Skoleguide

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skoleguide 2014-2015"

Transkript

1 STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleguide Idrettsfag Helse og oppvekstfag Restaurant og matfag Påbygging til generell studiekompetanse Institusjonsundervisning Senter for voksenes læring

2 Velkommen! Kjære elev Velkommen til nytt skoleår! Storhamar videregående skole er en skole med gode tradisjoner. Vi tilbyr tidsriktig og helhetlig kompetanse gjennom studiekompetanse og ulike yrkesutdanninger. Skolen er i stadig utvikling gjennom omfattende samarbeid med lokalsamfunnet og økende internasjonalt engasjement. Vi ser frem til at dere blir med og bidrar til egen og skolens utvikling. Utdanning er en investering i din fremtid! Vi som jobber på Storhamar er opptatt av kvalitet og utdanning i et livslangt perspektiv. Vi arbeider for at alle elever ved Storhamar som ønsker å øke sin kompetanse gjennom å ta utdanning hos oss, skal få utnyttet sitt fulle utviklingspotensial. Det er allikevel viktig å minne om at resultatene ikke kommer av seg selv! Det er du og ingen annen som kan sette målene og nå dem. Vi skal bidra med god tilrettelegging og motivere for måloppnåelse. Vår skole skal være preget av åpenhet, glede, humor, tydelige rammer og struktur. Vi tror på et inkluderende fellesskap som preges av deltakelse og medvirkning, samhandling, mestring og læring! Som rektor er jeg opptatt av at elever og lærere i fellesskap bidrar til god måloppnåelse, der vi sammen skaper kultur for læring, gjennom felles verdier og samhandling. Vi har fokus på å tilby mangfold og variasjon i læringsarbeidet. Dere er viktige bidragsytere til å skape et godt og trygt læringsmiljø for alle! Vi forventer derfor at dere som elever tar aktivt del i læringsarbeidet og i elevdemokratiet gjennom deltakelse i skolens ulike fora. Alle vi som arbeider ved skolen ser frem til nytt skoleår med stor forventning, både til oss selv og til dere. Jeg håper at du som elev opplever kvalitetene ved skolen vår og at du vil trives her hos oss. Velkommen til Storhamar og lykke til med utdanningsvalget! Hildegard Johannessen rektor Side 2

3 Skolens ledelse Rektor Hildegard Johannessen Assisterende rektor Svein Risbakken Leder pedagogisk støtte Åsa Rogstadkjærnet Leder administrativ støtte Turid Inderberg Avdelingsledere Avdelingslederne har ansvar for pedagogisk ledelse og utvikling, personalledelse, budsjett, økonomi og planarbeid for sin avdeling. Grethe Borchgrevink Alu Helse og oppvekstfag Eva Grytan Idrettsfag Åge Johansen Restaurant og matfag Ann-Cecilie Blom-Hagen Fellesfag og påbygg Tor Syversen Institusjonsundervisning og Senter for voksnes læring Side 3

4 Rådgivere, bibliotekar, kontor- og servicepersonell Rådgiverne gir opplysning og råd om yrkesvalg og videre utdanning. De gir også råd i forbindelse med faglige og personlige problemer. Rådgiverne er kontaktpersoner for PP-tjenesten og Oppfølgingstjenesten. Treffetider finner du oppslått på kontordørene, og på skolens hjemmesider. Gerd Vasaasen, rådgiver Karin Brandsnes, rådgiver Morten Rustad, rådgiver Kari Jæger, helsesøster Oddmunn Blakseth, spes.ped.rådgiver Studieveiledere Anette Lund Follestad, Janca Molthe van Doorn og Siw-Anne Moland Nes Sekretærer May Brit Egeberg, Helga Hagen, Heidi Larsen, May-Britt Jensrud Lærling kontor Hanne Elise L Bekkelund Bibliotekar Annbjørg Håker Systemansvarlig IT Stig Kjeverud Lærlinger IT Trond Nydal og Bendik D Midtlund Kantineansvarlig Frank Kjerland; Kersti Søbakk (kantine Ankersk.) Lærekand. kantine Thuy Vy Le Driftsoperatører Runar Vestli og Geir Lunde Huskoordinator Anne-Lise Martinussen Renholdere Stine S. Nordbrenden (leder), Tone Bjørnbakken, Britt Halvorsen, Anny Pinnerud, Olga Mutemba, Mona Willumstad Annet personal med elevrettet arbeid Kjersti Glestad, Marit Grindahl, Tone Gustavsson, Mari Ryberg, Astrid Homb, Rune N Larsen, Steffan Hagen, Bård-Tore Brovold, Amir Futvi, Berit Sand Lien, Dagfinn Nettum, Eva Solbakken, Wenche Engeskaug, Randi Gudmundsen, Sverre Stavsøien, Ludviga Bekkevold, Otto Østlund, Mari Ryberg, Elin- Finstad Krogh, Liv Kari Brustad, Marte Andreassen Sveen Helsesøster Helsesøster har kontor i underetasjen på Storhamar. Hun er å treffe én dag i uka. Se oppslag på døren. Side 4

5 Skolens lærere Navn Fag Navn Fag Amdal, Karin Bakåsmoen, Arild Berg, Trond Berntsen, Svanhild Bratberg, Eli B Faglærer RM Inst.underv. Inst.underv. og RM, mat Larsen, Solveig Hoel Larsen, Rigmor Team 4 Lindberg, E. Regine Lindstad, Jens W. Mat, krø Lundby, Lasse Faglærer ID Løvlien, Anne Birgitte Edvartsen, Hilde Nor, eng Ellefsæter, Arild Mat, nat Engen, Jørn Eng samf.fag Ervik, Bodil Nebb Faglærer RM Fjellstad Sølvi Foss, Aud Stine Faglærer RM, inst.underv. Frostad, Hilde Inst.underv. Furulund, Lucie, SVL Gamme, Stein Mat, nat Gottsclich-Johansen, Andrea T Tysk Gjerdal, Per-Arne Faglærer ID Graffdahl, Toril Nor Grindal, Eivor Team 4, døvetolk Halland, Marit Faglærer RM, nat.fag Hansen, Morten Krø, team 4 Hellem-Hansen, Tor Faglærer RM Hjeltnes, Helga Faglærer RM Hjerkinn, Tor Mat., nat., geo Hjermstad, Pål Mat Hoel, Bjørg Nor, samf.fag Holand, Ketil E. Inst.underv. Holmen, Sissel H og RM Houg, Jorun, nat. Høiby, Lars Henning Faglærer ID Haaberg, Tove Jordet, Marit F Juven, Odd Nor Kayser, Frode Nor, samf.fag Kemp, Bente Inst.underv. Killerud, Hanne M. SVL Kjerland, Heidi Faglærer RM Krohn, Kim Michael Faglærer RM Melbye, Bente Mikkelsen, Lise Merethe Inst og RM Myhrhaug, Anne Lise Engelsk Nessøe, Astrid Nilsen, Trond Nordeng, Christine S. Nyhuus, Mona M Nylund, Gerd Karin Ramslien, Marie K. Refsdal, Hilde Una Ros, Kristina Rustad, Morten F Rød, Marit Faglærer RM Inst.underv., norsk Fagskoletilbud, nor, eng, samf.fag Tysk, nor FEI Synspedagog Salsten, Cecilie Eng, faglærer ID Simensen, Kjetil His, krø, Slette, Martin Faglærer RM Stenberg, Mari S Sylju, Tone Syversen, Ann E. Team 4 Syversen, Rudi Faglærer RM Sæther, Aina Irene Faglærer RM, team 4 Thorgaard, Eirik Tvinnereim, Trine M. Tøndevold, Ine Vasaasen, Anders Velten, Kristin Vestnes, Janne Walle, Leif Ole Westgaard, Maria Østensen, Geir Aasmundrud, Elisabeth Nat, mat Nor, medie- og inform. Faglærer ID Eng, samf.fag SVL, norsk, his Spansk Inst.underv. Side 5

6 Elevaktiviteter Elevrådet Hver elevgruppe velger tillitselev og varatillitselev for skoleåret. Varatillitselev fungerer også som elevverneombud for sin gruppe. Tillitseleven eller vara representerer sin gruppe på elevrådsmøtene. Gruppens tillitsvalgte har som hovedoppgave å tale elevenes sak, og må derfor være orientert om elevenes syn i viktige saker. Elevrådsmøtene holdes etter oppsatt plan, eller så ofte som nødvendig. Det skal skrives referat fra elevrådsmøtene og tillitselevene er forpliktet til å holde elevgruppen oppdatert om aktuelle saker. Ledelsens kontakt med elevrådet er Hildegard Johannessen. Saker som tas opp på elevrådsmøtene kan fremmes for ledelsen og skoleutvalget. Elevrådet har to representanter i skoleutvalget. Medlemmer av elevrådet får også mulighet til å delta i andre utvalg ved skolen, og på møter, kurs og seminarer utenfor skolen. Elevrådet velger styre som består av: leder to nestledere sekretær/kasserer styremedlem(mer) Elevrådet arbeider blant annet med elevundersøkelsen, læringsmiljø, medvirkning og den kulturelle skolesekken. Dersom elevrådet eller 1/5 av elevene ønsker det, skal det holdes allmøte på saker som er viktige for elevene. Det er elevrådet som forbereder og kaller inn til allmøte. Kontaktperson for elevrådet er rektor. Kontaktperson for elevverneombudene er verneleder Dagfinn Nettum. Aktivitetsdag Det arrangeres aktivitetsdag i løpet av skoleåret. Denne dagen er ment å styrke fellesskapet og trivselen i skolemiljøet på tvers av studieretninger og elevgrupper. Side 6

7 Ungdomskortet, stipend og lån Skysskort, Innlandskort, Kulturkort Skysskort tildeles fra Hedmark trafikk for de som har rett til fri skyss. Kortet kodes for skyss mellom hjemsted og skolen når avstanden er over 6 km. Med hjemsted menes der hvor eleven bor i skoleåret. Hybelboere som bor innenfor en radius av 6 km fra skolen, har følgelig ikke rett til fri skyss. Merk at det kan innvilges skysstilskudd for hele skoleveien hvis det ikke foreligger mulighet for bruk av rutetrafikk til og fra skolen, eller avstanden mellom hjem og bussholdeplass er minst 4 km en vei. Skysskortet må medbringes hver dag. Uten gyldig kort, må eleven være forberedt på å betale på bussen. Midlertidig bevis kan utstedes ved tap av kort. Skolebevis lages av FOVEA. Elevene må ta individuelt bilde ved skolefotografering Stipend og lån Statens Lånekasse gir stipend og lån til skoleelever. Du kan søke om følgende utdanningsstipend: behovsprøvet stipend og lån (avhengig av forsørgers inntekt og formue) botillegg (for borteboere med mer enn 3 timers reisetid mellom hjem og skole, eller hvor avstanden er mer enn 40 km) utstyrsstipend (ikke behovsprøvet, beløp avhenger av programområde) Elever med ungdomsrett og skoleplass må søke om stipend og lån på nett. Ved søking på nett må eleven bruke MinID (se brosjyre). Behandlingstiden vil variere. Jo fortere du søker, jo fortere får du svar. Søknadsfrist er 15. november Svarbrev blir sendt hjem til deg. Stipend og lån utbetales den 15. i hver måned via bank. Første beløp er litt høyere enn de neste av hensyn til innkjøp av materiell osv. Merk at ved mer enn 20 dagers udokumentert fravær pr termin, er skolen forpliktet til å melde fra til Lånekassen. Utbetaling av stipend blir da stoppet. Side 7

8 Praktiske opplysninger Resepsjonen Studiested Storhamar: Mandag fredag kl 08:00-15:30. Studiested Ankerskogen: Se eget oppslag i resepsjonen Kantine Se eget oppslag i kantinene for åpningtsid Bibliotek Åpningstid mandag fredag kl 08: Undervisningstid Kl 08:15-15:45. Skoledagen kan utvides ved prosjekter, ekskursjoner eller alternative undervisningsopplegg. Garderobeskap Alle elever får tildelt eget skap. Elevene er selv ansvarlig for å kjøpe solid lås til skapet. Det anbefales ikke å legge igjen penger eller verdisaker i skolebygget. Skolen er ikke ansvarlig for å erstatte tap av elevenes eiendeler. Materialkostnader Utgifter til arbeidstøy vil være ca kr Arbeidstøy vil også kunne benyttes i videregående kurs. Lærebøker lånes ut av skolen, og elevene står økonomisk ansvarlig ved ødelagte eller tapte bøker. Ekskursjoner Skolen betaler utferder som er hjemlet i læreplaner og som er nødvendige for å nå læreplanenes mål. Ved øvrige ekskursjoner avtales inndekning ved frivillige gaver, dugnader og lignende. Merk at skolereglementet også gjelder på ekskursjoner. Føring av fravær Alt fravær skal føres. Enkelttimer ført på ulike dager kan ikke slåes sammen til hele dager. Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål etter avtale med faglærere eller rektor, skal ikke regnes som fravær (jf Forskrift til Opplæringsloven 3-47). Elevene skal gi beskjed til skolen ved faglærer, kontaktlærer eller resepsjonen allerede fra første fraværsdag. Elever kan søke om at inntil 10 dager heldagsfravær ikke skal føres på vitnemålet/ kompetansebeviset (jfr forskriften 3-47). Søknadsskjema ligger på nettsiden og leveres i resepsjonen. Det er rektor som avgjør om søknaden innvilges. Frist for innlevering av søknad er 1. juni Hvis lærer uteblir Etter 10 minutter plikter elevene å si fra til kontaktlærer, teamleder eller i resepsjonen. Godkjenning av fag, fritak fra vurdering, og slutte i fag Egne søknadsskjema kan lastes ned fra hjemmesiden eller fås i resepsjonen. Utfylt skjema med dokumentasjon leveres i resepsjonen. Side 8

9 Praktiske opplysninger Bruk av IT-utstyr Fylkeskommunens og skolens IKT-reglement for elever gjelder for bruk av IT-utstyr. For å få tilgang til skolens IT-utstyr, eget brukernavn og passord, må alle elever/foresatte undertegne på at reglementet er lest og forstått. Ny/særskilt eksamen Oppmelding til ny/særskilt eksamen i fag som ikke er bestått tidligere gjøres på eget skjema som kan lastes ned fra hjemmesidene. Frist er 15. september for høstterminen og 15. januar for vårterminen. Oppmeldingsskjema leveres resepsjonen. Røyking/snusing Det er ikke tillatt å røyke eller bruke snus i skoletiden jf. Skolereglementet. Ved overtredelse gis anmerkning og advarsel. Gjentatte overtredelser vil føre til nedsatt karakter i orden og/eller atferd. Parkering Det er kun tillatt å parkere på merkede områder. Det er ikke tillatt å parkere i inn og utkjøringen til skolen. Mopeder parkeres på oppmerket område. Sykler parkeres i egne stativer ved busslomma eller i stativene langs veggen mot kroppsøvingssalen. Forsikring/skade Fylkeskommunen har en forsikringsordning for elever som dekker reise til og fra skole, skoletiden og utplassering. Hvis en elev kommer til skade i skoletiden, skal skademelding fylles ut umiddelbart. Skademeldingen skal leveres til resepsjonen. Brann Branninstruks er slått opp i alle rom og ganger. Det blir gjennomført brannøvelser i løpet av skoleåret. Side 9

10 Opplæringslovens 9 A Opplæringsloven 9 a er elevenes arbeidsmiljølov. Kapittel 9a sikrer elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Utdanningsdirektoratet har utearbeidet en veileder til kap. 9a. Veilederen er tilgjengelig på skolens hjemmeside. Skolemiljøet har stor betydning for elevenes læringsresultat og trivsel. Skolen arbeider derfor aktivt med å bedre elevenes fysiske arbeidsmiljø og for å sikre godt psykososialt miljø. Skolens psykososiale miljø handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg mot hverandre. Ingen skal oppleve å bli sjikanert med krengende ord eller handlinger. Dette er også behandlet i elevverneombudsmappen. Fra veileder til kapittel 9a, Utdanningsdirektoratet Hvis en eller flere elever mener at skolen har et fysisk skolemiljø som gir dem ubehag, kan de eller foreldrene sende en skriftlig henvendelse til skolen. Den skal peke på det som ser ut til å være i veien med det fysiske skolemiljøet. Hvis ingenting blir gjort kan en klage på vedtaket. Hvis en eller flere elever føler seg forulempet av krenkende ord eller handlinger uten at skolen griper inn og stopper krenkelsene, kan hun/han eller foreldrene sende en skriftlig henvendelse til skolen /skoleeier. Hvis man ikke er fornøyd med vedtaket fra skolen/skoleeier, kan man klage til fylkesmannen. Saken behandles etter reglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven. Hele veilederen er tilgjengelig på skolen hjemmeside. Side 10

11 Hvem bestemmer hva? Elevråd/allmøte Skoleutvalget Ledermøte Møter for programområde/tilbud Teammøte Medbestemmelsesmøte Saker som angår elevene. Elevrådet kan fremme saker for rektor, ledergruppa og skoleutvalget. Skolens øverste styringsorgan. Består av 2 elever, 3 ansatte, rektor og assisterende rektor. Ivaretar skolens utvikling gjennom vedtak av planer, budsjetter, m.m. Består av rektor, assisterende rektor, studieleder, leder for service og ledere for de ulike programområdene og tilbudene. Utarbeider strategier og tar beslutninger for skolen som helhet. Leder og de enkelte lærerne i programområde/tilbud planlegger undervisning, felles aktiviteter, disponering av midler og pedagogisk utviklingsarbeid etc. Består av lærerne i teamet og evt. teamkoordinator: Koordinerer arbeidsplaner, fordeler timer, planlegger for prosjekter og tverrfaglige opplegg etc. Består av representanter for ledelsen og tillitsvalgte fra arbeidstakerorganisasjonene. Arbeidsmiljøutvalget Ivaretar det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet på skolen. AMU er ansvarlig for at Arbeidsmiljøloven og Forskrift om Internkontroll blir etterlevd på skolen. I dette arbeidet er hovedverneombud, verneombud og elevverneombud viktige medarbeidere. Skolen har også et Skolemiljøutvalg hvor elevene er i flertall. Skolemiljøutvalget vil blant jobbe med folkehelsespørsmål og dermed utgjøre deler av skolens Folkehelsegruppe. Overordnede rammer for skolen bestemmes av flere organer og instanser: Stortinget vedtar lover og forskrifter om videregående opplæring. Kunnskapsdepartementet utarbeider læreplaner og gir nærmere bestemmelser og rammer for videregående opplæring. Fylkesmannen i Hedmark har ansvar for eksamen og eksamensordninger sammen med Utdanningsdirektoratet og Eksamenskontoret for Hedmark. Hedmark fylkeskommune har fått delegert myndighet som skoleeier. Fylkessjefen for videregående opplæring er skolens nærmeste overordnede og har ansvar for bl.a. inntak og satsingsområder for skolene i Hedmark. Seksjon for fagopplæring har ansvar for lærlingkontrakter og oppfølging av lærlinger. Side 11

12 Skolerute Hedmark

13 Storhamar videregående skole Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: