Mye spenning i nominasjonene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mye spenning i nominasjonene"

Transkript

1 LANDSSTYRET: Regjingen må se når det regn SIDE 4 OG 5 VENSTRE I ALSTAHAUG: Ble nektet intpellasjon SIDE 6 ELDR: Venstre-gjennomslag i Europa SIDE 10 ANNE SOLSVIK: God jul til alle? SIDE 15 VENSTRES MEDLEMSMAGASIN 08/08 STORTINGSVALGET 2009: Mye spenning i nominasjonene SIDE 7, 8 OG 9 1

2 LEDER: Sosialt. Libalt. Nytenkande. Hoin ikkje løysinga for alle, men kan ve det for nokon. Det var kanskje ikkje så mange som hadde venta at det var ansvarleg statsråd Hanssen som kom til å plukke opp ballen då Venstres programkomité annonste at dei kom til å gå inn for hoinassistt behandling, altså å bruke hoin som eit legemiddel i behandlinga av tungt avhengige hoinbrukarar. For å slå det fast med det same: Slik behandling ikkje, og må ikkje presentast som, den einaste og endelege rette måten å hanskast med det problemet tung avhengighet skapar. Venstre sin ruspolitikk langt meir omfattande. Det eit akutt behov for eit betre rehabilitingstilbod, og narkomane bør få behandling med ein gong avrusing fdig, som i Stockholm. Og vi skal ikkje gløyme at rus langt meir enn sprøytenarkomani. Denne jula slit mange barn med foreldre som ikkje klar å styre alkoholbruken sin. Og den mest veksande narkotikabruken blandingsmisbruk blant ungdom. Men denne gongen var det altså hoin som var kontrovsielt. Det ikkje løysinga for alle, men kan ve det for nokon. Venstre brukte for nokre år sidan profilorda «sosialt libalt nytenkande». Det i grunn svært godt oppsummt Venstre sin politikk. Og hoinassistt behandling høv rett inn h. Det sosialt fordi det går rett på dei som har det all tyngst i samfunnet, og som alt anna har feila for. Det libalt fordi det tek konsekvensen av at menneske ulike, og at ikkje konvensjonelle behandlingsform har effekt på alle. Og det definitivt nytenkande. Kanskje det grunn til å reflekte litt ov ordet «nytenkande», og i kva grad vi tillet nytenking på den måten vi likar å tru. For det ikkje til å sjå bort frå at dette forslaget gjekk tunge rundar med hån før mange innsåg at ikkje bre var det alvorleg politikk, men det var politikk som kunne endre folks liv til det betre. Og det ikkje det einaste forslaget, ikkje dei einaste tankane, som har gått slike rundar. Det i kraft av dei gode argumenta at vi skal ovtydast. Då må vi våge å ta debattane. Foran for miljø, kunnskap, og reform Venstre skal bidra til at krisetiltakene pek i riktig retning framov, med en klart grønn innretning. Venstrefolk landet rundt kan ta en velfortjent julefie. Dett følg et travelt år fram til et spennende valg i septemb. Den 28. januar skal vi feire Venstres 125 år. De all fleste i landet har fått sin desemblønn, og vi kan feire jul omtrent som normalt. Finanskrisa har enda ikke slått inn for fullt. Lave rente og statlige tiltakspakk vil forhåpentlig dempe de vste utslagene, men mye usikkt. For Venstre har det vært viktig å være nøktne i første fase. Først må renta ned. Det har krevd forsiktighet med pengebruken i den fasen. Det går 13 på dusinet av politike som vil bruke m peng til formål de for. Det viktigste å priorite innenfor ramm som ikke ødelegg for andre og viktige forhold i økonomien. Tiltak må målrettes for å treffe riktig, og krisa må brukes til å vri politikken i riktig retning. Vi kan for eksempel sørge for at alle norske skol nå får miljøriktige vindu og ventilasjonsanlegg. Dmed spares både miljø og utgift framov. Vi får nærmest sammenhengende budsjettrevisjon i Stortinget framov våren, og Venstre skal bidra til at krisetiltakene pek i riktig retning framov, med en klart grønn innretning. Partiet har nå fått programkomiteens endelige utkast til program for neste stortingspiode. Vi har pekt på tre politiske bærebjelk: Å ta steget ov i lavutslippssamfunnet. Å bygge kunnskapssamfunnet. Å reforme velfdssamfunnet. Det ligg stor kraft og dynamikk i summen av de to første punktene. Det siste åpenbart det mest kontrovsielle innad i Venstre. Men vi må tørre å diskute noen hellige ku når 200 milliard i minntekt siden 2005 ikke har løst problemene bedre enn at vi nå har nye kuttrund i kommunene og i sykehusene. Vi treng bedre velfdstjenest på mange områd. Dfor må vi gjøre noe grunnleggende for å skaffe oss det handlingsrommet dette krev. De som fornekt dette, vil bare bidra til at vdens dyreste land fortsatt forblir det, på et stadig høye nivå. Lykke til med debatten og med programbehandlingen! Riktig god jul og godt nytt venstreår! Hilsen Lars Sponheim Mikro-produksjon av strøm Micro-genation vil gjøre vanlige borge til medansvarlige produsent av løsning på klimaendringene. GJESTESKRIBENTEN Graham John Cordwell Som Venstremedlem og lokallagsled i Marnardal Venstre har jeg fulgt med debatten om miljø og engi i Norge ov mange år. Det slår meg at vanlige borge i Norge bare finn seg i at mens staten og de store strømselskapene håv inn masse peng, kundenes eneste rett å skifte strømlevandør. Det kreves at kunden prisbevisst og skift ofte. Det finnes ingen mulighet for enkelte kund ell grupp til å påvirke markedet slik at det skapes et reelt valg. Med andre ord, kunden en strømslave! I Norge i dag må de som produs og lev strøm ha en konsesjon fra staten, det vil si at vi bare får store aktør. De som har en konsesjon får inntekt fra leving av strøm og leie av levingsnettet. Staten tar sin del av kaken i form av el-avgift, moms og skatt. Alle tjen på dette systemet bortsett fra vanlig borge. Husholdning og små bedrift må bare finne seg i at de ikke kan nå opp i konkurransen med de store aktørene. Micro-genation Med micro-genation menes produksjon av null- ell lav-co² varme og strøm av husholdning, småbedrift og kommun i ell i nærheten av bruksstedet. Dette inklud fornybar varme produst ved varmepump, solcell, varmtvanns-system og pellets-ovn. Det inklud også «on-site» produksjon av strøm fra solcellepanel, mikro-vindturbin, mikrohydrosystem m.m. Micro-genation vil gjøre vanlig borge til medansvarlige produsent av løsning på klimaendringene hell en passive bruke av engi. Det vil motarbeide apatien som undgrav så mange offentlig opplysningskampanj. Andre lands faring Tyskland har innført en rett for vanlig borge til å bli koblet på nettet som mikro-produsent og få betalt for ovskuddsproduksjon. Faktisk får de et høye beløp enn markedsprisen for å stimule til at fle innfør micro-genation i sitt hjem. Fle land s micro-genation som en mulighet til reduksjon av drivhusgass. Motstand til micro-genation må ikke undvurdes. Motstanden ligg i engimarkedet hvor fordel forhindr strømprodusentene og netteie fra å omfavne micro-genation. Det finnes også motstand blant politike som vant til store, sentraliste kraftprosjekt og en forbrukvnspolitikk som priorit lavengipris. En ny engistrategi for Norge Integring av micro-genation i nye byggeprosjekt, spesielt nye skol, sykehus og andre offentlig bygning. Stadig heving av CO²-utslippsstandard skal styre investing i teknologisk utvikling og innovasjon Planlegging av et kommunalt nettlevingsnettvk for lokalprodust strøm og varme som unngår kostnad og ineffektivitet som forbindes med nasjonal ell regional nettbruk Innføring av insentiv for engiprodusentene og levandørene til å utvikle engisvicekontrakt som gjør det mulig for husholdning til å ettmonte ell «retrofit» micro-genationutstyr. Dette vil åpne for tilbakebetaling av kostnad gjennom strømregningen ov en lengre piode, samt belønne eksportt strøm En ny finanspolitikk som gjør det mulig for huseie å se micro-genation og engirasjonalising som en investing i eiendommens vdi. Avgiftsrabatt for et lav-co²-hjem burde innføres samtidig som at alle nye bolig får et engistempel Utvikle enkle prosedyr for søking ett tilskudd og nett-tilkobling. Publikums intesse kan bli ekstremt svekket av ovdrevet byråkrati. Micro-genation skal inklude borge med å takle klimaendringene. Husholdning og småbedrift skal belønnes for å bruke engi m effektivt. Det kreves m og omfattende investing i infrastruktur, strøm- og ledningsnettet og den eldre bygningsmassen. Det trengs et spleiselag mellom stat, privatfinans og vanlig borge. Venstre som miljøparti Venstre må arbeide for at monopolet brytes og gi vanlige borge rett til makt innenfor dette feltet. Fremtidens borge skal leve i en helt annen vden enn oss. Vi kan ikke leng satse på olje som hovedinntekte til landet. Dette noe vi kan gi vide med stolthet, men vi må begynne nå. INNHOLD: Led 2 Gjesteskribenten 3 Regjingen må se når det regn 4-5 Ble nektet intpellasjon 6 Nominasjonene 7-9 Gjennomslaget i Europa 10 Brüsselbrevet 11 Debatt Partisiden 14 Helt libalt - Unge Venstres side 15 Baksiden 16 Ansvarlig redaktør: Tje Breivik Redaktør: Kjartan Almenning Adresse: Møllgt. 16, 0179 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Intnett: Sats: Thomas Hansen Trykk: Zoom Grafisk AS Foto ved redaksjonen ell fra Venstres arkiv, med mindre annet angitt. Forsidefoto: Ilja Hendel/Scanpix. 2 Artikkelen noe forkortet. Les resten på 3

3 Venstres landsstyremøte: Treng en regjing som s når det regn miljø Venstres landsstyremøte hadde valgt «global økonomi treng global politikk» som hovedtema. Venstres led Lars Sponheim brukte store del av sin tale til landsstyremøtet i Oslo desemb på å kommente finanskrisen. Uttalels fra Venstres landsstyremøte: Vil ha forutsigbarhet for barne- og ungdomsorganisasjon Venstre uenig i den nye forskriften fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), fordi forskriften grip inn i de frivillige organisasjonenes formål. Krev strakstiltak mot svensk ovvåking av norsk datatrafikk Venstre men Regjingen snarest må lanse tiltak mot svensk ovvåking av norsk datatrafikk. Finanskrisen må utløse nytenkning Venstre ønsk å bruke krisesituasjonen på en positiv måte ved å forme fremtidens lavutslippssamfunn og et m bærekraftig næringsliv. Frode Fjeldstad Kjartan Almenning Vi har vært med på en rar budsjettbehandling denne høsten. Vi hadde i lang tid sett faretegnene i vdensøkonomien, og når budsjettet blir lagt fram så det en samling solskinnshistori. Det blir som når alle s at det striregn ute, og så komm værmeldinga og si at vi har fltall, så det sol. Det var rimelig spesielt, sa Sponheim. Dagen før budsjettbehandlingen meldte Regjin- gen at den kom med en kriseviding. Da må jeg si at jeg ble demokratisk indignt og forbannet på Stortingets vegne, sa Sponheim. I mellomtiden hadde Stortinget kastet bort viktig tid på å behandle et budsjett med feil tall. Lav rente bra for alle! Bedriftene må holde kostnadene nede for å være lønnsomme og opprettholde arbeidsplass, og også husholdningene tjen, sa Sponheim. Det var d- Avkriminalising av HIV HIV og AIDS på fremmarsj i Europa, og HIV-smitte øk mest blant hetoseksuelle. Kriminalising av HIV positive stigmatisende og kan føre til at færre oppsøk hjelpeapparatet, men Trine Skei Grande. HIV-positives situasjon preget av dårlige levekår og diskrimining. Brukmedvirkning, samarbeid om behandlingsopplegg og tillit til hjelpeapparatet viktig for at folk skal være åpne om eventuell smitte, og for å få fle til å teste seg, men hun. Frykt for straffeforfølgelse virk mot sin hensikt og kan ha svært uheldige konsekvens når hensikten å få ned antall nye smittetilfell. Venstre vil dfor gå inn for å avkriminalise HIV. For dårlige på å beskytte seg Det satses alt for lite på forebygging mot HIVsmitte i Norge. Norske ungdomm må lære å beskytte seg. Venstre la inn mye peng til en stor satsing på helsesøsttjenesten og helsestasjon i vårt budsjett. Det helt nødvendig at ungdom får nødvendig kunnskap på et tidlig tidspunkt. Seksualundvisning i dag nærmest ikke-eksistende i skolen, og vi tror det en fordel om andre enn læren står for dette, si Skei Grande. for svært gledelig at folk og bedrift fikk en gledelig julehilsen fra sentralbanksjefen, rett før jul, da styringsrenten ble kuttet 1,75 prosent. Krisen må føre til grønn omstilling Krisen må føre til at omstilling til en grønn økonomi, men Sponheim. Venstres altnative budsjett satset på tre hovedstolp: Ovgang til en grønne økonomi, massiv satsing på kunnskap og forskning, og satsing på gründe og nyskaping. Men kraften i dette ligg i summen av alle tre: Når så stke kreft jobb sammen, da blir det dynamikk. Vi får ingen effekt av en grønn økonomi med mindre det lov å tjene peng innen rammen av en grønn økonomi, sa Sponheim. Invitte til debatt Tre innlede fra svært ulike ståsted var invitt til landsstyret for å innlede om temaet. Thorvald Moe, ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, gikk kort gjennom økonomiske tendens gjennom historien. På 70- og 80-tallet ble finansmarkedene libalist i USA og England (Margaret Tatch og Ronald Reagen). Han mente at IMF må reformes slik at det gjenspeil dagens maktforhold i vden. Elisabeth Holvik fra banken Glitnir advarte mot å rope på populistiske kortsiktige løsning, mens Liv Sannes, økonom i LO, la vekt på å hindre et stort fall i ledighet, da dette bare ville gjøre krisen enda vre. Landsstyret deltok sammen med innledne i debatten. Landsstyret vedtok også uttalelsen: Finanskrisen må utløse nytenkning, som kan leses på Når komm månelandingen? Lars Sponheim b statsminist Jens Stoltenbg bekrefte at den såkalte «månelandingen» et fullskala CO2-renseanlegg vil stå klart på Mongstad innen utgangen av 2014 slik statsministen og regjingen har lovet. StatoilHydros toppledelse men at CO2-rensing på Mongstad tidligst kan bli lønnsomt i 2020 og at utvikling av nødvendig teknologi til å fdigstille et fullskala renseanlegg ikke vil være fdig før denne tid. Dette har fått Sponheim til å skrive brev til statsministen, d han b om bekreftelse på at den opprinnelige planen ligg fast. Skuffende lite bevegelse i Poznan Gunnar Kvassheim har fulgt klimamøtet i Poznan som skal legge grunnlaget for forhandlingene om en ny klimaavtale i København i Manglende resultat på hjemmebane kan svekke Norges gjennomslagskraft på den intnasjonale arenaen. Det skuffende lite bevegelse når det gjeld realitetene, og vanskelig å få forpliktet de rike landene til utslippskutt. Det viktig fordi den fattige delen av vden forvent at de rike landene bidrar med vesentlige kutt. Men nye signal fra påtroppende president Barack Obama kan bidra til å få bevegelse vide, men Kvassheim. Behov for grønn krisepakke Den økonomiske krisen ramm hardt og må møtes med krisetiltak. Vi også inne i en klimakrise som krev et bredt spekt av tiltak. Det viktig at de virkemidlene som tas i bruk rettes både mot den økonomiske krisen og klimakrisen. H det ikke tale om enten ell, men både og, skriv Gunnar Kvassheim. Norge har et av Europas dårligste opplegg for å støtte fornybar engiproduksjon. Dette må avløses av en storsatsing på dette området, hvor Norge har unike forutsetning. H ligg store mulighet for å sikre arbeidsplass og skape nye. 4 5

4 småbedrift Mye spenning i nominasjonene Ny og m bærekraftig kurs For Venstre det all viktigst at renten kan gå ned så raskt som mulig, og forbli lav ov tid. Det det viktigste enkeltelementet som løs finanskrisen ov tid, og det et åpent spørsmål om krisepakken bør bli av et så stort omfang som det LO og NHO har foreslått, si Leif Helge Kongshaug. I den kommende krisepakken må ov halvparten av tiltakene må ha en grønn innretning, satsingen på miljørettet forskning og høye utdanning må intensives, og det må opprettes et såkornfond, «KlimaTEK», for klimagründe og bedrift som sats på klimaløsning. Næringspolitikk for fremtiden Det ingen tvil om at næringspolitikk komm til å bli det all viktigste politikk-området i den tiden vi har foran oss. Vår felles utfordring å gjøre det enklest mulig å statte de arbeidsplassene som forsvinn med nye arbeidsplass, si Leif Helge Kongshaug. Venstre men Regjingen må gi målrettede skattelett og tiltak til bedriftene, og særlig den eksportrettede industrien slik at fle arbeidsplass kan beholdes og skapes. Vår felles utfordring nå, å gjøre det enklest mulig å statte de arbeidsplassene som forsvinn med nye arbeidsplass. Forvent tung krisepakke innen samfdsel Borghild Tenden tok opp med samfdselsministen om hun ville lytte til opposisjonen når regjingen skal legge fram sin krisepakke. Det positivt at samfdselsministen lydhør ovenfor Stortinget. Vi treng fle konkrete tiltak som kan startes opp umiddelbart både innenfor veg og jnbane, uttal Tenden. Det særlig de små og mellomstore bedriftene som slit i bygg og anleggsbransjen. En pakke må tilpasses strukturen i bransjen. Mange mindre kontrakt vil være m tilpasset situasjonen en noen få store, legg hun til. Ble nektet intpellasjon Hanne Nora Nilssen Venstres enslige svale i Alstahaug kommunestyre i Nordland. Da hun nylig reiste en intpellasjon i kommunestyret, nektet ordføren å forholde seg til den. Heldigvis finnes det lov og regl som sikr også enslige svals rettighet. Hanne Nilssen fikk til slutt fremmet sin intpellasjon om resvasjonsordning for reklame. Kjartan Almenning Hele 24 dag før kommunestyremøtet i oktob sendte Nilssen inn en intpellasjon om speilvendt resvasjonsordning for reklame. Til tross for tidsmarginen var intpellasjonen ikke å finne i de utsendte sakspapirene. Den ble hell ikke besvart av ordføren und kommunestyremøtet, selv om Nilssen tok dette opp. Hun fikk imidltid løft om at saken skulle bli behandlet på et sene tidspunkt. For å være på den sikre siden sendte jeg ov intpellasjonen på nytt, fortell Nilssen. Til tross for dette kom ikke saken med på sakslisten til novembmøtet hell. Da gikk jeg på talstolen og forlangte intpellasjonen utdelt. På slutten av møtet kom papirene, men da var det for sent å sette seg inn i saken for de fleste. Ordføren klarte und behandlingen å si at saken ikke passet for et kommunestyre, og at kommunestyret burde få skoling i hvilke sak som kan tas opp i en intpellasjon. Ett kommuneloven kan en representant imidltid fremme intpellasjon om hva som helst. Speilvending av resvasjonsordningen mot reklame dessuten en sak som blir tatt opp av Venstrefolk i en rekke kommun landet rundt denne høsten. Det i all høyeste grad en sak for lokaldemokratiet. Heldigvis endte ikke saken d. Journalisten i lokalavisen fattet intesse for saken, og i det påfølgende oppslaget måtte ordføren legge seg flat og gi Nilssen rett. Ikke bare hadde hadde ordføren brutt kommuneloven som gir alle kommunestyrepresentant rett til å fremme intpellasjon. Han hadde også brutt sitt eget intnreglement om behandling av intpellasjon i Alstahaug kommune. Intpellasjon En intpellasjon et grunngitt spørsmål/ forslag tilvedtak rettet til ordføren. Gjennom intpellasjon kan representantene i kommunestyret/fylkestinget ta opp sak og forhold som ikke står på den ordinære sakslisten. Kommuneloven slår fast at alle representant i et kommunestyre/fylkesting kan fremme intpellasjon. Intpellasjon kan i teorien fremmes helt fram til møtestart. Men de fleste kommun har et et eget reglement som sett frist for når en intpellasjon bør være sendt inn for å bli sikret et godt svar av ordføren. Vanlig frist 3-4 dag før møtestart. Kjartan Almenning 13 av 19 fylk nå fdige med sine nominasjon og har bestemt hvem som skal stå fremst i kampen om stortingsmandat fra sine fylk. I hele 7 av de 11 fylkene som h presentes, ble nominasjonskomiteens innstilling på førstekandidat utfordret. Selv om det var et tett løp fle sted, var ingen tette enn Buskud. D ble toppkandidaten til slutt valgt på loddtrekning ett at nominasjonsmøtet endte med å dele seg på midten! To av toppkandidatene Eivind Brenna fra Oppland og André N. Skjelstad fra Nord-Trøndelag ble presentt i forrige numm. Og i januar og februar står Hedmark, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland og Finnmark for tur. Noen fylk har fast plass å forsvare, andre har utjevningsmandat ell står uten representasjon. Vi regn med at alle har som ambisjon å få yttlige ett fast mandat, og present h alle som da står på sikk plass og kampplass. Vi har spurt kandidatene hvilken sak de ønsk å jobbe for hvis de får plass på Stortinget. Førstekandidat Østfold: Rita Sletn Rita fra Eidsbg, og til daglig assistende genalsekretær i Venstre. Hun var statssekretær i Justisdepartementet und Odd Einar Dørum, og har også ledet regjingens voldtektsutvalg. Rita har bakgrunn fra ulike sosiale tiltak, blant annet arbeid med krisesentre. Hva jeg vil kjempe for? Det må bli sosiale sak, og sak i skjæringspunktet mellom sosialpolitikk og justispolitikk. H skal Venstre være ombudsmenn, og stemmen for de som liten ell ingen stemme har. Dette handl for eksempel om ruspolitikk og om de som utsatt for ulike ovgrep. De finnes i alle fylk, og treng at Venstre sloss for dem, si Rita. Førstekandidat Oslo: Trine Skei Grande Trine opprinnelig fra Ovhalla i Nord-Trøndelag. Hun ovtar toppen av Oslo-listen ett Odd Einar Dørum. Trine har allede sittet to piod på Stortinget, først som vara for Dørum, dett som Oslo Venstres første annenrepresentant siden Hun 1. nestled i Venstre, utdannet cand.mag. og har bred faring fra en rekke ulike organisasjon. Det store og viktige å få til en grønn økonomi og en kunnskapsøkonomi, altså et samfunn som bygget på miljø og på utdannelse. Og det å være en Oslorepresentant i dette arbeidet, for Oslo treng representant som jobb for gode miljøløsning som gjør byen til en god by å bo i, men Trine. Andrekandidat Oslo: Ola Elvestuen På landsmøtet 2008 ble Ola valgt som ny 2. nestled for Venstre. I Oslo-politikken han led for Venstres bystyregruppe, samt led for bystyrets byutviklingskomité. Han led også arbeidet med Stortingsvalgprogrammet for , som skal legges fram og behandles på Venstres landsmøte i Trekke fram én sak? Det jo umulig i et så svært politisk landskap! Men det klart at klimapolitikk helt sentralt, men Ola. - Vi må få orden på jnbanesystemet h i landet, det én viktig del av miljøpolitikken. Og så har vi fortsatt en jobb med å få endret ruspolitikken og å få den til å funge. Det ble visst to sak. Tredjekandidat Oslo: Alvhild Hedstein Alvhild Hedstein Oslos 3. kandidat. Oslo har i dag to faste representant, så Alvhilds plass kampplass. Alvhild direktør i stiftelsen Miljømking, og satt i Lavutslippsutvalget. Hun har tidlige vært politisk rådgiv for Lars Sponheim og nestled i Oslo Venstre. Hun også medlem av Venstres stortingsvalgprogramkomité. De norske klimagassutslippene må ned, si Alvhild. Vi må oppfylle Kyotoforpliktelsene, og det komm jeg til å priorite å jobbe for. Det får vi til ved at det blir økt bruk av biodrivstoff i transportsektoren, at sokkelen blir elektrifist, og ved at vi redus bruk av fossil engi til oppvarming. Da får vi det til. Førstekandidat Akshus: Borghild Tenden Borghild Tenden fra Bærum stortingsrepresentant og nestled i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Borghild arbeidet tidlige med ekstn informasjon på Stortinget. Hun har møtt som vararepresentant på Stortinget, og har sittet i styr og utvalg både i fylket og i hjemkommunen. Jeg vil ha et modne samfunn bast på kunnskap og nytenkning, si Borghild. Det betyr for eksempel at vi hele tiden må se på hvordan vi kan få m vei og jnbane for pengene uten at dette går utov de ansatte. Vi må legge til rette for at nyskapning kan skje i bedrift og samfunnsliv, og ta grep for å forenkle og sette borgen i sentrum. 6 7

5 Andrekandidat Akshus: Abid Q. Raja Abid Q. Raja jurist, har mellomfag i kriminologi og mastgrad i forskningsmetodikk i psykologi fra Oxford. Han har jobbet som advokat, og tilsatt som nemndled i Utlendingsnemnda ett å ha blitt utnevnt i statsråd. Abid ga ut den selvbiografiske debattboken Talsmann i april. Integring, si Abid. Hvis vi skal lykkes som samfunn, så må vi få minoritetene til å lykkes i Norge. Vi må ha en åpen og ærlig debatt om vanskelige områd og forhold i en tokulturell hvdag, enten det handl om arbeidslivsdiskrimining ell kvinneundtrykking. Uten det enes man ikke om felles vdi. Jeg også intesst i justis- og utenrikspolitikk. Alt dette heng sammen. Førstekandidat Buskud: Ulla Nordgarden Ulla Nordgarden har bakgrunn som forsk og har en doktorgrad innen havbruk. Ett å ha arbeidet fle år ved Havforskningsinstituttet, kom hun tilbake til hjembyen Drammen d hun nå arbeid som biologilær i den videgående skolen. Ulla også led i det nystartede Buskud Venstrekvinnelag og styremedlem i Drammen Venstre. Med min bakgrunn fra forskning, så det forskning jeg særlig brenn for. Jeg vil arbeide for den delen av forskningen som utvikl fornybare engikild, og som utvikl teknologi og kunnskapsbaste arbeidsplass som skal hjelpe oss på veien mot lavutslippssamfunnet, si Ulla. Førstekandidat Vestfold: Kåre Pettsen Kåre Pettsen økonom, og Venstres gruppeled i fylkestinget i Vestfold. Han i tillegg med i fylkesutvalget og medlem av hovedutvalget for næring og samfdsel. Kåre sitt i styret i Vestfold Venstre og med i lokalpolitikken i Stokke kommune. Til daglig arbeid han med ansvar for intnasjonalt salg og markedsføring i en programvarebedrift i Sandefjord. Viktigst en satsing på innovasjon og en satsing på forskning, og i forlengelsen av dette: Det å skape et kunnskapssamfunn og å skape arbeidsplass i et slikt samfunn, si Kåre. Og så det å arbeide for regionen, Vestfold og sørov, ved å ruste opp den jnbanen vi har fra 1800-tallet. Førstekandidat Telemark: Tonje Løw Gurholt Tonje Løw Gurholt led for Telemark Venstre og for lokallaget i hjemkommunen Siljan. D sitt hun også i kommunestyret og formannskapet. Hun har varaplass til sentralstyret i Venstre og har deltatt i fle av programkomiteene i partiet. For tiden jobb hun i Skien Kommune som prosjektled for et prosjekt om kvinn i lokalpolitikken. Hvis jeg skulle være blant dem som havn på Stortinget, ville jeg jobbet for kindegget som det prates om i partiet kombinasjonen av god miljøpolitikk, kunnskapssamfunnet og det å skape og utvikle arbeidsplass. Koblingen mellom disse feltene tydelig og et godt svar på fremtidige utfordring, men Tonje. Førstekandidat Aust-Agd: Øystein Haga Øystein Haga fra Grimstad, og til daglig lektor på Dahlske videgående skole. Han har en bred og varit faring fra kommune- og fylkestingspolitikken. I kommunevalgene i 2003 og 2007 fikk han flest psonlige stemm av alle i Grimstad. Øystein har vært fylkesled og landsstyremedlem i Venstre og har mange, mange kulturvv. Kultur det bærende elementet i det jeg driv med. Det det første jeg s på i en budsjettbehandling, si Øystein. Men jeg har min bakgrunn fra kommune- og fylkespolitikken, og det mange regionalpolitiske sak som viktige. Jeg vil arbeide for at Sørlandet snakk med én stemme i ett Agd og for en utvikling av regionen. Førstekandidat Vest-Agd: Anne Margrethe Larsen Anne Margrethe Larsen komm fra Flekkefjord og Venstres representant i Stortingets utenrikskomité. Hun var tidlige sjefssykeplei ved Flekkefjord sykehus, og har undvist i helsefag på videgående skole. Anne Margrethe har vært led av Vest-Agd Venstre i fle år og har faring som fylkespolitik. Jeg ønsk et Venstre som kan være et grønt altnativ i klimapolitikken i forhold til finanskrisen, kan Anne Margrethe fortelle. Det skal være et tydelig skoleparti med kvalitet i sentrum, og skal ha en fornyet tenkning på samhandling mellom helseforetak og kommunene. Førstekandidat Rogaland: Gunnar Kvassheim Gunnar Kvassheim led av Stortingets engi- og miljøkomité. Han komm fra Egsund. Und Bondevik II-regjingen var han statssekretær ved Statsministens kontor. Gunnar høgskolekandidat i samfunnsfag, og har bl.a. arbeidet som journalist og redaktør i 20 år. Han har også bred lokal- og fylkespolitisk faring. Jeg var så heldig å få være med og arbeide med klimaforliket. Det var veldig viktig at det kom på plass, men Gunnar. Men det representte bare starten på lavutslippssamfunnet slik det kan bli. Jeg vil være med i de fire åra d vi må stake ut den nye kursen. Venstres politikk for miljø, næring og utdanning den medisinen vi treng. Andrekandidat Rogaland: Helge Solum Larsen Helge Solum Larsen led i Rogaland Venstre og sentralstyremedlem i Venstre. Han bystyrepresentant i Stavang og nestled i kommunalstyret for byutvikling. Helge har vært led av Norges Unge Venstre, og nå 1. vararepresentant til Stortinget. Jeg driv egentlig ikke politikk på grunn av enkeltsak, innvend Helge. Da blir man jo på et tidspunkt fdig! Men forholdet til lovgivning noe som viktig for meg, og en god grunn til å ha mange libale på Stortinget. Vi i fd med å lulle oss inn i en forestilling om at lovpålegging gjør velfd og skole bedre, fremfor at man gir makt og myndighet til enkeltmennesket. Det blir feil. Førstekandidat Sør-Trøndelag: Guri Melby Guri Melby nestled i Sør- Trøndelag Venstre, i tillegg til å være bystyrepresentant for Venstre i Trondheim. Hun sitt dessuten som direktevalgt i Venstres landsstyre. Hun lektor og mast i nordisk fra NTNU, og jobb som høgskolelektor på HiST, avdeling for lærutdanning. Hun 27 år og bor på Øya i Trondheim. Guri har også vært sentralstyremedlem i Unge Venstre i en årrekke. Jeg jobb jo mest med skole og utdanningspolitikk, si Guri. Jeg håp at hvis jeg skulle få møte på Stortinget, så det innen det feltet jeg får jobbe. Og da tror jeg at det viktigste å få gjort noe med lærutdanninga. Den må styrkes, slik at vi sikre på at de som komm ut dyktige nok. Førstekandidat Troms: Roar Sollied Roar Sollied har tidlige vært både lokallagsled og fylkesled. Nå sitt han som sentralstyremedlem i Venstre. Han har vært folkevalgt siden 1987, både som kommunestyrepresentant i Målselv, formannskapsmedlem og gruppeled. Han nå i sin tredje piode på Fylkestinget og i komiteen for Utdanning og helse. Det dette med skole og utdanning som mitt område. Det det jeg har min utdanning i, og det det jeg har praksis fra. Jeg vet hva som trengs på dette feltet. Det har blant annet med behovet for en rettfdig finansiingsordning for hele landet. Jeg har som mål å gjøre som Grundtvig: Å arbeide for å få «oplysning ut til hyttne på heden», si Roar. norge rundt Venstre vil starte polkamp Det særdeles viktig at politikne i Sigdal hold polsaken varm, si Venstres Svein Jakob Hollud til Bygdeposten. Hollud håp å kunne tilby turistene sprit på fjellet, og fremm en intpellasjon for kommunestyret d han spør hva ordføren har tenkt å gjøre for at Sigdal skal få et polutsalg. Bodø Venstre start tenketank Alle har noe å bidra med i den politiske debatten, men ikke alle har tid og anledning. Dfor en tenketank, si Tje Cruickshank til ab24.no. - Vi må ta inn ov oss at ikke alle har like mye tid til å være politisk aktiv. Da må vi forsøke å være litt innovative. Libal tenketank ment som en uformell arena for den gode tanke. Mindre fossilt i Oslo-varmen Guro Fjellang kritisk til utstrakt bruk av olje og gass i fjnvarmesystemet, og krev høye fornybar-andel i byens fjnvarme. Hvis man markedsfør fjnvarme som en miljøvennlig engiløsning, så må man også se at det så lite som mulig av fossil engi i dette systemet, si Fjellang til NRK. Miljøklistremk i posten I disse dag mottar de første husstandene i Arendal klistremk for å resve seg mot uadresst reklame. Det utrolig bra at vi nå får på plass dette tiltaket. Dette ett steg på vei til et m miljøvennlig samfunn, si bystyremedlem Anne Solsvik. Det meld Arendals Tidende. Trøtt av sentrumsyting Venstres Karianne Stadheim mein innbyggjarane, handelsnæringa og media har vore for oppteken av det negative ved opprustinga av Stranda sentrum, og mein sytinga pinleg for alle som bur i kommunen. Eg blir oppgitt av all denne negativiteten. Vi har alle har gjort ein god jobb, sa Stadheim i utvalsmøtet i følgje Sunnmøringen. Har du tips til denne spalten? Send det til 8 9

6 Brüsselbrevet Frode Fjeldstad sosialt ansvar skole Boliggjennomslag for Venstre Venstre har fått gjennomslag for fle av sine forslag om startlån og boligpolitikk i Stortinget. Fltallet på Stortinget sluttet seg til forslagene om å utvide nedbetalingstiden for startlån fra 20 til 30 år og å gjøre det mulig å bruke startlån som støtte til depositum ved leie av leilighet. Det ble også fltall for å ovsende et forslag om konkurranse om forvaltning av startlånordningen. Det gledelig med en så bred enighet om tiltak rettet særlig mot de med lav inntekt og problem med å skaffe seg en stabil bosituasjon, si Va Lysklætt. Økende behandlingskø Gunvald Ludvigsen konstat at Regjingen støtt Venstres politikk, men bare når regjingen selv avsend. For et halvt år siden debattte Stortinget et forslag fra Venstre om å gi fastleg mulighet til å drive lavtskel medikamentell rusbehandling, si Gunvald Ludvigsen. Da ble forslaget stemt ned. Venstre kan gjne være premisslevandør for gode forslag som regjingen først stemm ned og siden fremm selv, så lenge det bare blir et bedre tilbud til rusavhengige rusmisbruke står i kø for behandling, og uten en omfattende satsing på rehabiliting og forebygging vil køene øke. Vil løfte barn ut av fattigdom Det en åpenbar sammenheng mellom famili med veldig lav inntekt og problem med rus, psykiske lidels og andre problem. Dfor det så viktig å nå disse familiene. Dette kampen mot fattigdom. Nå har vi vært igjennom 3 år med Regjingen og kan konstate at fattigdomsproblemet fremdeles ikke løst, si André N. Skjelstad. Mesteparten av barna med store problem fattige, dfor legg Venstre sine budsjettprioriting i det vi tror fornuftig politikk for å forebygge dårlige levekår hos barn og unge. Med gjennomslag i Europa At Venstre fekk fleirtal for resolusjonen «Nuclear security» und ELDR kongressen, vis at gode sak og gode argument før fram, også i europeisk samanheng! Tje Breivik Det entusiastiske utbrotet tilhøyr nestleiar i Venstre, Trine Skei Grande. Bakgrunnen var at Venstre fekk fullt gjennomslag for ein resolusjon som i innhald var svært skeptisk til bruk av atomkraft i Europa. Skei Grande, genalsekretær Tje Breivik, leiar i Unge Venstre Anne Solsvik og leiar i Norges Venstrekvinnelag Torild Skogsholm utgjorde delegasjonen til Venstre på ELDR kongressen (The European Libal Democrat Reform Party) i slutten av oktob i Stockholm. Kongressen, som årleg, samla kring 500 delegatar frå 55 medlemsparti. Klimaendringane Venstre var óg medforslagstillar, saman med Radikale Venstre (Danmark), Folkpartiet Libalarna (Svige), Centpartiet (Svige) og Libal Democrats (Storbritannia) til resolusjonen «Climate change». Resolusjonen tek opp klimaproblematikken i vid tyding. Med små endringar undvegs i prosessen, mellom anna vart ein atomkraftvenleg setning stroken, vart også denne resolusjonen vedteken. Kjartan Almenning Jeg opptatt av at vi skal ha en god bedskap i nordområdene. Dfor har jeg også hatt et stkt ønske om å kunne sette meg ordentlig inn i og på nært hold få oppleve den svært Deltage fra Venstre og Unge Venstre: Fv Torild Skogsholm, Trine Skei Grande, Tje Breivik, Naomi Ichihara Røkkum og Anne Solsvik. Sjølv om det ikkje var ovraskande, det veldig oppløftande å oppleva at libale parti i heile Europa så samde om kva som må gjast for å løysa klimakrisa, sei Skei Grande. Det og betryggande at skepsisen og motstanden mot atomkraft så stk i søstpartia våre. Val til Europaparlamentet Til sommaren det val til Europaparlamentet. Handsaming og vedtak av valmanifest var difor den saka som tok mest tid und kongressen. Manifestet tilsvarar eit stortingsvalprogram i Norge. Dokumentet samlar alle libale parti som still liste til parlamentsvalet, og forpliktar dei for neste parlamentspiode. At Venstre aktivt deltek i utforminga av programmet libale parti i Europaparlamentet går til val på, vis kor viktig det å delta aktivt i partinettvk. Å påvka politikken til EU gjennom slike arbeidsform og kontaktar, truleg langt meir effektfullt enn at regjinga send ministdelegasjonar til Brussel, avsluttar Skei Grande. For å lesa meir om ELDR og andre vedtak på Kongressen 2008 sjå På tokt med «KV Farm» viktige jobben som Kystvakta gjør utenfor den langstrakte kysten vår, si stortingsrepresentant Va Lysklætt til Libal. Hun har dfor i tre dag i høst vært med kystvaktskipet «KV Farm» på tokt i Barentshavet utenfor kysten av Øst-Finnmark. Med en stadig økende olje- og gassvirksomhet i nord, og siden kysten trafikkes daglig av stadig større oljetanke, så vi helt avhengig av å være godt forbedt, men Va. Norge med i EUs klimapakke EUs klimapakke ble enstemmig godkjent på EUs toppmøte i Brussel desemb. I skrivende stund vedtas den i Europaparlamentet, og dmed blir pakken vedtatt i EU. Den vil få stor virkning også i Norge. Frode Fjeldstad Libals Brüsselkorrespondent Som vi har skrevet om tidlige i denne spalten omfatt klimapakken fle direktiv. Blant annet om kvotehandel, karbonlagring, fornybar-engi og byrdefordeling. Sistenevnte skal fordele EUs hovedmål om 20% kutt i Dette heves til 30% dsom det blir en klimaavtale i København neste år. Både kvotehandelsdirektivet og direktivet om fornybar engi vil bli norsk lov gjennom EØS-avtalen. Direktivet som sett utslippskrav til bil vil også få betydning for norske forbruke. Kvotehandel grunnsteinen Selve grunnsteinen i EUs klimapakke oppgradingen av kvotehandelsdirektivet, gjeldende fra Det nåværende direktivet, som trådte i kraft i 2007 vil da gjelde fra Fram mot 2020 vil færre kvot kunne deles ut gratis, og forurensende bedrift må kjøpe kvot på det åpne markedet. Det må satses på oljevnbedskap og den dagen ulykken skj må vi ha alt det utstyret og psonellet på plass som nødvendig. Jeg mektig impont ov den svært viktige jobben som besetningen på kystvakta genelt og på «KV Farm» spesielt utfør. Dfor håp jeg at ungdom s de mulighetene som finnes for en utdanning h. Vi komm til å få behov for stadig m psonell på dette området i framtida, avslutt Va Lysklætt. Forskning på karbonlagring Den libale saksordføren for karbonlagringsdirektivet (CCS), Chris Davies (LibDems, UK), var fornøyd med at EU nå vil forske på teknologien. CCS et veldig viktig tiltak for å reduse de enorme utslippene fra kullkraftvk, sa han ett Rådets avstemning. 300 mill. tonn frie CO2-kvot gis til de 9-10 forsøkprosjekt for CCS i EU-landene. Det vil kunne bety 6-7 mrd euro i støtte, avhengig av prisen på CO2. «Månelandingsprosjektet» på Mongstad får dmed viktig drahjelp fra EU. Praktikanttiden ov Fredag 12. desemb var jeg tilbake på kontoret i Møllgata, hvor gode kolleg tok vel i mot meg. Tiden i Brussel har lært meg mye om hvordan EUs institusjon arbeid, og det har vært utrolig lærikt å arbeide på innsiden i en EU-institusjon sammen med ov 400 andre libale. Jeg ønsk Venstre lykke til med vårens EU-debatt. Sett kunnskap og forskning først For Venstre det en gåte at vi har en rødgrønn regjing som ikke skjønn at det å bygge landet også å bygge forskning, si Odd Einar Dørum. I det altnative budsjettet Venstre har lagt fram kunnskap og forskning vår desidt kraftigste omprioriting. Det fordi vi helt ovbevist om uavhengig av trend og uavhengig av trekk i samfunnet at vi nødt til å tenke langsiktig. Det å styrke forskningen, som både bygg allmenndannelse i demokrati og sivilisasjon, og også styrk og bygg opp und det ufødte næringsliv, helt nødvendig. Svik mot Kunnskaps-Norge Da forslaget til statsbudsjett for 2009 ble lagt fram, ble det skapt et inntrykk av at det såkalte «hvileskjæret» knyttet til reduksjon i basisbevilgning til univsitet og høyskol nå revst. Dette vis seg å være usant. - Regjingen svikt nok en gang univsitet og høyskol. Hvileskjæret sementes og blir pmanent, si Odd Einar Dørum. Det har fremkommet informasjon om at univsitetene og høyskolene står foran kraftige budsjettkutt på grunn av økte lønns- og pensjonsutgift som ikke har blitt tatt høyde for forslaget til statsbudsjett. Storsatsing på kultur Den all største satsinga i Venstres altnative kulturbudsjett satsinga på bibliotek, si Trine Skei Grande. Vi har en annen innfallsvinkel enn Regjinga til hva biblioteket. Biblioteket en veldig viktig brikke i et informasjonssamfunn for å takle de modne utfordringene dette samfunnet står ovfor. Dfor vil vi utvide både innkjøpsordningen for saksprosa, utvide innkjøpsordningen for skolebibliotek både på barne- og ungdomsskole og på videgående skole og vi har lagt inn en rekke enkelttiltak, alt fra det flkulturelle biblioteket til bibliotekutvikling

7 Et dype pspektiv på et brede samfunn Skuffa ov Venstre Me hadde forventa at eit så tradisjonsrikt Nei til EU-parti som Venstre ikkje hadde EUvenlege representantar blant nasjonens folkevalde på Stortinget. INNLEGG Kanskje det selve ordet «innvandringsdebatt» som hovedproblemet. For hva det egentlig man debatt? INNLEGG Lars Fosse Sagene Venstre Torsdag 27. novemb arrangte Oslo Venstre et debattmøte und ovskriften «Hvor feil vi i dialogen om integring?» Det ble en kveld m for refleksjon enn debatt med steile front noe som gjorde at tilhørne var litt kloke da de gikk hjem. Og særlig grunn til etttanke gav kveldens siste spørsmål: Feil vi i dialogen fordi vi alltid fokus på problem som nokså snevre, som omskjæring og tvangsekteskap? Kanskje det selve ordet «innvandringsdebatt» som hovedproblemet. For hva det egentlig man debatt? Arbeidsinnvandring? Antallet kvoteflyktning? Familiegjenforening? Asylinstituttet? Tvangsekteskap? Alle disse debattene havn i sekkebetegnelsen innvandringsdebatt. Problemet med det at mange da trekk et mentalt likehetstegn mellom ordet innvandr og de utfordringene vi tross alt står ovenfor i ovgangen fra et samfunn domint av en majoritetskultur til et langt m bredkulturelt samfunn for å bruke led av integringspolitisk forum, Tina Shagufta Kornmo, sitt begrep. Heldigvis vi i fd med å fjne oss fra en type debatt som et sammensurium av diskusjon om lovvk, islam, tvangsekteskap og kriminalitet. For bare få år siden ble debatt i media om innvandring domint av hvite nordmenn. Så hadde man i tillegg invitt en brun nordmann som talspson og forsvar for alle andre brune nordmenn. I økende grad komm ulike, gjne kontrastende, stemm fra innvandringsmiljøene frem. Enkeltstående utfordring diskutes i større grad for seg. Vi vet m om forskjell og likhet mellom grupp og ikke minst forskjell intnt i ulike grupp. Spørsmålet innledningsvis bør kanskje reformules: hvorfor lykkes vi faktisk. Sammenlign vi med for eksempel Danmark, det liten tvil om at Norge i langt større grad har lykkes i å skape et bredkulturelt samfunn. Kan hende en delforklaring at de første innvandrne bosatte seg i Oslo sentrum, på Grønland, og ikke i en drabantby, slik Trine Skei Grande poengtte i ordskiftet. I denne nye og m avanste formen for dialog øk potensielt rommet for Venstre. Men da må vi ikke aksepte en debatt d innvand- ring en sekkebetegnelse for mange ulike utfordring, men hele tiden poengte at bildet komplekst og sammensatt. Venstre bør stå for en grunnleggende positiv holdning til innvandring. Mennesk ønsk å skape en framtid i landet vårt og da skal de ha en fair sjanse. I stedet for å møtes med mistanke om misbruk av asylinstituttet bør de møtes med språkkurs og mulighet for jobb. Det må være lov å komme til Norge av økonomiske grunn og lov til å bli dsom man finn sin plass h. I stedet for en lang kø foran en smal dør i Storgata bør vi ha en bred dør og en effektiv saksbehandling. UDI bør ikke ha som eneste drivkraft å bevise regelbrudd. Livskvalitet på asylmottak og vellykket ovgang fra asylsøk til borg bør også være sentrale målsetting. I det programforslaget stortinget som vedtas til våren jeg ovbevist om lag atfra VenstRe RepResentantfoRs sentantforslag fra Repre dette pspektivet vil være rådende. Venstre 21.11: Behandles ene Trine Skei Granstortingsrepresentant om og André N. Skjels tt Lysklæ Va de, skal og vil være det partiet som best ygge evn å sslavetadr, anantallet unge gjeld å foreb tslag boret i rs konku tallet tvangssalg og se nyans og kompleksitet og samtidig vise ( )) (Dokument nr. 8:100 sentantforslag fra Repre : størst begeistring for at Norge voksbehabåde ndles 25.11beene Lars Sponheim, stortingsrepresentant Grande heim og Trine Skei Kvass ar Gunn folkningsmessig og som samfunn. Kanå innføhende sordning for re en registring om i departenget, Storti i virksomhet kontor vil bare 10 prosent være modne forlobby dette til Statsministens mentene og på ( )) (Dokument nr. 8:32 høsten, men det jo uansett en god målsetfra Representantforslag Behandles 27.11: eth Røpresentantene Elisab stortingsrekomting. Og det komm til å bli fle. Norge om Helge Kongshaug Leif og Nørve bekk handles med annen skipstunnel likebe i mvdiavgiftm til å bli et langt brede samfunn.atinfras trukturbygging (2007- REPLIKK Hallbjørg Strøm Edland Det bra at Norge har komi så langt at konfesjonsbindinga i grunnlov og offentleg virke snart vt bytt ut med eit betre offentleg grunnlag. debatt 12 Eg mein samfunnsgrunnlag må tuftast på noko som sameinar menneske. Menneskettane og gjensidighetsprinsippet ikkje vdinøytralt, men livssynsnøytralt. Eit samfunnsgrunnlag må likestille og vdsetje menneske på tvs av rase, kjønn, tru og livssyn. Kort sagt: «H høyr alle til, ulike, men likevdige.» Forkynning og påvknad til tru, livssyn og politisk meining må skje utanfor dei offentlege institusjonane for alle. Nokon i Venstre hadde eit flott innspel til Kviteseid Venstre svært skuffa og ovraska ov at Venstre sine stortingsrepresentantar støttar innføring av EU sitt tenestedirektiv i Norge, saman med Frp, Høgre og store delar av Ap. Me hadde faktisk forventa at eit så tradisjonsrikt Nei til EU-parti som Venstre ikkje hadde EU-venlege representantar blant nasjo- Vårt vdirelative nn pluralistiske samfu ment nr. 8:93 slovgivningen (Doku 2008)) Ja til et pluralistisk samfunn Replikk til Magnar Storøy. Jon Ingebretsen leiar Kviteseid Venstre fra Representantforslag Behandles 4.12: sene Leif Helge Kong stortingsrepresentant og Va Lysklætt heim Kvass ar haug, Gunn lan ingsp handl tlig helhe om å utarbeide en nordatlantiske villak for bevaring av den )) 8:104 ( sen (Dokument nr. fra Representantforslag Behandles 10.12: ene Trine Skei Granstortingsrepresentant André N. Skjelstad og tt Lysklæ de, Va nr. politikk (Dokument om startlån og bolig )) 8:141 ( eit godt navn på nytt fellesfag i skulen: LEV een: RepresentantTil behandling i komit presentantene Gunforslag fra stortingsre (Livssyn - Etikk Vdi). At barn får kunnskap Lysklætt, Borghild nar Kvassheim, Va Kongshaug om miltenden og Leif Helge for kommunene gen retnin om ulikskapar blant menneske, viktigjøstatfor å us i årsbe ( )) (Dokument nr. 8:5 skape gjensidig respekt, kommunikasjon og fred. Mangfald må vdsetjast, og tolanse og respekt må øvast. Eg mein eit samfunnsgrunnlag tufta på menneskettane og gjensidig respekt, samsvarar med Venstre si demokratiske grunnhald12 ning d åndsfridom og respekt for einskildmennesket sentralt. Send innlegg og kommentar til Skriv kort, lange innlegg øk sjansen for å bli refust. Maksimalt antall tegn inkl mellomrom: Side 3-kronikk: Innlegg: Replikk: 800. Frist for innlegg til neste numm teke, bre ikkje det det meste vt god Det vkar som om ge. tradisjonelt kristele isk!, og faget INNLEGG Magnar storøy Tjørvåg rett ut på at kva som Vdirelativisme går det kjem noko fast, men at ell gale ikkje sine vdiar. ane aktør og an på situasjonen utte og vdiar som absol Det finnast ingen at fleire alle. Pluralisme gjeldande for alt og emykje vdt, eksist like alle som vdisyn, eit samfunn. r side om side i g og upart skal ve kritisk, sakle vdinnande. (Altså eit skal ikkje ve forky elseie kva som gode fag, som ikkje skal slik, at Det må då tolkast l dårlege vdiar!) ell rdige og like sanne alle livssyn likeve øn? ein lærar då ha bordb usanne. Korleis kan brukt nnande viss det vt Klart at det forky noko med s, og ein mein eit kristeleg bordv r t.d. «i ør. Viss ein bruka dei orda ein framf ein seg bords», så vend Jesu namn går vi til elevane alle is ndigv nødve til nokon, som ikkje ndom. då forkynning i kriste trur på, og det øna som ein oppfattar bordb Altnativet at ngsinnhald meini utan l ei regle ell ein forme gjort det. fordi ein alltid har som ein framfør l utan bre ein forme Men viss bordbøna Då kan ein like? vitsen då meining, kva gjne kutte den ut. e provar det dei kristn For ikkje lenge sidan norsom dominte i det testantiske vdiane norm for fast ei hadde ein ske samfunnet, og de det gale, men så skjed kva som var rett og har ført innvandring, som noko. Det eine påvka kulturen har vorte til at den norske seg. Ein ndrarane har med av det som innva noko å ndrarkulturen har har godteke at innva til kva e samfunnet, men bidra med i det norsk ing. aris sekul stadig ei pris? Det andre isme og det vdirelativ Det s ut som at ein stagjelde no. Det s pluralisme, som skal som brukte oka læreb dig oftare. Eit døme f.kr. elkning» i staden for «ett vanleg tidsre ova som døme ekteskapsl l e.kr. Eit anna en i talen prest då Skal file. skal inklude homo har at han les opp: «Han ha heilgarding slik e/ ell at mann og kvinn då ordna det såleis e og kvinne skal kvinn ell / mann mann og det r veldig komisk, men ve eitt»? Det vka ofile og kvensen av at het må då vte konse sett på som like rette. vt v samli file homo godteom det meste vt Det vkar også som lege. Dvs tradisjonelt kriste ke, bre ikkje det heit, viktig auka få n skal at for at andre livssy rknae den kristne innve så måtte ein redus noko som var aksep skape kunne å den, for fått g. Dmed har ein tabelt for flest mogle lisme elativisme og plura eit samfunn d vdir nokon ne. Noreg ikkje dei rådande vdia t v. Kor lenge vt korse kristeleg stat lenge rande i flagget? gje før ell seinare må Poenget, at ein leg stat, skal ve ein kriste eit val. Viss Noreg vdisyn, nne eit kristeleg så må skulen forky pplætruso trur annleis få si og då må dei som å ha eit vi held fram med ring i heimen. Viss Då har vdiar likestilte. samfunn d alle dette halde oss til. Er det vi ingen norm å vi ynskj? n. Då ndomsfaget i skule Det neste kriste det n rundt 1980 fanst eg gjekk i barneskule men ring i kristendom, opplæ var som eit fag no? I læreplalære skal ne kva det eleva visinga get står det at und nen for religionsfa debatt l.no. Skriv kort, lange entar til inkl Send innlegg og komm Maksimalt antall tegn n for å bli refust innlegg øk sjanse g: Replikk: Innleg ikk: 3-kron mellomrom: Side neste numm Frist for innlegg til Fra Libal 07/08 nens folkevalde på Stortinget. Venstre har tradisjon for å følgje føre-varprinsippet i sak d konsekvensane av ei avgjdsle usikre, noko dei sprikande synspunkta frå dei to sidene i denne debatten til fulle har vist. Det ville dfor vore klokt av Venstre og følgd dette prinsippet også i denne saka, ved og sagt nei til implementing av tenestedirektivet, med hovudgrunngjeving at fleirtalet av Ap-fraksjonen i regjinga ikkje har vore viljuge til å sørga for ei grundig konsekvensvurding før ein fattar vedtak i ei så viktig sak med så mange uavklara sid. Dette kan få store konsekvensar ved kom- ande stortingsval, d ein må rekne med ei avskaling i veljaroppslutninga blant trufaste venstrefolk frå Nei til EU-sida. Også medlemstalet i Venstre kan bli råka av dette. Desse negative konsekvensane har ikkje Venstre råd til i ei tid da partiet på full fart til å bygge seg kraftig opp. Me reknar med at Venstres støtte til tenestedirektivet frå partiets stortingsrepresentantar vil ha stor innvknad på nominasjonsprosessane til stortingsvalet rundt om i fylkeslaga i favør av kandidatar på nei-sida når det gjeld EU-spørsmålet og innføringa av tenestedirektivet. Mine, dine og våre vdi Magnar Storøys innlegg i Libal 7/08 et man forvent fra KrF-e fra fjellsprekk på sørvestlandet, ikke i et libalt parti. REPLIKK Karsten Eig Tromsø Hele innlegget en stor logisk feilslutning. Storøy lag en kunstig dikotomi når han hevd at et farvel til de kristne, protestantiske vdiene medfør en vdirelativisme d alt lov. Hvorfor skulle det være det? Til tross for at et stort fltall av nordmenn ikke kristne i den forstand at de tror på Bibelens dogm de all fleste også innvandrne som Storøy gir skylden for del av fallet enige om at drap og vold galt og at omsorg bra. Det finnes uenighet om moral (f.eks. synet på kvinns stilling), men de må løses ved å utvikle en etikk bast på fornuft og individuelle rettighet, ikke ved hjelp av en to tusen år gammel bok (som for øvrig står noe tilbake når det gjeld f.eks. kvinns stilling). Ell men Storøy at noe riktig moral fordi Gud har sagt det, basta, i stedet for at det kan begrunnes etisk? Hvordan vil Storøy løse etiske dilemma, som abort av hensyn til morens helse, ell drap i nødvge uten å utvikle en etikk bast på fornuft? Som libal men jeg prinsipielt at moralen, og dmed Staten, ikke skal blande seg m inn i borgnes liv enn nødvendig. Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre som du vil. Dfor det f.eks. ikke statens business å blande seg inn i folks seksuelle legning når det gjeld ekteskap. Det plag ingen. Dimot det statens business å blande seg inn når noen drep ell voldtar, ell utfør kjønnslemlestelse fordi det skap lidelse. Dette ikke å likestille vdi tvt i mot! Jeg enig i at det lattlig å skrive «ett vanlig tidsregning» (som ikke vanlig for muslim ell jød!) i stedet for e.kr. ell f.kr. Det ingen grunn til å kamufle kristendommens historiske innflytelse. Men det ikke statens oppgave, slik Storøy tydeligvis ønsk, å fremstille en religion ell et livssyn som m sant enn andre. Det kalles religionsfrihet i praksis. Dfor bør hell ikke barna be bordbønn på skolen, men de bør lære hvorfor de kristne b bordbønn for å forstå og forholde seg til andre mennesk. 13

8 meningsmåling Parti Novemb Endring fra okt. Mandat nov. Stortingsvalget 2005 Ap 31,4 0, Frp 24,2-2, Høyre 15,9-0, SV 7,7 0, V 5,7 0,1 9-1 Krf 6, Sp 5,5 0,2 9-2 Rødt 1, Tallene et gjennomsnitt fra målingene i oktob og novemb fra Synovate, Opinion, TNS Gallup, Sentio Research Norge, Norstat, Respons og Infact. Kilde: Bnt Aardal. Mandatfordeling i novemb: Opposisjonen 91, Regjingen 78. Ap 56, H+Krf+V 46, H+Frp 71. kalend JANUAR Rikspolitisk Nettvk (Norlandia Airport Hotel, Gardmoen) 27. Jubileumsmarking Unge Venstre 100 år (Oslo). Påmelding til 28. Sentralstyremøte 28. Jubileumsmarking Venstre 125 år (Gamle Losjen, Oslo). Påmelding til Åpent for alle. Februar Fylkesårsmøt hv helg. Se for detaljt informasjon for det enkelte fylke. Sentral hjelp til valgkampanjen 09 Venstre sats også i 2009 på en samkjørt kampanje mellom lokallag, fylkeslag og sentralleddet. Vi skal gi viktige bidrag til det lokale arbeidet. Bare ved å forene ressursene til en kraftfull nasjonal kampanje vi i stand til å løfte oss som parti yttlige, si Venstres informasjonssjef Steinar Haugsvær. Som i 2005 og 2007 skal Venstres hovedorganisasjon leve felles mal for det meste av matiellet på papir og nett. Ett hvt som dette blir klart legges dette en egen nettside for alt valgmatiell Den vil du finne på: Nettsid - Høsten 2009 har vi brukt til å oppgrade nettsidene våre yttlige. Blant annet har alle valgte toppkandidat allede egne nettsid. I tillegg har vi lagt mye arbeid ned i søkemotoroptimalising. Resultatene kom raskt: En økning i netttrafikken på 35 prosent, forklar Haugsvær, og legg til at arbeid på nett blir en meget viktig del av Venstres valgkampanje også i Matiellovsikt januar 2009 Som før valgkampen 2007 skal Venstres hovedorganisasjon gi en total ovsikt ov tilgjengelig matiell til valgkampen tidlig. Denne ovsikten på plass i januar Dette blant det man skal forvente: 1. Visuell profil. Grafisk oppsett for kampanjematiell Sentrale brosjyr fra VHO som kan bestilles via nettbutikk. 3. Nye mal for valgkamp-brosjyr, løpesedl, plakat, m.m. Dette skal være nedlastbart fra nett. Også sentral ressurs skal hjelpe til med design. Gratis. 4. Intnett (www.venstre.no). Oppdatte nettsid og publisingssystem. 5. Ny nettbutikk med nye klær og effekt. Und valgkampen dette hovedkanal for bestilling av valgmatiell. 6. Valgkampmappe med politiske faktaark. Samlemapp for matiell, innlegg og utspill på Venstre Pluss (V+) GENERALSEKRETÆREN: Obama light Pengar ein viktig føresetnad for å gjennomføra ein god valkamp. Barack Obama sette og ny rekord i å reisa midlar til valkampen sin. Det klarde han gjennom å få dei mange til å gje litt kvar. Venstre har ikkje tradisjon for å samla inn dei store summane av private midlar til valkampar. I Noreg det først og fremst Ap og H som store i så måte. Ap får kvart år fem millonar av LO til drift av partiet. I valkampår vt denne summen auka til millionar. Ett ei rekordgåve på 10 millionar frå ein gjevar, Høgre alt no rimeleg trygge på å nå minst mill før valkampen for alvor tek til. Det ikkje problemfritt å få så mykje pengar frå enkeltaktørar, enten det organisasjonar ell privatpsonar som står bak. Sjølv om det vken formelt ell reelt sett bindingar knytte til gåva, det likevel lett å få mistanken retta mot seg. Difor satsar Venstres Hovedorganisasjon primært på Obama metoden. Alt før nyttår vt ei ny betalingsløysing lanst på Ved å gja det enkelt å gje, enten det til VHO ell til lokallaga, kombint med målretta kampanj mot potensielle ytarar, skal Venstre få større valkampbudsjett til disposisjon. Partiet klarar likevel ikkje å nå opp i dei store summane utan hjelp frå deg som medlem ell tillitsvald. Enten du sjølv intesst i å bidra med midlar, ell du gj forsøk på å få andre til å støtta partiet, vil det ha avgjande betyding. På førehand takk for viktig og god Tje Breivik hjelp! genalsekretær God jul til alle? Vi går inn i en tid preget av varme, fellesskap og sammenkomst med de vi glad i. De fleste av oss. Det dfor viktig å huske at dette ikke gjeld alle. Alle har ikke et fellesskap de kan være en del av når andre trekk inn for å gå rundt juletreet og pakke opp gav. For noen dette en tid man gru seg til og en tid hvor økonomien ikke strekk til alle de forventningene tiden før med seg. Med en finansminist som hadde ambisjon om å bekjempe fattigdommen det nå undlig at hun oppfordr folk til å kjøpe det de ønsk seg og betale sene. Som om julen var noe hun hadde bestilt for å få landet til å gå rundt. For mange av oss handl finanskrisen om en liten omstilling i hvdagen, men for enkelte dette det som tippet økonomien fra dårlig til elendig. Et velfdssamfunn måles ett hvordan vi tar vare på de svakeste. I Norge det ikke leng viktigst å gi m til alle, men å hjelpe enkeltmennesk som treng det. Det avgjørende med et stkt Venstre for å styrke denne holdningen. Spesielt det barn som slit mest når det snakk om uføre og fattigdom blant de voksne. Dette en utfordring vi må møte og tørre å snakke om. Jeg del ikke statsråd Hanssens mening om at det kun handl om å stå opp om morgningen for å komme seg i gang og ut av uføre. Dette en problemstilling som langt m tidkrevende og hvor man ikke har noe quick fix. Dette handl på den ene siden om å gi folk en hvdag med innhold hvor man kan preste noe, men i like stor grad gi folk en hvdag som endr sin egen oppfattelse av sitt eget selvbilde i et fellesskap med andre. Det vil bli undlig om 20 år å tenke tilbake på samfunnet vårt i dag. Et velfdsamfunn som i så mange år har akseptt at de som still svakest ell med største behovet for oppfølgning ikke får det, at folk bor på gata, at pson må livnær seg som kriminalitet for å ovleve, ofte i et parallellsamfunn til oss andre. Da håp jeg også at vi kan se tilbake på et stke Venstre som tok tak i de faktiske utfordringene i stede for litt m til alle, et Venstre som torde tenke nye tank for å hjelpe de som alt for ofte blir off for politiknes passivitet. Det burde være en viktige ambisjon i denne tiden for en finansminist enn å løpe rundt med handlepos! Demokratiets avantgarde Norges Unge Venstre Lars-Henrik Paarup Michelsen og Guri Melby (red) Med artikl av Ands Kirkhusmo, Øystein Brekke, Jørn Rattsø, Torgeir Anda, Thomas Hansen, Erling Moe, Monica Tjelmeland, Halle Jørn Hansen, Arne Finborud, Roland Bg Lie, Sara Sægrov Ruud, Hulda Tronstad og P Inge Torkelsen. Foto: Lene E. Westås og rikt illustrt med arkivbild. Velg mellom: 1) Vanlig innbundet bokformat, pris kr ) Unik skinn-innbunden spesialutgave, pris kr Det blir produst 101 slike utgav. De har numming for hvt år fra og med 1909 til og med Har du et spesielt årstall ell et lykketall, så får du et unikt minne for livet. Forhåndsbestilling kan sendes forlaget (mk hvilken utgave du ønsk): MARGbok, Strandveien 95, 9006 Tromsø, e-post: ell direkte til Unge Venstre, Møllgaten 16, 0179 Oslo, e-post: Bøkene tilgjengelige fra 100-årsdagen 27. januar helt libalt unge venstres side forhåndsbestill jubileumsboken: Studentsamfundet, Univsitetsgata 26. H ble Unge Venstre stifta

9 MILJØMERKET Trykksak B-blad Retur: Venstres Hovedorg. Møllgt OSLO Du invites med dette til Venstres 125-årsjubileum i Gamle Logen i Oslo 28. januar 2009 klokken til Innledning ved Lars Sponheim Trine Skei Grande Odd Einar Dørum Guri Melby Gunnar Kvassheim Kunstniske innslag ved Anneli Dreck elev fra Barrat Due Karl Seglem Kulturentusiastene Konfansi Ingrid Espelid Hovig Eivind Haarr Bli med og marke Venstre - Norges eldste og stolteste, men også mest progressive og nyskapende parti. Gamle Logen har plass til 500 Venstrevenn, og vi tar imot besøk fra hele landet! Blant faglig, kunstnisk og politisk påfyll får vi også hilsning fra intnasjonale venn. Fri inngang alle velkommen. Påmelding innen 15. januar til ell

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling Valgkomiteens innstilling Valgkomiteens medlemmer May Britt Vihovde (leiar, Rogaland) Andreas K. Enge (nestleiar, Sør-Trøndelag) Borghild Tenden (stortingsgruppa) Randi Øgrey (Akershus) Jan Kløvstad (Aust-Agder)

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Frank Willy Djuvik. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [x] i regjering [] i opposisjon.

Frank Willy Djuvik. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [x] i regjering [] i opposisjon. Faktablad for Framstegspartiet Fylt ut av Sivert Dette partiet får vanlegvis ca. 14-15 % av stemmene ved stortingsval. [] kommunisme [] sosialisme [] sosialdemokrati [] konservatisme [x] liberalisme bruke

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Undersøkelse gjennomført for

Undersøkelse gjennomført for Undersøkelse gjennomført for FolkevalgtBarometeret Juni 2011 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på Kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sande barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eldrid@sandebarnehage.com Innsendt av: Eldrid Skudal Innsenders

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Representantforslag. S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Terje Breivik og Pål Farstad. Dokument 8: S (2013 2014)

Representantforslag. S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Terje Breivik og Pål Farstad. Dokument 8: S (2013 2014) Representantforslag. S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Terje Breivik og Pål Farstad Dokument 8: S (2013 2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Terje

Detaljer

Eit lærande utdanningssystem?

Eit lærande utdanningssystem? 07.Mai 2015 Øyvind Glosvik: Eit lærande utdanningssystem? 1 http://www.utdanningsnytt.no/magasin/2015/mysteriet-i-vestsogn-og-fjordane-er-fylket-som-forundrar-forskarane/ Mitt prosjekt: Kva er «annleis»

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Menneske er viktigare enn system. Difor set Venstre folk først.

Menneske er viktigare enn system. Difor set Venstre folk først. Menneske er viktigare enn system. Difor set Venstre folk først. Sveinung Rotevatn førstekandidat for Venstre i Sogn og Fjordane 99731_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 02.07.13 09:01 Sats på kunnskap

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/34209 10/3847-2 / FE-000, TI-&13 Saksbehandler: Helge Skatvedt Forslag til endringer i kommuneloven - høring Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 25.10.2010 076/10 Kommunestyret

Detaljer

Norsk Bremuseum sine klimanøtter

Norsk Bremuseum sine klimanøtter Norsk Bremuseum sine klimanøtter Oppgåve 1 Alt levande materiale inneheld dette grunnstoffet. Dessutan inngår det i den mest kjende klimagassen; ein klimagass som har auka konsentrasjonen sin i atmosfæren

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no?

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Den viktigaste komiteen for lokalpolitikken 2 Kommunalkomiteen Ansvarsområder: Kommuneøkonomi Kommunereformen IKT Innvandringspolitikk

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Bevilgninger fra Norges forskningsråd i 2011 fordelt på sektorer Forskningsrådets bevilgninger fordelt på alle

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/840-2 Saksbehandlar: Rolf Rosenlund Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 28.04.16 Fylkesutvalet 19.05.16 Brukarkvotar i Transportordninga

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN?

Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN? VIL DU VERE MED PÅ Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN? VÅGSØY KOMMUNE Vågsøy kommune er saman med andre kommuner i Nordfjord i gang med å greie ut mulig ny kommunestruktur. Våren 2016 skal alle Nordfjord-kommunane

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Tromsø 18. august 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt.

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt. Grøn politikk er basert på rettferd og likskap for alle menneske, både for oss som lever i dag og for framtidige generasjonar. Målet er eit økologisk og sosialt berekraftig samfunn, slik at vi ikkje overlèt

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Fylkeskommunen og inntektssystemet

Fylkeskommunen og inntektssystemet Fylkeskommunen og inntektssystemet Møte med KrF, 1.september 2014 Lånegjelda, utvikling 2010-14 Samla lånegjeld auka med over 1 mrd. kr frå 2010-14 Kapitalutgiftene, 2010-14 Brutto kapitalutgifter auka

Detaljer

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Stem

Detaljer

8 Det politiske systemet i Noreg

8 Det politiske systemet i Noreg 8 Det politiske systemet i Noreg Maktfordeling I Noreg har vi ei tredeling av makta: - Stortinget er den lovgivande makta. - Regjeringa er den utøvande makta. - Domstolane er den dømmande makta. Politiske

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid

Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid Dialogmøte om mangfold og inkludering i, Ålesund 13. november 2014 Marianne Solbakken, Distriktssenteret Identitet og tilhørighet

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Rekruttering og medlemsutvikling

Rekruttering og medlemsutvikling Rekruttering og medlemsutvikling Eit rikt og aktivt liv. Toppidrett 1970-1984 Maratonlandslaget 1980-84 Har 2 norske rekordar i lange løp NJFF 1985 (29 år) Lærar/rektor 36 år Bjarne Huseklepp NJFF UK-Florø

Detaljer

Næringspolitikk for auka nyskaping og betre konkurranseevne

Næringspolitikk for auka nyskaping og betre konkurranseevne Næringspolitikk for auka nyskaping og betre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Næringsutvikling i Distrikts-Noreg 19. september 2003 Den nyskapande sunnmøringen Nyskaping og

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Forum Reiseliv arrangerast om lag 6 gongar i året. Synest du dette er

Forum Reiseliv arrangerast om lag 6 gongar i året. Synest du dette er Forum Reiseliv arrangerast om lag 6 gongar i året. Synest du dette er Alternatives Percent Value 1 For ofte 6,3 % 1 2 Passelig 87,5 % 14 3 For sjeldan 0,0 % 0 4 Ikkje sikker 6,3 % 1 Total 16 Ønskje om

Detaljer

Vel nynorsk for barnet ditt!

Vel nynorsk for barnet ditt! Vel nynorsk for barnet ditt! 10 elevar er nok til å få ein eigen nynorskklasse på skulen til barnet ditt. Alle elevar skal lære bokmål og nynorsk. Lat barnet ditt få gjere det på den lettaste måten. Kva

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

Fag KRLE 3. trinn 2015 2016

Fag KRLE 3. trinn 2015 2016 Fag KRLE 3. trinn 2015 2016 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 35 36 Filosofi og etikk Å leve saman: løgn, mobbing, samvit Sokrates Eg veit kven Sokrates var og nokre av meiningane hans

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer