5.1. Merkesystemer Produktvalg. Flytdiagram for etiketter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5.1. Merkesystemer Produktvalg. Flytdiagram for etiketter"

Transkript

1 Produktvalg Flytdiagram for etiketter Benytt vårt flytdiagram for å finne det best egnede etikett-materialet. Velg overflate som skal merkes (flat eller buet) og overflatens beskaffenhet (jevn eller ujevn). Avhengig av hva du krever av vårt merkesystem, vil du bli ledet gjennom flytdiagrammet. Vær oppmerksom på at vi har fargemerket den best egnede skrivertypen (termoskriver, matrise eller laser, etc.) i farger. Når du velger materiale, er den generelle regelen at en høy kvalitet selvsagt kan benyttes for mindre krevende spesifikasjoner (eksempelvis et materiale som tåler over 90 C kan selvsagt også benyttes for temperaturer under 90 C) Ønsker du mer informasjon, kontakt din lokale HellermannTyton distributør. Etiketter - Overflate jevn Temperatur Egenskaper Sertifiseringer Material-kode Page Side Opp til 90 C Over 90 C UL Over 90 C Forfalskningssikker KBA/UL Etiketter - Overflate ujevn Temperatur Egenskaper Sertifiseringer Material-kode Side Opp til 90 C Etiketter - Kabler/rør jevne Temperatur Egenskaper Sertifiseringer Material-kode Side Over 90 C Krympemerking - Kabler/rør ujevne Temperatur Egenskaper Sertifiseringer Material-kode Side Halogenfritt for skinne TLFX 406/408 Over 90 C Høy temperatur UL / CSA TULT TIPTAG PU 402/ Etikettmateriale for: TT Termoskriver Godkjenninger: 1. UL: Underwriter Laboratories 2. KBA: Tysk Motor/transport myndighet 3. CSA: Canadian Standards Authority 392

2 5.1 Limegenskaper for etiketter De store variasjonene i hvor og hvordan etiketter kan benyttes, krever et stort utvalg av materialer og limtyper. På denne siden vil vi gi et lite innblikk i basisegenskapene og forskjellene mellom de forskjellige limtypene vi leverer. For at du raskt og effektivt skal kunne velge rett produkt til ditt bruksområde, vil du finne de viktigste utvalgskriteriene i vårt flytdiagram. Umiddelbar og permanent liming I prinsippet er det to forskjellige stadier når etiketter festes til overflaten. Den umiddelbare limingen som oppstår direkte etter at etiketten er festet til overflaten og det endelige heft som er den permanente heftstatusen mellom etikett og overflate, som følge av bruksområde og herding av limet. Herding av lim er målt og definert i en testprosess (FINATFTM) og oppgitt i N/mm. Akrylat gummi Den umiddelbare limingen beskrives som evnen til å hefte rett etter at etiketten har blitt satt på overflaten, uten å presses ned. Den endelige eller permanente limingen er påvirket av faktorer som materialkvalitet, limbasis, herdetid, og med hvor stort press etiketten festes til overflaten. 48 timer Limbasis HellermannTyton benytter lim basert på akrylat eller syntetisk gummi. Akrylatlim tilhører familien av termoplastiske harpiks, og under normaltemperaturer gir disse en høy og varig heftevne. Når man ser på den endelige heftevnen til akrylatlimene, må det imidlertid nevnes at den gode heftevnen kun oppnås etter en viss herdeperiode. Dette er spesielt relevant for etikettmaterialer som skal benyttes i typeskilt. Eksempelvis må limet i materialtypene 1203 eller 951 herde på overflaten i minst 48 timer uten belastning før optimal heft er nådd. Liming: heftevnen mellom to materialer Liming kan i prinsippet beskrives som limets evne til å skape en enhet med overflaten på et materiale. Det viktigste kriteriet for optimal liming er kvaliteten på materialets overflate (etiketten) og krypeevnen i limet. Den kritiske faktoren er forholdet mellom overflaten som skal i kontakt med limet. Dersom man ser på en overflate i mikroskop, vil de fleste fortegne seg som et fjell-landskap, dvs. den effektive overflaten er mye større enn det som kan sees med det blotte øyet. Uansett hvor glatt og jevn en overflate kan se ut, er det alltid ujevnheter. Jo tynnere limet flyter inn i ujevnhetene, jo flere festepunkter kan det danne og jo bedre vil limet feste til overflaten. Et tykt limlag vil medvirke til at de ujevne områdene blir fylt bedre, men et tykkere limlag har negative effekter når etiketter blir påsatt maskinelt (f.eks. lekkasje av lim eller begrenset holdbarhetstid ved lagring). Syntetisk gummilim kjennetegnes i motsetning til Akrylatlim ved den umiddelbare høye heftevnen. Men syntetisk gummilim oppnår ikke den samme høye endelige heftevnen som acrylatlim. (se kurve) Spesielle blandinger av syntetisk gummi blir benyttet til fremstilling av selvklebende etiketter, for eksempel løsbare etiketter, som HellermannTyton materialtype 265 og

3 Overflatespenningens innflytelse på klebeevnen Overflatespenningen er en viktig faktor når man skal velge lim. Alle overflater har sin egen polaritet og overflatespenning. Overflatespenningen forårsakes av væskens tendens til å redusere sin overflate så mye som mulig, dvs. danne dråper. Når en overflate kommer i kontakt med lim er i tillegg til limblandingen, overflatekvaliteten (materiale, ujevnhet, fukt etc) dvs. overflatespenningen, en avgjørende faktor for limets heftevne. En grunnregel er at overflatespenningen i limet må være mindre enn overflatespenningen i materialet. Limet må dekke overflaten fullstendig og ikke danne dråper. Flate dråper Runde dråper ren metalloverflate polyethylen overflate Materialens kombinasjonn er avgjørende Et akrylbasert lim er polært og har derfor høy overflateenergi. Akryllim oppnår beste heft med materialer med polære substanser (f.eks. glass eller metall) med høy overflateenergi. Mer kritisk er applikasjoner der man benytter etiketter med akrylbasert lim på materialer med lav overflateenergi, f.eks. silikon, polyetylen og polypropylen. Overflateenergien på et akryllim kan reduseres i enkelte applikasjoner gjennom å tilføre forskjellige tilsetningsstoffer. Dog skal det nevnes at dette gir visse ulemper som f.eks. løst lim, kortere lagringstid etc. De lavere heftegenskapen på overflater med lav overflateenergi må tas hensyn til ved bruk. For optimal merking med akrylatbasert lim benytter HellermannTyton en godkjent blanding som er spesifisert mot de vnligst forekommende materialer innen industrien. I de fleste tilfeller er det mulig å garantere en god heft av etiketter. Ved grensetilfelle er det nødvendig å modifisere limets sammensetning. Vi veileder deg gjerne! 394 Overflateenergi for forskjellige materialer Materiale Overflatespenning [mn/m]* Polytetrafluoretylen (PTFE) 18 Silikon (Si) 24 Polyvinylfluorid (PVF) 25 Gummi (CR) 25 Polypropylen (PP) 29 Polyethylene (PE) 35 Polymethyl methacrylat, Acryl (PMMA) 36 Epoxy (EP) 36 Polyoxymethylene, Acetal (POM) 36 Polystene (PS) 38 Polyvinylklorid (PVC) 39 Vinylidenklorid (VC) 40 Polyester (PET) 41 Polyimid (PI) 41 Polyarylsulfon (PAS) 41 Fenolharpiks 42 Polyuretan (PUR) 43 Polyamid 6 (PA 6) 43 Polykarbonat (PC) 46 Bly (Pb) 450 Aluminium (Al) 840 Kopper (Cu) 1100 Krom (Cr) 2400 Jern (Fe) 2550 * De oppgitte verdier er uforbindtlige, og må betraktes som veilendende.

4 5.1 Brukertips for selvlaminerende etiketter Etiketter med beskyttelseslaminat har et hvitt eller farget skrivefelt. Man kan skrive for hånd med en spesiell merkepenn (se RiteOn og Helasign) eller benytte en matrise-, laser- eller termoskriver. (se Helatag) Avhengig av hva slags skriver som skal benyttes, har skrivefeltet en overflate som sikrer optimalt feste av skriften. Dette resulterer i holdbar, klar og skarp merking med tekst, grafikk eller strekkoder. HellermannTyton selvlaminerende etiketter har rundede hjørner. Dette sørger for at beskyttelseslaminatet fester enda bedre, og man unngår at laminatet løsner. Dette er spesielt viktig på kabler med små diametere og i krevende miljøer. Når man skal kalkulere minimum og maksimum diameter, benyttes følgende formel: Diameter = Laminatlengden Pi ( ) er konstanten 3,14. Helatag selvlaminerende etiketter. Minimum diameter: For å spare tid når man skal vikle lamineringsetiketter rundt kabelen, bør det være en grense på max. 2 viklinger. Beskyttelseslaminatets lengde regnes fra: Høyde H2 - høyde H Maksimum diameter: I dette tilfellet er kravet at etikettfeltet dekkes av beskyttelseslaminatet med kun EN vikling. Lengden på beskyttelseslaminatet regnes igjen fra formelen: H2 - H. Ved å benytte formelen "diameter" får man den omtrentlige minimum diameter: Ved å benytte formelen "diameter" får man den omtrentlige maksimum diameter, som er den doble verdien av minimum diameter: Diameter min = H2-H 2* Diameter max = H2 - H = 2*Diameter min Eksempel: TAG136LA4 (H = 19,05 mm; H2 = 67,70 mm): Eksempel: TAG136LA4 (H = 19,05 mm; H2 = 67,70 mm) Diameter min = 67,7-19,05 2*3,14 Diameter max = 67,7-19,05 3,14 = 2* Diameter min 395

5 Nyttig å vite om folie (fargebånd) til termoskrivere Folien til termoskrivere er hva blekk er til blekkskrivere og fargekassetter til laserskrivere: en helt nødvendig forbruksvare. Alle folier er ikke egnet for alle formål. Avhengig av hva behovet er (f.eks. gni- eller ripesikkert) hva slags materiale skal merkes (etiketter av papir, plast eller f.eks. krympeslange) må man velge den folien som er best egnet for formålet. Et annet viktig kriterie for folie til termoskrivere er den elektrostatiske oppladingen som kan skje i løpet av skriveprosessen. Noen folier blir statisk ladet mens skriveprosessen pågår. Dette kan over tid ødelegge et ESD-sensitivt skriverhode. Forklaring: Skriverhodet på termoskriveren er i fysisk kontakt med baksiden på folien og består kun av elektronikk og elementer som er følsomme for spenning. Folie for termoskrivere består vanligvis av tre lag: Fargen er stabil i romtemperatur men flyter under påvirkning av varme. For å produsere fargebånd blir polyesterbåndet belagt med en spesiell bakside og et fargelag blir deretter påført. Trykk- og heftegenskaper for de forskjellige materialene avhenger i hovedsak av den kjemiske sammensetningen i fargelaget. Det såkalte fargelaget avgjør foliens egenskaper. Det er to basis-typer folie for termoskrivere: Disse elementene og punktene på skriverhodet kan ødelegges hvis folien forårsaker statisk utladning. Dette resulterer vanligvis i at enkelte punkter slutter å virke. Når skriverhodet blir ødelagt blir ikke farge overført fra folien til materialet. Dette etterlater tomme felt der skrift skulle vært overført materialet og utskriftskvaliteten blir dårlig. Folie basert på harpiksvoks - god syntese Med denne kvaliteten, basert på harpiksvoks, oppnår man de gode utskriftskvalitetene, og harpiksinnholdet øker den mekaniske styrken. Skriften som blir produsert har høy motstand mot varme, løsemidler, slitasje og riping, og er av høy kvalitet. Kan bl.a. benyttes til strekkoder. Disse foliene er egnet for syntetiske materialer, og kan benyttes i de fleste applikasjoner for skriving i normaltemperatur. TT932DOUT TT822OUT8 Folie basert på harpiks - for ekstreme belastninger Fargelaget i disse foliene er basert på syntetisk harpiks, som er utviklet for industrielle applikasjoner under ekstreme forhold. Harpiks-basert folie garanterer maksimum lesbarhet, også på de mest krevende materialer. Avhengig av materiale kreves medium til høy temperatur ved utskrift, og lav utskriftshastighet. Til gjengjeld får man en utskriftskvalitet som har høy slitasjestyrke og utmerket motstand mot løsemidler og varme. TT822OUT TTRW TTDTHOUT 396

6 5.1 Nyttig å vite om termoskrivere Selv om termoskrivere fremdeles er en relativt ny teknologi, øker dette stadig på grunn av stor anvendelighet. Termoskrivere spiller en sentral rolle der hvor man ønsker å skrive variable data, også ved små volumer. Dette skyldes i hovedsak det faktum at termotransfer-utskrift er en ikke-mekanisk utskriftsprosess (non-impact printing NIP). Ulik andre tradisjonelle utskriftsprosesser, som offset, krever ikke NIP-prosessen en fast utskriftsblokk, og man kan derfor skrive ut forskjellige data med jevn kvalitet fra utskrift til utskrift. På grunn av den økende bruken av en- og to-dimensjonale strekkoder i logistikk og komponentmerking, er behovet for termoutskrifter stadig økende. Det samme gjelder også for serienummer-merking, inventarmerking, billetter av forskjellig slag, typeskilt, vin-etiketter etc etc. Den gode utskriftskvaliteten, høye hastigheten og muligheten for permanent utskrift på nær sagt ethvert materiale - dette er åpenbare fordeler sammenliknet med andre utskriftstyper. Den gode lesbarheten, og slitasjestyrken på utskriftene gjør at man kan benytte termoutskrifter i alle applikasjoner hvor resultatene fra laser- blekkeller matriseskrivere ikke gir tilfredsstillende resultat. " " hvor " " som ble I tillegg gjør den lineære retningen på etikettene eller krympeslangen det mulig å skrive ut ved behov. Dette er spesielt nyttig i produksjon av merker i serieproduksjon. Ved termotrykk er utskriftene avhengig av tre elementer: skriver, materiale (etiketter, krympeslange eller Tip-Tag og Shrink-Trak krympemerker) og skriverfolie. Fordelene: Høy kvalitet med en oppløsning på 8-12 punkter/mm (12 punkter/mm tilsvarer ca. 300 dpi) Utskrift av strekkoder i utmerket kvalitet, god optisk lesbarhet Høy utskriftshastighet mellom 30 mm/sek. og 150 mm/sek Mulig å skrive spesialgrafikk Problemfri og rask produksjon av egen-designede merker Stillegående og servicevennlige printere Utskriftene er UV-bestandige og permanente, har høy kvalitet og kontrast, og har god motstand mot mekanisk og kjemisk påvirkning 397

7 Produktvalg Utvalgshjelp størrelser 3-1 4,8-1,6 6-2 Optimal ytre diameter (3:1) TULT DS & TULT/TCGT Krympeslange - Kabeldiameter Optimal ytre diameter (2:1) TLFX & TLFX DS ,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 9,0 9,0 9,5 9,5 9,5 10,0 10,0 10,0 10,5 10,5 10,5 11,0 11,0 11,0 11,5 11,5 11,5 12,0 12,0 12,0 12,5 12,5 12,5 13,0 13,0 13,0 13,5 13,5 13,5 14,0 14,0 14,0 14,5 14,5 14,5 15,0 15,0 15,0 15,5 15,5 15,5 16,0 16,0 16,0 16,5 16,5 16,5 17,0 17,0 17,0 17,5 17,5 17,5 18,0 18,0 18,0 18,5 18,5 18,5 19,0 19,0 19,0 19,5 19,5 19,5 20,0 20,0 20,0 20,5 20,5 20,5 21,0 21,0 21,0 21,5 21,5 21,5 22,0 22,0 22,0 22,5 22,5 22,5 23,0 23,0 23,0 23,5 23,5 23,5 24,0 24,0 24,0 24,5 24,5 24,5 25,0 25,0 25,0 25,5 25,5 25,5 26,0 26,0 26,0 26,5 26,5 26,5 27,0 27,0 27,0 27,5 27,5 27,5 28,0 28,0 28,0 28,5 28,5 28,5 29,0 29,0 29,0 29,5 29,5 29,5 30,0 30,0 30,0 30,5 30,5 30,5 31,0 31,0 31,0 31,5 31,5 31,5 32,0 32,0 32,0 32,5 32,5 32,5 33,0 33,0 33,0 33,5 33,5 33,5 34,0 34,0 34,0 34,5 34,5 34,5 2,6-1,4 4,2-2,2 5,2-2,8 7,8-4,2 10,4-5, ,6-8,4 20,8-11,2 34,6-18,4 2,2-1,4 2,9-1,9 4,3-2,9 5,8-3,8 8,6-5,7 11,4-7,7 17,2-11,4 22,9-15,2 34,3-22,9

8 Produktvalg 5.1 Utvalgshjelp størrelser Selvlaminerende etiketter - kabeldiameter Optimal ytre diameter TAG51 TAG26 TAG36 TAG2 TAG22 TAG24 TAG23 TAG25 TAG9 TAG10 TAG1 TAG3 TAG6 TAG107 TAG38 TAG07 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 9,5 9,5 10,0 10,0 10,5 10,5 11,0 11,0 11,5 11,5 12,0 12,0 12,5 12,5 13,0 13,0 13,5 13,5 14,0 14,0 14,5 14,5 15,0 15,0 15,5 15,5 16,0 16,0 16,5 16,5 17,0 17,0 17,5 17,5 18,0 18,0 18,5 18,5 19,0 19,0 19,5 19,5 20,0 20,0 20,5 20,5 21,0 21,0 21,5 21,5 22,0 22,0 22,5 22,5 23,0 23,0 23,5 23,5 24,0 24,0 24,5 24,5 25,0 25,0 25,5 25,5 26,0 26,0 26,5 26,5 27,0 27,0 27,5 27,5 28,0 28,0 28,5 28,5 29,0 29,0 29,5 29,5 30,0 30,0 30,5 30,5 31,0 31,0 31,5 31,5 32,0 32,0 32,5 32,5 33,0 33,0 33,5 33,5 34,0 34,0 34,5 34,5 35,0 35,0 35,5 35,5 36,0 36,0 36,5 36,5 37,0 37,0 37,5 37,5 38,0 38,0 38,5 38,5 39,0 39,0 39,5 39,5 40,0 40,0 40,5 40,5 41,0 41,0 41,5 41,5 42,0 42,0 42,5 42,5 43,0 43,0 43,5 43,5 44,0 44,0 44,5 44,5 45,0 45,0 45,5 45,5 46,0 46,0 46,5 46,5 47,0 47,0 47,5 47,5 1,35-3 1, ,7 3,5-7,6 3,5-7,6 3,5-7,6 4,5-10 4,5-10 5,5-12,1 5,5-12,1 8,5-18, , , ,5 20,8-47,5 20,8-47,5 399

9 Materialinformasjon Materialoversikt etiketter Termotransfer Materiale Materialbeskrivelse Polyvinylflourid folie, transparent med hvit eller gul skriveflate. (WHCL/YECL) God motstandsdyktighet mot kjemikalerer og flammehemmende. Polyester, sølv (SR), manipuleringssikker (951A) og Polyester transparent (CL) som overlaminat (951B). Sett med 2 materialer. Polyester, sølvfarget (SR) aluminiumsbelagt. Temperaturbestandig. Polyester, hvit (WH) temperaturbestandig og høy klebeevne. Material applikasjon Mekaniske egenskaper Selvlaminerende kabelmerking for ekstremt forurensede områder. lim Passer for bilindustrien og for annen elektrisk industri, for manipuleringsutsatte steder. Spesiellt godt egnet for typemerking iht. normer fra Deutsche Kraftfahrtbuntesamt (KBA) Manipuleringssikker, små spor etterlates ved berøring. Merking for elektro- og elektronikk. merking av komponenter, type- og navneplater. lim, egnet for vanskelige overflater. Folietykkelse TF 25 µm 36 µm, 25 µm 55 µm 50 µm Driftstemperatur -40 C til +140 C -40 C til +150 C Herdetemperatur fra +10 C fra 0 C (etikett), fra +4 C (laminat) fra 0 C Lim Materialholdbarhet Akryl 5 år utendørs (mellomeuropeisk klima) 2 år utendørs (mellomeuropeisk klima) merking av komponenter, type- og navneplater. Etikett type Sertifisering Side Termotransfer Materiale Materialbeskrivelse Material applikasjon Mekaniske egenskaper Acetatfolie, hvit (WH) manipuleringssikker Generell merking, sikkerhetsapplikajsoner Manipuleringssikker, materialet vil fragmentere hvis forsøkes fjernet. Folietykkelse TF 56 µm 83 µm Vinyl, hvit blank (WH) Driftstemperatur -40 C til +150 C -20 C til +80 C Herdetemperatur fra +4 C fra +5 C Lim Materialholdbarhet Akryl 2 år utendørs (mellomeuropeisk klima) Brukes som merking av bånd med merkeplate serie IT, Q-tags og AT/IMP merkeplater. lim, egnet for vanskelige overflater. Vinyl, sterk gul (YE) Brukes som merking av bånd med merkeplate serie IT og AT/IMP merkeplater. Etikett type Side Etiketter Selvlaminerende etiketter 400

Merkesystemer. Utgivelse: januar 2014

Merkesystemer. Utgivelse: januar 2014 Merkesystemer 5 5.1 Utvalgshjelp for etiketter Teknisk informasjon Limegenskaper for merker 393 Effekt av overflatespenning og limegenskaper 394 Materialkombinasjonen er den avgjørende faktoren 394 Bruk

Detaljer

Merkesystemer. Utgivelse: januar 2014

Merkesystemer. Utgivelse: januar 2014 5 5.1 Utvalgshjelp for etiketter Produktvalg Etikettvalg flytskjema 226 Størrelseguide: Varmekrymp - kabel diametre 228 Størrelseguide: Forhåndstrykte merker - kabel diametre 229 Størrelseguide: Selvlaminerende

Detaljer

3M VHB. Industritape og lim. VHB tape. Alternativ. til skruer, nagler og sveising

3M VHB. Industritape og lim. VHB tape. Alternativ. til skruer, nagler og sveising 3M VHB Industritape og lim VHB tape Alternativ til skruer, nagler og sveising 30 år med stabil kvalitet 3M VHB tape ble funnet opp av 3M for over 30 år siden. Tapene har vist seg å ha en imponerende styrke

Detaljer

Veggtykkelse. TF21 Ekstra tynnvegget 2:1. Krympeforhold 3:1 2:1. Krympeforhold. Drifts - temperatur >135 C. Drifts - temperatur 135 C.

Veggtykkelse. TF21 Ekstra tynnvegget 2:1. Krympeforhold 3:1 2:1. Krympeforhold. Drifts - temperatur >135 C. Drifts - temperatur 135 C. 2.1 Isolasjon Teknisk Informasjon Benytt flytdiagrammet for å finne riktig krympeslange for ditt behov. Begynn ved START-merket. Avhengig av hva ditt behov er, ledes du gjennom diagram 1 til 4 mot det

Detaljer

Hvorfor velge etiketter fra PSI?

Hvorfor velge etiketter fra PSI? ETIKETTER TIL ALLE FORMÅL ETIKETTER TIL ALLE FORMÅL PSI er en av Skandinavias ledende produsenter av etiketter. Trykkeriene våre i Norge og Sverige følger alle kvalitetssikringsrutiner og miljøkrav

Detaljer

AKEPOX 2030. Teknisk merkeblad 1/5

AKEPOX 2030. Teknisk merkeblad 1/5 AKEPOX 2030 Teknisk merkeblad 1/5 Karakteristikk AKEPOX 2030 er et kremaktig, fyllstoffholdig, løsemiddelfritt to-komponentlim på epoksybasis med en modifisert polyaminherder. Produktet utmerker seg ved

Detaljer

Tekniske data for TZ-tape

Tekniske data for TZ-tape Tekniske data for TZ-tape P-touch etiketter er laget for å vare, hvor enn de brukes. Med Brother P-touch laminerte etiketter får du en profesjonell løsning på ditt merkebehov både på kontoret, i industrien

Detaljer

Krympeprodukter. Utgivelse: januar 2014

Krympeprodukter. Utgivelse: januar 2014 Krympeprodukter 2 2.1 Krympeslange Produkt valg Størrelsesoversikt 164 Oversikt krympeslange 166 Tynnvegget TCN20, 2:1, selvslukkende 168 TCN20 overekspandert, 3:1, selvsukkende 169 TL27, 2:1, halogenfri

Detaljer

Spiralschläuche und Flettet Kabelbündelhalter

Spiralschläuche und Flettet Kabelbündelhalter Spiralschläuche und Flettet Kabelbündelhalter kabelstrømpe HEGP Helagaine flettet kabelstrømpe Helagaine flettet kabelstrømpe HEGP gir en fleksibel beskyttelse, høy slitasjestyrke og monteres enkelt. Strømpen

Detaljer

3M Scotch-Weld EPX To-komponents konstruksjonslim og påføringspistol. Ideer og løsninger

3M Scotch-Weld EPX To-komponents konstruksjonslim og påføringspistol. Ideer og løsninger M Scotch-Weld EPX To-komponents konstruksjonslim og påføringspistol Ideer og løsninger Hva er et konstruksjonslim? M konstruksjonslim er vektbærende sammensetninger. Styrken til limte flater er ofte like

Detaljer

Merkesystemer. ShrinkTrak, TagPrint PRO 2.0 og TT420. Kostnadseffektivt og brukervennlig merkesystem

Merkesystemer. ShrinkTrak, TagPrint PRO 2.0 og TT420. Kostnadseffektivt og brukervennlig merkesystem ShrinkTrak, TagPrint PRO 2.0 og TT420 Kostnadseffektivt og brukervennlig merkesystem Spar tid og forbedre kvaliteten med HellermannTyton's printersystem. Integrering av markedsledende programvare, kostnadseffektive

Detaljer

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir Utskriftskvaliteten og påliteligheten av innrekksmekanismen til skriveren og tilleggsutstyret kan variere med typen og størrelsen på utskriftmaterialene du bruker. Dette kapitlet inneholder retningslinjer

Detaljer

Skjøtesett. LV-Kit Skjøtesett og Everskjøt 1KV 4X for Cu/Al kabel. Krympeprodukter

Skjøtesett. LV-Kit Skjøtesett og Everskjøt 1KV 4X for Cu/Al kabel. Krympeprodukter Skjøtesett LV-Kit Skjøtesett og Everskjøt 1KV 4X for Cu/Al kabel Skjøtesett LV-Kit inneholder de nødvendige deler for å gjøre en vanntett kobling. Et kit inneholder 4 innerhylser og en ytterhylse for beskyttelse.

Detaljer

Tape Stort og bredt spekter av tape og vulkmasse

Tape Stort og bredt spekter av tape og vulkmasse Tape Stort og bredt spekter av tape og vulkmasse 02/14 Tape - "Merketape", Nitto 201x En kvalitetstape med god hefteevne. Tapen leveres i mange ulike farger. Egner seg til elektrisk isolering, buntning,

Detaljer

Materialutvalg TORO merkemaskin

Materialutvalg TORO merkemaskin ST700 Series Premium Industrial Vinyl. For all industriell merking. 7 til 10 års varighet utendørs. (Standard lim). Folie bredde x 30 m 30 mm 60 mm 100 mm Clear TO10130030 TO10130060 TO10130100 White TO11030030

Detaljer

Merkemaskiner Brady Håndholdt 832 Bordmaskin 833 Tilbehør 835 Kabelmerker for BMP-71 837 Ledningsmerker for BMP-71 838 Krympestrømpe for BMP-71 839

Merkemaskiner Brady Håndholdt 832 Bordmaskin 833 Tilbehør 835 Kabelmerker for BMP-71 837 Ledningsmerker for BMP-71 838 Krympestrømpe for BMP-71 839 Merkemaskiner Brady Håndholdt 832 BMP-71 832 Bordmaskin 833 BP PR 300 Plus 833 BBP-31 834 Tilbehør 835 Fargebånd - BP PR300 Plus 835 Fargebånd - BBP-31 835 Fargebånd - BMP-71 836 Tilbehør - BMP-71 836

Detaljer

6.1. Automatiske buntesystemer. Autotool System 3080. Monteringsverktøy. Buntebånd, intet svinn, for dia. opp til 80mm

6.1. Automatiske buntesystemer. Autotool System 3080. Monteringsverktøy. Buntebånd, intet svinn, for dia. opp til 80mm Autotool System 3080 Buntebånd, intet svinn, for dia. opp til 80mm På grunn av industriens stadig stigende kvalitetskrav, stiger kravene til produksjonsstandardene. Full automatikk og nøyaktig bunting

Detaljer

Kabelbeskyttelse PVC Gjennomføringer 448 TPE Gjennomføringer 451 DX gjennomføringer 454 Gjennomføringslist 455 Bøyavlastere 456 Strekkavlastere 457

Kabelbeskyttelse PVC Gjennomføringer 448 TPE Gjennomføringer 451 DX gjennomføringer 454 Gjennomføringslist 455 Bøyavlastere 456 Strekkavlastere 457 Kabelbeskyttelse PVC Gjennomføringer 448 Perforerte PVC gjennomføringer 448 PVC membran gjennomføringer 450 Gjennomføring for flatkabel 450 TPE Gjennomføringer 451 Perforerte TPE gjennomføringer 451 TPE

Detaljer

Kabelbeskyttelse. Utgivelse: januar 2014

Kabelbeskyttelse. Utgivelse: januar 2014 Kabelbeskyttelse 3 3.1 Beskyttelsesslanger og spiralslanger Helawrap kabelbeskyttelse og tilbehør HWPP i polypropylen 168 HWClips 170 HWBase 170 HAT monteringsverktøy 171 Spiralslanger SBPE standard polyethylen

Detaljer

DataTuff Industrielle Ethernet Løsninger

DataTuff Industrielle Ethernet Løsninger DataTuff Industrielle Ethernet Løsninger Den beste løsningen for din industrielle Ethernet installasjon fra styreskap til maskin. Guide til hvordan du finner den optimale teknologien for dine behov. Vær

Detaljer

Komponent-, etikett og skiltmerking

Komponent-, etikett og skiltmerking Komponent-, etikett og skiltmerking Når man skal merke elektrokomponenter er det noen ting en må tenke på før man starter merkingen. Ihne Donsig-Vagmo 1. Hva slags miljø skal merket stå i? Varme Olje Smuss

Detaljer

SPESIALLIM FOR ARMAFLEX ULTIMA OG ARMAFLEX RAIL SD SOM MØTER DE HØYESTE INDUSTRIKRAV

SPESIALLIM FOR ARMAFLEX ULTIMA OG ARMAFLEX RAIL SD SOM MØTER DE HØYESTE INDUSTRIKRAV SPESIALLIM FOR ARMAFLEX ULTIMA OG ARMAFLEX RAIL SD SOM MØTER DE HØYESTE INDUSTRIKRAV Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 3 typer lim med blå farge som gir en pålitelig liming av Armaflex Ultima og Armaflex

Detaljer

For trykksaker som skal kunne tåle slik vann, fett, olje samt for trykksaker hvor dobbeltbretter og ekstrem styrke er påkrevet. Polyart er skrivbar.

For trykksaker som skal kunne tåle slik vann, fett, olje samt for trykksaker hvor dobbeltbretter og ekstrem styrke er påkrevet. Polyart er skrivbar. Polyart Polyart er et likesidig, mattbestrøket, syntetisk materiale av polyeten (HDPE). For trykksaker som skal kunne tåle slik vann, fett, olje samt for trykksaker hvor dobbeltbretter og ekstrem styrke

Detaljer

Mekanisk belastning av konstruksjonsmaterialer Typer av brudd. av Førstelektor Roar Andreassen Høgskolen i Narvik

Mekanisk belastning av konstruksjonsmaterialer Typer av brudd. av Førstelektor Roar Andreassen Høgskolen i Narvik Mekanisk belastning av konstruksjonsmaterialer Typer av brudd av Førstelektor Roar Andreassen Høgskolen i Narvik 1 KONSTRUKSJONSMATERIALENE Metaller Er oftest duktile = kan endre form uten å briste, dvs.

Detaljer

Optimal pleie av billakk!

Optimal pleie av billakk! Optimal pleie av billakk! 3D NanoProtect HYBRID TEKNOLOGI 3D NanoPolish HYBRID TEKNOLOGI TCnano Norge AS Bilpleie med nanoteknologiske produkter! De ferreste har inngående kjennskap til nanoteknologi,

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Teknisk faktablad StoPur BB 100 Dekorativt polyuretanbelegg for gulv

Teknisk faktablad StoPur BB 100 Dekorativt polyuretanbelegg for gulv Dekorativt polyuretanbelegg for gulv Egenskaper Funksjon Optisk Bruksområde Tekniske data Produktgruppe Dekorativ, elastisk, motstandsdyktig flate som tåler gangtrafikk og kjøring. Statisk rissoverbyggende.

Detaljer

For trykksaker som skal kunne tåle slik vann, fett, olje samt for trykksaker hvor dobbeltbretter og ekstrem styrke er påkrevet. Polyart er skrivbar.

For trykksaker som skal kunne tåle slik vann, fett, olje samt for trykksaker hvor dobbeltbretter og ekstrem styrke er påkrevet. Polyart er skrivbar. Polyart Polyart er et likesidig, mattbestrøket, syntetisk materiale av polyeten (HDPE). or trykksaker som skal kunne tåle slik vann, fett, olje samt for trykksaker hvor dobbeltbretter og ekstrem styrke

Detaljer

Merking: SOLVYKLER. Sprengtrykk. Arbeidstrykk. Lagervare eller mm mm mm bar bar mm kg/m m min. ordre

Merking: SOLVYKLER. Sprengtrykk. Arbeidstrykk. Lagervare eller mm mm mm bar bar mm kg/m m min. ordre SOLVYKLER Trykkslange for ester, ketoner og alkoholbaserte farger og en mengde kjemikalier. Brukes også som trykkluftslange, spesielt for lufttilførsel til malersprøyter og andre applikasjoner hvor det

Detaljer

Arma-Chek Silver - det forhåndsisolerte mantlingssystemet

Arma-Chek Silver - det forhåndsisolerte mantlingssystemet Arma-Chek Silver - det forhåndsisolerte mantlingssystemet Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) UV- og værbestandig Passende albuer og T-deler i metallisk look Lett installasjon og rengjøring Støvfritt Korrosjonsbestandig

Detaljer

H.R. Sandvold Rør og ventilasjon. Katalog for Avtrekksslanger

H.R. Sandvold Rør og ventilasjon. Katalog for Avtrekksslanger H.R. Sandvold Rør og ventilasjon Katalog for Avtrekksslanger Innhold Boflex... 3 Combiflex PU kuplinger... 4 Evaflex... 5 Flisoflex... 6 Lett Boflex... 7 Lettflex... 8 Master-Clip... 9 Osflex... 10 Puflex

Detaljer

CRISTALLIT-MULTI-flex Moderne og høytytende fleksibelt lim

CRISTALLIT-MULTI-flex Moderne og høytytende fleksibelt lim Rev. 00 Selskap med sertifisert kvalitetssikringssystem ISO 9001/2008 CRISTALLIT-MULTI-flex Moderne og høytytende fleksibelt lim Legging av naturstein Herder raskt Binder raskt vann i krystaller Fleksibelt

Detaljer

INNOVASJON - DESIGN - TESTING - PRODUKSJON - SIDEN 1924

INNOVASJON - DESIGN - TESTING - PRODUKSJON - SIDEN 1924 Gummigulv plater og duker INNOVASJON - DESIGN - TESTING - PRODUKSJON - SIDEN 1924 Rubberstyle AS - Finnestadsvingen 36, N-4029 Stavanger, Norway Tlf: +47 51 54 28 00/ 992 15 202 // Fax: +47 51 54 25 00

Detaljer

Merk deg det! DANYKO MERKING. HF Danyko tilbyr oppsett av skriver, generell visning av programvare samt service og oppfølging til deg som kunde.

Merk deg det! DANYKO MERKING. HF Danyko tilbyr oppsett av skriver, generell visning av programvare samt service og oppfølging til deg som kunde. MERKING DANYKO MERKING Merk deg det! HF Danyko tilbyr oppsett av skriver, generell visning av programvare samt service og oppfølging til deg som kunde. Vi kommer gjerne og tilbyr en løsning for dine behov.

Detaljer

Slanger. Sic-Offset. SynTag. Diverse spesialartikler. 300 gram. 600 gram. SynTag 146 gram 640 x 900 250 6500 84,1 983 210 120 my 13 536 10 438 9 446

Slanger. Sic-Offset. SynTag. Diverse spesialartikler. 300 gram. 600 gram. SynTag 146 gram 640 x 900 250 6500 84,1 983 210 120 my 13 536 10 438 9 446 Sic-Offset Stiv, matt PVC-folie for offset- og silketrykk. Se våre hjemmesider www.antalis.no, for trykkråd. Slanger Format Vekt Ark Tykkelse Artikkel Anmerkning Under kr. 4000 Over kr. 4000 Over kr. 12000

Detaljer

Fleksible kobberledere

Fleksible kobberledere Fleksible kobberledere Bestående av fleksible Kobberslisser Kobberfletter Silikon kobberledninger Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98

Detaljer

PTFE - polytetrafluoretylen

PTFE - polytetrafluoretylen ASTRUP AS Telefon: 00 Faks: E-post: plast@astrup.no www.astrup.no PTFE - polytetrafluoretylen PTFE (polytetrafluoretylen) er et termoplastisk materiale som kjennetegnes ved høy egenvekt, enestående kjemikaliebestandighet,

Detaljer

Slissede Kabelkanaler

Slissede Kabelkanaler Slissede Kabelkanaler Tilbehør - Verktøy - Merking VI SKAPER MERVERDI SLISSEDE KABELKANALER GF-DIN Halogenfri Slissed kabelkanal i Halogenfri utførelse. God kvalitet. Lokket sitter ikke for løst, eller

Detaljer

KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X. Drill & trekker

KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X. Drill & trekker KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X Drill & trekker 2 Ny børsteløs motor Den nye børsteløse motoren med stor diameter genererer høy kraft og effekt. En ny og avansert elektronisk kontroll sørger for stabil

Detaljer

MARK skruekompressor serie MSM N 2. med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN

MARK skruekompressor serie MSM N 2. med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN N 2 - NITROGEN MARK skruekompressor serie MSM N 2 med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN Leveringsmengde trykkluft fra 0,470 m 3 /min opptil 0,732 m 3 /min Leveringsmengde Nitrogen fra 0,240 m 3 /min opptil

Detaljer

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg.

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg. KVALITETSMANUAL JERN 100 Klasse 1 - Stålskrap maks- 150x50x50 cm, min. tykkelse 5 mm. - Stålskrap, sakset/klippet, maks. 50x60 cm min 5 mm godstykkelse. - Pressede baller av gammelt rent tynnjern maks.

Detaljer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivelse Tørrstoff pr volum. ISO 3233 Flammepunkt ISO 3679 Method 1 130 C. US EPA method 24 (testet)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivelse Tørrstoff pr volum. ISO 3233 Flammepunkt ISO 3679 Method 1 130 C. US EPA method 24 (testet) Approved 2904;2905 6 8743 ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent slipbar epoksy sparkel / filler. Det er et allsidig, fleksibelt, løsningsmiddelfritt produkt med høyt tørrstoffinnhold

Detaljer

Araldite 2000. Valgtabell Konstruksjonslim

Araldite 2000. Valgtabell Konstruksjonslim Araldite 2000 Valgtabell Konstruksjonslim Araldite 2000 Egenskaper og ytelser Tabellen nedenfor viser detaljerte egenskaper og ytelse for hvert enkelt produkt. Denne informasjonen ble funnet ved å følge

Detaljer

Den fleksible cellegummiisolasjonen med antimikrobiell beskyttelse.

Den fleksible cellegummiisolasjonen med antimikrobiell beskyttelse. Den fleksible cellegummiisolasjonen med antimikrobiell beskyttelse. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Pålitelig kondenskontroll Bidrar til bedre luft innendørs Sikker systemløsning Reduksjon av strukturstøy

Detaljer

LINDBERG & LUND A.S Performance polymers Structural composites

LINDBERG & LUND A.S Performance polymers Structural composites LINDBERG & LUND A.S Performance polymers Structural composites Varmt- til kaldtherdende epoksy system basert på Araldite ESR3/Herder ESH3 + ACC 399 ------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PERMANENTE MERKETUSJER TIL ALLE OVERFLATER

PERMANENTE MERKETUSJER TIL ALLE OVERFLATER SORTIMENT 2012 MERKETUSJER PERMANENTE MERKETUSJER TIL ALLE OVERFLATER Penol merketusjer har permanent, vannfast blekk og skriver på plast, papir, metall, tekstiler, stein, tre m.m. Alle tusjene er utstyrt

Detaljer

Motek Brannstopp gipsmørtel

Motek Brannstopp gipsmørtel Motek Brannstopp gipsmørtel Bruksområder: Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med kabelgater Tetting av åpninger Tetting av stålrør,

Detaljer

KJØLESKAP FOR MEDISINER OG BLOD SOM BRUKES PÅ SYKEHUS, LABORATORIER, LEGEKONTORER, ETC.

KJØLESKAP FOR MEDISINER OG BLOD SOM BRUKES PÅ SYKEHUS, LABORATORIER, LEGEKONTORER, ETC. KJØLESKAP FOR MEDISINER OG BLOD SOM BRUKES PÅ SYKEHUS, LABORATORIER, LEGEKONTORER, ETC. Skuffenhet: rustfritt stål lett å ta ut for å rengjøre skuffer kan monteres i forskjellige høyder. LR 63/3 skuffer

Detaljer

Beskyttelseshetter og plugger

Beskyttelseshetter og plugger Beskyttelseshetter og plugger Otto Olsen AS Otto Olsen ble etablert i 1886 og er et privat eid aksjeselskap som har nærmere 100 ansatte og omsetter for mer enn 250 millioner. Otto Olsen er primært en handelsbedrift

Detaljer

Kabelbeskyttelse 2015 DI VI SKAPER VER MER

Kabelbeskyttelse 2015 DI VI SKAPER VER MER Kabelbeskyttelse VI M SK ER A VE PE RD R I 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE KRYMPESTRØMPER 5 Pappboks: 6-0,5 mm 6 Pappboks: 18-2 mm 7 Pappboks: 24-6 mm 8 Industriell rull: 6,4-0,5 mm 9 Industriell rull: 25,4-2

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOLIE

MONTERINGSANVISNING FOLIE MONTERINGSANVISNING FOLIE Rengjøring Alle overflater skal betraktes som skitne og skal avfettes med løsningsmiddel før montering av folie. Anbefalt fremgangsmåte; 1. Ta godt med rensevæske på en klut og

Detaljer

NULLIFIRE S707-60 TEKNISK DATABLAD

NULLIFIRE S707-60 TEKNISK DATABLAD NULLIFIRE S70760 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB og IPE Side verdier og tykkelser, Side 5 Enkomponent Vannbasert Maling

Detaljer

Utendørs kobberkabel Mai 2004. Nexans Produktsortiment Kobberkabel

Utendørs kobberkabel Mai 2004. Nexans Produktsortiment Kobberkabel Utendørs kobberkabel Mai 2004 Nexans Produktsortiment Kobberkabel Utendørs kobberkabel 3 Leder. 3 Plaststoffer 3 Lederisolasjon. 3 Par/firer/gruppeoppbygging 3 Vann beskyttelse 4 Kappemateriale 4 Skjerming

Detaljer

Elektronikk. Sammenkoplingsteknologi. Elektronikk Knut Harald Nygaard 1

Elektronikk. Sammenkoplingsteknologi. Elektronikk Knut Harald Nygaard 1 Elektronikk Sammenkoplingsteknologi Elektronikk Knut Harald Nygaard 1 Sammenkoplingsteknologi Sammenkopling Kabler Trykte kretskort DAK-verktøy Produksjon Elektronikk Knut Harald Nygaard 2 Sammenkopling

Detaljer

Motek Brannstopp Gipsmørtel

Motek Brannstopp Gipsmørtel Brannstopp Brannstopp M.B.G. En raskt herdende gipsmørtel til branntetting av både rør, kabler, kabelbroer og ventilasjon Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler

Detaljer

Protective Coatings. Verner verdier innen vannkraft. Mikkel Sanner / Moderne overflatebehandling av vannkraftutstyr 12.01.2011

Protective Coatings. Verner verdier innen vannkraft. Mikkel Sanner / Moderne overflatebehandling av vannkraftutstyr 12.01.2011 Verner verdier innen vannkraft Tall og fakta Blant de 20 største malingsprodusentene i verden 40 fabrikker fordelt på alle verdensdeler 71 selskaper i 37 land 7 400 ansatte Hovedkontor i Sandefjord, Norge

Detaljer

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13 FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 1 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB, HEM og IPE Side verdier og tykkelser, IPE og Side 5 Enkomponent

Detaljer

4 KRYMPESLANGER OG ISOLASJONSMATERIELL

4 KRYMPESLANGER OG ISOLASJONSMATERIELL 4 KRYMPESLANGER OG ISOLASJONSMATERIELL UTILITY NETWORKS Krympeslanger og Isolasjonsmateriell Side 41 Krympeslange 1 kv Thermofit krympeslange Finnes i et stort utvalg av bestrålte, tverrbundne spesialmatrialer

Detaljer

Svingermontering. Montering av svingeren

Svingermontering. Montering av svingeren Svingermontering Dette dokumentet dekker installasjonen av alle 83/200kHz, 50/200kHz og HDI/Downscansvingere som benytter akterspeil/hekk for montering. Innvendig liming i skrog kan benyttes, men ikke

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Decor MF

Teknisk faktablad StoSilent Decor MF Organisk lydgjennomslippelig akustikkbelegg Karakteristikk Anvendelse innvendig på innvendige tak- og veggflater uten mekanisk belastning sprøytes i tak belagt med StoSilent Fleece og StoSilent Sil AP

Detaljer

Bolting i berg 7 9 oktober 2008. Stålkvalitet, Korrosjon, Overflatebehandling, og Produksjon

Bolting i berg 7 9 oktober 2008. Stålkvalitet, Korrosjon, Overflatebehandling, og Produksjon Bolting i berg 7 9 oktober 2008 Stålkvalitet, Korrosjon, Overflatebehandling, og Produksjon Det benyttes i dag flere materialkvaliteter innen bergsikring. Mest benyttet er kamstål som produseres etter

Detaljer

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1 Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert

Detaljer

Ta din sikkerhet personlig

Ta din sikkerhet personlig Ta din sikkerhet personlig 3M Peltor Hode og ansikt Peltor tilbyr en komplett linje verneprodukter som hjelmer, visirer, kombinasjoner og tilbehør for alle som utsettes for farlige omgivelser. Vårt mål

Detaljer

Overflatebehandling av aluminiumprofiler

Overflatebehandling av aluminiumprofiler Overflatebehandling av aluminiumprofiler Innhold Anodisering 2 3 Lakkering 4 Mekanisk/Kjemisk overflatebehandling 5 Annen overflatebehandling 6 Kontakter og Prøver 7 Aluminium har allerede i naturlig tilstand

Detaljer

Brannstopp ekspanderende fugemasse

Brannstopp ekspanderende fugemasse Brannstopp ekspanderende fugemasse CFS-IS En vann- og akrylbasert ekspanderende fugemasse til tetting av små og medium store kabel og rørgjennomføringer Bruksområder Branntetting av: Kabel, kabelbunter

Detaljer

Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett.

Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett. Innledning Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett. Historisk sett, har produsenter av skrivere

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Enclosure solutions for you. MultiFlex MultiK

Enclosure solutions for you. MultiFlex MultiK Enclosure solutions for you. MultiFlex MultiK Eldon MultiFlex lakkert stål gulvskap MultiFlex serien av gulvskap inneholder: MultiFlex C for Kombinasjon (Combination) som et skap med åpne sider. Bunn platen

Detaljer

B Å T P L E I E / B I L P L E I E

B Å T P L E I E / B I L P L E I E B Å T P L E I E / B I L P L E I E Optimal pleie og beskyttelse med produkter basert på hybrid, kjemisk nanoteknologi! Gelcoat Nanopolish 3D NanoProtect 3D NanoPolish TEAKRENS 7xM ANTGRA TEAKBESKYTTELSE

Detaljer

I denne brosjyren presenteres et utvalg av kapslinger i materialene polykarbonat og aluminium med følgende fordeler og ulemper: ! Ingen EMC-skjerming

I denne brosjyren presenteres et utvalg av kapslinger i materialene polykarbonat og aluminium med følgende fordeler og ulemper: ! Ingen EMC-skjerming FIBOX www.moeller.no Fibox kapslinger beskytter ditt utstyr og apparater i harde og krevende omgivelser. Over 1000 kapslinger og tilbehørsdeler er tilgengelige som standardprodukter. Moeller tilbyr standard

Detaljer

Temaer: Løsninger godkjent for brannte5ng Krav 8l dokumentasjon Montasjeanvisning Begrensninger/Forutsetninger/Muligheter

Temaer: Løsninger godkjent for brannte5ng Krav 8l dokumentasjon Montasjeanvisning Begrensninger/Forutsetninger/Muligheter Skriv Aktuelle inn løsninger tittel på Branntetting presentasjonen Morten Atle Killerud, Ameln Teknisk 5. september avdeling 2012 Firesafe AS Temaer: Løsninger godkjent for brannte5ng Krav 8l dokumentasjon

Detaljer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivelse Tørrstoff pr volum ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivelse Tørrstoff pr volum ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Approved 18820;18840;14100;14260 2 14100 epoxy ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent polyamin herdet epoksymaling. Det er et hurtigtørkende, slitesterk, tykkfilms produkt med høyt

Detaljer

Brukstemperatur: +5 / +40C +5 / +40C

Brukstemperatur: +5 / +40C +5 / +40C Bygg og sanitærsilikon Gir god vedheft til en rekke underlag uten bruk av primer Tilsatt mugg- og soppdreper Meget god UV- og værbestandighet Ikke korrosivt mot metall Høy elastisitet og fleksibilitet

Detaljer

BIS RapidStrut Festesystem

BIS RapidStrut Festesystem Festesystem BIS UltraProtect 000 overflatebehandling. Profilskinne DS 5 walraven.com - - Raskt og allsidig festesystem "Sette inn, skru 90 grader, skyv på plass og lås!" Sparer opp til 40% monteringstid!"

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

Motek Brannstopp Fugemasse

Motek Brannstopp Fugemasse Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120721 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120721 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1721 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. B0D 7/22 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1721 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.06.21 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 12.06.21

Detaljer

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13 FIRETEX FX0 1 (5) 2010 10 1 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB, HEM og IPE Side verdier og tykkelser, IPE og Side 5 Enkomponent

Detaljer

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N5/R03(0..07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR KOMFORT KABELMATTE SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR Komfort Matte sett inneholder ) Lavtbyggende

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

Installasjon. Knauf utvendig vegg med AQUAPANEL Technology Inside. Be certain, choose AQUAPANEL

Installasjon. Knauf utvendig vegg med AQUAPANEL Technology Inside. Be certain, choose AQUAPANEL Installasjon Knauf utvendig vegg med AQUAPANEL Technology Inside Be certain, choose AQUAPANEL AQUAPANEL SEMENTBASERT PLATE OUTDOOR DEN VÆRBESTANDIGE OG IKKE-BRENNBARE SEMENTBASERTE PLATEN FOR UTVENDIG

Detaljer

informasjon Dato Branntettingssystem Tetting med FireStop Sealant 3000 alt. FireStop 400 AA-032

informasjon Dato Branntettingssystem Tetting med FireStop Sealant 3000 alt. FireStop 400 AA-032 Erst. informasjon Dato Side Dokument nr 204-0-0 / FSI-O-68-4 Branntettingssystem FS-Flex D AA-02 Testet og godkjent for brannklasse EI60/EI20 Tetting med FireStop Sealant 000 alt. FireStop 400 BRUKSOMRÅDE

Detaljer

2015/16 GIGANT HJULKATALOG

2015/16 GIGANT HJULKATALOG 2015/16 GIGANT HJULKATALOG www.gigant.no MAKING BETTER WORKPLACES MAKING BETTER WORKPLACES I denne katalogen fi nner du hjul som er egnet for møbler, industri, offentlig miljø, sykehus m.m. Det er viktig

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

presenterer skriveredskaper for bokhandlere fra

presenterer skriveredskaper for bokhandlere fra presenterer skriveredskaper for bokhandlere fra KULEPENN SLIDER EDGE fine 152001 *4004675075635* 4004675075635 152002 *4004675075666* 4004675075666 Kulepenn med rubbet trekantet pennekropp for avslappende

Detaljer

SVELLEBÅND. MASTERSTOP Bentonittsvellebånd. MASTERSTOP SK selvklebende bentonittsvellebånd

SVELLEBÅND. MASTERSTOP Bentonittsvellebånd. MASTERSTOP SK selvklebende bentonittsvellebånd SVELLEBÅND MASTERSTOP Bentonittsvellebånd selvklebende bentonittsvellebånd Betongvegg stopper vannet stående vann Såle Godkjent av byggetilsynet Egnet til soner med vannutskifting Funksjonstestet MASTER

Detaljer

DET FLEKSIBLE ISOLASJONSSYSTEMET FOR PÅLITELIG KONDENSKONTROLL

DET FLEKSIBLE ISOLASJONSSYSTEMET FOR PÅLITELIG KONDENSKONTROLL DET FLEKSIBLE ISOLASJONSSYSTEMET FOR PÅLITELIG KONDENSKONTROLL Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Innebygd diffusjonsbrems reduserer faren for korrosjon under isolasjonen (CUI) Høyeste sikkerhet når installert

Detaljer

Papir som ikke kan brukes. Velge fortrykte skjemaer og brevhoder

Papir som ikke kan brukes. Velge fortrykte skjemaer og brevhoder Utskriftskvaliteten og driftssikkerheten når det gjelder papirmating kan variere etter hvilken type og størrelse du velger for utskriftsmateriale. I dette avsnittet finner du retningslinjer for hver type

Detaljer

ETTERLYSENDE LEDESYSTEMER

ETTERLYSENDE LEDESYSTEMER ETTERLYSENDE LEDESYSTEMER vår kompetanse vår kvalitet vårt design din trygghet INNHOLD Innledning 2-3 SENSASJONELL NYHET Som et resultat av mer enn 3 års forskning med unike brannegenskaper, i motsetning

Detaljer

Melbye Skandinavia Mikrorør

Melbye Skandinavia Mikrorør Melbye Skandinavia Mikrorør Rillet innside PLB HDPE-kabelrør Rørstørrelse Type El nr (mm) 8/ 4,4 Direkteforlagt 28 214 12 10/ 5,5 Direkteforlagt 28 214 15 16/10 Direkteforlagt 28 214 17 12/8 Direkteforlagt

Detaljer

S e l y s t p å l i v e t...

S e l y s t p å l i v e t... Se lyst på livet... innhold Forord 3 Visutec 4 evakueringsskilt 5 LLL Low Location Light system 6 etterlysende LeDeSYSTeMer evb etterlysende maling 7 vår kompetanse vår kvalitet vårt design rømningsplaner

Detaljer

MAPELASTIC BRUKSANVISNING. - for sikker vanntetting

MAPELASTIC BRUKSANVISNING. - for sikker vanntetting MAPELASTIC BRUKSANVISNING - for sikker vanntetting 2 Vannlekkasje? Mapelastic er en 100 % vanntett sementbasert membran som er enkel å påføre: På terrasser og balkonger På utvendig kjellermur I svømmebasseng

Detaljer

Kapslinger. www.jfknudtzen.no Side 551

Kapslinger. www.jfknudtzen.no Side 551 Kapslinger Polyester 552 polykom 552 polykom-ex 553 polytop-ex 554 Klippon POK 555 Elektronikkapslinger 556 Komponenthus for DIN skinne montasje 556 ABS 557 starcase 557 technocase 557 Aluminium 558 alunorm

Detaljer

Construction. Type N og Type R. 2-komponent epoksylim En del av Sikadur -Combiflex Systemet. Produkt Beskrivelse. Tester

Construction. Type N og Type R. 2-komponent epoksylim En del av Sikadur -Combiflex Systemet. Produkt Beskrivelse. Tester Produktdatablad Utgave 13/07/2007 Identifikasjonsnr.: 02 07 03 02 003 0 000001 Type N og Type R Sikadur -Combiflex Lim Type N og Type R 2-komponent epoksylim En del av Sikadur -Combiflex Systemet Construction

Detaljer

Frontruteliming av høy kvalitet

Frontruteliming av høy kvalitet Frontruteliming av høy kvalitet Hurtig, effektivt og sikkert 8291.indd 2 11.06.12 13:12 Teroson-produkter for ruteliming Frontruten er en veldig viktig del av karosseristrukturen. Ved kollisjon absorberer

Detaljer

Blackstop/Blackstop Condoma Blackstop Condoma komplett

Blackstop/Blackstop Condoma Blackstop Condoma komplett Blackstop/Blackstop Condoma Blackstop Condoma komplett Tekniske detaljer Hvordan virker det Blackstop kan betegnes som et selvinjiserende materiale. Gjennom en hydraulisk svelleprosess som penetrerer sprekker

Detaljer

KNOPER OG STIKK. Neville Olliffe Madeleine Rowles-Olliffe CAMPING KLATRING FISKE SEILING SPEIDERAKTIVITET

KNOPER OG STIKK. Neville Olliffe Madeleine Rowles-Olliffe CAMPING KLATRING FISKE SEILING SPEIDERAKTIVITET CAMPING KLATRING FISKE SEILING SPEIDERAKTIVITET KNOPER En trinnvis veiledning til knytting av den perfekte knuten til enhver anledning OG STIKK Neville Olliffe Madeleine Rowles-Olliffe W e l d o n O w

Detaljer

Sveising og andre sammenføyningsmetoder. Frey Publishing

Sveising og andre sammenføyningsmetoder. Frey Publishing Sveising og andre sammenføyningsmetoder Frey Publishing 1 Definisjon Sveising er en sammenføyningsmetode der delene sammenføyes under tilførsel av energi. Når det også tilføres et tilsettingsmateriale,

Detaljer

Behagelig inneluft med stil

Behagelig inneluft med stil Behagelig inneluft med stil Gjennomført svalhet En behagelig stabil og til enhver tid passe sval inneluft kan i dag ikke lenger betraktes som luksus. Et hensiktsmessig og fungerende luftkondisjoneringsanlegg

Detaljer