Forretningsplan REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren"

Transkript

1 Forretningsplan REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Per Innhold: 1.0 Forord 2.0 Rapport status 2.1 Historie 2.2 Økonomi 2.3 Virkeområder 2.4 Prosjektarbeid 2.5 Status nåsituasjon 2.6 Region Stavanger BAs SWOT 3.0 Visjon 3.1 Verdier 3.2 Hensikten med vår virksomhet 3.3 Hva vi ønsker å være - for hvem 4.0 Suksesskriterier 5.0 Fremtidsutsikter og mål 5.1 Hvordan ser fremtiden ut? 5.2 Hvor skal vi? 5.3 Hva er realistiske mål i et 5 års perspektiv 5.4 Hvordan når vi målene og hvordan skal det måles? 6.0 Våre målgrupper: 6.1 Mål medlemmer og eiere: 6.2 Mål besøkende: 6.3 Mål Potensielle besøkende 6.4 Mål media: 6.5 Målgruppe prioritet Målgruppe prioritet Aktivitetsplan 8.0 Organisasjon 1

2 1.0 Forord Forretningsplanen 2010 til 2014 skal være Region Stavanger BAs styringsverktøy i forhold til å nå våre målsettinger. Dette er en revidering av forretningsplanen fra Formålet med revideringen har vært å oppgradere og forenkle den, samt utvide den til å gjelde for perioden 2010 til Det er utarbeidet en egen aktivitetsplan og budsjett basert på vedtatt revidert forretningsplan. Arbeidet baserer seg på innspill fra styret. 2. Rapport status 2.1 Historie Region Stavanger BA ble etablert i 2004 som et felles destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren. Følgende kommuner har vært med siden stiftelsen av selskapet; Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time, og Hå. I perioden fra selskapet ble startet har regionen opplevd en solid vekst i antall besøkende. 2.2 Økonomi Region Stavanger BA er en medlemsorganisasjon som finansieres ved hjelp av medlemsavgifter og prosjektinntekter. Organisasjonens inntekter skal anvendes til salgs- og markedsføringsaktiviteter på vegne av medlemmene og regionen, for å styrke omdømme, øke kjennskap og kunnskap til Stavanger-regionen. Selskapets finansiering kan grovt fordeles som følger: Andel fra kommunene 35 % Andel fra næringen 65 % 2.3 VIRKEOMRÅDER Region Stavanger BA skal i følge sine vedtekter paragraf 1 arbeide innenfor følgende områder: 1. Formål Foretaket skal være et felles salgs- og markedsføringsorgan for bedrifter, kommuner og organisasjoner som har interesser knyttet til reiselivsnæringen og profilering av regionen. Foretaket skal gjennom samling og koordinering av krefter og interesser arbeide for en sunn utvikling av reiselivsnæringen for å sikre økt sysselsetting og verdiskaping. Foretaket har et ideelt formål i å være en organisasjon som gjør markedsarbeide på vegne av kommuner og reiselivsnæring. Foretaket har ikke erverv til formål. Foretaket skal markedsføre regionen som reisemål overfor konferanse- og ferie/fritidsmarkedet, samt bidra til helhetlig markedsføring av Stavangerregionen som bo-, arbeids- og opplevelsessted. Mål for denne innsatsen nedfelles i kontinuerlige strategi- og markedsplaner. Foretaket skal ivareta vertskapsfunksjonen i de kommunene som har avtale om dette og ha en koordinerende funksjon for vertskapsrollen innenfor regionen. Videre skal foretaket være en aktiv pådriver for aktiviteter og prosesser som har betydning for reiselivsnæringen. Foretaket skal være reiselivet i regionen sin representant i relevante lokale, nasjonale og internasjonale fora. Foretaket skal kunne delta i andre virksomheter med samme formål. Foretakets virkeområder er følgende: Markedsføring og salg overfor MICE-markedet (Meetings, Incentive, Conferences, Exhibitions) Markedsføring og salg overfor ferie/fritidsmarkedet Vertskapsfunksjoner, herunder pressebesøk og visningsturer Turistinformasjon (etter avtale) Pådriver for prosesser, produkt og aktiviteter som er positivt for reiselivsnæringen og kommunene Opptre som reiselivsnæringens og kommunenes felles interesseorganisasjon og talerør Bidra til å tenke helhetlig profilering av Stavanger-regionen som bo-, arbeid- og opplevelsessted. 2.4 PROSJEKTARBEID Mye av vår virksomhet baserer seg på prosjektarbeid. Foruten den generelle markedsføringen som drives for alle medlemmer, inviteres medlemmene til å være med i konkrete prosjekter. Prosjektene gjennomføres i dag i regi av Region Stavanger BA. Region Stavanger BA skal være et verktøy for initiering og integrering av prosjekter, samt fungere som et bindeledd. Prosjektorganisering som arbeidsform videreutvikles. 2

3 2.5 Nåsituasjon Landsbasis Region Stavanger som destinasjon har pr september 2009 en markedsandel på 3,83%. Det er en tilbakegang ifht 2008 hvor destinasjonen hadde en markedsandel på 4,09%. Regionen er på 5. plass med bare regionene Oslo(11,19%), Gudbrandsdalen(7,5%), Bergen(5,23%) og Hallingdal(4,77%) foran oss. Fjord Norge basis Ifht Fjord Norge regionene ligger vi på andre plass med en markedsandel på 15,33% bare slått av Bergen(20,94%). Se tabell under for samlet marked, dvs alle overnattingssteder. Samlet marked etter nasjonalitet. Januar - september 2009 og 2008 Antall Endring Markedsandel Markedsandel Overnattinger fra 2008 til 2009 på landsbasis i egen landsdel Antall Prosent Region/ Destinasjon overnatt % % % % % 12 Bergen ,2 5,23 5,22 20,94 20,50 11 Jæren/Stavanger ,7 3,83 4,09 15,33 16,08 14 Sognefjord ,1 2,32 2,41 9,28 9,46 15 Ålesund region ,6 1,72 1,67 6,88 6,55 14 Nordfjord ,4 1,61 1,60 6,43 6,31 12 Hardanger ,1 1,55 1,55 6,19 6,11 15 Molde-region ,6 1,54 1,61 6,17 6,33 15 Kr.sund/Nordmøre ,1 1,04 1,02 4,18 4,00 11 Nord-Rogaland ,3 1,01 1,17 4,06 4,58 15 Geirangerfj/Trollstig ,6 0,95 0,87 3,80 3,42 11 Ryfylke ,8 0,77 0,76 3,08 3,00 14 Sunnfjord ,8 0,72 0,72 2,89 2,82 12 Voss ,1 0,68 0,77 2,73 3,04 12 Sunnhordland ,6 0,68 0,64 2,72 2,52 11 Dalane ,2 0,30 0,26 1,19 1,04 12 Nordhordland ,9 0,22 0,17 0,89 0,66 14 Jensbua ,0 0,13 0,14 0,51 0,55 Formålsfordelingen er som følger (statistikken gjelder kun hotellmarkedet): Hote llm ar k e d e tte r form ål. Januar - s e pte m be r 2009 og Re g ione r Antall End rin g M ark e ds and e l Be tyd Ove rnattin ge r fra 2008 til 2009 på land s bas is nin g Antall Pros e nt Re gion Form ål ove rnatt % % % % 11 Jæren/Stavanger.I alt ,1 5,07 5,18 100,0 11 Jæren/Stavanger Yrke ,5 8,88 9,09 64,3 11 Jæren/Stavanger Ferie/fritid ,8 2,67 2,31 26,5 11 Jæren/Stavanger Kurs/konf ,7 3,60 4,75 9,1 Tabellen viser at innenfor: yrkesreisende som bor på hotell har regionen en markedsandel på 8,88%, noe som representerer 3. plass på landsbasis. Kun slått av Oslo(21,86%) og Bergen(9,62%). 4. plass Trondheim(6,24%) det nasjonale og internasjonale møtemarkedet har regionen en markedsandel på 3,6%. Det er en 7. plass nasjonalt. 1. plass Oslo(14,53%), 5. plass Bergen(5,19%), 9. plass Trondheim(2,92%) ferie og fritid har regionen en markedsandel på 2,67%, det er 11. plass nasjonalt. 1. plass Oslo(13,7%), 4. plass Bergen(6,85%), 9. plass Trondheim(3,24%) Tabellen nedenfor viser Region Stavangers nåsituasjon ifht internasjonale kongresser i Norge. Det er tre kriterier for å klassifiseres som internasjonal kongress. 1. Over 50 Internasjonale delegater 2. Minimum tre nasjonaliteter 3. Rullere mellom land og eller kontinenter Internasjonale kongresser i perioden 1998 til 2008 basert på UIA statistikk By Oslo Bergen Stavanger Trondheim

4 Den nye internettsiden til Region Stavanger ble lansert 25. juni Den ble laget i Fjordnettportalen, et samarbeid med de fire fjordfylkene i Fjord Norge. Den nye løsningen åpner for nye dynamiske muligheter i dialogen med gjesten, blant annet youtube klipp og større mulighet til å løfte frem bookbare produkter. I tillegg har nettsiden åpnet for muligheten til å spisse informasjonen mot bestemte markeder, da nettsidene nå har fire forskjellige forsider, en som retter seg mot turisten, en mot kongressmarkedet, en mot media, og en mot bransje. Fra 1. Juli 2009 til og med 31.desember 2009 har den nye nettsiden hatt besøk, og unike besøkende. Det tar tid å reindeksere nye nettsider og få høye besøkstall ved nylansering, men søkemotor optimalisering og innholdsproduksjon jobbes med kontinuerlig. Tallene er derfor ikke så høye som ønsket, men det vi kan trekke ut av tallene er likevel interessant, og tyder på at grunnjobben som er gjort og ligger til grunn, har vært solid. Ved å se på trafikkildeoversikten, ser vi noe interessant og positivt, nemlig at over 50 % av trafikkildene er søkemotortrafikk, nesten 18 % er direkte trafikk til nettstedet og 32 % er trafikk fra henvisningsnettsteder. Over 40 % av trafikk fra Google er organisk, noe som er veldig bra. Det betyr at vi har kommet opp i søk på Google, og at over 50 % av de besøkende til nettsiden til Region Stavanger, har funnet oss på denne måten. Det at 18 % av besøkene er direkte, er også som bra å regne, ettersom dette betyr at de allerede kjenner til oss. I tillegg er trafikkilder som visitnorway.com og fjordnorway.com viktige for regionstavanger.com som ligger i ti på topp-listen over trafikkilder. En annen ting vi ser som er positivt, er at sidene har 72 % nye besøk. Dette kan tyde på at vi har fått en ny kundegruppe, som mulig er generert av tilstedeværelsen på nye sosiale media, og ny funksjonalitet på nettsiden som appellerer til en yngre brukergruppe. Sosiale medier/web 2.0 Vi er i startgropen innenfor markedsføring på WEB 2.0. Potensialet her er meget stort. 2.6 Region Stavanger BAs SWOT Muligheter Natur mangfoldighet, mulighet til ytterligere markedsmessig utnytting Koble reiselivet mot næringsklyngene og eksisterende fagmiljø Utnytte synergien av vår sterke posisjon som matregion Næringsliv og turisme må jobbe sammen for godt flyrutenett Dra nytte av regionale og nasjonale prosjekter Sesongforlengelse gjennom temaprofilering og kortferie Utnytte positive inntrykk som utenforstående har av regionen Større fokus på felles markedsføring av regionen en stemme Integrasjon mellom bo, arbeid og opplevelser Styrker Kompetanse og evne til å skaffe og gjennomføre store arrangement Korte avstander Mangfold - natur, by og land Internasjonal flyplass Preikestolen, Kjerag Handlekraft, korte avstander mellom ide og utførelse Næringsstrukturen Internasjonalt miljø ambassadører Festivalregion Vi har en kompetent og positiv organisasjon Ny WEB plattform og bookingløsning Trusler Konjunkturendringer Klima utfordringen kan påvirke reisemønster, begrensninger ifht fly Oljeavhengighet og dominans Omdømme vårt blir oppfattet til å være noe annet enn det vi er ifht turisme Nasjonal styring av midler mot nord Manglende fellesskapsfokus blant aktørene i regionen mer fokus på egen bunnlinje Svakheter Flere destinasjonsaktører i regionen (Reisemål Ryfylke, Lysefjorden utvikling, Region Stavanger BA) Regionen blir ikke oppfattet som et reisemål For få store attraksjoner For lite pakker eller samhandling om pakker For få produkter er salgbare på nett At ikke alle ansatte har tilgang til CRM-systemet (felles arbeidsplattform) Begrenset økonomisk ramme For lav bemanning, store belastninger på de ansatte Sterkere grad av politisk forankring må få forståelse for hvor viktig næringen er 4

5 3.0 Visjon Region Stavanger BA Norges fremste aktør med hensyn til et åpent, energisk og nyskapende destinasjonsarbeid. 3.1 Verdier Våre viktigste verdier er: åpen, energisk og nyskapende 3.2 Hensikten med vår virksomhet Vi er til for å gi våre medlemmer og vår region økt besøk, raskere vekst og bedret lønnsomhet. Dette skal vi gjøre gjennom å være et profesjonelt og kompetent destinasjonsselskap som markedsfører og selger vår region med stolthet, innsikt og kunnskap. Vi skal skape interesse og nysgjerrighet rundt vår region og sikre økt kunnskap og kjennskap om denne for å øke tilstrømmingen av folk til regionen. Og vi skal sikre at våre gjester blir godt ivaretatt når de kommer hit. Vi skal ha et tett samarbeide med våre medlemmer og samarbeidspartnere, og slik sikre at deres interesser blir ivaretatt, at regionen snakker med én stemme og våre medarbeidere har en meningsfull hverdag. Vi vil ha de som er engasjerte og målrettet i sitt arbeid, bevisste på sin rolle i en større sammenheng og motiverte av positive resultater som våre medlemmer, så vel som ansatte. 3.3 Hva vi ønsker å være - for hvem (Målgrupper) For våre medlemmer skal Region Stavanger BA fremstå som den organisasjonen som ivaretar markedsføringen av vår region på beste måte. Våre medlemmer skal være trygge på at deres ressurser blir forvaltet på en profesjonell og målrettet måte, hvor potensialet som ligger i økt turisme og næringstrafikk blir utnyttet maksimalt. Til potensielle besøkende skal Region Stavanger BA formidle kunnskap om og skape kjennskap til vår region i de markeder og segmenter som gir optimal avkastning for regionen. Vi er enkelt tilgjengelige og overbevisende i de kanaler hvor man søker informasjon om regionen vår. Salgsutløsende tiltak skal gi flere tilreisende til regionen. Besøkende skal oppleve at Region Stavanger BA er et godt og profesjonelt vertskap, som er tilgjengelige og informative på en måte som er avpasset de besøkendes behov. For våre ansatte vil Region Stavanger BA satse på optimal oppgavefordeling og tilfredsstillende opplæring for å nå regionens mål. Vi er førstevalget som arbeidsgiver for mennesker med kompetanse og erfaring fra destinasjonsmarkedsføring og merkevarebygging. For våre samarbeidspartnere fremstår Region Stavanger BA som tydelige i sin kommunikasjon og har tillit blant offentlige og private aktører i regionen. Region Stavanger BA er en pådriver for samarbeid i regionen. Region Stavanger BA kan sitt fag, vi ser hele bildet og skaper forståelse for hvordan ting henger sammen. Dette gjør oss troverdige i vårt virke. 4.0 Suksesskriterier Økonomisk styrke. Menneskelige ressurser. En vekst som skissert i denne forretningsplanen vil kreve økt bemanning. Riktig kompetanse. Vår kompetanse er verdien i selskapet. Vi må sørge for å ha riktig kompetanse i selskapet til enhver tid Nettverk/forum på tvers av reiselivet og kulturen. Samhandling. Viktig med samhandling for å hente synergier på tvers og for å maksimere den finansielle muskelen. 5. Fremtidsutsikter og mål 5.1 Hvordan ser fremtiden ut? Vi er i en global finanskrise, og det er vanskelig å forutse når virkningene av den avtar. Mye tyder på at 2010 også vil bli utfordrende. Finanskriser medfører som regel endring i folks reisemønster. Kortferier blir ofte nedprioritert til fordel for sommerferie. Sett i lys av dette er det naturlig at Region Stavanger BA satser på å profilere regionen som reisemål i nærmarkedene. Innovasjon Norge har også bestemt at de vil ha større fokus på nærmarkedene fremover. I dag kommer 66 prosent av de internasjonale ferie- og fritidsankomstene til Norge fra Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia. I forhold til det internasjonale møtemarkedet har Norway Convention Bureau og Innovasjon Norge en ambisjon om å øke Norges markedsandel ifht verden fra dagens 1,3% til 1,6%. Dette innebærer en økning fra dagens 130 internasjonale kongresser til 160 innen

6 Regionen er i en ekspansiv periode. Allerede innen 2012 vil vi få følgende kapasitetsøkning: Byggverk Areal m² Tribuneplasser/ publikumsplasser Nytt konserthus Ny ishall Oilers Arena Ny utstillingshall Sørmarka Arena Randaberg Arena Sandved Arena SUM Antall nye hotellrom 623 +konferanserom Kapasiteten må fylles av gjester innenfor alle formål Nytt konserthus er på plass i Dette gir økte konferansemuligheter. Stavanger Forum utvider med ny utstillings hall, Sørmarka arena, Oilers arena, Sandved arena, Randaberg arena og Bryne arena gir oss utfordringer innen det å skaffe større events som idrettsarrangement til regionen. 5.2 Hvor skal vi? Vyer for den neste fem års perioden: Ledende og pilot på kongressatsing i Norge. Stipendiatordninger kommer på plass. Markedsføring og salg mot weekendtrafikk knyttes opp mot sterkt fokus på KK og FF prosjekter. NCE Tourism /Fjord Norge her skal Stavangerregionen oppnå stor synlighet og tilhørighet både strategisk og med våre produkter. 5.3 Hva er realistiske mål i et 5 års perspektiv Overordnet kommunikasjonsmål: Det overordnede målet for all kommunikasjon fra Region Stavanger, både markedsførings- og PR-messig, er: Region Stavanger BA Norges fremste aktør med hensyn til et åpent, energisk og nyskapende destinasjonsarbeid. Hovedmål: Over en 5 års periode skal vi øke tilstrømningen av hotellgjester til Region Stavanger med 58%(baseline utgang 2009). Estimert antall totale gjestedøgn ved utgang 2009 er Dette gir en økning på gjestedøgn til regionen. Delmål: Endre fordelingsnøkkel på Formål Hoteller: Gjestedøgns økning i Region Stavanger over en 5 års periode fordelt på formål Formål IB 2010 Fordeling IB 2010 UB 2014 Fordeling UB 2014 Økning Fordeling s økning I alt % % % Yrke % % % Ferie/fritid % % % Kurs/konf % % % 5.4 Hvordan når vi målene og hvordan skal det måles? Region Stavanger BA har 3 satsningsområder: Ferie og fritids markedet Nasjonalt og internasjonalt møtemarked PR og kommunikasjon Ferie og fritids markedet Målsetning: I perioden 2010 til 2014 skal antall hotell gjestedøgn innen ferie og fritid øke med 76% fra til Målet skal nås gjennom følgende: En fokusert satsning sammen med Tursimeprosjektet på markeder hvor vi har direkteruter til Stavanger Lufthavn Sola. Opprettholdelse av synlighet gjennom Innovasjon Norge og Fjord Norge, samt gjennom aktiv deltagelse i Norwegian Center of Expertise(NCE) Tourism - Fjord Norways prosjekter og Storbyprosjektet i regi av Innovasjon Norge. Cruise satsning skal foregå gjennom Cruiseprosjektet/nettverket. I tillegg skal vi være tilstede ved utvalgte turistmesser i våre utvalgte markeder. Fokusering Tematurisme: Trender peker mot en økt tematurisme. Region Stavanger BA vil ha hovedfokus på følgende tema: vandring, kultur, mat og cruise og jobbe tett inn mot NCE Tourism Fjord Norway. 6

7 Kortferie/weekwend: Kortferie og weekend trafikk vil fortsatt være meget viktig for regionen. Region Stavanger BA vil kjøre kampanjer i utlandet sammen med Turismeprosjektet i land med direkteruter til Stavanger lufthavn Sola. Weekend: Nasjonalsatsning gjennom kampanjer med Innovasjon Norge, samt egne kampanjer knyttet opp mot prioriterte tema. Markedene er: Prioritet 1. Norge, Tyskland, Nedlerland, Storbritannia (Kampanjer gjennom Fjord Norge, Innovasjon Norge og Turimeprosjektet) Prioritet 2. Spania, Frankrike, Danmark, Sverige (Kampanjer gjennom Turismeprosjektet og Fjord Norge) Prioritet 3. USA, Russland (Bransjebearbeidelse sammen med Turismeprosjektet) Nasjonalt og internasjonalt møtemarked Målsetning: Kongressavdelingen skal innen utgangen av 2014 ligge i førersetet på alle arrangement i regionen. I perioden 2010 til 2014 skal antall hotell gjestedøgn innen det nasjonale og internasjonale møtemarkedet øke med 222% fra til Målet skal nås gjennom følgende: Jobbe lokalt mot de profesjonelle miljøene for å finne potensielle kongresser og vertskap. Nasjonalt opp i mot organisasjoner, lag og foreninger for primært å dra større arrangementer (eks. landsmøter, fagmesser, store kultur- eller idrettsarrangement) Kontinuerlig arbeid for å styrke relasjonene til annet næringsliv for å dra synergier. Være aktiv og pådriver på de arenaer hvor et salg kan påvirkes, også via nettverksmøter i egen regi og ellers sammen med våre medlemmer. Få kunnskapsnivået til møtemarkedet ut til presse og media slik at vår satsing blir satt på den politiske agenda. Samarbeid med Norway Convention Bureau med krav om økt tilgang til leads Samarbeid med Storbyprosjektet innen Kongress og Event. Aktivitetsnivå opprettholdes på: Fagmesser IMEX (Frankfurt) og EIBTM (Barcelona) Workshops og sales calls - UK og Tyskland Nasjonal og internasjonale medier (ex. TmF/Piranha) Oslo Møtebørsen og Stavanger-regionen i Oslo Fokusområder: Energi, mat/landbruk, UiS/IRIS, SUS WEB, PR, kommunikasjon og Turistinformasjon Målsetning: TI :Økt omsetning i TI med 50% i perioden 2010 til Riktige salgsvarer og godt vertskap for turistene som er i regionen. Se på muligheten for flere egne kommersielle produkter i turistinformasjonen. Her bør også våre medlemmer benytte muligheten. Øke antall besøkende i TI med 20%. PR: Godt vertskap for presse og turoperatører, både de som kommer og de som gjør saker fra skrivebordet (journalistarbeidet har endret seg noe siden finanskrisen, flere må jobbe hjemmefra ). Utvikle tre kommersielle PR oppgaver i samarbeid med Greater Stavanger. Skape prosjekter som samler bo, arbeid og opplevelse. Kommunikasjon: Verktøy som Regionsguiden, City Map, Product Manual, Guided Tours, (Bildedatabasen) Kunne se skissene til ett brand for Stavangerregionen (ref. arbeidet i omdømmegruppene). Etablere et nettverk/forum på tvers av kultur og reiseliv for å sikre suksess innen weekend/kortferie og sommerkampanjer WEB: Doble provisjonsinntekter i perioden 2010 til 2014 av booking av overnatting, opplevelse og pakker på (forutsetter fremdeles en basis markedsføring og at medlemmene stiller med kapasitet. ) Blant de tre ledende destinasjonene i Norge på markedsføring i sosiale medier (WEB 2.0), markedsføring og kommunikasjon innen reiselivet (Nasjonale og internasjonale møtemarkedet/ferie og fritid). Medlemmer: Vi har systematisert innsalget til nye medlemmer slik at alle ansatte har sine hovedområder på innsalg. Kommuner Region Stavanger BA jobber med flere medlemskommuner. Intensivt innsalg ovenfor aktuelle over en 2 års periode. Andre medlemmer Innsalg til potensielle medlemmer pågår kontinuerlig og følges opp på avdelingsmøter Mål medlemmer og eiere: Bevisstgjøring av verdien av medlemskap. Tilfredse medlemmer. Skape forståelse for behovet for langsiktig, enhetlig og strategisk forankret destinasjonsmarkedsføring. 7

8 Region Stavanger BA fremstår som den organisasjonen som ivaretar profileringen av vår region på beste måte. Bidra til raskere vekst og bedre lønnsomhet for våre medlemmer. Beholde eksisterende medlemsmasse. 6.1 Mål besøkende: Sørge for at de besøkende opplever vår region som attraktiv og at de er tilfredse etter at de har vært her. Øke antall besøkende på 6.2 Mål Potensielle besøkende Økning av antall utenlandske turoperatører og norske incoming operatører til Stavangerregionen. Oppnå økt antall nasjonale og internasjonale arrangement og kongresser til Stavangerregionen. Økt antall arrangement til Stavangerregionen - messer, idrett og kulturevents, konferanser og møter. Øke kjennskap og kunnskap til Stavangerregionen. Øke antall cruisepassasjerer. Øke antall besøkende fra de markeder vi satser i. Oppnå økning av besøkende ved attraksjonene, overnattingsstedene og turistinformasjonen. Oppnå økning av besøkende på Positiv medieomtale i de markeder vi satser i. 6.3 Mål media: Positiv medieomtale i lokal, regional, nasjonal og internasjonal media. Utvikle som aktiv informasjonskanal for media. Oppdatere bildearkiv Oppnå mer bruk fra media 6.4 Målgruppe prioritet 2 Region Stavanger BA vil, i perioden 2010 til 2014, ha fokus på å jobbe med disse målgruppene i utvalgte tiltak, nettverk og samarbeidsgrupper. Disse deler vi våre verktøy med og ivaretar slik at de vet hva Region Stavanger BA står for og hvilke tiltak og prosjekter som vi prioriterer. 6.5 Målgruppe prioritet 3 Region Stavanger BA vil, i perioden 2010 til 2014, ha liten fokus på aktiviteter ovenfor denne gruppen. Fremdeles deltagelse i felles arbeidsgrupper som ser på muligheter for synergi av felles markedsfremstøt og annen profilering. 7.0 Aktivitetsplan Se eget vedlegg 8.0 ORGANISASJON Selskapet har 7 faste ansatte og 3 prosjektansatte, i tillegg ansettes det 5 sommervikarer i høysesong i tillegg til de to ordinære stillingene i begge turistkontor. De ansatte og rapporteringslinjer: Reiselivsdirektør: Elisabeth Lærdal Skuland Administrativ leder: Gunhild Vevik, rapporterer til Reiselivsdirektør Kommunikasjonssjef: Lene Berge Førland, rapporterer til Administrativ leder. Teamleder og webutvikler: Lene Lunde, rapporterer til Administrativ leder. Informajonsmedarbeider: Inger Sigrund Slagstad Vik (Prosjektansatt), rapporterer til teamleder og webutvikler. Informajonsmedarbeider: Elisabeth Niekel (Prosjektansatt), rapporterer til teamleder og webutvikler. Kongresssjef: Heidi Jeanette Nygård, rapporterer til Reiselivsdirektør Salgssjef Ferie og fritid: Ellen Frisvold, rapporterer til kongresssjef Kongressrådgiver: Per Morten Haarr (prosjektansatt), rapporterer til kongresssjef Prosjektleder kongress: Toril Norheim (i permisjon), rapporterer til kongresssjef Hovedkontoret er på Ruten i Sandnes. Region Stavanger BA driver også Stavanger og Sandnes turistkontorer, som er viktige verktøy for besøkende til hele Stavangerregionen. Styret består av ni medlemmer og tre varamedlemmer, Lars Ola Solstad er styreleder. Organisasjonen skal videreutvikle og ha fokus på at tiltak og oppgaver i størst mulig grad gjennomføres som prosjekter. Prosjektorganisering som arbeidsform gir større fleksibilitet for organisasjonen. 8