Forretningsplan REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren"

Transkript

1 Forretningsplan REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Per Innhold: 1.0 Forord 2.0 Rapport status 2.1 Historie 2.2 Økonomi 2.3 Virkeområder 2.4 Prosjektarbeid 2.5 Status nåsituasjon 2.6 Region Stavanger BAs SWOT 3.0 Visjon 3.1 Verdier 3.2 Hensikten med vår virksomhet 3.3 Hva vi ønsker å være - for hvem 4.0 Suksesskriterier 5.0 Fremtidsutsikter og mål 5.1 Hvordan ser fremtiden ut? 5.2 Hvor skal vi? 5.3 Hva er realistiske mål i et 5 års perspektiv 5.4 Hvordan når vi målene og hvordan skal det måles? 6.0 Våre målgrupper: 6.1 Mål medlemmer og eiere: 6.2 Mål besøkende: 6.3 Mål Potensielle besøkende 6.4 Mål media: 6.5 Målgruppe prioritet Målgruppe prioritet Aktivitetsplan 8.0 Organisasjon 1

2 1.0 Forord Forretningsplanen 2010 til 2014 skal være Region Stavanger BAs styringsverktøy i forhold til å nå våre målsettinger. Dette er en revidering av forretningsplanen fra Formålet med revideringen har vært å oppgradere og forenkle den, samt utvide den til å gjelde for perioden 2010 til Det er utarbeidet en egen aktivitetsplan og budsjett basert på vedtatt revidert forretningsplan. Arbeidet baserer seg på innspill fra styret. 2. Rapport status 2.1 Historie Region Stavanger BA ble etablert i 2004 som et felles destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren. Følgende kommuner har vært med siden stiftelsen av selskapet; Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time, og Hå. I perioden fra selskapet ble startet har regionen opplevd en solid vekst i antall besøkende. 2.2 Økonomi Region Stavanger BA er en medlemsorganisasjon som finansieres ved hjelp av medlemsavgifter og prosjektinntekter. Organisasjonens inntekter skal anvendes til salgs- og markedsføringsaktiviteter på vegne av medlemmene og regionen, for å styrke omdømme, øke kjennskap og kunnskap til Stavanger-regionen. Selskapets finansiering kan grovt fordeles som følger: Andel fra kommunene 35 % Andel fra næringen 65 % 2.3 VIRKEOMRÅDER Region Stavanger BA skal i følge sine vedtekter paragraf 1 arbeide innenfor følgende områder: 1. Formål Foretaket skal være et felles salgs- og markedsføringsorgan for bedrifter, kommuner og organisasjoner som har interesser knyttet til reiselivsnæringen og profilering av regionen. Foretaket skal gjennom samling og koordinering av krefter og interesser arbeide for en sunn utvikling av reiselivsnæringen for å sikre økt sysselsetting og verdiskaping. Foretaket har et ideelt formål i å være en organisasjon som gjør markedsarbeide på vegne av kommuner og reiselivsnæring. Foretaket har ikke erverv til formål. Foretaket skal markedsføre regionen som reisemål overfor konferanse- og ferie/fritidsmarkedet, samt bidra til helhetlig markedsføring av Stavangerregionen som bo-, arbeids- og opplevelsessted. Mål for denne innsatsen nedfelles i kontinuerlige strategi- og markedsplaner. Foretaket skal ivareta vertskapsfunksjonen i de kommunene som har avtale om dette og ha en koordinerende funksjon for vertskapsrollen innenfor regionen. Videre skal foretaket være en aktiv pådriver for aktiviteter og prosesser som har betydning for reiselivsnæringen. Foretaket skal være reiselivet i regionen sin representant i relevante lokale, nasjonale og internasjonale fora. Foretaket skal kunne delta i andre virksomheter med samme formål. Foretakets virkeområder er følgende: Markedsføring og salg overfor MICE-markedet (Meetings, Incentive, Conferences, Exhibitions) Markedsføring og salg overfor ferie/fritidsmarkedet Vertskapsfunksjoner, herunder pressebesøk og visningsturer Turistinformasjon (etter avtale) Pådriver for prosesser, produkt og aktiviteter som er positivt for reiselivsnæringen og kommunene Opptre som reiselivsnæringens og kommunenes felles interesseorganisasjon og talerør Bidra til å tenke helhetlig profilering av Stavanger-regionen som bo-, arbeid- og opplevelsessted. 2.4 PROSJEKTARBEID Mye av vår virksomhet baserer seg på prosjektarbeid. Foruten den generelle markedsføringen som drives for alle medlemmer, inviteres medlemmene til å være med i konkrete prosjekter. Prosjektene gjennomføres i dag i regi av Region Stavanger BA. Region Stavanger BA skal være et verktøy for initiering og integrering av prosjekter, samt fungere som et bindeledd. Prosjektorganisering som arbeidsform videreutvikles. 2

3 2.5 Nåsituasjon Landsbasis Region Stavanger som destinasjon har pr september 2009 en markedsandel på 3,83%. Det er en tilbakegang ifht 2008 hvor destinasjonen hadde en markedsandel på 4,09%. Regionen er på 5. plass med bare regionene Oslo(11,19%), Gudbrandsdalen(7,5%), Bergen(5,23%) og Hallingdal(4,77%) foran oss. Fjord Norge basis Ifht Fjord Norge regionene ligger vi på andre plass med en markedsandel på 15,33% bare slått av Bergen(20,94%). Se tabell under for samlet marked, dvs alle overnattingssteder. Samlet marked etter nasjonalitet. Januar - september 2009 og 2008 Antall Endring Markedsandel Markedsandel Overnattinger fra 2008 til 2009 på landsbasis i egen landsdel Antall Prosent Region/ Destinasjon overnatt % % % % % 12 Bergen ,2 5,23 5,22 20,94 20,50 11 Jæren/Stavanger ,7 3,83 4,09 15,33 16,08 14 Sognefjord ,1 2,32 2,41 9,28 9,46 15 Ålesund region ,6 1,72 1,67 6,88 6,55 14 Nordfjord ,4 1,61 1,60 6,43 6,31 12 Hardanger ,1 1,55 1,55 6,19 6,11 15 Molde-region ,6 1,54 1,61 6,17 6,33 15 Kr.sund/Nordmøre ,1 1,04 1,02 4,18 4,00 11 Nord-Rogaland ,3 1,01 1,17 4,06 4,58 15 Geirangerfj/Trollstig ,6 0,95 0,87 3,80 3,42 11 Ryfylke ,8 0,77 0,76 3,08 3,00 14 Sunnfjord ,8 0,72 0,72 2,89 2,82 12 Voss ,1 0,68 0,77 2,73 3,04 12 Sunnhordland ,6 0,68 0,64 2,72 2,52 11 Dalane ,2 0,30 0,26 1,19 1,04 12 Nordhordland ,9 0,22 0,17 0,89 0,66 14 Jensbua ,0 0,13 0,14 0,51 0,55 Formålsfordelingen er som følger (statistikken gjelder kun hotellmarkedet): Hote llm ar k e d e tte r form ål. Januar - s e pte m be r 2009 og Re g ione r Antall End rin g M ark e ds and e l Be tyd Ove rnattin ge r fra 2008 til 2009 på land s bas is nin g Antall Pros e nt Re gion Form ål ove rnatt % % % % 11 Jæren/Stavanger.I alt ,1 5,07 5,18 100,0 11 Jæren/Stavanger Yrke ,5 8,88 9,09 64,3 11 Jæren/Stavanger Ferie/fritid ,8 2,67 2,31 26,5 11 Jæren/Stavanger Kurs/konf ,7 3,60 4,75 9,1 Tabellen viser at innenfor: yrkesreisende som bor på hotell har regionen en markedsandel på 8,88%, noe som representerer 3. plass på landsbasis. Kun slått av Oslo(21,86%) og Bergen(9,62%). 4. plass Trondheim(6,24%) det nasjonale og internasjonale møtemarkedet har regionen en markedsandel på 3,6%. Det er en 7. plass nasjonalt. 1. plass Oslo(14,53%), 5. plass Bergen(5,19%), 9. plass Trondheim(2,92%) ferie og fritid har regionen en markedsandel på 2,67%, det er 11. plass nasjonalt. 1. plass Oslo(13,7%), 4. plass Bergen(6,85%), 9. plass Trondheim(3,24%) Tabellen nedenfor viser Region Stavangers nåsituasjon ifht internasjonale kongresser i Norge. Det er tre kriterier for å klassifiseres som internasjonal kongress. 1. Over 50 Internasjonale delegater 2. Minimum tre nasjonaliteter 3. Rullere mellom land og eller kontinenter Internasjonale kongresser i perioden 1998 til 2008 basert på UIA statistikk By Oslo Bergen Stavanger Trondheim

4 Den nye internettsiden til Region Stavanger ble lansert 25. juni Den ble laget i Fjordnettportalen, et samarbeid med de fire fjordfylkene i Fjord Norge. Den nye løsningen åpner for nye dynamiske muligheter i dialogen med gjesten, blant annet youtube klipp og større mulighet til å løfte frem bookbare produkter. I tillegg har nettsiden åpnet for muligheten til å spisse informasjonen mot bestemte markeder, da nettsidene nå har fire forskjellige forsider, en som retter seg mot turisten, en mot kongressmarkedet, en mot media, og en mot bransje. Fra 1. Juli 2009 til og med 31.desember 2009 har den nye nettsiden hatt besøk, og unike besøkende. Det tar tid å reindeksere nye nettsider og få høye besøkstall ved nylansering, men søkemotor optimalisering og innholdsproduksjon jobbes med kontinuerlig. Tallene er derfor ikke så høye som ønsket, men det vi kan trekke ut av tallene er likevel interessant, og tyder på at grunnjobben som er gjort og ligger til grunn, har vært solid. Ved å se på trafikkildeoversikten, ser vi noe interessant og positivt, nemlig at over 50 % av trafikkildene er søkemotortrafikk, nesten 18 % er direkte trafikk til nettstedet og 32 % er trafikk fra henvisningsnettsteder. Over 40 % av trafikk fra Google er organisk, noe som er veldig bra. Det betyr at vi har kommet opp i søk på Google, og at over 50 % av de besøkende til nettsiden til Region Stavanger, har funnet oss på denne måten. Det at 18 % av besøkene er direkte, er også som bra å regne, ettersom dette betyr at de allerede kjenner til oss. I tillegg er trafikkilder som visitnorway.com og fjordnorway.com viktige for regionstavanger.com som ligger i ti på topp-listen over trafikkilder. En annen ting vi ser som er positivt, er at sidene har 72 % nye besøk. Dette kan tyde på at vi har fått en ny kundegruppe, som mulig er generert av tilstedeværelsen på nye sosiale media, og ny funksjonalitet på nettsiden som appellerer til en yngre brukergruppe. Sosiale medier/web 2.0 Vi er i startgropen innenfor markedsføring på WEB 2.0. Potensialet her er meget stort. 2.6 Region Stavanger BAs SWOT Muligheter Natur mangfoldighet, mulighet til ytterligere markedsmessig utnytting Koble reiselivet mot næringsklyngene og eksisterende fagmiljø Utnytte synergien av vår sterke posisjon som matregion Næringsliv og turisme må jobbe sammen for godt flyrutenett Dra nytte av regionale og nasjonale prosjekter Sesongforlengelse gjennom temaprofilering og kortferie Utnytte positive inntrykk som utenforstående har av regionen Større fokus på felles markedsføring av regionen en stemme Integrasjon mellom bo, arbeid og opplevelser Styrker Kompetanse og evne til å skaffe og gjennomføre store arrangement Korte avstander Mangfold - natur, by og land Internasjonal flyplass Preikestolen, Kjerag Handlekraft, korte avstander mellom ide og utførelse Næringsstrukturen Internasjonalt miljø ambassadører Festivalregion Vi har en kompetent og positiv organisasjon Ny WEB plattform og bookingløsning Trusler Konjunkturendringer Klima utfordringen kan påvirke reisemønster, begrensninger ifht fly Oljeavhengighet og dominans Omdømme vårt blir oppfattet til å være noe annet enn det vi er ifht turisme Nasjonal styring av midler mot nord Manglende fellesskapsfokus blant aktørene i regionen mer fokus på egen bunnlinje Svakheter Flere destinasjonsaktører i regionen (Reisemål Ryfylke, Lysefjorden utvikling, Region Stavanger BA) Regionen blir ikke oppfattet som et reisemål For få store attraksjoner For lite pakker eller samhandling om pakker For få produkter er salgbare på nett At ikke alle ansatte har tilgang til CRM-systemet (felles arbeidsplattform) Begrenset økonomisk ramme For lav bemanning, store belastninger på de ansatte Sterkere grad av politisk forankring må få forståelse for hvor viktig næringen er 4

5 3.0 Visjon Region Stavanger BA Norges fremste aktør med hensyn til et åpent, energisk og nyskapende destinasjonsarbeid. 3.1 Verdier Våre viktigste verdier er: åpen, energisk og nyskapende 3.2 Hensikten med vår virksomhet Vi er til for å gi våre medlemmer og vår region økt besøk, raskere vekst og bedret lønnsomhet. Dette skal vi gjøre gjennom å være et profesjonelt og kompetent destinasjonsselskap som markedsfører og selger vår region med stolthet, innsikt og kunnskap. Vi skal skape interesse og nysgjerrighet rundt vår region og sikre økt kunnskap og kjennskap om denne for å øke tilstrømmingen av folk til regionen. Og vi skal sikre at våre gjester blir godt ivaretatt når de kommer hit. Vi skal ha et tett samarbeide med våre medlemmer og samarbeidspartnere, og slik sikre at deres interesser blir ivaretatt, at regionen snakker med én stemme og våre medarbeidere har en meningsfull hverdag. Vi vil ha de som er engasjerte og målrettet i sitt arbeid, bevisste på sin rolle i en større sammenheng og motiverte av positive resultater som våre medlemmer, så vel som ansatte. 3.3 Hva vi ønsker å være - for hvem (Målgrupper) For våre medlemmer skal Region Stavanger BA fremstå som den organisasjonen som ivaretar markedsføringen av vår region på beste måte. Våre medlemmer skal være trygge på at deres ressurser blir forvaltet på en profesjonell og målrettet måte, hvor potensialet som ligger i økt turisme og næringstrafikk blir utnyttet maksimalt. Til potensielle besøkende skal Region Stavanger BA formidle kunnskap om og skape kjennskap til vår region i de markeder og segmenter som gir optimal avkastning for regionen. Vi er enkelt tilgjengelige og overbevisende i de kanaler hvor man søker informasjon om regionen vår. Salgsutløsende tiltak skal gi flere tilreisende til regionen. Besøkende skal oppleve at Region Stavanger BA er et godt og profesjonelt vertskap, som er tilgjengelige og informative på en måte som er avpasset de besøkendes behov. For våre ansatte vil Region Stavanger BA satse på optimal oppgavefordeling og tilfredsstillende opplæring for å nå regionens mål. Vi er førstevalget som arbeidsgiver for mennesker med kompetanse og erfaring fra destinasjonsmarkedsføring og merkevarebygging. For våre samarbeidspartnere fremstår Region Stavanger BA som tydelige i sin kommunikasjon og har tillit blant offentlige og private aktører i regionen. Region Stavanger BA er en pådriver for samarbeid i regionen. Region Stavanger BA kan sitt fag, vi ser hele bildet og skaper forståelse for hvordan ting henger sammen. Dette gjør oss troverdige i vårt virke. 4.0 Suksesskriterier Økonomisk styrke. Menneskelige ressurser. En vekst som skissert i denne forretningsplanen vil kreve økt bemanning. Riktig kompetanse. Vår kompetanse er verdien i selskapet. Vi må sørge for å ha riktig kompetanse i selskapet til enhver tid Nettverk/forum på tvers av reiselivet og kulturen. Samhandling. Viktig med samhandling for å hente synergier på tvers og for å maksimere den finansielle muskelen. 5. Fremtidsutsikter og mål 5.1 Hvordan ser fremtiden ut? Vi er i en global finanskrise, og det er vanskelig å forutse når virkningene av den avtar. Mye tyder på at 2010 også vil bli utfordrende. Finanskriser medfører som regel endring i folks reisemønster. Kortferier blir ofte nedprioritert til fordel for sommerferie. Sett i lys av dette er det naturlig at Region Stavanger BA satser på å profilere regionen som reisemål i nærmarkedene. Innovasjon Norge har også bestemt at de vil ha større fokus på nærmarkedene fremover. I dag kommer 66 prosent av de internasjonale ferie- og fritidsankomstene til Norge fra Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia. I forhold til det internasjonale møtemarkedet har Norway Convention Bureau og Innovasjon Norge en ambisjon om å øke Norges markedsandel ifht verden fra dagens 1,3% til 1,6%. Dette innebærer en økning fra dagens 130 internasjonale kongresser til 160 innen

6 Regionen er i en ekspansiv periode. Allerede innen 2012 vil vi få følgende kapasitetsøkning: Byggverk Areal m² Tribuneplasser/ publikumsplasser Nytt konserthus Ny ishall Oilers Arena Ny utstillingshall Sørmarka Arena Randaberg Arena Sandved Arena SUM Antall nye hotellrom 623 +konferanserom Kapasiteten må fylles av gjester innenfor alle formål Nytt konserthus er på plass i Dette gir økte konferansemuligheter. Stavanger Forum utvider med ny utstillings hall, Sørmarka arena, Oilers arena, Sandved arena, Randaberg arena og Bryne arena gir oss utfordringer innen det å skaffe større events som idrettsarrangement til regionen. 5.2 Hvor skal vi? Vyer for den neste fem års perioden: Ledende og pilot på kongressatsing i Norge. Stipendiatordninger kommer på plass. Markedsføring og salg mot weekendtrafikk knyttes opp mot sterkt fokus på KK og FF prosjekter. NCE Tourism /Fjord Norge her skal Stavangerregionen oppnå stor synlighet og tilhørighet både strategisk og med våre produkter. 5.3 Hva er realistiske mål i et 5 års perspektiv Overordnet kommunikasjonsmål: Det overordnede målet for all kommunikasjon fra Region Stavanger, både markedsførings- og PR-messig, er: Region Stavanger BA Norges fremste aktør med hensyn til et åpent, energisk og nyskapende destinasjonsarbeid. Hovedmål: Over en 5 års periode skal vi øke tilstrømningen av hotellgjester til Region Stavanger med 58%(baseline utgang 2009). Estimert antall totale gjestedøgn ved utgang 2009 er Dette gir en økning på gjestedøgn til regionen. Delmål: Endre fordelingsnøkkel på Formål Hoteller: Gjestedøgns økning i Region Stavanger over en 5 års periode fordelt på formål Formål IB 2010 Fordeling IB 2010 UB 2014 Fordeling UB 2014 Økning Fordeling s økning I alt % % % Yrke % % % Ferie/fritid % % % Kurs/konf % % % 5.4 Hvordan når vi målene og hvordan skal det måles? Region Stavanger BA har 3 satsningsområder: Ferie og fritids markedet Nasjonalt og internasjonalt møtemarked PR og kommunikasjon Ferie og fritids markedet Målsetning: I perioden 2010 til 2014 skal antall hotell gjestedøgn innen ferie og fritid øke med 76% fra til Målet skal nås gjennom følgende: En fokusert satsning sammen med Tursimeprosjektet på markeder hvor vi har direkteruter til Stavanger Lufthavn Sola. Opprettholdelse av synlighet gjennom Innovasjon Norge og Fjord Norge, samt gjennom aktiv deltagelse i Norwegian Center of Expertise(NCE) Tourism - Fjord Norways prosjekter og Storbyprosjektet i regi av Innovasjon Norge. Cruise satsning skal foregå gjennom Cruiseprosjektet/nettverket. I tillegg skal vi være tilstede ved utvalgte turistmesser i våre utvalgte markeder. Fokusering Tematurisme: Trender peker mot en økt tematurisme. Region Stavanger BA vil ha hovedfokus på følgende tema: vandring, kultur, mat og cruise og jobbe tett inn mot NCE Tourism Fjord Norway. 6

7 Kortferie/weekwend: Kortferie og weekend trafikk vil fortsatt være meget viktig for regionen. Region Stavanger BA vil kjøre kampanjer i utlandet sammen med Turismeprosjektet i land med direkteruter til Stavanger lufthavn Sola. Weekend: Nasjonalsatsning gjennom kampanjer med Innovasjon Norge, samt egne kampanjer knyttet opp mot prioriterte tema. Markedene er: Prioritet 1. Norge, Tyskland, Nedlerland, Storbritannia (Kampanjer gjennom Fjord Norge, Innovasjon Norge og Turimeprosjektet) Prioritet 2. Spania, Frankrike, Danmark, Sverige (Kampanjer gjennom Turismeprosjektet og Fjord Norge) Prioritet 3. USA, Russland (Bransjebearbeidelse sammen med Turismeprosjektet) Nasjonalt og internasjonalt møtemarked Målsetning: Kongressavdelingen skal innen utgangen av 2014 ligge i førersetet på alle arrangement i regionen. I perioden 2010 til 2014 skal antall hotell gjestedøgn innen det nasjonale og internasjonale møtemarkedet øke med 222% fra til Målet skal nås gjennom følgende: Jobbe lokalt mot de profesjonelle miljøene for å finne potensielle kongresser og vertskap. Nasjonalt opp i mot organisasjoner, lag og foreninger for primært å dra større arrangementer (eks. landsmøter, fagmesser, store kultur- eller idrettsarrangement) Kontinuerlig arbeid for å styrke relasjonene til annet næringsliv for å dra synergier. Være aktiv og pådriver på de arenaer hvor et salg kan påvirkes, også via nettverksmøter i egen regi og ellers sammen med våre medlemmer. Få kunnskapsnivået til møtemarkedet ut til presse og media slik at vår satsing blir satt på den politiske agenda. Samarbeid med Norway Convention Bureau med krav om økt tilgang til leads Samarbeid med Storbyprosjektet innen Kongress og Event. Aktivitetsnivå opprettholdes på: Fagmesser IMEX (Frankfurt) og EIBTM (Barcelona) Workshops og sales calls - UK og Tyskland Nasjonal og internasjonale medier (ex. TmF/Piranha) Oslo Møtebørsen og Stavanger-regionen i Oslo Fokusområder: Energi, mat/landbruk, UiS/IRIS, SUS WEB, PR, kommunikasjon og Turistinformasjon Målsetning: TI :Økt omsetning i TI med 50% i perioden 2010 til Riktige salgsvarer og godt vertskap for turistene som er i regionen. Se på muligheten for flere egne kommersielle produkter i turistinformasjonen. Her bør også våre medlemmer benytte muligheten. Øke antall besøkende i TI med 20%. PR: Godt vertskap for presse og turoperatører, både de som kommer og de som gjør saker fra skrivebordet (journalistarbeidet har endret seg noe siden finanskrisen, flere må jobbe hjemmefra ). Utvikle tre kommersielle PR oppgaver i samarbeid med Greater Stavanger. Skape prosjekter som samler bo, arbeid og opplevelse. Kommunikasjon: Verktøy som Regionsguiden, City Map, Product Manual, Guided Tours, (Bildedatabasen) Kunne se skissene til ett brand for Stavangerregionen (ref. arbeidet i omdømmegruppene). Etablere et nettverk/forum på tvers av kultur og reiseliv for å sikre suksess innen weekend/kortferie og sommerkampanjer WEB: Doble provisjonsinntekter i perioden 2010 til 2014 av booking av overnatting, opplevelse og pakker på (forutsetter fremdeles en basis markedsføring og at medlemmene stiller med kapasitet. ) Blant de tre ledende destinasjonene i Norge på markedsføring i sosiale medier (WEB 2.0), markedsføring og kommunikasjon innen reiselivet (Nasjonale og internasjonale møtemarkedet/ferie og fritid). Medlemmer: Vi har systematisert innsalget til nye medlemmer slik at alle ansatte har sine hovedområder på innsalg. Kommuner Region Stavanger BA jobber med flere medlemskommuner. Intensivt innsalg ovenfor aktuelle over en 2 års periode. Andre medlemmer Innsalg til potensielle medlemmer pågår kontinuerlig og følges opp på avdelingsmøter Mål medlemmer og eiere: Bevisstgjøring av verdien av medlemskap. Tilfredse medlemmer. Skape forståelse for behovet for langsiktig, enhetlig og strategisk forankret destinasjonsmarkedsføring. 7

8 Region Stavanger BA fremstår som den organisasjonen som ivaretar profileringen av vår region på beste måte. Bidra til raskere vekst og bedre lønnsomhet for våre medlemmer. Beholde eksisterende medlemsmasse. 6.1 Mål besøkende: Sørge for at de besøkende opplever vår region som attraktiv og at de er tilfredse etter at de har vært her. Øke antall besøkende på 6.2 Mål Potensielle besøkende Økning av antall utenlandske turoperatører og norske incoming operatører til Stavangerregionen. Oppnå økt antall nasjonale og internasjonale arrangement og kongresser til Stavangerregionen. Økt antall arrangement til Stavangerregionen - messer, idrett og kulturevents, konferanser og møter. Øke kjennskap og kunnskap til Stavangerregionen. Øke antall cruisepassasjerer. Øke antall besøkende fra de markeder vi satser i. Oppnå økning av besøkende ved attraksjonene, overnattingsstedene og turistinformasjonen. Oppnå økning av besøkende på Positiv medieomtale i de markeder vi satser i. 6.3 Mål media: Positiv medieomtale i lokal, regional, nasjonal og internasjonal media. Utvikle som aktiv informasjonskanal for media. Oppdatere bildearkiv Oppnå mer bruk fra media 6.4 Målgruppe prioritet 2 Region Stavanger BA vil, i perioden 2010 til 2014, ha fokus på å jobbe med disse målgruppene i utvalgte tiltak, nettverk og samarbeidsgrupper. Disse deler vi våre verktøy med og ivaretar slik at de vet hva Region Stavanger BA står for og hvilke tiltak og prosjekter som vi prioriterer. 6.5 Målgruppe prioritet 3 Region Stavanger BA vil, i perioden 2010 til 2014, ha liten fokus på aktiviteter ovenfor denne gruppen. Fremdeles deltagelse i felles arbeidsgrupper som ser på muligheter for synergi av felles markedsfremstøt og annen profilering. 7.0 Aktivitetsplan Se eget vedlegg 8.0 ORGANISASJON Selskapet har 7 faste ansatte og 3 prosjektansatte, i tillegg ansettes det 5 sommervikarer i høysesong i tillegg til de to ordinære stillingene i begge turistkontor. De ansatte og rapporteringslinjer: Reiselivsdirektør: Elisabeth Lærdal Skuland Administrativ leder: Gunhild Vevik, rapporterer til Reiselivsdirektør Kommunikasjonssjef: Lene Berge Førland, rapporterer til Administrativ leder. Teamleder og webutvikler: Lene Lunde, rapporterer til Administrativ leder. Informajonsmedarbeider: Inger Sigrund Slagstad Vik (Prosjektansatt), rapporterer til teamleder og webutvikler. Informajonsmedarbeider: Elisabeth Niekel (Prosjektansatt), rapporterer til teamleder og webutvikler. Kongresssjef: Heidi Jeanette Nygård, rapporterer til Reiselivsdirektør Salgssjef Ferie og fritid: Ellen Frisvold, rapporterer til kongresssjef Kongressrådgiver: Per Morten Haarr (prosjektansatt), rapporterer til kongresssjef Prosjektleder kongress: Toril Norheim (i permisjon), rapporterer til kongresssjef Hovedkontoret er på Ruten i Sandnes. Region Stavanger BA driver også Stavanger og Sandnes turistkontorer, som er viktige verktøy for besøkende til hele Stavangerregionen. Styret består av ni medlemmer og tre varamedlemmer, Lars Ola Solstad er styreleder. Organisasjonen skal videreutvikle og ha fokus på at tiltak og oppgaver i størst mulig grad gjennomføres som prosjekter. Prosjektorganisering som arbeidsform gir større fleksibilitet for organisasjonen. 8

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Gunhild Vevik Fungerende reiselivsdirektør Region Stavanger BA Åpen Energisk Nyskapende Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger,

Detaljer

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Region Stavanger BA Marketing synlighet kunnskap - reiselyst Salg, pakking og booking Synlighet - reisegrunner - tilgjengeliggjøring Vertskap TI visningsturer - mottakelser Posisjon og allianser lokalt/regionalt

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad 1 Innovasjon Norges prognoser er klartale; Med to gode vintersesonger

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV. Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013

STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV. Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013 2013 STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013 STRATEGI INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 2. Situasjonsbeskrivelse Sterke sider Svake sider Muligheter Trusler 3. Formål 4. Visjon

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 AKTØRER I CRUISE- OG HURTIGRUTETRAFIKKEN... 3 2 MÅL... 4

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall TILSKUDD TIL MARKEDSSAMARBEID FOR ØSTLANDSREGIONEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar, Saknr. 12/2076-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MARKEDSSAMARBEID ØSTLANDET 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge NCE Tourism Fjord Norway NCE innen reiseliv i Fjord Norge Hvorfor bør Fjord Norge-regionen få NCE innen reiseliv? Vestlandsfylkene kan vise til det lengste og mest vellykkede regionale samarbeidet innen

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

Reiselivsorganisering i Sogn. Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012

Reiselivsorganisering i Sogn. Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012 Reiselivsorganisering i Sogn Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012 STATUSBILETE GJESTEDØGN Heile året: GJESTEDØGN Total ca. 650.000 gjestedøgn (628.603) vekst på 31.5 % (150.000) i perioden 2000-11

Detaljer

- Synergier og utviklingsmuligheter

- Synergier og utviklingsmuligheter Idrett, friluftsliv, attraksjon - reiseliv - Synergier og utviklingsmuligheter Bergen November 2008 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Reiseliv er et system av ulike bransjer og funksjoner

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Destinasjon Trysil BA 2008. 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune

Destinasjon Trysil BA 2008. 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune Destinasjon Trysil BA 2008 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune Kort om Destinasjon Trysil Stiftet 1984 (tidligere Trysil Ferie og Fritid) 155 andelseiere Hovedsakelig medlemsbasert finansiering

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Reiselivsorganiseringen i Hordaland

Reiselivsorganiseringen i Hordaland Kortversjonen av hovedrapporten Reiselivsorganiseringen i Hordaland Analyse av dagens forretningsmodeller og forslag til ny destinasjonsstruktur www.kaizen.no Forord Med utgangspunkt i den forrige regjeringens

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS QUALITY IMPROVEMENT SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS FOR HOSPITALITY AND TRAVEL INDUSTRIES OPPLEVELSESKONFERANSEN 29. OKTOBER 2015 0 QualityNANNA ImprovementULSTEIN Agenda Kl. 10.00 11.00 Introduksjon QI

Detaljer

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009 Lister Reiseliv sa Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal Stiftet november 2009 SA Flekkefjord Farsund - Hægebostad Kvinesdal Lyngdal - Sirdal Strategisk næringsplan

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012 Saknr. 12/2076-8 Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Markedssamarbeidet

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØSTLANDSPROSJEKTET/OSL 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

Reiseliv er viktig for regional utvikling Kva inneber reiselivsutvikling Kva rolle har kommunane og politisk leiing i prosessen?

Reiseliv er viktig for regional utvikling Kva inneber reiselivsutvikling Kva rolle har kommunane og politisk leiing i prosessen? Reiseliv er viktig for regional utvikling Kva inneber reiselivsutvikling Kva rolle har kommunane og politisk leiing i prosessen? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er viktig for regional utvikling:

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010-2011 MOTVIND

STRATEGIPLAN 2010-2011 MOTVIND STRATEGIPLAN 2010-2011 MOTVIND Innhold 1. Innledning... 2 2. Hovedmål... 3 3. Strategi... 4 4. Mulighetsanalyse (SWOT)... 7 5. Organisering... 10 6. Oppsummering... 10 1. Innledning Båtsfjord og Berlevåg

Detaljer

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Hvordan kan Norge tiltrekke seg flere internasjonale kultur- og idrettsarrangementer?

Hvordan kan Norge tiltrekke seg flere internasjonale kultur- og idrettsarrangementer? Hvordan kan Norge tiltrekke seg flere internasjonale kultur- og idrettsarrangementer? Birgitte Nestande Prosjektleder, Norway Convention Bureau Opplevelseskonferansen, Halden 6. november 2012 Norway Convention

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge Luftspenn eller kabel? Hvorfor er det viktig for reiselivet å unngå de store luftspennene? Er det økonomisk å kreve store luftspenn i bakken eller i sjøen? Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge. Stein Ove Rolland Tromsø

Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge. Stein Ove Rolland Tromsø Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge Stein Ove Rolland Tromsø 10.05.2017 Men først: Hva er det vi egentlig holder på med? Så langt 6,33 millioner visninger fra Google AdWords og

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway

NCE Tourism Fjord Norway NCE Tourism Fjord Norway Seminar om reiselivsforskning 27. januar 2010 Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking Truls Engstrøm, Univ. i Stavanger Medlemmer av styringsgruppen Visjon og hovedmål VISJON NCE

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

- løpemelding til Forum for Reiseliv

- løpemelding til Forum for Reiseliv KORTFERIER i Hordaland - løpemelding til Forum for Reiseliv Bergen 28. November 2007 Tobby Sander Tomassen, Bergen Reiselivslag prosjektleder Reiselivsforsker Arild Flagstad til Aftenposten 18. november:

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Innsyn & Utsyn. Innsyn og utsyn Ole Warberg President NHO Reiseliv Tromsø september 2013

Innsyn & Utsyn. Innsyn og utsyn Ole Warberg President NHO Reiseliv Tromsø september 2013 Innsyn & Utsyn Innsyn og utsyn Ole Warberg President NHO Reiseliv Tromsø september 2013 Hvem er NHO Reiseliv? NHO Reiseliv er den største arbeidsgiverog næringslivsorganisasjonen for reiselivsnæringen

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Finnøy 20. mars. Jærmalerne besøker Skagenmalerne

Finnøy 20. mars. Jærmalerne besøker Skagenmalerne Finnøy 20. mars Jærmalerne besøker Skagenmalerne Region Stavanger BA 9 ansatte 200 næringsmedlemmer 14 medlemskommuner Høy standard på fasiliteter, mat og opplevelser i regionen Fjord Norge og Rogaland

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET KORTFERIER i Hordaland Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET PROSJEKT BAKGRUNN Kortferier = 3-5 dager Økende trend nasjonalt og

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON Valdres - Norges mest attraktive besøksregion. VIRKSOMHETS - FORMÅL 1. Visit Valdres har som formål å styrke regionens verdiskapning i form av å tiltrekke flere besøkende

Detaljer

NORWEGIAN TRAVEL WORKSHOP

NORWEGIAN TRAVEL WORKSHOP NORWEGIAN TRAVEL WORKSHOP Kari Anne Schwach Prosjektleder Hvorfor arrangers NTW? Norwegian Travel Workshop (NTW) skal legge til rette for møter mellom norske og utenlandske reiselivsaktører og regnes som

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Saksframlegg. Store lille Trondheim - i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 09/40014

Saksframlegg. Store lille Trondheim - i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 09/40014 Saksframlegg Store lille Trondheim - i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 09/40014 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1) Bystyret

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Årsrapport 2014. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2014. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2014 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE Denne avtalen ("Avtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Stor-Elvdal kommune ("Kommunen"); og (2) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 som leverandør

Detaljer

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen 21.11.2013 Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder «Regionalt samarbeid og langsiktig satsing gir suksess» LANGSIKTIGHET

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer