Polykarbonat Polykarbonat er det mest vanlige materialet å lage linser til vernebriller av. Produseres i mange farger og er svært slagkraftig.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Polykarbonat Polykarbonat er det mest vanlige materialet å lage linser til vernebriller av. Produseres i mange farger og er svært slagkraftig."

Transkript

1 Risikoanalyse I mange arbeidsmiljøer er det en rekke situasjoner som kan oppstå hvor det er fare for skade på øyet. Det kan være fare for ulike typer påvirkning og stråling. Der hvor det ikke er mulig å gjennomføre andre tiltak så må en type for øye- og ansiktsvern benyttes. Det finnes ulike typer for øye- og ansiktsvern: Vernebriller Universalbriller Sveisebriller Sveiseskjermer Ansiktsskjermer Farer/problemstilling For å velge riktig øyevern må en vurdere følgende problemstillinger: Er det fare for partikler/mekanisk påvirkning? Er det fare for kjemiske stoffer? Er det fare for stråling? Er det fare for sprut av smeltet metall eller annen intens varmestråling? Er det en kombinasjon av farer i punkt 1, 2, 3 eller 4? Standarder Vernebriller og visirer skal være godkjent i henhold til EN166. Andre viktige standarder er: EN166: Øyevern, basis krav og spesifikasjoner. EN167: Optiske testmetoder. EN168: Mekaniske testmetoder. EN169: Sveisefilter. EN170: Ultrafiolette filter (UV). EN171: Infrarøde filter (IR). EN172: Solbriller til yrkesbruk. EN175: Øye- og ansiktsvern til sveising. EN379: Automatisk nedblendbare sveiseglass. EN1731: Øye- og ansiktsvern av netting. Linsemateriale Polykarbonat Polykarbonat er det mest vanlige materialet å lage linser til vernebriller av. Produseres i mange farger og er svært slagkraftig. Herdet glass Varmeherdet glass med større slagfasthet enn normalt glass. Har god ripemotstand. CR39 Plastmateriale som i stor grad har erstattet glass i synskorrigerende linser. Meget gode optiske egenskaper samt stor slagfasthet. 2

2 Enkelt å ødelegge enkelt å beskytte Det menneskelige øyet: Hornhinnen: er i direkte kontakt med omgivelsene og spiller en viktig rolle ved overføringen av lysstråler. Hornhinnen er den delen av menneskekroppen som har den høyeste følsomheten overfor berøringer. Pupillen: (lyskontrollen) er plassert i midten av irisen (regnbuehinnen) og den fungerer på samme måte som blenderen i et kamera. Diameteren varierer med lysstyrken fra omgivelsene. Linsen: muliggjør fokusering (nærsyn, langsyn) takket være en styremuskel. Med alderen svekkes denne muskelen slik at man begynner å utvikle såkalt aldersrelatert langsynthet (presbyopi). Linsen kan miste sin gjennomsiktighet hvis den utsettes for infrarødt (IR) eller ultrafiolett (UV) lys i lengre perioder. Det fører til tap av synet (grå stær). Retinaen: (netthinnen) er det stedet der alle lysstrålene møtes, slik at informasjonen kan sendes gjennom den optiske nerven til hjernen for å skape et bilde av det du ser. Brente retinaceller er tapt for alltid, og du vil da aldri kunne få synet tilbake. Industrielle farer for øynene: Mekaniske farer: støv, støt, faste partikler. Termiske farer: varm væske, smeltetmasse, flammer. Kjemiske eller biologiske farer: sprut fra syrer, løsemidler, alkaliske midler, infisert blod. Strålingsfarer: ultrafiolett, infrarødt, synlig lys, laser. Elektriske farer: direkte kontakt, elektriske buer ved kortslutning. Øyevern Ansiktsvern Sveiseutstyr Hørselsvern Hodevern Åndedrettsvern Instrumenter Kroppsvern Vernefottøy skinn syntetisk Førstehjelp 100 nm 280 nm 315 nm 380 nm 400 nm 500 nm 570 nm 600 nm UVC UVB UVA FIOLETT INDIGO BLÅTT GRØNT GULT RØDT NÆR IR. MIDTRE IR ULTRAFIOLETT SPEKTER SYNLIG SPEKTER USYNLIG SPEKTER - INFRARØDT HORN- HINNE LINSE NETT- HINNE UVC 100 TIL 280 nm KONJUNTIVITT DELVIS BLINDHET UVB 280 TIL 315 nm KONJUNTIVITT DELVIS BLINDHET GRÅ STÆR TIDLIG ALDRING UVA 315 TIL 380 nm KONJUNTIVITT DELVIS BLINDHET GRÅ STÆR TIDLIG ALDRING 650 nm BLÅTT LYS 380 TIL 480 nm DELVIS BLINDHET FOTORETINITT SYNLIG LYS 380 TIL 780 nm SYNSPROBLEMER IKKE KONTINUERLIG SYN 780 nm NÆR IR 780 TIL 1400 nm GRÅ STÆR RETINIS PIGMENTOSA BLINDHET 1400 nm MIDTRE IR 1400 TIL 2000 nm GRÅ STÆR DELVIS BLINDHET 2000 nm Øye- og nøddusj Fallsikring Arbeidstøy Profil Regntøy 3

3 Linsemerking 2-3,1 U 1 FT KN CE 2 = Linsetype Produsent Optisk klasse Mekanisk motstand Tilleggskrav 3,1 = Skalanummer/ K = anti-ripe (fargetone) N = anti-dogg (sveisefilter hvis bare ett tall før produsent) Rammemerking U EN166 FT CE Produsent Standard Mekanisk motstand 4

4 2 2C eller Ramme- og linsemerkingens betydning Vernebriller, både med og uten linser med styrke, er personlig verneutstyr på nivå 2 (strafferettslig ansvar er involvert), og skal testes å godkjennes av et sertifisert europeisk laboratorium. Resultatet av testen (i henhold til kriteriene i EN166) definerer brillens egenskaper og ytelsesnivå. Brillens ramme og linse merkes med symboler som samsvarer med brillens ytelsesnivå. kodenummer optisk klasse filtertype Ultrafiolett (UV) UV med god fargegjenkjenning Infrarød (IR) Solfilter Solfilter med IR-spesifikasjon toleranse for optisk styrke diopter Kontinuerlig bruk diopter diopter Periodevis bruk Brukes untaksvis fargetonenummer* 1,2 1,7 2,5 3,1 3,1 3,1 3,1 Klar eller gul I/O eller Minimizer Bronse, brun eller røykfarget Mørk bronse eller mørk brun Mørk blå eller mørk grå Blå speil Rød speil *Sveisefilter hvis bare ett tall for filter og DIN I,7 = IR 1,7-3 = IR 3,0-5 = IR 5,0-7 = IR 7,0 Alle Univet og 3M linser er i klasse 1 Øyevern Ansiktsvern Sveiseutstyr Hørselsvern Hodevern Åndedrettsvern Instrumenter Kroppsvern Vernefottøy mekanisk motstand støtnivå maksimal hastighet linsemateriale briller goggles ansiktsvern A (T) B (T) F (T) S Støt med høy energi Støt med middels høy energi Støt med lav energi Økt robusthet 190 m/s 120 m/s 45 m/s 5,1 m/s Polykarbonat Polykarbonat Polykarbonat, acetat CR39, herdet glass T: Hvis støtbokstaven (F, B eller A) etterfølges av bokstaven T, beskytter innfatningen mot støt ved ekstreme temperaturer (-5 0 /+55 0 C) skinn syntetisk Førstehjelp ekstra krav briller goggles ansiktsvern Bruksområder (inkluderer ikke briller) goggles ansiktsvern 8 Motstand mot lysbueutladning forårsaket av kortslutning 3 Væskedråper 9 Smeltet metall og varme stoffer K Ripebestandig N Doggbestandig T Motstand mot støt ved ekstreme temperaturer (-5 0 /+55 0 C) R Forsterket refleksjon i IR (>60%) H Ramme som passer for lite hode (PD = 54 mm) Væskesprut Store støvpartikler (>5 µm) Gass og fine støvpartikler (>5 µm) Lysbueutladning forårsaket av kortslutning Smeltet metall. Skal motstå støttest Øye- og nøddusj Fallsikring Arbeidstøy Profil Regntøy 5

5 Univet linsekvaliter, alle Univet sine linser er i optisk klasse 1 Linse Beskrivelse Bruksområde Standard VTL Klar polykarbonatlinse Beskytter mot støt og UV-stråling mekanisk arbeid EN166 EN170 92% Klar CR39- og minerallinse Ripefast og kjemikaliebestandig. Beskytter ikke mot støt og UV-stråling kjemisk laboratorium EN166 92% Sølvfarget speil klar PK-linse Beskytter mot støt og UV-stråling. Absorberer >99,9% av UV-stråling opp til 400 nm, samt blending. For både solrike og lysfattige forhold (speilbelegget på utsiden av linsen gir en klar linse som reflekterer lyset istedenfor å absorbere det) gaffeltruck, mekanisk arbeid (inne og ute) EN166 EN170 EN172 47% Klar speil I/O Beskytter mot støt og UV-stråling. Absorberer >99,9% av UV-stråling opp til 400 nm, samt blending. For både solrike og lysfattige forhold (speilbelegget på utsiden av linsen gir en klar linse som reflekterer lyset istedenfor å absorbere det) gaffeltruck, mekanisk arbeid (inne og ute) EN166 EN170 EN172 55% Blå PK-linse Beskytter mot støt og stråling. Absorberer >99,9% av stråling opp til 400 nm gaffeltruck, mekanisk arbeid EN166 EN170 EN172 62% Smart speil blå PK-linse Beskytter mot støt og UV-stråling. Absorberer >99,9% av UV-stråling opp til 380 nm. For både solrike og lysfattige forhold (speilbelegget på utsiden av linsen gir en klar linse som reflekterer lyset istedenfor å absorbere det) gaffeltruck, mekanisk arbeid (inne og ute) EN166 EN170 EN172 49% Gul PK-linse Beskytter mot støt, UV-stråling og blått lys absorberer >99,9% av stråling opp til 450 nm. Forsterker kontrast under lysfattige forhold overflateinspeksjon, skyting, mekanisk arbeid EN166 EN170 EN172 86% Oransje PK-linse Beskytter mot støt og UV-stråling og blått lys opp til 536 nm. Forsterker kontrast og visuell skarphet etterbehandling, overflateinspeksjon, mekanisk arbeid EN166 EN170 55% Brun PK-linse Beskytter mot støt og UV-stråling. Absorberer >99,9% av UV-stråling opp til 400 nm, samt synlig lys. Linsefargen gir bedre øyetilpasning til lysendringer og øker kontraster. For sol og blending utendørsarbeid, mekanisk arbeid med blending EN166 EN170 16% Røykfarget linse røykfarget speillinse Beskytter mot støt. Absorberer >99,9% av UV-stråling opp til 400 nm, samt skarpt lys. For sol og blending. Høy fargegjenkjenning utendørsarbeid, mekanisk arbeid med blending, fritidsakviteter (sykling osv.) EN166 EN170 EN172 25% G 15-linse Beskytter mot støt. Absorberer >99,9% av UV-stråling opp til 400 nm, samt skarpt lys. For sol og blending, Høy fargegjenkjenning utendørsarbeid, mekanisk arbeid med blending EN166 EN170 EN172 10% (grå) 13% (røykfarget speil) Mørkeblå kobolt minerallinse Beskytter mot IR og gul oransjestråling. Absorberer den gule oransjefargen slik at støpetemperaturen kan kontrolleres for metallkonvertering metallarbeid (støpe kontroll), glassarbeid (fyrarbeid) EN166 EN171 1% Sveiselinse IR DIN 3,0, 5,0, 6,0 og 7,0 polykarbonat linse Beskytter mot støt, UV, synlig lys og blått lys (480 nm) 3,0 = lodding og skjæring 5,0 og 6,0 = gassveising, skjæring og lodding 7,0 = gassveising, lodding og oksygenacytelenskjæring EN166 EN169 16% (DIN 3,0) 2% (DIN 5,0) 0,6% (DIN 6,0) 0,2% (DIN 7,0) 6

6 Din jobb Vår presisjon UNIVET R-EVOLUTION - revolusjonerer mennesker Helt siden starten har Univet vektlagt forskning, realisering og utvikling av produktene sine i form av konstant kvalitetskontroll gjennom alle produksjonsfasene, mens det gode samspillet med distributører og kunder gir oss god oversikt over markedskravene. Design og teknologi utvikles, tilpasses og implementeres i nye produkter som imøtekommer nye behov og krav til komfort, design og beskyttelse. Øyevern Ansiktsvern Sveiseutstyr Hørselsvern Hodevern Åndedrettsvern Instrumenter Kroppsvern Vernefottøy skinn syntetisk Førstehjelp Univet - kompromissløs fokus på optisk kvalitet, passform og beskyttelse Univet Srl er ISO 9001:2008 sertifisert. Øye- og nøddusj Fallsikring Arbeidstøy Profil Regntøy 7

7 Univet lanserer X GENERATION med SoftPad - en revolusjon innenfor komfort SoftPad systemet representerer en helt ny tenkning og konstruksjon når det gjelder vernebriller. Brillestengenes konstruksjon i kombinasjon med materialvalget sørger for at brillen tilpasser seg brukerens profil automatisk og gir en ergonomisk perfekt tilpasning. De nye brillestengene består av en stiv kjerne som sørger for strukturell soliditet, samt antiallergisk og myk dobbeltstøpt termoplastgummi som garanterer komfort og perfekt stabilitet på ansiktet ved hjelp av polstrede trykkpunkter. De nye modellene 5X6, 5X7og 5X8 er utstyrt med SoftPad widen X-generation-teknologien og representerer et innovativt design med høy funksjonalitet og beskyttelse. De justerbare brillestengene og brillestengenes naturlige rotering forbedrer brillenes allerede imponerende ergonomi og gir ny og absolutt komfort. Teknisk særegenhet, aggressiv utforming og spennende detaljer anvendes for første gang på vernebriller på en måte som gir optimal komfort uten trykkpunkter på ansiktet. X-generation er den nye trenden innenfor vernebriller. Disse brillene er resultatet av grundig analyse, ikke bare av materialkvaliteten men også i ergonomien, og de garanterer best mulig tilpasning for brukeren takket være den eksklusive innfatningen med minneteknologi. Eksklusivt design SoftPad tekonologi Silikon nesebro 8

8 Univet 5X3 Denne brillen uttrykker helt klart filosofien til et multifunksjonsprodukt. Innfatningen er forsynt med myke puter der brillen har kontakt med ansikt, øyebryn, nese og øre for å sikre optimal komfort hele dagen. Aggressive linjer, lyse og trendy fargekombinasjoner, elegant og sporty design i kombinasjon med kurvet linse som gir optimal beskyttelse sørger for at denne brillen fungerer. Ballistisk test støt ved 195 m/s. Brillen har innfatning med minneteknologi som garanterer optimal tilpasning. Øyevern Ansiktsvern Sveiseutstyr Hørselsvern Hodevern Åndedrettsvern Instrumenter Kroppsvern Vernefottøy skinn Myke og fleksible materialer i brillestengene og den ergonomiske fasongen sørger for at brillen sitter godt, samtidig som den er behagelig å ha på 5X Innfatning: svart Linse: klar, anti-dogg og anti-ripe 2C-1.2/5-1.1 U 1 FT K N CE Den forlengede og kurvede 9 base linsen følger ansiktets kurve perfekt, noe som sikrer ekstra beskyttelse rundt øyne og kinn 5X Innfatning: mørk blå Linse: gul, anti-dogg og anti-ripe 2C-1.2/5-1.4 U 1 FT K N CE Myke og fleksible neseputer som tilpasser seg alle neseprofiler automatisk 5X Innfatning: burgunder rød Linse: brun, anti-dogg og anti-ripe 2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE syntetisk Førstehjelp Øye- og nøddusj Fallsikring Arbeidstøy Profil Regntøy 9

9 Univet 5X6 Denne brillen fungerer! Det ultramoderne designet i kombinasjon med nyskapende tekniske løsninger gir en bærekomfort helt utenom det vanlige. Brillen har innfatning med minneteknologi som garanterer optimal tilpasning. Brillestengene er utstyrt med den nye SoftPad teknologien som garanterer høy bærekomfort og god stabilitet på ansiktet ved hjelp av polstrede trykkpunkter. Brillestengene er justerbare i lengderetningen. Linsen følger ansiktets fasong perfekt for optimal beskyttelse. Myk og selvjusterende nesebro i silikon. Den lave vekten bidrar også til økt bærekomfort, veier kun 26 gram. 5X Innfatning: sort/grønn Linse: klar, anti-dogg og anti-ripe 2C-1.2/5-1.1 U 1 FT K N CE 5X Innfatning: sort/grønn Linse: G15, røykfarget speil anti-dogg og anti-ripe 2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE 5X Innfatning: sort/oransje Linse: gul, anti-dogg og anti-ripe 2C-1.2/5-1.4 U 1 FT K N CE 5X Innfatning: sort/grønn Linse: klar speil I/O, anti-ripe 2C-1.7/5-1.7 U 1 FT K CE 10

10 Univet 5X8 Det ultramoderne designet i kombinasjon med nyskapende tekniske løsninger gir en vernebrille med særpreg. Linsen sin vinkel er justerbar samt følger ansiktets fasong perfekt for optimal beskyttelse. Brillen har innfatning med minneteknologi som garanterer optimal tilpasning. Brillestengene er utstyrt med den nye SoftPad teknologien som gir høy bærekomfort og stabilitet på ansiktet ved hjelp av polstrede trykkpunkter. Brillestengene er justerbare i lengderetningen. Anti-dogg og anti-ripe linse. Myk og fleksibel nesebro i fingertuppkonstruksjon som tilpasser seg alle neseprofiler automatisk. Den lave vekten bidrar også til økt bærekomfort, veier kun 28 gram. Øyevern Ansiktsvern Sveiseutstyr Hørselsvern Hodevern Åndedrettsvern Instrumenter Kroppsvern Vernefottøy skinn Brillestengene kan justeres i lengderetning samt vinkles 5X Innfatning: sort/grønn Linse: klar, anti-dogg og anti-ripe 2C-1.2/5-1.1 U 1 FT K N CE Den omsluttende designen følger ansiktets kurver perfekt 5X Innfatning: sort/oransje Linse: gul, anti-dogg og anti-ripe 2C-1.2/5-1.4 U 1 FT K N CE Myke og fleksible neseputer som tilpasser seg alle neseprofiler automatisk 5X Innfatning: sort/grønn Linse: G15, røykfarget speil, anti-dogg og anti-ripe 2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE syntetisk Førstehjelp Øye- og nøddusj Fallsikring Arbeidstøy Profil Regntøy 11

11 Univet 5X7 Overbrille med et moderne og funksjonelt design som passer over de fleste optiske briller. Brillen er forsynt med flere nyskapende tekniske løsninger som gir en svært god bærekomfort. Brillen har innfatning med minneteknologi som garanterer optimal tilpasning. Brillestengene er utstyrt med den nye SoftPad teknologien som sørger for høy bærekomfort og stabilitet på ansiktet ved hjelp av polstrede trykkpunkter. Brillestengene er justerbare i lengderetningen anti-dogg og ant-iripe linse. Den lave vekten bidrar også til økt bærekomfort, veier kun 37 gram. Passer perfekt over de fleste typer optiske briller Brillestengene kan justeres i lengderetning 5X Innfatning: sort/grønn Linse: klar, anti-dogg og anti-ripe 2C-1.2/5-1.1 U 1 FT K N CE 5X Innfatning: sort/grønn Linse: grå, anti-ripe 2C-2.5/5-2.5 U 1 FT K CE 12

12 Univet 557 Brille i et moderne tidløst design med metall innfatning. Innfatningen er i front besatt med neopren for økt bærekomfort. Fjærhengslede billestenger med formbare tupper sørger for god passform. Kraftig buede linser gir god beskyttelse av øynene og godt synsfelt. Anti-dogg og anti-ripe linse. Myk og selvjusterende nesebro i silikon. Øyevern Ansiktsvern Sveiseutstyr Hørselsvern Hodevern Åndedrettsvern Instrumenter Kroppsvern Vernefottøy skinn Innfatning: metall, sort Linse: brun, anti-dogg og anti-ripe 2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE Innfatning: metall, grå Linse: klar, anti-dogg og anti-ripe 2C-1.2/5-1.1 U 1 FT K N CE syntetisk Førstehjelp Innfatning: metall, grå Linse: gul, anti-dogg og anti-ripe 2C-1.2/5-1.1 U 1 FT K N CE Silikon neseputer og fjærhengslede brillestenger Øye- og nøddusj Fallsikring Arbeidstøy Profil Regntøy 13

13 Univet 546 Univet 546 er forberedt på fremtiden. En brille for deg som er ute etter noe helt spesielt når det gjelder beskyttelse, komfort og funksjonelt design. Den omsluttende designen følger ansiktets kurver perfekt og gir svært god beskyttelse og enestående synsvinkel. Myke komponenter rundt sensitive områder som nese, panne og øre garanterer optimal komfort. Anti-ripe og anti-dogg linse. Anatomisk formet nesebro med universaltilpasning. Ballistisk test støt ved 195 m/s Brillen har innfatning med minneteknologi som garanterer optimal tilpasning Innfatning: rød/grå Linse: klar, anti-dogg og anti-ripe 2C-1.2/5-1.1 U 1 FT K N CE Innfatning: rød/grå Linse: brun, anti-dogg og anti-ripe 2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE Innfatning: sort/grønn Linse: grønn DIN 3, anti-dogg og anti-ripe 3 U 1 FT K N CE Innfatning: sort/gul Linse: grønn DIN 5, anti-dogg og anti-ripe 5 U 1 FT K N CE 14

14 Univet 506 Brille med adskilte linser i et tidsriktig og moderne design. Linsene følger ansiktets kurver for bedre beskyttelse. Brillen har myke puter på brillestengene samt neseputer i silikon. Den lave vekten, 22 gram, i kombinasjon med myke puter på brillestengene og silikon neseputer gir en høy bærekomfort. Øyevern Ansiktsvern Sveiseutstyr Hørselsvern Hodevern Åndedrettsvern Instrumenter Kroppsvern Vernefottøy skinn Innfatning: rød Linse: klar, anti-dogg og anti-ripe 2C-1.2 U 1 FT K N CE Innfatning: sølv Linse: klar, anti-dogg og anti-ripe 2C-1.2 U 1 FT K N CE Innfatning: rød Linse: brun, anti-dogg og anti-ripe 2-3 U 1 FT K N CE Innfatning: sølv Linse: gul, anti-dogg og anti-ripe 2C-1.2 U 1 FT K N CE syntetisk Førstehjelp Øye- og nøddusj Fallsikring Arbeidstøy Profil Regntøy 15

15 Univet 513 En brille som kombinerer gunstig pris og gode tekniske spesifikasjoner på en glimrende måte. Adskilte linser. Linsene følger ansiktets kurver og gir perfekt beskyttelse. Brillestenger og nesebro i anti-allergisk gummi sørger for høy bærekomfort. Veier kun 24 gram Innfatning: røykfarget/oransje Linse: røykfarget, anti-ripe 2C-3/5-3.1 U 1 FT K CE Innfatning: klar/oransje Linse: klar, anti-dogg 2C-1.2/5-1.1 U 1 FT CE Innfatning: klar/oransje Linse: klar/fm 2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE 16

16 Univet 568 Svært gunstig pris i kombinasjon med et moderne og funksjonelt design gir denne brillen særpreg. Den omsluttende designen på linsen gir uhindret synsfelt og god beskyttelse. Den lave vekten, 23 gram, i kombinasjon med de flate og fleksible brillestengene sørger for god bærekomfort. De flate brillestengene gjør også at brillen er godt egnet til bruk i kombinasjon med øreklokker. Øyevern Ansiktsvern Sveiseutstyr Hørselsvern Hodevern Åndedrettsvern Instrumenter Kroppsvern Vernefottøy skinn Brillestang: klar Linse: klar 2C-1.2/5-1.1 U 1 FT CE Brillestang: mørk Linse: mørk 2C-3/5-3.1 U 1 FT CE syntetisk Førstehjelp Brillestang: gul Linse: gul 2C-1.2/5-1.1 U 1 FT CE Øye- og nøddusj Fallsikring Arbeidstøy Profil Regntøy 17

17 Univet 553 Et moderne og funksjonelt design karakteriserer denne brillen. Den omsluttende designen på linsene gir god beskyttelse. Den flate og spesielle formen på brillestengene gir en bedre fleksibilitet og økt bærekomfort, samt gjør at brillen passer godt til bruk i kombinasjon med øreklokker. Den ekstremt lave vekten, veier kun 18 gram, bidrar også med sitt må vi vel kunne si når det gjelder å øke bærekomforten. Veier kun 18 gram Innfatning: klar Linse: klar, anti-ripe 2C-1.2/5-1.1 U 1 FT K CE Innfatning: gul Linse: gul, anti-ripe 2C-1.2/5-1.1 U 1 FT K CE Innfatning: grå Linse: grå, anti-ripe 2C-2.5/5-2.5 U 1 FT K CE 18

18 Vernebriller med innskutte bifokale linser Univet sine vernebriller med innskutte bifokale linser er sertifisert i henhold til EN166 standard. Serien har anti-allergi innfatning, brillestenger med metallkjerne for enkel justering samt sammenhengende nesebro i myk silikon med ventilerte side klemmer. Visste du at: Innfatning: blå satin Linse: +1,50 klar Innfatning: grå Linse: +2,00 klar Myopia En person med myopia (nærsynthet) fokuserer på bilder foran på retina. Fokuset på ting langt vekk er uskarp, mens sikten til nære objekter er klar. Korrigering av myopia: sfærisk monofokal linse Linsene som brukes er konkave monofokale linser (tykkere på sidene) som hjelper øyet med å fokusere bilder på retina. Hyperopia En person med hyperopia (langsynthet) fokuserer på bilder bak på retina. Fokuset på nære ting er uskarp, mens sikten til objekter langt borte er klar. Korrigering av hyperopia: sfærisk monofokal linse Langsynte mennesker bruker konvekse monofokale linser (tykkere på midten) som hjelper øyet med å fokusere bilder på retina Innfatning: polert blå Linse: +2,50 klar Øyevern Ansiktsvern Sveiseutstyr Hørselsvern Hodevern Åndedrettsvern Instrumenter Kroppsvern Vernefottøy Astigmatisme En person med astigmatisme (skjeve hornhinner) fokuserer bildet på forskjellige punkter som danner en rett linje foran retina (myopisk astigmatisme), bak retina (hyperopisk astigmatisme) eller på retina (blandet astigmatisme). Bildene er uklare og uskarpe avhengig av graden på astigmatismen (myopisk, hyperopisk eller blandet). Korrigering av astigmatisme: sylindrisk monofokal linse En person med astigmatisme bruker sylindriske monofokale linser med aksen vendt mot hornhinnedefekten (som en ball komprimert på ett punkt). Den sylindriske linsen gjør at det fokuseres på ett punkt på retina. skinn syntetisk Førstehjelp Presbyopia Denne tilstanden er forårsaket av aldring og stivning av krystallinlinsen. Denne tilstanden oppstår gjerne etter fylte 40. En person med presbyopia (alderssyn) tvinges til avstand fra objektene for å kunne fokusere klart, siden krystallinlinsen har problemer med å modifisere kurven for å fokusere på objekter på grunn av tapt elastisitet. Denne defekten måles med en Addition (eks. Add. + 0,50) Korrigering av presbyopia Monofokale linser: En person med presbyopia bruker konvekse monofokale linser (tykkere på midten) som hjelper øyet med å fokusere bildet på retina. Bifokale linser: Delen som korrigerer nærsynthet er nedre del av linsen under en linje (L-linje) eller halvsirkel (halvmåne), og den øvre delen av linsen korrigerer langsynthet. Progressive linser: Denne typen linse er forskjellig fra den bifokale fordi den ikke har synlige linjer som skiller delene for nær- og langsynthet. I stedet varierer tykkelsen på linsen gradvis uten avbrudd eller stygge skillelinjer. Øye- og nøddusj Fallsikring Arbeidstøy Profil Regntøy 19

19 Univet 620 Vernebrille med myk og fleksibel tetning i silikon som gir en svært høy bærekomfort. Silikontetningen forblir myk og smidig uavhengig av temperatur. Den spesialtilpassede silikontetningen sørger for god beskyttelse mot partikler og væskesprut. Lav profil og optisk korrekt polykarbonat linse sikrer vid synsvinkel. Anti-dogg linse og avansert indirekte ventilasjonssystem reduserer muligheten for dogging. Bredt elastisk bånd som er enkelt å justere. Passer over de fleste korreksjonsbriller Innfatning: blå U EN BT 2C CE Linse: klar, anti-dogg og anti-ripe 2C-1.2/5-1.1 U 1 BT 9 K N 0068 CE Univet 601 Universalbrille med myk tetning for bedre bærekomfort. Anti-dogg linse og avansert indirekte ventilasjonssystem reduserer muligheten for dogging. Panoramalinse som sørger for god sikt. Bredt elastisk bånd som er enkelt å justere. Passer over de fleste korreksjonsbriller Innfatning: klar uventilert U EN BT 2C CE Linse: klar, anti-dogg og anti-ripe polykarbonat 2C-1.2/5-1.1 U 1 BT 9 K N 0068 CE Innfatning: transparent blå ventilert U EN B 2C 1.2 CE Linse: klar, anti-dogg acetat 2C-1.2/5-1.1 U 1 B N CE Reservelinse klar polykarbonat anti-dogg og anti-ripe 2C-1.2/5-1.1 U 1 BT 9 K N 0068 CE Reservelinse klar acetat anti-dogg 2C-1.2/5-1.1 U 1 B N CE 20

20 Univet 602 Universalbrille med klar PVC ramme. Anti-dogg og anti-ripe polykarbonat linse. Elastisk hodebånd Innfatning: transparent U EN B CE Linse: klar, anti-dogg U 1 B N CE Univet 603 Brille til sliping og gassveising. 4 ventiler som gir effektiv ventilasjon. Oppslagbar ytre brille. Leveres med 50 mm glass. Øyevern Ansiktsvern Sveiseutstyr Hørselsvern Hodevern Åndedrettsvern Instrumenter Kroppsvern Vernefottøy skinn Innfatning: grønn Linse: grønn DIN 5 5 U 1 FT CE syntetisk Førstehjelp Øye- og nøddusj Fallsikring Arbeidstøy Profil Regntøy 21

21 Tilbehør Brillesnor i bomull Brillesnor med nakkejustering Dispenser med 24 stk. renseservietter Rensespray alkoholfri 3QL001 Anti-dogg spray Brilleetui med glidelås 3AT025 Etui for universalbrille 3AT029 Brilleetui i hardplast med glidelås LED - lys for vernebriller. Passer alle Univet sine modeller med brillestenger. Egenskaper og fordeler: Kompakte og lette samt flyttbare LED-lys Kan roteres Høy lysstyrke, gir bra arbeidslys selv i svært mørke omgivelser LD90100 Univet LED lys Leveres i blisterforpakning som inneholder: 1 stk. LED lampe 1 stk. lite klipsfeste 1 stk. stort klipsfeste 22

22 Profilering Bruk brillene til å profilere firmaet samtlige av Univet sine briller kan påføres logo. Det er to teknikker som kan benyttes: Lasergravet påføring. Meget holdbar. Fargealternativer ved bruk av laser teknikk: svart. Preget påføring. Denne er mer følsom for mekanisk slitasje. Fargealternativer ved preging: ingen begrensninger, men logoen kan inneholde kun en farge. Minimumsantall for preging av logo er 200 briller. Øyevern Ansiktsvern Sveiseutstyr Hørselsvern Hodevern Åndedrettsvern Instrumenter Kroppsvern Vernefottøy skinn syntetisk Førstehjelp Øye- og nøddusj Fallsikring Arbeidstøy Profil Regntøy 23

23 3M TM FILTERTYPE OG LINSEMATERIALE KLAR LINSE HØYKONTRAST LINSE 92% 92% 94% 50% KLAR PK-LINSE KLAR CR39 & MINERAL LINSE GUL PK-LINSE ORANSJE PK-LINSE Optisk kvalitet (klasse 1) Beskytter mot støt og UV Bruksområde: mekanisk arbeid (god sikt) I henhold til Europastandardene EN166 og EN170 VLT = 92% EN linsemerking: 2C-1,2.AOS.1.FT Optisk kvalitet (klasse 1) God beskyttelse mot riper og kjemiske angrep Beskytter ikke mot støt eller UV Bruksområde: kjemisk laboratrium I henhold til Europastandard EN166 VLT = 92% EN linsemerking: AOS.1.S Optisk kvalitet (klasse 1) Beskytter mot støt, UV og blått lys (480 nm) Forbedret kontrast i dårlig lys Bruksområde: overflatekontroll, Wood s lampe, skyting, mekanisk arbeid I henhold til Europastandardene EN166 og EN170 VLT = 94% EN linsemerking: 2C-1,2. AOS.1. FT Optisk kvalitet (klasse 1) Beskytter mot støt, UV og blått lys (480 nm) Forbedret kontrast og skarpere visuell klarhet Mindre anstrengende for øynene Bruksområde: overflateinspeksjon, herding, mekanisk arbeid I henhold til Europastandardene EN166 og EN170 VLT = 50% EN linsemerking: 2-1,7. AOS.1. FT SOLLINSE SVEISELINSE 55% 20% 54% 50% INNENDØRS-UTENDØRS PK-LINSE (I/U) Optisk kvalitet (klasse 1) Beskytter mot støt, UV og blending For situasjon med både mye og lite sollys (speilbelegget på utsiden av linsen gjør at linsen er klar, den reflekterer lyset i stedet for å absorbere det) Bruksområde: gaffeltruck, mekanisk arbeid (innendørs / utendørs) I henhold til Europastandardene EN166 og EN172 VLT = 55% EN linsemerking: 5-1,7. AOS.1. FT BRONSE PK-LINSE Optisk kvalitet (klasse 1) Beskytter mot støt, UV, synlig lys og blått lys (480 nm) For forhold med sollys og blending (perfekt fargegjengivelse) Bruksområde: utendørs arbeid, mekanisk arbeid med blending I henhold til Europastandardene EN166 og EN172 VLT = 20% (bronse) - 16% (mørk bronse) EN linsemerking: 5-2,5.AOS.1.FT (bronse) 5-3,1.AOS.1.FT (mørk bronse) 16% 13% 17% 13% 22% IR GRAD 1,7, 3,0, 5,0 OG 7,0 PK-LINSE Optisk kvalitet (klasse 1) Beskytter mot støt, UV, synlig lys og IR Bruksområde: sveising 1,7 = sveiseassistent 3,0 = sliping, skjæring 5.0 = gassveising, sliping, plasmabuesveising (opptil 0,5 amp) 7.0 = gassveising, sliping, oksygenacetylen skjæreflamme, plasmabuesveising (opptil 2,5 amp) I henhold til Europastandardene EN166 og EN169 VLT = Grad 1,7 = 54% / Grad 3,0 = 15% Grad 5,0 = 2% / Grad 7,0 = 1% EN linsemerking: 1,7 / 3 / 5 / 7. AOS.1.F MINIMIZER PK-LINSE Optisk kvalitet (klasse 1) Beskytter mot støt, UV, synlig lys og reduserer IR Gir UV og IR-beskyttelse mens du opprettholder god sikt (løser problemet vi kan ha med grønne skjermer og fargegjenkjennelse) Bruksområde: sveiseassistent (unngå sveiseblink), glassarbeid (innmating) I henhold til Europastandardene EN166 og EN172 VLT = 50% EN linsemerking: 6-1,7. AOS.1.FT BLÅ LINSE Optisk kvalitet (klasse 1) Beskytter mot støt, UV og sterkt lys Eliminerer blending og belastende øyestress som ofte oppleves i omgivelser med monokromatisk (ensfarget) gul belysning Bruksområde: utendørsarbeid, halvleder produksjon, fotolitografi og lignende bransjer hvor det er gul belysning fra glødelamper/ kompaktlysrør, eller høy- og lavtrykksnatriumlamper I henhold til Europastandardene EN166 og EN172 VLT = 16% EN linsemerking: 5-3,1.AOS.1.FT SØLV, RØD & BLÅ SPEIL & GRÅ POLYKAR- BONATLINSE Optisk kvalitet (klasse 1) Beskytter mot støt, riper, UV sollys og blending ved at skadelige stråler reflekteres Tilpasset forhold med sollys og blending (god fargegjengivelse) Bruksområde: utendørsarbeid, mekanisk arbeid med blending, fritidsaktiviteter (sykling osv.) I henhold til Europastandardene EN166 og EN172 VLT = 13% (sølv) - 17% (rød) - 13% (blå) - 22% (grå) EN linsemerking: 5-3,1.AOS.1.FT 5-2,5.AOS.1.FT NEOTHERM MØRKEBLÅ KOBOLT MINERALLINSE TEKNISK Optisk kvalitet (klasse 1) Beskytter mot IR- og guloransje stråling Absorberer den guloransje fargen, slik at man kan kontrollere støpetemperaturen ved omsmelting Bruksområde: metallarbeid (støping), glassarbeid (smelteovnsarbeid) I henhold til Europastandardene EN166 og EN171 VLT = 1% EN linsemerking: 4-7.AOS.1 LINSE 1% 60% NEOPROTEC LYS BLÅ MINERALLINSE Optisk kvalitet (klasse 1) Beskytter mot oransjegul stråling (temperert lyseblått mineralglass) Absorberer det gule natriumlyset (589 nm), slik at man kan kontrollere glassets farge mens man opprettholder god sikt i arbeidsområdet Bruksområde: glassverk (smelteovnsarbeid) VLT = 60% 24