SLIK GJØR SVERRESBORG FOTBALLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLIK GJØR SVERRESBORG FOTBALLL"

Transkript

1 SLIK GJØR SVERRESBORG FOTBALLL

2 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur for sverresborg if Organisasjonsstruktur i sverresborg fotball Sportslig utvalg retningslinjer for su visjon, ambisjon og verdier for su arbeid ønsket mål for su arbeid Keepertrening Sverresborg Cup Havsteinbane AS (HABAS) HABAS styre Baneansvarlig Arbeidsinstruks for drift av havsteinbanen Styreoppgaver Vakt ved Havsteinbanen Kurs i hjertestarter Kampkort utarbeide kommunikasjonsplan for mot trøndelag fotballkrets lagleder- og trenermøte Møte i november Møte i januar miniserie medlems- og aktivitetsavgift Side 2

3 7.8 rapportere til brønnøysundregister medlemskap i trønderfotball oppgaver for lagene rammeverk for lagene plikter for lagene ved trening og kamp overgang for spillere Skademelding Hjertestarter Fotballskole Implementere Sverresborg holdningsregler i laget Utstyr til laget, trenere, spillere og keeper Rammebetingelser fra kretsen Politiattest Årshjul for Sverresborg Fotball Årshjul for styrende organer i Sverresborg Fotball Årshjul for Lagene i Sverresborg Fotball klubbhuset Side 3

4 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR FOR SVERRESBORG IF Leder Nestleder / Økonomi Styremedlem Klubbhus Styremedlem Allidrett Styremedlem Basket Styremedlem Fotball Styremedlem Håndball Varamedlem Jan Gunnar Storli Bjørn Morkemo Mari Takala Elin Yli Dvergsdal Morten Tøfte Lars Talgø Kristiansen Håvard Sletten Henning Langlete Side 4

5 2 ORGANISASJONSSTRUKTUR I SVERRESBORG FOTBALL Leder Nestleder Sekretær Økonomiansvar i styret Styremedlem Lars Talgø Kristiansen Gry Karin Stimo Børre Sivertsvoll Arnstein Fikkan Henning Dragsnes Styremedlem - Felles e-post til styret Økonomi utførende Innleid Bjørn Morkemo Side 5

6 3 SPORTSLIG UTVALG Leder Nestleder Medlem 2 Medlem 3 Tor Inge Andersen Trond Relling Vegard Olsen Jan Arve Gunnes 3.1 RETNINGSLINJER FOR SU SU er Styrets forlengede arm. SU er organisatorisk underlagt Styret. Hovedtrener sr, jr og G16 har møterett og plikt i enkelte saker. SU skal: Arbeide innenfor rammer og retningslinjer godkjent av styret Inneha det praktiske eierskapet til Sportslig Plan og ha det faglige ansvaret for at den etterleves. Etterleve sportslig ambisjon Utarbeide sportslig tilbud Tilrettelegge for samarbeid G16/ jr/ sr Kvalitetssikre støtteapparat G16/jr/sr Skaffe til veie trenere og sørge for god trenersammensetning (ansettelser må klareres med styret) Gi innspill til fordeling av banetider G16/jr/sr (sikre egne lag før ledig tid selges til andre) Spillervurderinger (av den enkelte og i sum) Foreta egne vurderinger Foreta spillersamtaler sluttevaluering av sesongen senest 15. sep. Gjennomgå trenernes vurderinger I samarbeid med trenerne skal SU godkjenne hvilke spillere som får tilbud om å løftes ett trinn (G16 til jr til sr) Rekruttering eksternt G16/jr/sr skal godkjennes av SU Side 6

7 3.2 VISJON, AMBISJON OG VERDIER FOR SU ARBEID Misjon: Sosial og sportslig utvikling av ungdom. Visjon: Vi løfter nærmiljøet med gode holdninger og godt samspill. Ambisjon: Lage en god utviklingsarena for ungdom. Verdier: Kompetanse, kvalitet og holdninger. 3.3 ØNSKET MÅL FOR SU ARBEID Etablere en sportslig organisasjon som: Har solide og dokumenterte kvalifikasjoner Er regionalt god på utvikling Har fokus på holdningsskapning Har formulert sportslige mål som oppfylles Er en skole for rekruttering og utvikling av trenere og spillere Etablere en administrativ organisasjon som Er selvrekrutterende Har tyngde og gjennomslagskraft Etablere en sunn økonomisk plattform gjennom Troverdighet i disposisjoner Etikk i alle ledd Langsiktige markedsavtaler på basis av spillerutvikling En jordnær økonomisk profil Side 7

8 4 KEEPERTRENING SAN - KEEPERSKOLE 2013 Oppstart SAN - Keeperskole søndag kl 19 på Astorbanen Sverresborg, Astor og National (SAN) fortsetter opplegget fra i fjor for å gi keeprene våre ekstra trening. Sist sesong var det mellom 20 og 40 deltakere hver gang, og både spillere og trenere sier de har fått et enormt stort utbytte av å delta. Alle føler de har tatt kvantesteg når det gjelder keeperarbeidet. Keeperen er jo lagets viktigste spiller og ENDELIG får de den fokus de fortjener. Først økt er på Astorbanen 4.5.kl.19. Neste økt er på Nationalbanen søndag 26.5 kl.11 Siste vårøkt er på Havsteinbanen søndag kl 11 Øktene kjøres av Sverre Lorentzen, kretstrener og aktiv spiller for Kolstad. Han har med seg 2 assistenter slik at alle som deltar får instruksjon og trening på sitt nivå. Alle fra 2002 årgangen til og med junior er invitert. Det er bare å møte opp så mange som mulig, trenger ikke påmelding. Også spillere som normalt ikke står i mål men vil ha noen tips kan møte opp. Alle lag må stille med en voksen representant for laget, slik at man kan ta med seg øvelsene tilbake på de enkelte lags treninger. Ta med keeperhansker. Dette er noe klubbene vil skal bli et årlig arrangemet og er kanskje starten på et godt samarbeid mellom disse tre klubbene for å kunne gi best mulig tilbud til flest mulig Side 8

9 5 SVERRESBORG CUP Sverresborg arrangerer Thorvaldsen Minnecup i 2013 Ansvarlig leder Medansvarlig arrangør. Medansvarlig arrangør. Utpekes av Styre / SU G13 G12 Trøndelag fotballkrets sin oversikt over Cuper i Trøndelag finnes på: Link til skjema for søknad om cupgjennomføring: Side 9

10 6 HAVSTEINBANE AS (HABAS) Havsteinbanen er en oppvarmet kunstgressbane på Sverresborg i Trondheim. Banen er hjemmearena for Sverresborg Fotball og ligger mellom Solhøgdvegen og Jon Skaarvold veg i Sverresborg/Havstein området på Byåsen. I august 2010 fikk banen en etterlengtet oppgradering ved at hele dekket ble skiftet. Havsteinbanen AS leier ut treningstid gjennom hele vinteren. Ta gjerne kontakt med oss om leie av tid, link til HABAS hjemmeside: 6.1 HABAS STYRE Leder Torgeir Haslestad Styremedlem Christian Willumsen Styremedlem Kenneth Dingen 6.2 BANEANSVARLIG Leder Gry Karin Stimo medlem ARBEIDSINSTRUKS FOR DRIFT AV HAVSTEINBANEN Utarbeidet av arbeidsgiver: Havsteinbanen AS, org. nr. NO , Postboks 3421 Havstad, 7425 Trondheim Disse instruksene tar for seg arbeidsoppgaver for driftsleder på Havsteinbanen, John Skaarvolds veg 13, 7021 Trondheim Side 10

11 Rapporteringslinjer: Driftsleder rapporterer til styret for Havsteinbanen AS (HBAS). Styret i HBAS utpeker ett av sine medlemmer til løpende oppfølging av driftsleder. Arbeidsoppgaver for driftsleder (listen er ikke uttømmende): Holde orden på og rundt banen, inkludert tømming av søppel bøtter på dagstid Snømåking av banen og parkeringsplassen. Det skal tilstrebe å ha banen brøytet i forbindelse med trening og kamper (så lenge forholdene tilsier dette, som besluttes av driftsleder). Plenklipping rundt banen og klubbhuset Påse at kunstgress dekket og tilhørende utstyr (mål etc.) er i tilfredsstillende stand Drift av fyrkjel etter godkjent budsjett fastsatt av styret i henholdsvis HBAS og SIF Fotball Kontakt med leverandører til HBAS, blant annet oljeselskap, strømleverandør (avlesing av strømmåleren) Vedlikehold og drift av traktor og gressklipper Hold orden i garasjen, vaktbua og fyrrommet Jevnlig inspeksjon av garderobene, med nødvendig skifting av lyspærer både i garderobene, garasjen og vaktbua, samt ute Første kontakt med ekstern fotball lag i forbindelse med baneleie, interesse meldes deretter til ett av styremedlemmene i HBAS. Hent post til HBAS minimum 1 gang i uken, med overlevering til ett av medlemmene i styret. Forefallende arbeid i forbindelse med anlegget på Havsteinbane, begrenset til 40 timer/år, avtales nærmere med styret i HBAS Banemester har fullmakt til å bestille varer og tjenester for inntil kr på vegne av HBAS knyttet til driftsoppgaver og vedlikehold. Beløp utover kr skal alltid avklares med styret i HBAS Side 11

12 7 STYREOPPGAVER 7.1 VAKT VED HAVSTEINBANEN En representant fra styret sender ut oversikt over hvilke lag som har vakt til laglederne og dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlig har som oppgave å skaffe voksne personer til å sitte vakt i vaktbua nærmest Havsteinbanen. På neste side finnes mal for vaktliste: Vakta skal være minimum 16 år. Listen skal vise vaktens navn og mobilnummer. Vaktlisten skal fylles av ansvarlig lag og returneres til baneansvarlig. Eventuelle spørsmål rettes til baneansvarlig. Viktig at dugnadsansvarlig person følger opp at vaktene faktisk møter og gjør sine oppgaver Side 12

13 Lagsnavn: Vakt for uke.nr. Dugnadsansvarlig lag (navn og tlf.nr): Lagleder lag (navn og tlf.nr) Ukedag Dato Kl. Fra Til Vaktnavn Mobilnr. Mandag 16:30 19:30 19:30 23:00 Tirsdag 16:30 19:30 19:30 23:00 Onsdag 16:30 19:30 19:30 23:00 Torsdag 16:30 19:30 19:30 23:00 Fredag 16:30 19:30 19:30 23:00 Lørdag 11:00 14:30 14:30 18:00 12:00 16:00 Søndag 16:00 19:30 19:30 23:00 Instruks for vakt finnes på neste side Side 13

14 INSTRUKS FOR VAKTHOLD VED HAVSTEINBANEN Påse at det er ro og orden i garderobene. Siste vakt må sjekke og lukke vinduer i vaktrom og garderober, og låse alle dører. I møterom finnes nøkler til garderober og lager. Kode til vaktbu og møterom fåes av dugnadsansvarlig. Lås døren hvis du må forlate vaktrommet uten tilsyn. Første vakt skal rydde rask ute på banen og i området rundt. Siste vakt skal rydde og vaske vaktrom, møterom, garderober og toaletter hver kveld, etter behov. Forlat det som du ønsker finne det Cornerflaggene settes ut før første kamp (11-er) og tas inn av siste vakt. Banelysene slåes på etter behov med to brytere på sikringsskapet i bakrommet. Siste vakt må huske å slå av banelysene. Ved vaktskifte, vent alltid til neste vakt har ankommet før du går. Kontakt dugnadsansvarlig om vakt uteblir og ikke kan nås på telefon. Det er forbudt med sykling ute på banen samt klatring i målnett og innbytterskur. GOD VAKT! Side 14

15 7.2 KURS I HJERTESTARTER Det arrangeres årlig et kurs i bruk av hjertestarter for nye lagledere og trenere. Ta kontakt med styret i Sverresborg Fotball for nærmere informasjon. 7.3 KAMPKORT Kampkort blir hentet ut for alle av en repr. i styret før sesongen starter. De legges på det lille møterommet for avhenting av hver enkelt lagleder. Hvis du mangler kampkort kan dette hentes fra denne linken: 7.4 UTARBEIDE KOMMUNIKASJONSPLAN FOR MOT TRØNDELAG FOTBALLKRETS Melde på lag i serien Kommunisere hvem som er leder av SU for mottagelser av informasjon av sportslig art (uttak til kretslag, invitasjon til treningssamling, trenerutdanning etc.) Melde inn navn som har signaturfullmakt til overgangsskjema 7.5 LAGLEDER- OG TRENERMØTE Møte i november I løpet av november måned avholdes felles møte for alle lagledere og trenere i Sverresborg Fotball. Hovedagenda for møtet er erfaringsutveksling og sosial hygge med enkel matservering Møte i januar Styret skal i samarbeid med SU arrangerer felles møte for lagledere og trenere for å presentere handlingsplan for sitt lag: Hvilke mål har laget for perioden? Spillerstall Budsjett Side 15

16 Lagledelse 7.6 MINISERIE Styret utnevner person som er ansvarlig for å følge opp lag, lagledere og trenere for de Sverresborg lag som deltar i miniserien. For person utnevnt av styre, vil det være særskilt viktig å etablere kontakt med nye Sverresborg lag (nye årganger). Dette slik at informasjon om Sverresborg Fotball og våre rutiner blir gjort kjent for nye medlemmer i Sverresborg If. Kontakt for miniserien Kontaktinformasjon Styremedlem Børre Sivertsvoll Styremedlem MEDLEMS- OG AKTIVITETSAVGIFT Økonomiansvarlig sender ut giro via mail til spillerne ut fra medlemsliste innlevert av lagledere. 7.8 RAPPORTERE TIL BRØNNØYSUNDREGISTER Styremedlemmer i Sverresborg Fotball og HABAS skal meldes til Brønnøysund. Skjema i 3 deler skal sendes inn. 7.9 MEDLEMSKAP I TRØNDERFOTBALL Sverresborg Fotball er medlem av Trønderfotball. Det er en nettside der du kan annonsere etter trenere og spillere. Les kampresultater og følge med på alt som foregår innen Trønders fotballsport. Her kan ledig banekapasitet også annonseres. Hvis du trenger annen informasjon enn det du finner på siden nedenfor må du be økonomiansvarlig i styret om passord. Link: Side 16

17 8 OPPGAVER FOR LAGENE 8.1 RAMMEVERK FOR LAGENE Det er laget et eget rammeverk som hvert lag i Sverresborg Fotball skal følge. Rammeverket består av følgende maler som skal fylles ut og sendes/leveres styret: Liste på lagledelse Spillerliste Foreldreliste Handlingsplan for laget Budsjett for laget Rammeverket ligger på Sverresborg Fotball sine hjemmesider, se link: 8.2 PLIKTER FOR LAGENE VED TRENING OG KAMP På Havsteinbanen og bortebaner: Regler hengt opp rundt banen skal etterleves. Ved forsømmelse må lagledelsen ta ansvar og rydde opp etter spillerne. Garderobene skal ryddes etter bruk. Søppel skal kastes der det hører hjemme og ikke på gulvet. Utstyret skal samles inn og ivaretas av utstyrsansvarlig. Gjenglemt utstyr samles sammen og legges i vaktbua nærmest banen. Kakesalg skal foregå utenfor kunstgresset. Lagledelsen må påse at bespisning av kake etc. skal foregå utenfor kunstgresset Side 17

18 8.3 OVERGANG FOR SPILLERE Overgangsskjema må printes ut fra fotballkretsens side hjemmesider under klubb: Skjemaet skal fylles ut i -3- eksemplaerer. For å finne hvem som kan signere et overgangsskjema så må du sjekke på fotballkretsens hjemmesider under klubb: Ved overgang fra Sverresborg til andre klubber skal økonomiansvarlig i styret kontaktes for å sjekke om spiller har utestående aktivitetsavgift. Følgende person kan skrive under overgangspapirer for Sverresborg: GR Sverresborg Fotball Kontaktinformasjon Overgangsansvarlig Lars Talgø Kristiansen Overgangsansvarlig Tor Inge Andersen Kvittering for innbetalt overgangsgebyr til Fotballforbundet skal vedlegges overgangsskjemaet ved innlevering til krets: For spillere under 12 år skal skjema for klubbskifte brukes, skjemaet ligger på kretsens hjemmesider. 8.4 SKADEMELDING Alle skader må være innrapportert via dette skadeskjema: https://partner.agsforsikring.no/nff/ Før skadeutbetaling kan utføres: Idrettens Skadetelefon skal bestille utredning og behandling hvis fotballforsikringen skal dekke kostnaden. Skademeldingen skal fylles ut av skadelidte/foresatte. Kontakt NFF på telefon for mer informasjon Side 18

19 8.5 HJERTESTARTER Sverresborg har hjertestarter. Den henger sammen med båre på det lille møterommet. Alle trenere og lagledere skal ha gjennomgått kurs i bruk av hjertestarter. 8.6 FOTBALLSKOLE Sverresborg G19 og Herrer Senior arrangerer årlig fotballskole for aldersgruppen 6-11 år. Kontaktinformasjon Ansvarlig arrangør G19 Medansvarlig arrangør Senior Innbydelsen legges ut på Sverresborg sine hjemmesider samt at de deles ut til alle jenter og gutter innenfor alderstrinnet på Åsveien, Ila og Nyborg skole i løpet av mai/juni måned. Maks antall deltakere er 120 stk. Fotballskolen avholdes siste uken av skolenes sommerferie. 8.7 IMPLEMENTERE SVERRESBORG HOLDNINGSREGLER I LAGET Sverresborg er et lag som legger vekt på verdier og gode holdninger. I Sverresborg er vi mot rasisme, mobbing og rusmisbruk. I Sverresborg behandler vi hverandre med respekt, toleranse og likeverd. I Sverresborg har vi en klubb som er åpen og inkluderende - der ingen skal stenges ute - uansett sosial eller kulturell bakgrunn. I Sverresborg har vi en bevisst holdning til "Fair Play" Trivsel, glede og humør skal prege samholdet og fellesskapet blant alle i klubben. For spillere, trenere og foreldre betyr dette: Vi viser respekt og toleranse overfør hverandre. Ta godt vare på dine medspillere og inkludert nye lagkamerater Vi skaper trygghet og god lagånd. I Sverresborg kjefter vi ikke på hverandre, motspillere eller dommer. Vi respekterer dommerens avgjørelser. I Sverresborg snakker vi til hverandre - ikke om hverandre Side 19

20 I Sverresborg tar vi ansvar for egen utvikling. Vi møter på trening for å trene og vi møter godt forberedt til kamp. 8.8 UTSTYR TIL LAGET, TRENERE, SPILLERE OG KEEPER Vår leverandør er Nor-Contact Sport AS. For å hente ut utstyr må utstyrsansvarlig medbringe rekvisisjon fra nestleder i styret. Link til Sverresborgs kolleksjon hos Nor-Contact hjemmeside: Kontaktinformasjon NOR-CONTACT SPORT: Tlf: /04 Sommerveita 3, 7011 Trondheim Side 20

21 9 RAMMEBETINGELSER FRA KRETSEN På vedlagte link til Trøndelag Fotballkrets finnes: Lov og reglement Breddereglement ABC Barnefotball ABC Ungdoms-/Voksenfotball Side 21

22 10 POLITIATTEST Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar Mer informasjon finner du på følgende linker: Side 22

23 11 ÅRSHJUL FOR SVERRESBORG FOTBALL 11.1 ÅRSHJUL FOR STYRENDE ORGANER I SVERRESBORG FOTBALL Tabell nedenfor viser oppgaver for Sverresborg Fotball ved styret, HABAS og SU. Måned Frist Oppgave Ansvarlig Januar Januar Januar Januar Påmelding seriespill 11 er kvinner/menn + G/J Idrettsregistrering NIF (Er grunnlag for aktivitetsstøtte fra Trondheim kommune) Innkalling til årsmøtet Årsmelding m/årsregnskap og budsjett Avholde felles lagleder/trenermøte for fremlegging av handlingsplaner Nestleder i styret Økonomiansvarlig i styret Styrets leder Styrets leder Februar Påmelding seriespill G/J år Februar Mars Årsmøte Fotballstyret Styrets leder Mars Årsmøte hovedstyret, Kretsting, Forbundsting Hovedstyret Etter årsmøte skal det sendes: Mars Endringer i styret til Brønnøysund Registrere regnskapet i Brønnøysundregisteret (kfr lotteriloven) Varsle endringer til krets, forbund og bank Mars Side 23

24 Måned Frist Oppgave Ansvarlig Mars Kontakt allidrettslaget for overgang til fotball. Ansvarlig for Minifotball Mars Søke om kommunal aktivitetsstøtte og driftsstøtte (etter årsmøte og før 1. april) Styrets leder og sekretær Mars Søke om gymsaler Mars April Fordele sommertreningstid på Havsteinbanen. Styremedlem og SU repr. Mai Havsteinbanen generalforsamling Leder HABAS Mai Fotballhelg for nye spillere tilknyttet Sverresborg Fotball (1.klasse + skolestartere) SU / Styret Juni Fordele gymsaltid å sende forespørsel til lagene Styremedlem og SU repr. Oktober Starte avklaringer vedr. lag og trenere neste år kontakt med lag/trenere avklaringer Sportslig leder Oktober Innhente ønsker og fordele vintertreningstid Havsteinbanen Styremedlem og SU repr. November Sesongavslutning for lagledere, trenere og støtteapparat. Info om budsjettforutsetninger mm til alle lag. Gi frist for budsjett og handlingsplan. 1. Banedisposisjon for neste år oversendes kretsen. Styret Spillere skal registreres på: Desember (bl.a. grunnlag for Sekretær forsikring) Side 24

25 11.2 ÅRSHJUL FOR LAGENE I SVERRESBORG FOTBALL Tabell nedenfor viser oppgaver for Lagene tilknyttet Sverresborg Fotball. Måned Frist Oppgave Ansvarlig April Bestille treningstid på Havsteinbanen for vårsesongen t.o.m August Bestille treningstid på Havsteinbanen for høstsesongen t.o.m Lagledere Lagledere August Siste uke Gjennomføre en ukes fotballskole for spillere Lagledelse sr./jr. før i aldersgruppen 6-11 år. skolestart November November Frist for innsendelse av navneliste på lagledelse, spillerliste og foreldreliste til styrets sekretær: Ha klart antall lag som skal meldes på serie til neste sesong. Meldes til nestleder styret. November Bestille treningstid på Havsteinbanen for vintersesongen t.o.m Desember Frist for innsendelse av godkjent handlingsplan og budsjett for laget til styret. Handlingsplan og budsjett skal godkjennes av foreldrene på laget. November Lagledere Lagledere Lagledere Desember Innlevering av budsjett. Lagledere Side 25

26 12 KLUBBHUSET Klubbhuset leies ut for eksterne og interne arrangement, og egner seg godt til åremålsdager, konfirmasjoner, barnedåp, med mer.klubbhuset ligger i John Skaarvolds veg 13, ved Havsteinbanen på Byåsen med flott utsikt over Trondheim by. Størrelsesmessig passer huset for selskaper for inntil ca. 40 gjester. Huset har spisesal/møterom, kjøkken med alt utstyr, garderobe og to toaletter.det er montert bredt lerret, men prosjektor må medtas. Huset har internett installert. Interessert i å leie? Sjekk i kalenderen om det er ledig og send en forespørsel. Se priser og leievilkår m.m. under utleie i menyen på Sverresborg sin nettside for klubbhuset: Side 26