Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke"

Transkript

1 Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke Instruksjonshåndbok (NO) Denne håndboken inneholder komplette anvisninger for MANUELLE KONSOLLER fra og med serienummer PxxJ824xxx, juni 2008 Denne håndboken inneholder komplette anvisninger for MEKANISERTE KONSOLLER fra og med serienummer PxxJ824xxx, juni

2 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører. Hvis du ikke fullt ut kjenner prinsippene for bruk av utstyr for buesveising og buekutting, og hvordan utstyret brukes på en sikker måte, ber vi deg innstendig om å lese vårt hefte Precautions and Safe Practices for Arc Welding, Cutting, and Gouging Dokument IKKE la personer uten opplæring inspisere, rense eller reparere dette utstyret. Forsøk IKKE å installere eller bruke dette utstyret før du har lest og fullt ut forstår instruksene i denne håndboken. Hvis du ikke fullt ut forstår disse instruksene, kontakt din forhandler for ytterligere informasjon. Sørg for å lese sikkerhetsforholdsreglene før dette utstyret installeres og brukes. BRUKERANSVAR Dette utstyret vil gi ytelse i samsvar med beskrivelsene som finnes i denne håndboken og på merkelapper og/ eller tilleggsdokumentasjon når utstyret installeres, brukes, vedlikeholdes og repareres i henhold til de gitte instruksene. Dette utstyret må inspiseres med jevne mellomrom. Feilfunksjonerende eller dårlig vedlikeholdt utstyr må ikke brukes. Komponenter som er ødelagt, manglende, utslitt, bøyd eller tilsmusset må utskiftes med én gang. Skulle det bli nødvendig med slik reparasjon eller utskifting, anbefaler produsenten at den autoriserte forhandleren som solgte utstyret forespørres skriftlig eller via telefon om råd vedrørende service. Dette utstyret, eller noen som helst av dets komponenter, må ikke endres uten at det på forhånd er innhentet skriftlig godkjenning fra produsenten. Brukeren av dette utstyret er helt ut selv ansvarlig for enhver feilfunksjonering som skyldes uriktig bruk, feilaktig vedlikehold, skade, uriktig reparasjon eller endring foretatt av enhver annen enn produsenten eller et serviceverksted som er utpekt av produsenten. LES OG FORSTÅ INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN FØR INSTALLASJON OG BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE! 328

3 INNHOLD KAPITTEL OVERSKRIFT... SIDE KAPITTEL 1 Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetsforholdsregler HÅNDBOK Powercut-1300/1600 PLASMARC SKJÆREPAKKE KAPITTEL 2 BESKRIVELSE Generelt Omfang Powercut-1300/1600 manuell, plasma Bestillingsinformasjon for manuell pakke Data for brenner PT Tilleggsutstyr KAPITTEL 3 INSTALLASJON Installasjon Generelt Nødvendig utstyr Plassering Inspeksjon Primære inn-tilkoplinger Skifte av innspenning - Gjelder BARE enheter for 230/460 V Tilkopling av innluft / sikringsskifte Anordninger for automasjon Sekundære utgangstilkoblinger for manuell skjæring Installasjon av PT-38-brenner KAPITTEL 4 BRUK Bruk Betjening Powercut-1300/ Skjæring med Powercut-1300/1600 og brenner PT Avstandsfører Dra-skjæring 40 A Meisling med Powercut-1300/1600 og brenner PT Elektrodeslitasje

4 INNHOLD Powercut-1300/1600 MEKANISERT PLASMARC-SKJÆREPAKKE KAPITTEL 2 BESKRIVELSE Generelt Omfang Powercut-1300/1600 mekanisert, plasma Bestillingsinformasjon for mekanisert pakke Data for brenner PT Tilleggsutstyr KAPITTEL 3 INSTALLASJON Installasjon Generelt Nødvendig utstyr Plassering Inspeksjon Primære inn-tilkoplinger Skifte av innspenning - Gjelder BARE enheter for 230/460 V Tilkopling av innluft / sikringsskifte Tilkopling for CNC-grensesnitt Justering av spenningsdeler Prøve på utgangsspenning Sekundære ut-tilkoplinger for mekanisert skjæring Installasjon av brenner PT KAPITTEL 4 BRUK Bruk Betjening Powercut-1300/ Skjæring med Powercut-1300/1600 og brenner PT Elektrodeslitasje VEDLIKEHOLD, FEILSØKING, ELEKTROSKJEMAER, RESERVEDELER KAPITTEL 5 VEDLIKEHOLD Generelt Inspeksjon og rengjøring Vanlige skjæreproblemer IGBT-håndtering Utskifting av moduler KAPITTEL 6 FEILSØKING Feilsøking Liste over hjelp-koder KAPITTEL 7 RESERVEDELER Reservedeler Generelt Bestilling Anbefalte momenter Valg av måleenheter for lufttrykk Sammenstilling styrings-/displaykort Sammenstilling effektkort Diagrammer og delelister...vedlagt pakke 330

5 KAPITTEL 1 SIKKERhetsforholdsregler 1.0 Sikkerhetsforholdsregler Brukere av ESAB-utstyr for sveising og plasmaskjæring har det endelige ansvaret for å forsikre seg om at enhver som arbeider med eller er i nærheten av utstyret tar hensyn til alle relevante sikkerhetsforholdsregler. Sikkerhetsforholdsreglene må oppfylle kravene som gjelder for denne typen utstyr for sveising eller plasmaskjæring. I tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsstedet, må det tas hensyn de følgende anbefalingene. Alt arbeid må utføres av opplært personell som har god kjennskap til bruken av utstyr for sveising og plasmaskjæring. Ukorrekt bruk av utstyret GBkan føre til farlige situasjoner som kan resultere i personskade på operatøren og ødeleggelse av utstyret. GB 1. Alle som bruker utstyr for sveising eller plasmaskjæring må kjenne til: - riktig bruk - hvor nødstopp finnes - hvordan utstyret fungerer - relevante sikkerhetsforholdsregler WARNING - sveising og/eller plasmaskjæring Arc welding and cutting can be injurious to yourself WARNING and others. Take precausions when welding. 2. Ask Operatøren for your Arc må employer s forsikre weldingseg and safety om cutting at: practices can bewhich injurious should to yourself be basedand onothers. manufacturers Take precausions hazard data. when welding. - ingen uvedkommende Ask for your person employer s befinner safety seg innenfor practices utstyrets which arbeidsområde should based når det startes on manufacturers opp. hazard data. ELECTRIC SHOCK - Can kill - ingen er uten beskyttelse når buen tennes. S InstallELECTRIC and earth the SHOCK welding- Can unit inkill accordance with applicable standards. 3. SArbeidsstedet Do nots touch må: Install live electrical and earthparts the welding or electrodes unit inwith accordance bare skin, with wet applicable gloves or standards. wet clothing. S- være Insulate passende S yourself Doformålet not from touch earth liveand electrical the workpiece. parts electrodes with bare skin, wet gloves or wet clothing. S- være Ensure fritt for S your trekk Insulate workingyourself stance is from safe. earth and the workpiece. FUMES AND S GASES Ensure - Can yourbe working dangerous stanceto ishealth safe. 4. S Personlig Keep verneutstyr: your FUMES head AND out GASES of the fumes. - Can be dangerous to health S - Bruk Use alltid ventilation, personlig verneutstyr, S Keepextraction your head at slik out the som of arc, beskyttelsesbriller, theor fumes. both, to take fumes flammesikker and gases away from your breathing zone bekledning and the S og general sveisehansker. Use ventilation, area. extraction at the arc, or both, to take fumes and gases away from your breathing zone - Ikke bruk noe som and er the løstsittende, general area. slik som skjerf, armbånd, ringer osv., fordi dette kan settes ARC RAYS - Can injure eyes and burn skin. fast eller forårsake brannskader. S Protect ARC yourrays eyes and - Can body. injure Useeyes the correct and burn welding skin. screen and filter lens and wear protective 5. Generelle clothing. forholdsregler: S Protect your eyes and body. Use the correct welding screen and filter lens and wear protective S- Bring Protect på det bystanders rene clothing. at returkabelen with suitable er godt screens tilkoplet. or curtains. FIRE - Arbeid HAZARD på Shøyspenningsutstyr Protect bystanders kan bare withutføres suitableav screens en kvalifisert or curtains. elektriker. S- Egnet Sparks brannslukkingsutstyr FIRE (spatter) HAZARD can cause må være fire. tydelig Make sure merket therefore og må finnes that there like i are nærheten. no inflammable materials nearby. NOISE - Smøring - Excessive og S vedlikehold Sparks noise (spatter) må can ikke damage utføres can cause på hearing utstyret fire. Make mens sure det therefore brukes. that there are no inflammable materials nearby. S Protect NOISE your ears. - Excessive Use earmuffs noiseorcan other damage hearing hearing protection. Utstyrsklasse S Warn bystanders S Protect ofyour the risk. ears. Use earmuffs or other hearing protection. MALFUNCTION S -Warn Callbystanders for expert assistance of the risk. in the event of malfunction. IP-koden angir utstyrsklassen, MALFUNCTION dvs. Read and understand -graden Call for av the expert beskyttelse instruction assistance mot penetrering manual the before event av massive installing of malfunction. objekter eller vann. Beskyttelse gis mot berøring med en finger, penetrering av massive objekter større enn 12 mm og mot spyling av or operating. vann opptil 60 grader fra vertikal Read posisjon. and understand the instruction manual before installing or operating. PROTECT Utstyr merket YOURSELF IP235 kan AND lagres, OTHERS! men er ikke beregnet på å brukes utendørs ved nedbør, med mindre det er skjermet. PROTECT YOURSELF AND OTHERS!! WARNING! Hvis Readutstyret and understand plasseres WARNING! thepå instruction en flate som manual heller before mer installing enn 15, kan det velte. or operating. Dette Read kan and resultere understand i personskade the instruction og/eller manual betydelig before installing skade på utstyret. or operating. Maks. tillatt hellevinkel 15 FORSIKTIG CAUTION! Utstyr av CAUTION! Class klasse A equipment A (400 V CE) is not er ikke intended beregnet for usepå in residential bruk i boligområder locations where der elektrisk kraft kommer the electrical fra Class det power offentlige A equipment is provided strømnettet. isby nothe intended public På low for slike -voltage usesteder in residential supply kan det locations med utstyr wherei klasse A system. forekomme There the potensielle electrical may be potential power problemer isdifficulties provided med by in the ensuring elektromagnetisk publicelectromagnic low -voltage kompatibilitet, supply på grunn compatibility av både ledningsbundne system. of class There A equipment mayog beutstrålte potential in thoseforstyrrelser. difficulties locations, duensuring to conducted electromagnic as well as compatibility radiated disturbances. of class A equipment in those locations, due to conducted as well as radiated disturbances. 331 Do not dispose of electrical equipment together with normal waste!

6 KAPITTEL 1 SIKKERhetsforholdsregler SVEISING OG PLASMAKUTTING KAN FØRE TIL SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE. TA FORHOLDSREGLER VED SVEISING OG KUTTING. SPØR ETTER DIN ARBEIDSGIVERS SIKKERHETSFORSKRIFTER SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS RISIKODATA. ELEKTRISK STØT - Kan drepe. - Enheten for sveising eller plasmakutting må installeres og tilkoples jordledning i henhold til gjeldende forskrifter. - Ikke berør spenningssatte elektriske komponenter med bar hud, våte hansker eller vår bekledning. - Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket. - Vær sikker på at du har en sikker arbeidsstilling. SVEISERØYK OG GASSER - Kan gi helseskade. - Hold hodet vekk fra sveiserøyk. - Bruk ventilasjon, avsug ved lysbuen, eller begge deler, for å hindre at du puster inn røyk og gasser, og for å holde røyk og gasser borte fra området. LYSBUESTRÅLER - Kan skade øynene og brenne huden. - Beskytt øynene og kroppen. Bruk riktig type sveisemaske og beskyttelsesglass for sveising/plasmakutting og bruk vernebekledning. - Bruk egnede avskjermingsmidler og gardiner for å beskytte personer i nærheten. BRANNFARE - Gnister (sveisesprut) kan forårsake brann. Bring derfor på det rene at det ikke finnes antennbare materialer i nærheten. STØY - Kraftig støy kan gi hørselsskade. - Beskytt ørene. Bruk hørselsvern. - Advar personer i nærheten om risikoen. FUNKSJONSSVIKT - Be om ekspertassistanse ved funksjonssvikt. LES OG FORSTÅ INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN FØR INSTALLASJON OG BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE!! Produktet er utelukkende beregnet på plasmaskjæring. Eventuell annen bruk kan medføre personskade og/eller skade på utstyr.! Løft utstyret i henhold til metoder og festepunkter vist her, for å unngå personskade og/eller skade på utstyr. 332

7 Powercut-1300/1600 MANUELL PLASMARC-SKJÆREPAKKE 333

8 334

9 KAPITTEL 2 BESKRIVELSE 2.0 Generelt BRUK BARE SKJÆREBRENNER ESAB PT-38 SAMMEN MED MANUELLE STRØMFORSYNINGSKONSOLLER. TILKOPLING AV EN BRENNER SOM IKKE ER KONSTRUERT FOR BRUK MED DENNE STRØMFORSYNINGS- KONSOLLEN KAN MEDFØRE FARE FOR ELEKTRISK STØT. Powercut-1300/ slik det leveres er systemet fullstendig montert og klart til bruk etter at det er tilkoplet strømnettet og en trykkluftkilde. Sammen med heavy-duty -brennerne PT-38 (manuell plasma) leverer Powercut-pakken strøm for skjæring og deling av opp til 38 mm tykke materialer for PC-1300, og opp til 45 mm tykke materialer for PC I de følgende sidene finnes beskrivelse av de ulike tilgjengelige Powercutpakkene, samt ytelsesspesifikasjoner. 2.1 Omfang Hensikten med denne håndboken er å gi operatøren all nødvendig informasjon for installasjon og bruk av Powercut-plasmaskjærebrennerpakken. Teknisk informasjon er også inkludert, for hjelp ved feilsøking av skjærepakken. 335

10 KAPITTEL 2 BESKRIVELSE 2.2 Powercut-1300/1600 manuell plasma Plasmaskjærepakken Powercut-1300/1600 kombinerer den nylig omkonstruerte konsollen Powercut-1300/1600 og brennerne PT-38. Plasmaskjærebrennerne PT-38 er konstruert for å gi høyere ytelse og forlenget levetid for forbruksmateriellet, med høyere produksjonskapasitet og lavere kostnad som resultat. Spesifikasjoner: Powercut-1300 Skjærer 32 mm, atskiller 38 mm 1-fase 1-fase, inngang V~, 60 Hz, 57/50 A 1-fase, utgang ved 208 V inn V - ved 40 % arbeidssyklus V - ved 60 % arbeidssyklus V - ved 100 % arbeidssyklus 1-fase, utgang ved 230 V inn V - ved 60 % arbeidssyklus V - ved 100 % arbeidssyklus 3-fase 3-fase, inngang V~, 60 Hz, 34/36 A V~, 60 Hz, 18 A V~, 50/60 Hz, 19/18 A V~, 3-fase, 60 Hz, 15 A 3-fase, utgang ved 208 V inn V - ved 100 % arbeidssyklus 3-fase, utgang ved 230, 460, 575 V inn V - ved 100 % arbeidssyklus 3-fase, utgang ved V inn V - ved 100 % arbeidssyklus Krav til spenning... tomgang 208 V, -2 %, +10 %... Skjæring 208 V, -4%, +15%...Tomgang 230, 380, 400, 460, 575V, +/- 10%...Skjæring 230, 380, 400, 460, 575V, +/- 15% Minimumskrav til lufttilførsel l/min ved 6,2 bar (90 psig) CE V~... *S sc min 4 MVA... *Z maks 0,04 ¾ Dimensjoner... B = 322 mm...h = 379 mm...d = 706 mm Vekt... 40,8 kg Spesifikasjoner: Powercut-1600 Skjærer 38 mm, deler 45 mm 1-fase 1-fase, inngang V~, 60 Hz, 79 A 1-fase, utgang V - ved 40 % arbeidssyklus V - ved 60 % arbeidssyklus V - ved 100 % arbeidssyklus 3-fase 3-fase, inngang V~, 60 Hz, 44/47 A V~, 3-fase, 60 Hz, 23 A V~, 50/60 Hz, 21/20 A V~, 3-fase, 60 Hz, 20 A 3-fase, utgang ved 208 V inn V - ved 60 % arbeidssyklus V - ved 100 % arbeidssyklus 3-fase, utgang ved 230, 460, 575 V inn V - ved 60 % arbeidssyklus V - ved 100 % arbeidssyklus 3-fase, utgang ved V inn V - ved 60 % arbeidssyklus V - ved 100 % arbeidssyklus Krav til spenning... tomgang 208 V, -2 %, +10 %... Skjæring 208 V, -4%, +15%...Tomgang 230, 380, 400, 460, 575V, +/- 10%...Skjæring 230, 380, 400, 460, 575V, +/- 15% Minimumskrav til lufttilførsel l/min ved 6,2 bar (90 psig) CE 400 V~... *S sc min 4 MVA... *Z maks 0,04 ¾ Dimensjoner... B = 322 mm...h = 379 mm...d = 706 mm Vekt... 40,8 kg *S sc min : Minimum kortslutningseffekt i henhold til IEC *Z max : Maksimalt tillatt linjeimpedans i strømnettet i henhold til IEC Arbeidssyklus: Arbeidssyklusen gjelder tiden uttrykt i prosent av en ti minutters periode du kan skjære ved en gitt last uten overbelastning. Oppgitt arbeidssyklus gjelder ved 40 grader Celsius. 336

11 KAPITTEL 2 BESKRIVELSE 2.3 Bestillingsinformasjon for pakken Powercut-1300: /460 V PT ft (7,6 m) /460 V PT ft (15,2 m) /460 V PT ft (7,6 m) BL F V CE PT ft (7,6 m) V CE PT ft (15,2 m) V PT ft (7,6 m) V PT ft (7,6 m) V PT ft (15,2 m) V PT ft (7,6 m) BL V PT ft (15,2 m) BL Powercut-1600: /460 V PT ft (7,6 m) /460 V PT ft (15,2 m) /460 V PT ft (7,6 m) BL F V CE PT ft (7,6 m) V CE PT ft (15,2 m) V PT ft (7,6 m) V PT ft (7,6 m) BL V PT ft (15,2 m) BL V PT ft (7,6 m) BL V PT ft (15,2 m) BL Komponentene som er brukt i den manuell pakken Powercut 1300/1600 kan kjøpes separat ved hjelp av det oppgitte partnummeret. De enkelte partnumrene er opplistet nedenfor: Konsoller: Powercut-1300: Konsoll /460 V Konsoll BL /460 V F Konsoll V CE Konsoll 400 V Konsoll 460 V Konsoll 575 V BL Powercut-1600: Konsoll /460 V Konsoll BL /460 V F Konsoll V CE Konsoll 400 V Konsoll 460 V Konsoll 575 V BL Brennere type PT-38: Brenner PT-38, 25' (7,6 m) Brenner PT-38, 50' (15,2 m) Data for brenner PT-38 Powercut-1300/1600 manuell plasmaskjærepakke bruker brenner PT-38. For dimensjoner og oversikt over enkeltkomponenter, se håndboken for brenneren. 337

12 KAPITTEL 2 BESKRIVELSE 2.5 Tilleggsutstyr: Vogn for Powercut-900/1300/ p/n Lar operatøren enkelt transportere strømforsyningen, slangepakken og strømkabelen. Målesett for gasstrømning... p/n (CE-enheter ) Med dette feilsøkingsverktøyet kan faktisk strømning av plasmagass gjennom brenneren bli målt. Vannseparator for Powercut-900/1300/ p/n Forbedrer luftkvaliteten ved å fjerne vann. Sett for mekanisert konvertering, Powercut-1300/ p/n Gir en eksisterende manuell maskin mekaniserte egenskaper. Se om CNC-grensesnitt i kapitlet om mekanisering i denne håndboken. Krever programvare versjon 1,04 eller høyere (vises mens utstyret starter opp). Se kapittel 4, underkapittel 4.1.E1. Ta kontakt med fabrikken hvis programvareoppdatering er nødvendig. Fjernstyringsbryter med 25 ft. (7,6 m) kabel... p/n Gir mulighet for ikke-automatisert mekanisert skjæring med brenner PT-37. Kan brukes på maskiner med og uten "pigtail" for CNC-grensesnitt. Tilkoples kontakten for brennerkabelen gjennom strekkavlastningen i døren på maskinen. 338

13 KAPITTEL 3 INSTALLASJON MONTERING ELLER ANBRINGELSE AV ENHVER TYPE FILTERUTSTYR VIL REDUSERE VOLUMET AV TILFØRT LUFT OG DERVED UTSETTE DE INNVENDIGE KOMPONENTENE I STRØMFORSYNINGEN FOR OVER- OPPHETING. GARANTIEN GJELDER IKKE DERSOM NOEN SOM HELST TYPE FILTER BLIR BRUKT. 3.0 Installasjon 3.1 Generelt Riktig installasjon er viktig for tilfredsstillende og problemfrie resultater ved bruk av Powercut-skjærepakken. Det anbefales at hvert trinn i dette avsnittet blir studert omhyggelig og fulgt så nøye som mulig. 3.2 Nødvendig utstyr For skjæreoperasjonen kreves tilførsel av 236 liter i minuttet av ren og tørr luft med trykk 6,2 bar (90 psig). Trykket må ikke overstige 10,3 bar (150 psig) som er maksimalt innløpstrykk for luftregulatoren på utstyret. 3.3 Plassering Det kreves tilstrekkelig ventilasjon for at Powercut skal bli riktig avkjølt. Sørg for at Powercut utsettes for minst mulig smuss, støv og varme. Det bør være minst 30 cm klaring mellom Powercut-strømforsyningen og veggen eller enhver hindring, slik at luft sirkulerer fritt gjennom strømforsyningen. 3.4 Inspeksjon A. Fjern emballasjen og alle pakkematerialer og inspiser om det finnes skjulte skader som ikke var åpenbare da Powercut ble mottatt. Gi straks beskjed til transportselskapet om feil eller skader. B. Sjekk i kartongen om det finnes løse deler, før emballasjen kastes. C. Sjekk luftgriller og alle andre åpninger for å sikre at alt som kan hindre luftstrømmen er fjernet. MERKNAD!!! Krav til 400 V strømnett: På grunn av den høye strømmen som trekkes fra strømnettet kan høyeffektutstyr påvirke strømkvaliteten i nettet. Derfor kan det for enkelte typer utstyr finnes restriksjoner eller krav i forbindelse med maksimalt tillatt impedans i nettet eller minimum leveransekapasitet ved tilkoplingspunktet i nettet (se tekniske data for utstyret). I dette tilfellet er det installatørens eller brukerens ansvar, om nødvendig etter konsultasjon med strømleverandøren, å bringe på det rene om utstyret kan tilkoples. 339

14 KAPITTEL 3 INSTALLASJON ELEKTRISK STØT KAN DREPE! DET MÅ TAS FORHOLDSREGLER SOM GJØR AT BESKYTTELSEN MOT ELEKTRISK STØT BLIR SÅ GOD SOM MULIG. SØRG FOR AT ALL NETTSPENNING ER FRAKOPLET VED Å SETTE SKILLEBRYTEREN TIL AV OG TREKKE STØPSLET PÅ STRØM- FORSYNINGENS NETTKABEL UT AV NETTKONTAKTEN HVER GANG DET FORETAS TILKOPLINGER INNE I STRØMFORSYNINGEN. 3.5 Primære inn-tilkoplinger Powercut-1300/1600-konsollene har en fireleders nettstrømkabel med lengde rundt 3 meter for trefasetilkopling. Ønskes enfasetilkopling, isoler og ikke bruk den lederen som er vist i tabellen nedenfor. Når maskinen drives med enfasestrøm, må den tilkoples en dedikert kurs som er sikret med 100 A. På grunn av de høye kravene til innstrøm, er arbeidssyklusen lavere ved enfasetilkopling enn ved trefasetilkopling. Se kapitlet med spesifikasjoner eller maskinskiltet. STANDARDENHETER (IKKE CE-MERKET) CE-MERKETE ENHETER (EUROPA) FASE 3 1 FASE 3 1 L1 Svart Svart L1 Brun Brun L2 Rød - L2 Svart - L3 Hvit Hvit L3 Grå Grå JORD Grønn Grønn JORD Grønn/gul Grønn/gul ISOLER DEN UBRUKTE STRØMKABELLEDEREN VED ENFASETILKOPLING. NETTSTRØMKABEL Figur 3-1. Inn-tilkoplinger LEVERT AV KUNDEN: SKILLEBRYTER MED SIKRING (Se tabell 3-1) 340

15 KAPITTEL 3 INSTALLASJON ELEKTRISK STØT KAN DREPE! FØR UTSTYRET TILKOPLES STRØMNET- TET MÅ SIKKERHETSRUTINER FOR SPERRING OG MERKING FØLGES. HVIS TILKOPLINGEN GJØRES FRA EN SKILLEBRYTER, SETT BRYTEREN TIL AV-STILLING OG LÅS BRYTEREN MED HENGELÅS FOR Å HINDRE AT DEN BLIR SLÅTT PÅ UTILSIKTET. HVIS TILKOPLINGEN GJØRES FRA ET SIKRINGSSKAP, FJERN SIKRINGENE SOM GJELDER UTSTYRET OG LÅS DØREN MED HENGELÅS. HVIS HENGELÅS IKKE KAN BRUKES, PLASSER ET FARESKILT PÅ SKILLEBRYTEREN ELLER SIKRINGSSKAPET, SLIK AT ANDRE ADVARES OM AT DET ARBEIDES PÅ KURSEN. CHASSISET MÅ VÆRE TILKOPLET GODKJENT ELEKTRISK JORD. DER- SOM DETTE IKKE GJØRES, KAN RESULTATET BLI ELEKTRISK STØT, AL- VORLIG FORBRENNING ELLER DØD. FØR DET GJØRES NOEN SOM HELST TILKOPLING PÅ STRØMFORSY- NINGENS UTGANG, BRING PÅ DET RENE AT STRØMFORSYNINGEN IKKE ER TILKOPLET NETTSPENNING VED AT SKILLEBRYTEREN ER SATT TIL AV OG AT NETTSTØPSLET IKKE ER PLUGGET INN. Før nettstrøm tilkoples, bring på det rene at tilkoplingen går via en skillebyter kombinert med smeltesikringer eller automatsikringer. Bruk enten den fabrikkmonterte nettstrømkabelen (4 ledere, type SO (90 C), lengde 3 meter), eller en annen innstrømkabel. Velger du å montere din egen nettstrømkabel, sørg for at den har isolerte kopperledere. Kabelen må ha to ledere (for enfase) eller tre ledere (for trefase), pluss en jordleder. Lederne kan være i en kraftig, gummikapslet kabel, men kan også være enkeltledere som føres i et solid og fleksibelt ledningsrør, eller i en egnet kabelkanal. Tabell 3-1 viser anbefalte sikringsstørrelser og tverrsnitt for tilførselsledere. Tabell 3-1. (Powercut-1300/1600) Anbefalte størrelser for tilførselsledere og tilførselssikringer Innverdier PowerCut-1300 Tilførselsog jordleder volt fase ampere Cu / AWG ampere (CE) mm (CE) mm Innverdier PowerCut-1600 Tilførselsog jordleder Sikringsstørrelse Sikringsstørrelse volt fase ampere Cu / AWG ampere (CE) mm (CE) mm

16 KAPITTEL 3 INSTALLASJON SKIFTE AV INNSPENNING - GJELDER BARE ENHETER FOR 230/460 V Modus V eller 460 V For å forenkle bruken av Powercut 1300/1600 med ulike nettspenninger, er enheten utstyrt med en spenningsvender for 230/460 volt, plassert på bakpanelet. Skifte mellom 230 V og 460 V kan gjøres med en flathodet skrutrekker. Du hører to klikk når du skifter mellom 230 V og 460 V. Ikke la venderen stå i den midtre stillingen. Venderen må aldri omskiftes når maskinen er påslått. Dette kan medføre skade. Innspenningsvelger Forhåndsfiltrert tilførsel av TØRR LUFT (levert av kunde), med trykk fra 6,2 bar (90 psig) til 10,3 bar (150 psig) Figur 3-2. Inn-tilkoplinger / sikringsskifte Skift ut sikringen bare med treg, 2A, 600 V type PASS PÅ AT STRØMFORSYNINGEN ER SLÅTT AV FØR SIKRINGEN FJERNES TILKOPLING AV INNLUFT Tilkople lufttilførselen på inn-tilkoplingen til filteret. 342

17 KAPITTEL 3 INSTALLASJON 3.6 Anordninger for automasjon En mekanisert versjon av Powercut er tilgjengelig med et fullt automatiseringsgrensesnitt, slik at enheten kan kommunisere med en ekstern kontroller på en skjæremaskin eller robot. (Se kapittel 2.3 Bestillingsinformasjon for mekanisert pakke.) Den manuelle versjonen av Powercut kan oppgraderes med det fulle automatiseringsgrensesnittet ved å installere et mekanisert konverteringssett, delenr (Se kapittel 2.5 Optional accessories (Ekstratilbehør). Alle Powercuts-enheter leveres med to standardanordninger, slik at de kan fungere med et enkelt grensesnitt som brukes av noen skjæremaskinprodusenter. 1) Sammenkobling for utløser Noen skjæremaskiner seriekobles direkte til startkretsen for plasma med plasmaenhetens brennerbryter. Et praktisk tilkoblingspunkt er gitt for dette formålet. Utløserkretsen for Powercut omfatter en hann-/hunnspadetilkobling, som kan brukes for å koble til den eksterne styrekabelen. Denne koblingen er seriekoblet med brennerbryteren, noe som betyr at både brennerbryteren og den eksterne styrekretsen må lukkes for å kunne starte plasmasystemet. 2) Prøve på utgangsspenning Noen skjæremaskiner tar prøver av plasmasystemets fulle utgangsspenning for å styre brennerhøyden og avgjøre når den skal starte bevegelse. Den fulle utgangsspenningen er tilgjengelig i maskinen på et par med isolerte hannspadeterminaler. 1. Klipp opp buntebånd. Fjern ledningsomslag og spenningsisolasjon. Prøve på utgangsspenning Utløsersammenkobling 343

18 KAPITTEL 3 INSTALLASJON 3.7 Sekundære ut-tilkoplinger for manuell skjæring Brenner PT-38 er standard fabrikkleveranse med den manuelle pakken. Klyp fast arbeidskabelen på arbeidsstykket. Bring på det rene at arbeidsstykket er tilkoplet godkjent elektrisk jord med en jordleder som har tilstrekkelig tverrsnitt. Skjærebrenner PT-38 ARBEIDSSTYKKE SIKKERHETSJORD Figur 3-3. Koplingsdiagram for Powercut BRING PÅ DET RENE AT NETTBRYTEREN PÅ STRØMFORSYNINGEN ER AV (OFF) OG AT NETTSPENNING IKKE ER TILKOPLET. 3.8 Installasjon av brenner PT Åpne adkomstdøren på frontpanelet på Powercut-1300/1600. Adkomstdør for slangepakken 344

19 KAPITTEL 3 INSTALLASJON 2. Kople støpslet på slangepakken (brennerkabelen) til kontakten på panelet. Pass på at støpslet på kabelen er vendt slik at det passer sammen med kontakten. Panelkontakt Hanstøpsel på brennerkabelen 3. Kople luftslangen til kvikktilkoplingsnippelen. Plasser strekkavlastningen i den firkantede utsparingen på fronten av konsollen. Sett sporet i strekkavlasteren på linje med det utsparte området som er halvt firkantet. Firkantet utsparing Strekkavlastning Kvikktilkopling for lufslangen Plugg støpslet for lederen til arbeidsstykket inn i kontakten på fronten av konsollen og drei støpslet medurs inntil det sitter fast. Lukk adkomstdøren for slangepakken. Adkomstdør for slangepakken Leder til arbeidsstykke 345

20 KAPITTEL 3 INSTALLASJON 346

21 KAPITTEL 4 BRUK ELEKTRISK STØT KAN DREPE. IKKE BRUK UTSTYRET DERSOM KAPSLINGEN ER FJERNET. IKKE TILKOPLE NETTSPENNING MENS UTSTYRET HOLDES ELLER BÆRES. IKKE BERØR NOEN DEL AV BRENNEREN FORAN BRENNERHÅNDTAKET (SKJÆ- REMUNNSTYKKE, HETEKAPPE, ELEKTRODE OSV.) MENS NETTBRYTEREN ER PÅ. 4.0 Bruk PowerCut 1300/1600 tilpasser automatisk buen for normal skjæring, skjæring av strekkmetall og rister/gitre, og meisling. Ingen manuell omskifting er nødvendig. 4.1 Betjening Powercut-1300/1600 A. Nettstrømbryter. Drei knappen medurs til ON stillingen (PÅ) for normal drift Drei knappen moturs til stillingen OFF (AV) for å frakople nettstrømmen. B. Trykkregulator. Regulerer trykket i luften som tilføres brenneren. Drei medurs for å øke og moturs for å redusere. Merknad: Enheten leveres fra fabrikken med regulatoren justert til å levere 5,5 bar (80 psig) til brenneren fra et forsyningstrykk på 6,5 bar(95 psig). Hvis forsyningstrykket til maskinen er større enn 6,5 bar (95 psig) opp til maksimalt anbefalt trykk på 10,3 bar (150 psig), drei trykkregulatorknappen moturs for å redusere trykket som leveres til brenneren tilbake til 5,5 bar (80 psig). Følg anvisningene for TEST MODE, se 4.1.D. Trykket vises på skjermen. C. Kontroll for utgangsstrøm. Justeringsområdet er 20 til 70 ampere på Powercut Justeringsområdet er 20 til 90 ampere på Powercut Innstillingene er vist i brennerdatatabellene i håndboken for brenneren. A C B Figur 4-1. Betjening av Powercut-1300/

PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring

PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring Brukerhеndbok for installasjon, drift og vedlikehold (NO) 08004291 vær sikker på at operatøren får denne informasjonen. du kan få ekstra kopier

Detaljer

Sett for mekanisert konvertering Installasjonsveiledning for PC-1300/1600

Sett for mekanisert konvertering Installasjonsveiledning for PC-1300/1600 Sett for mekanisert konvertering Installasjonsveiledning for PC-1300/1600 Instruksjonshåndbok (NO) 0558008706 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

PT-32EH Plasmarc skjærebrennere

PT-32EH Plasmarc skjærebrennere PT-32EH Plasmarc skjærebrennere Instruksjonshåndbok (NO) 0558004746 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører.

Detaljer

ESP-101 Plasmaskjæresystem. Instruksjonshåndbok (NO)

ESP-101 Plasmaskjæresystem. Instruksjonshåndbok (NO) ESP-101 Plasmaskjæresystem Instruksjonshåndbok (NO) 0558007872 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører.

Detaljer

PT-31XL og PT-31XLPC Plasmaskjærebrennere. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-31XL og PT-31XLPC Plasmaskjærebrennere. Instruksjonshåndbok (NO) PT-31XL og PT-31XLPC Plasmaskjærebrennere Instruksjonshåndbok (NO) 0558005699 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for

Detaljer

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO) PT-27 Plasmaskjærebrenner Instruksjonshåndbok (NO) 0558005870 46 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler............................................................................

Detaljer

PCC-10. Sirkulator for plasmakjølemiddel. Instruksjonshåndbok (NO)

PCC-10. Sirkulator for plasmakjølemiddel. Instruksjonshåndbok (NO) PCC-10 Sirkulator for plasmakjølemiddel Instruksjonshåndbok (NO) 0558004423 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne

Detaljer

Powercut 875 Plasmabueskjæremaskin

Powercut 875 Plasmabueskjæremaskin Powercut 875 Plasmabueskjæremaskin Instruksjonshåndbok (NO) Denne håndboken gir instruksjoner for installasjon og drift for nedenfor nevnte Powercut 875 skjæremaskiner, som begynner med serienummer (PxxJ434xxx).

Detaljer

POWERCUT-1250 / 1500 PLASMABUESKJÆREPAKKE FOR MANUELL & MEKANISERT SKJÆRING

POWERCUT-1250 / 1500 PLASMABUESKJÆREPAKKE FOR MANUELL & MEKANISERT SKJÆRING POWERCUT-120 / 100 PLASMABUESKJÆREPAKKE FOR MANUELL & MEKANISERT SKJÆRING Brukerhåndbok for installasjon, drift og service (NO) Håndboken inneholder fullstendige instruksjoner for MANUELLE KONSOLLER som

Detaljer

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS Introduksjon. Plasma er en gass som er blitt oppvarmet til en ekstremt høy temperatur og ionisert så den blir elektrisk ledende. Plasmabuekutte-prosessen benytter denne plasmaen

Detaljer

Skjæredatahåndbok (NO) Version 8.1 released on 28Oct11

Skjæredatahåndbok (NO) Version 8.1 released on 28Oct11 data for PT-36 Plasmarc datahåndbok (NO) 0558007668 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører. Hvis

Detaljer

Precision Plasmarc Plasmagassboks og kjølegassboks

Precision Plasmarc Plasmagassboks og kjølegassboks Precision Plasmarc Plasmagassboks og kjølegassboks Kjølegassboks Plasmagassboks Instruksjonshåndbok (NO) 0558005236 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien MASSASJEBAD MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING 2009-12 G9000- SERIEN INNHOLD SIDE G9000-serien inkluderer alle massasjebad med modellnummer fra G9001 til og med G9095 inkludert benevnelse "B" og "E".

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722779 Batterilader CTEK Multi XS 7000 Batterilader 12V Fysiske data Vekt: 0,8 kg Lengde: 191,00 mm Volum: 0,8 dm 3 Bredde: 89,00 mm Høyde: 48,00 mm Lengde

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

PT-31XL og PT-31XLPC Plasmaskjærebrennere. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-31XL og PT-31XLPC Plasmaskjærebrennere. Instruksjonshåndbok (NO) PT-31XL og PT-31XLPC Plasmaskjærebrennere Instruksjonshåndbok (NO) 0558005187 VÆR SIKKER PÅ AT OPERATØREN FÅR DENNE INFORMASJONEN. DU KAN FÅ EKSTRA KOPIER AV HÅNDBOKEN FRA FORHANDLEREN. FORSIKTIG Disse

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 ASSA Motorlås Manual Manual for motorlås: 840C-50, 841C-50, 841C-35 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 84xC/85xC 1. Installation 1. Marker senter linje A (stolpe) når låskassens posisjon i døren er

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet 00825-0110-4841, Rev BA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet Anvisninger for hurtig montering ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installering kan føre til

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Elektrodesveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden og arbeidsstykket. Det mest vanlige er å bruke likestrøm ved elektrodesveising.

Elektrodesveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden og arbeidsstykket. Det mest vanlige er å bruke likestrøm ved elektrodesveising. Elektrodesveising Elektrodesveising blir kalt: 1. MMA-sveising = Manual Metal Arc (norsk: manuell metallbuesveising) 2. Pinnesveising. 3. Elektrisk lysbuesveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet IP2030-NO/QS, Rev AA Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet Hurtigstartveiledning for installasjon ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer