KAPITTEL A NERVESYSTEMET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAPITTEL A NERVESYSTEMET"

Transkript

1 KAPITTEL A NERVESYSTEMET AA KRANIUM OG INTRAKRANIELLE STRUKTURER AB SPINALKANAL, RYGGMARG OG NERVERØTTER AC PERIFERE NERVER AD AUTONOME NERVESYSTEM AX NERVESYSTEMET UNS AA KRANIUM OG INTRAKRANIELLE STRUKTURER 1.AA.09.AA Magnetisk stimulering av motorisk cortex 1.AA.38.CA Innstilling av elektrisk stimulator for intracerebrale elektroder 1.AA.38.CB Innstilling av elektrisk stimulator for dyp hjernestimulering 1.AA.52.DB Punksjon av ventrikkel i hjernen 1.AA.53.BA Innlegging av intratekal cervikal/intracisternal kateter 1.AA.76.DC Innstiling av hydrocefalusshunt 2.AA.08.AA Multippel søvnlatenstest Minst 8 parametere under søvn. Inkluderer langtidsregistering 2.AA.24.AB Standard EEG (inklusive ev. lys- og hyperventilasjonstimulering) 2.AA.24.AC Søvndeprivert EEG 2.AA.24.AE EEG langtidsregistrering, evt med bærbar opptaker, per 8 timer 2.AA.24.AF Video-intensiv EEG-overvåkning på innlagt pasient, med ekstrakranielle elektroder 2.AA.24.AG Video-intensiv EEG-overvåkning på innlagt pasient, med intrakranielle elektroder 2.AA.24.AH Elektroencefalografi (EEG), sfenoidal 2.AA.24.AJ Elektroencefalografi (EEG) med reaksjonstidsmåling eller annen oppmerksomhetstest 2.AA.24.AK Elektroencefalografi (EEG) i intensivovervåking 2.AA.25.AL Sensorisk evoked potensial (SEP) 2.AA.40.AM Emboli monitorering 2.AA.58.AN Funksjonell stimulering ved video-eeg-monitorering med intrakranielle elektroder 2.AA.59.AP Polygrafisk søvnregistrering uten overvåking Inklusive bruk av ambulatorisk utstyr 2.AA.59.AQ Polygrafisk søvnregistrering med overvåking 3.AA.30.AA Måling av cerebral blodgjennomstrømning, Dopplerteknikk Blodstrøm i cerebrale arterier målt med transkraniell Doppler-apparat AB SPINALKANAL, RYGGMARG OG NERVERØTTER 1.AB.38.BF Innstilling av elektrisk stimulator ryggmarg 1.AB.38.BG Kontroll/omlegging ved EDA/IDA smertebehandling EDA:epidural IDA:intradural smertebehandling 1.AB.52.BK Lumbalpunksjon med intratekal injeksjon 1.AB.53.BB Innlegging av spinalkateter 1.AB.53.BE Innlegging av bakstrengstimulator 1.AB.53.TC Innlegging av epiduralkateter 1.AB.53.TD Innlegging av epiduralkateter med subcutan injeksjonsport 1.AB.80.BN Bytte/fjerning av spinalkateter 1.AB.80.BO Bytte/fjerning av epiduralkateter 1.AB.80.BP Bytte/fjerning av epiduralkateter tilkoplet subkutan port 2.AB.08.BL Lumbalpunksjon med infusjonstest (dynamisk likvortrykk) 2.AB.08.BM Lumbalpunksjon med tappetest 2.AB.08.BN Lumbalpunksjon UNS 2.AB.24.BB Hjernestamme (EEG) respons audiometri (BRA-audiogram) 2.AB.25.BC Hjernestammeaudiometri (Brainstem auditory evoked potential -BAEP) 2.AB.25.BD Transtympanal hjernestammeaudiometri preoperativt 2.AB.50.BE Bulbocavernøs refleks AC PERIFERE NERVER 1.AC.09.CA Intrakutan nervestimulering 1.AC.09.TA Transkutan stimulering av hjernenerve

2 1.AC.09.TB Direkte stimulering av hjernenerve 1.AC.09.TC Transkutan stimulering av nerverot eller pleksus 1.AC.09.TD Transkutan stimulering av nervestamme på overarm 1.AC.09.TE Transkutan stimulering av nervestamme på underarm 1.AC.09.TF Transkutan stimulering av nerve i hånd eller finger 1.AC.09.TG Transkutan stimulering av n. ischiadicus 1.AC.09.TH Transkutan stimulering av n. femoralis 1.AC.09.TJ Transkutan stimulering av nervestamme på legg 1.AC.09.TK Transkutan stimulering av annen nerve 1.AC.09.TM Direkte stimulering av nervestamme på overarm 1.AC.09.TN Direkte stimulering av nervestamme på underarm 1.AC.09.TP Direkte stimulering av nerve i hånd eller finger 1.AC.09.TQ Direkte stimulering av n. ischiadicus 1.AC.09.TR Direkte stimulering av n. femoralis 1.AC.09.TS Direkte stimulering av nervestamme på legg 1.AC.09.TT Direkte stimulering av annen nerve Se også 1.JH.09.DA, sakrale nerver 1.AC.59.DA Neurolyse ved injeksjon av neurotoksisk substans Angi også kode for nerveblokade for lokalisasjon 1.AC.59.DB Neurolyse, annen metodikk Kryo-, RF- eller rtg.-teknikk 2.AC.08.CA Senrespons P300, eller tilsvarende 2.AC.08.CB Termotest 2.AC.08.CD H-refleks 2.AC.29.CC Vibrametri 2.AC.50.CD Elektronevrografi, motorisk og sensorisk 2.AC.50.CE Nevrografi med repetitive stimuleringer AD AUTONOME NERVESYSTEM 1.AD.38.DB Innstilling av elektrisk stimulator n vagus 1.AD.53.DA Innlegging av vagusstimulator 2.AD.08.DA Valsalvatest 2.AD.08.DB Sympatisk hudrespons 2.AD.08.DC Parasympatisk R-R respons 2.AD.08.DD Ortostatisk test - "Tilttest" AX NERVESYSTEMET UNS 1.AX.26.TA Brakyterapi i sentralnervesystemet 2.AX.08.EA Blink-refleks Observasjon av blunkerefleks etter stimuli 2.AX.24.EB Elektronystagmografi/video-nystagmografi med eller uten kalorisk prøve 2.AX.94.FA Legemiddeltest, diagnostisk Apomorfin, Baklofen, L-dopa, mm 3.AX.30.AB Cerebral ultralyd undersøkelse av premature og nyfødte med asfyksi 3.AX.94.BA Videofrenzelundersøkelse

3 BC BINYRE BE HYPOFYSE BG LANGERHANSKE ØYER BX ENDOKRINE ORGANER UNS KAPITTEL B ENDOKRINE ORGANER BC BINYRE 2.BC.08.AF Endokrin test PRA/aldosteron Ved mistanke om hyperaldosteronisme. 2.BC.09.AA Stimulasjonstest, synacthen test 2.BC.09.AB Stimulasjonstest, metopiron med måling av kortisol og 11-deoksycortisol 2.BC.09.AC Stimulasjonstest, insulin hypoglykemi test med måling av ACTH, kortisol og veksthormon 2.BC.09.AD Suppresjonstest Dexametason, kort 1 mg over natt med måling av ACTH og kortisol 2.BC.09.AE Suppresjonstest Dexametason, lang 0,5 mg x 4 i 2 døgn, + 2 mg x 4 i 2 døgn 2.BC.09.AG Saltbelastning 2 eller 4 timer med måling av renin og aldosteron BE HYPOFYSE 2.BE.08.BK Tørsteprøve, enkel Tørste over en natt med måling av osmolaritet i plasma og urin 2.BE.08.BL Tørsteprøve (Miller Moses) Med måling av urin spesifikk vekt, ADH mm 2.BE.09.BA Stimulasjonstest, gonadotropin releasing hormon test (GnRH) med måling av LH 2.BE.09.BB Stimulasjonstest, veksthormon releasing hormon test (GHRH) med måling av veksthormon 2.BE.09.BC Stimulasjonstest, arginin test med måling av veksthormon 2.BE.09.BD Stimulasjonstest, thyrotropin releasing hormon test (TRH) med måling av TSH 2.BE.09.BE Stimulasjonstest, corticotropin releasing hormon test (CRH) med måling av ACTH og cortisol 2.BE.09.BF Stimulasjonstest, kombinert releasing hormon test (GnRH, GHRH, TRH og CRH) 2.BE.09.BG Suppresjonstest, glukosebelastning med måling av veksthormon 2.BE.09.BJ Suppresjonstest ved akromegali Oktreotid- eller bromocriptin BG LANGERHANSKE ØYER 2.BG.08.CB Fasteprøve 72 timer, med måling av glukose mm 2.BG.09.CC Belastingstest, glukose peroral 2.BG.09.CE Belastningstest, laktose 2.BG.09.DG Stimulasjonstest, glucagon med måling av c-peptid 2.BG.29.CF Døgnregistrering/langtidsregistrering av blodsukker 3 døgn med subkutan glukosesensor BX ENDOKRINE ORGANER UNS 2.BX.08.DA Endogen hormonsekresjon I Dagregistrering av veksthormon, kortisol, ACTH mm 2.BX.08.DB Endogen hormonsekresjon II

4 Døgnrytme av kortisol, ACTH mm 2.BX.09.DD Stimulasjonstest, pentagastrin med måling av kalcitonin 2.BX.09.DE Stimulasjonstest, kalciuminfusjon med måling av kalcitonin 2.BX.59.DG Andre spesifiserte hormonprofiler 2.BX.59.DH Andre spesifiserte endokrine tester

5 KAPITTEL C ØYET OG ØYEREGIONEN CC TÅREAPPARATET CD ØYEEPLET CE ØYEMUSKLENE CG CORNEA OG SCLERA CH FREMRE KAMMER, KAMMERVINKEL, IRIS OG CORPUS CILIARE CK CHOROIDEA, CORPUS VITREUM OG RETINA CX SYNSAPPARATET UNS CC TÅREAPPARATET 1.CC.22.AA Skylling av tåreveier 1.CC.22.XB Diagnostisk irrigasjon av tåreveiene 2.CC.02.AA Undersøkelser ved mistenkt keratokonjunctivitis sicca Schirmers test og/eller breakuptime (BUP) og/eller Rose-Bengal CD ØYEEPLET 2.CD.02.BB Undersøkelse med kontaktglass 2.CD.20.BE Aksellengdemåling av øyeglobus 2.CD.24.XF Elektrofysiologisk øyeundersøkelse 2.CD.28.BG Dynamisk registrering av øyetrykk (tonografi) 2.CD.29.BJ Exoftalmometri a. m. Hertel Måling av graden av eksoftalmus 2.CD.29.XC Perimetri 3.CD.11.XB Fotoangiografi av øye CE ØYEMUSKLENE 2.CE.02.CA Skjelingsstatus Ved lege eller ortoptist 2.CE.02.CB Full ortoptisk utredning av skjeling Ved lege eller ortoptist 2.CE.08.CD Test for dobbeltsyn CG CORNEA OG SCLERA 1.CG.22.BA Skylling ved etseskader med skyllelinse 1.CG.37.BB Tilpassing av kontaktlinser 2.CG.08.DA Påvisning av hornhinneperforasjon - Seidels test Undersøkelse med biomikroskop 2.CG.20.DB Korneatykkelse (pachymetri) 2.CG.29.DC Keratometri 2.CG.29.DE Utvidet keratometri C-scan påvisning av high-order aberrations 3.CG.30.AA Ultralyd biomikroskopi av hornhinne Skanning konfokal mikroskopi CH FREMRE KAMMER, KAMMERVINKEL, IRIS OG CORPUS CILIARE 1.CH.50.CA Pupilledilatasjon 2.CH.02.EA Kammervinkelundersøkelse gonioskopi 2.CH.08.EB Provokasjonstest ved trangvinkelglaukom 3.CH.94.AC Fotografisk registrering iris eller netthinne (med intravenøst kontrastmiddel) CK CHOROIDEA, CORPUS VITREUM OG RETINA 1.CK.12.DA Fotodynamisk behandling ved makuladegenerasjon 2.CK.02.DA Undersøkelse av nyfødt mhp retinopati 2.CK.08.BG Fargesanstest, enkel 2.CK.08.BH Utvidet fargesanstest

6 Med anomaloskop eller annen metodikk (PV 16 o.a.) 2.CK.24.DB Elektroretinografi (ERG) 2.CK.24.XX Fundusfotografi 2.CK.29.DD Måling av tykkelsen på nervefiberlaget 2.CK.29.DE Lasermåling av papilleekskavasjon 2.CK.57.DF Undersøkelse av blodstrøm i øyets bakre segment CX SYNSAPPARATET UNS 1.CX.37.EA Tilpassing, utprøving og vedlikehold av synshjelpemiddel 1.CX.37.EB Utprøving, tilpassing og kontroll av øyeprotese 1.CX.37.EC Refraksjonering Inkluderer evt ordinasjon av glass 2.CX.02.EA Synsfeltundersøkelse med dataperimeter/goldmanns perimeter 2.CX.02.EB Kontrastsynundersøkelse 2.CX.02.EC Mørkesynsundersøkelse 2.CX.02.ED Neurooftalmologisk undersøkelse 2.CX.02.EE Full utredning av synsproblematikk hos barn 2.CX.02.XF Klinisk øyeundersøkelse i narkose Se tilleggskode for narkose 2.CX.29.EG Måling av akkomodasjonsbredde 2.CX.59.XH Annen øyeundersøkelse 3.CX.30.AB Ultralydundersøkelse av øye 3.CX.94.AD Fotografisk opptak av øyets ytre deler Video-opptak: se tilleggskode ZXD00 3.CX.94.AE Fotografisk registrering av øyet (evt med kontrastmiddel)

7 KAPITTEL D ØRE, NESE, BIHULER OG STRUPEHODE DB ØREGANG DF DET INDRE ØRET DH NESE DX ØRE, NESE, BIHULER, STRUPEHODE UNS DB ØREGANG 1.DB.22.AA Otomikroskopi med /ekstraksjon av vokspropp /rensing av øregang 1.DB.22.AB Øreskylling eller rensing av øregang med sug 1.DB.53.AC Øretamponade, innlegging 1.DB.80.AD Øretamponade, bytte/fjerning 2.DB.94.AB Avstøping av øregang DF DET INDRE ØRET 1.DF.12.CA Manipulasjonsbehandling ved vertigo/reposisjonsbehandling 1.DF.12.CB Støtteterapi ved tinnitus Samtale, tinnitus retraining therapy (TRT) 1.DF.38.CD Postoperativ elektrodekontroll av cochleaimplantat Hjernestamme audiometri registreres separat 1.DF.38.CE Oppfølging /kontroll av cochleaimplantat 1.DF.38.CF Utprøving/kontroll av hørselhjelpemiddel ved tinnitus Med lydstimulerende hjelpemiddel, hørselsvern, putehøytaler, lavtonefilter o.a. 1.DF.53.CC Innkopling av cochleaimplantat 1.DF.59.CG Farmakologisk destruksjon av labyrinten 2.DF.02.BA Otonevrologisk utredning av svimmelhet (vertigo) 2.DF.02.BB Preoperativ utredning for cochleaimplantat Forutsetter promontorialtest med elektrode 2.DF.07.BC Tinnitusanalyse Utredning med frekvensbestemmelse mm 2.DF.24.BE Otoakustiske emisjoner 2.DF.24.BF Otoakustisk screening av nyfødt 2.DF.24.BG Elektronystagmografi/-videonystagmografi 2.DF.29.BH Elektrisk respons audiometri (ERA) 2.DF.29.BJ Elektrocochleografi (Evoked potensial) 2.DF.29.BL Stabilometri ( objektiv Romberg ) DF.29.DK Akustisk impedansmåling Stapediusmåling, ulike refleks-målinger, Bekesy audiometri 2.DF.58.BM Tympanometri DH NESE 1.DH.26.DA Brakyterapi i nese 1.DH.57.DB Ekstraksjon av fremmedlegeme nese Penetrerende fremmedlegeme: se NCSP, DHC 05 2.DH.08.CA Nasal børsteprøve For diagnostikk av primær ciliedyskinesi 2.DH.28.CB Rhinomanometri 2.DH.29.CC Rinometri, akustisk 2.DH.70.CD Nasoskopi 3.DM.30.AA Ultralydundersøkelse av bihuler 3.DQ.13.BA Videofluruoroskopi av velopharynxfunksjon under tale 3.DQ.40.BB Høyhastighetsfilming av stemmebånd 3.DQ.94.BC Stroboskopisk undersøkelse av stemmebånd, uten video 3.DQ.94.BD Undersøkelse av stemme ved videostroboskopi

8 DX ØRE, NESE, BIHULER, STRUPEHODE UNS 1.DX.24.EA Rengjøring av radikaloperert øre 1.DX.38.EB Høreapparatutprøving 1.DX.38.EC Høreapparat, kontroll 1.DX.38.ED Utprøving samt stell/service av andre hørselstekniske hjelpemidler 2.DX.02.DA Søvnapnéutredning I Med perkutan oximetri 2.DX.02.DB Søvnapnéutredning II Som type I samt registrering av pustebevegelser og CO2-måling 2.DX.02.DC Søvnapnéutredning III Som type II samt polysomnografi 2.DX.07.DD Bestemmelse av effekten av høreapparat taleaudiometri i fritt felt evt in-situ måling av 2.DX.08.DE Barneaudiologisk test I Uformelle prøver 2.DX.08.DF Barneaudiologisk test II Observasjons- og lekeaudiometri 2.DX.29.DL Taleaudiometrisk test Taleaudiogram, taleaudiogram i støy og/eller i lydfeltsmåling. 2.DX.50.DM Toneaudiogram, luftledning 2.DX.50.DN Toneaudiogram, benledning 2.DX.50.DP Toneaudiogram, fullstendig (luft- og benledning) 2.DX.50.DQ Taleaudiogram

9 KAPITTEL E MUNNHULE, TENNER, KJEVER ETC EA LEPPER EB TENNER ED UNDERKJEVE EJ TUNGE OG MUNNGULV EA LEPPER 1.EA.26.TA Brakyterapi på leppe 2.EA.02.AA Undersøkelse av oralmotorikk orofacial anatomi, motorikk og sensorikk EB TENNER 1.EB.37.AA Tilpassning av bittskinne 1.EB.38.AB Kontroll av bittskinne ED UNDERKJEVE 1.ED.26.TA Brakyterapi i munnhule og kjever 2.EH.02.BA Fiberskopisk undersøkelse av velopharynxfunksjon ved svelgning EJ TUNGE OG MUNNGULV 1.EJ.26.TA Brakyterapi på tungen 2.EJ.02.CA Utredning av lukt og smak 2.EL.21.DA Salivvolumsmåling Måling i hvile, respektive etter stimulering. 2.EX.02.EA Undersøkelse av svelging/spise-drikkevne ventilasjon, stemme, orofacial anatomi, motorikk og sensorikk, oral og faryngeal svelgingsfase samt kompensatoriske tiltak. 3.EX.12.AA Videofluoroskopi av orofaryngeal svelging

10 KAPITTEL F HJERTE OG STORE INTRATORAKALE KAR FA STORE INTRATORAKALE VENER FB LUNGEARTERIEN MED GREINER FC AORTA FD TORAKALORTA, MISDANNELSER FE PERIKARD FH VENTRIKKELSEPTUM FJ HØYRE VENTRIKKEL FM AORTAKLAFFEN FN KORONARARTERIENE FP LEDNINGSSYSTEMET FQ HJERTE OG STORE KAR UNS FA STORE INTRATORAKALE VENER 1.FA.53.AA Innlegging av port-a-cath 1.FA.53.AB Innlegging av sentralt venekateter (CVK) 1.FP.59.AC Perkutan kateterbasert ablasjonsbehandling av atrieflimmer 1.FA.80.AD Bytte/fjerning av port-a-cath 1.FA.80.AE Bytte/fjerning av sentralt venekateter (CVK) 2.FA.29.AA Invasiv måling av sentralt venetrykk FB LUNGEARTERIEN MED GREINER 1.FB.50.BB Perkutan transluminal dilatasjon av stenose av perifer lungearterie 1.FB.53.BA Innlegging av kateter i lungearterie 1.FB.80.BC Bytte/fjerning av kateter i lungearterie 2.FB.40.XB Overvåkning med Swan-Ganz kateter FC AORTA 1.FC.50.CA Perkutan transluminal dilatasjon av coarctatio aortae FD TORAKALORTA, MISDANNELSER 1.FD.35.AA Medikamentell lukning av ductus arteriosus 1.FD.35.AB Medikamentell åpning av ductus arteriosus FE PERIKARD 1.FE.80.DA Bytte/fjerning av perikarddrenasje Innlegging, se NCSP FEA 00 FH VENTRIKKELSEPTUM 1.FH.59.FA Perkutan ablasjon av ventrikkelseptum ved etanolinjeksjon i koronarkar FJ HØYRE VENTRIKKEL 2.FJ.29.XC Måling av trykk og flow i lille kretsløp ved hjertekateterisering 3.FJ.10.XA Angiokardiografi ved høyre hjertekateterisering med én kontrastinjeksjon 3.FJ.10.XB Angiokardiografi ved høyre hjertekateterisering med mer enn en kontrastinjeksjon FM AORTAKLAFFEN 1.FM.50.GA Perkutan transluminal dilatasjon av stenose i hjerteklaff FN KORONARARTERIENE 1.FN.26.HE Perkutan intrakoronar brakyterapi 1.FN.57.HF Perkutan transluminal aterektomi av koronarkar evt med stent 2.FN.03.XA Peroperativ koronar angioskopi 2.FN.03.XB Annen peroperativ angiokardioskopisk undersøkelse

11 2.FN.28.BA Intrakoronar trykkregistrering med medikamentinjeksjon For måling av funksjonell flowreserve 3.FN.10.XC Angiokardiografi ved venstre hjertekateterisering 3.FN.10.XD Koronar angiografi ved venstre hjertekateterisering 3.FN.10.XE Koronar angiografi med undersøkelse av koronar bypass ved venstre hjertekateterisering 3.FN.30.BA Perkutan transluminal intrakoronar ultralydundersøkelse Ny metodikk FP LEDNINGSSYSTEMET 1.FP.08.KA Ekstern, thorakal pacemakerbehandling 1.FP.09.KB Rask atrie- eller ventrikkelstimulering mot hjertearytmi ved hjelp av implantert pacemakereller defibrillator 1.FP.09.KC Transøsofageal elektrofysiologisk behandling av hjertearytmi 1.FP.38.KD Kontroll, omprogrammering av pacemaker / defibrillator 1.FP.38.TC Kontroll av implantert defibrillator med provokasjon av ventrikkelflimmer 1.FP.53.KE Innlegging av transvenøs pacemaker med atrie-, ventrikkel og koronarveneelektrode (biventrikulær pacemaker) Se NCSP for andre typer pacemakere 1.FP.53.KF Innlegging av implanterbar langtids-ekg-registrator 1.FP.53.KH Innlegging av transvenøs defibrillator med atrie-, ventrikkel-, og koronarveneelektrode Se NCSP for andre typer defibrillatorer 1.FP.59.JA Perkutan kateterbasert ablasjonsbehandling av hjerterytmeforstyrrelse 1.FP.59.JB Perkutan kateterbasert ablasjonsbehandling av hjerterytmeforstyrrelse med bruk av bildebasert eksitasjonsanalyse 1.FP.80.LB Bytte/fjerning av pacemakerelektroder hos barn 1.FP.80.TA Elektrokonvertering av hjertearytmi i narkose 2.FP.24.CB Non-invasiv elektrofysiogisk hjerteundersøkelse Ved transøsofagal stimulering 2.FP.24.CC Isoprenalintest (med EKG-registrering) 2.FP.24.CD Isvanntest (med EKG-registrering). 2.FP.24.CF Elektrokardiogram (EKG) med 12 avledninger, standard 2.FP.24.CG Transøsofageal elektrokardiografi 2.FP.24.CJ Holter-EKG, 24-tim arytmianalyse 2.FP.24.CK Holter EKG, ST-analyse 2.FP.24.CL Holter-EKG, ST-analyse, hjertefrekvensvariablitet 2.FP.24.CM Langtids EKG med event-recorder 2.FP.24.CN Arbeids-EKG med samtidig spirometri og/eller måling av gassveksling 2.FP.24.CP Arbeids-EKG, standard 2.FP.24.CQ Første gangs invasiv, komplisert elektrofysiologisk undersøkelse av hjertet 2.FP.24.CT Invasiv elektrofysiologisk undersøkelse med bildebasert eksitasjonsanalyse 2.FP.24.CU Avlesning av implantert langtids-ekg-registrator 2.FP.24.XA Vektor-EKG 2.FP.24.XB Late potential elektrokardiografi 2.FP.24.XC Peroperativ mapping av ektopisk fokus eller aberrant ledningsbane 2.FP.50.XD Annen peroperativ elektrofysiologisk undersøkelse ved arytmi eller ledningsforstyrrelse FQ HJERTE OG STORE KAR UNS 2.FQ.13.XA Peroperativ punksjon av hjertet eller store intratorakale kar med aspirasjon 2.FQ.28.XB Peroperativ punksjonsmanometri av hjertet eller store intratorakale kar 2.FQ.57.XC Peroperativ flowmetri av hjertet eller store intratorakale kar 2.FQ.94.XD Annen diagnostisk peroperativ punksjon av hjertet eller store intratorakale kar 2.FQ.57.XE Annen torakoskopisk diagnostisk peroperativ punksjon av hjerte eller stort intratorakalt kar 3.FQ.30.BA Begrenset ultralyd ekko-doppler kardiografi 3.FQ.30.BB Fullstending ultralyd ekko-doppler kardiografi 3.FQ.30.BC Transøsofageal ultralyd ekkokardiografi 3.FQ.30.BF Stress-ekkokardiografi 3.FQ.30.BG Ultralyd ekkokardiografi med kontrast 3.FQ.30.XA Epikardial ultralydundersøkelse av hjertet 3.FQ.30.XB Torakoskopisk epikardial ultralydundersøkelse 3.FQ.30.XC Perkutan transluminal ultralydundersøkelse av hjertet

12 KAPITTEL G LUNGER OG NEDRE LUFTVEIER GA BRYSTVEGG, PLEURA OG DIAFRAGMA GB TRACHEA GC BRONKIER GE MEDIASTINUM GX LUFTVEIER UNS GA BRYSTVEGG, PLEURA OG DIAFRAGMA 1.GA.22.AA Skylling av pleuraempyem 1.GA.38.AB Kontroll/innstilling av diafragmastimulator 1.GA.59.AC Pleurolyse Streptokinase e.a. GB TRACHEA 1.GB.22.BA Trakealtoalett på nyfødte 1.GB.22.BB Rensuging med sensorisk stimulans på nyfødte 1.GB.22.BC Bruk av surfactant ved initial resuscitering umiddelbart etter fødsel 1.GB.22.BD Bruk av surfactant senere i nyfødtperioden 1.GB.37.BE Trakeal intubasjon 1.GB.37.BF Trakeal intubasjon, fiberendoskopisk 1.GB.37.BG Intubasjon etter fødsel på nyfødte 1.GB.38.FA Tilsyn/kontroll av tracheostomi inkl. bytte/tilsyn 1.GB.80.AE Bytte/fjerning av pleuradren Innlegging: se NCSP GAA 10 GC BRONKIER 1.GC.22.CA Bronkialtoalett 1.GC.52.CB Rensuging av luftveier/bronkier 1.GC.52.CC Aspirasjon fra luftveier/bronkier 2.GC.13.AA Bronkioalveolar lavage Uthenting av hvite blodlegemer for vurdering av betennelsesgrad 2.GC.13.AB Indusert sputumprøve Sputumprøve etter inhalasjon av hyperosmolær NaCl 2.GC.57.BA Måling av peak expiratory flow (PEF) 2.GC.57.BB Måling av peak expiratory flow (PEF) - med døgnkurver 2.GC.57.BC Måling av PEF med anstrengelsesprovokasjon Ved anstrengelsesutløst astma 2.GD.07.HA Pletysmografi, inklusive flow-volum kurver 2.GD.21.HB Spirometri - enkel FVC (VC), FEV1.0, FEV% mm 2.GD.21.HC Spirometri med reversibilitetstest. 2.GD.21.HD Spirometri med hurtigvirkende bronkodilator 2.GD.21.HE Spirometri med inhalasjon av langsomtvirkende bronkieutvidende legemiddel. 2.GD.21.HF Spirometri med forsert inspirasjon Ved mistenkt obstruktivitet 2.GD.21.HG Spirometri med nitrogen (N2) utvasking 2.GD.21.HJ Spirometri med oscillometri for måling av perifer luftveismotstand 2.GD.21.HK Spirometri med medikamentell bronkokonstriksjon Metacholin o.a. 2.GD.28.JQ Måling av maksimalt respiratorisk trykk med sniff test 2.GD.28.JR Trykkmåling over diafragma 2.GD.29.HN Pletysmografi med måling av luftveisresistens/-konduktans uten bronkodilatasjon 2.GD.29.HP Pletysmografi med måling av luftveisresistens/-konduktans med bronkodilatasjon 2.GD.29.KA Måling av exhalert pustekondensat Ved diagnostikk av sykdommer i nedre luftveier 2.GD.29.KB Måling av karbonmonoksyd (CO) i ekspirasjonsluft

13 Ved visse inflammatoriske tilstander hos røykere 2.GD.29.KC Måling av karbonmonoksyd (CO)-diffusjonsevne Mål for gassutvekslingsevne 2.GD.29.KD Måling av nitrogenmonoksyd (NO) i ekspirasjonsluft 2.GD.29.KF Måling av lungeelastisitet/lungecompliance Med øsofagus-ballong. Trykkvolumkurve. GE MEDIASTINUM 1.GE.09.DA Magnetisk frenikusstimulering GX LUFTVEIER UNS 1.GX.12.EB Respiratorbehandling, akutt Inklusive NIPPV 1.GX.12.EC Respiratorbehandling, kronisk 1.GX.12.ED Respiratorbehandling med oscillator ved lungesvikt Inkludert nyfødte 1.GX.12.EE Respiratorbehandling med bifasisk positivt luftveistrykk BiPAP 1.GX.12.EF Respiratorbehandling med kontinuerlig positivt luftveistrykk CPAP 1.GX.12.EG Respiratorbehandling med oksygen på nyfødte 1.GX.12.EH Respiratorbehandling med inhalasjon av broncholytika / inhalasjonssteroider (nyfødte) 1.GX.12.EJ Respiratorbehandling med NO-inhalasjon Ved pulmonal hypertensjon 1.GX.12.EL Respiratorbehandling med NO donorer ved pulmonal hypertensjon/lungesvikt hos nyfødte (eks. Sildenafil) 1.GX.12.EM Respiratorbehandling med kontinuerlig ekspanderende sluttekspiratorisk trykk (CPAP,CNP) (nyfødte) 1.GX.12.EN Respiratorbehandling med høyfrekvensventilasjon av nyfødt 1.GX.12.EP Respiratorbehandling med oksygenbehandling ved spontanventilasjon og atmosfæretrykk Angår akuttbehandling 1.GX.38.FB Kontroll av kronisk oksygenbehandling, Inkl. oksymetri, ev blodgasser 1.GX.38.FC Kontroll av behandling med luftveismottrykk CPAP/BiPAP 2.GX.07.LA Utredning før planlagt kronisk respiratorbehandling Inklusive oksymetri og capnometri 2.GX.07.LB Utredning før planlagt behandling med luftveismottrykk CPAP/BiPAP Stegvis øking av eksspiratorisk trykk med samtidig 2.GX.07.LC Utredning før planlagt kronisk behandling med oksygen Oksymetri og blodgasser under utprøvingen 2.GX.08.MA High altitude simulation test (HAST) Måling av arteriell oksygentensjon i flyhøyde vha 2.GX.29.MB Perkutan oksymetri 2.GX.29.MC Oksymetri langtidsregistrering Oksymetriregistrering under ½ - 1 døgn 2.GX.29.MD Perkutan oksymetri med CO2-måling i endetidevolum 2.GX.29.ME Transkutan måling av oksygen og/eller kulldioksyd 3.GX.30.XA Transøsofageal ultralydundersøkelse, peroperativ 3.GX.30.XB Intrapleural ultralydundersøkelse 3.GX.30.XC Torakoskopisk ultralydundersøkelse 3.GX.30.XD Bronkoskopisk ultralydundersøkelse 3.GX.30.XE Annen peroperativ intratorakal ultralydundersøkelse

14 KAPITTEL J FORDØYELSESAPPARATET JA PERITONEALROM JD VENTRIKKEL OG BULBUS DUODENI JF TYNNTARM JG RECTUM JH ANUS OG PERIANALT VEV JI TYKKTARM JX BUKORGANER UNS JA PERITONEALROM 1.JA.21.AA Peritonealdialyse, akutt Innlegging, se NCSP: JAK 10 1.JA.21.AB Peritonealdialyse, kronisk, manuelt skift (CAPD) Registreres per igangsatt behandling 1.JA.21.AC Peritonealdialyse, kronisk, automatisert nattlig skift (APD) 1.JA.38.AF Kontroll/bytte av peritonealt dialysekateter Innlegging: se NCSP TJA 33 BILDEUNDERSØKELSER 3.JA.30.XA Peroperativ abdominal ultralydundersøkelse 3.JA.30.XB Laparoskopisk ultralydundersøkelse 2.JC.24.XA Elektromyografi i øsofagus 2.JC.28.AA Trykkmåling i øsofagus 2.JC.28.AB Øsofagus manometri med provokasjonstest Ballong & Bernstein 2.JC.28.XA Øsofagusmanometri UNS 2.JC.29.XB ph-måling i øsofagus JD VENTRIKKEL OG BULBUS DUODENI 1.JD.22.AA Ventrikkelskylling 1.JD.38.AB Utprøving og stell/service av gastrostomi Innlegging: se NCSP: JDB 00 2.JD.08.AA Urea utventilasjonstest Test før diagnostikkk av Helicobacter pylori. Isotopmerket urea tilføres pasienten og andelen isotopmerket CO2 i utventilasjonsluften analyseres. 3.JD.30.XC Peroral endoskopisk ultralydundersøkelse JF TYNNTARM 1.JF.38.BA 2.JF.02.CA 3.JF.23.XD 3.JF.30.XE Utprøving og stell/service av ileostomi Innlegging: se NCSP avsnitt JFF Tynntarmsundersøkelse via kapsel Omfatter u.s. og tolking av funn. Registreres ved undersøkelsen. Ultralydundersøkelse gjennom intestinalt stoma Endoskopisk ultralydundersøkelse gjennom intestinalt stoma JG RECTUM 1.JG.22.CA Klyster, enkelt 1.JG.38.CC Utprøving og stell/service av inkontinenshjelpemiddel 3.JG.30.XF Transrektal endoskopisk ultralydundersøkelse JH ANUS OG PERIANALT VEV 1.JH.09.DA Sakral nervestimulering Ved inkontinens 1.JH.28.DB Analpluggutprøving 2.JH.24.XA Elektromyografi av analsfinkter

15 2.JH.28.XB Anorektal manometri 3.JH.30.XG Transanal ultralydundersøkelse JI TYKKTARM 1.JI.38.EA Utprøving og stell/service av colostomi 2.JJ.29.FA Transkutan bilirubinmåling 2.JK.28.XA Endoskopisk manometri av gallegang 2.JL.28.XB Endoskopisk manometri av pankreasgang JX BUKORGANER UNS 1.JX.38.GC Kontroll/oppfølging av adipositasoperert pasient F.eks. Justering av mengden røntgenkontrastmiddel i magesekkbånd 1.JX.38.GD Utprøving og stell/service av annen spesifisert kunstgjort åpning i mage-tarmkanalen 2.JX.02.XA Annen gastroenterologisk undersøkelse UNS 2.JX.03.XB Annen laparoskopisk gastroenterologisk undersøkelse 2.JX.03.XC Annen gastroenterologisk undersøkelse under transluminal endoskopi Se NCSP kapittel U 2.JX.28.GD Annen pesifisert trykkmåling i gastrointestinaltraktus 3.JX.30.AA Basal gastroenterologisk ultrasonografi Omfatter lever, galle, pancreas, milt, nyrer, urinblære, cava og aorta 3.JX.30.AB Utvidet gastroenterologisk ultrasonografi Som over, samt magesekk, tynntarm og tykktarm, evt. kontrast-undersøkelser av ulike organer, evt. 3D ultrasonografi 3.JX.30.AC Ultralyd funksjonsundersøkelser i GI-traktus Motilitetsundersøkelser, provokasjons- eller stimuleringstester 3.JX.30.AD Endosonografi i GI-traktus, basal Endoskopisk ultralyd 3.JX.30.AE Endosonografi med intervensjon Med biopsi, finnålsaspirasjon, terapeutisk intervensjon, o.l.

16 KAPITTEL K URINVEISORGANER OG MANNLIGE KJØNNSORGANER KA NYRE OG NYREBEKKEN KB URETER KC URINBLÆRE KD URETHRA KE PROSTATA OG SÆDBLÆRER KG PENIS KX URINVEIER UNS KA NYRE OG NYREBEKKEN 1.KA.21.AA Hemodialyse, akutt Brukes for å registrere å en ny pasient gjennomgått ett hemodialysepass. 1.KA.21.AB Hemodialyse, kronisk Brukes for å registrere at en kronisk dialysepasient har gjennomgått et hemodialysepass. 1.KA.22.BA Skylling av nefrostomikateter 1.KA.52.BB Punksjon av nyrecyste 1.KA.80.BC Bytte/fjerning av nefrostomikateter 2.KA.02.KA Urinfiltrerings-undersøkelse Urinprøve 2.KA.28.XA Urodynamisk undersøkelse av nyrebekken 3.KA.30.CA Fullstendig farge dupleks (Doppler) av nyrearterier 3.KA.30.XA Ultralydundersøkelse av nyre 2.KA.57.AD Nyrefunksjonsundersøkelse (clearance, Minirintest) KB URETER 1.KB.38.CB Utprøving og stell/service av urostomi 1.KB.53.CA Innlegging av ureterkateter 1.KB.57.CC Ekstraksjon av nyresten, perkutant 2.KB.28.XB Urodynamisk undersøkelse av ureter KC URINBLÆRE 1.KC.12.DA Innlegging av vaginal eller anal elektrisk stimulator 1.KC.22.DA Skylling av permanent kateter (KAD) 1.KC.22.DC Skylling av urinblære 1.KC.38.DE Utprøving og stell/service av cystostomi 1.KC.52.DF Tapping av urinblære 1.KC.80.DG Bytte/fjerning av cystostomi Omfatter sutur, suturtaking og forbinding. 1.KC.80.DH Bytte/fjerning av kateter i urinblære (KAD) 2.KC.13.NC Døgnurinsamling (volummåling) 2.KC.29.NF Måling av residualurinvolum ved tapping 2.KC.59.XA Cystometri 2.KC.94.PA Stresstest 2.KC.94.PB Bonnys test ved stressinkontinens 2.KD.28.XA Urethratrykkmåling 3.KC.30.XC Ekstern ultralydundersøkelse av blære 3.KC.30.XD Residualurinmåling ved hjelp av ultralyd 3.KC.30.XE Transluminal ultralydundersøkelse av blære KD URETHRA 1.KD.02.EA Opplæring i selvkateterisering 1.KD.50.EB Blokking av uretra 2.KD.28.XA Trykkprofilmåling i urethra 2.KD.59.XB Uroflowmetri

17 3.KD.30.XA Transurethral ultralydundersøkelse KE PROSTATA OG SÆDBLÆRER 1.KE.07.EC Varmebehandling av prostata 2.KE.70.LA Mikroskopi av sæd 3.KE.30.XG Ekstern ultralydundersøkelse av prostata 3.KE.30.XH Transluminal ultralydundersøkelse av prostata 3.KF.30.XJ Ultralydundersøkelse av scrotum KG PENIS 1.KG.79.XA Induksjon av ereksjon 2.KG.24.XA Elektromyografi av corpus cavernosus 2.KG.29.XB Cavernosometri 2.KG.29.XC Ambulatorisk ereksjonsregistrering 2.KG.57.XD Blodstrømsundersøkelser i penis KX URINVEIER UNS 2.KX.02.XA Ambulatorisk urodynamisk undersøkelse 2.KX.13.ND Uretralutstryk inkl mikroskopi 2.KX.28.NE Urodynamisk miksjonsundersøkelse, inkl. trykk-flow-registrering 2.KX.29.NG Døgnmåling av drikke- og urinmengder (volum) Eventuell veing av bleier inngår 2.KX.70.NH Urinsediment undersøkelse i mikroskop

18 KAPITTEL L KVINNELIGE KJØNNSORGANER LA OVARIUM LC UTERUS MED LIGAMENTER LE VAGINA LF VULVA OG PERINEUM LX KVINNELIGE KJØNNSORGANER UNS LA OVARIUM 1.LA.09.AB Pasientvurdering før ovulasjonsstimulering/assistert befrukting LC UTERUS MED LIGAMENTER 1.LC.12.BA Intrauterin inseminasjon UNS 1.LC.12.BB Embryotransfer standard IVF 1.LC.12.BC Embryotransfer med embryo som har gjennomgått intracytoplasmatisk spermieinjeksjon (ICSI) 1.LC.12.BD Embryotransfer med fryste og tinte embryoer 1.LC.38.CA Utprøving og stell/service av prolapsring LE VAGINA 1.LE.37.CB Tilpassing av pessar eller hormonring for prevensjon 1.LE.53.CA Vaginalt innlegg 2.LE.03.XA Kolposkopi 2.LE.13.AA Vaginalutstryk inkl mikroskopi LF VULVA OG PERINEUM 1.LF.84.DA- Deinfibulering etter omskjæring LX KVINNELIGE KJØNNSORGANER UNS 1.LX.37.EA Innsetting/fjerning/skifting av subcutant implantat for prevensjon 2.LX.02.AB Preventivmiddelutredning/ -behandling 3.LX.30.AA Undersøkelse av livmorhule med væskesonografi 3.LX.30.BA Vaginal ultralyd