Kart og publikasjoner utgitt i 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kart og publikasjoner utgitt i 2002"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2002 KART... 2 Berggrunnsgeologiske kart... 2 Kvartærgeologiske kart... 2 Geofysiske kart... 3 PUBLIKASJONER OG BØKER... 4 NGU Bulletin NGU Bulletin BATLAS Mid Norway plate reconstructions atlas with global and Atlantic perspectives Building-stones of Ethiopia... 4 An introduction to Groundwater in Crystalline Bedrock... 4 NGU RAPPORTER... 5 Faggruppe for berggrunnsgeologi... 5 Faggruppe for løsmassegeologi... 5 Faggruppe for geofysikk... 6 Faggruppe for geokjemi og hydrogeologi... 7 Faggruppe for mineralresursser... 7 Geofaglig avdeling... 8 EKSTERNE RAPPORTER... 8 Faggruppe for løsmassegeologi... 8 Faggruppe for geofysikk... 9 Faggruppe for geokjemi... 9 Faggruppe for mineralressurser... 9 EKSTERNE PUBLIKASJONER... 9 Faggruppe for berggrunnsgeologi... 9 Faggruppe for løsmassegeologi...11 Faggruppe for geofysikk...12 Faggruppe for geokjemi og hydrogeologi...13 Faggruppe for mineralresursser...14 Faggruppe for laboratorier...15 Faggruppe for geografiske informasjonssystemer...16 Geofaglig avdeling...16 FOREDRAG OG UNDERVISNING...16 Faggruppe for berggrunnsgeologi...16 Faggruppe for løsmassegeologi...18 Faggruppe for geofysikk...20 Faggruppe for geokjemi og hydrogeologi...22 Faggruppe for mineralresursser...25 Faggruppe for laboratorier...28 Faggruppe for geografiske informasjonssystemer...28 Geofaglig avdeling...28 DELTAGELSE I INTERNASJONALE ORGANISASJONER OG KOMITEER...29 DELTAGELSE I NASJONALE ORGANISASJONER OG KOMITEER...30 SENSORER, VEILEDERE FOR DR.GRADSSTUDENTER OG BEDØMMELSESKOMITEER...31

2 Kart og publikasjoner utgitt i 2002 KART Oversikten gjelder kart utgitt i forskjellige målestokker på papir som farvetrykk, farveplott eller som foreløpige svart/hvit kopier. Ettersom alle kart nå produseres digitalt vil en digital versjon etter hvert kunne bestilles. Den digitale produksjonen skjer i flere trinn. De digitale kartdatasettene for berggrunn og løsmasser som nå er tilgjengelige, mangler foreløpig punktinformasjonen (symbolene). Databeskrivelser følger i hovedsak SOSI-standarden, og avledede egenskaper kan være lagt inn. Alle linjestykker inneholder kvalitets- og metadataparametre. En standard leveranse vil være på SOSI-format eller ESRI-formater og med datum WGS84/gjeldende utm-sone. Digitale kartdata kan plottes på forespørsel. Berggrunnsgeologiske kart M 1:4 mill (trykt kart i farger) Geological Map, Land and Sea Areas of Northern Europe. Scale 1:4 million. (E.M.O. Sigmond) Geological Survey of Norway M 1: (foreløpig fargeplott) Røssvatnet 1928-I (S.T. Gjelle, M. Marker, A., Solli, & M. Gustavson) Bergen 1115-I (H. Fossen & L. Ragnhildstveit) Røyrvik 1924-IV (O. Lutro & S. Kollung) Sygnefjell 1518-III (O. Lutro) Folldal 1519-II (T. Bjerkgård, S. Schack Pedersen & A. Siedlecka) Drøbak 1814-II (B. Hageskov & K. Jorde) Nannestad 1915-III (S. Olerud) Borgund 1517-III (O. Lutro) Lærdalsøyri 1417-II (O. Lutro, E. Tveten & O.A. Malm) Leikanger 1317II (I. Bryhni, K. Brastad & V.W. Jacobsen) Sogndal 1417-III (I. Bryhni) Øye 1517-II (M. Heim) Vangsmjøsa 1617-III (M. Heim) Kvartærgeologiske kart M 1: (fargeplott) Harstad kommunekart (B. Bergstrøm, A. Lyså, & L. Olsen M 1: (foreløpig papirutgave i farger) Snøhetta 1519-I (B.A. Follestad) Vinjeøra 1421-II (A. Reite) Leksvik 1622-III (A.J. Reite & H.A Olsen) Åndalsnes 1320-III (B.A. Follestad & E. Anda) M 1: (trykt i farger) Oksfjordhavn, Nordreisa kommune (H. Sveian) Ressurskart: Sand, grus og pukk (Med rangering av forekomstenes betydning som ressurs.) M 1: Trondheim, Melhus, Klæbu, Malvik og Skaun kommuner (A. Ulvik) 2

3 Torsken og Berg kommuner (O. Furuhaug) Skånland og Ibestad kommuner (O. Furuhaug) Storfjord kommune (O. Furuhaug) Kåfjord kommune (O. Furuhaug) Kvænangen kommune (O. Furuhaug) Skjervøy kommune (O. Furuhaug) Lyngen kommune (O. Furuhaug) Modalen kommune (O. Furuhaug) Digitale kartdata Digitale flater. Kilde: Trykte kvartærgeologiske kart fra NGU og UiO N500- løsmasser Finnmark fylke (L. Olsen, A. Reite, K. Riiber & E. Sørensen) N250- løsmasser Buskerud fylke (K.J. Kristiansen & J.L. Sollid) N50- løsmasser Skaun kommune Melhus kommune Klæbu kommune Kongsberg kommune (3/4-deler av kommunen) Geofysiske kart Digitale kart, M 1: Magnetiske og radiometriske målinger fra helikopter over Valle, Setesdal, deler av kartbladene 1413-I Urdenosi, 1413-II Valle og 1513-III Grøssæ (E. Mauring & J.O. Mogaard). Magnetiske, elektromagnetiske, very low frequency, og radiometriske målinger fra helikopter over Ringvassøy, deler av kartbladene 1535-III Rebbenesøya, 1535-II Helgeøya, 1534-IV Ringvassøya og 1534-I Reinøya (E. Mauring & J.O. Mogaard). Magnetiske, elektromagnetiske, very low frequency, og radiometriske målinger fra helikopter over Simpevarp, Sverige, deler av kartbladet 6G SO Vimmerby (1:50000) (O.Kihle, E. Mauring & J.O. Mogaard). Magnetiske, elektromagnetiske, very low frequency, og radiometriske målinger fra helikopter over Forsmark, Sverige, deler av kartbladene 121 NO Östhammar og 131 SO Österlövsta (1:50000) (O.Kihle, E. Mauring & J.O. Mogaard) Geofysiske Datasett Magnetiske og radiometriske data fra helikopter over Valle, Setesdal, 526 km, 1.0 Mb, (J.O. Mogaard). Magnetiske, elektromagnetiske, very low frequency, og radiometriske målinger fra helikopter over Ringvassøy, Troms fylke, 1590 km, 3.2 Mb, (J. Koziel & J.O. Mogaard). Magnetiske, elektromagnetiske, very low frequency, og radiometriske målinger fra helikopter over Simpevarp, Sverige, 2039 km, 4.1 Mb, (J. Koziel & J.O. Mogaard). Magnetiske, elektromagnetiske, very low frequency, og radiometriske målinger fra helikopter over Forsmark, Sverige, 2818 km, 5.6 Mb, (J. Koziel & J.O. Mogaard). Flymagnetiske data fra Norskehavet (grid-sammenstilling [500m x500m] av datasettene: NGU 65-73, Hunting 86, LAS-89, Viking-93, SPT-93, NAS-94, VGVB-94, MBAM-97) 82 Mb, (Olesen, O.) 3

4 PUBLIKASJONER OG BØKER NGU Bulletin 439 Krásný, J.: Quantitative hardrock hydrogeology in a regional scale. Olofsson, B.: Estimating groundwater resources in hardrock areas a water balance approach. Gustafson, G.: Strategies for groundwater prospecting in hard rocks: a probabilistic approach. Lipponen, A.: Detection of potential pathways for contaminants into the Päijänne Tunnel in Finland. Gustafsson, E. & Morosini, M.: In-situ groundwater flow measurement as a tool for hardrock site characterisation within the SKB programme. Henkel, H.: The Björkö geothermal energy project. Lie, H. & Gudmundsson, A.: The importance of hydraulic gradient, lineament trend, proximity to lineaments and surface drainage pattern for yield of groundwater wells on Askøy, West Norway. Gudmundsson, A., Fjeldskaar, I. & Gjesdal, O.: Fracture-generated permeability and groundwater yield in Norway. Brenner, S.L. & Gudmundsson, A.: Premeability development during hydrofacture propagation in layered reservoirs. Knutsson, G. & Olofsson, B.: Radon content in groundwater from drilled wells in the Stockholm region of Sweden. Frengstad, B., Banks, D., Skrede, A.M., Krog, J.R., Siewers, U. & Strand, T.: The hydrochemistry of crystalline bedrock groundwater in Norway. Hrkal, Z., Buchtele, J., Tikkanen, E., Käpyaho, A. Santrucek, J.: The role of groundwater in the acidification of the hydrosphere examples from small catchments in the Bohemian Massif. NGU Bulletin 440 Andersen, T. Andresen, A. & Sylvester, A.: Timing of late- to post-tectonic Sveconorwegian granitic magmatism in South Norway. Andersen, T., Sylvester, A. & Andresen, A.: Age and petrogenesis of the Tinn granite, Telemark, South Norway, and its geochemical relationship to metarhyolite of the Rjukan Group. Guise, P.G. & Roberts, D.: Devonian ages from 40 Ar/ 39 Ar dating of plagioclase in dolerite dykes, eastern Varanger Peninsula, North Norway. Olsen, L.: Mid and Late Weichselian, ice-sheet fluctuations northwest of the Svartisen glacier, Nordland, northern Norway. BATLAS Mid Norway plate reconstructions atlas with global and Atlantic perspectives. Eide, E.A., Torsvik, T.H., Lundin, E., Mosar, J., Skilbrei, J.R., Olesen, O., Osmundsen, Bingen, B., Nordgulen, Ø., Solli, A., Carlos, D., Cocks, D. & Malme, T. Building-stones of Ethiopia Heldal, T. & Walle, H. An introduction to Groundwater in Crystalline Bedrock Banks, D. & Robins, N. 4

5 NGU RAPPORTER Faggruppe for berggrunnsgeologi Bøe, R., Magnus, C., Osmundsen, P.T. & Rindstad, B.I.: CO 2 point sources and subsurface storage capacities for CO 2 in aquifers in Norway. NGU Report Bøe, R., Lepland, A., Longva, O., Sønstegaard, E. & Blikra, L.H.: Postglacial mass movements in western Norway with special emphasis on the BP and BP periods - final report. NGU Report Gjelle, S.: Geologien langs naturstitraséen i Nordvika, Dønna. NGU Rapport Marker, M. & Erichsen, E.: Geological and mechanical investigation of the Såt extraction prospect for hard rock aggregates in Espevik, Rogaland. NGU Rapport Marker, M.: Geologiske undersøkelser innenfor Rogalandsprogrammet Statusrapport for NGU Rapport Marker, M. & Erichsen, E.: Core drilling, structure and volume estimation in the Såt extraction prospect for hard rock aggregates in Espevik, Rogaland. NGU Rapport Sundvoll, B. & Roberts, D.: Rb-Sr dating of cleaved mudstone from eastern and western parts of the Gaissa nappe complex, Finmark. NGU Rapport Zwaan, K.B., Motuza, G., Melezhik, V.A., Solli, A. & Roberts, D.: Berggrunnsgeologisk kartlegging av karbonatforekomster i Evenes og Skånland kommune. NGU Rapport Faggruppe for løsmassegeologi Bargel, T.H.: Befaring av steinsøylene på Nesøya, Rødøy kommune, Nordland. NGU Rapport Bargel, T.H. og Furuhaug, O.: Undersøkelse av sand- og grusressursene ved Helland og Krossdal, Modalen kommune, Hordaland. NGU Rapport Bergstrøm, B., Sveian, H. & Olsen, L.: Leirkartlegging i strandsonen i Troms. Kvartærgeologisk kart over Oksfjordhamn, Storvika og Leirbukt, Nordreisa kommune. NGU Rapport Blikra, L.H., Anda, E., Braathen, A., Stalsberg, K. & Longva, O.: Rock avalanches, gravitational bedrock fractures and neotectonic faults onshore western Norway: Examples, regional distribution and triggering mechanisms. NGU Report Erichsen, E.: Ajourhold av Grus- og Pukkdatabasen i Selbu og Tydal kommune. Grunnlag for areal-planlegging. NGU Rapport Erichsen, E: Investigation of the mechanical properties of the bedrock within the Gulestø area, Bremanger. NGU Report Furuhaug, O.: Grunnlag for forvaltningsplan for sand, grus og pukk i Torsken og Berg kommuner. NGU Rapport Furuhaug, O.: Grunnlag for forvaltningsplan for sand, grus og pukk i Skånland og Ibestad kommuner. NGU Rapport Furuhaug, O.: Grunnlag for forvaltningsplan for sand, grus og pukk i Storfjord og Skånland kommuner, Troms fylke. NGU Rapport Furuhaug, O.: Grunnlag for forvaltningsplan for sand, grus og pukk i Kvænangen, Skjervøy og Lyngen kommuner, Troms fylke. NGU Rapport Hansen, L, Bargel, T.H., Tønnesen, L.F., Blikra, L.H., Mauring, E., Solberg, I.-L.: Leirskredkartlegging langs Målselvvassdraget. NGU Rapport Lyså, A., Olsen, H. & Nowacki, F.: Skredvurderinger knyttet til mulig grenrør inn til Trondheim (fase 1b). NGU Rapport Ulvik, A.: Sand, grus og pukk i Trondheim kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning. NGU Rapport Ulvik, A.: Sand, grus og pukk i Melhus kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning. NGU Rapport Ulvik, A.: Sand, grus og pukk i Klæbu kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning. NGU Rapport Ulvik, A.: Sand, grus og pukk i Malvik kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning. NGU Rapport

6 Ulvik, A.: Sand, grus og pukk i Skaun kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning. NGU Rapport Wolden, K.: Detaljundersøkelser av utvalgte sand- og grusforekomster i Røros kommune. NGU Rapport Wolden, K.: Oppdatering av Grus og Pukkdatabasen i Røros kommune med datatilrettelagt for arealplanlegging og ressursforvaltning. NGU Rapport Wolden, K.: Undersøkelse av sand- og grusressursene på Gardermoen, Ullensaker kommune. NGU Rapport Wolden, K.: Sand- og grusundersøkelser innenfor en avgrenset eiendom på Gardermoen. NGU Rapport Wolden, K.: Oppdatering av Grus- og Pukkdatabasen i Holtålen kommune. NGU Rapport Wolden, K.: Ajourhold av Grus- og Pukkdatabasen i Midtre Gauldal kommune. Grunnlagsdata for arealplanlegging og forvaltning. NGU Rapport Wolden, K.: Ajourhold av Grus- og Pukkdatabasen i Orkdal kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og forvaltning. NGU Rapport Wolden, K. & Bargel, T. H.: Sand- og grusundersøkelser innenfor reguleringsområdet for Eggemoen industriområde og flyplass. NGU Rapport Wolden, K. & Ulvik, A.: Kystnære sand-, grus- og pukkforekomster på statsgrunn fra Østfold til Nordland. NGU Rapport Faggruppe for geofysikk Dalsegg, E.: Georadarmålinger ved Sæter, Vindøla, Bjøråa, Røssåa og Haukåa i Surnadal, Møre og Romsdal. NGU Rapport Dalsegg, E. & Rønning, J.S.: Tunnelprosjektet, Geofysiske målinger Langvatnet øst, Lunner, Oppland. NGU Rapport Elvebakk, H.: Borehullsinspeksjon med optisk televiewer, Ringveg Vest under Nordåsstrømmen, Bergen. NGU Rapport Elvebakk, H., Midttømme, K. & Skarphagen, H.: Geologisk utredning av grunnvarmeanlegg på Hovdejordet, Bodø boligbyggerlag, Bodø. NGU Rapport Elvebakk, H., Rønning, J.S., Lauritsen, T. & Gellein, J.: Borehullslogging i fjellbrønner, Holmedal, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane. NGU Rapport Elvebakk, H., Rønning, J.S. & Storrø, G.: Borehullslogging i fjellbrønn, Folvåg, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane. NGU Rapport Lauritsen, T.: Georadarmålinger i forbindelse med sand- og gruskartlegging ved Oppdal. NGU Rapport Lauritsen, T. & Gellein, J.: Geofysiske målinger i forbindelse med undersøkelse av Bubakk klebersteinsforekomst, Tynset kommune, Hedmark. NGU Rapport Lauritsen, T. & Gellein, J.: Georadarmålinger i forbindelse med sand- og gruskartlegging ved Gardermoen Øst i Ullensaker kommune. NGU Rapport Mogaard, J.O. & Mauring, E.: Data acquisition and processing Helicopter geophysical survey at Valle, Setesdal. NGU Report Mogaard, J.O. & Mauring, E.: Data acquisition and processing Helicopter geophysical survey, Ringvassøy. NGU Report Rønning, J.S., Walker, P., Kihle, O. & Mogaard, J.O.: SKB site investigations. Helicopter borne geophysics at Simpevarp, Oskarshamn, Sweden. NGU Report Rønning, J.S., Walker, P., Kihle, O. & Mogaard, J.O.: SKB site investigations. Helicopter borne geophysics at Forsmark, Östhammar, Sweden. NGU Report Tønnesen, J.F. & Mauring, E.: Georadarmålinger for kartlegging av løsmassetykkelse langs planlagt vegtrasé ved Eikefjord i Flora kommune. NGU Rapport

7 Faggruppe for geokjemi og hydrogeologi Andersson, M. og Volden, T.: PCB i yttervegger i hus fra Tromsø. NGU Rapport Andersson, M., Volden, T., Ottesen, R.T. og Haugland, T.: PCB i yttervegger i hus fra Bergen og uteområdene rundt bygningene. NGU Rapport Dagestad, A.: Hydrogeologiske undersøkelser i forbindelse med mineralvannsproduksjon, Best kjøttprodukter AS, Utleirveien 140, Trondheim kommune. NGU Rapport Ellingsen, K.: Beskyttelse av grunnvanskilder, Dokka vannverk og Torpa vannverk, Nordre Land kommune. NGU Rapport Ellingsen, K.: Grunnvannsforsyning til Vasstulan Nørstebøseter, Nore og Uvdal kommune. NGU Rapport Hilmo, B.O. og Tønnesen, J.F.: Grunnvannsundersøkelser ved Dajavatn, Fauske kommune. NGU Rapport Hilmo, B.O. og Dalsegg, E.: Grunnvannsundersøkelser for Meråker kommunale vannverk. NGU Rapport Hilmo, B.O. og Storrø, G.: Forslag til soneinndeling rundt grunnvannsbrønn i Flora, Selbu kommune. NGU Rapport Hilmo, B.O., Lauritsen, T. og Jæger, Ø.: Grunnvannsundersøkelser på Høggåsmoen, Stjørdal kommune. NGU Rapport Jartun, M., Ottesen, R.T. og Volden, T.: Jordforurensning i Tromsø. NGU Rapport Jartun, M., Ottesen, R.T., Volden, T., Jensen, H., Andersson, M. og Alexander, J.: Forebyggende arbeid Jordforurensning i små barns utelekemiljø i Tromsø. NGU Rapport Jensen, H.K.B., Volden, T. og Ottesen, R.T.: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune tungmetall og PAH konsentrasjoner i aske. NGU Rapport Jensen, H.K.B., Volden, T. og Ottesen, R.T.: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø. NGU Rapport Jæger, Ø. og Lauritsen, T.: Georadarmålinger og forslag til sikringssoner ved grunnvannskilde, Skogshorn i Hemsedal kommune. NGU Rapport Lepland, A., Bøe, R., Sønstegaard, E., Haflidason, H., Hovland, C., Olsen, H. and Sandnes, R.: Sedimentological descriptions and results of analytical tests of sediment cores from fjords and lakes in northwest Western Norway - status report. NGU Report Ottesen, R.T. og Haugland, T.: Trygg disponering av rive- og anleggsmasser og kartlegging av innholdet av miljøgifter i riveavfall. NGU Rapport Ottesen, R.T. og Volden, T.: Miljøtekniske grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger. NGU Rapport Reimann, C., Bjorvatn, K., Tekle-Haimanot, R., Melaku, Z. og Siewers, U.: Drinking water quality, Rift Valley, Ethiopia. NGU Rapport Rohr-Torp, E.: Hydrogeologiske vurderinger med sikte på å utarbeide forslag til beskyttelsesbestemmelser for fire vannverk i Gausdal, Oppland fylke. NGU Rapport Rohr-Torp E.: Vurdering av Sandtangen som fremtidig vannkilde. NGU Rapport Storrø, G. Elvebakk, H. og Rønning, J.S.: Hydraulisk testing av borhull i fjell på Grua i Lunner kommune. NGU Rapport Volden, T., Finne, T.E. og Haugland, T.: Jordforurensning i Orkdal. NGU Rapport Faggruppe for mineralresursser Bjerkgård, T.: Detaljkartlegging av Grasbott skiferforekomst ved Notodden. NGU Rapport Bjerkgård, T. & Heldal. T.: Natursteinsundersøkelser i anortositt mellom Egersund og Ogna: status NGU Rapport

8 Bjerkgård, T. & Nordgulen, Ø.: Sulfidførende gneis; geokjemi og petrografi. NGU Rapport Broekmans, M.A.T.M., & Neeb, P.R.: Construction raw materials policy and supply practices in Northwestern Europe. Facts and figures - Norway. NGU Rapport Gautneb H.: The Mineralogy of a Chinese tundish mixture. NGU Rapport nr Gautneb H.: Drammensgranittens potensiale som blokkstein i Svelvik-Sandeområdet, Vestfold. NGU Rapport nr Gautneb H.: XRD bestemmelse av fiber i Åheim dunitt. NGU Rapport Gautneb H.: Natursteinsmuligheter i Drammensgranitten, sammendrag av eldre og nyere undersøkelser. NGU Rapport Grenne, T. og Heldal, T.: Driftsmuligheter og kulturminnevern i Bubakk klebersteinsforekomst, Kvikne. NGU Rapport Heldal, T.: Undersøkelse av Sørskog anortosittbrudd, Hå kommune, NGU Rapport Ihlen, P. M., Henderson, I., Larsen, R.B. og Lynum, R.: Potensielle ressurser av kvarts- og feltspatråstoffer på Sørlandet, II: Resultater av undersøkelsene i Frolandsområdet i NGU Rapport Kjølle, I., Gautneb, H. & Heldal, T.: Larvikittundersøkelser langs traséalternativ for ny E18 mellom Larvik og Langangen. NGU Rapport Korneliussen, A. & Ihlen, P.M.: Laser-ablation ICP-MS analyses of rutile from the Bamble region, S. Norway. NGU Report no Lindahl, I.: Undersøkelse av kleber-forekomstene i Storbekken-området, Lierne kommune, Nord-Trøndelag. NGU Rapport Lindahl, I. & Nilsson, L.P.: En vurdering av klebersteinspotensialet i Troms. NGU Rapport Lund, B.: Skifer/murestein i Flora kommune. NGU Rapport Meyer, G. B., Schiellerup, H. & Tegner, C.: Chemical characterisation of ilmenite, magnetite and apatite in the Bjerkreim-Sokndal Layered Intrusion, Rogaland, South Norway. NGU Rapport Neeb, P.R.: Norway s coastal aggregate. Current production in 2001 and potential. NGU Rapport Neeb, P.R.: Bergindustrien i NGU Rapport Neeb, P.R.: The Norwegian mining and quarrying industry in NGU Report Sandstad, J.S.: Mineral- og masseforekomster konsekvensutredning i Junkerdal/Balvatn. NGU Rapport Wanvik, J.E.: Vurdering av skiferforekomst ved Sætergardstjørna nord for Våvatnet i Snillfjord kommune. NGU Rapport Wanvik, J.E.: Natursteinsundersøkelser i Snillfjord kommune. NGU Rapport Øvereng, O. & Furuhaug, L.: Karbonatressurser i Troms fylke. NGU Rapport Øvereng, O., Gjelle, S. & Furuhaug, L.: Høilo kalksteinsforekomst, råstoffundersøkelser, Verdal kommune. NGU Rapport Geofaglig avdeling Follestad, B.A., Reite, A., Bergstrøm, B., Sveian, H., Olsen, L. & Bargel, B.: Forprosjekt: Geologi i Verneplanen for vassdrag ( ), NGU Rapport EKSTERNE RAPPORTER Faggruppe for løsmassegeologi Domaas, U., Rosenvold, B.S., Blikra, L.H., Johansen, H., Grimstad, E., Sørlie, J.E., Gunleiksrud, O., Engen, A. & Lægreid, O.: Studie av fjellskred og dalsidestabilitet i fyllittområder. NFR rapport Norges Geotekniske Institutt Rapport

9 Todd, B. J., Asprey, K. W., Atkinson, A. S., Blasco, R., Fromm, S., Girouard, P. R., Kostylev, V. E., Longva, O., Lynds, T., Rainey, W. A., Spencer, P. L., Uyesugi, M. S. & Valentine, P. C.: Expedition report CCGS Hudson : Gulf of Maine. Geological Survey of Canada Open file Faggruppe for geofysikk Rønning, J.S.: Forundersøkelser tunneler. Nyere undersøkelsesmetoder. Kurskompendium, Injeksjon av tunneler og bergrom, NIF Kursdager 2002, NTNU Trondheim, 12 sider. Faggruppe for geokjemi Shand, P. & Frengstad, B.: Baseline groundwater quality. A comparison of Selected British and Norwegian Aquifers. Groundwater Systems and Water Quality Programme, British Geological Survey, Internal Report IR/01/177. Faggruppe for mineralressurser Barlindhaug, S., Dahl, R, Iversen, M. & Strann, K.-B.: Forprosjekt i forbindelse med opprettelse av nasjonalpark i Sørdalen-Isdalen, Bardu. NINA-NIKU Rapport til Fylkesmannen i Troms. Mai Tromsø. Kitila, N. & Often, M.: Annual Report January June Ethionor Mineral Resource Programme. 28p. Nilsson, L.P., Lindahl, I. & Hembre, O.S.: The Mineral Resources in Raudfjellet, Snåsa Municipality, North Trøndelag County, Norway. Industriprospekt laget på oppdrag for Statskog, 10 sider. Often, M.: Ethionor Final report on Program activities and results. Ethionor Mineral Resource Programme. 79p. Tømmervik, H., Høgda, K-A, Bakkestuen, V., Systad, G.H, Erikstad, K-E., Erikstad, L, Iversen, M., Dahl, R., Yoccoz, N. og Strann, K-B.: Langtidsvirkninger på naturmiljøet av Forsvarets virksomhet i Troms. NINA oppdragsrapport for Forsvarsbygg mai 2002 Tromsø. EKSTERNE PUBLIKASJONER Faggruppe for berggrunnsgeologi Barnes, C.G., Yoshinobu, A.S., Prestvik, T., Nordgulen, Ø., Karlsson, H.R. & Sundvoll, B.: Mafic magma intraplating: Anatexis and hybridization in arc crust, Bindal Batholith, Norway. Journal of Petrology, 43, Bingen, B., Mansfeld, J., Sigmond, E. M. O. & Stein, H.: Baltica Laurentia link during the Mesoproterozoic: 1.27 Ga development of continental basins in the Sveconorwegian Orogen, southern Norway. Canadian Journal of Earth Sciences, 39, Bingen, B., Nordgulen, Ø. & Solli, A.: U-Pb geochronology of Paleozoic events in the Mid Scandinavian Caledonides. In: Eide, E.A. (coord.). BATLAS Mid Norway plate reconstruction atlas with global and Atlantic perspectives. Geological Survey of Norway, pp Braathen, A., Osmundsen, P.T., Nordgulen, Ø., Roberts, D. & Meyer, G.B.: Orogenparallel extension of the Caledonides in northern Central Norway: an overview. Norwegian Journal of Geology, 82, Eide, E.A.: Introduction Plate reconstructions and integrated datasets. In: Eide, E.A. (coord.). BATLAS Mid Norway plate reconstruction atlas with global and Atlantic perspectives. Geological Survey of Norway, pp Eide, E.A. & Lardeaux, J.-M.: An Ordovician blueschist in meta-ophiolite from the central Norwegian Caledonides discovery and consequences. Lithos, 60,

10 Eide, E.A. & Solli, A.: Field, laboratory and theory: applications of the datasets to the Mid Norway setting; E. 40 Ar/ 39 Ar geochronology of Paleozoic events in the Mid Scandinavian Caledonides. In: Eide, E.A. (coord.). BATLAS Mid Norway plate reconstruction atlas with global and Atlantic perspectives. Geological Survey of Norway, pp Eide, E.A., Osmundsen, P.T., Meyer, G.B., Kendrick, M.A. & Corfu, F.: The Nesna Shear Zone, north-central Norway: an 40 Ar/ 39 Ar record of Early Devonian-Early Carboniferous ductile extension and unroofing. Norwegian Journal of Geology, 82, Gabrielsen, R.H., Braathen, A., Dehls, J. & Roberts, D.: Tectonic lineaments of Norway. Norwegian Journal of Geology, 82, Glodny, J., Bingen, B., Austrheim, H., Molina, J. F. & Rusin, A.: Precise eclogitization ages deduced from Rb/Sr mineral systematics: the Maksyutov complex, Southern Urals, Russia. Geochimica et Cosmochimica Acta, 66, Hartz, E.H., Eide, E.A., Midtbøe, P., Andresen, A, Hodges, K.V., and Kristiansen, S.N.: 40 Ar/ 39 Ar geochronology and structural analysis: Basin evolution and detrital feedback mechanisms, Hold with Hope region, East Greenland. Norwegian Journal of Geology, 82, Hartz, E.H., Martins, M.W, Andresen, A. & Andersen, T.B.: Volcanic rocks in the Devonian Solund basin, Western Norway: large landslides of Silurian (439 Ma) rhyolites. Journal of the Geological Society, London, 159, Hartz, E.H. & Torsvik, T.H.: Baltica upside-down: A new plate tectonic model for Rodinia and the Iapetus Ocean. Geology, 30, Hollocher, K., Bull, J. & Robinson, P.: Geochemistry of the metamorphosed Ordovician Taconian Magmatic Arc, Bronson Hill anticlinorium, western New England. Physics and Chemistry of the Earth, 27, Kendrick, M.A., Burgess R., Leach D. & Pattrick R.A.D.: Hydrothermal Fluid Origins in Mississippi Valley-Type Ore Districts: Combined Noble Gas (He, Ar, Kr) and Halogen (Cl, Br, I) Analysis of Fluid Inclusions from the Illinois-Kentucky Fluorspar District, Viburnum Trend, and Tri-Strate Districts, Midcontinent United States. Economic Geology, 97, Kendrick, M.A., Burgess R., Pattrick R.A.D. & Turner G.: Hydrothermal Fluid Origins in a Fluorite-Rich Mississippi Valley-Type District: Combined Noble Gas (He, Ar, Kr) and Halogen (Cl, Br, I) Analysis of Fluid Inclusions from the South Pennine Ore Field, United Kingdom. Economic Geology, 97, Lundin, E.R.: North Atlantic Arctic; Overview of seafloor spreading and rifting history. In: Eide, E.A. (coord.). BATLAS Mid Norway plate reconstruction atlas with global and Atlantic perspectives. Geological Survey of Norway, pp Lundin, E.R. & Doré, A.G.: Mid-Cenozoic post-breakup deformation in the 'passive' margins bordering the Norwegian- Greenland Sea. Marine & Petroleum Geology, 19, Melezhik, V.A., Roberts, D., Gorokhov, I.M., Fallick, A.E., Zwaan, K.B., Kuznetsov, A.B. & Pokrovsky, B.G.: Isotopic evidence for a complex Neoproterozoic to Silurian rock assemblage in the North-Central Norwegian Caledonides. Precambrian Research 114, Melezhik, V.A., Gorokhov, I.M., Fallick, A.E., Roberts, D., Kuznetsov, A.B., Zwaan, K.B. & Pokrovsky, B.G.: Isotope stratigraphy suggests Neoproterozoic ages and Laurentian ancestry for high-grade marbles from the North-Central Norwegian Caledonides. Geological Magazine, 139, Neumann, E.-R., Dunworth, E.-A., Sundvoll, B.A, and Tollefsrud, J..-I.: B 1 basaltic lavas in Vestfold-Jeløa area, central Oslo Rift: Derivation from initial melts formed by progressive partial melting of an enriched mantle source. Lithos, 61, Nordgulen, Ø., Braathen, A., Corfu, F., Osmundsen, P.T. & Husmo, T.: Polyphase kinematics and geochronology of the Kollstraumen detachment, north-central Norway. Norwegian Journal of Geology, 82, Osmundsen, P.T. & the BAT team: Core complexes, gneiss-cored culminations and detachments, Mid Norway. In: Eide, E.A. (coord.). BATLAS Mid Norway plate 10

11 reconstruction atlas with global and Atlantic perspectives. Geological Survey of Norway, pp Osmundsen, P.T., Sommaruga, A., Skilbrei, J.R. & Olesen, O.: Deep structure of the Mid Norway rifted margin. Norwegian Journal of Geology, 82, Roberts, D., Walker, N., Slagstad, T., Solli, A. & Krill, A.: U-Pb zircon ages from the Bymarka ophiolite, Central Norwegian Caledonides, and regional implications. Norwegian Journal of Geology, 82, Roberts, D., Melezhik, V.A. & Heldal, T.: Carbonate formations and early NW-directed thrusting in the highest allochthons of the Norwegian Caledonides evidence of a Laurentian ancestry. Journal of the Geological Society, London, 159, Roberts, D. & Siedlecka, A.: Timanian orogenic deformation along the northeastern margin of Baltica, Northwest Russia and Northeast Norway, and Avalonian-Cadomian connections. Tectonophysics, 352, Robinson, P., Harrison, R.J., McEnroe, S.A. & Hargraves, R.B.: Lamellar magnetism in the haematite ilmenite series as an explanation for strong remanent magnetization. Nature, 418, Robinson, P., Panish, P. & McEnroe, S.A.: Errata and comment: Minor element chemistry of hemo-ilmenite- and magnetite-rich cumulates from the Sokndal Region, South Rogaland, Norway. American Mineralogist, 87, 372. Sommaruga, A. & Bøe, R.: Geometry and subcrop maps of shallow Jurassic basins along the Mid-Norway coast. Marine and Petroleum Geology 19, Stein, H.J. & Bingen, B.: Ga Sveconorwegian metamorphism and deformation of the supracrustal sequence at Sæsvatn, South Norway: Re-Os dating of Cu-Mo mineral occurrences. In: Blundell, D., Neubauer, F. & von Quadt, A. (eds): The timing and location of major ore deposits in an evolving orogen, Geological Society, London, Special Publications, 204, van Gool, J.A.M., Connelly, J.N., Marker, M. & Mengel, F.C.: The Nagssugtoqidian Orogen of West Greenland: tectonic evolution and regional correlations from a West Greenland perspective. Canadian Journal of Earth Sciences, 39, Yoshinobu, A.S., Barnes, C.G., Nordgulen, Ø., Prestvik, T., Fanning, M. & Pedersen, R.-B.: Ordovician magmatism, deformation, and exhumation in the Caledonides of central Norway: An orphan of the Taconic orogeny? Geology, 30, Faggruppe for løsmassegeologi Blikra, L.H. Store fjellskred i Troms. Ottar 241, Blikra, L.H. & Sletten, K.: Klimaendringer kan påvirke skredfaren. Cicerone 1 Anda, E., Blikra, L.H. & Braathen, A.: The Berill fault - first evidence of neotectonic faulting in southern Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift, 82, Boucsein, B., Knies, J., & Stein, R.: Organic matter deposition along the Kara and Laptev Seas continental margin (eastern Arctic Ocean) during last deglaciation and Holocene: evidence from organic-geochemical and petrographical data. Marine Geology, 183, Howe, J. A., Shimmield, T., Austin, W. E. N. & Longva, O.:Post-glacial depositional environments in a mid-high latitude glacially-overdeepened sea loch, inner Loch Etive, western Scotland. Marine Geology, Vol. 185, pp Knies, J., Matthiessen, J., Vogt, C., & Stein, R.: Evidence of Mid-Pliocene (~3 Ma) global warmth in the eastern Arctic Ocean and implications for the Svalbard/Barents Sea ice sheet during the late Pliocene and early Pleistocene (~3-1.7 Ma). Boreas 31, Knies, J. & Mann, M.: Depositional Environment and Source Rock Potential of Miocene Strata from the central Fram Strait: Introduction of a New Computing Tool for Simulating Organic Facies Variations. Marine and Petroleum Geology. 19, Laberg, J.S., Vorren, T.O., Mienert, J., Evans, D., Lindberg, B., Ottesen, D., Kenyon, N.H. and Henriksen, S.: Late Quaternary palaeoenvironment and chronology in the Trænadjupet Slide area offshore Norway. Marine Geology 188, Larsen, E.: Feltarbeid i Nordvest-Russland. GEO 5 (6), Larsen, E.: Glasiasjonshistorien må skrives om. GEO 5 (6), Larsen, E. & Nesje, A.: Isbreene gir ulik klimainformasjon. Cicerone 6 (2002),

12 Olsen, L., Sveian, H., van der Borg, K., Bergstrøm, B. & Broekmans, M.: Rapid and rhythmic ice sheet fluctuations in western Scandinavia Kya a review. Polar Research 21, Ottesen, D., Dowdeswell, J. A., Rise, L., Rokoengen, K. & Henriksen, S.: Large-scale morphological evidence for past ice-stream flow on the mid-norwegian continental margin. In: Dowdeswell, J.A. O'cofaigh, C. (eds.): Glacier-Influenced Sedimentation in High-Latitude Continental Margins. Geological Society, London, Special Publication, 203, Raunholm, S., Larsen, E. & Sejrup, H.P.: Weichselian sediments at Foss-Eikeland, Jæren (southwest Norway): sea-level changes and glaciation history. Journal of Quaternary Science 17, Sveian, H., Janbu, N., Nestvold, J., Røe, Ø. og Skjelstad, L.: Leirras, sett fra en geologisk og geoteknisk synsvinkel. In: Husbyn, G. og Skjelstad, L. (red.) 2002: Bygda og raset. Leirras i Skjelstadmark og Hegra. Hegra Historielag. ISBN: Sveian, H. : Steinkjer, kvartærgeologi. Internett; Viña-Herbon, C., Murray, J.W. & Ottesen, D.: Faunal distribution and composition of heterozoan carbonates of the inner shelf off southern Norway. Sarsia, 87, no. 4, Faggruppe for geofysikk Ashwal, L.D., Demaiffe, D. & Torsvik, T.H.: Petrogenesis of Neoproterozoic granitoids and related rocks from the Seychelles: Evidence for an Andean arc origin, Journal of Petrology, 43, Cocks, L.R.M. & Torsvik, T.H.: Earth Geography from 500 to 400 million years ago: A faunal and palaeomagnetic review. Journal of the Geological Society, London, 159, McEnroe, S.A., Harrison, R.J., Robinson P. & Langhorst, F.: Nanoscale haematiteilmenite lamellae in massive ilmenite rock: An example of lamellar magnetism with implications for planetary magnetic anomalies. Geophysical Journal International, 151, Madsen, K.N., Walderhaug, H.J. & Torsvik, T.H.: Erroneous fold-tests as an artifact of syn- or post-tectonic alteration CRM. Journal of Geophysical Resarch. 107, Mellander, H., Aage, H.K., Karlsson, S., Korsbech, U., Lauritzen, B. & Smethurst, M.A.: Mobile Gamma Spectrometry. Evaluation of the Resume 99 Exercise. ISBN: , NKS-56, Nordic Nuclear Fission Safety Research, Roskilde, Denmark. Mosar, J.: The Atlantic Norwegian passive margin: Structure and evolution. Bolletino di Geofisica teorica ed applicata, 42, Mosar, J., Eide, E.A, Osmundsen, P.T., Sommaruga, A. & Torsvik, T.H.: Greenland- Norway separation: A new geodynamic model for the North Atlantic. Norwegian Journal of Geology, 82, Mosar, J., Lewis, G. & Torsvik, T.H.: North Atlantic sea-floor spreading rates: implications for the Tertiary development of inversion structures of the Norwegian- Greenland Sea. Journal of the Geological Society, London, 159, Mosar J. & Opsal, J.G.: Separating Svalbard and the Barents Sea from Greenland: A Tertiary plate-tectonic model. Bolletino di Geofisica teorica ed applicata, 42, Mosar, J., Torsvik, T.H. & the BAT team: Opening of the Norwegian and Greenland Seas: Plate tectonics in mid-norway since the Late Permian. In: Eide, E.A. (coord.). BATLAS Mid Norway plate reconstructions atlas with global and Atlantic perspectives. Geological Survey of Norway, pp Nysæther, E., Torsvik, T.H., Feist, R., Walderhaug, H.J. & Eide, E.A.: Ordovician palaeogeography with new palaeomagnetic data from the Montagne Noire (Southern France). Earth Planet. Science Letters, 203,

13 Olesen, O.: Field, laboratory and theory: Application of the datasets to the Mid Norway setting; B. Transfer zones and rift segmentation. In: Eide, E.A. (coord.), BATLAS Mid Norway plate reconstruction atlas with global and Atlantic perspectives. Geological Survey of Norway, pp Olesen, O., Dehls, J. & Olsen, L.: De første nordlendingers katastrofe-skjelv. Ottar nr. 3, Olesen, O., Lundin, E., Nordgulen, Ø., Osmundsen, P.T., Skilbrei, J.R., Smethurst, M.A., Solli, A., Bugge, T. & Fichler, C.: Bridging the gap between the Nordland onshore and offshore geology. Norwegian Journal of Geology, 82, Rehnström, E.F., Corfu, F. & Torsvik, T.H.: Evidence of a Late Precambrian (637 Ma) deformational event in the Caledonides of northern Sweden. Journal of Geology, 110, Skilbrei, J.R., & Olesen, O.: Field, laboratory and theory: Application of the datasets to the Mid Norway setting; A. Basement structure of the Mid Norwegian shelf. In: Eide, E.A. (coord.), BATLAS Mid Norway plate reconstruction atlas with global and Atlantic perspectives. Geological Survey of Norway, pp Skilbrei, J.R., Olesen, O., Osmundsen, P.T., Kihle, O., Aaro, S. & Fjellanger, E: A study of basement structures and some onshore-offshore correlations in central Norway. Norwegian Journal of Geology, 82, Smethurst, M.A., Mogaard, J., Mauring, E., Koziel, J. & Kihle, O.: Team reports, car gamma search, Norway team NOK. In: Ulvsand, T., Finck, R. & Lauritzen, B. (eds.) NKS/SRV Seminar on Barents Rescue 2001 LIVEX, Gamma Search Cell. ISBN: , NKS-54, Nordic Nuclear Fission Safety Research, Roskilde, Denmark. Stampfli, G.M., Borel, G.D., Marchant, R. & Mosar, J.: Western Alps geological constraints on western Tethyan reconstructions. The Virtual Explorer, 8, Torsvik, T.H. & Andersen, T.B.: The Taimyr Fold Belt, arctic Siberia: Timing of pre-fold remagnetisation and regional tectonics. Tectonophysics, 352, Torsvik, T.H., Carlos, D., Mosar, J., Cocks, L.R.M. & Malme, T.: Global reconstructions and North Atlantic palaeogeography 400 Ma to Recent. In: Eide, E.A. (coord.). BATLAS Mid Norway plate reconstructions atlas with global and Atlantic perspectives. Geological Survey of Norway, pp Torsvik, T.H. & Van der Voo, R.: Refining Gondwana and Pangea palaeogeography: Estimates of Phanerozoic (octupole) non-dipole fields. Geophysical Journal International, 151, Torsvik, T. H., Van der Voo, R. & Redfield, T.F.: Frontier - relative hotspot motions versus true polar wander. Earth and Planetary Science Letters, 202, Faggruppe for geokjemi og hydrogeologi Banks, D., Parnachev, V.P., Frengstad, B., Holden, W., Vedernikov, A.A. & Karnachuk, O.V.: Alkaline mine drainage from metal sulphide and coal mines: examples from Svalbard and Siberia. In: Yonger, P.L. and Robins, N.S. (Eds.) Mine Water Hydrogeology and Geochemistry. Geological Society Special Publication, 198, Banks, D., Holden, W., Aguilar, E., Mendez, C., Koller, D., Andia, Z., Rodriguez, J., Sæther, O.M., Torrico, A., Veneros, R., & Flores, J.: Contmainant source characterization of the San Jose Mine, Oruro, Bolivia. In: Yonger, P.L. and Robins, N.S. (Eds.) Mine Water Hydrogeology and Geochemistry. Geological Society Special Publication, 198, Banks, D., Karnachuk, O.V., Parnachev, V.P., Holden, W. & Frengstad, B.: Rural pit latrines as a source of groundwater contamination; examples from Siberia and Kosova. Water and Environmental Management Journal, 16/2, Bølviken, B. Naturmiljø og helse. Miljø og Helse. Hefte 2, side Bølviken, B. (ed.) Natural Ionizing Radiation and Health. Proceedings from an international symposium held in Oslo 6-7 June The Norwegian Academy of Science and Letters, 177 p. The proceedings are also available on Internet, see or 13

14 Bølviken, B. Ecological analysis: nasopharyngeal carcinoma and multiple sclerosis versus radioactive elements. In: Bølviken, B. (ed.) Natural Ionizing Radiation and Health. Symposium Proceedings. The Norwegian Academy of Science and Letters, p , see also Bølviken, B. Geomedisin - om sammenhenger mellom sykdom og naturmiljø. I: Hartenstein, T. (red.) P2-Akademiet, Bind X, NRK Fakta, side Filzmoser, P. & Reimann, C.: Robust Multivariate Methods in Geostatistics. Proceedings volume of the annual conference of GfKl in Passau, Spring Springer-Verlag (in press). Frengstad, B.: Groundwater quality of crystalline bedrock aquifers in Norway. Department of Geology and Mineral Resources Engineering, NTNU, Doktor Ingeniør Thesis, 2002:53, 389 pp. Haugland, T., Steinnes, E., & Frontasyeva, M.V.: Trace metals in soil and plants subjected to strong chemical pollution. Water, Air, and Soil Pollution 137, Jartun, M., Ottesen, R.T. & Steinnes, E.: Urban soil pollution and the play fields of small children. Heavy metals in the environment. ICHMET conference, Grenoble France. Kashulina, G. & Reimann, C.: Sulphur in the arctic environment (2): results of multimedium regional mapping. Environmental Pollution, 116, Lepland, A., Arrhenius, G. & Cornell.: Apatite in early Archean Isua supracrustal rocks, southern west Greenland: its origin, association with graphite and potential as a biomarker. Precambrian Research, 118, Lepland, A. & Lepland, A.: Traces of life in the ancient rock. Estonian Nature 79, (in Estonian). Reimann, C., Filzmoser, P. and Garrett, R.G.: Factor analysis applied to regional geochemical data: problems and possibilities. Applied Geochemistry, 17, Reimann, C., Koller, F., Frengstad, B., Kashulina, G., Niskavaara, H. & Englmaier, P.: Total sulphur in leaves of several plant species from nine catchments within a 1,500,000 km 2 area in Northern Europe: Local vs. regional variability. Geochemistry (in press). Sæther, O.M., Storrø, G., Hilmo, B.O., Iden, K., Eriksen, D.Ø. & Killingtveit, Å.: Isotope levels in river waters of Central Norway in 2000/2001. Nordic Association for Hydrology, XXII Nordic Hydrological Conference, Røros, 4-7 August. NHF Proceedings, Vol. 1, Tijhuis, L., Brattli, B. & Sæther, O.M.: A geochemical survey of top soil in the city of Oslo, Norway. Environmental Geochemistry and Health, 24, Van Zuilen, M., Lepland, A., Teranes, J., Finarelli, J., Wahlen, M. & Arrhenius, G.: Graphite and associating carbonates in early Archean Isua supracrustal rocks, southern West Greenland. Precambrian Research, in press Zuilen, M. van, Lepland, A. & Arrhenius, G.: Traces of life in the 3.8 Ga Isua Supracrustal rocks, southern West Greenland: A reassessment. Nature (resubmitted ) Faggruppe for mineralresursser Binns, R.A., Barriga, F.J.A.S., Miller, D.J., Asada, R., Bach, W., Bartetzko, A.C.M., Benning, L.G., Bjerkgård, T., Christiansen, L.B., Elswick, E.R., Findlay, R., Iturrino, G.J., Kimura, H., Kulange, J.B., Lackschewitz, K.S., Lee, S-M., Masta, A., Paulick, H., Pinto, A.M., Roberts, S., Scott, S.D., Vanko, D.A., Warden, I., Christopher J. Yeats, C.J.: Proc. ODP, Init. Repts.,193: Ocean Drilling Program, Texas A&M University, College Station, TX Broekmans, M.A.T.M.: The alkali-silica reaction: mineralogical and geochemical aspects of some Dutch concretes and Norwegian mylonites. PhD-thesis University of Utrecht, Geologica Ultraiectina, 217, pp 144. Broekmans, M.A.T.M.: De Vree, R.T., Nijland, T.G., Jansen, J.B.H., Van der Aar, P.J.C., Bakker, J.D., Van den Berg, J.W., Bouquet, G.C., De Bruin, W.A., Dieleman, W.A., Eggermont, P., Kouwenhoven, H.A.P., Rijnsburger, H.A., Sagel, R., Soen, H.H.M., Verheul, P., Vonk, N.F.M., De Vries, H.S., Vega, E., and Buist, W.: 14

15 Maatregelen ter voorkoming van betonschade door alkali-silicareactie (ASR). Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving, Gouda, pp 28. Ciobanu, C.L., Cook, N.J.: The Upper Cretaceous Banatitic Magmatic and Metallogenetic Belt (BMMB) of Southeastern Europe. In: Geology and Metallogeny of Copper and Gold Deposits in the Bor Metallogenic Zone (D. Koželj & R. Jelenković eds.), RTB Bor Holding Company/Bor Copper Institute: Ciobanu, C.L., Cook, N.J., Kiss, O.: Comparison of speciation of Bi-sulphosalt assemblages in Upper Cretaceous banatitic and Neogene mineralisation in Romania. Romanian Journal of Mineral Deposits 80: Ciobanu, C.L., Cook, N.J., Stein, H.: Regional setting and geochronology of the Late Cretaceous Banatitic Magmatic and Metallogenic Belt. Mineralium Deposita, 37, Cook, N.J., Ciobanu, C.L., Bogdanov, K., Kiss, O., Vučković, B.: Gold and other precious metals in deposits of the Upper Cretaceous Banatitic Magmatic and Metallogenetic Belt, S.E. Europe. In: Geology and Metallogeny of Copper and Gold Deposits in the Bor Metallogenic Zone (D. Koželj & R. Jelenković eds.), RTB Bor Holding Company/Bor Copper Institute: Cook, N.J., Ciobanu, C.L., Merkle, R.K.W., Bernhardt, H.-J.: New data on sobolevskite, taimyrite and Pt 2 CuFe (tulameenite?) in complex massive talnakhite ore, Noril sk orefield, Russia. Canadian Mineralogist 40, Cook, N.J., Ciobanu, C.L., Wagner, T.: The Bi-Te-Se-S system: Problems, opportunities and implications. Romanian Journal of Mineral Deposits 80: Heldal, T. & Walle, H.: Building-stones of Ethiopia: Geological Survey of Ethiopia and Geological Survey of Norway booklet, 64s. Larsen R.B.: The distribution of Rare Earth Elements in K-feldspar as an indicator of petrogenetic processes in granitic pegmatites: examples from two pegmatite fields in southern Norway, The Canadian Mineralogist, 40, Lynum, R.: Skifer gir arbeidsplass. GEO Bergverksnytt, 1, Nilsson, L.P.: En spesiell ofiolitt. GEO 5/2002, s Storemyr, P., Bloxam, E.G., Heldal, T. & Salem, A. 2002: Survey of Chephren s Quarry, Gebel el-asr, Lower Nubia: Sudan & Nubia Bulletin No.6, Storemyr, P. & Heldal. T.: Soapstone production through Norwegian history: geology, properties, quarrying and use. In: Herrman, J. J., Herz, N. & Newman, R. (eds): Asmosia 5 Interdisciplinary studies on ancient stone. Proceedings of the fifth international conference of the Association for the study of marble and other stones in antiquity, Museum of Fine Arts, Boston Sturt B.A. ( ), Gautneb, H., Heldal, T. & Nilsson, L.P.: Industrial minerals associated with ultramafic rocks in Norway. I: Scott, P.W. & Bristow, C.M. (eds) Industrial Minerals and Extractive Industry Geology, Geological Society of London 2002, Faggruppe for laboratorier Flem, B. & Bedard, L. P.: Determination of Trace Elements in BCS CRM 313/1 (BAS) and NIST SRM 1830 by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry and Instrumental Neutron Activation Analysis. Geostandard Newsletter: The Journal of Geostandards and Geoanalysis. 26, Flem, B., Larsen, R.B., Grimstvedt, A. & Mansfeld, J.: "In situ analysis of trace elements in quartz by using laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry", Chemical Geology. 182, Larsen, Ø., Skår, Ø. & Pedersen, R.-B.: U-Pb zircon and titanite geochronological constraints on the late/post-caledonian evolution of the Scandinavian Caledonides in north-central Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift, 82, pp Skår, Ø.: U-Pb geochronology and geochemistry of early Proterozoic rocks of the tectonic basement windows in central Nordland, Caledonides of north-central Norway. Precambrian Research, 116,

16 Faggruppe for geografiske informasjonssystemer Iversen, S.: Nytt fra Norges geologiske undersøkelse. Geodatamagasinet i juni Iversen, S.: Developing Web applications at the Geological Survey of Norway and results from the national "Geo-Data on the Net" project. ICA Commission on Maps and the Internet. Annual Meeting in Karlsruhe. Sept Ryghaug, P.: From Bedrock UML-modelling and database design to Internet applications using standards. Terra Nostra, 2, Ryghaug, P.: Metadata. Norsk profil av ISO metadata, versjon 1.1. CD - Standarder 2003 Geografisk informasjon, Statens kartverk. Ryghaug, P & Boyd, R.: Building Geospatial Database Services for the Benefit of National/ International Communities. Norway Mapping, Statens kartverk Geofaglig avdeling Bugge, T., Elvebakk, G., Fanavoll., Mangerud, G., Smelror, M., Weiss, H., Gjelberg, J., Kristensen, S.E, Nilsen, K.: Shallow stratigraphic drilling applied in hydrocarbon exploration of the Nordkapp Basin, Barents Sea. Marine and Petroleum Geology, 19, Wierzbowski, A., Smelror, M. & Mørk, A.: Ammonites and dinoflagellates in the Upper Oxfordian and Kimmeridgian of the northeastern Norwegian Sea (Nordland VII offshore area): Biostratigraphical and biogeograhical signicifance. Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaeontolgie, Abhandlungen, FOREDRAG OG UNDERVISNING Faggruppe for berggrunnsgeologi Andersen, T.B., Hartz, E., Torsvik, T.H., Osmundsen, P.T., Andresen, A., Eide, E.A. & Braathen, A.: The aftermath of the Caledonian continental collision in the North Atlantic Region: A structural template for later events? Extended abstract, Abstracts and Proceedings of the Norwegian Geological Society 2, Bingen, B. & Stein, H.: Molybdenite Re-Os dating of biotite dehydration melting: the Rogaland granulites, S Norway. Geochimica et Cosmochimica Acta 66, A78. Bingen, B. & Stein, H.: Molybdenite Re-Os dating of regional deformation and granulite-facies metamorphism, Rogaland-Vest Agder, S Norway. In Vander Auwera, J.: Modelling of magma chambers and implications for the evolution of the continental crust, J.C. Duchesne symposium, Université de Liège, 3-5 Sept, 7. Bøe, R., Lepland, A., Blikra, L.H., Sønstegaard, E. & Longva, O.: The "2200 year BP event" - Caused by tsunami or earthquake. Ormen Lange, Slope Stability and Submarine Slides, Losby Gods, Lørenskog, March. Abstract. Bøe, R., Lepland, A., Blikra, L.H., Sønstegaard, E. & Longva, O.: Slides in fjords, NW Norway; triggered by climatic, tsunami or earthquake events? 3rd COSTA Workshop, Barcelona, March. Abstract. Braathen, A., Osmundsen, P.T., Nordgulen, Ø., Andersen, T., Bingen, B., Corfu, F., Eide, E., Meyer, G. & Roberts, D.: Onshore late/post-caledonian extensional shear zones of north-central Norway, and their reactivation. Nordic Geological Winter Meeting, Island, January. Dehls, J.F., Basilico, M. & Colesanti, C.: Ground deformation monitoring in the Ranafjord area of Norway by means of the Permanent Scatterers technique, Geoscience and Remote Sensing Symposium. IGARSS ' IEEE International, Volume 1: Toronto, p Eide, E.A., Walderhaug, H.J., Torsvik, T.H., Inger, S. & Scott, R.: Middle Triassic through Early Jurassic eruptives and intrusives from Taimyr, Arctic Siberia: new 40 Ar/ 39 Ar ages and Mesozoic deformation. 25 th Nordic Geological Winter Meeting, Reykjavik, Iceland, januar. Eriksen, B.H., Hartz, E.H. & Andresen, A.: Late Paleozoic basin inversion in East Greenland: Late Caledonian spasms? Extended abstract, Abstracts and Proceedings of the Norwegian Geological Society 2,

17 Fjellheim, C., Andresen, A. & Hartz, E.H.: The deep structure of the Vøring Basin Insight from East Greenland. Extended abstract, Abstracts and Proceedings of the Norwegian Geological Society 2, Gabrielsen, R.H., Braathen, A., Skar, T. & Berg, S.S.: Faults are rock bodies not surfaces. Nordic Geological Winter Meeting, Reykjavik, January. Hartz, E.H., Corfu, F., Andresen, A. & Andersen, T.B.: The missing link: correlation of the East Greenland and the Scandinavian Caledonides. 25th Nordic Geological Winter Meeting, Reykjavik, 75. Hartz, E.H., Corfu, F., Andresen, A. & Andersen, T.B.: Tectonic models or deep subduction and exhumation at both sides of the highly asymmetric North Atlantic Caledonides, EGS general assembly, CD. Hartz, E.H., Eide, E., Andresen, A. & Corfu, F.: Linking basin and basement geology: Paleozoic prerequisites in Mesozoic provenance studies. Extended abstract, Abstracts and Proceedings of the Norwegian Geological Society 2, Hartz, E.H. & Torsvik, T.H.: Baltica and Siberia inverted: A new Rodinia reconstruction linking the break up of the Iapetus Ocean and the Ægir Sea to the peri-gondwana events. Invited, GSA annual meeting, 34, 6, 259. Hartz, E.H. & Torsvik, T.H.: Applying the concept of a spherical earth to pre-north Atlantic drift. Extended abstract, Abstracts and Proceedings of the Norwegian Geological Society 2, Hartz, E.H. & Torsvik, T.H.: Baltica and Siberia inverted: A new Late Proterozoic reconstruction linking the opening of the Iapetus Ocean and the Ægir Sea to the peri- Gondwana events, EGS general assembly, CD. Kendrick, M.A., Burgess R., Pattrick, R.A.D., Turner, G.: Noble gases and halogen in fluid inclusions. The 25 th Nordic Geological Winter Meeting, January 6-9 th, Reykjavik, Iceland. Laajoki K. & Melezhik, V.A.: NorFA field course: 'Sedimentary formations and processes in evolving Palaeoproterozoic rifts: intracratonic, intercontinental, and oceanic settings'. June Lundin, E.R.: Ceonozoic dome on the mid-norwegian margin: mechanisms and responsible events. Invited presentation at CENMOVE workshop, University of Aarhus, Dec Lundin, E.R.: Rifting and seafloor spreading history of the North Atlantic. Forelesning NTNU. Lundin, E.R. & Doré, A.G.: Keynote. Tectono-stratigraphic geometries at volcanic passive margins some observed phenomena in the Norwegian Sea and elsewhere on the NE Atlantic margin. AAPG Hedberg Conference "Hydrocarbon Habitat of Volcanic Rifted Passive Margins" September 8-11, Stavanger, Norway. Lundin, E.R., Rønning, K., Doré, A.G. & Olesen, O.: Hel Graben, Vøring Basin, Norway a possible major cauldron? The 25th Nordic Geological Winter Meeting, Reykjavik, Jan 6-9. Lundin, E.R., Rønning, K., Doré, A.G. & Olesen, O.: Paleocene cauldron-like collapse of a volcanic margin segment Hel Graben, Vøring Basin. "Frontier Exploration of Volcanic Continental Margins" Petroleum Group of the Geological Society Meeting, Sep, London. Lundin, E.R., Torsvik, T.H., Olesen, O. & Roest, W.R.: The Norwegian Sea, a meeting place for opposed and overlapping Arctic and Atlantic rifts; implications for magmatism. AAPG Hedberg Conference "Hydrocarbon Habitat of Volcanic Rifted Passive Margins", September 8-11, Stavanger, Norway. Melezhik, V.A.: NorFA lecture course for Post Doc and PhD students, University of Oulu, Finland. Theoretical course: "Sedimentary formations and processes in evolving Palaeoproterozoic rifts: intracratonic, intercontinental, and oceanic settings". March Melezhik, V.A.: Final results of the Geochronology and Isotope Geochemistry Study Group of the IGCP Project No. 408 Comparison of composition, structure and physical properties of rocks and minerals in the Kola Superdeep Borehole and their homologues on the surface. Zapolyarny - Apatity, Russia, 4-17 September. 17

18 Melezhik, V.A., Fallick, A.E.: Palaeoproterozoic travertines of volcanic affiliation from a 13 C-rich rift lake environment. Abstract. 16 th International Sedimentological Congress, Rand Afrikaans University, Johannesburg, South Africa, Mossman, D.J., Eigendorf, G., Tokaryk D., Gauthier-Lafaye, F., Guckert, K.D., Melezhik, V.A., Farrow, C. E.G.: The search for fullerenes in carbonaceous substances associated with the natural fission reactors, Oklo, Republic of Gabon. Abstract. 11 th Quadrennial IAGOD Symposium and Geocongress. Sedimentary, Magmatic and Ore-Forming Responses to Compressional and Tensional Tectonics: A focus on Africa, July, Windhoek, Namibia. Osmundsen, P.T., Sommaruga, A., Olesen, O., Skilbrei, J.R., Braathen, A., Nordgulen, Ø., & Roberts, D.: Deep structure of the Trøndelag Platform/Vøringen basin area: insight from field, seismic and potential field data. Nordic Geological Winter Meeting, Island, January. Osmundsen, P.T., Sommaruga, A., Skilbrei, J.R., Olesen, O., Eide, E., Braathen, A., Nordgulen, Ø. & Roberts, D.: From orogen to passive margin: onshore-offshore links in the Mid Norway area. Extended abstract, Abstracts and Proceedings of the Norwegian Geological Society 2, Roest, W.R., Lundin, E.R., Torsvik, T.H., Olesen, O.: The Jan Mayen Microcontinent: Computers animations of the plate tectonic history. AGU Fall meeting, Dec 6-10, San Fransisco. Roberts, D.: The Taconian orogenic event in the Scandinavian Caledonides. 25 th Nordic Geological Winter Meeting, Reykjavik, januar (plakat). Abstract volume, 173. Robinson, P.: 1. 'Tectono-stratigraphy as a key to tectonic reconstruction in the Scandian hinterland, Norway'. 2. 'Petrology and geochronology of HP and UHP metamorphic rocks of the western gneiss region, Norway'. Lectures at Uppsala University, Sweden, February 14. Schuppers, J., van den Belt, F., Holloway, S., May, F., Bøe, R. & Andersen, P.R.: CO 2 storage capacity and quality in the North Sea hydrocarbon province. Sixt International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies (GHGT-6), October 1st-4th, Kyoto, Japan. Joint Global Change Research Institute. Abstract. Stein, H. & Bingen, B.: Re-Os dating of Cu-Mo mineral occurrences provides chronology of metamorphism and deformation for a supracrustal sequence in south Norway. Geological Society of America - Abstracts with Programs, Oct, Denver. Faggruppe for løsmassegeologi Bargel, T.H.: Forelest i faget Ingeniørgeologi løsmasser, videregående kurs NTNU. Blikra, L.H., Longva, O., Braathen, A. & Anda, E.: Rock-slope failures in Norwegian fjord areas: Examples, spatial distribution and temporal pattern (key-note lecture), p I: S.G. Evans & S. Martino (eds.): Massive rock slope failure: New models for hazard assessment. NATO Advanced Research Workshop Celano, Abruzzo, Italy. Blikra, L.H.: Risiko for store skredulykker i Norge behov for en integrert nasjonal satsing. Den 14. nordiske Konferanse for Ulykkesforskere NOFS'02 det sårbare samfunn og mennesket. Trondheim 6-8 januar. Blikra, L.H.: Skredfare og geologi i Møre og Romsdal. Forelesing på NTNU, Ingeniørgeologi løsmasser videregående kurs, 8.2. Demidov, I., Wohlfarth, B., Larsen, E., Kjær, K., Lyså, A., & Houmark-Nielsen, M.: Rapid deglaciation of northwestern Russia: climate and bedrock influence. Abstract 6 th QUEEN workshop, Spiez Switzerland, May, p. 9. Eilertsen, R, Corner, G.D., Aasheim, O. & Hansen, L.: Facies characteristics and architectural variation of Holocene fjord-delta sediments in the Målselv valley, northern Norway. Abstract. SEPM Research Conference: Incised Valleys Images and processes. Casper, Wyoming, U.S.A. Abstract. Fosså, J.H., Alvsvåg, J., Thorsnes, T., & Christensen, O.: SUSHIMAP survey strategy and methodology for marine habitat mapping. GeoHab, prosjektmøte Moss Landing Marine Laboratories, California,

19 Grøsfjeld, K, Glaister, C, Demidov, I, Funder, S., Larsen, E., Nielsen, J. K. & Seidenkrantz; M-S.: Hydrography of the last interglacial in the White Sea region, based on dinoflagellate cysts, foraminifers, mollusc and pollen."workshop on Middle Latitude dinoflagellates and their Cysts", (cd) Bedford Institute of Oceanography, Darthmouth, Nova Scotia, Canada, April 29-May 02. Grøsfjeld, K, Glaister, C, Demidov, I, Funder, S., Larsen, E., Nielsen, J. K, & Seidenkrantz; M-S:. Hydrography of the last interglacial in the White Sea region, based on dinoflagellate cysts, foraminifers, mollusc and pollen. Quaternary Environment of the Eurasian North (QUEEN), Sixth Queen Workshop, Spiez, Switzerland, May, p Hansen, L.: Tributary valley-fills controlled by glacier movement and sea-level changes, East Greenland. SEPM Research Conference: Incised Valleys Images and processes. Casper, Wyoming, U.S.A. Abstract. Hansen, L., Bargel, T.H, Eilertsen, R, & Corner, G.D: Late Quaternary valley-fill successions formed during fall of relative sea level, northern Norway; style of erosion and groundwater drainage. SEPM Research Conference: Incised Valleys Images and processes. Casper, Wyoming, U.S.A. Abstract. Henriksen, S., Fichler, C., Grønlie, A., Henningsen, T., Løseth, H., Ottesen, D., & Prince, I.: The Norwegian Sea during the Cenozoic. Onshore-offshore relationships on the north Atlantic margin. NPF-konferanse, oktober, Trondheim Jensen, M., Demidov, I., Funder, S., Kjær, K., Larsen, E. & Nielsen, J.: Middle Weichselian tidal environments at the Barents Sea coast, NW Russia. Abstract 6 th QUEEN workshop, Spiez Switzerland, May, p. 19. Kjær, K., Demidov, I., Funder, S., Houmark-Nielsen, M., Jensen, M., Larsen, E. & Nielsen, J.: Criteria for reconstructing ice sheets in northern Eurasia. Abstract 6 th QUEEN workshop, Spiez Switzerland, May, p. 22. Knies, J., Matthiessen, J., Nowaczyk, N., Stein, R., Vogt, C., & Wollenburg, J.: A new chronological concept for the eastern Arctic Ocean. 32th International Arctic Workshop, INSTAAR, University of Colorado, Boulder, U.S.A, March 14-16, Abstract Volume, page Knies, J., Hald, M., & Ebbesen, H.: The organo-geochemical record from the Andfjorden, northern Norway: Paleoproductivity during the late glacial - early Holocene. 32th International Arctic Workshop, INSTAAR, University of Colorado, Boulder, U.S.A, March 14-16, Abstract volume, page Knies, J., Matthiessen, J., Stein, R., & Vogt, C.: Late Pliocene - Early Pleistocene ice sheet response to moisture supply and orbital forcing from the eastern Arctic Ocean. 4 th European ODP Forum, University of Tromsø, Norway, April 10-12, Abstract volume, page 70. Larsen, E.: The last glacial cycle of the Eurasian ice sheets. Gjesteforelesning University of Wisconsin, Madison Larsen, E., Demidov, I., Houmark-Nielsen M., Kjær, K., Lunkka, J.-P. & Saarnisto, M.: Early to Middle Weichselian glaciations in the White Sea region, NW Russia. Abstract 6 th QUEEN workshop, Spiez Switzerland, May, p. 27. Longva, O.: Submarine landslides in Norway. Invitert foredrag - Quebec section of the Canadian Geotechnical Society, The Quebec Geoscience Center and National Institute for Scientific Research holdt ved Quebec Geoscience Center, Quebec City 24. mai Lunkka, J.-P., Larsen, E. & Saarnisto, M.: History of the eastern flank of the Scandinavian ice sheet since 30 ka. Abstract 6 th QUEEN workshop, Spiez Switzerland, May, p Nielsen, J., Demidov, I., Kjær, K. & Larsen, E.: Using redeposited shells as biostratigraphical markers implications for the glacial chronology in northern Russia. Abstract 6 th QUEEN workshop, Spiez Switzerland, May, p. 40. Olsen, L.: Overview of maps and data available for the western part of the northern transect across the Scandinavian ice sheet. Project meeting, February th, in Madison. Scandinavian ice-sheet modelling - a collaboration between the Geological 19

20 Survey of Norway (NORPAST project) and the Universities of Wisconsin, Washington and Bergen. Olsen, L.: A Mid-Norwegian correlative to the Younger Dryas Vedde Ash Bed from western Norway. Norsk Geologisk Forenings XVIII. Vinterkonferanse, Oslo. Abstract, NGF Abstracts and Proceedings, no Olsen, L.: 4 uker feltkurs og feltveiledning i kvartærgeologi for to hovedfagsstudenter, hhv. fra Universitetet i Madison (Wisconsin) og Univ. i Bergen. Olsen, L.: Ansvar for å lage eksamensoppgaver i hovedfags- og dr.gradsemnet kvartær stratigrafi (G 329, 2 vekttall) ved Universitetet i Bergen, våren. Olsen, L. & Myrvang, A.: Tilrettelegging og guiding av ekskursjon med gruppe på 75 finske geologer og naturinteresserte i området ved Engabreen, Svartisen august. Olsen, L. & Gjelle, S.: Bidrag ved guiding av to skoleklasser fra Åsheim Ungdomsskole ved geologisk ekskursjon i området ved Øysand og Melhus, og videre oppover Gauldalen. 11. juni. Ottesen, D., Rise, L., Lundin, E., Thorsnes, T., Bryn, P., Berg, K. & Hermanrud, C.: Links between onshore Neogene uplift, offshore Plio-Pleistocene deposits, and responses in Cenozoic and Mesozoic offshore sequences. Onshore-offshore relationships on the north Atlantic margin. NPF-konferanse, oktober, Trondheim. Ottesen, D., Rise, L. & Berg, K.: Development of the mid-norwegian continental shelf and its implications for slope stability. Ormen Lange slope stability and submarine slide seminar. Losby Gods mars. Ottesen, D., Rise, L, Lundin, E. & Thorsnes, T.: Large scale development of the mid- Norwegian margin. NDP (Norwegian Deep Water Program) prosjektmøte. Oslo oktober. Ottesen, D.: Foreleser ved Svalex: Feltkurs på Svalbard i petroleumsgeologi for hovedfagsstudenter ved universitetene i Norge Seidenkrantz; M-S, Glaister, C, Funder, S, Nielsen, J. K, Grøsfjeld, K, Larsen, E, & Demidov, I.: White Sea hydrography during the last interglacial (Mikulino): results from the Archangelsk region. Quaternary Environment of the Eurasian North (QUEEN), Sixth Queen Workshop, Spiez, Switzerland, May, p. 49. Sveian, H.: Kvartærgeologi i Stjørdal. Planteforsk Kvithammer Thorsnes, T.: Marine habitat mapping of the Norwegian shelf. Foredrag på møtet Developing the shelf: sustainable and informed exploitation, Geological Society of London, , London. Thorsnes, T., Fosså, J.H., & Olsen, K.: MAREANO a proposed integrated study of the Mid-Norwegian shelf and slope focusing on multibeam technology, geology, habitat mapping and pollution. GeoHab, prosjektmøte Moss Landing Marine Laboratories, California, Thorsnes, T., Fosså, J.H., & Skyseth, T.: Havbunnslandskap. Norsk Havforskerforening årsmøte, Bergen, Thorsnes, T., Fosså, J.H., & Olsen, K.: Multibeam data applied in cold water reef mapping, Mid-Norwegian shelf. Oceanology International, London. Hovland, M., Ottesen, D., Thorsnes, T., Fosså, J.H., & Bryn, P.: Occurrence and implications of large Lophelia reefs offshore Mid-Norway. Onshore-offshore relationships on the North Atlantic Margin, Trondheim Faggruppe for geofysikk Hendriks, B.W.H., Redfield, T.F. & Andriessen, P.A.M.: Thermotectonic evolution of the Lofoten - Vestrålen Region. European Geophysical Society, 27th General Assembly, Nice, Mosar, J.: Tectonique des plaque: le moter d'une planète en changement permanent. Société Fribourgeoise des SciencesNaturelles, Fribourg, Switzerland, Mosar, J.: The Atlantic Norwegian passive margin: Structure and evolution. Onshoreoffshore relationships on the North Atlantic margin, Trondheim,