innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30"

Transkript

1 Kringsjå Grendelag innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap Meddelelse av ansvarsfrihet for styret 5. Valg av styreleder, styre og komitéer 6. Valg av revisor 7. Budsjett Info om Follo Ren, tilpasninger til ny renovasjonsløsning kretsløp Follo 9. Tilbakemeldinger Canal Digital 10. Innkomne forslag: a. Fra Morten Dahl Hermansen, 41c; Tiltak branntilsyn b. Fra Styret; Prosjekt fornying garasjer c. Fra Styret; Kontrakt Granly ferdigstilles d. Fra Styret; Trefelling fellesområder e. Fra Styret; Trefelling området mot Dagbo; kommuneskoger FULLMAKT...har med dette fullmakt til å representere meg/oss på Kringsjå Grendelags 28. ordinære generalforsamling 29.mars Navn:...Adresse:... Underskrift:... FULLMAKT kan gis dersom en selv ikke kan delta. En husstand kan maksimalt møte med 1 fullmakt. 1 av 12

2 Årsberetning 2011 for Kringsjå Grendelag Kringsjå Grendelag Styre og komitéer har i 2011 bestått av: Styret: Anette Lund Tine Kay Kjetil Klunderud Stine Hansen Velferdskomité: Mette Trobe Aina Vigdal Caroline Veidahl Lise Voldsdal 45b styreleder 55d kasserer 37b styremedlem 55b styremedlem 47d leder 51a 49c 55f Dugnadskomité: Magne Sandven Trond Jansen Samuel Vigdal Øystein Hågbo Valgkomité: Marit Hågbo, tidligere 55C Ave Tooming-Klunderud 37B Revisor: Kjell Kristiansen 45d - leder 45b 43b 55c Styret har hatt en del saker å jobbe med i året som har gått, og det er avholdt i alt 7 styremøter. Styret arrangerte nyttårsfest for komitéene og styrets medlemmer m/følge i begynnelsen av februar. De viktigste sakene: Trefelling På forrige generalforsamling fikk styret et mandat til å felle 5-10 trær fa fellesarealene. 6 utvalgte trær ble derfor tatt ned i høst. Dette medførte lysere omgivelser, og godt med ved til de som var interesserte. Styret ønsker å felle noen flere trær i 2012, og vil ta dette opp til ny diskusjon på dette års generalforsamling. Styret har også vært i kontakt med kommunen for å diskutere evt. felling av trær i området mellom rekkene 51/53/55 og Dagbo. Det har hittil vært vanskelig å få til et møte, men Styret ønsker å ta dette videre i Tilfluktsrommet: Strømkostnader Styret har gått en runde med vår strømleverandør, og har redusert antall strømmålere fra 5 til 1, noe som igjen reduserer våre faste avgifter med kr ,- årlig. Det er de faste avgiftene pr. måler som gjør at vi sparer så mye. Vi har også tatt grep for å redusere strømbruken i tilfluktsrommet ved at dette ikke er oppvarmet, eller ved at lys står på, gjennom vinteren noe som har vært tilfelle før. Kontrakt mellom Granly og Kringsjå Bakgrunn for ønske om avtale er at Kringsjå ønsker å sikre innflytelse i avgjørelser i fremtiden angående tomta vi eier sammen med Granly, hvor Kringsjå eier 50/292 deler. Styret i Kringsjå Grendelag har hatt et møte med representanter fra Granly, og nærmer oss en enighet. Vi er enig om at vi vil få innflytelse på en del av området, det som ligger nærmest oss, men det vil ikke dras opp et konkret tomteskille, vi vil eie det med den brøken som er nevnt ovenfor. Juridisk vil vi ikke kunne være med å stemme over f.eks. bruksendringer som salg, da vi ikke har noen stemmerett i deres generalforsamling, og uansett vil være i mindretall i eierskapet. Styret i Kringsjå ønsker å diskutere disse detaljene i vår generalforsamling før vi signerer konktrakten. Innsamling av praktisk info Styret jobber også med å innhente info som kan være av praktisk nytte for oss alle; fargekoder og malingsbeskrivelse for husene, samt en total garasjeoversikt. Det kan være nyttig at dette er samlet på et sentralt sted. Fargekoder vil etterhvert publiseres under eget område på nettsiden vår, her mangler vi fortsatt for noen av husene. Garasjeoversikt vil ikke legges ut online, men blir oppbevart av Styret. 2 av 12

3 Kringsjå Grendelag Vannlekkasje i bakken Dette ble en betydelig kostnad på rundt ,- Styret vil jobbe videre med mulighet for felles forsikringer fremover slik at flere slike utgifter kan unngås. Vedlikehold og dugnad To ordinære dugnader er avholdt, og alle med svært godt oppmøte. Styret er også svært glade for å se at de aller fleste som ikke har kunnet delta på dugnad, betaler den frivillige dugnadsavgiften vi vedtok i fjor. Viser ellers til Dugnadskommitéens beretning. Snøbrøyting og plenklipping Vår avtalepartner på dette området gjør en god jobb, men det hender av og til at det kan ta tid før de dukker opp. Kontakt Styret dersom dere har noe å si om dette. Arrangementer Det har også i år vært godt besøkte sosiale arrangementer. Viser ellers til Velferdskommitéens beretning. Svømming på Dagbo Vi er mange som benytter oss av tilbudet, og dette er også bra for det sosiale miljøet her vi bor. Vi har fortsatt samme tidspunkt, hver fredag kl kr 25,- pr person. Velkommen til store og små! Rotter Rekkene nærmest skogkanten ved Dagbo har vært mest plaget av disse uønskede gjestene. Både jordrotter og brunrotter har vært hyppig sett - og hørt. Det oppfordres til å være nøye med oppbevaring av avfall, og at hager og andre omgivelser holdes ryddig slik at rottene ikke finner seg gjemmesteder å trives i. Grendelaget på nett Her legges generell info om grendelaget, vedtekter, badevaktlister m.m. Siden er organisert som en blogg innspill og kommentarer mottas med takk! Facebook Vi er også på Facebook. Bli venn via link på hjemmesidene våre. Prosjekter planlagt utført i 2012: Trehogst Det er ønskelig å ta ned noe flere trær rundt her. Prosjekt Nye Garasjer Det ble gjort mye bra på dugnaden i høst for å bedre tilstanden på garasjene. Men vi må ta en skikkelig vurdering om vi skal bygge helt nye garasjer. Styret ønsker å nedsette en dedikert gruppe med stort engasjement som kan realitetsbehandle dette skikkelig. Vi ønsker ikke å bruke masse penger unødig på et forprosjekt, men håper vi kan bruke egne ressurser (les: oss) til å jobbe med utkast og kostnadsoverslag, før vi tar dette videre med bank/låneinstanser. Styret fremmer dette som eget forslag. Skifte sand i sandkassa på lekeplassen Det ble litt frem og tilbake forrige år mht hva slags kvalitet sanden skulle ha. Dette punktet har stått på agendaen i flere år, vi satser på at det skjer i 2012! Tinglyse kontrakt om felles tomt med Granly. Follo Ren Styret vil ha Follo Ren på befaring for å få innspill til løsninger med det nye renovasjonssystemet som vil komme i Ski til høsten. Forsikringer Med erfaring fra kostnadene rundt vannlekkasjen, som nevnt tidligere, ønsker Styret å undersøke mulighetene for felles forsikringer av bygningsmasse, samt fellesarealer. Dette finnes ikke i dag, da hver enkelt beboer er ansvarlig for forsikring av sitt, samt sin andel av garasjene. Styret vil sende ut dette på anbud hos flere forsikringsselskaper. Planere ferdig ved 55 mot parkeringen På høstdugnaden ble det fjernet gamle tømmerstokker og planert i dette området. Til våren skal det fylles på med grus slik at det ikke blir så gjørmete der. Det skal også plantes noen småtrær for å skape tydeligere skille mot parkeringsplassen. Fjerne flere gjerder Fortsatt noen gamle, slitte gjerder som skal fjernes. Postkassestativ Vurdere fornying av postkasse-stativ og evt. postkasser. 3 av 12

4 REGNSKAP 2011 pr Kringsjå Grendelag Resultatregnskap Regnskap Budsjett 2011 Konto 3000 Andel fellesutgifter ,00 ( ,00) 3920 Purregebyr/gebyr uteblitt dugnad 2 800,00 (1 500,00) Sum inntekter ,00 ( ,00) 5330 Administrasjon 8 346, , Gaver 715, , Møteutgifter/dugnad 529, , Strøm garasjer , , Strøm velferdsrom (5 734,71) , Kabel-TV , , Nyanskaffelser 1 155, , Vedlikehold , , Oppgradering uteområde , , Plenklipping/snøbrøyting/sand , , Containerleie , , Revisjonshonorar 4 900, , Juridisk honorar 0, , Kontorrekvisita 895,40 500, Blanketter fellesutgifter 0, Kontigent Huseiernes Landsforbund 1 400, , Diverse kostnader 1 125, , Dagbo (790,50) 8040 Renteinntekter fra bank (3 724,21) (2 500,00) 8170 Bankgebyrer 144,00 500, Finanskostnader 0,00 Sum kostnader , ,00 OVERSKUDD (UNDERSKUDD) ,24 (20 600,00) Balanse Eiendeler 1500 Kundefordringer 0, Diverse fordringer 430, Kasse 229, Bank (brukskto.) , Bank (andelsbevis) , Bank (kloakkto.) ,47 Sum eiendeler ,88 Gjeld og egenkapital 2000 Egenkapital , Årets resultat , Forskuddsbetalte fellesutgifter , Annen kortsiktig gjeld 3 144,50 Sum gjeld og egenkapital ,88 4 av 12

5 forslag til budsjett for 2012 Kringsjå Grendelag Resultatregnskap Budsjett 2012 Konto 3000 Andel fellesutgifter , Purregebyr/gebyr uteblitt dugnad 1 500,00 Sum inntekter , Administrasjon 10, Gaver 1, Møteutgifter/dugnad 1, Strøm garasjer 10, Kabel-TV 182, Nyanskaffelser 25, Vedlikehold 70, Oppgradering uteområde 33, Plenklipping/snøbrøyting/sand 42, Containerleie 13, Revisjonshonorar 5, Juridisk honorar 2, Kontorrekvisita Blanketter fellesutgifter 7500 Kontigent Huseiernes Landsforbund 1, Diverse kostnader 1, Dagbo 8040 Renteinntekter (3,000.00) 8170 Bankgebyrer Finanskostnader Sum kostnader 396, OVERSKUDD (UNDERSKUDD) (11,100.00) 5 av 12

6 Kringsjå Grendelag Innstilling fra valgkomitéen 2012 Styret: Styreleder: Anette Lund 45B (gjenvalg 1 år) Styremedlem: Geir Trobe 47D (ny, 1 år) Styremedlem: Lise Voldsdal 55F (ny, 1 år) Kasserer: Stine Hansen 55B (ny, velges for 2 år) Velferdskomite: Leder: Dugnadskomite: Leder: Helene Schjerpen 51D, (ny) Mette Trobe 47D Caroline Veidahl 49C Aina Vigdal 43B Magne Sandven 45D Trond Jansen 45B Samuel Vigdal 43B Marius Veidahl 49C (ny) Anders Lie 37A (ny) Valgkomite: Inger Marie Gonsholt 43C (ny) Ave Tooming-Klunderud 37B Revisor: Kjell Kristiansen 6 av 12

7 Kringsjå Grendelag Velferdskomitèens aktiviteter 2011 Komitèen har i år bestått av Caroline Veidahl, Aina Vigdal, Lise Volsdal og Mette Trobe. Helene Schjerpen ble med helt på slutten av året. Komiteen har også i år arrangert de 5 tradisjonelle arrangementene. 17. mai-grilling: Vi samlet oss ute på lekeplassen for en hyggelig felles-grilling på ettermiddagen. St. Hansfeiring: Også denne dagen var det mange som ønsket å grille sammen med gode naboer! Sommerfest/Krokketturnering, lørdag 17. september: Etter mye regn, fikk vi heldigvis en flott høstdag. Vaffelsalget gikk unna. Og mange små og noen store spillere stilte opp for å konkurrere om seieren i Kringsjå grendelags nabomesterskapet. Årets vinnere ble Ola Grønvold og Samuel Vigdal. Vi hadde loddsalg med bl.a Tusenfrydbilletter og båttur til Danmark som gevinster. Kvelden avsluttet med koselig grilling. Takk til alle som deltok! Julegrantenning torsdag 1. desember: Heldigvis sluttet både regnet og vinden i tide før tenningen av julegrana! Og med julemusikk på CD-spiller og god allsang, greide vi å skape en fin stemning! Også denne gangen gikk det med en mengde pepperkaker, gløgg og solbærtoddy. Juletrefest torsdag 5. januar: Ca 40 barn og voksne samlet seg til den tradisjonelle juletrefest på Dagbo. Pølser, boller, brus, og selvfølgelig rester fra julens deilige kaker. Det ble konkurrert i Kims lek, bowling og Quiz + adjektivfortelling. Også var det tid for juletregang! Julenissen hadde også i år godteposer til alle barna! 7 av 12

8 Kringsjå Grendelag Årsberetning dugnadskomiteen 2011 Dugnadskomiteen har i 2011 bestått av følgende medlemmer: Samuel Vigdal Trond Jansen Øystein Hågbo Magne V. Sandven (leder) Det ble i år som tidligere år ført oppmøtelister for vår- og høstdugnadene. Oppmøtelistene viser at det på vår- og høstdugnaden møtte opp henholdsvis 40 og 29 husstander til dugnad. Vårdugnad 26. og 28. april Vårdugnaden ble avholdt på tradisjonelt vis, med raking av fellesarealer, plukking av søppel, feiing av garasjetak og rydding i skogkanten. I tillegg til de vanlige oppgavene ble det ble planert ut jord mellom 39 og 45 (der det var en vannlekkasje i vinter). På lekeplassen ble klatreveggen fjernet fra fra klatrestativet og noe jord ble fylt på rundt snuplassen. Det ble som vanlig leid inn to containere fra Follo Truckutleie, en på 35 kubikk og en på 10 kubikk, den største til skrot og den minste til hageavfall. Høstdugnad 15. og 16. oktober I tillegg til de vanlige oppgavene som raking og rydding av fellesarealer ble det utført noen "nødreperasjoner" på garasjene. Garasjene er i relativt dårlig stand, og midlertidige reparasjoner ble foretatt på noen av de dårligste veggene. Parkeringsplassene på plassen bak garasjene ble merket opp på nytt og stokkene til sandkassa på den gamle lekeplassen utenfor 55 ble fjernet. 8 av 12

9 INFO Follo Ren Kretsløp Follo Fra høsten 2012, rundt oktober, vil Ski innlemmes i de den nye renovasjonsløsningen Kretsløp Follo. Styret har hatt en representant fra Follo Ren på befaring, og hun vil komme med konkrete tilbakemeldinger og forslag til løsninger for oss. Dette vil presenteres mer detaljert under Generalforsamlingen, men kort fortalt ble det foreslått at hver boenhet har hver sin beholder for restavfall, mens vi lager fellesløsninger for beholdere for papiravfall. For vårt område, med 50 boenheter, anbefales 9 papirbeholdere á 660 liter, som vil tømmes hver 14. dag. Hver boenhet får beholder på 240 liter til restavfall, som vil tømmes hver 14. dag. Papirbeholderne kan vi selv velge hvor skal stå, dvs at de kan fordeles på flere punkter på feltet vårt. Det stilles imidlertid krav til underlaget fordi beholderne må kunne rulles på hjulene, så det er nødvendig at vi finner egnede plasser. 240-liters beholderne vil få plass i de bodene vi har søplekassene i i dag, men de som har en kant fra gulvet i boden til bakken må sørge for å lage en rampe slik at kassene enkelt kan trilles ut av boden. Follo Ren kommer til å innføre nye regler og satser for avstand mellom beholdere og der de kommer til med bilen. Dette vil kunne gi noen økte renovasjonskostnader for de leiligheter dette berører, men detaljer vil komme til høsten ved innføring av det nye systemet. Follo Ren har i flere infoskriv også snakket om nedgravde løsninger. Dette er løsninger boligsameiene selv må bekoste. For vårt område vil dette bety to nedgravinger; én for restavfall + én for papiravfall. Løsninger for dette fikk vi anslått til kostnader fra pr. nedgraving. Styret mener derfor at vi starter med den løsningen som er gratis, så får vi heller snakke om andre løsninger på et senere tidspunkt hvis det er ønskelig. Les mer om Kretsløp Follo på Canal Digital I vinter har Canal Digital gjort en oppgradering av kabeltv-systemet. Styret har fått løse tilbakemeldinger fra flere om at løsningen er dårligere etter oppgraderingen enn den var før. Noen har kanskje allerede vært i kontakt med Canal Digital selv, men Styret har også tenkt å sende en samlet tilbakemelding på det vi har oppfattet som feil og mangler. Vi er derfor interessert i å vite hva DU synes om løsningen etter oppgraderingen! Vi ønsker ikke bruke tid i generalforsamlingen på dette, men ber om at tilbakemeldinger sendes til vår mail slik at vi kan gi en felles tilbakemelding fra oss. Parkering Granly har henvendt seg med beskjed om at deres parkeringsplass er for sine beboere med gjester. Styret ber om at de som bor i Kringsjå Grendelag bruker garasjene sine, samt våre parkeringsplasser bak garasjene. 9 av 12

10 Innkomne forslag A) fra Morten Dahle Hermansen, 41C Branntilsyn Forslag til vedtak Ski Generalforsamlingen ønsker at Styret iverksetter arbeid med å utrede konstader og eventuelle andre konsekvenser ved et evt. branntilsyn. Et slikt branntilsyn tenkes gjennomført av en ekstern, kvalifisert og nøytral konsulent, med særlig tanke på tiltak som må gjennomføres i fellesskap, av to eller flere beboere. Bakgrunn: Brann virker pt. å være den langt største trusselen mot liv, helse og eiendom for grendelagets medlemmer. Særlig manglende brannvegg e.l. på loft, mellom leilighetene, fremstår som en relativt alvorlig sikkerhetsrisiko. Siden tiltak neppe har særlig virkning om de gjennomføres av den enkelte beboer, og større innkjøp pleier å gjøre tjenester rimeligere, tror forslagsstiller at det vil være i alle beboeres interesse å foreta en felles henvendelse til brannvernskonsulent(er), og da i grendelagets regi. En ny generalforsamling vil kunne vurdere om styrets kalkyler tilsier at man går videre med denne saken. For ordens skyld; forslagsstiller har overhodet ingen bindinger til noen virksomhet innen brannvern. Med vennlig hilsen Morten Dahl Hermansen. B) fra Styret Fornying garasjer De siste årene har flere beboere ytret ønske om at garasjene trenger total fornying. Det er gjort endel forbedringer på dugnad, men det kan hende tiden er inne for å restaurere alt, evt rive og bygge nytt. Styret ønsker å nedsette en dedikert gruppe med stort engasjement som kan realitetsbehandle dette skikkelig. Vi ønsker ikke å bruke masse penger unødig på et forprosjekt, men håper vi kan bruke egne ressurser (les: oss) til å jobbe med utkast og kostnadsoverslag, før vi tar dette videre med bank/låneinstanser. Styret ønsker to-tre frivillige som kan skisse ut behovet, beskrive hva som ønskes gjort og skaffe en prisvurdering fra tre ulike tilbydere. Gruppen skal rapportere til Styret i løpet av av 12

11 Innkomne forslag C) fra Styret Ferdigstillelse kontrakt Granly / Kringsjå vedr. området Skogveien/Myrveien. Styret ønsker en siste godkjenning fra Generalforsamlingen på at vi kan skrive under på avtalene mellom våre to grendelag/sameiere. Kontrakten, som skal tinglyses, innebærer at Kringsjå Grendelag vil eie 50/292 deler av skogsområdet, med de rettigheter, muligheter og forpliktelser dette vil innebære. Ved et evt. fremtidig salg vil inntekter fordeles etter brøkeiendelen. Det er ingen planer om salg av området, men skogen har en reguleringsplan for boliger, så det kan være aktuelt i fremtiden. Men den viktigste intensjonen for Kringsjå ved å være deleier, er å kunne ha lettere påvirkning for å felle trær til sjenanse for beboere i vårt grendelag, samt å ha innvirking dersom området vurderes solgt. Kringsjå Grendelag og Granly boligsameie har to individuelle generalforsamlinger, der det ikke er mulighet til å sammenslå avstemninger hos hverandre. Siden Kringsjå Grendelag vil være undertallige et. evt. flertall i Granly uansett, har vi ikke direkte påvirkning ved stemmerett. Styret ønsker likevel å inngå avtalen om eierskapet. I møte med styrerepresentanter i Granly snakket vi om at Kringsjå Grendelag skal ha ansvar/påvirkning for en ideelt part av skogen, den som ligger nærmest oss, uten at denne grensesettes offisielt. Med dette betyr det at vi tar det økonomiske ansvaret for trefelling for de trær vi ønsker fjernet, mens Granly betaler for det de ønsker. Dermed må ikke vi betale for trær som skal felles så langt unna oss, f.eks. helt borte ved returpunktene. Styret i Kringsjå Grendelag ønsker å skrive en egen avtale for dette, i tillegg tilselve tinglysingen av tomten. 11 av 12

12 Innkomne forslag D) fra Styret Trefelling på fellesareal I generalforsamlingen i fjor, 2011, ble det vedtatt at vi kunne hugge 5-10 av de foreslåtte trærne. Vi tok ned de 6 trærne som var dårligst i kvalitet, og Styret var veldig fornøyd med resultatet. Styret ønsker å felle noen flere trær i 2012, 5-6 trær som markert nedenfor. Det kan også bli aktuelt å fjerne noen av trærne på det området vi vil eie sammen med Granly, på andre siden av Skogeien. Vi ønsker å bruke samme leverandør som sist, som var konkurransedyktige på pris og som leverte til avtalt tid, ryddet og gjorde det pent etter seg. Ble felt i 2011 Ønskes felt i E) fra Styret Trefelling på kommunes areal, mot Dagbo/ boenhetene Styret har ved flere anledninger vært i kontakt med kommunens skogvokter, Reidar Haugen, for å få felt et par av de tydelig skadede, og svært høye, trærne i skogholtet mellom rekkene 51/52/55 og parkeringsplassen mot Dagbo/ boenhetene. Flere av de som bor i disse rekkene har også fått merke av andre trær som ønskes fjernet. Men kommunen ønsket ikke fjerne så mange som var merket - med begrunnelse at da måtte vi evt. fjerne alle de høye trærne. Vi kunne ikke la bare noen få stå igjen, da disse furuene hviler mot hverandre. De anbefaler å enten la det meste stå, eller la det meste bli tatt ned. Vi regner med at småtrær kan få bli stående. Styret ser at dette kan oppleves radikalt for noen, men ønsker at småskog skal få vokse opp og at dette vil lysne opp området for de som bor nærmest, samt gi større følelse av trygghet i høststormene. Styret foreslår at så mange som mulig av de største trærne nærmest husene tas ned, i samråd med kommunen. 12 av 12

INNKALLING TIL KRINGSJÅ GRENDELAGS 31. ORDINÆRE ÅRSMØTE. Tirsdag 7. april 2015, Dagbo kl 19.00

INNKALLING TIL KRINGSJÅ GRENDELAGS 31. ORDINÆRE ÅRSMØTE. Tirsdag 7. april 2015, Dagbo kl 19.00 INNKALLING TIL KRINGSJÅ GRENDELAGS 31. ORDINÆRE ÅRSMØTE Tirsdag 7. april 2015, Dagbo kl 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Meddelelse av ansvarsfrihet for styret 3. Årsberetning med kort status av de

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 26. ordinære generalforsamling Torsdag 25. mars 2010, Dagbo kl 19

innkalling til kringsjå grendelags 26. ordinære generalforsamling Torsdag 25. mars 2010, Dagbo kl 19 innkalling til kringsjå grendelags 26. ordinære generalforsamling Torsdag 25. mars 2010, Dagbo kl 19 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap 2009 4. Meddelelse av ansvarsfrihet for styret

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 30. ordinære generalforsamling Torsdag 27. mars 2014, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 30. ordinære generalforsamling Torsdag 27. mars 2014, Dagbo kl 18.30 innkalling til kringsjå grendelags 30. ordinære generalforsamling Torsdag 27. mars 2014, Dagbo kl 18.30 Kringsjå Grendelag Dagsorden: 1. Konstituering 2. Meddelelse av ansvarsfrihet for styret 3. Årsberetning

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 27. ordinære generalforsamling Torsdag 31. mars 2011, Dagbo kl 19

innkalling til kringsjå grendelags 27. ordinære generalforsamling Torsdag 31. mars 2011, Dagbo kl 19 Kringsjå Grendelag innkalling til kringsjå grendelags 27. ordinære generalforsamling Torsdag 31. mars 2011, Dagbo kl 19 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap 2010 4. Meddelelse av ansvarsfrihet

Detaljer

KRINGSJÅ GRENDELAGS 33. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING Mandag 27. mars, kl 1900 NB! i USBL sine lokaler (Idrettsveien 9)

KRINGSJÅ GRENDELAGS 33. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING Mandag 27. mars, kl 1900 NB! i USBL sine lokaler (Idrettsveien 9) KRINGSJÅ GRENDELAGS 33. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING Mandag 27. mars, kl 1900 NB! i USBL sine lokaler (Idrettsveien 9) SAKSLISTE: 1. Åpning og konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus DAGSORDEN 1. Konstituering EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus -Registrering -Godkjenning av innkalling

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

INNKALLING til generalforsamling

INNKALLING til generalforsamling INNKALLING til generalforsamling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Fæsteråsen Huseierlag torsdag 13. mars 2014 kl. 19:00 i felleslokalet i Skjenbrekken 24. SAKSLISTE: 1. Godkjenning

Detaljer

TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00. 5) Forslag fra trivselskomiteen om asfaltering av felles arealer, mulig

TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00. 5) Forslag fra trivselskomiteen om asfaltering av felles arealer, mulig Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ẋx INNKALLING TIL SAMEIEMØTE I LØVLIA BOLIGSAMEIE SAMEIEMØTET HOLDES I MUSIKKHYTTA TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00 Minst en fra

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 13. NOVEMBER 2001, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE (angivelse av nøyaktig sted vil komme senere) Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 27. OKTOBER 2004, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG LØNNEBERGET Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG Generalforsamling 2010 INNKALLING

STENFELTBAKKEN GRENDELAG  Generalforsamling 2010 INNKALLING Langhus 4. mars 2010 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Torsdag 18. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR Søndre Langerud Tomteselskap AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR Søndre Langerud Tomteselskap AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR Søndre Langerud Tomteselskap AS Det innkalles herved til ordinær generalforsamling for Søndre Langerud Tomteselskap AS. Møtet vil finne sted den 3.3.2015 kl.

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2008

Innkalling til årsmøte 2008 Innkalling til årsmøte 2008 10 april 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i Marinevold Velforening Onsdag 16. april kl 1900 i huset (inngang mellom Magnus den Godes gt 17 og 19) Saksliste: 1. Valg

Detaljer

VELKOMMEN TIL KRINGSJÅ GRENDELAGS ÅRSMØTE. Onsdag 6. april 2016, peisestua på Dagbo kl 20.00

VELKOMMEN TIL KRINGSJÅ GRENDELAGS ÅRSMØTE. Onsdag 6. april 2016, peisestua på Dagbo kl 20.00 VELKOMMEN TIL KRINGSJÅ GRENDELAGS ÅRSMØTE Onsdag 6. april 216, peisestua på Dagbo kl 2. Dagsorden: 1. Åpning og konstituering. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Meddelelse

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst g r e n d a l a g 2 0 1 0 Sted: Saksvik skole, Rom 9 (1. etasje i Hovedbygget) D a t o : 25. mars 2010 Tid: k l 2 0. 0 0-2 2. 0 0 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015

Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015 Gruakollen grendelag Postboks 79, 2717 Grua styret@gruakollen.com www.gruakollen.com Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015 Styrets sammensetning etter årsmøtet 2014 samt valgkomite og revisor:

Detaljer

Agenda: Vel møtt! Styret Bakerovnsgrenda Huseierforening. Bakerovnsgrenda Huseierforening

Agenda: Vel møtt! Styret Bakerovnsgrenda Huseierforening. Bakerovnsgrenda Huseierforening Bakerovnsgrenda Huseierforening Agenda: Bakerovnsgrenda Huseierforening Generalforsamling 2015 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling torsdag 26. mars kl. 19.00 i Øvre Toppenhaug barnehages

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 Antall til stede: 43 stk., hvorav 1fullmakt. DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering. Sak 1/10 Godkjenning av innkalling.

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Cathrine Olsen Kasserer: Ellen Myhre Sekretær: Stein Julius Johansen Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Jørn Buås Oppgavefordeling

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Karine Kampesæter Kasserer: Linda Hanken Sekretær: Marit Løvlie Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Bjørn Jensen Oppgavefordeling

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2014, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING Langhus, 5. April 2008 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i Nedre grendehus Torsdag 24. april kl 19.30 Dagsorden 1) Konstituering... 2) Styrets årsberetning...

Detaljer

NES HAGEBY VEL STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011

NES HAGEBY VEL STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 NES HAGEBY VEL STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Generelt Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Formann: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Fabian Lübbe Løvseth Morten Olsen Solvam Arnulf Fossum May-Brit

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 22. OKTOBER 2002, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I KARDEMOMMEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei Generalforsamling Sydskogen Velforening Mandag 02.06.2014, kl 19:00 Sydskogen Grendehus, Tors vei Innhold 1. Agenda / Dagsorden 2. Styrets Årsberetning 3. Regnskap 2013/2014 1. Balanse 2. Driftsresultat

Detaljer

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 21.4.2004 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 4 VALG AV STYREMEDLEMMER, VARAMEDLEMMER OG UTVALG...8

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 21.4.2004 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 4 VALG AV STYREMEDLEMMER, VARAMEDLEMMER OG UTVALG...8 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 1 ÅRSBERETNING...2 1.1 STYRE OG UTVALG...2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET...2 1.3 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT...3 2 REGNSKAP 2003, ANSVARSFRIHET, BUDSJETT 2004 OG ANSLAG 2005...4 2.1 RESULTATREGNSKAP...4

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 29. ordinære generalforsamling Onsdag 20. mars 2013, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 29. ordinære generalforsamling Onsdag 20. mars 2013, Dagbo kl 18.30 innkalling til kringsjå grendelags 29. ordinære generalforsamling Onsdag 20. mars 2013, Dagbo kl 18.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning med kort status av de viktigste sakene 3. Regnskap 2012

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ÅRSMØTE, 24. MARS 2014

ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 NEDRE HEER VEL ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 HEER GRENDEUS KL 19.00, 2. ETASJE Dagsorden: 1. 1. Valg av møteleder, referent og representanter til å underskrive protokoll 2. 2. Godkjenning

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

TORSDAG 18.MARS 2004 KL.19:00. (Regnskapet er dessverre forsinket i fra regnskapskontoret og et hefte med

TORSDAG 18.MARS 2004 KL.19:00. (Regnskapet er dessverre forsinket i fra regnskapskontoret og et hefte med Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ẋx INNKALLING TIL SAMEIEMØTE I LØVLIA BOLIGSAMEIE SAMEIEMØTET HOLDES I MUSIKKHYTTA TORSDAG 18.MARS 2004 KL.19:00 Minst en fra

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIEMØTE I LØVLIA BOLIGSAMEIE

INNKALLING TIL SAMEIEMØTE I LØVLIA BOLIGSAMEIE Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ẋx INNKALLING TIL SAMEIEMØTE I LØVLIA BOLIGSAMEIE SAMEIEMØTET HOLDES I MUSIKKHYTTA ONSDAG 26.APRIL 2006 KL.19:00 Minst en fra

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Generalforsamlingen avholdes i elevkantina i Tangenten torsdag 27. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2005, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Miguel Antonetti foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Miguel Antonetti foreslått, og som protokollvitne ble 1 Fuglemyra Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fuglemyra Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 26. april 2016 kl. 19:00 i Ready-huset v/gressbanen.

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 26. april 2016 kl. 19:00 i Ready-huset v/gressbanen. Holmenhaugen Boligforening v/ styreleder Knut Bostad, Lybekkveien 34, 0770 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 02.04.2016 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening GENERALFORSAMLING Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I Medlemmer i Nordre Greverud Vel innkalles herved til ordinært årsmøte som avholdes torsdag 26. mars 2009 kl. 20.00 i Idrettshuset på Østre Greverud. Møtet blir en fin anledning

Detaljer

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 29. april 2014 kl. 19:00 i Ready-huset v/gressbanen.

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 29. april 2014 kl. 19:00 i Ready-huset v/gressbanen. Holmenhaugen Boligforening v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 8.4.2014 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening GENERALFORSAMLING Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

Tirsdag 03. mars 2015 kl. 19:00 i Heimen Grendehus

Tirsdag 03. mars 2015 kl. 19:00 i Heimen Grendehus Det innkalles herved til Årsmøte i Rudsberghaugen huseierforening Tirsdag 03. mars 2015 kl. 19:00 i Heimen Grendehus Styret ber deg lese nøye igjennom årsberetning, regnskap, budsjett og innkommende forslag

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00 ----------------------------------------

SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00 ---------------------------------------- Til oppsittere på Ytre Egeland inkl. Kloster, Lindland, Slimestad og andre med tilknytning til Slimestad bedehus INNKALLING TIL ÅRSMØTE!!!!!!! SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00

Detaljer

Velkommen til høstdugnad på sameiets fellesarealer (Pusling og rydding på eget areal kan du gjøre ferdig før dugnaden)

Velkommen til høstdugnad på sameiets fellesarealer (Pusling og rydding på eget areal kan du gjøre ferdig før dugnaden) 01.10.12 Velkommen til høstdugnad på sameiets fellesarealer (Pusling og rydding på eget areal kan du gjøre ferdig før dugnaden) Tid for dugnad torsdag 11. oktober kl. 17-20 eller lørdag 13. oktober kl.

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 14 fremmøtte og 4 fullmakter 1. Godkjenning av møteinnkalling Punkt 3 blir valg av tellekorps. Dvs. at punktene etter dette blir

Detaljer

Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014

Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014 1 Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014 Dato: 24.4.2014 Tid: 19.30 Sted: Nordbyhagen bhg Tilstede: 45 stemmeberettigede på lista Dagsorden 1. Åpning Ved Styreleder Kristian Hannestad Gjennomgang

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Dato: Torsdag 11. mai 2017 Sted: Kantinen, Revheim Skole Tid: Kl. 20:00 Saker til behandling 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Gjennomgang

Detaljer

6. mai fra kl. 17:00

6. mai fra kl. 17:00 Informasjonsskriv nr. 2/2008: Rusken, referat fra årsmøtet 2008 Ta ansvar for nærmiljøet og bli med på årets Rusken-aksjon 6. mai fra kl. 17:00 Samtlige beboere inkludert leietakere bes om å gjøre en innsats!

Detaljer

1 Nøklevann Borettslag

1 Nøklevann Borettslag 1 Nøklevann Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 10.mars 2015 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 25. mars kl. 19:00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 24.02.2015 KL. 19.00 MØTETYPE Ord. Styremøte REFERENT Svein Solum MØTESTED Marikåpeveien 8 DELTAKERE Siv Iren Solberg, Trude Engen, Robert Joakimsen, Christian Eklund og Svein

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Til: Alle beboere i Gjønnesskogen Huseierforening Fra: Styret i Gjønnesskogen Huseierforening Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 27. OKTOBER 2015, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Leaparken velforening

Leaparken velforening Falsens vei Finnbergåsen Fredrik Stangs vei Hjelms vei Inndalsveien Jacob Aalls vei Skoltehaugen Snarveien Svaneviksveien Søren Jaabæks vei www.leaparken.no ÅRSMØTE 2009 Tid Sted Mandag 23. mars 2009 kl.19.00

Detaljer

Anja Ehrecke og Anne-Mari Ringvold foreslått. Vedtak: Valgt

Anja Ehrecke og Anne-Mari Ringvold foreslått. Vedtak: Valgt 1 Fuglemyra Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fuglemyra Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget Protokoll fra årsmøte i Noreidestølen Huseierlag 29.03.2006 Sted: Kantina Fanatorget Saksliste: 1. Konstituering av møte 2. Innkalling til årsmøte 3. Styrets årsberetning 4. Godkjenning av regnskap 5.

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2011

GENERALFORSAMLING 2011 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN 20. MARS 2010 13. APRIL 2011 INNLEDNING Velforeningens styre står for den daglige ledelse og administrasjon av oppgaver i henhold til vedtekter og pålegg fra generalforsamlingen.

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 20.03.2013 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 EIKA VEL Pepperstad Skog 1 mars 2016 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 Det innkalles til Generalforsamling i Eika Vel onsdag 16. mars 2016 kl 1900 i JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

Vedlagt følger innkallingen til årets generalforsamling i Kjølholtåsen AS og årsmøte i Kjølholtåsen Vel.

Vedlagt følger innkallingen til årets generalforsamling i Kjølholtåsen AS og årsmøte i Kjølholtåsen Vel. Kjølholtåsen, mai 2013 Til alle hytteeiere, Vedlagt følger innkallingen til årets generalforsamling i Kjølholtåsen AS og årsmøte i Kjølholtåsen Vel. Møtet vil bli avholdt på Floren Skole på Skjærhalden,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Flaen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen tirsdag 25. mai kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 1. NOVEMBER 2011, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

6. Velge to til å undertegne protokollen sammen med møteleder og protokollfører

6. Velge to til å undertegne protokollen sammen med møteleder og protokollfører Styret innkaller herved til Årsmøte i Bergermarka Velforening onsdag 22.04.2015 Kl. 19.00 Sted. Vennskaps alléen ved Jevnaker Skole. (Inngang i den nye administrasjonsfløyen.) Styret foreslår følgende

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus, 18. mars 2005 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I henhold til tidligere utsendt varsel innkalles det til ordinær generalforsamling i Nedre Grendehus Tirsdag 12. april 2005 kl. 19:30. Dagsorden:

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 29. OKTOBER 2013, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG BAKKEBYGRENDA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av

Detaljer

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker 1. FORMÅL a. Hoegstad sameies formål er å ivareta drift og vedlikehold av sameiets eiendom, gnr.14 bnr. 188 i Asker kommune. Eiendommen består blant

Detaljer

Nyveilia grendelag Versjon 2010-A INFORMASJON TIL MEDLEMMER

Nyveilia grendelag Versjon 2010-A INFORMASJON TIL MEDLEMMER Informasjon Velkommen til Nyveilia grendelag Dette skrivet har som hensikt først og fremst å gi informasjon til nye beboere. Det bes om at den beholdes i husstanden slik at den kan gis videre ved salg

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Referat Årsmøte Hell Vel 2014

Referat Årsmøte Hell Vel 2014 Referat Årsmøte Hell Vel 2014 Onsdag 26.03 kl 19.00 på Hell Stasjon, lokale til Hell Communication Frammøte; Mette Olsen, Tommy Reinås, Ove Stavnås og Merete Aune Saksliste 1. Innkalling/saksliste Innkalling

Detaljer

Engerjordet sameie og vel Årsmøte 23. april 2009 SAKER TIL ÅRSMØTET

Engerjordet sameie og vel Årsmøte 23. april 2009 SAKER TIL ÅRSMØTET SAKER TIL ÅRSMØTET SAK 1 ÅRSBERETNING... 2 1.1 STYRE OG KOMITEER... 2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET... 2 1.3 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT... 3 SAK 2 REGNSKAP 2008, ANSVARSFRIHET, BUDSJETT 2009 OG ANSLAG 2010...

Detaljer

Årsmøte i Foss Grendelag Onsdag 18 mars 2015 kl. 19.00 REFERAT. 2. Valg av ordstyrer, referent og 2 til protokollsignering

Årsmøte i Foss Grendelag Onsdag 18 mars 2015 kl. 19.00 REFERAT. 2. Valg av ordstyrer, referent og 2 til protokollsignering Årsmøte i Foss Grendelag Onsdag 18 mars 2015 kl. 19.00 REFERAT 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen kommentarer til innkallingen og sakslisten; godkjent. 2. Valg av ordstyrer, referent

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING EIKA VEL Pepperstad Skog, 1. mars 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Eika Vel Tirsdag 17. mars 2015 kl 1900 JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2012 for Interesseselskapet Skoklefald Idrettsplass (I.S.I.), den 13. juni kl. 20.00 i bryggehuset på Oksval brygge

Innkalling til generalforsamling 2012 for Interesseselskapet Skoklefald Idrettsplass (I.S.I.), den 13. juni kl. 20.00 i bryggehuset på Oksval brygge 1 Innkalling til generalforsamling 2012 for Interesseselskapet Skoklefald Idrettsplass (I.S.I.), den 13. juni kl. 20.00 i bryggehuset på Oksval brygge Innkallingen sendes til medlemmene i andelseiernes

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 4. APRIL 2011

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 4. APRIL 2011 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 4. APRIL 2011 Antall stemmeberettigede: 35 hvorav 3 med fullmakt. Del 1: Åpning og konstituering Sak 1/11 Godkjenning av innkalling

Detaljer

GENERALFORSAMLING SYDSKOGEN VELFORENING 01.06.2015. Sydskogen Grendehus, Tors Vei 180, mandag kl. 19:00

GENERALFORSAMLING SYDSKOGEN VELFORENING 01.06.2015. Sydskogen Grendehus, Tors Vei 180, mandag kl. 19:00 GENERALFORSAMLING SYDSKOGEN VELFORENING 01.06.2015 Sydskogen Grendehus, Tors Vei 180, mandag kl. 19:00 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Agenda / Dagsorden 1 Styrets A rsberetning 2 Styret

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Tilstede var 157 andelseiere og 76 med fullmakt til sammen 233 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2008, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Engerjordet sameie og vel Årsmøte 23. april 2013 SAKER TIL ÅRSMØTET

Engerjordet sameie og vel Årsmøte 23. april 2013 SAKER TIL ÅRSMØTET SAKER TIL ÅRSMØTET SAK 1 ÅRSBERETNING... 2 1.1 STYRE OG KOMITEER... 2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET... 2 1.3 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT... 3 SAK 2 REGNSKAP 2012, ANSVARSFRIHET, BUDSJETT 2013... 4 2.1 REGNSKAP

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. Møtet ble åpnet av: Fra forretningsfører BORI møtte: Waqar H. Siddiqui Den

Detaljer

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen.

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen. ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE REFERAT FRA SAMEIERMØTE TIRSDAG 8. APRIL 2014 PÅ FRIHEIM I HEGGEDAL Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2009 for Stokkanhaugen Velforening avholdt 6.mai 2010.

Protokoll fra årsmøte 2009 for Stokkanhaugen Velforening avholdt 6.mai 2010. Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 mai/juni 2010 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim wwwstokkanhaugenno Dugnad mandag 21 juni fra kl 1730 Det vil bli gjennomført dugnad i forkant av St Hans,

Detaljer

Referat årsmøte i Jakobsgrenda Velforening 7. juni 2012

Referat årsmøte i Jakobsgrenda Velforening 7. juni 2012 Referat årsmøte i Jakobsgrenda Velforening 7. juni 2012 Antall stemmeberettigete på årsmøtet: 24 fremmøtte og 2 fullmakter Sak 1: Godkjenning av innkalling m.v Styrets forslag: Møteleder: Stig Tore Røe,

Detaljer

Maikollen Huseierforening - Møtereferat

Maikollen Huseierforening - Møtereferat Maikollen Huseierforening - Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2009 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 8 Ordinært Styremøte 5. januar 2010 2000 2200 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Trond Hjorteland-Rød GB266

Detaljer

November TRØANYTT. Væretrøa grendelag

November TRØANYTT. Væretrøa grendelag November TRØANYTT Væretrøa grendelag SAKER BEHANDLET AV STYRET SOMMEREN OG HØSTEN KUNSTGRESS Kunstgressbanen ble ferdigstilt i løpet av august, og det ble satt opp gjerde i løpet av september. Banen ble

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.30 NORSK LHASA APSO KLUBB. Sandefjord, 26. mars 2016 Innkalling

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer