Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014"

Transkript

1 er for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2014

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt Anløpsavgift Betaling for bruk av infrastruktur Kaivederlag og anløpsavgift Vederlag for bruk av sjøområder Varevederlag Vederlag for landverts transport Kranvederlag eksterne kranoperatører Leie av areal, bygninger, parkeringsplasser og småbåtplasser Gebyr for kostnadsdekning Avfallsgebyr og skipsrenovasjon ISPS-gebyr Vederlag for adgangsfunksjoner Saksbehandlingsgebyr Salg av varer og tjenester Vannleveranse til skip Levering av strøm Leie av arbeidskraft Leie av utstyr Leie av hjullaster, feiemaskin og lastebil Leie av havnebåten med besetning på to personer Leie av kran og containertruck... 11

3 1. Generelt Alle priser er i norske kroner (NOK) og eksklusiv merverdiavgift. For informasjon rundt betingelsene, les Tromsø Havns forretningsbetingelser. 2. Anløpsavgift Se tabell for kaivederlag, punkt 3,1. Minsteavgift pr. anløp kr 285,00. Sjøfly som lander i havnen skal betale en anløpsavgift på kr 285,00 per landing. 3. Betaling for bruk av infrastruktur Det er forskjellige satser avhengig av hvilken fartøysgruppe en tilhører. Minstepris Kaivederlag pr. døgn. type Fartøystype Minstepris Fartøy Fartøyer under 15m 260,00 Minstepris Fartøy Fartøyer mellom 15-30m 300,00 Minstepris Fartøy Fartøyer over 30m 500, Kaivederlag og anløpsavgift Kaivederlag og anløpsavgift beregnes med utgangspunkt i bruttotonn (BT) Fiskefartøy Intervall BT Anløpsavgift Kaivederlag pr. BT pr. Intervall pr. BT pr. Intervall ,05 314,64 2,17 651, ,40 120,06 0,68 205, ,37 223,56 0,71 423, ,52 419,52 0,80 643, ,55 552,00 0,82 815, ,54 538,20 0,88 882,00 >4000 0,47 0,85 1

4 Øvrige skip Intervall BT Anløpsavgift Kaivederlag pr. BT pr. Intervall pr. BT pr. Intervall ,88 264,96 1,11 334, ,77 231,84 1,01 304, ,32 444,36 0, , , ,80 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 > ,36 0,34 Offshore Intervall BT Anløpsavgift Kaivederlag pr. BT pr. Intervall pr. BT pr. Intervall ,13 339,48 1,93 578, ,50 149,04 0,89 267, ,36 215,28 0,64 383, ,37 298,08 0,55 441, ,28 276,00 0,53 529, , ,60 0, ,25 >6000 0,66 1,05 Hurtigruta Intervall BT Anløpsavgift Kaivederlag pr. BT pr. Intervall pr. BT pr. Intervall ,58 347,76 1,19 714, ,44 618,24 1, , ,18 538,20 0, , ,06 276,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,30 > ,19 0,33 2

5 Cruise Intervall BT Anløpsavgift Kaivederlag pr. BT pr. Intervall pr. BT pr. Intervall ,86 513,36 1,23 740, ,52 734,16 1, , , ,80 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,75 > ,35 0,34 Orlogsfartøy Intervall BT Anløpsavgift Kaivederlag pr. BT pr. Intervall pr. BT pr. Intervall ,10 331,20 2,27 681, ,41 124,20 0,73 218, ,39 231,84 0,75 449, ,55 441,60 0,85 679, ,58 579,60 0,86 859, ,57 565,80 0,93 926,10 >4000 0,51 0,86 3

6 Flytebrygger Marina syd og nord (gjestehavna) Kaivederlag tilsvarende minstepris inklusiv strøm, vann og avfall. 260,00 Langtidsleie (vinteropplag, dekker ikke strøm) fra 1-2 måneder 20 % rabatt 208,00 Langtidsleie(vinteropplag, dekker ikke strøm) fra 2-5 måneder 40 % rabatt 156,00 Langtidsleie(vinteropplag dekker ikke strøm,) over 5 måneder 60 % rabatt 104,00 Bruk av flytebrygge for spesielle formål, turistanløp og lignende per anløp /dag 1945,00 Fartøyer som driver sesongbetont passasjertrafikk per sesong 15. mai-15. september 6504, Vederlag for bruk av sjøområder Fartøy som ankrer på reden Borerigger, rørleggingsfartøyer, kranskip eller andre konstruksjoner 520,00 pr. døgn Vederlagets størrelse fastsettes ut fra oppdragets art og omfang 4

7 3.3 Varevederlag Vare-nr. Varetype 6A Fisk og fiskeprodukter 13,50 pr. tonn 14 Betongelement (teglstein, takstein, andre 15,60 pr. tonn bearbeidede bygningsmaterialer, sement, kalk m.m.) 15 Råmineraler og bearbeidede mineraler (sand, singel, 15,60 pr. tonn stein, skifer, asfalt m.m.) 20 Biler, busser, campingvogner og båter under 14 fot 99,00 pr. stk. 20B Busser, campingvogner og båter over 14 fot 164,00 pr. stk. 23A Trelast 13,50 pr. tonn 23B Husseksjoner inntil 9 meter (20-29 fot) 218,00 pr. stk. 23C Husseksjoner over 9 meter (over 30 fot) 383,00 pr. stk. 24A Partilaster over 500 tonn 13,50 pr. tonn 24B Partilaster mellom tonn 15,60 pr. tonn Alle varer som er spesifisert nedenfor: 26,00 pr. tonn 1 Korn 2 Poteter, friske eller fryste grønnsaker og frisk frukt 3 Levende dyr og sukkerroer 4 Tre og kork 5 Tekstiler, tekstilavfall og andre råstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse 6 Næringsmidler og for, unntatt fisk 7 Oljefrø og oljeholdige frukter, fett 8 Fast mineralsk brensel 9 Råolje 10 Petroleumsprodukter 11 Jernmalm, jern- og stålavfall og støv fra masovner 12 Ikke-jernholdige mineraler og avfall 13 Råvarer og halvfabrikata av metall 16 Natur- og kunstgjødsel 17 Kjemiske kullprodukter, tjære 18 Kjemiske produkter, unntatt kjemiske kullprodukter og tjære 19 Cellulose og papiravfall 20A Anleggsmaskiner, landbruksmaskiner, transportmateriell, motorer, redskap og elektriske artikler (defineres etter vekt) 21 Bearbeidede varer av metall 22 Glass, glassvarer og keramiske produkter 23 Trelast, lær, tekstiler, klær, fottøy og diverse bearbeidede varer 24 Diverse varer 25 Uspesifiserte varer (ukjent vare) 26 Minsteavgift per forsendelse 7,50 27A Container fot 197,00 pr. stk. 27B Container 40 fot 383,00 pr. stk. 5

8 3.4 Vederlag for landverts transport Terminalvederlag Samme satser og regler som bestemt for varevederlag (se tabell punkt 3,3 varevederlag). Vognvederlag Regulativ Kjøretøy med registrert totalvekt under 7,5 tonn på fastordning (per døgn) Kjøretøy med registrert totalvekt under 7,5 tonn uten fastordning (per døgn) 79,00 105,00 Parkering utenfor festeområdet (per døgn) 116,00 Kjøretøy med registrert totalvekt over 7,5 tonn på fastordning (per døgn) Kjøretøy med registrert totalvekt over 7,5 tonn uten fastordning (per døgn) 184,00 244,00 Kjøretøy på fastavtale over 7,5 tonn (per døgn) 126,00 Kjøretøy på fastavtale under 7,5 tonn (per døgn) 105,00 Busser som kjører passasjerer ved cruiseanløp/ hurtigruteanløp (per døgn) 116,00 Særskilte avtaler per år/per bil 9882,00 Parkering utenom anviste plasser (per døgn) 273,00 Fastordning prisskala Vognvederlag fastordning over 7,5 tonn Vognvederlag fastordning under 7,5 tonn Anløp Skala Anløp Skala 5 10 % 5 10 % % % % % skalaen tar utgangspunkt i regulativ på fastordningen. Transportøren får lavere kostnad ved å velge fastordningen, men også ved økt målbar anløpsfrekvens. Målingen foretas månedlig. Kontakt maritim avdeling for nærmere informasjon. 6

9 3.5 Kranvederlag eksterne kranoperatører Bruk av mobilkran på Tromsø Havns områder per time 290,00 Maks pris per døgn 2842,00 Bruk av bil med kran hvis en laster/losser eget kjøretøy Samme satser som for biler over 7,5 t All annen bruk av bil med kran per time 290, Leie av areal, bygninger, parkeringsplasser og småbåtplasser For avtalt leie av kaiareal og bakareal (per m2 pr. døgn) 3,30 For ikke avtalt leie av kaiareal og bakareal (pr. m2 per døgn) 12,80 Leie av kaiplass for salg av suvenirer Utleie av Tromsø Havns areal, vareskur, lagerlokaler, parkeringsplasser og småbåtplasser Egne leieavtaler Egne leieavtaler Småbåtplasser ved Nordsjeteen og Nansenplass Båsens bredde pr. år Båsens bredde Pr. år Strøm pr. KWT. 2,5m 5167,00 4,5m 9301,00 1,92 3m 6200,00 5m 9840,00 1,92 3,5m 7233,00 5,5m 10820,00 1,92 4,0m 8267,00 6,0m 11790,00 1,92 Langside Brygge 1 & ,00 1,92 7

10 4. Gebyr for kostnadsdekning 4.1 Avfallsgebyr og skipsrenovasjon er på avfallstjenester fra avfallsleverandør fås ved henvendelse til maritim avdeling. Administrasjonsgebyr, oljeavfall, lasterester og kloakk (i tillegg kommer faktiske kostnader) 544,00 Gebyr for sortert og usortert avfall per bruttotonn 0,33 Administrasjonsgebyr, cruise- og passasjerskip og orlogsfartøyer (i tillegg kommer faktiske kostnader fra avfallsleverandør) 544,00 Minste avfallsgebyr per anløp for fartøy som ikke leverer avfall 70,00 Maks beløp for fartøy som ikke leverer avfall 947,00 Administrasjonsgebyr per bestilling og tømming 544,00 Charterbåter med Tromsø som basehavn per sesong (15. mai 15. september). 1352, ISPS-gebyr, % Cruiseskip, per passasjer skipet er sertifisert for 12,60 Andre skip, prosent av fartøyets kaivederlag 30 % Kjøretøy per døgn 26, Vederlag for adgangsfunksjoner Utstedelsesgebyr for kjøretøybrikke 530,00 Utstedelsesgebyr for ID kort 272,00 Årlig leie for kjøretøybrikke 272,00 Årlig leie for ID kort 139,00 Årsgebyr LPR 150,00 Registreringsgebyr LPR 250,00 8

11 4.4 Saksbehandlingsgebyr 1 A Fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn, moloer, utfylling, utdyping, opplag av fartøy, ledninger, kabler og rør og lyskilder 5730,00 1B Tiltak som enkel flytebrygge 4010,00 2 Tiltak som i tillegg til saksbehandling krever befaring 7450,00 3 Forhåndskonferanse, gebyr 1720,00 Oppfølging av tiltak For oppfølging av tiltak som utføres i strid med tillatelsen skal det betales gebyr etter medgått tid Minstesats 3440,00 5. Salg av varer og tjenester 5.1 Vannleveranse til skip Fylling av vann per tonn 25,20 Minstepris (10 tonn) 252,00 Levering av vann i ordinær arbeidstid, påløper gebyr for en times arbeid Utenom ordinær arbeidstid 526,00 Faktiske kostnader 5.2 Levering av strøm Levering av strøm per kwh 1,92 Oppkopling av strøm i den ordinære arbeidstiden 526,00 Oppkopling utenom ordinær arbeidstid Faktiske kostnader Båtstrøm gjestebrygger (langtidsleie per måned) 272,00 Frysecontainer per døgn 202,00 Tankcontainer per døgn 272,00 9

12 5.3 Leie av arbeidskraft Ordinær timelønn 526,00 Overtid 50 % 651,00 Overtid 100 % 782,00 6. Leie av utstyr 6.1 Leie av hjullaster, feiemaskin og lastebil For oppdrag i havneområdet gjelder følgende priser for leie inkludert fører: Dag ( ) Overtid 50 % Overtid 100 % Hjullaster pr. time 860,00 996, ,00 Feiemaskin pr. time 996, , ,00 Lastebil pr. time 751,00 882, ,00 Minimum leie dagtid ( ) er 1 time. Minimum leie overtid er 2 timer (ved utkalling utenom ordinær arbeidstid). Kjøretøyene leies ikke ut uten fører. 6.2 Leie av havnebåten med besetning på to personer Mellom kl (dag) per time 1906,00 Mellom kl (kveld/natt) per time 2570,00 Minimum leie dagtid ( ) er 1 time. Minimum leie overtid er 2 timer (ved utkalling utenom ordinær arbeidstid). Kjøretøyene leies ikke ut uten fører. 10

13 6.3 Leie av kran og containertruck For oppdrag i havneområdet gjelder følgende priser for leie inkludert fører: løft inntil 20 tonn Pr. time Bestilling av kran: oppstarts avgift 1911,00 Minsteberegning 1 time 1742,00 Utenfor ordinær arbeidstid ( ) 2189,00 Fakturert minsteberegning utenfor ordinær arbeidstid som ikke er en videreføring av ordinær arbeidstid løft over 20 tonn 3865,00 Pr. time Minsteberegning 1 time 2515,00 Utenfor ordinær arbeidstid ( ) 2966,00 Fakturert minsteberegning utenfor ordinær arbeidstid som ikke er en videreføring av ordinær arbeidstid For langvarig oppdrag 4638,00 avtales særskilt Kapasitet og plassering for kran Kran Sted Maks Radius m /tonn Gottwald HMK 260-E havnemobilkran Breivika kai 24 25, bakareal 40 t 28m / 40 t 40m / 24 t Godtgjørelse for ventetid Ventetid utenfor ordinær arbeidstid pr. time 794,00 Ventetid innenfor ordinær arbeidstid pr. time 618,00 11

14 Leie av containertruck Per time ( ) Per time( ) For løft inntil 20 t 882, ,00 For løft inntil 30 t 1312, ,00 For løft over 30 t 1962, ,00 Kapasitet og plassering for containertruck Containertruck Sted Kapasitet Kalmar Reach Stacker DRDF S5 Breivika kai 24 25, bakareal 45 t Minimum leie dagtid ( ) er 1 time. Minimum leie overtid er 2 timer (ved utkalling utenom ordinær arbeidstid). Containertrucken leies ikke ut uten fører. 12