GODT NYTT ÅR! Sterk drivkraft. Kefir framfor øl. Baby boot camp. Det beste i livet er GRATIS! 30. desember Opplag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GODT NYTT ÅR! Sterk drivkraft. Kefir framfor øl. Baby boot camp. Det beste i livet er GRATIS! 30. desember 2009. Opplag 20.000"

Transkript

1 nteriørsenteret i Furene FMJ -trivsel for framtida Y Å! Furene, 6100 V, lf: et beste i livet er! 30. desember pplag lle typer vindu Ytter- og innerdører jøkkeninnreiing Badeinnreiing Benkeplater arderobeskap Balkongdører vitevarer arasjeportar rapper lasmeistertenester Montering pe 9 16 (18) aurdag lf Fax var asengt. 18, 6150 Ø øyrerute Øyane Vanlylven id odt nytt år! terk drivkraft efir framfor øl ide ide Baby boot camp ide ratisavis for: Hareid - Herøy - ande - Ulstein - Vanylven - Volda - Ørsta

2 2 nsdag 30. desember 2009 egionavisa Yoga - noko for deg? HM- M M Y: Varm opp i eit par minutt før du går laus på programmet: tåande stillingar. Hald kvar av stillingane i minst 3 lange pust. ust roleg og i brystet. Hald magen stram, trekk navlen inn mot korsryggen: rigar 2: tart langt framme på matta i ståande stilling. arallelle bein, lave skuldrar. kritt så høgre fot langt bak og vri fotbladet omtrent 45 grader utover. Bøy venstre kne og vri hoftene til langsida av matta utan at det fremre kneet vrir seg sjekk at venstre kne er rett over eller bak venstre ankel. yft armane i skulderhøgd og strekk dei godt ut til kvar side, ver aktiv i armane. enk skuldrane og sjå utover den fremste handa. tter tre pust, kjem du fram på matta att og gjentek på andre sida denne gong venstre fot bak. rekantstillinga: amme beinstilling som rigar 2, høgre fot fyrst eit langt steg bak, og vri fotbladet omtrent 45 grader utover. denne gong skal du ha strake bein. Vri hoftene til langsida av matta igjen, pass på fremre kne. trekk ut armane i skulderhøgd og senk skuldrane niks i bakerste hofte og bøy overkroppen sidelengs over fremste fot, så langt som du kjem ned. lasser handa på låret, leggen eller golvet. ass på at du bøyer i hofta og ikkje i ryggen. Øvre side av kroppen skal vere rett opp mot taket, og øverste arm skal òg peike rett opp. jå opp i handa. om så fram og stå, og gjenta på andre sida. ittande stillingar. Hald kvar av stillingane i minst 3 pust. ust roleg: Bakoverbøy: Brua: egg deg på ryggen med knea mot taket. lasser fotbladet så nært baken som mogleg og sjå hælen så vidt på utsida av kvar hofte. ærne kan du anten ha rett fram eller vridd litt utover. ust inn og langsamt rull ein og ein virvel av matten. om så høgt opp i stillinga som du greier. ress opp gjennom hælane og stram baken. lasser armane i golvet under baken og fold hendene. Få skuldrane godt under overkroppen. Bli i 3 pust og rull langsomt ned på utpust. in og ein virvel. jenta 3 gonger hvis du har tid. Framoverbøy: Barnet: itt på kne og senk baken ned mot hælane. ust inn og strekk armane over hovudet ust ut og bøy framover til armane kjem ned i golvet, og kvil så panna ned i matta. lternativt legg du armane langs kroppen. igg her så lenge du ynskjer. enne stillinga er god å bruke om du er stressa. ust i magen og ha merksemda på pusten. lternativt legg du armane langsmed kroppen. vsluttande stillingar: Universalstillinga: egg deg ned på ryggen. trekk armane ut til sida i skulderhøgde. lasser venstre kne over høgre kne, så nær kvarandre som mogleg. Flytt hofta godt til venstre. a knea komme ned på høgre side av kroppen, pass på at begge skuldrane er i golvet. Vri hovudet til venstre og lukk augo. Bli liggande så lenge du vil, kom så langsomt ut og gjenta på andre sida. ust også her i magen konsentrer deg om pusten. avasana: Bli liggande på ryggen. trekk ut beina og legg dei ut til sida. a armane ligge ned langs sida og ut frå kroppen. Handflatene opp eller ned, det som kjennes best for deg. ukk augo. Bli liggande i minst fem minutt og konstentrer deg om pusten. m yoga er noko du kan tenkje deg, gå inn på for meir informasjon. ye kurs startar over nyttår! ukke til. et beste i livet er ay ut/sats: egionavisa pplag: rykk: ogn og Fjordane vistrykk istribusjon: ordvest istribusjon roduksjonsleiar unlaug leppe lf.: algssjef ine Urke lf.: ontor og adm. Hildegunn. Haugen lf.: ostadr.:.b. 424, 6067 Ulsteinvik Besøksadr.: yrkjegt. 8 elefon: elefax: Ørsta-kontoret: Besøksadr.: 3. etg, Ørsta org elefon: elefax: edaktør/agleg leiar Hugo ntonsen lf.: roduksjon ina ren Årsheim lf.: algskonsulent Magne rumsvik lf.: Ørsta-kontoret: alg og produksjon unn Homberset lf.: Journalist oger ldeide lf: roduksjon une arhus lf.: algskonsulent ari H. Berge lf.: Journalist Monica ren Moe Masdal lf: ye egionavisa

3 egionavisa nsdag 30. desember tearinlysa tindrar i eit lunt rom. Øyrene registrerer ein behageleg, roleg musikk. u legg deg ned på golvet, trekk eit tjukt, lunt ullpledd over kroppen, og får beskjed om å slappe av. et einaste du skal tenkje på - er å puste. Yoga kurs for alle om lag ti veker har ein blid gjeng møtt opp på Convex bygget i Ulsteinvik for å trene yoga. Johanna Myklebust er sertifisert yogalærar gjennom utdanning frå ustralia, og det er ho som tilfører dette nye tilbodet til distriktet. o nærmar det seg nyttårsføreset- ofte dermed mål om ein sunnare livsstil. å kan kanskje dette vere noko for dei som til no ikkje har funne seg til rette i andre treningslokale. For det er jo ikkje til å stikke under ein stol at dei fleste av oss lever eit liv med litt for mykje stress, litt for mange plikter, litt for mykje dårleg samvit, og litt for lite aktivitet. Balansert kropp å spørsmål om kva yoga er, må Johanna samle tankane. et er så mykje ved yoga. - hovudsak er dette ein 5000 år gammal rørsle-tradisjon. et har aldri hatt noko med religion å gjere. Målet er å skape ein balansert kropp, bli fleksibel og så sterk som du og ditt fysiske utgangspunkt kan greie. et utgår heile tida frå kvar einskild kropp kva som passar. erfor kan ein seie at yoga er for alle. onsentrasjon er viktig, for det er når vi konsentrerer oss at vi kan jobbe best med øvingane. ette fører til at hjerna koplar heilt vekk frå alt anna. lik skaffar ein seg eit pusterom i den travle kvardagen. i lomme der ein får ro i kropp og sinn. Johanna viser styrke og balanse i ein utfordrande posisjon ktive menn ursa som vert tilbode er Yogaflyt, nergiyoga, ynamisk yoga, og Meditasjon. (Johanna sin kommentar: fordi jeg ikke har tilbudt alle disse kursene nå før jul) Heng deg ikkje opp i ukjende termar, det finst kurs for nybyrjarar her. et er nok flest av dei rundt omkring på øre sunnmøre. ktive menn er ofte stive og kan fort pådrage seg skader i sener og leddband, seier Johanna. Mange av dei driv med mykje styrketrening, fotball og liknande, som skaper ein sterk, men ikkje nødvendigvis fleksibel kropp. Yoga hjelper til med å løyse opp og strekke ut, slik at kroppen kjem i balanse igjen og ein kan unngå mange plager, held ho fram. YØV ff. godkjent optiker - øye for ditt syn lf. 57 lf Måløy Utbrend - jølv starta eg med yoga etter anbefaling frå fysioterapeuten min. g kom til eit punkt i livet der eg var utbrend etter mykje stress i jobbsamanheng. g hadde kronisk senebetennelse i halve kroppen. tter seks månadar med yogatrening var eg symptomfri. et er berre eit eksempel på kor bra denne treninga kan vere for kroppen. Yoga handlar både om å trene styrke og fleksibilitet. tillegg fokuserer ein på konsentrasjon og å vere til stade i sin eigen kropp. et er ulike seansar gjennom treninga. Frå avslapping til styrketrening, uttøying og avslapping på nytt. lik blir yogatreninga balansert for å gi kroppen det aller beste. ontakt oss: lf ngen konkurranse - Mange fryktar at dei skal konkurrere med sterke og smidige kroppar på slike kurs. et er ikkje tilfelle. år ein driv med dette er ein i djup konsentrasjon og ein einsar ikkje han som står ved sida av. et handlar heile tida om deg sjølv og kva du er komfortabel med. å eg praktiserte i slo var deltakarane 50/50 menn og kvinner og frå 18 til 75 år. g håpar vi kan få eit slikt miljø her også. Førebels er det berre min eigen mann som tør å trene yoga med alle damene, ler Johanna. Finn roa - Yoga gjer meg roleg, fortel kursdeltakar Hilgjerd H. Myrene. g kjenner meg mjukare i kroppen berre etter nokre få timar, og eg har fått redusert utgifter til kiropraktoren etter eg starta her. idlegare var eg plaga med senebetennelse, men dette problemet har vorte mykje mindre. o når det er jul, og ein har ungar opp i det heile, kan ting fort bli stressande. Yoga gir meg høve til å slappe av. et er enkelt fordi når ein må konsentrere seg under øvingane så koplar ein bort frå alt anna. idlegare gjekk eg på yoga i slo. g sakna eit slikt tilbod i strøket her ei stund, men no er det altså på plass i Ulsteinvik, kjempebra! F: H Œy og bœy ursdeltakarane syner styrke og balanse at oss undersøke synet ditt lf jøgt. 3 - Ulsteinvik et er enkelt å bytte! 2010 koster det 160 kroner i måneden å se V 2 med vanlig antenne. For kun 39 kroner ekstra i måneden får du med Canal igital ytterligere 7 kvalitetskanaler. Heldigvis er det enkelt å bytte. kaff deg Canal igital parabol og orgespakken til kun 199 kroner per måned. orgespakken inneholder de populære tv-kanalene som folk flest ser på. B! -V- M 1 M 1591,- jøpes hos din tv-forhandler eller på telefon * 199, /mnd. U M Å U M V omplett digital-tv-anlegg 1, 1, MJ: Fri montering* 0, MJ: Fri etablering (verdi 399, ) 0, 0, MJ: jør-det-selv-rabatt -798, orgespakken 199, / mnd. i 12 mnd. 2388, 2388, otalt første året 2389, 1591, * Fri standard montering forutsetter at du bor i et område som dekkes av godkjent installatør. de tilfeller hvor dette ikke er mulig, dekker vi inntil 1000 kroner av installasjonskostnaden. risen forut setter 12 mnd. abonnement fra Canal igital. risen forutsetter vtalegiro, hvis ikke tilkommer faktura gebyr á 35 kroner. ilbudet gjelder til og med 28. februar 2010.

4 egionavisa nsdag 30. desember 2009 CV//C//090924/ 4 i ett o hus etti Vikemyra alget starter lørdag 2. januar Vi takkar våre kundar for 3 fantastiske månadar yst til å gå på kino? jøp to pakker à 30 stk. quacomfort lus, så spanderer vi kinobilletter på deg og en venn*. og gler oss til å inspirere dokke vidare i 2010! Vi leverer alt innan blomsterbinderi......både til sorg og glede 2. B Å JØ! å sjåast vi 04. januar:-) % % % 0 7 klær, interiør & galleri Vi lf jøgt. 3 UV ke my 1 ra Ulsteinvik * jelder nye brukere. ostnad for synsundersøkelse og linseopplæring kan komme i tillegg. ilbudet gjelder til og med ilbudet varer ut januar lf Halkjelsgate 13, 6100 Volda mfi orges største senterfamilie odt nyttår til alle kundane våre! nkelte butikkar har alt starta salget like over nyttår blir det fleire Møtestaden Møtestaden midt midt ii sentrum! sentrum! p e : m å n -fre ( 1 6 ) l f am fi.no

5 egionavisa nsdag 30. desember J U! 5 000,- Jøtul F 373 rå lakk o kr ,- Jøtul F 100 vart lakk o kr , ,- ara 120cm bredde r ,- omplett løsning m/servant, speil, lysarmatur, underskap og overskap ,- M JÅ Y! 3 000,- 90cm bredde r ,- omplett løsning m/servant, speil, lysarmatur, underskap og overskap. 60cm bredde r ,- omplett løsning m/servant, speil, lysarmatur og underskap can 63 vart lakk can 58-1 vart lakk illeggsløysingar for ara baderomsinnreiing. o kr ,- o kr ,- Høgskap m/3 dører, 30cm bredde Høgskap m/2 dører og 4 skuffer, 30cm bredde illegg for 4 skuffer i underskap, 30cm r ,- r ,- r. 990,- ervanter kan også leverast i 150cm bredde. U M F F B B! Victoria hvit høyglans o -15 % rabatt. lassbyggerstein F u l l s t e n d i g 3 t e k n i n g a v d i t t n y e b a d. o frå kr. 34,- j å b a d e t f e r d i g, f ø r d u b e s t e m m e r d e g. ampanjen gjelder t.o.m nteriørsenteret i Furene Mandag. - Fredag aurdag Furene, 6100 V lf: trivsel for framtida

6 6 nsdag 30. desember 2009 egionavisa endelig onsdag Hva skal du plage deg selv med neste år? et kan jo hende at du er bra nok som du er. F J Valg av nyttårsforsett yttårsaften nærmer seg og det er igjen tid for nyttårsforsetter. Hvilke forsetter skal du velge i år? Hva skal du begynne med eller hva skal du slutte med? Hva skal du bli flinkere til? ller sagt på en annen måte: Hva skal du plage deg selv med neste år? et kan jo hende at du er bra nok som du er. Men om du planlegger å bestemme deg for et forsett, vil vi som en aller siste service for 2009, presentere en liste hvor du kan plukke det som passer for deg. Før du velger, bør du i følge den engelske professoren ichard Wiseman være klar over følgende: 1) tt nyttårsforsett er nok 2) lanlegg forsettet på forhånd, heller enn å vente til nyttårsaften 3) kke ta opp igjen gamle nyttårsforsetter som feilet 4) ag et spesifikt nyttårsforsett 5) Belønn deg selv (kjøp en C eller en bok) når du får det til lanke seg: ette er det klart mest populære forsettet. 1 av 3 svarer i en undersøkelse som Wiseman har gjort, at de vil gå ned i vekt det kommende året. e beste rådene for slanking er helt gratis: trim mer, spis mindre og sunnere, kutt ut brus og godterier - og vær tålmodig. rene mer: odt forslag, men ikke legg lista så høyt for deg selv at du må mislykkes. m du ikke trimmer i dag, er det urealistisk og dumt å tenke seg at du plutselig skal trene 5 ganger i uka. m du er passiv i dag, så kan 2 ganger være bra nok. gså her gjelder det å være tålmodig. kke bruk all energien den første uka. Januar er den måneden det er lengst kø på treningssentrene, mens det tynnes ut etter hvert. Jobbe smartere: ett å si, men vanskelig å utføre i praksis. Vi har en tendens til å gjøre ting på den måten vi alltid har gjort. m dette blir ditt nyttårsforsett, må du prioritere ett eller to konkrete ting, for eksempel å bli flinkere til å kommunisere, delegere, involvere, rapportere, arkivere eller lignende. pise mer kortreist mat: jempesmart. rever bare at du følger med når du handler. Mye av maten vi kjøper på butikken kommer fra de merkeligste steder. elv spiste jeg frossen fisk fra Findus her om dagen, som var produsert i hailand. Helt unødvendig. lutte å røyke: ette har mange fått til før deg. å er det din tur til å stoppe med røykingen før røykingen stopper deg. Forbedre økonomien: Her har du sikkert mange muligheter. u kan for eksempel kvitte deg med forbrukslån, bruke kredittkortet mindre, ikke handle på impuls, skifte strømleverandør, bank og mobilnettverk, kjøpe brukt eller på salg, selge ting du ikke trenger, kutte ut dobbeltforsikringer og så videre. Bedre miljøsamvittighet: anskje mer aktuelt enn noen gang, til tross for fiaskoen i øbenhavn. Vi kan bidra hver for oss ved blant annet å kjøre mindre bil og heller ta bussen, redusere romtemperaturen og ta på en genser ekstra, sortere avfall, bruke mindre vann, dusje kortere, kjøpe mindre, handle økologisk mat og så videre. id til seg selv: oe av det som er mangelvare for mange, er rett og slett å få tid til seg selv. id til å tenke etter på hva man holder på med. id til å gjøre ingenting. Høres kanskje ut som et egoistisk forsett, men de rundt deg kan også ha glede av en mindre stresset person. ove mer: Å sove er noe av det sunneste vi kan gjøre. Med en times mer søvn hver natt vil vi bli mer opplagte og generelt i bedre humør. ngen nyttårsforsett: 2 av 3 bryter sitt nyttårsforsett etter kort tid, i følge Wiseman. erfor kan man styre ennå mye dårlig samvittighet ved ikke å velge seg ett forsett for Uansett nyttårsforsett eller ikke: måtte 2010 gi framgang på det ene eller andre området.

7 egionavisa nsdag 30. desember elge på øre unnmøre? nytt deg av vår ratis Meklarakst og lokale kunnskap vd. Ørsta tlf vd. Volda tlf vd. Ulsteinvik tlf vd. Herøy tlf ina. Bjerkvik vd.leiar/ igedomsrådgjevar lf vd. øre unnmøre urid Bøstrand iendomsrådgiver Ulsteinvik/Herøy lf vd. Moa arianne usterslått ilrettelegger lf vd. Moa/ øre unnmøre Beate ørløkken algskoordinator lf vd. rondheim/ øre unnmøre uri einsberg algskoordinator lf vd. rondheim/ øre unnmøre Bjørn rik Fosseide æringsmegler Møre og omsdal lf vd. Molde jell aulsen æringsmegler/ iendomsmegler MF lf vd. Ålesund Ørsta 2-MB Vikegata Ø risant.: ,- + omk. ppdr.nr.: areal/bta/bra: Ca. 161/275/249 kvm omt: Ca. 351 kvm, iertomt Byggeår: 1929 igedomen ligg i Ørsta entrum m/gåavstand til det meste.omta er opparbeidd m/hellelagt inngangsparti, stakittgjerde, hekkplanter, plen og enkelte planter. Bustaden er over to etasjer med kjellarareal og loft. nnhald 1.etg.: ntré/trappegang, toalett, vaskerom og bod m/utg. bakhage. nnergang, 1 soverom, 2 stover og kjøken. 2.etg.: rappegang, utg. liten austleg balkong, bad, bod, 2 soverom, stove og kjøken. oftsetasje m/ kott og kvistværelse. elvis begrensa høyde og måleverdi. jellarareal har tilkomst via vaskerom, og innehar bod og lagerrom. Visning: irsdag kl.16:30-17:30 ppdr.ansv.: ina. Bjerkvik elefon: / Volda 4-MB leppevegen 45 B 6100 V risant.: ,- + omk. Fellesutg.: 1 200,- ppdr.nr.: areal/bta/bra: Ca. 128/147/137 kvm omt: Ca kvm, Felles eiertomt Byggeår: 2003 igedomen er ein del av 4-mannsbustad beliggande på lepp i Volda. torslått utsikt, solrikt og roleg område. omta er opparbeidd m/plen, natursteinstrappar/mur, grusa tilkomst og biloppstillingsplass. eksjonsleilegheita er over 2 etasjer, med inng. på gatenivå frå oppsida. nnhald h.etg.: ntré/trappegang, 2 soverom, bad/ vaskerom, kjøken/stove i opa løsning og utg. sydvendt altan. Utvendig bod v/inng.sparti. 2.etg./loftsetasje: oftsstove, 2 soverom, dusjbad, innredd bod der ventilasjonsanlegg er plassert. Visning: irsdag kl.18:00-19:00 ppdr.ansv.: ina. Bjerkvik elefon: / Ørsta B M/J Brautaset 6150 Ø risant.: ,- + omk. ppdr.nr.: areal/bta/bra: Ca. 153/244/230 kvm omt: Ca kvm, iertomt Byggeår: 1964/1983 olrik og landleg beliggenheit ca. 10 min.køyring frå Volda og Ørsta sentrum. ort veg til skule, barnehage og flott naturterreng. Ca.5 km. til skianlegg Bondalseidet. Busstopp like ved. Bustaden inneh. 1.etg.: verbygd inng.parti, vf., entré/ trappegang, bad/toalett, 1sov, kontor, kjøken, grovkjøken/vaskerom og 2 stover. Utg. veranda. 2.etg.: rappegang, loftsstove/soverom, 1 soverom, skråkott. jellar: rappegang, bod, vaskerom/grovkjøken, hobbyrom. omta er skrånande og opparbeidd m/planter, frukttre, plen, bed og natursteinsmurer. rusa tilkomst og biloppstillingsplass. Visning: nsdag kl.17:00-18:00 ppdr.ansv.: ina. Bjerkvik elefon: / Volda B M/J olberget 6133 UV risant.: ,- + omk. ppdr.nr.: areal/bta/bra: Ca. 231/275/255 kvm omt: Ca kvm, iertomt Byggeår: 1986 igedomen ligg i eit roleg og solrikt område på ætre, ca. 1 km. fra fergekaia på auvstad. omta er pent opparbeidd m/plen, planter, natursteinsmurer/trapper og enkelte tre. sfaltert tilkomst og biloppstillingsplass. Bustaden inneh. 1.etg.: verbygd inngangsparti, entré/ trappegang, 2 soverom (1m/utg. østvendt altan), bad, kjøken, stove i vinkel m/utg. til stor, solrik veranda mot syd. 2.etg.: rappegang/loftsstove, 2 soverom, skråkott. U.etg.: rappegang, toalett, dusj, kjellarstove, tekjøken, soverom, eiga inng.parti, bod, hobbyrom, utg. garasje, vaskerom m/utgang tørkeplass i hage. Visning: Mandag kl.17:00-18:00 ppdr.ansv.: ina. Bjerkvik elefon: /

8 8 nsdag 30. desember 2009 egionavisa ønsker alle eit odt nyttår!

9 egionavisa nsdag 30. desember alget kl startar 2. januar 3+2 Hurra salong 3+2 kun Før: , ,- kun Chesterfield Før: ,- o: o: Begrensa antal Begrensa antal ida Continentalseng m/hodegavl 180x200 Begrensa antal o: o: Magic hudsalong 3+2 o: , ,- 895,- ri stol Forbehold om trykkfeil og utsolgt 8.990, ,- Brun og svart hud o: heil hud Før: 1.290,- Vinkelsofa heil hud MøbelMagasinet aunesmarka, 6065 Ulsteinvik - lf Faks pe: Mandag - fredag: aurdag: 10-15

10 10 nsdag 30. desember 2009 egionavisa it nytt år står for døra, og som mange av oss vaksne, har også borna nyttårsforsett. egionavisa har snakka med born i klasse 1 ved Velle skule for å finne ut kva dei tenkjer om nyttår, rakettar og nyttårsforsett. frå barnemunn g skal bli flinkare å rydde rommet mitt, sjølv om det eigentleg er pappa som har rota det til Madelene, 4 år M, 6 Å - akettane skyt vi opp for å feire det nye året altså! g trur kanskje at eg skal bli flinkare å hjelpe til med å lage mat, ja, det skal eg! B, 6 Å - il nyttår blir det nok haust, men det er nok litt etter nyttårsafta altså. et er fryktelig mœrkt når rakettane blir skotne opp, men det må vel til for at alle skal få sjå. g skal i alle fall bli flinkare til å trene neste år! JM, 6 Å - yttårsafta feirar vi at jula er over. g får nok vere oppe lenge då for å sjå rakettane, men heile neste år skal eg bli flinkare til å legge meg tidleg. U, 6 ½ Å - ette med rakettane veit eg ikkje heilt å svare på altså. g får i alle fall lov å vere oppe lenge den kvelden. Men eg tenkjer at eg bœr bli flinkare å hjelpe til med å passe veslebror. M, 6 Å - il nyttår skal eg bli flinkare å rydde rommet mitt, sjœlv om det eigentleg er pappa som har rota det til. et finaste med nyttårsafta er vel rakettane, eg er ikkje heilt sikker på kvifor ein sender dei opp, men fint er det. F: MC M M

11 egionavisa nsdag 30. desember U B Y - ei perle i Ulsteinvik

12 12 nsdag 30. desember 2009 egionavisa Å starte noko nytt er drivkrafta ina Moldskred rakset har mykje å henge fingrane i. Ho og mannen, lav rakset, opna for vel to år sidan opplevelsesgarden andvikgarden på Hakallestranda. tillegg driv ho rukkehuset i Ulsteinvik saman med mor si Marit Moldskred og Mari nn Vattøy. om om ikkje dette var nok, held ho og lav no på å opne apotek i Bergen. ein samtale med ei venninne for ei tid tilbake, gramma eg meg litt over at eg ikkje har eigenskapen til å seie stopp. t eg ikkje greier å la vere å byrje på nye prosjekt. å fekk eg spørsmålet tilbake, om det ikkje er nett dette som er drivkrafta mi. år eg tenkte meg om, så måtte eg vel berre seie meg eining i det utsagnet, ler ina. nergi g ser jo det, at somme menneske har eit behov for at ting skjer for å dra energi ut av det. g må vel berre innsjå at eg er ein slik person, det å starte noko nytt gir meg energi og kreativitet. Men, eg må verkeleg få understreke at eg ikkje hadde greidd å sjonglere alt om det ikkje var for god hjelp og støtte frå nettverket mitt. ode vener og familie som hjelper til både i rukkehuset og på garden, seier ho. rukkehuset i Ulsteinvik opna for om lag ti år sidan og skal vere eit hus der kreativitet, skaparkraft, varme og omsorg står i fokus. Fleire amatørkunstnarar får utstilt og selt arbeida sine der, og for kaffetørste er det også ein liten kafe som sel blant anna kortreist mat. g vil ikkje sjølv kalle meg ein kunstnar, biletskapar er nok eit betre ord, smiler ina som også har eigne arbeid til sals i rukkehuset. pplevingar å andvikgarden på Hakallestranda blir ein møtt med glade grynt frå mini-grisar, klukking frå høner og skryt frå mini-esel. m ein ikkje passar seg, kan ein nok risikere eit lite spytt frå ein alpakka også. Med andvikgarden har ina og lav satsa på opplevingsturisme. g kjenner vel på det at å kalle oss ein besøksgard blir litt feil. Vi ønskjer å tilby ei heilheitleg oppleving, der folk kan nyte den flotte naturen og få nære møter med dyr og menneske. Heile familien er veldig glade i dyr, det er vel eigentleg heilt sjølvsagt om ein ser seg rundt her. Her er det katt og hund, minigrisar, ponniar, alpakka, villsau, geiteflokk, mini-esel, høner, ender og hanar, ja og marsvin, ler ina. potek Mannen til ina, lav, er farmasøyt av yrke, og driv Måken apotek i Måløy. For tida er han fullt oppteken med å starte enno eit apotek, i Bergen denne gongen. Han fekk tilbod om å starte opp apotek i Bergen for nokre år sidan også, men då var det ikkje aktuelt. år så tilbodet blei lagt fram igjen no, var dette noko han hadde veldig lyst til å gjere, så då er jo saken grei. Vi fiksar det, det gjeld jo å støtte kvarandre sine draumar, seier ina. ina skal også ha ei hand med i laget når det gjeld det nye apoteket i Bergen. poteket har fått namnet lpakka apotek, noko som gjenspeglar meg og lav i stor grad. Vi har jo alpakka her på andvikgarden, og i apoteket skal vi selje kle laga av alpakka-ull, i tillegg til mange andre litt spesielle produkt som ein ikkje akkurat forbind med det tradisjonelle apoteket. år det gjeld namnet, så er det ein tradisjon med dyre-navn til apotek, og med lpakka fann vi ein fin måte å gjere det til vårt på. lav står for den tradisjonelle biten av apotek-drifta, medan ina tek seg av den meir spesielle biten. g fann ut at dei sel veldig mykje rart på apotek for tida, altså mykje som ikkje akkurat har noko med tradisjonell apotekdrift å gjere. å då tenkte eg, kvifor ikkje? et blir først og fremst produkt av alpakka-ull, men vi skal også selje ein del andre fairtrade produkt, fortel ho. Hektisk ina og lav er foreldre til vesle Marit som fyller to år i mars. ina medgir at det kan bli veldig hektisk til tider. lart det er hektisk. pesielt har det vore hektisk dei siste vekene, med open gard her heime, arbeid i Ulsteinvik på rukkehuset, og så reiser eg og veslemora oftast til Bergen måndagar og blir til tysdag eller onsdag. Men heldigvis, sjølv om lav skal drive apoteket i Bergen, og vi kjem til å bli litt av ein pendle-familie, så kjem det til å roe seg ein del med akkurat dette. år lav får tilsett ein farmasøyt til i Bergen, så kjem han jo til å ha fri i litt lengre perioder. å over nyttår vonar eg at det blir litt meir tid til å puste ut, ler ina. F: MC M M : et er tradisjon med dyrenamn på apotek, og kva er vel nõrare for ina og lav enn å kalle apoteket i Bergen for lpakka potek. : lav og ina sitt apotek i Bergen skal selje ulike produkt laga av alpakka ull, samt ein del andre varer, i stor grad fairtradevarer.

13 egionavisa nsdag 30. desember U: et er lunt og godt på andvikgarden på Hakallestranda. ina og dottera Marit på snart to år kosar seg i lœa på garden, der det er laga til sals-del oppe, medan ein kan sjå på dyra i fjœset under, gjennom glas-tak. FM: et er ei hektisk tid for ina Moldskred rakset og familien hennar. lav rakset er for tida i Bergen og opnar nytt apotek, og ina og dottera Marit, reiser ned for å besœke så ofte som råd.

14 14 nsdag 30. desember 2009 egionavisa jå kva som skjer BobBarkerBluesBand på ust kveld, onsdag, blir det juleblues med BobBarkerBluesBand på ust i Ørsta. tterfølgt av julejam. BobBarkerBluesBand er eit bluesband med svært erfarne medlemar. ilsaman over 100 år aktiv musisering og deltaking på plater/cd - utgjevingar skulle vel tilseie at her kan det meste skje. velden er ikkje detaljarrangert, her vert det lagt stor vekt på at medlemane si varierte erfaring skal gje publikum ei oppleving som ikkje er lik på kvar speling. ette skal vere friskt, overraskande og ha masse humor. Bandet blandar gamalt og nytt og lagar versjonar med stor respekt for den opprinnelege bluesen. va skjer esember: rundt om Musicalshowet til Måløy songlag, amfunnshallen, Måløy Januar: 2. yttårskonsert, orskangerpoll Musikklag, amfunnshallen, Måløy 8. «veldscup» i livinhallen, Åheim 10. Juletrefest i rvik kyrkje 16. yttårskonsert med HU og Ulf jøborg ulturhus, Ulsteinvik 19. eater, shuset, ogn og Fjordane teater, amfunnshallen, Måløy parebank Vest Cup 2010, Fotballhallen, Måløy 23. onsert, Clearwaters, Ørsta ulturhus 30. yttårskonsert Åheim Musikkorps, Åheim skule. 30. UM Vågsøy, amfunnshallen, Måløy Februar: 7. UM Ørsta, Ørsta ulturhus 13. UM 2010 i Volda, Volda samfunnshus 13. Fadokonsert i høve Fadofestivalen 2010 jøborg ulturhus, Ulsteinvik 17. onsert med Vidar Johnsen & eter ordberg jøborg kulturhus, Ulsteinvik 20. UM Vanylven, yvde amfunnshus 24. onsert med ordic enors jøborg ulturhus, Ulsteinvik 27. how: Myklebust komikkment, amfunnshallen, Måløy Mars: 10. bsolutt pera, ikskonsertane jøborg ulturhus, Ulsteinvik 14. ansegalla, amfunnshallen, Måløy 17. eater, angen om den øde ubin, Ørsta ulturhus 18. tand Up: agfinn yngbø, amfunnshallen, Måløy 27. how: Myklebust komikkment, amfunnshallen, Måløy pril: 10. Jubileumskonsert, kavøypoll skulemusikkorps, amfunnshallen, Måløy 10. Musikalen Jesu Christ uperstar, Herøy Janitsjar, Herøy yrkje 14. ventyrdans, Ørsta ulturhus 24. Åheimfest 24. ansegalla i livinhallen, ngemars og nne ørdsti, Åheim 24. how/dans: Helge ilsen og une arsen, amfunnshallen, Måløy 26. eater, Hvem er redd for Virginia Woolf?, Ørsta ulturhus ilde: ulturkalendarane til kommunane i området. Feil eller manglar? Ha med ditt arrangement? a kontakt på eller yng det nye året inn Mange stadar er det blitt ein tradisjon med nyttårskonsertar. Ørsta er det Ørsta Hornmusikk og damekoret yst som skal syte for å synge og spele det nye året inn. Ulsteinvik er det HU og Ulf som tradisjonen tru står på scena på jøborg. 16. januar er Ulf og HU igjen klare til yttårskonsert på jøborg kulturhus, og kan i år feire 10-års jubileum for nyttårskonserten. et blir halde to konsertar same dagen. rrangørane lovar eit topptrimma korps som skal gi publikum ein forrykande jubileumskonsert med ulike overraskingar. ei vil også gjenta suksessen med dei to tenorane, teffen Brandt Hansen og ore Johansen. Brandt Hansen har vore med i es Miserables ei to tenorane teffen Brandt Hansen og ore Johansen kjem attende til Ulsteinvik for å halde nyttårskonsert på jœborg saman med HU og Ulf. på røndelag teater, og har hatt rolla som ils ykke i peraen lav ngelbrektsson og 2009 har han hatt rolla som ristiansundkongen i operaen onna Bacalao. ore Johansen er kanskje mest kjend som medlem av ravellin trawberries og som Hjertrud i he Julekalender. Både Brandt Hansen og Johansen er medlemmar i trioen o tenorer og en te. Hornmusikk og kor en 10. januar held Ørsta Hornmusikk sin tradisjonelle nyttårskonsert på kulturhuset, og denne gongen har dei også fått med seg damekoret yst. oret skal ha innslag saman orskangerpoll Musikklag kan feire 90 år i 2010, og startar feiringa med stor nyttårskonsert den 2. januar. med oss, og også ei eiga avdeling, fortel leiar i Ørsta Hornmusikk ils rne Mo som lovar ein strålande konsert i kulturhuset. Åheim Musikkorps skal halde nyttårskonsert på Åheim skule den 30. januar, og i samfunnhallen i Måløy feirar orskangerpoll Musikklag at dei fyller 90 år med stor nyttårskonsert den 2. januar. Vi vonar at dette kan vere ein fin måte å starte det nye året på, og at folk møter opp til tradisjonen med nyttårskonsert like fulltallige som tidlegare år, uttalar leiar i orskangerpoll Musikklag, Johan inar Wåge. Mektig på id Fredag 12. februar vert det storstilt kor-samarbeid i perahuset ordfjord, når pera ordfjord framfører Verdi sitt storslegne equiem i samarbeid med musikklinjekoret på Firda vidaregåande skule, Ålesund perakor og ordfjord perakor. olistane er sopranen Birgitte Christensen, mezzosopranen iv da Hagerupsen, islendingen og tenoren ardar hor Cortes og bassen uni Brattaberg frå Færøyane. ei utgjer eit fantastisk sterkt solistlag, og med felleskoret som bakteppe og opptil firdoble blåse-rekkjer i orkesteret, vil equiem bli Vi ønskjer alle våre kundar odt yttår! Hamnegata 35, 6100 Volda, tlf pe 9-17 (14) amekoret yst står på scena saman med ±rsta Hornmusikk under den tradisjonelle nyttårskonserten i ±rsta kulturhus den 10. januar. ei mektig konsertoppleving vonar arrangørane. : MC M M eiar i ±rsta Hornmusikk, ils rne Mo, gler seg til å halde nyttårskonsert saman med damekoret yst. Velkomen tilbake neste år

15 egionavisa nsdag 30. desember ord ustavsen nsemble til Ørsta en 19. februar kjem ord ustavsen nsemble til Ørsta kulturhus med konsertframsyninga estar av lukke - Bitar av tru. tykket er opprinneleg ord ustavsen sitt bestillingsverk til Vossa Jazz 2008 og startskotet for ord ustavsen nsemble som har framført verket berre eit par gongar. haust kom albumet estored, eturned som er basert på verket, og våren 2010 gjer ikskonsertane ei lengre turnè med prosjektet. ustavsen er ein internasjonal anerkjend jazzmusikar og komponist, som saman med sin eigen pianotrio har turnert mykje i inn- og utland. tengt frå t.o.m. 12. januar Vi opnar att onsdag 13. januar kl Velkomen tlf kari.com jellarsalg hos Mari nn raumkvedet i asen-tunet aurdag 23. januar kjem Berit pheim Versto og arl eglem til asen-tunet for å framføre si tolking av middelalderballaden raumkvedet. nkelt og nært, visjonært og fantastisk. en vakre songen til pheim Versto blir delikat underbygd av arl eglem sine bukkehorntonar og samplingar av mellom anna naturlydar og hardingfele. Med sin særeigne stilling i norsk og nordisk folkedikting og kvedartradisjon har raumkvedet Berit fått oss til å stille dei store spørsmåla om liv og død på nytt. et var Jørgen Moe og M.B. andstad som skreiv ned dette diktet på midten av 1800-talet. raumkvedet er den mest sentrale og viktigaste middelalderballaden vi kjenner til. ette visjonsdiktet fascinerer, utfordrar og provoserer. jå kva som skjer! pheim Versto og arl eglem kjem til asen-tunet med raumkvedet. et finst etter måten nokså få innspelingar av raumkvedet. en sist utgjevne versjonen kom i 2006: rne ordheim si tolking av balladen, som ein utvida versjon med fullt orkester og solistar frå Hendingar og kulturarrangement? a kontakt med vår journalist Monica ren Moe Masdal lf.: e-post: ivle-portrett i Ørsta nsdag 10. februar kjem Jon ikemo til Ørsta kulturhus med framsyninga kkje lenger enn min kjærleik rekk. For nokre år sidan la Jon ikemo oreg for sine føter med diktarportrettet av Jakob ande. o presenterer han ein annan sentral skald frå skulesongboka, diktaren, sogeforteljaren og journalisten er ivle ( ). Vi er svært glade for å få denne populære framsyninga hit til unnmøre, seier programansvarleg Åshild Widerøe i var asen-tunet. rrangøren måtte utanfor tunet for å finne ein sal som rommer det forventa publikumstalet. ikemo fortel sjølv at han har fått svært mange gode tilbakemeldingar på denne framsyninga som har gått for fulle hus på et norske teatret i slo i haust. ips oss! Jon ikemo kjem til ±rsta kulturhus med framsyninga kkje lenger enn min kjõrleik rekk den 10. februar. a kontakt med vår journalist oger ldeide lf.: post: mandag 4. januar lf: / underetg., rukkehuset Ulsteinvik Man-ons ors Fre aur kvar onsdag på søre unnmøre lf.: Fax: mail: kvar onsdag på søre unnmøre lf.: Fax: mail: lf. nr

16 16 nsdag 30. desember 2009 egionavisa Ønsker seg betre arin ckhoff Holsvik (yvde) har ei travel jul som pianist i programmet Julemorgen på. g har det så utruleg kjekt om dagen, at eg berre vonar at 2010 blir eit like spennande år. tillegg ønskjer eg at eg skal få bli enno betre ven med sofaen min i løpet av neste år, det kan fort bli litt hektisk i kvardagen, seier ein glad vanylving til egionavisa. (F: M ) Fride olbakken (til hœgre) på tur med statsråden sin isbeth Berg-Hansen i kyst- og fiskeridepartementet. Fride olbakken frå Ulsteinvik er politisk rådgjevar i fiskeri- og kystdepartementet. Ho ønskjer seg mest av alt tid til å få fokusere ordentleg på dei viktige sakene, og ikkje minst; ein lang sommarferie. g har jo allereie draumejobben, men eg kjenner at eg ønskjer meir tid til å fokusere på dei viktige sakene. et politiske spelet kan ta opp litt for mykje av tida, og eg vonar at vi no kan få setje oss ned og arbeide mot det som er viktig: nemleg å utvikle politikken, slik at vi kan bidra med vekst og utvikling i denne næringa som er så viktig for heile kysten. staden for å bruke masse tid på spørsmål om habilitet og slike ting. å det personlege plan vonar eg at eg kan frigjere litt meir tid til å bruke saman med vener og familie. g så er eg jo singel også då, så det kunne kanskje vore greitt å vone på ei endring av den statusen i løpet av året, ler Fride høgt. Åge Hareide frå Hareid har ei lang og imponerande karriere innan norsk fotball. For tida er han tilsett som trenar for fotballklubben Viking. Han har også vore landslagstrenar, ein jobb han slutta i desember o ser Åge fram til eit år med god fotball for Viking. å det profesjonelle planet ønskjer eg meg sjølvsagt eit år med god fotball, og målet er sjølvsagt å kvalifisere seg til uropacupen. it par nye spelarar kjem også godt med. å det personlege planet ønskjer eg sjølvsagt at helsa held, seier Åge Hareide.

17 egionavisa nsdag 30. desember tid og god helse et nærmar seg det nye året, og egionavisa har spurt ei rekkje personar med opphav i våre sju kommuner om deira ønskje for et som går igjen i svara deira er eit ønskje om betre tid, og god helse. : MC M M Jan ve Årsæther nders Folkestad frå Volda er leiar i Unio og vonar at finanskrisa i all hovudsak er eit tilbakelagt stadie. et er klart det er mange utfordringar, men eg vonar på at det no blir betre kår for dei aller fleste arbeidsfolka. g ønskjer meg sjølvsagt eit godt fagforeningsår. For meg reint personleg, så tenkjer eg i første rekkje på eit godt skiføre, smiler Folkestad. frå Ørsta er nyheitsredaktør i V2. g ser det at finanskrisa er på god veg tilbake, så eg tenkjer at 2010 blir eit godt år for oss i V2. oko som skal bli godt etter eit svært krevjande et er klart at 2010 kjem til å bli ei utfordring for mange næringar enno, som til dømes verftsindustrien. år det gjeld meg personleg, så satsar eg på at sommaren 2010 kan by på litt betre ver. g skal halde meg heime i orge heile sommaren nemleg, fortel Årsæther. ry Cecilie ydhagen frå Herøy fekk prisen som årets kvinnelege gründer i Ho har sitt daglege virke i bedrifta Metizoft i Fosnavåg. g ser det at vi ikkje kan kvile på laurbæra framover, og at vi må fortsette å arbeide hardt for å sikre oss kontraktar. å det meir personlege plan ønskjer eg meg vel meir tid, slik som alle andre. g gler meg verkeleg til 2010, og ser at det kjem til å verte eit veldig spennande år, seier ho. Jan Åge Fjørtoft frå ursken har spelt for ei rekkje ulike klubbar i orge, usterrike, ngland og yskland. Han spelte 71 landskampar for orge, 15 av desse som kaptein, og scora 20 mål. Jan Åge har også vore manager og trenar for illestrøm, og er no strategisk konsulent for organisasjonar og firmaer i inn- og utland. Viasat er her ein av kundane, og Jan Åge tek oppdrag som proglamleiar for fotballsendingane deira, blant anna skal han leie sendingane i den nye uropa-ligaen. eint fagleg og proffesjonelt ønskjer eg sjølvsagt å utvikle meg vidare med det eg held på med. år det gjeld det meir personlege, så må eg vel berre seie at så lenge alle rundt meg held seg friske og har det bra, så kan eg eigentleg ikkje ønskje meg meir, seier ein fornøgd Jan Åge Fjørtoft til egionavisa.

18 18 nsdag 30. desember 2009 egionavisa efir framfor øl 51 restaurantar og uteplassar på søre unnmøre har skjenkeløyve og for mange av dei betyr skjenkeløye eit vere eller ikkje vere. estauranten anternen i Herøy slutta med skjenkeløyve og auka straks omsetnaden frå fire til fem millionar kroner. et er litt som i bakvendt land. m ein ikkje har skjenkeløyve er det ofte over og ut, men slik var det ikkje her, tvert imot vart løyva ein hemsko, seier dagleg leiar av anternen, åre Jensholm som for fire år sidan valte å ikkje fornye skjenkeløyva for den vesle restauranten ved Herøybrua. å dagtid merka eg at mange av dei faste gruppene, spesielt familiane som brukte å ete her forsvann når eg fekk skjenkeløyve medan nokre nye kom til, fortel Jensholm som opna restauranten i Han starta med skjenkeløyve først i 2001 og serverte alkohol over den vanlige fireårsperioden. Han skal ikkje søke om ny løyve. et var heller aldri store mengder med alkohol eg selte ettersom eg stenger klokka ti. Mat i sentrum g har valt å ha maten som trekkplaster og kjem ikkje til å søke om skjenkeløyve igjen. traks eg slutta spratt omsetnaden opp frå fire til fem millionar på eitt år, skilet var så markant. Folk fekk med seg at det igjen var berre lettøl å få kjøpt her, fortel han. Men det var vel ikkje drikkeplikt her fordi du hadde skjenkeløyve? ei det var jo ikkje det, men eg merka det godt når øl- og vinserveringa forsvann så kom familiane tilbake. anskje var dei redd for at det skulle sitte folk her å reparere på dagane, seier Jensholm som no kallar anternen ein familierestaurant. et er maten som står i sentrum her no, ball med kefirmjølk på torsdagane er spesielt populært, dessutan er regnskapet mykje enklare utan all spesifiseringa, spesifiserer han. F:

19 egionavisa nsdag 30. desember ub til restaurant på søre 51 restaurantar og uteplassar på søre unnmøre har pr. dags dato skjenkeløyve. Her er oversikta over kven som sel juleøl og akevitt i dei respektive kommunane i egionavisa sitt nedslagsfelt. Ulstein: affebaren Øl, vin og brennevin affikari Øl, vin og brennevin okk`n oll Øl og vin apoli izza Øl og vin estaurantdrift Ulsteinvik Øl og vin Ulstein Bowling Øl og vin Quality Ulstein Hotel Øl, vin og brennevin Cafe ova Øl og vin kibet ub og ancing Øl, vin og brennevin Hareid: Hareid Hotel Øl, vin og brennevin Hareid izzarestaurant Øl og vin osten Café og Vinbar Øl og vin unnmøre olfklubb Øl og vin Young Hong estaurant Øl og vin Herøy: Hotel eptun alimera affebar Fosnavåg Brygge Maki Fosnavåg Young Hong estaurant Øl, vin og brennevin Øl, vin og brennevin Øl, vin og brennevin Øl, vin og brennevin Øl og vin Volda: et røne reet Øl, vin og brennevin Volda urist Hotell Øl, vin og brennevin andscape Hotell Øl, vin og brennevin tudenthuset okken Øl og vin jestehuset iels imonsen Øl og vin Volda piseri Øl og vin egasus (Charterbåt) Øl og vin Ørsta: ust Club og cene Minibar (del av ust) udu Bar et lille apoli Fru vendsen unst og kulturkafè ye Young Hong estaurant Mama Mia orrøna ub Hotell var asen osa Bella (ny) Ørsta Bowling ynorsk kultursentrum, var asen tunet ekkedal jestehus agafjord Hotell Hotel Union Øye Christian aard Bygdetun jøbuda amoen Vartdal Øl og vin Øl, vin og brennevin Øl og vin Øl og vin Øl og vin Øl og vin Øl og vin Øl og vin Øl, vin og brennevin Øl og vin Øl og vin (etter kl ) Øl og vin Øl, vin og brennevin Øl, vin og brennevin Øl, vin og brennevin Øl og vin Øl, vin og brennevin Vanylven: vilehytta Åheim Øl, vin og brennevin eas elskapslokaler idså Øl, vin og brennevin Blåfelden ub yvde Øl, vin og brennevin uben på Fiskå Øl, vin og brennevin undgården Øl, vin og brennevin Utsikten Fjellkro Øl, vin og brennevin ande: osenlund Marina Vika ro Øl, vin og brennevin Øl og vin tterhald om feil i lista over løyve. Fleire av plassane har ambulerande løyve for brennevin i slutta lag. J Ø: Men kefirmjœlk er godt til ball, seier servitœr Henriette. ei svoltne gjestane klagar ikkje. B Ø: kjenkelœyve vart ein hemsko for restauranten, seier åre Jensholm ved anternen restaurant i HerŒy som auka omsettinga straks han slutta å servere alkohol. 50% on selected items up to pp til 50% avslag Blåhuset, 2. etg. - lf aurdag: Coop Mega 9-21 aurdag 9-20 Ulstein potek 9-17 aurdag Vinmonopolet Fredag aurdag 10-14

20 20 nsdag 30. desember 2009 egionavisa Mayaruinene i ulum ligger utrolig vakkert til. Men det driter bokstavelig talt minikommandanten i. reise ips for babyreisende 6-9 måneder er den beste alderen for å reise med babyer. a er de veldig transportable. år de begynner å krabbe, kan ferieturen bli et mareritt. eis til ett sted, og bruk det som base for dagsturer. et er veldig slitsomt å reise mye rundt med baby. eis til et sted der du kan språket. eis helst ikke så langt. pania, talia, Frankrike og Hellas er ypperlige babyreisemål, trygge og nære. vintersesongen kan land som Mexico, Brasil, rgentina, Chile, Costa ica, hailand, Malaysia og ustralia være fine alternativer. Velg et område nær et godt sykehus. kaff deg navn og telefonnummer på en god lege/ sykehus ved ankomst. kke planlegg å gjøre for mye! Babyen spyr, bæsjer og heller ut yoghurten sin på de verst tenkelige tidspunkt. et er fint å leie et hus eller en leilighet der du kan n bõresele er utrolig smart på alt fra flyplasser til ruinutforsking og strandpromenering. Cenotene, de ferskvannsfylte grottene som mayaene mente var inngangen til underverden, er hårreisende skumle! HengekŒyer er ypperlige babypassere, senger og lekebinger! a med hjem! Õrkontakt: ommandant ilu er en ekspert på sosiale situasjoner.