Sol Og Vind Plusshus i Porebetong. Prosjektrapport ISBN Ref: 2010/8530-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sol Og Vind Plusshus i Porebetong. Prosjektrapport ISBN 978-82- 90122-65- 7 Ref: 2010/8530-5"

Transkript

1 Sol Og Vind Plusshus i Porebetong Prosjektrapport ISBN Ref: 2010/8530-5

2 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn for prosjektet. Målsetting. 2.0 Prosjektets utvikling til nå 3.0 Materialvalg - porebetong 4.0 Teknologi- og systemvalg 5.0 Aktivt forum på som nyttig plattform for overføring 6.0 Veien videre 7.0 Sammendrag 8.0 Kildehenvisninger 9.0 Vedlegg 2

3 1.0 Bakgrunn for prosjektet. Målsetning. Formålet med prosjektet er å realisere en bolig i porebetong med energistandard på plusshusnivå. Boligen skal innfri kravene til universell utforming, og ellers ha en helhetlig miljøprofil med fokus på materialvalg, innemiljø, komfort, holdbarhet, brukeropplevelse og gjenbruk. Teknologien og løsningene som tas i bruk skal være ev en type som er tilgjengelige og realistiske for folk flest, på flere nivå og i ulik skala. Det er et overordnet mål at prosjektet skal være forbilledlig, og det lages derfor en hjemmeside, sologvind.no, hvor det presenteres innhold som omhandler erfaringer fra research og utvelgelsesprosesser, utprøving av materialer, nyheter relatert til energi, miljø, bygg og bolig. Siden inneholder nyhetsartikler, blogg, nyttige linker, og gjenspeiler læringsprosessen vi kontinuerlig gjennomgår underveis i prosjektet. Vi ønsker å vise at det også i Norge er fullt mulig å bygge miljøbolig på fornuftig budsjett, fortsatt med bokomfort, brukervennlighet og estetikk i fokus. Vi ønsker med dette prosjektet å ha en positiv vinkling på dagens miljø- og klimautfordringer, og vise at disse langt på vei kan løses med enkle grep og kjente materialer og eksisterende teknologi. Prosjektet finansieres med oppsparte midler og egeninnsats. Formell prosjektleder er Kjell Matzow, som også er innehaver av og daglig leder i Mks24 AS. Ingvild Adéle Matzow arbeider med formgiving og koordinering av aktører, mens Kjell Matzow står for de teknologiske og økonomiske sidene av prosjektet. 2.0 Prosjektets utvikling Status pr November 2012 Via diverse omveier og blindveier gleder vi oss over at prosjektet endelig har skutt fart i riktig retning. En rekke endringer har vist seg å være nødvendige, utviklingen prosjektet har hatt har ingen av oss kunnet forutse. Læringskurven til de involverte har vært bratt, og på tross av den store forsinkelsen ift den opprinnelige fremdriftsplanen, er det med glede vi kjenner på at prosjektets iboende verdi er langt høyere nå enn for to til tre år siden. Den opprinnelige planen var å realisere prosjektet plusshus i porebetong på en tomt i Nittedal Kommune. Det ble lagt ned svært mye ressurser i dette frem til sent på høsten Da hadde prosjektet møtt mye motvind, på tross av en god start med tilsynelatende stor imøtekommenhet og velvillighet. Beslutningen om å finne ny lokasjon ble gjort, og vi gikk for en tomt i Kragerø Kommune, nærmere bestemt på Bråtøyskogen på Skåtøy. Prosjektet vekker oppsikt og interesse både i lokalmiljøet og i nettverket av leverandører, samarbeidspartnere og andre entusiaster. Tidlig i 2012 ble ny tomt kjøpt, og prosessen med å kartlegge miljø- - og klimaforhold startet dermed på nytt dog mer effektivt enn første runde. Skåtøy har flere soldager i året, et stort pluss for utvinning av varme via solfanger og elektrisitet via solcellepanel. Vindstyrke og - karakter er tilnærmet 3 ganger bedre egnet til produksjon av elektrisitet. 3

4 Den nye tomten har få fellestrekk med den opprinnelige. Med ønske om minimal inngripen i, og maksimal god utnyttelse av omgivelsene, ble det lagt ned mye arbeid i å utvikle helt nye hustegninger med utgangspunkt i omgivelsene. Mye er helt forandret, men essensen i prosjektet er blitt bevart. Bokomfort i takt med miljøet og naturen, og ikke på tross av. Minimalt miljøavtrykk, og energimessig i pluss totalt sett over et helt livsløp. Gjennomførbart for folk flest, i både større og mindre skala. Som en del av overføringsverdien og ønske om å dele prosjektet mest mulig effektivt, har vi fått på plass utkastet til Førstesiden beskriver godt intensjonen med websiden, og den er planlagt både på norsk og engelsk. Vårt prosjekt har sin egen respektive blogg, og presentasjon. Den er da interaktiv, nye innlegg presenteres som nyheter og de er åpen for kommentarer og diskusjon. Det er brukt mye tid på research etter dyktige produsenter / leverandører for å sette sammen en optimal kostnadseffektiv løsning i prosjektet vårt. Løsningene skal ikke være for avanserte eller kostbare, samtidig må de være effektive, brukervennlige og funksjonelle. Et utvalg av leverandører er allerede lagt ut på nettstedet, og vi har porebetongleverandør (H+H) som klarer våre spesifikasjonskrav. Som leverandør av hybridsolceller (Strøm+varme), vakuumrør, vedovn med vannkappe, tilkoblet systemet for vannbåren gulvvarme og varmtvannsforbruk for øvrig, har vi valgt Wee Trading, etter å ha vurdert mellom 15 og 20 alternativer. Det har skjedd svært mye på teknologifronten i prosjektperioden. Mye spennende og potensielt revolusjonerende, men det er viktig for oss at den er tilstrekkelig utprøvd og dokumentert for at vi skal vurdere å innlemme det i vårt prosjekt. Der vi har vært i tvil har vi brukt mye tid på ytterligere research og testing/innhenting av verifiserbar resultatdokumentasjon. Leverandøren vi tilslutt valgte har den nødvendige faglige tyngden i tillegg til miljø/kost/nytte- effekt, og samtlige installasjoner og komponenter i systemene er dokumentert kompatible og resultatmålt. Vi er i ferd med å inngå avtale om en 4kw husstandsvindmølle i prisområdet 250,000. Denne skal settes opp, og være funksjonell på aktuelle prosjektplass i forkant av byggestart våren 2013, slik at vi underveis begrenser strøm- forbruk med aggregat til et absolutt minimum. Dette er i tråd med prosjektmålsettingen. De største kostnadene som ikke er relatert til utstyr, tekniske løsninger, og produkter er følgelig arbeidstimer. Vi har som planlagt benyttet en arkitekt tidlig i prosjektfasen. Ingvild Adele Matzow har vært heltids engasjert i prosjektet i et drøyt år og i praksis gått i 100% stilling som prosjektkoordinator med ansvar for fremdrift, prosjektering, integrering av miljøteknologi, produktutprøving, møtevirksomhet, kommunale søknader, og medansvarlig for innhold og utforming av nettstedet sologvind.no. Websiden er inne i en omfattende søkemotoroptimalisering og integrering med flere sosiale media. Dette har en høyst vesentlig del av prosjektet, og vi mener at prosjektets overføringsverdi øker betydelig gjennom et slikt nettsted. Prosessen vi er i viser at det er stort behov for å samle ulike fag- og forskningsmiljøer på en måte som kan senke terskelen til å ta i bruk innovative løsninger for å tenke bærekraftig arkitektur og plusshus i Norge. I dag opplever potensielle miljøengasjerte utbyggere at de ikke finner nødvendig hjelp, 4

5 kompetanse, eller produkt som gjør bærekraftig utbygging mulig. Den informasjon som ligger tilgjengelig i dag er tildels ufullstendig, i enkelte tilfeller misvisende, og hovedvekten av håndtverkere/entrepenør- bransjen er ofte ikke oppdatert eller interessert. Fremdeles mangler vi eksempelvis elektrikere som har interesse i å integrere 12volt anlegg i enebolig. Å friste med positiv omtale og presentasjon til de som er positive til å tenke ut av boksen, og annerledes har derfor mer enn eń hensikt. Vi ønsker oss en smitteeffekt som vi kan oppnå ved å profilere aktører som tør å tenke annerledes. Zolas er et godt eksempel på et selskap som vi har stor tro på skal være med å løfte vårt prosjekt, og som i et større perspektiv kan bidra til å fremme våre ambisjoner. Dette er også en form for teknologi som kan integreres i eksisterende bygg. 3.0 Materialvalg Porebetong Boligen skal bygges med H+H sin Termoblokk, som er en lavenergiblokk med integrert isolering. Blokken fines i en tykkelse på 40 mm og 46 mm, med U- verdi på henholdsvis 0,13 og 0,09 W/kvmK. Vi har valgt sistnevnte. Porebetong er et materiale for arkitektegnede boliger, og oppfyller dagens krav til eleganse, funksjon og miljøriktig materiale. Målsetningen med å bruke porebetong er å få tilbake vakre, individuelle og miljøriktige løsninger. Sol og Vind Miljøbolig i porebetong er en konsept basert på naturens egne uorganiske stoffer bl.a sand, kalk og vann. Etter bearbeidelse gir det en mengde naturlige fordeler som enkel konstruksjonsteknikk, holdbarhet og et sunt inneklima som både arkitekten, håndverkeren og de som skal bo i huset kan dra nytte av. Fordeler ved bruk av porebetong i bygg Diffusjonsåpent materiale som gir sunt innehusklima Uorganisk materiale Fleksibelt/formbart Presis geometri Miljøvennlig Varmeisolerende Utprøvd God bæreevne Motstandsdyktig mot fukt og mugg Brannsikkert, klasse A1 5

6 4.0 Teknologi- og systemvalg 4.1 Oppvarming For at en bolig skal klare å produsere tilstrekkelig energi i form av varme og elektrisitet til at den blir selvforsynt er det nødvendig å redusere bruk av elektrisitet som direkte oppvarmingskilde til et absolutt minimum. Ifølge Statistisk Sentralbyrå var gjennomsnittlig energiforbruk/år i enebolig i kWh. Sintef Byggforsk har gjort en studie som viser at av det totale energiforbruket i en gjennomsnittlig husholdning, går 42 % til romoppvarming og 22 % til vannvarming. Dette utgjør totalt 64 %. Ved å benytte andre energikilder enn elektrisitet til disse formålene, reduseres dette behovet tilsvarende. Dette har vært et utgangspunkt for Sol Og Vind sitt plusshusprosjekt. De viktigste tiltak kan hovedsakelig deles inn i 3 områder: 1. Erstatte behovet for elektrisk oppvarming med miljøgunstig alternativ. 2. Energieffektiv utforming av bygg. 3. Redusert behov for elektrisk forbruk til øvrige formål. Solfanger Oppvarmingsbehovet skal i sin helhet dekkes av en kombinasjonsløsning med vakuumrør- solfanger som utnytter solvarmen fra sørvest- vendt tak i 45 graders vinkel. Denne leveres av Catch Solar Norge, som med sine prisvinnende design har dokumentert en temperatur på 100 grader celsius i solfangeren samtidig med 20 kuldegrader utetempratur. Denne formen for isolerte solfangere fanger opp inntil 1kw pr kvm. Her er det sesongvariasjoner, men selv på vinterstid har denne god effekt. Norske solenergiforskere uttaler at flere steder i Norden har minst like stort potensiale for utnyttelse av solenergi som solenergikjempen Tyskland. Førsteamanuensis Espen Olsen sier at dette ikke er noen overraskelse det følger tekstboka men er altfor lite kjent for almennheten, utenfor fagmiljøene. NORUT (Northern Research Institute) la i 2010 frem en fagartikkel som bekrefter dette, hvor flere solrike steder i Norge ble fremhevet på linje med bl.a. solrike Freiburg i Sør- Tyskland. Den kalde luften er heller ingen ulempe, tvert imot: den bidrar til kjøling av anleggene. Dette er nødvendig, og gjøres ellers av vifter. Boligen har en arkitetonisk utforming som effektivt skjermer og isolerer mot nord/nordøst, mens fasaden mot sørvest har store vindusflater som tar inn den lave vintersolen. Legg merke til overbygg som hindrer direkte sollys midt på dagen under sommermånedene, men slipper inn den lave, dyrebare vintersolen. SNITT C 6

7 Kakkelovn med vannkappe Med en optimalisert utforming og vindusplassering reduseres varmebehovet i selve konstruksjonen. Solfanger kan likevel ikke regnes med å levere mer enn ca 80% av det totale varmebehovet. I dette prosjektet, som har gratis tilgang på ved i store mengder i nærområdet har vi derfor valgt en avansert, men likevel enkel løsning der en moderne svanemerket kakkelovn med 850 l vannmagasin er koblet sammen med solfangeranlegget, og gir 22,5 kw varme som magasineres i 2-4 døgn i en akkumulatortank. Dette gir ekstremt energieffektiv fyring, og aktuelle ovn har en virkningsgrad på 87-88%. Varmen brukes til både gulvvarme i hele huset, tappevann, forvarming i oppvaskmaskin og vaskemaskin. For å demonstrere effektiviteten har vi lagt inn et svømmebasseng i en egen klimasone (se vinterhage sørlige fasade) som samtidig fungerer som en ekstern akkumulatortank nr 2. Hele systemet drives av en 12 volts pumpe som krever ca 80w forbruk. Systemet kan med andre ord fungere i ca 1 uke med normal drift med et enkelt fritidsbatteri + vedfyring, og holde hele boligen med oppvarming og varmtvann. Som reservetilførsel av varme vurderes det å installere en luft- vann hybrid varmepumpe som med 0,5kW forbruk gir 2,5kW effekt. Dette er likevel å anse som en nødløsning dersom boligen over tid er under ekstrem kulde, uten sol og med mangel på ved ikke klarer å opprette normal temperatur. Effektgraden vil i alle fall ligge på 1:4, og elektrisiteten vil være produsert på stedet - se nærmere beskrevet under pkt

8 Litt om kakkelovnen. Her skjer forbrenningen ved høye temperaturer på over 1000 grader i forbrenningsrommet. Deretter passerer de varme røykgassene gjennom kakkelovnens lange rørganger, slik at varmen i røyken effektivt tas vare på og overføres til vannet i vannkappen. Røykgassene som til slutt slipper ut har en lav middeltemperatur på kun 140 grader C. 4.2 Elektrisk kraft Prosjektet kunne utmerket vært off- grid, men ettersom dette krever bruk av batterier som lagringsplass, overskuddselektrisitet i større grad må dumpes, og en off grid løsning etter vår mening inkluderer et nødaggregat, mener vi den beste løsningen er å benytte en to- veis strømmåler og selge overskuddskraft tilbake til kraftleverandør. På den måten fungerer kraftleverandør som nødaggregat og som lagringsplass når strøm produksjonen er over eget forbruk, og omvendt. Solceller Vi har valgt høyeffektive solcellepaneler på 28,8 kvadratmeter, som har kapasitet til å produsere 6kW elektrisitet, og lokale målinger viser at Kragerø kommune har i overkant av 8

9 240 soldager. Dette indikerer at forholdene her ligger bedre til rette enn i eksempelvis Freiburg i sørtyskland som er verdensledende på solcelle energi. Med aktuelle takvinkel, og sør- vestlig retning vil også vinterhalvåret gi tilstrekkelig med elektrisitet. Refleksjoner av snø vil også bidra positivt i de vintermånedene. Siste rapport, utgitt av solenergiforeningen, bekrefter dette. I solceller konverteres energien i solens stråling direkte til elektrisitet ved hjelp av den fotovoltaiske effekten. Solceller benevnes derfor ofte PV etter engelsk PhotoVoltaics. Den klart mest utbredte av solcelleteknologiene i dag er waferbaserte solceller laget av silisium. Monokrystallinske solceller er bygget opp av en silisiumkrystall, og overflaten er derfor homogen og helst også svart som innebærer at alt lyset absorberes i solcellen. Multikrystallinske solceller består av flere krystallkorn som gir det karakteristiske fargespillet i overflaten. Som tommelfingerregel kan man si at monokrystallinske solceller har høyere effektivitet, mens multikrystallinske solceller krever mindre energi å framstille og er derfor noe billigere for samme oppgitt effekt. Typisk solcellepaneleffektivitet er 12-20%. Prinsippet bak tynnfilmteknologi er å deponere meget tynne lag av solceller på et substrat og siden bygge en modul ut fra dette. Tynnfilmsolceller benytter gjerne materialer med direkte båndgap som gjør det mulig å absorbere lyset i et meget tynt lag. De vanligste typene er CupperIndiumGalliumSelenid (CIGS), CadmiumTellurid (CdTe) og ulike silisium varianter med amorft silisium. Fordelen med tynnfilm er at det gjerne er billig å produsere og man bruker lite material i forhold til waferbaserte solceller. Ulempen er at effektiviteten jevnt over er dårligere, og at man gjerne bruker mer eksotiske materialer. Tynnfilmsolceller som er deponert på et fleksibelt substrat er bøyelige, og det muliggjør integrasjon av solcellene i tekstiler, eller i ulike typer turutstyr. Typisk solcellepaneleffektivitet er 8-12 %. I konsentrert PV (eller CPV) konsentreres sollyset ved hjelp av linser eller speil ned på en liten meget effektiv solcelle. Dette har to fordeler, for det første kan man dekke en mye mindre del av arealet med de kostbare solcellene (konsentrasjonsfaktorer på x er demonstrert). For det andre vil effektiviteten i solcellen faktisk øke med konsentrasjonsfaktor (opp til et visst punkt). Effektiviteter i overkant av 40 % er vist i laboratoriet ved å kombinere tre eller flere lag av solceller som hver virker effektivt i sin del av solspekteret. Ulempen med konsentrert PV er at en kun utnytter det direkte sollyset, så slike anlegg opererer best i ørkenstrøk og områder med lite skyer eller fuktighet i luften. I tillegg er installasjon av slike anlegg mer omfattende, da de må installeres med en dobbelakset tracker for hele tiden å peke mot solen. Dette øker imidlertid utbyttet fra solcellen. Ved høy konsentrasjonsfaktor vil man gjerne også trenge kjøling av solcellen for å unngå overoppheting og redusert effektivitet. Paneleffektiviteten ligger rundt %. 9

10 Vindturbin Norge har svært store variasjoner, og Kragerø har en av de beste forutsetninger for stabil vindbasert strømproduksjon. Utfordringer med kastevind, og støy elimineres med moderne teknologi da vi har valgt vertikal vindmølle. Modell UGE 4K er veldokumentert. Tilsvarende vindturbin har blitt installert på Operabygget i Oslo. Vår vindturbin har en kapasitet på 4kw, og allerede ved 2,5 m/sek begynner den å produsere elektrisitet. Vindutrbin og solceller drar nytte av skiftende vær. Når det er overskyet blåser det gjerne, og på enkelte solrike dager kan det i perioder være vindstille. Lokale målinger viser at Skåtøy har et års- snitt på ca 7m/sek. Annual Energy at 5.5 m/s 6000 kwh/yr Sound level at 12 m/s according to IEC : < 38 db Dette forteller oss om UGE 4K: - starter produksjonen av elektrisitet allerede ved 3,5m/s, og ved en års snitt vind på 5,5m/s vil denne produsere omlag 6000 kwh/år - NB Skåtøy har ca 7m/s snitt = dobbel produksjon - UGEs kapasitet er på 4kw kontinuerlig produksjon. - Støy mindre en 38 db = ikke et problem. (og dette ved 12m/s vind hastigheter. ) En vertikal vindturbin er ideelt for vårt prosjekt. Vi unngår sjenerende store blader og støyproblemer. En vertikal turbin er estetisk, nærmest som et skulpturelt kunstverk, og tilsvarende installasjon er montert på Den Norske Opera. Produksjonen tilsvarer forventet total årsforbruk, og sammen med et effektivt solcelleanlegg har vi beregnet en overproduksjon på 6000kw/år. Grunnen til dette er at det ikke alltid er sol, og ikke alltid er vind, og at dette sikrer stabil drift utover alle årstider dag og natt. Dette kombinert med kakkelovnspannen danner et ideelt fundament for stabil produksjon av varme og elektrisitet. 10

11 Vertikal vindturbin er enklere å vedlikeholde, og er bedre egnet for typiske Norske vindforhold. Viktige komponenter ligger plassert på bakkeplan, en tåler kastevind vesentlig bedre, og utnytter alle vindretninger i motsetning til den klassiske horisontale vindturbinen som ikke utnytter kastvind, og får slitasje og skader av uregelmessige vindforhold noe som er typiske i norge. Estetisk utrykk, høy effekt fra lave vindhastigheter og minimal støy. Rated Power Cut- in Wind Speed Rated RPM Survival Wind Speed Rated Wind Speed 4000 W 3.5 m/s (7 mph) 125 RPM 55 m/s (123 mph) 12 m/s (26 mph Solfanger hybrid Tidlig i prosjektfasen var vi sikre på at energi fra både sol og vind skulle utnyttes. Dette er energi som utfyller hverandre. Norge har like gode forutsetninger for solenergi som eksempelvis byen Freiburg i Sør- Tyskland. Solenergi kan ta mange former. Når det gjelder elektrisitetsproduksjon, er det solcelleteknologi som benyttes, men til varmeproduksjon er det solfangere som gjelder. Solfangere, eller termiske solfangere som de ofte kalles, er det mest effektive redskapet for å utnytte solenergi. Flere produsenter mener solfangerne deres utnytter opp mot 80 prosent av den innstrålte solenergien. Til sammenligning kan de mest effektive solcellene på markedet utnytte drøyt 20 prosent av den innstrålte energien. Hvordan fungerer en solfanger? Solceller fungerer best i kulde, og vi har derfor valgt en hybridløsning solcellepanel som også fungerer som tilleggs- solfanger. Denne kan på varme sommerdager reverseres og fungere som kjølesystem til solcellepanelet og øke effektiviteten med om lag 20%. Solfangere er basert på en enkel og effektiv teknologi. På samme måte som asfalt blir svært varm av solen, blir en mørk plate på solfangeren også bli varm når solen stråler på den. På denne måten samler solfangeren energi, og siden solfangeren er godt isolert, blir ikke den mørke platen inne i solfangeren like nedkjølt av omgivelsene som asfalt ville blitt. Temperaturen blir derfor høy inne i solfangeren. Bak den mørke platen i solfangeren sirkulerer en væske som varmes opp av platen. Denne væsken tar med seg varmen inn i varmelageret til bygningen solfangeren er montert på. Dette varmelageret er i prinsippet en stor varmtvannstank. Så snart varmen er inne i varmelageret kan den brukes til å varme opp tappevann eller til å varme opp vann til et eventuelt vannbåret oppvarmingssystem i bygget. De dagene solen ikke stråler inn nok varme til solfangeranlegget, må varmetanken ha en alternativ varmekilde. Her er det vanlig å bruke varmepumpe, bioenergi eller elektrisitet for 11

12 å dekke bygningens resterende varmebehov. Vi har i vårt prosjekt valgt å kombinere solfangeranlegget med en meget effektiv og rentbrennende Svensk Kakkelovn med vannkappe, se eget kapittel og illustrasjon. Som reserveløsning vil en hybrid varmepumpe som trekker kun 0,5kw leverer 2,5kw varme. Varmepumpen vil benytte elektrisitet produsert av egen vindturbin UGE 4K. Solfangere kan legges som paneler oppå takplatene eller på utsiden av veggen. De kan også integreres i bygningsstrukturen ved at deler av tak- eller veggkledningen blir erstattet med solfangere. Vi har valgt å designe solfangere som en del av taktekket, og sparer med dette kostnader tilsvarende overflaten solfanger anlegget dekker. Takvinkel er vinklet for optimal solstråling, og himmelretningen optimalisert i sørgående retning. Hvor stor en solfanger må være for å dekke en betydelig andel av bygningens energibehov, avhenger av solinnstrålingen på stedet hvor solfangeren bygges. Ut ifra beregninger Enova har gjort, vil en solfanger på omkring 25 m2 kunne dekke nesten 50 prosent av energibehovet til en enebolig i Osloområdet. I dette regnestykket legges det til grunn at solfangeren er montert hvor den utnytter energien mest effektivt, på et sørvendt tak med 60 graders helling (Enova, 2008). I følge beregninger fra Catch Solar er Optimal vinkel i Oslo- området 75 grader, men solfangeren utnytter solenergien med omtrent samme effekt også ved vanlige takvinkler. Det er derfor ikke så nøye om vinkelen er 22 grader eller om den er 75 grader. Plassering på vegg dvs. 90 grader fungerer også godt. Effektforskjellen er marginal. Ifølge Enovas kjøpsveileder for dem som skal installere solfanger, passer solfangere best for bygninger som bruker mye varmt vann og som har et energiforbruk på over kwh per år. Solenergi effektivt også i Norge Solinnstrålingen i Norge er 1 kw m² på en klar soldag i mai eller juni. Med effektive solfangere kan det meste av denne energien akkumuleres for bruk til varmtvann og varme, 550 Watt/m2 ved vår- og høst- jevndøgn og 150 Watt/m2 ved vintersolverv. Det betyr at du selv på en veldig kald vinterdag med - 20 grader, får verdifull solenergi dersom du har sol. Utetemperaturene har bare marginal betydning i forhold til solenergien. Snø virker dessuten som effektiv reflektor og øker varmeproduksjonen. Solvarme er en miljøvennlig oppvarmingskilde, og en kilde vi vil komme til å trenge mer og mer av i fremtiden, når oljeressursene tar slutt og elektrisiteten rasjoneres. Vi snakker her om solfangere for distribusjon til akkumulator eller vannbåren varme, flatpanel og vakuumpanel. Flatpanelet er enkelt bygget opp med kobberrør som er festet til en absorbatorplate, som er en farget solstrålemottaker. Panelet er isolert i bakkant, og med en glassplate i front. Solarvæsken transporterer energien til en akkumulator. Noe av energien lekker ut igjennom isolasjon og frontglasset. 12

13 Vakuumpanelet har kobberrørene plassert ned i vakuumrørene. Vakuumrørene har en mørk farge som absorberer solstrålene, og energien ledes raskt inn i solarvæsken som transporterer energien til akkumulatoren. Vakuum er den beste isolatoren, og nesten all innstrålt energi fanges opp. Vi har valgt å benytte høyeffektive vakuumpaneler fra Catch Solar. For begge panelene er det omgivelsestemperaturen som er avgjørende for energitap i kollektor. På våren og høsten kan temperaturen ute være ganske lav samtidig med at solintensiteten kan være meget god. Vakuumpanelet ivaretar innstrålingseffekten i vesentlig større grad enn et flatpanel under slike forhold. Rørene fanger opp solstrålene bedre enn en plan flate, og spesielt på tidlig morgen og sen ettermiddag, og tidlig og sent i "sesongen" får man utnyttet solenergien på en bedre måte. Når et solfangeranlegg kjøres sammen med en rentbrennende vedovn med vannkappe blir dette ekstremt effektivt. Med tilstrekkelig stor akkumulatortank vil dette lett dekke boligens totale behov for oppvarming, og tappevann året rundt. Erfaringer fra Sverige viser at selv boliger som ikke holder passivhusstandard, og eldre boliger med svakheter i islolasjon og tetthet oppnår å dekke 100% av sitt oppvarmingsbehov med et slikt kombinasjonsanlegg. I aktuelle prosjekt har vi god standard på isolasjon, og optimale forhold for opptak av solvarme. Vi har i prosjektet estimert 25kvadratmeter solcellepaneler, og en kontinuerlig produksjon på omlag 6kw effekt, tilsvarende årsproduksjon på 8000kw. Ettersom utviklingen på dette området har gått raskere en noe annet, har vi ikke bestemt oss for produkt / merke pr d.d. Det pågår bl.a energimesse i Freiburg i Tyskland og vi følger interessert med i den siste utviklingen. Effektutnyttelsen i solceller forventes å øke betraktelig i tiden fremover. Nøyaktig hvor mye vet vi ikke enda, men solceller kjøpes inn mot slutten av den praktiske ferdigstillingen av prosjektet for å sikre "høyest mulig effekt pr kvadratmeter" vi håper å nærme oss 8kW. Bruk av solfangere i Norge i dag I Norge har ikke solfangerteknologien vært særlig mye utnyttet, men potensialet er stort. Kina har benyttet solfangerteknologi lenge og er landet med flest solfangere. Kineserne hadde en installert kapasitet på 79,9 GW i På andreplass ligger Tyrkia med 7,1 GW, tett fulgt av Tyskland med 6,1 GW. (Weiss mfl, 2009). Det har lenge rådet en oppfatning i Norge om at vi ligger for langt nord til å utnytte solenergi og at det ikke er noen vits i å utnytte sol til å varme opp vann og boliger her i landet. Dette er bare en myte. Et godt plassert solfanger på en norsk bygning kan levere opp mot 60 prosent av det årlige varmebehovet til bygget. Svenskene har 13 ganger flere og danskene 28 ganger flere solfangere i forhold til innbyggertallet enn hva nordmenn har. Her i landet har man bygget to m2 solfangere per 1000 innbyggere, mens Sverige har 35 m2 og Danmark har hele 70 m2 (Aftenbladet, 2009). 13

14 Systemer som kombinerer vind og solenergi har blitt gjort mulig ved siste teknologiske utviklingen. De er integrert lett inn i de fleste hjem og er ofte forbundet med en batteri- backup system som gir energi sikkerhet i tilfelle av rutenettet feil. Kombinere fornybare energisystemer har mange positive fordeler for huseiere. Blant dem er: A.) Økt og konsekvent energiproduksjon B.) Mindre nødvendige plass per installasjon En naturlig, negativ korrelasjon mellom sol og vind- kraftproduksjon: når den ene er høy, har den andre en tendens til å være lav. Den mest åpenbare forskjellen er mellom dag og natt. Men på en større skala, sesongmessige endringer er like viktige. Kortere dager og høyere gjennomsnittlig vindhastighet begrenser solenergiproduksjon i løpet av vintermånedene, mens lengre dager gir rikelig med sol i sommermånedene. Ved overproduksjon kan man velge løsninger med backup- batterier om man vil være off- grid; ikke tilkoblet lokalt strømnett. Om man vil være on- grid, finnes det løsninger for å selge overskuddselektrisitet til strømnettet, og få en inntekt på dette. Den andre fordelen er knyttet til den fysiske plassen som kreves for fornybare energisystemer. For solcellepanel plater, øker nødvendig areal nesten proporsjonalt med effekt. For eksempel krever en to- kilowatt solsystem dobbelt så mye plass som et en- kilowatt system. For vindenergi, øker imidlertid plassbehov bare marginalt. Mastens base er den eneste nødvendige fotavtrykk på bakkenivå. Selv en standard fire- kilowatt turbin krever ca 25% så mye plass som en tilsvarende solsystem. Til sammen kan hybrid vind / solsystemer skape balansen vi er ute etter i vårt prosjekt mellom kostnader, energiproduksjon, og plass. Når dette kompletteres med vannbåren vedfyring til felles varmeakkumulator er systemet en komplett brukervennlig helhet i tråd med prosjektets intensjoner. Økonomi Prisen på et solvarme- anlegg avhenger av størrelsen og dette avhenger igjen av ditt energibehov. Ved å benytte en solenergikalkulator kan du beregne hvor mye solenergi du trenger og hvor store solfangere du trenger for å dekke energibehovet ditt. Dersom du skal dekke varmtvann til en familie så trenger du sannsynligvis ikke mer enn 6 m2. Skal du dekke både varmtvann og oppvarmingsbehov, så kan du regne mellom 10 og 15 % av bygningsarealet som solfangere. Erfaringstall tilsier at prisen per kvadratmeter med solfanger ligger rundt 3500,- ferdig installert med solfanger, varmelager, koblinger, rør og styringsenhet (ref. Catch solar) 14

15 4.3 Styresystemer og sammendrag teknologi Det finnes flere velfungerende og relativt enkle styringssystemer for varmeproduksjon og elektrisitet produsert av sol- og vindenergi. En enkel toveis måler viser over- eller underproduksjon, og det hele kan overvåkes på en webbasert enhet. Forbruket kan tilpasses, og strømkrevende utstyr kan eksempelvis benyttes i perioder med god produksjon. For fremtidige beboere er det viktig at systemet ikke krever mye vedlikehold, og at komforten oppleves som god eller svært god. Erfaringer fra solcelleanlegg fra 1970 tallet som fungerer i dag er gode eksempler på at miljøriktig teknologi ikke nødvendigvis krever at man er vaktmester på heltid, og siste generasjon solfanger har betydelig oppgradert. I svært mange land utenfor Norge er mye av denne teknologien i daglig bruk, slik at risikoen til prosjektet i stor grad ligger i gjennomføringsevne og lokale tilpasninger, ikke i teknologien i seg selv Aktivt nettforum som plattform for kunnskapsformidling Idéen til nettsiden sologvind.no tok form tidlig i prosessen, da vi selv gjerne skulle ønske at det fantes en slik side. Mangfoldet av tilbydere av energi- og miljøteknologi, er stort og uoversiktlig, og av meget varierende seriøsitet og kvalitet, og man kan fort gå seg vill. Etter hvert som vi opparbeidet oss en viss oversikt over, og varierende erfaringer med det som fantes der ute, så vi at om dette ble tilgjengelig for flere enn oss, ville kanskje også flere våge å igangsette miljøvennlige, bærekraftige byggeprosjekter. Det er lagt mye arbeid ned i nettsiden sologvind.no, og den er på mange måter et helt prosjekt i seg selv, i tillegg til selve boligen. Flere parter har vært involvert i denne prosessen, og det har tatt tid å få den slik vi ønsket. Siden er nå lansert i ny drakt, og vil i nærmeste fremtid ha flere ukentlige oppdateringer og innlegg. Vi har hittil ikke funnet noen tilsvarende norsk side, og tilbakemeldingene vi har fått fra de vi har samarbeidet med, sier det samme. I både Danmark og Sverige finnes det en liten håndfull slike sider, og de er velidg bra. Vi gleder oss over å være i forkant, og ser veldig frem til fortsettelsen. Siden skal presentere prosjektet plusshus i porebetong blant annet gjennom blogginnlegg, men den er så mye mye mer enn dette. Mulighetene til å bygge ut og på denne plattformen er uendelige. Etter å ha gått diverse omveier hva tilbydere av webrådgivning angår, har vi nå engasjert et virkelig dyktig team. Deres fokus har denne måneden vært: komplett oppgradering og strukturering integrering av blogg og sosiale medier internlinkning og søkemotoroptimering siden bygges i responsive design flytting til dedikert server Strukturen er lagt, og vi kommer til å starte oppbygging av en artikkeldatabase (i tillegg til blogg). Dette for å romme idéene og behovet vi har for fremtiden. Det er viktig at vi tenker langsiktig. Vi har nå en plattform som tåler alt som måtte komme av utvidelser. Alle disse mulighetene for utvikling skal inntil de taes i bruk "ligger skjult", slik at det aldri oppleves 15

Kjøpsveileder Solceller. Hjelp til deg som skal kjøpe solcelleanlegg.

Kjøpsveileder Solceller. Hjelp til deg som skal kjøpe solcelleanlegg. Kjøpsveileder Solceller Hjelp til deg som skal kjøpe solcelleanlegg. Solceller I likhet med solfanger, utnytter også solceller energien i solens stråler. Forskjellen er at mens solfanger varmer opp vann,

Detaljer

Kjøpsveileder solceller. Hjelp til deg som skal kjøpe solcelleanlegg.

Kjøpsveileder solceller. Hjelp til deg som skal kjøpe solcelleanlegg. Kjøpsveileder solceller Hjelp til deg som skal kjøpe solcelleanlegg. 1 Solceller I likhet med solfanger, utnytter også solceller energien i solens stråler. Forskjellen er at mens solfanger varmer opp vann,

Detaljer

Solvarme i Nordland Et VRI projekt. Potensiale for bruk solvarme og institusjonelle begrensninger Ved Bjarne Lindeløv

Solvarme i Nordland Et VRI projekt. Potensiale for bruk solvarme og institusjonelle begrensninger Ved Bjarne Lindeløv Solvarme i Nordland Et VRI projekt Potensiale for bruk solvarme og institusjonelle begrensninger Ved Bjarne Lindeløv Hva handler det om Hva er solvarme Simuleringsforsøk av solinnstråling i Nordland Bruk

Detaljer

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder Solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. 1 Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Integrerte elektroniske persienner

Integrerte elektroniske persienner Integrerte elektroniske persienner Vinduer med integrerte persienner er mer en skjerming av sjenerende sollys. Produktet i seg selv reduserer energibehovet i bygg gjennom økt isolering i glasset, og redusert

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Innspill til Energiutvalget. Norsk solenergiforening ved Åse Lekang Sørensen, Generalsekretær Høringsmøte, 22.09.11

Innspill til Energiutvalget. Norsk solenergiforening ved Åse Lekang Sørensen, Generalsekretær Høringsmøte, 22.09.11 Innspill til Energiutvalget Norsk solenergiforening ved Åse Lekang Sørensen, Generalsekretær Høringsmøte, 22.09.11 Om Norsk solenergiforening - En ikke-kommersiell organisasjon som på frivillig basis arbeider

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi

Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi BYGG FREMTIDENS BOLIG Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi Fremtidens energiløsninger gode å leve med FREMTIDENS BOLIG Komfortabelt, miljøvennlig og lønnsomt Det

Detaljer

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme.

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Kjøpsveileder Vannbåren varme Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Hva er vannbåren varme? Vannbårne varme bidrar til et godt inneklima og åpner muligheten for en fornybar og energifleksibel oppvarmingsløsning.

Detaljer

AventaSolar solvarme A NEW GENERATION OF ENERGY TECHNOLOGY

AventaSolar solvarme A NEW GENERATION OF ENERGY TECHNOLOGY A NEW GENERATION OF ENERGY TECHNOLOGY AventaSolar solvarme Aventa tilbyr effektive solvarmesystemer, som er spesielt egnet for estetisk bygningsintegrasjon. Systemene kan brukes i både små og store prosjekter

Detaljer

a new generation solar technology!

a new generation solar technology! a new generation solar technology! AventaSolar solvarme Ved å utnytte solinnstrålingen som naturlig faller på bygget ditt i rikelige mengder, blir du delvis selvforsynt med varme og dermed mer uavhengig

Detaljer

Solceller i arkitekturen

Solceller i arkitekturen Oktober 2012 Solceller i arkitekturen GETEK Kostnader Ser man solcelleanlegget som et rent kraftverk vil denne formen for energi bli relativ rimelig. Dersom forholdene legges til rette kan GETEK levere

Detaljer

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Seniorrådgiver energi Marit Thyholt, Skanska Norge 1 Skanska Teknikk - Miljøriktig bygging Innhold Om Nordahl Bruns gate 2 og arkitektkonkurransen Hvordan

Detaljer

Solvarme i kombinasjonssystemer

Solvarme i kombinasjonssystemer Solvarme i kombinasjonssystemer Gasskonferansen 2015 Oslo 24.mars 2015 Åse Lekang Sørensen Norsk solenergiforening www.solenergi.no Solvarme i kombinasjonssystemer Presentasjon: Kort om Norsk solenergiforening

Detaljer

Moduler skal leveres tilsvarende ferdig for kobling videre, og være komplett med alle tekniske føringer.

Moduler skal leveres tilsvarende ferdig for kobling videre, og være komplett med alle tekniske føringer. BYGGEBESKRIVELSE HEGGTOPPEN Tilleggsnotat tekniske anlegg Innledning I forespørselfasen er det innkommet en del spørsmål vedrørende tekniske anlegg, og dette er svart opp gjennom tilleggsopplysninger her.

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Intelli-heat Vakumrørsolfanger Vakuumrørsolfangerens (Intelli-heat) fordeler: ARNE BERGLI AS Arne Bergli AS

Intelli-heat Vakumrørsolfanger Vakuumrørsolfangerens (Intelli-heat) fordeler: ARNE BERGLI AS Arne Bergli AS Intelli-heat Vakumrørsolfanger Vakumsolfanger består av et indre og et ytre glassrør av høy kvalitet og utført i solid borosilikatglass med vakum i mellom som gir god isolering. Røret har samme oppbygging

Detaljer

NYHETER FRA PEISSELSKABET. Lukkede ildsteder for biobrensel. www.peisselskabet.no

NYHETER FRA PEISSELSKABET. Lukkede ildsteder for biobrensel. www.peisselskabet.no NYHETER FRA PEISSELSKABET Lukkede ildsteder for biobrensel www.peisselskabet.no SPENNENDE nyheter Peisselskabet lanserer nå en serie nye spennende produkter tilpasset biobrensel i form av ved eller pellets.

Detaljer

Energibygget på Union Brygge Presentasjon av Trond Åsheim

Energibygget på Union Brygge Presentasjon av Trond Åsheim Vulkan, 11. mai 2016 SOLSMARAGDEN I DRAMMEN Er det mulig å forene behovet for kortreist, miljøvennlig solenergi med fremragende arkitektur uten at det koster skjorta? Energibygget på Union Brygge Presentasjon

Detaljer

Tekniske installasjoner i Passivhus.

Tekniske installasjoner i Passivhus. . Øivind Bjørke Berntsen 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen AS Agder Wood 1 NS 3700 Passivhusstandard. (bolig) Sintef rapport 42: Kriterier for passivhus. Yrkesbygg 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong

Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong Figur 1 Situasjonskart Figur 2 Fasade mot hage På øvre Nausthaugen i Grong er det planlagt 10 miljøvennlige lavenergiboliger i rekkehus, 2 rekker

Detaljer

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring Spar strøm spar miljøet Fakta om vedfyring Økonomi Ved koster ca halvparten av strøm. Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted. Favneved koster mellom

Detaljer

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover De aller fleste hus er bygget i tre, og noen av disse er pusset så de til forveksling ligner steinhus.

Detaljer

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt!

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! MP4 MP6 Din totalleverandør av vannbåren varme Hvorfor velge vannbåren varme? Uavhengig av byggeforskrifter har argumentene for å velge vannbåren varme ikke endret

Detaljer

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri Oljefyrte oppvarmingsløsninger Oljefyrte ildsteder - Punktoppvarmingskilde - Enkeltstående

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

"Fremtidsbyen Bergen" 2009-2014. Alle land deler samme jord og er bundet av et globalt skjebnefelleskap vi er en del av dette

Fremtidsbyen Bergen 2009-2014. Alle land deler samme jord og er bundet av et globalt skjebnefelleskap vi er en del av dette Alle land deler samme jord og er bundet av et globalt skjebnefelleskap vi er en del av dette Passivhus til + hus Installasjonstekniske løsninger Av Tor Milde "Fremtidsbyen Bergen" 2009-2014 Energiproduksjon

Detaljer

Solenergi i Energimeldingen

Solenergi i Energimeldingen Solenergi i Energimeldingen Møte med Eli Jensen Olje- og energidepartementet 27.august 2015 Åse Lekang Sørensen og Yngvar Søetorp Norsk solenergiforening www.solenergi.no Norsk solenergiforening En ikke-kommersiell

Detaljer

17.11.2009 PLUSSENERGIHUS AKTIV BRUK AV SOLENERGI KLOSTERENGA. 150 sydvendte solenergihus produserer mer energi enn de bruker i året - GASA AS

17.11.2009 PLUSSENERGIHUS AKTIV BRUK AV SOLENERGI KLOSTERENGA. 150 sydvendte solenergihus produserer mer energi enn de bruker i året - GASA AS PLUSSENERGIHUS 150 sydvendte solenergihus produserer mer energi enn de bruker i året AKTIV BRUK AV SOLENERGI KLOSTERENGA - GASA AS 1 100% SELVFORSYNT MED FORNYBAR ENERGI MALMØ BO 01 MALMØ - BO01 som Kvalitetsprogram

Detaljer

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Terralun - smart skolevarme Fremtidens energiløsning for skolene Lisa Henden Groth Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Agenda Bakgrunn Terralun-konsept beskrivelse og illustrasjon Solenergi Borehullsbasert

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

NorOne og ØKOGREND SØRUM. Energiløsninger og støtteordninger. Fremtidens bygg er selvforsynt med energi.

NorOne og ØKOGREND SØRUM. Energiløsninger og støtteordninger. Fremtidens bygg er selvforsynt med energi. NorOne og ØKOGREND SØRUM Energiløsninger og støtteordninger Fremtidens bygg er selvforsynt med energi. 1 Foredragets formål Gi en oversikt over Innledning kort om energimerkeordning Energiløsninger Dagens

Detaljer

I/Pro/2240 12 Borgen/Dagslys PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER ANTALL SIDER

I/Pro/2240 12 Borgen/Dagslys PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER ANTALL SIDER NOTAT SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks: 73 59 82 85 GJELDER Borgen skole. Solskjermingssystemer

Detaljer

KOSMOS. Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 161. Solfangeranlegg. Forbruker. Solfanger Lager. Pumpe/vifte

KOSMOS. Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 161. Solfangeranlegg. Forbruker. Solfanger Lager. Pumpe/vifte Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 161 Solfanger Lager Forbruker Pumpe/vifte Solfangeranlegg Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 162 Varmt vann Beskyttelsesplate

Detaljer

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming VANNBÅREN GULVVARME Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no variantvvs.no Innhold Vannbåren gulvvarme 4 Variant

Detaljer

Passivhus Storhilderen

Passivhus Storhilderen Steinar Anda, sivilarkitekt steinar.anda@husbanken.no Anne Marie Grimsrud, sivilarkitekt Rambøll Norge AS anne.marie.grimsrud@ramboll.no Magnar Berge, sivilingeniør Høgskolen i Bergen magnar.berge@hib.no

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Innspill til nye tema i Byggforskriften (TEK): KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Dag A. Høystad Norges Naturvernforbund

Detaljer

17.11.2009 STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING KLIMAGASSKILDER I BYGGENÆRINGEN: CO2 NØYTRAL BYGNINGSKONSTRUKSJON

17.11.2009 STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING KLIMAGASSKILDER I BYGGENÆRINGEN: CO2 NØYTRAL BYGNINGSKONSTRUKSJON STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING Bydelen Kronsberg, Hannover 25% REDUKSJON av CO2-utslippene til en normal bydel. planlagt og bygget for det meste i årene 1992-1998. Virkemidler: 1. strengere bygningskrav,

Detaljer

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 75 223 412 604 878 829 845 756 508 264 134 66

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 75 223 412 604 878 829 845 756 508 264 134 66 Side 1 av 6 Datablad for solfanger system TV 5+5 840 Tappevann og vannvarme 12 m2 solfanger - 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 5594 kwh ( Østlandet - 30 takvinkel mot syd). Total

Detaljer

Passivhus: Mo i Rana Furumogata 14

Passivhus: Mo i Rana Furumogata 14 Passivhus: Mo i Rana Furumogata 14 Energieffektiv og moderne enebolig med carport. Solrik og rolig beliggenhet i etablert boligområde med fantastiske turmuligheter. Kort vei til populære Klokkerhagen fritidspark.

Detaljer

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no BIDRAG TIL GLOBAL OPPVARMING GAIA-Oslo as Bærekraftig Arkitektur og Planlegging NORGES UTSLIPP

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 90 267 494 725 1 054 995 1 014 907 609 317 161 79 6 713

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 90 267 494 725 1 054 995 1 014 907 609 317 161 79 6 713 Side 1 av 6 Datablad for solfanger system TV 6+6 840 System med platevarmeveklser for andre varmekilder 14,4 m2 solfanger - 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 8391 kwh ( Østlandet -

Detaljer

Kjøpsveileder Varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder Varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder Varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Hva er et varmestyringsanlegg? De fleste av oss kan bruke mindre energi til oppvarming, og likevel beholde eller forbedre komforten

Detaljer

Aventa og NorDan solfangere integrert i bygg

Aventa og NorDan solfangere integrert i bygg Aventa og NorDan solfangere integrert i bygg Solvarmeanlegg integrert i arkitekturen Teknologien er i dag tilgjengelig, effektiv og pålitelig. Nest etter vind er solvarme den største bidragsyter til ny

Detaljer

energikilder og bygninger Bellonahuset og Vulkan: Synergier mellom Solvarme i Guro Nereng, Bellona og Solenergidagen 2011 Jo Helge Gilje, SGP

energikilder og bygninger Bellonahuset og Vulkan: Synergier mellom Solvarme i Guro Nereng, Bellona og Solenergidagen 2011 Jo Helge Gilje, SGP Solvarme i Bellonahuset og Vulkan: Synergier mellom energikilder og bygninger Guro Nereng, Bellona og Jo Helge Gilje, SGP Solenergidagen 2011 Bellona, SGP Bellona: Internasjonal miljøorganisasjon, stiftet

Detaljer

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard - Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard Peter Bernhard Energi og miljørådgiver Asplan Viak AS Energiseminaret 2016 er «Energikappløpet med fremtiden som mål» 26. og 27. februar 2016, NMBU,

Detaljer

Datablad for solfanger system TVE 6 840 Solfanger og vannkappe vedovn eller annen varmekilde 7,2 m2 solfanger 840 liter tank

Datablad for solfanger system TVE 6 840 Solfanger og vannkappe vedovn eller annen varmekilde 7,2 m2 solfanger 840 liter tank Side 1 av 8 Datablad for solfanger system TVE 6 840 Solfanger og vannkappe vedovn eller annen varmekilde 7,2 m2 solfanger 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 4195 kwh ( Østlandet - 30

Detaljer

Manual til laboratorieøvelse. Solfanger. Foto: Stefan Tiesen, Flickr.com. Versjon: 15.01.14

Manual til laboratorieøvelse. Solfanger. Foto: Stefan Tiesen, Flickr.com. Versjon: 15.01.14 Manual til laboratorieøvelse Solfanger Foto: Stefan Tiesen, Flickr.com Versjon: 15.01.14 Teori Energi og arbeid Arbeid er et mål på bruk av krefter og har symbolet W. Energi er et mål på lagret arbeid

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Nullenergihus Froland kunnskap verdt å dele

Nullenergihus Froland kunnskap verdt å dele Nullenergihus Froland kunnskap verdt å dele v/ Bengt G Michalsen BGM arkitekter BGM Arkitekter Andre kompetanseprosjekter Eksempel: Norges første nullhus, Prosjektet og søknaden Kompetanseformidling/Kunnskapsspredning

Detaljer

Hvilke krav til gode løsninger?

Hvilke krav til gode løsninger? Hvilke krav til gode løsninger? Strenge krav mange muligheter Handler derfor om å å prioritere ulike funksjonskrav i bygget. Energi, Sol, Støy, Brann og levetid? Optimale løsninger oppnås med helhetlig

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

Container + Selvforsynte modulboliger

Container + Selvforsynte modulboliger Container + Selvforsynte modulboliger Container + Container + er en selvforsynt bolig på 13 kvadratmeter. Ved å benytte solog vindkraft og bruke banebrytende isolasjonsmaterialer sammen med smarte og effektive

Detaljer

Passiv kjøling. - Høyere komfort i nye hus. German quality since 1947

Passiv kjøling. - Høyere komfort i nye hus. German quality since 1947 Passiv kjøling - Høyere komfort i nye hus German quality since 1947 Deler av det 200 m 2 store huset er lagt med Roth Compactsystem, og resten er med nedstøpte rør i betong. Roth gulvvarmesystem gir optimal

Detaljer

Container + Selvforsynte modulboliger

Container + Selvforsynte modulboliger Container + Selvforsynte modulboliger CONTAINER + Container + er en selvforsynt bolig på 1 kvadratmeter. Ved å benytte solog vindkraft og bruke banebrytende isolasjonsmaterialer sammen med smarte og effektive

Detaljer

Passivhusseminar Grimstad 25.september 07. Steinar Anda Husbanken Regionkontor Vest. Side 1

Passivhusseminar Grimstad 25.september 07. Steinar Anda Husbanken Regionkontor Vest. Side 1 Passivhusseminar Grimstad 25.september 07 Steinar Anda Husbanken Regionkontor Vest Side 1 Løvåshagen pilotprosjekt Forkantsatsing 2,5 års samarbeid Tema: Passivhus, UU og Byggeskikk Kompetansetilskudd

Detaljer

Introduksjon til solenergi. Ragnhild Bjelland-Hanley, Norges Vel og Norsk solenergiforening Landbrukshelga 2018, 21. januar 2018

Introduksjon til solenergi. Ragnhild Bjelland-Hanley, Norges Vel og Norsk solenergiforening Landbrukshelga 2018, 21. januar 2018 Introduksjon til solenergi Ragnhild Bjelland-Hanley, Norges Vel og Norsk solenergiforening Landbrukshelga 2018, 21. januar 2018 NORGES VEL Mål: Livskraftige lokalsamfunn. Hvordan: Gjennom bærekraftig næringsutvikling

Detaljer

Vedovn Norma Idro Pergamena

Vedovn Norma Idro Pergamena Vedovn Norma Idro Pergamena Norma Idro er en ny vedovn med innebygget vannkappe som er under utvikling hos fabrikken, I tillegg til å varme opp rommet den står, er den tilkoblet det vannbårne systemet

Detaljer

10:50-11:10 Framtidens lavenergiboliger, krav og utvikling. www.bgm.no. v/ Bengt G Michalsen BGM arkitekter. Arkitekt Bengt G Michalsen AS, Grimstad

10:50-11:10 Framtidens lavenergiboliger, krav og utvikling. www.bgm.no. v/ Bengt G Michalsen BGM arkitekter. Arkitekt Bengt G Michalsen AS, Grimstad 10:50-11:10 Framtidens lavenergiboliger, krav og utvikling v/ Bengt G Michalsen BGM arkitekter i forkant BGM arkitekter Arkitektur Arealplan Formidling Offentlig bygg Næringsbygg Leilighetsbygg Bolig/fritidsbolig

Detaljer

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava 1 Forretningsidé; Glava sparer energi i bygg og tar vare på miljøet. Totalleverandør av isolasjon og tetting

Detaljer

Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger. Knut Olav Knudsen

Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger. Knut Olav Knudsen Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger Knut Olav Knudsen 60% synes boliger med oljefyr er mindre attraktive enn andre boliger En oljekjel slipper ut like mye CO 2 tilsvarende 5 biler. I en undersøkelse

Detaljer

Asplan Viak - Visjon. Vi skal være: Den fremste arena for samfunnsutvikling. Bilde fra Asplan Viaks kontor i Oslo Nominert til statens byggeskikkpris

Asplan Viak - Visjon. Vi skal være: Den fremste arena for samfunnsutvikling. Bilde fra Asplan Viaks kontor i Oslo Nominert til statens byggeskikkpris Energidagen Fornebu 2015 Powerhouse Kjørbo fra ordinært til fantastisk Peter Bernhard Energi og miljørådgiver Asplan Viak AS Dato: 6. oktober 2015 Asplan Viak - Visjon Vi skal være: Den fremste arena for

Detaljer

Energibruk i boligplanleggingen - 25.10.06 Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken. Hvorfor energisparing?

Energibruk i boligplanleggingen - 25.10.06 Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken. Hvorfor energisparing? Miljø Energibruk i boligplanleggingen - 25.10.06 Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken Hvorfor energisparing? Drivhuseffekten global oppvarming klimakatastrofer Fossile energikilder tømmes kommende global

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Oppvarmingskostnader er kjedelig, men nødvendig i et land som Norge. For å redusere dem behøver du riktig oppvarming som fungerer for huset ditt. En

Detaljer

Vi fornyer bygg. REDAir FLEX fasadesystem

Vi fornyer bygg. REDAir FLEX fasadesystem Vi fornyer bygg REDAir FLEX fasadesystem 2 3 Om oss 01 Om Morgan AS 02 Hvordan jobber vi 03 Samarbeidspartnere Vi er et byggentreprenør selskap som gjennomfører små/ mellomstore totalentreprisekontrakter

Detaljer

Energien kommer fra sola Sola som energikilde. Espen Olsen Førsteamanuensis, dr. ing. Institutt for matematiske realfag og teknologi - IMT

Energien kommer fra sola Sola som energikilde. Espen Olsen Førsteamanuensis, dr. ing. Institutt for matematiske realfag og teknologi - IMT Energien kommer fra sola Sola som energikilde Espen Olsen Førsteamanuensis, dr. ing. Institutt for matematiske realfag og teknologi - IMT Momenter i denne presentasjonen Sola som energikilde - hva er solenergi?

Detaljer

Powerhouse One i Trondheim

Powerhouse One i Trondheim Powerhouse One i Trondheim Seniorrådgiver energi Marit Thyholt Skanska Norge 1 PowerHouse - alliansen Entra Eiendom, entreprenørselskapet Skanska, arkitektfirmaet Snøhetta, aluminiumselskapet Hydro og

Detaljer

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT PASSIVHUS I BETONG T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT T-Box er det første typehus i betongelementer som oppfyller passivhuskravene. Ved å benytte prefabrikkerte betongelementer er du garantert høy komfort i ditt

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

Økolandsbyen i Hurdal. Er det mulig å leve bærekraftig og samtidig øke livskvaliteten?

Økolandsbyen i Hurdal. Er det mulig å leve bærekraftig og samtidig øke livskvaliteten? Økolandsbyen i Hurdal Er det mulig å leve bærekraftig og samtidig øke livskvaliteten? HULDRA BORETTSLAG GJØDING GÅRD - Tidl. Hurdal Prestegård - Areal: 690 daa. - 170 daa. dyrket mark - 300 daa. skog/kulturlandskap

Detaljer

Energidagen Solsmaragden i Drammen Hva har vi gjort som ingen andre har gjort før oss?

Energidagen Solsmaragden i Drammen Hva har vi gjort som ingen andre har gjort før oss? Energidagen 6.10.2015 Solsmaragden i Drammen Hva har vi gjort som ingen andre har gjort før oss? EnergiBygget på Union Brygge Presentasjon av Trond Åsheim Ansvarlig for utviklingen av Union Brygge: Union

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Sesonglagring av solenergi for utslippsfri oppvarming av bygninger hele året.

Sesonglagring av solenergi for utslippsfri oppvarming av bygninger hele året. Sesonglagring av solenergi for utslippsfri oppvarming av bygninger hele året. Fjernvarmedagene 11. -12. oktober 2016. Fornebu Petter Hieronymus Heyerdahl, Institutt for matematiske realfag og teknologi,

Detaljer

Beverskaret Terrasse. Byggetrinn 4

Beverskaret Terrasse. Byggetrinn 4 Beverskaret errasse 36 leiligheter på toppen av Haugesund med flott utsikt og stor terrasse. Dette er fjerde og siste byggetrinn i ett av byens mest ettertraktede strøk. Byggetrinn 4 Beverskaret errasse

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Asplan Viak AS Peter Bernhard Frokostmøte Bærekraftig rehabilitering Bergen, 10. desember 2014 Bakgrunn 40% Bygg står i dag for om lag 40 prosent av verdens energiforbruk,

Detaljer

PlussHus Steinkjer - forprosjekt

PlussHus Steinkjer - forprosjekt PlussHus Steinkjer - forprosjekt Sammendrag: (versjon 1. feb 11) Forprosjektets målsetning er å legge forholdene til rette for at det kan gjennomføres et hovedprosjekt hvor det skal bygges ett eller flere

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

A2 Miljøbyen Granås, Trondheim

A2 Miljøbyen Granås, Trondheim A2 Miljøbyen Granås, Trondheim Ref: Tore Wigenstad, Sintef Byggforsk A2.1 Nøkkelinformasjon Byggherre : Heimdal Utbyggingsselskap AS (HUS) Arkitekt : Madsø Sveen Utredning av energiløsninger : SINTEF Byggforsk

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Området Stavanger Forum RÅDGIVANDE INGENJÖR KYLTEKNIK

Området Stavanger Forum RÅDGIVANDE INGENJÖR KYLTEKNIK Området Stavanger Forum Ny Ishall Siddishalle n Ny Utstillingshall Eks. hotell, IMI, Stavanger Forum Fremtidig hotell Fremtidig Oilers Arena Eks. idrett Eks. idrett Vedtak energibruk Stavanger Forum De

Detaljer

Ny Bjørkelangen skole

Ny Bjørkelangen skole Ny Bjørkelangen skole Aurskog-Høland kommune Clean Tuesday Tirsdag 7. november 2017 Aurskog-Høland kommune Ole-Christian Østreng ole-christian.ostreng@ahk.no FAKTA OM KOMMUNEN: Areal: 961,66 km² 894,67

Detaljer

Norsk bygningsfysikkdag. 29.11.2011, Oslo. Oppgradering av. i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF. Hvilke tiltak er mest effektive?

Norsk bygningsfysikkdag. 29.11.2011, Oslo. Oppgradering av. i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF. Hvilke tiltak er mest effektive? Norsk bygningsfysikkdag 29.11.2011, Oslo Oppgradering av 80-tallshus til passivhusnivå i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF Hvilke tiltak er mest effektive? Hvilke tiltak er mest lønnsomme? Energibruk

Detaljer

UTKAST Foreløpige innspill fra NBBL til nye energiregler i TEK15 -

UTKAST Foreløpige innspill fra NBBL til nye energiregler i TEK15 - Oslo, 15. november 2013 UTKAST Foreløpige innspill fra NBBL til nye energiregler i TEK15 - Det vises til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) sitt arbeid med nye energiregler i TEK basert på Rambølls rapport:

Detaljer

Komfort med elektrisk gulvvarme

Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Varme gulv - en behagelig opplevelse Virkemåte og innemiljø Gulvoppvarming med elektriske varmekabler har mange fordeler som varmekilde.

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.01.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

Kan glass. produsere strøm? I eksklusivt samarbeid med:

Kan glass. produsere strøm? I eksklusivt samarbeid med: Kan glass produsere strøm? I eksklusivt samarbeid med: 02 Brosjyren inneholder bilder av bygninger som ikke har Soltech Energys produkter installert, men som illustrerer og er til inspirasjon for hva som

Detaljer

Olje- og energidepartementet epost: postmottak@oed.dep.no 22.06.2012

Olje- og energidepartementet epost: postmottak@oed.dep.no 22.06.2012 Olje- og energidepartementet epost: postmottak@oed.dep.no 22.06.2012 HØRINGSINNSPILL TIL NOU 2012:9 ENERGIUTREDNINGEN Norsk solenergiforening takker for høringsinvitasjon til NOU 2012:9 Energiutredningen,

Detaljer

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Energi og vann Varme Vi bruker mye energi for å holde det varmt inne. Ved å senke temperaturen med to grader sparer man en del energi. Redusert innetemperatur gir dessuten et bedre innemiljø. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT HiB Living Lab et laboratorium for bærekraftig bokomfort

PROSJEKTRAPPORT HiB Living Lab et laboratorium for bærekraftig bokomfort PROSJEKTRAPPORT HiB Living Lab et laboratorium for bærekraftig bokomfort Status: 2015-09-09 INNHOLD 1 Bakgrunn... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2 Oppnåelse av mål for prosjektet... 3 3 FoU-aktiviteter...

Detaljer

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS QUALITY IN WOOD SINCE 1857 TRADISJON INNOVASJON DESIGN 1 2 3 Tre er det mest miljøvennlige, vakre og mest fleksible gulvmaterialet som finnes. Det er derfor vi kun arbeider

Detaljer