendelse til lærerne Elevene som skal levere post, beskjeder, oppgaver m.m. til lærerne, kan levere dette på skolens kontor i egen postkurv på skranken. HUSK: Det du skal levere, må være merket med navn på læreren og navn på eleven som har levert det. For øvrig nyttes Fronter til kommunikasjon og innleveringer til lærerne. Hvis elever ønsker kontakt med en lærer, henvender eleven seg på skolens kontor. Telefonbeskjeder Telefonbeskjeder Skolens kontor kan kun ta imot telefonbeskjeder til elever når det foreligger tvingende grunner, for eksempel sykdom m.v. Skolebevis Skolebevis Skolebeviset lages digitalt i forbindelse med elevfotograferingen i første skoleuke. Elever i Vg2 og Vg3 som har skolebevis fra forrige skoleår, kan få oblat for skoleåret 2014/2015. Dette er gratis og fås på kontoret. Elever som ikke gikk på Bjerke videregående skole eller en annen videregående skole forrige skoleår, må gi beskjed om dette på kontoret som bestiller skolebeviset. Det er bare bilder tatt av på skolen som kan brukes til skolebevis. Nærmere opplysninger om dette vil bli gitt senere. Merk at disse ikke er godkjent som legitimasjon overfor Postverket og banker. Vaktmestertjeneste Vaktmesteren har faste drifts- og vedlikeholdsoppgaver på skolen. Han har kontor i skolens læringssenter, bygning A. Eventuelle ødeleggelser i rom eller inventar, skal rapporteres til kontoret med én gang. Kontoret kontakter vaktmester for hjelp og bistand. Vi har et nytt skolebygg, og vi ber hver enkelt elev ta ansvar for å holde skolens inneog utemiljø ryddig og rent. Eventuelle skader i og utenfor skolebygningen betyr merutgifter og må dekkes av skolens eget budsjett. Dette betyr at midler som var tiltenkt andre positive formål, blir redusert eller må utgå. Pulter, stoler og overhead i klasserom er særlig utsatt for slitasje. Vi ber deg behandle alt klasseromsinventar på en pen måte. Da unngår vi ikke bare unødvendige merutgifter til reparasjoner og erstatningsinnkjøp, men vi gir også vår skolevaktmester en bedre arbeidsdag og et bedre arbeidsmiljø

11 videregående skole Fronter Skolen bruker læringsplattformen Fronter daglig til kommunikasjon og undervisning. Innleveringer, nettbaserte prøver, fag- og informasjonsbank, nyttige lenker og tips til videre lesning finnes her. Elevfravær føres i Fronter, og eleven forventes å kontrollere eget fravær jevnlig og rapportere eventuelle feilføringer til faglærer eller kontaktlærer. Skolen bruker også e-post-funksjonen i Fronter, og alle elever får egen e-postadresse i tilknytning til denne. Kommunikasjon mellom lærer og elever skjer daglig, og det forventes at eleven gjør seg kjent med Fronter og holder seg oppdatert på informasjon som legges her. Skolen har et eget elevrom i Fronter, der generell informasjon og beskjeder til elevene postes. Skolens hjemmeside Skolens hjemmesider finnes på nettadressen Nettsidene inneholder en rekke opplysninger om skolen, deriblant skolens tilbud og utdanningsprogram, praktisk informasjon, skolens satsingsområder, og ikke minst nyheter med bilder fra skolehverdagen og spesielle hendelser. Hjemmesidenes målgruppe er bred, men elever og foresatte oppfordres spesielt til å følge med på nettsidene. Viktige beskjeder vil bli publisert på hjemmesiden, i tillegg til Fronter. Forslag til nyheter og andre endringer tas i mot med takk, og kan sendes skolens webredaktør, avdelingsleder Erik Isakson (e-postadressen finnes nederst på skolens hjemmeside). Følg Bjerke på Facebook Bjerke videregående skole er på Facebook. Gjennom Facebook vil vi blant annet annonsere nyheter på hjemmesiden, andre hendelser og gjøre tilgjengelig bilder fra skoleaktiviteter. Nåværende, fremtidige og tidligere elever og foresatte, samt lærere og andre interesserte inviteres til å legge Bjerke videregående skoles Facebooksider til i sine favoritter. Instagram Bjerke VGS bruker Instagram for å gi omverden mulighet til å følge utviklingen av den nye skolen. Hoved hensikten er å gi et innblikk i de daglige aktivitetene på skolen og vise frem bilder fra skolens arrangementer. Instagram er også en viktig plattform for å møte nye elever og gi dem mulighet til å se hvordan skolen jobber. Vi inviterer alle interesserte til å følge Bjerke VGS på Instagram

12 Skoletidsplan 2014/ Skoletidsplan 2014/2015 Skoletidsplan 2014/2015 MÅNED ANTALL SKOLEDAGER ANTALL FERIER OG FRIDAGER MÅNED SKOLEDAGER ELEVER FERIER OG FRIDAGER August ELEVER 10 Skolestart elever: Mandag Planleggingsdager: Tirsdag 12.08, onsdag 13.08, torsdag August Skolestart og fredag elever: Mandag Planleggingsdager: Tirsdag 12.08, onsdag 13.08, torsdag September Høstferie f.o.m (uke 40) og fredag Oktober September Høstferie t.o.m. f.o.m (uke (uke 40) 40) November Oktober Høstferie t.o.m (uke 40) Desember November 1520 Juleferie f.o.m. mandag Januar Desember Juleferie t.o.m. f.o.m. fredag mandag Første skoledag mandag Januar Juleferie t.o.m. fredag Februar Vinterferie f.o.m t.o.m (uke 8) 15 Første skoledag mandag Mars Februar 2015 Påskeferie Vinterferie f.o.m. f.o.m t.o.m (uke 8) April Mars Påskeferie t.o.m. f.o.m Første skoledag etter påske: tirsdag April Påskeferie t.o.m Mai 17 Fridager: Første Fredag skoledag 01.05, etter Kr. påske: Himmelfartsdag tirsdag , fredag 15.05; 2. pinsedag Mai 17 Fridager: Fredag 01.05, Kr. Himmelfartsdag 14.05, fredag Juni 15 Siste 15.05; skoledag: 2. pinsedag fredag Sum Juni Siste skoledag: fredag Sum 190 Planleggingsdager: 4 planleggingsdager før skolestart i august: august Planleggingsdager: 1 planleggingsdag fordeles på 2 halve dager våren planleggingsdager før skolestart i august: august 1 planleggingsdag fordeles på 2 halve dager våren 2015 Skolestart skoleåret 2015/2016: Mandag 17. august 2015 Skolestart skoleåret 2015/2016: Mandag 17. august Revidert august 2014 Revidert august 2014

13 videregående skole Forskrift om reglement Forskrift om reglement for orden for og orden oppførsel og oppførsel ved ved Bjerke videregående skole Bjerke videregående skole (Vedtatt av driftsstyret ) (Vedtatt av driftsstyret ) Forskriften er vedtatt av driftsstyret ved Bjerke videregående skole med hjemmel i lov nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringslova) 2-9 og 3-7, bystyrevedtak av sak 142, byrådsvedtak av sak 1061 og vedtak av byråden for kunnskap og utdanning sak Formål Reglementet skal bidra til å oppfylle Oslo-skolens målsetting om et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon. 2 Virkeområde Reglementet gjelder Bjerke videregående skole. Reglementet gjelder når skolen har ansvar for elevene. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel skoleturer. Reglementet kan også komme til anvendelse på tider da skolen ikke har ansvaret for elevene, forutsatt at elevenes oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til skolen, for eksempel ved at en elev mobber en medelev eller lærer via digitale medier. Reglementet kan også komme til anvendelse hvis en elev gjør hærverk på skolen på kveldstid, eller at en elev gjør hærverk på bil eller eiendom til en av skolens ansatte. 3 Vurdering av elevens orden og oppførsel (atferd) Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra reglene om orden og oppførsel i dette reglement. Elevens orden og oppførsel kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette. Karakterene i orden og oppførsel vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet. 4 Regler for orden Elevene skal: - møte presist til timer og avtaler. 1) Elever som kommer etter at læreren har lukket døren skal henvende seg på kontoret. De vil få adgangskort (grønt kort)t til timen dersom de er registrert der innen 10 minutter 2) Adgangskort kan gis inntil 3 ganger pr. termin, 3) Elever som kommer for sent innen 10 minutter, får ordensanmerkning som settes av faglærer. 4) Elever som kommer mer enn 10 minutter for sent, vil ikke få adgang til klasserommet. De skal arbeide med læringsmålene på læringssenteret. Faglærer fører timefravær. 5) Etter 3 grønne kort innkalles eleven til samtale med kontaktlærer. 6) Ved ekstraordinære tilfeller som strømbrudd/ T-banestopp m.m. vil rektor gi unntak fra regelen. - møte forberedt til opplæringen, ha gjort hjemmearbeid og ha med dette til skolen. - ha med nødvendig utstyr og materiell som kreves til de enkelte fagene. - gjøre arbeid til rett tid og overholde frister for innleveringer av skolearbeid og andre papirer som skolen ber om. Eleven plikter å møte til vurderingssituasjoner. Muntlig framføring skal gjøres til rett tid. Skriftlig hjemmearbeid skal leveres innen fristen. Det gis ikke anledning til å levere etter fristen Eleven som ikke leverer oppgaven innen fristen får anmerkning. 13

14 Elever som har vært syke leverer hjemmearbeidet dagen de er tilbake på skolen. - holde orden i egne saker og skolens materiell som benyttes i undervisningen. - holde orden ved egen arbeidsplass og undervisningsrom som benyttes. - rydde klasserom og andre fellesrom. -unngå å ta med verdisaker på skolen. 5 Regler for oppførsel Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder: - være til stede i opplæringen. Det er et krav om at elevene ikke skal forlate opplæringen, utebli eller være fraværende fra undervisningen. Elever som systematisk møter for sent til undervisning, kan få nedsatt karakter i oppførsel. - behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m. - bidra til et godt læringsmiljø gjennom positive holdninger til læring, medelever og andre ansatte. - holde arbeidsro i timene og vise respekt for undervisningen. - rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte både i undervisningsøkter og på andre arenaer i skolens regi. - følge skolens regler for melding av fravær. 1) Ved sykdom skal kontaktlærer ha beskjed samme dag på epost eller SMS. Er eleven under 18 år skal foresatte sende denne meldingen. 2) Ved mer enn 5 dager fravær i terminen skal eleven ha samtale med kontaktlærer. Foresatte ringes hvis eleven er under 18 år. 3) Ved timefravær på over 12 timer skal eleven ha samtale med kontaktlærer, samt varsel om fare for nedsatt karakter i orden. Foresatte ringes hvis eleven er under 18 år. Se retningslinjer og handlingsskjema for fravær. - ta godt vare på skolens eiendeler. Det vil si behandle bøker, undervisningsmateriell, inventar o.l. både ute og inne, varsomt og uten å skade disse. - vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr, både utstyr som er i skolens eie og i privat eie. PC/Mac skal kun brukes etter avtale med faglærer. Mobiltelefoner skal settes lydløs og være ute av syne så sant ingen annen avtale er gjort med faglærer. Ved vurderingssituasjoner skal mobiltelefonene være helt avslått. Se avtale om bruk av data og datautstyr. - følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr etter retningslinjer for bruk av slikt utstyr. - holde egen arbeidsplass og skolens arealer rent og ryddig, og ikke å etterlate seg søppel andre steder enn i søppelbøttene. - ikke tilberede eller nyte mat og drikke i undervisningstiden med unntak av vannflaske som er fylt før timen. Det er ikke tillatt med vannkoker eller andre elektriske artikler i undervisningsrommene. - det er ikke tillatt å ha med seg hunder eller andre dyr på skolen eller arrangement i skolens regi. - toalettbesøk skal foregå i friminuttene. - det er ikke parkeringsplasser for elevenes kjøretøy. Sykler settes på anviste områder. Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres: - å mobbe eller oppføre seg krenkende gjennom negativ/ondsinnet atferd, herunder kommentarer, kroppsspråk og digital kommunikasjon mot elever og ansatte. - å utøve eller true med fysisk vold. - å fuske eller forsøke å fuske gjennom å benytte hjelpemidler som ikke er tillatt, eller å benytte andres eller egne tidligere publiserte arbeider uten å oppgi disse i kildehenvisninger. Feil kildebruk og plagiat tas ut av besvarelsen, og det er bare den gjenværende delen som evalueres. Er omfanget omfattende, skal besvarelsen vurderes med laveste karakter. Det blir sendt varsel om fare for nedsatt karakter i oppførsel i alle fuskesaker, herunder omfattende plagiatsaker. Se retningslinjer for eksamen og regler for prøver. 14

15 - å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler. - å bruke tobakk /snus. I skoletiden er det totalforbud mot bruk av tobakk og snus i skolens lokaler og uteområder. For elever vil forbudet også gjelde utenfor skolens område, så lenge det er i skoletiden. Brudd på dette medfører anmerkning. Ved flere enn tre anmerkninger på dette punktet, får eleven en skriftlig advarsel. Er eleven under 18 år sende kontaktlærer melding til foresatte. - å ha med og/eller benytte farlige gjenstander. Bestemmelsen innebærer forbud mot å ha med eller benytte våpen, kniv eller andre farlige gjenstander på skolen. - å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet der bare øynene er synlige. Plaggene niqab og burka omfattes av forbudet, mens hijab som bare dekker håret og halsen ikke er forbudt. - å utløse falske brannalarmer. Regler for russefeiring. Retningslinjer vedtatt av Utdanningsetaten. Enhver russ skal opptre hensynsfullt så det ikke oppstår fare eller skade for andre. 1. Alle russeaktiviteter på skolen skal ha en positiv vinkling og godkjennes av skolens ledelse. 2. "Terrordager" og liknende er totalt forbudt. 3. Russebiler og russebusser er forbudt på skolens område. Det gis ingen dispensasjon til russebilkåring eller liknende. 4. Besøk av russ fra andre skoler skal ikke forekomme. Brudd vil umiddelbart rapporteres mellom skolene og følges opp. 5. Ingen overnatting på skolens område. 6. Skolens reglement gjelder også i russetiden uten unntak. Alvorlige episoder politianmeldes. 7. Ved brudd på disse reglene vil det iverksettes straffetiltak (jfr. sanksjoner i skolens reglement) 15 6 Sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel Bjerke videregående skole vil benytte følgende sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel: 1. anmerkning som lærer fører i Fronter 2. anmerkning som andre ansatte eller eksterne melder inn til skolens ledelse når de ser at eleven bryter skolens ordensreglement i skoletiden generelt og ved heldagsprøver/eksamen spesielt. 3. skriftlig advarsel til elev over 18 år undertegnet av rektor og faglærer/kontaktlærer 4. skriftlig melding til foreldre/foresatte for elever under 18 år undertegnet av rektor og faglærer/kontaktlærer 5. pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for, f.eks. ved hærverk på skolens eiendeler eller bygninger. 6. bortvisning fra undervisningen for inntil to timer av faglærer (oppll og 3-8) 7. bortvisning fra undervisningen for resten av dagen av rektor (oppll og 3-8). 8. bortvisning fra undervisningen for lengre tid enn resten av skoledagen - inntil fem dager i (oppll. 3-8) - resten av skoleåret (oppll. 3-8) 9. midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte 10. midlertidig eller permanent skolebytte(oppll. 8-1) 11. tap av retten til videregående opplæring(oppll. 3-8) 12.fratas retten til å bruke data/internett for et nærmere angitt tidsrom. Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. Eleven plikter å overholde ilagte

16 bryter skolens ordensreglement i skoletiden generelt og ved heldagsprøver/eksamen spesielt. 3. skriftlig advarsel til elev over 18 år undertegnet av rektor og faglærer/kontaktlærer 4. skriftlig melding til foreldre/foresatte for elever under 18 år undertegnet av rektor og faglærer/kontaktlærer 5. pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for, f.eks. ved hærverk på skolens eiendeler eller bygninger. 6. bortvisning fra undervisningen for inntil to timer av faglærer (oppll og 3-8) 7. bortvisning fra undervisningen for resten av dagen av rektor (oppll og 3-8). 8. bortvisning fra undervisningen for lengre tid enn resten av skoledagen - inntil fem dager i (oppll. 3-8) - resten av skoleåret (oppll. 3-8) 9. midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte 10. midlertidig eller permanent skolebytte(oppll. 8-1) 11. tap av retten til videregående opplæring(oppll. 3-8) 12.fratas retten til å bruke data/internett for et nærmere angitt tidsrom. Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye sanksjoner. Rydding av klasserom og tilstøtende fellesareal er ikke å anse som en kollektiv avstraffelse. 7 Anmeldelse av straffbare forhold Skolen vil anmelde straffbare forhold til politiet uavhengig av elevens alder. Når forhold anmeldes skal eleven og foresatte orienteres om forholdet. 8 Erstatningsansvar Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foreldre/foresatte bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell. Det skal ikke oppbevares PC/Mac i bokskapene. I kroppsøvingstimer/ andre praktiske timer skal verdisaker tas med inn i undervisningsrommet. Elevene har ikke krav på erstatning fra skolen for tapte gjenstander. Ikke innleverte fagbøker og lånte bøker fra biblioteket, vil bli fakturert i etterkant. Lærebøker faktureres med innkjøpspris og bøker fra biblioteket med kroner 300. Dersom det oppstår skade eller tap av datautstyr og eleven har voldt skaden forsettlig (med vilje), kan eleven bli pålagt å dekke skaden/tapet. Det samme gjelder ved uaktsom atferd som fører til skade på eller tap av utstyr. For umyndige elever kan også foresatte bli erstatningsansvarlig. 9 Saksbehandling ved bruk av sanksjoner Ved bruk av sanksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler: - Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag. - Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Dette gjelder også ved anmerkning. Ved manglende innleveringer/muntlige framføringer og forsentkomming kan læreren sette anmerkning uten at eleven har forklart seg siden det ligger bestemt i rutinene for sanksjonering. - Avgjørelsen skal begrunnes. Ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig. - Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak. - I alvorlige saker skal foreldre/foresatte til elever under 18 år varsles så langt det er mulig. Sanksjonene i 6 nr. 6-9 er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven. 10 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft fra Samtidig oppheves forskrift av 12. juli 2002 om ordensreglement for skolene og voksenopplæringssentrene, Oslo kommune, Oslo 16

17 videregående skole Fravær Fraværsføring, rutiner ved stort fravær Fraværsføring, rutiner ved stort og varsel fravær ved og stort varsel fravær ved stort fravær Fra forskriften 3-47 Fravær Alt fravær for elever føres på vitnemål og kompetansebevis. Fravær føres i dager og enkelttimer. Årsak til fravær kan kreves påført dokumentasjonen. Eleven har selv ansvar for å dokumentere årsaken til fraværet. For inntil 10 dager i kan en elev søke rektor om at fraværet ikke blir ført på vitnemål eller kompetansebevis dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes: - helse og velferdsgrunner - arbeid som tillitsvalgt - politisk arbeid - hjelpearbeid - lovbestemt oppmøte - representasjon i arrangementer på nasjonalt og internasjonalt nivå - inntil to dager ved religiøse høytider for elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirke. Dersom fraværet skyldes helsegrunner, må eleven legge fram legeerklæring. Fraværet må vare mer enn tre dager, og det er bare fra og med dag fire at fraværet kan strykes. Ved funksjonshemning og kronisk sykdom, kan fraværet strykes fra første fraværsdag. Merk: Eleven skal søke om slik fri fra opplæringen i god tid på forhånd. Søknad om at fravær ikke skal påføres kompetansebevis/vitnemål, sendes rektor så snart eleven har dokumentasjon. Elevene plikter å møte presis til undervisningen. Undervisningen starter når læreren kommer. All forsentkomming registreres. 17

18 videregående skole Rutiner ved stort fravær Eleven har møteplikt på skolen. Stort fravær kan anses som en alvorlig forsømmelse av elevens plikter og kan føre til nedsatt karakter i orden. Bortvisning fra resten av kurset eller tap av rett til videregående opplæring kan være en sanksjon ved stort udokumentert fravær som ikke skyldes innvilget permisjon, langvarig sykdom m.v. Fravær og vurdering i fagene Stort fravær kan føre til at eleven ikke får terminkarakter og senere heller ikke standpunktkarakter i faget Det er faglærer som avgjør om hun/han har grunnlag for å sette karakter i faget. Grunnlaget for vurdering blir gjennomgått av faglærer i de enkelte fagene. Uten standpunktkarakter kan eleven ikke gå opp til eksamen i faget. Er eksamen avholdt før standpunktkarakter settes, annulleres eksamen. Langvarig dokumentert sykefravær og andre spesielle forhold kan imidlertid gi unntak fra denne regelen. I slike tilfeller skal rådgiver og rektor kontaktes. Varsling ved ikke gitt karakter eller nedsatt karakter i orden og / eller i oppførsel Fra forskriften 3-10 Dersom det er tvil om en elev på grunn av stort fravær eller av andre særlige grunner kan få terminkarakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag, eller dersom det er fare for at eleven kan få standpunktkarakteren Nokså god eller Lite god i orden eller i atferd, må eleven og foreldrene eller de foresatte få skriftlig varsel. Varselet skal gis uten ugrunnet opphold, slik at bedre innsats kan gjøre at termin- eller fagkarakter kan settes, eller at bedre orden og atferd kan påvirke karakteren. 18

19 videregående skole Søknad om fritak for fravær ved idrettsdeltakelse Idrettsdeltakelse Fravær ved idrettsdeltakelse Elever som er utøvere på nasjonalt eller internasjonalt nivå, kan søke om fritak for fraværsføring fra skolen. Ved innvilgelse vil fravær i inntil 10 dager i forbindelse med slike arrangement, ikke føres på kompetansebevis/vitnemål. Når det gjelder karaktersetting/vurdering, gjelder vanlige regler. Hvis en elev utøver idrett på et høyt nivå og har stort fravær på grunn av dette, kan han/hun allikevel få karakter i faget. En forutsetning er at eleven følger opp faget på en tilfredsstillende måte etter avtale med faglærere/kontaktlærer. Idrett på nasjonalt nivå kan være: Internasjonale konkurranser Alle konkurranser og samlinger som arrangeres i regi av særforbund Norgesmesterskap Norges Cup - konkurranser Kretslag i konkurransesammenheng Interkretssamlinger på junior- og seniornivå Kamper og samlinger for seniorlag i elite og 1. divisjon i fotball og håndball Kamper og samlinger for seniorlag i øverste divisjon i øvrige ballidretter Kamper for juniorlag i landsserien som medfører reisevirksomhet Idrett på lavere nivå gir ikke rett til samme ordning. Eleven leverer søknad til sin kontaktlærer. Denne innhenter uttalelse fra elevenes faglærere. Kontaktlærer leverer søknaden med uttalelse til avdelingsleder for området som avgjør søknaden. Eleven må, så tidlig som mulig, levere søknaden slik at skolen kan utarbeide egnede studieopplegg

20 Elevene får fire studiedager pr. skoleår. Tre av studiedagene er faste og knyttet til heldagsprøveperioden. Utover dette kan elevene ta ut en valgfri studiedag etter egen søknad fra eleven (kan ikke tas ut mandag eller fredag). Merk også at bare maksimum 3 elever pr. klasse/gruppe kan ta ut valgfri studiedag på samme dag. Studiedag må søkes senest én uke på forhånd. Du finner eget søknadsskjema for studiedager i elevenes posthylle ved skolens kontor. Fravær ved religiøse høytider Elever som ikke tilhører Den norske kirke, har rett til fri inntil to dager hvert år i forbindelse med religiøse høytider etter vedkommendes religion. Elevene skal varsle skolen ved kontaktlærer senest én uke på forhånd. Slikt fravær inngår i kvoten på 10 dager som kan trekkes fra elevens fravær. Skjema for varsling om fravær ved religiøse høytider finner du på Fronter

Oslo kommune Utdanningsetaten Hersleb videregående skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Hersleb videregående skole SKOLENS REGLEMENT REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL I OSLOSKOLEN Ifølge opplæringsloven 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt ordensreglement for offentlige

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved Lambertseter videregående skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved Lambertseter videregående skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved Lambertseter videregående skole Forskriften er vedtatt av driftsstyret ved Lambertseter videregående skole 21.01.2013 med hjemmel i lov 17.07.1998 nr 61

Detaljer

Ordensreglement for Oslo katedralskole

Ordensreglement for Oslo katedralskole Ordensreglement for Oslo katedralskole Formål Oslo katedralskole skal være en skole preget av samarbeid, trivsel, ro, orden, respekt og medansvar. Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå dette målet,

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole 2012-2013 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte til å gå gjennom

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole 2013 2014 Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE 2016 Vennesla kommune FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringsloven) 2-9 og vedtak i Kommunestyret i Vennesla den

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL

Detaljer

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien.

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien. 1NDERØY KOMMUNE Vennalivegen 37 11111 1101 111 1.1, 111 7670 INDERØY FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I INDERØY KOMMUNE 1 Innledning 1. 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2014 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3 har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1 (inkl.idrett):

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014 Informasjonsmøte Vg3 Tirsdag 29. april 2014 HVORFOR FORELDREMØTE? Russetid og avgangseksamen Fravær og standpunktkarakterer Eksamen hjelpemidler og forberedelsestid Hva skjer på skolen fram mot sommeren?

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15 Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring

Detaljer

Foreldremøte Vg3 vår 2015

Foreldremøte Vg3 vår 2015 Foreldremøte Vg3 vår 2015 Hva nå? Russetid og avgangseksamen Fravær og standpunktkarakterer Eksamen hjelpemidler og forberedelsestid Hva skjer på skolen fram mot sommeren? 6. Støtte hjemmefra Nasjonalt

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN VEDTATT I SU/SMU Manndalen skole 13.06.2013 I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringslova) har Samarbeidsutvalget vedtatt

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS

Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS Hjemmel: Lov 1988-07-17 nr.61 3-7 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Stavanger AS den 06.05.2013 med hjemmel i lov av 17 juli 1988 nr.61

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN

KOMMUNAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN KOMMUNAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN Kapittel I. Formål og virkeområde 1. Hjemmel Denne forskriften er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune Stavanger kommune Oppvekst og levekår Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune Kapittel 1 Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglement er gitt med

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel

Forskrift om reglement for orden og oppførsel Gjesdal kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel [Kommunalt ordensreglement for skolene] Vedtatt i Driftsutvalget 22. juni 2011 Gjeldende fra 01.08.11 Skolesjefen Innledning Hjemmel Dette

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG VOKSENOPPLÆRINGA

MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG VOKSENOPPLÆRINGA MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG VOKSENOPPLÆRINGA I. Innledning 1 Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Russ og eksamen 17. mars 2015 Hvorfor foresattemøte? Informere om: Utfordringer for en Vg3-elev Informasjon om skoleåret så langt og russetiden Eksamen Høyere utdanning Aller

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

Den enkelte skole forskriftsfester fellesreglene som en del av sitt ordensreglement.

Den enkelte skole forskriftsfester fellesreglene som en del av sitt ordensreglement. ASKIM KOMMUNE FELLESREGLER FOR ORDENSREGLEMENT I ASKIMSKOLEN I Innledning 1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) 2-9 har Askim

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2013 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark Styringsdokument 2A/2010 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Ordensreglementet som er laget vil nå gjelde uavkortet for alle

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst, helse og

Detaljer

Vedtatt: 12.07.2002 Saksnr: Byrådens sak 2002; byrådens sak 33/2006 Ikrafttredelse: 01.08.2002 Versjon: 3 Dok.nr: A-0131

Vedtatt: 12.07.2002 Saksnr: Byrådens sak 2002; byrådens sak 33/2006 Ikrafttredelse: 01.08.2002 Versjon: 3 Dok.nr: A-0131 Forskrift Vedtatt av: Erstatter: Eier/ansvarlig: Bemyndiget: Byråd for kultur og utdanning Byråd for kultur og utdanning Byråd for kultur og utdanning Vedtatt: 12.07.2002 Saksnr: Byrådens sak 2002; byrådens

Detaljer

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs SKOLEREGLEMENT Revidert juni 2008 Etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16. Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16. Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16 Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Velkommen til Skien vgs! Ca 1200 elever 111 går på VO(!) To avdelinger

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I EIGERSUND KOMMUNE Vedtatt i Kultur- og oppvekstutvalget 07.04.2011 i sak KUO 014/11

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I EIGERSUND KOMMUNE Vedtatt i Kultur- og oppvekstutvalget 07.04.2011 i sak KUO 014/11 ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I EIGERSUND KOMMUNE Vedtatt i Kultur- og oppvekstutvalget 07.04.2011 i sak KUO 014/11 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Virkeområde...

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen og VG3 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Myndig, hva nå? Eksamensinformasjon Studie- og yrkesveiledning «Tett

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Sørfold kommune.

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Sørfold kommune. 1 Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Sørfold kommune. Skolen er lærings- og arbeidsplass for mange mennesker, både barn, unge og voksne. Sammen har vi et ansvar

Detaljer

Rutine for fraværsføring

Rutine for fraværsføring Rutine for fraværsføring Rutinen gjelder for alle videregående skoler i Vestfold PRESISERINGER GJORT PÅ GREVESKOGEN VIDEREGÅENDE SKOLE ER MARKERT MED RØDT OG KURSIV Dokumentreferanser: Forskrift til Opplæringslova

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

VELKOMMEN TIL Haugesund Toppidrettsgymnas (Holgersens videregående skole) SKOLEN

VELKOMMEN TIL Haugesund Toppidrettsgymnas (Holgersens videregående skole) SKOLEN VELKOMMEN TIL Haugesund Toppidrettsgymnas (Holgersens videregående skole) Du står foran et nytt skoleår og har sikkert store forventninger til skolen, klassekameratene og lærerne. Fra skolens side skal

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE AVDELING FOR SKOLE OG BARNEHAGE VEDTATT I KOMMUNESTYRE 03.09.08 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune Retten til et godt miljø og plikten til å bidra til dette: Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement

ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement Oppdatert pr. 5.08.2014 Reglementet er gitt med hjemmel i privatskoleloven og forskrifter, samt Utdanningsdirektoratets rundskriv. Reglementet er

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer, senest

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

Veiledning og tolkning av reglement for orden og oppførsel på WANG

Veiledning og tolkning av reglement for orden og oppførsel på WANG Ifølge privatskoleloven 5-2 er styret ved skolen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt ordensreglement for skoler. Styret ved WANG AS vedtok 27.01.2015 nytt reglement for orden og atferd. Reglementet

Detaljer

Ordensreglement ved Den Norske Skole Gran Canaria Grunnskole Vedtatt i styremøte februar 2012

Ordensreglement ved Den Norske Skole Gran Canaria Grunnskole Vedtatt i styremøte februar 2012 Ordensreglement ved Den Norske Skole Gran Canaria Grunnskole Vedtatt i styremøte februar 2012 Ønsket orden og adferd: Vis hensyn og respekt for andre. Hold arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen.

Detaljer

Vedtatt i herredstyret sak 81/05 den 26.09.2005. Endret HST sak 17/06 den 06.03.06

Vedtatt i herredstyret sak 81/05 den 26.09.2005. Endret HST sak 17/06 den 06.03.06 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE. Vedtatt i herredstyret sak 81/05 den 26.09.2005. Endret HST sak 17/06 den 06.03.06 I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringsloven av. 17.07.98 nr.61 av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3-7. Endret 16.06.2006. Reglene i dette

Detaljer