Prosjektbeskrivelse/pristibud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse/pristibud"

Transkript

1 Prosjektbeskrivelse/pristibud Til: Fra: Norsk Sjømatsenter v/unni Austefjord Erik Svendsen Kopi til: Dato: Referanse: Tilbud sjomat.no Tilbud på etablering av nettsted for Norsk Sjømatsenter og Fiskeriforum Vest Viser til tidligere korrespondanse og telefonsamtale. På bakgrunn av denne kommer jeg herved med følgende prosjektbeskrivelse og pristilbud. Prosjektbeskrivelse Fase 1. Avklare funksjonalitet/logisk struktur og design. Punkter for avklaring Avklare hvilken funksjonalitet nettstedet skal inneholde Avklare om design skal justeres/endres i forhold til dagens. Avklare logisk struktur for informasjon, Status OK Skal endres Som utkast Følgende funksjonalitet legges inn (angitt om dette er i standard installasjon eller tilleggsmodul, og om funksjonaliteten krever ekstra konfigurering, dvs. ekstra koding for å få den til å virke optimalt for Norsk Sjømatsenter) - Funksjonalitet - Kommentar - Dynamiske menyer (dvs menyene vil - Standard/konfigureres alltid reflektere nettstedets struktur) - Statisk sideinnhold - Standard - Nyhetsmodul - Tilleggsmodul/konfigureres - Søkemodul på sidene - Standard/konfigureres - Fritt konfigurerbare skjemaer - Standard - En løsning for - Tilleggsmodul/konfigureres bildearkiv/bildepresentasjon - Dokumentarkiv standard TYPO3 - Standard nedlastbare dokumenter - Oversikt over ansatte - Tilleggsmodul/konfigureres - Standard kalender for hendelser - Tilleggsmodul/konfigureres - Moduler for banner/reklame brukes til presentasjon av samarbeidspartner - Tilleggsmodul/konfigureres Linnea Rådgivning Erik Svendsen :: Linneavegen Lillehammer :: Telf: Mob: Fax: Epost: :: Org.nr.: NO MVA :: Bank:

2 - WYSIWYG editor for innlegging av - Standard/konfigureres innhold - Moduler for å gjøre sidene tilgjengelige - Tilleggsmodul for personer med ulike funksjonshemminger - Sider og innhold med - Standard adgangsbegrensing - Tilpassing av sider for innlogga brukere - Standard - Editering av innhold både fra - Standard/tilleggsmodul/konfigureres backend (redigeringsmodul) og fra selve nettsidene - Arbeidsflyt, versjoner og logging (audit - Standard. Tilpasses ikke for bruk trails). - Ulikt utseende på forside og underside, eller på ulike deler av nettsted - Standard/konfigureres i tråd med endelig design - Sidekart - Tilleggsmodul - RSS-feed - Standard i nyhetsmodul/konfigureres - Angre endringer - Standard - Søkemotoroptimalisering blant annet - Standard/tilleggsmodul via konfigurebare metatagger. - Reelle linker, - Tilleggsmodul/konfigureres Design endres i forhold til avtalt pr telefon. Utkast er vedlagt Struktur etableres i henhold til skisse fra Norsk sjømatsenter. Fase 2. Utforme design av siden. Vedlagt følger noen skisser til mulig design av sidene. Skissene kommenteres i vedlegget. Fase 3. HTML-koding av sidene. Sidene kodes som statiske HTML-sider med CSS. Disse brukes som maler i TYPO3. Sidene testes i IE7, IE6, Firefox og Opera. Sidene kodes etter standarden XHTML 1.0. Kodingen skal følge W3C sine standarder. Det tas også hensyn til IE5.5 Fase 4. Installasjon av TYPO3 og konfigurering TYPO3 installeres på min testserver. Grunnen til dette er følgende. 1. Det er alltid hensiktsmessig å bruke en installasjon for utvikling/testing og en for produksjon. 2. TYPO3 er enkelt å flytte fra testserver til produksjon 3. Gir mulighet til å sikre at konfigureringer og annet virker før endelig publisering 4. Egner seg bedre til opplæring, da dummyinnhold ikke trengs å flyttes 5. Produksjonsserveren vil ikke være etablert før i slutten av februar Alle tilleggsmoduler som skal brukes installeres Erik Svendsen Side

3 Sidedesign implementeres, og installasjonen konfigureres etter Norsk Sjømatsenter sitt behov. Gjelder både standardfunksjonalitet og tilleggsmoduler. Som siste del av installasjon og konfigurering etableres strukturen for innhold og det etableres noen standardbrukere/grupper for administrering av innhold. Fase 5. Opplæring og testing. Testing gjøres som en del av opplæringen (funksjonaliteten er testet på forhånd). Opplæring vil basere seg på videoer (på engelsk, dansk og norsk), samt skrevet materiale. I tilknytning til testingen vil det medfølge et testskjema som skal gjennomgås. Dette vil gjennomgå de mest normale prosedyrene/arbeidsprosessene. Og vil således i stor grad fungere som opplæring. Fase 6. Overføring av eksisterende data fra PostNuke til TYPO3. Det er enighet om at dette gjøres manuelt av Norsk Sjømatsenter, dvs. at eksisterende tekst skrives delvis på nytt, delvis klippes og limes inn. Fase 7. Overføring til produksjonsserver, testing og online Nettstedet overføres til produksjonsserveren, kort testing og så endres alle DNS pekere, slik at brukere kommer til rett nettsted. Fase 8. Feilretting og godkjenning av leveranse. Jeg regner en periode på 4 uker til å sikre at nettstedet fungerer som det skal før leveransen godkjennes. Normalt vil det alltid finnes noen mindre feil som først finnes etter nettstedet har vært i bruk en periode. Leveransen godkjennes. Tidsbruk og kostnadsoverslag etablering av nettsted Tidsbruk og kostnadsoverslag bygger på den funksjonalitet man har blitt enig om og den fremgangsmåte jeg har anbefalt. Som utgangspunkt bruker jeg en timepris på kr 700,- ekskl mva. Erik Svendsen Side

4 Fase/aktiviteter Fase 1. Avklare funksjonalitet/logisk struktur og design. Fase 2. Utforme design av siden Tidsbru k i timer Kostnad Kommentar Medregnes ikke i kostnadsoverslag Lage designskisser 3 Før akt. 2 Utarbeide endelig design 1 Forutsetter samme grunndesign også på Fiskeriforum Vest Fase 3. HTML-koding av sidene. HTML koding av grunnmaler inklusive CSS 5 Forutsetter samme grunndesign også på Fiskeriforum Vest Fase 4 Installasjon av TYPO3 inklusive 2 tilleggsmoduler Implementering av maler 2 Konfigurering av TYPO3 og moduler med 8 avtalt funksjonalitet. Også med noe layoutmessig tilpassing av tilleggsmoduler Etablering av brukere/grupper og struktur 1 Funksjonalitetstest 1 Fase 5. Opplæring og testing Utforming av opplæringsmateriell. 3 Justering av eksisterende Direkte bistand 3 Fase 6. Overføring av eksisterende data fra PostNuke til TYPO3 Fase 7. Overføring til produksjonsserver, testing og online Overføring til produksjonsserver 1 Testing og oppretting av DNS 1 Fase 8. Feilretting og godkjenning av leveranse Gjøres av Norsk Sjømatsenter Tidsbruk feilretting 1 Anslag på bakgrunn av erfaring Administrative kostnader/prosjekt og reserve Generelle prosjektkostnader 3 Reserve 3 Merbruk tid for etablering av Fiskeriforum Vest 4 Det forutsettes at samme grunninstallasjon og grunndesign brukes Sum Erik Svendsen Side

5 Hosting og drift. Hosting er tenkt gjort på en dedikert server, og ikke på webehotell. Dedikert server brukes fordi dette gir bedre muligheter til å sette den opp tilpasset for TYPO3, samt gjør det enklere å administrere oppdateringer. Men det kan også være aktuelt å bruke større webhotell. Større fordi dette sikrer færre nettsteder på server, og således bedre ytelse. Normalt vil en slik løsning gi. - Svært høy oppetid på nettilkobling, vanligvis mer enn 99 99,5 %, og ofte 99,8 99,9 %. - Høy oppetid på server. - Rutiner for sikkerhetskopiering - God ytelse. På vanlige webhotell er det ofte 100-vis av nettsted på hver server, her vil det maksimalt være nettsted (avhengig av hvert nettsted sin størrelse og trafikk). En slik løsning håndtere normalt sidevisninger pr dag, dvs normalt unike bruker (6 sider pr bruker). - Noe høyere pris enn webhotell (webhotell på 5 GB har normalt en årskostnad på fra kr). Pris vil ligge i det øverste sjiktet for løsning med maksimalt 4 GB plass. Ingen begrensinger på trafikk, annet en begrensingen som server har på båndbredde. All nødvendig programvare vil være installert, og vil bli oppdatert etter behov. Kostnader knyttet til hosting vil dekke avtalt maks størrelse på nettsted (ca 3-4 GB), ukentlig backup (det tas delbackup hver dag), nødvendig oppgradering av programvare på server med mer. Løsningen vil kunne håndtere samtlige nettsteder som Norsk Sjømatsenter har, og også epost dersom det er ønskelig. Det anbefales at epost håndteres gjennom en annen server, da dette øker sikkerhet. Pristibud plass på dedikert server er pr år (eks.mva): kr 2 000,- (løsning med webhotell på ca 3 GB vil ha en årspris på ca 1 000,- kr pr år, men den vil gi noe høyere pris drift og vedlikehold av selve TYPO3. Mindre webhotell kan brukes) Drift, vedlikehold og brukerstøtte vil inneholde følgende. - Nødvendig oppgradering av TYPO3 og tilleggsmoduler (det beregnes 1 oppgradering pr år). - Nødvendig feilretting knyttet til TYPO3 og tilleggsmoduler. - Brukerstøtte på epost, telefon og MSN/Skype. Tilbud årlig fast pris drift, vedlikehold og brukerstøtte (eks. mva.): kr 3 000,- Dersom antall nettsteder utvides utover og vil det her komme et tillegg på kr 1 000,- pr nettsted. Ved særlig stort omfang av brukerstøtte, dvs. mer enn 8 timer pr år, faktureres brukerstøtte med kr 500,- pr time i tillegg. Samlet pristilbud hosting og drift pr år blir: kr 5 000,- Erik Svendsen Side

6 Oppsummering pristilbud/betalingsvilkår/andre vilkår Alle priser er eks mva. Alle priser er gitt som faste pristilbud, dvs. at det kommer ikke kostnader i tillegg. Engangskostnad Etablering av (jf ovenfor) Rabatt Pristilbud Dersom det etableres en avtale over 3 år inklusive drift/vedlikehold gis følgende rabatt i tillegg Pristilbud ved 3 årlig avtale (selve etableringen) Årlige kostnader Hosting og drift av samme nettsteder Kostnader knyttet til hosting og drift prisreguleres i tråd med konsumprisindeksen. Prisreguleringen skjer pr nytt avtaleår. Den reguleres i tillegg med eventuelle reduksjoner i linjeleie/pris på dedikert server. Standard betalingsvilkår er ved prosjekt av denne størrelse at selve etableringen faktureres ved godkjenning av leveranse, og da med 14 dagers betalingsfrist. Hosting og drift betales for tre måneder av gangen på forskudd. Første termin forfaller samtidig med faktura for etablering. Hosting og drift avtales primært ved årlig avtale, som automatisk fornyes for et nytt år dersom den ikke er oppsagt av en av partene senest 1 mnd før avtalen går ut, men det kan også avtales ved en treårlig fast avtale. To alternative betalingsmodeller kan tilbys 1. Hele prosjektkostnaden (etablering/drift) betales over 3 år. I dette tilfellet vil ikke rabatten på kr 3 000;- være med. Dette som betaling for risiko/rente. 2. Kostnaden til selve etableringen fordeles over 1 år, og betales sammen med forfall for hosting/drift. Det første alternativet vil gi følgende betalingsprofil. År 1 Betaling ved godkjent leveranse Hver 3 mnd deretter Sum år 1 ( pluss 3 * 1 250) År 2 og 3 Samme betalingsprofil som for år 1 Sum kostnader over 3 år Erik Svendsen Side

7 Installasjon av tilleggsmoduler utenom det som ligger i tilbudet vil ha en kostnad mellom kr, og i noen tilfeller mere (varierer svært mellom ulike moduler). Nøyaktig pris vil gis når det er aktuelt. Liten Logo som sier at TYPO3 er brukt som CMS plasseres nede i høyre hjørne. Tidsplan/framdrift Etableringen av nettstedet vil ta 2 4 uker, avhengig av tid som trengs til opplæring. Nøyaktig tidsplan avtales ved inngåelse av kontrakt. Andre avtalemessige forhold Dersom tilbudet aksepteres skrives en avtale som angir leveringsfrist og andre viktige forhold. Dette tilbud følger som vedlegg 1 til avtalen. Grunnet den begrensa størrelsen på leveransen, brukes ikke IKT-Norge sin standardavtale. Akseptfrist for tilbudet er 2 uker. Avtale om hosting og drift skrives som egen avtale, en såkalt SLA (Standard Support Contract). Er det spørsmålet knyttet til tilbudet, rettes de til undertegende. Lillehammer, Erik Svendsen Erik Svendsen Side