Race. Moss Seilforening Moss

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Race. Moss Seilforening. 1510 Moss"

Transkript

1 august 2013 Seilingsbestemmelser NORGESMESTERSKAP for Kite Course Race på vann i Moss august 2013 Organiserende myndighet er Moss Seilforening 1. REGLER ORGANISERENDE MYNDIGHET: Moss Seilforening Postboks 1011, Jeløy 1510 Moss

2 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene, appendiks F og NSFs regler for norgesmesterskap. 1.2 Seilere skal ha på seg personlig flyteutstyr, sikkerhetsleash, depower justeringsmulighet og quick release Chicken Loop når de kappseiler. Dette endrer Regel Det vil bli delt ut nummervester som deltakeren skal ha på seg som ytterstee plagg. Nummervestene skal leveres tilbake til sekretariatet etter siste seilas lørdag. Blir ikke nummervesten levert tilbake, blir deltakeren diskvalifisert fra hele NM. 1.4 Dersom det ikke er samsvar mellom Kunngjøring for Kite Course Race og disse seilingsbestemmelsene, gjelder seilingsbestemmelsene. 2. BESKJEDER TIL DELTAGERNE 2.1 Beskjeder til deltagerne vil bli slått opp på oppslagstavle på Mosss Seilforenings klubbhus og infotavle på Revlingen. 2.2 Protester kan leveres på Sekretariatet på Moss seilforenings klubbhus. 2.3 Protestfristene vil bli slått opp på oppslagstavlen på Moss seilforenings klubbhus og på infotavle på revlingen. 3. ENDRINGER I SEILINGSBESTEMMELSENEE 3.1 Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene vil bli oppslått før kl 0900 samme dag de trer i kraft, bortsett fra at eventuelle forandringer i tidsprogrammet for kappseilasene vil bli oppslått før kl 2000 dagen før de trerr i kraft. 4. SIGNALER PÅ LAND 4.1 Signaler på land blir gitt på signalmast på Søly og signalbukk på Revlingen. 5. SEILINGSFORMAT 5.1 Antall planlagte seilaser: Båttype Kite course race Finaleseilas lørdag 8 3 Maksimalt antall seilaser totalt Maksimalt antall seilaser pr. dag 5 3

3 Dersom det er gjennomført nok seilaser til at serien gir et gyldig NM, vil det ikke bli startet noen serieseilaser etter kl. 14:00 lørdag. Lørdag kl. 15: 00 er det planlagt finaleseilaser. Dersom det ikke er gjennomført nok serieseilaser til at serien gir gyldig NM innen lørdag kl 14:00, avlyses alle finaleseilaser. Dersom det ikke er gjennomført nok seilaser til at serien gir ett gyldig NM innen lørdag kl 19:00, vil reservedagen søndag 18. august bli benyttet- med første varselsignal kl 11:00. Det blir ikke startet seilaser etter kl 15: 00 søndag. Det vil ikke bli avholdt finaleseilaser søndag 18 august. 6. TIDSPROGRAM FOR KAPPSEILASENE Fredag 16. august: Regattakontoret er åpent for registreringg kl. 10:00-13:00 Skippermøte kl. 13:00 Første varselsignall i startprosedyren 15: :00 Lørdag 17. august: Frokost kl 08:00-10:00 Skippermøte kl 09:00 Første varselsignall i startprosedyren kl 11:00 Første varselsignall i startprosedyren for finaleseilaser ved Søly båthavn kl 15:00 Matservering og seilerbar fra kl 18:00 etterfulgt av seilerfest og premieutdeling Søndag 18. august: Frokost kl.09:00-11:00 Reservedag 7. KLASSEFLAGG Klasseflagg G 8. BANEOMRÅDE 8.1 Ved Revlingen.

4 9. LØPENE 9.1 Diagrammene nedenfor viser løpene med omtrentlige vinkler mellom leggene, rekkefølge og hvilken side merkene skal passeres på. 9.2 Når Tallstander 1 vises sammen med varselsignal, seiles bane 1: Start merke 2 merke 1 merke 2 merke 1 - mål 2 Revling gen 1 Start t Mål 3

5 9.3 Når Tallstander 2 vises sammen med varselsignal, seiles bane 2: Start merke 2 merke 1 eller merke 4 merke 2 merke 1 mål 2 Revlingen 4 1 Start Mål 3

6 9.4 Når Tallstander 3 vises sammen med varselsignal, seiles bane 3: Start merke 2 merke 1 merke 2 mål R e v lin g e n Sta rt o g m å l 1 2

7 9.5 Når Tallstander 4 vises sammen med varselsignal, seiles bane 4: Start merke 2 merke 1 eller merke 4 merke 2 mål Revlingen Start og mål 4 1 2

8 9.6 Når Tallstander 5 vises sammen med varselsignal, seiles bane 5: Start merke 5 merke 4 merke 2 merke 4 - mål 2 Revlinge en Start og mål MERKERR Merke 1, 2, 3, 4 og 5 er røde sylindriske bøyer, og ytre start- og målmerkee er

9 røde sylindriske bøyer. Startmerke på land på Revlingen er oransje flagg. 11. STARTEN Seilasene startes ved å bruke regel 26 med varselsignal 5 minutter før startsignal Startlinjenn vil være mellom rød sylindrisk bøye 1 og oransje flagg på land på Revlingen En kiter som starter senere ennn 4 minutter etter sitt startsignal, vil bli scoret DNS (Startet ikke). Dette endrer regel A Mål Mållinjen vil være mellom rød sylindrisk bøye 3 eller 1 og oransje flagg på land på revlingen. 13. STRAFFESYSTEM Kappseilingsregel 444 er endret i henhold til appendiks F 44.1 og MAKSIMALTIDER Maksimaltid for en seilas er 35 minutter Kitere som ikke har gått i mål innen 15 minutter etter den første kiter som har seilt løpet og gått i mål, scores DNF (Fullførte ikke). Dettee endrer reglene 35 og A4 og A PROTESTER OG SØKNADER OM GODTGJØRELSE Protestskjema fås på regattakontoret og protestfristen er 60 minutter etter at siste kiter har fullført dagens siste seilas Beskjed om protester vil bli slått opp på på oppslagstavle på Moss seilforenings klubbhus innenn 15 minutter etter protestfristens utløp for å underrette deltageree om høringer. Høringene vil foregå i eget jurykontorr i klubbhuset, og starte så snart det er praktisk mulig etter protestfristens utløp.

10 16. POENGBEREGNING seilaser må gjennomføres for at det skal være et gyldig NM Lavpoengsystemet i Appendiks A benyttes i innledende seilaser før finaleseilingen med de endringer som fremkommer i appendiks F a) Når 4 seilaser har blitt gjennomført, vil en kiters poeng for NM være dens totale poengsum. b) Når 5 til 7 seilaser har blitt fullført, vil ens kiters poeng for NM være dens totale poeng minus dens dårligste poeng. c) Når 8 seilaser har blitt fullført, vil ens kiters poeng for NM være dens totale poeng minus dens to dårligste poeng. 17. FINALESEILASER Medaljeseilaser NM vil avsluttes med medaljeseilaser. Det vises til paragraf 10 i NM-reglene, og understående endringer vil gjelde for medaljeseilasene. De 5 beste Kiteboard seilerne som etter fullførte serieseilaser oppfyller paragraf 4 i NM-regelenetter følgende regel: kvalifiserer seg til finaleseilas. Det vil bli gjennomført 3 finaleseilaser a) Etter første finaleseilas vil siste deltaker i mål være ute av finalen. De 4 beste deltakerne er videre i finaleseilasen. b) Etter andre finaleseilas vil siste deltaker i mål være ute av finalen. De 3 beste deltakerne går videre og konkurrerer om gull, sølv og bronse. c) Dersom medaljeseilasen ikke kan fullføres, gjelder de innledende serieseilasene som NM Banediagrammet for medaljeseilasene vil bli utdelt lørdag før finaleseilasene starter. 17. KOMITEBÅTER Komitébåter vil bli merket med blått flagg. 18. SIKKERHET Lagledere, trenere og annet hjelpepersonell skal være utenfor områder der kitere kappseiler i tiden fra klarsignalet til alle kitere har fullført eller gått ut av løpet eller regattakomiteen har gitt signal om utsettelse, generell tilbakekalling eller annullering. 19. PREMIERING 19.1 NSFs NM-medaljer, gull, sølv og bronse vil bli utdelt til kiteboard seilerne som blir nr. 1, 2 og 3 i Norgesmesterskapet. For øvrig blir det tradisjonell 1/3 premiering.

11 20. FØRSTEHJELP Personell med opplæring i førstehjelp befinner seg på Revlingen. Ansvarlig stevne legee er Karin Herud. 21. ANSVARSFRASKRIVELSE 20.1 Deltageree i regattaen deltar enee og alene på eget ansvar. Se regel 4 avgjørelse om å kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.