Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen"

Transkript

1 Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Er potensialet om merverdi i samsvar med partenes forventninger? Peter Thornér 20/ NMA - Development of sustainable and competitive value netwoks

2 Vad er Trådløs framtid? Et nettverk med flere enn 300 virksomheter med innovasjon av world class trådløs teknologi og tjenester i samarbeide med ledende universiteter og forskningsinstitutter Etablert in 2005 av Mål Styrket konkurransekraft og et sterkere økosystem fra samhandling gjennom: - Innovasjon for harmonisering av konsepter and teknologi - Deling av nettverk, kunnskap og infrastruktur - Bedre tilgang til kapital - Internasjonalisering

3 Fjeldstad om samhandling i verdinettverk Samhandling i verdinettverk for å oppnå Primære nettverkseffekter Modne løsninger : kompatibel teknologi, (defacto) standarder,.. Unngå markedssvikt: mobilisere brukere, økt brukerverdi, internasjonalisering, Tilbudets nytte øker når antallet brukere øker for enkelte typer av tjenester, for eksempel telekom eller bank Tipping point må passeres for at markedet ska ta av Tipping point avhenger av et modent tilbud og at antallet brukere er stort nok

4 Bransjens utfordringer Proprietære løsninger og fragmenterte verdikjeder/verdinettverk Kun proprietære økosystemer som fungerer globalt Rask teknologisk utvikling en utfordring for standardisering Stor risiko for at sektortenking/-standardisering hemmer innovasjon og samhandling på tvers av verdikjeder og sektorer Mangel på brukerkompetanse om muligheter Relevant kompetanse og muligheter har ofte ikke blitt utnyttet Begrenset tilgang til offentlige data med høy kvalitet fra transportsystem og trafikk, for næringslivets innovasjon og verdiskaping Forholdsvis lite samhandling mellom ITS aktørene og resten av mobilbransjen

5 Integrasjon skaper verdi størst potensial fra samhandling mellom virksomheter $ Styring/optimalisering av individuelle og koblede prosesser på ulike nivåer i verdikjeden Smarte løsninger, smarte byer Informasjon om systemstatus, trender, alarmer, osv Beslutningsunderlag for tjenester, og styring av workfow og prosesser Sensordata og andre målbare parametere Kompleksitet Data Informasjon Prosesser Trådløs framtid

6 Hva er potensialet? Magnhild Kleppa s forventninger/visjon for transportbransjen Smarte løsninger innen IKT vil gjøre opplevelsen av kollektivtransporten slik vi i dag kjenner den til noe helt annet i morgen Visjonen til virksomhetene i Trådløs framtid Norge skal ha en internasjonalt ledende posisjon innenfor området mobile/trådløse teknologier og anvendelser

7 Hva er mulig? Norwegian viser vei ved et disruptivt tilbud med en ny måte å fly på, nye fly, og hvor bruk av IKT/mobilteknologi for støtte av mer effektive arbeidsmåter og nye tjenester. Enkle fleksible/rimelige IKT løsninger hvor både store og små kreative leverandører har fått slippe til mcrm med fullautomatisk støtte for passasjerermeldinger og adferdsregistrering for stadig forbedring av tilbudet Enkel mobil løsning for barcode billettering og validering Tilbud av andre tjenester - (Gratis) bredbånd til de reisende, leiebil, bank, hotel Nye arbeidsmåter, en relevant infrastruktur og løsninger som er lønnsomme og gjør det enklere og mer interessant å reise kollektivt kan gjøre et paradigmeskifte for kollektivtransporten mulig

8 Mange virksomheter i NMA med world class kompetanse og løsninger

9 Mange virksomheter i NMA med world class kompetanse og løsninger

10 Mange virksomheter i NMA med world class kompetanse og løsninger

11 Mange virksomheter i NMA med world class kompetanse og løsninger

12 The war of ecosystems Teleoperatører Telenor #6 Mobiltelefonprodusenter Nokia (Symbian, MS?) ios Google/Android (SonyEricsson) Banker, kortsellskaper Sosiale media Tripit har > 1million mobile brukere Facebook, LinkedIN Regionale ekosystemer Norden over 1000 world class virksomheter, bland de mest avanserte brukerne globalt Japan EU

13 Transportbransjens muligheter Åpne for deling av data med høy kvalitet fra transportsystem og trafikk, for økt innovasjon og verdiskaping Sanntidsdata API er Forretningsgrensesnitt (partnere?) Forretningsdata?

14 Muligheter (forts.): Ny teknologi og multidisiplin tenking for samhandling om tjenesteinnovasjon 300 NMA virksomheter med world class teknologi: Noen er markedsledende innen sin sektor Andre vinner internasjonale utmerkelserwith an international potential More than 10 companies on lists like Red Herring top 100. Muliggjørende teknologi Embedded teknologi Infrastruktur Datafangstplattformer IoT/M2M plattformer for kommunikasjon Tjenesteintegrasjon Applikasjonsplattformer & Applikasjoner GIS, kontekst/lokasjonsbaserte tjenester CRM/mCRM Søketeknologi Styring av prosesser og arbeidsflyt Mobile Media, 3D, Augmented reality mbusiness (sikkerhet, betaling, billettering) Transportlogistikk, Flåtestyring

15 Fokus på samhandling som gir bærekraftige økosystemer og stimulerer åpen innovasjon på tvers av verdikjeder : Teknologimiljøer Andre tjenesteleverandører Transport, handel, turisme, sport, og være fleksibel og følge med på hva som skjer i ulike økosystemer

16 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

17 Vad er konkurransekraft Konkurransekraft = Konkurranseevner * Samhandling + tilgang til kapital (Thornérs formula) Hvor konkurranseevner avhenger av: Relasjons/nettverks kapitalen Kunnskaps kapitalen (FoU) Idé kapitalen (Innovasjon) Infrastruktur kapital Finanskapital