FORSIDE FOR INNLEVERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSIDE FOR INNLEVERING"

Transkript

1 Prosjekt Software Engineering FORSIDE FOR INNLEVERING TILGJENGELIGHET Fri X Begrenset Emnekode og emnenavn: PJ312 - Prosjekt Software Engineering Tittel norsk: Prosjektarbeid Tittel engelsk (Hovedprosjekt): Eventuell oppdragsgiver: Romskipet Hålogaland (rocketrange) Utleveringsdato: Innleveringsdato: Antall sider: 32 Antall ord: 8034 Sammendrag (maks 100 ord): Dette er en eksamensoppgave som er gitt I Prosjekt Software Engineering (PJ312) v/norges Informasjonsteknologiske Høyskole. Denne oppgaven er knyttet til gruppe 31, som står for utviklingen av prosjektet. Eksamenscaset består av å planlegge og utvikle et nettsted for Romskipet Hålogaland. Gruppenummer: 31 Studentnavn: Studentnummer: Jørgen Simensen Øyvind Stordahl Joanne Rasathurai Ida Bergum Espen Kvalvik Stian Kristiansen Signatur: Studentens signatur er også en bekreftelse av at hun/han har gjort seg kjent med, og fulgt, NITHs retningslinjer for intellektuell redelighet (tilgjengelig på intranett). Side: 1

2 Innholdsfortegnelse 1.0 Visjon for prosjektet Mål for prosjektet Produktleveranser Resultat av akseptansetesting Vurdering av prosessen (alle sprintene) Erfaring fra JIRA Erfaring fra SCRUM Møter Roller Konklusjon Vurdering av produktet Sluttproduktet i forhold til mål for prosjektet Valg underveis Konklusjon Gruppens arbeid Tilbakeblikk på prosjektet Erfaring og anbefaling til videre arbeid Referanser/litteraturliste Internett Litteratur Andre kilder Programvare og verktøy Referanser Vedlegg Oppdatert risikoplan v Radartest med kommentar Use case diagram og tabell (aktør, use case beskrivelse) Gruppekontrakt Skjermdump GitHub Eventuelle andre vedlegg 21 Side: 2

3 1.0 Visjon for prosjektet Hålogaland, som vi fra nå av kaller for, Aurora skal være innovative, søkende og kunnskaps-delende nå og i fremtiden. Gruppen ønsker å være en sterk samarbeidspartner på web for vår kunde og hjelpe dem med å oppnå de mål og ønsker de har satt seg med sitt opplevelsessenter; Romskipet Hålogaland, og i sine eventuelle framtidige satsninger. Vi skal finne på noe helt eget, ikke bare følge malen for hva vi skal lage. Vi skal være nyskapende og bruke teknologien til å markedsføre dette prosjektet til å skape stor verdi. 2.0 Mål for prosjektet Vi skal gjennomføre et designprosjekt og utarbeide en rapport med tilhørende prosessdokumentasjon. Vår ambisjon og karaktermål er A. Prosjektet skal gjennomføres med like stort fokus på prosessen som rapporten, men viktigst er det å ha kundens behov i fokus. Samt ønsker vi å oppnå det lille ekstra. Vi skal også forsøke å oppnå alle nivåene som er oppgitt i caseteksten. Vi ønsker at alle gruppemedlemmene skal trives i prosjektet og gruppen. Vi har en felles forståelse og engasjement å oppnå de målene vi har satt for oss. Viktigste kriterium for suksess er at kunden er tilfreds med resultatet og at akseptansetesten resulterer i aksept fra kundens side. Resultatmålet til gruppen er å utvikle en mobilapplikasjon, nettside med nettbutikk og administrasjonsdel, digital markedsføringskampanje og ikke minst et fullverdig dokument innen innleveringsdato. 3.0 Produktleveranser Sprint x Produkt Beskrivelse Sprint 1 Sprint 2 SWOT-analyse og utføre vedlegg 1 (usability test o.l.) Markedsundersøkelse (kjøpsatferd, målgruppe o.l.), grafisk mock-up skisser, EARdiagram til nettsiden og første utkast av administrasjonsdelen: bruk av html og CSS mock-up til nettsiden. Bli kjent med SCRUM og prosjektstyring. Kom godt i gang med prosjektet og hadde god samarbeidsflyt. Gode tilbakemeldinger med noen kommentarer som kunne forbedres. I mangel av tid og ressurser, en god del uflaks og sykdom i gruppen førte til at vi endte med nødløsninger. Vi var ikke fornøyd med markedsundersøkelsen, og den kunne vi ha gjort bedre hvis vi kunne ha fått utført den på nytt. Side: 3

4 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6 Markedsplan, grafisk mock-up for kundedelen av nettsiden, levere database basert på EARdiagram, administrasjons grensesnitt og utvikle funksjonaliteten på nettsiden. Plan for digital markedsføring, administrasjonsdel og design. Forbedring av dokumentasjonen fra forrige sprint. Utvikling av nettsiden, kundedelen og nettbutikk. Utvikling av nettsiden, startet med å utvikle kundedelen (teknisk og visuelt), brainstorming av mobilapplikasjonen, plan for bruk av sosiale medier og relasjonsmarkedsføring Utvikle prototype av mobilapplikasjon og utvikle ferdig den endelige løsningen av nettsiden. Utføre usability test og akseptansetest. Ferdigstille sluttrapporten. Prosjekt Software Engineering Vi klarte å oppnå alle målene som vi satt for denne sprinten, også litt mer enn det vi hadde ønsket. Av dette har vi fått en god erfaring og god fremgang i arbeidet. Fått en del tilbakemelding på hjemmesiden som vi har endret på. Arbeidsinnsatsen var på et høyt nivå. Ikke nådd alle mål. Fornøyd med DM planen. Kom i gang med kundedelen og utvikling av nettbutikk, men databaser har vært vanskelig og krevd mye arbeid. Samt har vi hatt høye mål som har ført til at vi har hatt for mye arbeid og utfordringer på en gang. Burde heller fokusere på den tekniske delen. Fokus på den tekniske delen. Sykdom/fravær har rammet gruppen, dermed har vi hengt litt etter. Nådd alle målene, men hatt store utfordringer og problemer med den tekniske delen av nettsiden. Ekstra arbeid for å ta igjen tapt arbeid og levere ett akseptert sluttprodukt. Jobbet mye med den tekniske delen, mobilapplikasjonen, testing og akseptansetesten. 4.0 Resultat av akseptansetesting Akseptansetesten versjon 1.0 ble godkjent. Kunden var fornøyd med sluttproduktet, og synes det var bra at vi hadde fått til alt vi hadde planlagt. Kunden fant noen småfeil her og der, men det er feil som ikke krever mye tid for å rettes opp i. Alt fungerte slik som tiltenkt når kunden gikk gjennom oppgavene. Gruppen er selv fornøyd med utførelsen og sluttproduktet. 5.0 Vurdering av prosessen (alle sprintene) 5.1 Erfaring fra JIRA I starten var det uvant for oss å jobbe på denne måten. Det tok lang tid før vi forsto hvordan vi skulle loggeføre riktig antall timer, huske på dra over ferdige oppgaver og sette riktig antall story points. På begynnelsen satt vi for lave story points i forhold til vanskelighetsgraden på oppgavene. Hele veien frem til nå har vi ikke vært gode nok på å bryte ned oppgavene i mindre deler. Et eksempel på dette er administrasjonsdelen som vi gjerne kunne ha delt opp i Side: 4

5 flere oppgaver. Vi brukte for lang tid på planleggingsfasen. Dette har vi naturligvis blitt bedre til etterhvert. Alt i alt så er samtlige gruppemedlemmer enige i at JIRA fungerer godt for vår gruppe. Uten bruk av JIRA hadde vi mistet mye av oversikten over prosjektet. 5.2 Erfaring fra SCRUM SCRUM er et rammeverk som fungerer bra for denne typen gruppearbeid. Vi har fulgt modellen så godt vi kan, det eneste vi glemte litt i starten var bruk av SCRUM master. Det har vært til tider intensivt, spesielt de ukene hvor det var lenge siden siste sprint. Det har også vært utfordringer når det kommer til ferdigstilling av produktet. Vi fokuserte veldig mye på dokumentering i starten av prosjektet, og utsatte den tekniske delen. Derfor har det blitt stressende de siste tre sprintene, for da startet mesteparten av utviklingen. 5.3 Møter Daily stand up har vi fulgt slavisk, og dette har resultert i at alle er oppdaterte på andres arbeid til en hver tid. Vi startet hver morgen med Daily stand up. Dette står forklart nærmere i vår gruppekontrakt, (ref.: 9.4 Gruppekontrakt.) Kundemøtene har noen ganger vært for generelle, vi har fått ganske frie tøyler. Vi kunne ønske at det hadde vært litt mer kravspesifikasjoner for det endelige produktet. Vi har hatt noen tilfeller der møter har blitt tatt på Skype, utsatt og lignende, noe vi helst ville unngått. Planleggingsmøter har vi nok brukt litt for lang tid på, i forhold til hva som er normalt. Spesielt i starten av prosjektet. Å bryte ned og gi story points på oppgavene er det som har tatt mest tid. Retrospektive møter er noe vi burde brukt mer tid på etter hver sprint er over, for å reflektere over hvor ting gikk galt og hva vi gjorde riktig. Vi har alltid hatt en refleksjon etter hver sprint, men muligens en litt for kort sesjon. 5.4 Roller Vi har vært fem digitale markedsførere og en interaksjonsdesigner. Det er ingen av oss som nødvendigvis ville ha rollen som f. eks.net utvikler, men gruppen har løst dette problemet greit underveis. Vi er en gjeng med kreative hoder, som jobber godt sammen i team. 5.5 Konklusjon Vi kan etter dette 9 måneders lange (6 sprinter) prosjektet, konkludere med at vi har lært enormt mye; måten å jobbe på (SCRUM og Jira) og til det faglige. SCRUM er absolutt en foretrukket arbeidsmetode når det kommer til agile prosjekter, og vi ser nytteverdien i aller høyeste grad. Det har vært viktig for oss å lære å kjenne denne metoden og lære å bruke verktøyene som benyttes før vi skal ut i hovedprosjektet om ett semester. 6.0 Vurdering av produktet 6.1 Sluttproduktet i forhold til mål for prosjektet Vi satt oss et mål om å få en A i dette prosjektet. En A tilsier at alle nivåene i case-teksten må oppnås (ref.: 31_PJ312_2012.docx, punkt 2.0: Mål for prosjektet), det må også vises Side: 5

6 selvstendighet og kreativitet. Selv føler gruppen at samtlige nivåer er oppnådd. Vi har gjort vår egen vri på det meste, for å skape verdi for Aurora i fremtiden. Vårt endelige produkt har til slutt endt opp i en webportal hvor det er fokus på å gi publikum informasjon om opplevelsessenteret Aurora. Det skal være interaksjonsmuligheter for kunden, ved at de kan melde seg på kurs, logge inn og bestille varer fra nettbutikken. Vi har knyttet kursdelen opp mot en Google kalender, slik at administrasjonsdelen kan legge inn kommende arrangementer på senteret. Dette resulterer i at brukerne legger igjen informasjon i Aurora sin database, som senere kan integreres i et CRM system. Det er en administrasjonsdel bak webportalen, som gjør at administrasjonsdelen kan legge til nye administratorer, legge til nye produkter og slette produkter fra nettbutikken. Alt som er integrert i vår webportal, har tatt utgangspunkt i analysene vi har gjort tidligere i prosjektet. Alt er godt gjennomtenkt og vurdert av gruppemedlemmene. Webportalen er knyttet opp mot sosiale medier som Facebook og Twitter. På Facebook har vi også planlagt en digital markedsføringskampanje med QR kode som fører brukerne videre til vår Windows Phone applikasjon. Denne applikasjonen er i utgangspunktet en informasjonsapplikasjon om opplevelsessenteret med en integrert konkurranse. Konkurransen er til for at grupper på maks fem personer fra videregående kan delta. Konkurransen går ut på at deltagerne skal filme en selvlaget rakett (med gitte ingredienser), og sende inn. Deltagerne må legge igjen brukerinformasjon som navn og epost. Hele ideen bak dette er for å få kundedatabasen til å vokse og bruke informasjonen videre i relasjonsmarkedsføring. Når elevene går i 9. klasse, sender Aurora ut e-post tilbud til elever og klasser om klassetur opp til Andøya. Relasjonsmarkedsføringen skal føre til salg og lojale kunder for opplevelsessenteret. Alt dette har vi oppnådd i løpet av prosjektet og alle gruppemedlemmene er fornøyde med sluttproduktet. Kunden har godkjent med produktet, og vi har fryst leveransen. 6.2 Valg underveis Mesteparten av valgene har vi gjort i samsvar med de bestemmelser og føringer som allerede var satt i oppgaven. Vi har i gruppen drøftet internt om hvilke valg vi følte best kunne gi oss den løsningen vi ønsket å lage. I første sprint var det ingen tekniske valg som skulle gjøres annet enn hvilke prosjektstyrings verktøy som skulle brukes og prøve å komme godt inn i oppgavene vi hadde foran oss. I sprint nummer to var det mye dokumentasjon som skulle på plass før vi kunne begi oss ut på den tekniske delen. Først i sprint tre kunne vi ta stilling til de ønsker og føringer som vår kunde under et møte med oss hadde informert og utdypet mer om. Det ble her laget en grafisk mock-up av siden med fokus på bruker fra dag en. (Ref.: figur 3.5, sprint 3) Vi ønsket at det skulle være så lett og oversiktlig som mulig å navigere seg rundt på siden slik vi så for oss at den skulle bli. Dette ville vi også at skulle være i samsvar med de retningslinjer for god usability fra Sturla Bakkes fag, introduksjon til interaksjonsdesign (DS160). Da vi nå var kommet til sprint nummer fire ble det etter hvert flere tekniske valg som skulle på plass. Herunder, programmeringsspråk, databasekonstruksjon, nettbutikk, logg inn, grensesnitt av administrasjonsområdet, Slide show/javascript. (Ref.: punkt 8.1, sprint 4) Side: 6

7 I sprint nummer fem innså vi til slutt at mange av de tekniske løsningene ikke lot seg integrere så godt som vi gjerne hadde ønsket. Dette medførte at vi gjorde en helomvending på mye av strukturen på siden for å få en bedre integrasjon med databasen og nettbutikken samtidig som vi forsøkte å opprettholde god design og usability. Blant annet kodingen av nettbutikken bød på utfordringer vi i forholdsvis høy grad hadde undervurdert. I sprint seks hadde vi satt som mål at vi skulle teste siden på et lite utvalg brukere, men likevel tilstrekkelig mange nok til at tallene og tilbakemeldingene kunne brukes. Tilbakemeldingene vi fikk ved disse testene ga oss en god pekepinn på hva som fungerte bra, men også noen ting som kunne endres. For eksempel fikk vi tilbakemelding på at noen av bildeseriene vi hadde på siden skapte hodebry og tok for mye fokus vekk fra informasjonen på siden på grunn av hastigheten på slideshowet. Ting som vi skulle endre på var (ref.: Usability testing av nettsiden). - Mulighet for å klikke på bildene for å gå videre til artikler på siden. - Bedre informasjon for hvor, hvem og hva man var kommet til på forsiden. - Presisere godt at det er snakk om et opplevelsessenter. - Bedre ryddighet på det som ligger under Tjenester evt. en endring av denne. - Pressebilder, mer tilrettelagt for pressen å kunne hente bilder til bruk eksternt. - Litt uryddig lagt opp hvilke kurs som tilbys. Etter denne delen har vi lagt opp til at det lettere skal komme fram hva og hvem opplevelsessenteret henger sammen med eller samarbeider som NAROM, Andøya Rocket Range osv. På grunn av tidsmangel har vi valgt å kutte ut med å velge størrelse og antall produkter i nettbutikken. Videre i sprinten har vi også klart å produsere en Windows Phone (WP7) applikasjon. Valgene vi har gjort med denne reflekterer kunnskapsnivået vi til nå har opparbeidet oss. En del av dette har heller ikke vært en del av pensum, men enkelte personer på gruppen har med sitt pågangsmot vist oss hvordan dette kunne løses på en god måte. På denne delen har vi forsøkt så langt vi kunne å ta hensyn til brukervennlighet og design for å gjøre den så lett å manøvrere seg rundt på som mulig. Under utviklingen av denne Microsoft Phone (WP7) applikasjonen besluttet vi å ta i bruk så enkle virkemidler som mulig. Vi valgte å bruke de samme retningslinjene for usability som vi ellers har fulgt gjennom sprintene og fokus på at applikasjonen skulle være så enkel å bruke som mulig. Noe av dette var forholdsvis nytt terreng for de som skulle utvikle applikasjonen, men etter en del gjennomgang av diverse kilder klarte vi til slutt å finne en løsning som på sikt kan fungere godt opp imot kampanjen vi ser for oss at Aurora skal ha i vår leveranse. Se på hvilke programvaren vi har brukt til utvikling av applikasjonen. (Ref.: 8.4 Programvare og verktøy). 7.0 Konklusjon 7.1 Gruppens arbeid Alt i alt har gruppen fungert godt, hatt høy arbeidsmoral og kreativitet. Vi er fornøyd med at vi har oppnådd målene i forhold nivåene som er oppgitt i case-teksten. I løpet av dette skoleåret har gruppen jobbet sammen i flere ulike fag. Noe som har resultert til at teamarbeidet har blitt sterkere. I faget teknologi og organisasjon (BU111) hadde vi en Side: 7

8 innlevering hvor vi skrev om de ulike fasene i teamutvikling. Slik som vi ser det nå så har vi nådd frigjøringsfasen, hvor man har tillit og full trygghet til hverandre. Dette kan vi også se på effektiviteten i arbeidet mot slutten av prosjektet. Nå er vi inn i den siste fasen fase: Fornøyelsesfasen hvor gruppen må se seg uten i fra og evaluere prosessen. Prosjektet er over og hver av medlemmene splittes. Det innebærer en sorg periode. Når vi ser tilbake på det vi har gjort frem til nå, så ser vi at noen elementer kunne vi ha forbedret, men med tiden vi hadde til rådighet konkluderer vi med at vi er fornøyd med sluttproduktet. 7.2 Tilbakeblikk på prosjektet Når vi ser tilbake på prosessen underveis ser vi at ting har endret seg drastisk siden første sprint. (Ref.: 9.3 Usecase diagram og tabell). I starten har vi sett for et helt annet sluttprodukt enn det vi faktisk endte opp med. Mye av grunnen til dette er kundens referanse underveis. 7.3 Erfaring og anbefaling til videre arbeid Med tanke på erfaring har vi lært mye underveis og vi har tilegnet oss kunnskap om prosjektstyringsverktøy som vil komme oss til gode i videre arbeid, både ved skoler og i arbeidslivet. Et viktig punkt som vi ønsker å trekke frem av våre erfaringer er at vi burde disponere god tid på den tekniske delen. Vi burde benytte risikoplanen i større grad i tilfelle oppsto noe i gruppen. 8.0 Referanser/litteraturliste 8.1 Internett Sprint 1 #1 - Artikkel fra NRK, Gerd Elise Martinsen, publisert , Skal bygge virtuelt romskip : [besøkt ] #2 - Artikkel fra NAROM, publisert , Stolt av Andøya : [besøkt ] #3- Informasjonsside om ARS fra NAROM, 2011, Andøya rakettskytefelt [besøkt ] #4 - Spaceport sverige og ice sitt nordlysprosjekt: Artikkel fra NRK, Robert Greiner, publisert , Vil sende nordlysturister i rommet : [ ] #5 - Statistisk Sentralbyrå (2010): Den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen. Prisnivå på konsumvarer og tjenester : Statistisk Sentralbyrå [online]. Tilgjengelig fra [besøkt ] #6 - NITH It s learning, Eivind Brevik, Ressurser Info om kurspriser, overnatting m.m : https://www.itslearning.com/main.aspx?courseid=591&elementid=71956&elementtype=8 [besøkt ] #7 - NHO reiseliv og Statistikknett.com, Gunnar Nilsen ved SSB i Tromsø: [ ] #8 - Artikkel fra nettopp, Isak Horgar, publisert , Launch!! [besøkt ] #9 - Facebooksiden til NAROM, av NAROM, opprettet , NAROM [besøkt ] Side: 8

9 #10 - Twittersiden til rocketrange, av rocketrange, opprettet [besøkt ] #11 - Hjemmesiden til VilVite Bergen, opprettet av VilVite, [besøkt ] #12 - Hjemmesiden til Vitensenteret, [ ] #13 - Artikkel fra nordlys.no, Stefan Amlie, publisert , Frykter at Finland tar nordlysturistene [besøkt ] #14 - Hjemmesiden til INSPIRIA. [besøkt ] Sprint 2 #15 Artikkel fra Universitets Avisen, publisert av Synne Ressem, Jentesmal og guttesmak for realfag : [Besøkt 29. november 2011] #16 Statistisk Sentralbyrå (2010): Norsk kulturbarometer 2008 : Tilgjengelig fra: [Besøkt 29.november 2011] #17 Innlegg fra Investopedia, Dual Income, No Kids DINKS : [Besøkt 30. November 2011] #18 Innlegg fra Visit Sweden, WHOPs - wealthy healthy older people : [Besøkt 30. November 2011] #19 - Statistisk Sentralbyrå (2010), Vi ferierer oftest i Norden [Besøkt 1.desemeber 2011] #20 Innovasjon Norge, Kvalitetsrapport, laget av Synovate publisert June 2009, Innvation Norway Exploring motivations For Nature Based Holidays : %20markedsdata/Censydiam%20rapport%20til%20hjemmesider.pdf?epslanguage=no [Besøkt 1.desemeber 2011] Sprint 3 #21 Nord Norge, Nordlys, magi på nattehimmelen : [Besøkt ] #22 Kampanje, Samarbeidspartnes Kongsberg gruppen For Norway Expo 2010, Powered by Nature : [Besøkt ] #23 Reiseguide (nordlys destinasjoner), Visit Norway, publisert 17.novemeber 2011, Nordlys : [Besøkt ] #24 Nord Norge, Hvalsafari i Vestrålen : [Besøkt ] #25 Lofoten (Info om markedstiltak for Nord-Norge), Markedstiltak Nord Norsk Reiseliv 2011/2012 : [Besøkt ] #26 - Whale safari (oversikt over prisene til hvalsafari), Priser og avganger som 2012 : [Besøkt ] #27 - [ ]. #28 - Hjemmesiden til VilVite Bergen, opprettet av VilVite, [besøkt ] #29 - Hjemmesiden til Vitensenteret: [ ] Side: 9

10 #30 - Artikkel fra nordlys.no, Stefan Amlie, publisert , Frykter at Finland tar nordlysturistene : [besøkt ] #31 - Hjemmesiden til INSPIRIA: [besøkt ] #32 Hjemmesiden til Kiruna: I Kiruna kan du bo på många olika spännande sätt : [besøkt ] #33 Rapport fra SSC group, Annual report 2010 : [besøkt ] #34 Vitenskapssenteret Nordnorsk vitensenter Tromsø, priser av praktiske opplysninger, Pedagogisk tilbud : [besøkt ] #35 Norsk Teknisk Museum, Skolebrosjyre, Skolebrosjyre VGS 2011/2012 : download&catid=177&cid=3999 [besøkt ] #36 Hjemmesiden til Dyreparken i Kristiansand, [besøkt ] #37 Hjemmesiden til National Space Center, [besøkt ] #38 Hjemmesiden til Kennedy Space Center, [besøkt ] #39 - Blind Text Generator, tatt i bruk dummytekst i Photoshop filene, Lorem-ipsum : [besøkt ] #40 Visma, Visma CRM best i test i PC World : [besøkt ] #41 Visma, Kontaktinformasjon : [besøkt ] Sprint 4 #42 Synlighet, Facebook statistikk brukere i verden : [Besøkt ] #43 Halogen, Norske brukere i sosiale medier : - #44 Wikipedia, Søkemotoroptimalisering : [Besøkt ] #45 Synlighet, Søkemotoroptimalisering : [Besøkt ] #46 - On Net, Hva er en HTML side og HTML kode : [Besøkt ] #47 Nettbladet, SEO av webdesign [Besøkt ] #48 - Norsk Webforum, Søkemotoroptimalisering : [Besøkt ] #49 Stavanger Aftenblad, Priskalkulator og prislister : [Besøkt ] #50 Aftenposten AS, annonsør web Bedrift: [ ] #51 BA, Annonseavdelingen : [ ] Side: 10

11 8.1.5 Sprint 5 #52 Dataforeningen, Sosiale medier : [Besøkt ] #53 TNS gallup, Utfordringer knyttet til markedsføring i sosiale medier, skrevet av Thomas Karterud, ] #54 [Besøkt ] #55 Designcontainer, Ticket feriereiser : [Besøkt ] #56 Web Accessibility initative, WAI Site Usability Testing Questions : [Besøkt ] #57 Jennifer Slegg, List of questions to ask website usability testers : [Besøkt ] 8.2 Litteratur Sprint 1 #58 - Runar Framnes, Arve Pettersen, Hans Mathias Thjømøe (2011): Markedsføringsledelse. 8. utg. Universitetsforlaget. Oslo Sprint 4 #59 Fagerstrøm, A. (2012, 23. Februar) Promotering av websider.ppx [Utdelt undervisningsmateriale i Digital Markedsføring, 27 sider] #60 Chaffey, Ellis-Chadwick, Mayer & Johnston (2009): kap. 4 Strategy formulation (s. 245), Internett marketing Strategy, Implementation and Practice. 4. utg. Prentice Hall #61 Chaffey, Ellis-Chadwick, Mayer & Johnston (2009): kap. 9 SEO marketing (s ), Internett marketing - Strategy, Implementation and Practice. 4. utg. Prentice Hall #62 Chaffey, Ellis-Chadwick, Mayer & Johnston (2009): kap. 9 Intenett marketing- Strategy, Implenentation and Practice. 4. utg. Prentice Hall #63 Gonzales, R (2012, 16.Mars) Slideserie: Linq mot xml og sql.ppx [Utdelt i forbindelse med forelesning i webdesign 2, 37 sider] Sprint 5 #64 Chaffey, Ellis-Chadwick, Mayer & Johnston (2009), Internett marketing Strategy, Implementation and Practice. 4. utg. Prentice Hall #65 Preese Jenny, Rogers Yvonne og Sharp Helen (2007), gitt ut av Wiley & Sons, 2.utg. 8.3 Andre kilder Sprint 1 #66 - ARS, NAROM og Romskipet.pdf [nedlastet: ]: Last ned ARS, NAROM og Romskipet.pdf (7142 kb) Side: 11

12 #67 - Info om kurspriser, overnatting m. m, fra It s learning [nedlastet: ]: Info om kurspriser, overnatting m.m Sprint 3 #68 - Bilde, Figur 1 (Bowman) #69 - Bilde, Figur 2 (Marketing Mix) Sprint 4 #70 Bilde, Internett Marketing Promotion HQ, bilde 7 på slide: [ ] #71 Bilde, Slide med fire bills, ban1.jpg: [ ] #72 Bilde, Spaceshipet, romsenter.jpg: [ ] #73 Bilde, Canorock, canorock-sticker.small.png: [ ] #74 Bilde, bilde 5, privat foto av Mats Pedersen: #75 Bilde, Facebook, privat foto av Øyvind Grøndahl (bekjent): https://www.facebook.com/profile.php?id= [ ] #76 Bilde, Staticflicker, bilde av teddybear: [ ] #77 Bilde, Telegraph.co.uk, bilde av teddybear in space: [ ] #78 Bilde, av teddy med briller: [ ] #79 Bilder, Norwegian, norwegian_rgb.jpg logo: [ ] #80 Bilder, lastet ned 10 bilder fra Shutterstock (betalt via et abonnement): [ ] #81 Bilde, Rocketrange, logo_arr.gif [ ] #82 Bilde, Rocketrange, logo_ansat.gif: [ ] #83 Bilde, Astronomi, NRS logo: [ ] #84 Bilde, Rocketrange, Esero logo: [ ] #85 Bilde, Rocketrange, Canorock logo #86 Bilde, Wikipedia, Andøy.svg: [ ] Sprint 5 #87 - TNS gallup, Utfordringer knyttet til markedsføring i sosiale medier, Brukt bilde; Figur 1, skrevet av Thomas Karterud: [ ] Side: 12

13 #88 Bilde, Rocketrange, Image archive: [ ] #89 Bilde, Rocketrange, Partners: [ ] #90 Google Kalender: [ ] #91 Bilde, Rocketrange, Image archive: [ ] #92 Bilde, Rocketrange, Image archive: [ ] #93 Bilde, Rocketrange, Image archive: [ ] #94 Narom, Nyhetsarkiv: [ ] #95 Ajax Daddy, Jquery thickbox, lastet ned kode: [ ] #96 Shutterstock, Image id: : rall=all&safesearch=1&searchterm=space+education&search_group=&orient=&search_cat= &searchtermx=&photographer_name=&people_gender=&people_age=&people_ethnicity=& people_number=&commercial_ok=&color=&show_color_wheel=1#id= [ ] #97 Bilde, NRK, bilde 1 og bilde 2, foto: Mediafarm og Sixsides: [ ] #98 Space Camp Gets AeroBall: [Besøkt ] #99 Bilde, ESOCMainControlRoom13x19cm JMai4822.jpg: [ ] #100 Bilde av PDF Adobe, Hotcellularphone, Microsoft helps adobe block zeroday pdf exploit : [ ] #101 Brønnøysundregistret, Nøkkelopplysninger fra enhetsregisteret: [ ] Sprint 6 #102 - Bilde, Black+Box+Testing.png fra 3.bp.blogspot.com: TscW45NZ7Ug/Ts82c2RViFI/AAAAAAAAAAQ/stSUuxGMtxY/s1600/Black+Box+Testin g.png%20%5b [ ] #103 - Bilde, White+Box+Testing.png fra 3bp.blogspot.com: qfgpprt02eu/ts82fhuy3ui/aaaaaaaaaay/9x5suxguu6k/s1600/white+box+testing. png [ ] #104 - Microsoft MSDN, Code Samples for Windows Phone : [ ] #105 - Microsoft MSDN, brukt RSS reader eksempel i Windows Phone, How to: Create a Basic RSS Reader for Windows Phone : [ ] #106 Microsoft MSDN, Brukt koden til Windows phonen, How to: Record Video in a Camera Application for Windows Phone: [ ] 8.4 Programvare og verktøy Side: 13

14 #106 Shutterstock En bildebank hvor vi har en brukerkonto til nedlastning av bilder til bruk i prosjektet. #107 Google Docs - laget spørreundersøkelsene; - både for primær- og sekundærgrupper. #108 Gliffy.com - et online program som blir brukt for å lage EAR-diagram for database og SWOT-analyse grafikken. #109 Ultimate Designer Toolkit - kjøpt knapper som vi har brukt i Photoshop skissen. #110 - Adobe pakken cs5 (Photoshop og Illustrator) #111 - Microsoft Visual Studio sp1 et program for utvikling av mobilapplikasjonen og nettløsningen. #112 - Microsoft expression blend - et program for designutvikling for mobilapplikasjonen #113 - SmartGit 3 et program vi har benyttet oss av i hele prosjektet i PJ312 med legge ut dokumenter og koder. 8.5 Referanser #114 Sprintrapport_sprint.pdf #115 Sprint 2_g31.zip #116 Leveranse Sprint 3_g31_pj312.zip #117 sprint 4.zip #118 g31_sprint5_pj312_2012.zip Side: 14

15 9.0 Vedlegg 9.1 Oppdatert risikoplan v.6.0 Side: 15

16 (K): Meget kritisk for prosjektet = 10 Uvesentlig = 1 (S): Helt sikkert at det inntreffer = 1 Helt usannsalig = 0 (R): Risiko med høyest risikopoeng skal prioriteres først. Benytt sorteringsfunksjonen i Excel til å rangere de ulike risiko. 9.2 Radartest med kommentar Side: 16

17 Figur 1 Grafisk radartest 9.3 Use case diagram og tabell (aktør, use case beskrivelse) USE CASE Bookingsystem AKTØR BRUKERE FORBETINGELSE Kunde ønsker å bestille billett og opphold ETTERBETTINGELSE Kunden har mottatt billett og blitt lagt til i databasen, som ny kunde (CRM) NORMAL 1. Kunde fyller inn nødvendig informasjon i HENDELSESFLYT bestillingsskjema 2. Kunde får muligheten til å bestille reise eller opphold, eller begge deler i samme bestilling. 3. Bookingsystemet mottar bestillingen og legger kunde automatisk i database, genererer bestilling og billett og sender kunde bekreftelse på e-post med billett, VARIABEL HENDELSESFLYT INFORMASJON ankomstdato og avreisedato. 1. Kunde fyller inn feil- eller manglende informasjon 2. Databasen kan ikke opprette kunde og sende kunde billett eller bekreftelse, det vil oppstå en feilmelding. Denne Use Casen dekker kundens ønske om å enkelt bestille billett, opphold og reise til Hålogaland opplevelse- og utdanningssenter. USE CASE Utdanningsportal AKTØR Skole og elever FORBETINGELSE Skolen ønsker å undervise og lære sine elever om romforskning og teknologi. ETTERBETTINGELSE Elevene har fått tilgang til læringsmateriell, quizer og andre underholdende læringsmåter, og fått utbytte av dette. NORMAL 1. Utdanningsinstitusjon registrerer sin skole og klasse i HENDELSESFLYT utdanningsportalen og oppretter en bruker til elever og lærer. 2. Elevene får tildelt eget brukernavn og passord, med full tilgang til portalen sitt utdanningsmateriell. VARIABEL 3. Kunde fyller inn feil- eller manglende informasjon Side: 17

18 HENDELSESFLYT INFORMASJON 4. Databasen kan ikke opprette skolen eller klassen, og bruker får ikke tilgang til materiell. Dette usecaset dekker kundens ønske om en utdanningsinstitusjon og en elevportal. USE CASE Oppdatering av informasjon AKTØR Administrator og ansatte. FORBETINGELSE Ledelsen ønsker å endre informasjon, nyheter eller kalender på hjemmesiden. ETTERBETTINGELSE Ledelsen har fått endret ønsket informasjon gjennom dedikert adminpanel. NORMAL 1. Ledelse logger inn på administratorpanelet. HENDELSESFLYT 2. Velger deler eller funksjoner av nettsiden som skal oppdateres. 3. Endrer informasjon etter eget ønsker, og lagrer VARIABEL HENDELSESFLYT INFORMASJON informasjonen. 1. Administrator får ikke oppdatert nettsiden av følgende grunner - Feil i systemet, oppdateringene registreres ikke - Administrator får ikke logget inn i administratorpanelet. 2. Prosjektansvarlig får beskjed, og retter opp feilen umiddelbart. Dette Usecaset dekker kundens behov om ønske å oppdatere nettsiden deres uten behov for kunnskap om webutvikling. USE CASE Tilegne informasjon AKTØR Brukere og Skole FORBETINGELSE Bruker og skole ønsker å tilegne seg informasjon om Hålogalandsenteret. ETTERBETTINGELSE Bruker og skole har tilegnet seg ønsket informasjon NORMAL 1. Bruker besøker nettstedet og navigerer seg frem til ønsket HENDELSESFLYT informasjon 2. (HVIS) Administrator oppdaterer nettstedet med ny informasjon 3. Kune mottar endringer alternativt på e-post (nyhetsbrev) (forutsatt eksisterende kunde) VARIABEL HENDELSESFLYT INFORMASJON 1. Kunde oppsøker kontaktinformasjon til Hålogalandsenteret. 2. Kunde kontakter ansatte via telefon eller mail for å få ønsket informasjon. Kontaktinformasjon er oppgitt på nettstedet. Dette Usecaset dekker kundens behov om ønske å oppdatere nettsiden deres uten behov for kunnskap om webutvikling. Side: 18

19 Figur 2 - Oversikt over use case i et UML diagram. 9.4 Gruppekontrakt Arbeidskontrakt for gruppe: Mål/visjon/ambisjonsnivå Vi skal gjennomføre et designprosjekt (seks sprinter) og utarbeide en rapport med tilhørende prosessdokumentasjon innen sommeren, Vårt karaktermål er A. Prosjektet skal gjennomføres med like stort fokus på prosessen som rapporten, men viktigst er det å ha kundens behov i fokus. Vi ønsker at alle gruppemedlemmene skal trives i prosjektet og gruppen. Viktigste kriterium for suksess er at kunden er tilfreds med resultatet og at akseptansetesten resulterer i aksept fra kundens side. 2. Prosedyrer Kommunikasjon internt i gruppen: Alle gruppemedlemmer utveksler mobilnummer, epostadresser, for effektivt å kommunisere med hverandre. Denne informasjonen skal tilgjengeliggjøres på nettet slik at alle vet hvordan de andre kan kontaktes. Vi har også en dropbox-folder for utveksling av filer, Google Docs og en Facebook-gruppe med oppdateringer. Side: 19

20 Fravær: (planlagt og uplanlagt) skal meldes i god tid eller snarest mulig - til gruppen. Ved over ti minutter forsinkelse, har gruppemedlemmene bestemt at person tar igjen det tapte arbeidet. Dette gjelder også ved sykdom. Alle avgjørelser skal godkjennes av gruppemedlemmene. Ved uenighet avgjør flertallet i gruppen. Alle skal bidra. En forventer engasjement og aktiv deltakelse i forbindelse med gruppearbeid og møter. Melding ved avvik: Dersom noen i gruppen har problemer med å utføre arbeidsoppgaver eller blir forhindret fra å møte opp til prosjektmøter og samlinger, meldes date omgående til gruppen. Møter: avholdes hver morgen, fortrinnsvis 5 dager, kl , som er møteplikt. Hvert enkelt gruppemedlem forplikter seg til å utføre arbeidsoppgavene som blir bestemt på møtene innen tidsfristene som blir satt. Alle gruppemedlemmene må rapportere om avtalt / pålagt / utført arbeid på hvert møte. Særlig er dette viktig viss avvik oppstår. Plagiat: Copy and Paste aksepteres ikke, og fører til advarsel umiddelbart. Konsekvenser ved brudd på arbeidskontrakten: Dersom et gruppemedlem ikke bidrar til at gruppen når målene som er beskrevet under punkt.1, eller forsømmer prosedyrene beskrevet i pkt. 2, kan denne personen til slutt ekskluderes fra gruppen. Følgende prosedyre gjelder da: Personen får en skriftlig advarsel med henvisning til hvilke punkter i arbeidskontrakten som er brutt. Advarselen skal inneholde en tidsfrist for personen til å forbedre forholdene. Ved tidsfristens utløp skal saken tas opp som eget punkt på morgenmøtet, der det skal avgjøres om personen har forbedret seg tilstrekkelig til å fortsette i sin rolle i gruppen. Dette skal referatføres. Ved ja, fortsettes prosjektet som planlagt. Advarselen strykes. Ved nei om rokkeres personens rolle og arbeidsoppgaver, dersom dette er hensiktsmessig. Hvis punktet over ikke er hensiktsmessig, kontaktes veileder for råd. Hvis veileders råd er eksklusjon, kontaktes faglærer for et møte der en eventuelt eksklusjon blir endelig avgjort. Eksklusjonen skal være skriftlig og begrunnet. Arbeidskontrakten Ved revidering av arbeidskontrakten gjelder følgende prosedyre: Revisjonen skal diskuteres på et SCRUM møte som eget punkt, som skal være angitt i møteinnkallingen. Revidert utgave av arbeidskontrakten sendes til gruppemedlemmene for uttalelser. Endelig godkjenning av gruppe-kontrakten skal være enstemmig. 1. Interpersonlige spørsmål Vi skal respektere andres meninger men også si vår egen. Taushet er enighet. Problemer diskuteres og løses av gruppen i fellesskap (konsensus) så sant det lar seg gjøre. Ros og konstruktiv kritikk er ønskelig både på møter og ellers i prosjektet. Vi er åpne om hvordan eget arbeid, samarbeid og sosialt samkvem i gruppen fungerer. Side: 20

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Vedlegg LMC intranett

Vedlegg LMC intranett Vedlegg LMC intranett H12D02 Jarl-Håvard Holen Ole-Martin Larsen Fredrik Sethne-Andersen André Ritari Vedlegg 1 Resultater av kortsortering. Kortsortering Bruker 1, Salg: Kortsortering Bruker 2, Teknisk:

Detaljer

Use Case Modeller. Administrator og standardbruker

Use Case Modeller. Administrator og standardbruker Vedlegg 1 Use Case Modeller Administrator og standardbruker 2 Use case Logge inn Bruker Bruker ønsker å logge inn Bruker har valgt å logge inn Bruker er logget inn 1. Systemet ber om brukernavn 2. Systemet

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne testrapport er skrevet i forbindelse med vårt hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo, ingeniørutdanning, våren 2011. Rapporten beskriver testingen av hele

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Oslo, den 29. Januar Gorm Eirik Svendsen Nicolai Mellbye Marius Auerdahl Per Gustav Løwenborg

Forprosjektrapport. Presentasjon. Oslo, den 29. Januar Gorm Eirik Svendsen Nicolai Mellbye Marius Auerdahl Per Gustav Løwenborg Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Bakerman AS Website Oppgave Utvikle ett websted for Bakerman AS der hvor de kan promotere seg selv og kommunisere med kundene sine. Periode 4. Januar 2010 til 17.

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

CharityDoctors. Brukermanuel

CharityDoctors. Brukermanuel CharityDoctors Side 2 1. FORORD Dette er en brukerdokumentasjon som ble skrevet i forbindelse med vår hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011. Dokumentet beskriver bruk av Charity Doctors bestilling

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Gruppe Forprosjekt. Gruppe 15

Gruppe Forprosjekt. Gruppe 15 Forprosjekt Gruppe 15 Marius Ylven Westgaard - s236797 - Anvendt Datateknologi Lise Janbu Eide - s236361 - Dataingeniør Lavanja Jeyenthiran - s236346 - Dataingeniør Kristian Pedersen - s236728 - Anvendt

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE

Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE Vedlegg Brukertester... 1 Testrapport Wireframe... 2 1. INTRODUKSJON... 2 1.1 Systemoversikt... 2 1.2 Meningen med testen... 2 2 TESTPLAN... 2 2.1 Funksjoner som

Detaljer

Refleksjonsnotat Web.

Refleksjonsnotat Web. Refleksjonsnotat Web. www.kildebruk.host22.com Mariell Hagen Hovedoppgaven i Web Webdesign: opphavsrett og bruk av kilder Vi har hatt prosjektperiode i litt over 2 uker. Oppgaven var at vi skulle lage

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

BRUKERMANUAL GOSTUDYIT.COM

BRUKERMANUAL GOSTUDYIT.COM BRUKERMANUAL GOSTUDYIT.COM Innhold Kapittel 1 Opprette konto... 1 Kapittel 2 Din egen startside... 2 Innstillinger... 3 Notat... 3 Inviter venner til ditt nettverk... 5 Finn din skolegård... 7 Kapittel

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider

Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider 1. Logg deg inn på www.nrof.no/admin: 2. Da er du inne. Velg rediger side/artikkel follo@nrof.no Brukernavn = e-postadressen til

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer Kravspesifikasjon Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011 Gruppemedlemmer Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Brukermanual. gostudyit.com

Brukermanual. gostudyit.com Brukermanual gostudyit.com Innhold DEL 1 03 Opprette konto DEL 2 04 Din egen startside 05 Innstillinger 05 Notat 07 Inviter venner til ditt nettverk 08 Finn din skolegård DEL 3 09 Lag en skolegård 11 Adminstrasjonspanel

Detaljer

Kom i gang med E-Site

Kom i gang med E-Site Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i adminsider...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt passord...3

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Hvordan bestille MSDN AA

Hvordan bestille MSDN AA Hvordan bestille MSDN AA Trenger du hjelp kan du kontakte MSDN Helpdesk. Du kan ringe de eller sende de epost. MSDN Helpdesk Telefon: 800 19 307 MSDN Helpdesk Epost: academicalliance@eu.subservices.com

Detaljer

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning Enkel og effektiv publisering på på nett! Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning WIPS publiseringsløsninger - Oversikt WIPS Start Standard PRO PRO med intranett Fleksibel forside * * * * 1 stk designmal

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

Wordpress. Kurs Kristiansand Folkebibliotek

Wordpress. Kurs Kristiansand Folkebibliotek Wordpress Kurs Kristiansand Folkebibliotek Innhold Forord... 2 Bruksområde for blogger... 2 Hva er WordPress?... 2 Hvorfor Wordpress?... 2 Sett opp blogg i WordPress... 3 Populære blogge tjenester:...

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside Brukerveiledning Madison Møbler Administrasjonsside 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet blir konstruert som et nytt produkt da kunde/bruker ikke har noe eksisterende løsning, derfor er dette den nåværende

Detaljer

Forprosjektrapport for bacheloroppgave i data og informasjonsteknologi

Forprosjektrapport for bacheloroppgave i data og informasjonsteknologi Forprosjektrapport for bacheloroppgave i data og informasjonsteknologi Gruppe 5 Anders Minde Dørum, Eirik Odden Solberg, Patrick Ingeberg og Torbjørn Magnus Brandrud Prosjektmedlemmer: Anders Minde Dørum,

Detaljer

Ved å ta 4 tester mener vi det er liten sannsynlighet for å over se kritiske eller alvorlige problemer.

Ved å ta 4 tester mener vi det er liten sannsynlighet for å over se kritiske eller alvorlige problemer. 4Testdokumentasjon 4.1 Forord Formålet med testing av systemet er å sjekke at alle funksjoner i programmet oppfører seg som ønsket ut i fra kravspesifiksajonen. Dokumentasjonen av testing er delt inn i

Detaljer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesten Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesting Formell testing med hensyn til brukerbehov, krav, og forretningsprosesser som utføres for å avklare om et system oppfyller

Detaljer

Rapport Oblig 08 - Flash galleri og banner.

Rapport Oblig 08 - Flash galleri og banner. Rapport Oblig 08 - Flash galleri og banner. De siste ukene på skolen har vi lært om Flash. I denne oppgaven skulle jeg bl.a lære grunnleggende scripting og koding for webbaserte medier, lære om interaktivitet

Detaljer

Vedlegg Side 83 av 155

Vedlegg Side 83 av 155 4 Side 83 av 155 Innholdsfortegnelse 1 Kravspesifikasjon... 86 2 Kravspesifikasjon 2.0... 92 3 Domenemodell... 98 4 UseCase Diagram Oversikt... 102 6 Detaljert beskrivelse av UseCase Diagram... 106 Webapplikasjon...

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 207 Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Gruppe 34 Kenneth Di Vita Jensen, s236745 Frank Arne Bjørkmann

Detaljer

TESTRAPPORT - PRODSYS

TESTRAPPORT - PRODSYS TESTRAPPORT - PRODSYS PRODSYS-DATASYSTEM FOR ÅS PRODUKSJONSLAB AS GRUPPE 12 CHRISTOPHER CONRADI STEFFEN DIEDRICHSEN ROMAN KOVALENKO INFORMASJONSTEKNOLOGI, INGENIØRUTDANNINGEN, HØYSKOLEN I OSLO 1. FORORD

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93 90 Testrapport Forord Dette dokumentet er testrapporten for hovedprosjektet, og skal gi en oversikt over all testing utført på systemet under og etter ferdigstilling, samt feil og løsninger gruppen har

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER www.meet-agency.no 1 INNLEDNING Jeg vil med dette takke for at du laster ned denne boken, og håper den kan være en god innledning i din videre prosess innenfor

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider 1. Innloggingsbildet... 3 2. Navigering... 4 2.1 Hvordan navigere til ditt lags sider?... 5 3. Hvordan lage sider på rett sted og publisere de...

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

ChiCMS Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2011

ChiCMS Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2011 TESTRAPPORT Forord Denne testrapporten har som formål å beskrive all testing som er utført på systemet, både under utviklingen og etter ferdigstilling. Målet for testingen er for å verifisere at vi har

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no.

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no. Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 7 - revidert 29.01.2014 Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Bruksanvisning for publisering på www.fysio.no

Bruksanvisning for publisering på www.fysio.no EZ Publish Bruksanvisning for publisering på www.fysio.no Gå til http://admin.fysio.no. OBS: Legg merke til at du ikke skal ha med www. Skriv inn brukernavn og passord. Nå er du klar til å redigere artiklene:

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 09.08.2012 13:18 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Utvikling av et nettbasert CMS med tilhørende nettsted for Axel Bruun Sport AS

Utvikling av et nettbasert CMS med tilhørende nettsted for Axel Bruun Sport AS Utvikling av et nettbasert CMS med tilhørende nettsted for Axel Bruun Sport AS Håkon Bogsrud Anders Høye Karlsen Alexander Borgen Saxevik Bacheloroppgave vår 2012 IT-støttet bedriftsutvikling Oppgavenummer:

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

ipad Uke 46 2015-11-09

ipad Uke 46 2015-11-09 ipad PC Uke 46 2015-11-09 MGFteam Yammer Chromecast forening og grupper Forening: MGFteam.org Gruppe(r): MGFteam.org Nettsted: MGFteam.no Sosial samhandling kunnskapsutveksling og effektivt samarbeid Strømme

Detaljer

Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjon 24.05.2017 Kravspesifikasjon Gruppe 10 BACHELORPROSJEKT 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRESENTASJON... 3 2 OM BAKGRUNNEN... 3 3 FORORD... 4 4 LESERVEILEDNING... 4 5 KORT SYSTEMBESKRIVELSE... 4 6 RAMMEKRAV...

Detaljer

REFLEKSJONSNOTAT FOR WEBPERIODEN

REFLEKSJONSNOTAT FOR WEBPERIODEN 9. 11. 2010 HEIDI BJELLAND 2MKA REFLEKSJONSNOTAT FOR WEBPERIODEN HØSTEN 2010 Webdesign www.omfoto.net23.net Heidi Bjelland Jeg valgte prosjektoppgave C som var å lage en informativ side om foto. Målgruppen

Detaljer

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester.

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester. 1 Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg prosjektets rammer

Detaljer

Øverst i høyre hjørne (1) kan du logge deg inn med brukernavnet og passordet du har fått per epost.

Øverst i høyre hjørne (1) kan du logge deg inn med brukernavnet og passordet du har fått per epost. Bruksanvisning for Sikkerhetsrommet Denne bruksanvisningen gir deg litt praktisk informasjon om hva som venter deg når du nå tar i bruk Sikkerhetsrommet. Steg Logg inn Det første du må gjøre er å gå til

Detaljer

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker.

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker. Logg 22 oktober 2013 Vi skriver status rapport og starter også med å skrive logg idag. Vi har vært i kontakt med mange firmaer uten alt for mye interesse fra deres side. Vi fortsetter å søke etter oppgave.

Detaljer

Testrapport for Sir Jerky Leap

Testrapport for Sir Jerky Leap Jasmine Garry (s135600) Line Sørensen (s135590) Fredrik Hoem Grelland (s135595) Tor Anders Gustavsen (s127668) 1 1. Forord Dette dokumentet inneholder informasjon og redegjøring av tester foretatt i forbindelse

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer

Testdokumentasjon. Testdokumentasjon Side 1

Testdokumentasjon. Testdokumentasjon Side 1 Testdokumentasjon Testdokumentasjon Side 1 1. Innledning Dette er en testrapport som er laget for å teste applikasjonene for ios og Android plattformer. Den vil være delt opp i 4 deler. Den første delen

Detaljer

Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen.

Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen. 1 Sammendrag Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen. Vår oppdragsgiver, ABTF hadde et ønske om en større web

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Installasjon InfoMediaPlayer:

Installasjon InfoMediaPlayer: Installasjon InfoMediaPlayer: InfoMediaPlayer lastes ned fra: https://dl.dropboxusercontent.com/u/81046462/5.5.42.exe Dette er en executable RAR fil, så kjør filen og sett C:\InfoMedia som bane for utpakking.

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

WordPress startguide

WordPress startguide WordPress startguide INNLEDNING... 2 BLOGGINNLEGG... 3 HVORDAN LEGGE TIL ET BLOGGINNLEGG:... 4 UNDERSIDER... 5 HVORDAN LAGE EN NY SIDE... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 7 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 8 UTSEENDE...

Detaljer

5 alternativer til epost i Office 365.

5 alternativer til epost i Office 365. 5 alternativer til epost i Office 365. De fleste får mye epost, for mye epost. Noen ganger finnes det bedre måter å gjøre det på. Det finnes 5 alternativer til epost i Office 365. Se hvordan de vil hjelpe

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Hvordan setteopp en wordpress site med wampserver. Lokal site på din pc.

Hvordan setteopp en wordpress site med wampserver. Lokal site på din pc. Hvordan setteopp en wordpress site med wampserver. Lokal site på din pc. Av Thomas Gitlevaag Steg 1. Installasjon Steg 2. simpel utforsking av wordpress steg 3. Sette opp en veldig enkel side. Steg 1.

Detaljer

Utrydd! Trinn 3: Kommunisere

Utrydd! Trinn 3: Kommunisere Gir elevene verktøy for å engasjere seg i morgendagens forskning Utrydd! Trinn 3: Kommunisere For more, visit EngagingScience.eu Bør vi utrydde myggen? Fortell hva du mener til et publikum. Diskuter og

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 17 Innholdsfortegnelse: De ulike sidemalene... side 4 Pålogging... side 5 Administrasjonsforsiden...

Detaljer

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av:

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av: Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem Hovedprosjekt våren 2007 31.01.07 Skrevet av: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 1 Sammendrag Prosjektittel:

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato:

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato: minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon 01-16 Dato: 28.12.2016 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 852 40

Detaljer