Tverrfaglig leverandør til industrien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tverrfaglig leverandør til industrien"

Transkript

1 TEMA: Olje/Offshore og energi Nr. 1 / Teknologisk Institutt: Tverrfaglig leverandør til industrien Olje, gass og energi utgjør en stor andel av landets totale næring. Som leverandør til bransjen bidrar Teknologisk Institutt til at personell har nødvendig kompetanse og at maskiner, verktøy og instrumenter fungerer optimalt. Ved å arbeide på tvers av disipliner står Teknologisk Institutt i en unik posisjon til å skreddersy helhetlige og kostnadseffektive løsninger for sine kunder. Morgendagens løsninger Teknologisk Institutt har et FoU-miljø som tilbyr bistand i alle deler av produktutviklingen fra idé- og konseptutvikling til kommersialisering av ferdig produkt. Vi er med i en rekke utviklingsprosjekter for offshorekunder, blant annet innen vannbehandling på rigger og utvikling av elektriske applikasjoner, avanserte navigasjonsløsninger og systemer for oljelensing. Vi har også vært involvert i flere subsea prosjekter rettet mot industrien, forteller Grete Hals, salgs- og markedsdirektør i Teknologisk Institutt. 3DMultiCam er et prosjekt finansiert av EUs 6. rammeprogram, hvor vi har bistått Tordivel AS med å utvikle et verktøy som tar nøyaktige 3Dbilder av installasjoner helt ned på 2000 meters dyp. Systemet kombinerer avansert laserteknologi med fotoprogramvare. Den lave vekten, 50 kg, gjør Teknologisk Institutt:» Produktutvikling» Materialteknologi» Kalibrering» Kjemikaliehåndtering» Virksomhetsutvikling» Kurs & opplæring» Sertifisering Grete Hals, salgs- og markedsdirektør for Teknologisk Institutt, forteller stolt om bedriftens tverrfaglige tilbud til industrien. at kameraet enkelt kan betjenes av dykker eller ROV. Arbeidsmetoden er tidsbesparende og mer kostnadseffektiv enn andre liknende produkter på markedet. Teknologien tillater dessuten langt flere bruksområder, forklarer Hals. Akkrediterte tester Når nye produkter tas i bruk må industrien vite at produktene tåler påkjenningene de vil bli utsatt for. Teknologisk Institutt har laboratorier som kan simulere bruksmiljøet til produkter, enten det er på havets dyp eller i verdensrommet. I vårt miljølaboratorium kan vi teste egenskaper og holdbarheten til produkter. Ved å teste nye produkter i et simulert bruksmiljø kan industrien være trygge på at produktene oppfører seg som de skal når de settes i drift, forteller Hals. Hun forklarer videre at Teknologisk Institutt også kan gjennomføre omfattende tester av materialer og tilbyr rådgivning i forbindelse med materialvalg. Kvalitet i alle ledd Mye av arbeidet som utføres i bransjen krever stor presisjon. Da er det viktig at verktøyet som brukes avgir korrekte måleverdier. Feilmålinger kan gi katastrofale følger for både personell og miljø. Utstyret må derfor kalibreres med jevne mellomrom. Vi er akkreditert for å kalibrere instrumenter og utstyr for både landanlegg, skip og rigger. Vi utfører også oppdrag for en rekke leverandører til industrien og bidrar dermed til å sikre kvalitet i alle ledd, forteller Hals. Opplæring og sertifisering av personell Teknologisk Institutt holder en rekke kurs for teknisk personell som arbeider offshore. Ved bedriftens kurssenter i Stavanger har de spesialisert seg på opplæring av sveisere og loddere, inspektører og NDT-personell hvor brorparten av kursdeltakerne kommer fra offshoreindustrien. Hals sier at de i tillegg til å være et av landets ledende opplæringssentre innen sveiseteknologi også tilbyr flere andre sertifikatgivende kurs for teknisk personell som opererer offshore, blant annet for FROSIO-inspektører og driftsinspektører. De tilbyr også en rekke kurs for gasspersonell, både oppstrøm og nedstrøm. Teknologisk Institutt Postboks 141 Økern, 0509 Oslo Telefon: Epost: Annonsebilag til Perspektiv april 2011 Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn

2 TEMA: Olje/Offshore og energi // Annonsebilag til Perspektiv april 2011» GL Noble Denton: Vi leverer uavhengige løsninger tilpasset kundens behov GL Noble Denton er en fullservice leverandør av kompetanse til olje- og gassektoren, og innehar også ekspertise innenfor marine operasjoner. De mener at uavhengighet til hvert prosjekt sikrer kunden en best mulig tilpasset og strømlinjeformet leveranse. Selskapet er et av de største kompetansemiljøene i verden innenfor teknisk tjenesteleveranse for olje-og gassindustrien. Rådgivende part Vi hjelper til å designe, bygge, installere og operere olje- og gassanlegg, både offshore og på land. Dette gjør vi for å gi kundene våre en stor grad av sikkerhet, bærekraftighet og stor verdi i sin leveranse, sier Business Development Manager i GL Noble Denton AS, Fredrik Johannesen til Perspektiv. Selskapet er et av verdens største på sitt felt, og med over 8000 ansatte fordelt på 235 kontorer i 88 land, er det mye teknisk og kulturell kompetanse som kommer kundene til gode. I Norge er selskapet ca. 150 ansatte fordelt på fire kontorer i Oslo, Stavanger, Brevik og Sandefjord, mens hovedkontorene internasjonalt ligger i London og Hamburg. I Norge jobber man primært mot olje- og gassindustrien. Med en visjon om at man skal være «den mest respekterte internasjonale, tekniske rådgiveren ved å være best i alt man gjør», så stiller det store krav til leveranse, til en hver tid. Kartlegger muligheter Vi er svært opptatt av å imøtekomme kundens behov og vi kan skreddersy hvert enkelt prosjekt ned på millimeteren, sier Johannesen og kommer med et eksempel: En type kunde kan være et oljeselskap som trenger kartlegging av alle opsjoner før de skal hente opp olje. Da kan vi levere en studie som indikerer hvilke behov de har for å lykkes med prosjektet sitt, og hvilket tidsaspekt og kostnader de må påregne, sier Johannesen. Bare i Norge har GL Noble Denton vært med på mer enn 75 boreriggprosjekter, og ikke mindre enn 100 FPSO-prosjekter. Frakt av olje og gass er en svært krevende prosess som må være presis i alle deler av utførelsen. I en slik prosess vil vi være en rådgivende part som leverer en forstudie på hvordan oppgaven kan bli utført på en optimal måte, sier han. Fredrik Johannesen i GL Noble Denton mener at nøkkelen til å lykkes ovenfor kundene er evnen til å tilpasse seg deres behov, og levere skreddersøm. GL ble dannet som et klasseselskap i 1867, mens Noble Denton så dagens lys i I 2009 gikk selskapene sammen under navnet GL Nobel Denton, og er i dag et av de ledende kompetansemiljøene i verden innenfor teknisk tjenesteleveranse til olje- og gassindustrien. Modell av Jack-up borerigg. GL Noble Dentons kunder spriker fra store internasjonale aktører, til mindre olje- og gasselskaper i Norge. GL Noble Denton Nordre Kullerød 20, 3241 Sandefjord Epost: 2 «

3 Annonsebilag til Perspektiv april 2011 // TEMA: Olje/Offshore og energi» Med målsetting om å bli: Nordens ledende ingeniør-rekrutterer Det har i mange år vært stor mangel på ingeniører i Norge, og fremover tror vi denne trenden bare vil øke, sier Bjørn Harald Aadne i Technogarden, et selskap som har spesialisert seg på å bistå virksomheter med rekruttering av ingeniører. Vi hjelper våre kunder med å skaffe ingeniørressurser, enten gjennom vår tradisjonelle konsulentutleieenhet, eller i økende grad de siste årene via vår rekrutteringsvirksomhet. Vi er et spesialisert rekrutteringsselskap som fokuserer på og har stor kunnskap om ingeniørmarkedet, og som opplever stor interesse fra både kandidater og kunder. Skal bli ledende i Norden Technogarden ble etablert for åtte år siden av de tre partnerne Erik Devold Eidsvig, Frode Evensen og Bjørn Harald Aadne, med Norges største rådgivende ingeniørselskap Norconsult på eiersiden. I dag har selskapet 10 kontorer i Norge og Sverige og en rekrutteringsstab og salgsapparat på vel 40 medarbeidere. I fjor passerte omsetningen 250 millioner kroner, og selskapet har fra første driftsår levert solide resultater. Vår langsiktige visjon er å bli Nordens ledende rekrutteringsselskap innen teknisk sektor, sier partner og daglig leder i Technogarden, Bjørn Harald Aadne. Så langt har tyngden av vår virksomhet, i hvert fall her i Norge, vært relatert til konsulentvirksomheten, med spesielt fokus mot prosjekter og kunder innen olje- og gassektoren. De siste par årene har vi også vokst raskt innen rekruttering til permanente stillinger. Bare i fjor hjalp vi norsk og svensk næringsliv med å rekruttere over 200 nye ingeniører. Det er stor mangel på ingeniører innen flere disipliner og enkelte bransjer står foran et generasjonsskifte. Kampen om både å finne og attrahere de rette hodene er stor, og en profesjon i seg selv. Mange bedrifter opplever liten respons gjennom tradisjonelle rekrutteringskanaler, og at de selv må lete opp kandidater og selge seg inn til dem, ikke omvendt. Prosessen er så tid- og ressurskrevende at mange bedrifter finner at de hverken har tid, Rekrutteringsselskapet Technogarden spesialiserer seg på ingeniørmarkedet, og opplever stor interesse fra både kandidater og kunder. F.v. Bjørn Harald Aadne, Anne Grethe Christensen Malm, Joe Sørensen og Tone Ursin-Holm. nettverk eller kompetanse til å drive med dette selv, sier han. Lykkes der generalister kommer til kort Technogarden er langt i fra alene i markedet om å tilby rekrutteringstjenester. Men selskapet er det eneste som har tatt posisjonen som et spesialisert rekrutteringsselskap innen teknisk sektor. Vi er ikke generalister. Vi jobber kun mot teknisk sektor, og har en stor kandidatbase rettet mot dette segmentet. Samtidig har vi bransjekunnskapen og den tekniske forståelsen. Vi kombinerer kompetanse om rekruttering, med innsikt i teknisk bransje og fagdisipliner, slik at vi raskt kan forstå kundens behov og hva vi skal se etter hos potensielle kandidater. Selskapets konsulentvirksomhet omfatter utleie av ingeniører og prosjektadministrativt personell i både kortere perioder og prosjekter som kan strekke seg over flere år. Særlig olje- og gassektoren har vært den store motoren i konsulentmarkedet. De store engineering-prosjektene krever ofte flere hundre ingeniører, og medfører at selskapene må ha fleksibilitet og innstille seg på betydelige markedsmessige svingninger. Mange virksomheter har erfart at de trenger fleksibilitet på personalsiden som løses ved at de selv har en grunnbemanning og tar toppene ved bruk av innleie, forteller Aadne. Olje og gassektoren er et viktig markedsområde for Technogarden, men selskapet dekker hele teknisk sektor: Bygg og anleggssektoren, samferdsels-, industrivirksomhet er viktige områder for oss, og ikke minst opplever vi økende etterspørsel fra offentlige aktører. Selskapet har dessuten satset stort innen telecommarkedet, og bygget opp en spesialisert avdeling som arbeider med prosjektering av telenettet for mobiltelefoni for alle de store teleselskapene. Datterselskap av Norconsult Technogarden er et heleiet datterselskap av Norconsult, Norges største rådgivende ingeniørselskap. Vi opplever interessante synergier både på kunde- og kandidatsiden, og vårt morselskap har gjennom sin lange historie og posisjon et stort nettverk som også vi har glede av, avslutter han. Technogarden Engineering Resources AS Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika Telefon: Epost: 3

4 TEMA: Olje/Offshore og energi // Annonsebilag til Perspektiv april 2011» Strainstall AS: Løfter kvaliteten Strainstall er en ledende leverandør av overvåknings- og kontrollsystemer og utstyr for kraner, vinsjer, industriell veiing og belastningsovervåkning til offshoreindustrien. De tilbyr totalløsninger innenfor design, ingeniørtjenester, produksjon, installering og igangkjøring av nye anlegg samt oppgradering og modernisering av eksisterende maskiner. Strainstall på Nøtterøy i Vestfold er en del av Strainstall Group som har sitt hovedkontor på den engelske øya Isle of Wight. Strainstall Group er igjen eid av det børsnoterte selskapet James Fisher & Son plc i England. Å ha så sterke eiere i ryggen representerer en ekstra trygghet for kundene våre, sier daglig leder Bent Hov i Strainstall. Norsk regelverk er verdensledende Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet kom med nye regelverk i 2008 som reflekterer den europeiske kranstandarden NS EN Tilsvarende oppgradering av regelverk er og gjort for forankringsvinsjer. For Strainstall er dette et viktig forretningsområde. Oppgradering, modernisering og detaljert kjennskap til regelverket er en klar forutsetning for oss. Vi gjør endringer både mekanisk, elektrisk og hydraulisk slik at våre leveranser kan bli godkjent for kraner og vinsjer for at disse fortsatt kan operere på norsk sokkel. Regelverket til Sjøfartsdirektoratet, Petroleumstilsynet og DNV er grunnleggende for mye av Strainstalls aktivitet. På utenlandske prosjekter jobber vi opp mot det nevnte regelverket, eller det som kunden spesifiserer til blant andre LRS, BV, ABS osv., sier Hov. Verdens store kraner, «Heavy Lifting» En kran med løftekapasitet på 5000 tonn av GustoMSC design er nå under igangkjøring og testing i Europort, Rotterdam. Strainstall har levert overlast og veiesystemet for denne, et «LMS» anlegg. Til høsten skal vi igangkjøre et Strainstall satser på å være et ledende selskap for leveranser av utstyr til kraner og vinsjer, her til GustoMSC 5000 tonns kran på skipet Oleg Strasnhov.. identisk system for en tilsvarende kran med løftekapasitet på 4000 tonn. Utover disse to kranene har vi også levert 5x LMS systemer til GustoMSC kraner med løftekapasitet på 800 tonn. Disse er konstruert til spesialskip som skal installere vindmøller offshore, forklarer Hov. For å operere disse kranene på en sikker måte, har Strainstall utviklet et system med basis og applikasjoner for belastningsovervåkning og veiing. Krevende kundespekter Blant kundene til Strainstall finner vi flytende leterigger og installasjoner for blant annet Odfjell Drilling, Transocean, Songa Offshore, Diamond Offshore og Prosafe Offshore. Med denne krevende kundelisten har Strainstall befestet sin posisjon som en betydelig leverandør til offshorebransjen. Vi er tilstede over hele verden for service, vedlikehold, oppgradering av systemer og utstyr til kundene våre. Vi har levert utstyr og prosjekter til stort sett alle verdens hjørner, forteller Hov. Høyt kvalifiserte ansatte Strainstalls fagfolk er spesialister i både i norsk og internasjonal sammenheng. Deres ansatte har et stort kompetansegrunnlag slik at de kan gå inn i alle nivåer i et prosjekt med sin kunnskap Våre ansatte har lang erfaring og kunnskap innenfor mekaniske og elektroniske fagfelt og kompetanse om software og hardware for PLS og PC systemer. De er vant til å jobbe ute i felten over hele verden, noe som er en kvalitetssikring for kundene, avslutter Bent Hov. Strainstall AS Smidsrødveien 95, 3120 Nøtterøy Telefon: Faks: Epost: 4 «

5 Annonsebilag til Perspektiv april 2011 // TEMA: Olje/Offshore og energi» Multiconsult griper mulighetene som ligger i Arktis: Tar Arktis med storm Foto: Statoil Ivar Eng, leder av forretningsområde Olje og gass i Multiconsult. Vind, snødrev, permafrost, is og isfjell, bølger og mørke. Og fjernt fra det meste. Utfordringene i arktiske strøk er mange, men samtidig er mulighetene tilsvarende store. Multiconsult og samarbeidspartner Barlindhaug Consult har sammen tatt utfordringene og opparbeidet seg årtier med erfaringer fra arktis. MULTICONSULT er et ledende rådgivnings- og prosjekteringsselskap. Vi opererer både nasjonalt og internasjonalt dyktige medarbeidere bidrar i fellesskap for å skape verdier for våre kunder og for samfunnet for øvrig. Viktig satsningsomåde Nordområdene vil være Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer. Noen hevder at en fjerdedel av uutnyttede olje- og gassressurser ligger i arktiske strøk. Det er klart at vi satser nordover, sier Ivar Eng, leder for Olje og gass i Multiconsult. Forskning I arktiske strøk beveger man seg på grensen av det mulige, ny viten gjennom forskning og utvikling er helt nødvendig. Norges forskningsråd har bevilget nesten 80 millioner kroner til prosjektet SACME Sustainable Artic Coastal and Marine Environment. Både Multiconsult og Barlindhaug Consult bidrar aktivt inn i dette prosjektet. Multiconsult er også aktivt med i forskningsfronten innen arktisk betongteknologi. Erfaring Arktiske områder krever andre teknologiske løsninger enn de som kan brukes i varmere områder. Med blant annet prosjektene Snøhvit, Sakhalin og Shtokman i den russiske delen av Barentshavet, samt Frølageret på Svalbard har Multiconsult og partneren Barlindhaug Consult verdifull og lang erfaring med prosjektering av anlegg i kaldt klima. Arktiske strøk og kaldt klima er krevende. Multiconsult fortsetter derfor sin forskning og utvikling innen dette viktige området. Vi vil være en ledende aktør på området, forteller Eng. Multiconsult Hoffsveien 1, Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo Telefon: Faks:

6 TEMA: Olje/Offshore og energi // Annonsebilag til Perspektiv april 2011» SAR AS: Nasjonale- og internasjonale avfallstjenester SAR er en kvalitetsleverandør av avfallstjenester til norsk offshore- og landbasert industri. Vårt mål er å gjøre avfall om til ressurs gjennom å utvikle integrerte miljøvennlige løsninger. Selskapet som ble etablert i 1967 har utviklet seg til å bli en sentral og viktig leverandør av avfallstjenester i Norge. SAR har alle tillatelser knyttet til håndtering, mellomlagring og behandling av alle typer nærings-, farlig- og boreavfall og er sertifisert i henhold til ISO SAR setter de høyeste krav til HMS og kvalitet i alle våre arbeidsoperasjoner for å sikre at arbeidet blir utført i henhold til BAT og BEP. Våre tjenester er utviklet for å møte kravene i det internasjonale markedet og således legge grunnlag for internasjonal vekst. SAR er strategisk viktig plassert langs hele norskekysten. Gjennom våre 6 avdelingskontorer og 3 behandlingsanlegg kan vi tilby tjenester fra Stavanger til Hammerfest. SAR har også kontorer i India og Kuwait. Borekaks og mudslop SAR har gjort store investeringer i å øke kapasiteten på behandling av borekaks og mudslop. SAR har nå 2 TCC (Themomecanical Cuttings Cleaner) i operasjon på Averøy (utenfor Kristiansund) og i Sandnessjøen gjennom vårt heleide datterselskap Nordmiljø. Enhetene har en samlet behandlingskapasitet på ca tonn kaks pr. år. Mudslop blir også behandlet på Averøy. Gjennom modifisering og installering av en ny prosesslinje har kapasiteten blitt doblet i 2011 og har nå en samlet behandlingskapasitet på tonn årlig. Behandlingsmetoden som er utviklet av SAR gjennom flere år er veldig miljøvennlig og lite energikrevende. Forurenset vann Gjennom vårt datterselskap SAR Treatment, håndteres og behandles forurenset vann fra både landbasert- og offshore industri. SAR Treatment er lokalisert på Norsea basen i Tananger og kan motta enkeltforsendelser på opptil 4000 m 3 fra sjø eller land. Anlegget har kapasitet og tillatelse fra KLIF til å behandle m 3 forurenset vann årlig. Båttransport SAR-gruppen omfatter også rederiet Soltin AS. Soltin AS opererer 3 fartøy; to tankskip for transport av borevæsker, slop og forurenset vann, og en mindre tankbåt med integrert spyleenhet for ulike rengjøringsoppdrag. Soltin AS har i tilegg et 7000m³ tankanlegg på Karmøy. SAR AS Oljeveien 5, 4098 Tananger Telefon: Epost: 6 «

7 ÆRLIGHET MOTIVASJON SAMARBEID COSL DRILLING EUROPE AS PRESENTERER COSLPioneer LOKOMOTIV MEDIA - FOTO: TOVE ELIN BERG DEN FØRSTE AV TRE HELT NYE BORERIGGER BYGGET FOR HAVDYP INNTIL 750 METER. PÅ NORSK SOKKEL FRA MAI 2011 FEM RIGGER I OPERASJON I NORDSJØEN INNEN 2012: VI TRENGER 400 NYE MEDARBEIDERE. COSL Drilling Europe AS har kontrakt på alle sine 5 enheter. COSLPioneer har kontrakt med Statoil på norsk sokkel med inntil 5 års varighet. Riggen er klar for operasjon i mai COSLInnovator og COSLPromoter har også kontrakt for Statoil på Trollfeltet, begge kontraktene med 8 års varighet og mulighet for forlengelse med ytterlige 8 år. Boligriggene COSLRival og COSLRigmar har lange kontrakter med ConocoPhillips i Nordsjøen. COSL Drilling Europe AS er et heleid datterselskap av China Oil eld Sevices Ltd (COSL), som er leverandør av integrerte tjenester til oljeindustrien.cosl Drilling Europe AS har hovedkontor i Stavanger. Vår visjon er å være den foretrukne leverandør av tjenester innen bolig- og boretjenester. Besøk oss på vår nettside for mer informasjon. Legg inn din søknad under Vacant postions.

8 TEMA: Olje/Offshore og energi // Annonsebilag til Perspektiv april 2011» Autic System AS: God support mot kunden er viktigst Sixnet Switchere. Autic System AS er en av Norges ledende leverandører av utstyr og programvare for automasjonsbransjen. Siden 1994 har det Tønsberg-baserte selskapet lagt stor vekt på at kundene skal bli møtt av fleksible og serviceinnstilte ansatte, med stor fagkompetanse, særlig innenfor programvaren CitectSCADA. I vår bransje finnes det mange konkurrenter, og da er det viktig at man ivaretar interessene til kundene sine på en optimal måte. Vi forsøker å etterleve det ved at god kundestøtte og support skal være pilaren i hele driften, og dette opplever vi at kundene setter pris på, forteller daglig leder Petter Kvalberg til Perspektiv. Autic leverer sjelden direkte til sluttbruker, men går gjennom partnere som de har over hele landet. Dette er bedrifter med bred erfaring på programvaren CitectSCADA og andre applikasjonsområder selskapet leverer til. Fra venstre: Petter Kvalberg, Bjørnar Borgen, Elin Svenning Olsen og Thomas Thorsen er personene som forvalter programvaren Citect/SCADA mot en lojal kundeportefølje I sterk vekst. Vi har distribusjonsretten på CitectSCADA i hele Norge, og når en kunde har kjøpt lisensen for bruk av denne programvaren, så hjelper vi til med å skreddersy og optimalisere den for hvert enkelt prosjekt, sier Kvalberg. CitectSCADA Programvaren CitectSCADA er et komplett SCADA/HMI-produkt med alle komponenter inkludert i en pakke som benyttes av ledende systemleverandører innen byggautomasjon, kommunalteknikk, skipsautomasjon og generell industri. Enten man har behov for et enkelt operatørgrensesnitt eller et komplett klient/server SCADA-system som dekker flere fabrikker på ulike steder, kan man gjøre det meste med denne programvaren med full tillit til at dine data alltid er tilgjengelig og at du kan utvide og endre systemet ved behov, sier Kvalberg som tror fleksibiliteten i løsningen er helt avgjørende for at kunden skal ha tillit til den. Programvaren eies av energigiganten Schneider Electric, som har distributører over hele verden. At Autic sitter som enedistributør i Norge betyr mye, spesielt i forhold til kundens tillit til produktet. Vi har sittet med distribusjonsretten siden 1994 og vi har opparbeidet oss en solid kundeportefølje som fortsatt er i vekst, forteller Kvalberg. Kan snu oss raskt Citect/SCADA-programvaren er kun en av mange ting Autic System AS leverer, og gjennom 17 år har selskapet opparbeidet seg en god relasjon med sine leverandører. Vi er blitt en betydelig kunde hos våre største leverandører, både når det gjelder levering, priser og forslag til nye produkter. Det at vi er respekterte kunder gjør at vi får gode priser, noe vi selvsagt viderefører til kunden, sier han. Selskapet han representerer består av totalt fire ansatte, hvor av tre har vært med i mer enn 10 år. Selskapet er eid av de ansatte, og hadde i 2010 en omsetning på over 27 millioner kroner. Vår styrke er at vi er små, og dermed kan snu oss raskt rundt etter kundens behov. Dette har alltid vært et viktig fokusområde for oss, og kommer til å være det i mange år, avslutter Kvalberg. Autic System AS leverer også:» Industriell IT MES» Switcher og nettverksutstyr» Datamaskiner og tilbehør» Nødstopp- og sikkerhetsreie» PLS-systemer og I/O Autic System AS Stoltenbergsgate 48, 3110 Tønsberg Telefon: Faks: «

9 Annonsebilag til Perspektiv april 2011 // TEMA: Olje/Offshore og energi» One Voice AS: CIM Ledende styringssystem for sikkerhet og beredskap One Voice har siden starten i 2006, hatt stor suksess med sin dataløsning CIM. Selskapet er i dag Norges ledende leverandør av verktøy for planlegging og effektiv håndtering av alle typer hendelser uavhengig av organisasjonsform. CIM omfatter moduler for risikostyring, beredskapsplanlegging, krisehåndtering, kvalitetssikring, trening og evaluering. Bedre kontroll CIM systematiserer og organiserer rutinemessige oppgaver, slik at du får bedre kontroll og mer tid til ledelse og beslutninger. Verktøyet gir deg full kontroll med informasjonsflyten internt og eksternt under en hendelse, noe som sikrer deg et optimalt grunnlag for å fatte riktige beslutninger og koordinere ressursene. CIM gir oss en felles kommunikasjonsplattform, noe som er en stor fordel når vi har en spredt organisasjon. Dette vil helt klart lette arbeidet i beredskapssituasjoner, og hjelpe oss å knytte sammen virksomheten i Trondheim, Stavanger og Aberdeen. Tormod Holth Larsen, HSE-manager i Stena Drilling Dekker alle behov Det webbaserte verktøyet ivaretar organisasjonens ulike behov på alle nivåer, fra operatører og kundekontakter til strategisk ledelse. Gjennom enkle og oversiktlige sider og menyer gis ledelsen et samlet bilde av hendelser og kriser, for enkel kontroll, kommunikasjon og kommando. CIM betyr enorme besparelser i tid samtidig som verktøyet sikrer oss den nødvendige kontrollen i håndteringen av hendelsene. Verktøyet er enkelt og intuitivt, samtidig robust nok for å møte de utfordringene en katastrofe offshore medfører. Svein Olav Drangeid, Leder av forretningsområdet beredskap i Acona Wellpro tilpasset kunden CIM er modulbasert, og du setter sammen de modulene du ønsker for å lage en versjon av CIM som passer din virksomhet og bransje. Med CIM er du sikret full informasjons-kontroll og oversikt som gir grunnlag for å fatte riktige beslutninger. Med det web-baserte verktøyet CIM på plass blir vi bedre i stand til å håndtere uønskede hendelser, uansett hvor i verden og når på døgnet det måtte inntreffe. Cecilie Løberg, Ansvarlig for krisekommunikasjon i PGS Fleksibel og skalerbar Det unike med CIM er skalerbarheten og fleksibiliteten hvor du tilpasser verktøyet til kunders unike behov. Noe som bekreftes med at løsningen er installert hos mer enn 600 private og offentlige virksomheter innen samferdsel, transport, shipping, offshore, olje, energi og industri. Det at vi har alt i ett system med CIM, gir oss en totaloversikt over virksomheten. Den oversikten gir er viktig skal vi kunne gjøre en god vurdering av risiko og sårbarhet. Tor Steinar Bredesen, Direktør for Total Quality management G4S Alle typer kunder CIM benyttes blant annet av Color Line, PGS, NSB, G4S, Eidsiva Energi, Marathon Petroleum Company, Regjeringens krisestøtteenhet med alle departementer, Politiet og Statens Vegvesen. I tillegg bruker OFFB og Acona Wellpro dette verktøyet for sine kunder på deres beredskapssentraler. CIM ble i 2010 implementert som det nye nasjonale beredskapssystemet for DSB, Sivilforsvaret, samtlige av landets 430 kommuner og hos alle 19 fylkesmenn. Det har stor betydning at vi i en krisesituasjon kan sikre informasjon oppover i systemet, og at ledere kan ta beslutninger basert på verifisert informasjon. Med CIM som felles loggsystem for kommunene, blir det lettere å få frem riktig grunnlag for beslutning raskt. Tore Drtina, Seniorrådgiver i DSB CIM omfatter moduler for:» Risikostyring» Beredskapsplanlegging» Krisehåndtering» Mediehåndtering» Daglig rapportering» Kvalitetssikring og HMS» Trening og øvelser One Voice AS Sluppenveien 12C, 7037 Trondheim Telefon: Epost: 9

10 TEMA: Olje/Offshore og energi // Annonsebilag til Perspektiv april 2011» Norsk Metallretur AS: Miljøvennlig og effektiv gjenvinning Dyktige medarbeidere, sterkt miljøfokus og en moderne maskinpark gjør Norsk Metallretur til en av Norges ledende bedrifter innen gjenvinning av jern og metall. Norsk Metallretur kjøper jern-, stål- og metallskrap fra alle typer leverandører både det offentlige, ulike bedrifter og privatpersoner. Vår lange erfaring gjør at vi vet hvordan utrangert materiell skal håndteres effektivt og miljøvennlig, forteller markedsdirektør Dag Engmark og markedssjef i Stavanger, Øyvind Sandve. Lang erfaring Selskapet ble etablert i 1997, da to av Norges største og eldste metallreturbedrifter Brødrene Anda AS (Stavanger) og Johan Johnsen AS (Skien) fusjonerte. Røttene går derfor helt tilbake til 1890-tallet, men i dag er det en moderne bedrift som dekker hele landet gjennom ti heleide selskaper langs norskekysten fra Tønsberg til Trondheim. De 135 ansatte sitter på lang erfaring fra bransjen: Vi er stolte av å ha en gjeng svært dyktige medarbeidere med en imponerende kompetanse på alt som har med jern og metall å gjøre. Flere av dem er veteraner som har jobbet med dette siden de var unggutter, sier Engmark. Moderne maskinpark Å bearbeide materialet som kjøpes inn innebærer klipping, brenning, miljøsanering, granulering og Båtlasting av skrapjern ved Norsk Metallreturs fragmenteringsanlegg i Skien. Markedsavdelingen til Norsk Metallretur samlet under markedsmøte i Skien Oktober sortering. Norsk Metallretur har satset mye på å opparbeide en moderne og effektiv anleggs- og maskinpark alle stedene de er lokalisert. I Skien har vi blant annet Norges største shredder for oppmaling av jern og metall. Den kan knuse og sortere et bilvrak i ti ulike fraksjoner i løpet av et halvt minutt, forteller Engmark. Vi har også maskiner som kan behandle svært store enheter. For eksempel har vi hogd opp toppen av boretårnet fra Valhallfeltet, i tillegg til store offshore-enheter fra Statoil. Den store returmengden som vil komme fra Nordsjøen de neste ti åra er absolutt et satsingsområde for oss, legger Sandve til. Miljøsikkerhet Et annet viktig fokus er miljøaspektet. Norsk Metallretur er ISO 9001 og ISO sertifiserte, og både Achilles- og Sellicha-godkjente. Kundene skal kunne føle seg trygge på at bedriften behandler materialet på en mest mulig miljøvennlig måte. Miljøtenkingen vår er gjennomgripende, og vi garanterer og dokumenterer miljøriktig behandling. Alle våre anlegg har samarbeid med RENAS returselskapet for næringselektro, og alle miljøskadelige komponenter blir fjernet. Vi måler og overvåker utslipp kontinuerlig, og har overvåkingsprogram for utslipp både til vann, luft og som støy, forsikrer Engmark og Sandve. Produktene som kommer ut på andre siden eksporteres som råvarer til smelteverk over hele verden: Målet er å levere mest mulig ferdige varer, om det er i form av jern, rustfritt stål, kobber, aluminium eller annet. Ved å fjerne mellomleddet blir prosessen mer kostnadseffektiv for alle parter. Og det har vi lyktes godt med, konkluderer Dag Engmark og Øyvind Sandve. Norsk Metallretur AS Klostergata 33, 3702 Skien Epost: 10 «

11 Annonsebilag til Perspektiv april 2011 // TEMA: Olje/Offshore og energi Ross Offshore i stadig utvikling Ross Offshore AS har gjennom mange år forsynt oljebransjen med spesialkompetanse innen boring og brønn. De siste årene har de videreutviklet sin virksomhet og leverer nå prosjekter og tjenester innen store deler av olje- og gassverdikjeden. Foto: Guri Dahl, StatoilHydro Hovedfokuset vårt er fremdeles å levere high endtjenester til leverandører. Ross Offshore satser på å være uavhengig av leverandører og teknologier slik at våre kunder alltid får objektive råd i sine prosesser, sier daglig leder i Ross Offshore, Erik Rynning. Selskapet har nylig også etablert en produktutviklingsavdeling med seks kjerneområder. Vi er spesielt gode på å kombinere teknologier og produkter, og vi ser et stort potensiale i å systematisere dette området. Med EOR (Enhanced Oil Recovery) som fellesnevner blir de seks kjerneområdene vårt bidrag til økt utnyttelse av ressursene på norsk sokkel. I tillegg til produktutvikling skal avdelingene også fungere som fora for faglig kompetanseutvikling og for diskusjoner mellom tilknyttede konsulenter. Dette vil sikre utviklingen til både den enkelte konsulent og vår felles leveranse, sier Rynning.» Etablert i 1997 i Sandefjord» Kontorer i Sandefjord, Bergen, Oslo og København» Datterselskap Ross Engineering AS i København» Over 130 ansatte og konsulenter» Kåret til Gaselle-bedrift de siste 8 årene» Omsetning 2010: 278 mill. kroner» Et selskap i STG-gruppen; se CO 2 -fangst og lagring Blant annet på grunn av sin brede subsurfacekompetanse fikk Ross Offshore i 2008 kontrakt med Gassnova SF som owners engineer på deres CO 2 -lagringsprosjekt. Bakgrunnen for oppdraget er regjeringens målsetting om å etablere fullskala CO 2 -håndtering fra Kårstø og Mongstad. Gassnova SF, statens foretak for CO 2 -håndtering, er på vegne av Olje- og Energidepartementet utnevnt til å lede dette pionerprosjektet. Dette er et av de mest fremtredende CO 2 - lagringsprosjektene i verden. Til tross for massiv kritikk av teknologi og fremdrift vokser det internasjonale markedet for CO 2 -fangst, -transport og -lagring i et enormt tempo. Dette har gitt norsk industri et forsprang og en kjempemulighet. Ross Offshores ambisjon er å utnytte denne posisjonen og bli en sentral aktør på det internasjonale markedet, sier Rynning. Unik kontaktflate Ross Offshore har siden oppstarten opparbeidet seg en unik kontaktflate i den norske og internasjonale olje- og gassbransjen. Vi har gode interne systemer, egne fagfolk innen sentrale områder, og vi gjennomfører egne prosjekter som gjør oss i stand til å se kundens utfordringer, sier Rynning. Vi har også et av de mest sofistikerte kompetansekartleggingssystemet i bransjen under utvikling, samtidig som vi styrker teamet for å sikre faglig bredde innen rekruttering og bemanning. Behov for nye spesialister Både med tanke på kunder og tilgang til ressurser er Ross Offshore, med hovedkontor i Sandefjord, godt posisjonert i forhold til hovedmarkedene innen olje og gass i resten av landet og i København. Selskapet satser også på god service til sine konsulenter, blant annet får de som driver egen virksomhet tilbud om regnskaps- og forsikringstjenester gjennom ordningen Ross Total. Ross Offshore har bevist sin suksess gjennom kontinuerlig vekst siden etableringen i 1997, og ble i 2010 kåret til DNs gassellebedrift for 8. året på rad som eneste teknologibedrift i Norge. Mange bedrifter i bransjen sliter med bemanning som et mulig hinder for vekst. I Ross Offshore har vi et system som sikrer rett jobb til rett tid, og som sikrer effektiv bemanning i alle faser av et prosjekt. Jeg mener at det fremdeles er mye som kan gjøres med de tilgjengelige ressursene, men det trengs effektive bemanningssystemer og endring i den tradisjonelle holdningen til faste ansettelser, sier Rynning. Samtidig poengterer han at de ser for seg et behov for over 50 nye spesialister i 2011 Målet for Ross Offshore i 2011 og årene fremover er å fortsette å være den foretrukne leverandøren av bemanningstjenester innen olje og gass. Parallelt som vi videreutvikler Ross Offshore som en nytenkende teknologibedrift, avslutter Rynning. Ross Offshore AS Leif Weldings vei 14, 3208 Sandefjord Telefon: Epost: 11

12 TEMA: Olje/Offshore og energi // Annonsebilag til Perspektiv april 2011» Uni Micro AS: Uni Økonomi best i test! Uni Økonomi er kåret til «Best i test» i PC World Norges årlige test av økonomi- og regnskapsprogrammer. Uni Økonomi oppnår testens høyeste score med løsningen Standard V3 i en omfattende test i konkurranse med 8 andre leverandører i det norske SMB markedet. «Vi har testet ni regnskapsprogrammer for aksjeselskaper med minst tre brukere og krav om moderne funksjoner, som e-faktua, web-integrasjon og automatikk.» PC World Norge nr. 8/10 Testen i PC World tar utgangspunkt i 12 sentrale kriterier i valg av løsning, og Uni Økonomi har testens høyeste score i kategoriene brukervennlighet, funksjonsinnhold, utvidelsesmuligheter, bokføring, fakturering og tilleggsfunksjoner. Vi setter stor pris på denne utmerkelsen og ser det som en anerkjennelse for vårt kontinuerlige utviklingsarbeid etter de beste løsningene for våre kunder. Vi har gjennom 24 år bygget opp et sterkt og stabilt fagmiljø, og investerer nå årlig mer enn utviklingstimer i produktutvikling, sier markedssjef Richard Livsey i Uni Micro AS. Uni Økonomi har testens høyeste score i kategoriene brukervennlighet, funksjonsinnhold, utvidelsesmuligheter, bokføring, fakturering og tilleggsfunksjoner. PC World Norge nr. 8/10 PC World skriver følgende om testvinner Uni Økonomi Standard V3: «I Uni Økonomi finner du et meget avansert bilde for registrering av bilag. Dette bildet er svært fleksibelt, og du kan tilpasse bokføringen akkurat som du vil. I tillegg finnes det noe som de kaller for SMART bokføring. Det kan du bruke for registrering av leverandørfakturaer. Programmet vil da se på forrige faktura fra den angitte leverandøren, for å komme med et posteringsforslag basert på denne føringen. Vi er imponert over både funksjonaliteten og det lekre nye brukergrensesnittet. Vi er derfor ikke i tvil når vi utroper Uni Økonomi V3 Standard til best i test.» Uni Micro AS: Uni Micro AS etablert i Dagens løsning av Uni Økonomi V3 kom i salg i 2001, og er et velutprøvd, solid og innholdsrikt forretningssystem. Uni Micro AS har i dag 54 ansatte, og en omsetning på 47 millioner. Selskapet har sunn økonomi og eies 100% av ansatte i selskapet. Hovedkontoret ligger i eget bygg i Modalen, med avdelingskontor i Oslo, Bergen og Hugesund. Uni Micro AS fremstår i dag som en solid bedrift med et sterkt fagmiljø. 12 «

13 Annonsebilag til Perspektiv april 2011 // TEMA: Olje/Offshore og energi» LOS: Størst på strøm LOS leverer strøm til regjeringen, hvermannsen og store virksomheter over hele landet. Det gjør LOS til landets største strømleverandør. Det er suksess i bedriftsmarkedet som har gjort LOS til landets største strømleverandør. Profesjonell kraftforvaltning med dokumenterte resultater for kundene kombinert med skreddersydde drifts- og faktureringsløsninger har vist seg å være en god resept for lønnsom vekst. Ledende kraftforvaltningsmiljø Vi opplever stadig at LOS vinner konkurranser om levering av strøm til bedriftsmarkedet i Norge, og det er en god bekreftelse på at vi har attraktive produkter. Kundene ser at de oppnår en gunstig kraftpris med LOS som leverandør, sier direktør marked og salg i LOS, Geir Jørgensen. Lav strømpris handler om å vite når du skal kjøpe: Kontinuerlig overvåking av kraftmarkedet bidrar til å sikre gunstige kraftpriser for kundene. Fra venstre kraftforvaltere Dag Eivind Vestbakke og Andreas Myhre, markeds- og salgsdirektør Geir Jørgensen og markedsanalytiker Anne Gjerden. LOS satser stort på kraftforvaltning sammen med resten av Agder Energi konsernet. Konsernet har i dag mer enn 40 ansatte som arbeider med energiforvaltning og handel. Gode analyser og medarbeidernes evne til å vurdere fremtidig prisutvikling skal bidra til at kundene oppnår lavest mulig kraftpris gitt den risiko og forutsigbarhet de ønsker. Gode faktureringsløsninger Men pris er ikke det eneste bedriftene er opptatt av. Mange store virksomheter har stort forbruk fordelt på mange anlegg. Disse kundene er også opptatt av hva kraftleverandøren kan tilby for å gjøre egen drift enklere. Dette kan være sammenstilling av kraft og nettleie på samme faktura og en faktureringsløsning skreddersydd eget økonomisystem. Dette betyr at vi er svært opptatt av å oppfylle forventningene til kundene som har valgt LOS. Fornøyde kunder og dokumenterte resultater i forvaltningen som viser at kundene oppnår en gunstig kraftpris er det beste salgsargumentet overfor potensielle nye kunder. Fortsetter vi med det, vil veksten komme som et naturlig resultat av dette, understreker Jørgensen. Om LOS AS:» LOS er et heleid datterselskap av Agder Energi» LOS leverer mer enn 9,6 TWh i det nasjonale bedriftsmarkedet» LOS er også blant landets største kraftleverandører i privatmarkedet» LOS har landets mest fornøyde strømkunder ifølge Norsk Kundebarometer i 2010» 4,4 milliarder kroner i omsetning i 2010 En rekke anbudkonkurranser har vist at LOS kan tilby bedre drifts- og faktureringsløsninger enn konkurrentene våre. Dette gjør at kundenes fakturahåndtering blir enklere, noe som sparer tid og dermed også penger for kundene våre, sier Jørgensen. Fornøyde kunder gir vekst Den sterke veksten LOS har hatt de siste årene ser ut til å fortsette, men Jørgensen er opptatt av at nøkkelen til vekst er å levere det selskapet lover kundene. For å ha lønnsom vekst er det like viktig at vi beholder våre eksisterende kunder som å få nye. At LOS sin resept ser ut til å fungere vitner dagens kundeliste om. LOS er storleverandør til offentlig sektor med en rekke av landets største kommuner, Posten, Statsbygg, Politiets Sikkerhetstjeneste og Norges Bank som noen av kundene. LOS er også en stor leverandør til privat sektor, og av kjente kundenavn nevner vi blant annet IKEA, ICA, Coop, DnB Nor, Elkjøp og XXL. LOS AS Postboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand Telefon:

14 TEMA: Olje/Offshore og energi // Annonsebilag til Perspektiv april 2011» Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide Selskapet er en total leverandør innen HVAC og Elektro Instrument til oljeinstallasjonene i Nordsjøen. Mollier har tillit, grundighet og hardt arbeid som noen av sine kjerneverdier. Dette har gjort dem til en ettertraktet leverandør hos de store oljeselskapene. Nå satser firmaet også sterkt på rekruttering innenfor en rekke fagfelt. Driftsikre løsninger for HVAC disiplinen og Elektro Instrument av høy kvalitet er helt nødvendige for sikkerhetsfunksjonene på oljeinstallasjonene. Mollier med sine tekniske og energieffektive løsninger bidrar til økonomisk og miljømessig gevinst for sine kunder. Mollier gir sine kunder Blå miljøeffekt. Selskapet Mollier har med sine avdelinger i Stavanger og Bergen spesialisert seg på denne typen leveranser for oljebransjen. Gjennom blant annet rammekontrakter med kundene våre leverer vi alle tjenester innenfor disse fagfeltene. Preventivt og korrigerende vedlikehold er sammen med vedlikeholdsplanlegging en viktig tjeneste for mange av våre kunder, forteller administrerende direktør i Mollier, Morten Pettersen. Helhetlig ansvar for kundene Mollier er en komplett EPCIC leverandør som bistår kundene med det meste innenfor HVAC og Elektro instrument fagene. Prosjektledelse, design engineering, leveranser av utstyr, prefabrikasjon og installasjon, dokumentasjon og commissioning er eksempler på noe av det de kan levere. Om Mollier:» Eid av AF Gruppen» Ledende aktør innenfor HVAC og Elektro Instrument» 95 ansatte» Forventet omsetning i 2011 er 170 millioner kroner» Kontorer i Bergen og Stavanger» Søsterbedrift med AF Energi & Miljøteknikk og Aeron» Etablert i 1998 På vegne av kundene gjennomfører vi studier i forbindelse med ulike problemer de måtte ha og kommer med forslag til løsninger, forklarer Pettersen. Oljebransjen stiller også store krav til dokumentasjon og dokumentasjonskontroll i sine prosjekter, dette er noe vi legger stor vekt på i alle våre leveranser, understreker Pettersen. Kvalitet og HMS Kvalitet og HMS er viktige faktorer for å lykkes, og utgjør en sentral del av Molliers drift. Disse faktorene gir trygghet både for våre ansatte og våre kunder. HMS er godt plassert i ryggraden hos de ansatte i Mollier, sier Pettersen. Som en del av dette er Mollier ISO 9001 sertifisert og har miljøstyringssystem i henhold til ISO Ledende kunder innen oljebransjen I Molliers kundeportefølje finner vi de viktigste aktørene på norsk sokkel i dag. ConocoPhillips, Statoil og de store V & M kontraktørene samt drillingselskapene er blant kundene som benytter seg av Molliers store kompetanse. Vi er en ledende HVAC-leverandør til selskaper som ConocoPhillips, Statoil og de store V & M kontraktørene, sier adm. dir. Morten Pettersen i Mollier. Vedlikeholdsavtalen på Kårstø med AF Anlegg Oil & Gas er også en viktig kunde for oss. I tillegg leverer vi også til nybygg på verft i inn- og utland, opplyser Pettersen. Mollier har et langsiktig perspektiv på samarbeidet med sine kunder. Vi kan se 4-6 år frem i tid på kontraktene vi har per i dag, og det lover bra for Molliers aktivitet også i framtiden, opplyser Pettersen. Full satsing på rekruttering Mollier er i en viktig rekrutteringsfase. Som et viktig kompetanseselskap i en teknisk bransje har de hele tiden behov for senior- og nyutdannede ingeniører innen HVAC, kjøling og Elektro Instrument. Flere prosjektledere, serviceteknikere innen fagene står også på ønskelisten. Blant våre medarbeidere satser vi sterkt på personlig utvikling. Vi må hele tiden utvikle oss til det beste for våre kunder. Vi ser også at mange av våre ansatte setter pris på å få frihet under ansvar. Hos oss får de ansatte spennende og varierte oppgaver i et ekspansivt miljø, sier Pettersen. Men det er ikke bare arbeidsoppgavene som står i fokus hos Mollier. En aktiv fritid er en viktig trivselsfaktor for de snart hundre ansatte. Vi er stolte av våre ansatte i Mollier. For å inspirere til aktivitet har vi etablert Team Mollier der vi deltar i en rekke aktiviteter som bl.a. Nordsjørittet og Ulriken opp. Sosiale aktiviteter står i sentrum hos oss og bidrar både til godt miljø og trivsel, avslutter Pettersen. Mollier Telefon: Epost: 14 «

15 Annonsebilag til Perspektiv april 2011 // TEMA: Olje/Offshore og energi» Tristein: Spisskompetanse innenfor Marine Operasjoner Våre kunder ønsker tilgang på et kompetansemiljø som besitter faglig tyngde, og erfaring i å flytte rigger på en optimal måte, da behovet er stort i dagens marked. Det sier Trond Taraldsen, administrerende direktør i offshoreselskapet Tristein, et selskap som ble grunnlagt i 2007 av seks sjøkapteiner med lang og bred erfaring fra shipping- og offshoreindustrien. Gründerne har gjennom tiår observert utviklingen innen planlegging og gjennomføring av komplekse marine installasjons- og transportoperasjoner og ser et fortsatt potensiale for effektivisering. I dagens marked opplever Tristein at det er i ferd med å skje et kompetansemessig generasjonsskifte innen segmentet Marine Operasjoner, hvilket gjør at behovet for Asker-selskapets tjenester og erfaring innen området er voksende. Det eksisterer i dag mange dyktige og offensive aktører på norsk sokkel, som er i ferd med å bygge opp solide organisasjoner. Som oftest har ikke de mindre operatørene og oljeselskapene Tristeins kompetanse på Marine Operasjoner in-house, sier Taraldsen. Tristein bidrar i disse prosessene med sin kompetanse, slik at man sikrer en optimal leveranse i henhold til de strenge myndighetskrav og regler som gjelder, tilføyer Driftssjef Einar Walderhaug. Kostnadseffektivt å outsource Akkurat kravet til sikkerhet i prosessen med flytting av rigger gjør at kompetansen til Tristein er etterspurt. De mindre operatørene og oljeselskapene velger ofte å outsource denne delen, da de ser at dette sikrer en optimal og kostnadseffektiv prosess. Alternativet er å bruke penger og ressurser på å bygge opp dette selv, og det er både en tidkrevende og langtekkelig prosess, avslutter Taraldsen. Boreriggen Bredford Dolphin snart på ny lokasjon. (Foto: Tristein) Tristein s tjenesteområder:» Marine Operations» Renewable Energy» Engineering & Survey» Base Management & Logistic Services» FPSO & Mooring Services Tristein AS Bleikerveien 17, 1387 Asker Telefon: Dunlop Hiflex AS: Slanger fra A til Å med Dunlop Hiflex Dunlop Hiflex er en etablert leverandør av slanger og koplinger. Selskapet produserer selv slangene i Italia via sin eier Alfa Gomma. De har derfor inngående kunnskap om produktene. Samtidig gir egen produksjon en unik mulighet til skreddersøm for hver enkelt kunde. Dunlop Hiflex, tidligere kjent som Gummi K. Lund, ble etablert i 1898 og tilhører i dag Alfa Gomma Group en av verdens ledende produsent av slanger og koplinger for både høytrykk og lavtrykk. Vi har skapt bransjen sammen med bransjen, sier salgssjef i Norge, Jon Guldbrandsen. Selskapet har i dag kunder over hele landet, både i ettermarkedet og OEM-sektoren. God samarbeidspartner Dunlop Hiflex filosofi er å være nær kundene for å sikre høy kvalitet og service. Selskapet har ti egne avdelinger og mange uavhengige forhandlere over hele Norge. Alle Dunlop Hiflex-butikkene har eget slangeverksted, og i Halmstad har de bygd et nytt logistikksenter med Nordens største slangeog koplingslager på kvadratmeter. Oppskriften til et godt samarbeid er at vi sammen med nye og gamle kunder prøver å finne løsninger som gjør kundenes hverdag lettere og mer konkurransedyktig, sier Guldbrandsen. Fra A til Å Dunlop Hiflex utfører kapping, montering, pressing, trykktesting og rengjøring av rør. De produserer slangeenheter, transportbånd og vinsjer i henhold til kundens spesifikasjoner. Det at vi har kontroll på hele verdikjeden fra pro- Dunlop Hiflex produserer ledningene selv i Italia, og har eget slangeverksted i alle sine butikker. Det gir dem en unik mulighet til å tilpasse produktene til kundene. (Foto: Dunlop Hiflex AS) dusent til kunde gjør oss veldig tilpasningsdyktige, sier Guldbrandsen. Vi har både store og små kunder, og kan levere til begge. Alt fra slanger til en liten traktor til gigantiske slanger ned i Nordsjøen. Vi er uansett med i hele prosessen fra A til Å, avslutter han. Dunlop Hiflex AS Postboks 174 Kalbakken, 0903 Oslo Telefon:

16 TEMA: Olje/Offshore og energi // Annonsebilag til Perspektiv april 2011 Fra venstre: Helge Brown; Logistic Manager, May Britt Lilletvedt; Sales Manager og Tom André Larsen; Operation Manager. Alle tre har lang erfaring fra olje og gassbransjen og ser tydelig sammenhengen mellom et renere utstyr og effektiv drift. PiPetech øker kompetansen! Pipetech tar nye grep for å møte fremtidens krav til teknologi på rensing. Vi får stadig ny tillit i markedet, og ønsker nå å møte fremtidens kunder med ny miljøvennlig renseteknologi som ingen før har sett maken til! Ved å tilføre Pipetech ny kunnskap, vil det gi oss solid kompetanse slik at eventyret kan få de dimensjoner vi ønsker. Våre målsettinger er unike og tankesettet er nytt i Skandinavia. To nøkkelord ønsker vi at du skal forbinde med navnet Pipetech: Miljøvennlig renseteknologi! Pipetech er i dag et spesialisert selskap som benytter avansert teknologi for å fjerne avleiringer og scale fra rør og prosessutstyr. Pipetech sin teknologi gir raske resultater. Vi bruker bare ubehandlet vann i våre metoder og eliminerer dermed behovet for miljøskadelige kjemikalier under rengjøring. Muligheten til å styre våre systemer eksternt ved hjelp av datateknologi, gir et ekstra sikkerhetsnivå som overgår andre lignende systemer. Pipetech International AS - Kvernevik Ring N4048 Hafrsfjord - Stavanger, Norway - -