Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag"

Transkript

1 Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

2 Innholdsfortegnelse: Informasjon om styret 4 Generell informasjon om borettslaget 6 Bakgrunn 6 Histoie 6 Beboerguide A Å 8 Avfall 8 Boder 8 Brannsikringsutstyr 8 Dugnader 9 Dyrehold 9 Felleskostnader (husleie) 9 Forsikringer 9 Generalforsamling 10 HMS-internkontroll 10 Informasjon fra styret 10 Nøkler 10 Postkasseskilt 10 Snømåking 10 TV, radio, bredbånd og telefoni 11 Utleie av gjesterom 11 Utlån av biltilhenger 11 Utlån av verktøy og utstyr 11 Vaktmestertjeneste 11 Vakttelefon 12 Varme og vann 12 Vedlikehold 13 Vektertjeneste 13 Ventilasjon 13 Borettslagets faste tjenesteleverandører 14 Husordensregler 15 Trafikkregler 19 Vedtekter 21 Nedre Ravnåsen Borettslag 2

3 Kjære beboer, Den første beboerbrosjyren, utgitt i desember 2006, er godt mottatt hos våre beboere. En del informasjon i forrige brosjyre er for lengst gått ut på dato. Denne brosjyren er oppdatert pr. 1. november Endringer vil bli kunngjort i rundskriv og protokoller fra generalforsamling. Det er derfor viktig at slik informasjon leses og tas vare på. Vårt ønske er at heftet skal være et fint redskap og verktøy for å hjelpe deg til svar du måtte ha om vedlikehold, ordensregler, kontaktpersoner, vår historie og annen informasjon. Tanken er at dette skal være en levende brosjyre som vi fremover skal oppdatere etter behov. Brosjyren skal gis ut til nye beboere, for å gjøre det lettere for dem å finne frem i etableringsfasen. Borettslagets styre er valgt av dere gjennom den årlige ordinære generalforsamlingen. Den enkelte av dere har derfor mulighet for å påvirke hvordan borettslaget skal drives og utvikles. Benytte denne sjansen. I henhold til borettslagets vedtekter skal styret lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Dette og flere detaljer om borettslaget og styrets oppgaver og ansvar finner dere i dette heftet. Holmlia, november Per Jørgen Sundstrøm Styreleder Nedre Ravnåsen Borettslag 3

4 Informasjon om styret Styrets sammensetning i perioden : Se innkalling til siste generalforsamling samt protokoll fra samme for å se hvem som er borettslagets tillitsvalgte. Generelle kommentarer til virksomheten. For et borettslag er det viktig at alle andelseiere engasjerer seg for å skape et godt bomiljø, at vi har kontroll med vedlikeholdet og opprettholder en god økonomi. De fleste av oss gjør vår livs investering når vi kjøper bolig. Det vil være synd om vi forvalter våre verdier på en slik måte at vi verdiforinger vår investering gjennom dårlig håndverk i det daglige, slik at våre leiligheter ikke øker i samme takt som verdistigningen i det markedet vi kan sammenligne oss med. Ingen ting blir gjort av seg selv. Som andelseier har vi rettigheter og plikter og bare gjennom å utøve disse har vi muligheter til å påvirke utviklingen. Ved deltakelse sikrer du dine verdier og du vil få en bedre pris for din bolig. Når man skal selge bolig er alltid nøkkelspørsmålet: Hva er boligen verdt? og ett svar på det er: Den er verdt akkurat det du har gjort den til! Nå skal det sies at ikke alle kjøpere er opptatt av miljøet i borettslaget, men potensielle merkostnader pga. dårlig indre- og ytre vedlikehold er de mer og mer oppmerksomme på. Styret planlegger årets aktiviteter fremover mot generalforsamlingen på vårparten. Den tradisjonelle vårdugnaden vil selvfølgelig være en av aktivitetene. Vi håper og tror at vi kan får til delaktiviteter gjennom engasjerte andelseierne som går sammen i grupper, i hvert enkelt trappeløp, for å vedlikeholde vegger, trappereproer, oa. Valgkomiteen som har ansvaret for å rekruttere medlemmer til styreverv vil sikkert være takknemlige for at enkeltpersoner melder seg for slike oppgaver. Med fare for å gjenta seg selv er det viktig at vi alle deltar etter evne og kunnskap slik at vi bruker alle våre ressurser til felles beste og vi fremstår som et sunt og godt borettslag. GJØR DINE PLIKTER OG FORTJEN DINE RETTIGHETER Styret har vakttelefon Telefontider: Mandag - fredag kl og kl Nedre Ravnåsen Borettslag 4

5 Vi ber alle beboere bruke dette nummeret istedenfor styremedlemmers privatnummer. Bruk også vakttelefon ved henvendelser angående fellesvaskeri, utleie av gjesterom og biltilhenger o.l. Normalt avholdes styremøter 2. tirsdag i måneden. Mandag uka før er det forberedende styremøte. Her er det mulighet for beboerne å møte representanter fra styret mellom kl 1900 og I rundskriv og på hjemmesiden vår kunngjør vi datoer for disse møtene. Styrerommet ligger i Ravnkroken 7, inngang i etasjen over gangplanet. Styrets postkasse står på gangplanet ved nr. 9. Borettslagets e-postadresse (til styret): Adressen til borettslagets hjemmeside: For tiden ingen hjemmeside Skråfoto hentet fra: Opplysningen1881.no Nedre Ravnåsen Borettslag 5

6 Generell informasjon om borettslaget Bakgrunn Nedre Ravnåsen Borettslag på Holmlia i Bydel Søndre Nordstrand i Oslo ble bygget av Oslo bolig og sparelag (OBOS) i De første beboerne flyttet inn høsten 1983, og det var arkitekt MNAL P. J. Eriksen og B. E. Knutsen stod for tegning av borettslaget. Det er totalt 109 enheter, fordelt på 3-5 roms solrike leiligheter. OBOS forvalter leilighetene, og er også borettslagets forretningsfører. Henvendelser om OBOS medlemskapet, eks. husleie, kontrakter, lover og regler m. m rettes til: OBOS Postboks 6666 St. Olavs plass 0129 OSLO Telefon: Fax: For regnskap og årsberetning se innkalling til siste generalforsamling (heftet) og internettsiden til borettslaget. Historie Navnet Holmlia ble til ved en sammenslåing av gårdsnavnet Holm og navnet på husmannsplassen Lia, som lå like ved stasjonen. De første boligblokkene i området ble reist i 1960-årene. Utbyggingen av Holmlia ble vedtatt i 1976: Holmlia Senter åpner Sloreåsen er innflyttingsklar årene: Hallagerbakken, Asperud, Lerdalstoppen, Skovbakken, Ravnåsen, Nordre Ås, Åsbråten, Toppåsen og Fjeldlund er innflyttingsklare boområder Holmlia stasjon åpner Holmlia tilhører bydel 15, Søndre Nordstrand, som i dag er et av Oslos største og nyeste boligområder. Holmliaområdet består av ca leiligheter og ca beboere. OBOS har stått for den største boligutbyggingen i området, med ca boliger. Holmlia er et resultat av en gjennomarbeidet planprosess hvor en ønsket å unngå mange av de problemene som man hadde opplevd i andre drabantbyer i Oslo. Dette har gitt utslag i utformingen av området. Holmlia ligger i kupert terreng og bebyggelsen består av lavblokker og rekkehus som er organisert i klynger. Mellom husklyngene er det beholdt vegetasjonsbelter. På denne måten har planleggerne av området greid å unngå det massive inntrykket som denne størrelsesorden lett kan gi. Gang- og sykkelstier mellom boligområdene er godt utbygget, og det er bilfrie områder rundt boligene. Den første innflyttingen fant sted i Nedre Ravnåsen Borettslag 6

7 Befolkningssammensetning Som tilfellet har vært ved en del andre drabantbyer, er andelen av barn og unge meget høy. Basert på aktuelle fødselstall er det sannsynlig at Holmlia også i tiden fremover vil være et "ungt" område. Det er også et område med et høyt antall fremmedspråklige beboere. Hver 4. innbygger er innvandret fra land utenom Vesten. Søndre Nordstrand bydel har i dag et innbyggertall på ca mennesker fra 60 forskjellige nasjoner. Det snakkes 124 ulike språk i bydelen. Teksten om Holmlias historie er hentet fra og Nedre Ravnåsen Borettslag 7

8 Beboerguide A - Å Avfall Husholdningsavfall kastes ved to deponier i borettslaget. Det første deponiet ligger ved gjesteparkeringsplassen. Her står det to containere, én for husholdningsavfall og én for papp/papir. Avfallet skal i henhold til Renholdsverkets forskrifter være forsvarlig emballert. Det andre deponiet ligger ved garasjeinnkjøringen. Her er det en innkastluke for husholdningsavfall til komprimator. Avfallet må pakkes godt inn, og alt flytende må tømmes. Komprimatoren presser avfallet sammen. I tillegg er det her et eget papp- og papirrom. Pappesker slås sammen eller rives opp før dette legges i containerne. Plastbelagt papir, gavepapir eller julepapir skal kastes i husholdningsavfallet. Avfallscontainere for storsøppel settes ut den andre tirsdagen annenhver måned; februar, april, juni, august, oktober og desember. Det blir satt ut én container ved innkjøringen til garasjen, ca. kl , og hentet inn påfølgende morgen. De som har hengerfeste på bilen anmodes om å bruke borettslagets henger og kaste avfallet gratis på Grønmo. Se Utlån av biltilhenger. Oslo kommune gjennomfører nå kildesortering i byen og implementerer bydel for bydel, fortløpende. Vårt borettslag vil bli berørt av dette i løpet av Sorteringsreglement vil bli utsendt i god tid før igangsettingen. For dere som går med tanker om å sette inn nytt kjøkken bør tenke på planløsningen i kjøkkenskapet for 3 forskjellige sorteringer. Det eksisterer skapinnredninger som har en løsning for dette. Spesialavfall (kjøleskap, fryser, malingsbokser, malerverktøy o.l.) skal leveres på kommunale anlegg. Det er ikke tillatt å montere matavfallskvern til utslagsvask/avløp, i henhold til Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten. Boder Hver leilighet disponerer bod enten innvendig over garasjeplan eller utvendige boder på gangplan. I tillegg finnes det felles sykkelboder på gangplan mellom 9/11, 17/19 og 25/27. Beboere i de øverste leilighetene er gitt mulighet for å disponere tidligere søppelboder på oversiden av borettslaget. Det er mulig for beboere å oppføre boder på terrassene. Beboere som ønsker slike boder må søke borettslaget om tillatelse, og vil få tilsendt godkjente tegninger. Den enkelte er ansvarlig for vedlikehold av disse bodene. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten brannslukkingsapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. Se også HMS - internkontroll. Nedre Ravnåsen Borettslag 8

9 Beboers egenkontroll av brannsikringsutstyr: Pulverapparatet må være plassert slik at det er lett tilgjengelig. To ganger i året skal apparatene snus opp/ned, og man skal kontrollere at pilen på manometeret står på det grønne feltet. På skumapparatet kontrolleres det at pilen på manometeret står på det grønne feltet. Røykvarsler: Hvert år skiftes batteriet, gjerne på en fast dato. Dersom man er sikker, kan varsleren kontrolleres ved å trykke på testknapp. Varsleren skal da aktiviseres. Hvis ikke må batteriet skiftes. Dugnader Den årlige vårdugnaden/rusken-aksjonen er vanligvis siste torsdagen i april. Det forventes da at hver husstand stiller med minst én person. Det kan være aktuelt å arrangere dugnad for andre arbeider i borettslaget. Dyrehold Beboere som har hund/katt må fylle ut erklæring om dyrehold og forplikter seg til å overholde reglene for dyrehold. Disse reglene er en del av husordensreglene. Felleskostnader (husleie) Felleskostnader (husleie) består av de tre komponentene kapitalkostnader, brensel (varmtvann og oppvarming) og øvrige felleskostnader. I borettslagsloven som gjelder fra august 2005 er begrepet husleie erstattet med felleskostnader. Dette fordi beboerne ikke leier boligen, men har borett. Kapitalkostnadene går til betaling av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Kapitalkostnadene avhenger av din andel av fellesgjelden. Brensel avhenger av størrelsen på leiligheten. Øvrige felleskostnader skal dekke vedlikehold, kommunale avgifter og alle øvrige kostnader til drift av borettslaget. Felleskostnadene forfaller til betaling den 1. i hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel. Fellesgjeld, individuell nedbetaling Borettslaget har inngått avtale om individualisert fellesgjeld eller individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN). Dette gir andelseieren mulighet til å nedbetale sin andel av fellesgjelden. Dersom borettslaget inngår fastrenteavtale med Husbanken vil det ikke være mulig å nedbetale andel fellesgjeld i den aktuelle perioden. Forsikringer Borettslagets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Den enkelte andelseier bør ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (utstyr/innredning det er naturlig å ta med seg når en flytter). Oppstår det skade i leiligheten meldes dette til Forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Sørg for å begrense skadeomfanget og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes. Nedre Ravnåsen Borettslag 9

10 Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring krever forsikringsselskapet en egenandel på kr Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. Generalforsamling Ordinær generalforsamling i borettslagets skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Ekstraordinær generalforsamling kan holdes etter nærmere regler. Se vedtektene. Innkallingen til generalforsamling inneholder blant annet borettslagets årsberetning og regnskap. HMS - internkontroll Internkontroll innebærer at boligselskapet/borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse, miljø og sikkerhet (HMS) å gjøre i boligselskapets regi. Dette dreier seg om elektriske anlegg og elektrisk utstyr, brann- og eksplosjonsvern, forurensning og arbeidsmiljø. Borettslaget må blant annet ha et kontrollsystem på brannvern og avholde jevnlige vernerunder. Borettslaget har etablert HMS internkontroll og satt dette i et system for periodisk kontroll og oppfølging. Styret v/styreleder er ansvarlig. Beboere bes kontakte styret ved mistanke om brudd på internkontrollforskriftene eller spørsmål om dette. Informasjon fra styret De informasjonskanalene styret bruker er rundskriv, beboermøter, denne brosjyren og oppslagstavle. Borettslaget har ingen hjemmeside i dag, men vurderer opprettelse av ny eller bruk av kabel-tv som informasjonskanal. Borettslagets e-postadresse er: Nøkler Nøkkelrekvisisjon kan fås ved henvendelse til OBOS Holmlia. Gebyr for dette er kr 300. Kostnaden for nøkkelen kommer i tillegg. Postkasseskilt Skiltet skal være svart med hvite bokstaver. Skiltets størrelse er 9,4 x 5,9 cm. Leverandør; Holmlia Farge & Interiør. Snømåking Borettslaget har inngått avtale med innleid firma om snømåking og sandstrøing av borettslagets veier og plasser, se Vaktmestertjeneste. Dette omfatter gangplan, tilkomst til garasjeanlegg og boder, samt stikkveier inn til borettslagets trappeganger på øvre og nedre plan. Beboerne må selv sørge for snømåking, isfjerning og strøing foran egen inngang og trapp over. Det må ikke benyttes sand eller vanlig salt til dette. Innenfor hver garasjedør står det i vinterhalvåret en beholder med godkjent salt som skal benyttes. Vær også forsiktig ved snømåking, slik at flisene Nedre Ravnåsen Borettslag 10

11 TV, radio, bredbånd og telefoni Multinett er borettslagenes eget selskap og har som formål å fremforhandle gode avtaler for beboerne på Holmlia. Per i dag har borettslaget avtale med Home Base på digital TV-grunnpakke, med mulighet for bestilling av egne kanaler. For nærmere informasjon om Home Bases tilbud, se enten eller Kundeservice og feilmeldingstjenesten til Home Base har telefonnummer: Multinett har også inngått avtale med Smartcall om levering av fasttelefoni og bredbånd gjennom telefoninettet. Telefoninettet eies av Multinett. Borettslaget har ingen avtaler med faste leverandører av telefoni og bredbåndstjenester. De kabelnettene tjenestene leveres gjennom er svært avanserte nett. Det er derfor viktig at du ikke gjør inngrep av noen art i nettet. Det unngår du ved ikke å ta dekselet av kontaktene i boligen din. Det gjelder både kabel-tv nettet og telefoninettet. Har du behov for å gjøre inngrep, kontakt autorisert installatør. Utleie av gjesterom Vi kan tilby overnatting for beboernes gjester. Hybelen befinner seg i hus nr. 23 på gåplannivå og består av ett soverom og toalettrom med dusjkabinett. Det er soveplass for en familie med to voksne og to barn. Hybelen er godt innredet med sofaer, sofabord, stoler, kommoder, garderobeskap og TV. Tilberedning av mat og røyking er ikke tillatt. Leien av gjesterommet er satt til kr 150 pr. døgn, kr 250 for helg og kr 700 for en uke (gjelder fra ). Prisene inkluderer bruk av strøm, varme og varmtvann. Henvendelse: Styremedlem Roar Buskoven, telefon Utlån av biltilhenger Borettslaget har kjøpt inn en biltilhenger for gratis utlån til beboerne. Hengeren har også en del tilleggsutstyr. Den vil stå parkert på en fast plass i garasjeanlegget og skal være låst. Beboerne låner hengeren på eget ansvar. Lån av henger bør planlegges og avtales innen rimelig tid; 2-3 dager på forhånd. Henvendelse: Styremedlem Roar Buskoven, telefon Utlån av verktøy og utstyr Borettslaget har anskaffet en del verktøy og utstyr (høytrykksspyler, helleløfter, stige, trillebår, raker, spader, hekkesaks m.m.). Dette kan lånes ut gratis ut til beboere. Utlånet er på eget ansvar. Henvendelse: Vakttelefon. Vaktmestertjeneste Holmlia Vaktmesterservice AS utfører vaktmestertjenester for borettslaget i henhold til egen instruks. Bestilling av arbeider som forutsettes belastet borettslaget må godkjennes av styret først. Beboer kan selvsagt bestille arbeider direkte fra vaktmester, men er da ansvarlig for å dekke kostnadene selv. Det er satt opp en postkasse til vaktmester ved papirrom, inngang garasje. Meldinger til vaktmester kan legges her. Det kan være meldinger om skader, manglende lys, snømåking, strøing mm. Nedre Ravnåsen Borettslag 11

12 Vakttelefon Styremedlemmer får veldig mange telefoner fra beboere om store og små problemer i borettslaget, til alle døgnets tider. Styret har anskaffet en vakttelefon: Vi ber alle beboere bruke dette nummeret istedenfor styremedlemmers privatnummer. I tillegg anmodes alle beboere om å respektere følgende telefontider: Mandag - fredag kl og kl Bruk gjerne styrets e-postadresse. Varme og vann Fjernvarmen produseres i forbrenningsanlegget på Klemetsrud. Viken Energi eier og driver dette anlegget. Til produksjon av denne energien benyttes avfall bl.a. fra vårt borettslag. Energien pumpes til mottaker i form av varmt vann på +110 til 130 C og omformes til radiatorvann og varmforbruksvann. Fjernvarmenettet befinner seg på nedsiden av borettslaget og ligger langs gangveien mot Gamlelinja. Varmesentralen hvor Viken Energi leverer fjernvarme ligger mellom oppgang 19 og 21 nederst på bakkenivå. Varmesentralen drives både av energileverandøren og borettslaget. Anlegget består av en varmeveksler for radiatoranlegg og en varmeveksler for produksjon av varmforbruksvann. Denne delen av installasjon kalles primærnett. Begge varmevekslerne med tilhørende utstyr, styreautomatikk og energimålesentralen eies av Viken Energi. Borettslaget er ansvarlig for vedlikehold av elektriske installasjoner, ventilasjon og sekundæranlegg. Sekundæranlegg består av sirkulasjonspumper for radiatoranlegg, sirkulasjonspumper for varmforbruksvann, ekspansjonsanlegg alle stengeventiler og ledningsnettet fra varmesentralen til stengeventilene i leilighetene. Nedre Ravnåsen Borettslag 12

13 Temperaturen på radiatoranlegget varierer fra +30 til 80 C, avhengig av utetemperaturen. En føler som er montert ute på veggen gir beskjed til reguleringssentralen hvor automatikken sørger for riktig temperatur på radiatorvannet. Varmforbruksvann skal ha en konstant temperatur på +65 C ut fra varmesentralen. Siden ledningsnettet går gjennom kaldt kryperom oppleves det i vinterperioden noe temperaturfall både på radiatorvann og forbruksvann. Ledningsnettet for sirkulasjon av forbruksvann er ikke bra nok. Varmtvannet slutter å sirkulere for langt unna noen av leilighetene. Derfor må noen beboere vente lenge for å få varmtvann ut av kranen. For øvrig betaler du som beboer for oppvarmingen via et fastbeløp i husleien. Men kostnaden til borettslaget avhenger av det samlede forbruket. Alle oppfordres derfor til å skru ned på radiatorene etter hvert som det blir varmere, istedenfor å "lufte ut" varmen. Normal innstilling på termostathode er mellom 3 og 4. Vedlikehold Vedlikeholdsansvaret, og ansvarsdelingen mellom borettslaget (fellesskapet) og den enkelte beboer, er nærmere beskrevet i vedtektenes pkt. 5. I forhold til tidligere lovverk og vedtekter er det her gjort vesentlige endringer. Den enkelte beboer anmodes derfor å sette seg nøye inn i vedtektene. For borettslagets vedlikeholdsbehov er det under utarbeidelse en vedlikeholdsplan som verktøy for planlegging av fremtidig vedlikehold og avsetting av midler til dette. Vektertjeneste Borettslaget har gjennom Stiftelsen Holmlia Nærmiljø avtale med Securitas om bomiljøvektertjeneste i borettslaget. Securitas går to runder i døgnet. Dersom du har behov for assistanse, ta kontakt på Ventilasjon Hver leilighet er tilknyttet et felles ventilasjonsanlegg som består av avtrekk med vifter plassert i garasje eller på tak. Viftene er tidsstyrt, slik at de går med halv hastighet om natten og midt på dagen. I leilighetene er de montert brannsikre og justerbare ventiler på bad, WC og kjøkken. I noen leiligheter er innvendige boder tilknyttet anlegget, mens de fleste leilighetene kun har en åpen ventil mot bakrom. For at ventilasjonsanlegget skal fungere etter sin hensikt er det viktig at ventiler i overkant av vinduene settes i åpen stilling. Ventilasjonsventilene kan justeres. Ventilene har en tendens til å samle fett (spesielt på kjøkken) og støv. Derfor bør ventilene av og til tas ned og rengjøres. Kontroller samtidig at ventilene lett kan beveges frå lukket til åpen stilling. Dersom dette ikke er tilfelle kan det tyde på at brannsikringen (smeltesikring) er defekt. Ventilen må da repareres eller skiftes. Det presiseres at det kun må benyttes godkjente ventiler med brannsikring. Nedre Ravnåsen Borettslag 13

14 Borettslagets faste tjenesteleverandører Funksjon: Firma: Kontaktperson: Telefon: Elektriker Kolbotn Elektro Rune Nerland Parkeringskontroll Eiendomskontroll Rørlegger Rørleggermester Bergersen Bergersen Vakthold Securitas bomiljøvekter Vaktmester Holmlia Vaktmesterservice Nedre Ravnåsen Borettslag 14

15 Husordensregler for NEDRE RAVNÅSEN BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling "Egen frihet slutter der andres begynner." INNLEDNING Når mennesker bor så tett sammen som i et borettslag som vårt, er det viktig at beboerne viser respekt både for fellesskapet og for hverandre. Det er nyttig å ha en del regler å forholde seg til, slik at alle vet hvilke krav som stilles, og hvilke rettigheter man har. Våre husordensregler skal være en hjelp til å ivareta både enkeltindividet og det totale bomiljøet. Hensikten med husordensreglene er å sikre ro, trivsel, trygghet og godt naboskap. Det er lagt vekt på individuell utfoldelse, samtidig som fellesskapet er søkt bevart. Husordensreglene er fastsatt med grunnlag i borettslagets vedtekter. Ifølge vedtektene skal andelseieren behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere. Eieren av leiligheten er også ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av husstanden og andre som gis tilgang til borettslagets område. Brudd på husordensreglene regnes som mislighold og kan i verste fall medføre pålegg om salg av andel, jfr. vedtektene pkt. 7-1 og ALMINNELIGE ORDENSREGLER a. Ro Leiligheten skal brukes slik at det ikke er til unødig sjenanse for andre. Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten fra kl 22:00 til kl 06:00. Spesielt støyende aktiviteter er ikke tillatt mellom kl 20:00 og kl 08:00, og på søn- og helligdager. Dersom man planlegger virksomhet som forventes å medføre mer støy enn vanlig, bør naboene varsles om dette på forhånd. Det vil blant annet være naturlig at man kontakter og informerer sine naboer ved eventuelle festligheter/sammenkomster. Varsling fritar imidlertid ikke fra overholdelse av ordensreglene. b. Sykling, ballspill og lek Sykling, ballspill o.l. er ikke tillatt på gågaten midt i borettslaget og i garasjeanlegget. c. Dører til fellesanlegg Dører til garasjeanlegget, felles boder, fellesrom og garasje-port skal alltid holdes låst. d. Trafikkregler Det er utarbeidet egne trafikkregler for borettslaget (parkering, garasje m.m.). Reglene er kunngjort i siste utgave av beboerbrosjyren. Styret vedtar eventuelle endringer og kunngjør disse gjennom rundskriv. Nedre Ravnåsen Borettslag 15

16 e. Lufting av klær Lufting, risting og tørking av klær, sengetøy og tepper skal utføres på en slik måte at det ikke er til sjenanse for naboer. f. Dyrehold Det er utarbeidet egne regler for dyrehold, se vedlegg. Beboere som har hund/katt må fylle ut erklæring om dyrehold og forplikter seg til å overholde reglene. 2. GRILLING Man bør være påpasselig med å plassere grillen slik at den ikke er til skade eller sjenanse for naboer. Beboerne anmodes om å bruke gassgrill eller elektrisk grill, istedenfor kullgrill. 3. FYRVERKERI Det er ikke tillatt å bruke fyrverkeri på borettslagets område. 4. W.C. Det må ikke kastes gjenstander i klosettet som tetter av-løpet. Uaktsomhet kan medføre erstatningsansvar. 5. AVFALL Avfall skal håndteres forsvarlig og etter de bestemmelser som styret til enhver tid fastsetter. Gjeldende regler er oppslått ved søppel- og avfallsdeponier. Reglene er inntatt i beboerhefte og rundskriv beskriver eventuelle endringer og innskjerpelser. 6. MELDINGER OG HENVENDELSER Meldinger til beboerne gjennom rundskriv eller oppslag gjelder på samme vis som husordensbestemmelser. Henvendelser som ønskes styrebehandlet må skje skriftlig til styret. Dette gjelder også eventuelle klager på husorden. Nedre Ravnåsen Borettslag 16

17 REGLER FOR DYREHOLD. 1. Dyr skal ikke ferdes fritt på borettslagets område. Denne bestemmelsen er å forstå som et supplement til de gjeldende båndtvangsbestemmelsene. 2. Hunder bør ikke føres i bånd av personer, som ikke er i stand til å kontrollere dyret eller påse at reglene for dyrehold blir fulgt. 3. Det er ikke tillatt å la dyr gjøre fra seg på borettslagets område, det være seg plener, sandkasser, gangveier, trappeoppganger og parkeringsplasser. 4. Dyreeier plikter å holde rent etter sine dyr også på egen eiendom, slik at dette ikke blir til ulempe for naboene. 5. Hunder som etterlates alene i leiligheten eller utendørs, skal være opplært til å være alene, slik at den ikke piper, gneldrer, eller på annen måte er til sjenanse for naboene. 6. Hunder som etterlates i egen hage uten oppsyn av eier, skal til enhver tid være bundet, slik at konflikt med forbipasserende unngås. 7. Husdyreier er ansvarlig for alle skader dyret gjør. 8. Overtredelse av reglene om husdyrhold er å betrakte som brudd på husordensreglene. 9. Brudd på husordensreglene regnes som mislighold og kan i verste fall medføre pålegg om salg av andel, jfr. vedtektene pkt. 7-1 og 7-2. Alle leietakere skal undertegne en erklæring der de bekrefter å ha gjort seg kjent med reglene for husdyrhold. Nedre Ravnåsen Borettslag 17

18 ERKLÆRING OM DYREHOLD Undertegnede forplikter seg til å overholde gjeldende regler for dyrehold i Nedre Ravnåsen Borettslag. Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som mitt/mine dyr måtte påføre person eller eiendom i borettslaget. Dersom det kommer klager over at mitt dyrehold sjenerer naboer eller andre ved lukt, bråk eller på annen måte, vil styret vurdere om klagene er berettigede og melde dette til dyreeier. Styret skal gjennom forhandlinger prøve å få til en minnelig ordning mellom partene. Dersom dette ikke kan oppnås, vil styret vurdere om dyreholdet er av en slik art at det må regnes som brudd på husordensreglene. Brudd på husordensreglene regnes som mislighold og kan i verste fall medføre pålegg om salg av andel, jfr. vedtektene pkt. 7-1 og 7-2. Oslo, den./.. Andelseier: Adresse: Nedre Ravnåsen Borettslag 18

19 Trafikkregler for NEDRE RAVNÅSEN BORETTSLAG Vedtatt i styresak 74/ Veier/Trafikkområde Som åpen kjørevei regnes bare veien opp fra Ravnåsveien til parkeringsplassen. Alle andre veier på borettslagets område er gangveier, og inngår i borettslaget ansvar for vedlikehold. 2. Bruk av veiene På alle veier gjelder hastighetsbegrensning. Se skilting. Følgende har rett til å kjøre på borettslagets veier: Beboere-håndverkere for av- og pålessing med stopp på maksimum 10 minutter. Vaktmestere, sykebiler, brannbiler o.s.v. Det gjøres unntak for flyttebiler, men det må sikres adkomst for nødkjøring. 3. Parkeringsregler For parkering utenfor oppmerkede parkeringsplasser må det innhentes skriftlig godkjenning. Campingvogner, vare- og båttilhengere, uregisterte kjøretøyer eller annet transportutstyr krever spesiell tillatelse fra styret. Beboere og besøkende til frivillighetssentralen, kan benytte ikke nummererte parkeringsplasser fra kl til kl. 1700, på virkedager. Lørdag til kl Søn./helligdager ikke tillatt. Det utleveres blokker med gjestebevis til beboere, som har ansvar for å utlevere disse til sine gjester. Med gjestebevis kan man disponere parkeringsplass i inntil 3 døgn. Utover dette må spesiell tillatelse innhentes fra styret/trafikkansvarlige. Håndverkere kan benytte gangvei for å sette fra seg utstyr og materialer. Det samme gjelder også for varetransport. Frivillighetssentralen disponerer 2 parkeringsplasser som er spesielt merket. Ved overtredelse av parkeringsreglene vil parkeringsselskapet utstede kontrollavgift og eventuelt iverksette borttauing for eiers regning og risiko. 4. Leie av faste plasser 15 parkeringsplasser er spesielt merket for utleie til beboere. Prisen er NOK 200,- per måned. Det er forskuddsbetaling og minimum leieperiode er et kvartal. Nedre Ravnåsen Borettslag 19

20 5. Garasje Garasjeplassene disponeres av den beboer som er tildelt plass etter retningslinjer nedenfor. Dog bemerkes at plassene er bygget og ment for parkering av kjøretøy og skal ikke nyttes til andre formål. Hensetting av uregistrerte kjøretøy er ikke tillatt uten styrets godkjenning. Parkering av kjøretøy som ikke er i kjørbar stand, krever spesiell tillatelse fra styret. Beboere som har fast garasjeplass, men som ikke benytter denne selv, oppfordres til å leie ut plassen til en annen beboer i borettslaget. Kan kunngjøres ved oppslag og/eller gjennom styrets rundskriv. Leieforholdet opphører når en av partene ønsker det, likevel senest når en av partene flytter ut av borettslagets leilighet. Den som disponerer garasjeplassen, har ansvaret for at plassnummer, dvs. eier/ leilighetens nummer, ikke er/blir fjernet fra plassen. Dersom nummer er fjernet må det påføres på nytt av leietakeren. Garasjeplasser som er ervervet knyttet til leilighet ved kjøp av denne, kan ikke omsettes. Det er tillatt å oppbevare ekstra hjulsett, spylervæske og eventuelt strøsand. All annen oppbevaring krever styrets godkjennelse. Det er ikke tillatt å legge noe på kabelbroene under taket. Brudd på dette kan medføre fjerning uten forvarsel og for eiers regning. Alle oppfordres til å påse at dører og port til garasjen til enhver tid er låst slik at uvedkommende ikke får adgang til lokalene. Unormale forhold rapporteres umiddelbart til vaktselskapet. Dersom fast plass er opptatt av uvedkommende, kontakt parkeringsselskapet. Kartutsnitt hentet fra Nedre Ravnåsen Borettslag 20

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtekter for Haukedalen Borettslag org nr 946975974 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. oktober 1971, med endringer 26. mai 1983, 25. mai 2000, 7. mai

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI Org. nr. 952771388

Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI Org. nr. 952771388 Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI Org. nr. 952771388 Vedtatt på ordinær generalforsamling den 13.06.2006. Endret ordinær generalforsamling 13.06.2007. Endret ordinær generalforsamling 10.06.2008.

Detaljer

Skrenten Borettslag. Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov trer i kraft 15.8.2005.

Skrenten Borettslag. Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov trer i kraft 15.8.2005. Vedtekter Skrenten Borettslag for Skrenten borettslag org nr 948 793 539 tilknyttet Møre og Romsdal boligbyggelag Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 09.04. 1999 sist endret den 16.04.2004.

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 09.04. 1999 sist endret den 16.04.2004. Vedtekter Vedtekter for Hovly borettslag org nr 853 954 292. Tilknyttet Hovly boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 09.04. 1999 sist endret den 16.04.2004. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011. VEDTEKTER for Klyve I borettslag, org nr. 933860140 tilknyttet Skien Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987,

Detaljer

Vedtekter. for. Skauen borettslag org nr 948 677 202. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. desember 1955, sist endret den 24.

Vedtekter. for. Skauen borettslag org nr 948 677 202. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. desember 1955, sist endret den 24. Vedtekter for Skauen borettslag org nr 948 677 202 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. desember 1955, sist endret den 24. mai 2005 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål Skauen borettslag

Detaljer

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011.

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. Vedtekter Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Storholtan borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649

Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649 Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649 vedtatt på ordinær generalforsamling den 30.mai 2007. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Haraløkka borettslag er et frittstående borettslag

Detaljer

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag,

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, Vedtekter for Elgfaret borettslag org nr 953 748 525. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20.04.1971, sist endret den 15/04 2004. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

1. Innledende bestemmelser

1. Innledende bestemmelser VEDTEKTER FOR A.S. SOMMERFRYDLØKKEN Vedtatt på generalforsamling 19.03.1945, 30.03.1960, 29.03.1979, 24.04.1987, 10.03.1993, 07.03.1995, 07.03.1997, 26.03.1998, 29.03.2001, 21.04.05, 4.4.2006 og endret

Detaljer

Vedtekter for Kråkåsen borettslag. Org. nr 952103059 - Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl.

Vedtekter for Kråkåsen borettslag. Org. nr 952103059 - Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtekter for Kråkåsen borettslag. Org. nr 952103059 - Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på generalforsamling 16.04.2013. Vedtatt på generalforsamlingen 05.05.2008. (Ifbm. sammenslåing av med Follo

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Lenvik kommune og har forretningskontor i Lenvik kommune.

(1) Borettslaget ligger i Lenvik kommune og har forretningskontor i Lenvik kommune. Vedtekter for Lundhaugen borettslag, SUS tilknyttet Boligbyggelaget Nord 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Lundhaugen borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett

Detaljer

VEDTEKTER. VOLDSDALSBERGA BORETTSLAG org nr. 991932968

VEDTEKTER. VOLDSDALSBERGA BORETTSLAG org nr. 991932968 VEDTEKTER for VOLDSDALSBERGA BORETTSLAG org nr. 991932968 sist endret den 16.06.2008 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Voldsdalsberga borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne

Detaljer

Vedtekter for Solvangen Borettslag I AL

Vedtekter for Solvangen Borettslag I AL Vedtekter for Solvangen Borettslag I AL (Vedtatt på konstituerende generalforsamling 30.12.1972 med endring vedtatt på generalforsamling 18.12.1975, 12.05.1998, 15.05.2001 og 10.05.06). 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtekter For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.09.65, sist endret den 20.05.15. 1. Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

org nr 948122561 tilknyttet Boligbyggelaget Romerike

org nr 948122561 tilknyttet Boligbyggelaget Romerike Vedtekter for LUNDSLØKKA Borettslag org nr 948122561 tilknyttet Boligbyggelaget Romerike Vedtektene er vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.06.1961 og sist endret i ordinær generalforsamling

Detaljer

Vedtekter. for B/L Tjensås III, org nr , tilknyttet Stavanger Boligbyggelag vedtatt på generalforsamling den

Vedtekter. for B/L Tjensås III, org nr , tilknyttet Stavanger Boligbyggelag vedtatt på generalforsamling den Vedtekter for B/L Tjensås III, org nr 951 412 201, tilknyttet Stavanger Boligbyggelag vedtatt på generalforsamling den Innhold 1 Innledende bestemmelser... 2 1-1 Formål... 2 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Stavanger kommune og har forretningskontor i Stavanger kommune.

(1) Borettslaget ligger i Stavanger kommune og har forretningskontor i Stavanger kommune. Vedtekter for borettslaget Auklend Vest org nr 955 044 894. Vedtatt på generalforsamling den 24.05.04. Sist endret 07.03.16. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Brl. Auklend Vest er et samvirkeforetak

Detaljer

Vedtekter for Sentralbadet borettslag

Vedtekter for Sentralbadet borettslag Vedtekter for Sentralbadet borettslag Vedtekter for Sentralbadet borettslag org.nr. 986 593 403. Vedtatt på ordinær generalforsamling 21.06.2006. Ved ordinær generalforsamling 31.05.2011 ble det vedtatt

Detaljer

Vedtekter. for. Bjørnefaret borettslag

Vedtekter. for. Bjørnefaret borettslag Vedtekter for Bjørnefaret borettslag Org nr 954 356 051 tilknyttet ROBO (Romerike Boligbyggelag), vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.5.1976, sist endret den 05/06 2012. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter. for. Klosterenga Borettslag org nr 946 738 808

Vedtekter. for. Klosterenga Borettslag org nr 946 738 808 Vedtekter for Klosterenga Borettslag org nr 946 738 808 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 6. november 1987, med endringer 19. april 2005, sist endret den 28. mai 2015 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. mars 1987, endret 4. april 1995 og sist endret på ordinær generalforsamling den 19. april 2007.

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. mars 1987, endret 4. april 1995 og sist endret på ordinær generalforsamling den 19. april 2007. Vedtekter for Mårskrenten borettslag org nr 947 714 643 tilknyttet Møre og Romsdal boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. mars 1987, endret 4. april 1995 og sist endret på ordinær

Detaljer

(2) Borettslaget er tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag som er forretningsfører.

(2) Borettslaget er tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag som er forretningsfører. Vedtekter for Othilienborg Borettslag org nr. 950.373.520 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling 28.05.1965, sist endret 12.06.2006. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter. For. Borettslaget Kollektivet org nr 950 009 845

Vedtekter. For. Borettslaget Kollektivet org nr 950 009 845 Vedtekter For Borettslaget Kollektivet org nr 950 009 845 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 18. desember 1973, sist endret den 26. april 2005 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål Borettslaget

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29. mai 1990, sist endret den 27. mars 2012

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29. mai 1990, sist endret den 27. mars 2012 Vedtekter for Kronstad Borettslag org nr 859 335 152 tilknyttet Stor-Bergen Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29. mai 1990, sist endret den 27. mars 2012 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Kongsberg kommune og har forretningskontor i Kongsberg kommune.

(1) Borettslaget ligger i Kongsberg kommune og har forretningskontor i Kongsberg kommune. NBBL-dok nr 2.02 Vedtekter For Solkollen borettslag org nr 912351637 Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på stiftelsesmøtet den 24.06.2013. * Sist endret etter ekstraordinær generalforsamling 07.05.2014.

Detaljer

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører.

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører. Vedtekter for Vestskrenten Borettslag org nr. 848205052 vedtatt på ordinær generalforsamling den 15.mai 2006 med endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 3. juni 2013 og på ordinær generalforsamling

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Gjøvik kommune og har forretningskontor i Gjøvik kommune.

(1) Borettslaget ligger i Gjøvik kommune og har forretningskontor i Gjøvik kommune. NBBL-dok nr 2.02 Sist revidert 23.08.2006 Vedtekter for tilknyttede borettslag Vedtekter for Greina borettslag (under oppføring) tilknyttet Gjøvik og Omegn boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøtet den

Detaljer

Side 24. Vedtekter. For. Tverrbakken borettslag org nr 948 539 101. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

Side 24. Vedtekter. For. Tverrbakken borettslag org nr 948 539 101. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Side 24 Vedtekter For Tverrbakken borettslag org nr 948 539 101 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på generalforsamling den 16. oktober 1970, sist endret den 25. mai 2004 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter Tillertunet 3 Borettslag

Vedtekter Tillertunet 3 Borettslag Vedtekter Tillertunet 3 Borettslag 1. Innledene bestemmelser Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 28.11.2005. 1.1 Formål Tillertunet 3 Borettslag er et andelslag bestående av i alt 20 andeler som

Detaljer

V E D T E K T E R F O R

V E D T E K T E R F O R V E D T E K T E R F O R BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. II A Org. nr. 953475294 Endret på ordinær generalforsamling 28.04.1992 Endret på ordinær generalforsamling 04.05.2004 Endret på ordinær generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for Sandefjordgata 3 Borettslag Org. nr

Vedtekter for Sandefjordgata 3 Borettslag Org. nr Vedtekter for Sandefjordgata 3 Borettslag Org. nr. 951921181 Endret på ordinær generalforsamling 15.04.2013 Vedtatt navneendring på generalforsamling den 20. mai 2008 Revidert på ordinær generalforsamling

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune.

(1) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune. Vedtekter for Storaneset borettslag org nr. 00950796316 tilknyttet Stor-Bergen boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.desember 1971, revidert den 11. mai 2002. Endringen gis virkning

Detaljer

Vedtekter. For. Kantarellen borettslag org nr 947 138 081

Vedtekter. For. Kantarellen borettslag org nr 947 138 081 Vedtekter For Kantarellen borettslag org nr 947 138 081 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 2. februar 1988, sist endret den 4. juni 2013 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål Kantarellen borettslag

Detaljer

Vedtekter for Lørenkvartalet Borettslag. Vedtatt på stiftelsesmøte 13.11.2008

Vedtekter for Lørenkvartalet Borettslag. Vedtatt på stiftelsesmøte 13.11.2008 Vedtekter for Lørenkvartalet Borettslag. Vedtatt på stiftelsesmøte 13.11.2008 Endret i e.o. generalforsamling 03.09.09. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NAVN, LAGSFORM, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR...1 1.1 Formål...1

Detaljer

VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET BAGLERBYEN ORG. NR

VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET BAGLERBYEN ORG. NR VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET BAGLERBYEN ORG. NR. 990 469 369 Vedtatt på stiftelsesmøte den 22.09.2006. Endret på ekstraordinær generalforsamling 19.01.2007. Endret på ordinær generalforsamling 26.02.2008.

Detaljer

Vedtekter. for Søndre Flatåsen Borettslag Borettslag org nr tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag

Vedtekter. for Søndre Flatåsen Borettslag Borettslag org nr tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag Vedtekter for Søndre Flatåsen Borettslag Borettslag org nr. 953 358 263 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling 14.05.1980 sist endret 24.05.2005 (ikrafttredelse

Detaljer

Vedtekter for frittstående borettslag

Vedtekter for frittstående borettslag Klientnr. 1261 Vedtekter for frittstående borettslag For INDRE HAVNEBY BORETTSLAG stiftet 29.09.17. Organisasjonsnummer XXX XXX XXX Forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på konstituerende generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLINKEN TJØME BORETTSLAG (UNDER STIFTELSE) org. nr: XXXXXXXXXX. tilknyttet

VEDTEKTER FOR BLINKEN TJØME BORETTSLAG (UNDER STIFTELSE) org. nr: XXXXXXXXXX. tilknyttet VEDTEKTER FOR BLINKEN TJØME BORETTSLAG (UNDER STIFTELSE) org. nr: XXXXXXXXXX tilknyttet TØNSBERG NØTTERØY BOLIGBYGGELAG vedtatt på konstituerende generalforsamling den XXXXXXXXX, sist endret den XXXXXXXXXXX,

Detaljer

Vedtekter for Glostrupveien Borettslag

Vedtekter for Glostrupveien Borettslag Vedtekter for Glostrupveien Borettslag org nr 948 414 929 tilknyttet Boligbyggelaget Romerike Vedtektene er vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.august 1971 og sist endret på ordinær generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER. For Løvåshagen Borettslag org.nr. 992 683 007. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøte 18.4.2008

VEDTEKTER. For Løvåshagen Borettslag org.nr. 992 683 007. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøte 18.4.2008 VEDTEKTER For Løvåshagen Borettslag org.nr. 992 683 007 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøte 18.4.2008 Endret 16.3.2009, sist endret 18.04.2012. Borettslagets navn skal være Løvåshagen

Detaljer

Vedtekter for Einerhålå Borettslag org nr tilknyttet Sandnes Boligbyggelag vedtatt på ekstraordinærgeneralforsamling den

Vedtekter for Einerhålå Borettslag org nr tilknyttet Sandnes Boligbyggelag vedtatt på ekstraordinærgeneralforsamling den Vedtekter for Einerhålå Borettslag org nr. 947 181 408 tilknyttet Sandnes Boligbyggelag vedtatt på ekstraordinærgeneralforsamling den 12.12.2006 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål (1) Einerhålå borettslag

Detaljer

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.03.1969, sist endret den 17.3.

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.03.1969, sist endret den 17.3. Vedtekter for Dyrgrav borettslag org nr 953 413 590. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.03.1969, sist endret den 17.3.2015 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Tønsberg kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Tønsberg kommune. Vedtekter For VESTSKOGEN borettslag org nr 948 010 070 vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. februar 1965 med endringer vedtatt på generalforsamling den 9. juni 2005 og 5. mai 2010. Revidert

Detaljer

Vedtekter for Alaskasvingen borettslag

Vedtekter for Alaskasvingen borettslag Vedtekter for Alaskasvingen borettslag 1. Innledende bestemmelser 1-1 Navn 1-2 Formål Borettslaget skal hete Alaskasvingen borettslag. Alaskasvingen borettslag er et andelslag som har til formål å gi andelseierne

Detaljer

Vedtekter for Engelsborg borettslag. Vedtatt på generalforsamling

Vedtekter for Engelsborg borettslag. Vedtatt på generalforsamling Vedtekter for Engelsborg borettslag Vedtatt på generalforsamling 20.05.2015 Vedtekter for Engelsborg borettslag Organisasjonsnummer 948 322 536, vedtatt på ordinær generalforsamling den 20.05.2015. 1.

Detaljer

Vedtekter for Ammerudsletta Borettslag Org. nr

Vedtekter for Ammerudsletta Borettslag Org. nr 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Vedtekter for Ammerudsletta Borettslag Org. nr. 955362128 Vedtatt på generalforsamling den 06.04.2006 Endret på generalforsamling 12.04.2007 Endret på generalforsamling

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Hamar kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Hamar kommune. Vedtekter for Vega borettslag org nr 950 129 980 vedtatt på ordinær generalforsamling den 23.april 2013. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Vega borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

vedtatt på stiftelsesmøtet den , sist endret den

vedtatt på stiftelsesmøtet den , sist endret den NBBL-dok nr 2.03 Sist revidert 05.11.2015 Vedtekter for frittstående borettslag Vedtekter for Strømmen Studio borettslag org nr 991 075 941 vedtatt på stiftelsesmøtet den 28.02.2007, sist endret den 05.11.2015.

Detaljer

VEDTEKTER. for. A/L NYBORG BORETTSLAG Org.nr. 855003252

VEDTEKTER. for. A/L NYBORG BORETTSLAG Org.nr. 855003252 VEDTEKTER for A/L NYBORG BORETTSLAG Org.nr. 855003252 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22. mai 1962 sist endret den 22. mars 2006 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Nyborg Borettslag

Detaljer

Vedtekter. for Furumoen borettslag org nr 953 875 500. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag,

Vedtekter. for Furumoen borettslag org nr 953 875 500. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, Vedtekter for Furumoen borettslag org nr 953 875 500. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 25.02.1975, sist endret den 19.03.2014. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Moss kommune og har forretningskontor i Moss kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Moss kommune og har forretningskontor i Moss kommune. Mønsterdokument fra NBBL 19.01.2004 Vedtekter for Skredderåsen borettslag org nr 948 863 057 tilknyttet Moss Boligbyggerlag vedtatt på generalforsamling den 29/4-2004 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Pynten borettslag org nr vedtatt på generalforsamling den Endret og

Vedtekter for Pynten borettslag org nr vedtatt på generalforsamling den Endret og Vedtekter for Pynten borettslag org nr 948976242 vedtatt på generalforsamling den 26.04.2006. Endret 19.04.2012 og 25.04.2013. 1. Innledende bestemmelser... 3 1-1 Formål... 3 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel

Detaljer

Vedtekter for Ullern Park Borettslag Org. nr

Vedtekter for Ullern Park Borettslag Org. nr Vedtekter for Ullern Park Borettslag Org. nr. 987979291 Vedtatt på ordinær generalforsamling den 29.5.2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 09.05.2012 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Ullern

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling dd.mm.åååå

Vedtatt på konstituerende generalforsamling dd.mm.åååå VEDTEKTER FOR Skipperhuset borettslag Org. nr. SUS Vedtatt på konstituerende generalforsamling dd.mm.åååå 1. Innledende bestemmelser 1-1 Navn 1-2 Formål Borettslaget skal hete Skipperhuset borettslag.

Detaljer

Vedtekter. For Fuglemyra borettslag org nr vedtatt på generalforsamling den og

Vedtekter. For Fuglemyra borettslag org nr vedtatt på generalforsamling den og Vedtekter For Fuglemyra borettslag org nr. 952358154. vedtatt på generalforsamling den 04.05.2006 og 02.05.2013 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Fuglemyra borettslag er et samvirkeforetak som har

Detaljer

Vedtekter for Sletta Borettslag

Vedtekter for Sletta Borettslag Vedtekter for Sletta Borettslag org. nr 948534320. tilknyttet Boligbyggelaget Romerike sist endret den 29.03.2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Sletta Borettslag er et samvirkeforetak som har

Detaljer

Innledende bestemmelser... 1 Aksjekapital og aksjeeiere... 1 Borett og bruksoverlating... 2 Vedlikehold... 2 Pålegg om salg og fravikelse...

Innledende bestemmelser... 1 Aksjekapital og aksjeeiere... 1 Borett og bruksoverlating... 2 Vedlikehold... 2 Pålegg om salg og fravikelse... VEDTEKTER a/s SOMMERFRYDLØKKEN 1. Innledende bestemmelser... 1 1-1 Formål... 1 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold... 1 2. Aksjekapital og aksjeeiere... 1 2-1 Aksjer og aksjeeiere...

Detaljer

Vedtekter. for. Nebbejordet Borettslag org nr Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

Vedtekter. for. Nebbejordet Borettslag org nr Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtekter for Nebbejordet Borettslag org nr 950 280 166 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 28. desember 1982, med senere endringer og sist endret 27. mars 2012.

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Boxbo

Vedtekter for Borettslaget Boxbo Vedtekter for Borettslaget Boxbo Org.nr.: 987 142 731 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Boxbo gnr. 53 bnr. 203 snr: 104 i Trondheim kommune er et samvirkeforetak som har til formål å gi

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Hamar kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Hamar kommune. Vedtekter For Klukhagan borettslag org nr 986 864 237 vedtatt på ordinær generalforsamling den 18.04.2013. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Klukhagan borettslag er et samvirkeforetak som har til formål

Detaljer

Vedtekter for. Borettslaget Christian Kroghs gate 30

Vedtekter for. Borettslaget Christian Kroghs gate 30 Vedtekter for Borettslaget Christian Kroghs gate 30 (etter endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14.05.2008) 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Christian Kroghs gate 30, gnr. 208

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Olsgård II Borettslag, org nr. 950221933 tilknyttet Tromsø BBL vedtatt på konstituerende generalforsamling den 26.juni 1969, sist endret den 28.04.11. Ikrafttredelse fra samme dato Lov om

Detaljer

VEDTEKTER. for Bodøsjøen borettslag ( org nr. 851916822 ) tilknyttet Bodø boligbyggelag.

VEDTEKTER. for Bodøsjøen borettslag ( org nr. 851916822 ) tilknyttet Bodø boligbyggelag. VEDTEKTER for Bodøsjøen borettslag ( org nr. 851916822 ) tilknyttet Bodø boligbyggelag. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 28.12.1972, endret 28.04.05, 26.04.12, sist endret 29.05.13. Vedtektene

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Trondheim kommune og har forretningskontor i Trondheim kommune.

(1) Borettslaget ligger i Trondheim kommune og har forretningskontor i Trondheim kommune. VEDTEKTER Vedtekter for borettslaget Innherredsveien 58-60 org.nr. 976 002 008. Vedtatt på ordinær generalforsamling 04.12.2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 29.10.2009. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Lohøgda Borettslag s.312. Vedtekter

Lohøgda Borettslag s.312. Vedtekter 1. Innledende bestemmelser Vedtekter for Lohøgda borettslag org nr 850 429 162 vedtatt på ordinær generalforsamling den 10. mai 2006 med endringer 3. juni 2013, 2. juni 2014, 3.juni 2015 og 31.mai 2017.

Detaljer

Vedtekter. For Ålesundgata 3 borettslag org nr vedtatt på ordinær generalforsamling den

Vedtekter. For Ålesundgata 3 borettslag org nr vedtatt på ordinær generalforsamling den Vedtekter For Ålesundgata 3 borettslag org nr. 848427802 vedtatt på ordinær generalforsamling den 05.05.2008. 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål Ålesundgata 3 borettslag er et samvirkeforetak som har

Detaljer

TRONDHJEMS KOOPERATIVE BOLIGSELSKAP BORETTSLAG

TRONDHJEMS KOOPERATIVE BOLIGSELSKAP BORETTSLAG Vedtekter Vedtekter for Trondhjems Kooperative Boligselskap Borettslag org.nr. 953 683 636. Vedtatt på ordinær selskapsforsamling 5 juni 2014. 1. Innledende bestemmelser 1 1 Formål (1) Trondhjems Kooperative

Detaljer

Vedtekter. for Mellomenga Borettslag org nr 947853805. vedtatt på generalforsamling den 25.04.06. sist endret: 09.05.12, 07.05.2013 og 06.05.

Vedtekter. for Mellomenga Borettslag org nr 947853805. vedtatt på generalforsamling den 25.04.06. sist endret: 09.05.12, 07.05.2013 og 06.05. Vedtekter for Mellomenga Borettslag org nr 947853805. vedtatt på generalforsamling den 25.04.06. sist endret: 09.05.12, 07.05.2013 og 06.05.2014 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Mellomenga Borettslag

Detaljer

Vedtekter for Myra borettslag

Vedtekter for Myra borettslag Vedtekter for Myra borettslag Org nr 947 122 363, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 6.3.1985, sist endret den 10.04.2010. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Myra borettslag er et samvirkeforetak

Detaljer

skredbakka Vedtekter

skredbakka Vedtekter skredbakka BORETTSLAGET http://www.borettslag.net/skredbakka Vedtekter for B/L Skredbakka, org nr 951 271 470, tilknyttet Stavanger Boligbyggelag, vedtatt på generalforsamling den 08.04.2010. (1) Innledende

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE HANSMARK BORETTSLAG ORG. NR Vedtatt dato: Endret dato: pkt. 3

VEDTEKTER FOR VESTRE HANSMARK BORETTSLAG ORG. NR Vedtatt dato: Endret dato: pkt. 3 VEDTEKTER FOR VESTRE HANSMARK BORETTSLAG ORG. NR. 985 862 338 Vedtatt dato: 02.05.06 Endret dato: 27.06.06 10.06.09 pkt. 3 1. Innledende bestemmelser 1.1 Navn 1.2 Formål Borettslaget skal hete Vestre Hansmark

Detaljer

for Valdresgata borettslag org nr vedtatt på ordinær generalforsamling den med senere endringer.

for Valdresgata borettslag org nr vedtatt på ordinær generalforsamling den med senere endringer. Vedtekter for Valdresgata borettslag org nr 946827908 vedtatt på ordinær generalforsamling den 6. 6.2013 med senere endringer. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Valdresgata borettslag er et samvirkeforetak

Detaljer

VEDTEKTER. 1 2 Forretningskontor. forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

VEDTEKTER. 1 2 Forretningskontor. forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. VEDTEKTER for Plogveien borettslag S. 171 org. nr. 954570738. Vedtatt på ordinær generalforsamling 27. april 2006. Endret på ordinær generalforsamling 25. april 2013 1. Innledende bestemmelser. 1 1 Formål.

Detaljer

- 1 - 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Selskapet ligger i Oslo kommune og har forretningskontor i Oslo kommune.

- 1 - 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Selskapet ligger i Oslo kommune og har forretningskontor i Oslo kommune. - 1 - Vedtekter for Nygårdkollen Boligaksjeselskap, org nr 933 200 000 Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 5. september 2007 Endret på ordinær generalforsamling 26.05.2009 Endret på ordinær

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter For Rognerud borettslag org nr. 950 390 158 vedtatt på ordinær generalforsamling den 6. juni 2006 med endringer i generalforsamling 11. juni 2007. Vedtatt på ordinær generalforsamling den 07.05.13

Detaljer

Vedtekter. for Tagtvedt II borettslag org. nr tilknyttet Larvik boligbyggelag,

Vedtekter. for Tagtvedt II borettslag org. nr tilknyttet Larvik boligbyggelag, Vedtekter for Tagtvedt II borettslag org. nr. 953 361 582 tilknyttet Larvik boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 05.021981, sist endret 29.08.2016 1. Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Hamar kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Hamar kommune. Vedtekter for Snekkerstua borettslag org nr 965 021 582. Vedtatt i ordinær generalforsamling den 15. april 2013. Revidert i ordinær generalforsamling 23. mars 2017. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Keyserløkka Øst borettslag org nr: vedtatt på ordinær generalforsamling den , , og

Vedtekter for Keyserløkka Øst borettslag org nr: vedtatt på ordinær generalforsamling den , , og Vedtekter for Keyserløkka Øst borettslag org nr: 950 158 506 vedtatt på ordinær generalforsamling den 12.05.2011, 14.5.2013, 02.05.2016 og 4.5.2017. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Keyserløkka Øst

Detaljer

Vedtekter. for Skogheim Borettslag org nr. 948 703 118 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag

Vedtekter. for Skogheim Borettslag org nr. 948 703 118 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag Vedtekter for Skogheim Borettslag org nr. 948 703 118 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling 05.05.1977 sist endret 28.04.2005 (ikrafttredelse fra 15.08.05).

Detaljer

Vedtekter. for Hannestad Terrasse borettslag org nr 953546795 vedtatt på ordinær generalforsamling den 11.5.2006

Vedtekter. for Hannestad Terrasse borettslag org nr 953546795 vedtatt på ordinær generalforsamling den 11.5.2006 Vedtekter for Hannestad Terrasse borettslag org nr 953546795 vedtatt på ordinær generalforsamling den 11.5.2006 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Hannestad Terrasse borettslag er et samvirkeforetak

Detaljer

Vedtekter for Neslia Borettslag

Vedtekter for Neslia Borettslag Vedtekter for Neslia Borettslag org nr 968 597 531. tilknyttet Boligbyggelaget Romerike vedtatt på konstituerende generalforsamling 26.mars 1998, sist endret på ordinær generalforsamling den 13.mars 2012.

Detaljer

for Skillebekken Borettslag, Org. nr Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den med endringer og

for Skillebekken Borettslag, Org. nr Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den med endringer og 5606 Vedtekter for Skillebekken Borettslag, Org. nr. 888 437 592 Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 12.10.2006 med endringer 26.04.2007 og 28.09.2010 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Skillebekk

Detaljer

Vedtekter. for Fløentoppen Borettslag org nr 887402612. tilknyttet. Vestlandske Boligbyggelag

Vedtekter. for Fløentoppen Borettslag org nr 887402612. tilknyttet. Vestlandske Boligbyggelag Vedtekter for Fløentoppen Borettslag org nr 887402612 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 7. oktober 2004, sist endret den 10.6.2008 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtatt på ordinær generalforsamling den 09.mai 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 22.mai 2007 og 14. mai 2013.

Vedtatt på ordinær generalforsamling den 09.mai 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 22.mai 2007 og 14. mai 2013. Vedtekter for Fagerholt Borettslag org nr 950266287 Vedtatt på ordinær generalforsamling den 09.mai 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 22.mai 2007 og 14. mai 2013. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter t Ny Lov for Skolegata 4 ABC borettslag Org. nr. 993305707

Vedtekter t Ny Lov for Skolegata 4 ABC borettslag Org. nr. 993305707 Vedtekter t Ny Lov for Skolegata 4 ABC borettslag Org. nr. 993305707 1. Innledende bestemmelser Vedtatt i stiftelsesmøtet den 15.10.08. 1-1 Formål Skolegata 4 ABC borettslag er et samvirkeforetak som har

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslagets har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslagets har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Stubberudlia Borettslag org nr 850373612 vedtatt på ordinær generalforsamling den 29.05.2006. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stubberudlia Borettslag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Vedtekter. for Solhøgda borettslag org nr 950 130 156 vedtatt på ordinær generalforsamling den 24.05.2006 med siste endringer 19.05.2014.

Vedtekter. for Solhøgda borettslag org nr 950 130 156 vedtatt på ordinær generalforsamling den 24.05.2006 med siste endringer 19.05.2014. 1 Solhøgda Borettslag Vedtekter for Solhøgda borettslag org nr 950 130 156 vedtatt på ordinær generalforsamling den 24.05.2006 med siste endringer 19.05.2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Solhøgda

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 6.juni 1951, sist endret den 28.april 2005

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 6.juni 1951, sist endret den 28.april 2005 Vedtekter for Fløenmarken Boliglag AS, org nr 930558664 vedtatt på konstituerende generalforsamling den 6.juni 1951, sist endret den 28.april 2005 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Fløenmarken Boliglag

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØREN TORG BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR LØREN TORG BORETTSLAG VEDTEKTER FOR LØREN TORG BORETTSLAG vedtatt på stiftelsesmøtet den 08.02.08, med endringer i ekstraordinær generalforsamling 7. september 2011. Endringer på generalforsamling 7.mai 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslagets har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslagets har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Østmarka borettslag Borettslaget er registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 950467223 og ligger i Østensjø bydel i Oslo kommune. Borettslaget har 172 andelsleiligheter

Detaljer

Vedtekter for Det Glade Kvartal 2 Borettslag - Org. nr

Vedtekter for Det Glade Kvartal 2 Borettslag - Org. nr Vedtekter for Det Glade Kvartal 2 Borettslag - Org. nr. 888 403 132 Vedtatt på ordinær generalforsamling den 13.06.2006. Endret på ordinær generalforsamling 23.04.2008 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål

Detaljer

Vedtekter. for. Ryenberget borettslag org nr Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

Vedtekter. for. Ryenberget borettslag org nr Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtekter for Ryenberget borettslag org nr 950 285 125 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20.april 1978, sist endret den 22. mai 2008 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for SmartApart 2 Borettslag Org. nr

Vedtekter for SmartApart 2 Borettslag Org. nr Vedtekter for SmartApart 2 Borettslag Org. nr. 990500843 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 18.10.2006. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål SmartApart 2 Borettslag er et samvirkeforetak

Detaljer

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag,

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, Vedtekter for Svartås borettslag org nr 954 057 844. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.04.1971, sist endret den 26.03.2014. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22. juni 1976, , , , , , sist endret den

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22. juni 1976, , , , , , sist endret den Vedtekter for Bekkjarvikveien borettslag org nr 951658502 tilknyttet Vestlandske boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22. juni 1976, 20.6.78, 27.5.91, 14.6.93, 14.04.05, 22.04.14,

Detaljer

Vedtekter. for Utsikten borettslag org nr Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag,

Vedtekter. for Utsikten borettslag org nr Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, Vedtekter for Utsikten borettslag org nr 954 112 705. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20.04.1971, sist endret den 21.03.2013. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtatt i stiftelsesmøtet 14. oktober Sist endret på generalforsamling

Vedtatt i stiftelsesmøtet 14. oktober Sist endret på generalforsamling Vedtekter for Ellipsen borettslag, org nr 997 523 385 Vedtatt i stiftelsesmøtet 14. oktober 2011. Sist endret på generalforsamling 19.02.2013. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål (1) Ellipsen borettslag

Detaljer

Vedtekter. 1. Innledende bestemmelser

Vedtekter. 1. Innledende bestemmelser Vedtekter For Lerdal Borettslag org nr. 947965107 vedtatt på ordinær generalforsamling den 23.05.2006 Endret på ordinær generalforsaling 22.04.2008, 23.04.2009 og 18.04.2013. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer