INFORMASJONSSKRIV. Kunnskapstest diagnostiske medikamenter for optikere med annen særskilt kompetanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSSKRIV. Kunnskapstest diagnostiske medikamenter for optikere med annen særskilt kompetanse"

Transkript

1 INFORMASJONSSKRIV Kunnskapstest diagnostiske medikamenter for optikere med annen særskilt kompetanse Kunnskapstest for optikere vurdert av Norges Optikerforbunds Spesialistgodkjenningskomité til å inneha annen særskilt kompetanse (gruppe 4) for rekvireringsrett til utvalgte diagnostiske medikamenter Bakgrunn/forhistorie Norske myndigheter innførte 1. mai 2004 en forskriftsendring som gir optikere med tilstrekkelig kompetanse begrenset rekvireringsrett for utvalgte diagnostiske øyepreparater (1). Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek (2) regulerer virksomheten, og en oversikt over preparater som inngår i ordningen er gitt av Statens Legemiddelverk (3). Norske optikere som uteksamineres ved Institutt for optometri og synsvitenskap på fra og med sommeren 2006 vil automatisk få den aktuelle godkjenningen. For optikere utdannet og godkjent/autorisert før dette har norske myndigheter delegert godkjenningsansvar til Norges Optikerforbund (NOF) som har kategorisert optikerne i fire grupper (4). For optikere vurdert av Norges Optikerforbunds Spesialistgodkjenningskomité til å ha annen særskilt kompetanse (NOFs gruppe 4 ) er (HiBu) ved Institutt for optometri og synsvitenskap bedt om å tilby en kunnskapstest. Et eksempel på slik annen særskilt kompetanse er i følge denne komiteen minst to års optikerpraksis fra øyeavdeling på sykehus, eller tilsvarende praksis. NOF har gitt følgende retningslinjer for kunnskapstesten; Prøveomfang; Prøvetype; 2 timer Flervalgsspørsmål (Multiple Choice Questions (MCQ s)) Kunnskapstest HiBu kan nå tilby kandidater i den aktuelle gruppen ( gruppe 4 ) en kunnskapstest etter NOFs spesifikasjoner. Da aktuelle kandidater allerede gjennom sin søknad til NOFs spesialistgodkjenningskomite har dokumentert nødvendige generelle innsikt i øyesykdommer og øyehelseproblematikk (eksempelvis gjennom lang tids arbeid ved øyeavdeling på sykehus) vil kun enkelte kontrollspørsmål relatert til øyepatologi inngå i prøven. For slike spørsmål vises det til boken Oftalmologi Nordisk lærebok og atlas (14. utgave). Side 1 av 6

2 Kunnskapstesten vil spesielt vektlegge at kandidatene har gode kunneskaper om; Lover, forskrifter og regler som berører optikeres bruk av diagnostiske medikamenter. Inkludert rapportering av medikamenters bivirkninger (5). (Minst 10 spørsmål). De aktuelle diagnostiske medikamentene som kan benyttes spesielt opp mot virkemekanisme, indikasjoner, kontraindikasjoner og klinisk bruk. (Minst 20 spørsmål). Grunnkunnskaper i kliniske metoder hvor diagnostiske dråper typisk benyttes. (Minst 20 spørsmål). Håndtering av mulige førstehjelpssituasjoner knyttet til bruken av de diagnostiske medikamentene som inngår i ordningen (og da spesielt generell førstehjelp inkludert besvimelse, basal hjerte-lunge-redning, anafylaktisk sjokk og akutt vinkelblokkglaukom). (Minst 10 spørsmål) For spørsmål knyttet til enkeltpreparater vises det til informasjon i Felleskatalogen og til anbefalinger utarbeidet av Norges Optikerforbund. For spørsmål relatert til kliniske metoder vil tradisjonell instrumentbruk innen nasjonal og internasjonal øyehelsetjeneste legges til grunn. Boken Clinical procedures for ocular examination gir en oversikt på dette området. Formelle forhold Prøveavvikling; Prøven er underlagt høgskolens eksamensreglement Prøveomfang; 2 timer Prøvetype; Flervalgsspørsmål (Multiple Choice Questions (MCQ s)) Hjelpemidler; Standard + enkel kalkulator (kalkulator som muliggjør lagring av tekst er ikke tillat benyttet) Prøvedatoer; 1. gang; 25. september 2006, 2. gang; 18. desember 2006 Prøvested; HiBu-Kongsberg Prøveavgift; Stipulert til maksimalt 3.000,- NOK (selvkost) Oppmelding; Interessenter må melde seg opp til prøven til Berit Ulveraker Telefon; e-post; Postadresse; Førstekonsulent Berit Ulveraker Postboks Kongsberg NB! Ved oppmelding må brev fra NOF som bekrefter spesialistgodkjenningskomiteens vurdering for gruppe 4 vedlegges! For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at denne kunnskapstesten kun vil bli tilbudt noen ganger over en periode på ca. ett år. Etter dette vil prøven bortfalle. Kun optikere vurdert og klarert som av NOFs Spesialistgodkjenningskomité kan melde seg opp til prøven. Anbefalt litteratur Side 2 av 6

3 Carlson NB & Kurtz D (2004): Clinical procedures for ocular examination (Third Edition), McGraw-Hill Medical Publishing Division, ISBN Høvding G (red.) (2004): Oftalmologi Nordisk lærebok og atlas (14. utgave), Studia, Bergen, ISBN Tørisen H M (red.) (2006). Felleskatalogen. (Innholdet er også fritt tilgjengelig via Internett på adressen I tillegg til disse bøkene anses forhold omtalt i referansene 1-5 benyttet i dette skrivet som sentralt ifm. kunnskapstesten. Se nedenfor! Demonstrasjonsspørsmål Prøven vil bestå av 80 til 100 flervalgsspørsmål. Disse vil alle bestå av en såkalt spørsmålsstamme og fire svaralternativer. Spørsmålene vil bli forsøkt utarbeidet etter rettningslinjer fra National Board of Examiners in Optometry i USA (6). Vedlagt dette informasjonsskrivet er noen demonstrasjonsspørsmål gjenngitt for å belyse konseptet med flervalgsspørsmål og typiske spørsmålstemaer. Referanser for henvisninger benyttet i dette informasjonsskrivet; 1) Helsedepartementet (2004):Optikere kan rekvirere øyedråper. Pressemelding Nr.: 31 Dato: (http://odin.dep.no/hod/norsk/aktuelt/pressem/ /index-dok000- b-n-a.html - sist lastet ned ) 2) Helse- og omsorgsdepartementet (1998): FOR nr 455: Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. (http://www.lovdata.no/cgiwift/ldles?doc=/sf/sf/sf html - sist lastet ned ) 3) Statens legemiddelverk (2004): Optikere får rett til å rekvirere visse øyedråper. (http://www.legemiddelverket.no/templates/interpage aspx - sist lastet ned ) 4) Norges Optikerforbund (2004): Optikeres rett til å rekvirere diagnostiske medikamenter: Optikere som ventes å søke godkjenning, kan deles inn i fire grupper. (http://www.optikerne.no/diagnostiske.php - sist lastet ned ) 5) Statens legemiddelverk (udatert): Bivirkningsmeldeskjema. (http://www.legemiddelverket.no/templates/interpage aspx - sist lastet ned ) 6) Gross L J (1980) Item Writers manual Preparing Examination Items. National Board of Examiners in Optometry (http://www.optometry.org/articles/item%20manual% pdf sist lastet ned ) Vedlegg; Eksempler på flervalgsspørsmål Side 3 av 6

4 Lover, forskrifter etc. 1. Hva er det formelt riktige navnet på den forskriften som gir kvalifiserte optikere tilgang på et begrenset utvalg diagnostiske øyepreparater for bruk i egen praksis? a. Forskrift om tilvirkning av legemidler i apotek. b. Forskrift om apotek (apotekforskriften). c. Forskrift om ordinering av legemidler. d. Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek 2. Når trådte forskriftsparagrafen som gir kvalifiserte optikere tilgang tilgang på et begrenset utvalg diagnostiske øyepreparater for bruk i egen praksis i kraft? a. 1. mai 2002 b. 1. mai 2003 c. 1. mai 2004 d. 1. mai 2005 Aktuelle preparater 3. Hvor mange mg adrenalin er det i en EpiPen for førstehjelpsbruk ved anafylaksibehandling for en voksen person? a. 0,30 mg b. 0,10 mg c. 0,25 mg d. 0,15 mg 4. I følge Felleskatalogen er Atropin Minims (1%) fra Chauvin et antikolinergikum med langvarig pupilledilaterende og akkommodasjonslammemde effekt. Hvor langvarig? a. 1-4 dager b. 4-7 dager c dager d dager 5. Hva er varigheten av bedøvelseseffekten til 1-2 dråper Oxibuprokain Minims (0,4%) fra Chauvin i følge felleskatalogen? a. Ca. 10 minutter b. Ca. 15 minutter c. Ca. 20 minutter d. Ca. 25 minutter 6. Hvilket av følgende preparater inngår IKKE på Statens legemiddelverks nåværende liste over optikerlovlige medikamenter? a. Atropin b. Pilokarpin c. Alcain d. Fenylefrin Kliniske metoder 7. I mydriasis sees begynnende kortikal katarakt typisk; Side 4 av 6

5 a. som en fordunkling i linsens bakre pol b. som en fordunkling i linsens fremre pol c. som perifere radiære fordunklinger ( eker ) d. som gulbrun linsekjerne 8. Du skal vurdere forkammeret til en pasient ved hjelp av Van Hericks metode og ser at forkammeret er ca. 1/3 av hornhinnens tykkelse. Hvordan graderer du dette? a. Grad 1 b. Grad 2 c. Grad 3 d. Grad 4 9. Du opplever at mirebildene / sirklene ved Goldmans applanasjonstonometri ser mye større ut enn det du er vant til. Hva er mest sannsynlig årsak til dette? a. At du presser tonometerhodet for hardt mot hornhinnen b. At du har tatt på for lite fluorescein c. At du ikke har juster høyde på tonometerhodet riktig d. At øyet du måler har unormalt høyt trykk 10. Bruk av en Volk90-linse i kombinasjon med et spaltelampemikroskop gir et tredimensjonalt bilde av fundus. Hva er størrelsen på synsfeltet i forhold til direkte oftalmoskopi? a. Noe større b. Noe mindre c. Omtrent det samme d. Noe større, men kun ved utvidet pupille Førstehjelp 11. Hva er IKKE et typisk kjennetegn på anafylaktisk sjokk? a. Kløe b. Pustebsvær c. Rødme d. Hodesmerter 12. Hva er anbefalt kombinasjon av hjertekompresjoner og innblåsninger ved basal hjertelunge-redning? a. 2 brystkompresjoner og 15 innblåsninger b. 15 brystkompresjoner og 2 innblåsninger c. 15 innblåsninger og 30 brystkompresjoner d. 30 brystkompresjoner og 2 innblåsninger Diverse 13. Hvilket av følgende funn er MINST sannsynlig ved akutt vinkelblokkglaukom? a. Blandingsinjeksjon b. Hornhinneødem c. Semidilatert pupille d. Medfødte anomalier i trabekelverket 14. Hvilken av følgende faktorer er den MINST viktige risikofaktor for primær åpenvinklet glaukom (primary open angle glaucoma (POAG))? a. Rase b. Alder Side 5 av 6

6 c. Forekomst av tilstanden i familien d. Kjønn 15. Hvilken av følgende forhold utgjør en øket risikofaktor for å utvikle AMD? a. Høyt antioksidantnivå i blodet b. Røyking c. Okulær hypertensjon d. Alle ovenstående 16. Hvilken type laser benyttes ved LASIK? a. En Argon (grønn) laser b. En fast stoff (solid state) laser c. En excimer laser d. En YAG laser 17. Hvor mange lag regner man hornhinnes epitelcellelag har (hos mennesker)? a. 1 cellelag b. 5 cellelag c. 8 cellelag d. 12 cellelag Fasitsvar; 1d, 2c, 3a, 4c, 5a, 6d, 7c, 8c, 9a, 10a, 11d, 12d, 13d, 14d, 15d, 16c, 17b Side 6 av 6