EVALUERING TRØNDELAGSMØTET 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EVALUERING TRØNDELAGSMØTET 2014"

Transkript

1

2 EVALUERING TRØNDELAGSMØTET 2014 SAMMENDRAG... 3 Tabeller... 4 DELTAKERNES EVALUERING... 5 Kritiske merknader... 5 Hva var det beste med årets program... 8 TILBAKEMELDINGER FRA PROGRAMKOMITEEN EVALUERING AV PROSJEKTLEDELSE, TEKNISK ARR & PROGRAMLEDERE

3 SAMMENDRAG Trøndelagsmøtet 2014 ble arrangert 9. og 10.januar, som det femte i rekken. Overordnede tema var Framtidas Trøndelag (kommune/fylkesreform), vindkraftplanene på Fosen, forskning/innovasjon, utdanning og arbeidsmarked. Konferansen samlet 405 deltakere. I tillegg kom NRKs team på 16 personer og administrasjon/teknikk på 15 personer. Trøndelagsbenkene (minus Per Sandberg) deltok aktivt under konferansen både på scene og under speed-date. Regjeringen var representert ved arbeidsminister Robert Eriksson, olje- og energiminister Tord Lien, samt statssekretærene Jardar Jensen og Julie Brodtkorb. Dette dokumentet har samlet tilbakemeldinger fra deltakere, programkomite, prosjektledelse, programledere og teknisk arrangør. Tilbakemeldingene inneholder som alltid en rekke forslag til forbedringer, samt synsing om programinnhold. I hovedsak er det likevel all grunn til å være fornøyd med tilbakemeldingene. Teknisk gikk arrangementet smertefritt. Arrangementet får gode tilbakemeldinger og ut fra responsen kan det synes som om Trøndelagsmøtet virkelig er i ferd med å befeste sin posisjon som en sentral møteplass i Trøndelag. 134 (33%) av deltakerne har besvart evalueringen av Trøndelagsmøtet. På skalaen 1-6 gir de konferansen samlet en score 4,7. Ifølge SNF Arrangement er dette en høy score. Konferansedeltakere gir svært sjelden toppkarakter på totalvurdering. I den grad man skal problematisere næringslivets deltakelse; cirka 30 prosent av deltakerne representerer næringsliv. Det er ellers verdt å peke på at 26 prosent av deltakerne (blant respondentene) ikke har deltatt før, det er hyggelige tall. Vi ser også at den viktigste markedsføringsarenaen er invitasjoner pr epost og via arbeidsgiver/organisasjon. Likevel: Mer enn ti prosent av årets deltakere fanget opp Trøndelagsmøtet gjennom media. Dette tallet er dobbelt så høyt som foregående år; kanskje kan det relateres til at Trøndelagsmøtet for første gang ble annonsert (NA, T-A, Stjørdalens Blad, Adresseavisen). Målet om 50/50 kjønnsbalanse på scenen ble ikke oppnådd. Vi endte med 60/40, mens NRKdebatten hadde 70/30 begge med overvekt av menn. Regnskapet er i skrivende stund ikke klart. STEINKJER 29.januar 2014 Bjørn Tore Hals Prosjektleder 3

4 Tabeller Deltakernes vurdering av Trøndelagsmøtet Deltakernes vurdering av hovedtemaene 4

5 DELTAKERNES EVALUERING (134 respondenter av 408 utsendte invitasjoner - 33 %) Kritiske merknader Generelt Det kunne generelt sett vært avsatt litt mer tid til spørsmål/kommentarer fra "salen" Intervjuformen fungerer godt med dyktige konferansierer. Viktig med variasjon i presentasjonsform. Bør prioritere tema som fenger bedrifter, hvis ambisjonen fortsatt er å være en møteplass mellom næring, FoU og politikk/myndigheter. Årets konferanse ble preget av politiske tema, som er viktig, men likevel lite fengende/aktuelle for den enkelte bedrift. Derfor ble deltakelsen fra næringslivet også "laber" Det bør legges inn flere / lengre pauser. Mange skal snakke sammen og tiden til dette strekker ikke til. Dette er verdt omtrent halve møtet. Særlig dag 2, da man har kun to pauser, der man skal sjekke ut av rom og spise. Ikke lett å få tak i dem man skulle ønske. Flotte bedrifter som presenterte seg, men jeg synes en del av de øvrige aktørene beskrev en elendighet som ikke finnes og et Trøndelagssyn som var for pessimistisk og preget av mangel på kunnskap. I det store og hele mangler Trøndelagsmøtet de gode opponentene, som kan skape temperatur og dynamikk. Gjennomgående god bredde- og dybdedekning av de ulike temabolker, med gode representanter for de ulike bedrifter, institusjoner og partier. Burde være rom for et "dybdeforedrag" en av dagene Blir for lite debatt, for sterkt preg av menighetsmøte. Topp! Mer variert dag Mye bedre kvalitet jevnt over på Dag 2 enn på Dag 1 Mer diskusjon. Det blir litt tamt med så mye enighet. Intervjuerne kunne vært mer kritisk og fulgt opp svarene fra paneldeltakerne bedre. Framtidas Trøndelag Veldig varierende kvalitet på postene under Framtidas Trøndelag. Regjeringens utsendte imponerte ikke - var dette nasjonale myndigheters signaler til Trøndelag? Kommunedebatten brakte ikke særlig mye nytt - ut over det som alt var kommet fram i fylkesmannens nyttårskonferanse og i media. Mulighetene for å skape framtidas Trøndelag kom i skyggen av "trusselen"" om administrative og strukturelle endringer" Veldig bra første dag. Det som trekker ned er måten arbeidsministeren håndterte debatten på, men det kan jo ikke arrangørene svare for. De politiske innlegg/debatter var for mye preget av partier fra opposisjon i norsk politikk. Gode innledere til debattene- uheldig å kjøre strukturdebatten uten at regjeringspartier var representert. Stigning utover dagen. Litt kritisk til utvalget av politikere, blir "vanskelig" med debatt når bare rødgrønne er med. Posisjonen representert ved statsrådene. Presentasjon av utredningen av Trøndelag som strategisk enhet fikk for liten plass. Her 5

6 var mye viktig informasjon, men det kom ikke til sin rett. Statssekretæren skuffet stort og arbeidsministeren kunne ikke svare. Pinlig! Gjennomgående meget god kvalitet både på innledere og samtalepartnere. Positivt at så mange ledende og profilerte nasjonale og regionale politikere deltok, men litt skuffende at ikke næringslivsandelen av deltakere var høyere. Skuffende lite interessant, og ikke i tråd med det som ble "lovet" i programmet fra regjeringens representanter. De kunne blitt utfordret mer. For mye på Hva er en Trønder, litt mye navlebeskuing. Hva med Trøndelag for fremtiden, konkurransedyktig industri, nye spennende tanker om fremtiden og Trøndelags plass i det bildet. For lite uenighet og dermed spenn i diskusjonene. Blir i overkant enstemmig og harmonisk på samfunnsområder som ikke er konfliktfrie. Ellers bra! Meget bra Meget bra Vindkraft Vindkraftseansen ble lite informativ med hensyn til motforestillinger mot å bygge ut ny kraft nå. Både med hensyn til valg av innledere og derpå følgende intervjuer ble dette en grei info om størrelsen på utbyggingene dersom de blir noe av, men balansen burde vært ivaretatt med info om de bedriftsøkonomiske konsekvensene av lav kraftpris, informasjon om kraftforsyningssituasjonen lokalt, nasjonalt og i Norden og i Europa. Ble litt mye hallelujastemning, med snakk om landskamper og distriktskamper. Litt fordummende, synes jeg det dessverre ble. Tord Lien var overraskende bra. De øvrige innslagene var interessante, med Vibeke Stjern som et høydepunkt. Negativt at man ikke var innom de store teknologiske utfordringene i vindkraftutbyggingen og at det i liten grad var stilt spørsmål ved økonomisk realisme i utbyggingsplanene. Savnet oppmerksomhet på miljøløsninger ut over klimaspørsmålet. Store utbygginger skal gjennomføres, og tilpasninger med hensyn til skånsomme utbygginger for resten av naturmiljøet og folk flest burde også ha vært tema. Veldig saktegående første sekvens om vindkraftplaner på Fosen. Kunne vært satt mer fart i den debatten med noen kritiske røster Vindkraft var ikke akkurat innenfor mitt arbeidsfelt, men det var godt og interessant presentert Siste bolk om forskning ble for lite konkret. SMN snakket ikke om det de skulle. Gode innlegg og debatter om vindkraft - og relevante aktører som plasserte utfordringer og muligheter godt. Ekstra pluss for meget forfriskende innlegg av Åfjord-ordfører Vigdis Stjern! Synes vindkraftdebatten ble for hyggelig. Alle vet at dette ikke blir realisert uten at det er lønnsomhet i bunn. Speed-dating Speed-dating var en nyttig måte å introdusere prosjekt og virksomhet på, men må avgjort følges opp med mer utdypende og fyldig innhold i etterkant. NRK-debatten Panelet i debatt om kommunestruktur manglet representant fra en mindre distriktskommune som ikke har tatt initiativ til å starte strukturdiskusjon. 6

7 NRK-debatten. For smalt panel. Dette samler ikke Trøndelag Arbeidsministeren var helt på jordet i samtalen med Gustav Witzøe og Berit Flåmo. Det var helt forferdelig å oppleve at man brukte et innslag fra en ordførers pressekonferanse som ingress til temaet om kommunesammenslåing. Det opplevdes for mange tilhørere/deltakere som mobbing av den ordføreren som ble brukt. Dessuten var det helt unødvendig for den sekvensen det skulle innlede til debatt om. Enten burde NRK eller STFK be den forulempede ordføreren om unnskyldning. Å diskutere sammenslåing av kommuner / fylker med fire debattanter fra rødgrønn side uten at posisjonen var representert var et merkverdig valg NRK-debatt som programpost meget profesjonelt og bra! NRK-debatten trekkes ned av noen "morsomheter" som dessverre forsterker myter som knyttes til by/distrikt. Meget uheldig!" Innsalget om integrering av fremmed arbeidskraft ble litt spolert av en minister som svarte på noe annet enn det han ble spurt om. Det ble derfor ikke fokus på de rette tingene. Men de øvrige gjorde en svært god figur! Burde vært representanter fra flere sider/partier i NRK-debatten. Høyresiden/regjeringspartiene var ikke representert. NRK-debatten bar preg av at det var mediehusene som hadde satt agendaen. Her burde de benyttet anledningen til å bruke flere av statsrådene og stortingsrepresentantene som var til stede. Store forbedringsmuligheter for gjennomføring av debatten. Når politikere deltar, bør temaet være klare politikkpunkter som kan endres mer enn generelle betraktninger rundt ulike tema. I debatten om arbeidsinnvandring var startlånssøknadene til Frøya kommune det eneste konkrete som ble diskutert. Forhold som regjeringen og statsråden faktisk kan forbedre til fordel for Trøndelag, ble ikke berørt. Under NRK-debatten om arbeidskraft virket arbeidsministeren uforberedt, men det gjorde debattlederne også. NRK må ta ansvar for veldig skjev sammensetning av kommunestrukturdebatten. Forskning/Innovasjon Litt lite engasjement i Forskningsdelen? FOU er vanskelig å gjøre spennende, enkelt-tema burde løftes opp, f.eks. tidligfasefinansiering. Utdanning/arbeidsmarked Eriksson / Giske var bra. Gunnar Bovim hadde veldig relevante betraktninger om NTNUs framtid. Meget godt og nytenkende innlegg av Gunnar Bowim. Bovim/Giske sto for det som var beholdninga i denne bolken. Svak opptreden av arbeidsministeren Robert Eriksson er en parodi Statsråden arbeid virket uforberedt. Robert Eriksson var svada med honnørord. Syns nesten synd på fyren. Han behersker ikke de oppgavene han var tildelt under konferansen. På tema Arbeidsmarked/utdanning trekker også her arbeidsministeren det ned. Elendig av statsråden på arbeidssiden. Svak arbeidsminister som gikk seg bort i panelet med Frøyas utfordringer 7

8 Hva var det beste med årets program 8 Vanskelig å skille, men fokus på særpreg trønder og fremme trøndersk stolthet var bra Aktuelle tema som innovasjon, forskning og utdanning aktuelt for alle. flott opplegg med veksling mellom innlegg, paneldebatter og intervjuer. Dyktige møteledere. Speeddateopplegget var meget positivt!! At temaene skapte engasjement. Formatet med "paneldiskusjoner" framfor foredrag fungerte godt, men avhengig av gode og godt forberedte møteledere" Fremtidens Trøndelag - informativt og balansert med flere gode innlegg fra kompetente innledere. Speeddatingen var veldig nyttig. I tillegg er det veldig bra med en god del temaer og relativt korte innslag. Vindkraftsatsinga Nye Trøndelag, Vindkraft på Fosen og Utdanning representert ved flotte representanter fra tre nivåer; grunnskole, vgs, NTNU. Det beste var kraftdiskusjonen, og sparebank en om "lokal kapital." De to fagpersonene (dansken og amerikaneren) om kommunesammenslåing. Energiutbyggingen 2. dag. Samt det å møtes. At det faktisk ga ny optimisme til et samlet Midt-Norge på regionnivå med større og mer robuste kommuner. Temaet. Flott. Spennende, aktuelt. Gode deltakere. Veldig interessante tema og gode deltakere på scenen. Generelt gode programledere som skaper en passe alvorlig/lett stemning i møtet. Glimrende å bruke blandingen av akademikere, internasjonale eksperter, nasjonale og lokale politikere, næringslivsaktører i programmet. Bare så synd at ikke alle leverte på det nivået som forventes når de snakker til en slik forsamling - og det skal være et løft og inspirasjon/ettertanke for oss alle. Veldig bra form med veksling mellom innlegg, intervjuer og debatt. God gjennomføring og speeddatinga Minglingen Interessante tema og godt valg av "metode", korte men faglige innlegg. Intervjuformen er kjempebra! Flinke programledere som stiller gode spørsmål som gir god dialog og interessante innspill og faglig påfyll til oss som deltakere. Liker særdeles godt at det er faglige innspill som grunnlag for det politiske ordskiftet som derigjennom ikke bare blir ideologisk preget av godt kjente argumenter fra partiene. NRK-debatten Gode, relevante bolker. Stram regi, gode programledere som var svært godt forberedt - og hadde glimt i øyet. Mange spennende innledere Temaene traff veldig godt Korte, men lange nok, programposter. Det blir aldri langdrygt. Mulig det har vært slik før også, men jeg har veldig sans for at temaene innledes i bolker og at det er en blanding av foredrag og samtaler. Speed-dating er også veldig bra, og noe jeg kommer til å benytte meg av neste gang. Ingen programhelter - sammenslåingsdebatten- variert program- korte innlegg med debattflinke programledere Hele dag 2 En kommentar til middagen: Til så fantastisk god mat var vinen en sørgelig opplevelse. Mange interessante tema. Gode programledere

9 Gode innlegg / programposter. Alle er der! Fantastisk mat og morsom måte å presentere trøndersk øl på. Kulturelt innslag burde kommet litt ute i middagen, mange var sultne da de satte seg til bords. Folket At et samlet Trøndelag settes på sakskartet. Ordstyrer Dag to Gode tema for oss som er opptatt av framtidas Trøndelag. Viktig at det er de store temaene som løftes opp - her treffer arrangøren. At det er både og med resultatet, avhenger jo av hvor gode formidlere som holder innlegg/deltar i panel. Her må man kunne si at disse har varierende kvalitet... Generelt blir en god del av temaene og debattene noe for hastige. Debattantene burde bli utfordret noe mer - de må tåle det, ut fra de posisjoner de har. Eksempel på dette er første tema, dag 1; Framtidas Trøndelag, hvor regjeringens representant kommer seg billig unna... Det han serverte har jo vi som har vært i kommune- Norge i mange år, hørt mange ganger før. Den nye regjeringen har gått høyt på banen for å forme nye Norge - da må de stilles mer inngående spørsmål enn det som ble tilfellet, mener jeg. Trøndelagsmøtet kan gjerne være en koselig arena, men ingen koseklubb:) Vanskelig å si. Lite som stakk seg fram som veldig relevant. Noe svakere program enn tidligere år... Alt var bra! Flott "kjenningsmelodi" og gode introduksjoner" Synes innovasjonsbiten på dag 2 var best. Bra tema! Mellom lokalt næringsliv og sentrale politikere - og at kvinneandelen gikk kraftig opp på dag2. Speed-datingen, samt innlegget til Gunnar Bovim Dag en som helhet. Ser ut som at det er flest deltakere med på dag en. Neste år bør det være en som ønsker velkommen til middag - og som takker for den fantastiske maten. Selskapet løses opp uten struktur. Skulle vært en kort tale til slutt - for å hedre trøndersk mat og kultur. Likeså - musikktips neste år - noen fra Sør- Trøndelag. Nå har vi hørt på nord- trøndere i tre år, kjempeartister, men neste år ønskes Stage Dolls, som har preget trøndersk musikkliv i over 30 år. Hadde 30- års jubileum i Ida Jenshus. Møteplassen og de muligheter den gir. Forskning og innovasjonsbiten, der også politikerne ble utfordret på faglig grunnlag, var veldig interessant. At det endelig ser ut til at Trøndelag kan samles, det er på tide. Gjennomslagskraften fra STFK og NTFK hver for seg er svak nasjonalt! Kjappe og to-the-point-tema som ble raskt og effektivt gjennomført med dyktige og aktuelle deltakere. Kyst-satsingen God form som gjennomføres i intervjuform - og ikke lange innlegg. Greit med tid og rom som uformell møteplass De næringspolitiske innslagene. God tid til nettverksbygging og å gjøre avtaler med andre. Må nok jobbe på en annen måte for å nå fram til næringslivet, slik at flere næringslivsaktører deltar på møtet. Jeg har ikke fasiten, men regner med at også markedsføringsbiten blir evaluert og fulgt opp til neste år. Flott møteplass som jeg helt sikkert vil møte opp på også til neste år. Veldig godt gjennomføring av programlederne. Beste hittil, ikke for lange seanser, fin dynamikk og vekslinger, lange pauser. Fortsett slik neste gang! 9

10 Mobiliseringen, sentrale tema Proft opplegg på scenen Alt var bra Alt! 10

11 TILBAKEMELDINGER FRA PROGRAMKOMITEEN Morten Wolden Totalinntrykk Godt. Veldig bra prestasjon av programlederne. God teknisk gjennomføring - profesjonelt inntrykk. Presentasjoner/intervju God blanding - som gjorde det enkelt for publikum. Uvant for en del politikere, men tror de fleste opplevde intervjuformen som OK! Blir enklere neste år. Foredragsholdere/folk på scenen Viktig at vi sørger for at vi opprettholder kjendisfaktoren, og får med oss regjeringsmedlemmer og stortingspolitikere. Kanskje vi trenger noen flere overraskelser - ungdom, internasjonalt tilsnitt. Var på en lansering av prosjektet "Spark*" på NTNU i går. Vi har utrolig mye som kan bringes fram i lyset. Kanskje vi skal jobbe litt med å spisse skillelinjene for å skape noe mer temperatur på scenen. Kanskje litt for mye halleluja nå. Planleggingen Veldig god jobb av prosjektleder. Synes det ble unødvendig hektisk på slutten. Bør kanskje ha avklart noe mer tidligere. Næringslivskoblingen Her tror jeg vi kan gjøre noe mer - neste års tema åpner for det. Vi trenger tidlig dialog med NHO og andre. Lederne av sponsorbedriftene våre kan samles for å drøfte dette. Speed-datingen Kan det være aktuelt å åpne for at noen kjendiser innenfor næringslivet - blant annet våre hovedsponsorer - kan være på datinglista? Middag og underholdning Bare helt strålende, det samme gjelder åpningssekvensen. Annet Vi må sørge for å opprettholde samarbeidet med NRK, Adressa og Trønder-Avisa. Kan vi gjøre noe spesielt for lokalavisene? Egen ordførerdebatt over temaet for eksempel? 11

12 Birger Elvestad Hovedmeldingen fra meg og de som har kommentert til meg er at dette arrangementet var veldig bra! Det var svært god atmosfære, de fleste dialogene var spekket med relevant innhold, alt gikk på rute og det var rom nok for samtalene mellom deltakerne. Fraværet av tidligere parallelle sesjoner gjorde bare bra. Temaene fra scenen ga en veldig bra helhet, og interessen blant tilhørerne var jevn og høy. Det var lite avislesing og skriving av meldinger rundt meg. Vi nådde en kjønnsbalanse med kvinneandel på godt over 40 prosent! Personlig var mitt utbytte av foredragene størst på dag to. Teknisk var arrangementet flott. Tyngden av tilhørerne sitter i amfi som er litt langt fra scenen. Ole Erik Almlid var en av de som kompenserte med å gå fram i midten av lokalet for å redusere avstanden. Kanskje tenke på å lage en halvøy framskutt i midten av lokalet? Festmiddagen var rett og slett imponerende, ingen som snakket seg bort, logistikken var perfekt. Kulturinnslagene var fint dimensjonert og med en herlig bredde. Jeg deltok i speed-datingen. Den var så godt som fullbooket, og mitt inntrykk er at begge sider av bordet satte stor pris på disse treffene. Næringsdeltakelsen var bra i den forstand at de som deltok var der fullt og helt og hadde gode innlegg og bidro rundt bordene! Svein Åge Trøbakk Tilbakemeldingene fra mange er at årets Trøndelagsmøte var det beste så langt. Det var rett å kutte ut parallellseminarene, det ga bedre tid til "personlige" treff. NRK-debatten ble noe lik i fjor. Jeg tror vi kan vurdere dette innslaget. Folderen/programmet var bra, men det må gå tydeligere fram at det er fire eiere av Trøndelagsmøtet. 12

13 Gleny Foslie Først: Jeg syns møtet var veldig bra, og overhørte også mange kommentarer på det samme. Jeg synes vi var svært heldige med konstellasjonene på podiet, det er ikke alt som kan planlegges, men de som var på podiet samtidig matchet hverandre stort sett svært bra. Jeg fikk også tilbakemeldinger på at det var veldig bra med såpass mange og «romslige»(tid) pauser. Dette var for øvrig også egen opplevelse. Til punktene: Ulike tema/sekvenser. Hva fungerte bra / dårlig. Jeg sitter igjen med et svært godt inntrykk av det aller meste/alt. Teknisk gjennomføring Utmerket Festmiddag Bra. Fantastisk mat, (det jeg hadde kapasitet til å prøve). Lite køer, høyt lydnivå, vanskelig å snakke med andre enn de aller nærmeste ved bordet. Jeg savnet ikke noen ledelse av taffelet/taler e.l. Kulturelle innslag Flott Speed-date Deltok ikke. Ikke hørt noe negativt. NRK-debatten Ok Deltagelse God deltakelse. Vi får det næringsliv vi kan forvente, og må slutte å stille spørsmål ved næringslivets manglende deltakelse på denne typen arrangementer! Arild Egge Jeg støtter både Gleny og Svein Åges kommentarer og kan godt skrive under Glenys utfylte skjema. Jeg lurer likevel på om vi oppnådde målet om 50% kvinner på scenen? 13

14 EVALUERING AV PROSJEKTLEDELSE, TEKNISK ARR & PROGRAMLEDERE Bjørn Tore Hals, Elin Solvang, Jørn Arve Flått, Odd Petter Haugseth (SNF Arrangement), Kari Thorvik (produsent) Framdrift/prosjektledelse Viktig sette dato for regimøte tidlig. Viktig at alle er med her. Hypervisjon mangla i år. Vi må presisere at regimøtet er en del av leveransen. Sent i gang i år, pga regjeringsskifte. Program klart før jul. God og trygg prosjektledelse. Følelse av kontroll Gjerne sette hele møteserien for programkomiteen fra prosjektstart til konferanse, og delegere mer ansvar. Programkomiteen bidrar godt Fortsatt viktig å ha tidlige møter med aktuelle parter i omverdenen for å sikre innspill til tema. Svært nyttig med egne møter med programlederne ved regi /programmering Felles arbeidsflate / CRM for prosjektleder / teknisk arrangør hadde vært ønskelig. Dele dokumenter, kontaktinfo, bilder m.m. Utfordrende å ha budsjettoversikt undervegs. Kan det løses? Egen økonomiansvarlig inn i prosjektledelse. Tidlig få laget nødvendige prosjektnummer/budsjett-info som er nødvendig Viktig samle epost/tlf til alle involverte, ikke minst dem som skal på scene. Planlegging av scene/lerret/backstage må starte enda tidligere. Markedsføring Det ble rigget ny webside og egen facebookside for Trøndelagsmøtet i år. Ved lansering av webside/facebookside, og undervegs i prosjektet, var det tungt å få engasjert eierne til å lenke opp sidene/lage saker om Trøndelagsmøtet. Trøndelagsmøtet bør forankres tyngre inn i kommunikasjonsmiljøene hos de fire eierne. Vi fikk lite gratis i år. Bare 9.januar hadde websida 2947 sidevisninger. Facebook-sida bør promotores neste gang med betalt synlighet. Annonserte i NA, TA, Adressa og Stjørdalens Blad. Mener det ga god effekt ut fra påmeldingstall den påfølgende perioden. Bør vurdere å annonsere før fristen for rabattert konferanseavgift går ut. Forhåndssaker i media kom stort sett etter påmeldingsfrist. Kan vi selge inn vinklinger selv som gir et mediatrykk tidligere? Lage liten DM kan som eiere (alle) kan legge igjen i møter som de deltar i Teknisk gjennomføring Mye leting etter de som skal på scene. Kan det gis info til deltakere allerede ved innsjekking/infoskranke? En av damene der kan fange opp de som skal på scene umiddelbart og sette dem i kontakt med programledere/oppmikking. Lage felles info til deltakere på scene FØR møtet, og en som kan sendes vedr. reiseregninger osv. Bra å involvere programledere tidlig. Tre stk med journalistisk tenking i år, tror mye av suksessen skyldes det. Ved påmelding på webskjema, MÅ mottakerne få automatisk svar. Gjelder også speed-date. (må tas med web-leverandør). Folk visste ikke om de var registrert eller ei. 14

15 Oppspark/vignetter ble veldig bra, men arbeidet med dem kom for sent i gang. Ikke lov å bruke gangareal til backstage, bør løses på annet vis. Det ER behov for skjermet backstage. Kan løses ved å ha scenen usentrert. MÅ melde inn behov til sceneservice mye tidligere så de kan planlegge alternativ. Veldig mange dro fra hotell uten å betale. Kan vurdere en liten info fra scene og/eller i programhefte Om mulig, ønskelig bør vi trekke scenen lengre fram nærmere publikum. Usync første dag mellom lyd/bilde på storskjerm. Tok for lang tid å løse. Ikke nødvendig med så mange skjermer i foaje. Det var også for mye lyd fra den. Mye støy fra gang/vrimleareal, når man satt på plassene nært utgangen Kan lerret løftes høyere opp; kan man eventuelt kjøre to sideskjermer Kan scenen gjøres noe friskere? Blir mye sort. Skjermproduksjon Fra Martin Fossland, Hypervisjon: La scenografien ta høyde for at kameraene ser en bakgrunn bak aktørene. Dvs at lerretet i ikke bør senkes så mye at det blir bakgrunnen i bildene på storskjerm. Noe som i år medførte at bildene på stream og lerret ble grå og kjedelige. Vi tror at det vil være bedre å sette et tak på hvor mange som bør være på scenen samtidig. Jeg foreslår 3 stk. pluss programleder. Det hjelper på både flyt i intervjuene og kameravinkler. Hva med å flytte all teknikk til andre siden av sal? Slik at deltakerne slipper å tråkke imellom teknikk og arrangører? Vi hadde også hatt kapasitet til å bruke skjermene i foaje til mer informasjonsformidling og sponsorer, Twitter-feed, i pauser og før/etter program. Program/gjennomføring Målet om 50/50 kjønnsbalanse er ikke oppnådd. Vi endte på ca. 60/40. NRKs debatt var 70/30 (alle med overvekt av menn) Bør være gode grunner når mer enn tre personer skal på scene samtidig. To-tre personer er ideelt. Lengde på innslag fungerer godt. Likevel tåler man ETT dybde-innslag. Men må gjerne være en kapasitet på sitt felt. Da MÅ arbeidet med booking starte svært tidlig. Blir for ukritisk, vi jakter ikke konfliktene, men konsensus. Noen dybdeinnslag, kombinert med korte, ulike debatter også konfliktdebatter, kan gi mer variasjon gjennom dagen(e) Vanskelig rolle for programledere. Vanskelig å være kritisk nok til sine egne eiere/kolleger. Slik er programlederne i NRK-debatten friere. Bør diskutere om Elin/Jørn Arve fortsatt skal være programledere. Pluss/minus med eksterne programledere også. Vanskelig å være to programledere på scene samtidig. Mange avventer program, kan hovedtema kommuniseres ut tidligere, kan det gi økt påmelding tidlig. Mange avventer program før de tar stilling til påmelding. Øl-standen litt for bortgjemt, men produsentene fornøyd, og var god stemning der. Absolutt god ide å ha med slike innslag. Runde av med et humorinnslag veldig vellykket. Kan også vurdere et lettere humoristisk innslag på dag 1. Viktig å holde på suksessfaktorene men også viktig å fornye oss! 15

16 Speed-date Kan ha flere representanter enn bare politikere på speed-date. Kan være en ide å ha egen ansvarlig til å booke kandidater til speed-date. MÅ sikre at at de som deltar er på plass i god tide. Kan synliggjøre speed-daten bedre; Det er et interessant skue, og kan inspirere til flere spontanmøter. Foajeen i hotellet? Kultirinnslag Bør konserten før festmiddagen sløyfes/endres? Folk er sultne og ikke like motiverte. Skal det fungere må det være med en såpass kjent og bra artist at det er verdt 20 minutter oppmerksomhet fra en samlet sal. Kan vurdere humorinnslag i stedet for musikk. Kan vurdere en mer markert avslutning på middagen. Ved buffet kan man gi den infoen/takk for maten/velkommen til Trøndelagsbenken før dessert. Bør opprettholde kvalitet på underholdning. Kanskje tida for å tenke litt annerledes. Øystein Dolmen, Tre små Kinesere, er aktuelle artister. NRK-debatten Ønsker å fortsette samarbeidet, gir konferansen en nerve på slutten. Svært ønskelig å få det på radio igjen, men forstår at den garantien ikke kan gis. Husk at NRK trenger 15 minutter før debatt selv om de i år kom ned på 7 min. Vurdere pause foran denne debatten? Det beste er å kjøre uten pause. Bra å avslutte dagen med NRK-debatten, fungerte bedre, enn året før når det var en time program etter debatten. Samarbeidet Adressa/NRK/T-A gir automatisk mer medieinteresse. Det er i vår interesse. Bemanning De fire damene i innsjekkingen melder om mye ledig kapasitet etter det første rushet. Ikke nødvendig med fire personer i to dager. Alternativt kan noen av dem få en utvidet rolle. De som skal sjekker inn, og skal på scene, kunne blitt loset til programledere / oppmikking (når det er mulig) for å få pep. Da hadde vi unngått mye leting i salen undervegs i konferansen. Sceneservice er èn mann for lite under produksjon. Risikosport å ha èn på mygg, èn på lyd, èn på lys. Skjer det noe uforutsett, må èn forlate posten sin. Eventuelt kan en fra vårt eget mta rollen som mygger. Viktig å avklare rollefordelinger i prosjektkomiteen på forhånd. Prosjektledelse kan med fordel bistås med en egen økonomiansvarlig, og gjerne en egen ansvarlig for booking speed-date. 16