Retinal arterieokklusjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retinal arterieokklusjon"

Transkript

1 Retinal arterieokklusjon Retinal arterieokklusjon (RVO): en innledning RVO er en viktig og vanlig årsak til synstap, 1 som rammer 5 av personer over enn 30 år. 2 Befolkningen eldres, 3 og derfor vil antallet mennesker som risikerer å utvikle RVO i fremtiden øke. Man har beregnet at mer enn britiske personer over 30 år til å rammes av RVO i ,4 RVO oppstår når aterier i øyets netthinne blir gjentettet (okkludert). 1 Gjentetting av en netthinnearterie fører til en inflammatorisk respons, som resulterer i makulaødem, en dannelse av væskeoverskudd i netthinnen og en fortykning av den gule flekken. 5 Makulaødem er den hyppigste årsaken til synstap hos pasienter med RVO. 6,7 Det finnes ingen godkjente farmakologiske behandlingsmetoder for makulaødem som forårsakes av RVO. RVO kan i betydelig grad påvirke pasientens livskvalitet og evne til å gjøre dagligdagse ting, som å lese en avis, se en film eller kjøre bil. 8 Nedsatt synsevne som følge av RVO medfører store direkte helseomsorgskostnader, samt indirekte kostnader for pasienter og samfunnet, som tilpasning av bolig og inntektstap. 9,10 Netthinnen og dens rolle for synet 11 Netthinnen består av flere lag lysømfintlig vev på innsiden av den bakre delen av øyet. Lys som faller inn gjennom hornhinnen (det gjennomskinnelige vevet på fremsiden av øyet) passerer gjennom pupillen (den runde åpningen i regnbuehinnen, den fargede delen av øyet) og linsen, som bøyer og bryter lys. Netthinnen fungerer som filmen i et kamera, den fanger opp lys som er blitt fokusert av linsen. Spesialisert vev i netthinnen konverterer bilder til elektriske impulser som synsnerven overfører til hjernen, der de tolkes som syn. Hornhinne Linse Senehinne Årehinne Netthinn Øyemuskel Synsgrop Gul flekk Synsnerv 1

2 Hva er RVO og hvorfor inntreffer det? RVO oppstår når netthinnevenen i øyet blir gjentettet, vanligvis gjennom dannelsen av forkalkning i den sentrale eller den hemisentrale arterien eller grenarteriene i øyet. 1 De to hovedtypene av RVO er grenarterieokklusjon (BRVO) en gjentetning (okklusjon) i en grenarterie og sentralarterieokklusjon (CRVO) en okklusjon i sentralarterien. Hvem riskerer å bli rammet av RVO? RVO rammer oftest middelaldrende personer og eldre, 1 vanligvis de over 65 år. 12,13, RVO rammer både menn og kvinner. 1 Vanlige riskofaktorer for RVO er blant annet diabetes, høyt blodtrykk og hjertekarsykdommer, samt øyesykdommer som grønn stær. 1,14 Prevalens og insidens og RVO RVO er den nest vanligste netthinnekarsykdommen 1 etter diabetisk retinopati. Den antatte prevalensen for RVO er 0,52 % (dvs. 5 personer av 1 000) for mennesker over 30 år. 2 Totalt kommer 23 personer av å utvikle RVO i løpet av de kommende 15 årene i en populasjon over 40 år. 15 Tegn og symptomer på RVO RVO kan resultere i en plutselig reduksjon av synsevnen, man kan se tåkete, rette linjer kan se bølgete ut eller en svart flekk kan dukke opp i synsfeltet. 14,16,17 Tåkete syn Grått tö k Rette linjer ser bølgete Svart flekk i synsfeltet 2

3 BRVO og CRVO som rute på side 2 Typer av RVO: Grenarterieokklusjon (BRVO) BRVO er den vanligere typen av RVO. Hos 90 % av pasientene påvirkes bare ett øye, det høyre øyet rammes oftere enn det venstre, 12 men man vet ikke hvorfor det er slik. Nedsatt synsevne ved BRVO kan av og til opphøre spontant, 18 men bare få pasienter får tilbake sin normale synsevne. 7 Grenarterie Okkludert grenarterie Sentralarterieokklusjon (CRVO) Def innes to varianter av CRVO, den mildere ikke-iskemiske, der en liten del av netthinnen påvirkes, og den alvorligere iskemiske, der en større del av netthinnen påvirkes 14 og som har en dårlig prognose for synet. 12 Ikke-iskemisk CRVO er vanligere, og utgjør % av CRVO-tilfellene. 14 Dersom iskemisk CRVO ikke behandles, kan det utvikles til iskemisk CRVO. Rundt en tredjedel av alla øyne forandres i løpet av tre år. 17 Disse to formene av CRVO er ikke helt atskilte, men er to ekstremer av et kontinuerlig CRVO-spekter. 12 Okkludert sentralarterie Sentralarterie 3

4 Patofysiologi og makulaødem Det finnes flere årsaker til netthinnesykdommer, 19,20,21,22 de vanligste er: o Betennelse o Neovaskularisering o Karlekkasje Makulaødem, en dannelse av væskeoverskudd i netthinnen og en fortykning av den gule flekken, 5 er en vanlig følge av flere netthinnesykdommer, inkludert RVO, på grunn av kalkmisdannelser og betennelse. 5 Prognose for RVO Synstap er den alvorligste følgen av RVO og er ofte et resultat av komplikasjoner forbundet med RVO. 23,24 RVO kan føre til makulaødem, noe som kan føre til redusert syn dersom det ikke behandles. 5 Makulaødem som vedvarer i mer enn 8 måneder kan føre til irreparabel skade. 25 Makulaødem er den hyppigst forekommende årsaken til synstap hos pasienter med grenanterieokklusjon, 6 og er en av de vanligste årsakene til synstap vid sentralarterieokklusjon. 7 Andre vanlige komplikasjoner ved RVO som forårsaker synstap er for eksempel iskemi og neovaskularisering. 23,24 Følger som rute på side 3 eller 4 Følger av RVO Synsreduksjonen som følger av RVO kan påvirke pasientens livskvalitet betydelig. 8 Mennesker som lider av RVO opplever en redusert livskvalitet og er ofte eldre, bor alene og har vanskelig for å fungere uten hjelp. 8 De forteller om problemer med mange ting i dagliglivet, som å kjøre eller å se på TV. 8,26 RVO er henger også sammen med økte direkte helseomsorgskostnader, samt indirekte kostnader for pasientene og samfunnet. 9 Prognosen for BRVO og CRVO Dersom BRVO ikke behandles, varierer prognosene for synet. 13 Generelt sett blir prognosen for synet dårligere ved neovaskularisering og kronisk makulaødem. 22 Makulaødem utvikles i 60 % av øyne rammet av BRVO. 22 Det naturlige forløpet for makulaødem ved BRVO kan deles opp i tre grupper: o Vedvarende og kronisk ødem oppstår i 65 % av tilfellene. o o Ødem med sen debut utvikles i 9 % av tilfellene. Forbigående ødem med spontan oppløsning oppstår i 26 % av tilfellene. 27 BRVO kan heles uten behandling, 27 men det er ikke mulig å forutsi hvilke pasienter dette gjelder, og det er relativt sjelden at pasientene får tilbake sin normale synsevne. 7 Dersom CRVO ikke behandles, er prognosen for synet ofte dårlig. 12 o Synet kan forverres til 20/200 (dvs. blind i juridisk betydning) eller dårligere i rundt 50 % av de ikke-iskemiske tilfellene. 14 Mindre enn 10 % av tilfellene med ikke-iskemisk CRVO forbedres eller heles helt spontant. 14 o Iskemisk CRVO har en dårligere prognose. Synent kan forverres til 20/200 (blind i juridisk betydning) eller dårligere i rundt 90 % av de iskemiske tilfellene av CRVO. 14 4

5 o Om ikke-iskemisk CRVO ikke behandles, kan det utvikles til iskemisk CRVO: Omtrent en tredjedel av pasientene med ikke-iskemisk CRVO kommer å utvikle iskemisk CRVO innen tre år. 17 Behandlingen av RVO Det er viktig å behandle pasienter med RVO tidilig og effektivt, ettersom øyne som ikke behandles kan rammes av irreparabelt synstap, 12,12 og pasienter med ubehandlet RVO kan forvente dårlig sÿn. 27 Behandlingsmulighetene for RVO varierer, avhengig av den bakenforliggende årsaken til RVO og om det finnes komplikasjoner. 28 Disse mulighetene fokuserer i hovedsak på komplikasjonene av RVO som fører til synstap, som makulaødem. 22 Vanlige behandlingsmåter er for eksempel "watchful waiting" (observasjon), kirurgi, laserbehandling og legemiddelbehandling. 23,24 Det finnes ingen godkjente legemiddelbehandlinger for RVO, og det finnes fremfor alt ingen godkjente legemiddelbehandlinger for å behandle betennelseskomponenten av RVO. "Watchful waiting" Observasjon, eller "watchful waiting", er standard 1 i visse land, men det er alarmerende at mer enn halvparten av pasientene med CRVO blir blinde i juridisk betydning, og at mer enn halvparten av pasientene med BRVO ikke gjenvinner sin opprinnelige synsevne. 27 Laserbehandling For mer enn 25 år siden etablerte Branch Vein Occlusion Study (BVOS) laserbehandling som standardbehandling for BRVO. 29 BVOS påviste en liten fordel for fotokoagulation med laser som behandling av makulaødem ved BRVO. 29 Basert på resultatene anbefaler BVOS at laser brukes for å behandle pasienter med makulaødem i samband med BRVO. 29 Resultater fra Central Vein Occlusion Study (CVOS) som ble offentliggjort i 1995 gir ikke støtte til bruken av fotokoagulasjon med laser som behandling av makulaødem ved CRVO. 30 Derfor anbefales ikke laserbehandling ved CRVO. Kirurgisk behandling Kirurgiske behandlinger er de eneste behandlingene som fokuserer på RVO snarere enn makulaødemet. 31 Det har ennå ikke blitt gjennomført mange studier om kirurgiske inngrep, og sikkerheten og effektiviteten må bli vurdert i randomiserte kliniske tester. 23,24 Farmakologisk behandling Det finns ingen godkjente farmakologiske behandlinger for makulaødem som skyldes RVO: De få legemidlene som brukes er ennå ikke godkjent. Fremtidige behandlinger Flere behandlinger utvikles for å møte de viktige behovene som ennå ikke er tilfredsstilt i samband med makulaødem ved RVO. Disse behandlingene kan fokusere på å behandle den underliggende betennelsen og/eller netthinnens neovaskularisering 5

6 Behov det ennå ikke er tatt hensyn til ved behandling av RVO Det er stort behov for nye tilnærminger til behandlingen av RVO, ettersom det kun finnes et begrenset antall behandlingsmuligheter for pasienter med denne vanskelige tilstanden og, tross behandling, har pasientene en sykdom som kan føre til permante synsforstyrrelser og til og med blindhet. Kildefortegnelse 1 Royal College of Ophthalmologists. Retinal Vein Occlusion (RVO) Interim Guidelines. February Rogers S, McIntosh RL, Cheung N, et al. The prevalence of retinal vein occlusion: pooled data from population studies from the United States, Europe, Asia and Australia. Ophthalmology. In press. Available online 16 December World Health Organization. Ageing and life course. Available at (accessed 3 July 2009). 4 United Nations. World population prospects: the 2008 revision. Population database. Accessed 11 January Johnson MW. Etiology and treatment of macular edema. Am J Ophthalmol 2009;147: Margolis R, Singh RP, Kaiser PK. Branch retinal vein occlusion clinical findings, natural history, and management. Compr Ophthalmol Update 2006;7: Weinberg, DV, Seddon JM. Venous occlusive diseases of the retina. I: DM Albert, FA Jakobiec. Principles and Practice of Ophthalmology. Philadelphia: WB Saunders Company,1994;2: Deramo VA, Cox TA, Syed AB, et al. Vision-related quality of life in people with central retinal vein occlusion using the 25-item National Eye Institute Function Questionnaire.Arch Ophthalmol 2003;121: Future sight loss UK (1):.The economic impact of oartial sight and blindness in the UK adult population. Executive summary. RNIB, juni Lafuma A, Brézin A, Lopatriello S, et al. Pharmacoeconomics 2006;24: Tortora GJ, Anagnostakos NP. Principles of anatomy and physiology. 6th ed. New York: HarperCollins Publishers, Hansen LL. Central retinal vein occlusion. I: Joussen AM, Gardner TW, Kirchhof B, Ryan SJ (eds). Retinal Vascular Disease. Springer-Verlag, 2007: Hoerauf H. Branch retinal vein occlusion. I: Joussen AM, Gardner TW, Kirchhof B, Ryan SJ (eds). Retinal Vascular Disease. Springer-Verlag, 2007: Morley MG, Heier JS. Venous obstructive disease of the retina. I: Yanoff M, Duker JS (eds). Ophthalmology (3rd edn). Elsevier Mosby, 2009: Klein R, Moss SE, Meuer SM, Klein BEK. Arch Ophthalmol 2008;126: Phillips S. Branch retinal vein occlusion. I: Ryan SJ (ed). Retina (4 th edition.) Elsevier Mosby, 2006: Denniston AKO, Murray PI. Oxford Handbook of Ophthalmology. Oxford: Oxford University Press, Gutman FA, Zegarra H. Macular edema secondary to occlusion of the retinal veins. Surv Ophthalmol 1984;28: Nowak JZ. Age-related macular degeneration (AMD): pathogenesis and therapy. Pharmacol Rep 2006;58: Giusti C, Gargiulo P. Advances in biochemical mechanisms of diabetic retinopathy. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2007;11: Mattapallil MJ, Sahin A, Silver PB, et al. Common genetic determinants of uveitis shared with other autoimmune disorders. J Immunol 2008;180: Rehak J, Rehak M. Branch retinal vein occlusion: pathogenesis, visual prognosis, and treatment modalities. Curr Eye Res 2008;33: Mohamed Q, McIntosh RL, Saw SM, Wong TY. Ophthalmology 2007;114: McIntosh RL, Mohamed Q, Saw SM, Wong TY. Ophthalmology 2007;114: Tranos PG et al. Surv Ophthalmol 2004;49: Elsing SH, Shidhaye N, Deramo VA, et al. Invest Ophthalmol Vis Sci 2001;42(4):S236 (Abstract 1273 B586). 27 Gutman FA. Trans Sect Ophthalmol Am Acad Ophthalmol Otolaryngol 1977;83(3 Pt 1): Cunningham MA, Edelman JL, Kaushal S. Surv Ophthalmol 2008;53: Branch Vein Occlusion Study Group. Am J Ophthalmol 1984;98: Central Vein Occlusion Study Group M Report. Ophthalmology 1995;102: Ramchandran RS, Shuler RK, Fekrat S. Treatment of retinal vein occlusions. I: Holz FG, Spaide RF (eds). Medical Retina. Springer, 2007: