5.1. Merkesystemer Produktvalg. Flytdiagram for etiketter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5.1. Merkesystemer Produktvalg. Flytdiagram for etiketter"

Transkript

1 Produktvalg Flytdiagram for etiketter Benytt vårt flytdiagram for å finne det best egnede etikett-materialet. Velg overflate som skal merkes (flat eller buet) og overflatens beskaffenhet (jevn eller ujevn). Avhengig av hva du krever av vårt merkesystem, vil du bli ledet gjennom flytdiagrammet. Vær oppmerksom på at vi har fargemerket den best egnede skrivertypen (termoskriver, matrise eller laser, etc.) i farger. Når du velger materiale, er den generelle regelen at en høy kvalitet selvsagt kan benyttes for mindre krevende spesifikasjoner (eksempelvis et materiale som tåler over 90 C kan selvsagt også benyttes for temperaturer under 90 C) Ønsker du mer informasjon, kontakt din lokale HellermannTyton distributør. Etiketter - Overflate jevn Temperatur Egenskaper Sertifiseringer Material-kode Page Side Opp til 90 C Over 90 C UL Over 90 C Forfalskningssikker KBA/UL Etiketter - Overflate ujevn Temperatur Egenskaper Sertifiseringer Material-kode Side Opp til 90 C Etiketter - Kabler/rør jevne Temperatur Egenskaper Sertifiseringer Material-kode Side Over 90 C Krympemerking - Kabler/rør ujevne Temperatur Egenskaper Sertifiseringer Material-kode Side Halogenfritt for skinne TLFX 406/408 Over 90 C Høy temperatur UL / CSA TULT TIPTAG PU 402/ Etikettmateriale for: TT Termoskriver Godkjenninger: 1. UL: Underwriter Laboratories 2. KBA: Tysk Motor/transport myndighet 3. CSA: Canadian Standards Authority 392

2 5.1 Limegenskaper for etiketter De store variasjonene i hvor og hvordan etiketter kan benyttes, krever et stort utvalg av materialer og limtyper. På denne siden vil vi gi et lite innblikk i basisegenskapene og forskjellene mellom de forskjellige limtypene vi leverer. For at du raskt og effektivt skal kunne velge rett produkt til ditt bruksområde, vil du finne de viktigste utvalgskriteriene i vårt flytdiagram. Umiddelbar og permanent liming I prinsippet er det to forskjellige stadier når etiketter festes til overflaten. Den umiddelbare limingen som oppstår direkte etter at etiketten er festet til overflaten og det endelige heft som er den permanente heftstatusen mellom etikett og overflate, som følge av bruksområde og herding av limet. Herding av lim er målt og definert i en testprosess (FINATFTM) og oppgitt i N/mm. Akrylat gummi Den umiddelbare limingen beskrives som evnen til å hefte rett etter at etiketten har blitt satt på overflaten, uten å presses ned. Den endelige eller permanente limingen er påvirket av faktorer som materialkvalitet, limbasis, herdetid, og med hvor stort press etiketten festes til overflaten. 48 timer Limbasis HellermannTyton benytter lim basert på akrylat eller syntetisk gummi. Akrylatlim tilhører familien av termoplastiske harpiks, og under normaltemperaturer gir disse en høy og varig heftevne. Når man ser på den endelige heftevnen til akrylatlimene, må det imidlertid nevnes at den gode heftevnen kun oppnås etter en viss herdeperiode. Dette er spesielt relevant for etikettmaterialer som skal benyttes i typeskilt. Eksempelvis må limet i materialtypene 1203 eller 951 herde på overflaten i minst 48 timer uten belastning før optimal heft er nådd. Liming: heftevnen mellom to materialer Liming kan i prinsippet beskrives som limets evne til å skape en enhet med overflaten på et materiale. Det viktigste kriteriet for optimal liming er kvaliteten på materialets overflate (etiketten) og krypeevnen i limet. Den kritiske faktoren er forholdet mellom overflaten som skal i kontakt med limet. Dersom man ser på en overflate i mikroskop, vil de fleste fortegne seg som et fjell-landskap, dvs. den effektive overflaten er mye større enn det som kan sees med det blotte øyet. Uansett hvor glatt og jevn en overflate kan se ut, er det alltid ujevnheter. Jo tynnere limet flyter inn i ujevnhetene, jo flere festepunkter kan det danne og jo bedre vil limet feste til overflaten. Et tykt limlag vil medvirke til at de ujevne områdene blir fylt bedre, men et tykkere limlag har negative effekter når etiketter blir påsatt maskinelt (f.eks. lekkasje av lim eller begrenset holdbarhetstid ved lagring). Syntetisk gummilim kjennetegnes i motsetning til Akrylatlim ved den umiddelbare høye heftevnen. Men syntetisk gummilim oppnår ikke den samme høye endelige heftevnen som acrylatlim. (se kurve) Spesielle blandinger av syntetisk gummi blir benyttet til fremstilling av selvklebende etiketter, for eksempel løsbare etiketter, som HellermannTyton materialtype 265 og

3 Overflatespenningens innflytelse på klebeevnen Overflatespenningen er en viktig faktor når man skal velge lim. Alle overflater har sin egen polaritet og overflatespenning. Overflatespenningen forårsakes av væskens tendens til å redusere sin overflate så mye som mulig, dvs. danne dråper. Når en overflate kommer i kontakt med lim er i tillegg til limblandingen, overflatekvaliteten (materiale, ujevnhet, fukt etc) dvs. overflatespenningen, en avgjørende faktor for limets heftevne. En grunnregel er at overflatespenningen i limet må være mindre enn overflatespenningen i materialet. Limet må dekke overflaten fullstendig og ikke danne dråper. Flate dråper Runde dråper ren metalloverflate polyethylen overflate Materialens kombinasjonn er avgjørende Et akrylbasert lim er polært og har derfor høy overflateenergi. Akryllim oppnår beste heft med materialer med polære substanser (f.eks. glass eller metall) med høy overflateenergi. Mer kritisk er applikasjoner der man benytter etiketter med akrylbasert lim på materialer med lav overflateenergi, f.eks. silikon, polyetylen og polypropylen. Overflateenergien på et akryllim kan reduseres i enkelte applikasjoner gjennom å tilføre forskjellige tilsetningsstoffer. Dog skal det nevnes at dette gir visse ulemper som f.eks. løst lim, kortere lagringstid etc. De lavere heftegenskapen på overflater med lav overflateenergi må tas hensyn til ved bruk. For optimal merking med akrylatbasert lim benytter HellermannTyton en godkjent blanding som er spesifisert mot de vnligst forekommende materialer innen industrien. I de fleste tilfeller er det mulig å garantere en god heft av etiketter. Ved grensetilfelle er det nødvendig å modifisere limets sammensetning. Vi veileder deg gjerne! 394 Overflateenergi for forskjellige materialer Materiale Overflatespenning [mn/m]* Polytetrafluoretylen (PTFE) 18 Silikon (Si) 24 Polyvinylfluorid (PVF) 25 Gummi (CR) 25 Polypropylen (PP) 29 Polyethylene (PE) 35 Polymethyl methacrylat, Acryl (PMMA) 36 Epoxy (EP) 36 Polyoxymethylene, Acetal (POM) 36 Polystene (PS) 38 Polyvinylklorid (PVC) 39 Vinylidenklorid (VC) 40 Polyester (PET) 41 Polyimid (PI) 41 Polyarylsulfon (PAS) 41 Fenolharpiks 42 Polyuretan (PUR) 43 Polyamid 6 (PA 6) 43 Polykarbonat (PC) 46 Bly (Pb) 450 Aluminium (Al) 840 Kopper (Cu) 1100 Krom (Cr) 2400 Jern (Fe) 2550 * De oppgitte verdier er uforbindtlige, og må betraktes som veilendende.

4 5.1 Brukertips for selvlaminerende etiketter Etiketter med beskyttelseslaminat har et hvitt eller farget skrivefelt. Man kan skrive for hånd med en spesiell merkepenn (se RiteOn og Helasign) eller benytte en matrise-, laser- eller termoskriver. (se Helatag) Avhengig av hva slags skriver som skal benyttes, har skrivefeltet en overflate som sikrer optimalt feste av skriften. Dette resulterer i holdbar, klar og skarp merking med tekst, grafikk eller strekkoder. HellermannTyton selvlaminerende etiketter har rundede hjørner. Dette sørger for at beskyttelseslaminatet fester enda bedre, og man unngår at laminatet løsner. Dette er spesielt viktig på kabler med små diametere og i krevende miljøer. Når man skal kalkulere minimum og maksimum diameter, benyttes følgende formel: Diameter = Laminatlengden Pi ( ) er konstanten 3,14. Helatag selvlaminerende etiketter. Minimum diameter: For å spare tid når man skal vikle lamineringsetiketter rundt kabelen, bør det være en grense på max. 2 viklinger. Beskyttelseslaminatets lengde regnes fra: Høyde H2 - høyde H Maksimum diameter: I dette tilfellet er kravet at etikettfeltet dekkes av beskyttelseslaminatet med kun EN vikling. Lengden på beskyttelseslaminatet regnes igjen fra formelen: H2 - H. Ved å benytte formelen "diameter" får man den omtrentlige minimum diameter: Ved å benytte formelen "diameter" får man den omtrentlige maksimum diameter, som er den doble verdien av minimum diameter: Diameter min = H2-H 2* Diameter max = H2 - H = 2*Diameter min Eksempel: TAG136LA4 (H = 19,05 mm; H2 = 67,70 mm): Eksempel: TAG136LA4 (H = 19,05 mm; H2 = 67,70 mm) Diameter min = 67,7-19,05 2*3,14 Diameter max = 67,7-19,05 3,14 = 2* Diameter min 395

5 Nyttig å vite om folie (fargebånd) til termoskrivere Folien til termoskrivere er hva blekk er til blekkskrivere og fargekassetter til laserskrivere: en helt nødvendig forbruksvare. Alle folier er ikke egnet for alle formål. Avhengig av hva behovet er (f.eks. gni- eller ripesikkert) hva slags materiale skal merkes (etiketter av papir, plast eller f.eks. krympeslange) må man velge den folien som er best egnet for formålet. Et annet viktig kriterie for folie til termoskrivere er den elektrostatiske oppladingen som kan skje i løpet av skriveprosessen. Noen folier blir statisk ladet mens skriveprosessen pågår. Dette kan over tid ødelegge et ESD-sensitivt skriverhode. Forklaring: Skriverhodet på termoskriveren er i fysisk kontakt med baksiden på folien og består kun av elektronikk og elementer som er følsomme for spenning. Folie for termoskrivere består vanligvis av tre lag: Fargen er stabil i romtemperatur men flyter under påvirkning av varme. For å produsere fargebånd blir polyesterbåndet belagt med en spesiell bakside og et fargelag blir deretter påført. Trykk- og heftegenskaper for de forskjellige materialene avhenger i hovedsak av den kjemiske sammensetningen i fargelaget. Det såkalte fargelaget avgjør foliens egenskaper. Det er to basis-typer folie for termoskrivere: Disse elementene og punktene på skriverhodet kan ødelegges hvis folien forårsaker statisk utladning. Dette resulterer vanligvis i at enkelte punkter slutter å virke. Når skriverhodet blir ødelagt blir ikke farge overført fra folien til materialet. Dette etterlater tomme felt der skrift skulle vært overført materialet og utskriftskvaliteten blir dårlig. Folie basert på harpiksvoks - god syntese Med denne kvaliteten, basert på harpiksvoks, oppnår man de gode utskriftskvalitetene, og harpiksinnholdet øker den mekaniske styrken. Skriften som blir produsert har høy motstand mot varme, løsemidler, slitasje og riping, og er av høy kvalitet. Kan bl.a. benyttes til strekkoder. Disse foliene er egnet for syntetiske materialer, og kan benyttes i de fleste applikasjoner for skriving i normaltemperatur. TT932DOUT TT822OUT8 Folie basert på harpiks - for ekstreme belastninger Fargelaget i disse foliene er basert på syntetisk harpiks, som er utviklet for industrielle applikasjoner under ekstreme forhold. Harpiks-basert folie garanterer maksimum lesbarhet, også på de mest krevende materialer. Avhengig av materiale kreves medium til høy temperatur ved utskrift, og lav utskriftshastighet. Til gjengjeld får man en utskriftskvalitet som har høy slitasjestyrke og utmerket motstand mot løsemidler og varme. TT822OUT TTRW TTDTHOUT 396

6 5.1 Nyttig å vite om termoskrivere Selv om termoskrivere fremdeles er en relativt ny teknologi, øker dette stadig på grunn av stor anvendelighet. Termoskrivere spiller en sentral rolle der hvor man ønsker å skrive variable data, også ved små volumer. Dette skyldes i hovedsak det faktum at termotransfer-utskrift er en ikke-mekanisk utskriftsprosess (non-impact printing NIP). Ulik andre tradisjonelle utskriftsprosesser, som offset, krever ikke NIP-prosessen en fast utskriftsblokk, og man kan derfor skrive ut forskjellige data med jevn kvalitet fra utskrift til utskrift. På grunn av den økende bruken av en- og to-dimensjonale strekkoder i logistikk og komponentmerking, er behovet for termoutskrifter stadig økende. Det samme gjelder også for serienummer-merking, inventarmerking, billetter av forskjellig slag, typeskilt, vin-etiketter etc etc. Den gode utskriftskvaliteten, høye hastigheten og muligheten for permanent utskrift på nær sagt ethvert materiale - dette er åpenbare fordeler sammenliknet med andre utskriftstyper. Den gode lesbarheten, og slitasjestyrken på utskriftene gjør at man kan benytte termoutskrifter i alle applikasjoner hvor resultatene fra laser- blekkeller matriseskrivere ikke gir tilfredsstillende resultat. " " hvor " " som ble I tillegg gjør den lineære retningen på etikettene eller krympeslangen det mulig å skrive ut ved behov. Dette er spesielt nyttig i produksjon av merker i serieproduksjon. Ved termotrykk er utskriftene avhengig av tre elementer: skriver, materiale (etiketter, krympeslange eller Tip-Tag og Shrink-Trak krympemerker) og skriverfolie. Fordelene: Høy kvalitet med en oppløsning på 8-12 punkter/mm (12 punkter/mm tilsvarer ca. 300 dpi) Utskrift av strekkoder i utmerket kvalitet, god optisk lesbarhet Høy utskriftshastighet mellom 30 mm/sek. og 150 mm/sek Mulig å skrive spesialgrafikk Problemfri og rask produksjon av egen-designede merker Stillegående og servicevennlige printere Utskriftene er UV-bestandige og permanente, har høy kvalitet og kontrast, og har god motstand mot mekanisk og kjemisk påvirkning 397

7 Produktvalg Utvalgshjelp størrelser 3-1 4,8-1,6 6-2 Optimal ytre diameter (3:1) TULT DS & TULT/TCGT Krympeslange - Kabeldiameter Optimal ytre diameter (2:1) TLFX & TLFX DS ,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 9,0 9,0 9,5 9,5 9,5 10,0 10,0 10,0 10,5 10,5 10,5 11,0 11,0 11,0 11,5 11,5 11,5 12,0 12,0 12,0 12,5 12,5 12,5 13,0 13,0 13,0 13,5 13,5 13,5 14,0 14,0 14,0 14,5 14,5 14,5 15,0 15,0 15,0 15,5 15,5 15,5 16,0 16,0 16,0 16,5 16,5 16,5 17,0 17,0 17,0 17,5 17,5 17,5 18,0 18,0 18,0 18,5 18,5 18,5 19,0 19,0 19,0 19,5 19,5 19,5 20,0 20,0 20,0 20,5 20,5 20,5 21,0 21,0 21,0 21,5 21,5 21,5 22,0 22,0 22,0 22,5 22,5 22,5 23,0 23,0 23,0 23,5 23,5 23,5 24,0 24,0 24,0 24,5 24,5 24,5 25,0 25,0 25,0 25,5 25,5 25,5 26,0 26,0 26,0 26,5 26,5 26,5 27,0 27,0 27,0 27,5 27,5 27,5 28,0 28,0 28,0 28,5 28,5 28,5 29,0 29,0 29,0 29,5 29,5 29,5 30,0 30,0 30,0 30,5 30,5 30,5 31,0 31,0 31,0 31,5 31,5 31,5 32,0 32,0 32,0 32,5 32,5 32,5 33,0 33,0 33,0 33,5 33,5 33,5 34,0 34,0 34,0 34,5 34,5 34,5 2,6-1,4 4,2-2,2 5,2-2,8 7,8-4,2 10,4-5, ,6-8,4 20,8-11,2 34,6-18,4 2,2-1,4 2,9-1,9 4,3-2,9 5,8-3,8 8,6-5,7 11,4-7,7 17,2-11,4 22,9-15,2 34,3-22,9

8 Produktvalg 5.1 Utvalgshjelp størrelser Selvlaminerende etiketter - kabeldiameter Optimal ytre diameter TAG51 TAG26 TAG36 TAG2 TAG22 TAG24 TAG23 TAG25 TAG9 TAG10 TAG1 TAG3 TAG6 TAG107 TAG38 TAG07 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 9,5 9,5 10,0 10,0 10,5 10,5 11,0 11,0 11,5 11,5 12,0 12,0 12,5 12,5 13,0 13,0 13,5 13,5 14,0 14,0 14,5 14,5 15,0 15,0 15,5 15,5 16,0 16,0 16,5 16,5 17,0 17,0 17,5 17,5 18,0 18,0 18,5 18,5 19,0 19,0 19,5 19,5 20,0 20,0 20,5 20,5 21,0 21,0 21,5 21,5 22,0 22,0 22,5 22,5 23,0 23,0 23,5 23,5 24,0 24,0 24,5 24,5 25,0 25,0 25,5 25,5 26,0 26,0 26,5 26,5 27,0 27,0 27,5 27,5 28,0 28,0 28,5 28,5 29,0 29,0 29,5 29,5 30,0 30,0 30,5 30,5 31,0 31,0 31,5 31,5 32,0 32,0 32,5 32,5 33,0 33,0 33,5 33,5 34,0 34,0 34,5 34,5 35,0 35,0 35,5 35,5 36,0 36,0 36,5 36,5 37,0 37,0 37,5 37,5 38,0 38,0 38,5 38,5 39,0 39,0 39,5 39,5 40,0 40,0 40,5 40,5 41,0 41,0 41,5 41,5 42,0 42,0 42,5 42,5 43,0 43,0 43,5 43,5 44,0 44,0 44,5 44,5 45,0 45,0 45,5 45,5 46,0 46,0 46,5 46,5 47,0 47,0 47,5 47,5 1,35-3 1, ,7 3,5-7,6 3,5-7,6 3,5-7,6 4,5-10 4,5-10 5,5-12,1 5,5-12,1 8,5-18, , , ,5 20,8-47,5 20,8-47,5 399

9 Materialinformasjon Materialoversikt etiketter Termotransfer Materiale Materialbeskrivelse Polyvinylflourid folie, transparent med hvit eller gul skriveflate. (WHCL/YECL) God motstandsdyktighet mot kjemikalerer og flammehemmende. Polyester, sølv (SR), manipuleringssikker (951A) og Polyester transparent (CL) som overlaminat (951B). Sett med 2 materialer. Polyester, sølvfarget (SR) aluminiumsbelagt. Temperaturbestandig. Polyester, hvit (WH) temperaturbestandig og høy klebeevne. Material applikasjon Mekaniske egenskaper Selvlaminerende kabelmerking for ekstremt forurensede områder. lim Passer for bilindustrien og for annen elektrisk industri, for manipuleringsutsatte steder. Spesiellt godt egnet for typemerking iht. normer fra Deutsche Kraftfahrtbuntesamt (KBA) Manipuleringssikker, små spor etterlates ved berøring. Merking for elektro- og elektronikk. merking av komponenter, type- og navneplater. lim, egnet for vanskelige overflater. Folietykkelse TF 25 µm 36 µm, 25 µm 55 µm 50 µm Driftstemperatur -40 C til +140 C -40 C til +150 C Herdetemperatur fra +10 C fra 0 C (etikett), fra +4 C (laminat) fra 0 C Lim Materialholdbarhet Akryl 5 år utendørs (mellomeuropeisk klima) 2 år utendørs (mellomeuropeisk klima) merking av komponenter, type- og navneplater. Etikett type Sertifisering Side Termotransfer Materiale Materialbeskrivelse Material applikasjon Mekaniske egenskaper Acetatfolie, hvit (WH) manipuleringssikker Generell merking, sikkerhetsapplikajsoner Manipuleringssikker, materialet vil fragmentere hvis forsøkes fjernet. Folietykkelse TF 56 µm 83 µm Vinyl, hvit blank (WH) Driftstemperatur -40 C til +150 C -20 C til +80 C Herdetemperatur fra +4 C fra +5 C Lim Materialholdbarhet Akryl 2 år utendørs (mellomeuropeisk klima) Brukes som merking av bånd med merkeplate serie IT, Q-tags og AT/IMP merkeplater. lim, egnet for vanskelige overflater. Vinyl, sterk gul (YE) Brukes som merking av bånd med merkeplate serie IT og AT/IMP merkeplater. Etikett type Side Etiketter Selvlaminerende etiketter 400

Merkesystemer. Utgivelse: januar 2014

Merkesystemer. Utgivelse: januar 2014 Merkesystemer 5 5.1 Utvalgshjelp for etiketter Teknisk informasjon Limegenskaper for merker 393 Effekt av overflatespenning og limegenskaper 394 Materialkombinasjonen er den avgjørende faktoren 394 Bruk

Detaljer

Merkesystemer. Utgivelse: januar 2014

Merkesystemer. Utgivelse: januar 2014 5 5.1 Utvalgshjelp for etiketter Produktvalg Etikettvalg flytskjema 226 Størrelseguide: Varmekrymp - kabel diametre 228 Størrelseguide: Forhåndstrykte merker - kabel diametre 229 Størrelseguide: Selvlaminerende

Detaljer

Merkesystemer. 5.0 Teknisk Informasjon Kabel- og ledningsmerking Etiketter for kontrollpaneler

Merkesystemer. 5.0 Teknisk Informasjon Kabel- og ledningsmerking Etiketter for kontrollpaneler Merkesystemer 5 Inspirert av downsizing M-Boss-Compact gjør stålgravering til noe som kan fl yttes fra verkstedet til kontoret. Det innovative graveringssystemet jobber med trykk både fra over- og undersiden.

Detaljer

3M VHB. Industritape og lim. VHB tape. Alternativ. til skruer, nagler og sveising

3M VHB. Industritape og lim. VHB tape. Alternativ. til skruer, nagler og sveising 3M VHB Industritape og lim VHB tape Alternativ til skruer, nagler og sveising 30 år med stabil kvalitet 3M VHB tape ble funnet opp av 3M for over 30 år siden. Tapene har vist seg å ha en imponerende styrke

Detaljer

Veggtykkelse. TF21 Ekstra tynnvegget 2:1. Krympeforhold 3:1 2:1. Krympeforhold. Drifts - temperatur >135 C. Drifts - temperatur 135 C.

Veggtykkelse. TF21 Ekstra tynnvegget 2:1. Krympeforhold 3:1 2:1. Krympeforhold. Drifts - temperatur >135 C. Drifts - temperatur 135 C. 2.1 Isolasjon Teknisk Informasjon Benytt flytdiagrammet for å finne riktig krympeslange for ditt behov. Begynn ved START-merket. Avhengig av hva ditt behov er, ledes du gjennom diagram 1 til 4 mot det

Detaljer

AKEPOX 2030. Teknisk merkeblad 1/5

AKEPOX 2030. Teknisk merkeblad 1/5 AKEPOX 2030 Teknisk merkeblad 1/5 Karakteristikk AKEPOX 2030 er et kremaktig, fyllstoffholdig, løsemiddelfritt to-komponentlim på epoksybasis med en modifisert polyaminherder. Produktet utmerker seg ved

Detaljer

Hvorfor velge etiketter fra PSI?

Hvorfor velge etiketter fra PSI? ETIKETTER TIL ALLE FORMÅL ETIKETTER TIL ALLE FORMÅL PSI er en av Skandinavias ledende produsenter av etiketter. Trykkeriene våre i Norge og Sverige følger alle kvalitetssikringsrutiner og miljøkrav

Detaljer

Tekniske data for TZ-tape

Tekniske data for TZ-tape Tekniske data for TZ-tape P-touch etiketter er laget for å vare, hvor enn de brukes. Med Brother P-touch laminerte etiketter får du en profesjonell løsning på ditt merkebehov både på kontoret, i industrien

Detaljer

Krympeprodukter. Utgivelse: januar 2014

Krympeprodukter. Utgivelse: januar 2014 Krympeprodukter 2 2.1 Krympeslange Produkt valg Størrelsesoversikt 164 Oversikt krympeslange 166 Tynnvegget TCN20, 2:1, selvslukkende 168 TCN20 overekspandert, 3:1, selvsukkende 169 TL27, 2:1, halogenfri

Detaljer

Serie FlexTack. Innovative festeløsninger for runde og vinklede overflater

Serie FlexTack. Innovative festeløsninger for runde og vinklede overflater Serie FlexTack Innovative festeløsninger for runde og vinklede overflater FlexTack festesokler - for vinklede og runde applikasjoner FlexTack selvklebende sokler er ideelle for runde og også vinklede overfl

Detaljer

Spiralschläuche und Flettet Kabelbündelhalter

Spiralschläuche und Flettet Kabelbündelhalter Spiralschläuche und Flettet Kabelbündelhalter kabelstrømpe HEGP Helagaine flettet kabelstrømpe Helagaine flettet kabelstrømpe HEGP gir en fleksibel beskyttelse, høy slitasjestyrke og monteres enkelt. Strømpen

Detaljer

Teknisk data for TZe tape og HGe tape

Teknisk data for TZe tape og HGe tape Teknisk data for TZe tape og HGe tape P-touch etiketter er designet for å holde, uansett hvor du bruker dem. Enten du trenger en profesjonell merke løsning for kontor, industri eller hjemme, er Brother

Detaljer

3M Scotch-Weld EPX To-komponents konstruksjonslim og påføringspistol. Ideer og løsninger

3M Scotch-Weld EPX To-komponents konstruksjonslim og påføringspistol. Ideer og løsninger M Scotch-Weld EPX To-komponents konstruksjonslim og påføringspistol Ideer og løsninger Hva er et konstruksjonslim? M konstruksjonslim er vektbærende sammensetninger. Styrken til limte flater er ofte like

Detaljer

Styre- og kontrollkabler for krevende industrimiljøer

Styre- og kontrollkabler for krevende industrimiljøer INDUSTRIKABEL RHEYFLEX Styre- og kontrollkabler for krevende industrimiljøer Styre- og kontrollkabler for krevende industrimiljøer Elektrogrossisten, din nærmeste kabelleverandør Nexans tilbyr et meget

Detaljer

Skjøtesett. LV-Kit Skjøtesett og Everskjøt 1KV 4X for Cu/Al kabel. Krympeprodukter

Skjøtesett. LV-Kit Skjøtesett og Everskjøt 1KV 4X for Cu/Al kabel. Krympeprodukter Skjøtesett LV-Kit Skjøtesett og Everskjøt 1KV 4X for Cu/Al kabel Skjøtesett LV-Kit inneholder de nødvendige deler for å gjøre en vanntett kobling. Et kit inneholder 4 innerhylser og en ytterhylse for beskyttelse.

Detaljer

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir Utskriftskvaliteten og påliteligheten av innrekksmekanismen til skriveren og tilleggsutstyret kan variere med typen og størrelsen på utskriftmaterialene du bruker. Dette kapitlet inneholder retningslinjer

Detaljer

Tape Stort og bredt spekter av tape og vulkmasse

Tape Stort og bredt spekter av tape og vulkmasse Tape Stort og bredt spekter av tape og vulkmasse 02/14 Tape - "Merketape", Nitto 201x En kvalitetstape med god hefteevne. Tapen leveres i mange ulike farger. Egner seg til elektrisk isolering, buntning,

Detaljer

RELICON - Innovative støpeskjøter og Gel-teknologi

RELICON - Innovative støpeskjøter og Gel-teknologi RELICON - Innovative støpeskjøter og Gel-teknologi For pålitelige kabelskjøter Støpe-skjøt teknologi Rett kabelskjøt med konnektorer RELICON i-line Premium SF RELICON Premium kabelskjøter leveres med en

Detaljer

Merkesystemer. ShrinkTrak, TagPrint PRO 2.0 og TT420. Kostnadseffektivt og brukervennlig merkesystem

Merkesystemer. ShrinkTrak, TagPrint PRO 2.0 og TT420. Kostnadseffektivt og brukervennlig merkesystem ShrinkTrak, TagPrint PRO 2.0 og TT420 Kostnadseffektivt og brukervennlig merkesystem Spar tid og forbedre kvaliteten med HellermannTyton's printersystem. Integrering av markedsledende programvare, kostnadseffektive

Detaljer

Materialutvalg TORO merkemaskin

Materialutvalg TORO merkemaskin ST700 Series Premium Industrial Vinyl. For all industriell merking. 7 til 10 års varighet utendørs. (Standard lim). Folie bredde x 30 m 30 mm 60 mm 100 mm Clear TO10130030 TO10130060 TO10130100 White TO11030030

Detaljer

Klar krymp med sort korrosjonssikkert lim: SA47, SA47-LA, SA47-HT. Se at limet flyter ut og dekker alle utsatte deler

Klar krymp med sort korrosjonssikkert lim: SA47, SA47-LA, SA47-HT. Se at limet flyter ut og dekker alle utsatte deler Klar krymp med sort korrosjonssikkert lim: SA47, SA47-LA, SA47-HT Se at limet flyter ut og dekker alle utsatte deler Utmerket beskyttelse mot fukt og korrosjon De beste løsningene for industrien Våre krympeslanger

Detaljer

Krympeprodukter. Utgivelse: januar 2014

Krympeprodukter. Utgivelse: januar 2014 Krympeprodukter 2 2.1 Produkt valg Størrelsesoversikt 108 Oversikt krympeslange 110 Tynnvegget LVR, 2:1 PVC 112 TCN20, 2:1, selvslukkende 113 TCN20 overekspandert, 3:1, selvsukkende 114 ShrinKit 321 Basic

Detaljer

6.1. Automatiske buntesystemer. Autotool System 3080. Monteringsverktøy. Buntebånd, intet svinn, for dia. opp til 80mm

6.1. Automatiske buntesystemer. Autotool System 3080. Monteringsverktøy. Buntebånd, intet svinn, for dia. opp til 80mm Autotool System 3080 Buntebånd, intet svinn, for dia. opp til 80mm På grunn av industriens stadig stigende kvalitetskrav, stiger kravene til produksjonsstandardene. Full automatikk og nøyaktig bunting

Detaljer

Kabelbeskyttelse PVC Gjennomføringer 448 TPE Gjennomføringer 451 DX gjennomføringer 454 Gjennomføringslist 455 Bøyavlastere 456 Strekkavlastere 457

Kabelbeskyttelse PVC Gjennomføringer 448 TPE Gjennomføringer 451 DX gjennomføringer 454 Gjennomføringslist 455 Bøyavlastere 456 Strekkavlastere 457 Kabelbeskyttelse PVC Gjennomføringer 448 Perforerte PVC gjennomføringer 448 PVC membran gjennomføringer 450 Gjennomføring for flatkabel 450 TPE Gjennomføringer 451 Perforerte TPE gjennomføringer 451 TPE

Detaljer

Merketape. www.jfknudtzen.no Side 739

Merketape. www.jfknudtzen.no Side 739 Merketape Dymo - 3M 740 D1 kontortape 740 Dymo 3M, fleksibel nylon tape 741 Dymo 3M, permanent polyester tape 741 Dymo 3M, vinyl tape 742 Dymo 3M, selvlaminerende vinyl 742 Brother 743 Brother TZE 743

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Kabelbeskyttelse. Utgivelse: januar 2014

Kabelbeskyttelse. Utgivelse: januar 2014 Kabelbeskyttelse 3 3.1 Beskyttelsesslanger og spiralslanger Helawrap kabelbeskyttelse og tilbehør HWPP i polypropylen 168 HWClips 170 HWBase 170 HAT monteringsverktøy 171 Spiralslanger SBPE standard polyethylen

Detaljer

Kabelføringsmateriell

Kabelføringsmateriell Kabelføringsmateriell Bestående av Spiralslanger Slissede kanaler Fleksible kanaler Festemateriell Merking Verktøy Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no

Detaljer

Teknisk faktablad StoPur BB 100 Dekorativt polyuretanbelegg for gulv

Teknisk faktablad StoPur BB 100 Dekorativt polyuretanbelegg for gulv Dekorativt polyuretanbelegg for gulv Egenskaper Funksjon Optisk Bruksområde Tekniske data Produktgruppe Dekorativ, elastisk, motstandsdyktig flate som tåler gangtrafikk og kjøring. Statisk rissoverbyggende.

Detaljer

Araldite 2000. Valgtabell Konstruksjonslim

Araldite 2000. Valgtabell Konstruksjonslim Araldite 2000 Valgtabell Konstruksjonslim Araldite 2000 Egenskaper og ytelser Tabellen nedenfor viser detaljerte egenskaper og ytelse for hvert enkelt produkt. Denne informasjonen ble funnet ved å følge

Detaljer

H.R. Sandvold Rør og ventilasjon. Katalog for Avtrekksslanger

H.R. Sandvold Rør og ventilasjon. Katalog for Avtrekksslanger H.R. Sandvold Rør og ventilasjon Katalog for Avtrekksslanger Innhold Boflex... 3 Combiflex PU kuplinger... 4 Evaflex... 5 Flisoflex... 6 Lett Boflex... 7 Lettflex... 8 Master-Clip... 9 Osflex... 10 Puflex

Detaljer

Fleksible kobberledere

Fleksible kobberledere Fleksible kobberledere Bestående av fleksible Kobberslisser Kobberfletter Silikon kobberledninger Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98

Detaljer

Komponent-, etikett og skiltmerking

Komponent-, etikett og skiltmerking Komponent-, etikett og skiltmerking Når man skal merke elektrokomponenter er det noen ting en må tenke på før man starter merkingen. Ihne Donsig-Vagmo 1. Hva slags miljø skal merket stå i? Varme Olje Smuss

Detaljer

DataTuff Industrielle Ethernet Løsninger

DataTuff Industrielle Ethernet Løsninger DataTuff Industrielle Ethernet Løsninger Den beste løsningen for din industrielle Ethernet installasjon fra styreskap til maskin. Guide til hvordan du finner den optimale teknologien for dine behov. Vær

Detaljer

Merking: SOLVYKLER. Sprengtrykk. Arbeidstrykk. Lagervare eller mm mm mm bar bar mm kg/m m min. ordre

Merking: SOLVYKLER. Sprengtrykk. Arbeidstrykk. Lagervare eller mm mm mm bar bar mm kg/m m min. ordre SOLVYKLER Trykkslange for ester, ketoner og alkoholbaserte farger og en mengde kjemikalier. Brukes også som trykkluftslange, spesielt for lufttilførsel til malersprøyter og andre applikasjoner hvor det

Detaljer

Gjennomslagsfasthet Heftevne til stål (N/10mm) Heftevne til underlag (N/10mm) Elastisitet 220 % Driftstemperatur 105 C

Gjennomslagsfasthet Heftevne til stål (N/10mm) Heftevne til underlag (N/10mm) Elastisitet 220 % Driftstemperatur 105 C 4.4 Installasjonsteknikk Helatape HellermannTyton tilbyr et stort utvalg elektrotape i PVC og gummi for tetting, isolasjon og bunting av kabler og ledninger. PVC-basert tape benyttes i lavspenningsapplikasjoner,

Detaljer

MARK skruekompressor serie MSM N 2. med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN

MARK skruekompressor serie MSM N 2. med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN N 2 - NITROGEN MARK skruekompressor serie MSM N 2 med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN Leveringsmengde trykkluft fra 0,470 m 3 /min opptil 0,732 m 3 /min Leveringsmengde Nitrogen fra 0,240 m 3 /min opptil

Detaljer

For trykksaker som skal kunne tåle slik vann, fett, olje samt for trykksaker hvor dobbeltbretter og ekstrem styrke er påkrevet. Polyart er skrivbar.

For trykksaker som skal kunne tåle slik vann, fett, olje samt for trykksaker hvor dobbeltbretter og ekstrem styrke er påkrevet. Polyart er skrivbar. Polyart Polyart er et likesidig, mattbestrøket, syntetisk materiale av polyeten (HDPE). For trykksaker som skal kunne tåle slik vann, fett, olje samt for trykksaker hvor dobbeltbretter og ekstrem styrke

Detaljer

Spesielle buntebånd / strips for jernbaneindustrien

Spesielle buntebånd / strips for jernbaneindustrien Spesielle buntebånd / strips for jernbaneindustrien Pålitelighet og sikkerhet i skinnegående kjøretøy Som retningslinjer for brannsikkerhet i skinnegående kjøretøy gjelder europeisk EN 45545-2 standard

Detaljer

Arma-Chek Silver - det forhåndsisolerte mantlingssystemet

Arma-Chek Silver - det forhåndsisolerte mantlingssystemet Arma-Chek Silver - det forhåndsisolerte mantlingssystemet Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) UV- og værbestandig Passende albuer og T-deler i metallisk look Lett installasjon og rengjøring Støvfritt Korrosjonsbestandig

Detaljer

INNOVASJON - DESIGN - TESTING - PRODUKSJON - SIDEN 1924

INNOVASJON - DESIGN - TESTING - PRODUKSJON - SIDEN 1924 Gummigulv plater og duker INNOVASJON - DESIGN - TESTING - PRODUKSJON - SIDEN 1924 Rubberstyle AS - Finnestadsvingen 36, N-4029 Stavanger, Norway Tlf: +47 51 54 28 00/ 992 15 202 // Fax: +47 51 54 25 00

Detaljer

Merk deg det! DANYKO MERKING. HF Danyko tilbyr oppsett av skriver, generell visning av programvare samt service og oppfølging til deg som kunde.

Merk deg det! DANYKO MERKING. HF Danyko tilbyr oppsett av skriver, generell visning av programvare samt service og oppfølging til deg som kunde. MERKING DANYKO MERKING Merk deg det! HF Danyko tilbyr oppsett av skriver, generell visning av programvare samt service og oppfølging til deg som kunde. Vi kommer gjerne og tilbyr en løsning for dine behov.

Detaljer

Mekanisk belastning av konstruksjonsmaterialer Typer av brudd. av Førstelektor Roar Andreassen Høgskolen i Narvik

Mekanisk belastning av konstruksjonsmaterialer Typer av brudd. av Førstelektor Roar Andreassen Høgskolen i Narvik Mekanisk belastning av konstruksjonsmaterialer Typer av brudd av Førstelektor Roar Andreassen Høgskolen i Narvik 1 KONSTRUKSJONSMATERIALENE Metaller Er oftest duktile = kan endre form uten å briste, dvs.

Detaljer

Optimal pleie av billakk!

Optimal pleie av billakk! Optimal pleie av billakk! 3D NanoProtect HYBRID TEKNOLOGI 3D NanoPolish HYBRID TEKNOLOGI TCnano Norge AS Bilpleie med nanoteknologiske produkter! De ferreste har inngående kjennskap til nanoteknologi,

Detaljer

Den fleksible cellegummiisolasjonen med antimikrobiell beskyttelse.

Den fleksible cellegummiisolasjonen med antimikrobiell beskyttelse. Den fleksible cellegummiisolasjonen med antimikrobiell beskyttelse. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Pålitelig kondenskontroll Bidrar til bedre luft innendørs Sikker systemløsning Reduksjon av strukturstøy

Detaljer

For trykksaker som skal kunne tåle slik vann, fett, olje samt for trykksaker hvor dobbeltbretter og ekstrem styrke er påkrevet. Polyart er skrivbar.

For trykksaker som skal kunne tåle slik vann, fett, olje samt for trykksaker hvor dobbeltbretter og ekstrem styrke er påkrevet. Polyart er skrivbar. Polyart Polyart er et likesidig, mattbestrøket, syntetisk materiale av polyeten (HDPE). or trykksaker som skal kunne tåle slik vann, fett, olje samt for trykksaker hvor dobbeltbretter og ekstrem styrke

Detaljer

Merkemaskiner Brady Håndholdt 832 Bordmaskin 833 Tilbehør 835 Kabelmerker for BMP-71 837 Ledningsmerker for BMP-71 838 Krympestrømpe for BMP-71 839

Merkemaskiner Brady Håndholdt 832 Bordmaskin 833 Tilbehør 835 Kabelmerker for BMP-71 837 Ledningsmerker for BMP-71 838 Krympestrømpe for BMP-71 839 Merkemaskiner Brady Håndholdt 832 BMP-71 832 Bordmaskin 833 BP PR 300 Plus 833 BBP-31 834 Tilbehør 835 Fargebånd - BP PR300 Plus 835 Fargebånd - BBP-31 835 Fargebånd - BMP-71 836 Tilbehør - BMP-71 836

Detaljer

PTFE - polytetrafluoretylen

PTFE - polytetrafluoretylen ASTRUP AS Telefon: 00 Faks: E-post: plast@astrup.no www.astrup.no PTFE - polytetrafluoretylen PTFE (polytetrafluoretylen) er et termoplastisk materiale som kjennetegnes ved høy egenvekt, enestående kjemikaliebestandighet,

Detaljer

SPESIALLIM FOR ARMAFLEX ULTIMA OG ARMAFLEX RAIL SD SOM MØTER DE HØYESTE INDUSTRIKRAV

SPESIALLIM FOR ARMAFLEX ULTIMA OG ARMAFLEX RAIL SD SOM MØTER DE HØYESTE INDUSTRIKRAV SPESIALLIM FOR ARMAFLEX ULTIMA OG ARMAFLEX RAIL SD SOM MØTER DE HØYESTE INDUSTRIKRAV Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 3 typer lim med blå farge som gir en pålitelig liming av Armaflex Ultima og Armaflex

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Slanger. Sic-Offset. SynTag. Diverse spesialartikler. 300 gram. 600 gram. SynTag 146 gram 640 x 900 250 6500 84,1 983 210 120 my 13 536 10 438 9 446

Slanger. Sic-Offset. SynTag. Diverse spesialartikler. 300 gram. 600 gram. SynTag 146 gram 640 x 900 250 6500 84,1 983 210 120 my 13 536 10 438 9 446 Sic-Offset Stiv, matt PVC-folie for offset- og silketrykk. Se våre hjemmesider www.antalis.no, for trykkråd. Slanger Format Vekt Ark Tykkelse Artikkel Anmerkning Under kr. 4000 Over kr. 4000 Over kr. 12000

Detaljer

Overflatebehandling av aluminiumprofiler

Overflatebehandling av aluminiumprofiler Overflatebehandling av aluminiumprofiler Innhold Anodisering 2 3 Lakkering 4 Mekanisk/Kjemisk overflatebehandling 5 Annen overflatebehandling 6 Kontakter og Prøver 7 Aluminium har allerede i naturlig tilstand

Detaljer

KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X. Drill & trekker

KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X. Drill & trekker KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X Drill & trekker 2 Ny børsteløs motor Den nye børsteløse motoren med stor diameter genererer høy kraft og effekt. En ny og avansert elektronisk kontroll sørger for stabil

Detaljer

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg.

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg. KVALITETSMANUAL JERN 100 Klasse 1 - Stålskrap maks- 150x50x50 cm, min. tykkelse 5 mm. - Stålskrap, sakset/klippet, maks. 50x60 cm min 5 mm godstykkelse. - Pressede baller av gammelt rent tynnjern maks.

Detaljer

PERMANENTE MERKETUSJER TIL ALLE OVERFLATER

PERMANENTE MERKETUSJER TIL ALLE OVERFLATER SORTIMENT 2012 MERKETUSJER PERMANENTE MERKETUSJER TIL ALLE OVERFLATER Penol merketusjer har permanent, vannfast blekk og skriver på plast, papir, metall, tekstiler, stein, tre m.m. Alle tusjene er utstyrt

Detaljer

For trykksaker som skal kunne tåle slik vann, fett, olje samt for trykksaker hvor dobbeltbretter og ekstrem styrke er påkrevet. Polyart er skrivbar.

For trykksaker som skal kunne tåle slik vann, fett, olje samt for trykksaker hvor dobbeltbretter og ekstrem styrke er påkrevet. Polyart er skrivbar. Polyart Polyart er et likesidig, mattbestrøket, syntetisk materiale av polyeten (HDPE). For trykksaker som skal kunne tåle slik vann, fett, olje samt for trykksaker hvor dobbeltbretter og ekstrem styrke

Detaljer

LINDBERG & LUND A.S Performance polymers Structural composites

LINDBERG & LUND A.S Performance polymers Structural composites LINDBERG & LUND A.S Performance polymers Structural composites Varmt- til kaldtherdende epoksy system basert på Araldite ESR3/Herder ESH3 + ACC 399 ------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivelse Tørrstoff pr volum. ISO 3233 Flammepunkt ISO 3679 Method 1 130 C. US EPA method 24 (testet)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivelse Tørrstoff pr volum. ISO 3233 Flammepunkt ISO 3679 Method 1 130 C. US EPA method 24 (testet) Approved 2904;2905 6 8743 ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent slipbar epoksy sparkel / filler. Det er et allsidig, fleksibelt, løsningsmiddelfritt produkt med høyt tørrstoffinnhold

Detaljer

KJØLESKAP FOR MEDISINER OG BLOD SOM BRUKES PÅ SYKEHUS, LABORATORIER, LEGEKONTORER, ETC.

KJØLESKAP FOR MEDISINER OG BLOD SOM BRUKES PÅ SYKEHUS, LABORATORIER, LEGEKONTORER, ETC. KJØLESKAP FOR MEDISINER OG BLOD SOM BRUKES PÅ SYKEHUS, LABORATORIER, LEGEKONTORER, ETC. Skuffenhet: rustfritt stål lett å ta ut for å rengjøre skuffer kan monteres i forskjellige høyder. LR 63/3 skuffer

Detaljer

Slissede Kabelkanaler

Slissede Kabelkanaler Slissede Kabelkanaler Tilbehør - Verktøy - Merking VI SKAPER MERVERDI SLISSEDE KABELKANALER GF-DIN Halogenfri Slissed kabelkanal i Halogenfri utførelse. God kvalitet. Lokket sitter ikke for løst, eller

Detaljer

CRISTALLIT-MULTI-flex Moderne og høytytende fleksibelt lim

CRISTALLIT-MULTI-flex Moderne og høytytende fleksibelt lim Rev. 00 Selskap med sertifisert kvalitetssikringssystem ISO 9001/2008 CRISTALLIT-MULTI-flex Moderne og høytytende fleksibelt lim Legging av naturstein Herder raskt Binder raskt vann i krystaller Fleksibelt

Detaljer

Introduksjon. Effektiv levering og installasjon. Elladur er en banebrytende produktlinje fra EpoxyGrossisten, produsert av Resin Surfaces Ltd.

Introduksjon. Effektiv levering og installasjon. Elladur er en banebrytende produktlinje fra EpoxyGrossisten, produsert av Resin Surfaces Ltd. Introduksjon Elladur er en banebrytende produktlinje fra EpoxyGrossisten, produsert av Resin Surfaces Ltd. Kjemikere og produktutviklere har tatt det beste av polyaspartic teknologien til det neste nivået,

Detaljer

Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et

Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et 1 1 2 3 Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et rør. Fleksible rør er vanlig og blir vanligvis

Detaljer

Ta din sikkerhet personlig

Ta din sikkerhet personlig Ta din sikkerhet personlig 3M Peltor Hode og ansikt Peltor tilbyr en komplett linje verneprodukter som hjelmer, visirer, kombinasjoner og tilbehør for alle som utsettes for farlige omgivelser. Vårt mål

Detaljer

ORYX Collar WR PRODUKTBESKRIVELSE

ORYX Collar WR PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Collar WR MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Collar WR er strimler til opprettelse av brannsikre gjennomganger i vegger og gulv. ORYX Collar WR-strimlene

Detaljer

Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag

Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. 5 Bakgrunn Fleksible rør er

Detaljer

Datablad etterlysende produkter

Datablad etterlysende produkter Datablad etterlysende produkter Våre etterlysende aluminiumsprodukter blir nå dobbelt så god som før. Vår nye produksjonslinje er nå klar for oppstart fra desember 2011. Vår kvalitet har frem til nå vært

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE AVSNITT D. Plastartikler. Håndtak Kulehåndtak Justerbar fot. Nagler Snip & Snap. Slangeklemmer Rørfeste Propper ELRA AS

INNHOLDSFORTEGNELSE AVSNITT D. Plastartikler. Håndtak Kulehåndtak Justerbar fot. Nagler Snip & Snap. Slangeklemmer Rørfeste Propper ELRA AS INNHOLSFORTEGNELSE AVSNITT Plastartikler Feste / låseklips Isolasjonsmansjetter Glidelagre 2-5 Håndtak Kulehåndtak Justerbar fot 6-7 Nagler Snip & Snap Slangeklemmer Rørfeste Propper 8-11 12-17 Ventilasjonsdeksler

Detaljer

Bolting i berg 7 9 oktober 2008. Stålkvalitet, Korrosjon, Overflatebehandling, og Produksjon

Bolting i berg 7 9 oktober 2008. Stålkvalitet, Korrosjon, Overflatebehandling, og Produksjon Bolting i berg 7 9 oktober 2008 Stålkvalitet, Korrosjon, Overflatebehandling, og Produksjon Det benyttes i dag flere materialkvaliteter innen bergsikring. Mest benyttet er kamstål som produseres etter

Detaljer

P28416NO05. Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag.

P28416NO05. Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. P28416NO05 1 5 30 35 Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. Bakgrunn Fleksible rør er vanlig og blir vanligvis fremstilt av

Detaljer

Liming av skifer og nat urs tein

Liming av skifer og nat urs tein Weber - juni 2016. Løsninger våtrom Liming av skifer og nat urs tein Bruksområder Terrasser og balkonger Trapper Gulv Fasade Weber har god og bred erfaring med å levere produkter til liming og fuging av

Detaljer

Beskyttelseshetter og plugger

Beskyttelseshetter og plugger Beskyttelseshetter og plugger Otto Olsen AS Otto Olsen ble etablert i 1886 og er et privat eid aksjeselskap som har nærmere 100 ansatte og omsetter for mer enn 250 millioner. Otto Olsen er primært en handelsbedrift

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOLIE

MONTERINGSANVISNING FOLIE MONTERINGSANVISNING FOLIE Rengjøring Alle overflater skal betraktes som skitne og skal avfettes med løsningsmiddel før montering av folie. Anbefalt fremgangsmåte; 1. Ta godt med rensevæske på en klut og

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

SurePress L-6034VW digital etikettskriver KONSEKVENTE FARGER. ENESTÅENDE UTFØRELSE.

SurePress L-6034VW digital etikettskriver KONSEKVENTE FARGER. ENESTÅENDE UTFØRELSE. SurePress L-6034VW digital etikettskriver KONSEKVENTE FARGER. ENESTÅENDE UTFØRELSE. SKAP NYE FORRETNINGSMULIGHETER SurePress L-6034 digital etikettskriver med blekkskriverteknologi produserer små opplag

Detaljer

4 KRYMPESLANGER OG ISOLASJONSMATERIELL

4 KRYMPESLANGER OG ISOLASJONSMATERIELL 4 KRYMPESLANGER OG ISOLASJONSMATERIELL UTILITY NETWORKS Krympeslanger og Isolasjonsmateriell Side 41 Krympeslange 1 kv Thermofit krympeslange Finnes i et stort utvalg av bestrålte, tverrbundne spesialmatrialer

Detaljer

Motek Brannstopp gipsmørtel

Motek Brannstopp gipsmørtel Motek Brannstopp gipsmørtel Bruksområder: Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med kabelgater Tetting av åpninger Tetting av stålrør,

Detaljer

Brukstemperatur: +5 / +40C +5 / +40C

Brukstemperatur: +5 / +40C +5 / +40C Bygg og sanitærsilikon Gir god vedheft til en rekke underlag uten bruk av primer Tilsatt mugg- og soppdreper Meget god UV- og værbestandighet Ikke korrosivt mot metall Høy elastisitet og fleksibilitet

Detaljer

B Å T P L E I E / B I L P L E I E

B Å T P L E I E / B I L P L E I E B Å T P L E I E / B I L P L E I E Optimal pleie og beskyttelse med produkter basert på hybrid, kjemisk nanoteknologi! Gelcoat Nanopolish 3D NanoProtect 3D NanoPolish TEAKRENS 7xM ANTGRA TEAKBESKYTTELSE

Detaljer

RØROPPLAGRING SOM GIR RASK MONTASJE OG KONDENSKONTROLL SAMMEN MED AF/ARMAFLEX

RØROPPLAGRING SOM GIR RASK MONTASJE OG KONDENSKONTROLL SAMMEN MED AF/ARMAFLEX RØROPPLAGRING SOM GIR RASK MONTASJE OG KONDENSKONTROLL SAMMEN MED AF/ARMAFLEX Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Sammen med AF/Armaflex Euroklasse B/BL-s3,d0 og høy diffusjonsmostand (μ 10.000) Høy mekanisk

Detaljer

Effektivt og robust kjemisk anker med lang levetid og rask herding, selv under vann

Effektivt og robust kjemisk anker med lang levetid og rask herding, selv under vann PODUKTINFOMASJON side 1 av 5 To-komponent kjemisk anker basert på vinylesterharpiks Kan brukes på våte overflater, også under vann Herder raskt og blir sterkere enn underlaget Herder uten å krympe eller

Detaljer

4.4. Installasjonsutstyr. Elektrotape

4.4. Installasjonsutstyr. Elektrotape HelaTape HellermannTyton tilbyr et stort utvalg elektrotape i PVC og gummi for tetting, isolasjon og bunting av kabler og ledninger. PVC-basert tape benyttes i lavspenningsapplikasjoner, og leveres i mange

Detaljer

1.5. Buntebånd og festesokler. Buntebånd med festeelementer. Festebånd for kanter, 1 del

1.5. Buntebånd og festesokler. Buntebånd med festeelementer. Festebånd for kanter, 1 del 1.5 bånd og festesokler bånd med festeelementer Festebånd for kanter, 1 del EdgeClip-Familie bånd med kantfeste. Velegnet for jobber der en ikke har mulighet feste i hull eller hvor temperatur umuligjør

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Raynor Innovation Serie TM ISOLERTE LEDDPORTER AV

Raynor Innovation Serie TM ISOLERTE LEDDPORTER AV Raynor Innovation Serie TM ISOLERTE LEDDPORTER AV STÅL S T Å L I S O L A S J O N S T Å L STANDARD 3-LAGS KONSTRUKSJON Relante Millcreek og Edgewater i Hvit. 3-LAGS KONSTRUKSJON STANDARD S T Å L I S O L

Detaljer

1 kv Kabelutstyr. Skjøter, endeavslutninger og tilbehør

1 kv Kabelutstyr. Skjøter, endeavslutninger og tilbehør 1 kv Kabelutstyr Skjøter, endeavslutninger og tilbehør SKJØTER MUANA-NE 3/4 og 5-leder For PEX og PVC isolert kabel. Antall faser: 4. For Al og Cu leder. For dobbelisolert uskjermet kabel type TFXP eller

Detaljer

2015/16 GIGANT HJULKATALOG

2015/16 GIGANT HJULKATALOG 2015/16 GIGANT HJULKATALOG www.gigant.no MAKING BETTER WORKPLACES MAKING BETTER WORKPLACES I denne katalogen fi nner du hjul som er egnet for møbler, industri, offentlig miljø, sykehus m.m. Det er viktig

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Decor MF

Teknisk faktablad StoSilent Decor MF Organisk lydgjennomslippelig akustikkbelegg Karakteristikk Anvendelse innvendig på innvendige tak- og veggflater uten mekanisk belastning sprøytes i tak belagt med StoSilent Fleece og StoSilent Sil AP

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Tekniskhåndbok. Hilti byggskum CF 125 5W50. Monteringsanvisning. Egenskaper: Produkt tips:

Tekniskhåndbok. Hilti byggskum CF 125 5W50. Monteringsanvisning. Egenskaper: Produkt tips: Hilti byggskum CF 125 5W50 Rist boksen og skru pistolen på boksen Fukt overflatene før påføring Hvis man skal bygge skummet lagvis for fylling av store sprekker/hulrom, anbefales å fukte skummet mellom

Detaljer

Limguiden. Sjekk våre supre tabeller i denne brosjyren

Limguiden. Sjekk våre supre tabeller i denne brosjyren Limguiden Lindberg & Lund AS er en ledende leverandør av kjemikalier, lim og smøremidler til industrien. I sortimentet finnes det blant annet mange typer lim som kan løse de fleste utfordringer. Produktene

Detaljer

SPISS. Hvor sterk er «duct tape»? Naturfaglige artikler av elever i videregående opplæring 18 SPISS. 1. Innledning, hypotese og problemstilling

SPISS. Hvor sterk er «duct tape»? Naturfaglige artikler av elever i videregående opplæring 18 SPISS. 1. Innledning, hypotese og problemstilling SPISS Naturfaglige artikler av elever i videregående opplæring Forfatter: Sindre Haugland Paulshus, Vestby videregående skole Det skulle undersøkes hvor stor kraft duct tape kan motstå på ulike materialer.

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

Motek Brannstopp Gipsmørtel

Motek Brannstopp Gipsmørtel Brannstopp Brannstopp M.B.G. En raskt herdende gipsmørtel til branntetting av både rør, kabler, kabelbroer og ventilasjon Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler

Detaljer

Brannstopp ekspanderende fugemasse

Brannstopp ekspanderende fugemasse Brannstopp ekspanderende fugemasse CFS-IS En vann- og akrylbasert ekspanderende fugemasse til tetting av små og medium store kabel og rørgjennomføringer Bruksområder Branntetting av: Kabel, kabelbunter

Detaljer

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N5/R03(0..07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR KOMFORT KABELMATTE SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR Komfort Matte sett inneholder ) Lavtbyggende

Detaljer

Fasadefuging med. SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction +

Fasadefuging med. SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction + Fasadefuging med Sikahyflex SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction + 1 Den høytpresterende værbestandige fugemassen SikaHyflex -250 Facade Fugedimensjoner i fasader vil endres på grunn av termisk

Detaljer

DET FLEKSIBLE ISOLASJONSSYSTEMET FOR PÅLITELIG KONDENSKONTROLL

DET FLEKSIBLE ISOLASJONSSYSTEMET FOR PÅLITELIG KONDENSKONTROLL DET FLEKSIBLE ISOLASJONSSYSTEMET FOR PÅLITELIG KONDENSKONTROLL Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Innebygd diffusjonsbrems reduserer faren for korrosjon under isolasjonen (CUI) Høyeste sikkerhet når installert

Detaljer

DELER ORIGINALE CUMMINS- DET ER EN FORSKJELL. Bedre garanti som holder seg over tid. Alle deler lages ikke alltid like.

DELER ORIGINALE CUMMINS- DET ER EN FORSKJELL. Bedre garanti som holder seg over tid. Alle deler lages ikke alltid like. Alle deler lages ikke alltid like. Ofte består hele forskjellen av detaljer du ikke kan se. Motorkomponenter følger nøyaktige spesifikasjoner som ikke kan oppfattes av det blotte øye. Presisjonsutforming,

Detaljer