Sirkus Saphir! Årsberetning Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas Norgescup og foreldre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre"

Transkript

1 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R Årsberetning side 4-27 Sirkus Saphir! En tøff jobb i Rio de Janeiro Stor NM på Sølyst Norgescup og foreldre Temamøter våren Subsea7 Nyttårsseilas 2014 Forsidebildet er tatt i Kvåsefjorden på vei vestover

2 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle Stavanger Seilforenings årsberetning. 5. Behandle Stavanger Seilforenings regnskap i revidert stand. 6. Vedta ny lov. 7. Behandle forslag og saker. 8. Fastsette medlemskontingent. 9. Vedta Stavanger Seilforenings budsjett. 10. Behandle Stavanger Seilforenings organisasjonsplan. 11. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 6 styremedlem og 1 varamedlem c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. d) 2 revisorer. e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Stavanger Seilforening har representasjonsrett. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. Årsberetning og regnskap for, budsjett og handligsplan for 2014 samt forslag til behandling er trykket i Krabben årbok og sendt alle medlemmer senest 14 dager før årsmøte. Krabben og protokoll fra tidligere årsmøter ligger på forenings hjemmeside Uten om det formelle programmet kan det bli enkelte tilleggsposter i programmet Enkel servering. Hovedstyret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen! Stavanger Hovedstyret Per Haarr INNKALLING TIL STAVANGER SEILFORENINGS ÅRSMØTE Innkalling til Stavanger Seilforenings Årsmøte Årsmøte avholdes mandag den 17. februar kl på Hotel Victoria. Innkalling til Stavanger Seilforenings årsmøte. 2 Årshjul for Stavanger Seilforening 2014/ Fri vind Administrasjon Trening & Opplæring Tur & Hav Regatta Havnen på Sølyst Langøy HMS i Stavanger Seilforening Innkommende forslag til årsmøtet Stavanger seilforenings styrer og komitèer, samt Valg Stavanger Seilforening Handlingsplan anlegg Sølyst Snipe Worlds : En tøff jobb i Rio de Janeiro.. 30 Stor NM i Seiling August 2014 på Sølyst.. 31 Temamøter våren Norgescup og foreldre deltagelse Snipesesongen Subsea7 Nyttårsseilas Sirkus Saphir! Prisliste gyldig fra ÅRSHJUL FOR STAVANGER SEILFORENING 2014/2015 Måned Aktivitet Dato Januar Krabben utkommer Temakveld 13.jan 27.jan 22.jan Februar Mars April Mai Juni Årsmøte Temakveld Dugnad Sølyst Langøy åpnes Temakveld Oppstart introkurs optimist vår Sjøsetting kjølbåter Dugnad havn Dugnad Langøy Dugnad havn Langøyleir, St. Hans på Sølyst Fiks Ferige Ferie Årshjulet for Stavanger Seilforening vil til enhver tid ligge oppdatert på foreningens hjemmesider. Websider og postadresse Nettsider: Postadresse: Telefon: Vi setter pris på innspill og evt. artikler e-post til Driftssjef: Stavanger Seilforening Karen A. Sømmesvei Hundvåg Kontor: Mobil: feb 19.feb 20.feb 11. mars mars Uke mars 8. apr apr Uke 12,14 og og 29.apr 13.mai kl mai 6,7,13,14. mai 10.jun kl juni 23.jun Uke 26 Juli Fiks Ferige Ferie Uke 27 og 28 August Stor NM Stavangerseilasen Start introkurs optimist høst Dugnad Langøy 19.aug aug 23.aug Uke aug September 16.sep Dugnad havn 24 og 25.sep 14.okt Oktober Opptak kjølbåter Uke 40,41,42,43 (helger) Langøy stenges Uke 42 Medlemsfest 24.okt November 11.nov Desember 9.des Innlevering stoff til Krabben 13.des Januar 2015 Subsea7 Nyttårsseilas 10.jan 13.jan Februar 2015 Årsmøte A Subsea Technology Company 3.feb 10.feb Fjernstyrte undervannsoperasjoner Boring- og produksjonsstøtte Konstruksjon, vedlikehold, reparasjon og fjerning av undervannsinstallasjoner Kartlegging, struktur- og plattforminspeksjon Innovativ produktutvikling Design og fabrikasjon av utstyr og verktøy til bruk i utvikling og drift av undervannsinstallasjoner 2 Postboks 8024, 4068 Stavanger, Tlf.:

3 Stavanger Seilforening ÅRSBERETNING Årsberetning for består av følgende hovedpunkter: Administrasjon Sport Langøy Havn, eiendom & bygninger & budsjett 4 FRI VIND For første gang på nesten 20 år er Stavanger Seilforening igjen representert i Norges Seilforbunds styre. «Å klare brasene», «å sette alle kluter til», «å holde stø kurs», «å ta rev i seilene» er alle ord og uttrykk som brukes i folks dagligtale. Det finnes flere slike som er i daglig bruk. Mange kjenner ikke bakgrunnen for denne måten å formulere seg på, men for oss som er aktive seilere gir slike maritime snakkemåter god mening. Hva kan så sies om Stavanger Seilforenings aktiviteter i? Ett uttrykk kan være «å klare brasene»! Da tenker jeg spesielt den ferdigstillingen av A-bryggen og i særdeleshet ferdigstillingen av båtkranen. Etter min mening gir den nye kranen en ny servicedimensjon til foreningens medlemmer. Den gir en enkel, trygg og god håndtering av båter og master. Kombinert med de nye båtkrybbene, forenkles den årlige båtpussen og alle andre aktiviteter der det er behov for å inspisere eller reparere båten på land. Aktiviteten knyttet til kranen har vært relativt høy og det rapporteres om behov for flere krybber for vinterlagring av båter. Det lover godt også for inntjeningen. En særlig ros til de som på frivillig basis har lagt ned svært mange timer gjennom sesongen! Komiteene er viktige i foreningens arbeid. Årsberetningen gir uttrykk for «stø kurs» med solid aktivitet. Komiteene gjenspeiler også på en god måte at foreningen er et idrettslag, samtidig som den er en vel tilrettelagt båthavn og et trivelig og godt møtested for de som er interesserte i seiling i sin al minnelighet. Ekstra hyggelig er det at Norges Seilforbund dette året godkjente Stavanger Seilforening som «barne- og ungdomsvennlig forening». Det skrives ganske mye om t radisjonelle idrettsforeninger som mister medlemmer, og det gjelder også seilforeninger. En viktig forutsetning for å re kruttere nye medlemmer er å skape en aktiv seilinteresse hos barn og unge. Jeg er stolt og imponert over den solide a ktiviteten i barne- og ungdomsavdelingen og er sikker på at den legger et solid grunnlag for seilglede og seilsport her i r egionen i årene som kommer. Jeg vil og trekke fram en jevn og god aktivitet i «Tur og hav». Et positivt nytt innslag var kurset «Mat om bord» som ble planlagt sammen med Gastronomisk institutt. Stor suksess med solid påmelding, og det meldes om interesse for flere slike kurs. På Stavanger Seilforenings hjemmeside kan vi lese følgende: For første gang på nesten 20 år er Stavanger Seilforening igjen representert i Norges Seilforbunds styre. Til tross for at antall styremedlemmer ble redusert fra 9 til 7 medlemmer ble Leif Arild valgt av som ett av styremedlemmene på helgens Seilting i Tromsø. Nyvalgt president ble Tor Møinichen fra KNS. Dette gir oss en førstehånds mulighet til å holde oss informert om hva som foregår på nasjonalt plan i tillegg til at veien inn til Norsk Seilforenings styre blir kortere. Styret har brukt mye tid på å tilpasse Stavanger Seilforenings lovverk til de kravene som stilles fra Norges Idrettsforbund. Vi er en av de foreningene som er tidlig ute med å gjøre denne jobben, men det er ingen tvil om at alle foreninger er nødt til å følge etter. Lovendringene får b etydning for to grunnleggende forhold. Det ene er sammensetningen av styret der det i lovteksten presiseres at sammensetningen i styret skal skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Dette kan være en stor utfordring for vår forening der den store majoriteten av medlemmer er menn. Valgkomiteens arbeid vil vise realismen i om dette er mulig. Om vi får det til, kan det være et perspektiv at en større kvinnerepresentasjon i styret vil kunne tilføre foreningen nye impulser og ikke minst, gi et viktig signal om at seilsporten har appell til begge kjønn. Den andre viktig forutsetningen som den nye lov tilpasningen legger til grunn, er at årsmøtet skal behandle Stavanger Seilforenings organisasjonsplan. På dette årsmøtet legges det fram en organisasjonsplan som inneholder de viktigste og mest sentrale elementene. Dette er da en plan som kan bygges ytterligere ut i årene som kommer. Etter min mening legger den foreslåtte planen et godt grunnlag for å samle alle foreningens styrende lover, regler og retningslinjer på en helhetlig og god måte. Slik vil de også kunne gjøres lettere tilgjengelig for alle foreningens medlemmer. Her må det pr esiseres at både det nye lovforslaget og organisasjonsplanen skal behandles og godkjennes av årsmøtet. Det er på sin plass å trekke fram det levende engasjementet som vises av foreningens ansatte. Stavanger Seilforening har en meget høy servicegrad for sine medlemmer og det utvises stort innsats i å ta vare på og utvikle foreningens anlegg og verdier. Summen av alle innsatser fra engasjerte tillitsvalgte, medlemmer og andre som vil foreningen vel, er et solid utrykk for en energisk og framtidsrettede perspektiver. I styrets forslag til organisasjonsplan kommer dette til uttrykk i forslaget til nye visjonen En god og utviklende møteplass for seilere og slik vil vi også «klare brasene» i årene som kommer. Per Haarr Foto: Morten Jensen/SEILmagasinet Stavanger Seilforening er representert i Norges Seilforbunds styre ved Leif Arild Åsheim.

4 ADMINISTRASJON I 2014 skal foreningen arrangere Stor NM med base på Sølyst. I den anledning trenger vi bred innsats fra medlemmene. Sett av dagene august! Våre gjester er stort sett fornøyd med å ligge på Sølyst i rolige omgivelser, men de etterlyser nok noe bedre tilbud til wc, dusj, vaskemaskin etc. Tordis Stangeland Det ble i tildelt 13 nye faste båtplasser. Herav 10 plasser for seilbåter, 2 motorbåter og 1 storbåtplass på rausmoloen. Bølgebryter ble også i benyttet til Expresser som seiler aktivt regatta. Dog var nok ikke alle like ofte å se på regattabanen dette året. Havnen har vært godt utnyttet med båter på midlertidige plasser. Dette er plasser som ligger på minsteavgift og som da disponeres for utleie av driftssjef. Medlemskontingent og havneleie for 2014 blir sendt ut etter årsmøtet den 17. februar og har forfall i midten av mars. Dersom fastplass ikke skal benyttes eller skal sies opp for 2014 ber vi om at det meldes fra senest før 1.februar, dette for korrekt fakturering. Tildeling av nye fasteplasser blir gjort innen utgangen mars. Pr. desember ligger det an til at vi kan tildele 8 faste plasser for De som får tildelt fast plass blir kontaktet. Foreløpig er det ingen tilgjengelige plasser for båter over 40 fot. Båtplasser Antall Seilbåtplasser 135 Motorbåtplasser 35 Storbåtplasser 18 Midlertidige bølgebryter 15 Totalt 203 Medlemstallene er forholdsvis stabile, men vi har i år som tidligere måttet slette flere medlemmer grunnet ubetalte medlemskontingenter. Disse kan lett aktiveres mot innbetaling av manglende kontingent. Ta kontakt med driftssjef. Vi har mottatt 62 nye innmeldinger fordelt på barn, senior og ektefelle. 72 medlemmer er slettet da kontingent ikke er betalt. Her i blant barn som tidligere har deltatt i seilskolen. Medlemstype 2012 Senior Senior med båtplass Pensjonister Pensjonist med båtplass Ektefelle Junior/barn/student Junior med båtplass 0 0 Æresmedlem/med båtplass 0 0 Totalt r: Det er avholdt 10 hovedstyremøter. Møte dager er som regel andre mandag i måneden og varer fra kl til Agenda og referat fra møtene er tilgjengelig hos driftssjef. Dugnad: Anleggskomiteen har på tatt seg ansvaret med å rehabilitere D- bryggen på dugnad. En stor oppgave som trenger god innsats, ikke minst fra båteierne på denne bryggen. Det gjenstår en god del timer med arbeid i 2014 før bryggen igjen er klar for båtene. Det er anledning til å bidra med dugnad på mange områder for Stavanger Seilforening. Havnen og området på Sølyst har alltid bruk for medlemmer til maling, klipp av busker og kratt, rydding med mer. Klubbhuset trenger litt innvendig oppgradering og jollestativet må bygges opp igjen. Jollehavnen med aktiviteter har stort behov for frivillighet av foreldre og voksne brukere. Og ikke minst er Langøy et sted som trenger vedlikehold på mange områder. Det er nok av oppgaver å ta fatt på. Godt er det at vi har komiteer som ser behovene og trekker i gang dugnader. I 2014 skal foreningen arrangere Stor NM med base på Sølyst. I den anledning trenger vi bred innsats fra medlemmene. Sett av dagene august! Ber alle som har anledning til å bistå oss denne helgen å melde seg til driftssjef. Det trenger ikke være hele helgen eller hele dager all tilgjengelig tid både før, under og etter arrangementet mottas med takk! Anlegget på Sølyst: Det har også i vært en lang anleggsperiode på Sølyst. Nå er vi omsider koplet til det offentlige kloakksystemet. Dette arbeidet har også gitt oss oppgradering av strømkabler til vårt anlegg, ny belysning og flott fortau! Siden lysstolpene nå står på den andre side av veien opplever vi at vårt havneområde er ganske så mørklagt i vinterhalvåret. Håpet er at kommunen vil bidra med belysning i havneområdet, da dette område nå defineres som offentlig. Nå når arbeidet er sluttført så ser vi at det har gitt en positiv oppgradering av vei og parkeringsplasser. Strøm: Bruk av strøm til lading av batterier og enkelt vedlikehold er inkludert i havneleie. Strømforbruk utover dette blir fakturert. Gjestehavn på Sølyst: Det har i år vært noe flere gjestedøgn i havnen. Det har blitt en trend at båter fra land i Øst-Europa gjerne ankommer i mai, tidlig juni og legger båten her i 4-6 uker før de forsetter seilasen nordover. Våre gjester er stort sett fornøyd med å ligge på Sølyst i rolige omgivelser, men de etterlyser nok noe bedre tilbud til wc, dusj, vaskemaskin etc. Vi har ikke benyttet havnevakt i år og med god hjelp fra foreningens medlemmer så har dette stort sett gått veldig greit. Stavanger Båtforening Fellesråd. Vi har i år undertegnet ny driftsavtale med Stavanger Kommune, samt at handlingsplan for kommunale småbåthavner omsider på plass. I dette ligger det også et krav om at alle kommunale småbåthavner skal kreve inn en miljøavgift på kr pr bryggemeter båtplass. Det positive er at avgiften beholdes i foreningene og settes i et miljøfond som skal benyttes etter gitte føringer til miljøtiltak i egen havn. I denne anledning skal det lages en miljøplan i samarbeid med det som nå blir kalt Faglig Råd. At Stavanger kommune har sterkt fokus på miljø og sammen med båtforeningene vil i verksette tiltak for på best mulig måte å bevare miljøet i sjø og på land er positivt og til glede for oss alle. Til syvende og sist burde det være lett for hver og en av oss å gi et sitt bidrag med å etterleve de miljøtiltak som innføres i båthavnene. 6 Ansatte i foreningen Siden høsten 2007 har Hans Gerlach Sørensen vært ansatt i 30 % stilling i seilforeningen. Hans har vært en svært viktig ressurs og kapasitet for vedlikehold og rehabilitering i havnen. Han har nå valgt å si opp sin stilling for i større grad prioritere sitt eget firma Ship Shape. Det har vært godt å ha en kollega her på Sølyst, Hans og jeg har hatt stor nytte og glede av å kunne jobbe sammen. En stor takk til Hans for den innsats og velvillighet han har vist i sitt arbeid for foreningen gjennom 6 år. Uvær Vi har høsten hatt flere særlig friske høststormer og vi ser stor nytte av rausmoloen når ved nord nordvestlig vind. Anlegget har så langt tålt belastningen uten større skader. For i størst mulig grad kunne spare anlegget henstiller vi til alle båteiere at seilbåtene har ren rigg, alle seil tas av. Det er også viktig og legge vinterpresenning under bommen på båter som ligger på det flytende anlegget. Kontoret sine åpningstider er som følger: Mandag til og torsdag fra kl Telefon: Foreningens nyheter legges ut på hjemmesidene Hjemmesidene er foreningens informasjonsside, vi oppfordrer alle våre medlemmer å benytte muligheten til å abonnere på nyhetene. HUSK Å MELDE FRA OM ENDRINGER I KONTAKT INFORMASJON! Til alle medlemmer av Stavanger Seilforening gjelder følgende: Meld fra om umiddelbart om endringer på adresse, , telefon. Merk det du oppbevarer av joller og utstyr på Sølyst med tydelig navn og telefonnummer. Meld fra om medlemskapet skal opphøre. Til alle med båt og båtplass på Sølyst gjelder følgende: Alle er pliktig til minst å ha ansvarsforsikring av båten. Kopi av denne forsikringen skal hvert år innen 1.mai levers driftssjef. Melde fra om bytte av båt, minner om at bytte til større båt må forhåndsgodkjennes. Fortøye båten etter de gjeldene regler. Ingen sjakler i fortøyningsringene på nye utriggere. Skrape pontonger på utriggere for all groe minst en gang pr. år. Holde seilloftet rent og ryddig. Skal kun benyttes til å tørke seil! Alt utstyr som oppbevares i Støperiet skal være plassert i bodene. Alle skal ha godkjent strømkabel til landstrøm, ingen skjøtekabler eller andre smarte løsninger. Max 400W uttak når båten ligger på vinterstrøm. Benytt strømkabel direkte fra varme/avfukter til land. 7

5 Olai Hagland på veg inn til lunch på Langøy Siri bølgesurfer bak ribben TRENING & OPPLÆRING I løpet av året er Stavanger Seilforening blitt godkjent som Barne og Ungdomsvennlig forening av Norges Seilforbund. Mandagsregatta Lars, Hanna og Olai runder bunnmerke Per Lund Barne og ungdomsavdelingen aktivitetsrapport fra Barne- og ungdomsavdelingen holdt stand med fortsatt høy aktivitet i. Vi fyller fremdeles på med nye introseilere mens våre eldste og mest aktive seilere nå er blitt seilere mer eller mindre på heltid gjennom kombinert seiling og skolegang på St. Svithun Videregående. Sportslige høydepunkter i året som gikk var EM-gull og NM-sølv til Håvard Katle Fjon og pallplasseringer i Norgescup er for flere av våre andre ungdomsseilere. Høy aktivitet, men utfordringer med rekruttering Aktivitetsnivået i har vært på nivå med 2012 med ca 115 dager organisert aktivitet på Sølyst. Kjernesesongen strekker seg fra etter vinterferien tidlig i mars til høstferien i begynnelsen av november, som er perioden der vi har dagslys på kveldene. Mandag er dagen for serieseilaser og det er svært gledelig å se at deltakelsen fortsetter å øke. Dette er vårt viktige lavterskel tilbud for regattaseiling i joller, og er et tilbud som også flere voksne Laserseilere benytter seg av. Tirsdag- og torsdags kvelder er avsatt til trening og på det meste har vi 4 ulike partier som trener samtidig, og da er det ganske trangt både på jolleanlegget og på Pinå! Når det er for mørkt for kveldstrening har vi fysisk trening. I høst har vi vært så heldige å få låne politiets idrettshall på Lagårdsveien og dette har vært et populært tilbud med unge seilere hver torsdagskveld. Om vinteren er det også jevnlig trening i helgene fra jolleanlegget på Sølyst. Vår viktigste rekrutteringskilde er introkursene i optimistjolle. Det er derfor foruroligende at antall introseilere i var lavere enn tidligere år. Dette er også hovedårsaken til at totalt antall aktive seilere har falt noe fra året før. Selv om våre mer erfarne seilere er blitt enda mer aktive enn tidligere er det viktig at vi ikke mister fokus på rekruttering av nye barneseilere. Vi konkurrerer med mange andre aktiviteter og vi må nok se på nye tiltak for å øke synligheten av vårt tilbud før oppstart av introkurs etter påske. I har vi ikke arrangert Fiks Ferige Ferie for Stavanger kommune da dette utgikk på grunn av problemer med anbudsregler. Dette håper vi kommer tilbake i Vår egen sommerskole gikk av stabelen siste uka i skoleferien og Langøyleiren ble også i år avviklet siste helga i sommerferien. Det var ca 20 seilere på årets Langøyleir. I løpet av året er Stavanger Seilforening blitt godkjent som Barne og Ungdomsvennlig forening av Norges Seilforbund. Dette bekrefter at barne og ungdomsavdelingen driver i henhold til beste praksis i seilnorge. Det gjør også at vi får delta i nettverk med de andre godkjente foreningene og at vi får preferanse ved tildeling av spillemidler. I løpet av året har Nikolai Bakker fulgt Håvard Katle Fjon på Talenter Mot Toppen programmet ved St Svithun, som har morgentreninger på Sølyst flere dager i uken. Vi har imidler tid ikke hatt en tilfredsstillende situasjon med lokal trener for våre ungdomsseilere og har derfor fått jevnlig besøk fra tidligere OL-seiler og nå trener for Norges Seilforbund, Peer Moberg. Årets lokale hovedtrenere har vært Henrik Christiansen, Marius Lykke Amundsen og Martin Krauss Amundsen, med Håvard Katle Fjon, Nikolai Bakker og Erik Rougier som gode supplement. Tilgang på gode trenere er krevende, spesielt for de eldste og mest drevne. Foran 2014 sesongen planlegger vi å ansette en hovedtrener som sesongarbeider i tre måneder på vår og tre måneder på høst. Forhåpentligvis vil dette kunne bli et løft for hele miljøet på Sølyst, ikke minst sportslig for våre barne og ungdomsseilere. Nøkkeltall for aktiviteten i barne- og ungdomsavdelingen Statistikk Totalt antall barne og ungdomsseilere registrert Antall dager med organisert barne- og ungdomsaktivitet på Sølyst Antall seilere introkurs optimistjolle Antall aktive seilere med egen båt ca 10 ca 18 ca 24 ca 40 Antall seilere på mandagsregattaen Antall deltakelser på Norgescup Antall deltakelser i NM (seilere) Antall deltakelser internasjonale regattaer ca 15 Jolleklasser Som omtalt i Krabben tidligere år har det vært en utfordring å samles om de samme jolleklassene for våre ungdomsseilere. I løpet av har dette gått seg til og vi har nå samlet seilerne våre i enmannsklassene Optimistjolle og Laser, i tillegg har vi èn aktiv 29er. Regner vi med de voksne jolleseilerne teller nå Laser-klassen mer enn 10 båter, noe som gir mer spenning og utbytte både på trening og på mandagsregattaen. Det har også gjort at foreningen har valgt å gå til innkjøp av to Laser-joller slik at vi også kan ha et introduksjonstilbud for ungdommer samt tilby leiebåter til lokale og tilreisende seilere. Optimistjollen holder stand som viktigste barneklasse og rekrutteringsbåt. Jolleklasse Optimistjolle RS Feva er Laser Radial Laser Europa Zoom Totalt Antall registrerte seilere per jolleklasse i (seilere som har byttet klasse gjennom året er registrert med klasse ved årets slutt) Regattaer på Sølyst Antall seilere på klubbregattaen har i ligget jevnlig på og vi har dermed fortsatt økningen av deltakelse fra i fjor. Våre beste lokale seilere er etter hvert på et høyt nasjonalt nivå, slik at man får tøff konkurranse også på Pinå. Skal man bli seriemester må man imidlertid møte opp og prestere gjennom hele sesongen. Årets seriemestre ble Lars Silseth (Optimist), Pelle G. Lund (Laser 4.7) og Håkon Bentsen Veholmen (Laser Radial). Resultater for lokale jolleregattaer i Regatta/klasse Vårserie Optimistjolle 1. Lars Silseth 2. Pål Maribu 3. Olai Hagland Vårserie Laser Radial 1. Nikolai Bakker 2. Håkon Veholmen 3. Dejan Suboticki Langøymester 1. Lars Silseth Høstserie Optimistjolle 1. Lars Silseth 2. Olai Hagland 3. Hanna Katle Fjon Høstserie Laser Pelle G Lund 2. Mathias Jørgensen Kretsmesterskapet ble også i år arrangert av Stavanger Seilforening i september med 22 Optimistjoller og 5 Lasere, også dette betydelig opp fra i Selv om vi har hatt litt oppstartsproblemer tar vi sikte på å videreføre Virtual Monday i vinter, som er vår virtuelle mandagsregatta på internett. Årets nisseseilas ble gjennomført i strålende solskinn med 23 deltakere og ble seilt på lystall. Nytt jolleskur på Sølyst Som statistikken viser har vi fått mange nye seiljoller på Sølyst de siste årene, noe som gjør at vi sliter med plassproblemer. I løpet av året har vi derfor fått satt opp et nytt jolleskur med tak og plass til 36 optimistjoller i. Dette er nå nærmest fullt. På oppstillingsplassene er det kamp om plassene og vi vil i 2014 måtte prioritere de som er aktive seilere foran de som ikke er like flinke å få jollene sine på vannet. Sportslige resultater Fjorårets gode sportslige resultater har fortsatt i. Håvard Katle Fjon (18) ble junior Europamester og nr 10 i senior VM i Europajolle. I NM ble det sølv med lik poengsum som vinneren. Nikolai Bakker har hatt flere gode plasseringer i årets Norgescup er og endte til slutt som tredje beste gutt på den nasjonale rankingen. Erik og Jan Rougier har seilt bedre og bedre gjennom sesongen i sin 29er og fikk tredjeplass i årets siste NC som sitt beste resultat. Lars Silseth har vært klubbens beste optimistjolleseiler gjennom sesongen og klinket sågar til med en seier i en enkeltseilas under NC i Florø. Vi håper at 2014 bringer mange nye seilere på introkurs samtidig som at våre beste seilere vil fortsette å markere seg på nasjonale og internasjonale regattaer! Høstserie Laser Radial 1. Håkon B. Veholmen 2. Nikolai Bakker 3. Håvard Katle Fjon Kretsmesterskap Optimistjolle 1. Lars Silseth, SSF 2. Olai Hagland, SSF 3. Sunniva Gjesdal, SSF Kretsmesterskap Laser Pelle G Lund, SSF 2. Mathias Jørgensen, SSF Kretsmesterskap Laser Radial 1. Nikolai Bakker, SSF 2. Per Lund, SSF 3. Håkon B. Veholmen, SSF Nisseseilasen Jollelysa 1. Lars Silseth, SSF 2. Olai Hagland, SSF 3. Sunniva Gjesdal, SSF 20 ivrige deltakere på Norsk Optimistjolle Klubb sin Rekruttsamling i Stavanger Nisseseilas Fra sommerseilskolen 8

6 TUR & HAV Særlig var det spenning knyttet til møtet hos Gastronomisk som var nytt. Dette var en suksess og vi gjentar i REGATTA Kom og seil en regatta med den båten du har. Vi har lavterskel seilaser som Stavanger Seilasen hvor egen rekruttklasse hverken setter krav til Seilnr, målebrev eller lisens. Håvard Hauan Tur og Hav - komiteen består av Håvard Hauan (leder), Einar Talgø, Elisabeth Molvik, Oddvar Sandvik og Endre M. Sunde. Komiteen har hatt 4 komitemøter i og har jobbet i henhold til Handlingsplanen som ble satt opp i det første komitemøtet. Våren arrangerte vi følgende temamøter: Asymmetrisk spinnaker og andre seil, i Klubbhuset. Moderne navigasjon for seilbåt, i Klubbhuset. God mat om bord, hos Gastronomisk institutt. Alle arrangementene hadde godt oppmøte og vi fikk gode tilbakemeldinger. Særlig var det spenning knyttet til møtet hos Gastronomisk som var nytt. Dette var en suksess og vi gjentar i I tillegg ble årets Langøyfest arrangert etter samme mal som tidligere med aktiviteter for barn/ voksne og komiteleders tale før den tradisjonelle festmiddagen. Året overraskelse var «Langøykvartetten» som fremførte tre klassiske stykker under ledelse av Hanne Tveit (bratsj), Nina Halvorsen (fiolin) og Stein Paul Fredrik og Anna seiler Zephyr på Langøy Endresen (gitar) og Håvard Hauan (komiteleder) på tromme. Vårt St. Hans arrangement ble tradisjon tro gjennomført på Sjølyst. Været var ikke det beste, men oppmøtet var bra. «Møteplassen» er noe vi vil utvikle og komme tilbake til. Vi tenker her først og fremst at vi møtes til uformelt samvær på klubbhuset uten at det trenger å være satt opp program for hele møtet. Vårt første møte var der vi oppsummerte seilsesongen. Oppmøtet var godt, det ble vist film, bilder og utvekslet erfaringer til nytte for neste sesong. Tordis spanderte kaffe og småkaker. Vi planlegger 3 temamøter våren 2014 i tillegg til Langøyfesten. Mat om bord i samarbeid med Gastronomisk Institutt Stell og vedlikehold av dieselmotor HMS. Flåte og mann over bord Temamøtene er annonsert på hjemmesiden. Vi ser frem til mye sosialt samvær i klubben i 2014 og god oppslutning om våre arrangementer der det er muligheter for å bli kjent med nye seilere som er interessert i det samme som deg. Vi gleder oss. Kjære seile - og regattavenner. Sammenlignet med fjorårets Norgescup og neste års Stor-NM var et hvileskjær for avvikling av riktig store arrangement i foreningen. Vi har alikevel hatt jevn aktivitet gjennom året med tradisjonsrike regattaer som Subsea7Nyttårsseilas, Stavangerseilasen og ulike KM for Snipe, Joller og Express Juni arrangerte vi åpent NM for Snipe med 23 seilende båter April arrangerte vi for andre gang treningssamling for kjølbåter sammen med Thomas Nilsson fra North Sails, i år med utgangspunkt fra Sjøbris Hotell i Østhusvik. Under flotte forhold la vi en treningsbane mellom Rennesøy og Brimse, og deltagerne fikk trene på starter, slag og jibber under kyndig ledelse og instruksjon fra Thomas. Ingen tvil om at båtene som deltok fikk en flying start og kunne begynne regattasesongen med et innkjørt mannskap. Jeg skulle ønsket vi kunne arrangert samlingen 2 uker senere, og dermed fått med mange av båtene som fortsatt sto på land denne helgen. Forhåpentligvis lykkes vi med det til neste år, og jeg håper å se enda flere båter på treningssamling. Regattaseiling opplever motvind, spesielt kjølbåt. Vi ser den samme trenden i Danmark og Sverige som i Norge. Lokale og nasjonale arrangement i alle 3 land har hatt dalende deltagertall siden gullalderen på midten av 80-tallet. Gjennomsnittsalderen på deltagere stiger. Det er derfor gledelig å se hvordan Express klassen opplever en rennesans med økende antall båter og seilere, lokalt i Stavanger og flere andre steder i Norge, seilt av unge seilere. Vi har i år hatt over 20 aktive Expresser i Stavanger, ca ¾ fra vår forening. Første helgen i september seilte 34 Expresser NM i Bergen, 6 båter deltok fra Stavanger området. Erik Ihle fra Stavanger Seilforening ble beste båt herfra med en 10. plass, de øvrige 5 var fordelt i siste halvdel av resultatlisten. Jeg var tilstede i Bergen som NSFs representant, og kunne observere at våre seilere hadde båtfart som de beste, men manglet rutine i start og tette felt. Jeg snakket med flere seilere fra toppen av resultatlista, og de kunne fortelle om onsdager med 2 treningsstarter før regattastart, samt korte baner og dermed tette felt. Skal våre seilere hevde seg må vi legge tilrette for riktig seiling på lokalplan. Express-klassen opplever vekst og bidrar til rekruttering. Det er kjempeviktig at vi ivaretar klassen, det er en investering i hele sportens fremtid. Til slutt vil jeg komme med en oppfordring til alle båteiere i Stavanger Seilforening for 2014: Kom og seil en regatta med den båten du har. Vi har lavterskel seilaser som Stavanger Seilasen hvor egen rekruttklasse hverken setter krav til Seilnr, målebrev eller lisens. Subsea7 Nyttårsseilas har egen tur-klasse og populær samling med premieutdeling og film fra dagens seiling etter målgang. Her er det rom for mye god seilprat. SF1928 arrangerer Ryfylke Rundt, som også er en del av Gladmat. Seil en nattseilas i vakre Ryfylke og midt i Gladmat innerst i Vågen. Til høsten arrangerer Gansfjord Skudeseilasen rundt Kvitsøy, en ekte havseilas. I regatta kan det bare være en vinner, men gevinsten med å bli en bedre seiler går til alle. Fra Express NM i Bergen Foto: Expressklubben Leif Arild Åsheim Seiling og matfest under Gladmaten i Vågen Det er viktig med riktig fiskeutstyr! Barn og voksne engasjert på Langøy DUGNAD Dette året er det mange dugnadsoppgaver i havnen på Sølyst, i Jollehavnen, på Langøy og ikke minst i forbindelse med at Stavanger Seilforening er arrangør av Stor-NM helgen august Har du tid, lyst og anledning til å bidra i godt sosialt felleskap med maling, snekring, rydding, oppgaver på land eller sjø under NM så ta kontakt med Tordis på mail : Dugnad kan utføres også på andre tidspunkt enn oppsatt i Årshjulet. Ro, ro til fiskeskjær Simen og Erik tømmer foreningsjollen 11

7 HAVNEN PÅ SØLYST Når foreningen til sommeren skal arrangere Stor NM vil vi legge forholdene best mulig til i havnen for dette arrangementet. LANGØY Langøy er noe unikt for Stavanger Seilforening når vi sammenligner oss med andre seilforeninger. Carsten Bowitz Bilde fra havnen i østlig kuling Det oppgraderte anlegget på Sølyst har nå fungert med de nye fasilitetene i et år. Dog har vi hatt kommunale anleggsarbeider med ny kloakk tett innpå oss. Disse arbeidene er nå avsluttet og vi har fått et flott opparbeidet landområde som kan være meget stolte over. Da vi oppgraderte havnen la vi følgende forutsetninger til grunn: Seilforeningens havneanlegg skal være den mest attraktive seilsporthavnen i Stavanger-regionen med tilbud for voksne, ungdom og barn Bryggeanlegg skal være i teknisk forsvarlig stand slik at båter kan ligge forsvarlig i sjøen gjennom både sommerog vintersesongen Tilbudet om å ta opp båter på land for sesongmessig ved likehold og/eller klargjøring til regattadeltakelse opprettholdes Eksamen på disse forutsetningene har vi nettopp bestått med glans. Vi har utnyttet det nye opplagsområdet maksimalt denne vinteren. 50 båter er i vinteropplag. Alle krakkene er da benyttet. Om vi ønsker det kan vi ved å investere i nye krakker ta ytterligere 50 båter i vinteropplag. For 2014 har vi budsjettert med innkjøp av ytterligere krakker. Stormen som herjet over Vestlandet utfordret oss kraftig, men anlegget bestod testen med glans. Skadene begrenset seg til noen utblåste seil og et par revnede presenninger. Totalt har vi i håndtert ca. 100 båter når vi summerer vinteropplag og vårpuss. Alt dette er gjennomført av medlemmer som har ytt en stor dugnadsinnsats. Både transport system for båtene, mastekran og båtkran har fungert etter hensikten. Anleggskomiteen har identifisert noen for bedrings områder som forhåpentligvis vil medføre mindre tidsforbruk ved heising av båter. Man vil montere nye kroker for innfestning av stroppene på løfteåket. Den største risikoen vi har på Sølyst er når vi heiser og transporterer båter. Anleggskomiteen ber derfor om at man respekterer at deler av området blir avsperret for bilkjøring og alminnelig ferdsel når man driver med heising og transport av båter. Vi har også en dialog med leverandøren av krakkene slik at nye krakker er tilpasset både brede og smale båter uten bruk av diverse beslag og støtter. Området ved det gamle sliskesporet har vi planer om å få utnyttet på en bedre måte i fremtiden. Her har vi store muligheter til å få etablert et nytt bygg med en båthall i sokkelen og undervisnings-/ møtelokaler i etasjen over. Dette starter vi planleggingen av nå slik at vi når økonomien tillater det kan etablere et prosjekt for gjennomføring. Arbeidet med å få på plass et vedlikeholdssystem for hele anlegget på Sølyst nærmer seg sluttføring. Dette vil være til god hjelp når vi i fremtiden skal planlegge aktiviteter og utarbeide budsjetter. I forbindelse med oppgradering av kloakken har vi fått Lyse til å legge nye kabler til bygningene. Dette betyr at vi i fremtiden kan få oppgradert strømanlegget i hele eller deler av havnen. Anleggskomiteen foreslår at det etableres et eget prosjekt som kommer frem med en realistisk fremdriftsplan og et kostnadsoverslag for nytt strømopplegg for havnen og bygningene. Dett vil i utgangspunktet kreve store investeringer i nye tavler og abonnement. I høst hadde vi et orienteringsmøte for båteierne på D-bryggen. Mange møtte og man ble enige om å gjøre mest mulig av oppgraderingen på bryggen på dugnad. Som de fleste vil ha observert har man nå tatt på land alle utliggerne. Noen av disse var i så god stand at de fremdeles vil kunne gjøre nytte for seg. Dette gjelder gangbare utliggere. Fortøyningsbommene har vi kassert. Nå starter man på arbeidet med å fornye treverket og boltene som holder dette. Så langt har man klart å løsne alle de gamle boltene. Planen er å få utført også dette arbeidet på dugnad. Hele bryggen vil være ferdig oppgradert i god tid før båtene skal på sjøen. Alt arbeidet er gjennomført av båteierne på D-bryggen. I forbindelse med oppgraderingen av det kommunale kloakkanlegget på Sølyst har alle bygningene som foreningen eier og disponerer blitt koplet til det nye kommunale kloakkanlegget. Det er også blitt klargjort for å få fiberkabel frem til området. Gravearbeidene medførte at et par av stativene for slepejollene ble ødelagt. Anleggskomiteen foreslår at disse skiftes ut med stativ like de som ble satt opp i jollehavnen for optimistjollene. Disse er mer solide og har et mye penere utseende enn de gamle. Jollehavnen bygde sitt på dugnad til en rimelig kostnad. Det samme bør vi kunne gjøre for slepejollene. Veien til Sølyst er også blitt asfaltert og foreningen har fått montert en veibom som vil gjøre oss i stand til å ha kontroll over biltrafikken til og fra området. Området ved bommen er også tilkoplet tv overvåkingssystemet som vi etablerte for et par år siden. Anleggskomiteen arbeider nå med de siste detaljene for hvilket system man skal velge for å få åpnet bommen. Høyst sannsynlig blir det er kortsystem. Dette er tenkt finansiert ved at man betaler et gebyr for adgangskort på lik linje med medlemsnøkkelen. Når foreningen til sommeren skal arrangere stor NM vil vi legge forholdene best mulig til i havnen for dette arrangementet. Jolleramper og parkering blir noen av utfordringene som må løses. Den gamle jollerampen ved B-bryggen vil bli erstattet med en ny. Endelig løsning er ikke besluttet da vi må ta hensyn til det nye røret som kommunen har lagt ut for overflatevannet fra veiene i området. Planen er at rampen kan ligge «over» dette røret. Et annet alternativ er å etablere en ny jollerampe mot vest, parallelt med D-bryggen. Seilsesongen i år må betegnes som meget god, i alle fall når det gjelder været, og det må vi også si for 330 antall besøk på Langøy som utgjør over 400 overnattinger og som vi synes er bra. Vi var så heldige å få seile en uke i juni og juli i Kroatia, i ført bare shorts og caps, kun for solen ikke skulle svi av restene av håret, men det var så bra hjemme her på berget at vi kun trengte shorts her også. Langøy ble i år åpnet 3. april og det var så kaldt i luften at vi ikke tok sjansen til å sette på vannet og etter litt befaring fant vi ut at det også hadde vært noen frostskader, slik som sundt fryst toalett og andre mindre skader. Vi hadde vårdugnad og faktisk to høstdugnader, da den første høstdugnaden kom på samme dag som sauesankingen i Sirdalen. Det var bedre oppmøte på både vår og høst dugnaden i år med kos både for unger og voksne. Den siste dugnaden med godt krabbelag i hytten og fin stemning. Håper på enda mer folk 2014 dugnadene, også nye ansikter, det er ikke å stikke under stolen at de fleste er gjengangere som driver dugnadene. Men vi får en god del utført på dugnadene som å sage opp trestubber, hogge ved som blir stablet opp, rydde opp etter saueskitt under halvtak, drenering av trapp fra kai og opp til hytten, rensing av takrenner, nye stiger på kai, sjekke fortøyninger og bøyer utført av dykker, renovering av bereder rom som maling og sette inn lufteventil, samt skifte nytt toalett. Med god dugnadsånd blant medlemmene så spares det mye penger på å få gjort ting selv og det er både gøy og sosialt. Vi skulle ha for et overskudd på mindre en 2.000,- kroner på et allerede lavt budsjett, men det ser ut for at vi kan sitte med et driftsresultat på nesten ,- kroner. Dette er små beløp, men det viser god lagånd. Hytta ble stengt 26.oktober og da hadde det ikke vært gjester siden 13. oktober, så da var sesongen utvilsomt over. Komiteen prøver å lage en plan for utvikling av Langøy både når det gjelder hytten og bryggekapasiteten og til det trenger vi å øke prisene på overnattinger. Vi vil beholde sesongkortet for medlemmene som det er til kr ,-, men øker overnatting pr. døgn til kr. 100,- for medlemmer og kr. 200,- for ikke medlemmer og kr. 50,- for strøm. Vi har også sett på muligheten til å få montere flytebrygger som vil utgjøre en økning av båtplasser med opp til 30 båtplasser. Dette vil jo selvfølgelig bety et stort løft for foreningen, men med bakgrunn i at Langøy er et sted som alle medlemmene har et forhold til, må vi få til at alle klubbens medlemmer har muligheten til å benytte det. Langøy er noe unikt for Stavanger Seilforening når vi sammenligner oss med andre seilforeninger. Det er klart vi har utfordringer ettersom båtene blir større og at det dermed blir færre som kan ligge til kai på Langøy. Nå er det vel maks plass til 20 båter på eksisterende hovedbrygge og flytebrygger. Med mer kaiplass vil vi få et ønsket resultat om garantert plass på Langøy, dette blir stadig viktigere etter som vi ser at populære havner blir fulle fredags kveld i sesongen. Vi vil nok også få en havn hvor man kan ligge trykt uavhengig av værforhold, også med nordvest vind. Men for å oppnå dette må vi se på den økonomiske delen for å få til dette. Kanskje med større innvesteringer via medlemskontingenten, som å be om 1/3 av kontingenten slik at det er mulig å budsjettere for flere år fremover. Det er for 2014 budsjettert med kr ,- til vedlikehold av brygger på Langøy. Men for å få nye flytebrygger på plass må de uansett godkjennes av Finnøy kommune og skulle en eventuell dispensasjon bli gitt må det også godkjennes av Styret og Årsmøte. Stavanger Seilforening bruker Langøy til rekruttering av nye medlemmer og for å beholde gamle medlemmer, som kanskje ikke er så engasjerte på regattabanen lenger. Barn som er med foreldre på tur til Langøy vil alltid tilbake dit, det kan fremme barneidretten og gleden med å lære å seile, kanskje påmelding til seilskole i foreningen. Langøyleiren er en meget populær leir for de minste som seiler optimist, og de fleste her blir med flere år. Mange av foreningens dyktige seilere har selv vært på Langøyleir. Odd Inge Nygaard Besøksadresse: Karen A. Sømmesvei 1, Sølyst 4085 Hundvåg Postadresse: Rosenberggt 96, N-4007 Stavanger Hjemmeside: Mail: Mob. tlf Reperasjoner Riggverksted Ombygginger Innredning Glassfiberarbeider Restaurering Montering av utstyr Transport av båter Deleproduksjon Spesial-beslag 13

8 HMS I STAVANGER SEILFORENING ATTRAKTIVT KONTORFELLESSKAP I STAVANGER SENTRUM. et trivelig sted i et dynamisk samfunn i takt med sin samtid (fra Handlingsplan for kommunale småbåthavner) R A John Arild Viste HMS er sterkt prioritert ved bruk av den nye kranen Sesongen var vellykket for de aller fleste av oss, etter tilbakemeldinger fra drøs langs bryggene å dømme. Det er en flott sport vi får lov å dyrke. Vi tester oss selv, mannskap og utstyr opp mot naturkreftene. Vi seiler skarpt og fort. Noen tenker at det er en motsetning mellom det å seile fort, vinne, utfordre naturkreftene og flytte grenser, kontra sikkerhet? Vel hvis noen tror sikkerhet tar for mye tid eller koster for mye da skal de prøve en ulykke Over tid er det en slående sammenheng mellom en ship shape båt m/mannskap og topp resultater eller vellykkede turer. Vi har vært forskånet for store, alvorlige ulykker gjennom året, sett fra Styret og Hovedkomiteene sitt ståsted. Hendelser vi har hatt, har vi forsøkt å lære av. Integreringen av HMS har fortsatt i de respektive komiteene og aktivitetene. Integrering er viktig fordi hver hovedkommite vet og ser best innen sitt område hvilken risiko de må håndtere. er det første hele året vi har hatt den nye kranen med transport og krybber i drift. Komite anlegg Sølyst forteller de har håndtert omkring 100 løft uten alvorlige ulykker. På dugnad! Noen har observert at de jobber forsiktig. Det skal de ha ros for. Husk mottoet; ikke noe haster eller er så viktig at vi ikke har tid til å gjøre det sikkert. Det har denne samvittighetsfulle dugnadsgjengen vist! Det er en kolossal iboende energi i år, stropper og wire under et båtløft i den størrelsesorden vi håndterer på Sølyst. Om noe skulle svikte kan konsekvensene bli fatale. Derfor har vi prosedyrer og regler for klargjøring av båt, deltakelse, avsperring av område og håndtering av hengende last. Disse må respekteres og følges! La oss fortsette å bygge en jeg bryr meg kultur, hvor vi sier fra og ikke ser vekk når noen bryter sperringer eller gjør andre risikable ting. Kanskje noe av det mest kostbare vi har er flokken med unge deltakere under Trening og Opplæring. Trenere, foreldre og ledere har hatt konstant fokus på sikkerheten gjennom året, med særlig vekt på kunnskap, innsikt og forståelse. I bakgrunnen har det på hver eneste samling på fjorden ligget et gjennomtenkt beredskapsopplegg, fra følgebåter og sjekklister til samband og kontaktpersoner på land. I har HMS krav og forventninger fra storsamfunnet blitt enda tydeligere og ytterligere spesifisert for Stavanger Seilforening, både som idrettslag og kommunal småbåthavn: Årsmøtet får nå forelagt vår nye Lovnorm for idrettslag, som blir Lov for Stavanger Seilforening. Den er implisitt for alle lag under Norges Idrettsforbund. Arbeidsmiljølovens 3-1 om Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjelder for oss. Det vil si helsen til ansatte/trenere og de som er berørt av vår virksomhet, arbeidsmiljø, fysisk miljø, eksternt miljø og naturlig miljø samt at sikkerheten skal ivaretas for alle brukere i idrettslaget. I tillegg vil vi få fra Stavanger Kommune, som en del av Driftsavtalen for Sølyst båthavn, Handlingsplan for kommunale båthavner, som skal sikre at Stavangers småbåthavner blir et miljøvennlig og sikkert sted å være (et) trivelig sted i et dynamisk samfunn i takt med sin samtid. Som medlem i Stavanger Båtforeningers Fellesråd har vår administrasjon og representanter for Styret deltatt aktivt i fremforhandlingen av dette dokumentet. Handlingsplanen inneholder prinsipper og krav til mål, planer og styring av HMS i havnen. Vi skal utarbeide en miljøplan for havnen, med krav til avfallshåndtering, bruk av vann, energi og miljøvennlige produkter, alt med referanse til Forurensningsforskriften. Vi må informere om miljøvennlig adferd ved oppslag ol. Vi skal utarbeide årlige kvalitetsmål. Vi skal gjøre en Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS) for havnen og ha en Sikkerhetsplan på plass, og vi vil få en kommunal miljøavgift per liggemeter båtplass(!). Vi skal være glade for at vi har en aktiv og bevisst Administrasjon med et våkent øye for alle sider av HMS på Sølyst. I tillegg har vi meget kompetente medlemmer som stiller opp og integrerer HMS i alle komiteer og aktiviteter. Stavanger Seilforening er godt posisjonert til fortsatt å være et trivelig sted i et dynamisk samfunn i takt med sin samtid. (ref. Handlingsplan kommunale båthavner) AD. MOMENT Nå kan din virksomhet sikre seg ny forretningsadresse sentralt i Stavanger. Vi har renovert og utvidet i Reidar Berges gate 9 (tidligere Verksgaten 62). Nå tilbyr vi større og mindre kontorenheter, og tilpasser arealer etter leietakers behov. Allerede i dag har flere enn 20 bedrifter kontorlokaler i Business Center Stavanger. Nå har vi plass til flere! Business Center Stavanger, Reidar Berges gate 9, Stavanger Våland yte eb ygge basert på o s e va tetsp odu te Våre produkter er 100% Norskproduserte. Dette sikrer en jevn og god kvalitet, kortere leveringstid og mulighet for individuell id tilpas ssning. Vi har laget brygger i snart 50 år, og er totalleverandør. E39 Gamlingen Vågen E39 Torget Olav V s gate Havneringen Breiavatnet Klubbgata Kongsgata Østervågkaien Verksgata Østre havn Bergelandstunnelen Stavanger bybru For mer informasjon, kontakt: Merethe Svensen, markedskonsulent Tlf: / Tlf: , Faks: ,

9 Hovedstyret fremmer følgende forslag: INNKOMMENDE FORSLAG TIL ÅRSMØTET 1. I henhold til Norges Idrettsforbund sine føringer for felles lovnorm for idrettslag, fremmer hovedstyret forslag om lovtilpasning for Stavanger Seilforening. Nytt lovforslag ligger på våre hjemmesider under Årsmøte 13 saker. 2. Økt medlemskontingent som følger: Senior (20-67år) 900,- Ektefelle 300,- Junior (16-20år, eventuelt student) 500,- Pensjonist (Fylte 67år i avgiftsår) 500,- Barn (under 16år) 300,- Begrunnelse: Legge et økonomisk forsvarlig grunnlag for det aktivitets nivå som fremgår av foreslått budsjett og handlingsplaner. SITTENDE STYRE OG KOMITEER FORSLAG 2014 STYRE Leder Per Haar Velges for 2 år Per Haar ikke på valg Økonomi/Nestleder Rolf Johansen ikke på valg Rolf Johansen ikke på valg Tur og Hav Håvard Hauan Velges for 1 år Karen Blom Kleiberg Velges for 2 år Leder Anlegg Langøy Odd Inge Nygård Velges for 1 år Sonja Johannessen velges for 2 år Leder Anlegg Sølyst Carsten Bowitz Ikke på valg Trond Kjønnerød Velges for 2 år Leder Trening & Opplæring Per Lund Velges for 2 år Per Lund Ikke på valg Leder Regatta Leif Arild Åsheim Velges for 1 år Rune Kartveit velges for 1 år HMS John Arild Viste Ikke på valg Vidar Løining velges for 2 år Varamedlem Håvard Hauan velges for2 år I henhold til den nye lov skal årsmøte kun velge styre : Leder og Nestleder, 6 styremedlemmer og 1 varamedlem. Valgkomiteen vil bistå det nye styret med forslag til komiteemedlemmer. REGATTAKOMITE/ REGATTA VALGT ÅRSMØTE FORSLAG 2014 Leder Leif Arild Åsheim Velges for 2 år ny Velges for 2 år Medlem Graham Lord Ikke på valg ny Velges for 2 år Medlem Therese Follestad Velges for 2 år Therese Follestad Ikke på valg Medlem Harald Gellein Velges for 2 år Harald Gellein ikke på valg TRENING- OG OPPLÆRINGSKOMITE FORSLAG 2014 Leder Per Lund velges for 2 år Per Lund Ikke på valg Medlem Knut Tore Fjon velges for 1 år ny Velges for 2 år Medlem Magnar Silseth velges for 2 år Magnar Silseth Ikke på valg Medlem Leif Arne Theodor Andreassen velges for 2 år Leif Arne Theodor Andreassen Ikke på valg Medlem Håkon Bentsen Vedholmen velges for 1 år ny Turseiling STAVANGER SEILFORENINGS STYRER OG KOMITÈER, SAMT VALG 2014 TUR &HAV VALGT ÅRSMØTE 2011 FORSLAG 2014 Leder Håvard Hauan Velges for 1 år Karen Blom Kleiberg Velges for 2 år Nestleder Endre M. Sunde Velges for 2 år Endre M Sunde Ikke på valg Medlem Einar Talgø Velges for 1 år ny Velges for 2 år Medlem Oddvar Sandvik Velges for 2 år Oddvar Sandvik Ikke på valg Medlem Elisabeth Molvig Velges for 2 år Elisabeth Molvig ikke på valg ANLEGG LANGØY VALGT ÅRSMØTE 2011 FORSLAG 2014 Leder Odd Inge Nygaard Velges for 1 år Sonja Johannessen Velges for 2 år Nestleder Sonja Johannessen ikke på valg ny Velges for 2 år Medlem Ørjan Petterson Velges for 2 år Ørjan Pettersson Ikke på valg Medlem Per Thorsen Ikke på valg ny Velges for 2 år ANLEGG SØLYST VALGT ÅRSMØTE 2011 FORSLAG 2014 Leder Carsten Bowitz Ikke på valg Trond Kjønnerød Velges for 2 år Nestleder Ståle Freyer Velges for 2 år Ståle Freyer Ikke på valg Medlem Johan Gjemre Olsen Ikke på valg ny Velges for 2 år Medlem Ørjan Rørvik Larsen Velges for 2 år Ørjan Rørvik Larsen Ikke på valg Medlem Hans Nagel Alne Ikke på valg ny Vi utfører elektro installasjoner, veiledning og rådgivning for: Messer, stands Offentlig Avanserte møterom Utstillinger Privathus og hytter Konferanserom Festivaler Marinaer Infoteknikk Næringsbygg Internkontroller Kontakt oss på: Tlf: Fax: E-post: Hjemmeside: 16 VALGKOMITE VALGT ÅRSMØTE 2012 FORSLAG 2014 Leder Kenneth Hustvedt Forrige styreleder Forrige styreleder Medlem Rune Kartveit Velges for 1 år Krsitian Kleiberg Velges for 1 år Medlem Birte Noer Borevik Velges for 1 år Birte Noer Borrevik Velges for 1 år Vara medlem Kristian Kleiberg Velges for 1 år REVISORER VALGT ÅRSMØTE 2011 FORSLAG 2014 Revisor Rolf Johnsen Velges for 1 år Magnar Aksnes Velges for 1 år Magnar Aksnes Velges for 1 år Kaja Samuelsen Velges for 1 år Hovedstyret utnevner representanter til Rogaland Seilkrets, NSF og Idrettenskontaktutvalg

10 REGNSKAP STAVANGER SEILFORENING REGNSKAP STAVANGER SEILFORENING SPORT 2012 Budsjett Resultat Note Inntekt medlemsavgifter Inntekt sponsor generell Inntekt diverse tilskudd Inntekt arrangement/nc/ Stor NM Inntekt regattaarrangement Inntekt tilskudd Olympiatoppen Vest Inntekt seilskolen Inntekt FFF Inntekt båt og materiell Sum inntekter Kostnader NC/Stor NM Kostnader regattaarrangement Kostnader div møter Kostnader seilskolen Lønn og sosiale kostn. instruktører Lønn og sosiale kostn. FFF Båter og idrettsforsikring Kostnader båt og materiell Kostnader trening Kostnader drivstoff Utdanning Reisestøtte Kontingent NSF m.v Strøm /andre kostnader Jollehavn Utgifter sport div Avskrivninger Andel felleskostnader Sum kostnader Resultat LANGØY Resultat Note 2012 Budsjett Inntekt besøk Lamgøy Inntekt utleie Langøy Sum inntekter Kommunale avgifter Forsikring Strøm Renovasjon Div Kostnader Forbruksmateriell Oppgradering Langøy, kai, brygger Avskrivninger Div.utsyr, verktøy med mer Sum kostnader Resultat KRAN Resultat Note 2012 Budsjett Inntekt kran Sum inntekter Innkjøp krakker 0 0 Forsikring Kostnad traktor, kran finans / renter lån 0 Avskrivninger Sum kostnader Resultat HAVN 2012 Budsjett Resultat Note Inntekt havneavgifter Miljøavgift Inntekt bodleie Inntekt kran Inntekt dugnad Leieinntekt vaktmesterbolig Leieinntekt verksted Inntekt klubbhus Innt. v/tilskudd Inntekt søknadsgebyr/nøkkel dep Inntekt opplag land Inntekt høstopptak/vårutsett krane Inntekt gjester Inntekt midlertidig utleie Inntekt joller Inntekt strømavgift Inntekt flytebrygge Videresalg innkjøp Erstatning skade/momsrefusjon/div Sum inntekter Lønn inkl.sosiale kostnader Innkjøp videresalg Festeavgift Vedl.drift bygn. / uteanlegg Vedl. molo, brygge Kommunale avgifter Container utgifter Elektrisitet Renhold Kostnader A-brygge/kloakk Arbeid A, D og Bbrygge Forsikringer Vakthold Miljøtiltak driftkostnader Finanskostnader havn Avskrivninger Div kostnader Andel felleskostnader Sum kostnader Resultat

11 REGNSKAP STAVANGER SEILFORENING REGNSKAP STAVANGER SEILFORENING FELLESKOST 2012 Budsjett Resultat Note Tilskudd v/havn Tilskudd v/sport Inntekter profileringsutstyr Inntekter annonaser Krabben Inntekter gebyrer Inntekt Tur og hav Inntekt arrangement Sum inntekter Kostnader profileringsartikler Lønn og sosiale kostnader Kostnader krabben sførsel/arkivering Utgift Tur og hav Utgift arrangement Kostnader årsmøte Kostnader møter/arrangement Andre adm.kostnader Telefon/mobil/datakommunikasjon Porto/medlemsnett Bilgodtgjørelse Forsikringer Gebyr Bank Avskrivninger Tap på fordringer 0 0 Sum kostnader Driftsresultat Renteinntekter Rentekostnader 189 Netto finansinntekter Resultat Samlet resultat 2012 Budsjett Resultat Sport Resultat Langøy Resultat Kran Resultat Havn Resultat Administrasjon Samlet resultat BALANSE PR.31/12-12 PR.31/12-13 Eiendeler: Eiendom Langøy Vaktmesterbolig Sølyst Klubbhus Sølyst 1 1 Havneanlegg inkl.rausmolo A-Brygge Kran Jollehavn, servicebygg, tomt 2 2 Molo, brygger, utriggere 1 1 Traktor Beholdning optimistjoller Sum anleggsmidler Kortsiktige fordringer Bankinnskudd, bundet Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital (fond) Fondsavsetning bygninger Fondsavsetning, Havn-Molo Fondsavsetning Langøy Fondsavetning Sport Fondsavsetning vedr.salg båtplasser Sikringsfond Årets resultat Sum fondsavsetninger Husbanklån vaktmesterbolig Lån SR-Bank Sum langsiktig gjeld Forskuddstrekk, arbeidsg.avgift, mva Påløpne kostnader/renter Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital (fond) Note 1. sprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført, kostnaden er lik premien. Inntekter og kostnader føres etter kontantprinsippet - dog med avsetninger ved årsskifte Note 2 - Varige driftsmidler Klubbhus Sølyst Vaktmesterbolig Eiendom Langøy Rausmolo A- Bryggen Kran Båter og joller Traktor Sum Anskaffelseskost 1/ Årets tilgang Årets avgang - Akk. avskr.pr.31/ Bokført verdi pr.31/ Årets avskrivning Årets avskrivning i % - 5% 5% 4% 5% 10% 20% 20% Økonomisk levetid - 20 år 20 år 25 år 20 år 10 år 5 år 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær 20 21

12 REGNSKAP STAVANGER SEILFORENING REGNSKAP STAVANGER SEILFORENING REGNSKAP BUDSJETT 2014 INNTEKTER 2012 Budsjett Avvik Sum Felleskost Anlegg Sølyst Regatta / Trening og Havn Kran Anlegg Langøy Opplæring Budsjett - '13 Inntekt medlemsavgifter Inntekt sponsor generell Inntekt regatta / arrangement Inntekt seilskolen Inntekt Fiks Ferige Ferie Gevinst v salg båter/materiell Inntekt Langøy Inntekt kran Inntekt havneavgifter Inntekt midlertidig utleie båtplasser Inntekt Miljøavgift Inntekt bodleie Inntekt dugnad Leieinntekt vaktmesterbolig Leieinntekt verksted / klubbhus Inntekt søknadsgebyr/nøkkel dep Inntekt gjester Inntekt joller Inntekt strømavgift Inntekt flytebrygge Videresalg innkjøp Inntekter profileringsutstyr Inntekter annonser Krabben Inntekter gebyrer Inntekt Tur og hav Div tilskudd og off. støtte Sum inntekter Tilsagn om tippemidler for havneutbyggingen: Utbetalingstidspunkt usikkert. Dokumentasjon oversendt Stavanger Kommune

13 REGNSKAP STAVANGER SEILFORENING REGNSKAP STAVANGER SEILFORENING REGNSKAP BUDSJETT 2014 KOSTNADER 2012 Budsjett Avvik Sum Felleskost Anlegg Sølyst Havn Kran Anlegg Langøy Regatta / Trening og Opplæring Budsjett - '13 Kostnader regatta / arrangement Utgift arrangement Kostnader seilskolen Kostnader båt og materiell Kostnader trening Kostnader drivstoff Utdanning Reisestøtte Kontingent NSF m.v Strøm /andre kostnader Jollehavn Utgifter sport div Vedlikehold Langøy, kai, brygger Kostnader Langøy Kostnad traktor, kran Lønn og sosiale kostnader Innkjøp videresalg Festeavgift Vedl.drift bygn. / uteanlegg Vedl. molo, brygge Kommunale avgifter Renhold, renovasjon, container Elektrisitet Kostnad brygger Vakthold Kostnad Miljøtiltak - kommunen Kostnader profileringsartikler Kostnader Krabben sførsel/arkivering Utgift Tur og hav Kostnader årsmøte Kostnader møter Andre adm.kostnader Telefon/mobil/datakommunikasjon Porto/medlemsnett Bilgodtgjørelse Gebyr Bank Forsikring Avskrivninger Sum kostnader Driftsresultat Renteinntekter Tap på fordringer Finanskostnader Rentekostnader Netto finansinntekter Resultat

14 REGNSKAP STAVANGER SEILFORENING HANDLINGSPLAN ANLEGG SØLYST LIKVIDITET 2012 Budsjett Budsjett 2014 Resultat Avskrivninger Avdrag lån Investeringer priser ink moms Anlegg Type arbeid Netto likviditetsendring INVESTERINGSBUDSJETT 10 opplagskrakker Følgebåter B-brygge Nye utriggere 19 stk C-brygge D-brygge E-brygge Krane/med mer oppstramming mellom elementene/ undervannsarbeide Nye utriggere8 m 40stk + nytt fendertre, oppstramming mellom elementene Nye utriggere 15 stk à 10 m + 10stk à 8m Sertifisering, service,(kran,vogner traktor,) Opplagskrakker 10 stk nye Tordis Stangeland Drifts Leder Per Haarr Hovedstyrets Formann Leif Arild Åsheim Nestleder (Leder Regatta Miljøstasjon Etablering Strømanlegg Oppgradering strøm for hele anlegget med strømposter/forprosjekt Håvard Hauan Leder Turseiling Odd Inge Nygård Leder anlegg Langøy Carsten Bowitz Leder anlegg Sølyst Bygninger maling hvert 3. år Slepejollestativ Jollehavn Rerapere skjørt trekai, overganger, fendertre på flytebryggene Rolf Johansen Økonomi/sponsor John Arild Viste HMS Per Lund Trening & opplæring Jollehavn Oppankring flytebrygger Jollehavn Div oppgradering av huset og,uteområdet, Terje Gjestland Autorisert sfører Støperi Skifte tak, over det eksisterende Bølgebryter Langøy Nye lykter, oppstramming mellom elementene Oppgradering kai med nytt treskjørt, moringer og flytebrygger Sum

15 OVERSIKTSKART AV SØLYST Standard båtlengde i havnen er som hovedregel maksimum 12,99 meter. Standard båtplass i havnen er bredde 4 m målt fra senter til senter på utliggere. Maksimal båtbredde som kan plasseres i båtplassen er lysåpning minus 50 cm. for båtlengde opp til 13,99 meter, lysåpning minus 75 cm for båtlengde over 15,70 meter. LOA er avstanden mellom de loddrette linjer trukket gjennom skrogets ytterpunkter eller ytterpunkter på fastmontert utstyr på skroget. Et mindre antall båtplasser på D og E bryggen har restriksjoner på dybden. Et mindre antall båtplasser på A, B og E bryggen kan ta båter inntil 14,99 meter. Egen oversikt over hvilke båtplasser som er tilgjengelig på de forskjellige bryggene hva angår bredde og dybdeforhold er vedlagt reglementet. DET ER IKKE TILLAT Å PLASSERE BÅTER I HAVNEN SOM OVERGÅR DE KAPASITETER SOM BÅTPLASSEN ER BEREGNET FOR. Oversikt over størrelse og dybde på båtplassene på Stavanger Seilforenings havn på Sølyst A bryggen A1 A17 max lengde 11,50m og 5 plasser med dybde begrensning A18-A24 max lengde 13,00 m A25-A27 max lengde 14,00m C bryggen Max vekt 9 tonn Ytterside max lengde 13,00m Plass C68, 70 og 72 max lengde 10 m. Innerside max lengde 12,30m E bryggen inkl. rausmol E1-E17 E18-E24 Max lengde 13,00 E25-E37 Max lengde 15,70m A26 max lengde 11,50m B bryggen B01-B10 max lengde 15,00m B11-B19 max lengde 14,00m D bryggen Max vekt 7 tonn Ytterside max lengde 11,00m Innerside Dybde begrensning på 16 plasser (motorbåtplasser max lengde 10,00 m) Dybdebegrensing (motorbåtplasser max lengde 10,00m) F bryggen (bølgebryter) Kun regattabåter med max lengde 9,00 m og kun i tiden april-oktober. Expresser har fortrinnsrett. A Jollehavn E B Rausmolo D C Bølgebryter

16 SNIPE WORLDS : EN TØFF JOBB I RIO DE JANEIRO Christian Haaland... but somebody s got to do it! STOR NM I SEILING AUGUST 2014 PÅ SØLYST Per Lund, stevneleder Stor NM 2014 byr igjen på stor aktivitet og mange lovende seilere på Sølyst Norges Seilforbund har tildelt Stavanger Seilforening StorNM for Arrangementet skal gjennomføres i samarbeid med Seilforeningen 1928 og Gandsfjord Seilforening og vil videreføre erfaringene som ble gjort under Norgescup i StorNM går over tre dager og det skal seiles i 9 ulike jolle- og brettklasser. Nytt av året er at også OL-klassen Laser Standard blir del av StorNM - vi vil derfor få besøk av både kvinnelige og mannlige fremtidige OL-seilere i August. Dette er NSFs viktigste arrangement i løpet av året og vil sette hele seilnorges fokus på Stavanger i tre dager til ende. Vi forventer nærmere 300 seilere i Optimistjolle, Zoom8, Europajolle, Laser(e), RS Feva, 29 er og brett, så her blir det yrende liv både på land og på vann. Som under NC i 2012 vil vi ta i bruk hele anlegget på Sølyst, fra jollehavnen til klubbhuset, og det vil bli lagt til supplerende ramper for sjøsettingen av joller i havnen. Selve seilingen skal foregå på fire baner på Åmøyfjorden, Horgjefjorden og Marøy, samt en publikumsvennlig bane i Vågen. Prosjektgruppen for arrangementet er allerede etablert og i full gang med planleggingen. Et slikt arrangement krever store ressurser og vi regner med at vi vil trenge ca. 100 frivillige hver dag i den helgen det hele pågår. De som var med og hjalp under NC i 2012 vet at dette er dugnadsarbeid med mye glede og moro! Målet er at dette arrangementet skal hjelpe oss å videreutvikle seilsporten i Stavanger både innenfor arrangementkompetanse, sponsorarbeid, synlighet, samarbeid mellom foreninger og rekruttering av nye seilere. Hold derfor av helgen August 2014 og gå ikke glipp av muligheten til å være med på tidenes seilsportarrangement i Stavanger! Christian og Maike in action Jørn og Randi før start Årets verdensmesterskap ble avviklet i Brasil i perioden september. Av de 77 båtene som stilte til start var to norske med mannskap fra Stavanger. Jørn Haga/Randi Stray og Christian Haaland/Maike van der Linden. Det ble en fantastisk om enn slitsom uke på IAETE Clube do Rio de Janeiro. Seilklubben ligger i bydelen Urca ved innseilingen til Baia de Guanabara. Kun beskyttet fra Søratlanteren av Sukkertoppen. Guanabarabukta er stor (31km x 28km) og munningen relativt smal (1,5km). Dette gjør at bølger og strøm opplevdes som forskjellig i forhold til hva jeg er vant med fra Pinå... Det var latinsk dominans i startfeltet: Omtrent halvparten av båtene var søramerikanske hovedsaklig brasilianske eller argentinske. I tillegg var det 15 søreuropeiske båter. Jeg har kun seilt norsk mesterskap og åpent skandinavisk mesterskap(wibroe) tidligere og hadde lite erfaring med hvordan nivået er utenfor Nord-Europa. Bare så det er sagt: Brasilianerene er utilnærmelige i snipeseiling. Noe kan kanskje forklares med kjennskap til lokale forhold og obligatorisk bruk av brasiliansk utstyr. Men ikke alt. Det blir nesten som med fotball: Når vinden øker på og toppmerket rundes er det som om du hører sambamusikken i bakgrunnen. Bølgene er er høye og tette og en må være på hogget for å styre båten inn i neste mulige surfebølge. Det er gøy når du finner rytmen! Ellers var det påfallende hvor få jenter som var med: Snipeseiling ser ut til å være forbeholdt gutta i Sør-Amerika! Det ble seilt regatta 5 av de 6 dagene det var planlagt. I tillegg kommer tune-up regatta før dette. Det ble opp til 7 timer på vannet per dag med til tider krevende vindforhold. Allerede første dag meldte værmeldingen ankomst av et lavtrykk med kaldt vær og vind. Det mest slitsomme var å ligge på vannet og vente på at vindretningen skulle stabilisere seg de dagene det blåste som værst. Anslår selv at vi hadde dager da vinden lå på 10-12m/s. Hele dagen. Heldigvis hadde jeg Maike til å legge strategien og hjelpe meg med startene. Etterhvert fikk Maike overtalt meg til å prøve meg på lo starter. Og det i et VM...De som kjenner meg vet at le starter på Pinå er mitt varemerke. Lo starter var faktisk ikke så vanskelig som jeg hadde trodd. Det er viktig for meg at begge ombord er samsnakket om hva en gjør når en jobber seg opp mot startlinjen. Så Henning: Fra nå av er du ikke trygg noen plass lenger! Så tilslutt det dere egentlig vil høre om: Hva var det egentlig vi holdt på med i Rio? Hadde selv håpet at jeg skulle ha svart belte i sambaklubber i Lapa innen jeg dro hjem. Det ble med to korte kveldsturer til Lapa og Copacabana. Ellers hadde min kropp fått så det holdt på regattabanen når mørket falt på i 6-tida om kvelden. Vi fikk likevel tid til å hygge oss med gamle og nye snipevenner. Etterhvert er jeg blitt kjent med spanske og belgiske seilere som vi pleier kontakt med. De besøker oss og vi de. Jørn og Randi kjenner mange europeiske seilere fra regattaer og det gir oss andre norske mange muligheter til å lære og å seile mer. Ellers gleder jeg meg allerede til ny Snipesesong. Ta kontakt dersom du også har lyst å være med oss fra våren av: Rune(tlf.: ) eller Christian(tlf.: ) TEMAMØTER VÅREN Stavanger Seilforening har en egen komité som arbeider for å fremme turseiling i foreningen. Formålet er å utvikle et mer organisert og bredt tilbud innen turseiling for foreningens medlemmer. Onsdag 22. januar Tema: God mat om bord Sted: Gastronomisk Institutt, Måltidets Hus, Ipark, Ullandhaug (Prof. Olav Hanssens vei 7A) Tid: kl. 18:00 21:00 Vi gjentar suksessen fra mars! Kvelden tilbringes rundt kjøkkenbenken hos Gastronomisk Institutt, der kokkene lager, og viser hvordan vi selv kan lage, mat som vil heve standarden om bord hos de fleste av oss. Vi får et kompendium der oppskrifter og fremgangsmåte er forklart. Kokken koker seg gjennom syv velsmakende oppskrifter, en etter en fra bunnen av. Alle ser hvordan det gjøres, det er rom for spørsmål og diskusjon og vi får smake det vi lager underveis. De som vil kan evt. la bilen stå igjen hjemme denne kvelden. Pris pr person: 750,-. Påmelding innen 17. januar til driftssjef innbetaling ved påmelding til foreningens konto: Onsdag 19. februar Tema: Opp og ned på en dieselmotor Sted: Båtteknikk sine lokaler på Grasholmen (samme bygg som Lunde Båt Vest) Tid: 19:30 21:00 Fagfolk fra Båtteknikk orienterer om: Hva er det greit/nødvendig å ha ombord av verktøy og reservedeler - Klargjøring før sesongen - Daglig vedlikehold - Klargjøring for vinteren - Reparasjoner med vekt på hva du kan gjøre selv og hva du bør overlate til fagfolk Andre spørsmål Gratis ingen påmelding Jørn og Randi venter på vind......og benytter tiden godt Christian i sol og medvind med Sukkertoppen i bakgrunnen Regattabanen ved Baia de Guanabara Onsdag 26. mars Tema: Redningsflåte og mann over bord Sted: Klubbhuset på Sølyst Tid: 18:00 21:00 Fagfolk fra Vulken Maritim orienterer om: Service av flåter - Bruk av flåter - Demo av flåte blåse opp en flåte - Service av oppblåsbare redningsvester - Bruk av oppblåsbare redningsvester - Demo av oppblåsbare redningsvester blåse opp en vest Andre spørsmål om redningsmateriell Gratis - ingen påmelding 31

17 NORGESCUP OG FORELDRE DELTAGELSE Jo og Guro Postabonnement Returadresse: Stavanger Avishus AS, Postboks 1091 Hillevåg, 4095 Stavanger B-blad Etter flere sesonger som foreldre til en seiler som deltar i Norgescup, har vi blitt bedt om å skrive ett par ord for å dele erfaringer med de som ennå ikke har vært med. Norgescup er ett sirkus som reiser fra forening til forening 4 ganger i året. 3 ganger i løpet av vårsesongen og en på høstsesongen, etter sommerferien. I Norgescup har de 2-3 klasser, A, B og C. I A klassen møtes alle de flinkeste optimistseilerne for å avgjøre hvem som skal stå øverst på rankingen og hvem som skal plukkes ut til å delta i VM, EM og Nordisk mesterskap. Uttaket til landslagssamlinger og mesterskap blir gjort på grunnlag av de tre første NC`ene hvert år. Her kan det bli litt prestasjons press, men det er også rom for de som bare vil seile, samt de som ønsker å bygge erfaring med store felt. B klassen er en inngang til å være med på NC-sikuset, uten at man trenger å tenke på at man konkurerer mot de aller beste, og fokuset her er mer på å seile banen og lære seg regler. Her kan man også delta hvis man har en båt uten målebrev. Det blir gjerne anbefalt å seile B-klasse noen ganger, før man forsøker seg i A, slik at man får sett og erfart hva dette er for noe før man blir kastet til haiene I B klasse får samtlige seilere premie! A-klassen er åpen for alle som vil være med, men det er forventet at man kan regler, og at man seiler banen selvstendig uten hjelp fra foreldre og trener. Det er allikevell ofte en trener båt med fra foreningen som gir konstruktive tilbakemeldinger til seilerene hver gang de er gått i mål. I A- klassen kan det fort være båter på startlinjen, noe som kan virke skremmende på de som er helt ferske, men våre erfaringer er at seilerne syntes det er gøy! En typisk Norgescup helg planlegges gjerne fra påmeldingen åpner. Da melder man på seileren online, jo tidligere man får meldt på seilerne, jo lettere er det for foreldrene å snakke sammen, og bli enige om overnattingssted. Erfaringsmessig ser vi at seilerne har stor glede av å være på samme sted, selv om noen selvfølgelig har familie eller alternativt opplegg på stedet. Det er også viktig å ordne forsikring, og lisens på seilerne, dette er gjerne greit å ha i en perm sammen med målebrevet på båten, slik at det kan fremvises ved registrering på NC. Når NC-helgen kommer, møtes vi gjerne på torsdagen, og pakker ferdig båtene på hengere, slik at alt er klart på fredag. I løpet av sesongen har vi nå fått stativ til foreningshengeren, slik at vi nå har plass til 8 optimister på en henger. På fredag kjører gjerne folk etter arbeidstid, dersom man ikke er så heldige å ha fri, slik at en kommer seg avgårde før rushet. Dessverre er det sjelden en kommer seg tidlig avgårde, uten at seilerne må ta ett par timer fri fra skolen. Attild gøy å treffe andre seilere og foreldre på Norges Cup Vel fremme ved Norgescup stedet, sjekker vi gjerne inn på overnattingssted, før vi drar til foreningen for å losse av joller. Etterpå pleier vi å møtes for å spise sammen. Seilerene gleder seg til å komme i gang neste dag! Lørdagen er det gjerne tidlig opp for frokost og niste smøring, før vi drar for å rigge båtene. Vel fremme skal seilerene registreres, dersom dette ikke ikke har blitt ordnet fredagskvelden. Når seilerene kommer seg ut på vannet, klarer de seg mer eller mindre selv. Vi har alltid med egne følgebåter og som oftetst egen trener. Fra foreldrebåtene får seilerene det de måtte trenge av mat, drikke, moralsk støtte eller tips. Når en som foreldre er så heldige å få være med ut i en foreldrebåt kan en også få tatt litt bilder, og se seilingen med egne øyne. Det blir også god drøs og kaffen er sjelden bedre! Etter regattaene, er det nedrigging av jollene før vi drar tilbake til hotellet/overnattingstedet for dusj og skift. På lørdagskvelden har pleier vi å dra ut å spise med seilerne, det er sosialt og hyggelig. Noen ganger drar vi også på bowling eller liknende, alt etter hva seilerene selv ønsker. Søndag morgen er som lørdag, men en må beregne tid til å sjekke ut fra hotell/overnattingsted og prøver å planlegge for smidigst mulig avreise, slik at man kan komme seg så fort som mulig hjem, etter endt seilas. Det blir fort seine kvelder og trøtte seilere før man er hjemme, når Norgescup`ene er i Indre Oslofjord. Men det er absolutt verdt det! Alt i alt er det moro, sosialt, og lærerikt å delta på en Norgescup! Håper å se flere seilere i sirkuset i 2014! Evinrude - Johnson - Zodiac - Zoom - Avon pers. Maskinveien Finnestadsvingen 12, Forus Stavanger Tlf , Fax

18 SNIPESESONGEN Rune Kartveit Året har vært omtrent like aktivt som forrige år, dvs litt trått. Deltakelsen på de lokale regattaene har vært litt opp og ned. Været var ofte ikke på vår side, slik at noen uteble fra regattaer av den grunn. Når det er sagt, så har noen vært veldig aktive, og har deltatt i regattaer i Norge, Danmark, Orknøyene, Spania, Brazil VM i Rio, Italia, og kanskje jeg enda har glemt noe. I mars var vi en gjeng på treningssamling i Malaga. Det var en god avveksling fra kaldt vær, og en god start på sesongen. Ellers så ble Snipe NM arrangert i Stavanger med 23 Sniper til start. Som vanlig en godt arrangert regatta og godt sosialt opplegg utenom seilasene. Ulrik Sandvig og Tanya Ferner Heglund fra Bærum Seilforening vant. 8 seilaser ble gjennomført på bølsebane i varierende forhold. Stort sett lettog mellomvind, men også innslag av hardere vind gav verdige forhold for å kåre en Norgesmester. Siste dag ble ekstra ut fordrende da kraftige regnbyger skyllet inn over banen, og begge seilasene ble vunnet av lokale Stavangerseilere. Beste lokale seilere ble Jørn Haga og Cathrine Øxnevad på en god fjerdeplass. I 2014 regner vi med å dra på treningssamling i Malaga i mars/april, og vi vil forsøke å få kjørt et seilkurs eller to for voksne i løpet av våren. Så vil vi fortsette med tirsdagsserien gjennom våren og høsten. Vi vurderer tiltak for å lokke flere til å seile Snipe. Snipe seiling er entype seiling, alle de beste har seilt Snipe. Den egner seg for både unge og litt mer voksne. Snipe sailing is Serious sailing, serious fun! Maike van der Linden og Heidi Sandvik ble beste jentebåt under Snipe NM Årets medaljevinnere i fra Snipe NM Fra venstre: Birger Jansen, Lise Gerkhen (sølv), Tanya Ferner Heglund, Ulrik Sandvig (gull), Tina Kopseng og Mads Truelsen (bronse) Under Snipe NM var det stort sett fine seilforhold på Horgefjorden. Men siste dagen feide et vanvittig regnskyll og kraftig vind over banen i en kort periode Felles slep til Horgefjorden under Snipe NM Fiskå Undervannservice AS er et lite lokalt dykkerselskap stasjonert på Fiskå i Ryfylke med 3 faste ansatte. Vi har 3 mindre arbeidsbåter som er rigget for luftdykking og vi disponerer eget trykkammer for avanserte dykkeoppdrag. Våre hovedoppdrag er for oppdrettsnæringen hvor vi blant annet utfører nødvendige inspeksjoner og rengjøring, samt diverse fortøyningsarbeide. Videre opererer vi også med diverse tjenester i skjærgården, hvor vi blant annet bygger mindre brygger og kaier. Vi tar også rehabiliteringsprosjekter av eksisterende anlegg, feks bytte sink, forsterkning, kledning etc. I vår Skjærgårdstjeneste utfører vi også diverse transportoppdrag, samt montering av fortøyninger og fjellbolter under vann. Vi foretar inspeksjoner med video & foto, hvor vi også kan utføre rengjøring feks båter, kaier og lignende under vann, samt legging av kabel/rørledning og berging. Fiskå Undervannservice AS utfører rett og slett det meste av arbeid over og under vann. Fiskå Undervannservice AS / Sørskårvegen 10, 4120 Tau / Tlf: / Epost: 35

19 SUBSEA7 NYTTÅRSSEILAS 2014 Expressen, Extention vant Subsea7Nyttårsseilas Trangen til å mestre utfordringene Lørdag 11. januar gikk årets Nyttårsseilas av stabelen. Med stor suksess. Subsea 7 er stolt hovedsponsor, og for oss var det utrolig inspirerende å oppleve iveren og innsatsen som ble lagt for dagen. Som selskap er vi en del av en stolt maritim tradisjon. Dessuten kjenner vi oss igjen i motet til å våge. Viljen til å prøve. Trangen til å mestre. Den har vi felles enten det er over eller under vann. Det er denne trangen som gir resultater, og det er den vi ønsker å støtte hos andre. Les mer om oss på subsea7.com I skikkelig vestlandsk vintervær stilte 24 båter med 150 mann ombord til start i Subsa7Nyttårsseilas. Det var vind fra nordvest på 7-12m/s, hagelbyger, regnbyger og sol. Starten går etter gundermetoden og det seiles 2 løp - et kortere løp på 10.2 nm for de mindre båtene og et lengre løp på nm for de større båtene. Dersom alle innehar de samme seilferdigheter skal det i prinsippet være slik at alle kommer samtidig i mål. Men det skjer nok ikke det skilte 10 min på 1 og 7 båt i mål, og hele feltet var i mål innen ca 30 min differanse. Dette er vi som arrangør veldig godt fornøyd med. Det viser at startidene hvor rating, vindstyrke og banelenge er lagt til grunn, er tilnærmet rettferdig for alle båtene. Fiskesuppe og Christen With sine muntre kommentarer til filmen fra dagens seilas ble inntatt på Røde Sjøhus etter endt seilas. Høy stemning og stor applaus til de premierte båtene. Det er imponerende at så mange pakker ut båtene fra vinterdvalen og varmer opp mannskapet for å seile Nyttårsseilas. Resultatliste: Premierte båter: 1. Extension Express Vidar Løining NOR 70 SS 10,2 nm 14:32:45 2. Sitaren Maxi 1050 Arne Liebich Rise NOR SF ,2 nm 14:35:00 3. Senilix Express Ole Jensen NOR 79 SS 10,2 nm 14:40:25 4. FRI FLYT First 44.7 Anders Gjesdal NOR SS 12,0 nm 14:40:29 5. Graabein First 36.7 Einar Cederløv NOR SS 12,0 nm 14:40:33 6. Amalie Express John Cooper NOR 217 SS 10,2 nm 14:42:17 7. Team Oceaneering Farr ILC40 Arve Iversen GBR 5052 GS 12.0 nm Foto: Elina Ozola 36 seabed-to-surface 37

20 Tilskuere under starten av ARC SIRKUS SAPHIR! Gro og Erling Kleiberg Pål fikk den største Doradoen : 5,5 kg! 4000 m. dyp, 32 grader i sjøen. Pål og Andreas hadde høytlesning under nattevaktene. Her: Skatten på sjørøverøya Middag i solnedgang Runar under dusjen På turen over Atlanteren seiler Andreas Kleiberg, Pål Tønnesen, Runar Sandvik og Erling Kleiberg 20, 2 knop. Ny rekord for alle ombord. Inkl. Saphir. Da var det gjort. Runar styrte oss i mål. 06: Sjampisen sprettes! var starten for ARC! Nærmere 250 båter var påmeldt og Saphir og mannskapet var klar for en tre 24november ukers atlanterhavsseilas. Ombord var skipper Erling Kleiberg sammen med mannskap Andreas H. Kleiberg, Pål Tønnesen og Runar Sandvik. I løpet av sommeren ble Saphir seilt fra Stavanger til Las Palmas. Det ble en fantastisk seilas, gjennom Caledonia- og Crinan-kanalen, via Dublin, over Biscaya og videre langs kysten av Spania og Portugal. For oss var Portugal en særdeles positiv opplevelse. Hyggelige små byer og åpne, gjestmilde mennesker. Vårt kjennskap til portugisisk var begrenset til Bacallau de Noruega, noe som til gjengjeld fungerer som en god døråpner. Vi fikk også noen flotte tuer innover i landet spesielt var Coimbra en stor opplevelse med sitt gamle universitet! I Las Palmas ble Saphir lastet med mat og vann for overfarten det er utrolig hva som må til! Kokken Runar,med erfaring fra Oslos topp restauranter, hadde menyen klar i god tid. Det skulle ikke stå på kostholdet om bord. I tillegg ble det fisket! God underholdning, god fangst og fantastiske fiskemåltider! I uken før avreise var det et mylder av en annen verden i havnen i Las Palmas. Arrangørene hadde lagt opp et flott program med sosiale arrangementer i tillegg til faglige seminarer alt fra førstehjelp om bord, via proviantering til kurs i medvindsseilas! I tillegg ble det utvekslet erfaringer og synspunkter båtene i mellom som seg hør og bør når seilere samles! Været på overfarten i år ble et kapittel for seg. Etter en kraftig squall i starten var det slutt på vinden. Passaten som alle hadde sett fram til, lot vente på seg og det ble en lang tur med lite vind og til dels motvind ned mot og forbi Kapp Verde øyene. Ikke fritt for at det ble en del motorseiling for å få fremdrift! Til slutt møtte vi den etterlengtede passatvinden og på den siste halvdel av overfarten ble det seilt i knops vind! Farten var upåklagelig med ny fartsrekord for Saphir på 20,2 knop. Da var det jubel om bord! Etter 21 dager nådde Saphir målet for ARCen, Saint Lucia i Karibien. Igjen viste arrangørene sin profesjonalitet og hver eneste båt ble møtt både ved målgang og på kaikanten uansett tid på døgnet. Fruktkorg og karabisk rom ble begge deler tatt i vel i mot! Det var særdeles stor stemning om bord! Værforholdene gjorde at konkurranseelementet kom noe i bakgrunnen, og Saphir havnet midt på treet i regattaen. Nå har vi tilbrakt jul og nyttår her i i Gros Islet og blitt veldig glad i dette stedet og de fantastiske menneskene her. Julaften ble særdeles dramatisk da øyen ble overrasket av et uanmeldt uvær med voldsomme nedbørsmengder. Vann og strøm forsvant flere steder og byer litt lengre sør var isolert i flere dager etter jordras. Det var fem dødsfall og hendelsen har preget alle de siste dagene. Når dette skrives er vi i full sving med å gjøre Saphir klar for den neste spennende etappen på dette eventyret lørdag starter World ARC og ferden går i første omgang til Panamakanalen via San Blas-øyene. Pål og Runar har reist hjem noe motvillig, men også med litt hjemlengsel, og Gro H. Keiberg og Renate Torseth har mønstret på. Sirkus Saphir er klar! Dere hører nok fra oss! Godt nytt år til alle seilervenner! Erling på et av flere dykk. St. Lucia er rangert som et av de store dykkerstedene i Atlanterhavet Spektakulært landskap både over og under vann! NESTEN alt er som vanlig når vi feirer jul i Karibien Til og med Juletre! Avskjedsmåltidet før Mimi reiste hjem bestod av 5 kilo languster. I tillegg ble vi forsøkt lokket til å kjøpe en rugg som veide 5 kilo alene! Dessverre hadde vi ikke store nok gryter til den siste, men kjempegod mat! Boat-taxi er ypperlig når vi vil til avsidesliggende strender Andreas har inntatt rollen som crew og Gro som owner Hele den norske gjengen i ARC World 39

Lundsvågen Båtforening. Styrets årsberetning for 2014

Lundsvågen Båtforening. Styrets årsberetning for 2014 1. Generalforsamlingen. Lundsvågen Båtforening Styrets årsberetning for 2014 Foreningens 30. ordinære generalforsamling ble holdt i klubbhuset 24. mars 2014. I tillegg til styret møtte 18 medlemmer og

Detaljer

Årsplan 2015 for barn og ungdom

Årsplan 2015 for barn og ungdom Årsplan 2015 for barn og ungdom Denne årsplanen omfatter planlagt aktivitet for barne- og ungdomsgruppa i Fredrikstad Seilforening, også kalt jollegruppa. Planen for kalenderåret 2015 er basert på tidligere

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

En guide til optimistjolleseilere med foreldre

En guide til optimistjolleseilere med foreldre En guide til optimistjolleseilere med foreldre November 2009 [ Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Hva er Optimistjolleseiling?... 4 Stavanger Seilforening... 4 Treninger... 5 Introkurs... 5 Viderekomne

Detaljer

Årsberetning 2012. Norgescup i Seiling, Stavanger 1.-3. juni 2012. side 4-22. Les også: Internasjonal medalje og sesong avslutning på topp for Håvard

Årsberetning 2012. Norgescup i Seiling, Stavanger 1.-3. juni 2012. side 4-22. Les også: Internasjonal medalje og sesong avslutning på topp for Håvard 2012 ÅRSBERET NING Å r b o k f o r s t a v a n g e r s e i l f o r e n i n g f e b r u A R 2 0 1 3 Årsberetning 2012 side 4-22 Les også: Norgescup i Seiling, Stavanger 1.-3. juni 2012 Internasjonal medalje

Detaljer

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013 INFOMØTE NYE JOLLESEILERE Nørvevika Båthavn 10.04.2013 Hvem er vi som prater? Peter L. Larsen Leder i jollestyret Roy Sund Materialforvalter Håkan Dahl Optimistjolletrener nybegynnere Fakta om Ålesunds

Detaljer

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 1. Utvalg for å vurdere forvaltning av Rans oselvere Dette forslag ble fremmet for årsmøte i 2009 og vedtatt, men ble ikke gjennomført i 2009. Styret

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

Presentasjon av Ran Seilforening

Presentasjon av Ran Seilforening Presentasjon av Ran Seilforening Fjell Idrettsråd - møte 30.11.2009 Svein Holmefjord, leder Seilsport kan du drive med hele livet, fra du er 6-7 år og til du flytter inn på Gamleheimen. Det er aldri for

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 11.02.15 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs!

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! PRAKTISK INFORMASJON Hensikten med kursene er at barna lærer seiling, og hvis de har lyst kan de etter hvert deltar i regattaseiling. I dette

Detaljer

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Styrets sammensetning i perioden Styret og foreningens komitéer har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Navn Leder: Morten Bjerkholt Nestleder:

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 22.02.17 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb Referat årsmøte 14/3-2016 Sted: Sentrum Skole, personalmøterommet Dato og tidspunkt: 14/3-2016, kl. 19:30 Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for 2015 Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2.

Detaljer

Årsberetning 2011. side 4-25

Årsberetning 2011. side 4-25 2011 ÅRSBERETNING Årbok for stavanger seilforening nr. 3 februar 2012 Årsberetning 2011 side 4-25 Les også: NorgesCup i Seiling 2.-3. Juni 2012 på Sølyst Los Josef Lucassen Karmøys Terje Vigen Reisebrev

Detaljer

KUNNGJØRING. Nesodden Seilforening. KRETSMESTERSKAP for. ønsker velkommen til

KUNNGJØRING. Nesodden Seilforening. KRETSMESTERSKAP for. ønsker velkommen til KUNNGJØRING Nesodden Seilforening ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP for Optimist, Laser, Europa, Zoom8, RS Feva og 29 er på Nesodden, Steilene 19. 20. august 2017 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H)

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) Innspill fra årsmøtet T&H (nov. 2010) Skape større bredde i miljøet:

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for ASKEROPTIMISTEN Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva Regatta (del av OAS cup) for BIC og RS:X Treningsregatta på indre bane for Optimist

Detaljer

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte.

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Handlingsplan Haugesund Seilforening 2017 og fremover Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Foreningen

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30 Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som

Detaljer

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18 F B F P O S T E N 2 0 1 1 R E D A K T Ø R A R N T H E G G Ø Y FBF Posten vår 2011 V I K T I G E D A T O E R I F B F. M A R S / A P R I L 2 0 1 1 SJØSETTING Lørdag 30. april Lederen har ordet. Kl: 09:00

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015 Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015 Styrets sammensetning i perioden Styret og foreningens komitéer har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Leder: Nestleder: Styremedlemmer Varamedlemmer:

Detaljer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene. Kretsting 16. januar 2015 Sted: Glamox, Molde 11 KRETSTINGETS OPPGAVER 1. Godkjenne saksliste. 2. Velge dirigent og sekretær. 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandle årsmelding.

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på femten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og økt

Detaljer

Sol, sommer og seiling!

Sol, sommer og seiling! Sol, sommer og seiling! Velkommen til sommerkurs i seiling! I løpet av noen fine sommerdager ved sjøen skal du få prøve å seile sammen med andre og helt alene. Det blir tid til å leke og bade også, men

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Norgesmesterskap Andunge & IF 2014 (Åpent) 15. august 17. august 2014 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING

Norgesmesterskap Andunge & IF 2014 (Åpent) 15. august 17. august 2014 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Norgesmesterskap Andunge & IF 2014 (Åpent) 15. august 17. august 2014 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Asker Seilforening har herved gleden av å invitere til Åpent Norgesmesterskap

Detaljer

Tønsberg Seilforening inviterer. Laser Radial, E-joller, Brett (RS:X/Bic ) 29er, RS Feva, Zoom 8 og Optimister. til. Stor NM 2010

Tønsberg Seilforening inviterer. Laser Radial, E-joller, Brett (RS:X/Bic ) 29er, RS Feva, Zoom 8 og Optimister. til. Stor NM 2010 Tønsberg Seilforening inviterer Laser Radial, E-joller, Brett (RS:X/Bic ) 29er, RS Feva, Zoom 8 og Optimister 1 REGLER til Stor NM 2010 Fjærholmen 26.- 29. juni Organiserende myndighet er Tønsberg Seilforening

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014 Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014 Sted: Tid: Revheim Skole, treningslokaler Tirsdag 24.02.2015 kl.19 Årsmelding 2014 Sakslisten : 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å

Detaljer

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb 2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb Rygg skytebane. Lørdag 21. Februar Gyland Pistolklubb Årsmøte Saksliste 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsrapport (vedlagt

Detaljer

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no.

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no. I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo til

Detaljer

NM OSELVAR 2011 KUNNGJØRING. 8 m 2 spriseil 12. - 14. august. Storebø. Møgsterfjorden/ Hundvåkosen. Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen.

NM OSELVAR 2011 KUNNGJØRING. 8 m 2 spriseil 12. - 14. august. Storebø. Møgsterfjorden/ Hundvåkosen. Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen. NM OSELVAR 2011 8 m 2 spriseil 12. - 14. august Storebø Møgsterfjorden/ Hundvåkosen Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen. Foto: Iften Redjah KUNNGJØRING Austevoll Seilforening har gleden av å invitere

Detaljer

KUNNGJØRING. i samarbeid med

KUNNGJØRING. i samarbeid med KUNNGJØRING i samarbeid med og Norsk Optimistjolleklubb, Norsk Zoom8-klubb, Norsk Europajolleklubb, Norsk Laserklubb, Norsk 29er-klubb og Norsk Brettseilerklubb arrangerer NORGES CUP 3 2-3 juni 2012 Rev

Detaljer

Reisebrev fra Natcha.

Reisebrev fra Natcha. Reisebrev fra Natcha. Etter fire uker på reise, hvor livet mitt stort sett handlet om seiling, kom jeg hjem til Bergen 17. juli. Med en verdenscup og to EM på rappen, sitter jeg igjen med mange nye erfaringer

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes Tromsø Seilforening s dagsorden for årsmøte 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva Treningsregatta på indre bane for Optimist C 23. 24. august 2014 Påmeldingsfrist 15. august Asker Seilforening Blakstad

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE. Protokoll fra årsmøte i Sortland Alpinklubb. Sortland, kl. 18:00-19:30

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE. Protokoll fra årsmøte i Sortland Alpinklubb. Sortland, kl. 18:00-19:30 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Sortland Alpinklubb Sortland, 19.04.2017 kl. 18:00-19:30 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Innstilling: Årsmøtet godkjenner antall stemmeberettigede. Det

Detaljer

Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget

Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget Årsmøte Onsdag 15. februar 2017 Klubbhus på Kokkenes 1. Godkjenne de stemmeberettigete Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

september 2016 for Andunge september 2016 for Finnjolle, 29 er og Feva Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker

september 2016 for Andunge september 2016 for Finnjolle, 29 er og Feva Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Asker Seilforening ønsker velkommen til Norgesmesterskap for: Andunge (Åpent), Finnjolle (Åpent) 29`er (Åpent) og Klassemesterskap for RS Feva 2. - 4. september 2016 for Andunge 3. 4. september

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING TIRSDAG 28.02. 2017. SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for 2017 5. Innkomne forslag/styrets forslag 6. Valg Styrets årsberetning

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist-

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00-21:45 Sted: Breivika vg skole a2.003 INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms

Detaljer

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Seiltinget 2009 - Mye kan sies om det Men det skal vi ikke gjøre - Tilbakelagt stadium - Et psykologisk vendepunkt

Detaljer

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen.

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Rælingen Klatreklubb Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Dagsorden 1. Åpning a) Godkjenne de stemmeberettigede b) Godkjenning av innkalling c) Godkjenning av dagsorden

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016

ÅRSMØTEINNKALLING. Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTEINNKALLING Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016 I henhold til vedtektenes 11 innkalles herved til årsmøte torsdag den 7 april kl. 18.30 i Speiderhuset, Berge Odelsvei 36 på Hundvåg. Det vil

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på fjorten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som

Detaljer

Årsberetning. Malvik og Stjørdal seilforening

Årsberetning. Malvik og Stjørdal seilforening 2013 Årsberetning Malvik og Stjørdal seilforening 05.03.2014 Styrets sammensetning Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Leder: Nestleder: Styremedlem(mer) Varamedlemmer: Valgkomité:

Detaljer

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016:

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016: Årsberetning 2016 Pr. dags dato har klubben 119 medlemmer, dvs. tilsvarende tall som ved årsskiftet 2015/2016. Av disse er 79 spillerettsmedlemmer, 32 distansemedlemmer, 4 juniorer og 4 barn. Banen ble

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Norgesmesterskap Andunge (Åpent) 4. - 6. september 2015 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING

Norgesmesterskap Andunge (Åpent) 4. - 6. september 2015 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Norgesmesterskap Andunge (Åpent) 4. - 6. september 2015 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Påmeldingsfrist: onsdag 26 august Asker Seilforening har gleden av å invitere til Åpent

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Jollegruppen Ran Seilforening

Jollegruppen Ran Seilforening Jollegruppen Ran Seilforening 2009 Sesongen 2009 Største og flotteste jollegruppe i Hordaland 37 påmeldt til nybegynnerkurset 17 Optimister og 6 Zoomer aktive i høst Gode trenere Fin kombinasjon av erfarne

Detaljer

Referat fra møte i Jenteutvalget

Referat fra møte i Jenteutvalget Referat fra møte i Jenteutvalget Mandag 9.mai 2005 på Sjakkontoret Tilstede: Bjørn Wold og Silje Bjerke. På telefon: Marte Egeland. 1. Søknader 1.1. Kriterier for støtte Utvalget har ikke tidligere hatt

Detaljer

Kunngjøring for NM Soling og NC Formula/RS:X APL Race Week Arendal 29-31 juli 2011

Kunngjøring for NM Soling og NC Formula/RS:X APL Race Week Arendal 29-31 juli 2011 Kunngjøring for NM Soling og NC Formula/RS:X APL Race Week Arendal 29-31 juli 2011 ORGANISERENDE MYNDIGHET ER ARENDALS SEILFORENING 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING Endret: Årsmøte 2006 Endret: 26 mai 2010 Endret: 22 juni 2011 Endret: 18 april 2013 Sist endret: 19 februar 2014 1 FORENINGENS GRUNNLAG. VEDTEKTER. Foreningens navn er Vikevåg

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100

Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100 Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100 Agenda: 1. Godkjenning og innkalling av dagsorden. 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent.

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 TIDSPUNKT:

ÅRSMØTE 2017 TIDSPUNKT: ÅRSMØTE 2017 TIDSPUNKT: 29.03.2017 kl 18:00 STED: Klubbhuset til Hammerfest Alpinklubb Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent,

Detaljer

3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG STEMMEBERETTIGEDE.

3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG STEMMEBERETTIGEDE. Årsmøte saker ÅRSMØTE NARVIK CYKLEKLUBB TORSDAG 19 Februar 2014 SAKSLISTE 1. VALG AV ORDSTYRER 2. VALG AV SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG STEMMEBERETTIGEDE. 4. ÅRSBERETNING FOR 2013

Detaljer

Drøbak Jollecup 2012

Drøbak Jollecup 2012 Drøbak Jollecup 2012 12. 13. mai 2012 KUNNGJØRING Drøbaksund Seilforening (DSSF) har gleden av å invitere til årets Drøbak Jollecup for joller og brett, som inngår i OAS Cup 2012. For de yngste optimistseilerne

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 9.mars kl 19 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 9.mars kl 19 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 9.mars kl 19 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen

2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 1 Godkjenning av innkallelse 2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 3 Styrets årsberetning 2008 Blir utdelt på årsmøtet 4 Regnskap 2008 Blir utdelt på årsmøtet 5 Fastsettelse

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

KUNNGJØRING. OAS CUP "Neglespretten" mai 2017

KUNNGJØRING. OAS CUP Neglespretten mai 2017 KUNNGJØRING Bundefjorden Seilforening inviterer til OAS CUP "Neglespretten" for Optimist A, B og C, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Europajolle, 29'er, Zoom 8, RS Feva, RSX og BIC 6. - 7. mai

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2009

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2009 I tråd med NSF s visjon om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Martha Aspehaug, Rolf Einar Pedersen, Birgitta Næsbø, Arve Haugen, Thomas Wintervold, Gerda Vik og Roger Hernes. Ikke tilstede:

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer