Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke"

Transkript

1 Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke Instruksjonshåndbok (NO) Denne håndboken inneholder komplette anvisninger for MANUELLE KONSOLLER fra og med serienummer PxxJ824xxx, juni 2008 Denne håndboken inneholder komplette anvisninger for MEKANISERTE KONSOLLER fra og med serienummer PxxJ824xxx, juni

2 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører. Hvis du ikke fullt ut kjenner prinsippene for bruk av utstyr for buesveising og buekutting, og hvordan utstyret brukes på en sikker måte, ber vi deg innstendig om å lese vårt hefte Precautions and Safe Practices for Arc Welding, Cutting, and Gouging Dokument IKKE la personer uten opplæring inspisere, rense eller reparere dette utstyret. Forsøk IKKE å installere eller bruke dette utstyret før du har lest og fullt ut forstår instruksene i denne håndboken. Hvis du ikke fullt ut forstår disse instruksene, kontakt din forhandler for ytterligere informasjon. Sørg for å lese sikkerhetsforholdsreglene før dette utstyret installeres og brukes. BRUKERANSVAR Dette utstyret vil gi ytelse i samsvar med beskrivelsene som finnes i denne håndboken og på merkelapper og/ eller tilleggsdokumentasjon når utstyret installeres, brukes, vedlikeholdes og repareres i henhold til de gitte instruksene. Dette utstyret må inspiseres med jevne mellomrom. Feilfunksjonerende eller dårlig vedlikeholdt utstyr må ikke brukes. Komponenter som er ødelagt, manglende, utslitt, bøyd eller tilsmusset må utskiftes med én gang. Skulle det bli nødvendig med slik reparasjon eller utskifting, anbefaler produsenten at den autoriserte forhandleren som solgte utstyret forespørres skriftlig eller via telefon om råd vedrørende service. Dette utstyret, eller noen som helst av dets komponenter, må ikke endres uten at det på forhånd er innhentet skriftlig godkjenning fra produsenten. Brukeren av dette utstyret er helt ut selv ansvarlig for enhver feilfunksjonering som skyldes uriktig bruk, feilaktig vedlikehold, skade, uriktig reparasjon eller endring foretatt av enhver annen enn produsenten eller et serviceverksted som er utpekt av produsenten. LES OG FORSTÅ INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN FØR INSTALLASJON OG BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE! 328

3 INNHOLD KAPITTEL OVERSKRIFT... SIDE KAPITTEL 1 Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetsforholdsregler HÅNDBOK Powercut-1300/1600 PLASMARC SKJÆREPAKKE KAPITTEL 2 BESKRIVELSE Generelt Omfang Powercut-1300/1600 manuell, plasma Bestillingsinformasjon for manuell pakke Data for brenner PT Tilleggsutstyr KAPITTEL 3 INSTALLASJON Installasjon Generelt Nødvendig utstyr Plassering Inspeksjon Primære inn-tilkoplinger Skifte av innspenning - Gjelder BARE enheter for 230/460 V Tilkopling av innluft / sikringsskifte Anordninger for automasjon Sekundære utgangstilkoblinger for manuell skjæring Installasjon av PT-38-brenner KAPITTEL 4 BRUK Bruk Betjening Powercut-1300/ Skjæring med Powercut-1300/1600 og brenner PT Avstandsfører Dra-skjæring 40 A Meisling med Powercut-1300/1600 og brenner PT Elektrodeslitasje

4 INNHOLD Powercut-1300/1600 MEKANISERT PLASMARC-SKJÆREPAKKE KAPITTEL 2 BESKRIVELSE Generelt Omfang Powercut-1300/1600 mekanisert, plasma Bestillingsinformasjon for mekanisert pakke Data for brenner PT Tilleggsutstyr KAPITTEL 3 INSTALLASJON Installasjon Generelt Nødvendig utstyr Plassering Inspeksjon Primære inn-tilkoplinger Skifte av innspenning - Gjelder BARE enheter for 230/460 V Tilkopling av innluft / sikringsskifte Tilkopling for CNC-grensesnitt Justering av spenningsdeler Prøve på utgangsspenning Sekundære ut-tilkoplinger for mekanisert skjæring Installasjon av brenner PT KAPITTEL 4 BRUK Bruk Betjening Powercut-1300/ Skjæring med Powercut-1300/1600 og brenner PT Elektrodeslitasje VEDLIKEHOLD, FEILSØKING, ELEKTROSKJEMAER, RESERVEDELER KAPITTEL 5 VEDLIKEHOLD Generelt Inspeksjon og rengjøring Vanlige skjæreproblemer IGBT-håndtering Utskifting av moduler KAPITTEL 6 FEILSØKING Feilsøking Liste over hjelp-koder KAPITTEL 7 RESERVEDELER Reservedeler Generelt Bestilling Anbefalte momenter Valg av måleenheter for lufttrykk Sammenstilling styrings-/displaykort Sammenstilling effektkort Diagrammer og delelister...vedlagt pakke 330

5 KAPITTEL 1 SIKKERhetsforholdsregler 1.0 Sikkerhetsforholdsregler Brukere av ESAB-utstyr for sveising og plasmaskjæring har det endelige ansvaret for å forsikre seg om at enhver som arbeider med eller er i nærheten av utstyret tar hensyn til alle relevante sikkerhetsforholdsregler. Sikkerhetsforholdsreglene må oppfylle kravene som gjelder for denne typen utstyr for sveising eller plasmaskjæring. I tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsstedet, må det tas hensyn de følgende anbefalingene. Alt arbeid må utføres av opplært personell som har god kjennskap til bruken av utstyr for sveising og plasmaskjæring. Ukorrekt bruk av utstyret GBkan føre til farlige situasjoner som kan resultere i personskade på operatøren og ødeleggelse av utstyret. GB 1. Alle som bruker utstyr for sveising eller plasmaskjæring må kjenne til: - riktig bruk - hvor nødstopp finnes - hvordan utstyret fungerer - relevante sikkerhetsforholdsregler WARNING - sveising og/eller plasmaskjæring Arc welding and cutting can be injurious to yourself WARNING and others. Take precausions when welding. 2. Ask Operatøren for your Arc må employer s forsikre weldingseg and safety om cutting at: practices can bewhich injurious should to yourself be basedand onothers. manufacturers Take precausions hazard data. when welding. - ingen uvedkommende Ask for your person employer s befinner safety seg innenfor practices utstyrets which arbeidsområde should based når det startes on manufacturers opp. hazard data. ELECTRIC SHOCK - Can kill - ingen er uten beskyttelse når buen tennes. S InstallELECTRIC and earth the SHOCK welding- Can unit inkill accordance with applicable standards. 3. SArbeidsstedet Do nots touch må: Install live electrical and earthparts the welding or electrodes unit inwith accordance bare skin, with wet applicable gloves or standards. wet clothing. S- være Insulate passende S yourself Doformålet not from touch earth liveand electrical the workpiece. parts electrodes with bare skin, wet gloves or wet clothing. S- være Ensure fritt for S your trekk Insulate workingyourself stance is from safe. earth and the workpiece. FUMES AND S GASES Ensure - Can yourbe working dangerous stanceto ishealth safe. 4. S Personlig Keep verneutstyr: your FUMES head AND out GASES of the fumes. - Can be dangerous to health S - Bruk Use alltid ventilation, personlig verneutstyr, S Keepextraction your head at slik out the som of arc, beskyttelsesbriller, theor fumes. both, to take fumes flammesikker and gases away from your breathing zone bekledning and the S og general sveisehansker. Use ventilation, area. extraction at the arc, or both, to take fumes and gases away from your breathing zone - Ikke bruk noe som and er the løstsittende, general area. slik som skjerf, armbånd, ringer osv., fordi dette kan settes ARC RAYS - Can injure eyes and burn skin. fast eller forårsake brannskader. S Protect ARC yourrays eyes and - Can body. injure Useeyes the correct and burn welding skin. screen and filter lens and wear protective 5. Generelle clothing. forholdsregler: S Protect your eyes and body. Use the correct welding screen and filter lens and wear protective S- Bring Protect på det bystanders rene clothing. at returkabelen with suitable er godt screens tilkoplet. or curtains. FIRE - Arbeid HAZARD på Shøyspenningsutstyr Protect bystanders kan bare withutføres suitableav screens en kvalifisert or curtains. elektriker. S- Egnet Sparks brannslukkingsutstyr FIRE (spatter) HAZARD can cause må være fire. tydelig Make sure merket therefore og må finnes that there like i are nærheten. no inflammable materials nearby. NOISE - Smøring - Excessive og S vedlikehold Sparks noise (spatter) må can ikke damage utføres can cause på hearing utstyret fire. Make mens sure det therefore brukes. that there are no inflammable materials nearby. S Protect NOISE your ears. - Excessive Use earmuffs noiseorcan other damage hearing hearing protection. Utstyrsklasse S Warn bystanders S Protect ofyour the risk. ears. Use earmuffs or other hearing protection. MALFUNCTION S -Warn Callbystanders for expert assistance of the risk. in the event of malfunction. IP-koden angir utstyrsklassen, MALFUNCTION dvs. Read and understand -graden Call for av the expert beskyttelse instruction assistance mot penetrering manual the before event av massive installing of malfunction. objekter eller vann. Beskyttelse gis mot berøring med en finger, penetrering av massive objekter større enn 12 mm og mot spyling av or operating. vann opptil 60 grader fra vertikal Read posisjon. and understand the instruction manual before installing or operating. PROTECT Utstyr merket YOURSELF IP235 kan AND lagres, OTHERS! men er ikke beregnet på å brukes utendørs ved nedbør, med mindre det er skjermet. PROTECT YOURSELF AND OTHERS!! WARNING! Hvis Readutstyret and understand plasseres WARNING! thepå instruction en flate som manual heller before mer installing enn 15, kan det velte. or operating. Dette Read kan and resultere understand i personskade the instruction og/eller manual betydelig before installing skade på utstyret. or operating. Maks. tillatt hellevinkel 15 FORSIKTIG CAUTION! Utstyr av CAUTION! Class klasse A equipment A (400 V CE) is not er ikke intended beregnet for usepå in residential bruk i boligområder locations where der elektrisk kraft kommer the electrical fra Class det power offentlige A equipment is provided strømnettet. isby nothe intended public På low for slike -voltage usesteder in residential supply kan det locations med utstyr wherei klasse A system. forekomme There the potensielle electrical may be potential power problemer isdifficulties provided med by in the ensuring elektromagnetisk publicelectromagnic low -voltage kompatibilitet, supply på grunn compatibility av både ledningsbundne system. of class There A equipment mayog beutstrålte potential in thoseforstyrrelser. difficulties locations, duensuring to conducted electromagnic as well as compatibility radiated disturbances. of class A equipment in those locations, due to conducted as well as radiated disturbances. 331 Do not dispose of electrical equipment together with normal waste!

6 KAPITTEL 1 SIKKERhetsforholdsregler SVEISING OG PLASMAKUTTING KAN FØRE TIL SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE. TA FORHOLDSREGLER VED SVEISING OG KUTTING. SPØR ETTER DIN ARBEIDSGIVERS SIKKERHETSFORSKRIFTER SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS RISIKODATA. ELEKTRISK STØT - Kan drepe. - Enheten for sveising eller plasmakutting må installeres og tilkoples jordledning i henhold til gjeldende forskrifter. - Ikke berør spenningssatte elektriske komponenter med bar hud, våte hansker eller vår bekledning. - Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket. - Vær sikker på at du har en sikker arbeidsstilling. SVEISERØYK OG GASSER - Kan gi helseskade. - Hold hodet vekk fra sveiserøyk. - Bruk ventilasjon, avsug ved lysbuen, eller begge deler, for å hindre at du puster inn røyk og gasser, og for å holde røyk og gasser borte fra området. LYSBUESTRÅLER - Kan skade øynene og brenne huden. - Beskytt øynene og kroppen. Bruk riktig type sveisemaske og beskyttelsesglass for sveising/plasmakutting og bruk vernebekledning. - Bruk egnede avskjermingsmidler og gardiner for å beskytte personer i nærheten. BRANNFARE - Gnister (sveisesprut) kan forårsake brann. Bring derfor på det rene at det ikke finnes antennbare materialer i nærheten. STØY - Kraftig støy kan gi hørselsskade. - Beskytt ørene. Bruk hørselsvern. - Advar personer i nærheten om risikoen. FUNKSJONSSVIKT - Be om ekspertassistanse ved funksjonssvikt. LES OG FORSTÅ INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN FØR INSTALLASJON OG BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE!! Produktet er utelukkende beregnet på plasmaskjæring. Eventuell annen bruk kan medføre personskade og/eller skade på utstyr.! Løft utstyret i henhold til metoder og festepunkter vist her, for å unngå personskade og/eller skade på utstyr. 332

7 Powercut-1300/1600 MANUELL PLASMARC-SKJÆREPAKKE 333

8 334

9 KAPITTEL 2 BESKRIVELSE 2.0 Generelt BRUK BARE SKJÆREBRENNER ESAB PT-38 SAMMEN MED MANUELLE STRØMFORSYNINGSKONSOLLER. TILKOPLING AV EN BRENNER SOM IKKE ER KONSTRUERT FOR BRUK MED DENNE STRØMFORSYNINGS- KONSOLLEN KAN MEDFØRE FARE FOR ELEKTRISK STØT. Powercut-1300/ slik det leveres er systemet fullstendig montert og klart til bruk etter at det er tilkoplet strømnettet og en trykkluftkilde. Sammen med heavy-duty -brennerne PT-38 (manuell plasma) leverer Powercut-pakken strøm for skjæring og deling av opp til 38 mm tykke materialer for PC-1300, og opp til 45 mm tykke materialer for PC I de følgende sidene finnes beskrivelse av de ulike tilgjengelige Powercutpakkene, samt ytelsesspesifikasjoner. 2.1 Omfang Hensikten med denne håndboken er å gi operatøren all nødvendig informasjon for installasjon og bruk av Powercut-plasmaskjærebrennerpakken. Teknisk informasjon er også inkludert, for hjelp ved feilsøking av skjærepakken. 335

10 KAPITTEL 2 BESKRIVELSE 2.2 Powercut-1300/1600 manuell plasma Plasmaskjærepakken Powercut-1300/1600 kombinerer den nylig omkonstruerte konsollen Powercut-1300/1600 og brennerne PT-38. Plasmaskjærebrennerne PT-38 er konstruert for å gi høyere ytelse og forlenget levetid for forbruksmateriellet, med høyere produksjonskapasitet og lavere kostnad som resultat. Spesifikasjoner: Powercut-1300 Skjærer 32 mm, atskiller 38 mm 1-fase 1-fase, inngang V~, 60 Hz, 57/50 A 1-fase, utgang ved 208 V inn V - ved 40 % arbeidssyklus V - ved 60 % arbeidssyklus V - ved 100 % arbeidssyklus 1-fase, utgang ved 230 V inn V - ved 60 % arbeidssyklus V - ved 100 % arbeidssyklus 3-fase 3-fase, inngang V~, 60 Hz, 34/36 A V~, 60 Hz, 18 A V~, 50/60 Hz, 19/18 A V~, 3-fase, 60 Hz, 15 A 3-fase, utgang ved 208 V inn V - ved 100 % arbeidssyklus 3-fase, utgang ved 230, 460, 575 V inn V - ved 100 % arbeidssyklus 3-fase, utgang ved V inn V - ved 100 % arbeidssyklus Krav til spenning... tomgang 208 V, -2 %, +10 %... Skjæring 208 V, -4%, +15%...Tomgang 230, 380, 400, 460, 575V, +/- 10%...Skjæring 230, 380, 400, 460, 575V, +/- 15% Minimumskrav til lufttilførsel l/min ved 6,2 bar (90 psig) CE V~... *S sc min 4 MVA... *Z maks 0,04 ¾ Dimensjoner... B = 322 mm...h = 379 mm...d = 706 mm Vekt... 40,8 kg Spesifikasjoner: Powercut-1600 Skjærer 38 mm, deler 45 mm 1-fase 1-fase, inngang V~, 60 Hz, 79 A 1-fase, utgang V - ved 40 % arbeidssyklus V - ved 60 % arbeidssyklus V - ved 100 % arbeidssyklus 3-fase 3-fase, inngang V~, 60 Hz, 44/47 A V~, 3-fase, 60 Hz, 23 A V~, 50/60 Hz, 21/20 A V~, 3-fase, 60 Hz, 20 A 3-fase, utgang ved 208 V inn V - ved 60 % arbeidssyklus V - ved 100 % arbeidssyklus 3-fase, utgang ved 230, 460, 575 V inn V - ved 60 % arbeidssyklus V - ved 100 % arbeidssyklus 3-fase, utgang ved V inn V - ved 60 % arbeidssyklus V - ved 100 % arbeidssyklus Krav til spenning... tomgang 208 V, -2 %, +10 %... Skjæring 208 V, -4%, +15%...Tomgang 230, 380, 400, 460, 575V, +/- 10%...Skjæring 230, 380, 400, 460, 575V, +/- 15% Minimumskrav til lufttilførsel l/min ved 6,2 bar (90 psig) CE 400 V~... *S sc min 4 MVA... *Z maks 0,04 ¾ Dimensjoner... B = 322 mm...h = 379 mm...d = 706 mm Vekt... 40,8 kg *S sc min : Minimum kortslutningseffekt i henhold til IEC *Z max : Maksimalt tillatt linjeimpedans i strømnettet i henhold til IEC Arbeidssyklus: Arbeidssyklusen gjelder tiden uttrykt i prosent av en ti minutters periode du kan skjære ved en gitt last uten overbelastning. Oppgitt arbeidssyklus gjelder ved 40 grader Celsius. 336

11 KAPITTEL 2 BESKRIVELSE 2.3 Bestillingsinformasjon for pakken Powercut-1300: /460 V PT ft (7,6 m) /460 V PT ft (15,2 m) /460 V PT ft (7,6 m) BL F V CE PT ft (7,6 m) V CE PT ft (15,2 m) V PT ft (7,6 m) V PT ft (7,6 m) V PT ft (15,2 m) V PT ft (7,6 m) BL V PT ft (15,2 m) BL Powercut-1600: /460 V PT ft (7,6 m) /460 V PT ft (15,2 m) /460 V PT ft (7,6 m) BL F V CE PT ft (7,6 m) V CE PT ft (15,2 m) V PT ft (7,6 m) V PT ft (7,6 m) BL V PT ft (15,2 m) BL V PT ft (7,6 m) BL V PT ft (15,2 m) BL Komponentene som er brukt i den manuell pakken Powercut 1300/1600 kan kjøpes separat ved hjelp av det oppgitte partnummeret. De enkelte partnumrene er opplistet nedenfor: Konsoller: Powercut-1300: Konsoll /460 V Konsoll BL /460 V F Konsoll V CE Konsoll 400 V Konsoll 460 V Konsoll 575 V BL Powercut-1600: Konsoll /460 V Konsoll BL /460 V F Konsoll V CE Konsoll 400 V Konsoll 460 V Konsoll 575 V BL Brennere type PT-38: Brenner PT-38, 25' (7,6 m) Brenner PT-38, 50' (15,2 m) Data for brenner PT-38 Powercut-1300/1600 manuell plasmaskjærepakke bruker brenner PT-38. For dimensjoner og oversikt over enkeltkomponenter, se håndboken for brenneren. 337

12 KAPITTEL 2 BESKRIVELSE 2.5 Tilleggsutstyr: Vogn for Powercut-900/1300/ p/n Lar operatøren enkelt transportere strømforsyningen, slangepakken og strømkabelen. Målesett for gasstrømning... p/n (CE-enheter ) Med dette feilsøkingsverktøyet kan faktisk strømning av plasmagass gjennom brenneren bli målt. Vannseparator for Powercut-900/1300/ p/n Forbedrer luftkvaliteten ved å fjerne vann. Sett for mekanisert konvertering, Powercut-1300/ p/n Gir en eksisterende manuell maskin mekaniserte egenskaper. Se om CNC-grensesnitt i kapitlet om mekanisering i denne håndboken. Krever programvare versjon 1,04 eller høyere (vises mens utstyret starter opp). Se kapittel 4, underkapittel 4.1.E1. Ta kontakt med fabrikken hvis programvareoppdatering er nødvendig. Fjernstyringsbryter med 25 ft. (7,6 m) kabel... p/n Gir mulighet for ikke-automatisert mekanisert skjæring med brenner PT-37. Kan brukes på maskiner med og uten "pigtail" for CNC-grensesnitt. Tilkoples kontakten for brennerkabelen gjennom strekkavlastningen i døren på maskinen. 338

13 KAPITTEL 3 INSTALLASJON MONTERING ELLER ANBRINGELSE AV ENHVER TYPE FILTERUTSTYR VIL REDUSERE VOLUMET AV TILFØRT LUFT OG DERVED UTSETTE DE INNVENDIGE KOMPONENTENE I STRØMFORSYNINGEN FOR OVER- OPPHETING. GARANTIEN GJELDER IKKE DERSOM NOEN SOM HELST TYPE FILTER BLIR BRUKT. 3.0 Installasjon 3.1 Generelt Riktig installasjon er viktig for tilfredsstillende og problemfrie resultater ved bruk av Powercut-skjærepakken. Det anbefales at hvert trinn i dette avsnittet blir studert omhyggelig og fulgt så nøye som mulig. 3.2 Nødvendig utstyr For skjæreoperasjonen kreves tilførsel av 236 liter i minuttet av ren og tørr luft med trykk 6,2 bar (90 psig). Trykket må ikke overstige 10,3 bar (150 psig) som er maksimalt innløpstrykk for luftregulatoren på utstyret. 3.3 Plassering Det kreves tilstrekkelig ventilasjon for at Powercut skal bli riktig avkjølt. Sørg for at Powercut utsettes for minst mulig smuss, støv og varme. Det bør være minst 30 cm klaring mellom Powercut-strømforsyningen og veggen eller enhver hindring, slik at luft sirkulerer fritt gjennom strømforsyningen. 3.4 Inspeksjon A. Fjern emballasjen og alle pakkematerialer og inspiser om det finnes skjulte skader som ikke var åpenbare da Powercut ble mottatt. Gi straks beskjed til transportselskapet om feil eller skader. B. Sjekk i kartongen om det finnes løse deler, før emballasjen kastes. C. Sjekk luftgriller og alle andre åpninger for å sikre at alt som kan hindre luftstrømmen er fjernet. MERKNAD!!! Krav til 400 V strømnett: På grunn av den høye strømmen som trekkes fra strømnettet kan høyeffektutstyr påvirke strømkvaliteten i nettet. Derfor kan det for enkelte typer utstyr finnes restriksjoner eller krav i forbindelse med maksimalt tillatt impedans i nettet eller minimum leveransekapasitet ved tilkoplingspunktet i nettet (se tekniske data for utstyret). I dette tilfellet er det installatørens eller brukerens ansvar, om nødvendig etter konsultasjon med strømleverandøren, å bringe på det rene om utstyret kan tilkoples. 339

14 KAPITTEL 3 INSTALLASJON ELEKTRISK STØT KAN DREPE! DET MÅ TAS FORHOLDSREGLER SOM GJØR AT BESKYTTELSEN MOT ELEKTRISK STØT BLIR SÅ GOD SOM MULIG. SØRG FOR AT ALL NETTSPENNING ER FRAKOPLET VED Å SETTE SKILLEBRYTEREN TIL AV OG TREKKE STØPSLET PÅ STRØM- FORSYNINGENS NETTKABEL UT AV NETTKONTAKTEN HVER GANG DET FORETAS TILKOPLINGER INNE I STRØMFORSYNINGEN. 3.5 Primære inn-tilkoplinger Powercut-1300/1600-konsollene har en fireleders nettstrømkabel med lengde rundt 3 meter for trefasetilkopling. Ønskes enfasetilkopling, isoler og ikke bruk den lederen som er vist i tabellen nedenfor. Når maskinen drives med enfasestrøm, må den tilkoples en dedikert kurs som er sikret med 100 A. På grunn av de høye kravene til innstrøm, er arbeidssyklusen lavere ved enfasetilkopling enn ved trefasetilkopling. Se kapitlet med spesifikasjoner eller maskinskiltet. STANDARDENHETER (IKKE CE-MERKET) CE-MERKETE ENHETER (EUROPA) FASE 3 1 FASE 3 1 L1 Svart Svart L1 Brun Brun L2 Rød - L2 Svart - L3 Hvit Hvit L3 Grå Grå JORD Grønn Grønn JORD Grønn/gul Grønn/gul ISOLER DEN UBRUKTE STRØMKABELLEDEREN VED ENFASETILKOPLING. NETTSTRØMKABEL Figur 3-1. Inn-tilkoplinger LEVERT AV KUNDEN: SKILLEBRYTER MED SIKRING (Se tabell 3-1) 340

15 KAPITTEL 3 INSTALLASJON ELEKTRISK STØT KAN DREPE! FØR UTSTYRET TILKOPLES STRØMNET- TET MÅ SIKKERHETSRUTINER FOR SPERRING OG MERKING FØLGES. HVIS TILKOPLINGEN GJØRES FRA EN SKILLEBRYTER, SETT BRYTEREN TIL AV-STILLING OG LÅS BRYTEREN MED HENGELÅS FOR Å HINDRE AT DEN BLIR SLÅTT PÅ UTILSIKTET. HVIS TILKOPLINGEN GJØRES FRA ET SIKRINGSSKAP, FJERN SIKRINGENE SOM GJELDER UTSTYRET OG LÅS DØREN MED HENGELÅS. HVIS HENGELÅS IKKE KAN BRUKES, PLASSER ET FARESKILT PÅ SKILLEBRYTEREN ELLER SIKRINGSSKAPET, SLIK AT ANDRE ADVARES OM AT DET ARBEIDES PÅ KURSEN. CHASSISET MÅ VÆRE TILKOPLET GODKJENT ELEKTRISK JORD. DER- SOM DETTE IKKE GJØRES, KAN RESULTATET BLI ELEKTRISK STØT, AL- VORLIG FORBRENNING ELLER DØD. FØR DET GJØRES NOEN SOM HELST TILKOPLING PÅ STRØMFORSY- NINGENS UTGANG, BRING PÅ DET RENE AT STRØMFORSYNINGEN IKKE ER TILKOPLET NETTSPENNING VED AT SKILLEBRYTEREN ER SATT TIL AV OG AT NETTSTØPSLET IKKE ER PLUGGET INN. Før nettstrøm tilkoples, bring på det rene at tilkoplingen går via en skillebyter kombinert med smeltesikringer eller automatsikringer. Bruk enten den fabrikkmonterte nettstrømkabelen (4 ledere, type SO (90 C), lengde 3 meter), eller en annen innstrømkabel. Velger du å montere din egen nettstrømkabel, sørg for at den har isolerte kopperledere. Kabelen må ha to ledere (for enfase) eller tre ledere (for trefase), pluss en jordleder. Lederne kan være i en kraftig, gummikapslet kabel, men kan også være enkeltledere som føres i et solid og fleksibelt ledningsrør, eller i en egnet kabelkanal. Tabell 3-1 viser anbefalte sikringsstørrelser og tverrsnitt for tilførselsledere. Tabell 3-1. (Powercut-1300/1600) Anbefalte størrelser for tilførselsledere og tilførselssikringer Innverdier PowerCut-1300 Tilførselsog jordleder volt fase ampere Cu / AWG ampere (CE) mm (CE) mm Innverdier PowerCut-1600 Tilførselsog jordleder Sikringsstørrelse Sikringsstørrelse volt fase ampere Cu / AWG ampere (CE) mm (CE) mm

16 KAPITTEL 3 INSTALLASJON SKIFTE AV INNSPENNING - GJELDER BARE ENHETER FOR 230/460 V Modus V eller 460 V For å forenkle bruken av Powercut 1300/1600 med ulike nettspenninger, er enheten utstyrt med en spenningsvender for 230/460 volt, plassert på bakpanelet. Skifte mellom 230 V og 460 V kan gjøres med en flathodet skrutrekker. Du hører to klikk når du skifter mellom 230 V og 460 V. Ikke la venderen stå i den midtre stillingen. Venderen må aldri omskiftes når maskinen er påslått. Dette kan medføre skade. Innspenningsvelger Forhåndsfiltrert tilførsel av TØRR LUFT (levert av kunde), med trykk fra 6,2 bar (90 psig) til 10,3 bar (150 psig) Figur 3-2. Inn-tilkoplinger / sikringsskifte Skift ut sikringen bare med treg, 2A, 600 V type PASS PÅ AT STRØMFORSYNINGEN ER SLÅTT AV FØR SIKRINGEN FJERNES TILKOPLING AV INNLUFT Tilkople lufttilførselen på inn-tilkoplingen til filteret. 342

17 KAPITTEL 3 INSTALLASJON 3.6 Anordninger for automasjon En mekanisert versjon av Powercut er tilgjengelig med et fullt automatiseringsgrensesnitt, slik at enheten kan kommunisere med en ekstern kontroller på en skjæremaskin eller robot. (Se kapittel 2.3 Bestillingsinformasjon for mekanisert pakke.) Den manuelle versjonen av Powercut kan oppgraderes med det fulle automatiseringsgrensesnittet ved å installere et mekanisert konverteringssett, delenr (Se kapittel 2.5 Optional accessories (Ekstratilbehør). Alle Powercuts-enheter leveres med to standardanordninger, slik at de kan fungere med et enkelt grensesnitt som brukes av noen skjæremaskinprodusenter. 1) Sammenkobling for utløser Noen skjæremaskiner seriekobles direkte til startkretsen for plasma med plasmaenhetens brennerbryter. Et praktisk tilkoblingspunkt er gitt for dette formålet. Utløserkretsen for Powercut omfatter en hann-/hunnspadetilkobling, som kan brukes for å koble til den eksterne styrekabelen. Denne koblingen er seriekoblet med brennerbryteren, noe som betyr at både brennerbryteren og den eksterne styrekretsen må lukkes for å kunne starte plasmasystemet. 2) Prøve på utgangsspenning Noen skjæremaskiner tar prøver av plasmasystemets fulle utgangsspenning for å styre brennerhøyden og avgjøre når den skal starte bevegelse. Den fulle utgangsspenningen er tilgjengelig i maskinen på et par med isolerte hannspadeterminaler. 1. Klipp opp buntebånd. Fjern ledningsomslag og spenningsisolasjon. Prøve på utgangsspenning Utløsersammenkobling 343

18 KAPITTEL 3 INSTALLASJON 3.7 Sekundære ut-tilkoplinger for manuell skjæring Brenner PT-38 er standard fabrikkleveranse med den manuelle pakken. Klyp fast arbeidskabelen på arbeidsstykket. Bring på det rene at arbeidsstykket er tilkoplet godkjent elektrisk jord med en jordleder som har tilstrekkelig tverrsnitt. Skjærebrenner PT-38 ARBEIDSSTYKKE SIKKERHETSJORD Figur 3-3. Koplingsdiagram for Powercut BRING PÅ DET RENE AT NETTBRYTEREN PÅ STRØMFORSYNINGEN ER AV (OFF) OG AT NETTSPENNING IKKE ER TILKOPLET. 3.8 Installasjon av brenner PT Åpne adkomstdøren på frontpanelet på Powercut-1300/1600. Adkomstdør for slangepakken 344

19 KAPITTEL 3 INSTALLASJON 2. Kople støpslet på slangepakken (brennerkabelen) til kontakten på panelet. Pass på at støpslet på kabelen er vendt slik at det passer sammen med kontakten. Panelkontakt Hanstøpsel på brennerkabelen 3. Kople luftslangen til kvikktilkoplingsnippelen. Plasser strekkavlastningen i den firkantede utsparingen på fronten av konsollen. Sett sporet i strekkavlasteren på linje med det utsparte området som er halvt firkantet. Firkantet utsparing Strekkavlastning Kvikktilkopling for lufslangen Plugg støpslet for lederen til arbeidsstykket inn i kontakten på fronten av konsollen og drei støpslet medurs inntil det sitter fast. Lukk adkomstdøren for slangepakken. Adkomstdør for slangepakken Leder til arbeidsstykke 345

20 KAPITTEL 3 INSTALLASJON 346

21 KAPITTEL 4 BRUK ELEKTRISK STØT KAN DREPE. IKKE BRUK UTSTYRET DERSOM KAPSLINGEN ER FJERNET. IKKE TILKOPLE NETTSPENNING MENS UTSTYRET HOLDES ELLER BÆRES. IKKE BERØR NOEN DEL AV BRENNEREN FORAN BRENNERHÅNDTAKET (SKJÆ- REMUNNSTYKKE, HETEKAPPE, ELEKTRODE OSV.) MENS NETTBRYTEREN ER PÅ. 4.0 Bruk PowerCut 1300/1600 tilpasser automatisk buen for normal skjæring, skjæring av strekkmetall og rister/gitre, og meisling. Ingen manuell omskifting er nødvendig. 4.1 Betjening Powercut-1300/1600 A. Nettstrømbryter. Drei knappen medurs til ON stillingen (PÅ) for normal drift Drei knappen moturs til stillingen OFF (AV) for å frakople nettstrømmen. B. Trykkregulator. Regulerer trykket i luften som tilføres brenneren. Drei medurs for å øke og moturs for å redusere. Merknad: Enheten leveres fra fabrikken med regulatoren justert til å levere 5,5 bar (80 psig) til brenneren fra et forsyningstrykk på 6,5 bar(95 psig). Hvis forsyningstrykket til maskinen er større enn 6,5 bar (95 psig) opp til maksimalt anbefalt trykk på 10,3 bar (150 psig), drei trykkregulatorknappen moturs for å redusere trykket som leveres til brenneren tilbake til 5,5 bar (80 psig). Følg anvisningene for TEST MODE, se 4.1.D. Trykket vises på skjermen. C. Kontroll for utgangsstrøm. Justeringsområdet er 20 til 70 ampere på Powercut Justeringsområdet er 20 til 90 ampere på Powercut Innstillingene er vist i brennerdatatabellene i håndboken for brenneren. A C B Figur 4-1. Betjening av Powercut-1300/