Polykarbonat Polykarbonat er det mest vanlige materialet å lage linser til vernebriller av. Produseres i mange farger og er svært slagkraftig.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Polykarbonat Polykarbonat er det mest vanlige materialet å lage linser til vernebriller av. Produseres i mange farger og er svært slagkraftig."

Transkript

1 Risikoanalyse I mange arbeidsmiljøer er det en rekke situasjoner som kan oppstå hvor det er fare for skade på øyet. Det kan være fare for ulike typer påvirkning og stråling. Der hvor det ikke er mulig å gjennomføre andre tiltak så må en type for øye- og ansiktsvern benyttes. Det finnes ulike typer for øye- og ansiktsvern: Vernebriller Universalbriller Sveisebriller Sveiseskjermer Ansiktsskjermer Farer/problemstilling For å velge riktig øyevern må en vurdere følgende problemstillinger: Er det fare for partikler/mekanisk påvirkning? Er det fare for kjemiske stoffer? Er det fare for stråling? Er det fare for sprut av smeltet metall eller annen intens varmestråling? Er det en kombinasjon av farer i punkt 1, 2, 3 eller 4? Standarder Vernebriller og visirer skal være godkjent i henhold til EN166. Andre viktige standarder er: EN166: Øyevern, basis krav og spesifikasjoner. EN167: Optiske testmetoder. EN168: Mekaniske testmetoder. EN169: Sveisefilter. EN170: Ultrafiolette filter (UV). EN171: Infrarøde filter (IR). EN172: Solbriller til yrkesbruk. EN175: Øye- og ansiktsvern til sveising. EN379: Automatisk nedblendbare sveiseglass. EN1731: Øye- og ansiktsvern av netting. Linsemateriale Polykarbonat Polykarbonat er det mest vanlige materialet å lage linser til vernebriller av. Produseres i mange farger og er svært slagkraftig. Herdet glass Varmeherdet glass med større slagfasthet enn normalt glass. Har god ripemotstand. CR39 Plastmateriale som i stor grad har erstattet glass i synskorrigerende linser. Meget gode optiske egenskaper samt stor slagfasthet. 2

2 Enkelt å ødelegge enkelt å beskytte Det menneskelige øyet: Hornhinnen: er i direkte kontakt med omgivelsene og spiller en viktig rolle ved overføringen av lysstråler. Hornhinnen er den delen av menneskekroppen som har den høyeste følsomheten overfor berøringer. Pupillen: (lyskontrollen) er plassert i midten av irisen (regnbuehinnen) og den fungerer på samme måte som blenderen i et kamera. Diameteren varierer med lysstyrken fra omgivelsene. Linsen: muliggjør fokusering (nærsyn, langsyn) takket være en styremuskel. Med alderen svekkes denne muskelen slik at man begynner å utvikle såkalt aldersrelatert langsynthet (presbyopi). Linsen kan miste sin gjennomsiktighet hvis den utsettes for infrarødt (IR) eller ultrafiolett (UV) lys i lengre perioder. Det fører til tap av synet (grå stær). Retinaen: (netthinnen) er det stedet der alle lysstrålene møtes, slik at informasjonen kan sendes gjennom den optiske nerven til hjernen for å skape et bilde av det du ser. Brente retinaceller er tapt for alltid, og du vil da aldri kunne få synet tilbake. Industrielle farer for øynene: Mekaniske farer: støv, støt, faste partikler. Termiske farer: varm væske, smeltetmasse, flammer. Kjemiske eller biologiske farer: sprut fra syrer, løsemidler, alkaliske midler, infisert blod. Strålingsfarer: ultrafiolett, infrarødt, synlig lys, laser. Elektriske farer: direkte kontakt, elektriske buer ved kortslutning. Øyevern Ansiktsvern Sveiseutstyr Hørselsvern Hodevern Åndedrettsvern Instrumenter Kroppsvern Vernefottøy skinn syntetisk Førstehjelp 100 nm 280 nm 315 nm 380 nm 400 nm 500 nm 570 nm 600 nm UVC UVB UVA FIOLETT INDIGO BLÅTT GRØNT GULT RØDT NÆR IR. MIDTRE IR ULTRAFIOLETT SPEKTER SYNLIG SPEKTER USYNLIG SPEKTER - INFRARØDT HORN- HINNE LINSE NETT- HINNE UVC 100 TIL 280 nm KONJUNTIVITT DELVIS BLINDHET UVB 280 TIL 315 nm KONJUNTIVITT DELVIS BLINDHET GRÅ STÆR TIDLIG ALDRING UVA 315 TIL 380 nm KONJUNTIVITT DELVIS BLINDHET GRÅ STÆR TIDLIG ALDRING 650 nm BLÅTT LYS 380 TIL 480 nm DELVIS BLINDHET FOTORETINITT SYNLIG LYS 380 TIL 780 nm SYNSPROBLEMER IKKE KONTINUERLIG SYN 780 nm NÆR IR 780 TIL 1400 nm GRÅ STÆR RETINIS PIGMENTOSA BLINDHET 1400 nm MIDTRE IR 1400 TIL 2000 nm GRÅ STÆR DELVIS BLINDHET 2000 nm Øye- og nøddusj Fallsikring Arbeidstøy Profil Regntøy 3

3 Linsemerking 2-3,1 U 1 FT KN CE 2 = Linsetype Produsent Optisk klasse Mekanisk motstand Tilleggskrav 3,1 = Skalanummer/ K = anti-ripe (fargetone) N = anti-dogg (sveisefilter hvis bare ett tall før produsent) Rammemerking U EN166 FT CE Produsent Standard Mekanisk motstand 4

4 2 2C eller Ramme- og linsemerkingens betydning Vernebriller, både med og uten linser med styrke, er personlig verneutstyr på nivå 2 (strafferettslig ansvar er involvert), og skal testes å godkjennes av et sertifisert europeisk laboratorium. Resultatet av testen (i henhold til kriteriene i EN166) definerer brillens egenskaper og ytelsesnivå. Brillens ramme og linse merkes med symboler som samsvarer med brillens ytelsesnivå. kodenummer optisk klasse filtertype Ultrafiolett (UV) UV med god fargegjenkjenning Infrarød (IR) Solfilter Solfilter med IR-spesifikasjon toleranse for optisk styrke diopter Kontinuerlig bruk diopter diopter Periodevis bruk Brukes untaksvis fargetonenummer* 1,2 1,7 2,5 3,1 3,1 3,1 3,1 Klar eller gul I/O eller Minimizer Bronse, brun eller røykfarget Mørk bronse eller mørk brun Mørk blå eller mørk grå Blå speil Rød speil *Sveisefilter hvis bare ett tall for filter og DIN I,7 = IR 1,7-3 = IR 3,0-5 = IR 5,0-7 = IR 7,0 Alle Univet og 3M linser er i klasse 1 Øyevern Ansiktsvern Sveiseutstyr Hørselsvern Hodevern Åndedrettsvern Instrumenter Kroppsvern Vernefottøy mekanisk motstand støtnivå maksimal hastighet linsemateriale briller goggles ansiktsvern A (T) B (T) F (T) S Støt med høy energi Støt med middels høy energi Støt med lav energi Økt robusthet 190 m/s 120 m/s 45 m/s 5,1 m/s Polykarbonat Polykarbonat Polykarbonat, acetat CR39, herdet glass T: Hvis støtbokstaven (F, B eller A) etterfølges av bokstaven T, beskytter innfatningen mot støt ved ekstreme temperaturer (-5 0 /+55 0 C) skinn syntetisk Førstehjelp ekstra krav briller goggles ansiktsvern Bruksområder (inkluderer ikke briller) goggles ansiktsvern 8 Motstand mot lysbueutladning forårsaket av kortslutning 3 Væskedråper 9 Smeltet metall og varme stoffer K Ripebestandig N Doggbestandig T Motstand mot støt ved ekstreme temperaturer (-5 0 /+55 0 C) R Forsterket refleksjon i IR (>60%) H Ramme som passer for lite hode (PD = 54 mm) Væskesprut Store støvpartikler (>5 µm) Gass og fine støvpartikler (>5 µm) Lysbueutladning forårsaket av kortslutning Smeltet metall. Skal motstå støttest Øye- og nøddusj Fallsikring Arbeidstøy Profil Regntøy 5

5 Univet linsekvaliter, alle Univet sine linser er i optisk klasse 1 Linse Beskrivelse Bruksområde Standard VTL Klar polykarbonatlinse Beskytter mot støt og UV-stråling mekanisk arbeid EN166 EN170 92% Klar CR39- og minerallinse Ripefast og kjemikaliebestandig. Beskytter ikke mot støt og UV-stråling kjemisk laboratorium EN166 92% Sølvfarget speil klar PK-linse Beskytter mot støt og UV-stråling. Absorberer >99,9% av UV-stråling opp til 400 nm, samt blending. For både solrike og lysfattige forhold (speilbelegget på utsiden av linsen gir en klar linse som reflekterer lyset istedenfor å absorbere det) gaffeltruck, mekanisk arbeid (inne og ute) EN166 EN170 EN172 47% Klar speil I/O Beskytter mot støt og UV-stråling. Absorberer >99,9% av UV-stråling opp til 400 nm, samt blending. For både solrike og lysfattige forhold (speilbelegget på utsiden av linsen gir en klar linse som reflekterer lyset istedenfor å absorbere det) gaffeltruck, mekanisk arbeid (inne og ute) EN166 EN170 EN172 55% Blå PK-linse Beskytter mot støt og stråling. Absorberer >99,9% av stråling opp til 400 nm gaffeltruck, mekanisk arbeid EN166 EN170 EN172 62% Smart speil blå PK-linse Beskytter mot støt og UV-stråling. Absorberer >99,9% av UV-stråling opp til 380 nm. For både solrike og lysfattige forhold (speilbelegget på utsiden av linsen gir en klar linse som reflekterer lyset istedenfor å absorbere det) gaffeltruck, mekanisk arbeid (inne og ute) EN166 EN170 EN172 49% Gul PK-linse Beskytter mot støt, UV-stråling og blått lys absorberer >99,9% av stråling opp til 450 nm. Forsterker kontrast under lysfattige forhold overflateinspeksjon, skyting, mekanisk arbeid EN166 EN170 EN172 86% Oransje PK-linse Beskytter mot støt og UV-stråling og blått lys opp til 536 nm. Forsterker kontrast og visuell skarphet etterbehandling, overflateinspeksjon, mekanisk arbeid EN166 EN170 55% Brun PK-linse Beskytter mot støt og UV-stråling. Absorberer >99,9% av UV-stråling opp til 400 nm, samt synlig lys. Linsefargen gir bedre øyetilpasning til lysendringer og øker kontraster. For sol og blending utendørsarbeid, mekanisk arbeid med blending EN166 EN170 16% Røykfarget linse røykfarget speillinse Beskytter mot støt. Absorberer >99,9% av UV-stråling opp til 400 nm, samt skarpt lys. For sol og blending. Høy fargegjenkjenning utendørsarbeid, mekanisk arbeid med blending, fritidsakviteter (sykling osv.) EN166 EN170 EN172 25% G 15-linse Beskytter mot støt. Absorberer >99,9% av UV-stråling opp til 400 nm, samt skarpt lys. For sol og blending, Høy fargegjenkjenning utendørsarbeid, mekanisk arbeid med blending EN166 EN170 EN172 10% (grå) 13% (røykfarget speil) Mørkeblå kobolt minerallinse Beskytter mot IR og gul oransjestråling. Absorberer den gule oransjefargen slik at støpetemperaturen kan kontrolleres for metallkonvertering metallarbeid (støpe kontroll), glassarbeid (fyrarbeid) EN166 EN171 1% Sveiselinse IR DIN 3,0, 5,0, 6,0 og 7,0 polykarbonat linse Beskytter mot støt, UV, synlig lys og blått lys (480 nm) 3,0 = lodding og skjæring 5,0 og 6,0 = gassveising, skjæring og lodding 7,0 = gassveising, lodding og oksygenacytelenskjæring EN166 EN169 16% (DIN 3,0) 2% (DIN 5,0) 0,6% (DIN 6,0) 0,2% (DIN 7,0) 6

6 Din jobb Vår presisjon UNIVET R-EVOLUTION - revolusjonerer mennesker Helt siden starten har Univet vektlagt forskning, realisering og utvikling av produktene sine i form av konstant kvalitetskontroll gjennom alle produksjonsfasene, mens det gode samspillet med distributører og kunder gir oss god oversikt over markedskravene. Design og teknologi utvikles, tilpasses og implementeres i nye produkter som imøtekommer nye behov og krav til komfort, design og beskyttelse. Øyevern Ansiktsvern Sveiseutstyr Hørselsvern Hodevern Åndedrettsvern Instrumenter Kroppsvern Vernefottøy skinn syntetisk Førstehjelp Univet - kompromissløs fokus på optisk kvalitet, passform og beskyttelse Univet Srl er ISO 9001:2008 sertifisert. Øye- og nøddusj Fallsikring Arbeidstøy Profil Regntøy 7

7 Univet lanserer X GENERATION med SoftPad - en revolusjon innenfor komfort SoftPad systemet representerer en helt ny tenkning og konstruksjon når det gjelder vernebriller. Brillestengenes konstruksjon i kombinasjon med materialvalget sørger for at brillen tilpasser seg brukerens profil automatisk og gir en ergonomisk perfekt tilpasning. De nye brillestengene består av en stiv kjerne som sørger for strukturell soliditet, samt antiallergisk og myk dobbeltstøpt termoplastgummi som garanterer komfort og perfekt stabilitet på ansiktet ved hjelp av polstrede trykkpunkter. De nye modellene 5X6, 5X7og 5X8 er utstyrt med SoftPad widen X-generation-teknologien og representerer et innovativt design med høy funksjonalitet og beskyttelse. De justerbare brillestengene og brillestengenes naturlige rotering forbedrer brillenes allerede imponerende ergonomi og gir ny og absolutt komfort. Teknisk særegenhet, aggressiv utforming og spennende detaljer anvendes for første gang på vernebriller på en måte som gir optimal komfort uten trykkpunkter på ansiktet. X-generation er den nye trenden innenfor vernebriller. Disse brillene er resultatet av grundig analyse, ikke bare av materialkvaliteten men også i ergonomien, og de garanterer best mulig tilpasning for brukeren takket være den eksklusive innfatningen med minneteknologi. Eksklusivt design SoftPad tekonologi Silikon nesebro 8

8 Univet 5X3 Denne brillen uttrykker helt klart filosofien til et multifunksjonsprodukt. Innfatningen er forsynt med myke puter der brillen har kontakt med ansikt, øyebryn, nese og øre for å sikre optimal komfort hele dagen. Aggressive linjer, lyse og trendy fargekombinasjoner, elegant og sporty design i kombinasjon med kurvet linse som gir optimal beskyttelse sørger for at denne brillen fungerer. Ballistisk test støt ved 195 m/s. Brillen har innfatning med minneteknologi som garanterer optimal tilpasning. Øyevern Ansiktsvern Sveiseutstyr Hørselsvern Hodevern Åndedrettsvern Instrumenter Kroppsvern Vernefottøy skinn Myke og fleksible materialer i brillestengene og den ergonomiske fasongen sørger for at brillen sitter godt, samtidig som den er behagelig å ha på 5X Innfatning: svart Linse: klar, anti-dogg og anti-ripe 2C-1.2/5-1.1 U 1 FT K N CE Den forlengede og kurvede 9 base linsen følger ansiktets kurve perfekt, noe som sikrer ekstra beskyttelse rundt øyne og kinn 5X Innfatning: mørk blå Linse: gul, anti-dogg og anti-ripe 2C-1.2/5-1.4 U 1 FT K N CE Myke og fleksible neseputer som tilpasser seg alle neseprofiler automatisk 5X Innfatning: burgunder rød Linse: brun, anti-dogg og anti-ripe 2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE syntetisk Førstehjelp Øye- og nøddusj Fallsikring Arbeidstøy Profil Regntøy 9

9 Univet 5X6 Denne brillen fungerer! Det ultramoderne designet i kombinasjon med nyskapende tekniske løsninger gir en bærekomfort helt utenom det vanlige. Brillen har innfatning med minneteknologi som garanterer optimal tilpasning. Brillestengene er utstyrt med den nye SoftPad teknologien som garanterer høy bærekomfort og god stabilitet på ansiktet ved hjelp av polstrede trykkpunkter. Brillestengene er justerbare i lengderetningen. Linsen følger ansiktets fasong perfekt for optimal beskyttelse. Myk og selvjusterende nesebro i silikon. Den lave vekten bidrar også til økt bærekomfort, veier kun 26 gram. 5X Innfatning: sort/grønn Linse: klar, anti-dogg og anti-ripe 2C-1.2/5-1.1 U 1 FT K N CE 5X Innfatning: sort/grønn Linse: G15, røykfarget speil anti-dogg og anti-ripe 2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE 5X Innfatning: sort/oransje Linse: gul, anti-dogg og anti-ripe 2C-1.2/5-1.4 U 1 FT K N CE 5X Innfatning: sort/grønn Linse: klar speil I/O, anti-ripe 2C-1.7/5-1.7 U 1 FT K CE 10

10 Univet 5X8 Det ultramoderne designet i kombinasjon med nyskapende tekniske løsninger gir en vernebrille med særpreg. Linsen sin vinkel er justerbar samt følger ansiktets fasong perfekt for optimal beskyttelse. Brillen har innfatning med minneteknologi som garanterer optimal tilpasning. Brillestengene er utstyrt med den nye SoftPad teknologien som gir høy bærekomfort og stabilitet på ansiktet ved hjelp av polstrede trykkpunkter. Brillestengene er justerbare i lengderetningen. Anti-dogg og anti-ripe linse. Myk og fleksibel nesebro i fingertuppkonstruksjon som tilpasser seg alle neseprofiler automatisk. Den lave vekten bidrar også til økt bærekomfort, veier kun 28 gram. Øyevern Ansiktsvern Sveiseutstyr Hørselsvern Hodevern Åndedrettsvern Instrumenter Kroppsvern Vernefottøy skinn Brillestengene kan justeres i lengderetning samt vinkles 5X Innfatning: sort/grønn Linse: klar, anti-dogg og anti-ripe 2C-1.2/5-1.1 U 1 FT K N CE Den omsluttende designen følger ansiktets kurver perfekt 5X Innfatning: sort/oransje Linse: gul, anti-dogg og anti-ripe 2C-1.2/5-1.4 U 1 FT K N CE Myke og fleksible neseputer som tilpasser seg alle neseprofiler automatisk 5X Innfatning: sort/grønn Linse: G15, røykfarget speil, anti-dogg og anti-ripe 2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE syntetisk Førstehjelp Øye- og nøddusj Fallsikring Arbeidstøy Profil Regntøy 11

11 Univet 5X7 Overbrille med et moderne og funksjonelt design som passer over de fleste optiske briller. Brillen er forsynt med flere nyskapende tekniske løsninger som gir en svært god bærekomfort. Brillen har innfatning med minneteknologi som garanterer optimal tilpasning. Brillestengene er utstyrt med den nye SoftPad teknologien som sørger for høy bærekomfort og stabilitet på ansiktet ved hjelp av polstrede trykkpunkter. Brillestengene er justerbare i lengderetningen anti-dogg og ant-iripe linse. Den lave vekten bidrar også til økt bærekomfort, veier kun 37 gram. Passer perfekt over de fleste typer optiske briller Brillestengene kan justeres i lengderetning 5X Innfatning: sort/grønn Linse: klar, anti-dogg og anti-ripe 2C-1.2/5-1.1 U 1 FT K N CE 5X Innfatning: sort/grønn Linse: grå, anti-ripe 2C-2.5/5-2.5 U 1 FT K CE 12

12 Univet 557 Brille i et moderne tidløst design med metall innfatning. Innfatningen er i front besatt med neopren for økt bærekomfort. Fjærhengslede billestenger med formbare tupper sørger for god passform. Kraftig buede linser gir god beskyttelse av øynene og godt synsfelt. Anti-dogg og anti-ripe linse. Myk og selvjusterende nesebro i silikon. Øyevern Ansiktsvern Sveiseutstyr Hørselsvern Hodevern Åndedrettsvern Instrumenter Kroppsvern Vernefottøy skinn Innfatning: metall, sort Linse: brun, anti-dogg og anti-ripe 2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE Innfatning: metall, grå Linse: klar, anti-dogg og anti-ripe 2C-1.2/5-1.1 U 1 FT K N CE syntetisk Førstehjelp Innfatning: metall, grå Linse: gul, anti-dogg og anti-ripe 2C-1.2/5-1.1 U 1 FT K N CE Silikon neseputer og fjærhengslede brillestenger Øye- og nøddusj Fallsikring Arbeidstøy Profil Regntøy 13

13 Univet 546 Univet 546 er forberedt på fremtiden. En brille for deg som er ute etter noe helt spesielt når det gjelder beskyttelse, komfort og funksjonelt design. Den omsluttende designen følger ansiktets kurver perfekt og gir svært god beskyttelse og enestående synsvinkel. Myke komponenter rundt sensitive områder som nese, panne og øre garanterer optimal komfort. Anti-ripe og anti-dogg linse. Anatomisk formet nesebro med universaltilpasning. Ballistisk test støt ved 195 m/s Brillen har innfatning med minneteknologi som garanterer optimal tilpasning Innfatning: rød/grå Linse: klar, anti-dogg og anti-ripe 2C-1.2/5-1.1 U 1 FT K N CE Innfatning: rød/grå Linse: brun, anti-dogg og anti-ripe 2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE Innfatning: sort/grønn Linse: grønn DIN 3, anti-dogg og anti-ripe 3 U 1 FT K N CE Innfatning: sort/gul Linse: grønn DIN 5, anti-dogg og anti-ripe 5 U 1 FT K N CE 14

14 Univet 506 Brille med adskilte linser i et tidsriktig og moderne design. Linsene følger ansiktets kurver for bedre beskyttelse. Brillen har myke puter på brillestengene samt neseputer i silikon. Den lave vekten, 22 gram, i kombinasjon med myke puter på brillestengene og silikon neseputer gir en høy bærekomfort. Øyevern Ansiktsvern Sveiseutstyr Hørselsvern Hodevern Åndedrettsvern Instrumenter Kroppsvern Vernefottøy skinn Innfatning: rød Linse: klar, anti-dogg og anti-ripe 2C-1.2 U 1 FT K N CE Innfatning: sølv Linse: klar, anti-dogg og anti-ripe 2C-1.2 U 1 FT K N CE Innfatning: rød Linse: brun, anti-dogg og anti-ripe 2-3 U 1 FT K N CE Innfatning: sølv Linse: gul, anti-dogg og anti-ripe 2C-1.2 U 1 FT K N CE syntetisk Førstehjelp Øye- og nøddusj Fallsikring Arbeidstøy Profil Regntøy 15

15 Univet 513 En brille som kombinerer gunstig pris og gode tekniske spesifikasjoner på en glimrende måte. Adskilte linser. Linsene følger ansiktets kurver og gir perfekt beskyttelse. Brillestenger og nesebro i anti-allergisk gummi sørger for høy bærekomfort. Veier kun 24 gram Innfatning: røykfarget/oransje Linse: røykfarget, anti-ripe 2C-3/5-3.1 U 1 FT K CE Innfatning: klar/oransje Linse: klar, anti-dogg 2C-1.2/5-1.1 U 1 FT CE Innfatning: klar/oransje Linse: klar/fm 2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE 16

16 Univet 568 Svært gunstig pris i kombinasjon med et moderne og funksjonelt design gir denne brillen særpreg. Den omsluttende designen på linsen gir uhindret synsfelt og god beskyttelse. Den lave vekten, 23 gram, i kombinasjon med de flate og fleksible brillestengene sørger for god bærekomfort. De flate brillestengene gjør også at brillen er godt egnet til bruk i kombinasjon med øreklokker. Øyevern Ansiktsvern Sveiseutstyr Hørselsvern Hodevern Åndedrettsvern Instrumenter Kroppsvern Vernefottøy skinn Brillestang: klar Linse: klar 2C-1.2/5-1.1 U 1 FT CE Brillestang: mørk Linse: mørk 2C-3/5-3.1 U 1 FT CE syntetisk Førstehjelp Brillestang: gul Linse: gul 2C-1.2/5-1.1 U 1 FT CE Øye- og nøddusj Fallsikring Arbeidstøy Profil Regntøy 17

17 Univet 553 Et moderne og funksjonelt design karakteriserer denne brillen. Den omsluttende designen på linsene gir god beskyttelse. Den flate og spesielle formen på brillestengene gir en bedre fleksibilitet og økt bærekomfort, samt gjør at brillen passer godt til bruk i kombinasjon med øreklokker. Den ekstremt lave vekten, veier kun 18 gram, bidrar også med sitt må vi vel kunne si når det gjelder å øke bærekomforten. Veier kun 18 gram Innfatning: klar Linse: klar, anti-ripe 2C-1.2/5-1.1 U 1 FT K CE Innfatning: gul Linse: gul, anti-ripe 2C-1.2/5-1.1 U 1 FT K CE Innfatning: grå Linse: grå, anti-ripe 2C-2.5/5-2.5 U 1 FT K CE 18

18 Vernebriller med innskutte bifokale linser Univet sine vernebriller med innskutte bifokale linser er sertifisert i henhold til EN166 standard. Serien har anti-allergi innfatning, brillestenger med metallkjerne for enkel justering samt sammenhengende nesebro i myk silikon med ventilerte side klemmer. Visste du at: Innfatning: blå satin Linse: +1,50 klar Innfatning: grå Linse: +2,00 klar Myopia En person med myopia (nærsynthet) fokuserer på bilder foran på retina. Fokuset på ting langt vekk er uskarp, mens sikten til nære objekter er klar. Korrigering av myopia: sfærisk monofokal linse Linsene som brukes er konkave monofokale linser (tykkere på sidene) som hjelper øyet med å fokusere bilder på retina. Hyperopia En person med hyperopia (langsynthet) fokuserer på bilder bak på retina. Fokuset på nære ting er uskarp, mens sikten til objekter langt borte er klar. Korrigering av hyperopia: sfærisk monofokal linse Langsynte mennesker bruker konvekse monofokale linser (tykkere på midten) som hjelper øyet med å fokusere bilder på retina Innfatning: polert blå Linse: +2,50 klar Øyevern Ansiktsvern Sveiseutstyr Hørselsvern Hodevern Åndedrettsvern Instrumenter Kroppsvern Vernefottøy Astigmatisme En person med astigmatisme (skjeve hornhinner) fokuserer bildet på forskjellige punkter som danner en rett linje foran retina (myopisk astigmatisme), bak retina (hyperopisk astigmatisme) eller på retina (blandet astigmatisme). Bildene er uklare og uskarpe avhengig av graden på astigmatismen (myopisk, hyperopisk eller blandet). Korrigering av astigmatisme: sylindrisk monofokal linse En person med astigmatisme bruker sylindriske monofokale linser med aksen vendt mot hornhinnedefekten (som en ball komprimert på ett punkt). Den sylindriske linsen gjør at det fokuseres på ett punkt på retina. skinn syntetisk Førstehjelp Presbyopia Denne tilstanden er forårsaket av aldring og stivning av krystallinlinsen. Denne tilstanden oppstår gjerne etter fylte 40. En person med presbyopia (alderssyn) tvinges til avstand fra objektene for å kunne fokusere klart, siden krystallinlinsen har problemer med å modifisere kurven for å fokusere på objekter på grunn av tapt elastisitet. Denne defekten måles med en Addition (eks. Add. + 0,50) Korrigering av presbyopia Monofokale linser: En person med presbyopia bruker konvekse monofokale linser (tykkere på midten) som hjelper øyet med å fokusere bildet på retina. Bifokale linser: Delen som korrigerer nærsynthet er nedre del av linsen under en linje (L-linje) eller halvsirkel (halvmåne), og den øvre delen av linsen korrigerer langsynthet. Progressive linser: Denne typen linse er forskjellig fra den bifokale fordi den ikke har synlige linjer som skiller delene for nær- og langsynthet. I stedet varierer tykkelsen på linsen gradvis uten avbrudd eller stygge skillelinjer. Øye- og nøddusj Fallsikring Arbeidstøy Profil Regntøy 19

19 Univet 620 Vernebrille med myk og fleksibel tetning i silikon som gir en svært høy bærekomfort. Silikontetningen forblir myk og smidig uavhengig av temperatur. Den spesialtilpassede silikontetningen sørger for god beskyttelse mot partikler og væskesprut. Lav profil og optisk korrekt polykarbonat linse sikrer vid synsvinkel. Anti-dogg linse og avansert indirekte ventilasjonssystem reduserer muligheten for dogging. Bredt elastisk bånd som er enkelt å justere. Passer over de fleste korreksjonsbriller Innfatning: blå U EN BT 2C CE Linse: klar, anti-dogg og anti-ripe 2C-1.2/5-1.1 U 1 BT 9 K N 0068 CE Univet 601 Universalbrille med myk tetning for bedre bærekomfort. Anti-dogg linse og avansert indirekte ventilasjonssystem reduserer muligheten for dogging. Panoramalinse som sørger for god sikt. Bredt elastisk bånd som er enkelt å justere. Passer over de fleste korreksjonsbriller Innfatning: klar uventilert U EN BT 2C CE Linse: klar, anti-dogg og anti-ripe polykarbonat 2C-1.2/5-1.1 U 1 BT 9 K N 0068 CE Innfatning: transparent blå ventilert U EN B 2C 1.2 CE Linse: klar, anti-dogg acetat 2C-1.2/5-1.1 U 1 B N CE Reservelinse klar polykarbonat anti-dogg og anti-ripe 2C-1.2/5-1.1 U 1 BT 9 K N 0068 CE Reservelinse klar acetat anti-dogg 2C-1.2/5-1.1 U 1 B N CE 20

20 Univet 602 Universalbrille med klar PVC ramme. Anti-dogg og anti-ripe polykarbonat linse. Elastisk hodebånd Innfatning: transparent U EN B CE Linse: klar, anti-dogg U 1 B N CE Univet 603 Brille til sliping og gassveising. 4 ventiler som gir effektiv ventilasjon. Oppslagbar ytre brille. Leveres med 50 mm glass. Øyevern Ansiktsvern Sveiseutstyr Hørselsvern Hodevern Åndedrettsvern Instrumenter Kroppsvern Vernefottøy skinn Innfatning: grønn Linse: grønn DIN 5 5 U 1 FT CE syntetisk Førstehjelp Øye- og nøddusj Fallsikring Arbeidstøy Profil Regntøy 21

21 Tilbehør Brillesnor i bomull Brillesnor med nakkejustering Dispenser med 24 stk. renseservietter Rensespray alkoholfri 3QL001 Anti-dogg spray Brilleetui med glidelås 3AT025 Etui for universalbrille 3AT029 Brilleetui i hardplast med glidelås LED - lys for vernebriller. Passer alle Univet sine modeller med brillestenger. Egenskaper og fordeler: Kompakte og lette samt flyttbare LED-lys Kan roteres Høy lysstyrke, gir bra arbeidslys selv i svært mørke omgivelser LD90100 Univet LED lys Leveres i blisterforpakning som inneholder: 1 stk. LED lampe 1 stk. lite klipsfeste 1 stk. stort klipsfeste 22

22 Profilering Bruk brillene til å profilere firmaet samtlige av Univet sine briller kan påføres logo. Det er to teknikker som kan benyttes: Lasergravet påføring. Meget holdbar. Fargealternativer ved bruk av laser teknikk: svart. Preget påføring. Denne er mer følsom for mekanisk slitasje. Fargealternativer ved preging: ingen begrensninger, men logoen kan inneholde kun en farge. Minimumsantall for preging av logo er 200 briller. Øyevern Ansiktsvern Sveiseutstyr Hørselsvern Hodevern Åndedrettsvern Instrumenter Kroppsvern Vernefottøy skinn syntetisk Førstehjelp Øye- og nøddusj Fallsikring Arbeidstøy Profil Regntøy 23

23 3M TM FILTERTYPE OG LINSEMATERIALE KLAR LINSE HØYKONTRAST LINSE 92% 92% 94% 50% KLAR PK-LINSE KLAR CR39 & MINERAL LINSE GUL PK-LINSE ORANSJE PK-LINSE Optisk kvalitet (klasse 1) Beskytter mot støt og UV Bruksområde: mekanisk arbeid (god sikt) I henhold til Europastandardene EN166 og EN170 VLT = 92% EN linsemerking: 2C-1,2.AOS.1.FT Optisk kvalitet (klasse 1) God beskyttelse mot riper og kjemiske angrep Beskytter ikke mot støt eller UV Bruksområde: kjemisk laboratrium I henhold til Europastandard EN166 VLT = 92% EN linsemerking: AOS.1.S Optisk kvalitet (klasse 1) Beskytter mot støt, UV og blått lys (480 nm) Forbedret kontrast i dårlig lys Bruksområde: overflatekontroll, Wood s lampe, skyting, mekanisk arbeid I henhold til Europastandardene EN166 og EN170 VLT = 94% EN linsemerking: 2C-1,2. AOS.1. FT Optisk kvalitet (klasse 1) Beskytter mot støt, UV og blått lys (480 nm) Forbedret kontrast og skarpere visuell klarhet Mindre anstrengende for øynene Bruksområde: overflateinspeksjon, herding, mekanisk arbeid I henhold til Europastandardene EN166 og EN170 VLT = 50% EN linsemerking: 2-1,7. AOS.1. FT SOLLINSE SVEISELINSE 55% 20% 54% 50% INNENDØRS-UTENDØRS PK-LINSE (I/U) Optisk kvalitet (klasse 1) Beskytter mot støt, UV og blending For situasjon med både mye og lite sollys (speilbelegget på utsiden av linsen gjør at linsen er klar, den reflekterer lyset i stedet for å absorbere det) Bruksområde: gaffeltruck, mekanisk arbeid (innendørs / utendørs) I henhold til Europastandardene EN166 og EN172 VLT = 55% EN linsemerking: 5-1,7. AOS.1. FT BRONSE PK-LINSE Optisk kvalitet (klasse 1) Beskytter mot støt, UV, synlig lys og blått lys (480 nm) For forhold med sollys og blending (perfekt fargegjengivelse) Bruksområde: utendørs arbeid, mekanisk arbeid med blending I henhold til Europastandardene EN166 og EN172 VLT = 20% (bronse) - 16% (mørk bronse) EN linsemerking: 5-2,5.AOS.1.FT (bronse) 5-3,1.AOS.1.FT (mørk bronse) 16% 13% 17% 13% 22% IR GRAD 1,7, 3,0, 5,0 OG 7,0 PK-LINSE Optisk kvalitet (klasse 1) Beskytter mot støt, UV, synlig lys og IR Bruksområde: sveising 1,7 = sveiseassistent 3,0 = sliping, skjæring 5.0 = gassveising, sliping, plasmabuesveising (opptil 0,5 amp) 7.0 = gassveising, sliping, oksygenacetylen skjæreflamme, plasmabuesveising (opptil 2,5 amp) I henhold til Europastandardene EN166 og EN169 VLT = Grad 1,7 = 54% / Grad 3,0 = 15% Grad 5,0 = 2% / Grad 7,0 = 1% EN linsemerking: 1,7 / 3 / 5 / 7. AOS.1.F MINIMIZER PK-LINSE Optisk kvalitet (klasse 1) Beskytter mot støt, UV, synlig lys og reduserer IR Gir UV og IR-beskyttelse mens du opprettholder god sikt (løser problemet vi kan ha med grønne skjermer og fargegjenkjennelse) Bruksområde: sveiseassistent (unngå sveiseblink), glassarbeid (innmating) I henhold til Europastandardene EN166 og EN172 VLT = 50% EN linsemerking: 6-1,7. AOS.1.FT BLÅ LINSE Optisk kvalitet (klasse 1) Beskytter mot støt, UV og sterkt lys Eliminerer blending og belastende øyestress som ofte oppleves i omgivelser med monokromatisk (ensfarget) gul belysning Bruksområde: utendørsarbeid, halvleder produksjon, fotolitografi og lignende bransjer hvor det er gul belysning fra glødelamper/ kompaktlysrør, eller høy- og lavtrykksnatriumlamper I henhold til Europastandardene EN166 og EN172 VLT = 16% EN linsemerking: 5-3,1.AOS.1.FT SØLV, RØD & BLÅ SPEIL & GRÅ POLYKAR- BONATLINSE Optisk kvalitet (klasse 1) Beskytter mot støt, riper, UV sollys og blending ved at skadelige stråler reflekteres Tilpasset forhold med sollys og blending (god fargegjengivelse) Bruksområde: utendørsarbeid, mekanisk arbeid med blending, fritidsaktiviteter (sykling osv.) I henhold til Europastandardene EN166 og EN172 VLT = 13% (sølv) - 17% (rød) - 13% (blå) - 22% (grå) EN linsemerking: 5-3,1.AOS.1.FT 5-2,5.AOS.1.FT NEOTHERM MØRKEBLÅ KOBOLT MINERALLINSE TEKNISK Optisk kvalitet (klasse 1) Beskytter mot IR- og guloransje stråling Absorberer den guloransje fargen, slik at man kan kontrollere støpetemperaturen ved omsmelting Bruksområde: metallarbeid (støping), glassarbeid (smelteovnsarbeid) I henhold til Europastandardene EN166 og EN171 VLT = 1% EN linsemerking: 4-7.AOS.1 LINSE 1% 60% NEOPROTEC LYS BLÅ MINERALLINSE Optisk kvalitet (klasse 1) Beskytter mot oransjegul stråling (temperert lyseblått mineralglass) Absorberer det gule natriumlyset (589 nm), slik at man kan kontrollere glassets farge mens man opprettholder god sikt i arbeidsområdet Bruksområde: glassverk (smelteovnsarbeid) VLT = 60% 24

Komfort og. Beskyttelse, stil. 3M Avd. Verneprodukter. 3M Øyevern

Komfort og. Beskyttelse, stil. 3M Avd. Verneprodukter. 3M Øyevern 3M Avd. Verneprodukter 3M Øyevern 3M, verdens ledende produsent innen personlig verneutstyr, er stolt over å ha Aearos brede utvalg av vernebriller som en del av sitt produkttilbud. Denne katalogen viser

Detaljer

Avansert optisk teknologi fra Peltor

Avansert optisk teknologi fra Peltor Avansert optisk teknologi fra Peltor Avansert optisk teknologi er selve essensen i Peltors verneprodukter, og tar hensyn til design, verneegenkaper og komfort. I Peltors verden er Premium et nøkkelord.

Detaljer

DYPDYKK MED LEXOW! MANGE OG HØYE KRAV TIL VERNEBRILLER KUNNSKAP OG KOMPETANSE. Moderne vernebriller er avanserte og funksjonelle

DYPDYKK MED LEXOW! MANGE OG HØYE KRAV TIL VERNEBRILLER KUNNSKAP OG KOMPETANSE. Moderne vernebriller er avanserte og funksjonelle ØYE- OG ANSIKTSVERN Produktsjefen uttaler seg: «Øyet er kanskje vårt viktigste, men også mest sårbare sanseorgan. Når ulykker inntreffer på jobben er det som oftest øynene det går ut over, foruten fingrene.

Detaljer

EUROPEISKE STANDARDER Personlig øyebeskyttelse. Risikoanalyse. Linsemerking. Merking av ramme

EUROPEISKE STANDARDER Personlig øyebeskyttelse. Risikoanalyse. Linsemerking. Merking av ramme Risikoanalyse I mange arbeidsmiljøer er det en rekke situasjoner som kan oppstå hvor det er fare for skade på øyet. Det kan være fare for ulike typer påvirkning og stråling. Der hvor det ikke er mulig

Detaljer

Ta din sikkerhet personlig

Ta din sikkerhet personlig Ta din sikkerhet personlig 3M Peltor Hode og ansikt Peltor tilbyr en komplett linje verneprodukter som hjelmer, visirer, kombinasjoner og tilbehør for alle som utsettes for farlige omgivelser. Vårt mål

Detaljer

3M Vernebriller. www.3m.com/no/verneprodukter VERNEBRILLER

3M Vernebriller. www.3m.com/no/verneprodukter VERNEBRILLER 3M Vernebriller 3M Norge A/S Avd. Verneprodukter Pb 100, 2026 Skjetten Tel: 06384, Faks: 63 84 17 88 www.3m.com/no/verneprodukter www.3m.com/no/verneprodukter Innhold Innledning 2 3Ms Vernebriller 3-4

Detaljer

HMS PRODUKTER. Kampanjeperiode våren 2012. Prisene er eks. mva og gjelder t.o.m. 30.06.2012. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

HMS PRODUKTER. Kampanjeperiode våren 2012. Prisene er eks. mva og gjelder t.o.m. 30.06.2012. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. HMS PRODUKTER Kampanjeperiode våren 2012 Prisene er eks. mva og gjelder t.o.m. 30.06.2012. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. 2 890,- VERKSTEDINNREDNINGER Verktøyskap/ låsbart med 4 hyller Art.

Detaljer

Honeywell Adaptec TM. Honeywell. Ett design. Tre størrelser. Individuelt tilpasset form og effekt. SPERIAN ER NÅ HoNEywEll

Honeywell Adaptec TM. Honeywell. Ett design. Tre størrelser. Individuelt tilpasset form og effekt. SPERIAN ER NÅ HoNEywEll Honeywell Adaptec TM Honeywell Ett design. Tre størrelser. Individuelt tilpasset form og effekt. SPERIAN ER NÅ HoNEywEll Honeywell Smal Standard Bred Justerbar nesebro sentrerer øynene i glasset, slik

Detaljer

FACE_8PP_BRO_NOR 31/8/06 13:05 Page 1 INTERCHANGE 900 ANSIKTSBESKYTTELSE

FACE_8PP_BRO_NOR 31/8/06 13:05 Page 1 INTERCHANGE 900 ANSIKTSBESKYTTELSE FACE_8PP_BRO_NOR 31/8/06 13:05 Page 1 INTERCHANGE 900 ANSIKTSBESKYTTELSE FACE_8PP_BRO_NOR 31/8/06 13:05 Page 2 INTERCHANGE 900 ANSIKTSBESKYTTELSE Interchange 900 er en omfattende serie hode- og hjelmmonterte

Detaljer

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden!

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Robust, moderne, miljøvennlig, lett å holde ren og lett å manøvrere. Praktisk og sikker! Rabtrolley

Detaljer

KRAV. Sidestivhet Elektrisk isolasjon 440 VAC Smeltet metall Lav tempratur

KRAV. Sidestivhet Elektrisk isolasjon 440 VAC Smeltet metall Lav tempratur -normer EUROPEISKE NORMER EN 397 Vernehjelm PRODUKSJONSDATO År Måned KRAV Sidestivhet Elektrisk isolasjon 440 VAC Smeltet metall Lav tempratur (A) Stempel for produksjonsmåned. (B) Stempel for produksjonsår.

Detaljer

2490,- RIktig råd kan være forskjellen på en bra dag og en dårlig dag Nå har våre beste rådgivere plukket ut sine beste anbefalinger

2490,- RIktig råd kan være forskjellen på en bra dag og en dårlig dag Nå har våre beste rådgivere plukket ut sine beste anbefalinger RIktig råd kan være forskjellen på en bra dag og en dårlig dag Nå har våre beste rådgivere plukket ut sine beste anbefalinger Fallsikringspakke CRESTO AC2 Fallsikringspakke tilpasset arbeid på f.eks. tak

Detaljer

presenterer JSP DYPDYKK MED LEXOW! HVORDAN VELGE HJELM? Materialer Testing / godkjennelser Levetid KUNNSKAP OG KOMPETANSE

presenterer JSP DYPDYKK MED LEXOW! HVORDAN VELGE HJELM? Materialer Testing / godkjennelser Levetid KUNNSKAP OG KOMPETANSE Produktsjefen uttaler seg: «Bruk av hjelm er heldigvis godt etablert på norske arbeidsplasser. At man velger riktig hjelm er imidlertid avgjørende. For selv med hjelm på hodet blir trygghetsfølelsen falsk

Detaljer

HEROS. Brannhjelm sertifisert etter EN 443:2008. Høyeste beskyttelsesnivå Sikkerhet og komfort for alle situasjoner

HEROS. Brannhjelm sertifisert etter EN 443:2008. Høyeste beskyttelsesnivå Sikkerhet og komfort for alle situasjoner HEROS Brannhjelm sertifisert etter EN 443:2008 Høyeste beskyttelsesnivå Sikkerhet og komfort for alle situasjoner Rosenbauer hjelmserie Rosenbauer har mer enn 20 års erfaring med beskyttende hjelmer. Flere

Detaljer

3M Littmann Stetoskop

3M Littmann Stetoskop Stetoskop 2005 For store og små hjerter www.3m.com/no/littmann Helse Stetoskop Navnet Littmann er din garanti for uovertruffen kvalitet. Stetoskopene er verdenskjent for suveren akustikk, høy kvalitet

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

HEINE Oftalmoskop. Oftalmoskophode Beta 200S. Oftalmoskophode med bedre optikk og 74 enkle enkle dioptri steg

HEINE Oftalmoskop. Oftalmoskophode Beta 200S. Oftalmoskophode med bedre optikk og 74 enkle enkle dioptri steg HEINE Oftalmoskop Oftalmoskophode Beta 200S Oftalmoskophode med bedre optikk og 74 enkle enkle dioptri steg - Optikk montert i et presisjons instrumenthode. Slitesterk og presis. - Hode er støv og vedlikeholdsfritt.

Detaljer

3M VHB. Industritape og lim. VHB tape. Alternativ. til skruer, nagler og sveising

3M VHB. Industritape og lim. VHB tape. Alternativ. til skruer, nagler og sveising 3M VHB Industritape og lim VHB tape Alternativ til skruer, nagler og sveising 30 år med stabil kvalitet 3M VHB tape ble funnet opp av 3M for over 30 år siden. Tapene har vist seg å ha en imponerende styrke

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. For mer informasjon: www.nibu.no www.blanco-steelart.no 4373/NO/09-13 BLANCO GmbH + Co KG 2013 Det

Detaljer

Zekler designer og utvikler personlig verneutstyr for å kunne beskytte deg når du er på jobben. Ta vare på DIN HELSE!

Zekler designer og utvikler personlig verneutstyr for å kunne beskytte deg når du er på jobben. Ta vare på DIN HELSE! alle ønsker best mulig hørsel i alderdommen. Det påstår vi uten å ha vitenskapelige undersøkelser å bygge på. Dessuten tør vi påstå at de fleste ønsker både godt syn og god helse uansett om de er 20 eller

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X. Drill & trekker

KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X. Drill & trekker KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X Drill & trekker 2 Ny børsteløs motor Den nye børsteløse motoren med stor diameter genererer høy kraft og effekt. En ny og avansert elektronisk kontroll sørger for stabil

Detaljer

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Bosch-teknologi uten sidestykke forbedrer deteksjonen og reduserer

Detaljer

EN NY GENERASJON VERKTØY- BÆRING FIGHTING FOR BETTER WORKWEAR

EN NY GENERASJON VERKTØY- BÆRING FIGHTING FOR BETTER WORKWEAR EN NY GENERASJON VERKTØY- BÆRING FIGHTING FOR BETTER WORKWEAR GJØR DEG KLAR FOR EKSTREM MOBILITET En ny generasjon verktøybæring Du vet hva det går i. Alltid på farten. Fra bilen til arbeidsplassen, fra

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. Et skinnende utseende i løpet av kort tid. Hvordan gjøre ren en BLANCO kjøkkenvask. Vasken er den

Detaljer

Holder seg hvite alltid

Holder seg hvite alltid Holder seg hvite alltid noboeurope.com Prestige Connex Whiteboardtavler Flippover Mobil whiteboard Magnetiske oppslagstavler Kontakt forhandleren din for informasjon om hele utvalget av tavler fra Nobo.

Detaljer

ERGO REVOLUSJONEN ERGO KNIV MED BRYTEBLAD. Lukket front og blad i midten av kroppen gjør det enkelt å bryte bladet

ERGO REVOLUSJONEN ERGO KNIV MED BRYTEBLAD. Lukket front og blad i midten av kroppen gjør det enkelt å bryte bladet ERGO KNIV MED BRYTEBLAD Lukket front og blad i midten av kroppen gjør det enkelt å bryte bladet Buet håndtak for flere grepsposisjoner Luke på baksiden for oppbevaring av blader Symmetrisk form for både

Detaljer

Nå er vi lei av å se på!

Nå er vi lei av å se på! Hvorfor skjer det aldri noe nytt med rengjøringsvogner? Vi har år etter år sett hvordan designet på barnevogner har utviklet og endret seg og vi har med misunnelse sett nye innovative, ergonomiske og tøffe

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

HODEVERN. Symbolforklaring:

HODEVERN. Symbolforklaring: HODEVERN Generelt Hjelm skal alltid brukes i situasjoner hvor det foreligger risiko for fallende gjenstander. Det samme gjelder for arbeidssituasjoner hvor det er fare for klemming, varmestråling, eller

Detaljer

KRISPOLS GARAGEPORTER PRAKTISK INFO OG SIKKERHET

KRISPOLS GARAGEPORTER PRAKTISK INFO OG SIKKERHET GARASJEPORTER 2 KRISPOLS GARAGEPORTER PRAKTISK INFO OG SIKKERHET y x SKREDDERSYDD PORT SIKKERHET VARMEISOLERENDE EGENSKAPER Hver garasjeport blir laget utifra en individuell bestilling. Vi lager porter

Detaljer

3M Avd. Verneprodukter. 3M Vernedresser. Utviklet for Beskyttelse med tanke på. Komfort. Riktig beskyttelse - med god komfort

3M Avd. Verneprodukter. 3M Vernedresser. Utviklet for Beskyttelse med tanke på. Komfort. Riktig beskyttelse - med god komfort 3M Avd. Verneprodukter 3M Vernedresser Utviklet for Beskyttelse med tanke på Komfort Riktig - med god komfort 1 Pustende CE kategori III Vernedresser materiale 3M Vernedress 4515 Rimelig mot farlige partikler

Detaljer

Den gule flekken er det området på netthinnen som har flest tapper, og her ser vi skarpest og best i dagslys.

Den gule flekken er det området på netthinnen som har flest tapper, og her ser vi skarpest og best i dagslys. Netthinnen inneholder to typer sanseceller: staver og tapper. Når lyset treffer dem, dannes det nerveimpulser som går videre til hjernen gjennom synsnerven. Det området på netthinnen hvor synsnervene går

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

SPESIALISTER INNENFOR KORROSIV STRØMNINGSTEKNOLOGI TILBEHØR

SPESIALISTER INNENFOR KORROSIV STRØMNINGSTEKNOLOGI TILBEHØR LYMA KEMITEKNIK SPESIALISTER INNENFOR KORROSIV STRØMNINGSTEKNOLOGI TILBEHØR Wilk-Graphite Grafittvarmeveksler Wilk-Graphite er synonymt med høy kvalitet fra én av verdens største produsenter. Produktene

Detaljer

presenterer skriveredskaper for bokhandlere fra

presenterer skriveredskaper for bokhandlere fra presenterer skriveredskaper for bokhandlere fra KULEPENN SLIDER EDGE fine 152001 *4004675075635* 4004675075635 152002 *4004675075666* 4004675075666 Kulepenn med rubbet trekantet pennekropp for avslappende

Detaljer

Følgende forstørrelser oppnås ved bruk av Barlowlinse og utskiftbare okular:

Følgende forstørrelser oppnås ved bruk av Barlowlinse og utskiftbare okular: Teleskop 525 power Tekniske spesifikasjoner Objektivdiameter Fokuslengde Okular Barlow Maksimal forstørrelse Søkerlinse 76 mm 700 mm 20 mm, 12,5 mm, 9 mm, 4 mm 3X 525X 6X 25 mm Med teleskopet ditt følger

Detaljer

Plane. Innfelt utendørs modulbelysning som bruker LED-teknologi

Plane. Innfelt utendørs modulbelysning som bruker LED-teknologi Plane Innfelt utendørs modulbelysning som bruker LED-teknologi Utviklingene i LED-teknologi og Thorns egne fremskritt har produsert Plane, en nyskapende lineær armatur som kombinerer det beste av design,

Detaljer

Konsentrert kraft i kompakt form

Konsentrert kraft i kompakt form Konsentrert kraft i kompakt form Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Den nye Compact-generasjonen slagbormaskiner fra Bosch. Enten det er Easy, Universal eller Expert du

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

VASKERIMATTER LOGOMATTER AVLASTNING STORKJØKKEN VÅTROM. matter

VASKERIMATTER LOGOMATTER AVLASTNING STORKJØKKEN VÅTROM. matter VASKERIMATTER LOGOMATTER AVLASTNING STORKJØKKEN VÅTROM matter Vaskeri Utleie Salg Vi leverer komplette løsninger for 0 Vaskeanvisning Vaskemaskin Spyling Vannsuger Tepperens Støvsug Mopp Riste Super-Nytex

Detaljer

SNICKERS SOMMERPAKKER

SNICKERS SOMMERPAKKER Med Snickers Workwear får du revolusjonerende design med fantastisk funksjon. Alle våre plagg er utviklet og testet i samarbeid med ekte håndverkere. KAMPANJE! Alt du trenger til sesongen enkelt og prisgunstig!

Detaljer

kampanje ARBEIDSKLÆR og VERNEUTSTYR Tilbudet gjelder Juni 2013 - alle priser er ekskl. mva og frakt

kampanje ARBEIDSKLÆR og VERNEUTSTYR Tilbudet gjelder Juni 2013 - alle priser er ekskl. mva og frakt kampanje Tilbudet gjelder Juni 2013 - alle priser er ekskl. mva og frakt ARBEIDSKLÆR og PERSONLIG VERNEUTSTYR arbeidstøy Jakke PoCo 43894-128 Skjult glidelås i front. Brystlommer med mobillomme og klaff.

Detaljer

virtuella designstudio

virtuella designstudio Garasjeporter virtuella designstudio Vårt design studio er et unikt verktøy som vil hjelpe deg med å velge den perfekte garasjeporten. Prøv forskjellige mønstre, farger og tilbehør til dører, mens du sitter

Detaljer

B Å T P L E I E / B I L P L E I E

B Å T P L E I E / B I L P L E I E B Å T P L E I E / B I L P L E I E Optimal pleie og beskyttelse med produkter basert på hybrid, kjemisk nanoteknologi! Gelcoat Nanopolish 3D NanoProtect 3D NanoPolish TEAKRENS 7xM ANTGRA TEAKBESKYTTELSE

Detaljer

PENSUM UKE 6. Oppsummering av uke 1-5

PENSUM UKE 6. Oppsummering av uke 1-5 PENSUM UKE 6 Oppsummering av uke 1-5 Terra historie og bakgrunn Terra teknologi Terra Elite Terra Atlethic Terra damesko Den tøffe trioen Terra bakgrunn og historie Terra er et av markedets ledende premium

Detaljer

3M Bygg, vedlikehold og sikkerhet Prestige vindusfilm. Et klart. Valg

3M Bygg, vedlikehold og sikkerhet Prestige vindusfilm. Et klart. Valg 3M Bygg, vedlikehold og sikkerhet Prestige vindusfilm Et klart Valg Den nye vindusfilmgenerasjonen fra 3M En ny ytelsesstandard De fleste vindusfilmer som reduserer solvarme er tonet mørke, inneholder

Detaljer

Kemppi TTC TIG-sveisepistolserie. Ergonomisk sveisepistol

Kemppi TTC TIG-sveisepistolserie. Ergonomisk sveisepistol Kemppi TTC TIG-sveisepistolserie Ergonomisk sveisepistol Kemppi TTC TIG-sveisepistolserie for Mastertig MLS TM -serien TIG-maskiner TTC 130 +RTC 10 * TTC 130F TTC 160 +RTC 20 * TTC 160S ERGONOMISK PISTOL

Detaljer

Svingermontering. Montering av svingeren

Svingermontering. Montering av svingeren Svingermontering Dette dokumentet dekker installasjonen av alle 83/200kHz, 50/200kHz og HDI/Downscansvingere som benytter akterspeil/hekk for montering. Innvendig liming i skrog kan benyttes, men ikke

Detaljer

MicroLine TM. Tecnomedics tilbyr et nytt konsept med unike løsninger innen forstørrelse og LED lys. Dental optikk

MicroLine TM. Tecnomedics tilbyr et nytt konsept med unike løsninger innen forstørrelse og LED lys. Dental optikk MicroLine TM Tecnomedics tilbyr et nytt konsept med unike løsninger innen forstørrelse og LED lys Dental optikk MicroLine TM 2,3x TTL Nå kan du arbeide en hel arbeidsdag med lupebriller uten noen form

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

ELEGANT SMIDIG LITEN RASK

ELEGANT SMIDIG LITEN RASK ELEGANT SMIDIG LITEN RASK Picomed AS utvikler organisasjonen og produktområdene. Vi har over 30 års erfaring innen hjelpemiddelbransjen i Norge. Og med en styrket organisasjon, med bred fagkunnskap innen

Detaljer

INNSATSBEKLEDNING. FIRE MAX II BREGA STRETCH bekldning

INNSATSBEKLEDNING. FIRE MAX II BREGA STRETCH bekldning INNSATSBEKLEDNING FIRE MAX II BREGA STRETCH bekldning Rosenbauer - BESKYTTENDE BEKLEDNING FIRE MAX II Sertifisert i henhold til EN FIRE MAX II utrykningsdress er utviklet for å gi maksimal beskyttelse

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

TELESKOP OG MIKROSKOP

TELESKOP OG MIKROSKOP - 1 - Die-cast metal Mikroskop Refractor Teleskop TELESKOP OG MIKROSKOP INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister DELELISTE TELESKOP... 3 INSTRUKSJONER TELESKOP... 3 Montering... 3 Innstillinger...

Detaljer

Bridging the gap between the heavens and the earth.

Bridging the gap between the heavens and the earth. C ATERING Bridging the gap between the heavens and the earth. Bridge er et arkitektonisk mesterverk! Dette vakre frittstående produktet vil få din uteplass til å skille seg ut. Bridge er et blikkfang utenom

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

TECEdrainline dusjrenner

TECEdrainline dusjrenner TECEdrainline dusjrenner Innhold TECEdrainline glass Side 4 7 TECEdrainline plate Side 8 9 TECEdrainline rustfritt stål Side 10 13 TECEdrainline installasjonsmuligheter Side 14 TECEdrainline renhold og

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Your choice in railing systems. Easy Glass System. Hvor åpenhet møter design og sikkerhet

Your choice in railing systems. Easy Glass System. Hvor åpenhet møter design og sikkerhet Your choice in railing systems Easy Glass System Hvor åpenhet møter design og sikkerhet 2 Lidenskap for design. Dedikert til innovasjon. Design er det vårt mellomnavn, innovasjon ligger i blodet. Vi kan

Detaljer

GEMINO 100% rullator. Det er fint å kunne stole på noe 100%

GEMINO 100% rullator. Det er fint å kunne stole på noe 100% [ 100% ] rullator 1 2 3 GEMINO 100% rullator Ser du etter en rullator som passer din aktive livsstil og som tillater deg å gå komfortabelt og trygt både innendørs og utendørs? Da er Gemino rullatorene

Detaljer

HJELMER TRACK GHOST / RIDE

HJELMER TRACK GHOST / RIDE K E N N Y 2 0 0 8 H J E L M E R / B E K L E D N I N G HJELMER TRACK GHOST / RIDE Facts Track Ghost / Ride Laget i fi bermateriale Komfortabel innredning i pustende og antiallergisk materiale. Innredning

Detaljer

ScanBed 755. Invacare. Når komfort kommer først

ScanBed 755. Invacare. Når komfort kommer først ScanBed 755 Når komfort kommer først Når det gjelder å kombinere komfort, enkel håndtering og sikkerhet, er ScanBed 755 ideell til hjemmepleie og institusjoner. ScanBed 755 tilbyr optimal komfort med en

Detaljer

KVX. med lav varme. i filteret Avtrekksspjeldet er plassert i avtrekksstussen/-stussene

KVX. med lav varme. i filteret Avtrekksspjeldet er plassert i avtrekksstussen/-stussene KVX med lav varme. Innfelt eller utenpåliggende lysarmatur kan leveres (tilvalg) Om man trenger mer avtrekk fra kjøkkenet, kan en ekstra avtrekksmodul (GE) H i filteret Avtrekksspjeldet er plassert i avtrekksstussen/-stussene

Detaljer

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap Det er viktig at vi passer på øynene for å beskytte synet, særlig fordi synet kan bli

Detaljer

Lindab Coverline Takpanne. Lindab Coverline TM. Lindab takpanne. Gir et varig inntrykk

Lindab Coverline Takpanne. Lindab Coverline TM. Lindab takpanne. Gir et varig inntrykk Lindab Coverline TM Lindab takpanne Gir et varig inntrykk 2 Skap din egen effekt Lindabs takpanne er en sterk og elegant ståltakpanne som ser like flott ut på nye hus som på gamle, verneverdige bygninger.

Detaljer

SATAjet 5000 B, selve symbolet på perfeksjon

SATAjet 5000 B, selve symbolet på perfeksjon SATAjet 5000 B, selve symbolet på perfeksjon QCC Quick Cup kobling. Bajonett koppkobling. Sikrer rask og enkelt koppbytte, og er lett å rengjøre. Robust luftkappe laget i forkrommet messing med nye QC

Detaljer

LINDAB TAKSYSTEM TAK TAKRENNER TAKSIKRING

LINDAB TAKSYSTEM TAK TAKRENNER TAKSIKRING LINDAB TAKSYSTEM TAK TAKRENNER TAKSIKRING Hvis du har ditt drømmested, har vi ditt drømmetak. Ditt hjem. Det er alltid der for å beskytte deg, din familie og dine dyrebare eiendeler. Lindab har alt du

Detaljer

Ta din sikkerhet personlig

Ta din sikkerhet personlig Ta din sikkerhet personlig 3M Peltor Kommunikasjonsløsninger Peltor er markedsledende innen profesjonelt kommunikasjonsutstyr. Ved å fokusere på funksjon og design skaper vi avanserte og komfortable hørselsvern

Detaljer

incomparable grace and majesty

incomparable grace and majesty C ATERING Denne elegante, frittstående modellen gir deg mulighet til å utvide uteplassen din på en estetisk og stilfull måte. Det iøynefallende maritime designet skaper en innbydende atmosfære, og gjør

Detaljer

Headset gjør deg effektiv og fri. Vi har løsningen på effektiv telekommunikasjon

Headset gjør deg effektiv og fri. Vi har løsningen på effektiv telekommunikasjon Headset gjør deg effektiv og fri Vi har løsningen på effektiv telekommunikasjon Jabra GN 9300 serien Trådløse headset også for PC basert IP-telefoni Trådløse Jabra GN 9350 med hodebøyle. Nakkebøyle og

Detaljer

Innhold. NS-EN ISO 9001 sertifisert. Versjon TR-003-0104

Innhold. NS-EN ISO 9001 sertifisert. Versjon TR-003-0104 Versjon TR-003-0104 NS-EN ISO 9001 sertifisert Innhold Tetningens andel av kostnader 4 Tetningsring typer 5 Innbygging hus 6 Innbygging aksel 7 Smøring 8 Periferihastighet 9 Tetningsringer for trykk 10

Detaljer

DLP-kanal.... bare fordeler! Maxeta AS, Amtmand Aalls gate 89, 3717 Skien Tlf. 35 91 40 00 Faks 35 91 40 10 maxeta@maxeta.no www.maxeta.

DLP-kanal.... bare fordeler! Maxeta AS, Amtmand Aalls gate 89, 3717 Skien Tlf. 35 91 40 00 Faks 35 91 40 10 maxeta@maxeta.no www.maxeta. ... bare fordeler! Maxeta AS, Amtmand Aalls gate 89, 3717 Skien Tlf. 35 91 40 00 Faks 35 91 40 10 maxeta@maxeta.no www.maxeta.no INNHOLD 1. DLP-kanaler... 2-4 2. Formdeler... 5-9 3. Uttak... 10 4. Teknisk

Detaljer

Hjul finnes i flere forskjellige varianter, blant annet for harde og myke gulv. Du kan også utstyre stolen med glideknapper i stedet for hjul.

Hjul finnes i flere forskjellige varianter, blant annet for harde og myke gulv. Du kan også utstyre stolen med glideknapper i stedet for hjul. RH Support RH Support er en serie med støttestoler som er spesielt konstruert for deg som trenger ekstra avlastning for rygg og ben ved stående arbeid i forskjellige høyder. Sete- og ryggvinkelen på stolen

Detaljer

HYDRA GTX ART. SG80006 HELIUM 2.0 ART. SG80223 BUSHIDO GLOVE ART. SG80001

HYDRA GTX ART. SG80006 HELIUM 2.0 ART. SG80223 BUSHIDO GLOVE ART. SG80001 PRODUKTKATALOG HYDRA GTX ART. SG80006 Hydra GTX er en vernesko som integrerer moderne design med de beste materialer. Kombinasjonen av Vibram yttersåle og lett og sterkt Cordura Rip-stop tekstil gir et

Detaljer

INNHOLD. Motor-og girkasseløfter. Løfting av kjøretøy. Annet hydraulisk utstyr. Verkstedkran 1T sammenleggbar. Justerbar løftekrok.

INNHOLD. Motor-og girkasseløfter. Løfting av kjøretøy. Annet hydraulisk utstyr. Verkstedkran 1T sammenleggbar. Justerbar løftekrok. BAHCO HYDRAULIKK INNHOLD Motor-og girkasseløfter Verkstedkran T sammenleggbar Justerbar løftekrok Motorløfter Motorstativ med utveksling Girkasseløfter Løftesadel universal 5 5 5 6 6 7 7 Løfting av kjøretøy

Detaljer

På topp når det gjelder hastighet Det nye børsteprogrammet

På topp når det gjelder hastighet Det nye børsteprogrammet På topp når det gjelder hastighet Det nye børsteprograet NYHET! Løsninger for alle bruksområder. Passer til alle bormaskiner og vinkelslipere. 2 Stålbørster Oversikt Metall Inox Produkt Type Børste Stålbørster

Detaljer

Logix Universal installasjonskanaler

Logix Universal installasjonskanaler Logix Universal Brukerveiledning Maxeta AS, postboks 177 Sentrum, 3701 Skien Tlf. 35 91 40 00 Faks 35 91 40 10 maxeta@maxeta.no www.maxeta.no Postboks 177 Sentrum, 3701 Skien Tlf. 35 91 00 00 - faks 35

Detaljer

Det utseende jeg vil ha. De funksjonene jeg vil ha. Og den friheten jeg trenger. Det er min Starla. Finn ut hva Starla trappeheis kan gjøre for deg

Det utseende jeg vil ha. De funksjonene jeg vil ha. Og den friheten jeg trenger. Det er min Starla. Finn ut hva Starla trappeheis kan gjøre for deg Det utseende jeg vil ha. De funksjonene jeg vil ha. Og den friheten jeg trenger. Det er min Starla Finn ut hva Starla trappeheis kan gjøre for deg Starla: En innføring Stannah er klar over at det å komme

Detaljer

Beta 90 FreshAir sveisemaske

Beta 90 FreshAir sveisemaske Beta 90 FreshAir sveisemaske Hvorfor kjøpe Beskyttelse ved arbeid med lysbuesveising/plasmaskjæring/ buemeisling/sliping Tilfører trygg, ren og kjølig friskluft Design med overtrykk som gjør det lett å

Detaljer

Molift RgoSling. Innebygd ergonomi for komfortable løft

Molift RgoSling. Innebygd ergonomi for komfortable løft Molift RgoSling Innebygd ergonomi for komfortable løft Molift RgoSling Innebygd ergonomi for komfortable løft Maksimal komfort Alle våre seil er konstruert for å fordele vekt og trykk jevnt, for maksimal

Detaljer

Fem ekstra grunner for å kjøpe Kährs

Fem ekstra grunner for å kjøpe Kährs Fem ekstra grunner for å kjøpe Kährs Det er mange gode grunner til å velge gulv fra Kährs. Naturlig skjønnhet og teknisk overlegenhet er eksempler på dette. Her er noen fl ere. 1 2 3 4 5 Lengst erfaring

Detaljer

Carboninfra IHC Gir behagelig, men intens varme

Carboninfra IHC Gir behagelig, men intens varme 3 1150 1750 W Elvarme 2 modeller Carboninfra IHC Gir behagelig, men intens varme Bruksområde Karboninfravarmeren IHC gir en skånsom/ direkte varme og med behagelig mykt lys er den ideell både for innendørsmiljøer,

Detaljer

Oppmerksomhet på detaljene gir et godt resultat

Oppmerksomhet på detaljene gir et godt resultat Oppmerksomhet på detaljene gir et godt resultat HEPA filter som tilbehør (kun IVT versjoner) Valgfri motorstørrelse og Bypass eller Throughflow system Enkelt kontrollpanel HEPA filter som tilbehør (IVT

Detaljer

Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det. Elevhefte. Vitensenteret. Nils Kr. Rossing. Revisjon 4.3. Trondheim

Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det. Elevhefte. Vitensenteret. Nils Kr. Rossing. Revisjon 4.3. Trondheim Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det Elevhefte Revisjon 4.3 Vitensenteret Trondheim Nils Kr. Rossing 8 8 Utstillingen Elevark Gå gjennom utstillingen og les oppgavene ved hver modell.

Detaljer

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb SG/MG-grabber Den perfekte kombinasjonen Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb En optimalisert grabb for hver tiltrotator Indexator Rototilt Systems har utviklet en ny generasjon multi-

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050

BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050 BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050 NB: Må lades 4 timer før første gangs bruk (kan testes/brukes under lading)! Versjon november 2005 Innhold Bruksområder for Falck 1003

Detaljer

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti Vennlligst behold for fremtidig rengjøring og garanti Vennligst følg anvisningene for vedlikehold for å sikre at møblene dine holder seg lenge. En normal forandring av utseende på tekstiler, hud og tre

Detaljer

Esken inneholder VIKTIG: Kamera

Esken inneholder VIKTIG: Kamera Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision Video Babycall. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den på et trygt sted for senere bruk. Esken

Detaljer

AluMaxx Konvektorer. Metro. Forza. Dino. Pronto. Prefabrikkerte, lettvekts konvektorbrønner. (side 4 / 5)) Stilfulle, moderne konvektorer,

AluMaxx Konvektorer. Metro. Forza. Dino. Pronto. Prefabrikkerte, lettvekts konvektorbrønner. (side 4 / 5)) Stilfulle, moderne konvektorer, AluMaxx Konvektorer Metro Prefabrikkerte, lettvekts konvektorbrønner (side 4 / 5)) Forza Stilfulle, moderne konvektorer, både som vegg- og gulvutførelse (side 6 / 7) Dino Robuste gulvkonvektorer (side

Detaljer

Impressivo Gir deg valgmuligheter

Impressivo Gir deg valgmuligheter Impressivo Gir deg valgmuligheter BUSCH-JAEGER Innhold ABBs installasjonsmateriell har en løsning for alle hjem og offentlige bygninger. Dette utvalget utvides stadig med nye produkter, samtidig som utvalgets

Detaljer

Viktige sikkerhetsregler ved studiested Ankerskogen Teknikk og ind. produksjon

Viktige sikkerhetsregler ved studiested Ankerskogen Teknikk og ind. produksjon Viktige sikkerhetsregler ved studiested Ankerskogen Teknikk og ind. produksjon Det er fort gjort å miste noe ned på foten. Vernesko er påbudt på alle våre verksteder. Bruk briller, for det kan sprute spon

Detaljer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Sjekk HEMPEL`S nyeste innovasjon og tekniske nyvinning det nye Silicone Fouling Release System! + + grunning bindesjikt silikon fås i følgende nyanser: RØD SVART Dette

Detaljer

GALANT Arbeidsbordserie

GALANT Arbeidsbordserie KJØPEHJELP GALANT Arbeidsbordserie DESIGN Olle Lundberg, Henrik Preutz VEDLIKEHOLDSRÅD Tørk av med en fuktig klut og mildt såpevann. Tørk deretter av med en ren, tørr klut. SIKKERHET Herdet glass må behandles

Detaljer

AEGIS-belysning fra Bosch Belysning for trygghet og sikkerhet

AEGIS-belysning fra Bosch Belysning for trygghet og sikkerhet AEGIS-belysning fra Bosch Belysning for trygghet og sikkerhet 2 AEGIS-belysning AEGIS-belysning Belysning for trygghet og sikkerhet patentanmeldt Constant Light-teknologi som kompenserer for svekket lampeytelse

Detaljer

MaxiFoam. classic Range TM. Neoprenskum på sømløs nylonfôring Utformet for generell håndtering under oljete og skitne forhold.

MaxiFoam. classic Range TM. Neoprenskum på sømløs nylonfôring Utformet for generell håndtering under oljete og skitne forhold. MaxiFoam Neoprenskum på sømløs nylonfôring Utformet for generell håndtering under oljete og skitne forhold MaxiFoam : neoprenskum på en sømløs fôring av stretchnylon med 15 gauge tykkelse MaxiFoam Lite

Detaljer

Familien. Azalea. Prisforhandlet* Komfortstoler - en stor familie

Familien. Azalea. Prisforhandlet* Komfortstoler - en stor familie Prisforhandlet* Familien + Kroppslengdekompensasjon + Vektfordeling = Komfortstoler - en stor familie Invacare Rea komfortstoler tilbyr brukerne den perfekte passform og komfort samt et bredt utvalg av

Detaljer

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 1 AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 2 For mange mennesker er synet

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Sikkerhet. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Sikkerhet. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Sikkerhet Personlig verneutstyr, 3 Innhold INNHOLD... 3 VERN MOT OPPTAK GJENNOM ÅNDEDRETTET... 4 FILTRERENDE ÅNDEDRETTSVERN... 4 LUFTFORSYNT ÅNDEDRETTSVERN... 4 VALG AV FILTER TIL ÅNDEDRETTSVERNET... 4

Detaljer