5.1. Merkesystemer Produktvalg. Flytdiagram for etiketter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5.1. Merkesystemer Produktvalg. Flytdiagram for etiketter"

Transkript

1 Produktvalg Flytdiagram for etiketter Benytt vårt flytdiagram for å finne det best egnede etikett-materialet. Velg overflate som skal merkes (flat eller buet) og overflatens beskaffenhet (jevn eller ujevn). Avhengig av hva du krever av vårt merkesystem, vil du bli ledet gjennom flytdiagrammet. Vær oppmerksom på at vi har fargemerket den best egnede skrivertypen (termoskriver, matrise eller laser, etc.) i farger. Når du velger materiale, er den generelle regelen at en høy kvalitet selvsagt kan benyttes for mindre krevende spesifikasjoner (eksempelvis et materiale som tåler over 90 C kan selvsagt også benyttes for temperaturer under 90 C) Ønsker du mer informasjon, kontakt din lokale HellermannTyton distributør. Etiketter - Overflate jevn Temperatur Egenskaper Sertifiseringer Material-kode Page Side Opp til 90 C Over 90 C UL Over 90 C Forfalskningssikker KBA/UL Etiketter - Overflate ujevn Temperatur Egenskaper Sertifiseringer Material-kode Side Opp til 90 C Etiketter - Kabler/rør jevne Temperatur Egenskaper Sertifiseringer Material-kode Side Over 90 C Krympemerking - Kabler/rør ujevne Temperatur Egenskaper Sertifiseringer Material-kode Side Halogenfritt for skinne TLFX 406/408 Over 90 C Høy temperatur UL / CSA TULT TIPTAG PU 402/ Etikettmateriale for: TT Termoskriver Godkjenninger: 1. UL: Underwriter Laboratories 2. KBA: Tysk Motor/transport myndighet 3. CSA: Canadian Standards Authority 392

2 5.1 Limegenskaper for etiketter De store variasjonene i hvor og hvordan etiketter kan benyttes, krever et stort utvalg av materialer og limtyper. På denne siden vil vi gi et lite innblikk i basisegenskapene og forskjellene mellom de forskjellige limtypene vi leverer. For at du raskt og effektivt skal kunne velge rett produkt til ditt bruksområde, vil du finne de viktigste utvalgskriteriene i vårt flytdiagram. Umiddelbar og permanent liming I prinsippet er det to forskjellige stadier når etiketter festes til overflaten. Den umiddelbare limingen som oppstår direkte etter at etiketten er festet til overflaten og det endelige heft som er den permanente heftstatusen mellom etikett og overflate, som følge av bruksområde og herding av limet. Herding av lim er målt og definert i en testprosess (FINATFTM) og oppgitt i N/mm. Akrylat gummi Den umiddelbare limingen beskrives som evnen til å hefte rett etter at etiketten har blitt satt på overflaten, uten å presses ned. Den endelige eller permanente limingen er påvirket av faktorer som materialkvalitet, limbasis, herdetid, og med hvor stort press etiketten festes til overflaten. 48 timer Limbasis HellermannTyton benytter lim basert på akrylat eller syntetisk gummi. Akrylatlim tilhører familien av termoplastiske harpiks, og under normaltemperaturer gir disse en høy og varig heftevne. Når man ser på den endelige heftevnen til akrylatlimene, må det imidlertid nevnes at den gode heftevnen kun oppnås etter en viss herdeperiode. Dette er spesielt relevant for etikettmaterialer som skal benyttes i typeskilt. Eksempelvis må limet i materialtypene 1203 eller 951 herde på overflaten i minst 48 timer uten belastning før optimal heft er nådd. Liming: heftevnen mellom to materialer Liming kan i prinsippet beskrives som limets evne til å skape en enhet med overflaten på et materiale. Det viktigste kriteriet for optimal liming er kvaliteten på materialets overflate (etiketten) og krypeevnen i limet. Den kritiske faktoren er forholdet mellom overflaten som skal i kontakt med limet. Dersom man ser på en overflate i mikroskop, vil de fleste fortegne seg som et fjell-landskap, dvs. den effektive overflaten er mye større enn det som kan sees med det blotte øyet. Uansett hvor glatt og jevn en overflate kan se ut, er det alltid ujevnheter. Jo tynnere limet flyter inn i ujevnhetene, jo flere festepunkter kan det danne og jo bedre vil limet feste til overflaten. Et tykt limlag vil medvirke til at de ujevne områdene blir fylt bedre, men et tykkere limlag har negative effekter når etiketter blir påsatt maskinelt (f.eks. lekkasje av lim eller begrenset holdbarhetstid ved lagring). Syntetisk gummilim kjennetegnes i motsetning til Akrylatlim ved den umiddelbare høye heftevnen. Men syntetisk gummilim oppnår ikke den samme høye endelige heftevnen som acrylatlim. (se kurve) Spesielle blandinger av syntetisk gummi blir benyttet til fremstilling av selvklebende etiketter, for eksempel løsbare etiketter, som HellermannTyton materialtype 265 og

3 Overflatespenningens innflytelse på klebeevnen Overflatespenningen er en viktig faktor når man skal velge lim. Alle overflater har sin egen polaritet og overflatespenning. Overflatespenningen forårsakes av væskens tendens til å redusere sin overflate så mye som mulig, dvs. danne dråper. Når en overflate kommer i kontakt med lim er i tillegg til limblandingen, overflatekvaliteten (materiale, ujevnhet, fukt etc) dvs. overflatespenningen, en avgjørende faktor for limets heftevne. En grunnregel er at overflatespenningen i limet må være mindre enn overflatespenningen i materialet. Limet må dekke overflaten fullstendig og ikke danne dråper. Flate dråper Runde dråper ren metalloverflate polyethylen overflate Materialens kombinasjonn er avgjørende Et akrylbasert lim er polært og har derfor høy overflateenergi. Akryllim oppnår beste heft med materialer med polære substanser (f.eks. glass eller metall) med høy overflateenergi. Mer kritisk er applikasjoner der man benytter etiketter med akrylbasert lim på materialer med lav overflateenergi, f.eks. silikon, polyetylen og polypropylen. Overflateenergien på et akryllim kan reduseres i enkelte applikasjoner gjennom å tilføre forskjellige tilsetningsstoffer. Dog skal det nevnes at dette gir visse ulemper som f.eks. løst lim, kortere lagringstid etc. De lavere heftegenskapen på overflater med lav overflateenergi må tas hensyn til ved bruk. For optimal merking med akrylatbasert lim benytter HellermannTyton en godkjent blanding som er spesifisert mot de vnligst forekommende materialer innen industrien. I de fleste tilfeller er det mulig å garantere en god heft av etiketter. Ved grensetilfelle er det nødvendig å modifisere limets sammensetning. Vi veileder deg gjerne! 394 Overflateenergi for forskjellige materialer Materiale Overflatespenning [mn/m]* Polytetrafluoretylen (PTFE) 18 Silikon (Si) 24 Polyvinylfluorid (PVF) 25 Gummi (CR) 25 Polypropylen (PP) 29 Polyethylene (PE) 35 Polymethyl methacrylat, Acryl (PMMA) 36 Epoxy (EP) 36 Polyoxymethylene, Acetal (POM) 36 Polystene (PS) 38 Polyvinylklorid (PVC) 39 Vinylidenklorid (VC) 40 Polyester (PET) 41 Polyimid (PI) 41 Polyarylsulfon (PAS) 41 Fenolharpiks 42 Polyuretan (PUR) 43 Polyamid 6 (PA 6) 43 Polykarbonat (PC) 46 Bly (Pb) 450 Aluminium (Al) 840 Kopper (Cu) 1100 Krom (Cr) 2400 Jern (Fe) 2550 * De oppgitte verdier er uforbindtlige, og må betraktes som veilendende.

4 5.1 Brukertips for selvlaminerende etiketter Etiketter med beskyttelseslaminat har et hvitt eller farget skrivefelt. Man kan skrive for hånd med en spesiell merkepenn (se RiteOn og Helasign) eller benytte en matrise-, laser- eller termoskriver. (se Helatag) Avhengig av hva slags skriver som skal benyttes, har skrivefeltet en overflate som sikrer optimalt feste av skriften. Dette resulterer i holdbar, klar og skarp merking med tekst, grafikk eller strekkoder. HellermannTyton selvlaminerende etiketter har rundede hjørner. Dette sørger for at beskyttelseslaminatet fester enda bedre, og man unngår at laminatet løsner. Dette er spesielt viktig på kabler med små diametere og i krevende miljøer. Når man skal kalkulere minimum og maksimum diameter, benyttes følgende formel: Diameter = Laminatlengden Pi ( ) er konstanten 3,14. Helatag selvlaminerende etiketter. Minimum diameter: For å spare tid når man skal vikle lamineringsetiketter rundt kabelen, bør det være en grense på max. 2 viklinger. Beskyttelseslaminatets lengde regnes fra: Høyde H2 - høyde H Maksimum diameter: I dette tilfellet er kravet at etikettfeltet dekkes av beskyttelseslaminatet med kun EN vikling. Lengden på beskyttelseslaminatet regnes igjen fra formelen: H2 - H. Ved å benytte formelen "diameter" får man den omtrentlige minimum diameter: Ved å benytte formelen "diameter" får man den omtrentlige maksimum diameter, som er den doble verdien av minimum diameter: Diameter min = H2-H 2* Diameter max = H2 - H = 2*Diameter min Eksempel: TAG136LA4 (H = 19,05 mm; H2 = 67,70 mm): Eksempel: TAG136LA4 (H = 19,05 mm; H2 = 67,70 mm) Diameter min = 67,7-19,05 2*3,14 Diameter max = 67,7-19,05 3,14 = 2* Diameter min 395

5 Nyttig å vite om folie (fargebånd) til termoskrivere Folien til termoskrivere er hva blekk er til blekkskrivere og fargekassetter til laserskrivere: en helt nødvendig forbruksvare. Alle folier er ikke egnet for alle formål. Avhengig av hva behovet er (f.eks. gni- eller ripesikkert) hva slags materiale skal merkes (etiketter av papir, plast eller f.eks. krympeslange) må man velge den folien som er best egnet for formålet. Et annet viktig kriterie for folie til termoskrivere er den elektrostatiske oppladingen som kan skje i løpet av skriveprosessen. Noen folier blir statisk ladet mens skriveprosessen pågår. Dette kan over tid ødelegge et ESD-sensitivt skriverhode. Forklaring: Skriverhodet på termoskriveren er i fysisk kontakt med baksiden på folien og består kun av elektronikk og elementer som er følsomme for spenning. Folie for termoskrivere består vanligvis av tre lag: Fargen er stabil i romtemperatur men flyter under påvirkning av varme. For å produsere fargebånd blir polyesterbåndet belagt med en spesiell bakside og et fargelag blir deretter påført. Trykk- og heftegenskaper for de forskjellige materialene avhenger i hovedsak av den kjemiske sammensetningen i fargelaget. Det såkalte fargelaget avgjør foliens egenskaper. Det er to basis-typer folie for termoskrivere: Disse elementene og punktene på skriverhodet kan ødelegges hvis folien forårsaker statisk utladning. Dette resulterer vanligvis i at enkelte punkter slutter å virke. Når skriverhodet blir ødelagt blir ikke farge overført fra folien til materialet. Dette etterlater tomme felt der skrift skulle vært overført materialet og utskriftskvaliteten blir dårlig. Folie basert på harpiksvoks - god syntese Med denne kvaliteten, basert på harpiksvoks, oppnår man de gode utskriftskvalitetene, og harpiksinnholdet øker den mekaniske styrken. Skriften som blir produsert har høy motstand mot varme, løsemidler, slitasje og riping, og er av høy kvalitet. Kan bl.a. benyttes til strekkoder. Disse foliene er egnet for syntetiske materialer, og kan benyttes i de fleste applikasjoner for skriving i normaltemperatur. TT932DOUT TT822OUT8 Folie basert på harpiks - for ekstreme belastninger Fargelaget i disse foliene er basert på syntetisk harpiks, som er utviklet for industrielle applikasjoner under ekstreme forhold. Harpiks-basert folie garanterer maksimum lesbarhet, også på de mest krevende materialer. Avhengig av materiale kreves medium til høy temperatur ved utskrift, og lav utskriftshastighet. Til gjengjeld får man en utskriftskvalitet som har høy slitasjestyrke og utmerket motstand mot løsemidler og varme. TT822OUT TTRW TTDTHOUT 396

6 5.1 Nyttig å vite om termoskrivere Selv om termoskrivere fremdeles er en relativt ny teknologi, øker dette stadig på grunn av stor anvendelighet. Termoskrivere spiller en sentral rolle der hvor man ønsker å skrive variable data, også ved små volumer. Dette skyldes i hovedsak det faktum at termotransfer-utskrift er en ikke-mekanisk utskriftsprosess (non-impact printing NIP). Ulik andre tradisjonelle utskriftsprosesser, som offset, krever ikke NIP-prosessen en fast utskriftsblokk, og man kan derfor skrive ut forskjellige data med jevn kvalitet fra utskrift til utskrift. På grunn av den økende bruken av en- og to-dimensjonale strekkoder i logistikk og komponentmerking, er behovet for termoutskrifter stadig økende. Det samme gjelder også for serienummer-merking, inventarmerking, billetter av forskjellig slag, typeskilt, vin-etiketter etc etc. Den gode utskriftskvaliteten, høye hastigheten og muligheten for permanent utskrift på nær sagt ethvert materiale - dette er åpenbare fordeler sammenliknet med andre utskriftstyper. Den gode lesbarheten, og slitasjestyrken på utskriftene gjør at man kan benytte termoutskrifter i alle applikasjoner hvor resultatene fra laser- blekkeller matriseskrivere ikke gir tilfredsstillende resultat. " " hvor " " som ble I tillegg gjør den lineære retningen på etikettene eller krympeslangen det mulig å skrive ut ved behov. Dette er spesielt nyttig i produksjon av merker i serieproduksjon. Ved termotrykk er utskriftene avhengig av tre elementer: skriver, materiale (etiketter, krympeslange eller Tip-Tag og Shrink-Trak krympemerker) og skriverfolie. Fordelene: Høy kvalitet med en oppløsning på 8-12 punkter/mm (12 punkter/mm tilsvarer ca. 300 dpi) Utskrift av strekkoder i utmerket kvalitet, god optisk lesbarhet Høy utskriftshastighet mellom 30 mm/sek. og 150 mm/sek Mulig å skrive spesialgrafikk Problemfri og rask produksjon av egen-designede merker Stillegående og servicevennlige printere Utskriftene er UV-bestandige og permanente, har høy kvalitet og kontrast, og har god motstand mot mekanisk og kjemisk påvirkning 397

7 Produktvalg Utvalgshjelp størrelser 3-1 4,8-1,6 6-2 Optimal ytre diameter (3:1) TULT DS & TULT/TCGT Krympeslange - Kabeldiameter Optimal ytre diameter (2:1) TLFX & TLFX DS ,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 9,0 9,0 9,5 9,5 9,5 10,0 10,0 10,0 10,5 10,5 10,5 11,0 11,0 11,0 11,5 11,5 11,5 12,0 12,0 12,0 12,5 12,5 12,5 13,0 13,0 13,0 13,5 13,5 13,5 14,0 14,0 14,0 14,5 14,5 14,5 15,0 15,0 15,0 15,5 15,5 15,5 16,0 16,0 16,0 16,5 16,5 16,5 17,0 17,0 17,0 17,5 17,5 17,5 18,0 18,0 18,0 18,5 18,5 18,5 19,0 19,0 19,0 19,5 19,5 19,5 20,0 20,0 20,0 20,5 20,5 20,5 21,0 21,0 21,0 21,5 21,5 21,5 22,0 22,0 22,0 22,5 22,5 22,5 23,0 23,0 23,0 23,5 23,5 23,5 24,0 24,0 24,0 24,5 24,5 24,5 25,0 25,0 25,0 25,5 25,5 25,5 26,0 26,0 26,0 26,5 26,5 26,5 27,0 27,0 27,0 27,5 27,5 27,5 28,0 28,0 28,0 28,5 28,5 28,5 29,0 29,0 29,0 29,5 29,5 29,5 30,0 30,0 30,0 30,5 30,5 30,5 31,0 31,0 31,0 31,5 31,5 31,5 32,0 32,0 32,0 32,5 32,5 32,5 33,0 33,0 33,0 33,5 33,5 33,5 34,0 34,0 34,0 34,5 34,5 34,5 2,6-1,4 4,2-2,2 5,2-2,8 7,8-4,2 10,4-5, ,6-8,4 20,8-11,2 34,6-18,4 2,2-1,4 2,9-1,9 4,3-2,9 5,8-3,8 8,6-5,7 11,4-7,7 17,2-11,4 22,9-15,2 34,3-22,9

8 Produktvalg 5.1 Utvalgshjelp størrelser Selvlaminerende etiketter - kabeldiameter Optimal ytre diameter TAG51 TAG26 TAG36 TAG2 TAG22 TAG24 TAG23 TAG25 TAG9 TAG10 TAG1 TAG3 TAG6 TAG107 TAG38 TAG07 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 9,5 9,5 10,0 10,0 10,5 10,5 11,0 11,0 11,5 11,5 12,0 12,0 12,5 12,5 13,0 13,0 13,5 13,5 14,0 14,0 14,5 14,5 15,0 15,0 15,5 15,5 16,0 16,0 16,5 16,5 17,0 17,0 17,5 17,5 18,0 18,0 18,5 18,5 19,0 19,0 19,5 19,5 20,0 20,0 20,5 20,5 21,0 21,0 21,5 21,5 22,0 22,0 22,5 22,5 23,0 23,0 23,5 23,5 24,0 24,0 24,5 24,5 25,0 25,0 25,5 25,5 26,0 26,0 26,5 26,5 27,0 27,0 27,5 27,5 28,0 28,0 28,5 28,5 29,0 29,0 29,5 29,5 30,0 30,0 30,5 30,5 31,0 31,0 31,5 31,5 32,0 32,0 32,5 32,5 33,0 33,0 33,5 33,5 34,0 34,0 34,5 34,5 35,0 35,0 35,5 35,5 36,0 36,0 36,5 36,5 37,0 37,0 37,5 37,5 38,0 38,0 38,5 38,5 39,0 39,0 39,5 39,5 40,0 40,0 40,5 40,5 41,0 41,0 41,5 41,5 42,0 42,0 42,5 42,5 43,0 43,0 43,5 43,5 44,0 44,0 44,5 44,5 45,0 45,0 45,5 45,5 46,0 46,0 46,5 46,5 47,0 47,0 47,5 47,5 1,35-3 1, ,7 3,5-7,6 3,5-7,6 3,5-7,6 4,5-10 4,5-10 5,5-12,1 5,5-12,1 8,5-18, , , ,5 20,8-47,5 20,8-47,5 399

9 Materialinformasjon Materialoversikt etiketter Termotransfer Materiale Materialbeskrivelse Polyvinylflourid folie, transparent med hvit eller gul skriveflate. (WHCL/YECL) God motstandsdyktighet mot kjemikalerer og flammehemmende. Polyester, sølv (SR), manipuleringssikker (951A) og Polyester transparent (CL) som overlaminat (951B). Sett med 2 materialer. Polyester, sølvfarget (SR) aluminiumsbelagt. Temperaturbestandig. Polyester, hvit (WH) temperaturbestandig og høy klebeevne. Material applikasjon Mekaniske egenskaper Selvlaminerende kabelmerking for ekstremt forurensede områder. lim Passer for bilindustrien og for annen elektrisk industri, for manipuleringsutsatte steder. Spesiellt godt egnet for typemerking iht. normer fra Deutsche Kraftfahrtbuntesamt (KBA) Manipuleringssikker, små spor etterlates ved berøring. Merking for elektro- og elektronikk. merking av komponenter, type- og navneplater. lim, egnet for vanskelige overflater. Folietykkelse TF 25 µm 36 µm, 25 µm 55 µm 50 µm Driftstemperatur -40 C til +140 C -40 C til +150 C Herdetemperatur fra +10 C fra 0 C (etikett), fra +4 C (laminat) fra 0 C Lim Materialholdbarhet Akryl 5 år utendørs (mellomeuropeisk klima) 2 år utendørs (mellomeuropeisk klima) merking av komponenter, type- og navneplater. Etikett type Sertifisering Side Termotransfer Materiale Materialbeskrivelse Material applikasjon Mekaniske egenskaper Acetatfolie, hvit (WH) manipuleringssikker Generell merking, sikkerhetsapplikajsoner Manipuleringssikker, materialet vil fragmentere hvis forsøkes fjernet. Folietykkelse TF 56 µm 83 µm Vinyl, hvit blank (WH) Driftstemperatur -40 C til +150 C -20 C til +80 C Herdetemperatur fra +4 C fra +5 C Lim Materialholdbarhet Akryl 2 år utendørs (mellomeuropeisk klima) Brukes som merking av bånd med merkeplate serie IT, Q-tags og AT/IMP merkeplater. lim, egnet for vanskelige overflater. Vinyl, sterk gul (YE) Brukes som merking av bånd med merkeplate serie IT og AT/IMP merkeplater. Etikett type Side Etiketter Selvlaminerende etiketter 400