Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2010 - 6."

Transkript

1 Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr årgang Høsttid fra Bru i Ryfylke Norges Landsforbund av Homøopraktikere

2 Prevensjon uten bivirkninger PFC - Personlig FruktbarhetsComputer tar vare på data fra syklusen din og forteller deg når du ikke kan bli gravid. PFC viser grønt lys på sikre dager og rødt lys når du er fruktbar. Bruken er enkel: Du måler temperaturen i munnen når du våkner og registrerer menstruasjon når du har det. Alle data lagres og tolkes av et avansert dataprogram. Sikkerhet: 99,3%. Og det beste av alt: PFC er helt uten bivirkninger. Ønsker du å vite mer: send SMS <AD JA NLH navn adresse>til 1986 eller gå inn på PFC leveres i 3 forskjellige utgaver og prisklasser: BabyComp PFC, LadyComp PFC og Pearly PFC. Alle 99.3% sikre. Du kan også ringe oss på tlf.: PFC Nordic AS salg service rådgivning siden Homøopraktikeren - 3/2010

3 Innhold Hovedartikler 5 Vistemaen 12 Ny og nyttig viten om enzymer del II 19 Homotoksikologisidene 21 Overvektig, men underernært 26 Gallelidelser Raimo Heino 29 Hva er Tankefeltterapi? 35 Foreningsnytt John Hetlelid Kjære Kollega! Det er en glede å fortelle at NLH er blitt godkjent av Helsedirektoratet som utøver organisasjon for 4 nye terapiformer. Kraniosakralterapi, Helserelatert aromaterapi, Kiterapi, Auriculoterapi/Eciwo (øreakupunktur). Godkjennelsen kom den 10. mai Det betyr at NLH nå har fått godkjent de 16 terapiformene vi har søkt for. De som er ferdig utdannet innen disse fag og oppfyller NLH faglige krav som inkluderer VEKS fag, kan nå registrere seg i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund. Dere kan da titulere dere med Reg. Homøopraktiker MNLH og med undertittel Kraniosakralterapeut, Helserelatert aromaterapeut, Ki-terapeut, Auriculoterapeut/ Eciwo-akupunktør, Øreakupunktør, alt etter hva dere driver med. Dere vil også da bli momsfrie på terapiformer som er helserelaterte. (Nærmere om registrering i Brønnøysund registrene, se Foreningsnytt på side 35 i dette bladet). Det er nå ca. 4 måneder før moms blir innført på alle terapiformer. Alternativet er å være registrert i utøverregisteret for alternativ behandling. I alt 7 organisasjoner har søkt om autorisasjon, deriblant akupunktører, osteopater, naprapater og hudpleiere med flere. Helsedirektoratet sin holdning er fremdeles at autorisasjonsordningen ikke skal utvides. Opprettholdes det betyr det at disse grupper blir å betale moms på sine tjenester fra 1. januar Alternativet deres er ellers å registrere seg i utøverregisteret for alternativ behandling. Foreløpig har disse grupper ment at nivået i registeret er for lavt. De ønsker heller ikke å være medlem i SABORG av samme grunn. Hva som skjer fremover vet vi ikke, står Helsedirektoratet på sitt, blir det spennende å se hva de foretar seg. Politikere, HOD og Helsedirektoratet ønsker et mangfold av terapeuter inn under registerordningen. Det er det flere utøverorganisasjoner som ikke tar inn over seg. De ønsker høye utdanningskrav lagt til registerordningen slik at kun de med høyst utdannelse (les de med høyest timetall) skal få stå der. Dette blir helt feil, for da får ikke politikerne det skille de ønsker mellom seriøse og useriøse terapeuter. De vil få et grått marked og splittelse blant terapeutene og kun en elite knyttet til registerordningen. Både forarbeidende og forskriftene til 3/ Homøopraktikeren 3

4 registerordningen viser klart hvilke krav som stilles til en seriøs terapeut, det er kriterier som gagner pasientsikkerheten. NLH har tatt til orde for å legge VEKS fag som et fagkrav til registerordningen. Det har allerede NLH vedtatt på sin generalforsamling i april Det betyr at NLH som den eneste organisasjon har satt dette som krav til alle nye medlemmer. Dette har NLH hatt stor suksess med. Det er derfor ekstra gledelig å registrere at et annet forbund søker etter lærekrefter i VEKS fag for sin skole. Det er i dag 1248 registrerte utøvere i registeret for alternativ behandling. Bare i Saborg er vi over 3000 terapeuter. Bransjen må bli enda flinkere til å markedsføre registeret. Det hadde vært en stor hjelp om Helsedirektoratet hadde kommet på banen med noe drahjelp. Dess mer informasjon publikum får om registeret, til mer press blir det lagt på den enkelte utøver for å være registrert der. Det er flere spennende artikler i Homøopraktikeren denne gang. Noe spesielt er det å lese om den gamle, Vistemaen, om hvordan myndighetene den gang skulle knekke kvakksalveren som gjorde folk friske ved å pendulere hår og gi urtemedisin lagd på låven. Ønsker dere alle en fortreffelig høst. John Hetlelid, Formann Nyheter fra SABORG Ny daglig leder/organisasjonssekretær i SABORG NLH ønsker Janneche C. Lindtner hjertelig velkommen som ny daglig leder/organisasjonssekretær i SABORG og håper på et godt samarbeid fremover. Janneche C. Lindtner er utdannet Cand. Jur. fra Universitetet i Bergen og har advokatbevilling. 4 Som erfaringsbakgrunn har hun vært selvstendig næringsdrivende advokat med eget aksjeselskap i 5 år. Hun var ansatt som advokatfullmektig hos en annen advokat i noen år før hun startet eget firma. Før dette var hun daglig leder i Bergen Huseierforening. Foreningen har om lag 3100 medlemmer i Bergen og omegn, og gir medlemmene boligrelatert juridisk hjelp. Her hadde hun ansvar for foreningens daglige drift og de øvrige ansatte. Arbeidsoppgavene for foreningen var å gi medlemmene råd og veiledning, å være foreningens ansikt utad med aktiv deltakelse i media, å skrive artikler for medlemsblad, og ha det overordnede administrative ansvaret for foreningen. Atter før dette arbeidet hun som førstekonsulent i Forbrukerrådet, samt satt i Forbrukerrådets akademikerstyre. Hun er engasjert i å arbeide for alternative behandleres interesser, og gleder seg til å komme skikkelig godt inn i jobben. Homøopraktikeren - 3/2010

5 Vistemaen Kvakksalverloven er borte, men minnene fra den tiden lever. En som virkelig skapte bruduljer både før kvakksalverloven ble innført i juni 1936 og etterpå, var Vistemaen Bertil Severin Vistnes. Han ble anklaget for kvakksalveri både i 1926 og Han har vært en pioner for oss, les den spennende historien skrevet av Engwald Pahr Iversen. Generasjoner av godtfolk har håpet at deres inderlige tro på at det virkelig skal finnes en mirakelmedisin, også skulle sikre dem en evig salighet fra alle sorter sykdom. Samtidig har medisinens og maktens menn hatt mer enn et årvåkent øye for alt som kan rubriseres som kvakksalveri. Det erfarte ikke minst den første Vistemaen, Bertel Severin Vistnes, da han mente å kunne kurere ulike typer lidelser med forskjellige sorter egenutrørt urtevann. Denne virksomheten førte ham for første gang til et rettslokale - som for anledningen var innredet i Lagård kretsfengsel - en augustdag i Sorenskriver Wetteland ledet retten med bøndene Einar Valheim og Olaus Olsen Vistnes som domsmenn. Politifullmektig K. Helland var aktor, mens o.r. sakfører Erling Årstad forsvarte framstilleren av mirakelmedisin. Da Vistnes ble spurt av dommeren om han erklærte seg skyldig, svarte han med klar og tydelig stemme: Jeg er ikke skyldig, jeg tror i hvert fall ikke at jeg er det... Det han trodde han ikke var skyldig i, var et påstått brudd på lov om handelsnæring. Han var tiltalt for å ha solgt varer som bare apotekene hadde lov å selge. Aktor understreket sterkt og lenge at denne saken slett ikke skulle handle om brudd på kvakksalverloven, men lovens håndhever mente å kunne bevise at Vistnes egentlig hadde solgt medisiner fra sin gård i Kvernevik, og ikke bare mottatt gaver i godtgjørelse for sine egne urteblandinger. Ved å ta betalt, hadde Vistnes gått apotekene i næringen og dermed brutt loven, mente aktor. Ble funnet skyldig Tre timer og et lite kvarter etter at retten var satt, forkynte sorenskriver Wetteland dommen. Sammen med en domsmann, fant han Vistnes skyldig i brudd på apotekerloven. Den andre domsmannen stemte for full frifinnelse. Han fant det ikke tilstrekkelig bevist at det dreide seg om salg. Denne tvilen måtte derfor komme Vistnes til gode, hevdet han. Sorenskriveren dømte deretter Vistnes til en bot på 50 kroner, subsidiert 12 dagers fengsel, og til å betale 15 kroner i saksomkostninger. Dommen satte imidlertid ikke noen stopper for Vistemaens virksomhet som hjelper for lidende mennesker i medisinsk nød. På de eldres folkemunne, lever fortsatt beretningene om urte vannet fra Viste og dets helbredende kraft på ulike lidelser. Elleve år senere i september i var Bertel Severin Vistnes igjen stevnet for retten. Denne gang var han tiltalt etter kvakksalverloven hvor det het at den som tar syke i kur uten å være norsk lege, ikke må behandle personer som han selv ikke har undersøkt. Vistemaen diagnostiserte nemlig sykdommer på grunnlag av innsendte hår prøver fra pasientene, og utarbeidet deretter den rette urtemedisin på bakgrunn av hva hår prøven fortalte han. 3/ Homøopraktikeren 5

6 Merkelig frifinnelse Vistemaen måtte møte for Jæren herredsrett, og da dommen ble forkynt, ble den i en av avisene kalt for en merkelig frifinnelsesdom. De to legmennene i retten - gårdbruker Hans Skeie og gartner Sigurd Sjøtun - så nemlig for sin del ingen forskjell mellom en direkte pasientkonsultasjon hos Vistemannen, og at han utelukkende studerte innsendte hår prøver. De to stemte dermed for full frifinnelse. Dommerfullmektig Olaf Nordland, mente imidlertid at den form for fjernbehandling Vistnes bedrev, var i strid med både lovens ånd og bokstav. Han stemte dermed for domfellelse, men rettens formann kom altså i mindretall. Det varte ikke mange dagene før Eyvin Dahl repliserte i en - selv til han å være - usedvanlig lang artikkel. Han dro til allerede i innledningen: Ingen som kjenner Magnus Karlsons mentalitet, vil bli synderlig forbauset over at han benytter tilfellet Vistemannen til å gi le- gestanden et spark - det er ikke det første og det blir gudbedre ikke det siste - såpas kjenner jeg ham gjennom mange år samarbeid på en rekke områder, kun ikke på det legevitenskapelige området. Dommen vakte oppsikt over hele landet. Aftenposten slo for eksempel fast at Vistemaen måtte stoppes. Avisen hadde fått uttalelser fra medisinaldirektør og andre medisinere som var helt samstemte i sine fresende fy-fyrop: Stopp fyren fra Viste!, var parolen. Også i nærmiljøet vakte dommen oppsikt, og skapte splittelse mellom to av Arbeiderpartiets frontfigurer i byen, megler Magnus Karlson (som senere skulle bli ordfører) og dr. Eyvin Dahl (som senere skulle gå over til kommunistene og dessuten bli byens markante stadsfysikus). Slo an tonen Magnus Karlson slo an tonen i et avisinnlegg umiddelbart etter dommen hvor han skrev: Hvorvidt Vistemannens måte å stille en diagnose på er riktig eller har noe for seg, kan ikke jeg uttale mig om. Jeg kjenner ikke mannen og vet ikke hvorledes hans undersøkelser foregår. Men jeg vet at pelsen på dyrene eller 6 fjærbekledningen på fuglene som regel alltid viser forandring ved sykdom hos disse. Jeg tror ikke han har forkortet livet hos noen ved bruken av sitt urte vann. Og kanskje de som steller med det vitenskapelige ved syke behandling kan lære noe, selv av Vistemannen med sin pendel og sin hår undersøkelse. Hvem vet? Jeg hadde i det hele tatt ikke tenkt å blande mig inn i Vistesaken. Jeg mener nemlig at en pasient har den lege han fortjener og når Magnus Karlson i sin tid dør, før han burde og ikke skulde fordi han ikke får sig til å hente lege (jeg tror nemlig tross alt ikke at han henvender sig til Vistemannen) ja, så får han bare lønn som fortjent, og kreperer snarere enn at han kryper til korset. Jeg har også innen min kundekrets hatt fornøyelsen av å telle fremragende kvakksalvere, som i nødens stund, trodde mer på mig enn sine sammenkok. Overtro og menneskenes hang til mystikk er vanskelig å utrydde. Det er nå en gang mer hemmelighetsfylt å bli erkjent syk gjennom en hårprøve eller en irisdiagnose - enn efter noe så prosaisk som å bli utspurt og Homøopraktikeren - 3/2010

7 utfrittet, og banket og lyttet på, slik som det foregår hos en vanlig doktor. Og med disse ordene ebbet etter hvert den offentlige debatten om Vistemannens virksomhet ut. Selve virksomheten fortsatte imidlertid gjennom et nytt ættledd i familien Vistnes. Sønnen overtok faderens helbredende aktiviteter. Poetisk behandling av Vistemaen Rettssaken hadde flere uvanlig innslag. Under forhandlingene studerte for eksempel Vistemaen også en prøve av aktors hår, og diagnostiserte straks at aktor var frisk i alle slags medisinske henseender. Dette intermessoet under rettens gang, inspirerte Arbeiderbladet s huspoet Dorian Red (egentlig Arne Paasche- Aasen) til blant andre disse verselinjene: Den navngjetne kvaksalver nede på Jæren kom lettvint og heldig fra hele affæren. Domsmenna satt der fortryllet, bedåret: Tenk mannen, ser all ting nøiaktig på håret! Når sykdom og sånt no på kroppen kom listnes så sendte man bare no n hårstrå til Vistnes. Han analyserte - og ga medisiner, han skjønte seg veldig på hårmedisiner. For hvis pasienten har gulsott og tæring, så får nemlig håret en mangelfull næring. Jo, domsmenna syntes at mannen var opvakt... en slik teori var da temmelig oplagt. Herr Vistnes blev frikjent - skjønt aktor var gretten, så fikk da vår kvakksalver medhold av retten, Og ny kan han atter, med kløkt og av- anse, helbrede de syke per korrespondanse. Redaksjonssekretær Jens Amundsen i avisen lste Mai som likte å få det siste ordet i mer enn avisdebatter, satt punktum med noe som vel egentlig var et utropstegn: Harmen over kvaksalveriet, enten det nå utføres av Vistemannen eller andre som burde vite bedre, bør få sin utløsning i kravet om grundig psykologisk skolering ved universitetet av alle medisinere, slik at i hvert en del av dem som er særlig skikket i sin praksis, kan dekke det behovet som er til stede for virkelig analytisk virksomhet. Bertel Severin Vistnes var selv aldri i tvil om at han bare ville det gode. Under rettsmøtet snakket han inngående om sin omfattende hjelpevirksomhet til de medmenneskene som var syke og dårlige. Han avsluttet sin rettstale med en form for medisinsk selvangivelse: Jeg har hatt mange mennesker under min behandling. De har vært skolerte og uskolerte. De har hatt ulike lidelser, og hatt forskjellige begrunnelser for å oppsøke mig på min gård. En ting har de imidlertid hatt til felles når denne saken er blitt kjent. De har sagt til mig at jeg ikke har lov, verken overfor Gud eller mennesker, å holde opp med min virksomhet. Det gjorde han da heller ikke Homøopraktikeren Utgis av: Spesmedico, Nymannsveien Stavanger, Telefon Sats, redigering, annonser: Innsendte artikler og annonser blir trykket på innsenders ansvar. Trykkeri: Spesialtrykk A/S 3/ Homøopraktikeren 7

8 Homøopraktikeren presenterer: Vital Pharma AS og Biosan Pharma AS som ble etablert i 1996 og har mer enn 20 års erfaring i helsekostbransjen, er nå stolte av å introdusere en ny generasjon terapeutiske produkter. I August 2007 inngikk Biosan og Vital Pharma AS et nært og forpliktende samarbeide med NORWEGIAN FISH OIL AS (NFO) som siden 2001 utviklet en ny generasjon fiskeoljeprodukter fra marine lipider av ulike fiskearter. Biosan og Vital Pharma AS har distribusjonsrettighetene i Norge og kan tilby mer enn 10 ulike fiskeoljepreparater innen alle kategorier, samt at vi har utviklet en unik Biovita-serie med produkter, kun ment for det terapeutiske markedet. NFO AS har utviklet en kvalitetsstandard (dossier) på fiskeolje-produktene, som gjør selskapet til en ener i Omega-3 markedet ikke bare i Norge, men også i mer enn 40 land i verden som i dag selger fiskeoljeprodukter fra NFO AS. Vital Pharma AS vil i tiden fremover presentere Biovita-produktene for medlemmene i NLH og sørge for å etablere et sterkt varemerke gjennom salg og markedsføring av unike kvalitetsprodukter. Vårt mål med Biovita-produktene er å utvikle produkter innenfor sektorer som ingen andre produsenter ivaretar. Med unike resepter og sammensetninger, vil vi oppnå at terapeutene får gode og styrkende produkter å jobbe med i sin daglige praksis. Vi ser frem til en konstruktivt samarbeide med NLH og sammen med dere skal vi bidra til å styrke terapeutenes muligheter for å jobbe med meget styrkende og interessante produkter. Vårt team i Biosan og Vital Pharma AS står alltid til tjeneste og vi besitter høy kompetanse som vi har som hovedoppgave og dele med våre kunder. Det siste innen Vital Pharma s utvikling av produkter er de tre rene terapeutproduktene Gallekur, Zeolitt Basica og Olivenbladekstrakt. Alle disse har helt unike kombinasjoner og har blitt mange terapeuters viktige redskap i behandlingen av deres pasienter. For mer info, ring Vital Pharma på Anbefaler: Forus Naturterapi Travbaneveien STAVANGER NLH medlem Lillian Davidsen: Lillian Davidsen Anbefaler bruk av Zeolitt Basica og Olivenblad X-tra til sine pasienter. Hennes erfaring viser at midlene lindrer flere mage/tarm og bindevevsplager samt styrker immunforsvaret. Lillian bruker MRT test og Diagnose System og kan teste den enkelte pasients behov for midlene. Lillian kan kontaktes på tlf.: eller epost: Husk NLHs fagkurs mars 2011 Påmelding til Linn på tlf eller på Sett av tiden allerede nå! 8 Homøopraktikeren - 3/2010

9 Zeolitt-B : Sure kropper fungerer dårlig! Zeolitt-Basica er den komplette syre og base regulator. Normaliserer syre og base balansen Osmotisk regulering av væske, trykk og opphopninger. Avgiftning av toksiner. Væskeopphopninger i mage, tarm og bindevev. Elektrolyttregulering. For mye og for lite magesyre. Godt for oppblåst mage. PH regulator (lav & høy). Ved for mye melkesyre og urinsyre. Ved muskelstivhet. Rensende på hud, nyre, lever og lymfesystem. Tilfører kroppen viktige mineraler og sporstoffer. Nyhet.. Syre/base regulator som smaker godt. Olivenblad X-tra: Et godt immunforsvar starter ofte med en sunn tarm. Olivenblad X-tra styrker immunforsvaret og tarmens bakterieflora. Opprettholder den symbiotiske balansen. Naturlige enzymer som styrker tarmens toleranse og forbrenning. Øker nedbrytingen av proteiner. Uønskede vekst av mikroorganismer i tarmen medfører ofte at magen og tarmsystemet blir forstyrret, immunforsvaret kan lett svekkes og allergier kan lettere oppstå. Olivenblad X-tra styrker immunforsvaret gjennom å styrke tarmens funksjon. Styrker immunforsvaret Vital Pharma AS Otto Nielsens veg 4, 7052 Trondheim Tlf.: Mobil: / Homøopraktikeren 9

10 Kurs i VEKS fag Stavanger oktober 2010 Kjære terapeut Momsen blir innført på alle helserelaterte terapiformer fra 1. januar 2011 såfremt du ikke er registrert i utøverregisteret for alternativ behandling i Brønnøysund. For at du skal kunne registrere deg i Registeret for Alternative Behandlere i Brønnøysund som er en forutsetning for fritak av moms på helsetjenester, må du gjennomføre 50 timer med VEKS fag. Lærer: John Hetlelid Undervisningen vil vare i 22 timer over 3 dager. Med nettundervisning vil du oppnå til sammen 50 timer i VEKS fag og har bestått eksamen, kan du registrere deg i utøver registeret og bli momsfri. Kurset er lagt opp som undervisning og noe på lørdag blir gruppearbeid ledet av Lars Gunnar Lingås. Siste del av søndag blir multiple choice eksamen. Lærer: Lars Gunnar Lingås kr. 3000,- for hele weekenden. Kurset starter fredag kl 12:00 med registrering av deltakere og fortsetter deretter med undervisning frem til kl 19:00. Pris for kurset, kompendier og nettbasert undervisning er VEKS kurs i Oslo august 2010 Klassebilde På forhånd må du ha nettstudie hvor du studerer om registerordning, loven om alternativ behandling, markedsføringsloven med mer. Du må videre sende inn oppgave om etikk og kommunikasjon. Hos Linn vil du få nøkkel som gir deg adgang til kompendiene. Det forventes at du bruker mellom timer forberedelse til disse kompendier med evt. spørsmål til lærerne. Den oktober 2010 blir det kurs på Quality Airport Hotel Sola, Stavanger Lufthavn. Pris for hotellrom er kr. 1295,- for enkeltrom, helpensjon og kr. 1095,- for dobbeltrom, helpensjon. Dagpakke inkl. kaffebuffet kr. 450,- for 3 dager som må betales av de som ikke bor på hotellet. Dette VEKS kurset er det siste kurset i 2010, benytt derfor sjansen. Neste vekskurs starter januar Mer info finnes under foreningsnytt på side 35 og 36 i dette bladet. For påmelding: Gå inn på no, trykk på kurs i veks fag under nyheter, eller send en til: tlf Siste påmeldingsfrist er 27. september Homøopraktikeren - 3/2010

11 INTERNATIONAL SCHOOL OF TFT Unikt tidspunkt å starte utdanningen ved MATS ULDAL INTERNATIONAL SCHOOL OF TFT! Mats Uldal har høsten 2009 behandlet 20 klienter med svært gode resultater til en TV-serie som vil bli sendt på TVNorge, mest sannsynlig i begynnelsenav I den forbindelse venter vi stor pågang av nye mennesker som vil ønske behandling med tankefeltteknikker. Dette er derfor et optimalt tidspunkt til å utdanne seg til tankefeltterapeut. Vi regner med å få langt flere klienter enn vi greier å betjene i tiden rundt og etter TV-serien. Mats Uldal International School of TFT (MUIS) har den ledende utdanningen av nye tankefeltterapeuter i Europa. Grunnutdanningen er på ½ år og består av 6 skoledager fordelt på 3 samlinger á 2 dager, praksisdager mellom samlingene, egenstudie, praktiske øvelser og oppfølging. Sertifiseringen avsluttes med en skriftlig og en praktisk eksamen, i tillegg til innsendelser av klientcaser. Tankefeltterapi er en REG. godkjent alternativ behandlingsform. Grunnutdanning i tankefeltteknikker er en investering for livet uansett hva du har tenkt å bruke TFT til: å lære en virkningsfull selvhjelpsteknikk? å gjennomføre markedets kanskje mest effektive selvutviklingskurs? et effektivt verktøy til bruk i din eksisterende jobb? TFT som profesjonelt yrkesvalg? STED MODUL 1: Oslo/Strømmen Stavanger Drammen Trondheim/Stjørdal Oslo/Strømmen Bergen Tønsberg Oslo/Strømmen Les mer om utdanningen på våre nettsider eller ta kontakt med hovedkontoret Tel: E-post: 3/ Homøopraktikeren 11

12 NY OG NYTTIG VITEN OM ENZYMER del II Bjørn Johan Øverbye Ca 50 % av alle planteenzymer overleverer syren i magen og fortsetter å være aktive på vei nedover i tarmen (Kilde: dr. Ivy, Beazell og Schmidt) av Lege Bjørn Johan Øverbye Ph.D Dette betyr at planteenzymer faktisk fortsetter å gjøre jobben både i magen og i tarmen. Dette forklarer det forhold at pancreas da ikke behøver å lage så mye enzymer. Bruker man derimot enzymer i form av enzymer fra dyr, må dette enten inntas som frisk oppmalt pancreas slik de første pionerene gjorde med stort hell. Eller så må man bruke enzymer pakket i såkalte entro-kapsler laget av gelatin som oppløses når kapslene kommer ned i tarmen. Sjansene for å kjøpe rå pancreas er i dag liten med mindre man har avtale med et slakteri, fordi innmat i stor grad brukes i pølser, leverpostei, lungemos eller dyrefor etter at det er varmebehandlet og næringsverdien er redusert til et minimum. Eskimoene kjente til hemmelighetene bak enzymer og vitaminer ved erfaring. Mens de hvite oppdagelsesreisende til nordområdene led av ulike mangelsykdommer, hadde eskimoer levd i tusener av år i isødet uten noen form for mangelsykdommer. Dette skyltes dels inntak av bare rå matvarer og dels at man spiste tarminnholdet fra mage og tynntarm hos dyrene og dels at man spiste rå kjertler. Så lenge eskimoer levde på dette kostholdet fikk de i følge målinger foretatt av Weston Price i mellomkrigsårene i seg 10 ganger mer vitaminer og mellom 3-50 ganger mer av ulike mineraler. Høyeste inntak av ett målt enkeltmineral var jod (I) som lå ca. 50 ganger over det våre myndigheter mener man bør ha. Egne målinger foretatt på pasienter ved å sende urinprøver til et stort laboratorium i Norge, viser at selv med de sparsomme dagsdoser myndighetene anbefaler at vi har i Norge, har ca. 50% av alle pasienter verdier under minstemålet uten at dette har ført til noen form for rådgiving fra legehold før de kommer til oss. Enzymrik mat Rå, ukokte økologiske grønnsaker. Frukt. Spesielt enzymholdig frukt: ananas, papaya. Rå, usukrede bær (frosne går). Råkostsafter laget av 5 pressede grønnsaker som er gjæret fra Eden og Biotta (helsekost). Nøtter fra trær Spirende korn og spirende bønner. Friske urter Rå fisk Rått kjøtt Rå, ukokte skalldyr herunder blåskjell, østers o.l. Rå havplanter. (Japanere spiser normalt 5-15 gram rå, ukokt havtang hver dag). 12 Homøopraktikeren - 3/2010

13 Dersom man lar ¾ av alle kalorier være rå, ukokte råvarer, kan man tillate seg ¼ av maten i form av kokt, stekt, bakt eller woket kjøtt/ fisk/skalldyr eller fugl. Tilskudd til maten Alle enzymer må tas sammen med mat, aldri etter!! Enzymer fra dyr. Disse kan bare svelges i entrokapsler dvs. kapsler som løses opp i tarmen. Creon fra Solvay på apotek. Wobemucos N- kan kjøpes på Internett. Plante-enzymer kan stort sett svelges eller tygges, disse nedbryter i det alt vesentlige stivelse og fungerer i magesekken der det skjer en del nedbrytning av stivelse. Papayaenzym (kan tygges og svelges med mat) Prefordøyd mat Dette er matvarer som er gjæret av sopparter der man får tilført enzymer fra soppen. Probiotika Ytterligere hjelp får man ved å bruke melkesyrebakterier som bidrar til å gjære og derved nedbryte matvarer. Gode produkter, og i en viss grad tilpasses av lege, naturterapeut eller ernæringsfysiolog som har kunnskap om dette. Probiotika må tilpasses hos lege, fordi sammensetningen av bakteriene er viktige for å få den effekten man vil oppnå. Du kan tilpasse probiotikatyper ved å slå opp på siste side i heftet, der finner du navn og adresse på noen terapeuter som kan råde deg. Effekten av kostomlegging vil ta noen uker. Mens langtidseffekten kan ta inntil et år. Kroppen må langsomt regeneres. Sammen med mat må man også innta syre i form av kapsler eller flytende. Behov for syre til mat Hvorvidt man skal ta syre eller ikke må bestemmes ved å ta en spytteprøve som blir analysert hos din lege. Analysen utføres med en BETA-test maskin utviklet i Tyskland. Denne måler syre/base likevekt, mineralindeks og giftindeks i blod, urin og spytt, og regner ut fra dette enzym og syreinnhold i tarmen. Eneste BETA tester i Sør-Norge finnes i Arendal hos Dr. Bjørn Johan Øverbye, tlf Eksempel Muggoster: Gammalost, Roquefort ost og lignende Usukra yoghurt (den beste er den tyrkiske eller greske, norsk yoghurt har dårligere kvalitet) Gammeldags tysk type surkål (laget av rå kål og gjæret på tønner eller krukker) Sursild Tofu: gjæret soya Melkesyregjærede råkostsafter fra Eden og Biotta Gravet fisk dvs. gravlaks, gravørret Enzymhemmere i naturen: Nøtter og frø av alle slag inneholder stoffer som hemmer enzymene. Ville dyr vet dette instinktivt og pleier å ta nøtter og hakke hull på skallet og så begrave de for å la de begynne å spire, da kommer enzymene i gang. Dyr som fores med enzymhemmende mat blir fetere enn de som fores på enzymrik, rå mat. 3/ Homøopraktikeren 13

14 Enzymhemmere som forekommer i naturen. Noen eksempler. Matvare Brødmat allment Rug Mais Poteter Soya Umoden papaya Umoden banan Umoden mango Solsikkefrø Peanøtter Alger Stoffer som hemmer enzymet amylase Protease trypsin trypsin trypsin Peroxidase, amylase, katalase som for papaya som for papaya trypsin Trypsin,chymotrypsin Trypsin Stivelse-hemmere: slankeprodukter inneholder stoffer som blokkerer nedbrytning av stivelse. Dette bidrar til å forverre ens helsesituasjon. Enzymrik mat: Spirede korn, frø og bønner er rike på enzymer. Planter som vokser inneholder store mengder enzymer. Enzymrik mat har den effekten at det blokkerer enzymhemmere fra annen mat (Y Shain og A Mayer, Hebrew University i Israel) Denne type kunnskap er vanlig blant dyrleger, men ikke blant leger til tross for at mennesker har samme kjemi som de dyr det gjelder. Om enzymer og faste Fordøyelsesenzymer blir ikke laget når man faster (ikke sulter), følgelig vil kroppen i henhold til loven om Adaptiv Enzym Produksjon i stedet bruke sin kapasitet på å lage enzymer som vedlikeholder driften av kroppen. Faste kan gjøres på ulike måter. Vannfaste Juice-faste Bruk av vann, urtete og fruktjuice Tillat vann, urtete, melkesyregjærede safter av grønnsaker Sultfølelsen går over etter 3 døgn hvoretter man kan faste opptil 4 uker. Faste bør startes i samarbeid med en kvalifisert lege eller ernæringsterapeut. Pasienter som bruker livsnødvendige legemidler må tilpasse disse under fasten fordi kjemien endrer seg slik at kroppen blir mer følsom og følgelig kan det være at man må redusere inntak av legemidler i henhold til den nye situasjonen. Faste er fortsatt i dag en mye brukt terapiform ved sykdom ved sanatorier over hele verden. Den siste helseheim i Norge som praktiserte fastekurer var i følge den informasjon jeg sitter på: Tonsåsen Helseheim i Etnedal ved Fagernes som ble grunnlagt av dr. Hovi. I dag er dette blitt et senter for slanking etter statlig fastlagte retningslinjer. Dessverre sier gamle pasienter som i fortid ved faste og råkost ble kvitt alt fra astma til leddgikt. 14 Homøopraktikeren - 3/2010

15 Er forskning på alternativ behandling relevant for deg? Vinjar Fønnebø Rett etter 17. mai var 400 av verdens fremste forskere på alternativ behandling samlet i Tromsø på konferansen ICCMR Av Vinjar Fønnebø, direktør NAFKAM Som en fin start på vårt 10-års jubileum, hadde Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) gleden av å arrangere verdens største forskerkonferanse på feltet. Omlag 35 land var representert, og de fleste deltakerne kom fra andre land enn Norge. Forskningsmaraton Det ble her presentert forskning innen fagområdet i godt over femti timer, av over 150 foredragsholdere, fra teoretisk grunnforskning til direkte effektstudier av behandlingsmåter. siden la også Statistisk Sentralbyrå fram tall som viser at nordmenns bruk av alternativ behandling er økende. Dette understreker viktigheten av en videre satsing på forskning og formidling av kunnskap innen dette feltet, både for myndigheter, utøvere og forbrukere. Bredt perspektiv Tromsø-konferansen hadde et bredt perspektiv på helse og behandling av sykdom. Blant de temaer som gikk utenpå det rene forsknings- og helsefaglige, vil vi trekke fram miljø/bærekraft og samfunnsøkonomi: Hva kommer så ut av en slik konferanse? Det å samle slik kompetanse og ny viten, betyr mye for både utviklingen av forskningsfeltet, for utøvelsen av alternativ behandling og for deg som forbruker av helserelaterte tjenester. Når halvparten av befolkningen benytter alternativ behandling blir kunnskap om den, og dokumentasjon av dens effekter, bivirkninger og sikkerhet stadig viktigere. For et par uker Åke Wennmalm, professor i klinisk fysiologi og seniorrådgiver i miljøspørsmål for Stockholms läns landsting, belyste et spennende perspektiv på medisin og sykebehandling ved å snakke om bærekraftighet: Hvordan påvirker vår tids medisinbruk og behandlingsvalg miljøet nå og i fremtiden? Hvilke konsekvenser har vår bruk av farmasøytiske produkter på miljøet? Hvordan påvirker produktavfall fra helsevesenet drikkevannet, 3/ Homøopraktikeren 15

16 matvareproduksjonen og fiskene i havet? Wennmalm hevdet at dersom utviklingen av helsevesenet fortsetter, så vil 100 prosent av all sykebehandling være medikamentell om noen år, med de miljømessige konsekvenser det får. America s Doctor Andrew Weil la i sitt foredrag vekt på bærekraftighet og helhetlig omsorg. Weil er kjent fra TIME Magazine, Oprah Winfrey Show og Larry King Live. Denne statusen har han oppnådd på grunn av sitt arbeid for å promotere det han kaller for en integrativ tilnærming til helse, overfor helsevesenet. For en fullsatt sal la han i Tromsø frem sine ideer om hvorfor dagens behandlingssystem ikke er bærekraftig verken for menneske eller samfunn: Weil mener at vi må åpne for en ny tilnærming i behandlingen av mennesker, både ut fra et medmenneskelig og et samfunnsøkonomisk perspektiv. Ifølge ham, er problemet at man 16 GODKJENT ALT. LUSEMIDDEL KinCare Fremstilt av polygonum, hvitløk, persille, gulrot og potet. Inneholder ingen giftstoffer. Fjerner lus og luseegg, har også forebyggende effekt. Er godkjent som medisinsk teknisk utstyr kl. 1 iht. EU-direktiv EC/93/42/EEC. Urtene dehydrerer/lammer lusene i en mekanisk (ikke fysiologisk) prosess, derfor minimal risiko for resistens. Kontakt oss for ytterligere informasjon/prøver! Moraz og Mineral Care hud og kroppspleie med urter, dødehavsmineraler, eteriske oljer, greentea. Spesialprodukter mot hudproblemer. For klinikker og terapeuter, både i behandlinger og for salg. Alle aktive ingredienser er 100 % naturlige. Uten parabener! bruker store pengesummer på å hjelpe folk som allerede er blitt syke, i stedet for å forebygge sykdom. Helsevesenet er blitt en belastende utgiftspost for myndigheter i den vestlige verden, samtidig som vi får stadig flere kronisk syke. Bærekraftighet i helsevesenet vil sannsynligvis få økende aktualitet i tiden fremover. Weils ide om et helsevesen hvor skolemedisinen og alternative terapiformer fungerer sammen om både forebygging og helbredelse av sykdom, berører på mange vis Samhandlingsreformen og hvordan regjeringen i økende grad ser på helse. Kunnskap endrer holdninger Hva ellers kommer ut av konferansen i Tromsø? Det viktigste er nok at kunnskapsgrunnlaget på det omstridte feltet alternativ behandling øker. Dette gjør at beslutningsgrunnlag og holdninger endres, ved at man får tilgang på stadig mer forskningsbasert informasjon. Upartisk, kunnskapsbasert kvalitetsinformasjon man kan stole på er noe av det man har mest bruk for i jungelen av helsestoff på internett. Ser vi tilbake til oppstarten av NAFKAM for ti år siden, ser vi at forskningsinnsatsen først og fremst har økt kunnskapsgrunnlaget om alternativ behandling, både nasjonalt og internasjonalt. Den norske forskningen på dette feltet er høyt anerkjent, blant annet ved at NAFKAM i 2008 valgt som WHOs første samarbeidssenter i Nord-Europa innen folkemedisin og alternativ behandling. Blant andre, har èn bivirkning av forskingsinnsatsen vært at dialogen mellom leger og alternative behandlere på disse årene har blitt mindre adjektivrik, og at begge grupper nå i større grad forsøker å forstå verden omkring seg på bakgrunn av den nye forskningen. Det skal vi fortsette å bidra til i nye ti år. Husk å bli Reg. og Momsfri Ring Linn tlf: Homøopraktikeren - 3/2010

17 Ki-Terapiskolen Informasjon til alle Ki-Terapeuter og kommende elever ved skolen hos Samarbeidene Ki-Terapeuter Utfordringen for alle terapeuter som ikke tilfredsstiller de nye kravene med tanke på moms fra 1. januar 2011, er at de må oppdatere seg dersom de skal drive momsfritt som terapeut fra 1. januar Ki-Terapiskolen og Samarbeidende Ki-Terapeuter har lagt til rette for oppdaterings-seminar. Ta kontakt for å få vurdert egen situasjon, samt vurdering av fremdriftsplan for å kunne tilfredstille kravene i tide. Ki-terapi er godkjent i Helsedirektoratet. Terapiformene vi kurser i klassifiserer til medlemskap i NLH og registrering i utøverregisteret for alternative behandlere i Brønnøysund. Som ferdig utdannet Ki-terapeut får du en egen beskyttet tittel: REG Homøopraktiker MNLH med undertittel Ki-Terapeut. Dette borger for seriøsitet og du blir momsfri på dine tjenester. Bli med på kursoppstart! Hamar 18. t.o.m. 22. oktober Pris eksamensavgift: Kr 9.600,- Inkluderer kompendium, forbruksmat., sensorarbeid, vitnemål og diplom. Påmelding: Senest 11/10 til Ki-Terapiskolen tlf eller Herba Plus tlf Oslo Del september Kl. 09:00 21:00 Del og 24. september Kl. 10:00 17:00 Pris: 3950,- Påmelding: Snarest til Ki-Terapiskolen tlf eller Herba Plus tlf Invitasjon til GRATIS KURS Kristiansand Mandag 20. september Kl. 17:00 22:00 Bodø Mandag 27. september Kl. 17:00 22:00 Tromsø Tirsdag 28. september Kl. 17:00 22:00 Hamar Mandag 18. oktober Kl. 17:00 22:00 Stavanger Fredag 15. oktober Kl. 16:00 21:00 Bergen Lørdag 16. oktober Kl. 10:00 17:00 Oslo Lørdag 23. oktober Kl. 10:00 17:00 Trondheim Søndag 24. oktober Kl. 10:00 17:00 3/ Homøopraktikeren 17

18 VELG ØKOLOGISK Omega For deg som ønsker alle de sunne fettsyrene kroppen trenger i en blanding! Hud: Smører huden innenfra og danner en fløyelsmyk kappe som beskytter huden mot uttørring Helse: Forebygger hjerte- og karsykdommer Trening: Økt styrke, utholdenhet og fettforbrenning, samt forkortet restitusjonstid Udo s Choice inneholder en unik kombinasjon av hele 9 forskjellige oljer fra plantefrø, nøye utvalgt og komponert av den verdenskjente fettforskeren Dr. Udo Erasmus. Fordi den ikke kommer fra fisk er den fri for tungmetaller og PCB-giftstoffer fra havet. Passer for hele familien (0-100 år). Velegnet for vegeterianere, gluten/laktoseintolerante. Prøv den gjerne i smoothies, supper, salater o.l. >>>> Få GRATIS oppskriftshefte! GRATIS oppskriftshefte med flere gode oppskrifter og inspirasjon til hverdag og fest får du ved å henvende deg til Soma Nordic AS, eller For mer informasjon: tlf: Homøopraktikeren - 3/2010

19 HOMOTOKSIKOLOGISIDENE Vertigoheel forbedrer mikrosirkulasjonen Av Klopp R., Niemer W., Weiser M. Microvascular Research I de senere år brukes naturmedisin og homøopatiske legemidler oftere i behandlingen av svimmelhet. Flere studier viser at det homøopatiske kombinasjonsmiddel Vertigoheel fra Heel i Tyskland, blir brukt ofte og med suksess i behandling av svimmelhet. Vertigoheel inneholder følgende homøopatiske bestanddeler: Cocculus indicus D4, Conium maculatum D3, Ambra grisea D6 og Petroleum D8. Et forsøk utført av Berlin Institute for Microcirculation har muliggjort en forklaring på en virkningsmekanisme for preparatet. En spesiell mikroskopisk teknikk ble brukt til å undersøke effekten av Vertigoheel, for parametre som relaterer seg til mikrosirkulasjonen (blodets bevegelse i de minste blodkar). En mikroskopsonde leverte bilder til et høyhastighetskamera av de mikroskopiske blodkar på spesielt definerte steder. Studiets utførelse Undersøkelsen ble utført på samme tidspunkt på dagen, etter en to timers avklimatiserings periode med pasienten i sittende posisjon. To områder ble undersøkt: et punkt på innsiden av venstre underarm og et punkt 5 mm under venstre øreflipp. Begge disse steder hadde 60 blodceller gjennomstrømningspunkter av kapillærer, arterier eller vener med en diameter av minst 40μm. Blodcellenes gjennomstrømningspunkt er definert som å ha en erytrocytt gjennomstrømning på μm/sekundet over en periode på 20 sekunder. Det åpne ikke-randomiserte pilot studiet fulgte behandlingen av 32 pasienter (18 menn og 14 kvinner) mellom 60 og 80 år. Alle pasienter er blitt diagnostisert med mild vestibulær svimmelhet. Videre hadde de minst et av følgende symptomer: Utstabil gange, lett hodepine, blackouts, flimmer for øynene, sorte pletter for øynene eller sløret syn. 16 pasienter ble behandlet med to Vertigoheel tabletter pr. dag i 12 uker. Kontrollgruppen mottok ingen medisin. Begge grupper gjennomgikk fysisk terapi for svimmelhet. Klinisk effekt ble oppgjort i 4. ukers intervall (uke 0, 4, 8 og 12). 3/ Homøopraktikeren 19

20 Resultatet viser klare endringer som resultat av terapi Etter 12 ukers behandling med Vertigoheel, ble følgende endringer observert: - Antallet av blodceller gjennomstrømningspunkter i områdets blodkar ble økt (en økning fra 60 til 64.5± 3.1 i sone A og 66.1 i sone B); ingen av disse endringene ble observert i kontrollgruppen. - Økt flow av erytrocytter i begge arterier (fra 2.1. ± 0.1 til 2.3 ± 0.2 μm3/s i sone A og fra 2.2. ± 0.1 til 2.3 μm/3 i sone B). I kontrollgruppen forminsket flowet ubetydelig gjennom perioden. - Vasomotorisk økning med 7.5 ± 3.6% og 7.7. ± 4.1% i Vertigoheel gruppen og forminsket med 2.1 ± 5.8% og 2.3 ± 6.5% i kontrollgruppen. - Antallet leukocytter henhørende til en definert vegg av vener øktes (fra 0.8 ± 0.8 til 4.7 ± 2.6 i sone A og fra 0.9 ± 0.9 til 5.8 ±3.1 i sone B) i Vertigoheel gruppen. Det var nesten ingen endringer i kontrollgruppen. - Et ubetydelig fall i hematokrit verdiene over begynnende nivåer ble observert i Vertigoheel gruppen og en ubetydelig stigning i kontrollgruppen. - Endring i lokal konsentrasjon av ICAM-1 sammenlignet med begynnende nivåer var større Vertigoheel gruppen enn i kontrollgruppen. - Oksygenopptaket økte i Vertigoheel gruppen med 6.1 ± 7% i sone A og med 7.5 ± 7.4% i sone B. I kontrollgruppen ble oksygenopptaket nedsatt med 2.9 ± 5.8% og med 3.4 ± 6.4%. Disse endringer i mikrosirkulasjonen var sammenhengende med færre tilfeller av svimmelhet og ble notert mellom 4. og 8. uke av behandlingsperioden. Forbedringene ble notert både av pasienter og behandlere. Toleransen av medisinen var god hos alle pasienter. 20 Konklusjon De innsamlede data viser at Vertigoheel har farmakologisk effekt på mikrosirkulasjonen. Vi kan formode at Vertigoheels kliniske effekt ved behandling av svimmelhet er med til å øke tilførselen av oksygen (surstoff) og næringsstoffer til cellene og medvirker til å endre stoffskifteforhold. Det vaskulære nettverk før begynnelsen av studiet. Etter 12 ukers behandling med Vertigoheel viser det vaskulære nettverk signifikante forbedringer i mikrosirkulasjonen. Homøopraktikeren - 3/2010