BAMA - årsrapport :12 Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BAMA - årsrapport 2002 03.11.03 17:12 Side 1"

Transkript

1 BAMA - årsrapport :12 Side 1 Årsrapport 22

2 BAMA - årsrapport :12 Side 2 Innhold Forskning og miljø Året i 22 Preget av innovasjon Nøkkeltall Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Revisors beretning The Tomato Island Pakkeri og varestrøm Organisasjonsstruktur BAMA Dagligvare BAMA Storkjøkken BAMA Industri BAMA KBS BAMA Blomster Matvaresikkerhet Tett på Gastronomisk Institutt English summary

3 BAMA - årsrapport :12 Side 3 3 Jorda skal gi det folket vil ha Fra jord til bord kvalitet i hele linjen fra start til slutt. Jorda er produsentenes grunn. Rundt bordet sitter forbrukeren. I den rekkefølge. Nå har mye snudd ikke verdikjeden, men tankegodset. Fra bord til jord. Det handler om marked. Om tilpasning. Hvordan får vi opp av jorda det folket vil ha? Utviklingen av løk, poteter og tomater er gode eksempler på nytenkning. En tomat er ikke lenger bare en tomat. Et stort mangfold og et sortiment tilpasset forskjellige behov preger butikkdisken. Fordi utvalget er bredt, øker også forbruket. STERK MARKEDSFOKUS BAMA har sterk markedsfokus. Målet er gi mest mulig av det forbrukeren vil ha. Det krever innsats og en god dose vilje og evne til å bryte med tradisjonell tenkning. Hvordan gjøre et produkt attraktivt og dermed forbrukeren fornøyd? I august 1999 inngikk BAMA og Gartnerhallen en samarbeidsavtale med Planteforsk og Matforsk. Vårt mål var å styrke konkurransekraft gjennom økt satsing på produktutvikling, bedre lønnsomheten og ikke minst utvikle en lærende organisasjon med høyt kunnskapsnivå om fagfeltet. STORT ROM FOR FORBEDRING I bunnen for prosjektet lå en omfattende forbrukerundersøkelse som påviste stort rom for forbedring. Tradisjonelt har ikke folk hatt et så altfor godt forhold til tomaten. Valgmulighetene har ikke vært særlig store. Det er gjort grundige eksprimenter og tester av en lang rekke tomater, for å komme frem til et riktig utvalg som dekker markedets stadig nye behov, krav til farge, smak og kvalitet. SENSORISKE TESTER MATFORSK har 12 sensoriske dommere, forøvrig av EU erklært blant de beste i Europa, som har smakt seg gjennom et stort utvalg tomatsorter og ment noe om søthet, fasthet og modenhet. En sensorisk analyse er menneskers beskrivelse av produktenes utseende, lukt, smak og kvalitet. Tomtatsort etter tomatsort er testet i forhold til hverandre. Systematisk er det bygget opp en matrise med informasjon om forskjeller mellom de enkelte produkter gjennom hvordan de er oppfattet av panelet. I prosjektet er det bygget opp en betydelig kunnskap om hva det er verdt å satse på i markedet og hva som skal til for å gjøre dyrkingsforholdene optimale for å produsere frem de typer og sorter det er et godt marked for. Det er satset i alle ledd, fra jord til bord - og fra bord til jord. HELE VERDIKJEDEN MED Planteforsk og Matforsk har dekket tomatens spennende verdikjede. Matforsk har tatt for seg de sentrale problemstillinger fra råvare til ferdig emballert i butikk eller storhusholdning, mens Plateforsk har brukt sin spisskompetanse til produksjonsvilkårene for å få frem de riktige råvarene. Tomatprosjektet var et introduksjonsprosjekt for å se om det var mulig å skape ulike produktgrupper innenfor generisk produksjon. Når det var avdekket hva forbrukerne egentlig ville ha og sett om det var potensial i markedet for et bredere utvalg, skulle man gå videre med utvikling av norske tomater som hadde de ønskede smaksegenskapene. I samme periode gjennomførte BAMA og Gartnerhallen et stort samarbeidsprosjekt på potet med de to anerkjente forskningsinstitusjonene. Dette prosjektet er nå avsluttet. Forskning er en viktig grunn til at tomatog potetutvalget aldri har vært større eller sortimentet bredere. Gjennom et akademisk samarbeid er det åpnet for utvikling av produkter tilpasset det norske markedet. En tomat er altså ikke bare en tomat. Heller ikke en potet er bare en potet. Eller løk, eller. Produktutviklingen vil aldri stoppe. Det handler om en helt nødvendig og kontinuerlig tilpasning til det moderne menneskets krav til smak og opplevelse. Dr. philos Øydis Ueland er forsker ved Matforsk og har fulgt tomtatprosjektet tett på. Det er bygget opp mye ny kunnskap om tomat og markedet for tomat i løpet av de tre siste årene, ikke minst på grunn av det sensoriske testpanelet (bakgrunnen) som arbeider ved forskningsinstitusjonen.

4 BAMA - årsrapport :12 Side Dagligvare Frukt- og grøntomsetningen i BAMA hadde en solid vekst første halvår i 22, mens siste halvår viste en negativ utvikling. 22 sett under ett, ble imidlertid et nytt godt år for BAMA Gruppen. Markedstilpasning i form av omstruktureringer er gjennomført i flere divisjoner, samtidig er det lagt stor vekt på produktutvikling for å møte en stadig tøffere konkurranse. Hovedtall Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Kontantstrøm Omsetningsvekst i % , , , ,2 Storkjøkken Beløp i mill. kr Industri Blomster Året 22 KBS

5 BAMA - årsrapport :12 Side 5 5 Differensiering av produkter og forbruker, er viktig når BAMA agerer i dagligvaremarkedet. Dette vil bli enda viktigere i tiden fremover, med ytterligere tilspissing av konkurransen. BAMA Dagligvare kan vise til fortsatt fin omsetningsvekst. Andel totalomsetning 62,2% Hovedtall Driftsinntekter Omsetningsvekst i % Beløp i mill. kr , , , ,6 Andel totalomsetning Selv om deler av storkjøkken-markedet har hatt store konjunkturutfordringer, har utviklingen i denne delen av BAMA vært tilfredsstillende. I 22 ble det gjort et solid grunnlag for satsing på offentlig sektor. Operasjon grønn bølge er innledet i samarbeid med Forsvaret. 16,3% Hovedtall Driftsinntekter Omsetningsvekst i % Beløp i mill. kr , , , ,3 Andel totalomsetning BAMA Industrier har ytterligere befestet sin posisjon som en toneangivende aktør i markedet for bearbeidet og ferskforedlet mat. Ikke minst innenfor produktområdet salater til dagligvaremarkedet har det vært en fin vekst. 14,4% Hovedtall Driftsinntekter Omsetningsvekst i % Beløp i mill. kr , , , Andel totalomsetning BAMAs engasjement i markedet for blomster er av relativt ny dato. Det er nedlagt mye ressurser på omstrukturering og markedstilpasnings på dette området. Stadig mer av omsetningen i denne divisjonen finner sted i dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner. 5,9% Hovedtall Driftsinntekter Omsetningsvekst i % Beløp i mill. kr , , Kiosk, Bensin og Service (KBS) ble etablert som eget forretningsområde i BAMA i 22. Veksten siden etableringen har vært formidabel, en dobling i forhold til budsjett. KBS er representert i over 11 utsalgssteder og satser nå stort på konseptet KULIO. Andel totalomsetning 1,2% Hovedtall Driftsinntekter Omsetningsvekst i % Beløp i mill. kr ,

6 BAMA - årsrapport :12 Side 6 6 Den dagen vi ikke lenger evner å tenke nytt, se nye muligheter eller utvikler produktene våre, den dagen vil skjebnen innhente oss. Historien om BAMA er en suksess, men det er en stor misforståelse å tro at den er kommet av seg selv. BAMA møter fremtiden m Administrerende direktør Rune Flaen i BAMA Gruppen er optimistisk, men også realistisk i et marked preget av svingninger og stadig tilspisset konkurranse. Historien viser at jakten på kostnader og sterk fokus på inntjening, er nøkkelen til selskapets fortsatt gode tall. INGEN BREMSER OSS - Ingen skal få bremse vår videre utvikling. Mer enn noen gang gjelder det å fokusere på de riktige tingene, foreta alle nødvendige grep, uansett hvor upopulære de måtte være, og sørge for at vi til enhver tid tilfører forbrukeren de produkter de etterspør, til riktig pris og kvalitet, sier Flaen. Konkurransen tilspisser seg og for BAMA gjelder det å kjenne sin besøkelsestid, utvikle sitt konsept videre fra et unikt ståsted og vise hvem som virkelig kan sitt fag. MER INNOVASJON Selv om frukt og grønt kanskje tradisjonelt oppfattes som traust og trofast, er det langt fra det som vil prege konkurransen fremover. Innovasjon og produktutvikling er ord med høy verdi i systemet. Og enda mer fokus på dette vil det bli, det kan jeg love, sier Rune Flaen. Over tid har BAMA sett svært tydelige endringer i forbrukernes vaner. Eksotiske frukter, grønne ingredienser fra andre himmelstrøk og nye salatvarianter inntar det norske matbordet i høyt tempo og setter tradisjonelle norske landbruksprodukter på en hard prøve. BAMA VIL VÆRE DRIVKRAFTEN Folk reiser mye og har en naturlig nysgjerrighet for å prøve nytt. Det preger oss mer og mer. Og det er spennende, Vi skal bidra til at deres matfat blir stadig mer rikholdig, samtidig som vi tar utfordringen i samarbeid med norske produsenter for å utvikle de unike norske produktene videre. Vi tar mål av oss til å være BAMA er vant med endringer og nye rammevilkår. Vi må tilpasse oss videre for å levere gode resultater fremover, sier en optimistisk adm. direktør Rune Flaen.

7 BAMA - årsrapport :12 Side 7 7 med mer innovasjon drivkraften på nyheter i samspill med aktørene som vi til daglig samarbeider med på produsentsiden, sier han. - Det betyr at vi fremover kan vente oss sterk videresatsing på ferskforedling og produkter som representerer nye smaker og som samtidig gjør det raskt og enkelt å lage et måltid. Moderne mennesker er travle mennesker. Forbrukermønsteret bærer sterk preg av tidsfaktoren. Det må vi ta enda mer inn over oss, sier Flaen. UTVIKLING GIR NYHETER Et eksempel på evne og vilje til å tenke nytt, er de senere års intense forskning og utvikling på bl.a. poteten. Det er lansert en lang rekke nye sorter. Markedet er blitt oppmerksomme på de mange nye mulighetene, men potetkampen er langt fra kronet med seier ennå. Produktutviklingen må fortsette også på andre områder. BAMA samarbeider derfor tett med forskningsinstitutter og fagmiljøer med spisskompetanse for å frembringe de riktige produktnyhetene. 22 ET NYTT GODT BAMA-ÅR Rune Flaens refleksjoner tar utgangspunkt i de klare tall og fakta fra 22, et regnskapsmessig godt år for BAMA Gruppen. Frukt og grønt hadde et meget godt første halvår, en svakere utvikling siste halvår, men året sett under ett var tilfredsstillende. Opprydding: Den største belastningen i fjor var den omfattende oppryddingen i blomstervirksomheten, med nedleggelse av de fleste aktiviteter i Porsgrunn. BAMA mener tiden er moden for å satse målbevisst på blomster også i dagligvarebransjen og forventer sterk vekst de nærmeste årene. Ikke mindre enn 5 % av omsetningen i KBS-området er nå blomster. Industrivekst: BAMAs industrielle virksomheter hadde et tilfredsstillende år, med bra vekst for Gro Industrier og meget god utvikling for BAMA Industrier. Satsingen på ferskforedlingen var medvirkende til BAMA s totale vekst i 22. Kulio-suksess: Kulio er et nytt bevis på målrettet produktutvikling. Satsing på frukt som et raskt og godt alternativ til fastfood i kiosker og bensinstasjoner ser ut til å slå til. Konseptet er introdusert i markedet og de foreløpige tilbakemeldingene er svært positive. Nye markedsandeler: Samlet tok BAMA nye, vikitge markedsandeler for frukt og grønt-området i 22. Helt i tråd med de strategiske målene, bidro vi til overproposjonal vekst sammenlignet med andre matvarer hos våre dagligvarekunder også i 22. Også innen Storkjøkken oppnådde vi meget god utvikling i fjor, og det til tross for at den tradisjonelle storkjøkken- og restaurantnæringen totalt sett hadde et vanskelig år i 22. Utfordringene i bransjen skal møtes med nye produkter og løsninger. NYE KRAV TIL EFFEKTIVISERING - Den nye konkurransesituasjonen med introduksjon av hard-discount i norsk dagligvare, vil sette ytterligere krav til kostnader og effektiv drift. BAMA har gjennomført mange selvpålagte krav til effektivisering. Denne prosessen fortsetter med uforminsket styrke også i år, sier adm. direktør Rune Flaen. Forenkling av organisasjonen, er nøkkelordet. Det betyr prosesser med sikte på å fjerne områder som ikke gir tilfredsstillende vekst, samtidig som BAMA søker enda mer integrert samarbeid med eiere og kunder. Prosesser rundt samlokalisering, samdistribusjon og systemkobling er allerede godt i gang. Vi skal være godt forberedt til den nye konkurransen. GODT FORBEREDT - Det er konkurranse det handler om, beintøff konkurranse. Den blir ikke mindre når nye store utenlandske aktører entrer vår banehalvdel, sier Flaen. BAMAs beste våpen er ferskvarekompetanse, innovasjon og nytenkning, gode kvalitetssystemer, fagkunnskap og kostnadseffektiv logistikk. Vi mener vi er svært godt forberedt til ny konkurranse og vi forventer god vekst på alle hovedområder de nærmeste årene. BAMA-organisasjonen er vant med endringer og nye rammevilkår og skal levere gode resultater i tiden fremover, sier en optimistisk Rune Flaen.

8 BAMA - årsrapport :12 Side 8

9 BAMA - årsrapport :12 Side 9 Nøkkeltall i millioner kr RESULTATREGNSKAPET Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før ekstraordinære poster Ordinært resultat etter skatt ,9 12,6 134,6 91,7 4 13,6 155,5 152,4 19,6 3 31,5 136,5 147,1 16,1 3 76, 11,8 131,9 97, ,7 62,4 71,1 52,9 BALANSE Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital (inkl. minoritetsinteresser) 857,2 689, ,3 1 2,5 21,4 324,4 849,7 677, ,5 1 12,8 26,8 37,8 662,2 562, ,4 763, 196,4 265, 655,1 494, ,4 588,5 321,1 239,8 394,2 29,5 684,8 42,3 12,1 162,4 LIKVIDITET Kontantstrøm Netto rentekostnader(+)/inntekter(-) 2 28,6-14, 198,1 3,1 171,4-1,6 159,3-21,1 94,4-8,7 NØKKELTALL Likviditetsgrad 1 % Overskuddsgrad % Omløpshastighet Totalrentabilitet % Soliditet % Kundekredittid dg Leverandørkredittid dg Lagring varer dg Lagring varer dg ex. Gro Industrier Omsetning pr.årsverk, mill.kr , 4,2 5,4 22,3 21, ,8 83,9 4,9 4,8 23,3 2, ,8 86,8 5,3 5,2 27,4 21, ,8 111,3 5,2 5,1 26,1 2, , 98, 3,7 7,9 29,3 23, ,1 Nøkkeltallene for 1998 er ikke endret på tross av omarbeidet balanse pr som følge av ny regnskapslov. DEFINISJONER: 1. Resultat før ekstraordinære poster fratrukket skatter. 2. Ordinært resultat etter skatt + ordinære avskrivninger. 3. Omløpsmidler i prosent av kortsiktig gjeld. 4. Driftsresultat + finansinntekter i % av salgsinntekter. 5. Driftsinntekter Omløpsmidler - rentefri gjeld + anleggsmidler (Rentefri gjeld = Korts.gjeld - kassekreditt + utsatt skatt) 6. Overskuddsgrad x omløpshastighet 7. Egenkapital x 1 Totalkapital Kundefordringer gj.snitt av 1.1 og x 36 Salginntekter x 1.12 Leverandørgjeld gj.snitt av 1.1 og x 36 Varekjøp x 1.12 Varebeholdning gj.snitt av 1.1 og x 36 Varekost Salgsinntekter Årsverk

10 BAMA - årsrapport :12 Side 1 1 Styrets beretning 22 VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES Selskapet og konsernet omsetter og produserer frukt, grønnsaker, bearbeidede produkter, blomster, samt andre produkter med begrenset holdbarhet. Selskapets hovedkontor holder til i, med avdelinger og datterselskaper spredt over hele landet. FORTSATT DRIFT Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 22 er satt opp med denne forutsetning. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter tilfredsstillende informasjon om selskapets og konsernets drift og stilling ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelsen av selskapet og konsernet. Når det gjelder avsetningsforhold og prisutvikling for de produkter som inngår i selskapets og konsernets virksomhet, kjenner styret ikke til noe som har interesse for bedømmelsen av selskapet og konsernet utover hva som fremgår av de øvrige deler av årsregnskapet. Styret foreslår følgende anvendelse av årets overskudd i morselskapet: Til utbytte Netto avgitt konsernbidrag Økn. aksjeverdi i datterselsk. Til annen egenkapital Årsresultat ARBEIDSMILJØ I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet og konsernselskapene oversikt over totalt sykefravær blant de ansatte. I 22 har det totale sykefraværet i morselskapet vært 7,4%. Det er styrets bestemte oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. Selskapet har ikke hatt større arbeidsulykker i 22. BAMA Gruppen AS har gjennomført kontroller i egne avdelinger og konsernselskaper, i tråd med gjeldende HMS-regelverk. Denne forskriften er fulgt i konsernet. YTRE MILJØ Konsernet arbeider aktivt for å redusere forbruket av ikke fornybare ressurser. Ved import av varer arbeides det blant annet med å legge om transporten fra lastebil til jernbane der dette er mulig. I forbindelse med emballasje har vår bruk av flergangsemballasje økt med 4% i løpet av det siste året. For å redusere belastningen på miljøet, arbeides det i samarbeid med våre produsenter for å redusere bruken av plantevernmidler. Utviklingen måles på bakgrunn av rapporter fra SNT. Antall prøver som har ligget over grenseverdiene er halvert og ingen produkter har medført helsefare. 9% av alle prøver ligger under 5% av de gjeldende grenseverdier. Det er utarbeidet en avfallsplan, og der det er mulig blir organisk avfall omsatt til fôr eller kompostert. BAMA Gruppen AS har valgt BRCstandarden, British Retail Consortium, som sitt kvalitetssystem for å ivareta matvaresikkerheten. Denne vil bli implementert i alle konsernets enheter. FREMTIDIG UTVIKLING Selskapet og konsernet vil fortsette på samme måte som tidligere.

11 BAMA - årsrapport :13 Side Karl K. Nergaard Ole A. Bachke Tom Kristiansen Kai J. Skau (ans.rep.) Knut Hartvig Johannson Sverre Leiro Rune Flaen, 26. mai 23 Styret for BAMA Gruppen AS Jostein Hansen (ans.rep.) Jostein Osnes Ole A. Bachke, leder Knut Hartvig Johannson Sverre Leiro Tom Kristiansen Jostein Osnes Karl K. Nergaard Jostein Hansen Kai J. Skau Rune Flaen, adm. dir.

12 BAMA - årsrapport :13 Side 12

13 BAMA - årsrapport :13 Side 13 Resultatregnskap Beløp i tusen kroner MORSELSKAPET 13 KONSERN NOTE Driftsinntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKTER Driftskostnader Varekostnad Beholdningsendring varer i arb./ferdigvarer Lønnskostnader m.m Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader Andre personalkostnader Distribusjon Avskr. på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Nedskr. på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Tap på fordringer Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER 3 3, (6 94) (12 237) DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og -kostnader Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i tilknyttet selskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad til selskap i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad RESULTAT AV FINANSPOSTER (3 14) Resultat før skatt Skattekostnad Årets resultat Minoritetens andel av overskuddet Majoritetens andel av overskuddet Overføringer Til utbytte Netto avgitt konsernbidrag Økning aksjeverdi i datterselskaper Overført til annen egenkapital SUM

14 BAMA - årsrapport :13 Side 14 Balanse Beløp i tusen kroner MORSELSKAPET 14 KONSERN EIENDELER NOTE ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Aktiverte leierettigheter Goodwill Utsatt skattefordel SUM IMMATERIELLE EIENDELER Varige driftsmidler Tomter Bygninger Transportmidler, maskiner, inventar etc SUM VARIGE DRIFTSMIDLER Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskaper Lån til foretak i samme konsern Investering i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Investering i andre aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer , SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varebeholdning Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer 1,7 1, SUM FORDRINGER Kortsiktige plasseringer Kontanter, bank og postgiroinnskudd SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

15 BAMA - årsrapport :13 Side 15 Balanse Beløp i tusen kroner MORSELSKAPET 15 KONSERN EGENKAPITAL OG GJELD NOTE EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital (3 aksjer pål. Kr. 3.) 1, Opptjent egenkapital Annen egenkapital MINORITETSINTERESSER SUM EGENKAPITAL GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avs. for forpliktelser SUM AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD , 26. mai 23 Styret for Ole A. Bachke, leder Knut Hartvig Johannson Sverre Leiro Tom Kristiansen Jostein Osnes Karl K. Nergaard Jostein Hansen Kai J. Skau Rune Flaen, adm. dir.

16 BAMA - årsrapport :13 Side 16 Kontantstrømanalyse Beløp i tusen kroner MORSELSKAPET 16 KONSERN KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skatt Periodens betalte skatter Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Av- og nedskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter NETTO KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Investering i varige dr.midler/tilgang fra nye kons.selsk. Salg av anleggsmidler/avgang fra utgående kons.selsk. Endring andre investeringer NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Endring i langsiktig gjeld Avgitt konsernbidrag Egenkapitalendring som følge av endringer i konsernsammensetning og eierandel i konsernselskaper Egenkapitalendring som følge av justeringer direkte mot egenkapital i datterselskaper og tilknyttede selskaper Endring i minoritetsinteresser som følge av endringer i konsernsammensetning og eierandel i konsernselskaper Utbetalt utbytte NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER SUM ENDRING LIKVIDE MIDLER Likvide midler Likvide midler

17 BAMA - årsrapport :13 Side 17 Noter 17 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, og grunnleggende regnskapsprinsipper. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler balanseføres til anskaffelseskost, og nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Innkjøpte handelsvarer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og påregnelig salgspris med fradrag for salgskostnader. Egenproduserte varer er vurdert til full tilvirkningskost, med nedskrivning for eventuell ukurans i samsvar med god regnskapsskikk. Pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke generell tapsrisiko. FØLGENDE SELSKAPER INNGÅR I KONSERNREGNSKAPET TIL BAMA GRUPPEN AS: MORSELSKAP Bama Industri AS Bama Industri AS Bama Industri AS Lundteigen Frukt & Grønnsaker AS Lågendalspakkeriet AS GRO Blomster AS GRO Blomster AS DATTERSELSKAP Bama Industri AS Bama Storkjøkken AS Oskar Finstad Eftf. AS Bama Blomster Holding AS Fruba AS IVA Frukt & Grønt AS Lundteigen Frukt & Grønnsaker AS Norsk Bananmodning AS * Lågendalspakkeriet AS Frier Eiendom AS Bergen Frukt Engros AS Bama Gruppen avd.skarnes AS Jarenpakkeriet Drift AS GRO Blomster AS * BaRe Bergen AS GRO Industrier AS Frukt Grønt Spesialisten AS PotetPartner AS Bama Ålesund AS Larvik Løk AS Bama Kongsvinger AS Hvebergsmoen Potetpakkeri AS Bama Nord AS Bama Telemark AS Karsten Skovly Økern AS Olav Aakre AS BaRe Frukt & Grønt AS Bama Trading Trøndelag AS Norwegian Fresh AS Friland AS Bama Salater AS Tore Skovli AS Gourmet Partner AS Fruktengros AS Gjerpenpakkeriet AS Floriss AS Buketten Blomster AS FORRETNINGSKONTOR Mjøndalen Steinsholt Porsgrunn Bergen Skarnes Jaren Porsgrunn Bergen Tønsberg Lier Grue Ålesund Larvik Kongsvinger Grue Trondheim Skien Tromsø Trondheim Sande Lier Rygge Laksevåg Mjøndalen Skien Porsgrunn Porsgrunn EIERANDEL 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 9,9 % 8, % 75, % 66,77 % 66,67 % 66, % 66, % 6, % 51,1 % 51, % 51, % 51, % 5, % 5, % 5, % 5, % 5, % 1, % 1, % 75, % 1, % 1, % 1, % 1, %

18 BAMA - årsrapport :13 Side 18 Noter 18 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER (forts.) GRO Blomster AS GRO Blomster AS GRO Blomster AS GRO Blomster AS Bama Telemark AS Bama Telemark AS Bama Telemark AS Floriss AS Floriss AS Floriss AS GRO Blomster Trading AS Floriss Hagea AS GRO Blomster Snitt AS Schrader Blomster Engros AS Bama Logistikk AS Bakkemoen Frukt AS Telefrukt AS Floriss Vest AS Floriss Stavanger AS Skjetten Blomster AS Porsgrunn Notodden Notodden Gvarv Porsgrunn Porsgrunn Porsgrunn 1, % 73,8 % 5, % 5, % 1, % 1, % 52, % 1, % 1, % 1, % * Norsk Bananmodning AS eies med 51% av AS Fruba og 49% av morselskapet. * Andelen i GRO Blomster AS eies med 86,5% av morselskapet og 4,4% av Bama-Gruppen Blomster Holding AS. Sammensetningen i konsernet er i 22 endret gjennom oppkjøp/etablering av nye datterselskaper, samt ved at eierandelen er endret i følgende selskaper: Bama Gruppen avd. Skarnes AS, Lågendalspakkeriet AS, Jarenpakkeriet AS, Gourmet Partner AS og Potet Partner AS (tidligere Sjøboden Norsk Ferskfisk AS). Konsernregnskapet er utarbeidet etter oppkjøpsmetoden. Overkurs på kjøpstidspunktet er oppført som goodwill. Denne avskrives over 5 år når det gjelder frukt/grønt- og industrivirksomhet, og som utgjør hoveddelen av konsernets virksomhet. Når det gjelder blomstervirksomheten, avskrives goodwill knyttet til denne over 1 år. Grunnen til dette er at man vurderer at inntjening og resultat er knyttet til de aktuelle merverdier for et lengre tidsrom for denne type virksomhet. Underkurs ved kjøp av aksjemajoriteten i GRO Industrier AS i 1998 er ført til reduksjon av driftsmidler, og reduseres i takt med avskrivningen på driftsmidlene. Transaksjoner mellom selskapene og mellomværender i konsernet er eliminert. Det er i størst mulig utstrekning benyttet enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskaper i konsernet. Tilknyttede selskaper der eierandelen er fra 2-5% er presentert etter egenkapitalmetoden, slik at bokført verdi av andelen tilsvarer andel egenkapital i selskapet, hensyntatt uavskrevet merverdi. Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene. NOTE 2 SALGSINNTEKTER GEOGRAFISK FORDELING Norge Eksportsalg SUM MORSELSKAPET KONSERNET NOTE 3 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM. MORSELSKAPET KONSERNET LØNNSKOSTNADER Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser SUM Gjennomsnittlig antall ansatte

19 BAMA - årsrapport :13 Side 19 Noter 19 NOTE 3 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM.(forts.) YTELSER TIL LEDENDE PERSONER Lønn Andel pensjonspremie Andre ytelser DAGLIG LEDER STYRET 45 Daglig leder har avtale om ett års etterlønn med tilleggsytelser ved fratreden, samt en bonusavtale som er basert på resultatgrad. REVISOR Revisjonshonorar i morselskapet utgjør kr I tillegg kommer andre tjenester med kr LÅN TIL AKSJONÆRER OG STYREMEDLEMMER Utover lån til daglig leder, som også er aksjonær, har selskapet ikke ytet lån eller sikkerhetsstillelser til fordel for noen av aksjonærene eller styremedlemmene. LÅN TIL ANSATTE Samlede lån til ansatte utgjør kr i morselskapet, kr for konsernet. Av dette utgjør lån til daglig leder kr NOTE 4 PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG FORPLIKTELSER Selskapet følger NRS om Pensjoner. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad det overstiger 1% av det største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Morselskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 432 aktive og 7 pensjonister, konsernet 934 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Pensjonsforpliktelsene beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelser består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelse for underfinansierte ordninger balanseføres som langsiktig gjeld. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Videre har morselskapet samt enkelte av de øvrige selskaper i konsernet AFP- forpliktelser. Forpliktelsene knyttet til dette fremkommer under udekket ordning nedenfor. Morselskapet har i tillegg tre pensjonister med pensjon som finansieres over selskapets drift, og er udekket. På konsernbasis er det 7 pensjonister med slike ordninger. MORSELSKAPET KONSERNET Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Estimatendringer etc. Forsikret ordning (5 384) 9 Udekket ordning (7) Forsikret ordning (7 86) 266 Udekket ordning (3) Netto pensjonskostnad Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Estimatendringer Arbeidsgiveravgift MORSELSKAPET Forsikret ordning (77 252) Udekket ordning (6 431) (421) (625) Forsikret ordning (18 827) (977) KONSERNET Udekket ordning (17 346) (1 493) Forskuddsbetalt pensjon (netto pensjonsforpl.) (7 477) 155 (17 88)

20 BAMA - årsrapport :13 Side 2 Noter 2 NOTE 4 PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG FORPLIKTELSER (forts.) Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 7,% Forventet avkastning på fondsmidler 8,% Forventet lønnsøkning/g-regulering 3,3 % Forventet regulering løpende pensjon 2,5 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. NOTE 5 VARIGE DRIFTSMIDLER/IMMATERIELLE EIENDELER Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets økonomiske levetid dersom denne er over 3 år, og kostprisen overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom virkelig verdi av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette ikke skyldes årsaker som antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned. MORSELSKAPET Tomter Bygninger Inv,utstyr mask,tr.midl. TOTALT Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang (2 798) (6 69) (8 867) Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr (74 812) (9 751) ( ) Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan 1-2 år Lineær 3-1 år Lineær Goodwill Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr (71) Årets avskrivninger 342 Økonomisk levetid Avskrivningsplan 5 år Lineær

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3.955.575 4.235.562 Gaver 3.430.984 4.982.023 Messer, basarer og lotteri 444.199 557.367 Tilskudd 363.921

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Note 2012 2011 Salgsinntekt 50 017 749 40 600 600 Annen driftsinntekt 1 876 085 5 602 916 Sum inntekter 51 893 834 46 203 516 Lønnskostnad 2 23 859 021 22 971 413 Avskrivning på varige

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer