EVALUERING TRØNDELAGSMØTET 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EVALUERING TRØNDELAGSMØTET 2014"

Transkript

1

2 EVALUERING TRØNDELAGSMØTET 2014 SAMMENDRAG... 3 Tabeller... 4 DELTAKERNES EVALUERING... 5 Kritiske merknader... 5 Hva var det beste med årets program... 8 TILBAKEMELDINGER FRA PROGRAMKOMITEEN EVALUERING AV PROSJEKTLEDELSE, TEKNISK ARR & PROGRAMLEDERE

3 SAMMENDRAG Trøndelagsmøtet 2014 ble arrangert 9. og 10.januar, som det femte i rekken. Overordnede tema var Framtidas Trøndelag (kommune/fylkesreform), vindkraftplanene på Fosen, forskning/innovasjon, utdanning og arbeidsmarked. Konferansen samlet 405 deltakere. I tillegg kom NRKs team på 16 personer og administrasjon/teknikk på 15 personer. Trøndelagsbenkene (minus Per Sandberg) deltok aktivt under konferansen både på scene og under speed-date. Regjeringen var representert ved arbeidsminister Robert Eriksson, olje- og energiminister Tord Lien, samt statssekretærene Jardar Jensen og Julie Brodtkorb. Dette dokumentet har samlet tilbakemeldinger fra deltakere, programkomite, prosjektledelse, programledere og teknisk arrangør. Tilbakemeldingene inneholder som alltid en rekke forslag til forbedringer, samt synsing om programinnhold. I hovedsak er det likevel all grunn til å være fornøyd med tilbakemeldingene. Teknisk gikk arrangementet smertefritt. Arrangementet får gode tilbakemeldinger og ut fra responsen kan det synes som om Trøndelagsmøtet virkelig er i ferd med å befeste sin posisjon som en sentral møteplass i Trøndelag. 134 (33%) av deltakerne har besvart evalueringen av Trøndelagsmøtet. På skalaen 1-6 gir de konferansen samlet en score 4,7. Ifølge SNF Arrangement er dette en høy score. Konferansedeltakere gir svært sjelden toppkarakter på totalvurdering. I den grad man skal problematisere næringslivets deltakelse; cirka 30 prosent av deltakerne representerer næringsliv. Det er ellers verdt å peke på at 26 prosent av deltakerne (blant respondentene) ikke har deltatt før, det er hyggelige tall. Vi ser også at den viktigste markedsføringsarenaen er invitasjoner pr epost og via arbeidsgiver/organisasjon. Likevel: Mer enn ti prosent av årets deltakere fanget opp Trøndelagsmøtet gjennom media. Dette tallet er dobbelt så høyt som foregående år; kanskje kan det relateres til at Trøndelagsmøtet for første gang ble annonsert (NA, T-A, Stjørdalens Blad, Adresseavisen). Målet om 50/50 kjønnsbalanse på scenen ble ikke oppnådd. Vi endte med 60/40, mens NRKdebatten hadde 70/30 begge med overvekt av menn. Regnskapet er i skrivende stund ikke klart. STEINKJER 29.januar 2014 Bjørn Tore Hals Prosjektleder 3

4 Tabeller Deltakernes vurdering av Trøndelagsmøtet Deltakernes vurdering av hovedtemaene 4

5 DELTAKERNES EVALUERING (134 respondenter av 408 utsendte invitasjoner - 33 %) Kritiske merknader Generelt Det kunne generelt sett vært avsatt litt mer tid til spørsmål/kommentarer fra "salen" Intervjuformen fungerer godt med dyktige konferansierer. Viktig med variasjon i presentasjonsform. Bør prioritere tema som fenger bedrifter, hvis ambisjonen fortsatt er å være en møteplass mellom næring, FoU og politikk/myndigheter. Årets konferanse ble preget av politiske tema, som er viktig, men likevel lite fengende/aktuelle for den enkelte bedrift. Derfor ble deltakelsen fra næringslivet også "laber" Det bør legges inn flere / lengre pauser. Mange skal snakke sammen og tiden til dette strekker ikke til. Dette er verdt omtrent halve møtet. Særlig dag 2, da man har kun to pauser, der man skal sjekke ut av rom og spise. Ikke lett å få tak i dem man skulle ønske. Flotte bedrifter som presenterte seg, men jeg synes en del av de øvrige aktørene beskrev en elendighet som ikke finnes og et Trøndelagssyn som var for pessimistisk og preget av mangel på kunnskap. I det store og hele mangler Trøndelagsmøtet de gode opponentene, som kan skape temperatur og dynamikk. Gjennomgående god bredde- og dybdedekning av de ulike temabolker, med gode representanter for de ulike bedrifter, institusjoner og partier. Burde være rom for et "dybdeforedrag" en av dagene Blir for lite debatt, for sterkt preg av menighetsmøte. Topp! Mer variert dag Mye bedre kvalitet jevnt over på Dag 2 enn på Dag 1 Mer diskusjon. Det blir litt tamt med så mye enighet. Intervjuerne kunne vært mer kritisk og fulgt opp svarene fra paneldeltakerne bedre. Framtidas Trøndelag Veldig varierende kvalitet på postene under Framtidas Trøndelag. Regjeringens utsendte imponerte ikke - var dette nasjonale myndigheters signaler til Trøndelag? Kommunedebatten brakte ikke særlig mye nytt - ut over det som alt var kommet fram i fylkesmannens nyttårskonferanse og i media. Mulighetene for å skape framtidas Trøndelag kom i skyggen av "trusselen"" om administrative og strukturelle endringer" Veldig bra første dag. Det som trekker ned er måten arbeidsministeren håndterte debatten på, men det kan jo ikke arrangørene svare for. De politiske innlegg/debatter var for mye preget av partier fra opposisjon i norsk politikk. Gode innledere til debattene- uheldig å kjøre strukturdebatten uten at regjeringspartier var representert. Stigning utover dagen. Litt kritisk til utvalget av politikere, blir "vanskelig" med debatt når bare rødgrønne er med. Posisjonen representert ved statsrådene. Presentasjon av utredningen av Trøndelag som strategisk enhet fikk for liten plass. Her 5

6 var mye viktig informasjon, men det kom ikke til sin rett. Statssekretæren skuffet stort og arbeidsministeren kunne ikke svare. Pinlig! Gjennomgående meget god kvalitet både på innledere og samtalepartnere. Positivt at så mange ledende og profilerte nasjonale og regionale politikere deltok, men litt skuffende at ikke næringslivsandelen av deltakere var høyere. Skuffende lite interessant, og ikke i tråd med det som ble "lovet" i programmet fra regjeringens representanter. De kunne blitt utfordret mer. For mye på Hva er en Trønder, litt mye navlebeskuing. Hva med Trøndelag for fremtiden, konkurransedyktig industri, nye spennende tanker om fremtiden og Trøndelags plass i det bildet. For lite uenighet og dermed spenn i diskusjonene. Blir i overkant enstemmig og harmonisk på samfunnsområder som ikke er konfliktfrie. Ellers bra! Meget bra Meget bra Vindkraft Vindkraftseansen ble lite informativ med hensyn til motforestillinger mot å bygge ut ny kraft nå. Både med hensyn til valg av innledere og derpå følgende intervjuer ble dette en grei info om størrelsen på utbyggingene dersom de blir noe av, men balansen burde vært ivaretatt med info om de bedriftsøkonomiske konsekvensene av lav kraftpris, informasjon om kraftforsyningssituasjonen lokalt, nasjonalt og i Norden og i Europa. Ble litt mye hallelujastemning, med snakk om landskamper og distriktskamper. Litt fordummende, synes jeg det dessverre ble. Tord Lien var overraskende bra. De øvrige innslagene var interessante, med Vibeke Stjern som et høydepunkt. Negativt at man ikke var innom de store teknologiske utfordringene i vindkraftutbyggingen og at det i liten grad var stilt spørsmål ved økonomisk realisme i utbyggingsplanene. Savnet oppmerksomhet på miljøløsninger ut over klimaspørsmålet. Store utbygginger skal gjennomføres, og tilpasninger med hensyn til skånsomme utbygginger for resten av naturmiljøet og folk flest burde også ha vært tema. Veldig saktegående første sekvens om vindkraftplaner på Fosen. Kunne vært satt mer fart i den debatten med noen kritiske røster Vindkraft var ikke akkurat innenfor mitt arbeidsfelt, men det var godt og interessant presentert Siste bolk om forskning ble for lite konkret. SMN snakket ikke om det de skulle. Gode innlegg og debatter om vindkraft - og relevante aktører som plasserte utfordringer og muligheter godt. Ekstra pluss for meget forfriskende innlegg av Åfjord-ordfører Vigdis Stjern! Synes vindkraftdebatten ble for hyggelig. Alle vet at dette ikke blir realisert uten at det er lønnsomhet i bunn. Speed-dating Speed-dating var en nyttig måte å introdusere prosjekt og virksomhet på, men må avgjort følges opp med mer utdypende og fyldig innhold i etterkant. NRK-debatten Panelet i debatt om kommunestruktur manglet representant fra en mindre distriktskommune som ikke har tatt initiativ til å starte strukturdiskusjon. 6

7 NRK-debatten. For smalt panel. Dette samler ikke Trøndelag Arbeidsministeren var helt på jordet i samtalen med Gustav Witzøe og Berit Flåmo. Det var helt forferdelig å oppleve at man brukte et innslag fra en ordførers pressekonferanse som ingress til temaet om kommunesammenslåing. Det opplevdes for mange tilhørere/deltakere som mobbing av den ordføreren som ble brukt. Dessuten var det helt unødvendig for den sekvensen det skulle innlede til debatt om. Enten burde NRK eller STFK be den forulempede ordføreren om unnskyldning. Å diskutere sammenslåing av kommuner / fylker med fire debattanter fra rødgrønn side uten at posisjonen var representert var et merkverdig valg NRK-debatt som programpost meget profesjonelt og bra! NRK-debatten trekkes ned av noen "morsomheter" som dessverre forsterker myter som knyttes til by/distrikt. Meget uheldig!" Innsalget om integrering av fremmed arbeidskraft ble litt spolert av en minister som svarte på noe annet enn det han ble spurt om. Det ble derfor ikke fokus på de rette tingene. Men de øvrige gjorde en svært god figur! Burde vært representanter fra flere sider/partier i NRK-debatten. Høyresiden/regjeringspartiene var ikke representert. NRK-debatten bar preg av at det var mediehusene som hadde satt agendaen. Her burde de benyttet anledningen til å bruke flere av statsrådene og stortingsrepresentantene som var til stede. Store forbedringsmuligheter for gjennomføring av debatten. Når politikere deltar, bør temaet være klare politikkpunkter som kan endres mer enn generelle betraktninger rundt ulike tema. I debatten om arbeidsinnvandring var startlånssøknadene til Frøya kommune det eneste konkrete som ble diskutert. Forhold som regjeringen og statsråden faktisk kan forbedre til fordel for Trøndelag, ble ikke berørt. Under NRK-debatten om arbeidskraft virket arbeidsministeren uforberedt, men det gjorde debattlederne også. NRK må ta ansvar for veldig skjev sammensetning av kommunestrukturdebatten. Forskning/Innovasjon Litt lite engasjement i Forskningsdelen? FOU er vanskelig å gjøre spennende, enkelt-tema burde løftes opp, f.eks. tidligfasefinansiering. Utdanning/arbeidsmarked Eriksson / Giske var bra. Gunnar Bovim hadde veldig relevante betraktninger om NTNUs framtid. Meget godt og nytenkende innlegg av Gunnar Bowim. Bovim/Giske sto for det som var beholdninga i denne bolken. Svak opptreden av arbeidsministeren Robert Eriksson er en parodi Statsråden arbeid virket uforberedt. Robert Eriksson var svada med honnørord. Syns nesten synd på fyren. Han behersker ikke de oppgavene han var tildelt under konferansen. På tema Arbeidsmarked/utdanning trekker også her arbeidsministeren det ned. Elendig av statsråden på arbeidssiden. Svak arbeidsminister som gikk seg bort i panelet med Frøyas utfordringer 7

8 Hva var det beste med årets program 8 Vanskelig å skille, men fokus på særpreg trønder og fremme trøndersk stolthet var bra Aktuelle tema som innovasjon, forskning og utdanning aktuelt for alle. flott opplegg med veksling mellom innlegg, paneldebatter og intervjuer. Dyktige møteledere. Speeddateopplegget var meget positivt!! At temaene skapte engasjement. Formatet med "paneldiskusjoner" framfor foredrag fungerte godt, men avhengig av gode og godt forberedte møteledere" Fremtidens Trøndelag - informativt og balansert med flere gode innlegg fra kompetente innledere. Speeddatingen var veldig nyttig. I tillegg er det veldig bra med en god del temaer og relativt korte innslag. Vindkraftsatsinga Nye Trøndelag, Vindkraft på Fosen og Utdanning representert ved flotte representanter fra tre nivåer; grunnskole, vgs, NTNU. Det beste var kraftdiskusjonen, og sparebank en om "lokal kapital." De to fagpersonene (dansken og amerikaneren) om kommunesammenslåing. Energiutbyggingen 2. dag. Samt det å møtes. At det faktisk ga ny optimisme til et samlet Midt-Norge på regionnivå med større og mer robuste kommuner. Temaet. Flott. Spennende, aktuelt. Gode deltakere. Veldig interessante tema og gode deltakere på scenen. Generelt gode programledere som skaper en passe alvorlig/lett stemning i møtet. Glimrende å bruke blandingen av akademikere, internasjonale eksperter, nasjonale og lokale politikere, næringslivsaktører i programmet. Bare så synd at ikke alle leverte på det nivået som forventes når de snakker til en slik forsamling - og det skal være et løft og inspirasjon/ettertanke for oss alle. Veldig bra form med veksling mellom innlegg, intervjuer og debatt. God gjennomføring og speeddatinga Minglingen Interessante tema og godt valg av "metode", korte men faglige innlegg. Intervjuformen er kjempebra! Flinke programledere som stiller gode spørsmål som gir god dialog og interessante innspill og faglig påfyll til oss som deltakere. Liker særdeles godt at det er faglige innspill som grunnlag for det politiske ordskiftet som derigjennom ikke bare blir ideologisk preget av godt kjente argumenter fra partiene. NRK-debatten Gode, relevante bolker. Stram regi, gode programledere som var svært godt forberedt - og hadde glimt i øyet. Mange spennende innledere Temaene traff veldig godt Korte, men lange nok, programposter. Det blir aldri langdrygt. Mulig det har vært slik før også, men jeg har veldig sans for at temaene innledes i bolker og at det er en blanding av foredrag og samtaler. Speed-dating er også veldig bra, og noe jeg kommer til å benytte meg av neste gang. Ingen programhelter - sammenslåingsdebatten- variert program- korte innlegg med debattflinke programledere Hele dag 2 En kommentar til middagen: Til så fantastisk god mat var vinen en sørgelig opplevelse. Mange interessante tema. Gode programledere

9 Gode innlegg / programposter. Alle er der! Fantastisk mat og morsom måte å presentere trøndersk øl på. Kulturelt innslag burde kommet litt ute i middagen, mange var sultne da de satte seg til bords. Folket At et samlet Trøndelag settes på sakskartet. Ordstyrer Dag to Gode tema for oss som er opptatt av framtidas Trøndelag. Viktig at det er de store temaene som løftes opp - her treffer arrangøren. At det er både og med resultatet, avhenger jo av hvor gode formidlere som holder innlegg/deltar i panel. Her må man kunne si at disse har varierende kvalitet... Generelt blir en god del av temaene og debattene noe for hastige. Debattantene burde bli utfordret noe mer - de må tåle det, ut fra de posisjoner de har. Eksempel på dette er første tema, dag 1; Framtidas Trøndelag, hvor regjeringens representant kommer seg billig unna... Det han serverte har jo vi som har vært i kommune- Norge i mange år, hørt mange ganger før. Den nye regjeringen har gått høyt på banen for å forme nye Norge - da må de stilles mer inngående spørsmål enn det som ble tilfellet, mener jeg. Trøndelagsmøtet kan gjerne være en koselig arena, men ingen koseklubb:) Vanskelig å si. Lite som stakk seg fram som veldig relevant. Noe svakere program enn tidligere år... Alt var bra! Flott "kjenningsmelodi" og gode introduksjoner" Synes innovasjonsbiten på dag 2 var best. Bra tema! Mellom lokalt næringsliv og sentrale politikere - og at kvinneandelen gikk kraftig opp på dag2. Speed-datingen, samt innlegget til Gunnar Bovim Dag en som helhet. Ser ut som at det er flest deltakere med på dag en. Neste år bør det være en som ønsker velkommen til middag - og som takker for den fantastiske maten. Selskapet løses opp uten struktur. Skulle vært en kort tale til slutt - for å hedre trøndersk mat og kultur. Likeså - musikktips neste år - noen fra Sør- Trøndelag. Nå har vi hørt på nord- trøndere i tre år, kjempeartister, men neste år ønskes Stage Dolls, som har preget trøndersk musikkliv i over 30 år. Hadde 30- års jubileum i Ida Jenshus. Møteplassen og de muligheter den gir. Forskning og innovasjonsbiten, der også politikerne ble utfordret på faglig grunnlag, var veldig interessant. At det endelig ser ut til at Trøndelag kan samles, det er på tide. Gjennomslagskraften fra STFK og NTFK hver for seg er svak nasjonalt! Kjappe og to-the-point-tema som ble raskt og effektivt gjennomført med dyktige og aktuelle deltakere. Kyst-satsingen God form som gjennomføres i intervjuform - og ikke lange innlegg. Greit med tid og rom som uformell møteplass De næringspolitiske innslagene. God tid til nettverksbygging og å gjøre avtaler med andre. Må nok jobbe på en annen måte for å nå fram til næringslivet, slik at flere næringslivsaktører deltar på møtet. Jeg har ikke fasiten, men regner med at også markedsføringsbiten blir evaluert og fulgt opp til neste år. Flott møteplass som jeg helt sikkert vil møte opp på også til neste år. Veldig godt gjennomføring av programlederne. Beste hittil, ikke for lange seanser, fin dynamikk og vekslinger, lange pauser. Fortsett slik neste gang! 9

10 Mobiliseringen, sentrale tema Proft opplegg på scenen Alt var bra Alt! 10

11 TILBAKEMELDINGER FRA PROGRAMKOMITEEN Morten Wolden Totalinntrykk Godt. Veldig bra prestasjon av programlederne. God teknisk gjennomføring - profesjonelt inntrykk. Presentasjoner/intervju God blanding - som gjorde det enkelt for publikum. Uvant for en del politikere, men tror de fleste opplevde intervjuformen som OK! Blir enklere neste år. Foredragsholdere/folk på scenen Viktig at vi sørger for at vi opprettholder kjendisfaktoren, og får med oss regjeringsmedlemmer og stortingspolitikere. Kanskje vi trenger noen flere overraskelser - ungdom, internasjonalt tilsnitt. Var på en lansering av prosjektet "Spark*" på NTNU i går. Vi har utrolig mye som kan bringes fram i lyset. Kanskje vi skal jobbe litt med å spisse skillelinjene for å skape noe mer temperatur på scenen. Kanskje litt for mye halleluja nå. Planleggingen Veldig god jobb av prosjektleder. Synes det ble unødvendig hektisk på slutten. Bør kanskje ha avklart noe mer tidligere. Næringslivskoblingen Her tror jeg vi kan gjøre noe mer - neste års tema åpner for det. Vi trenger tidlig dialog med NHO og andre. Lederne av sponsorbedriftene våre kan samles for å drøfte dette. Speed-datingen Kan det være aktuelt å åpne for at noen kjendiser innenfor næringslivet - blant annet våre hovedsponsorer - kan være på datinglista? Middag og underholdning Bare helt strålende, det samme gjelder åpningssekvensen. Annet Vi må sørge for å opprettholde samarbeidet med NRK, Adressa og Trønder-Avisa. Kan vi gjøre noe spesielt for lokalavisene? Egen ordførerdebatt over temaet for eksempel? 11

12 Birger Elvestad Hovedmeldingen fra meg og de som har kommentert til meg er at dette arrangementet var veldig bra! Det var svært god atmosfære, de fleste dialogene var spekket med relevant innhold, alt gikk på rute og det var rom nok for samtalene mellom deltakerne. Fraværet av tidligere parallelle sesjoner gjorde bare bra. Temaene fra scenen ga en veldig bra helhet, og interessen blant tilhørerne var jevn og høy. Det var lite avislesing og skriving av meldinger rundt meg. Vi nådde en kjønnsbalanse med kvinneandel på godt over 40 prosent! Personlig var mitt utbytte av foredragene størst på dag to. Teknisk var arrangementet flott. Tyngden av tilhørerne sitter i amfi som er litt langt fra scenen. Ole Erik Almlid var en av de som kompenserte med å gå fram i midten av lokalet for å redusere avstanden. Kanskje tenke på å lage en halvøy framskutt i midten av lokalet? Festmiddagen var rett og slett imponerende, ingen som snakket seg bort, logistikken var perfekt. Kulturinnslagene var fint dimensjonert og med en herlig bredde. Jeg deltok i speed-datingen. Den var så godt som fullbooket, og mitt inntrykk er at begge sider av bordet satte stor pris på disse treffene. Næringsdeltakelsen var bra i den forstand at de som deltok var der fullt og helt og hadde gode innlegg og bidro rundt bordene! Svein Åge Trøbakk Tilbakemeldingene fra mange er at årets Trøndelagsmøte var det beste så langt. Det var rett å kutte ut parallellseminarene, det ga bedre tid til "personlige" treff. NRK-debatten ble noe lik i fjor. Jeg tror vi kan vurdere dette innslaget. Folderen/programmet var bra, men det må gå tydeligere fram at det er fire eiere av Trøndelagsmøtet. 12

13 Gleny Foslie Først: Jeg syns møtet var veldig bra, og overhørte også mange kommentarer på det samme. Jeg synes vi var svært heldige med konstellasjonene på podiet, det er ikke alt som kan planlegges, men de som var på podiet samtidig matchet hverandre stort sett svært bra. Jeg fikk også tilbakemeldinger på at det var veldig bra med såpass mange og «romslige»(tid) pauser. Dette var for øvrig også egen opplevelse. Til punktene: Ulike tema/sekvenser. Hva fungerte bra / dårlig. Jeg sitter igjen med et svært godt inntrykk av det aller meste/alt. Teknisk gjennomføring Utmerket Festmiddag Bra. Fantastisk mat, (det jeg hadde kapasitet til å prøve). Lite køer, høyt lydnivå, vanskelig å snakke med andre enn de aller nærmeste ved bordet. Jeg savnet ikke noen ledelse av taffelet/taler e.l. Kulturelle innslag Flott Speed-date Deltok ikke. Ikke hørt noe negativt. NRK-debatten Ok Deltagelse God deltakelse. Vi får det næringsliv vi kan forvente, og må slutte å stille spørsmål ved næringslivets manglende deltakelse på denne typen arrangementer! Arild Egge Jeg støtter både Gleny og Svein Åges kommentarer og kan godt skrive under Glenys utfylte skjema. Jeg lurer likevel på om vi oppnådde målet om 50% kvinner på scenen? 13

14 EVALUERING AV PROSJEKTLEDELSE, TEKNISK ARR & PROGRAMLEDERE Bjørn Tore Hals, Elin Solvang, Jørn Arve Flått, Odd Petter Haugseth (SNF Arrangement), Kari Thorvik (produsent) Framdrift/prosjektledelse Viktig sette dato for regimøte tidlig. Viktig at alle er med her. Hypervisjon mangla i år. Vi må presisere at regimøtet er en del av leveransen. Sent i gang i år, pga regjeringsskifte. Program klart før jul. God og trygg prosjektledelse. Følelse av kontroll Gjerne sette hele møteserien for programkomiteen fra prosjektstart til konferanse, og delegere mer ansvar. Programkomiteen bidrar godt Fortsatt viktig å ha tidlige møter med aktuelle parter i omverdenen for å sikre innspill til tema. Svært nyttig med egne møter med programlederne ved regi /programmering Felles arbeidsflate / CRM for prosjektleder / teknisk arrangør hadde vært ønskelig. Dele dokumenter, kontaktinfo, bilder m.m. Utfordrende å ha budsjettoversikt undervegs. Kan det løses? Egen økonomiansvarlig inn i prosjektledelse. Tidlig få laget nødvendige prosjektnummer/budsjett-info som er nødvendig Viktig samle epost/tlf til alle involverte, ikke minst dem som skal på scene. Planlegging av scene/lerret/backstage må starte enda tidligere. Markedsføring Det ble rigget ny webside og egen facebookside for Trøndelagsmøtet i år. Ved lansering av webside/facebookside, og undervegs i prosjektet, var det tungt å få engasjert eierne til å lenke opp sidene/lage saker om Trøndelagsmøtet. Trøndelagsmøtet bør forankres tyngre inn i kommunikasjonsmiljøene hos de fire eierne. Vi fikk lite gratis i år. Bare 9.januar hadde websida 2947 sidevisninger. Facebook-sida bør promotores neste gang med betalt synlighet. Annonserte i NA, TA, Adressa og Stjørdalens Blad. Mener det ga god effekt ut fra påmeldingstall den påfølgende perioden. Bør vurdere å annonsere før fristen for rabattert konferanseavgift går ut. Forhåndssaker i media kom stort sett etter påmeldingsfrist. Kan vi selge inn vinklinger selv som gir et mediatrykk tidligere? Lage liten DM kan som eiere (alle) kan legge igjen i møter som de deltar i Teknisk gjennomføring Mye leting etter de som skal på scene. Kan det gis info til deltakere allerede ved innsjekking/infoskranke? En av damene der kan fange opp de som skal på scene umiddelbart og sette dem i kontakt med programledere/oppmikking. Lage felles info til deltakere på scene FØR møtet, og en som kan sendes vedr. reiseregninger osv. Bra å involvere programledere tidlig. Tre stk med journalistisk tenking i år, tror mye av suksessen skyldes det. Ved påmelding på webskjema, MÅ mottakerne få automatisk svar. Gjelder også speed-date. (må tas med web-leverandør). Folk visste ikke om de var registrert eller ei. 14

15 Oppspark/vignetter ble veldig bra, men arbeidet med dem kom for sent i gang. Ikke lov å bruke gangareal til backstage, bør løses på annet vis. Det ER behov for skjermet backstage. Kan løses ved å ha scenen usentrert. MÅ melde inn behov til sceneservice mye tidligere så de kan planlegge alternativ. Veldig mange dro fra hotell uten å betale. Kan vurdere en liten info fra scene og/eller i programhefte Om mulig, ønskelig bør vi trekke scenen lengre fram nærmere publikum. Usync første dag mellom lyd/bilde på storskjerm. Tok for lang tid å løse. Ikke nødvendig med så mange skjermer i foaje. Det var også for mye lyd fra den. Mye støy fra gang/vrimleareal, når man satt på plassene nært utgangen Kan lerret løftes høyere opp; kan man eventuelt kjøre to sideskjermer Kan scenen gjøres noe friskere? Blir mye sort. Skjermproduksjon Fra Martin Fossland, Hypervisjon: La scenografien ta høyde for at kameraene ser en bakgrunn bak aktørene. Dvs at lerretet i ikke bør senkes så mye at det blir bakgrunnen i bildene på storskjerm. Noe som i år medførte at bildene på stream og lerret ble grå og kjedelige. Vi tror at det vil være bedre å sette et tak på hvor mange som bør være på scenen samtidig. Jeg foreslår 3 stk. pluss programleder. Det hjelper på både flyt i intervjuene og kameravinkler. Hva med å flytte all teknikk til andre siden av sal? Slik at deltakerne slipper å tråkke imellom teknikk og arrangører? Vi hadde også hatt kapasitet til å bruke skjermene i foaje til mer informasjonsformidling og sponsorer, Twitter-feed, i pauser og før/etter program. Program/gjennomføring Målet om 50/50 kjønnsbalanse er ikke oppnådd. Vi endte på ca. 60/40. NRKs debatt var 70/30 (alle med overvekt av menn) Bør være gode grunner når mer enn tre personer skal på scene samtidig. To-tre personer er ideelt. Lengde på innslag fungerer godt. Likevel tåler man ETT dybde-innslag. Men må gjerne være en kapasitet på sitt felt. Da MÅ arbeidet med booking starte svært tidlig. Blir for ukritisk, vi jakter ikke konfliktene, men konsensus. Noen dybdeinnslag, kombinert med korte, ulike debatter også konfliktdebatter, kan gi mer variasjon gjennom dagen(e) Vanskelig rolle for programledere. Vanskelig å være kritisk nok til sine egne eiere/kolleger. Slik er programlederne i NRK-debatten friere. Bør diskutere om Elin/Jørn Arve fortsatt skal være programledere. Pluss/minus med eksterne programledere også. Vanskelig å være to programledere på scene samtidig. Mange avventer program, kan hovedtema kommuniseres ut tidligere, kan det gi økt påmelding tidlig. Mange avventer program før de tar stilling til påmelding. Øl-standen litt for bortgjemt, men produsentene fornøyd, og var god stemning der. Absolutt god ide å ha med slike innslag. Runde av med et humorinnslag veldig vellykket. Kan også vurdere et lettere humoristisk innslag på dag 1. Viktig å holde på suksessfaktorene men også viktig å fornye oss! 15

16 Speed-date Kan ha flere representanter enn bare politikere på speed-date. Kan være en ide å ha egen ansvarlig til å booke kandidater til speed-date. MÅ sikre at at de som deltar er på plass i god tide. Kan synliggjøre speed-daten bedre; Det er et interessant skue, og kan inspirere til flere spontanmøter. Foajeen i hotellet? Kultirinnslag Bør konserten før festmiddagen sløyfes/endres? Folk er sultne og ikke like motiverte. Skal det fungere må det være med en såpass kjent og bra artist at det er verdt 20 minutter oppmerksomhet fra en samlet sal. Kan vurdere humorinnslag i stedet for musikk. Kan vurdere en mer markert avslutning på middagen. Ved buffet kan man gi den infoen/takk for maten/velkommen til Trøndelagsbenken før dessert. Bør opprettholde kvalitet på underholdning. Kanskje tida for å tenke litt annerledes. Øystein Dolmen, Tre små Kinesere, er aktuelle artister. NRK-debatten Ønsker å fortsette samarbeidet, gir konferansen en nerve på slutten. Svært ønskelig å få det på radio igjen, men forstår at den garantien ikke kan gis. Husk at NRK trenger 15 minutter før debatt selv om de i år kom ned på 7 min. Vurdere pause foran denne debatten? Det beste er å kjøre uten pause. Bra å avslutte dagen med NRK-debatten, fungerte bedre, enn året før når det var en time program etter debatten. Samarbeidet Adressa/NRK/T-A gir automatisk mer medieinteresse. Det er i vår interesse. Bemanning De fire damene i innsjekkingen melder om mye ledig kapasitet etter det første rushet. Ikke nødvendig med fire personer i to dager. Alternativt kan noen av dem få en utvidet rolle. De som skal sjekker inn, og skal på scene, kunne blitt loset til programledere / oppmikking (når det er mulig) for å få pep. Da hadde vi unngått mye leting i salen undervegs i konferansen. Sceneservice er èn mann for lite under produksjon. Risikosport å ha èn på mygg, èn på lyd, èn på lys. Skjer det noe uforutsett, må èn forlate posten sin. Eventuelt kan en fra vårt eget mta rollen som mygger. Viktig å avklare rollefordelinger i prosjektkomiteen på forhånd. Prosjektledelse kan med fordel bistås med en egen økonomiansvarlig, og gjerne en egen ansvarlig for booking speed-date. 16

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2015 Det var totalt 83 personer som svarte på evalueringen.

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2015 Det var totalt 83 personer som svarte på evalueringen. Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2015 Det var totalt 83 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Antall som har deltatt tidligere: 62 74.69% Antall som ikke har deltatt

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4%

Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4% - 1 - tilfredshet 19 av 37 = 51.4% Utsag n: : i Alt i alt hvor fornøyd var du med møtet i forbindelse med revidering av Utviklingsplanen? x 3,3 - 2 - Hvorfor var du misfornøyd med møtet? (skriv inn) tilfredshet

Detaljer

Rapport utarbeidet av Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen.

Rapport utarbeidet av Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen. Rapport utarbeidet av Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen. Formålet med konferansen Samhandlingsavdelingen er sykehusets kontaktpunkt for samarbeid med kommuner, organisasjoner m.v. Formålet med konferansen

Detaljer

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27. oktober Seniorrådgiver Sigrid Hynne Involvering av ungdom i kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27.10.15

Detaljer

Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009

Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009 fe Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009 Dato: 22.06.09 Fra kl til kl: 20.00 22.00 Sted: Anders Referent: Kristin Innkalt: Anders, Snefrid, Kristin, Steinar, Bjørg, Hanna Karin Forfall: Sak Avklaringer/ Konklusjon

Detaljer

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen Dagtid Norges nye og samlende møteplass og arena for både evententusiaster, kjøpere

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Rica Hotel Alta 4. og 5. september 2012

Rica Hotel Alta 4. og 5. september 2012 Rica Hotel Alta 4. og 5. september 2012 Finnmarkskonferansen AS Eiere Origo Nord AS 24 % Alta Kraftlag SA 24 % Ishavskraft AS 52 % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Snitt Omsetning 961 000 941

Detaljer

Formøte: Trøndelagsrådet møter Trøndelagsbenken Tidspunkt Tema/ Innhold Innleder/Deltakere Format Ansvarlig Rom Status

Formøte: Trøndelagsrådet møter Trøndelagsbenken Tidspunkt Tema/ Innhold Innleder/Deltakere Format Ansvarlig Rom Status Utkast 03.desember 2014 Trøndelagsmøtet 2015 - Trøndersk prestasjonskultur Mandag 12. januar 2015 Formøte: Trøndelagsrådet møter Trøndelagsbenken Tidspunkt Tema/ Innhold Innleder/Deltakere Format Ansvarlig

Detaljer

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke»

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» Evaluering Våler folkebibliotek Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» 1) IDÉ, MÅL OG BUDSKAP Erik Wold skriver: «Det er viktig å utarbeide klare mål, spisse budskapet

Detaljer

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE Evaluering av: SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE - En dag om samfunnsengasjement, for på sikt å øke rekruttering til lokalpolitikk Et tiltak i Løten kommunes deltakelse i prosjektet Utstillingsvindu for

Detaljer

Hvem er våre medlemmer og hvilke signaler gir disse om NBEF?

Hvem er våre medlemmer og hvilke signaler gir disse om NBEF? Hvem er våre medlemmer og hvilke signaler gir disse om NBEF? 121 bedriftsmedlemmer (113). Inn/ut 2011: 14/16 Inn/ut 2012: 11/1 15 personlige medlemmer, hvorav 4 senior (9) 3 studentmedlemmer (2) Fordeling

Detaljer

Arbeidsrapport 01 / 12

Arbeidsrapport 01 / 12 NTNU Samfunnsforskning AS Senter For Idrettsvitenskap Arbeidsrapport 01 / 12 Jan Erik Ingebrigtsen og Nils Petter Aspvik -en evalueringsrapport fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 Hvis du vil ha

Detaljer

En god presentasjon. Utarbeidet av Fredrik Hellstrøm for Seksjon kontor og administrasjon høsten 2005.

En god presentasjon. Utarbeidet av Fredrik Hellstrøm for Seksjon kontor og administrasjon høsten 2005. En god presentasjon Utarbeidet av Fredrik Hellstrøm for Seksjon kontor og administrasjon høsten 2005. Innledning Seksjon kontor og administrasjon har laget et lite innføringskurs i presentasjonsteknikk.

Detaljer

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Evalueringsrapport 1.0 Bakgrunn Prosjekt Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser er et samarbeid mellom Regnskapskontor, Skogkurs, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Midtre

Detaljer

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen?

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 52 svar Vis alle svar Publiser analytics amsaetra@gmail.com Rediger dette skjemaet Sammendrag Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 17,6

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene 1. Hvilket studieprogram går du på? 4 Dataingeniør 3 Elektro 6 Fornybar Energi 8 IT-støttet bedriftsutvikling

Detaljer

Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim

Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim Produsert av KBL september 2014 Forord Denne rapporten er en evaluering av Kommunale boligadministrasjoners landsråd sin Boligkonferansen 2014. Evalueringen

Detaljer

ERFARINGER FRA EN PRODUKSJON. Nettside LJOM

ERFARINGER FRA EN PRODUKSJON. Nettside LJOM Nettside LJOM Fordeling av ansvar Person 1: Prosjektleder. Overordnet ansvar for fremdrift og oppfølging av milepælsplaner/gjennomføring i alle ledd. Person 2 : Ansvarlig for planlegging og gjennomføring

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2 Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2 Dreiebok Generelle bystudier Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no 2 INFRASTRUKTUR I NORGE 2040 Hvordan bor, arbeider og reiser

Detaljer

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL.

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL. SUNND Kristiansund Rindal Sunndal Tingvoll Gjemnes Aure SUNNDAL Kristiansund røy SURNADAL Eide Gjemnes RINDAL Gjemnes SMØLA Eide Aure Smøla Eide Tingvoll Smøla a SUNNDAL TINGVOLL Averøy Y Smøla NORDMØRSKONFERANSEN

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

22.01.2010 11:58 QuestBack eksport - Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning 0,0 % 0

22.01.2010 11:58 QuestBack eksport - Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning 0,0 % 0 Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Publisert fra 12.01.2010 til 15.02.2010 42 respondenter (42 unike) 1. Hvordan ble du oppmerksom på kurset? Flere svar er mulig: Alternativer Prosent Verdi 1 Mottok

Detaljer

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE Næringslivets Muligheter vs Trusler TROMSØ 3. MAI 2012 RADISSON BLU HOTEL 3 08.30 ı 09.00 Kaffe og registrering. 09.00 ı 09.10 Velkommen til Næringsarena

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte.

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte. Leders tale 2007 16 02 07 Kjære fylkesårsmøte. Velkommen til et nytt toppmøte i Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Det er en glede for meg å møte dere for en meningsutveksling, en politisk diskusjon og for

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Trondheim 11. desember 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Ådne Røkkum, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Olve Morken, Bjørn Åge Berntsen, Sigrid Bratsberg Forfall: Frode

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. 1 Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Om QuestBack-undersøkelsen Utvalg: 542 respondenter Svar: 151 Målgruppe: Alle som har vært brukere av Dramatikkens hus

Detaljer

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015!

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! - I N V I T A S J O N - Kjære festivaldeltaker med følge! Det nærmer seg

Detaljer

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Til: NVFs utvalg Fra: ViaNordica 2016 prosjektgruppe 19.02.2015 Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Basert på mål om økt samarbeid mellom utvalgene, samt innspill

Detaljer

Ønsker Ketil Helgevold velkommen som fast styremedlem som erstatter for Morten Bastrup som har gått ut av styret.

Ønsker Ketil Helgevold velkommen som fast styremedlem som erstatter for Morten Bastrup som har gått ut av styret. Styremøte nr. 5 2005 / 2006 Tilstede : Helgevold, Jan Petter Bergan, Kristin Lian, Svein Erik Skjønnås, Annette Gundersen, Kari Austenå, Sture Medby Kopi : Elin Brede Kristiansen Referat : Knut E. Helland

Detaljer

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten.

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. NOEN HOVEDRESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Konfliktrådet er som statlig virksomhet pålagt å gjennomføre systematisk brukerundersøkelse og til å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. All deltakelse

Detaljer

Mulighetsstudier for Salten Kommunikasjonsstrategi 2014 2016

Mulighetsstudier for Salten Kommunikasjonsstrategi 2014 2016 Mulighetsstudier for Kommunikasjonsstrategi 2014 2016 Regionråd ønsker gjennom kommunikasjonsstrategien å sikre forståelse av de kommunikasjonsutfordringene en kommunereform innebærer, opptre koordinert,

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

Helge Jenssen JavaZone Academy. Hilde Rødseth Prosjektleder fra Macsimum. Ole Alexander Moy Partneransvarlig. Marianne Røed Partnerkontakt DELTAKERE

Helge Jenssen JavaZone Academy. Hilde Rødseth Prosjektleder fra Macsimum. Ole Alexander Moy Partneransvarlig. Marianne Røed Partnerkontakt DELTAKERE JavaZone 2016 NOEN AV OSS SOM JOBBER MED JAVAZONE faglig program Espen Herseth Halvorsen JavaZone-leder Helge Jenssen JavaZone Academy Anders Karlsen Fagansvarlig Hilde Rødseth Prosjektleder fra Macsimum

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

19 responses. Summary. Det var lett finne patrulje området [Lokasjonen] Patruljeområdene var bra [Lokasjonen]

19 responses. Summary. Det var lett finne patrulje området [Lokasjonen] Patruljeområdene var bra [Lokasjonen] 19 responses Summary Det var lett finne patrulje området [Lokasjonen] Helt enig 15 79% Litt enig 2 11% Nøytral 0 0% Helt uenig 1 5% Patruljeområdene var bra [Lokasjonen] Helt enig 10 53% Litt enig 8 42%

Detaljer

Kjære alle sammen - Det er en glede for meg å ønske velkommen til konferanse i hjembygda mi - VELKOMMEN TIL OPPDAL og VELKOMMEN TIL KOMMUNEKONFERANSE.

Kjære alle sammen - Det er en glede for meg å ønske velkommen til konferanse i hjembygda mi - VELKOMMEN TIL OPPDAL og VELKOMMEN TIL KOMMUNEKONFERANSE. Kjære alle sammen - Det er en glede for meg å ønske velkommen til konferanse i hjembygda mi - VELKOMMEN TIL OPPDAL og VELKOMMEN TIL KOMMUNEKONFERANSE. Mange av oss har nettopp møttes på nok et vellykka

Detaljer

Resultat fra Questback utsendt i forbindelse med samhandlingsmøtet Psykiatri 03.06.15

Resultat fra Questback utsendt i forbindelse med samhandlingsmøtet Psykiatri 03.06.15 Resultat fra Questback utsendt i forbindelse med samhandlingsmøtet Psykiatri 03.06.15 Questback utsendt til 65 deltakere, 42 har besvart. En svarprosent på 64. Arr. komite, kafebordverter og forelesere

Detaljer

11.06.2013 16:17 QuestBack eksport - Regionsmøtet 2013 region Vest

11.06.2013 16:17 QuestBack eksport - Regionsmøtet 2013 region Vest Regionsmøtet 2013 region Vest Publisert fra 16.05.2013 til 30.05.2013 25 respondenter (25 unike) 2. Jeg fikk tilstrekkelig med informasjon om møtet i forkant 1 1 Helt uenig 4,0 % 1 2 2 4,0 % 1 3 3 24,0

Detaljer

Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge

Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge 1 Konferansen ble avholdt i Auditorium 5 i MH-bygget, Universitetet i Tromsø. Det var 75 deltakere av 80 påmeldte. 29 var eksterne påmeldte.

Detaljer

FYSAK I OPPDAL KOMMUNE

FYSAK I OPPDAL KOMMUNE Øke den fysiske aktiviteten i hele befolkningen, med spesiell vekt på barn og unge. Stimulere til aktivitet i Skoler/barnehager FYSAK inn i faste former og forankret hos ledelsen i skolen Fokus på FYSAK

Detaljer

KVP konferansen 2011

KVP konferansen 2011 Nyhet! Vinner av KVP prisen 2010 deltar på konferansen. Tema: Suksessfaktorer for hvordan få deltakere i KVP ut i arbeid KVP konferansen 2011 Kvalifiseringsprogrammet. Slik lykkes vi med kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling as Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt./nov. 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Knut Wold telefon 928 444 42 eller e-post: kw@orkladal.no

Detaljer

Mer muskler til helse og omsorg

Mer muskler til helse og omsorg Mer muskler til helse og omsorg Et rekrutteringsprosjekt i samarbeid med : Fylkesmannen, Troms fylkeskommune, Tromsø og Harstad kommune, NAV Tromsø, NAV Harstad, KS Karriere Troms, Fagforbundet Prosjektperiode:

Detaljer

GLOBAL FUTURE. Presentasjon av evalueringsrapport SINTEF Teknologiledelse Tove Håpnes og Marte Pettersen Buvik Oslo, 15. juni 2012

GLOBAL FUTURE. Presentasjon av evalueringsrapport SINTEF Teknologiledelse Tove Håpnes og Marte Pettersen Buvik Oslo, 15. juni 2012 GLOBAL FUTURE Presentasjon av evalueringsrapport SINTEF Teknologiledelse Tove Håpnes og Marte Pettersen Buvik Oslo, 15. juni 2012 Innhold Bakgrunn Evalueringsoppdrag Rekruttering og målgruppe Vurdering

Detaljer

Mye dårligere Dårligere Som Bedre Mye bedre enn forventet enn forventet forventet enn forventet enn forventet

Mye dårligere Dårligere Som Bedre Mye bedre enn forventet enn forventet forventet enn forventet enn forventet 24.08.06 Høgskolen i Hedmark, Elverum Sykepleierutd. 3. kl ca. 90 tilstede kl. 10.00 ca. 90 tilstede kl. 14.45. 75 innleverte skjema. ----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Planprosesser smarte grep og lure triks

Planprosesser smarte grep og lure triks Planprosesser smarte grep og lure triks Tove Hellem, erfaring med overordnet planlegging (KPA, KDP, Planstrategi, div.temaplaner), ulike forvaltningsnivå. Trondheim kommune fra 1. juni med Planstrategi

Detaljer

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSFORMÅL

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSFORMÅL RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSFORMÅL 2013 INNLEDNING Fordelingen av de fylkeskommunale kulturmidlene ble gjort i Stjørdal helgen 27. 29. september og ble kombinert med et styremøte.

Detaljer

V elkommen til HOVEDSPONSOR

V elkommen til HOVEDSPONSOR V elkommen til 2005 HOVEDSPONSOR Sunn idrettsglede BAMA har i en årrekke hatt et nært og tett samarbeid med idretten. Flere kjente idrettsutøvere har i denne tiden vært flotte ambassadører for våre produkter.

Detaljer

Naturvernforbundets egenevaluering av Naturlig onsdag forbildeprosjektet 2013

Naturvernforbundets egenevaluering av Naturlig onsdag forbildeprosjektet 2013 Naturvernforbundets egenevaluering av Naturlig onsdag forbildeprosjektet 2013 Naturvernforbundet Hordaland ble i 2013 tildelt midler til forbildeprosjekt. Vi har foretatt en kort egenevaluering, skrevet

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Mid-Norway European Office Trøndelags Europakontor

Mid-Norway European Office Trøndelags Europakontor Mid-Norway European Office Trøndelags Europakontor ÅRSMELDING 2006 1 Innledning I januar 2006 ble foreningen Trøndelags Europakontor registrert i Brønnøysundsregistret. Omorganiseringen fra prosjekt til

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 3-07 i FOSK

Referat fra styremøte nr. 3-07 i FOSK Referat fra styremøte nr. 3-07 i FOSK Dato: Mandag 3. tirsdag 4.12.07 Sted: Norsk Kommunalteknisk Forening, Munkedamsveien 3B, 5. etasje Tilstede: Eva Lian, Annette Gundersen, Ingrid Trømborg, John Firing,

Detaljer

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Velkommen til Mørekonferansen 2010 Vi har lykkes! Til tross for spådommen om industridød og krise i det regionale næringslivet, har

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

Kredinor ser frem mot å ønske ledere og ansatte i trønderske bedrifter velkommen til heldags seminar

Kredinor ser frem mot å ønske ledere og ansatte i trønderske bedrifter velkommen til heldags seminar fremtid & konkurransekraft i Trøndelag. Hva skal til for å lykkes? Kredinor ser frem mot å ønske ledere og ansatte i trønderske bedrifter velkommen til heldags seminar 25. november kl. 10.00-16.15. Tema

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

EnergiRike Studentforum 2013. Bærekraſtige energiløsninger i et samfunnsperspektiv. Program og informasjon

EnergiRike Studentforum 2013. Bærekraſtige energiløsninger i et samfunnsperspektiv. Program og informasjon Bærekraſtige energiløsninger i et samfunnsperspektiv Program og informasjon EnergiRike Studentforum 2013 en Lyse Mariero og Stavangerregion fredag 21. juni - søndag 23. juni Vi takker for støtten til arrangementet:

Detaljer

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen?

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen? Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Innkomne svar: 10. Av håndskriftene å dømme, kan det virke som om det er flere jenter enn gutter som har svart. Konklusjonene er

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

EnergiRike Studentforum 2013. Bærekra ige energiløsninger i et samfunnsperspektiv. Program og informasjon

EnergiRike Studentforum 2013. Bærekra ige energiløsninger i et samfunnsperspektiv. Program og informasjon Bærekra ige energiløsninger i et samfunnsperspektiv Program og informasjon EnergiRike Studentforum 2013 en Lyse Mariero og Stavangerregion fredag 21. juni - søndag 23. juni Vi takker for støtten til arrangementet:

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Landskonferansen. 21. oktober. En rapport basert på tilbakemeldinger fra konferansens deltakere.

Landskonferansen. 21. oktober. En rapport basert på tilbakemeldinger fra konferansens deltakere. 1. oktober Landskonferansen 11 Sentrene mot incest og seksuelle overgreps landskonferanse ble arrangert i samarbeid mellom FMSO og SMISO Sør- Trøndelag på Statens Hus i Trondheim. Ca 7 personer deltok

Detaljer

Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning.

Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning. NORAD Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning. Strømmestiftelsen vil takke for muligheten til å komme med innspill og

Detaljer

Skjema for oppfølging av dem som fikk "Ikke bestått" på en eller flere av modulene Epi, Stat eller Avl i PopMedblokka.

Skjema for oppfølging av dem som fikk Ikke bestått på en eller flere av modulene Epi, Stat eller Avl i PopMedblokka. Side 1 av 5 IkkeBestått-oppfølging Ikke bestått til eksamen oppleves ofte som "et slag i ansiktet" og medfører dessuten mye ekstra bryderi og unødvendig bruk av krefter og ressurser. Det er viktig å finne

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

IDEER TIL LOKALE TILTAK Slependen

IDEER TIL LOKALE TILTAK Slependen IDEER TIL LOKALE TILTAK Slependen Det er DEG kundene husker > Dato Dokumentet er skrevet 07.05.2007. > Kort bakgrunn Hvert IKEA varehus har utover de tiltak som er bestemt av SO, selv ansvar for å igangsette

Detaljer

Arrangør. hefte. Heftet tilhører:

Arrangør. hefte. Heftet tilhører: Arrangør hefte Heftet tilhører: INNHOLD INNLEDNING 3 OVERSIKT 4 SJEKKLISTE 5 ORGANISERING 6 MARKEDSFØRING 7 TEKNIKK OG LOKALE 8 EVALUERE 10 TILLEGG: TIPS TIL EGNE PROSJEKT 11 2 INNLEDNING Dette heftet

Detaljer

Veiledning for regionsmøter

Veiledning for regionsmøter Veiledning for regionsmøter Veildendning for regionsmøter Bestemmelsene om regionsmøtene er nedfelt i Negotias vedtekter. Møtene holdes årlig innen utgangen av april. Per i dag er det sju regioner: Nord,

Detaljer

Det hele handler om møte med mennesker...

Det hele handler om møte med mennesker... Det hele handler om møte med mennesker... Hvordan møter du dine gjester? Hvor mye byr du på deg selv? Hvor godt forberedt er du? Hva ønsker du dine gjester skal oppleve? Hva ønsker du at din gjest skal

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Når journalisten ringer. tips for deg som jobber med barnevern

Når journalisten ringer. tips for deg som jobber med barnevern Når journalisten ringer tips for deg som jobber med barnevern Vårt perspektiv: Barnets beste Barnevernet skal arbeide for barnets beste Vær aktiv med å gå ut med fakta om barn og unges oppvekstsituasjon

Detaljer

UKM vil ha deg med på laget!

UKM vil ha deg med på laget! UKM vil ha deg med på laget! Meld deg på som Ung Arrangør eller Scenetekniker! og bli med på UA KICK OFF 6.- 7. Desember 2014 i Molde! Mer info på ukm.no/moreogromsdal Eller hos din lokale UKM- kommunekontakt

Detaljer

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre 2010 Grip dagen, mulighetene og Nordmøre Torsdag 28. januar 2010 Caroline konferansesenter Kristiansund Brynjulv Røeggen Avdelingsbanksjef Kontakt oss 03900 eller snv.no Bank. Forsikring. Og deg. Velkommen

Detaljer

Case: UKM Krasjtest for unge arrangører. Arrangørteam: Deltagere i teamet: Lokalmønstring: Kommune (Velg selv) Sted:. Dato.. Tid:.

Case: UKM Krasjtest for unge arrangører. Arrangørteam: Deltagere i teamet: Lokalmønstring: Kommune (Velg selv) Sted:. Dato.. Tid:. Case: UKM Krasjtest for unge arrangører Arrangørteam: Deltagere i teamet: Lokalmønstring: Kommune (Velg selv) Sted:. Dato.. Tid:. Denne casen er delt inn i 4 bolker: Høst (november og desember) hvor dere

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse Advisory The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse The Tall Ships Races Kristiansand 2015 Hege Gabrielsen Isabelle J. Golf Agenda 1 Introduksjon 1 2 Publikumsundersøkelse 5 3 Regional

Detaljer

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort 2008 Klubbsjekken [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering a v innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Nytenkende Lagspillende ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Tønsberg Quality Hotel 27.-29. oktober 2006 Gartnerkongressen 2006

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

En evaluering fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011

En evaluering fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 En evaluering fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 Jan Erik Ingebrigtsen & Nils Petter Aspvik Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag idrettskrets

Detaljer

EDDERKOPPEN TEATER - OSLO 9. MAI WENCHE MYHRE ALEX ROSÉN SOFIA HELIN GRO HAMMERSENG ESPEN LIND GRY SINDING

EDDERKOPPEN TEATER - OSLO 9. MAI WENCHE MYHRE ALEX ROSÉN SOFIA HELIN GRO HAMMERSENG ESPEN LIND GRY SINDING EDDERKOPPEN TEATER - OSLO 9. MAI WENCHE MYHRE ALEX ROSÉN SOFIA HELIN GRO HAMMERSENG ESPEN LIND GRY SINDING Program 08.30 Dørene åpnes, registrering 09.00 Velkommen v/alex Rosén 09.10 Gro Hammerseng Litt

Detaljer