Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag"

Transkript

1 Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

2 Innholdsfortegnelse: Informasjon om styret 4 Generell informasjon om borettslaget 6 Bakgrunn 6 Histoie 6 Beboerguide A Å 8 Avfall 8 Boder 8 Brannsikringsutstyr 8 Dugnader 9 Dyrehold 9 Felleskostnader (husleie) 9 Forsikringer 9 Generalforsamling 10 HMS-internkontroll 10 Informasjon fra styret 10 Nøkler 10 Postkasseskilt 10 Snømåking 10 TV, radio, bredbånd og telefoni 11 Utleie av gjesterom 11 Utlån av biltilhenger 11 Utlån av verktøy og utstyr 11 Vaktmestertjeneste 11 Vakttelefon 12 Varme og vann 12 Vedlikehold 13 Vektertjeneste 13 Ventilasjon 13 Borettslagets faste tjenesteleverandører 14 Husordensregler 15 Trafikkregler 19 Vedtekter 21 Nedre Ravnåsen Borettslag 2

3 Kjære beboer, Den første beboerbrosjyren, utgitt i desember 2006, er godt mottatt hos våre beboere. En del informasjon i forrige brosjyre er for lengst gått ut på dato. Denne brosjyren er oppdatert pr. 1. november Endringer vil bli kunngjort i rundskriv og protokoller fra generalforsamling. Det er derfor viktig at slik informasjon leses og tas vare på. Vårt ønske er at heftet skal være et fint redskap og verktøy for å hjelpe deg til svar du måtte ha om vedlikehold, ordensregler, kontaktpersoner, vår historie og annen informasjon. Tanken er at dette skal være en levende brosjyre som vi fremover skal oppdatere etter behov. Brosjyren skal gis ut til nye beboere, for å gjøre det lettere for dem å finne frem i etableringsfasen. Borettslagets styre er valgt av dere gjennom den årlige ordinære generalforsamlingen. Den enkelte av dere har derfor mulighet for å påvirke hvordan borettslaget skal drives og utvikles. Benytte denne sjansen. I henhold til borettslagets vedtekter skal styret lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Dette og flere detaljer om borettslaget og styrets oppgaver og ansvar finner dere i dette heftet. Holmlia, november Per Jørgen Sundstrøm Styreleder Nedre Ravnåsen Borettslag 3

4 Informasjon om styret Styrets sammensetning i perioden : Se innkalling til siste generalforsamling samt protokoll fra samme for å se hvem som er borettslagets tillitsvalgte. Generelle kommentarer til virksomheten. For et borettslag er det viktig at alle andelseiere engasjerer seg for å skape et godt bomiljø, at vi har kontroll med vedlikeholdet og opprettholder en god økonomi. De fleste av oss gjør vår livs investering når vi kjøper bolig. Det vil være synd om vi forvalter våre verdier på en slik måte at vi verdiforinger vår investering gjennom dårlig håndverk i det daglige, slik at våre leiligheter ikke øker i samme takt som verdistigningen i det markedet vi kan sammenligne oss med. Ingen ting blir gjort av seg selv. Som andelseier har vi rettigheter og plikter og bare gjennom å utøve disse har vi muligheter til å påvirke utviklingen. Ved deltakelse sikrer du dine verdier og du vil få en bedre pris for din bolig. Når man skal selge bolig er alltid nøkkelspørsmålet: Hva er boligen verdt? og ett svar på det er: Den er verdt akkurat det du har gjort den til! Nå skal det sies at ikke alle kjøpere er opptatt av miljøet i borettslaget, men potensielle merkostnader pga. dårlig indre- og ytre vedlikehold er de mer og mer oppmerksomme på. Styret planlegger årets aktiviteter fremover mot generalforsamlingen på vårparten. Den tradisjonelle vårdugnaden vil selvfølgelig være en av aktivitetene. Vi håper og tror at vi kan får til delaktiviteter gjennom engasjerte andelseierne som går sammen i grupper, i hvert enkelt trappeløp, for å vedlikeholde vegger, trappereproer, oa. Valgkomiteen som har ansvaret for å rekruttere medlemmer til styreverv vil sikkert være takknemlige for at enkeltpersoner melder seg for slike oppgaver. Med fare for å gjenta seg selv er det viktig at vi alle deltar etter evne og kunnskap slik at vi bruker alle våre ressurser til felles beste og vi fremstår som et sunt og godt borettslag. GJØR DINE PLIKTER OG FORTJEN DINE RETTIGHETER Styret har vakttelefon Telefontider: Mandag - fredag kl og kl Nedre Ravnåsen Borettslag 4

5 Vi ber alle beboere bruke dette nummeret istedenfor styremedlemmers privatnummer. Bruk også vakttelefon ved henvendelser angående fellesvaskeri, utleie av gjesterom og biltilhenger o.l. Normalt avholdes styremøter 2. tirsdag i måneden. Mandag uka før er det forberedende styremøte. Her er det mulighet for beboerne å møte representanter fra styret mellom kl 1900 og I rundskriv og på hjemmesiden vår kunngjør vi datoer for disse møtene. Styrerommet ligger i Ravnkroken 7, inngang i etasjen over gangplanet. Styrets postkasse står på gangplanet ved nr. 9. Borettslagets e-postadresse (til styret): Adressen til borettslagets hjemmeside: For tiden ingen hjemmeside Skråfoto hentet fra: Opplysningen1881.no Nedre Ravnåsen Borettslag 5

6 Generell informasjon om borettslaget Bakgrunn Nedre Ravnåsen Borettslag på Holmlia i Bydel Søndre Nordstrand i Oslo ble bygget av Oslo bolig og sparelag (OBOS) i De første beboerne flyttet inn høsten 1983, og det var arkitekt MNAL P. J. Eriksen og B. E. Knutsen stod for tegning av borettslaget. Det er totalt 109 enheter, fordelt på 3-5 roms solrike leiligheter. OBOS forvalter leilighetene, og er også borettslagets forretningsfører. Henvendelser om OBOS medlemskapet, eks. husleie, kontrakter, lover og regler m. m rettes til: OBOS Postboks 6666 St. Olavs plass 0129 OSLO Telefon: Fax: For regnskap og årsberetning se innkalling til siste generalforsamling (heftet) og internettsiden til borettslaget. Historie Navnet Holmlia ble til ved en sammenslåing av gårdsnavnet Holm og navnet på husmannsplassen Lia, som lå like ved stasjonen. De første boligblokkene i området ble reist i 1960-årene. Utbyggingen av Holmlia ble vedtatt i 1976: Holmlia Senter åpner Sloreåsen er innflyttingsklar årene: Hallagerbakken, Asperud, Lerdalstoppen, Skovbakken, Ravnåsen, Nordre Ås, Åsbråten, Toppåsen og Fjeldlund er innflyttingsklare boområder Holmlia stasjon åpner Holmlia tilhører bydel 15, Søndre Nordstrand, som i dag er et av Oslos største og nyeste boligområder. Holmliaområdet består av ca leiligheter og ca beboere. OBOS har stått for den største boligutbyggingen i området, med ca boliger. Holmlia er et resultat av en gjennomarbeidet planprosess hvor en ønsket å unngå mange av de problemene som man hadde opplevd i andre drabantbyer i Oslo. Dette har gitt utslag i utformingen av området. Holmlia ligger i kupert terreng og bebyggelsen består av lavblokker og rekkehus som er organisert i klynger. Mellom husklyngene er det beholdt vegetasjonsbelter. På denne måten har planleggerne av området greid å unngå det massive inntrykket som denne størrelsesorden lett kan gi. Gang- og sykkelstier mellom boligområdene er godt utbygget, og det er bilfrie områder rundt boligene. Den første innflyttingen fant sted i Nedre Ravnåsen Borettslag 6

7 Befolkningssammensetning Som tilfellet har vært ved en del andre drabantbyer, er andelen av barn og unge meget høy. Basert på aktuelle fødselstall er det sannsynlig at Holmlia også i tiden fremover vil være et "ungt" område. Det er også et område med et høyt antall fremmedspråklige beboere. Hver 4. innbygger er innvandret fra land utenom Vesten. Søndre Nordstrand bydel har i dag et innbyggertall på ca mennesker fra 60 forskjellige nasjoner. Det snakkes 124 ulike språk i bydelen. Teksten om Holmlias historie er hentet fra og Nedre Ravnåsen Borettslag 7

8 Beboerguide A - Å Avfall Husholdningsavfall kastes ved to deponier i borettslaget. Det første deponiet ligger ved gjesteparkeringsplassen. Her står det to containere, én for husholdningsavfall og én for papp/papir. Avfallet skal i henhold til Renholdsverkets forskrifter være forsvarlig emballert. Det andre deponiet ligger ved garasjeinnkjøringen. Her er det en innkastluke for husholdningsavfall til komprimator. Avfallet må pakkes godt inn, og alt flytende må tømmes. Komprimatoren presser avfallet sammen. I tillegg er det her et eget papp- og papirrom. Pappesker slås sammen eller rives opp før dette legges i containerne. Plastbelagt papir, gavepapir eller julepapir skal kastes i husholdningsavfallet. Avfallscontainere for storsøppel settes ut den andre tirsdagen annenhver måned; februar, april, juni, august, oktober og desember. Det blir satt ut én container ved innkjøringen til garasjen, ca. kl , og hentet inn påfølgende morgen. De som har hengerfeste på bilen anmodes om å bruke borettslagets henger og kaste avfallet gratis på Grønmo. Se Utlån av biltilhenger. Oslo kommune gjennomfører nå kildesortering i byen og implementerer bydel for bydel, fortløpende. Vårt borettslag vil bli berørt av dette i løpet av Sorteringsreglement vil bli utsendt i god tid før igangsettingen. For dere som går med tanker om å sette inn nytt kjøkken bør tenke på planløsningen i kjøkkenskapet for 3 forskjellige sorteringer. Det eksisterer skapinnredninger som har en løsning for dette. Spesialavfall (kjøleskap, fryser, malingsbokser, malerverktøy o.l.) skal leveres på kommunale anlegg. Det er ikke tillatt å montere matavfallskvern til utslagsvask/avløp, i henhold til Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten. Boder Hver leilighet disponerer bod enten innvendig over garasjeplan eller utvendige boder på gangplan. I tillegg finnes det felles sykkelboder på gangplan mellom 9/11, 17/19 og 25/27. Beboere i de øverste leilighetene er gitt mulighet for å disponere tidligere søppelboder på oversiden av borettslaget. Det er mulig for beboere å oppføre boder på terrassene. Beboere som ønsker slike boder må søke borettslaget om tillatelse, og vil få tilsendt godkjente tegninger. Den enkelte er ansvarlig for vedlikehold av disse bodene. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten brannslukkingsapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. Se også HMS - internkontroll. Nedre Ravnåsen Borettslag 8

9 Beboers egenkontroll av brannsikringsutstyr: Pulverapparatet må være plassert slik at det er lett tilgjengelig. To ganger i året skal apparatene snus opp/ned, og man skal kontrollere at pilen på manometeret står på det grønne feltet. På skumapparatet kontrolleres det at pilen på manometeret står på det grønne feltet. Røykvarsler: Hvert år skiftes batteriet, gjerne på en fast dato. Dersom man er sikker, kan varsleren kontrolleres ved å trykke på testknapp. Varsleren skal da aktiviseres. Hvis ikke må batteriet skiftes. Dugnader Den årlige vårdugnaden/rusken-aksjonen er vanligvis siste torsdagen i april. Det forventes da at hver husstand stiller med minst én person. Det kan være aktuelt å arrangere dugnad for andre arbeider i borettslaget. Dyrehold Beboere som har hund/katt må fylle ut erklæring om dyrehold og forplikter seg til å overholde reglene for dyrehold. Disse reglene er en del av husordensreglene. Felleskostnader (husleie) Felleskostnader (husleie) består av de tre komponentene kapitalkostnader, brensel (varmtvann og oppvarming) og øvrige felleskostnader. I borettslagsloven som gjelder fra august 2005 er begrepet husleie erstattet med felleskostnader. Dette fordi beboerne ikke leier boligen, men har borett. Kapitalkostnadene går til betaling av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Kapitalkostnadene avhenger av din andel av fellesgjelden. Brensel avhenger av størrelsen på leiligheten. Øvrige felleskostnader skal dekke vedlikehold, kommunale avgifter og alle øvrige kostnader til drift av borettslaget. Felleskostnadene forfaller til betaling den 1. i hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel. Fellesgjeld, individuell nedbetaling Borettslaget har inngått avtale om individualisert fellesgjeld eller individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN). Dette gir andelseieren mulighet til å nedbetale sin andel av fellesgjelden. Dersom borettslaget inngår fastrenteavtale med Husbanken vil det ikke være mulig å nedbetale andel fellesgjeld i den aktuelle perioden. Forsikringer Borettslagets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Den enkelte andelseier bør ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (utstyr/innredning det er naturlig å ta med seg når en flytter). Oppstår det skade i leiligheten meldes dette til Forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Sørg for å begrense skadeomfanget og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes. Nedre Ravnåsen Borettslag 9

10 Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring krever forsikringsselskapet en egenandel på kr Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. Generalforsamling Ordinær generalforsamling i borettslagets skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Ekstraordinær generalforsamling kan holdes etter nærmere regler. Se vedtektene. Innkallingen til generalforsamling inneholder blant annet borettslagets årsberetning og regnskap. HMS - internkontroll Internkontroll innebærer at boligselskapet/borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse, miljø og sikkerhet (HMS) å gjøre i boligselskapets regi. Dette dreier seg om elektriske anlegg og elektrisk utstyr, brann- og eksplosjonsvern, forurensning og arbeidsmiljø. Borettslaget må blant annet ha et kontrollsystem på brannvern og avholde jevnlige vernerunder. Borettslaget har etablert HMS internkontroll og satt dette i et system for periodisk kontroll og oppfølging. Styret v/styreleder er ansvarlig. Beboere bes kontakte styret ved mistanke om brudd på internkontrollforskriftene eller spørsmål om dette. Informasjon fra styret De informasjonskanalene styret bruker er rundskriv, beboermøter, denne brosjyren og oppslagstavle. Borettslaget har ingen hjemmeside i dag, men vurderer opprettelse av ny eller bruk av kabel-tv som informasjonskanal. Borettslagets e-postadresse er: Nøkler Nøkkelrekvisisjon kan fås ved henvendelse til OBOS Holmlia. Gebyr for dette er kr 300. Kostnaden for nøkkelen kommer i tillegg. Postkasseskilt Skiltet skal være svart med hvite bokstaver. Skiltets størrelse er 9,4 x 5,9 cm. Leverandør; Holmlia Farge & Interiør. Snømåking Borettslaget har inngått avtale med innleid firma om snømåking og sandstrøing av borettslagets veier og plasser, se Vaktmestertjeneste. Dette omfatter gangplan, tilkomst til garasjeanlegg og boder, samt stikkveier inn til borettslagets trappeganger på øvre og nedre plan. Beboerne må selv sørge for snømåking, isfjerning og strøing foran egen inngang og trapp over. Det må ikke benyttes sand eller vanlig salt til dette. Innenfor hver garasjedør står det i vinterhalvåret en beholder med godkjent salt som skal benyttes. Vær også forsiktig ved snømåking, slik at flisene Nedre Ravnåsen Borettslag 10

11 TV, radio, bredbånd og telefoni Multinett er borettslagenes eget selskap og har som formål å fremforhandle gode avtaler for beboerne på Holmlia. Per i dag har borettslaget avtale med Home Base på digital TV-grunnpakke, med mulighet for bestilling av egne kanaler. For nærmere informasjon om Home Bases tilbud, se enten eller Kundeservice og feilmeldingstjenesten til Home Base har telefonnummer: Multinett har også inngått avtale med Smartcall om levering av fasttelefoni og bredbånd gjennom telefoninettet. Telefoninettet eies av Multinett. Borettslaget har ingen avtaler med faste leverandører av telefoni og bredbåndstjenester. De kabelnettene tjenestene leveres gjennom er svært avanserte nett. Det er derfor viktig at du ikke gjør inngrep av noen art i nettet. Det unngår du ved ikke å ta dekselet av kontaktene i boligen din. Det gjelder både kabel-tv nettet og telefoninettet. Har du behov for å gjøre inngrep, kontakt autorisert installatør. Utleie av gjesterom Vi kan tilby overnatting for beboernes gjester. Hybelen befinner seg i hus nr. 23 på gåplannivå og består av ett soverom og toalettrom med dusjkabinett. Det er soveplass for en familie med to voksne og to barn. Hybelen er godt innredet med sofaer, sofabord, stoler, kommoder, garderobeskap og TV. Tilberedning av mat og røyking er ikke tillatt. Leien av gjesterommet er satt til kr 150 pr. døgn, kr 250 for helg og kr 700 for en uke (gjelder fra ). Prisene inkluderer bruk av strøm, varme og varmtvann. Henvendelse: Styremedlem Roar Buskoven, telefon Utlån av biltilhenger Borettslaget har kjøpt inn en biltilhenger for gratis utlån til beboerne. Hengeren har også en del tilleggsutstyr. Den vil stå parkert på en fast plass i garasjeanlegget og skal være låst. Beboerne låner hengeren på eget ansvar. Lån av henger bør planlegges og avtales innen rimelig tid; 2-3 dager på forhånd. Henvendelse: Styremedlem Roar Buskoven, telefon Utlån av verktøy og utstyr Borettslaget har anskaffet en del verktøy og utstyr (høytrykksspyler, helleløfter, stige, trillebår, raker, spader, hekkesaks m.m.). Dette kan lånes ut gratis ut til beboere. Utlånet er på eget ansvar. Henvendelse: Vakttelefon. Vaktmestertjeneste Holmlia Vaktmesterservice AS utfører vaktmestertjenester for borettslaget i henhold til egen instruks. Bestilling av arbeider som forutsettes belastet borettslaget må godkjennes av styret først. Beboer kan selvsagt bestille arbeider direkte fra vaktmester, men er da ansvarlig for å dekke kostnadene selv. Det er satt opp en postkasse til vaktmester ved papirrom, inngang garasje. Meldinger til vaktmester kan legges her. Det kan være meldinger om skader, manglende lys, snømåking, strøing mm. Nedre Ravnåsen Borettslag 11

12 Vakttelefon Styremedlemmer får veldig mange telefoner fra beboere om store og små problemer i borettslaget, til alle døgnets tider. Styret har anskaffet en vakttelefon: Vi ber alle beboere bruke dette nummeret istedenfor styremedlemmers privatnummer. I tillegg anmodes alle beboere om å respektere følgende telefontider: Mandag - fredag kl og kl Bruk gjerne styrets e-postadresse. Varme og vann Fjernvarmen produseres i forbrenningsanlegget på Klemetsrud. Viken Energi eier og driver dette anlegget. Til produksjon av denne energien benyttes avfall bl.a. fra vårt borettslag. Energien pumpes til mottaker i form av varmt vann på +110 til 130 C og omformes til radiatorvann og varmforbruksvann. Fjernvarmenettet befinner seg på nedsiden av borettslaget og ligger langs gangveien mot Gamlelinja. Varmesentralen hvor Viken Energi leverer fjernvarme ligger mellom oppgang 19 og 21 nederst på bakkenivå. Varmesentralen drives både av energileverandøren og borettslaget. Anlegget består av en varmeveksler for radiatoranlegg og en varmeveksler for produksjon av varmforbruksvann. Denne delen av installasjon kalles primærnett. Begge varmevekslerne med tilhørende utstyr, styreautomatikk og energimålesentralen eies av Viken Energi. Borettslaget er ansvarlig for vedlikehold av elektriske installasjoner, ventilasjon og sekundæranlegg. Sekundæranlegg består av sirkulasjonspumper for radiatoranlegg, sirkulasjonspumper for varmforbruksvann, ekspansjonsanlegg alle stengeventiler og ledningsnettet fra varmesentralen til stengeventilene i leilighetene. Nedre Ravnåsen Borettslag 12

13 Temperaturen på radiatoranlegget varierer fra +30 til 80 C, avhengig av utetemperaturen. En føler som er montert ute på veggen gir beskjed til reguleringssentralen hvor automatikken sørger for riktig temperatur på radiatorvannet. Varmforbruksvann skal ha en konstant temperatur på +65 C ut fra varmesentralen. Siden ledningsnettet går gjennom kaldt kryperom oppleves det i vinterperioden noe temperaturfall både på radiatorvann og forbruksvann. Ledningsnettet for sirkulasjon av forbruksvann er ikke bra nok. Varmtvannet slutter å sirkulere for langt unna noen av leilighetene. Derfor må noen beboere vente lenge for å få varmtvann ut av kranen. For øvrig betaler du som beboer for oppvarmingen via et fastbeløp i husleien. Men kostnaden til borettslaget avhenger av det samlede forbruket. Alle oppfordres derfor til å skru ned på radiatorene etter hvert som det blir varmere, istedenfor å "lufte ut" varmen. Normal innstilling på termostathode er mellom 3 og 4. Vedlikehold Vedlikeholdsansvaret, og ansvarsdelingen mellom borettslaget (fellesskapet) og den enkelte beboer, er nærmere beskrevet i vedtektenes pkt. 5. I forhold til tidligere lovverk og vedtekter er det her gjort vesentlige endringer. Den enkelte beboer anmodes derfor å sette seg nøye inn i vedtektene. For borettslagets vedlikeholdsbehov er det under utarbeidelse en vedlikeholdsplan som verktøy for planlegging av fremtidig vedlikehold og avsetting av midler til dette. Vektertjeneste Borettslaget har gjennom Stiftelsen Holmlia Nærmiljø avtale med Securitas om bomiljøvektertjeneste i borettslaget. Securitas går to runder i døgnet. Dersom du har behov for assistanse, ta kontakt på Ventilasjon Hver leilighet er tilknyttet et felles ventilasjonsanlegg som består av avtrekk med vifter plassert i garasje eller på tak. Viftene er tidsstyrt, slik at de går med halv hastighet om natten og midt på dagen. I leilighetene er de montert brannsikre og justerbare ventiler på bad, WC og kjøkken. I noen leiligheter er innvendige boder tilknyttet anlegget, mens de fleste leilighetene kun har en åpen ventil mot bakrom. For at ventilasjonsanlegget skal fungere etter sin hensikt er det viktig at ventiler i overkant av vinduene settes i åpen stilling. Ventilasjonsventilene kan justeres. Ventilene har en tendens til å samle fett (spesielt på kjøkken) og støv. Derfor bør ventilene av og til tas ned og rengjøres. Kontroller samtidig at ventilene lett kan beveges frå lukket til åpen stilling. Dersom dette ikke er tilfelle kan det tyde på at brannsikringen (smeltesikring) er defekt. Ventilen må da repareres eller skiftes. Det presiseres at det kun må benyttes godkjente ventiler med brannsikring. Nedre Ravnåsen Borettslag 13

14 Borettslagets faste tjenesteleverandører Funksjon: Firma: Kontaktperson: Telefon: Elektriker Kolbotn Elektro Rune Nerland Parkeringskontroll Eiendomskontroll Rørlegger Rørleggermester Bergersen Bergersen Vakthold Securitas bomiljøvekter Vaktmester Holmlia Vaktmesterservice Nedre Ravnåsen Borettslag 14

15 Husordensregler for NEDRE RAVNÅSEN BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling "Egen frihet slutter der andres begynner." INNLEDNING Når mennesker bor så tett sammen som i et borettslag som vårt, er det viktig at beboerne viser respekt både for fellesskapet og for hverandre. Det er nyttig å ha en del regler å forholde seg til, slik at alle vet hvilke krav som stilles, og hvilke rettigheter man har. Våre husordensregler skal være en hjelp til å ivareta både enkeltindividet og det totale bomiljøet. Hensikten med husordensreglene er å sikre ro, trivsel, trygghet og godt naboskap. Det er lagt vekt på individuell utfoldelse, samtidig som fellesskapet er søkt bevart. Husordensreglene er fastsatt med grunnlag i borettslagets vedtekter. Ifølge vedtektene skal andelseieren behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere. Eieren av leiligheten er også ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av husstanden og andre som gis tilgang til borettslagets område. Brudd på husordensreglene regnes som mislighold og kan i verste fall medføre pålegg om salg av andel, jfr. vedtektene pkt. 7-1 og ALMINNELIGE ORDENSREGLER a. Ro Leiligheten skal brukes slik at det ikke er til unødig sjenanse for andre. Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten fra kl 22:00 til kl 06:00. Spesielt støyende aktiviteter er ikke tillatt mellom kl 20:00 og kl 08:00, og på søn- og helligdager. Dersom man planlegger virksomhet som forventes å medføre mer støy enn vanlig, bør naboene varsles om dette på forhånd. Det vil blant annet være naturlig at man kontakter og informerer sine naboer ved eventuelle festligheter/sammenkomster. Varsling fritar imidlertid ikke fra overholdelse av ordensreglene. b. Sykling, ballspill og lek Sykling, ballspill o.l. er ikke tillatt på gågaten midt i borettslaget og i garasjeanlegget. c. Dører til fellesanlegg Dører til garasjeanlegget, felles boder, fellesrom og garasje-port skal alltid holdes låst. d. Trafikkregler Det er utarbeidet egne trafikkregler for borettslaget (parkering, garasje m.m.). Reglene er kunngjort i siste utgave av beboerbrosjyren. Styret vedtar eventuelle endringer og kunngjør disse gjennom rundskriv. Nedre Ravnåsen Borettslag 15

16 e. Lufting av klær Lufting, risting og tørking av klær, sengetøy og tepper skal utføres på en slik måte at det ikke er til sjenanse for naboer. f. Dyrehold Det er utarbeidet egne regler for dyrehold, se vedlegg. Beboere som har hund/katt må fylle ut erklæring om dyrehold og forplikter seg til å overholde reglene. 2. GRILLING Man bør være påpasselig med å plassere grillen slik at den ikke er til skade eller sjenanse for naboer. Beboerne anmodes om å bruke gassgrill eller elektrisk grill, istedenfor kullgrill. 3. FYRVERKERI Det er ikke tillatt å bruke fyrverkeri på borettslagets område. 4. W.C. Det må ikke kastes gjenstander i klosettet som tetter av-løpet. Uaktsomhet kan medføre erstatningsansvar. 5. AVFALL Avfall skal håndteres forsvarlig og etter de bestemmelser som styret til enhver tid fastsetter. Gjeldende regler er oppslått ved søppel- og avfallsdeponier. Reglene er inntatt i beboerhefte og rundskriv beskriver eventuelle endringer og innskjerpelser. 6. MELDINGER OG HENVENDELSER Meldinger til beboerne gjennom rundskriv eller oppslag gjelder på samme vis som husordensbestemmelser. Henvendelser som ønskes styrebehandlet må skje skriftlig til styret. Dette gjelder også eventuelle klager på husorden. Nedre Ravnåsen Borettslag 16

17 REGLER FOR DYREHOLD. 1. Dyr skal ikke ferdes fritt på borettslagets område. Denne bestemmelsen er å forstå som et supplement til de gjeldende båndtvangsbestemmelsene. 2. Hunder bør ikke føres i bånd av personer, som ikke er i stand til å kontrollere dyret eller påse at reglene for dyrehold blir fulgt. 3. Det er ikke tillatt å la dyr gjøre fra seg på borettslagets område, det være seg plener, sandkasser, gangveier, trappeoppganger og parkeringsplasser. 4. Dyreeier plikter å holde rent etter sine dyr også på egen eiendom, slik at dette ikke blir til ulempe for naboene. 5. Hunder som etterlates alene i leiligheten eller utendørs, skal være opplært til å være alene, slik at den ikke piper, gneldrer, eller på annen måte er til sjenanse for naboene. 6. Hunder som etterlates i egen hage uten oppsyn av eier, skal til enhver tid være bundet, slik at konflikt med forbipasserende unngås. 7. Husdyreier er ansvarlig for alle skader dyret gjør. 8. Overtredelse av reglene om husdyrhold er å betrakte som brudd på husordensreglene. 9. Brudd på husordensreglene regnes som mislighold og kan i verste fall medføre pålegg om salg av andel, jfr. vedtektene pkt. 7-1 og 7-2. Alle leietakere skal undertegne en erklæring der de bekrefter å ha gjort seg kjent med reglene for husdyrhold. Nedre Ravnåsen Borettslag 17

18 ERKLÆRING OM DYREHOLD Undertegnede forplikter seg til å overholde gjeldende regler for dyrehold i Nedre Ravnåsen Borettslag. Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som mitt/mine dyr måtte påføre person eller eiendom i borettslaget. Dersom det kommer klager over at mitt dyrehold sjenerer naboer eller andre ved lukt, bråk eller på annen måte, vil styret vurdere om klagene er berettigede og melde dette til dyreeier. Styret skal gjennom forhandlinger prøve å få til en minnelig ordning mellom partene. Dersom dette ikke kan oppnås, vil styret vurdere om dyreholdet er av en slik art at det må regnes som brudd på husordensreglene. Brudd på husordensreglene regnes som mislighold og kan i verste fall medføre pålegg om salg av andel, jfr. vedtektene pkt. 7-1 og 7-2. Oslo, den./.. Andelseier: Adresse: Nedre Ravnåsen Borettslag 18

19 Trafikkregler for NEDRE RAVNÅSEN BORETTSLAG Vedtatt i styresak 74/ Veier/Trafikkområde Som åpen kjørevei regnes bare veien opp fra Ravnåsveien til parkeringsplassen. Alle andre veier på borettslagets område er gangveier, og inngår i borettslaget ansvar for vedlikehold. 2. Bruk av veiene På alle veier gjelder hastighetsbegrensning. Se skilting. Følgende har rett til å kjøre på borettslagets veier: Beboere-håndverkere for av- og pålessing med stopp på maksimum 10 minutter. Vaktmestere, sykebiler, brannbiler o.s.v. Det gjøres unntak for flyttebiler, men det må sikres adkomst for nødkjøring. 3. Parkeringsregler For parkering utenfor oppmerkede parkeringsplasser må det innhentes skriftlig godkjenning. Campingvogner, vare- og båttilhengere, uregisterte kjøretøyer eller annet transportutstyr krever spesiell tillatelse fra styret. Beboere og besøkende til frivillighetssentralen, kan benytte ikke nummererte parkeringsplasser fra kl til kl. 1700, på virkedager. Lørdag til kl Søn./helligdager ikke tillatt. Det utleveres blokker med gjestebevis til beboere, som har ansvar for å utlevere disse til sine gjester. Med gjestebevis kan man disponere parkeringsplass i inntil 3 døgn. Utover dette må spesiell tillatelse innhentes fra styret/trafikkansvarlige. Håndverkere kan benytte gangvei for å sette fra seg utstyr og materialer. Det samme gjelder også for varetransport. Frivillighetssentralen disponerer 2 parkeringsplasser som er spesielt merket. Ved overtredelse av parkeringsreglene vil parkeringsselskapet utstede kontrollavgift og eventuelt iverksette borttauing for eiers regning og risiko. 4. Leie av faste plasser 15 parkeringsplasser er spesielt merket for utleie til beboere. Prisen er NOK 200,- per måned. Det er forskuddsbetaling og minimum leieperiode er et kvartal. Nedre Ravnåsen Borettslag 19

20 5. Garasje Garasjeplassene disponeres av den beboer som er tildelt plass etter retningslinjer nedenfor. Dog bemerkes at plassene er bygget og ment for parkering av kjøretøy og skal ikke nyttes til andre formål. Hensetting av uregistrerte kjøretøy er ikke tillatt uten styrets godkjenning. Parkering av kjøretøy som ikke er i kjørbar stand, krever spesiell tillatelse fra styret. Beboere som har fast garasjeplass, men som ikke benytter denne selv, oppfordres til å leie ut plassen til en annen beboer i borettslaget. Kan kunngjøres ved oppslag og/eller gjennom styrets rundskriv. Leieforholdet opphører når en av partene ønsker det, likevel senest når en av partene flytter ut av borettslagets leilighet. Den som disponerer garasjeplassen, har ansvaret for at plassnummer, dvs. eier/ leilighetens nummer, ikke er/blir fjernet fra plassen. Dersom nummer er fjernet må det påføres på nytt av leietakeren. Garasjeplasser som er ervervet knyttet til leilighet ved kjøp av denne, kan ikke omsettes. Det er tillatt å oppbevare ekstra hjulsett, spylervæske og eventuelt strøsand. All annen oppbevaring krever styrets godkjennelse. Det er ikke tillatt å legge noe på kabelbroene under taket. Brudd på dette kan medføre fjerning uten forvarsel og for eiers regning. Alle oppfordres til å påse at dører og port til garasjen til enhver tid er låst slik at uvedkommende ikke får adgang til lokalene. Unormale forhold rapporteres umiddelbart til vaktselskapet. Dersom fast plass er opptatt av uvedkommende, kontakt parkeringsselskapet. Kartutsnitt hentet fra Nedre Ravnåsen Borettslag 20