NRLnytt DESEMBER. Kristian Herheim ble norgesmester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NRLnytt DESEMBER. Kristian Herheim ble norgesmester"

Transkript

1 EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt DESEMBER Kristian Herheim ble norgesmester Etter tre dagers intenst arbeid med en svært utfordrende svenneprøve foran publikum, og mot fire sterke konkurrenter vant Kristian Herheim fra Sauda Varme og Bad NM i rørleggerfaget. Adrian Sæterdal Haukland fra Brødrene Dahl fulgte på plassen bak, mens Erik Engh Gunnerud fra Ski VVS, tok tredjeplassen. GLAD: - Hørte jeg kroner ,- i bonus? spøkte Kristian Herheim til sjefen sin etter å ha mottatt svennebrev og førsteplass i NM i rørleggerfaget. Tekst/foto: Norgesmesterskapet i rørleggerfaget tiltrakk seg oppmerksomheten til flere tusen publikummere ungdomsskoleelever som er i ferd med å velge studieretning på videregående skole. Det var beinhard konkurranse frem mot slutten. Alle kandidatene lå godt an, og flere fullførte før tiden. Kristian var en av dem som ble ferdig akkurat til fristen klokka torsdag. Det er helt topp! Jeg ble veldig overrasket og er utrolig glad, sier Kristian Herheim fra Sauda, og legger til: Men det var mest finpuss mot slutten. Han er sikker på at seieren vil være avgjørende for fremtiden hans. Les mer om Yrkes-NM inne i NRLnytt. Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 5/14 I Per 2.desember 2014 I 1

2 NRLs entreprenørkonferanse på Losby gods NRLs årlige entreprenørkonferanse gikk av stabelen den november 2014 og samlet denne gang 36 deltakere. NRLs normtallsanalyse for regnskapsåret 2013 Normtallsanalysen av rørbransjen og NRLs medlemsforetak basert på regnskapene for 2013 er gjennomført i regi av konsulentselskapet Varde Hartmark, og ligger nå tilgjengelig på NRLs lukkede hjemmesider. NRLs bransjeanalyse Våre medlemmer vil om kort tid få tilsendt NRLs bransjeanalyse Analysen er utarbeidet av MRB AS i tett samarbeid med en intern strategigruppe i regi av NRLs Styre. Den er gjennomført som en kombinasjon av intervjuer med et utvalg av aktører fra alle deler av verdikjeden, spørreundersøkelse overfor NRLs medlemmer, innhenting av ekstern informasjon og arbeidsmøter i NRLs nedsatte strategigruppe. Bransjeanalysen bør være nyttig lesing for medlemsforetakene og gi innspill til det enkelte foretak når det gjelder fremtidig veivalg for markedsstrategi og kundesatsning. Den egner seg forøvrig svært godt som tema på et avdelingsmøte, hvor medlemmene kan møtes til drøfting og meningsutveksling om hvor fremtiden bringer oss. 1 Johan Longvanes (NRLs nestformann), Hans Magnus Wold Haug (HENT), Helge Opedal (Veidekke) og Tor Backe (NRL). 2 Jon Sandnes (administrerende direktør, BNL) var fornøyd med programmet på entreprenørkonferansen. 3-4 Interesserte bransjefolk følger med på foredragene under entreprenørkonferansen. 5 Erik Fjeldberg, Knut Jarle Kvaløy og Thomas Jørs Et positivt utviklingstrekk er at NRLbedriftenes lønnsomhet har bedret seg i 2013 i forhold til 2012 og og at de samlet endte på 4.1% målt i driftsmargin. De store bedriftene har vokst mest i omsetning men er samtidig de som har svekket sine resultater og følgelig trekker gjennomsnittet ned for hele NRL-porteføljen. De små og mellomstore bedriftene har på sin side hatt en svakere vekstkurve, men er samtidig den gruppen som har hatt høyest driftsmargin. Vi registrerer for øvrig et grossistledd med høyere kostnader enn mange andre bransjer. I nevnte normtallsanalyse fremgår at VVS-grossistene hadde en driftsmargin på 5.2 % i godt over rørleggerleddets snitt. Samtidig registrerer vi at VVS-grossistene har en kostnadsprosent på 23,9 % - til sammenligning har byggevaregrossistene en kostnadsprosent på 13,3 % - dog med en driftsmargin på kun 1.5 %. Her ligger det noen utfordringer. For NRLs del vil analysen være et viktig fundament for organisasjonens pågående strategiarbeid med det mål å være en aktiv og fremtidsrettet bransjeorganisasjon. Man hadde satt sammen et spennende og nyttig program som startet med innlegg fra representanter for Veidekke og HENT om deres forventninger til de tekniske entreprenørene, med etterfølgende meningsutveksling. Dernest ble NRLs Normtallsanalyse 2013 gjennomgått, foruten en orientering fra Byggenæring ens Landsforening om aktuelle nærings politiske saker samt en gjennomgang av NRLs Bransjeanalyse og strategidokument. Som vanlig ble det mye sosial mingling og nettverksbygging gjennom hele konferansen, som toppet seg med en festmiddag kvelden den 5. november. Innenfor NRL-bedriftene varierer driftsmarginen fra + 34 % ned til 6 %. 2 I NRLnytt 5/14 I Per Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 5/14 I Per 2.desember 2014 I 3

3 NYTTIG KOMMUNIKASJONSMØTE MED FAGSKOLELÆRERE KEM Fagskoleingeniørene velger ofte et annet arbeidssted etter endt utdanning Oppslutningen var stor og stemningen på topp på kommunikasjonsmøtet som NRL arrangerte i samarbeid med VKE. Tekst: Det er hittil etablert seks fagskoler med KEM og to til er på trappene, i Nord-Norge og i Trøndelag. Fagskolene har samme overordnet læreplan, men undervisnings- og gjennomføringsmetodene er ulike fra skole til skole. De nyttige faglærerpresentasjonene fra hver skole viste tydelige forskjeller og alternative løsninger. Alt fra heldagsundervisning med DAK som viktigste undervisningsverktøy, via nettstøttet undervisning til ulike kombinasjoner av deltidsundervisning. Ønsker teoriundervisning på nett Det lokale miljøet har stor betydning for valg av gjennomføringsalternativ og for relevante prosjektoppgaver og valgfag. Nettstøttet teoriundervisning kombinert med samlinger ser ut til å være en fremtidsrettet løsning, som får gode tilbakemeldinger fra studenter og lærere. Dessuten kan metoden utvides til å omfatte flere skoler med undervisning fra én foreleser. Dette er spennende tanker som blant annet kan bidra til å få bukt med knappheten på dyktige instruktører. Metoden vil også være kostnadsbesparende med tanke på lønns- og reiseutgifter. Trenger støtte fra leverandørene I tillegg til at de fleste skoler sliter med å skaffe dyktige lærere, er det også mangel på relevante læremidler. På dette området kan bransjeforeningene tre støttende til gjennom sine leverandørforbindelser. Det samme gjelder for felles markedsføring i rekrutteringsarbeidet. Mer fokus på VVS-faget Den store saken på møtet var læreplanen og læringsutbyttet i forbindelse med siste endring. Det var bred enighet om at byggfaget (byggeprosessen og byggesaken) var tillagt for stor vekt i forhold til VVS-prosjektering og systemforståelse. KEM-området er så bredt at det rett og slett ikke er tid til så mye byggrelatert stoff. På neste møte medio januar 2015 vil dette bli ført opp som et hovedtema. De fleste nyutdannede fagskole ingeni ør ene havner hos rådgiverne og de store VVS-entreprenørene. Noen blir prosjekt ledere/faglige ledere i rørleggerforetak og noen få starter egen bedrift. De fleste, mellom 50 og 90 %, får ny arbeidsgiver. Det er ingen statistikk som viser hvor fagskoleingeniørene blir av etter endt studium. Mange av studentene blir headhuntet allerede fra siste delen av studiet. Fagskolelærerne var fornøyd med møtet som ble holdt på KUBEN Yrkesarena i Oslo. Omvisningen på Teknologisenteret ga mange ideer til oppbygging av fleksible arbeidsstasjoner. 2 1 Fagskolelærerne fikk godt utbytte av møtet, der vurderinger rundt KEM-studiet sto på agendaen. 2 Ole Larmerud (NRL) viste fagskolelærerne rundt på KUBEN. 1 Kvalitetskontroll av private vann- og avløpsledninger Rørinspeksjon Norge (RIN) inviterte private ledningseiere, kommunale saksbehandlere, VVS- og VA-rådgivere, rørleggere, entreprenører og representanter for forsikring og taksering til kurs i kvalitetskontroll av rørledninger, utendørs og innomhus. FART PÅ SAKENE: RIN-operatører på gammel torpedo for å få fart i RIN-arbeidet! Tekst: NRL var engasjert som foreleser i temaet om materialtyper og problemstillinger for ledningsnettet. Kurset spente ellers over temaene rørinspeksjoner, lekkasjesøk, kommunale eller private stikkledninger, lover og forskrifter, kvalitetssikring og rapportering av inspeksjoner. Operatørene avsluttet kurset med en skriftlig eksamen, og alle som besto fikk et sertifikat etter RINs regler. Noen av operatørene har rørleggerbakgrunn, ellers ble rørleggerne savnet på kurset som ikke bare gir faglig balast, men som også bidrar til å styrke nettverket internt og mellom kommunene, ledningseiere og operatørene. Interesserte foretak kan titte på hjemmesiden til RIN: 4 I NRLnytt 5/14 I Per Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 5/14 I Per 2.desember 2014 I 5

4 NRLs Styre på befaring på Kuben Fagdag gass Fagdagen som er et fellesarrangement mellom Energigass Norge og NRL ble avholdt hos NRL på Majorstuen med deltakelse fra 24 personer representanter for blant annet leverandører, utdanningsinstitusjoner, DBS, rørleggere og brannvesenet. Hovedfokus denne gang var gjennomføring av en risikoanalyse vedrørende et konkret leilighetsbygg i Oslo. Bygget var på 7 etasjer med fyrrom der det er installert 2 gasskjeler som topplast til varmepumpe. Der er det gasspeiser i leilighetene og uttak for grill på terrassen. Anlegget forsynes med propan fra nedgravd 9 m3 tank med fordamper. Risikoanalysen ble gjennomført i grupper som ble sammensatt av folk med forskjellig bakgrunn og profesjon. Oppgaven var svært konkret og utfordrende og ga deltakerne god mulighet til å skjerpe sansene og komme med konstruktive innspill i den senere gjennomgang, som var i plenum. Ellers ble fagdagen avsluttet med en orientering om aktuelle saker fra DSB ved Berit Svensen og en nærmere redegjørelse fra Torleif Østrem-Olsen, (TI Energi & Sikkerhet), om endring av opplæringen innenfor gassteknikk. NRLs styre lot seg imponere av de flotte undervisningslokalene for rørleggerfaget på KUBEN. F.v.: Ruben Åsheim, Arvid Løberg, Geir Flan Thollefsen, Tor Backe, Stein Ove Bjelland, Ole Larmerud, Martin Rynning, Johan Arne Longvanes og Frode Haraldsen Ingunn Marie Eide (prosjektleder v/teknologi og kompetansesenteret) holdt presentasjon om KUBEN for NRLs styre. 2 Styreformann i NRL, Stein Ove Bjelland overrekker NRLs jubileumsbok til Ingunn Marie Eide. 3 Arvid Løberg sjekker ut de forskjellige stasjonsveggene i KUBENS undervisningslokaler. Representanter fra ulike yrkesgrupper innen gass samarbeidet om risikoanalyseoppgaven. Årets siste styremøte den ble avholdt på Kuben yrkesarena i Oslo idet Styret ville gjerne ha en omvisning på skolen, som jo har blitt et utstillingsvindu for Oslo kommune når det gjelder profilering av yrkesopplæring og teknologi. 4 NRL og bransjens leverandører har bidratt med betydelig arbeidsinnsats og utstyr - noe Styret fikk god anledning til å se og berømme. Ellers var det også tid til et besøk hos Opplæringskontoret for rørleggerfaget i Oslo hvor instruktør Frode Arnesveen orienterte om aktiviteten på prøvestasjonen som nå er flyttet fra Fossum til Kuben yrkesarena. 5 4 Brede Pedersen lot seg også imponere av de omfattende undervisningslokalene på KUBEN. 5 Frode Arnesveen (Rørleggerfagets opplæringskontor Oslo og omegn) viste frem prøvestasjonene og fortalte om opplegget rundt svenneprøven og eksamener for elevene. For å møte utviklingen innenfor BIM og databruk på byggeplassen er det nødvendig at skolene, opplæringskontorene og faglærerne moderniserer og vektlegger denne delen av utdanningen. Skriftlig eksamen! Tekst: Vi foreslår en endring i læreplanens vurderingsordning på Vg3/opplæring i bedrift for fagene. Som følge av forslaget foreslås det endringer i forskrift til opplæringsloven 3-54 og Forslaget innebærer at alle lærlinger som har gjennomført ordinær opplæring i skole på Vg1 og Vg2 nivå NRL og BNL har i lengre tid jobbet for å få til skriftlig eksamen før fag- og svenneprøver. Nå kan det virke som det endelig blir resultater av jobben. innenfor bygg- og anleggsteknikk, også må opp til skriftlig sentralt gitt eksamen før oppmelding til fag-/svenneprøve. Prøven må være bestått for å få utstedt fag-/svennebrev. Dersom ordningen som er lagt ut på høring blir fastsatt, er den planlagt innført for lærlinger som begynner sin læretid 1. august 2015 eller seinere. I tillegg foreslår vi å stryke en del av 3-55 fjerde ledd som har skapt uklarheter om vurderingsgrunnlaget i enkelte andre lærefag. Forslagene er nærmere beskrevet i høringsnotat i vedlegg 1. I vedlegg 2 er forslag til endringer i læreplaner for fag og forskrift til opplæringsloven beskrevet. Du kan lese høringsdokumentene her: https://hoering.udir.no/hoering/ I NRLnytt 5/14 I Per Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 5/14 I Per 2.desember 2014 I 7

5 Yrkes-NM 2014 Det er mange som står på for at Yrkes-NM skal bli så bra som det har vist seg å være de årene det har blitt arrangert. Fem rørleggerlærlinger konkurrerte om å bli norgesmester i faget under Yrkes-NM 2014 i Trondheim fra 28. til 30. oktober. Tekst/foto: Dette er årets kanskje viktigste rekrutteringsarrangement, sier Ole Larmerud i NRL, som i en årrekke har stått i bresjen for Yrkes-NM. Her stiller kremen av Norges rørleggerlærlinger. De fem kandidatene er plukket ut spesielt i sine distrikt, eller har vunnet delfinaler. Derfor overrasket det ikke at nivået var svært jevnt og høyt i år. Bare 11 poeng skilte mellom tredje og førsteplass i konkurransen, der det var mulig å oppnå 150 poeng. Norgesmesteren, Kristian Herheim, fikk 139 poeng, Adrian Sæterdal Haukland (Brødrene Dahl) fulgte med 133, Erik Engh Gunnerud (Ski VVS) landet på 124 poeng og Alexander Olsen Solberg fra I. Brovold & Sønn og Erlend Lereggen fra Rørlegger 1 AS kom på delt fjerdeplass med 118 poeng. I tillegg til å konkurrere mot hverandre, gjennomførte også kandidatene sine svenneprøver under Yrkes-NM. Yrkes-NM arrangeres annenhvert år, og dette årets mesterskap hadde rekordstor oppslutning av deltakere og utstillere. Også publikumstallet lå på svært høye NRL står bak rørleggerfagets deltakelse, og er ansvarlig for rekruttering og oppfølging av kandidater til Yrkes-NM, samt utforming av stands, materialer, oppgaver, utvelgelse og svenneprøve. Dette hadde ikke gått uten fantastisk sponsorhjelp fra leverandører og grossister. En rekke firmaer har bidratt med finansiering, verktøy og materiale. Vi er sikre på at dette arrangementet er noe av det som holder de stabilt gode søkertallene til rørleggerfaget oppe. I motsetning til de andre byggfagene, opplever ikke rørleggerfaget synkende søkertall. Det kan vi blant annet takke sponsorene for, sier Larmerud. 8 I NRLnytt 5/14 I Per Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 5/14 I Per 2.desember 2014 I 9

6 p p SVENNEBREV OG DIPLOM: Ingebjørg Martinsen og Ole Larmerud (ytterst t.h. og t.v. - begge i NRL) delte ut diplomene for Yrkes-NM 2014 til de nå ferdige rørleggerne. p PRØVENEMND: Håkon Tjelle og Harald Aasarød i Prøvenemnda. p VURDERT: Dommerne Are Skaar Nielsen (NRL) og Stian Sæther (norgesmester i rørleggerfaget 2012) foran årets kandidater, Erik Engh Gunnerud, Alexander Olsen Solberg, Erlend Lereggen, Adrian Sæterdal Haukland og Kristian Herheim. p VINNERE: Det er i seg selv en bragd å kvalifisere til NM i rørleggerfaget. Alle kandidatene har utmerket seg i sine regioner, og nivået var svært høyt og jevnt under mesterskapet. Fra venstre: Alexander Olsen Solberg, Adrian Sæterdal Haukland, Erlend Lereggen, Erik Engh Gunnerud og Kristian Herheim. Tekst/foto: Alle kandidatene som deltar i Yrkes-NM får godt utbytte av å delta. Holder man et høyt poengnivå, vil dette i seg selv uansett hvilken plass man lander på være et kjempefortrinn karrieremessig. Siden nåløyet for å få en sjanse i mester skapet er så trangt, er deltakerskap her et skikkelig CV-ess i ermet. Kriteriene var - som vanlig - mange og harde ved norgesmesterskap i rørlegger faget. Oppgavene ble målt i avstand mellom målepunkter i kategoriene fall, lodd og vater. I tillegg ble de vurdert i orden utvist på svenneplassen gjennom prøven - en øvelse alle fikk full score i. Prøvenemnda lot seg imponere av guttene som deltok i 2014-mesterskapet, og konstaterte at årets Yrkes-NMrepresentanter holdt et svært høyt nivå. Dette ble også understreket av mester skapets egne dommere, Stian Sæther og Are Skaar Nielsen. Konstant summing av skravlende elever som skulle velge studieretning, hamring, 1 0 I N R L n y t t 5 / 1 4 I Per saging og andre lyder tilhørende byggeplassen regjerte Hall E i Trondhjem Spektrum, der rørleggerscenen var første stand som møter publikum. Her var det i tillegg til konkurransen, aktiviteter som fikk publikum til å tilbringe litt mer tid blant rørleggerne. Publikum gjettet på hvilken kandidat som vant mesterskapet, og de prøvde seg på den nervepirrende kunsten det er å stable muffer så høyt som mulig. Disse aktivitetene var kontinuerlig i gang, og svært populære. Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS p YRENDE LIV: Det var konstant mye publikum foran rørleggerscenen, og mange tok en kikk på hvordan det gikk med kandidatene i løpet av dagen. Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS p SPENNING: Robin Sandø og Jon Petter Jønnum (begge 15) prøvde å sette rekord i muffestabling. N R L n y t t 5 / 1 4 I Per 2.desember 2014 I 1 1

7 Presseklipp generert av Intermedium Presseklipp generert av Intermedium Rørentreprenørene Norge lanseres 1. mars 2015 Styrtregn kan by på avløpsproblemer Byggeindustrien bygg.no, Nå er det ikke lenge før vi lanserer resultatet av tre års arbeid med organisasjonens navn og profil. 1. mars 2015 skifter vi offisielt navn til Rørentreprenørene Norge, og vi tar i bruk en splitter ny profil og nye nettsider. Mindre snø og mer ekstremnedbør, betyr at huseiere må forberede seg på at vann kan trenge inn i huset fra avløpsrør. Byggeindustrien Publisert: :35. Når høstregnet avtar overtar gjerne frosten. Vannskadestatistikken forteller at den kommer overraskende på oss hvert år, men med enkle grep kan du redusere sjansen for at vannet flommer hos deg. - Ikke alle avløpsrør er dimensjonert for de store nedbørsmengdene vi har sett hyppigere de siste årene. Dette ser man ved at det forekommer stadig flere og større vannpytter. Overvannsørene klarer ikke å ta unna mengden med vann som kommer. Tette dekker som asfalt gjør også at det er vanskeligere å bli kvitt vannet, i tillegg så er de kommunale anleggene ofte dårlige, sier Are Skaar Nielsen, talsperson for skikkelig rørlegger og fagkonsulent i Norske Rørleggeres Landsforening - VVS (NRL). YRKES-NM - RØRLEGGERFAGET OKTOBER-TRONDHEIM:: VVS-forum.no, Yrkes-NM kandidaten fra Trøndelag heter Erlend Lereggen.Han bor i Melhus og jobber hos Rørlegger 1 AS. Det, fotball og kompiser fyller hverdagene til 20- åringen, som håper å vinne norgesmesterskapet (nesten) på hjemmebane. Han er glad i faget sitt, rørleggerlærling Erlend - Jeg er sikker på at dette skal gå bra, sier han Eventuelle publikumshenvendelser og det faktum at han er på utstilling under hele gjennomføringen av svenneprøven akter han å stenge ute med radio på ørene, og han kjenner ikke på nevneverdig spente nerver i forkant av konkurransen Presseklipp generert av Intermedium Cowboyer på badet Romerikes blad, Hobbyrørleggere kan være svært kreative. Her ser du hvordan du ikke skal pusse opp badet. - Vi har etter hvert fått litt galgenhumor på dette og kårer ukens bilde hver fredag, sier rørleggermester Ben Schreier. Rørleggerne hans kommer nesten daglig ut for baderom med feil, men noen av dem har alvorligere feil enn andre. - Folks kreativitet kjenner nesten ingen grenser. Drøye feil kan være lattervekkende, men har kostbare følger. Andre kan være direkte livsfarlige fordi de kan føre til strøm på avveie, sier Schreier. Fredagskåringen Han leder Nore VVS Varme &Bad i Oslo, og til fredagskåringen sender rørleggerne hans inn bilder av vannrør lagt over gulvbelegget i gangen, bad hvor det dusjes på vegger dekket av plast, skjøteledningsstikkontakter som ligger løst på armatur og kreativ bruk av teip og hyssing. Som regel er det husets herre eller forrige eier som har vært på ferde. - Man er gjerne litt nevenyttig og vil spare penger. Så forregner man seg, eller tror det går bra å ta en spansk en, sier Schreier. Han forteller om stadig flere tilfeller hvor styrtregnet Ikke velgjort har trengt seg inn i boliger via avløpsrør. Nielsen anbefaler å fjerne løv og sørge for at avløp er åpne for å re- - Jeg føler meg så godt forberedt som jeg kan få blitt. En typisk amatørfeil er også at badet pusses opp med dusere sjansen for at vannet trenger inn i huset. Tross alt er jeg mye på jobb, og der er jeg borti det nye veggplater og fine fliser, mens de gamle rørene i veggen ikke byttes. Tekst/bilde: forklarer hva som endrer seg og hvordan fil-varianter og nyttig informasjon. Gamle rør varer ikke evig meste, sier han - Vannrør har begrenset levetid. Mange er heller ikke klar over at er forskjell på rør som kan være inni veggen, det vil si rør-i-rør-systemer, og de som må være den nye profilen blir i bruk. Medlemsbedriftene mottar også en tilpasset Spørsmål om navneskiftet og til bruk å glemme hvert år. Gamle og slitte rørsystem som Når vann fryser til is øker volumet med omtrent 10 prosent. I en lukket rørledning vil isen fryse. Det ser vi ut utenfor. Rør med loddeskjøter og forskruninger tren- Spesielt er det sanitær som vekker iveren i den unge Samtlige medlemmer, avdelinger og rørleggeren ger ettersyn, sier Ben Schreier. For å sjekke om en rørleggerbedrift er seriøs, kan du samarbeidspartnere mottar i disse dager fryser er den hyppigste Presseklipp årsaken til vannskader generert i Norge. av Intermedium profilmanual, sammen med en minnepinne som inneholder en rekke man rør som Presseklipp er eldre generert enn av dette Intermedium bør man sjekke røre- jeg er best på opp i dammer langs vegger og kroker og øker mulighe- av profilelementene kan rettes til - Og da aller helst Presseklipp i nye generert eneboliger. av Intermedium Gulvstøp med feil helling er også en gjenganger. Dusjvannet på gulvet renner ikke mot sluket, men ender Det er nok dette klikke her. 30 år er forventet levetid på vann- og avløpsrør. Har Du kan også sjekke nettsiden skikkeligerorlegger.no, en kortfattet informasjonsbrosjyre som som blant annet Norske Rørleggerbedrifters Landsforening står bak. (ANB) ne jevnlig. Et slitt vannrør er mindre motstandsdyktig Prøvenemnda imponert over nivået i ten for lekkasjer under membran og påstøp. mot frost Pusset enn nyere opp, rør. Spente men Kobber- mangler og varmtvannsrør kandidater bevis? er før svenneprøven Varmeanlegg, for eksempel, har jeg ikke jobbet fullt så Har det vært en hobbyrørlegger i sving på badet, finnes det gjerne flere hjemmelagete løsninger i boligen. NM ANB Skriv ut Tips en venn også mer Østlands-Posten, utsatt for å sprekke enn det plast- og kaldtvannsrør er. Det er viktig sette vinduet på gløtt. mye Hold med, temperaturen så dette over er 5 grader i alle rom. plast istedet for fliser med tett membran bak. Foto: ikke favoritten i dag Presseklipp generert av Intermedium Byggeindustrien bygg.no, Her har huseier valgt en i overkant kreativ løsning i startet Gjøre selv eller fagmann? å ha i bakhodet at forsikringsselskapene ikke alltid dekker kostnadene på Lykkelig tilfeldighet Link artikkel Riving, fliselegging, snekkerarbeid, støping og maling At Erlends yrkesvalg falt på rørlegger kan man er en enkelt tilfeldighet gjøre selv ved å Du kan også legge fuktsperrer og membran så lenge Varme &Bad/ANB vannskader. VVS-forum.no, * Sørg for at de rørene som ligger mest utsatt for kulde er isolert. Dette er eksempler på arbeid du kan gjøre selv på badet. Klart for NRLs Da har du snart et stort problem... - Forsikringen Vurderer dekker du å Link selge uforutsette boligen til artikkel din? brudd Fra 1. eller januar skader 2015 kjøpe ferdigstrømper som man trer på Midtveis rørene. i Yrkes-NM ligger flere av kandidatene Entreprenørkonferanse foran du følger forskriftene. som oppstår bør du plutselig. ha orden i Skader papirene som for å kunne oppstår dokumentere over tid, - Jeg var veldig skjema. skolelei, De får og skryt begynte av Prøvenemnda, på yrkesfag som er imponert så over fort det som høye mulig. nivået blant Jeg de ble konkurrerende. re membranarbeider, også du som ikke er en grov- for å Men både takstmenn og rørleggere fraråder deg å gjø- * Fjern løv fra takrenner. medfører all ofte oppussing avkortning i huset. eller ingen utbetaling, sier Nielsen. Tydelige Badet er merker nytt, sier og du? spor Kan du etter bevise fukt at forteller du har brukt sitt Hvis uhellet nesten er et faktum smed med sans for enkle løsninger. VVS Aktuelt, komme ut i jobb "lurt" over i om rørtilstanden. fagfolk? Dårlig vanntrykk kan rørleggerfaget Byggeindustrien I dag klokken startet de fem unge lærlingene være et tegn sin på at i læretiden, vannet er i noe jeg overhodet ikke er lei Sjansen er stor for at overgangene ikke blir tette, særlig hvis det gamle sluket ikke byttes samtidig. Unngå frosne Uten dokumentasjon, rør får du ikke toppkarakter i ny teknisk tilstandsrapport ferd for mot badet ditt, avlagt uansett hvor svenneprøve flott og og kamp om NM - titte- ferd med å fryse i rørene. meg for i dag, smiler Publisert: han :55. Forbrukernettstedet Skikkeligrørlegger.no har samlet - Merker man dette er det beste man kan Det gjøre skriver å varme rommet, men unngå direkte oppvarming Norske Rørleggerbedrifters Landsforening NRL starter i dag fint ser ut. Side: sin 23to-dagers Entreprenørkonferanse på Losby gods, hvor flere aktuelle tema står på len i rørleggerfaget under Yrkes-NM i Trondheim. Det er ingenting At sine beste Dermed tips til risikerer hvordan du å man få mindre kan unngå betalt for frosne boligen rør: når (NRL) å av i si en på røret. pressemelding trivselen onsdag. på arbeidsplassen, du skal ut og selge. Åpne kranen til vannet renner som normalt igjen. Både * Steng av og tøm vannledninger lærlingene som var er spente, utsatt for var det ingen tvil om Rørlegger rett før 1 deas - Det er ikke så mye igjen, men det tar jo sin dagsorden. tid. Jeg Full kommunikasjons-rulle varmt- og kaldtvannskranen bør åpnes. Dersom det er frost. Da Fra skrur nyttår man ønsker av vannet en samlet og bransje tapper med ut av Eiendom må jo måle alt, få alt i vater. Dessuten venter sveising skulle i ilden. Noen røret. av guttene orket ikke Norge, Norges Takseringsforbund, NITO Takst og Norges Eiendomsmeglerforbund kost. - Vi å ta har i bruk rigget en mer omfat- i hele helgen nen dryppe, så slik alt at det var for renner klart seg litt å til vann bli da- der hele tiden. Vann vanskelig å få opp varmen Her en har gang i rommet han fro- kan vært man lærling la kra- i litt over to år nå, og Av han Bjørn serlaberg Husk også å tømme utekranen. og bøying, sier Alexander Olsen Solberg. * Lukk kjellervinduer tende boligtilstandsrapport. og ventiler når kulden setter inn. - Men i flere jeg har år god til tid på meg. Tiden er ikke Her en stress- nå, men det er omstendighetene, sier er en smakebit fra programmet: som renner fryser sjeldent, forteller Nielsen. Det tar ikke Hensikten lang tid er før å gens gjøre rørene eiendomshandelen åpning fryser de i Trondheim er tryggere i nærheten av et alle åpent parter. vindu. andre Luft kort og fag effektivt rigger heller til enn for å å kåre en NM-vinner, for Spektrum. Når man ser hvafaktor Nøkkelord: Fotball med kompiser To ganger i uken trener o han. Hva han forventer hovedentreprenøren av de tekniske Ta vare på kvitteringer med og fotballaget, uten åingen av kandidatene tør å gjette på hvem som entreprenørene? kommer til Gimse å (Innlegg ved direktør Hans Magnus Side: 3 vinne konkurransen. IL De mener konkurrentene holder et høyt nivå, og at det er hard konkurranse. være hovmodig, synes jeg vi i rørleggeryrket faktisk Haug, HENT AS og Helge Opedal, regionsdirektør for - Det er viktig for en boligeier å ta vare på all dokumentasjon av utførte har arbeider mye fordi å det være vil legges stolte til grunn av. Kompetansen disse guttene- Alle kan vinne ennå. Jeg tror alle har fungerende an- - Vi er en kompisgjeng som har det moro med Syd dette, Veidekke AS) ved fastsetting av tilstandsgrad, sier daglig leder og og er i sjette divisjon, Kommunikasjonsarbeidet i NRL pågår for fullt, og vi har hatt mange gode saker på trykk denne høsten. rørleggermester Elin Moer Brænne i Opplæringskontoret for Rørleggerfagene i Vestfold. avgjør, sier Kristian Herheim. dar Mueller, VardeHartmark) legg slik som sier det ser Erlend ut nå. Det er nøyaktigheten o NRLs somnormtallsanalyse for regnskapsåret 2013 (Rei- har fra før, og får av å avlegge svenneprøven er svært positivt for vår bransje, sier Ingebjørg Martinsen Han har i sparket NRL fotball med gutta litt av og på gjennom de to siste årene o BNLs på etnæringspolitiske arbeid. (Adm. direktør Jon Hun er også avdelingsleder her i fylket for Norske Rørleggerbedrifters og Landsforening. - De har fått en utfordrende oppgave, men ligger Forbrukerportalen Skikkeligrørlegger.no, forbedrer stadig trafikktallene. Dette skyldes økt publiseringsfrekvens høyt nivå og ligger ganske jevnt, sier Harald Aasarød i De fem lærlingene som skal avlegge svenneprøven og Sandnes, BNL, orienterer) - Vi håper dokumentasjonskravet i den nye standarden vil redusere bruken av useriøse bedrifter, ufaglært - Noen proffkarriere Prøvenemnda. løpende vedlikehold av optimalisering opp mot søkemotorene. Pressen benytter stadig nettsidene som kilde, og vi konkurrere om NM-tittelen er, Erik Gunnerud, representerer Akershus, Alexander Olsen Solberg, repre-som hadde hatt problemer med å få til det de slag gjør (BNLs på forhandlingsleder Siri Bergh) innen idretten blir det nok o ikke, Revisjon ler av arbeidsmiljøloven, viktige endringsfor- arbeidskraft og svart arbeid. Eller aller best at dette avtar helt, sier Brænne. - Jeg tror det er mange som er mye eldre enn dem, han, og legger til: - Fremtiden er i rørleggerbransjen distribuerer selv en rekke pressemeldinger og eksklusive innspill både til lokal- og regionalpressen. Vi har også Den i år nye boligtilstandsrapporten vil basere seg på den. I første omgang den tiden de som skal gjøre rørlegger, det, og flere og av så dem får har vi til se og Norsk Standard senterer NS-3600, som Møre ble utgitt og i mai Romsdal, i år. Erlend Lereggen, representerer Trøndelag, Kristian Herheim, representerertjelle. Presseklipp generert av Intermedium o Presentasjon av NRLs bransjeanalyse 2015/2022 hvor veien gårmed utsikter til å bli ferdige før tiden, tilføyer (Tor Håkon Backe/Johan Longvanes orienterer) - Senke konfliktnivået kjørt digitalt bilag på Dagbladet.no både web, mobil og nettbrett. dig dokumentasjon, sier Brænne. - Et felles ønske om å senke konfliktnivået ved kjøp og Skrevet av Randi Sammen Helen med Nodeland Einar Wold skal i NRL. de to bedømme NRL kandidatenes produkter. bransjeanalysen 2015/2022. Under VA/VVS møte- Nord- Norge VVS-forum lettet tidligere i høst litt på sløret, vedrørende Rogaland, og Adrian Sæterdal salg av bolig har vært en viktig drivkraft med å få avtalen Presseklipp på plass, generert sier administrerende av Intermedium direktør Christian V. ikke vil gjøre ny tilstandsrapport obligatorisk ved bolig- I forrige uke Haukland, ble det imidlertid represente- kjent at Finanstilsynet Dreyer i Eiendom Norge, som er bransjeorganisasjonen å for eiendomsmeglerkontorene her til lands. drag. salg, men behovet skal vurderes i hvert enkelt oppplass ble det pekt på en rekke utfordringer for VVS/VAbransjen, ønskes hvor man anså til disse KEM som de studiet viktigste: Tekst: I tillegg til en flunkende ny kommunikasjonsplan rettet mot eksterne målgrupper, synliggjøre hva vi jobber med og enn hva dagens praksis har vært, torsdag deriblant vil denne opplyseuken, interesse og vinneren å få en teknisk av gjennomgang lag, NM-tittelen og av sin boligen egen Bygg, i for- Rørlegger, svenneprøve Lærling, VVS-forum.no, Rekruttering under Yrkes-NM Please o Svart enablearbeid i og arbeidskriminalitet av gode verktøy skal bli flinkere til Har suksess med eget Presseklipp generert av Intermedium Flere kvinner Erlend Lereggen fra Melhus skal kjempe for Trønde- Alle guttene skal ha avlagt svenneprøven innen kl. Den nye standarden vil være mer presis og informativ Tilsynet uttaler samtidig at det ofte vil være i kjøpers rørleggerfirma Presseklipp Nøkkelord: generert av Intermedium om Vestby eventuelle Avis, oppgraderingsbehov i boligen av teknisk Link art. til artikkelkåres rundt kl samme Velger dag o Lave etableringsbarrierer for useriøse aktører Vann på kant av kjøkkenet handelen. Trondheim. Foto:NRL JavaScript view the comments powered by Disqus. Ett av våre største rekrutteringsprosjekt, lager vi nå for første gang en separat som kommer ut av det, i Bonytt, selv Lettere Alt innhold å klage er opphavsrettslig på Link håndverkeren til artikkel beskyttet Byggeindustrien Gradering og fastsetting av tilstandsgrad er en vesentlig Å del bli rørlegger av standarden, Til er trolig å som bedømme noe også av det vil sikreste gi selger svenneprøven yrke bedre Eiendom Norge &Co. vil fortsette arbeidet med å få o Pågående bransjeglidning Yrkes-NM for rørleggerfaget fikk bred strategi for medlemskontakt. Vi ønsker man innført tilstandsrapporten står den lokale som standard prøvenemda i Trøndelag. De stiller med tre dommere Link som til artikkel VG, fra januar grunnlag kan velge. for I alle å fastsette fall er det riktig temmelig pris. sikkert at vann og 2015 (leiligheter utsettes til 2016). Byggeindustrien o Rekruttering og kompetanseutvikling og god pressedekning, både før, under i større grad å snakke med dere, ikke Har du spørsmål om kommunikasjonsarbeidet i NRL, ta gjerne kontakt ningsdeler med - avløp Særlig ikke for badet blir digitalisert blir det viktig med at det du første. kan vise fram dokumentasjon I 30 år har John på oppussingen. Robert Johansen Skjulte i Son anlegg vært rørlegger. og bygker velger takstmann selv Side: for å styrke 16 Les også: I fellesskap etablerer bransjene en ordning der forbru- Som andre fag o forankret Myndighetskrav i håndverk domineres KEM uavhengigheten og etter mesterskapet. Våre andre bare til dere. Vi tar utgangspunkt i skal følge kandidatene underveis, mens NM-tittelen Som 46-åring med er dokumentert han endelig herre fagmessig i eget utførelse hus gjennom Vannet vil du bransjene tapper imellom. fra kjøkkenkranene inneholder levende dommere. organismer. Her studiet av menn kunne etableringen få tilstandsgrad av Son VVS, TS0 Sons «ingen eneste avvik», operative dersom rør- En klagenemnd for håndverkertjenester skal gjøre o Lite det kostnadseffektiv vareforsyning skal avgjøres av to rekrutteringsprosjekter har også gått undersøkelsen om medlemskommunikasjon som mange av dere har besvart. kvaliteter avhengig av hvilke mineraler det eller Det innebærer Et er at essensielt fjorårets selgere som ikke næringsstoff, vinner har gjort et valg kaller før er leggerfirma yngre enn for fem tiden. år. Et nyoppusset bad vil automatisk de tar kontakt eiendomsmegler, enklere henvises til for et forbrukere å løse tvister med håndverkere. få TG2 «vesentlig Stian avvik» Sæther dersom du mangler dommer Den nødven- sammen norske legeforening med fagkonsulent det. Vannet har også Areulike Erfaring viser imidlertid o Økt nedstrøms-fokus at de jentene hos grossister som våger seg Med to ansatte og en lærling har han en velfylt ordrebok på 73 store og små oppdrag, nå sist ut med Kulturkir- 2. desember Nemnda har vært over all forventning som Bli Rørlegger Side: 2014 er i Skaar Nielsen i NRL etablert av Huseiernes utpå gjør Landsforbund det meget o Markedsføring, ogbra på studiet. salg, innovasjon Eva har forlengst kontakt med. ken i Son. en rekke bransjeorganisasjoner og arrangementet på Teknisk Museum. forsynt seg godt - Read av kunnskapens less eple. Masterstudiet - Markedet er - godt, Guttene og det er voksende, har men allerede vi skal Det ha betyr blitt at vann godt ikke kjent, bare er og vann, har men - en at dets Vi er finkvali- teter forandrer seg etter hvordan det blir behandlet. I ved NTNU er et eksempel på dette, den kvinnelige in- glad for å være med på dette samarbeidet, som en forsiktig vekst, og ikke ha mer enn 4-5 mann i selskapet, sier Johansen tone seg til Moss i Avis. mellom. NRL den sammenheng har ansvaret har det for også å betydning ivareta vi hvordan kan- håper og du tror vil være til nytte for mange huseiere, Så snart vi har en konkret handlingsplan Snart klar for på plass, vil vi dele hovedtrekkene med Med dagens aktivitetsnivå didatene regner på han best med en mulig årsomsetning på 2-3 millioner kroner. Landsforbund i en pressemelding måte, og vi har allerede blitt sier administrerende en direktør geniøren Peter Batta har i Huseiernes gjort sitt inntog i samfunnet tapper vannet ut av springen på kjøkkenet. Rørentreprenørene Norge dere, så følg med det skjer mye nytt Tøft for kroppen fin kameratgjeng. Det Lar er du viktig det renne å før dempe du tar det presset i bruk eller mest tapper du Erfaring viser imidlertid at kvinner kvier seg for å velge det rett i kokekar eller vannglass? I år vil nordmenn bruke over 60 milliarder kroner til Rørleggeryrket er allsidig bra betalt, men krever en For tiden jobber vi mye med ferdigstillelse av de ulike profilelementene stillinger. Det merkes på kroppen, sier John Robert Jo- og spennende i 2015! mulig, og heller fokusere på oppgavene som skal god fysikk. vedlikehold gjøres er mange tunge løft og kinkige arbeids- du gjør det ene fremfor det andre. dig forekommer Side: 163 det feil og krutteringen mangler for nærmere til det 15 populære KEM studiet praktiske og tekniske fag, og at dette også preger re- Særlig om du har barn i huset, har det betydning om og oppgradering av hus og hytter. Samti- - Ja, men det Årsaken er at vann kan inneholde mindre milliarder mengder kroner som må utbedres hansen. som skal følge det nye navnet. Alt fra Vi benytter anledningen til å beklage at Dette er flinke gutter som vet hva som gjelder. De var - Vi ser at de få kvinnene som velger KEM studiet gjør metaller, blant annet kobber. Kvinner er sjelden vare i rørleggermiljøet. På sine 30 Gratis Dersom håndverkerforetaket man har engasjert år i bransjen har svært Johansen spente bare sett tre i kvinnelige dag morges, For rørleggere. Eldre menn er også en sjeldenhet. Få holder vann som og blir noen stående hoppet i rørene over kan konvo luttmaler til nettsider og elektronisk vi ikke har vært flinke nok til å videreformidle kommunikasjonsresultatene man avgjort tvister som faller inn under lov om hånd- for begynne frokosten. Vi ønsker tære lykke på innsiden. til, sier Martinsen i en bransjeorganisasjonene kort som som deltar på i samarbeidet, andre arenaer får i samfunnet det meget bra, og balanse er bra for arbeidsmiljøet, å utføre åarbeid på eiendommen, er medlem i en av ut til de er 67. nyhetsbrev skal på plass. God lønn frister kommentar fra Trondheim. - Derfor skal du la vannet renne før du tar det i bruk, forklarer sjefingeniør Wenche Fonahn i Folkehelseinstituttet vil til klikk.no. tankesett og kompetanse, og det gjelder naturligvis Hensikten er å gi forbrukerne en mulighet til enkelt å få Det er bra for produktiviteten ved å skape bredde i verkertjenester gratis våre denne høsten. Dette skyldes at vår Sverre Sandbraaten i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, Stig NRL, Grindahl sier det er mange unge som Vi ønsker å modernisere medlemskommunikasjonen vår, og tilpasse alt materiell og kapasiteten vår blir da naturlig nok jobbene i byggebransjen. Derfor vil mange unge bli domstolene kommunikasjonssjef er delvis sykemeldt bli rørlegger. Seksjonssjef i Mattilsynet i Oslo, Asker avgjort og Bærum, en tvist, uten å måtte begge gå veien veier, om advokater sier Ingebjørg og Martinsen ved NRL til VVSforum - Dette er interessante Her ser jobber, vi og en også glad de best betalte gjeng Solveig før Eriksrud, det legger hele til braker at det i tillegg løs til i utfelling dag av rørleggere, sier tidlig. Sandbraaten. Vi ser kandidatene, metaller også liker prøvenemda, kan skje oppvekst og representantene er uansett fra at man NRL. først må ta VG1 Av Jon Gran, Moss Avis av bakterier dersom vann blir stående lenge i rørene. - Vi ønsker å bidra til å synliggjøre skillet mellom de til 2015-standard. noe redusert. Vi satser på at vi ved hjelp Opplæringsløpet bygg og anleggsteknikk før man kan bli rørlegger. Det danske seriøse og de useriøse aktørene Saken i byggebransjen fortsetter under og bildet: Tina Karoline Amundsen GJØR nettstedet JOBBEN: bolius.dk Rørlegger John forklarer Robert en Johansen eventuell har Denne ikke helt optimale løsningen fører ofte til fremvekst at startet av bakterier Son VVS. med Mange at temperaturen unge vil nå klagehåndtering bli på rørleggere. vannet er i så måte sammen et viktig bidrag, med sin sier Side: far Tor 171 Arne Amundsen. Tina var eneste mange da heller hopper over på bygg og anlegg. kan stige Foto: inne Jon i en Gran, bolig Moss i forhold Avis til den temperaturen Backe, administrere direktør kvinne i Norske i Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS. årest KEM kull, en medvirkende årsak til at I Østfold var er i juni 32 elever fra VG2 som skulle vannet ut i har i det offentlige ledningsnettet. lære. Av disse fikk 26 læreplass. hun tok studiet var at hun i utgangspunktet var rørleggerutdannet, og oppgradering som av hus igjen og hadde forbindelse med at hen- 12 I NRLnytt 5/14 I Per Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - Vi regner VVS Den høyere at rekrutteringsbehovet under normale tider er én lærling per innbygger. I Østfold skullering, eller fordi kaltvannsrørene ligger for tett på Norske temperaturen Rørleggerbedrifters forklarer de med HÅNDVERKER: Landsforening "dårlig iso- I VVS år vil nordmenn bruke over 60 milliarder kroner til vedlikehold NRLnytt 5/14 I Per 2.desember 2014 I 13 le det tilsi et behov på rørleggere i året, sier varmtvannsrørene. I begge tilfeller blir vannet oppvarmet av omgivelsene", skriver de. hytter. Foto: KRISTER SØRBØ nes far var er det Sandbraaten. - Fordi da har det stått stille over lengre tid og det kan Konkurrerer på pris Se også: ha skjedd Midt en uønsket i blinken opphopning - Utdanningen av stoffer, sier hun. må være midt i blinken for Det er slett ikke bare norske rørleggere i bransjen. Både Sarpsborg og Vestby kommuner har engasjert - Det vil ikke være en akutt risiko med økte konsentra- På sine sider skriver Folkehelseinstituttet at når van-

8 Avdelings- og opplæringskonferansen 2014 NRLs avdelings- og opplæringskontor sammen med NRLs administrasjon holdt avdelings- og opplæringskonferanse på Kiel-ferga fra 12. til 14. november for å informere om og drøfte organisasjonens og bransjens fremtid. Tekst/foto: Hovedprogrammet var gjennomgang av bransjeanalysen og invitasjon til avdelingslederne om å se nærmere på avdelingsstrukturen. NRLs styreformann Stein Ove Bjelland og administrerende direktør Tor Backe åpnet konferansen med en generell gjennomgang av markedsutsiktene og bransjens utfordringer, ut fra bransjeanalysen. Derfra ble NRLs satsningsområder, arbeidsfordeling i verdikjeden, intern organisering i NRL samt NRLs organisasjonsstruktur sentralt, lokalt og i forhold til opplæringskontorene satt på agendaen. Fokuset ble også satt på organisering og kommunikasjon, og avdelingene og opp læringskontorene diskuterte hva man kan gjøre for å gjøre alle bedre. Dagens studieforløp i retning rørlegger ble også evaluert, og nye løsninger presentert. Oddgeir Tobiassen og Are Skaar Nielsen foredro om prosessen fra studiespesialisering til yrkesvalgkryssløp, og fortalte om samarbeidet mellom NRL og Rud videregående skole. Ole Larmerud satte fingeren på hva som kan og bør gjøres med tanke på rekruttering og da spesielt Yrkes-NM. Hvordan skal økonomien gå opp og 1 2 ansvar og oppgaver fordeles mellom organisasjon, kommuner og bransjen generelt. Einar Hanisch i BNL foredro om Yrkesfagløftet og regjeringens satsning på yrkesfag. Det ble også holdt åpne timer, der avdelingene diskuterte temaene som ble tatt opp, og temaer de mente var viktige å få frem. Status fagskolene ble presentert av Oddgeir Tobiassen og Ole Larmerud, og Tobiassen la frem status for NRLs bedriftsverktøy, NRL websystem- Boligmappa og RS Kalk Cordel. 1 Einar Hanisch la frem Yrkesfagløftet og regjeringens satsing på yrkesfag. 2 Nicolai Reiersrud og Eli Hermine Heyerdahl Eide (NRL avdeling Buskerud) hadde mange gode innspill under presentasjonene. 3 Tor Backe (administrerende direktør, NRL) presenterte Bransjeanalysen og hvilken betydning funnene i den har for bransjens videre satningsområder. Ny arbeidsgruppe RS KALK/CORDEL Med bakgrunn i innspill fra brukere av RS kalk/cordel, og ønske fra NRLs styre, ble det høsten 2013 etablert ny arbeidsgruppe. Arbeidsgruppens mandat er å gi innspill til forbedringer i Cordel datasystem og først og fremst til modulen som representerer anbudskalkulasjon RS kalk/cordel. Tekst: Arbeidsgruppen avholdt møte i midten av november 2014, der man blant annet fikk en oppdatering fra Systemkonsult AS i utvikling og forbedringer som er utført i Cordel datasystem siste år. NRL orienterte om forbedringer som er utført siste tiden, blant annet med utarbeiding av nytt søkeordregister, samt oppdatering av akkordkoblinger i prislistene til grossistene. På møtet ble det også diskutert og gitt innspill til utfordringene i kalkulasjonsarbeidet med hensyn til den store dominansen av totalentrepriser og krav knyttet til Breeam. NRL i samarbeid med Systemkonsult AS og arbeidsgruppen ønsker derfor å lage nye maler i RS kalk/ Cordel tilpasset disse kravene. Forslag til nye maler fremlegges i neste arbeidsmøte, som planlegges i slutten av april Til dette møtet inviteres også VVS-grossistene. Representanter i arbeidsgruppen er: Tom Nyberg Bærum Rørleggerbedrift AS Bærum Bjørn Syverstad Bærum Rørleggerbedrift AS Bærum Thor Johnsen Åge Nilsen AS Tromsø Tor Anders Krogstad Askim & Mysen Rør AS Askim Hans Magnus Grepperud C.M.Mathisen AS Oslo Espen Kvarud Nore VVS AS Oslo Bjørn Grimsrud Fagrådet for våtrom Oslo Ole Johan Larsen Systemkonsult AS Ålesund Jan Olav Sandnes Systemkonsult AS Ålesund Oddgeir Tobiassen NRL Oslo Nye nasjonale skjemaer for vann- og avløpsinstallasjoner Arbeidsgruppen fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS (NRL) har nå ferdigstilt forslag til nye nasjonale skjemaer for vann- og avløpsinstallasjoner. 3 Tekst: Nye skjemaer distribueres til alle kommuner i landet i begynnelsen av desember 2014, med anmodning om å bli tatt i bruk umiddelbart. I ferdigstillingen av skjemaene har arbeidsgruppen etter beste evne forsøkt å ta hensyn til alle konstruktive og gode innspill fra høringen. Som meddelt tidligere kom det i overkant av 50 tilbakemeldinger fra kommuner, medlemsforetak og andre interessenter. Fra NRL sin side synes vi arbeidet med skjemaene har vært svært nyttig og tilbakemeldingene fra høringen har vært positive. Vi håper også at alle kommuner tar skjemaene i bruk slik at rørleggerforetakene har like skjemaer å forholde seg til uavhengig av kommune. Det er utarbeidet forslag til nye skjemaer for: - Sanitærabonnement - Frakobling av vann- og eller avløps ledning - Registrering av vannmåler - Ferdigmelding av arbeid på vann- og eller avløpsanlegg I forslagene er det lagt vekt på forenkling, gjenkjennbarhet, gjenbruk av informasjon og standardisert oppbygging av skjemaene. Skjemaene er ment brukt både for utfylling på papir og elektronisk. Videreutvikling av skjemaene vil selvsagt gå i retning av elektronisk bruk med utgangspunkt i oppsett i disse skjemaene. 14 I NRLnytt 5/14 I Per Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 5/14 I Per 2.desember 2014 I 15

9 NRLnytt utgis 5 ganger årlig av e Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og alt godt for 2015! Fridtjof Nansens vei 19 Pb Majorstuen, 0305 Oslo Telefon E-post: Redaksjonen avsluttet 2. des Trykk: Flisa Trykk AS Opplag: 800 Ved ettertrykk ønskes oppgivelse av kilde 16 I NRLnytt 5/14 I Per Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

For bransjens beste 1

For bransjens beste 1 For bransjens beste 1 Vi jobber for bransjens beste Tor Backe Adm. direktør Adm.leder sekretariatet Sekretær GF og styre Juridisk fagansvarlig Næringspolitikk NHO, BNL og GCI UICP NRLs avdelinger Tirill

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Forenkler VVS-hverdagen

Forenkler VVS-hverdagen Page 1 of 5 Hjem Forenkler VVS-hverdagen Illustrasjonsbilde Når en rørlegger nå handler hos Ahlsell, Brødrene Dahl eller Heidenreich, vil produktdokumentasjon automatisk leveres i et byggeprosjekt, registrert

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 3

Glenn Ringtved Dreamteam 3 Glenn Ringtved Dreamteam 3 Hola Manolo Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Studentuttalelser KEM

Studentuttalelser KEM Studentuttalelser KEM studenter Andreas Sørum Oslo Uteksaminert: 2011 Imtech-Prosjekt, Oslo Prosjektleder-assistent Sørlandets Jeg ønsket meg mer utdanning, og besøkte en venn av meg som gikk 1 året. Var

Detaljer

Hvordan kan forsikringsselskapene bidra til å redusere vannskadene

Hvordan kan forsikringsselskapene bidra til å redusere vannskadene Hvordan kan forsikringsselskapene bidra til å redusere vannskadene Nordisk vannskadeseminar Oscarsborg den 1. september 2011 Oddvar Stensrød Gjensidige forsikring Mange tror at forsikringsselskapene kan

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

KUBEN YRKESARENA. Samarbeidsplattform. Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) og referansegruppen. [Prosjektleder Ingunn Marie Eide, 2013-10-31]

KUBEN YRKESARENA. Samarbeidsplattform. Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) og referansegruppen. [Prosjektleder Ingunn Marie Eide, 2013-10-31] KUBEN YRKESARENA Samarbeidsplattform Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) og referansegruppen [Prosjektleder Ingunn Marie Eide, 2013-10-31] 1 SAMARBEIDSPLATTFORM INKL STYRINGSSTRUKTUR OG MANDAT Visjon

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT NY BOLIGSALGSRAPPORT FRA 1.1.2015

BOLIGSALGSRAPPORT NY BOLIGSALGSRAPPORT FRA 1.1.2015 BOLIGSALGSRAPPORT NY BOLIGSALGSRAPPORT FRA 1.1.2015 INNHOLD Ny Boligsalgsrapport Takstmannens verktøykasse Kapasitet og kompetanse Effektiv implementering NY STANDARD BOLIGSALGSRAPPORT Innhold og form

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORTEN. - det nye verktøyet for tryggere boligsalg

OLIGSALGSRAPPORTEN. - det nye verktøyet for tryggere boligsalg OLIGSALGSRAPPORTEN - det nye verktøyet for tryggere boligsalg Hva er en Boligsalgsrapport? Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men til forskjell fra en vanlig tilstandsrapport blir

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen!

KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen! KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen! DET ER KUN BADEMILJØ SOM TILBYR DEG 10 ÅRS GARANTI - TETT BAD! Det å bygge nytt, eller totalrehabilitere

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til bedrifter NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Skolens faglige innhold Lærlingene følger en samlingsbasert modell, og kan ta fagbrev i følgende

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST NITO Takst Service AS NITO Takst, en del av NITO med sine 77 000 medlemmer NITO Takst administrerer ca. 540 medlemmer/bedrifter

Detaljer

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat Spørsmål og svar Om mesterskapet og arrangementet Forberedelser Holder Ungt entreprenørskap selve standen, eller må vi skaffe den selv? Ungt Entreprenørskap holder veggene som skal utgjøre standen deres.

Detaljer

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten.

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten. Gamle nyheter: 2005 Sjetne tildelt 10.000 fra Gilde-fondet Vi har fått melding om at vi er en av 163 klubber som har fått tildelt kr. 10.000 fra Gilde-fondet. Gilde ønsker å bidra til at unge talent rekrutteres

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere

Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere Innledning WorldSkills Norway arrangerer hvert annet år Yrkes-NM et sted i Norge. Hensikten er å sette fokus på yrkesfagene og å skape en nasjonal møteplass for alle

Detaljer

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi?

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? VEDLEGG 1 Spørreskjema bedrifter Privatmarkedet 1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? 1. BNL 2. Norsk Teknologi HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Hvilken bransjeforening

Detaljer

Vi moderniserer Norge

Vi moderniserer Norge Vi moderniserer Norge Norsk Teknologi er en landsforening i NHO og en paraplyorganisasjon for fire bransjeforeninger som representerer elektro, IKT, ventilasjon, kulde, automatisering, systemintegrasjon

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 2-0 4. 1 1. 2 0 0 9 Fredag er det endelig klart for en ny, internasjonal skøytesesong. Sportforum i Berlin er i helgen åsted for

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Privatmarkedet i byggenæringen

Privatmarkedet i byggenæringen Privatmarkedet i byggenæringen - Spørreundersøkelse blant medlemsbedrifter i Byggenæringens Landsforening og Norsk Teknologi Rolf K. Andersen, Line Eldring & Johan Røed Steen Fafo, 28. august 2013 1 Innhold

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

SKOLE - /FAG-UTDANNING

SKOLE - /FAG-UTDANNING Bernt Madsen Kontaktlærer VG2 Klima, Energi og Miljøteknikk (KEM) Rørlegger Konsulent Våtrom (BVN, Forsikringsselskaper, Advokatfirmaer, Næringsliv/privat) Realkompetansekonsulent Formann i «Klagenemda

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Birken. et reiselivsprodukt med mange vinnere

Birken. et reiselivsprodukt med mange vinnere Birken et reiselivsprodukt med mange vinnere Utfordringer og opplevelser for alle Birkebeinerarrangementene Birkebeinerrennet AS Eid av Lillehammer Skiklubb og Rena Idrettslag - 50/50 7 årsverk 1.600 frivillige

Detaljer

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har Til: Fra: Andelseiere i Bogerud borettslag Norconsult Dato: 2014-01-13 Informasjon om rehabilitering av vann og avløpsrør Historikk Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger.

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

informasjonsbrosjyre V.17.14

informasjonsbrosjyre V.17.14 informasjonsbrosjyre V.17.14 Om oss Rørlegger Sentralen AS ble etablert i 1999 av daglig leder Gunnar A. Ludvigsen, og har i dag 15 ansatte som til sammen har lang og bred kompetanse innen håndverksfaget.

Detaljer

Reidun. Sissel. Leiv Daglig leder

Reidun. Sissel. Leiv Daglig leder Hvem er vi Takst Team AS er et firma som har drevet med taksering i 30 år. Med Rogaland fylke som primærområde, utfører vi taksering av fast eiendom. Oppdrag utføres også i tilstøtende fylker. Teamet vårt

Detaljer

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Av ØIVIND RÅNES Publisert NA:11. august 2015, kl. 09:56 Yrkes-VM 2015 er et enormt arrangement som samler unge fagfolk fra hele verden til en ukes dyst om å bli verdens

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Mediedekning desember 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen

Mediedekning desember 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen Mediedekning desember 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen Nyhetsklipp 100.000 nettbrett under treet VG Nett 28.12.2012 100000 NETTBRETT UNDER TREET! VG papir 28.12.2012 Valgte Samsung Dagens Næringsliv

Detaljer

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth.

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth. I helgen gikk årets Morgendagens helter ritt av Stabelen. Rittet arrangeres av Statoil i regi Norges Cycleforbund (Ncf) og Arctic race for å sette fokus på unge, kommende talenter. I motsetning til resten

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Praksiskandidatordningen

Oslo kommune Utdanningsetaten. Praksiskandidatordningen Oslo kommune Utdanningsetaten Praksiskandidatordningen INNHOLD Målgruppe 1 Hvilke krav stilles til praksis? 1 Hvordan skal praksis dokumenteres? 1 Hvem skal godkjenne oppmeldingen din? 2 Hvordan skal teori

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse.

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse. Handlingsplan 2015: Handlingsplanen bygger på strategien for 2013 2015 der overordnet mål er å heve kompetansen om energieffektivisering og energiomlegging hos den profesjonelle delen av byggenæringen.

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Byggmestrene Nilsen & Haukland AS

Byggmestrene Nilsen & Haukland AS Byggmestrene Nilsen & Haukland AS Stiftet 12.februar 1987 av Steinar Nilsen og Sveinung Haukland som på den tiden på langt nær var byggmestre,men sjøllærte tømrere. Begge hadde da jobbet i ca 10 år i andre

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

Tavleforum 27.okt.2011

Tavleforum 27.okt.2011 Velkommen til Tavleforum 27.okt.2011 Holberg Terrasse Kurs og Konferansesenter, Oslo 10.00 Tavleforeningen informerer Hvem er Tavleforeningen? Prosjekter i Tavleforeningen Hjalmar Roald, Leder, Tavleforeningen

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Spørsmål og svar. - i forbindelse med fylkesmessa for ungdomsbedrifter

Spørsmål og svar. - i forbindelse med fylkesmessa for ungdomsbedrifter Spørsmål og svar - i forbindelse med fylkesmessa for ungdomsbedrifter A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes ingen forventning eller krav om at

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid SVALENE Norsk forening for u-landsarbeid Bergen Juni 2013 Kjære medarbeidere: Først i dette nummeret av Svalenytt ønsker vi å sende noen tanker til Emily Holm, som døde i Bergen i begynnelsen av april.

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

En lovendring vil gi lysere tider for boligkjøpere, og de stiller sterkere i en eventuell boligtvist.

En lovendring vil gi lysere tider for boligkjøpere, og de stiller sterkere i en eventuell boligtvist. Boligkjøpere er Boligkjøpere i dag er for lite sikret. Avhendingsloven er for dårlig og alt for mange er misfornøyde med tjenestene takstbransjen leverer, sier erfaren takstingeniør. 6 huseierinfo nr 5

Detaljer

Kjære svømmer med familie

Kjære svømmer med familie Kjære svømmer med familie Atter ett år er avsluttet. Årsskifte gir mulighet for tilbakeblikk og refleksjon. For Levanger svømmeklubb har 2010 vært et innholdsrikt år. Trønderhallen er nå snart ferdig og

Detaljer

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 13/1343 16.12.2013

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 13/1343 16.12.2013 Vår ref.: Dato: 13/1343 16.12.2013 Sammendrag Klageren ba Likestillings- og diskrimineringsombudet vurdere om X handlet i strid med diskrimineringsloven 4 da de endret regelverket i en produktkonkurranse

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

27/8 Kuben i Oslo Kl 08:30-11:00 Korleis det vert jobba, tanken bak Kuben, dei ulike aktørane; Vidaregåande opplæring, Lærlingesenteret, Fagskulen og

27/8 Kuben i Oslo Kl 08:30-11:00 Korleis det vert jobba, tanken bak Kuben, dei ulike aktørane; Vidaregåande opplæring, Lærlingesenteret, Fagskulen og 1 27/8 Kuben i Oslo Kl 08:30-11:00 Korleis det vert jobba, tanken bak Kuben, dei ulike aktørane; Vidaregåande opplæring, Lærlingesenteret, Fagskulen og Kuben kurs og teknologisenter. Samarbeid med næringslivet

Detaljer

Hvorfor gjør lærlingene de valgene de gjør? Hvordan opplever læringene ulike fagkulturer?

Hvorfor gjør lærlingene de valgene de gjør? Hvordan opplever læringene ulike fagkulturer? Hvorfor gjør lærlingene de valgene de gjør? Hvordan opplever læringene ulike fagkulturer? Ole Johnny Olsen Universitetet i Bergen / FAFO Arena for kvalitet i fagopplæringen 2014: Relevant kompetanse for

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Stiftelsen Elektronikkbransjen. Elektronikkbransjen i media Oktober 2013

Stiftelsen Elektronikkbransjen. Elektronikkbransjen i media Oktober 2013 Stiftelsen Elektronikkbransjen Elektronikkbransjen i media Oktober 2013 Oppsummering oktober 2013 Antall saker totalt: 17 Antall saker TV: 1 Antall saker papir: 4 Antall saker nett: 11 Antall oppslag riksmedier:

Detaljer

Søknad om kjøp av Dreyfushammarn 33 - Heidenreich AS

Søknad om kjøp av Dreyfushammarn 33 - Heidenreich AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.01.2012 2330/2012 2012/99 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/11 Formannskapet 25.01.2012 Søknad om kjøp av Dreyfushammarn 33 - Heidenreich AS Sammendrag

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

«Vann på avveie» - Innovative løsninger.

«Vann på avveie» - Innovative løsninger. Stikkledninger: Ansvar og teknisk utforming. «Vann på avveie» - Innovative løsninger. Onsdag 15. mai 2013 arve.hansen@asplanviak.no Private ledninger =. Hovedledninger Innomhus Stikkledninger Bunnledninger

Detaljer

VVS FORENINGEN. 06.11.13 Leverandør- håndverker- forsikring Presentasjon av en som har hae en fot i alle leire. UHordringer vi alle møter.

VVS FORENINGEN. 06.11.13 Leverandør- håndverker- forsikring Presentasjon av en som har hae en fot i alle leire. UHordringer vi alle møter. VVS FORENINGEN 06.11.13 Leverandør- håndverker- forsikring Presentasjon av en som har hae en fot i alle leire. UHordringer vi alle møter. Ståle Bjørnson Takstmann for Jernbanepersonalet Forsikring Fagbrev

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell??

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Rauland, september 2010. v/ Tore Jan Hansen 1 Nedgang i rekruttering til BA

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE KVAST

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE KVAST REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland

Detaljer

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT?

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? visproduksjon typografi brosjyrer magasindesign ilmproduksjon annonseutforming grafisk design trykk interaksjonsdesign bokproduksjon webdesign... da

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge leveres av Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge Eksklusiv avtale om rettshjelpsforsikring Oppstart 1. januar 2016 Styret i Rørentreprenørene Norge har nylig vedtatt en strategiplan. Et av foreningens

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Magasinet for Suldal og Røldal Nr. 4 vinter 2010/11 GRATIS magasin for hyttefolk og folk i Suldal og Røldal! Matkultur Kortreist mat hos familien Landsnes

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann 1 Rekrutteringsutfordringen Bransjens opplæringssystem Norsk Vanns 3-ukerskurs (inkl.

Detaljer

Vi bygger din hyttedrøm...

Vi bygger din hyttedrøm... Vi bygger din hyttedrøm... DIN DRØM - VÅR HVERDAG! Drømmen om en egen hytte i flott natur er noe vi bærer i oss. En base for utflukter gjennom alle årstider, til skog, fjell og sjø, peiskos og sosialt

Detaljer