God bransje kunnskap gir markeds ledende forsik ringstilbud 4. Advokatforeningens nettsteder 6. Årstalen som institusjon: Innflytelse via innsikt 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God bransje kunnskap gir markeds ledende forsik ringstilbud 4. Advokatforeningens nettsteder 6. Årstalen som institusjon: Innflytelse via innsikt 8"

Transkript

1 årsrapport 2012

2 Innhold God bransje kunnskap gir markeds ledende forsik ringstilbud 4 Advokatforeningens nettsteder 6 Årstalen som institusjon: Innflytelse via innsikt 8 Årstalen Hovedstyrets beretning Hovedpunkter i året som er gått 14 Utdrag fra vår medlemsservice 15 Advokaters rammevilkår 18 Vårt arbeid for å styrke rettssikkerheten 20 Advokatetikk og disiplinærsaker 21 Internasjonalt engasjement 22 Utvalgte sider av foreningens virksomhet 24 Økonomi og drift 25 Resultatregnskap 26 Balanse 27 Noter 28 Revisors beretning 33 Representantskapet 34 Lovutvalg og høringsuttalelser 36 Faste utvalg 40

3 Året har vært et godt år for Advokat foreningen, med høy aktivi tet i våre mange møtepunkter med medlemmer, politiske myndigheter, medier og samfunn forøvrig. En viktig begivenhet var at Erik Keiserud ble valgt til ny leder. Han overtok stafettpinnen etter Berit Reiss-Andersen, som i fire år har bidratt med kompetanse, humør og energi inn i foreningens arbeid. Advokatenes fagdager var et flott arrangement i mai, ja kanskje var dette de beste fagdagene noen gang. Sikkert er det i hvert fall at vi satte deltakerrekord både på kursene og på advokatfesten, og at vi fikk svært gode tilbakemeldinger både underveis og i etterkant. Vi håper å se flest mulig av dere igjen til våren. Hold av datoene 30. og 31. mai. Advokatfesten ble benyttet til å dele ut Advokat foreningens Talentpris for første gang. Talentprisen tildeles det advokatfirmaet som best evner å finne, vinne og beholde juridiske talenter, uavhengig av kjønn og etnisk bakgrunn. Prisen skal deles ut hvert år, som et verktøy for å initiere og synliggjøre at advokatbransjen møter vår tids muligheter på en offensiv og inkluderende måte. I år har vi gjennomført en stor konkurranse blant ledende forsikringsselskaper, og vi har klart å forhandle frem omfattende prisreduksjoner på alle våre forsikringsordninger for medlemmene. Vi mener vi hadde bransjens beste betingelser fra før, og vi har det i hvert fall nå. Erik Keiserud holdt Advokatforeningens årstale i november 2012, der han analyserte bruken av sakkyndighet i domstolene. Vi fikk stor oppmerksomhet og bred støtte for talens innhold, også på lederplass i landets største aviser. Som pådriver for en ny og bedre advokatlov, og som representant for mer enn 90 % av landets advokater, ble vi meget overrasket over at det ble nedsatt et advokatloveutvalg uten at Advokatforeningens foreslåtte medlemmer var med. Vi har imid lertid full tillit til de advokatene som sitter i utvalget, og ser frem til å samarbeide med dem for å få et best mulig resultat. Paral lelt med at advokat lovutvalget ble nedsatt der ad vokaters taushets plikt er et viktig tema i mandatet, sendte Finansdepartementet ut et lovforslag om begrensninger i advokaters taushetsplikt på høring. Dette er etter vår mening en rotete og svært uheldig prosess. En av årets store og virkelig hyggelige begivenheter, var gjenforeningen mellom Advokatforeningen og Forsvarergruppen av Forsvarergruppen har opprettet eget styre og høringsutvalg, og sammen vil vi ha en styrket forsvarerfaglig og rettspolitisk innflytelse vil ellers for alltid bli husket som det året da norgeshistoriens mest dramatiske terrorhandling ble behandlet i rettsapparatet. Prosessen ble gjennomført på en måte som fremmet eierskap og stolthet til våre rettslige tradisjoner, institu - sjoner og prinsipper. Jeg har alltid vært stolt over å være jurist, og i 2012 mer enn noen gang. Merete Smith 3

4 Advokatforeningen har over 70 års erfaring med å utvikle og tilby gode forsikringsløsninger til våre medlemmer. Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring er i dag ikke bare våre viktigste forsikringer, men våre viktigste medlemstilbud. God bransjekunnskap gir markeds ledende forsikringstilbud SKALLJAKKE Hvordan går det? Strålende, ikke sant? Utenpå i hvert fall. Advokater er avhengige av å kunne vise en sterk fasade. Det gir autoritet, seriøsitet og troverdighet. Men beskyttelse? Få yrker krever like mye, samtidig som sikker heten er minimal. I en liten praksis kan selv et kort sykefravær ha store økonomiske konsekvenser. Som medlem av Advokatforeningen får du tilbud om en forsikring som ikke bare reduserer inntektstapet, men gir tilgang til profesjonell veiledning og support før du møter veggen. Les mer på advokatforeningen.no Sykeavbruddsforsikring fra Annonsene er utviklet av tekstforfatter Anders Molstad og designerne Madeleine Skjelland Eriksen og Gunhild Sandstad. Fotograf er Monica Kvaale. Profesjonsansvarsforsikring og sikkerhetsstillelse Som ledende leverandør av profesjonsansvarsforsikring og sikkerhetsstillelse til et att raktivt marked på ca advokater, må vi leve med hard konkurranse fra flere forsikrings selskaper. Dermed må vi hele tiden legge press på oss selv og våre samarbeidspartnere for å beholde markedsledende vilkår. I 2012 gjennomførte vi en omfattende tilbudsrunde. Flere leverandører var villig til å strekke seg langt for å inngå avtale med oss, noe som medførte en betydelig prisreduksjon som vi kunne gi videre til våre medlemmer. Grunndekningen, som gir 5 millioner i profesjons ansvar og sikkerhetsstillelse, gikk ned fra kr til altså en nedgang på ca. 11 %. Forsikringen inkluderte da også dekningsområder man ofte må betale ekstra for som kriminalitets dekning og medie håndtering ved krise. Advokatforeningen tilbyr selvsagt profesjonsansvarsforsikring for enkeltmedlemmer, men også for firmaer. Det siste kan tilbys med våre standardvilkår, eller det kan gjøres individ uelle tilpasninger. Ved utgangen av 2012 er det totalt 63 % av medlemmene som har tegnet avtale om vår profesjons ansvarsforsikring. Sykeavbruddsforsikring Advokater som driver egen advokatpraksis risikerer å havne i et alvorlig økonomisk uføre ved eventuell sykdom. NAV utbetaler maksimalt kroner i året i sykepenger, mens utgiftene til kontor etc. gjerne løper som før. Sykeavbruddsforsikring er derfor et viktig tillegg. Her kan du få opptil 3 500,- per dag i erstatning. Fra og med 2013 er forsikring en utvidet med dekning for psykologisk bistand. Tilbudet består av en telefontjeneste der advokaten kan ringe psykolog inntil tre ganger. Hvis psykologen ser at det er behov for ytter ligere samtaler henvises advokaten til fastlege for diagnose og deretter omfatter tilbudet inntil fem timer samtale med psykolog. Tilbudet krever ikke at advokaten er sykemeldt, og det kan derfor benyttes som et forebyggende tiltak ved opplevde mestringsproblemer, langvarig stress eller lignende. 4 advokatforeningens årsrapport 2012

5 FALLSIKRING Ubegrenset personlig økonomisk ansvar. Et styreverv medfører betydelig risiko. Derfor er det mange virksomheter som tegner en felles styreansvarsforsikring. Mange, men langt fra alle. Hvert år åpnes det mer enn 4000 konkurser i Norge, og det føres jevnlig erstatningssaker mot styredeltakere. Som medlem av Advokatforeningen har du tilgang til markedets eneste individuelle styreansvarsforsikring, som dekker deg for inntil 50 styreverv. Les mer på advokatforeningen.no Styreansvarsforsikring fra Styreansvarsforsikring Noen styrer tegner styreansvarsforsikring for alle styremedlemmene, men dette gjelder langt fra i alle tilfeller. Vår styreansvarsforsikring er et tilbud til medlemmer som har styreverv i selskaper som ikke har felles styreansvarsforsikring. Prisen er faktisk kun kroner 3 600,-, og da er advokaten forsikret for inntil 10 styreverv. KONKURRANSESKO Hva skal til for å vinne? Gode evner. Grundige forberedelser. Og riktig utstyr. Mange advokater skaffer seg det beste som er å oppdrive, og fremstår som nærmest uovervinnelige. Men hvordan er det med støtteapparatet i de virkelig krevende situasjonene? Som medlem av Advokatforeningen har du tilgang til markedets beste profesjons ansvarsforsikring. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre den, og kan i år tilby bedre betingelser og lavere pris. Les mer på advokatforeningen.no Gruppeliv og øvrige forsikringer Vi tilbyr en prisgunstig gruppelivsforsikring som gir engangsutbetalinger ved død og varig uførhet. Tidligere har vår maksimale dekning vært 22 G (grunn dekning på 12 G og tileggsdekning på 10 G). Nå har vi gjort det mulig å tegne gruppelivsforsikring som gir dekning på inntill 50 G ved dødsfall, og 40 G ved uførhet. (1G = kr pr 1.mai 2012.) Advokatforeningen har også tilbud om behandlingsforsikring, kontor- og avbruddsforsikring, yrkesskadeforsikring, tjenestereise forsikring, ulykkesforsikring og bygningsforsikring. Se advokatforeningen.no for mer informajon, eller ring oss på tlf Profesjonsansvarsforsikring fra «Psykologisk bistand kan benyttes som et forebyggende tiltak ved opplevde mestringsproblemer, langvarig stress eller lignende.» 5

6 Advokatforeningen har utviklet to nettsteder; ett som i hovedsak er til for medlemmene våre, og ett som inneholder informasjon og tips til publikum. Til sammen får de to nettstedene mer enn besøk hver måned. Advokatforeningens nettsteder 6 advokatforeningens årsrapport 2012

7 Advokatforeningen.no Advokatforeningen.no fyller flere funksjoner. Delvis formidler nettstedet mye av det Advokatforeningen og våre medlemmer er opptatt av, delvis er det et arkiv som inneholder hørings uttalelser og annet viktig materiale som mange ønsker tilgang til. Delvis er det også en enkelt tilgang til informasjon om våre mange nyttige tjenester og produkter mot medlemmene, som våre profesjonsforsikringer, faglige publikasjoner, råd ved oppstart og drift av advokatpraksis, med mer. Advokatforeningen.no blir stadig oftere besøkt, og i 2012 var hele brukere innom nettstedet vårt. Mange av disse er medlemmer i foreningen, men journalister, byråkrater og andre yrkesgrupper er også ofte innom for å finne informasjon som er relevant for dem. Mens antall besøk på en vanlig dag ligger på ca. 900, øker tallet betydelig når vi sender ut et elektronisk nyhetsbrev. Nyhetsbrevene sendes medlemmene. Noen nyheter er interessante for alle, men de fleste nyhetsbrev er segmentert etter hvilken type advokatpraksis det enkelte medlem har, og etter hvilken krets man er hjemmehørende i. Det er et mål for oss at hvert medlem kun skal motta nyhets brev som er relevant for egen praksis. I 2012 sendte vi til sammen ut 116 nyhetsbrev, fordelt på ulike grupper av medlemmene. I 2012 startet vi med et fast månedlig nyhetsbrev til alle medlemmer. Dette nyhetsbrevet har en unik design, og inneholder nyheter som er aktuelle og relevante for alle, som for eksempel nye medlemstilbud, nye forsikringsprodukter, oppdateringer på vårt rettspolitiske arbeid, informasjon fra møter med departementer og politikere osv. I 2012 startet vi arbeidet med å restrukturere og redesigne vårt nettsted. Vi har mange tusen undersider med informasjon på advokaterforeningen.no, og vi ønsker å gjøre det enklere å navigere på sidene, og profilere foreningen og våre verdier på en mer effektiv måte. Advokatforeningen.no vil bli relansert med ny struktur og nytt design i Advokatenhjelperdeg.no Advokatenhjelperdeg.no er advokatforeningens forbrukerportal for advokattjenester, og besøkes nå av mer enn mennesker hver måned. Vi lever i et samfunn som blir stadig mer rettsliggjort, og mer komplisert. Mange føler seg derfor fremmedgjort overfor egne rettigheter. Man er usikker på hvilke rettigheter man har og ukvalifisert til å ivareta dem. Samtidig er terskelen for å kontakte advokat stor. Desto mer fremmedgjort man føler seg overfor kompleksiteten og omfanget av det det rettsliggjorte samfunn, jo høyere er det grunn til å tro at denne terskelen er. På advokatenhjelperdeg.no forsøker vi å senke terskelen for å kontakte advokat. Dette gjøres ved å gi innsikt i hvordan man forbereder seg til det første møtet med advokaten, gi en forståelse av hva det vil koste og fortelle hvordan man kan holde prisen nede, og få best mulig hjelp for pengene. Samtidig legger dette nettstedet vekt på å skape refleksjon rundt begrepet «juridisk risiko». Hvor stor risiko er det for at du kan havne i et juridisk uføre? Hvordan kan man selv sikre sine rettigheter best mulig? Gjennom å svare på sentrale spørsmål om eget liv, vil man få svar på om man har høy eller lav risiko for juridiske problemer, og motta enkle tips til hva det er viktigst å rydde opp i. «Finn advokat» er den mest sentrale og hyppigst brukte tjenesten på nettsiden. Dette «advokatbransjens Gule sider», og lar publikum søke mellom mer enn advokater på grunnlag av kompetanse og geografi. Alle advokater i søkebasen er selvsagt medlemmer hos oss. Vi arbeider mye med å optimalisere advokatenhjelperdeg. no i forhold til søkemotorer som Google, og stadig flere besøkende kommer nettopp etter å ha søkt på begreper som «advokat», «rettshjelp», «arv», «samboerkontrakt» osv. I 2012 arbeidet vi syste matisk med å øke våre følgere på Facebook og Twitter, ikke minst for å benytte disse som baser for gratis markedsføring av tjenestene på advokatenhjelperdeg.no Denne strategien har vært meget vellykket. I 2012 hadde nettsiden besøkende (!), en økning med hele 38 prosent sammenlignet med Veksten var jevn og stabil gjennom hele året. En interessant tendens er at stadig flere bruker mobile enheter som ipad og iphone når de besøker advokatenhjelperdeg.no. Antallet øker for hver måned som går, og ved utgangen av 2012 var nærmere 25 % av alle besøk fra mobile enheter. Rettshjelp er et helt sentralt velferdsgode for store grupper av befolkingen. Advokatenhjelperdeg.no gjør dette velferdsgodet litt lettere tilgjengelig for publikum. 7

8 Advokatforeningens årstale Mange mener vi lever i en overfladisk medievirkelighet, der de kjappe replikkene, dramatiske overskriftene og tilgjorte konfliktene i stadig større grad setter dagsorden. Innflytelse via innsikt Hvis overfladiskhet er regelen for vår tid, er Advokatforeningens Årstale unntaket som bekrefter den. Årstalen er det motsatte, og setter dagsorden nettopp av den grunn. Årstalen er resultatet av inngående undersøkelser, lange diskusjoner og grundige analyser. Årstalen er summen av mange måneder med hardt arbeid, komp rimert til en intensiv kunnskapsformidling til kompetente tilhørere. Hit kommer politikere, advokater, dommere, justismyndigheter, journalister og andre fagpersoner for å lytte til erfaringer, analyser og råd som kan styrke rettssikkerheten, forbedre rettslige institusjoner eller på annen måte bidra til en mer velfungerende justissektor. Advokatforeningen Årstale ble avholdt første gang høsten Temaet var «Rettsstaten under press», og ble gjennomført av Anders Ryssdal, som da var foreningens leder. Arrangementets form ble etablert allerede da: Først en svært grundig gjennom arbeidet tale, så en samling rundt bordene med en god og hyggelig middag. Slik bidrar arrangementet til å spre kunnskap og innsikt i viktige problemområder som advokatene gjennom sin yrkes utøvelse ser bedre enn andre yrkesgrupper, og deretter gir det sosial og hyggelig menings utveksling på tvers av roller, titler, kjønn, alder og politisk ståsted. Advokatforeningens mål da den første årstalen ble arrangert i 2004, var å etablere et ritual som vant sin egen autoritet basert på innsikt og grundig refleksjon. Vi skulle sette agendaen gjennom virkelig å gå i dybden innenfor vesentlige justisfaglige og rettspolitiske problemområder, og komme med anbefalinger om hva som kunne gjøres bedre. Erik Keiserud gjennomførte den foreløpig siste årstalen i november Som vanlig ble talens innhold fulgt opp gjennom store oppslag i landsdekkende medier, med støtte til talens konklusjoner også på lederplass i toneangivende medier. Årstalen er en av juvelene i Advokatforeningens mange arrangementer. Arrangementets oppslutning og gjennomslags kraft er et kompliment til alle advokater. Det viser en bred interesse og respekt for ad vokaters innsikt, erfaringsbakgrunn og samfunnsengasjement. 8 advokatforeningens årsrapport 2012

9 Advokatforeningens årstaler siden starten i 2004 Rettsstaten under press Anders Ryssdal, 2004 Hvem har ansvaret for rettsstaten? Politikerne, dommerne eller advokatene. Anders Ryssdal, 2005 Rettssikkerhet i forvaltningen hvilke muligheter har du til å vinne frem Anders Ryssdal, 2006 «Arrangementets oppslutning og gjennomslags kraft er et kompliment til alle advokater.» Den allmenne rettsfølelse veiviser eller villeder i straffe retten Anders Ryssdal, 2007 Privatisering av justissektoren en fare for rettsstaten Berit Reiss-Andersen, 2008 Advokatens taushetsplikt truet av gode hensikter Berit Reiss-Andersen, 2009 Varetekt rettsstatens akilleshæl Merete Smith, 2010 Advokaten uavhengig, uredd, ustyrlig Berit Reiss-Andersen, 2011 Sakkyndighet i rettspleien hjelp for dommeren eller fare for rettssikkerheten? Erik Keiserud, 2012 Alle tidligere holdte årstaler kan leses i sin helhet på advokatforeningen.no. 9

10 Advokatforeningens årstale 22. juli-rettssaken trigget en debatt om sakkyndighet. Det er imidlertid nødvendig å se på sakkyndighet utover denne ene saken. Årstalen 2012 Advokatforeningen mener at sakkyndighet i dag tilføres rettssaken på en overraskende tilfeldig og usystematisk måte. Å legge mye vekt på sakkyndighet er ingen fare for rettssikkerheten. Å legge mye vekt på sakkyndighet som ikke er blitt kvalitetssikret, er det. Sakkyndighet kan være helt nødvendig for å få en sak forsvarlig opplyst. En sak kan reise kompliserte spørsmål som det er urealistisk å forvente at dommerne alene skal skaffe seg oversikt over. Hovedutfordringen ved bruk av sakkyndighet er imidlertid at de sakkyndiges arbeid i stor grad skjer i et rettsløst rom uten å være underlagt prosessuelle krav og prinsipper. Advokatforeningen bygger derfor sin kritikk av dagens sakkyndighetspraksis på fire teser: Første tese Bruk av sakkyndige er i stor grad overlatt til partene også i saker hvor retten burde ta et større ansvar. Dette har ikke minst en side til spørsmålet om likeverd mellom partene. Staten og store selskaper besitter en formidabel ekspertise som kan kobles inn på alle stadier av saken og de kan hyre inn den ekspertisen de mangler. For en privatperson vil det være vanskelig å oppnå jevnbyrdighet. Vi vil våge å påstå at uten at Forbrukerrådet hadde påtatt seg å dekke omkostningene, ville ikke småspareren Ivar Petter Røeggen hatt mulighet til å bringe sin sak om kompliserte spareprodukter gjennom rettsapparatet og frem til behandling i Høyesterett. Andre tese Rettens aktører legger for lite arbeid i vurderingen av hva slags sakkyndighet det er behov for, hvem som skal brukes som sakkyndig og utformingen av den sakkyndiges mandat. Ofte ender man med å kontakte eller foreslå en sakkyndig man tidligere har brukt i samme type sak. Sakkyndige gjenbrukes og det kan dannes sakkyndige leire. Det gjelder ikke minst på saksområder hvor vi i dag ser at det er etablert skoler ut fra hva som anses som faglig riktig, for eksempel i de såkalte whiplashsakene. Det er en svakhet at retningslinjer for utforming av mandat er utarbeidet kun på enkelte områder. Sakkyndige må også være habile. I straffesaker er tilnærmingen i så henseende for pragmatisk. Det er fullt mulig å oppnevne inhabile sakkyndige, for eksempel der bare politiet har ekspertkompetanse. Tredje tese De sakkyndige bestemmer i for stor grad selv hvordan oppdraget skal utføres, også utformingen av den erklæringen som legges frem for retten. De fleste advokater vet at det skal mye til for å snu saken når man har fått en sakkyndigrapport mot seg. Dommerne følger ofte de sakkyndiges anvisninger og vurderinger. Derfor er det viktig at sakkyndigerklæringen har høy kvalitet til hjelp for dommeren. Imidlertid er det flere forhold som kan svekke erklæringens verdi. Blant annet kan manglende kunnskap om hvordan den sakkyndige skal gå frem ved innhenting av faktum og forholde seg til sakens parter, svekke grunnlaget for den sakkyndiges arbeid. Erklæringen kan bære mer preg av konklusjon enn av analyse, utredning og vurdering. Da kan motstridende momenter bli usynlige. Når dette kom bineres med at sakkyndige ikke alltid er tilstrekkelig oppmerksom på at beviskravene i straffesaker er annerledes enn i sivile saker, vil den sakkyndiges sikre svar basert på hva som anses som mest sannsynlig i verste fall kunne føre til at uskyldige blir dømt. Det er behov for generelle retningslinjer for hvordan den sakkyndige skal utføre oppdraget, tilpasset det enkelte saksområde. Fjerde tese De sakkyndiges vurderinger og konklusjoner er i for liten grad underlagt vanlige krav til kon tradiksjon. Hovedregelen om at det skulle oppnevnes to sakkyndige ble fjernet i 1994 for å spare 2,5 10 advokatforeningens årsrapport 2012

11 millioner kroner. Endringen var uheldig og må reverseres. Selv om det oppnevnes to sakkyndige, må det imidlertid forutsettes at de jobber uavhengig av hverandre og avgir hver sin erklæring. Vi kan ikke ha sakkyndige parhester, slik vi i dag ser eksempler på. Det vil kunne tilsløre eventuelle uenigheter og skjule viktige nyanser. Sakkyndighet er basert på kompetanse og kunnskap, men også skjønn og subjektivitet. Nettopp derfor blir kontradiksjon viktig for å sikre at usikkerhet og nyanser kommer frem. Får retten presentert ulike vurderinger fra flere sakkyndige, er ikke dette i seg selv et problem. Snarere blir saken bedre opplyst. Dette vil også kunne gjøre retten mer selvstendig, og fritas fra kun ett synspunkt om hvorvidt tiltalte er tilregnelig, om handlingen var aktsom eller hva som er barnets beste. Som professor Nils Christie skrev i en kronikk i Aftenposten tidligere i år: «Domstolene bringes tilbake til sin vanlige virksomhet med å eksaminere eksperter, for deretter å ta selvstendig standpunkt til de muligens sprikende vurderinger. Dommeren bringes tilbake til sin kjernevirksomhet». En grundig kontradiksjon er et reelt alternativ til etterfølgende kontroll. Ekstern etterkontroll, som Den rettsmedisinske kommisjon, har en vesentlig svakhet. Den arbeider utenfor domstolsapparatet og uten vanlige krav til innsyn og åpenhet. Når kommisjonen i tillegg kun gir en kortfattet uttalelse som at «Det er ingen vesentlige bemerkninger til erklæringen», vil den kunne tilsløre reell uenighet som ville ha vært av interesse for domstolen. Kan ikke fortsette Samlet sett blir vår konklusjon at vi ikke kan fortsette å omgås sakkyndigheten på en så vidt lemfeldig måte som vi gjør i dag. Det er bra at Justisdepartementet har varslet at det skal nedsettes et utvalg som skal se på spørsmål omkring tilregnelighet, mandatet til Den rettsmedisinske kommisjon og bruk av sakkyndighet i straffesaker. Bruken av sakkyndighet reiser imidlertid spørsmål som går ut over det departementet har besluttet utredet. Advokatforeningen inviterer derfor Dommerforeningen og Riksadvokaten til et samarbeid. La oss få på plass retningslinjer for den sakkyndiges arbeid fra sakens start til slutt. Dermed kan vi ta det første steget for å legge forholdene til rette for en mer betryggende bruk av sakkyndige i rettssaker. «La oss få på plass retnings - linjer for den sakkyndiges arbeid fra sakens start til slutt.» 11

12 Hovedstyrets beretning 2012 Fra venstre Nora Hallén (observatør Yngre advokater) Frode Sulland (leder Forsvarergruppen) Paal-Henrich Berle Anders Brosveet Merete Smith (generalsekretær) Ole Joakim Devold Olav Heldal Erik Keiserud (leder) Magnhild Pape Meringen (nestleder) Ranveig Sem Michal Wiik Johansen Hanne Sverdrup Dahl og Erling Lind var ikke tilstede da bildet ble tatt.

13

14 Hovedpunkter i året som er gått Gjenforening med Forsvarergruppen av 1977 Etter at Forsvarergruppen av 1977 ble stiftet, har det vært to foreninger som har fremmet rettspolitiske synspunkter på strafferettens område og ivaretatt forsvarsadvokatenes interesser. Det har likevel vært betydelig samarbeid, og de fleste forsvarere har vært medlemmer begge steder. Etter hvert var det vokst frem en oppfatning om at en gjenforening ville være en styrke både for Advokatforeningen, forsvarerrollen og forsvarsadvokatene. Forhandlinger om gjenforening ble innledet høsten 2011, og disse munnet ut i Avtale om gjenforening av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977 våren Gjenforeningen skjedde ved at Forsvarergruppen av 1977 ble en faggruppe i Advokatforeningen i henhold til Advokatforeningens vedtekter 7-1. Faggruppen overtar rollen til Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess som nedlegges. Avtalen ble vedtatt av Advokatforeningens hovedstyre i april og på årsmøtet i Forsvarergruppen av 1977 i mai, og opprettelse av Forsvarergruppen som faggruppe i Advokatforeningen ble deretter vedtatt på Advokatforeningens representantskapsmøte den 31. mai. På dette møtet ble også forsvarergruppens leder, Frode Sulland, valgt som medlem av Advokatforeningens hovedstyre. Forsvarergruppen har opprettet et eget styre og et høringsutvalg. Arbeidet i Forsvarergruppen er nå i god gjenge og samarbeidet med hovedstyret og sekretariatet fungerer godt. Advokatlov Selv om advokatlovutvalget først ble nedsatt i 2013, har Advokatforeningen i 2012 forberedt arbeidet ved å behandle mange av de temaene som man regner med vil bli aktuelle å diskutere i den forbindelse. Dette har vært advokaters taushetsplikt, uavhengighet, vilkår for å få advokatbevilling og for å miste denne, sikkerhetsstillelse og forsikring samt organisering og drift av advokatvirksomhet. Det er viktig at Advokatforeningens standpunkter i sentrale spørsmål knyttet til advokatvirksomhet blir gjenstand for en god organisasjonsmessig behandling. Nå er utvalget nedsatt og vil begynne sitt arbeid våren 2013, og med frist mars I mandatet til utvalget fremgår det at utvalget må ha kontakt blant annet med Advokatforeningen. For foreningen er det viktig i tillegg å få etablert gode rammer for sam arbeid og kontakt både med utvalget og enkeltmedlemmer av utvalget. Yngre advokaters representasjon i foreningen Det ble i 2011 vurdert hvordan man kunne engasjere de yngre advokatene og advokatfullmektigene bedre i foreningens arbeid. Det ble også vurdert hvordan man best kunne sørge for at yngre advokater ble representert i foreningens organer, og særlig i hovedstyret. Som følge av dette ble foreningens vedtekter endret på representantskapsmøtet i mai 2011 slik at valgkomitéen også skal ta hensyn til alder i sitt forslag til sammensetning av hovedstyret. I og med at denne endringen først kan få effekt for valg til hovedstyret i 2014, har hovedstyret besluttet å videreføre ordningen med en observatør fra Yngre advokater i hovedstyrets møter inntil neste valg. Det ble i 2012 opprettet et landsdekkende utvalg for yngre advokater med medlemmer fra Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø som skal ivareta de yngre advokaters og advokatfullmektigers interesser i foreningen. For første gang inviterte Advokat foreningen i 2012 de av medlemmene som hadde fått advokatbevilling det siste året til en mottakelse. Mottakelsen var et eget lukket arrangement i forbindelse med Advokatfesten under Fagdagene. Cirka 90 nye advokater deltok, og ble gratulert av statssekretær Astrid Aas- Hansen og leder av foreningen, Berit Reiss-Andersen, som også ønsket velkommen til advokatprofesjonen. Til stede var også høyesterettsdommere, Sivilombudsmannen, Dekan fra Juridisk fakultet i Oslo og andre sentrale personer fra jussens verden. Å få advokatbevilling er en stor dag i advokatlivet, og Advokatforeningen ønsker at dette blir en årlig markering. Advokatforeningens Talentpris Advokatforeningens Talentpris går til det firmaet som best evner å finne, vinne og utvikle juridiske talenter til å bli advokater uavhengig av kjønn, etnisitet og andre ytre forhold. Talentprisen ble delt ut for første gang i 2012, og utnevnelsen fikk stor oppmerksomhet både blant advokatene og i mediene. Vinneren i 2012 var advokatfirmaet Hjort. Blant nominerte firmaer der mange kunne vise til gode prosesser og prosedyrer, valgte juryen å gi prisen til «et firma som ikke har sett behov for nå å utvikle de mest formaliserte oppleggene for å få frem kvinnelige talenter, fordi firmaet allerede har lykkes langt på vei.» 14 advokatforeningens årsrapport 2012

15 Utdrag fra vår medlemsservice Medlemsoppslutning Foreningen har fått netto 304 nye medlemmer i 2012 og hadde per årsskiftet medlemmer, herav privatprak tiserende advokater, bedrifts-, organisasjons- og offentlig ansatte advokater, samt advokatfullmektiger. Dette gir en medlemsoppslutning på i underkant av 92 % blant advokater og i underkant av 90 % blant advokat fullmektigene, noe som er på linje med tidligere år. Ny policy for og oppslutning om medlemstilbud Advokatforeningens 50 medlemstilbud kan grovt deles inn i fire kategorier: Forsikring Kurs Rådgivning og bransjeorienterte avtaler Rabatterte varer og tjenester Arbeidet med å forvalte og utvikle Advokatforeningens medlemstilbud byr på flere utfordringer. Oppsummert er de viktigste: Den svært sammensatte medlemsmassen. Advokatforeningens medlemmer består både av advokatfullmektiger, ansatte advokater, selvstendig næringsdrivende og partnere. Medlemmene arbeider eller er ansatt i ulike typer virksomheter; i enkeltpersonforetak, små advokatfirmaer, store advokat firmaer, bedrifter, organisa sjoner og i det offent lige. Medlemmene har derfor ulike behov og forventninger til medlemstilbud fra foreningen. Den sammensatte medlemsmassen gjør det utfordrende å sørge for at det i porteføljen finnes gode og aktuelle medlemstilbud for alle de ulike medlemsgruppene. I tillegg kommer den geografiske spredningen som blir en utfordring ved eventuelle stedbundne tilbud. Det relativt lave medlemsantallet. En medlemsmasse på gir dessverre en beskjeden forhandlingsstyrke sammenliknet med andre organisasjoner. Advokatforeningens erfaring med rabattavtaler på varer og tjenester er at rabattene i det store og hele er avhengig av det volum man kan forespeile leverandørene. Rabattavtalenes korte «holdbarhetstid» og kompleksitet. På grunn av sterk konkurranse og tilveksten av nye aktører og leverandører har generelle rabatt avtaler både for næringsdrivende og privatpersoner kort «holdbarhetstid». På denne bakgrunn ble det i 2012 vedtatt en ny policy for foreningens medlemstilbud. Hoved formålet med Advokatforeningens medlemstilbud skal fremover være å hjelpe advokatene i deres advokatvirksomhet. Medlemstilbudene skal bygge på følgende prinsipper: Medlemstilbudene skal samlet dekke viktige profesjonsbehov. Det skal blant medlemstilbudene være tilbud til alle medlemsgrupper og over hele landet. Medlemstilbudene skal ha høy kvalitet, både når det gjelder innhold, verdi og service. Medlemstilbudene skal underbygge Advokatforeningens faglige standarder og etiske prinsipper. Medlemstilbudene skal være kosteffektive for foreningen. Verdien av hvert tilbud skal overstige de samlede kostnader ved å etablere, utvikle, drifte og vedlikeholde et gitt tilbud. En følge av Advokatforeningens nye policy for medlemstilbud er at foreningens arbeid med medlemstilbud fremover først og fremst skal knytte seg til profesjonsrettede tilbud. Det ligger i forslaget til ny policy at noen tilbud foreslås avviklet og at visse fremtidige tilbud avvises, samtidig som arbeidet med andre tilbud intensiveres. Advokathåndboken Advokathåndboken som ble lansert under Advokatenes fagdager i 2012 er en samling av det vesentligste av regelverk og retningslinjer som utgjør advokatenes rammevilkår rundt egen virksomhet. Dette innbefatter aktuelle lover, rundskriv og artikler knyttet til advokatetikk, drift og organisering av advokatvirksomheten. Boken inneholder kommentarutgaven om advokatetikk, temaartikler om advokatregnskapet og om merverdiavgift på advokattjenester, forslag til hvitvaskingsrutiner samt maler for oppdragsbekreftelse alt samlet og lett tilgjengelig. Når man kjøper boken får man også elektronisk tilgang til en søkbar pdf-fil med hele bokens innhold. Man kan bruke søkefunksjonen i Adobe-programmet til å søke i teksten, samt klikke seg fra innholdsfortegnelsen og rundt i dokumentet. 15

16 siteten til JUS blir tilpasset det behovet og etterspørselen som vi vet vil komme i Advokatenes fagdager Advokatenes fagdager er årets store begivenhet for advokater fra hele landet. I 2012 møttes mer enn deltakere for to inspirerende dager med kurs, møter, debatter og fest. Nytt av året var en egen mottakelse for medlemmer som har blitt ad vokater siste år. Advokatenes fagdager ble første gang arrangert i 2009, og er blitt en årlig tradisjon. Fagdagene arrangeres i sam arbeid med Juristenes Utdanningssenter (JUS). På fagdagene får medlemmene en unik mulighet til å treffe kollegaer og tidligere studievenner. I tillegg samles foreningens representantskap og disiplinærutvalg under dagene. Rådgivning Medlemsrådgivning er et av foreningens viktigste medlemstilbud. Hoveddelen av rådgivningen er rettet mot rådgivning i etiske spørsmål samt oppstart, organisering og drift av advokatvirksomhet herunder IT-rådgivning. Et populært medlemstilbud er Advokatforeningens oppstartsamtaler som avtales særskilt. Et godt utgangspunkt for samtalen er foreningens huskeliste for oppstart på Advokatforeningen.no. Juristenes Utdanningssenter (JUS) I 2012 hadde JUS påmeldinger. Av disse var medlemmer av Advokat foreningen, fordelt på kvinner og menn. Av advokatfullmektigmedlemmene deltok 661 kvinner og 494 menn. Det var i overkant av 700 flere påmeldinger fra Advokatforeningens medlemmer i 2012 enn i Antallet medlemmer som har deltatt på JUS kurs er 4 259, og dette er 368 flere medlemmer enn i Hvert år gir JUS midler tilbake til medlemsforeningene. For 2012 mottok Advokatforeningens kretser kroner til sine kurs, og på disse kursene deltok ca. 600 av Advokatforeningens medlemmer. Obligatorisk etterutdanning Advokatforeningens krav til etterutdanning er en ordning foreningens medlemmer selv har valgt å innføre som et offensivt tiltak for å sikre kvalitet i yrkes utøvelsen. Foreningen forplikter seg samtidig til å tilby gode faglige oppdateringsmuligheter. I første rekke skjer dette gjennom Juristenes Utdanningssenter (JUS) og kurs i kretsene. Medlemmer som har krav til obligatorisk etterutdanning, har i 2012 ved to anledninger fått tilsendt timerapport med status om den obligatoriske etterutdanningen. I tillegg kan medlemmene gå inn på hjemmesiden under «Min side» og finne tilsvarende informasjon er det siste året av inneværende 5-årsperiode som går fra Advokatforeningen har i samarbeid med JUS lagt til rette for at kapa Bransjeundersøkelsen Advokatforeningens bransje undersøkelse for 2011 ble gjennomført våren Svarprosenten var vel 50 %, fordelt med 77 % på privatpraktiserende advokater og 23 % på advokater som arbeider i bedrifter, organisasjoner eller det offentlige. Undersøkelsen viser en omsetning i 2011 på ca mrd. kroner, og det har vært en stabil vekst i advokatmarkedet gjennom åtte år. Gjennomsnittlig volumvekst er på 5 %, likevel slik at de 25 største advokatfirmaene tar en økende andel av det totale markedet. Det er verdt å merke at forretningsmarkedet og privatmarkedet vokser like mye. Gjennomsnittlig timepris i 2011 var kroner eks. mva., med en gjennomsnittlig årlig prisvekst gjennom de siste åtte år på 3,1 3.5 %. Privat advokatvirksomhet sysselsatte i 2011 totalt personer i advokatfirmaer. Det har vært en markant nedgang i antallet virksomheter. De minste virksomhetene faller ut av markedet og de 25 største virksomhetene tar markedsandeler. 35 % av de av foreningens medlemmer som er advokater og advokatfullmektiger i privat advokatvirksomhet, arbeider i 16 advokatforeningens årsrapport 2012

17 advokatfirmaer med mer enn 50 advokater. Kjønnsbalansen bedrer seg langsomt og 34,3 % av medlemmene er kvinner. Advokatenes inntekter viser en gjennomsnittlig vekst gjennom de siste seks år på 4.65 %, som er på linje med andre sammenlignbare grupper i samfunnet. Partnerinntektene drar gjennomsnittet opp, og advokat full mektig ene har hatt den svakeste inntektsveksten. Trivselen blant advokater er fortsatt høy. Advokatforsikringen Advokatforsikringen er en samlebetegnelse for Advokatforeningens medlemstilbud om forsikring. Det mest sentrale produktet, og som foreningen er markedsledende på er sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarforsikring. I 2012 er det gjennomført en tilbudsrunde på denne forsikringen inkludert styreansvarsforsikringen. Det var stor interesse hos forsikringsselskapene, og i tillegg til positive vilkårsendringer er premien betydelig redusert for Om lag enkeltmedlemmer benyttet tilbudet ved utgangen av Advokatforeningen har også fremforhandlet positive endringer i vilkårene for profesjonsansvarsforsikringen for firmaer for Tilsammen 44 større advokatfirmaer har tegnet profesjonsansvarsforsikring gjennom Advokatforeningen. Disse omfatter advokater og advokatfullmektiger. I alt har således ca medlemmer profesjonsansvarsforsikring gjennom foreningen. Dette utgjør ca. 63 % av medlemsmassen. Andre forsikringstilbud foreningen har hatt særlig fokus på i 2012, er sykeavbruddsforsikring og gruppelivsforsikring. I sykeavbruddsforsikringen er det forhandlet frem en ny tilleggsdekning for psykologbistand fra og med 2013, uten økning av premien. I tillegg er det gjort en endring i forsikringsvilkårene knyttet til utbetaling av erstatning ved at 90 % sykmelding nå gir 100 % erstatning. Høyeste dagpengebeløp som kan tegnes under forsikringen er også økt i 2012 fra til kr I gruppelivsforsikringen er forsikringen utvidet med et ekstra årstrinn; år. I tillegg er de høyeste forsikringssummene som kan tegnes økt til hhv 40 G for uførhet og 50 G for dødsrisiko. Styreansvarsforsikringen er et tilbud til advokater som er styremedlem i styrer utenfor egen virksomhet. Tilbudet er meget prisgunstig og er unikt ved at det tilbys enkeltmedlemmer av styret, og ikke forutsetter at hele styret forsikres samlet. Forsikringen for bostyrer i konkurs og bobestyrer i offentlig skifte av dødsbo har Advokatforeningen administrert siden 1. januar Foreningen har i løpet av høsten 2012 gjort noen endringer i vilkårene som ble typegodkjent av Domstoladministrasjonen. Foreningen behandler også henvendelser fra medlemmer om bistand i skadesaker der forsikringsselskapet og medlemmet er uenige om hvorvidt forholdet er dekket av forsikringen eller ikke. I 2012 har foreningen ikke fått noen henvendelser om slik bistand. Private skadeforsikringer er avviklet som medlemstilbud ved utgangen av 2012 som følge av ny policy for medlemstilbud. Avtalen om private skadeforsikringer med Codan gikk ut ved årsskiftet 2012/2013 og ble derfor ikke fornyet. Medlemstilbudene om forsikring markedsføres i Advokatbladet, nyhetsbrev og nettsider. På slutten av 2012 er det utarbeidet et nytt markedsføringskonsept som skal videreutvikles og tas i bruk i Tilbud til advokater i krise Foreningen har sett behovet for et tilbud om praktisk og proaktiv krisebistand, og i 2012 ble medlemstilbudet «Krisebistand» startet opp. Tilbudet er ment for medlemmer av Advokatforeningen som har kommet i personlige problemer som påvirker deres arbeidsutførelse i betydelig grad. Hensikten er å hindre tap for klienter og advokaten selv og forhindre skade på advokatstandens renommé. I tillegg til individuell samtale og rådgivning kan Advokatforeningen engasjere en ekstern advokat eller andre fagpersoner som vil bistå ytterligere med å hjelpe. Målet for bistanden vil da være at medlemmet igjen skal kunne mestre sin advokatvirksomhet, eller at advokatvirksomheten skal avvikles på betryggende måte. Advokatforeningen vil kunne dekke inntil kroner ekskl. mva. av slik profesjonell bistand. Advokatrollen i utvikling Hovedstyret satte i 2012 fokus på advokatenes rolle fremover. Dette er viktig både med tanke på arbeidet med ny advokatlov, men også for å vurdere på hvilken måte foreningen best kan bistå sine medlemmer i deres advokatvirksomhet. Av betydning for utviklingen er både de samfunnsmessige og økonomiske forhold med blant annet velstandsutvikling, utvikling i familiestrukturer og demografi, nærings- og forbrukerutvikling, globalisering og teknologiutvikling. I tillegg kommer spørsmålet om hvordan fremtidens advokater vil ønske å arbeide, herunder eierstruktur i advokatfirmaer og krav til prismodeller og spesialisering. Også rettsliggjøringen av samfunnet samt spørsmål om regulering eller deregulering av advokatbransjen vil ha betydning for fremtidens advokatvirksomhet. Resultatet av Advokatlovutvalgets arbeid vil i stor grad være førende for hvordan fremtidens advokatvirksomhet vil bli i Norge. Men også den samfunnsmessige og økonomiske utvikling vil påvirke dette i stor grad. Hovedstyret ønsker derfor å fortsette arbeidet med å legge til rette for at advokatenes rolle i samfunnet videreføres og at medlemmene kan tilpasse sin virksomhet i takt med samfunnsutviklingen. 17

18 Advokaters rammevilkår Advokatlov Advokatforeningens arbeid i forbindelse med ny advokatlov er omtalt over. Taushetsplikt Også i 2012 var taushetsplikt for advokater et meget aktuelt tema. Det var flere oppslag og leserinnlegg i media som var kritiske til advokaters taushetsplikt. Generalsekretæren deltok på et internasjonalt seminar avholdt i Bergen om den negative betydningen av skatteplanlegging og taushetsplikt for advokater. Også statssekretæren i Finansdepartementet deltok på dette seminaret, og orienterte der om et nytt lovforslag om innskrenkning i advokaters taushetsplikt. Lovforslaget ble sendt på høring i januar. Advokatforeningen lanserte ved nyttårsskiftet et alternativt forslag til innsyn i advokaters klientbankkonti, som innebærer at advokater må opprette en ny konto for hver klient som setter penger inn på advokatens klientbankkonto over et visst beløp. Forslaget ivaretar mange av de innvendinger myndighetene har begrunnet sitt behov for innsyn i advokaters klientbankkonti. Arbeid med salærsatsen Arbeidet for en oppjustert salærsats og forbedret stykkprisordning er et prioritert satsningsområde for Advokatforeningen. Temaet ble tatt opp i høringer på Stortinget, i møter med de politiske partienes justisfraksjoner, overfor partienes programkomiteer, og i forhandlingsmøte med Justisdepartementet. Advokatforeningen har inngitt skriftlig innspill til Justisdepartementet om statsbudsjettet for 2013 hvor det bes om at salærsatsen må økes med nivået for lønnsveksten i samfunnet, og at det også må på plass en opptrappingsplan for salærsatsen. I samme innspill ble det også bedt om at stykkpris regelverket må revideres, slik at advokater i større grad blir honorert etter faktisk medgått arbeidstid. For Advokatforeningen har det vært viktig å fremheve at tilgangen på fri rettshjelp er ment å være et velferdsgode, som derfor bør gis til dem som trenger det mest, i saker som er av stor velferdsmessig betydning. Stykkprisordningen forutsetter mye gratis arbeid fra advokater. Kostnader ved administrasjon dekkes ikke. Klienten er som regel i en sårbar situasjon, sakene er ofte krisepregede og det er tidkrevende å innhente nødvendig informasjon. Advokater må derfor ofte velge mellom enten å arbeide mye gratis, eller arbeide mindre enn det saken krever. Totalt sett oppleves rammene i stykkprisregelverket som for dårlige, og mange velger derfor bort denne type saker. Over tid kan utviklingen i både stykkprisregelverket og salærsatsen utgjøre et rettssikkerhetsproblem, fordi flere og flere advokater kan komme til å velge bort saker som dekkes av fri rettshjelp. Kontakt med politiske partier Advokatforeningen hadde utstrakt kontakt med alle partiene på Stortinget i Det ble avholdt egne møter med partienes justisfraksjoner i både vår- og høsthalvåret. Her ble Advokatforeningens sentrale, interessepolitiske saker tatt opp, herunder fri rettshjelp salærsatsen og stykkprisregelverket, glattcelleproblematikken, barn i fengsel og asylsøkeres rettssikkerhetssituasjon. Det ble i tillegg sendt brev til alle partienes programkomiteer, med temaer som Advokatforeningen mener partiene bør ta opp i sine parti programmer på det justispolitiske feltet. I kjølvannet av brevet ønsket i tillegg Høyres og Vens tres programkomiteer å møte Advokatforeningen for ytter ligere utdyping av innspillene. Et annet viktig kontaktpunkt med de politiske partiene er også det årlige møtet Advokatforeningen holder for Justiskomiteens medlemmer. På Advokatforeningens kretsledermøte høsten 2012 fikk alle representantene fra foreningens kretser samt hovedstyremedlemmene råd og tips til hvordan de kan gå frem for å kontakte politikere og beslutningstakere når de skal arbeide for Advokatforeningens saker. Årlige møter I mars avholdt Advokatforeningen og UDI sitt årlige møte. Forsvarergruppen har hatt kontaktmøter med Oslo tingrett og påtalemyndigheten. Advokatforeningen har hatt årlig møte med Lovdata, samt et møte med Kartverket. Oslo krets avholdt i september sitt årlige møte med Oslo tingrett. Elektronisk samhandling med myndighetene om: Innlevering av salær til fylkesmannen Advokatforeningen har også i 2012 bidratt i arbeidet med utviklingen av den elektroniske skjemaløsningen for fritt rettsråd. I februar deltok foreningen på et møte med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Justis- og beredskapsdepartementet. Flere av foreningens medlemmer har også deltatt i testingen av den nye skjemaløsningen. Straffesakssystemer Advokatforeningen deltok i mai på et møte om nye straffesakssystemer for politi og påtalemyndighet. I etterkant av møtet kom også foreningen med skriftlige innspill til det nye systemet 18 advokatforeningens årsrapport 2012

19 ELSAM, Elektronisk samhandling med domstolen Advokatforeningen har bidratt med ressursadvokater til testing, kvalitetssikring og videreutvikling av Domstoladministrasjonens portal for elektronisk kommunikasjon i sivile saker, frem mot pilotprosjekt våren Portalen er også videreutviklet slik at det kan innleveres salæroppgave i straffesaker. e Dialog UDI UDI har utviklet en portal for elektronisk samhandling i asylog utlendingssaker. Advokatforeningen har bidratt i denne utviklingen med innspill til teknisk og juridiske løsninger. Ressursadvokater har deltatt i testing og kvalitetssikring. Portalen åpner i Partshjelp Advokatforeningen kan etter en konkret vurdering engasjere seg i pågående saker som har prinsipiell betydning for rettssikkerheten, advokatprofesjonen eller advokaters rammevilkår. Advokatforeningen har i 2012 engasjert seg i tre verserende rettstvister. I en sak som gjaldt tingrettens beslutning om å nedsette forsvarerens salær etter stykkprisforskriften 9 fjerde ledd, erklærte foreningen partshjelp til fordel for den ankende part etter tvisteloven 15-7 første ledd bokstav b. Advokatforeningen anførte for lagmannsretten at tingretten hadde lagt uriktig lovforståelse til grunn i sin tolkning av bestemmelsen. Lagmannsretten aksepterte foreningens partshjelp, og anken førte frem. I forbindelse med en anke til Høyesterett over lagmannsrettens beslutning om at forsvareren måtte fratre, innga foreningen skriftlig innlegg etter analogi fra tvisteloven 15-7 og I innlegget viste foreningen til at lagmannsrettens lovtolkning av domstolloven 106 annet ledd var uriktig samt at lagmannsretten la feil lovtolkning til grunn i vurderingen av hva som anses omfattet av en forsvarers taushetsplikt etter straffeloven 144 og straffeprosessloven 119, i tillegg til de advokatetiske regler. Advokatforeningen ble gitt tillatelse til å gi skriftlig innlegg, anken førte frem og Høyesterett opphevet lagmannsrettens kjennelse. Foreningen har videre engasjert seg i en sak om forståelse av forvaltningsloven 36. Spørsmålet gjelder hvorvidt en opphevelse av et vedtak er til «gunst» for klager, slik at det gir rett til dekning av saksomkostninger. Saken er berammet i Bergen tingrett våren

20 Vårt arbeid for å styrke rettssikkerheten Skoletilbudet «Rett eller galt» Advokatforeningens skoletilbud; Rett eller galt hvor går grensen? ble utviklet i forbindelse med Advokatforeningens 100-årsjubileum og spilles fortsatt. I 2012 har det vært gjennomført 88 rollespill med advokat til stede. Siden lanseringen har det vært gjennomført 482 rollespill i klasserommene. Tilbakemeldinger fra elever, lærere og advokater er svært gode. Advokatene godskrives med to timer etikk i ordningen med obligatorisk etterutdanning, når de besøker skolene. Årlig møte med Justiskomiteen Advokatforeningen inviterer hvert år Justiskomiteen på Stortinget til et møte med påfølgende middag. Arrangementet tar sikte på å være et årlig dialogmøte mellom foreningen og de folkevalgte justispolitikerne, med rom for å ta opp en rekke ulike saker og problemstillinger. I 2012 ble møtet avholdt 29. mars, og temaene som ble tatt opp var europeisk arrestordre, advokatlov, 22. juli-saken og stresstest av rettssystemet, vidløftiggjøring av rettssaker samt forhåndsprosedering i media. Prøveprosjektet «Førstelinjetjeneste» Til sammen 40 kommuner i Buskerud, Rogaland og Vest- Agder gjennomførte i perioden et statlig finansiert forsøksprosjekt med gratis retts hjelp i en såkalt «førstelinjerettshjelp». Mot slutten av 2012 gjennomførte Advokatforeningen flere besøk i forsøkskommunene, og fikk et klart inntrykk av at prosjektet har vært svært vellykket. Imidlertid vedtok Stortinget mot slutten av året, i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet, å nedlegge tiltaket. Dette førte til at Advokatforeningen mot slutten av 2012 la ned et betydelig påvirkningsarbeid for å reversere beslutningen om å stoppe forsøksprosjektet, slik at dette likevel kan videreføres. Seminar om Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Advokatforeningen, Forsvarergruppen av 1977 og Institutt for offentlig rett arrangerte i mars et seminar hvor søkelyset ble rettet mot Gjenopptakelseskommisjonens virksomhet. Seminaret var et bidrag til den evaluering av kommisjonens arbeid som pågikk i Glattcelle Advokatforeningen har i 2012 fortsatt fokus på bruken av glattceller. Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg avholdt i juni et møte med Riksadvokaten om barn i politiarrest og varetekt, og det tas sikte på å avholde et oppfølgingsmøte våren Videre har menneskerettighetsutvalget hatt bred myndighetskontakt knyttet til bruken av politi arrest og om sammensetningen av tilsynsrådet for politi arresten. I tillegg har utvalget stått bak utarbeidelsen av nye maler for løslatelsesbegjæringer som foreningens medlemmer kan laste ned fra advokatforeningen.no. Forslag om juristvaktordning Også i 2012 sendte Advokatforeningen påminnelse til Politidirektoratet om den tidligere henvendelsen om at det bør etableres en juristvaktordning i Sentralarresten i Oslo politidistrikt. Bakgrunnen for forslaget er at forsvarere til stadighet får tilbakemeldinger fra sine klienter om at oppholdet i politiarresten varer lenger enn tillatt. I tillegg får forsvarere høre at klienter blant annet ikke får kontakte advokat, at de ikke får legehjelp eller medisiner og at de utsettes for utilbørlig behandling, både av politi og arrestvakt. Forslaget om en juristvaktordning ble først tatt opp med både Politimesteren i Oslo og Politidirektoratet i Så langt har imidlertid ikke henvendelsen medført konkret handling fra myndighetenes side. EUs justispolitiske samarbeid Hovedstyret følger opp arbeidet som gjøres i Criminal Law Committee i CCBE. Det arbeides nå særlig med EUs forslag om europeisk arrestordre, hvor det er svært viktig at også Norge implemen terer EUs minste standarder for siktedes straffeprosessuelle rettigheter. Criminal Law Committee arbeider også med EUs forslag til direktiv om tilgang til advokat, rett til bistand til advokat ved avhør, og advokaters taushetsplikt. Det samarbeides med Forsvarergruppen som deltar i den europeiske forsvarerforeningen, ECBA, som også behandler de samme saker. 20 advokatforeningens årsrapport 2012