FORSIDE FOR INNLEVERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSIDE FOR INNLEVERING"

Transkript

1 Prosjekt Software Engineering FORSIDE FOR INNLEVERING TILGJENGELIGHET Fri X Begrenset Emnekode og emnenavn: PJ312 - Prosjekt Software Engineering Tittel norsk: Prosjektarbeid Tittel engelsk (Hovedprosjekt): Eventuell oppdragsgiver: Romskipet Hålogaland (rocketrange) Utleveringsdato: Innleveringsdato: Antall sider: 32 Antall ord: 8034 Sammendrag (maks 100 ord): Dette er en eksamensoppgave som er gitt I Prosjekt Software Engineering (PJ312) v/norges Informasjonsteknologiske Høyskole. Denne oppgaven er knyttet til gruppe 31, som står for utviklingen av prosjektet. Eksamenscaset består av å planlegge og utvikle et nettsted for Romskipet Hålogaland. Gruppenummer: 31 Studentnavn: Studentnummer: Jørgen Simensen Øyvind Stordahl Joanne Rasathurai Ida Bergum Espen Kvalvik Stian Kristiansen Signatur: Studentens signatur er også en bekreftelse av at hun/han har gjort seg kjent med, og fulgt, NITHs retningslinjer for intellektuell redelighet (tilgjengelig på intranett). Side: 1

2 Innholdsfortegnelse 1.0 Visjon for prosjektet Mål for prosjektet Produktleveranser Resultat av akseptansetesting Vurdering av prosessen (alle sprintene) Erfaring fra JIRA Erfaring fra SCRUM Møter Roller Konklusjon Vurdering av produktet Sluttproduktet i forhold til mål for prosjektet Valg underveis Konklusjon Gruppens arbeid Tilbakeblikk på prosjektet Erfaring og anbefaling til videre arbeid Referanser/litteraturliste Internett Litteratur Andre kilder Programvare og verktøy Referanser Vedlegg Oppdatert risikoplan v Radartest med kommentar Use case diagram og tabell (aktør, use case beskrivelse) Gruppekontrakt Skjermdump GitHub Eventuelle andre vedlegg 21 Side: 2

3 1.0 Visjon for prosjektet Hålogaland, som vi fra nå av kaller for, Aurora skal være innovative, søkende og kunnskaps-delende nå og i fremtiden. Gruppen ønsker å være en sterk samarbeidspartner på web for vår kunde og hjelpe dem med å oppnå de mål og ønsker de har satt seg med sitt opplevelsessenter; Romskipet Hålogaland, og i sine eventuelle framtidige satsninger. Vi skal finne på noe helt eget, ikke bare følge malen for hva vi skal lage. Vi skal være nyskapende og bruke teknologien til å markedsføre dette prosjektet til å skape stor verdi. 2.0 Mål for prosjektet Vi skal gjennomføre et designprosjekt og utarbeide en rapport med tilhørende prosessdokumentasjon. Vår ambisjon og karaktermål er A. Prosjektet skal gjennomføres med like stort fokus på prosessen som rapporten, men viktigst er det å ha kundens behov i fokus. Samt ønsker vi å oppnå det lille ekstra. Vi skal også forsøke å oppnå alle nivåene som er oppgitt i caseteksten. Vi ønsker at alle gruppemedlemmene skal trives i prosjektet og gruppen. Vi har en felles forståelse og engasjement å oppnå de målene vi har satt for oss. Viktigste kriterium for suksess er at kunden er tilfreds med resultatet og at akseptansetesten resulterer i aksept fra kundens side. Resultatmålet til gruppen er å utvikle en mobilapplikasjon, nettside med nettbutikk og administrasjonsdel, digital markedsføringskampanje og ikke minst et fullverdig dokument innen innleveringsdato. 3.0 Produktleveranser Sprint x Produkt Beskrivelse Sprint 1 Sprint 2 SWOT-analyse og utføre vedlegg 1 (usability test o.l.) Markedsundersøkelse (kjøpsatferd, målgruppe o.l.), grafisk mock-up skisser, EARdiagram til nettsiden og første utkast av administrasjonsdelen: bruk av html og CSS mock-up til nettsiden. Bli kjent med SCRUM og prosjektstyring. Kom godt i gang med prosjektet og hadde god samarbeidsflyt. Gode tilbakemeldinger med noen kommentarer som kunne forbedres. I mangel av tid og ressurser, en god del uflaks og sykdom i gruppen førte til at vi endte med nødløsninger. Vi var ikke fornøyd med markedsundersøkelsen, og den kunne vi ha gjort bedre hvis vi kunne ha fått utført den på nytt. Side: 3

4 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6 Markedsplan, grafisk mock-up for kundedelen av nettsiden, levere database basert på EARdiagram, administrasjons grensesnitt og utvikle funksjonaliteten på nettsiden. Plan for digital markedsføring, administrasjonsdel og design. Forbedring av dokumentasjonen fra forrige sprint. Utvikling av nettsiden, kundedelen og nettbutikk. Utvikling av nettsiden, startet med å utvikle kundedelen (teknisk og visuelt), brainstorming av mobilapplikasjonen, plan for bruk av sosiale medier og relasjonsmarkedsføring Utvikle prototype av mobilapplikasjon og utvikle ferdig den endelige løsningen av nettsiden. Utføre usability test og akseptansetest. Ferdigstille sluttrapporten. Prosjekt Software Engineering Vi klarte å oppnå alle målene som vi satt for denne sprinten, også litt mer enn det vi hadde ønsket. Av dette har vi fått en god erfaring og god fremgang i arbeidet. Fått en del tilbakemelding på hjemmesiden som vi har endret på. Arbeidsinnsatsen var på et høyt nivå. Ikke nådd alle mål. Fornøyd med DM planen. Kom i gang med kundedelen og utvikling av nettbutikk, men databaser har vært vanskelig og krevd mye arbeid. Samt har vi hatt høye mål som har ført til at vi har hatt for mye arbeid og utfordringer på en gang. Burde heller fokusere på den tekniske delen. Fokus på den tekniske delen. Sykdom/fravær har rammet gruppen, dermed har vi hengt litt etter. Nådd alle målene, men hatt store utfordringer og problemer med den tekniske delen av nettsiden. Ekstra arbeid for å ta igjen tapt arbeid og levere ett akseptert sluttprodukt. Jobbet mye med den tekniske delen, mobilapplikasjonen, testing og akseptansetesten. 4.0 Resultat av akseptansetesting Akseptansetesten versjon 1.0 ble godkjent. Kunden var fornøyd med sluttproduktet, og synes det var bra at vi hadde fått til alt vi hadde planlagt. Kunden fant noen småfeil her og der, men det er feil som ikke krever mye tid for å rettes opp i. Alt fungerte slik som tiltenkt når kunden gikk gjennom oppgavene. Gruppen er selv fornøyd med utførelsen og sluttproduktet. 5.0 Vurdering av prosessen (alle sprintene) 5.1 Erfaring fra JIRA I starten var det uvant for oss å jobbe på denne måten. Det tok lang tid før vi forsto hvordan vi skulle loggeføre riktig antall timer, huske på dra over ferdige oppgaver og sette riktig antall story points. På begynnelsen satt vi for lave story points i forhold til vanskelighetsgraden på oppgavene. Hele veien frem til nå har vi ikke vært gode nok på å bryte ned oppgavene i mindre deler. Et eksempel på dette er administrasjonsdelen som vi gjerne kunne ha delt opp i Side: 4

5 flere oppgaver. Vi brukte for lang tid på planleggingsfasen. Dette har vi naturligvis blitt bedre til etterhvert. Alt i alt så er samtlige gruppemedlemmer enige i at JIRA fungerer godt for vår gruppe. Uten bruk av JIRA hadde vi mistet mye av oversikten over prosjektet. 5.2 Erfaring fra SCRUM SCRUM er et rammeverk som fungerer bra for denne typen gruppearbeid. Vi har fulgt modellen så godt vi kan, det eneste vi glemte litt i starten var bruk av SCRUM master. Det har vært til tider intensivt, spesielt de ukene hvor det var lenge siden siste sprint. Det har også vært utfordringer når det kommer til ferdigstilling av produktet. Vi fokuserte veldig mye på dokumentering i starten av prosjektet, og utsatte den tekniske delen. Derfor har det blitt stressende de siste tre sprintene, for da startet mesteparten av utviklingen. 5.3 Møter Daily stand up har vi fulgt slavisk, og dette har resultert i at alle er oppdaterte på andres arbeid til en hver tid. Vi startet hver morgen med Daily stand up. Dette står forklart nærmere i vår gruppekontrakt, (ref.: 9.4 Gruppekontrakt.) Kundemøtene har noen ganger vært for generelle, vi har fått ganske frie tøyler. Vi kunne ønske at det hadde vært litt mer kravspesifikasjoner for det endelige produktet. Vi har hatt noen tilfeller der møter har blitt tatt på Skype, utsatt og lignende, noe vi helst ville unngått. Planleggingsmøter har vi nok brukt litt for lang tid på, i forhold til hva som er normalt. Spesielt i starten av prosjektet. Å bryte ned og gi story points på oppgavene er det som har tatt mest tid. Retrospektive møter er noe vi burde brukt mer tid på etter hver sprint er over, for å reflektere over hvor ting gikk galt og hva vi gjorde riktig. Vi har alltid hatt en refleksjon etter hver sprint, men muligens en litt for kort sesjon. 5.4 Roller Vi har vært fem digitale markedsførere og en interaksjonsdesigner. Det er ingen av oss som nødvendigvis ville ha rollen som f. eks.net utvikler, men gruppen har løst dette problemet greit underveis. Vi er en gjeng med kreative hoder, som jobber godt sammen i team. 5.5 Konklusjon Vi kan etter dette 9 måneders lange (6 sprinter) prosjektet, konkludere med at vi har lært enormt mye; måten å jobbe på (SCRUM og Jira) og til det faglige. SCRUM er absolutt en foretrukket arbeidsmetode når det kommer til agile prosjekter, og vi ser nytteverdien i aller høyeste grad. Det har vært viktig for oss å lære å kjenne denne metoden og lære å bruke verktøyene som benyttes før vi skal ut i hovedprosjektet om ett semester. 6.0 Vurdering av produktet 6.1 Sluttproduktet i forhold til mål for prosjektet Vi satt oss et mål om å få en A i dette prosjektet. En A tilsier at alle nivåene i case-teksten må oppnås (ref.: 31_PJ312_2012.docx, punkt 2.0: Mål for prosjektet), det må også vises Side: 5

6 selvstendighet og kreativitet. Selv føler gruppen at samtlige nivåer er oppnådd. Vi har gjort vår egen vri på det meste, for å skape verdi for Aurora i fremtiden. Vårt endelige produkt har til slutt endt opp i en webportal hvor det er fokus på å gi publikum informasjon om opplevelsessenteret Aurora. Det skal være interaksjonsmuligheter for kunden, ved at de kan melde seg på kurs, logge inn og bestille varer fra nettbutikken. Vi har knyttet kursdelen opp mot en Google kalender, slik at administrasjonsdelen kan legge inn kommende arrangementer på senteret. Dette resulterer i at brukerne legger igjen informasjon i Aurora sin database, som senere kan integreres i et CRM system. Det er en administrasjonsdel bak webportalen, som gjør at administrasjonsdelen kan legge til nye administratorer, legge til nye produkter og slette produkter fra nettbutikken. Alt som er integrert i vår webportal, har tatt utgangspunkt i analysene vi har gjort tidligere i prosjektet. Alt er godt gjennomtenkt og vurdert av gruppemedlemmene. Webportalen er knyttet opp mot sosiale medier som Facebook og Twitter. På Facebook har vi også planlagt en digital markedsføringskampanje med QR kode som fører brukerne videre til vår Windows Phone applikasjon. Denne applikasjonen er i utgangspunktet en informasjonsapplikasjon om opplevelsessenteret med en integrert konkurranse. Konkurransen er til for at grupper på maks fem personer fra videregående kan delta. Konkurransen går ut på at deltagerne skal filme en selvlaget rakett (med gitte ingredienser), og sende inn. Deltagerne må legge igjen brukerinformasjon som navn og epost. Hele ideen bak dette er for å få kundedatabasen til å vokse og bruke informasjonen videre i relasjonsmarkedsføring. Når elevene går i 9. klasse, sender Aurora ut e-post tilbud til elever og klasser om klassetur opp til Andøya. Relasjonsmarkedsføringen skal føre til salg og lojale kunder for opplevelsessenteret. Alt dette har vi oppnådd i løpet av prosjektet og alle gruppemedlemmene er fornøyde med sluttproduktet. Kunden har godkjent med produktet, og vi har fryst leveransen. 6.2 Valg underveis Mesteparten av valgene har vi gjort i samsvar med de bestemmelser og føringer som allerede var satt i oppgaven. Vi har i gruppen drøftet internt om hvilke valg vi følte best kunne gi oss den løsningen vi ønsket å lage. I første sprint var det ingen tekniske valg som skulle gjøres annet enn hvilke prosjektstyrings verktøy som skulle brukes og prøve å komme godt inn i oppgavene vi hadde foran oss. I sprint nummer to var det mye dokumentasjon som skulle på plass før vi kunne begi oss ut på den tekniske delen. Først i sprint tre kunne vi ta stilling til de ønsker og føringer som vår kunde under et møte med oss hadde informert og utdypet mer om. Det ble her laget en grafisk mock-up av siden med fokus på bruker fra dag en. (Ref.: figur 3.5, sprint 3) Vi ønsket at det skulle være så lett og oversiktlig som mulig å navigere seg rundt på siden slik vi så for oss at den skulle bli. Dette ville vi også at skulle være i samsvar med de retningslinjer for god usability fra Sturla Bakkes fag, introduksjon til interaksjonsdesign (DS160). Da vi nå var kommet til sprint nummer fire ble det etter hvert flere tekniske valg som skulle på plass. Herunder, programmeringsspråk, databasekonstruksjon, nettbutikk, logg inn, grensesnitt av administrasjonsområdet, Slide show/javascript. (Ref.: punkt 8.1, sprint 4) Side: 6

7 I sprint nummer fem innså vi til slutt at mange av de tekniske løsningene ikke lot seg integrere så godt som vi gjerne hadde ønsket. Dette medførte at vi gjorde en helomvending på mye av strukturen på siden for å få en bedre integrasjon med databasen og nettbutikken samtidig som vi forsøkte å opprettholde god design og usability. Blant annet kodingen av nettbutikken bød på utfordringer vi i forholdsvis høy grad hadde undervurdert. I sprint seks hadde vi satt som mål at vi skulle teste siden på et lite utvalg brukere, men likevel tilstrekkelig mange nok til at tallene og tilbakemeldingene kunne brukes. Tilbakemeldingene vi fikk ved disse testene ga oss en god pekepinn på hva som fungerte bra, men også noen ting som kunne endres. For eksempel fikk vi tilbakemelding på at noen av bildeseriene vi hadde på siden skapte hodebry og tok for mye fokus vekk fra informasjonen på siden på grunn av hastigheten på slideshowet. Ting som vi skulle endre på var (ref.: Usability testing av nettsiden). - Mulighet for å klikke på bildene for å gå videre til artikler på siden. - Bedre informasjon for hvor, hvem og hva man var kommet til på forsiden. - Presisere godt at det er snakk om et opplevelsessenter. - Bedre ryddighet på det som ligger under Tjenester evt. en endring av denne. - Pressebilder, mer tilrettelagt for pressen å kunne hente bilder til bruk eksternt. - Litt uryddig lagt opp hvilke kurs som tilbys. Etter denne delen har vi lagt opp til at det lettere skal komme fram hva og hvem opplevelsessenteret henger sammen med eller samarbeider som NAROM, Andøya Rocket Range osv. På grunn av tidsmangel har vi valgt å kutte ut med å velge størrelse og antall produkter i nettbutikken. Videre i sprinten har vi også klart å produsere en Windows Phone (WP7) applikasjon. Valgene vi har gjort med denne reflekterer kunnskapsnivået vi til nå har opparbeidet oss. En del av dette har heller ikke vært en del av pensum, men enkelte personer på gruppen har med sitt pågangsmot vist oss hvordan dette kunne løses på en god måte. På denne delen har vi forsøkt så langt vi kunne å ta hensyn til brukervennlighet og design for å gjøre den så lett å manøvrere seg rundt på som mulig. Under utviklingen av denne Microsoft Phone (WP7) applikasjonen besluttet vi å ta i bruk så enkle virkemidler som mulig. Vi valgte å bruke de samme retningslinjene for usability som vi ellers har fulgt gjennom sprintene og fokus på at applikasjonen skulle være så enkel å bruke som mulig. Noe av dette var forholdsvis nytt terreng for de som skulle utvikle applikasjonen, men etter en del gjennomgang av diverse kilder klarte vi til slutt å finne en løsning som på sikt kan fungere godt opp imot kampanjen vi ser for oss at Aurora skal ha i vår leveranse. Se på hvilke programvaren vi har brukt til utvikling av applikasjonen. (Ref.: 8.4 Programvare og verktøy). 7.0 Konklusjon 7.1 Gruppens arbeid Alt i alt har gruppen fungert godt, hatt høy arbeidsmoral og kreativitet. Vi er fornøyd med at vi har oppnådd målene i forhold nivåene som er oppgitt i case-teksten. I løpet av dette skoleåret har gruppen jobbet sammen i flere ulike fag. Noe som har resultert til at teamarbeidet har blitt sterkere. I faget teknologi og organisasjon (BU111) hadde vi en Side: 7

8 innlevering hvor vi skrev om de ulike fasene i teamutvikling. Slik som vi ser det nå så har vi nådd frigjøringsfasen, hvor man har tillit og full trygghet til hverandre. Dette kan vi også se på effektiviteten i arbeidet mot slutten av prosjektet. Nå er vi inn i den siste fasen fase: Fornøyelsesfasen hvor gruppen må se seg uten i fra og evaluere prosessen. Prosjektet er over og hver av medlemmene splittes. Det innebærer en sorg periode. Når vi ser tilbake på det vi har gjort frem til nå, så ser vi at noen elementer kunne vi ha forbedret, men med tiden vi hadde til rådighet konkluderer vi med at vi er fornøyd med sluttproduktet. 7.2 Tilbakeblikk på prosjektet Når vi ser tilbake på prosessen underveis ser vi at ting har endret seg drastisk siden første sprint. (Ref.: 9.3 Usecase diagram og tabell). I starten har vi sett for et helt annet sluttprodukt enn det vi faktisk endte opp med. Mye av grunnen til dette er kundens referanse underveis. 7.3 Erfaring og anbefaling til videre arbeid Med tanke på erfaring har vi lært mye underveis og vi har tilegnet oss kunnskap om prosjektstyringsverktøy som vil komme oss til gode i videre arbeid, både ved skoler og i arbeidslivet. Et viktig punkt som vi ønsker å trekke frem av våre erfaringer er at vi burde disponere god tid på den tekniske delen. Vi burde benytte risikoplanen i større grad i tilfelle oppsto noe i gruppen. 8.0 Referanser/litteraturliste 8.1 Internett Sprint 1 #1 - Artikkel fra NRK, Gerd Elise Martinsen, publisert , Skal bygge virtuelt romskip : [besøkt ] #2 - Artikkel fra NAROM, publisert , Stolt av Andøya : [besøkt ] #3- Informasjonsside om ARS fra NAROM, 2011, Andøya rakettskytefelt [besøkt ] #4 - Spaceport sverige og ice sitt nordlysprosjekt: Artikkel fra NRK, Robert Greiner, publisert , Vil sende nordlysturister i rommet : [ ] #5 - Statistisk Sentralbyrå (2010): Den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen. Prisnivå på konsumvarer og tjenester : Statistisk Sentralbyrå [online]. Tilgjengelig fra [besøkt ] #6 - NITH It s learning, Eivind Brevik, Ressurser Info om kurspriser, overnatting m.m : https://www.itslearning.com/main.aspx?courseid=591&elementid=71956&elementtype=8 [besøkt ] #7 - NHO reiseliv og Statistikknett.com, Gunnar Nilsen ved SSB i Tromsø: [ ] #8 - Artikkel fra nettopp, Isak Horgar, publisert , Launch!! [besøkt ] #9 - Facebooksiden til NAROM, av NAROM, opprettet , NAROM [besøkt ] Side: 8

9 #10 - Twittersiden til rocketrange, av rocketrange, opprettet [besøkt ] #11 - Hjemmesiden til VilVite Bergen, opprettet av VilVite, [besøkt ] #12 - Hjemmesiden til Vitensenteret, [ ] #13 - Artikkel fra nordlys.no, Stefan Amlie, publisert , Frykter at Finland tar nordlysturistene [besøkt ] #14 - Hjemmesiden til INSPIRIA. [besøkt ] Sprint 2 #15 Artikkel fra Universitets Avisen, publisert av Synne Ressem, Jentesmal og guttesmak for realfag : [Besøkt 29. november 2011] #16 Statistisk Sentralbyrå (2010): Norsk kulturbarometer 2008 : Tilgjengelig fra: [Besøkt 29.november 2011] #17 Innlegg fra Investopedia, Dual Income, No Kids DINKS : [Besøkt 30. November 2011] #18 Innlegg fra Visit Sweden, WHOPs - wealthy healthy older people : [Besøkt 30. November 2011] #19 - Statistisk Sentralbyrå (2010), Vi ferierer oftest i Norden [Besøkt 1.desemeber 2011] #20 Innovasjon Norge, Kvalitetsrapport, laget av Synovate publisert June 2009, Innvation Norway Exploring motivations For Nature Based Holidays : %20markedsdata/Censydiam%20rapport%20til%20hjemmesider.pdf?epslanguage=no [Besøkt 1.desemeber 2011] Sprint 3 #21 Nord Norge, Nordlys, magi på nattehimmelen : [Besøkt ] #22 Kampanje, Samarbeidspartnes Kongsberg gruppen For Norway Expo 2010, Powered by Nature : [Besøkt ] #23 Reiseguide (nordlys destinasjoner), Visit Norway, publisert 17.novemeber 2011, Nordlys : [Besøkt ] #24 Nord Norge, Hvalsafari i Vestrålen : [Besøkt ] #25 Lofoten (Info om markedstiltak for Nord-Norge), Markedstiltak Nord Norsk Reiseliv 2011/2012 : [Besøkt ] #26 - Whale safari (oversikt over prisene til hvalsafari), Priser og avganger som 2012 : [Besøkt ] #27 - [ ]. #28 - Hjemmesiden til VilVite Bergen, opprettet av VilVite, [besøkt ] #29 - Hjemmesiden til Vitensenteret: [ ] Side: 9

10 #30 - Artikkel fra nordlys.no, Stefan Amlie, publisert , Frykter at Finland tar nordlysturistene : [besøkt ] #31 - Hjemmesiden til INSPIRIA: [besøkt ] #32 Hjemmesiden til Kiruna: I Kiruna kan du bo på många olika spännande sätt : [besøkt ] #33 Rapport fra SSC group, Annual report 2010 : [besøkt ] #34 Vitenskapssenteret Nordnorsk vitensenter Tromsø, priser av praktiske opplysninger, Pedagogisk tilbud : [besøkt ] #35 Norsk Teknisk Museum, Skolebrosjyre, Skolebrosjyre VGS 2011/2012 : download&catid=177&cid=3999 [besøkt ] #36 Hjemmesiden til Dyreparken i Kristiansand, [besøkt ] #37 Hjemmesiden til National Space Center, [besøkt ] #38 Hjemmesiden til Kennedy Space Center, [besøkt ] #39 - Blind Text Generator, tatt i bruk dummytekst i Photoshop filene, Lorem-ipsum : [besøkt ] #40 Visma, Visma CRM best i test i PC World : [besøkt ] #41 Visma, Kontaktinformasjon : [besøkt ] Sprint 4 #42 Synlighet, Facebook statistikk brukere i verden : [Besøkt ] #43 Halogen, Norske brukere i sosiale medier : - #44 Wikipedia, Søkemotoroptimalisering : [Besøkt ] #45 Synlighet, Søkemotoroptimalisering : [Besøkt ] #46 - On Net, Hva er en HTML side og HTML kode : [Besøkt ] #47 Nettbladet, SEO av webdesign [Besøkt ] #48 - Norsk Webforum, Søkemotoroptimalisering : [Besøkt ] #49 Stavanger Aftenblad, Priskalkulator og prislister : [Besøkt ] #50 Aftenposten AS, annonsør web Bedrift: [ ] #51 BA, Annonseavdelingen : [ ] Side: 10

11 8.1.5 Sprint 5 #52 Dataforeningen, Sosiale medier : [Besøkt ] #53 TNS gallup, Utfordringer knyttet til markedsføring i sosiale medier, skrevet av Thomas Karterud, ] #54 [Besøkt ] #55 Designcontainer, Ticket feriereiser : [Besøkt ] #56 Web Accessibility initative, WAI Site Usability Testing Questions : [Besøkt ] #57 Jennifer Slegg, List of questions to ask website usability testers : [Besøkt ] 8.2 Litteratur Sprint 1 #58 - Runar Framnes, Arve Pettersen, Hans Mathias Thjømøe (2011): Markedsføringsledelse. 8. utg. Universitetsforlaget. Oslo Sprint 4 #59 Fagerstrøm, A. (2012, 23. Februar) Promotering av websider.ppx [Utdelt undervisningsmateriale i Digital Markedsføring, 27 sider] #60 Chaffey, Ellis-Chadwick, Mayer & Johnston (2009): kap. 4 Strategy formulation (s. 245), Internett marketing Strategy, Implementation and Practice. 4. utg. Prentice Hall #61 Chaffey, Ellis-Chadwick, Mayer & Johnston (2009): kap. 9 SEO marketing (s ), Internett marketing - Strategy, Implementation and Practice. 4. utg. Prentice Hall #62 Chaffey, Ellis-Chadwick, Mayer & Johnston (2009): kap. 9 Intenett marketing- Strategy, Implenentation and Practice. 4. utg. Prentice Hall #63 Gonzales, R (2012, 16.Mars) Slideserie: Linq mot xml og sql.ppx [Utdelt i forbindelse med forelesning i webdesign 2, 37 sider] Sprint 5 #64 Chaffey, Ellis-Chadwick, Mayer & Johnston (2009), Internett marketing Strategy, Implementation and Practice. 4. utg. Prentice Hall #65 Preese Jenny, Rogers Yvonne og Sharp Helen (2007), gitt ut av Wiley & Sons, 2.utg. 8.3 Andre kilder Sprint 1 #66 - ARS, NAROM og Romskipet.pdf [nedlastet: ]: Last ned ARS, NAROM og Romskipet.pdf (7142 kb) Side: 11

12 #67 - Info om kurspriser, overnatting m. m, fra It s learning [nedlastet: ]: Info om kurspriser, overnatting m.m Sprint 3 #68 - Bilde, Figur 1 (Bowman) #69 - Bilde, Figur 2 (Marketing Mix) Sprint 4 #70 Bilde, Internett Marketing Promotion HQ, bilde 7 på slide: [ ] #71 Bilde, Slide med fire bills, ban1.jpg: [ ] #72 Bilde, Spaceshipet, romsenter.jpg: [ ] #73 Bilde, Canorock, canorock-sticker.small.png: [ ] #74 Bilde, bilde 5, privat foto av Mats Pedersen: #75 Bilde, Facebook, privat foto av Øyvind Grøndahl (bekjent): https://www.facebook.com/profile.php?id= [ ] #76 Bilde, Staticflicker, bilde av teddybear: [ ] #77 Bilde, Telegraph.co.uk, bilde av teddybear in space: [ ] #78 Bilde, av teddy med briller: [ ] #79 Bilder, Norwegian, norwegian_rgb.jpg logo: [ ] #80 Bilder, lastet ned 10 bilder fra Shutterstock (betalt via et abonnement): [ ] #81 Bilde, Rocketrange, logo_arr.gif [ ] #82 Bilde, Rocketrange, logo_ansat.gif: [ ] #83 Bilde, Astronomi, NRS logo: [ ] #84 Bilde, Rocketrange, Esero logo: [ ] #85 Bilde, Rocketrange, Canorock logo #86 Bilde, Wikipedia, Andøy.svg: [ ] Sprint 5 #87 - TNS gallup, Utfordringer knyttet til markedsføring i sosiale medier, Brukt bilde; Figur 1, skrevet av Thomas Karterud: [ ] Side: 12

13 #88 Bilde, Rocketrange, Image archive: [ ] #89 Bilde, Rocketrange, Partners: [ ] #90 Google Kalender: [ ] #91 Bilde, Rocketrange, Image archive: [ ] #92 Bilde, Rocketrange, Image archive: [ ] #93 Bilde, Rocketrange, Image archive: [ ] #94 Narom, Nyhetsarkiv: [ ] #95 Ajax Daddy, Jquery thickbox, lastet ned kode: [ ] #96 Shutterstock, Image id: : rall=all&safesearch=1&searchterm=space+education&search_group=&orient=&search_cat= &searchtermx=&photographer_name=&people_gender=&people_age=&people_ethnicity=& people_number=&commercial_ok=&color=&show_color_wheel=1#id= [ ] #97 Bilde, NRK, bilde 1 og bilde 2, foto: Mediafarm og Sixsides: [ ] #98 Space Camp Gets AeroBall: [Besøkt ] #99 Bilde, ESOCMainControlRoom13x19cm JMai4822.jpg: [ ] #100 Bilde av PDF Adobe, Hotcellularphone, Microsoft helps adobe block zeroday pdf exploit : [ ] #101 Brønnøysundregistret, Nøkkelopplysninger fra enhetsregisteret: [ ] Sprint 6 #102 - Bilde, Black+Box+Testing.png fra 3.bp.blogspot.com: TscW45NZ7Ug/Ts82c2RViFI/AAAAAAAAAAQ/stSUuxGMtxY/s1600/Black+Box+Testin g.png%20%5b [ ] #103 - Bilde, White+Box+Testing.png fra 3bp.blogspot.com: qfgpprt02eu/ts82fhuy3ui/aaaaaaaaaay/9x5suxguu6k/s1600/white+box+testing. png [ ] #104 - Microsoft MSDN, Code Samples for Windows Phone : [ ] #105 - Microsoft MSDN, brukt RSS reader eksempel i Windows Phone, How to: Create a Basic RSS Reader for Windows Phone : [ ] #106 Microsoft MSDN, Brukt koden til Windows phonen, How to: Record Video in a Camera Application for Windows Phone: [ ] 8.4 Programvare og verktøy Side: 13

14 #106 Shutterstock En bildebank hvor vi har en brukerkonto til nedlastning av bilder til bruk i prosjektet. #107 Google Docs - laget spørreundersøkelsene; - både for primær- og sekundærgrupper. #108 Gliffy.com - et online program som blir brukt for å lage EAR-diagram for database og SWOT-analyse grafikken. #109 Ultimate Designer Toolkit - kjøpt knapper som vi har brukt i Photoshop skissen. #110 - Adobe pakken cs5 (Photoshop og Illustrator) #111 - Microsoft Visual Studio sp1 et program for utvikling av mobilapplikasjonen og nettløsningen. #112 - Microsoft expression blend - et program for designutvikling for mobilapplikasjonen #113 - SmartGit 3 et program vi har benyttet oss av i hele prosjektet i PJ312 med legge ut dokumenter og koder. 8.5 Referanser #114 Sprintrapport_sprint.pdf #115 Sprint 2_g31.zip #116 Leveranse Sprint 3_g31_pj312.zip #117 sprint 4.zip #118 g31_sprint5_pj312_2012.zip Side: 14

15 9.0 Vedlegg 9.1 Oppdatert risikoplan v.6.0 Side: 15

16 (K): Meget kritisk for prosjektet = 10 Uvesentlig = 1 (S): Helt sikkert at det inntreffer = 1 Helt usannsalig = 0 (R): Risiko med høyest risikopoeng skal prioriteres først. Benytt sorteringsfunksjonen i Excel til å rangere de ulike risiko. 9.2 Radartest med kommentar Side: 16

17 Figur 1 Grafisk radartest 9.3 Use case diagram og tabell (aktør, use case beskrivelse) USE CASE Bookingsystem AKTØR BRUKERE FORBETINGELSE Kunde ønsker å bestille billett og opphold ETTERBETTINGELSE Kunden har mottatt billett og blitt lagt til i databasen, som ny kunde (CRM) NORMAL 1. Kunde fyller inn nødvendig informasjon i HENDELSESFLYT bestillingsskjema 2. Kunde får muligheten til å bestille reise eller opphold, eller begge deler i samme bestilling. 3. Bookingsystemet mottar bestillingen og legger kunde automatisk i database, genererer bestilling og billett og sender kunde bekreftelse på e-post med billett, VARIABEL HENDELSESFLYT INFORMASJON ankomstdato og avreisedato. 1. Kunde fyller inn feil- eller manglende informasjon 2. Databasen kan ikke opprette kunde og sende kunde billett eller bekreftelse, det vil oppstå en feilmelding. Denne Use Casen dekker kundens ønske om å enkelt bestille billett, opphold og reise til Hålogaland opplevelse- og utdanningssenter. USE CASE Utdanningsportal AKTØR Skole og elever FORBETINGELSE Skolen ønsker å undervise og lære sine elever om romforskning og teknologi. ETTERBETTINGELSE Elevene har fått tilgang til læringsmateriell, quizer og andre underholdende læringsmåter, og fått utbytte av dette. NORMAL 1. Utdanningsinstitusjon registrerer sin skole og klasse i HENDELSESFLYT utdanningsportalen og oppretter en bruker til elever og lærer. 2. Elevene får tildelt eget brukernavn og passord, med full tilgang til portalen sitt utdanningsmateriell. VARIABEL 3. Kunde fyller inn feil- eller manglende informasjon Side: 17

18 HENDELSESFLYT INFORMASJON 4. Databasen kan ikke opprette skolen eller klassen, og bruker får ikke tilgang til materiell. Dette usecaset dekker kundens ønske om en utdanningsinstitusjon og en elevportal. USE CASE Oppdatering av informasjon AKTØR Administrator og ansatte. FORBETINGELSE Ledelsen ønsker å endre informasjon, nyheter eller kalender på hjemmesiden. ETTERBETTINGELSE Ledelsen har fått endret ønsket informasjon gjennom dedikert adminpanel. NORMAL 1. Ledelse logger inn på administratorpanelet. HENDELSESFLYT 2. Velger deler eller funksjoner av nettsiden som skal oppdateres. 3. Endrer informasjon etter eget ønsker, og lagrer VARIABEL HENDELSESFLYT INFORMASJON informasjonen. 1. Administrator får ikke oppdatert nettsiden av følgende grunner - Feil i systemet, oppdateringene registreres ikke - Administrator får ikke logget inn i administratorpanelet. 2. Prosjektansvarlig får beskjed, og retter opp feilen umiddelbart. Dette Usecaset dekker kundens behov om ønske å oppdatere nettsiden deres uten behov for kunnskap om webutvikling. USE CASE Tilegne informasjon AKTØR Brukere og Skole FORBETINGELSE Bruker og skole ønsker å tilegne seg informasjon om Hålogalandsenteret. ETTERBETTINGELSE Bruker og skole har tilegnet seg ønsket informasjon NORMAL 1. Bruker besøker nettstedet og navigerer seg frem til ønsket HENDELSESFLYT informasjon 2. (HVIS) Administrator oppdaterer nettstedet med ny informasjon 3. Kune mottar endringer alternativt på e-post (nyhetsbrev) (forutsatt eksisterende kunde) VARIABEL HENDELSESFLYT INFORMASJON 1. Kunde oppsøker kontaktinformasjon til Hålogalandsenteret. 2. Kunde kontakter ansatte via telefon eller mail for å få ønsket informasjon. Kontaktinformasjon er oppgitt på nettstedet. Dette Usecaset dekker kundens behov om ønske å oppdatere nettsiden deres uten behov for kunnskap om webutvikling. Side: 18

19 Figur 2 - Oversikt over use case i et UML diagram. 9.4 Gruppekontrakt Arbeidskontrakt for gruppe: Mål/visjon/ambisjonsnivå Vi skal gjennomføre et designprosjekt (seks sprinter) og utarbeide en rapport med tilhørende prosessdokumentasjon innen sommeren, Vårt karaktermål er A. Prosjektet skal gjennomføres med like stort fokus på prosessen som rapporten, men viktigst er det å ha kundens behov i fokus. Vi ønsker at alle gruppemedlemmene skal trives i prosjektet og gruppen. Viktigste kriterium for suksess er at kunden er tilfreds med resultatet og at akseptansetesten resulterer i aksept fra kundens side. 2. Prosedyrer Kommunikasjon internt i gruppen: Alle gruppemedlemmer utveksler mobilnummer, epostadresser, for effektivt å kommunisere med hverandre. Denne informasjonen skal tilgjengeliggjøres på nettet slik at alle vet hvordan de andre kan kontaktes. Vi har også en dropbox-folder for utveksling av filer, Google Docs og en Facebook-gruppe med oppdateringer. Side: 19

20 Fravær: (planlagt og uplanlagt) skal meldes i god tid eller snarest mulig - til gruppen. Ved over ti minutter forsinkelse, har gruppemedlemmene bestemt at person tar igjen det tapte arbeidet. Dette gjelder også ved sykdom. Alle avgjørelser skal godkjennes av gruppemedlemmene. Ved uenighet avgjør flertallet i gruppen. Alle skal bidra. En forventer engasjement og aktiv deltakelse i forbindelse med gruppearbeid og møter. Melding ved avvik: Dersom noen i gruppen har problemer med å utføre arbeidsoppgaver eller blir forhindret fra å møte opp til prosjektmøter og samlinger, meldes date omgående til gruppen. Møter: avholdes hver morgen, fortrinnsvis 5 dager, kl , som er møteplikt. Hvert enkelt gruppemedlem forplikter seg til å utføre arbeidsoppgavene som blir bestemt på møtene innen tidsfristene som blir satt. Alle gruppemedlemmene må rapportere om avtalt / pålagt / utført arbeid på hvert møte. Særlig er dette viktig viss avvik oppstår. Plagiat: Copy and Paste aksepteres ikke, og fører til advarsel umiddelbart. Konsekvenser ved brudd på arbeidskontrakten: Dersom et gruppemedlem ikke bidrar til at gruppen når målene som er beskrevet under punkt.1, eller forsømmer prosedyrene beskrevet i pkt. 2, kan denne personen til slutt ekskluderes fra gruppen. Følgende prosedyre gjelder da: Personen får en skriftlig advarsel med henvisning til hvilke punkter i arbeidskontrakten som er brutt. Advarselen skal inneholde en tidsfrist for personen til å forbedre forholdene. Ved tidsfristens utløp skal saken tas opp som eget punkt på morgenmøtet, der det skal avgjøres om personen har forbedret seg tilstrekkelig til å fortsette i sin rolle i gruppen. Dette skal referatføres. Ved ja, fortsettes prosjektet som planlagt. Advarselen strykes. Ved nei om rokkeres personens rolle og arbeidsoppgaver, dersom dette er hensiktsmessig. Hvis punktet over ikke er hensiktsmessig, kontaktes veileder for råd. Hvis veileders råd er eksklusjon, kontaktes faglærer for et møte der en eventuelt eksklusjon blir endelig avgjort. Eksklusjonen skal være skriftlig og begrunnet. Arbeidskontrakten Ved revidering av arbeidskontrakten gjelder følgende prosedyre: Revisjonen skal diskuteres på et SCRUM møte som eget punkt, som skal være angitt i møteinnkallingen. Revidert utgave av arbeidskontrakten sendes til gruppemedlemmene for uttalelser. Endelig godkjenning av gruppe-kontrakten skal være enstemmig. 1. Interpersonlige spørsmål Vi skal respektere andres meninger men også si vår egen. Taushet er enighet. Problemer diskuteres og løses av gruppen i fellesskap (konsensus) så sant det lar seg gjøre. Ros og konstruktiv kritikk er ønskelig både på møter og ellers i prosjektet. Vi er åpne om hvordan eget arbeid, samarbeid og sosialt samkvem i gruppen fungerer. Side: 20