VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15"

Transkript

1 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole

2 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf Internett: nesbru.vgs.no Denne tilhører:... Klasse:... Min kontaktlærer:...

3 INNHOLD 4 Velkommen 8 Skolens ledergruppe og rådgivere 10 Slik vil vi ha det 12 Nyttig å vite Hva kan kontaktlærer gjøre for deg? Lærebøker Bruk av IKT Regler for IKT utlån Rådgivningstjenesten Helsetjenester Elevkontakt Miljøarbeid på Nesbru vgs. ID-kort og elevfotografering Studieverksted Skolebiblioteket Hva kan kontoret hjelpe deg med? Hva gjør du hvis du glemmer noe, mister noe eller blir frastjålet personlige eiendeler eller gjenstander? Kantinen 23 Skolerute skoleåret Skoleutvalget, Elevrådet, Skolemiljøutvalget og skolens vernetjeneste 26 Om vurdering på Nesbru videregående skole 34 Skolens ordensreglement

4 VELKOMMEN TIL ET NYTT ÅR SOM ELEV PÅ NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE, BÅDE GAMLE OG NYE ELEVER! 4 Mitt mål som elevrådsleder er å ha et godt og fungerende elevdemokrati som setter elevens behov på dagsorden. Jeg står med et elevrådstyre i ryggen som bruker sin tid, sine ressurser og krefter for at elevene på Nesbru skal ha det best mulig. For at vi skal kunne vite hva vi skal kjempe for, kjempe mot, og forbedre, trenger vi innspill fra dere. Våre innspill til skolens ledelse blir alltid tatt i mot med den respekten og verdigheten de fortjener, og vi opplever en skoleledelse som kun ønsker det beste for sine elever. Nesbru er en skole med et vidt spekter av utdanningsprogram, ulike etniske bakgrunner og mennesketyper. Mangfoldet vi har på Nesbru, er noe vi skal dyrke og sette pris på. Skolehverdagen skal være fri for alle former for mobbing og trakassering, og annen uakseptabel adferd. Elevrådsstyret vil det kommende halvåret, som foregående halvår, jobbe aktivt for å bedre skolehverdagen til elevene. Dersom du ønsker å stille som tillitselev for klassen din, og du ønsker å vite hva dette innebærer, er det bare å spørre oss som sitter i styret. Håkon Lundberg, elevrådsleder

5 5

6 KJENNETEGN FOR DEN GODE NESBRUELEVEN Nesbrueleven - er real, hensynsfull og høflig ved ikke å snakke om andre, men med andre ved ikke å bruke sosiale medier som en kanal for dårlig adferd 6 - har et direkte fokus på læring i tiden som elev på Nesbru vgs ved å kunne og benytte et bredt spekter av læringsstrategier ved å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid - er opptatt av å bidra til utviklingen av det lokale og internasjonale samfunnet ved å engasjere seg i aktiviteter for lokalsamfunnet ved å delta i skolens mange internasjonale aktiviteter og innsamlingsaksjoner - har respekt for andre menneskers verdier, kulturer, religion og tradisjoner ved å spørre om og være opptatt av hvordan andre opplever hverdagen ved å arbeide for å åpne sosiale grupperinger for alle skolens elever

7 TIL DEG SOM ER NESBRUELEV! 7 Velkommen til et nytt og spennende skoleår med mye og god, ny læring! Gjennom Veiviser n vil vi synliggjøre viktige sider ved skolegangen din; informasjon som vi forutsetter at du og dine foresatte setter dere inn i for å få kunnskap om viktige bestemmelser og regler for deg som elev på vår skole. Målet vårt er at Veiviser n skal bli lest, gjennomgått og gjerne diskutert, og kanskje få dere til å tenke gjennom og stille noen flere spørsmål om blant annet rettigheter og plikter som elever i videregående opplæring har. For øvrig oppfordrer jeg dere også til å følge med på hjemmesiden vår; Der legges det ut mye informasjon og nyheter i og om skolehverdagen. Med ønske om et godt og læringsfremmende skoleår! Knut Jore, rektor

8 SKOLENS LEDERGRUPPE OG RÅDGIVERE 8 Knut Jore Rektor Thomas Leirset Assisterende rektor Roger Kristoffersen Studieleder Bodil Holbæk Utviklingsleder Mette Wittussen Personalleder Ingrid Lütken Administrasjonsleder

9 Michael Hopstock Avdelingsleder Medier og kommunikasjon Hege Nilsen Avdelingsleder Studiespesialisering Tor Øyvind Andersen IB koordinator. 9 Terje Grimsgård Avdelingsleder Bygg- og anleggsteknikk Kamilla Bulie Avdelingsleder Design og håndverk Anne Grete Borch Rådgiver Inger Knuten Rådgiver Rune Kval Rådgiver

10 TRE ENKLE KJØREREGLER 10 Kjøreregel Nr. 1 Starten på undervisningsøkten markeres spesielt Nr. 2 PC skal kun brukes som et pedagogisk verktøy i undervisningen Nr. 3 Orden Tiltak Dagens første økt begynner med at alle elever står ved pulten/på arbeidsplassen og hilser. Lærer og elever skal være på plass med aktuelt utstyr i undervisningslokalet når undervisningsøkten begynner. Alle undervisningsøkter starter uten at PC en er åpnet. Læreren styrer bruk av PC i undervisningen. Rydd lokalet når undervisningsøkten slutter Husk at ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt!

11 11

12 Hva kan kontaktlærer gjøre for deg? Skolens kontaktlærere har ansvar for elevgrupper på enten 12, 14 eller 15 elever, avhengig av trinn og utdanningsprogram. Kontaktlærer skal bidra til et godt, trygt og læringsfremmende miljø for klassen. Kontaktlærer på vår skole skal: 12 skal bidra til et godt, trygt og læringsfremmende miljø for klassens elever og følger opp den enkelte elev og hele gruppen Kontaktlærer har blant annet ansvar for : for elevene og å gjennomføre minimum en planlagt og strukturert samtale med hver elev i hver termin (mottaksog utviklingssamtale). I disse er elevens skolegang, faglige og personlige utvikling og egenvurdering sentrale områder. Skolens mal for samtaler brukes. god kontakt med hjemmet til elever under 18 år. at elever følger med på fører eget fravær. arbeidet med elevmedvirkning og gjøre elevene kjent med Samarbeidsmodellen. å gå gjennom ordensreglementet og retningslinjer for vurdering sammen med klassen ved skolestart og ut over i skoleåret og gjøre elevene kjent med aktuelle bestemmelser i opplæringsloven og forskrift til denne.

13 Lærebøker Du får låne lærebøker gratis fra skolen. Utlånet foregår på skolebiblioteket. Lærebøkene må leveres tilbake i god stand. Du skal skrive navnet ditt og klassen du går i på innsiden av første perm i alle lærebøkene noe annet skal du ikke skrive i dem. Hvis du har mistet eller skadet en bok, må du betale et erstatningsbeløp. Det er dermed viktig at du tar godt vare på bøkene du har lånt. På slutten av hvert skoleår må du levere tilbake alle bøker som er lånt fra skolen. Innlevering av bøkene foregår de siste skoledagene før sommerferien. Bøker som ikke er levert innen den siste skoledagen, må erstattes. 13 Alle elever får tildelt bokskap på skolen. Hengelås må du skaffe selv og ta med første skoledag om høsten. Skapet må tømmes innen siste skoledag før sommerferien. Låser som ikke er fjernet innen siste skoledag, vil bli klippet. Bruk av IKT Du kan bruke egen privat PC eller skole-pc i undervisningen og ved prøver og eksamen. Akershus fylkeskommune har en avtale med Atea som gir deg muligheten til å kjøpe standard PC til en pris tilsvarende utstyrsstipendet (laveste sats) i tre år. Alle elever med ungdomsrett på Vg1, Vg2 og Vg3 får utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet uansett hvor mye forsørgerne dine tjener, eller hvor stor formue de har. Husk å søke når du har fått skoleplass. Når du søker om stipend, sjekker Lånekassen automatisk om du også kan ha rett til andre stipend.

14 Lærlinger og lærekandidater får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til lån eller andre stipend. Derfor anbefales alle å søke. Satsene for skoleåret er: Studiespesialisering og medier og kommunikasjon kr 946,- Bygg- og anleggsteknikk kr 2 095,- Design og håndverk kr 3500,- 14 Det betyr at du selv har ansvaret for at riktig programvare for undervisningen er installert. Du må passe på at evt. reparasjoner/ reinstallasjoner gjøres på den private maskinenen. Hvis du som Vg1-elev kjøper maskin via Akershus fylkeskommunes avtale, må du selv kontakte Atea for reparasjon og service. Skolens IKTavdeling har ikke lov til å utføre reparasjoner på disse. Nødvendig programvare laster du ned fra: Der finner du også mer utfyllende informasjon. IKT vil etter beste evne bistå med programinnstallasjon og support innen de grenser garantiordningen tillater. Det er ditt ansvar å holde deg oppdatert med informasjon ang. IKT som finner du på skolens hjemmeside under rubrikken: regler og rutiner. Skolens IKT avdeling og utlånsavdeling for medier og kommunikasjon ligger i 3.etasje. Hvis det er kø, må du trekke kølapp ved døren. It s learning er undervisningsplattformen og kommunikasjonsverktøyet som brukes på Nesbru. Her legges det inn oppgaver og informasjon som er viktig for deg og lærerne. E-post brukes for kommunikasjon mellom ledelsen, ansatte og foresatte som ikke har tilgang til It s learning. Skolens IKT-ressurser skal brukes til skolerelatert arbeid. Læreren bestemmer når datamaskinen skal brukes i undervisningen. Bruk

15 som opptar stor båndbredde eller krever uforholdsmessig mye diskplass, er ikke tillatt. Du er selv ansvarlig for å ha backup av arbeidene dine! Hvis det oppstår problemer, brukes den. Ta alltid backup av arbeidene dine! IKT-ressursene skal ikke brukes til å fremsette trusler og hets, utøve mobbing, opptre på rasistisk eller krenkende vis, eller til handlinger som for øvrig er i strid med norsk lov. Du har plikt til å følge skolens reglement. Hold deg oppdatert med nytt og informasjon. Det finner du på Regler for IKT utlån Du må ha med skolebevis for å låne utstyr. Utlån er på døgnbasis. Planlegg ditt lån. Du kan ikke låne utstyr for andre. Den som låner, skal selv levere utstyr tilbake. Du er ansvarlig for at utstyr blir kontrollert og tilbakelevert uten feil og mangler. Hvis du oppdager feil eller mangler på lånt utstyr, skal du straks melde fra til IKT. Forsinket innlevering fører til ordensanmerkning. Dersom du ikke overholder disse regler, nektes du lån. Du er selv ansvarlig for å ta backup av dine data. Ta godt vare på lade- og ekstrautstyr så du ikke mister noe eller blir frastjålet utstyr. Det er forbudt å gi ditt brukernavn og passord til andre. Det er strengt personlig. 15 Utlån/innlevering kun i åpningstiden til IKT som er: Kl til og til 15.00

16 Rådgivningstjenesten Trenger du noen å snakke med? Da kan både rådgivere, helsesøster eller elevkontakt være gode personer å ha en samtale med. De har alle taushetsplikt. 16 Anne Grete Borch, Inger Knuten og Rune Kval er skolens rådgivere. Vi hjelper deg med: Yrkesorientering og personlig veiledning i forbindelse med fagopplæring/skolegang/studier og yrker Valg av utdanningsprogram Informasjon om tilbud og krav ved videregående skoler, fagopplæring, teknisk fagskole, universitet og høgskoler Hvordan du kommer i kontakt med studiesteder i utlandet Søknader til fagopplæring/skolegang/studier Tilrettelegging om skoledagene føles tunge Personlig rådgivning når du har personlige og/eller sosiale vansker som har betydning for skolegangen din I tillegg arrangerer vi møter om utdanning/jobb Vi er også: Bindeledd til Oppfølgingstjenesten, Pedagogisk psykologisk tjeneste, helsesøster og andre ungdomsrelaterte hjelpeinstanser Din talsmann i klasselærerråd Voksenpersoner som lytter til det du har å si Har du problemer som kan gå ut over skolearbeidet ditt, er det viktig at du gir oss beskjed om dette. På den måten får vi bedre muligheter til å hjelpe deg Utdanningsprogram og klasser er fordelt slik mellom oss: Rune Kval: Bygg- og anleggsteknikk, tilrettelagt bygg- og anleggsteknikk, design og håndverk, 3. påbygningsår og medier og kommunikasjon Vg3 Inger Knuten: Vg1 og 2 medier og kommunikasjon, Vg1 studiespesialisering, 1MK, 2MK, Vg1 SSP Anne-Grete Borch: Vg2 og 3 studiespesialisering og 2 og 3IB

17 Helsetjenester Helsetjenesten har kontor i 1. etasje rom nr. 105 i A-fløyen. Helsesøster Anne Loe Kvalberg er til stede: Mandag , tirsdag i ulike uker , torsdag i like uker , tlf Helsesøster Tove Nokken er til stede: Tirsdag og onsdag , tlf Begge kan også kontaktes via It s learning, eller legg beskjed i hyllen i resepsjonen. Psykolog Per Martin Løken er til stede på skolen på fredager, for tidspunkt - se oppslag på døren, tlf Skolehelsetjenesten er gratis. Du trenger ikke å bestille time, men kom innom. Du får ikke fravær fra undervisningen ved besøk hos helsetjenesten. Husk bekreftelse på besøket av helsesøster!

18 Elevkontakt Skolens Elevkontakt er Rune Tokle. Han har treffetid på elevrådets kontor i kantinen - se oppslag på døren. Du når ham på mobiltelefon Rune skal bidra til at elevdemokratiet fungerer i tråd med lov- og planverk, ta initiativ til å aktivisere elevene gjennom arrangementer og følge opp skolens arbeid for et trygt, lærings- og trivselsfremmende miljø. 18 Elevkontakten har blant annet ansvar for: Skolens rus- og miljøbyggende arbeid (herunder mobbing, vold, rasisme og andre former for uakseptabel atferd) Planlegging, gjennomføring og oppfølging av det årlige elevrådsseminaret sammen med elevrådsstyret Delta i elevrådsstyremøter og i elevrådsmøter etter behov Støtte elevrådet i arbeidet med å nå målsettinger og gjennomføre planlagte aktiviteter Bidra i planlegging og gjennomføring av aksjonsdagen og styre økonomien for aksjonen Samarbeide med koordinator for internasjonalisering om Internasjonal uke/ Internasjonal dag Orientere elevrådet og elevrådsstyret om skolens drift i aktuelle saker Sørge for at elevrådsstyret orienterer ledergruppen om pågående arbeid som foregår i alle elevrådets organer og undergrupper/komiteer gjennom møteinnkalling og referat Bidra til at elevrådet ikke igangsetter vedtak som bryter med lovverk og ordensreglement Bistå elevrådsstyret med å planlegge og gjennomføre arrangementer i løpet av skoleåret

19 Miljøarbeid på Nesbru vgs. Miljøarbeider på vår skole er Jan Fredrik Dahl. Han er å finne på elevrådets kontor i kantineområdet og ute i skoleanlegget og skal bidra til et godt og trygt psykososialt og fysisk skolemiljø som fremmer elevers trivsel og læring. Han planlegger og deltar også i ulike aktiviteter og arrangementer som styrker skolemiljøet vårt. ID-kort og elevfotografering Du får identitetskort noen uker etter at du er fotografert. Fotograferingen av nye elever skjer torsdag 21. og fredag 22. august. Informasjon om dette sendes ut på It s learning og legges ut på skolens informasjonsskjermer i vestibylen. Klassefotografering skjer i uke Du skal ha ID-kortet med deg på skolen. ID-kortet er legitimasjon og skolebevis og brukes når du skal ta utskrifter og når du låner bøker fra skolen. Du kan også bli bedt om å legitimere deg på skolens område. ID-kortet brukes så lenge du er elev på vår skole. Mister du kortet, må du kjøpe nytt. Henvendelse IT-avdelingen i 3. etasje. I løpet av skoleåret vil du kunne bli spurt om du vil være med på fotografier som skal brukes f.eks. i lokalavisen eller på skolens hjemmeside. Vi ber melde fra til kontaktlærer ved skolestart dersom du vil reservere deg mot slik publisering. (eget tema i mottakssamtalen for Vg1- elever)

20 Studieverksted Skolens elever tilbys veiledning og problem- og oppgaveløsning i ulike fag. Skolens lærere og elever som bistår i arbeidet, er til stede i åpningstiden. Fremmøte i kantinen. Enkel matservering for de som skal delta i læringsaktiviteter. Tidsom: Man- og torsdag: kl 14:40-16:10. Påmelding skjer via skolens hjemmeside eller via egen app. Rune Tokle administrerer studieverkstedet. Han sender ut informasjon om tilbudet. Følg med og benytt deg av tilbudet! 20 Studieverkstedet er åpent mandag og torsdag fra kl til Skolebiblioteket På skolebiblioteket vårt i 2. etasje kan du: Arbeide med oppgaver alene og i grupper Sitte uforstyrret på lesesalen Treffe venner Låne bøker Få hjelp til å finne bøker som gir deg lyst til å lese Få hjelp til å finne boka med den rette informasjonen Få hjelp til bli en god informasjonssøker på nett Få hjelp til å vurdere kilder Få hjelp til å skrive kildelister Bibliotekarene Anette Fearnley og Kristin Gjessing hjelper deg. Velkommen til biblioteket!

21 Hva kan kontoret hjelpe deg med? Skolens kontor finner du i 1. etasje. Blant annet kan du her: Hente busskort Hente stipend (gjeldsbrev) Få karakterutskrifter Få hjelp med skoleskyss (f.eks. ved skade) Få hjelp og bistand i andre saker som angår skolegangen din Har du spørsmål eller noe du lurer på, så hjelper vi deg gjerne! Hva gjør du hvis du glemmer noe, mister noe eller blir frastjålet personlige eiendeler eller gjenstander? Hvis du glemmer eller mister noe, gå straks til kontoret og fyll ut skjema for tapt/ gjenglemt/ frastjålet gjenstand. Da vil vaktmestere og renholdere bli gjort oppmerksom på hva som er borte, og de vil lettere kunne se etter eiendelene. Husk å oppgi navn, klasse og mobiltelefonnummer når du fyller ut skjemaet. 21 Hvis du blir frastjålet eiendeler eller penger, ber vi deg om å melde fra til kontoret omgående og fylle ut skjema. Skolen har ikke erstatningsplikt i slike saker, men vi forsøker å bidra til at du kanskje får stjålet gods tilbake, bl.a. ved å kontakte politiet. Skolen oppfordrer deg også til å melde tyveriet til politiet. Det kan gjøres på nettet eller ved personlig fremmøte på Asker politistasjon eller politihuset i Sandvika. Husk å ta godt vare på eiendeler og penger!

22 Kantinen Kantinen er åpen alle skoledager fra kl til Kantinen tilbyr et variert utvalg av mat og drikke, bl.a. påsmurte baguetter, foccacia og chilibrød fra morgenen og småvarmt som panini, toast, wraps og pizza. Friske og ferske salater er populært spise. Av varmretter kan vi nevne chili con carne, lasagne og andre pastaretter, kyllinggryter, burritos og taco. Hver fredag serverer vi hjemmelaget risgrøt og saft. Til enhver tid forsøker vi å ha noen glutenfrie alternativer. 22 Av drikke har vi flere varianter av vann, melk, mineralvann, juice og smoothies. Kaffe er populært. Et begrenset utvalg kioskvarer finnes også. Noen ganger steker vi vafler eller boller. I kantinen kan du betale med kort via bankterminaler. Vi forventer at du rydder etter deg før du forlater kantinen - da blir det hyggeligere for alle! Velkommen i kantinen!

23 SKOLERUTE SKOLEÅRET FERIEDAGER OG FRIDAGER AUGUST Skolestart: Mandag SEPTEMBER OKTOBER Høstferie: uke 40 NOVEMBER DESEMBER Juleferie: f.o.m (kan endres) 23 JANUAR Juleferie: t.o.m FEBRUAR Vinterferie: uke 8 MARS APRIL Påskeferie: f.o.m t.o.m (kan endres) MAI Fri: 01.05, 14.05, JUNI Siste skoledag: tirsdag August 2014: Skoleruta for skoleåret er ikke klar pga. arbeidstidsforhandlingene mellom lærere og arbeidsgiver. Dagene over er bestemt:

24 SKOLEUTVALGET, SKOLEMILJØUTVALGET OG VERNETJENESTE FOR ELEVER I YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM 24 Skoleutvalget er skolens øverste organ. I utvalget sitter to politikere oppnevnt av Fylkestinget i Akershus fylkeskommune, to elevrepresentanter valgt av elevrådet, to representanter fra de ansatte og to fra skolens ledergruppe. Ingen av gruppene i utvalget har flertall alene. Skolens elevråd Elevrådet ledes av Håkon Lundberg og er elevenes demokratiske organ. Rune Tokle er ansatt som Elevkontakt og skal bidra til at samarbeidet sikrer skolens elever rettigheter nedfelt i lov- og regelverk. Han får også bistand i dette arbeidet fra rådgiver Rune Kval. Elevrådets aktiviteter gjøres kjent på It s learning, på hjemmesiden og skolens informasjonsskjermer og i elevrådsmøter. Skolemiljøutvalget SMU Skolemiljøutvalget tar opp saker som angår elevenes fysiske og psykososiale miljø. I utvalget sitter tre ansatte og fire elever. Skoleåret ledes skolemiljøutvalget av Magnus Baumann.

25 Skolens vernetjeneste for elever i yrkesfaglige utdanningsprogram 25 Nesbru vgs. har egen vernetjeneste for elever i yrkesfaglige utdanningsprogram. Det skal velges ett verneombud for hver av klassene eller ett verneombud for hvert trinn. Dette avgjør den enkelte avdeling. Ett av verneombudene har vervet som hovedverneombud. For skoleåret velges hovedverneombudet etter skolestart i månedsskiftet august-september. Elevvernetjenestens oppgaver er å bidra i skolens arbeid med helse, miljø og sikkerhet i verksteder og på byggeplasser sammen med faglærerne. Elevrepresentantene i vernetjenesten gis innføring i arbeidet. Birte Tennebø er skolens verneleder og har sammen med rektor ansvaret for denne tjenesten.

26 OM INDIVIDUELL VURDERING PÅ NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE Sett deg godt inn i de følgende sidene. De gjør deg bevisst på det du har krav av vurdering. Dette fordi du skal vite hva du har lært og hva du skal gjøre for å lære mer og bedre. Denne informasjonen bygger på forskrift til opplæringslovens bestemmelser. 26 Underveisvurdering og halvårsvurdering uten karakter All vurdering fram mot standpunktkarakter og eksamen er underveisvurdering. Underveisvurdering skal gi deg informasjon om hvor du står i faget og hva som skal til for god faglig utvikling. Denne rettigheten har du selv om du er fritatt for vurdering i faget. Underveisvurderingen skal gis løpende og systematisk, og den kan være både muntlig og skriftlig. En gang hvert halvår har du rett til minimum en samtale med faglærer om din utvikling ( jf. 3-11). Denne samtalen kan gjennomføres i samband med halvårsvurdering uten karakter. Halvårsvurdering med karakter skal gi deg informasjon om kompetansen din i faget ut fra hva som er forventet på tidspunktet for vurderingen. Halvårsvurdering med og uten karakter er knyttet til et bestemt tidspunkt (rett før elevene får sine karakterer). Grunnlaget for all vurdering i alle fag er kompetansemålene i faget, Innsats teller bare i kroppsøving. Egenvurdering Du skal delta aktivt i vurderingen av ditt eget arbeid, din egen kompetanse og din egen faglige utvikling, og dette er en del av underveisvurderingen.

27 Halvårsvurdering med karakter Halvårsvurdering (tidligere terminvurdering) med karakter skal gi deg informasjon om kompetansen din i faget ut fra hva som er forventet på tidspunktet for vurdering. Vurderingen gjennomføres midt i opplæringsperioden på hvert årstrinn. I noen gjennomgående fag gis det også halvårsvurdering før sommerferien. Grunnlaget for vurdering med karakter i fag er kompetansemålene i læreplanen. Det er dine faglige prestasjoner som vurderes. Innsats teller bare i kroppsøving. Sluttvurdering (standpunktkarakter) Sluttvurdering (standpunktkarakter) skal gi deg (og dine foresatte når du er under 18 år informasjon om den kompetansen du har ved avslutningen av opplæringen i faget. Det er de samlede læreplanmålene som legges til grunn for sluttvurderingen med karakter. Vurderingen skjer ut fra læreplanmålene og de vurderingskriterier som du skal være kjent med. 27 Fritak fra vurdering Fritak fra vurdering er mulig etter egne regler i skriftlig sidemål. Ellers gis ikke fritak fra vurdering i videregående skole, selv ikke om du har en individuell opplæringsplan (IOP). Når ordinær læreplan legges til grunn, skal det settes karakterer. Dersom du ikke kan følge den praktiske delen av kompetansemålene i kroppsøving, har du rett til en best mulig tilrettelagt opplæring slik at vurdering er mulig. Hvis denne opplæringen likevel ikke kan vurderes med karakter, får du fritak fra vurdering i den praktiske delen. Det gis ikke fritak fra vurdering i den teoretiske delen.

28 Konsekvenser av manglende nærvær i undervisningen Lavt nærvær og manglende deltagelse i eller innlevering av større arbeid kan føre til Ikke vurderingsgrunnlag. Det er ikke fraværet i seg selv som gir IV, men som en konsekvens av at faglærer mangler vurderingsgrunnlag. Dessuten; hvis du har høyt fravær, eller gjør deg skyldig i grove brudd på ordensreglementet, vil du kunne bli nektet deltakelse på skoleturer, ekskursjoner eller studieturer i skolens regi. 28 Rett til fratrekk av fravær Hovedregelen er at alt fravær skal føres på vitnemålet. Du kan imidlertid kreve at årsaken til fraværet blir ført som vedlegg på vitnemålet eller kompetansebeviset så lenge du legger frem nødvendig dokumentasjon. Rett til fratrekk av fravær Hovedregelen er at alt fravær skal føres på vitnemålet. Du kan imidlertid kreve at årsaken til fraværet blir ført som vedlegg på vitnemålet eller kompetansebeviset så lenge du legger frem nødvendig dokumentasjon. Etter forskrift til opplæringslov med endringer gjeldende fra ( 3-47) kan du også kreve at inntil sammenlagt 10 dager fravær i et skoleår ikke blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset dersom du kan dokumentere at fraværet skyldes: helse- og velferdsgrunner arbeid som tillitsvalgt politisk arbeid hjelpearbeid lovpålagt oppmøte (f.eks. sesjon) representasjon i arrangement på nasjonalt/internasjonalt nivå

29 For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet, må du legge frem en legeerklæring som dokumentasjon. Fravær som skyldes helsegrunner, må også være på mer enn tre virkedager, og det er bare fravær fra og med fjerde dag som kan strykes. Er du tilknyttet andre trossamfunn enn Den norske kirke, kan du innenfor rammen av 10 dager kreve at inntil to dager fravær i forbindelse med en religiøs høytid ikke føres som fravær. Hvis du er under 18 år, skal søknad om fri være undertegnet av dine foresatte. Organisert studiearbeid og skoleadministrative oppgaver skal etter avtale med faglæreren ikke føres som fravær. Faglærer kan godkjenne selvstendig studiearbeid uten fravær når dette er en konsekvens av forhold du som elev ikke har kontroll på. Hvert tilfelle må vurderes individuelt, og du må snakke med læreren din om dette. 29 Karakteren Ikke vurderingsgrunnlag (IV) Med karakteren Ikke vurderingsgrunnlag i standpunkt må du ta opp faget som privatist. Du mister altså retten til å gå opp til ny eksamen på høsten som elev. Når du ikke oppfyller alle vilkårene for å få et vitnemål, får du et kompetansebevis. Du mister også eksamenskarakter og retten til særskilt prøve neste høst. Du kan klage på vedtaket og beholde retten til å gå opp til eksamen inntil klagen er behandlet. Med karakteren IV i ett eller flere fag har du i utgangspunktet ingen automatisk rett til å gå videre på et høyere nivå. Varsel om Ikke vurderingsgrunnlag Hvis du på grunn av lite nærvær står i fare for ikke å få vurdering i ett eller flere fag til halvårs- eller standpunktoppgjøret, skal du iht. 3-7 i Forskrift til opplæringslov så fort som mulig (uten ugrunnet opphold ) varsles skriftlig. Varselet gis slik at du kan

30 forbedre deg. Det sendes hjem til deg når du er under 18 år, og en kopi legges i skolens arkiv. Hvis du er elev på Vg1 og Vg2, er dette også viktig informasjon til dine foresatte i foreldresamtalen. Eksamen, tilrettelegging og tillatte hjelpemidler Hvis du trenger tilrettelegging på eksamen f.eks. på grunn av allergiproblemer eller andre dokumenterbare forhold, må du søke skolen om dette på eget skjema. Skjemaet leveres til kontaktlærer som videreformidler det til studieleder Roger Kristoffersen. 30 Den vanligste formen for tilrettelegging er utvidet prøvetid. Det er viktig å følge reglene som gjelder for prøven, og du har selv et ansvar for å sette deg godt inn i hva som er tillatt, og hva som ikke er det. Alle hjelpemidler unntatt kommunikasjon via Internett, mobiltelefon og mobilt musikkutstyr er tillatt i de fleste fag. I matematikk er det ikke tillatt med hjelpemidler på del 1 i eksamensoppgaven. Du har selv et ansvar for å sette deg inn i reglene som gjelder for de enkelte fag. Faglærer bistår Standpunktkarakter og eksamen Når det nærmer seg eksamen, informerer skolen om aktuelle eksamensdatoer, klagerett og andre relevante fakta på It s learning, oppslagstavler og infoskjermene i vestibylen. Informasjon kan også leses på Du har rett til å klage på både standpunktkarakterer og på eksamenskarakterer. Det er ingen formell klagerett på halvårskarakterer. For denne kan du be om faglig begrunnelse. Klagefristen er 10 dager etter offentliggjøring av karakteren. Fristen må overholdes. Klager du etter fristen, kan klagen avvises. Klagen leveres direkte til skolens kontor og ikke til faglærer. Ta vare på/ noter gitte karakterer og annet materiale som kan få betydning for klagesaken din. Før du klager på en skriftlig eksamenskarakter, bør du rådføre deg med en faglærer, gjerne han/

31 hun du har hatt i faget. Klage på eksamenskarakter(-er) skal ikke begrunnes. Når det gjelder muntlig eksamen, har du bare klagerrett på åpenbare feil eller urimeligheter ved gjennomføring av eksamen, og ikke på selve fagkarakteren. Fag med karakteren 1 i standpunkt er bestått når eksamenskarakteren din er 2 eller bedre (jf. Forskrift til opplæringsloven 4-8). Utsatt, særskilt eller ny prøve Kan du dokumentere gyldig fravær til ordinær eksamen har du rett til utsatt prøve påfølgende høst. Du skal ikke betale eksamensavgift. Det er ditt eget ansvar å melde deg opp, og det gjør du ved skolens eksamenskontor. 31 Får du karakteren 1 i standpunkt i ett eller flere fag som du ikke er trukket ut til eksamen i, eller i et fag der det ikke avholdes ordinær eksamen, har du rett til særskilt prøve påfølgende høst. Heller ikke her betaler du eksamensavgift. Dette gjelder ikke hvis du får karakteren IV. Ny prøve er for deg som får karakteren 1 (ikke bestått) til eksamen i ett eller flere fag. Ny prøve gjennomføres påfølgende høst. Husk at det er ditt eget ansvar å melde deg opp ved skolens eksamenskontor. Du betaler ikke eksamensavgift. Hvis du ikke bruker retten til utsatt, særskilt eller ny prøve, må du ta eksamen i faget som privatist. Du må da betale eksamensavgift, og du må selv melde deg opp. Halvårs- eller standpunktkarakter? Du får halvårsvurdering med karakter (tidligere terminkarakter)

32 midtveis i opplæringstiden. Karakteren settes på grunnlag av dine faglige prestasjoner gjennom hele halvåret. Høsthalvåret skoleåret avsluttes , og karakterene offentliggjøres samme dag. I tillegg til karakteren har du rett til veiledning og rådgiving for mer læring. Før sommerferien 2015 får du enten halvårsvurdering eller standpunktkarakter avhengig av om faget føres videre eller avsluttes. Standpunktkarakter gis i slutten av et opplæringsløp, og gir uttrykk for kompetansen du har oppnådd på det tidspunkt karakteren settes. 32 Halvårsvurdering gis når du fortsetter med faget neste skoleår. På Vg1 yrkesfag fortsetter du med norsk, engelsk og kroppsøving på Vg2, og derfor får du halvårsvurdering i disse fagene til sommerferien. I matematikk og naturfag derimot, får du standpunktkarakter på Vg1 fordi disse fagene avsluttes da. Etter Vg2 gis bare standpunktkarakterer. På studieforberedende utdanningsprogram Vg1 (studiespesialisering) får du av samme grunn halvårsvurdering i norsk (Vg1 og 2) og fremmedspråk (Vg1 i tysk, fransk eller spansk) til sommerferien. Disse fagene fortsetter du med på Vg2. Du fortsetter også med matematikk, men etter en ny læreplan, så du får sluttvurdering i dette faget både på Vg1 og Vg2. Fag med halvårsvurdering på Vg2 (som du fortsetter med på Vg3), er norsk, historie og kroppsøving. Med fordypning i fremmedspråk i ungdomsskolen avslutter du dette faget på Vg2 med standpunktkarakter. Uten slik fordypning fra ungdomsskolen, må du fortsette med fremmedspråket på Vg3, og da får du halvårsvurdering på Vg2. Dokumentasjon som utstedes av skolen Etter avsluttet skolegang vil du motta vitnemål eller kompetanse-

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole 2013 2014 Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark Styringsdokument 2A/2010 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Ordensreglementet som er laget vil nå gjelde uavkortet for alle

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst, helse og

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Ordensreglementet. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde. Kapittel 3. Rettigheter. Kapittel 4. Orden og atferd

Ordensreglementet. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde. Kapittel 3. Rettigheter. Kapittel 4. Orden og atferd Ordensreglementet Ordensreglement for Den Norske Skolen, Malaga (DNS Malaga). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra skoleåret

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

for elever på Nesbru videregående skole 2015 16

for elever på Nesbru videregående skole 2015 16 Veiviser n for elever på Nesbru videregående skole 2015 16 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Forskrift om ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Forskrift om ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Forskrift om ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst,

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs SKOLEREGLEMENT Revidert juni 2008 Etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer, senest

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringsloven av. 17.07.98 nr.61 av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3-7. Endret 16.06.2006. Reglene i dette

Detaljer

ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement

ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement Oppdatert pr. 5.08.2014 Reglementet er gitt med hjemmel i privatskoleloven og forskrifter, samt Utdanningsdirektoratets rundskriv. Reglementet er

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Ordensreglement. Opplæringsloven kapittel 9a gir elevene rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Ordensreglement. Opplæringsloven kapittel 9a gir elevene rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Endret etter forskrift 01.11.12 Ordensreglement 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Rutine for fraværsføring

Rutine for fraværsføring Rutine for fraværsføring Rutinen gjelder for alle videregående skoler i Vestfold PRESISERINGER GJORT PÅ GREVESKOGEN VIDEREGÅENDE SKOLE ER MARKERT MED RØDT OG KURSIV Dokumentreferanser: Forskrift til Opplæringslova

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning etter opplæringsloven med forskrifter, som for eksempel skoleutvalg, skolemiljøutvalg og elevråd.

Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning etter opplæringsloven med forskrifter, som for eksempel skoleutvalg, skolemiljøutvalg og elevråd. Ordensreglement Vedtatt av fylkesdirektør, opplæringsavdelingen 15.05.11 med hjemmel i opplæringsloven 3-7 etter delegasjon fra fylkestinget til fylkesrådmannen 07.12.05 og videredelegering fra fylkesrådmannen

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Hersleb videregående skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Hersleb videregående skole SKOLENS REGLEMENT REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL I OSLOSKOLEN Ifølge opplæringsloven 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt ordensreglement for offentlige

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2013 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

Innledning www.nesbru.vgs.no

Innledning www.nesbru.vgs.no Innledning Velkommen til Nesbru videregående skole. Dette informasjonsdokumentet inneholder kort informasjon om IKT-avdelingen på Nesbru og rutiner for nyansatte for at dere skal komme i gang så raskt

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland er gitt med heimel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien.

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien. 1NDERØY KOMMUNE Vennalivegen 37 11111 1101 111 1.1, 111 7670 INDERØY FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I INDERØY KOMMUNE 1 Innledning 1. 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

Ordensreglement for skoleåret 2013-2014

Ordensreglement for skoleåret 2013-2014 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Skjetlein videregående skole Ordensreglement for skoleåret 2013-2014 Inkluderer felles ordensreglement for de videregående skolene i Sør-Trøndelag vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007.

Detaljer

Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole

Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I BUSKERUD INKLUSIV ARBEIDSINSTITUTTET Dette ordensreglementet er utarbeidet

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MELHUS VIDEREGÅENDE SKOLE (Gjeldende fra 01.08.15)

ORDENSREGLEMENT FOR MELHUS VIDEREGÅENDE SKOLE (Gjeldende fra 01.08.15) Sør-Trøndelag fylkeskommune ORDENSREGLEMENT FOR MELHUS VIDEREGÅENDE SKOLE (Gjeldende fra 01.08.15) 1. Generelt om reglementet I følge vedtak i Fylkestinget av 07.03.2007, skal alle videregående skoler

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00

VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00 VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00 SKOLEÅRET 2010-2011 Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Studierektorer Rådgivere og Leder for elevtjenesten PP-tjeneste

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.2014) Det er gjort noen få små språklige endringer som ikke er tatt

Detaljer

Ordensreglement for Oslo katedralskole

Ordensreglement for Oslo katedralskole Ordensreglement for Oslo katedralskole Formål Oslo katedralskole skal være en skole preget av samarbeid, trivsel, ro, orden, respekt og medansvar. Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå dette målet,

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

GJELDENDE REGLEMENT SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

GJELDENDE REGLEMENT SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS GJELDENDE REGLEMENT SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

ELEVHÅNDBOK SANDE 2014-2015 VIDEREGÅENDE SKOLE

ELEVHÅNDBOK SANDE 2014-2015 VIDEREGÅENDE SKOLE 1 ELEVHÅNDBOK 2014-2015 SANDE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 3 Innhold Studietilbud Skolens ledelse Skolens verdier Elevmedvirkning Praktisk informasjon Skolereglement 4 5 6 8 10 12 4 5 Dette er Sande videregående

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rett og plikt til grunnskole Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Dok.id.: 2.1.1.2.3.8 VP-S-Retningslinjer for vurdering Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 12.08.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 10

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

glemmen videregående skoles husregler

glemmen videregående skoles husregler glemmen videregående skoles husregler Et springbrett til fremtiden Glemmen videregående skole - framtidas skole for alle! For at du skal lykkes med å nå dine mål, har vi fokus på kunnskap og læring gjennom:

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel

Forskrift om reglement for orden og oppførsel Gjesdal kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel [Kommunalt ordensreglement for skolene] Vedtatt i Driftsutvalget 22. juni 2011 Gjeldende fra 01.08.11 Skolesjefen Innledning Hjemmel Dette

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring

Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring Fagenhet videregående opplæring Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring Det vises her til Forskrift til Opplæringslova kapittel 3 og kapittel 5. For deltakere i opplæring for voksne:

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS

Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS Hjemmel: Lov 1988-07-17 nr.61 3-7 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Stavanger AS den 06.05.2013 med hjemmel i lov av 17 juli 1988 nr.61

Detaljer

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Detaljer

Ordensreglement ved Den Norske Skole Gran Canaria Grunnskole Vedtatt i styremøte februar 2012

Ordensreglement ved Den Norske Skole Gran Canaria Grunnskole Vedtatt i styremøte februar 2012 Ordensreglement ved Den Norske Skole Gran Canaria Grunnskole Vedtatt i styremøte februar 2012 Ønsket orden og adferd: Vis hensyn og respekt for andre. Hold arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen.

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune Stavanger kommune Oppvekst og levekår Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune Kapittel 1 Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglement er gitt med

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I EIGERSUND KOMMUNE Vedtatt i Kultur- og oppvekstutvalget 07.04.2011 i sak KUO 014/11

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I EIGERSUND KOMMUNE Vedtatt i Kultur- og oppvekstutvalget 07.04.2011 i sak KUO 014/11 ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I EIGERSUND KOMMUNE Vedtatt i Kultur- og oppvekstutvalget 07.04.2011 i sak KUO 014/11 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Virkeområde...

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15 Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2014/2015 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole 1 Til elever, foresatte og personale! På Øygard har vi følgende motto: Alle for Øygard Øygard for alle! I dette

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring ved juridisk rådgiver Jon Kristian Sørmo og seniorrådgiver Liv Maria Dalheim

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringslovens 3-7 og 3-8. Ordensreglementet gjelder fra og med skoleåret 2009/2010

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer