MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn Inge Mo Levin Mikkelsen Petter Olav Bergmo Berton Bucht Kristelig Folkeparti Frode Lervoll Øystein Pettersen Inghild Blomstereng Odd Harald Fagerli Nils Ole Dalvik Tone Lise Mikkelsen Willy Hestdal Einar Eriksen Liv Dagny Berg Sosialistisk Ventrepartis liste: Jani Albrigtsen Anneli Hansen Henrik Olsen Arnt Furubakken Senterpartiets liste: Karl Idar Berg Indre Kåfjord bygdeliste: Siv Nina Myrvoll Svein O. Leiros Ytre Kåfjord bygdeliste: Henning Knutsen Jens Ivar Simonsen Knut Ivar Nilsen Ingen, kort varsel Dessuten møtte: Rådmann Håkon Jørgensen Etatsleder helse og sosial Agnes Nilsen Etatsleder oppvekst Øyvind Rundberg Etatsleder drift og utvikling Roald Elvenes

2 Merknader: Se neste side Behandlede saker: 70/05-76/05 Møteleder: Ordfører Bjørn Inge Mo Møtesekretær: Emma Vik Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet Olderdalen, Side 2

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0070/05 05/00795 PROSEDYRER FOR NEDBRENNING AV BYGNINGER 0071/05 05/00827 REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRELSE, TAPT ARBEIDSFORTJENESTE MV. TIL MEDLEMMER I KOMMUNALE STYRER, RÅD OG UTVALG 0072/05 05/00846 AVTALE OM OVERFØRING AV DEPOTOPPGAVER TIL INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS 0073/05 05/00871 FOLKENETT I KÅFJORD 0074/05 05/00881 UTREDNING OM KÅFJORD KOMMUNE ER BEDRE TJENT MED EN KOMMUNALT FYSIOTERAPEUT 0075/05 05/00829 Unntatt offentlighet 5A ETTERBETALING AV PENSJON 0076/05 05/00743 BUDSJETT 2006, ØKONOMIPLAN Levin Mikkelsen og Siv Nina Myrvoll ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen. Levin Mikkelsen hadde følgende merknad til sakslista: I følge tidligere vedtak i kommunestyret skal det i hvert kommunestyremøte gis orientering av administrasjonen om fremdriften av tidligere vedtak, dette er ikke gjennomført i hvert møte. Skal være fast på sakslista. Ordføreren viste til at det har vært tidspress i høst, men at det skal tas til etterretning. Side 3

4 0070/05 PROSEDYRER FOR NEDBRENNING AV BYGNINGER Formannskapets innstilling: 1. Forslag til reglement ved brenning av bygg i Kåfjord, assistanse/øvelse med kommunalt brannvesen godkjennes. 2. Forslag til brenning av bygning, kontrollskjema godkjennes 3. Reglement brenningsassistanse/øvelse, betalingssatser godkjennes. Behandling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Forslag til reglement ved brenning av bygg i Kåfjord, assistanse/øvelse med kommunalt brannvesen godkjennes. 2. Forslag til brenning av bygning, kontrollskjema godkjennes 3. Reglement brenningsassistanse/øvelse, betalingssatser godkjennes. 0071/05 REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRELSE, TAPT ARBEIDSFORTJENESTE MV. TIL MEDLEMMER I KOMMUNALE STYRER, RÅD OG UTVALG Formannskapets innstilling: Vedlagte forslag til reglement for godtgjørelse til medlemmer av kommunale styrer, råd og utvalg godkjennes slik de foreligger. Behandling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Vedlagte forslag til reglement for godtgjørelse til medlemmer av kommunale styrer, råd og utvalg godkjennes slik de foreligger. Side 4

5 0072/05 AVTALE OM OVERFØRING AV DEPOTOPPGAVER TIL INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS Formannskapets innstilling: Kåfjord kommune inngår avtale om overføring av depotoppgaver til Interkommunalt Arkiv Troms. Behandling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kåfjord kommune inngår avtale om overføring av depotoppgaver til Interkommunalt Arkiv Troms. 0073/05 FOLKENETT I KÅFJORD Formannskapets innstilling: 1. Kåfjord kommune avsetter inntil kr ,- i 2006 for etablering av prosjekt Folkenett som beskrevet i saksutredningen. 2. Kåfjord kommune jobber for å skaffe ekstern finansiering slik at kommunens andel reduseres. 3. Kåfjord kommune skal aktivt jobbe for å få best mulig innholdstjenester i dette nettet. Dette vil organiseres som egne prosjekter. Behandling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kåfjord kommune avsetter inntil kr ,- i 2006 for etablering av prosjekt Folkenett som beskrevet i saksutredningen. 2. Kåfjord kommune jobber for å skaffe ekstern finansiering slik at kommunens andel reduseres. Side 5

6 3. Kåfjord kommune skal aktivt jobbe for å få best mulig innholdstjenester i dette nettet. Dette vil organiseres som egne prosjekter. 0074/05 UTREDNING OM KÅFJORD KOMMUNE ER BEDRE TJENT MED EN KOMMUNALT FYSIOTERAPEUT Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Behandling: AP/IKB/SP v/levin Mikkelsen tok opp Hovedutvalg for oppvekst og omsorgs vedtak i sak 32/05: 1. Fysioterapeut Jørn Hugo Karlsens melding om avslutning av driftstilskudd tas til etterretning, i følge avtale med oppsigelsestid på 6 måneder. Sluttdato 28. februar Det kunngjøres ledig driftstilskudd i Kåfjord kommune med tilpliktet arbeid for kommunen og praksis på Kåfjord helsesenter, fysioterapiavdelinga. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Fysioterapeut Jørn Hugo Karlsens melding om avslutning av driftstilskudd tas til etterretning, i følge avtale med oppsigelsestid på 6 måneder. Sluttdato 28. februar Det kunngjøres ledig driftstilskudd i Kåfjord kommune med tilpliktet arbeid for kommunen og praksis på Kåfjord helsesenter, fysioterapiavdelinga. 0075/05 Unntatt offentlighet 5A ETTERBETALING AV PENSJON 0076/05 BUDSJETT 2006, ØKONOMIPLAN Formannskapets innstilling: Side 6

7 1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2006 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2006 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september Ordførergodtgjørelsen følger rådmannens lønn, og justeres i takt med den. 4. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10% av ordførergodtgjørelsen. Tidligere ordning med hensyn til tapt arbeidsfortjeneste opprettholdes. 5. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg, kontrollutvalg, formannskapsmedlemmer fastsettes til kr ,- pr. år. 6. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement. 7. Vanngebyr gjeldende fra 1. januar 2006 (alle priser er eksklusiv merverdiavgift) a) Tilknytningsgebyr fastsettes til kr. 2500,- b) Årsgebyr (fast): - Bolig Kategorifaktor 1 Kr ,- pr. år - Hytte/fritidshus Kategorifaktor 0,7 kr. 700,- pr. år - Næringsbygg, areal BRA Kategorifaktor 2 kr ,- pr. år - Næring 70%, areal m2 Kategorifaktor 1,4 kr ,- pr. år - Næringsbygg <500 m3/år Kategorifaktor 2 kr ,- pr. år - Næringsbygg m3/år Kategorifaktor 4 kr ,- pr. år - Næringsbygg m3/år Kategorifaktor 15 kr ,- pr. år - Næringsbygg >10000 m3/år Kategorifaktor 30 kr ,- pr. år - Næring lavt forbruk/idèlle org Kategorifaktor 1 kr ,- pr. år? c) For abonnenter som betaler vanngebyr etter bruksareal fastsettes prisen til kr. 9,88 pr.m2 bruksareal. d) For abonnenter som betaler vanngebyr etter målt forbruk fastsettes prisen til kr. 6,59 pr. m3 e) Pris pr. kran kr ,- 8. Avløpsgebyr gjeldende fra 1. januar 2006 (alle priser er eksklusiv merverdiavgift) a) Tilknytningsgebyr fastsettes til kr. 2500,- b) Årsgebyr (fast): - Bolig Kategorifaktor 1 kr ,- pr. år - Hytte/fritidshus Kategorifaktor 0,7 kr ,- pr. år - Næringsbygg, areal BRA Kategorifaktor 2 kr ,- pr. år Side 7

8 - Næring 70%, areal m2 Kategorifaktor 1,4 kr ,- pr. år - Næringsbygg <500 m3/år Kategorifaktor 2 kr ,- pr. år - Næringsbygg m3/år Kategorifaktor 3 kr ,- pr. år - Næringsbygg m3/år Kategorifaktor 10 kr ,- pr. år - Næringsbygg >10000 m3/år Kategorifaktor 30 kr ,- pr. år - Næring lavt forbruk/idèlle org Kategorifaktor 1 kr ,- pr. år? c) For abonnenter som betaler avløpsgebyr etter bruksareal fastsettes prisen til kr. 26,625 pr.m2 bruksareal. d) For abonnenter som betaler avløpsgebyr etter målt forbruk fastsettes prisen til kr. 17,75 pr. m3. e) Pris pr. kran 3.351,-. 9. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra 1. Januar 2006: Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr ,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 515,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 343,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 257,50 (ekskl. mva) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 270,- (ekskl. mva.) pr. m3. Inklusive behandling og transport. 10. Renovasjonsgebyrer for 2006 fastsettes slik: Standardabonnement (240 liters dunk) Kr ,- pr. år Storabonnement (340 liters dunk) Kr ,- pr. år Miniabonnement (140 liters dunk) Kr ,- pr. år Miniabonnement kompost (140 liters dunk) Kr. 1758,- pr. år Fritidsabonnement Kr. 550,- pr. år Gebyr for bytte av dunk. Kr. 250,- pr. år. Merverdiavgift kommer i tillegg. 11. Feiegebyret øker ikke og fastsettes til kr. 323,- (ekskl. moms) pr. pipe fra 1. januar For bygninger med flere piper betales kr. 167,- (ekskl. moms) pr. tilleggspipe. 12. Kommunale husleier økes ikke fra 2005 til Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret øker ikke fra 2005 til 2006 og fastsettes til kr. 55,- 14. Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten øker med 3,25% og fastsettes slik fra 1. januar 2006: Side 8

9 - Når bruker har inntekt under 2 G: kr. 181,- pr. måned. - Når bruker har inntekt inntil 3 G: kr. 465,- pr. måned. - Når bruker har inntekt inntil 4 G: kr. 826,- pr. måned. - Når bruker har inntekt inntil 5 G: kr ,- pr. måned. - Når bruker har inntekt over 5 G: kr ,- pr. måned. Satsene reguleres årlig i forhold til endringene i folketrygdens grunnbeløp (G) 15. Gebyrer for byggesaksbehandling øker med 3,25% fra 1. Januar 2006 fastsettes til: - Boliger og lignende over 50 m2 kr ,- - Næringsbygg over 50 m2 kr ,- - Boliger, uthus, næringsbygg, tilbygg og lignende under 50 m2 kr. 725,- Samlet kostnad pr. søknad skal ikke overstige kr ,- (Disse gebyrene er ikke momspliktige) 16. Kommunens gebyrregulativ for kart og oppmåling økes med 3,25 % fra 1. januar Gebyr for private reguleringsplaner som kommunen utfører/behandler økes med 3,25% og settes til kr. 248,- pr. dekar fra 1. januar Innfestingsavgiften økes med 3,25% og fastsettes fra og med 1. Januar 2006 til kr ,- pr. tomt. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig). 19. Festeavgiften for nye festekontrakter økes med 3,25% og fastsettes fra og med 1. Januar 2006 til kr 1.381,- pr. tomt. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig). 20. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor øker med 3 % og fastsettes fra 1. januar 2006 slik: - Arbeider med utstyr, kr. 333,- (ekskl. mva) pr. time. - Arbeider med utstyr og hjelpemann, kr. 473,- (ekskl. mva) pr. time. 21. Timepris ved bruk av landbruksvikar økes med 3% og fastsettes fra og med 1. Januar 2006 til kr 139,- pr. time (ekskl. mva) 22. Barnehagesatsene økes ikke fra 2005 til 2006 og fastsettes slik: Sats for timebasert barnehage settes til kr. 12,- pr. time. For søsken betales kr. 10,- pr. time. 40% - 2 dager pr. uke inntil 16 timer kr. 500,- pr. måned. 50% - ½ plass som i dag dager, inntil 40 timer pr. 14 dager. Kr. 650,- pr. måned. Side 9

10 60% - 3 dager pr uke inntil 24 timer 80% - 4 dager pr. uke inntil 32 timer 100% - 5 dager pr. uke over 33 timer. Kr. 750,- pr. måned. Kr ,- pr. måned. Kr ,- pr. måned. 1. Betalingssatsene for skolefritidsordningen økes ikke fra 2005 til 2006 og fastsettes slik: Halv plass kr. 250,- pr. måned. Hel plass kr. 500,- pr. måned. 24. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas utfra gjeldende markedsrente. 25. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr ,- fra og med 1. januar Innenfor budsjettets ramme og i henhold til tidligere praksis, gis administrasjonen fullmakt til å iverksette eventuelle ekstraordinære sysselsettingstiltak med sikte på å redusere arbeidsledigheten i kommunen. 27. Veglysene er tent i perioden 31. August. Til 1. April 28. Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 550,- pr. år. 29. Pris for i land føring av gods over kommunens kaier fastsettes slik fra 1. Januar 2006: Overførselspris: Vekt over 1,0 tonn kr. 30,- pr. tonn. Vekt kg. Kr. 15,- pr. kolli Vekt kg. Kr. 30,- pr. kolli Omregningsnøkkel: 1m3 = 286 kg Overførselspris: Volum 0 0,5 m3 Kr. 27,- Pr. kolli Volum 0,5 1,0 m3 kr. 50,- pr. kolli Volum over 1,0 m3 Kr. 50,- pr. m3 Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. 30. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med kr ,- i Kåfjord kommune vedtar driftsbudsjett for 2006 med sum driftsinntekter på kr ,- og sum driftsutgifter på kr , Kåfjord kommune vedtar kapitalbudsjett for 2006 med bruttoramme på kr ,- 33. Det opptas lån til finansiering av investeringer på kr ,- i Kåfjord kommune vedtar økonomiplan for perioden slik det fremgår av bilag og med følgende netto driftsrammer: Side 10

11 2007: kr ,- 2008: kr ,- 2009: kr ,- 35. Budsjettet vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for Behandling: Det ble fremmet følgende tilleggs-/endringsforslag, satt opp etter voteringsrekkefølgen: 1. Ordfører Bjørn Inge Mo fremmet følgende endringsforslag: Budsjettpost "Statstilskudd psykisk helse" økes fra kr ,- til kr ,-. Det settes inn kr ,- til "IKT - kunnskapsløftet" i 2008 i kapitalbudsjettet. Finansieres med låneopptak. 2. AP/IKB/SP v/ Levin Mikkelsen, Siv Myrvoll og Karl Idar Berg fremmet følgende forslag: Kåfjord kommune gjennomgår brannkapitlet med sikte på en mest mulig rasjonell tjeneste. Godtgjørelse for ha personsøker settes på samme nivå som i nabokommunene. Innen utgangen av mars 2006 skal kommunestyret ha en sak på hvordan reduksjonen skal gjennomføres og hvordan tjenesten skal organiseres i framtida. 2. SV v/anneli Hansen fremmet følgende forslag: Post Brannvern Budsjettet for 2006 opprettholdes som år 2005 uten reduksjoner i påvente av en gjennomgang av organiseringen. 3. AP/IKB/SP v/ Levin Mikkelsen, Svein O. Leiros og Karl Idar Berg fremmet følgende forslag: For å sikre bedre tilgjengelighet (publikumsvennlighet) tilføres legekontoret en 50% stilling ut Stillinga vurderes etter intern gjennomgang av organisering på legekontor/helsestasjon. Organisering av legekontor/helsestasjon tas med i forbindelse med pågående omstillings- prosess i kommunen. 4. AP/IKB/SP v/ Levin Mikkelsen, Svein O. Leiros og Karl Idar Berg fremmet følgende forslag: Evalueringsrapporten for forsøk med egenstyrt skole i Manndalen legges snart fram for kommunestyret, slik at det kan fattes vedtak om en utvidelse av ordninga til å omfatte alle skoler eller en avslutning av forsøket. 5. KrF v/einar Eriksen fremmet følgende forslag: Kåfjord kommune bevilger kr ,- i investeringsmidler til Kåfjord Menighetsråd, jamfør vedtak i Menighetsrådet. Sak F30/05. Belastes formannskapets reserve. Side 11

12 Votering: Formannskapets innstilling, punktene 1-33 ble enstemmig vedtatt. 1. Ordførerens endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Blir nytt pkt AP/IKB/SP's forslag ble satt opp mot SV's forslag (brannvern): AP/IKB/SP's forslag ble vedtatt med 9 stemmer. 7 stemmer for SV's forslag. Blir nytt pkt AP/IKB/SP's forslag vedr. bemanning legekontor ble enstemmig vedtatt. Blir nytt pkt AP/IKB/SP's forslag vedr. evaluering egenstyrt skole ble enstemmig vedtatt. Blir nytt pkt KrF's forslag vedr. investeringsmidler til Menighetsrådet falt da det fikk 3 stemmer, 13 stemmer i mot. Pkt. 34 og 35 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Blir nye pkt. 38 og 39. Til slutt ble det votert over det samlede budsjettet/økonomiplanen med vedtatte endringer, som enstemmig ble vedtatt som Kåfjord kommunes budsjett for 2006/økonomiplan (Rådmannen justerer tallene i samsvar med vedtakene.) Vedtak: 1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2006 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2006 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september Ordførergodtgjørelsen følger rådmannens lønn, og justeres i takt med den. 4. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10% av ordførergodtgjørelsen. Tidligere ordning med hensyn til tapt arbeidsfortjeneste opprettholdes. 5. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg, kontrollutvalg, formannskapsmedlemmer fastsettes til kr ,- pr. år. 6. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement. 7. Vanngebyr gjeldende fra 1. januar 2006 (alle priser er eksklusiv merverdiavgift) Side 12

13 f) Tilknytningsgebyr fastsettes til kr. 2500,- g) Årsgebyr (fast): - Bolig Kategorifaktor 1 Kr ,- pr. år - Hytte/fritidshus Kategorifaktor 0,7 kr. 700,- pr. år - Næringsbygg, areal BRA Kategorifaktor 2 kr ,- pr. år - Næring 70%, areal m2 Kategorifaktor 1,4 kr ,- pr. år - Næringsbygg <500 m3/år Kategorifaktor 2 kr ,- pr. år - Næringsbygg m3/år Kategorifaktor 4 kr ,- pr. år - Næringsbygg m3/år Kategorifaktor 15 kr ,- pr. år - Næringsbygg >10000 m3/år Kategorifaktor 30 kr ,- pr. år - Næring lavt forbruk/idèlle org Kategorifaktor 1 kr ,- pr. år? h) For abonnenter som betaler vanngebyr etter bruksareal fastsettes prisen til kr. 9,88 pr.m2 bruksareal. i) For abonnenter som betaler vanngebyr etter målt forbruk fastsettes prisen til kr. 6,59 pr. m3 j) Pris pr. kran kr ,- 8. Avløpsgebyr gjeldende fra 1. januar 2006 (alle priser er eksklusiv merverdiavgift) a) Tilknytningsgebyr fastsettes til kr. 2500,- f) Årsgebyr (fast): - Bolig Kategorifaktor 1 kr ,- pr. år - Hytte/fritidshus Kategorifaktor 0,7 kr ,- pr. år - Næringsbygg, areal BRA Kategorifaktor 2 kr ,- pr. år - Næring 70%, areal m2 Kategorifaktor 1,4 kr ,- pr. år - Næringsbygg <500 m3/år Kategorifaktor 2 kr ,- pr. år - Næringsbygg m3/år Kategorifaktor 3 kr ,- pr. år - Næringsbygg m3/år Kategorifaktor 10 kr ,- pr. år - Næringsbygg >10000 m3/år Kategorifaktor 30 kr ,- pr. år - Næring lavt forbruk/idèlle org Kategorifaktor 1 kr ,- pr. år? g) For abonnenter som betaler avløpsgebyr etter bruksareal fastsettes prisen til kr. 26,625 pr.m2 bruksareal. h) For abonnenter som betaler avløpsgebyr etter målt forbruk fastsettes prisen til kr. 17,75 pr. m3. i) Pris pr. kran 3.351,-. 9. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra 1. Januar 2006: Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr ,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 515,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Side 13

14 Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 343,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 257,50 (ekskl. mva) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 270,- (ekskl. mva.) pr. m3. Inklusive behandling og transport. 10. Renovasjonsgebyrer for 2006 fastsettes slik: Standardabonnement (240 liters dunk) Kr ,- pr. år Storabonnement (340 liters dunk) Kr ,- pr. år Miniabonnement (140 liters dunk) Kr ,- pr. år Miniabonnement kompost (140 liters dunk) Kr. 1758,- pr. år Fritidsabonnement Kr. 550,- pr. år Gebyr for bytte av dunk. Kr. 250,- pr. år. Merverdiavgift kommer i tillegg. 11. Feiegebyret øker ikke og fastsettes til kr. 323,- (ekskl. moms) pr. pipe fra 1. januar For bygninger med flere piper betales kr. 167,- (ekskl. moms) pr. tilleggspipe. 12. Kommunale husleier økes ikke fra 2005 til Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret øker ikke fra 2005 til 2006 og fastsettes til kr. 55,- 14. Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten øker med 3,25% og fastsettes slik fra 1. januar 2006: - Når bruker har inntekt under 2 G: kr. 181,- pr. måned. - Når bruker har inntekt inntil 3 G: kr. 465,- pr. måned. - Når bruker har inntekt inntil 4 G: kr. 826,- pr. måned. - Når bruker har inntekt inntil 5 G: kr ,- pr. måned. - Når bruker har inntekt over 5 G: kr ,- pr. måned. Satsene reguleres årlig i forhold til endringene i folketrygdens grunnbeløp (G) 15. Gebyrer for byggesaksbehandling øker med 3,25% fra 1. Januar 2006 fastsettes til: - Boliger og lignende over 50 m2 kr ,- - Næringsbygg over 50 m2 kr ,- - Boliger, uthus, næringsbygg, tilbygg og lignende under 50 m2 kr. 725,- Samlet kostnad pr. søknad skal ikke overstige kr ,- (Disse gebyrene er ikke momspliktige) Side 14

15 16. Kommunens gebyrregulativ for kart og oppmåling økes med 3,25 % fra 1. januar Gebyr for private reguleringsplaner som kommunen utfører/behandler økes med 3,25% og settes til kr. 248,- pr. dekar fra 1. januar Innfestingsavgiften økes med 3,25% og fastsettes fra og med 1. Januar 2006 til kr ,- pr. tomt. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig). 19. Festeavgiften for nye festekontrakter økes med 3,25% og fastsettes fra og med 1. Januar 2006 til kr 1.381,- pr. tomt. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig). 20. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor øker med 3 % og fastsettes fra 1. januar 2006 slik: - Arbeider med utstyr, kr. 333,- (ekskl. mva) pr. time. - Arbeider med utstyr og hjelpemann, kr. 473,- (ekskl. mva) pr. time. 21. Timepris ved bruk av landbruksvikar økes med 3% og fastsettes fra og med 1. Januar 2006 til kr 139,- pr. time (ekskl. mva) 22. Barnehagesatsene økes ikke fra 2005 til 2006 og fastsettes slik: Sats for timebasert barnehage settes til kr. 12,- pr. time. For søsken betales kr. 10,- pr. time. 40% - 2 dager pr. uke inntil 16 timer kr. 500,- pr. måned. 50% - ½ plass som i dag dager, inntil 40 timer pr. 14 dager. Kr. 650,- pr. måned. 60% - 3 dager pr uke inntil 24 timer Kr. 750,- pr. måned. 80% - 4 dager pr. uke inntil 32 timer Kr ,- pr. måned. 100% - 5 dager pr. uke over 33 timer. Kr ,- pr. måned. 23. Betalingssatsene for skolefritidsordningen økes ikke fra 2005 til 2006 og fastsettes slik: Halv plass kr. 250,- pr. måned. Hel plass kr. 500,- pr. måned. 24. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas utfra gjeldende markedsrente. 25. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr ,- fra og med 1. januar Innenfor budsjettets ramme og i henhold til tidligere praksis, gis administrasjonen fullmakt til å iverksette eventuelle ekstraordinære sysselsettingstiltak med sikte på å redusere arbeidsledigheten i kommunen. 27. Veglysene er tent i perioden 31. August. Til 1. April Side 15

16 28. Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 550,- pr. år. 29. Pris for i land føring av gods over kommunens kaier fastsettes slik fra 1. Januar 2006: Overførselspris: Vekt over 1,0 tonn kr. 30,- pr. tonn. Vekt kg. Kr. 15,- pr. kolli Vekt kg. Kr. 30,- pr. kolli Omregningsnøkkel: 1m3 = 286 kg Overførselspris: Volum 0 0,5 m3 Kr. 27,- Pr. kolli Volum 0,5 1,0 m3 kr. 50,- pr. kolli Volum over 1,0 m3 Kr. 50,- pr. m3 Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. 30. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med kr ,- i Kåfjord kommune vedtar driftsbudsjett for 2006 med sum driftsinntekter på kr ,- og sum driftsutgifter på kr , Kåfjord kommune vedtar kapitalbudsjett for 2006 med bruttoramme på kr ,- 33. Det opptas lån til finansiering av investeringer på kr ,- i Budsjettpost "Statstilskudd psykisk helse" økes fra kr ,- til kr ,-. Det settes inn kr ,- til "IKT - kunnskapsløftet" i 2008 i kapitalbudsjettet. Finansieres med låneopptak. 35. Kåfjord kommune gjennomgår brannkapitlet med sikte på en mest mulig rasjonell tjeneste. Godtgjørelse for ha personsøker settes på samme nivå som i nabokommunene. Innen utgangen av mars 2006 skal kommunestyret ha en sak på hvordan reduksjonen skal gjennomføres og hvordan tjenesten skal organiseres i framtida. 36. For å sikre bedre tilgjengelighet (publikumsvennlighet) tilføres legekontoret en 50% stilling ut Stillinga vurderes etter intern gjennomgang av organisering på legekontor/helsestasjon. Organisering av legekontor/helsestasjon tas med i forbindelse med pågående omstillingsprosess i kommunen. 37. Evalueringsrapporten for forsøk med egenstyrt skole i Manndalen legges snart fram for kommunestyret, slik at det kan fattes vedtak om en utvidelse av ordninga til å omfatte alle skoler eller en avslutning av forsøket. 38. Kåfjord kommune vedtar økonomiplan for perioden slik det fremgår av bilag og med følgende netto driftsrammer: Side 16

17 2007: kr ,- 2008: kr ,- 2009: kr ,- 39. Budsjettet vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for Det samlede budsjettet/økonomiplanen med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for 2006/økonomiplan Møtet hevet kl Emma Vik møtesekr. Side 17