BAMA - årsrapport :12 Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BAMA - årsrapport 2002 03.11.03 17:12 Side 1"

Transkript

1 BAMA - årsrapport :12 Side 1 Årsrapport 22

2 BAMA - årsrapport :12 Side 2 Innhold Forskning og miljø Året i 22 Preget av innovasjon Nøkkeltall Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Revisors beretning The Tomato Island Pakkeri og varestrøm Organisasjonsstruktur BAMA Dagligvare BAMA Storkjøkken BAMA Industri BAMA KBS BAMA Blomster Matvaresikkerhet Tett på Gastronomisk Institutt English summary

3 BAMA - årsrapport :12 Side 3 3 Jorda skal gi det folket vil ha Fra jord til bord kvalitet i hele linjen fra start til slutt. Jorda er produsentenes grunn. Rundt bordet sitter forbrukeren. I den rekkefølge. Nå har mye snudd ikke verdikjeden, men tankegodset. Fra bord til jord. Det handler om marked. Om tilpasning. Hvordan får vi opp av jorda det folket vil ha? Utviklingen av løk, poteter og tomater er gode eksempler på nytenkning. En tomat er ikke lenger bare en tomat. Et stort mangfold og et sortiment tilpasset forskjellige behov preger butikkdisken. Fordi utvalget er bredt, øker også forbruket. STERK MARKEDSFOKUS BAMA har sterk markedsfokus. Målet er gi mest mulig av det forbrukeren vil ha. Det krever innsats og en god dose vilje og evne til å bryte med tradisjonell tenkning. Hvordan gjøre et produkt attraktivt og dermed forbrukeren fornøyd? I august 1999 inngikk BAMA og Gartnerhallen en samarbeidsavtale med Planteforsk og Matforsk. Vårt mål var å styrke konkurransekraft gjennom økt satsing på produktutvikling, bedre lønnsomheten og ikke minst utvikle en lærende organisasjon med høyt kunnskapsnivå om fagfeltet. STORT ROM FOR FORBEDRING I bunnen for prosjektet lå en omfattende forbrukerundersøkelse som påviste stort rom for forbedring. Tradisjonelt har ikke folk hatt et så altfor godt forhold til tomaten. Valgmulighetene har ikke vært særlig store. Det er gjort grundige eksprimenter og tester av en lang rekke tomater, for å komme frem til et riktig utvalg som dekker markedets stadig nye behov, krav til farge, smak og kvalitet. SENSORISKE TESTER MATFORSK har 12 sensoriske dommere, forøvrig av EU erklært blant de beste i Europa, som har smakt seg gjennom et stort utvalg tomatsorter og ment noe om søthet, fasthet og modenhet. En sensorisk analyse er menneskers beskrivelse av produktenes utseende, lukt, smak og kvalitet. Tomtatsort etter tomatsort er testet i forhold til hverandre. Systematisk er det bygget opp en matrise med informasjon om forskjeller mellom de enkelte produkter gjennom hvordan de er oppfattet av panelet. I prosjektet er det bygget opp en betydelig kunnskap om hva det er verdt å satse på i markedet og hva som skal til for å gjøre dyrkingsforholdene optimale for å produsere frem de typer og sorter det er et godt marked for. Det er satset i alle ledd, fra jord til bord - og fra bord til jord. HELE VERDIKJEDEN MED Planteforsk og Matforsk har dekket tomatens spennende verdikjede. Matforsk har tatt for seg de sentrale problemstillinger fra råvare til ferdig emballert i butikk eller storhusholdning, mens Plateforsk har brukt sin spisskompetanse til produksjonsvilkårene for å få frem de riktige råvarene. Tomatprosjektet var et introduksjonsprosjekt for å se om det var mulig å skape ulike produktgrupper innenfor generisk produksjon. Når det var avdekket hva forbrukerne egentlig ville ha og sett om det var potensial i markedet for et bredere utvalg, skulle man gå videre med utvikling av norske tomater som hadde de ønskede smaksegenskapene. I samme periode gjennomførte BAMA og Gartnerhallen et stort samarbeidsprosjekt på potet med de to anerkjente forskningsinstitusjonene. Dette prosjektet er nå avsluttet. Forskning er en viktig grunn til at tomatog potetutvalget aldri har vært større eller sortimentet bredere. Gjennom et akademisk samarbeid er det åpnet for utvikling av produkter tilpasset det norske markedet. En tomat er altså ikke bare en tomat. Heller ikke en potet er bare en potet. Eller løk, eller. Produktutviklingen vil aldri stoppe. Det handler om en helt nødvendig og kontinuerlig tilpasning til det moderne menneskets krav til smak og opplevelse. Dr. philos Øydis Ueland er forsker ved Matforsk og har fulgt tomtatprosjektet tett på. Det er bygget opp mye ny kunnskap om tomat og markedet for tomat i løpet av de tre siste årene, ikke minst på grunn av det sensoriske testpanelet (bakgrunnen) som arbeider ved forskningsinstitusjonen.

4 BAMA - årsrapport :12 Side Dagligvare Frukt- og grøntomsetningen i BAMA hadde en solid vekst første halvår i 22, mens siste halvår viste en negativ utvikling. 22 sett under ett, ble imidlertid et nytt godt år for BAMA Gruppen. Markedstilpasning i form av omstruktureringer er gjennomført i flere divisjoner, samtidig er det lagt stor vekt på produktutvikling for å møte en stadig tøffere konkurranse. Hovedtall Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Kontantstrøm Omsetningsvekst i % , , , ,2 Storkjøkken Beløp i mill. kr Industri Blomster Året 22 KBS

5 BAMA - årsrapport :12 Side 5 5 Differensiering av produkter og forbruker, er viktig når BAMA agerer i dagligvaremarkedet. Dette vil bli enda viktigere i tiden fremover, med ytterligere tilspissing av konkurransen. BAMA Dagligvare kan vise til fortsatt fin omsetningsvekst. Andel totalomsetning 62,2% Hovedtall Driftsinntekter Omsetningsvekst i % Beløp i mill. kr , , , ,6 Andel totalomsetning Selv om deler av storkjøkken-markedet har hatt store konjunkturutfordringer, har utviklingen i denne delen av BAMA vært tilfredsstillende. I 22 ble det gjort et solid grunnlag for satsing på offentlig sektor. Operasjon grønn bølge er innledet i samarbeid med Forsvaret. 16,3% Hovedtall Driftsinntekter Omsetningsvekst i % Beløp i mill. kr , , , ,3 Andel totalomsetning BAMA Industrier har ytterligere befestet sin posisjon som en toneangivende aktør i markedet for bearbeidet og ferskforedlet mat. Ikke minst innenfor produktområdet salater til dagligvaremarkedet har det vært en fin vekst. 14,4% Hovedtall Driftsinntekter Omsetningsvekst i % Beløp i mill. kr , , , Andel totalomsetning BAMAs engasjement i markedet for blomster er av relativt ny dato. Det er nedlagt mye ressurser på omstrukturering og markedstilpasnings på dette området. Stadig mer av omsetningen i denne divisjonen finner sted i dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner. 5,9% Hovedtall Driftsinntekter Omsetningsvekst i % Beløp i mill. kr , , Kiosk, Bensin og Service (KBS) ble etablert som eget forretningsområde i BAMA i 22. Veksten siden etableringen har vært formidabel, en dobling i forhold til budsjett. KBS er representert i over 11 utsalgssteder og satser nå stort på konseptet KULIO. Andel totalomsetning 1,2% Hovedtall Driftsinntekter Omsetningsvekst i % Beløp i mill. kr ,

6 BAMA - årsrapport :12 Side 6 6 Den dagen vi ikke lenger evner å tenke nytt, se nye muligheter eller utvikler produktene våre, den dagen vil skjebnen innhente oss. Historien om BAMA er en suksess, men det er en stor misforståelse å tro at den er kommet av seg selv. BAMA møter fremtiden m Administrerende direktør Rune Flaen i BAMA Gruppen er optimistisk, men også realistisk i et marked preget av svingninger og stadig tilspisset konkurranse. Historien viser at jakten på kostnader og sterk fokus på inntjening, er nøkkelen til selskapets fortsatt gode tall. INGEN BREMSER OSS - Ingen skal få bremse vår videre utvikling. Mer enn noen gang gjelder det å fokusere på de riktige tingene, foreta alle nødvendige grep, uansett hvor upopulære de måtte være, og sørge for at vi til enhver tid tilfører forbrukeren de produkter de etterspør, til riktig pris og kvalitet, sier Flaen. Konkurransen tilspisser seg og for BAMA gjelder det å kjenne sin besøkelsestid, utvikle sitt konsept videre fra et unikt ståsted og vise hvem som virkelig kan sitt fag. MER INNOVASJON Selv om frukt og grønt kanskje tradisjonelt oppfattes som traust og trofast, er det langt fra det som vil prege konkurransen fremover. Innovasjon og produktutvikling er ord med høy verdi i systemet. Og enda mer fokus på dette vil det bli, det kan jeg love, sier Rune Flaen. Over tid har BAMA sett svært tydelige endringer i forbrukernes vaner. Eksotiske frukter, grønne ingredienser fra andre himmelstrøk og nye salatvarianter inntar det norske matbordet i høyt tempo og setter tradisjonelle norske landbruksprodukter på en hard prøve. BAMA VIL VÆRE DRIVKRAFTEN Folk reiser mye og har en naturlig nysgjerrighet for å prøve nytt. Det preger oss mer og mer. Og det er spennende, Vi skal bidra til at deres matfat blir stadig mer rikholdig, samtidig som vi tar utfordringen i samarbeid med norske produsenter for å utvikle de unike norske produktene videre. Vi tar mål av oss til å være BAMA er vant med endringer og nye rammevilkår. Vi må tilpasse oss videre for å levere gode resultater fremover, sier en optimistisk adm. direktør Rune Flaen.

7 BAMA - årsrapport :12 Side 7 7 med mer innovasjon drivkraften på nyheter i samspill med aktørene som vi til daglig samarbeider med på produsentsiden, sier han. - Det betyr at vi fremover kan vente oss sterk videresatsing på ferskforedling og produkter som representerer nye smaker og som samtidig gjør det raskt og enkelt å lage et måltid. Moderne mennesker er travle mennesker. Forbrukermønsteret bærer sterk preg av tidsfaktoren. Det må vi ta enda mer inn over oss, sier Flaen. UTVIKLING GIR NYHETER Et eksempel på evne og vilje til å tenke nytt, er de senere års intense forskning og utvikling på bl.a. poteten. Det er lansert en lang rekke nye sorter. Markedet er blitt oppmerksomme på de mange nye mulighetene, men potetkampen er langt fra kronet med seier ennå. Produktutviklingen må fortsette også på andre områder. BAMA samarbeider derfor tett med forskningsinstitutter og fagmiljøer med spisskompetanse for å frembringe de riktige produktnyhetene. 22 ET NYTT GODT BAMA-ÅR Rune Flaens refleksjoner tar utgangspunkt i de klare tall og fakta fra 22, et regnskapsmessig godt år for BAMA Gruppen. Frukt og grønt hadde et meget godt første halvår, en svakere utvikling siste halvår, men året sett under ett var tilfredsstillende. Opprydding: Den største belastningen i fjor var den omfattende oppryddingen i blomstervirksomheten, med nedleggelse av de fleste aktiviteter i Porsgrunn. BAMA mener tiden er moden for å satse målbevisst på blomster også i dagligvarebransjen og forventer sterk vekst de nærmeste årene. Ikke mindre enn 5 % av omsetningen i KBS-området er nå blomster. Industrivekst: BAMAs industrielle virksomheter hadde et tilfredsstillende år, med bra vekst for Gro Industrier og meget god utvikling for BAMA Industrier. Satsingen på ferskforedlingen var medvirkende til BAMA s totale vekst i 22. Kulio-suksess: Kulio er et nytt bevis på målrettet produktutvikling. Satsing på frukt som et raskt og godt alternativ til fastfood i kiosker og bensinstasjoner ser ut til å slå til. Konseptet er introdusert i markedet og de foreløpige tilbakemeldingene er svært positive. Nye markedsandeler: Samlet tok BAMA nye, vikitge markedsandeler for frukt og grønt-området i 22. Helt i tråd med de strategiske målene, bidro vi til overproposjonal vekst sammenlignet med andre matvarer hos våre dagligvarekunder også i 22. Også innen Storkjøkken oppnådde vi meget god utvikling i fjor, og det til tross for at den tradisjonelle storkjøkken- og restaurantnæringen totalt sett hadde et vanskelig år i 22. Utfordringene i bransjen skal møtes med nye produkter og løsninger. NYE KRAV TIL EFFEKTIVISERING - Den nye konkurransesituasjonen med introduksjon av hard-discount i norsk dagligvare, vil sette ytterligere krav til kostnader og effektiv drift. BAMA har gjennomført mange selvpålagte krav til effektivisering. Denne prosessen fortsetter med uforminsket styrke også i år, sier adm. direktør Rune Flaen. Forenkling av organisasjonen, er nøkkelordet. Det betyr prosesser med sikte på å fjerne områder som ikke gir tilfredsstillende vekst, samtidig som BAMA søker enda mer integrert samarbeid med eiere og kunder. Prosesser rundt samlokalisering, samdistribusjon og systemkobling er allerede godt i gang. Vi skal være godt forberedt til den nye konkurransen. GODT FORBEREDT - Det er konkurranse det handler om, beintøff konkurranse. Den blir ikke mindre når nye store utenlandske aktører entrer vår banehalvdel, sier Flaen. BAMAs beste våpen er ferskvarekompetanse, innovasjon og nytenkning, gode kvalitetssystemer, fagkunnskap og kostnadseffektiv logistikk. Vi mener vi er svært godt forberedt til ny konkurranse og vi forventer god vekst på alle hovedområder de nærmeste årene. BAMA-organisasjonen er vant med endringer og nye rammevilkår og skal levere gode resultater i tiden fremover, sier en optimistisk Rune Flaen.

8 BAMA - årsrapport :12 Side 8

9 BAMA - årsrapport :12 Side 9 Nøkkeltall i millioner kr RESULTATREGNSKAPET Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før ekstraordinære poster Ordinært resultat etter skatt ,9 12,6 134,6 91,7 4 13,6 155,5 152,4 19,6 3 31,5 136,5 147,1 16,1 3 76, 11,8 131,9 97, ,7 62,4 71,1 52,9 BALANSE Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital (inkl. minoritetsinteresser) 857,2 689, ,3 1 2,5 21,4 324,4 849,7 677, ,5 1 12,8 26,8 37,8 662,2 562, ,4 763, 196,4 265, 655,1 494, ,4 588,5 321,1 239,8 394,2 29,5 684,8 42,3 12,1 162,4 LIKVIDITET Kontantstrøm Netto rentekostnader(+)/inntekter(-) 2 28,6-14, 198,1 3,1 171,4-1,6 159,3-21,1 94,4-8,7 NØKKELTALL Likviditetsgrad 1 % Overskuddsgrad % Omløpshastighet Totalrentabilitet % Soliditet % Kundekredittid dg Leverandørkredittid dg Lagring varer dg Lagring varer dg ex. Gro Industrier Omsetning pr.årsverk, mill.kr , 4,2 5,4 22,3 21, ,8 83,9 4,9 4,8 23,3 2, ,8 86,8 5,3 5,2 27,4 21, ,8 111,3 5,2 5,1 26,1 2, , 98, 3,7 7,9 29,3 23, ,1 Nøkkeltallene for 1998 er ikke endret på tross av omarbeidet balanse pr som følge av ny regnskapslov. DEFINISJONER: 1. Resultat før ekstraordinære poster fratrukket skatter. 2. Ordinært resultat etter skatt + ordinære avskrivninger. 3. Omløpsmidler i prosent av kortsiktig gjeld. 4. Driftsresultat + finansinntekter i % av salgsinntekter. 5. Driftsinntekter Omløpsmidler - rentefri gjeld + anleggsmidler (Rentefri gjeld = Korts.gjeld - kassekreditt + utsatt skatt) 6. Overskuddsgrad x omløpshastighet 7. Egenkapital x 1 Totalkapital Kundefordringer gj.snitt av 1.1 og x 36 Salginntekter x 1.12 Leverandørgjeld gj.snitt av 1.1 og x 36 Varekjøp x 1.12 Varebeholdning gj.snitt av 1.1 og x 36 Varekost Salgsinntekter Årsverk

10 BAMA - årsrapport :12 Side 1 1 Styrets beretning 22 VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES Selskapet og konsernet omsetter og produserer frukt, grønnsaker, bearbeidede produkter, blomster, samt andre produkter med begrenset holdbarhet. Selskapets hovedkontor holder til i, med avdelinger og datterselskaper spredt over hele landet. FORTSATT DRIFT Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 22 er satt opp med denne forutsetning. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter tilfredsstillende informasjon om selskapets og konsernets drift og stilling ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelsen av selskapet og konsernet. Når det gjelder avsetningsforhold og prisutvikling for de produkter som inngår i selskapets og konsernets virksomhet, kjenner styret ikke til noe som har interesse for bedømmelsen av selskapet og konsernet utover hva som fremgår av de øvrige deler av årsregnskapet. Styret foreslår følgende anvendelse av årets overskudd i morselskapet: Til utbytte Netto avgitt konsernbidrag Økn. aksjeverdi i datterselsk. Til annen egenkapital Årsresultat ARBEIDSMILJØ I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet og konsernselskapene oversikt over totalt sykefravær blant de ansatte. I 22 har det totale sykefraværet i morselskapet vært 7,4%. Det er styrets bestemte oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. Selskapet har ikke hatt større arbeidsulykker i 22. BAMA Gruppen AS har gjennomført kontroller i egne avdelinger og konsernselskaper, i tråd med gjeldende HMS-regelverk. Denne forskriften er fulgt i konsernet. YTRE MILJØ Konsernet arbeider aktivt for å redusere forbruket av ikke fornybare ressurser. Ved import av varer arbeides det blant annet med å legge om transporten fra lastebil til jernbane der dette er mulig. I forbindelse med emballasje har vår bruk av flergangsemballasje økt med 4% i løpet av det siste året. For å redusere belastningen på miljøet, arbeides det i samarbeid med våre produsenter for å redusere bruken av plantevernmidler. Utviklingen måles på bakgrunn av rapporter fra SNT. Antall prøver som har ligget over grenseverdiene er halvert og ingen produkter har medført helsefare. 9% av alle prøver ligger under 5% av de gjeldende grenseverdier. Det er utarbeidet en avfallsplan, og der det er mulig blir organisk avfall omsatt til fôr eller kompostert. BAMA Gruppen AS har valgt BRCstandarden, British Retail Consortium, som sitt kvalitetssystem for å ivareta matvaresikkerheten. Denne vil bli implementert i alle konsernets enheter. FREMTIDIG UTVIKLING Selskapet og konsernet vil fortsette på samme måte som tidligere.

11 BAMA - årsrapport :13 Side Karl K. Nergaard Ole A. Bachke Tom Kristiansen Kai J. Skau (ans.rep.) Knut Hartvig Johannson Sverre Leiro Rune Flaen, 26. mai 23 Styret for BAMA Gruppen AS Jostein Hansen (ans.rep.) Jostein Osnes Ole A. Bachke, leder Knut Hartvig Johannson Sverre Leiro Tom Kristiansen Jostein Osnes Karl K. Nergaard Jostein Hansen Kai J. Skau Rune Flaen, adm. dir.

12 BAMA - årsrapport :13 Side 12

13 BAMA - årsrapport :13 Side 13 Resultatregnskap Beløp i tusen kroner MORSELSKAPET 13 KONSERN NOTE Driftsinntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKTER Driftskostnader Varekostnad Beholdningsendring varer i arb./ferdigvarer Lønnskostnader m.m Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader Andre personalkostnader Distribusjon Avskr. på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Nedskr. på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Tap på fordringer Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER 3 3, (6 94) (12 237) DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og -kostnader Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i tilknyttet selskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad til selskap i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad RESULTAT AV FINANSPOSTER (3 14) Resultat før skatt Skattekostnad Årets resultat Minoritetens andel av overskuddet Majoritetens andel av overskuddet Overføringer Til utbytte Netto avgitt konsernbidrag Økning aksjeverdi i datterselskaper Overført til annen egenkapital SUM

14 BAMA - årsrapport :13 Side 14 Balanse Beløp i tusen kroner MORSELSKAPET 14 KONSERN EIENDELER NOTE ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Aktiverte leierettigheter Goodwill Utsatt skattefordel SUM IMMATERIELLE EIENDELER Varige driftsmidler Tomter Bygninger Transportmidler, maskiner, inventar etc SUM VARIGE DRIFTSMIDLER Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskaper Lån til foretak i samme konsern Investering i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Investering i andre aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer , SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varebeholdning Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer 1,7 1, SUM FORDRINGER Kortsiktige plasseringer Kontanter, bank og postgiroinnskudd SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

15 BAMA - årsrapport :13 Side 15 Balanse Beløp i tusen kroner MORSELSKAPET 15 KONSERN EGENKAPITAL OG GJELD NOTE EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital (3 aksjer pål. Kr. 3.) 1, Opptjent egenkapital Annen egenkapital MINORITETSINTERESSER SUM EGENKAPITAL GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avs. for forpliktelser SUM AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD , 26. mai 23 Styret for Ole A. Bachke, leder Knut Hartvig Johannson Sverre Leiro Tom Kristiansen Jostein Osnes Karl K. Nergaard Jostein Hansen Kai J. Skau Rune Flaen, adm. dir.

16 BAMA - årsrapport :13 Side 16 Kontantstrømanalyse Beløp i tusen kroner MORSELSKAPET 16 KONSERN KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skatt Periodens betalte skatter Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Av- og nedskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter NETTO KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Investering i varige dr.midler/tilgang fra nye kons.selsk. Salg av anleggsmidler/avgang fra utgående kons.selsk. Endring andre investeringer NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Endring i langsiktig gjeld Avgitt konsernbidrag Egenkapitalendring som følge av endringer i konsernsammensetning og eierandel i konsernselskaper Egenkapitalendring som følge av justeringer direkte mot egenkapital i datterselskaper og tilknyttede selskaper Endring i minoritetsinteresser som følge av endringer i konsernsammensetning og eierandel i konsernselskaper Utbetalt utbytte NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER SUM ENDRING LIKVIDE MIDLER Likvide midler Likvide midler

17 BAMA - årsrapport :13 Side 17 Noter 17 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, og grunnleggende regnskapsprinsipper. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler balanseføres til anskaffelseskost, og nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Innkjøpte handelsvarer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og påregnelig salgspris med fradrag for salgskostnader. Egenproduserte varer er vurdert til full tilvirkningskost, med nedskrivning for eventuell ukurans i samsvar med god regnskapsskikk. Pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke generell tapsrisiko. FØLGENDE SELSKAPER INNGÅR I KONSERNREGNSKAPET TIL BAMA GRUPPEN AS: MORSELSKAP Bama Industri AS Bama Industri AS Bama Industri AS Lundteigen Frukt & Grønnsaker AS Lågendalspakkeriet AS GRO Blomster AS GRO Blomster AS DATTERSELSKAP Bama Industri AS Bama Storkjøkken AS Oskar Finstad Eftf. AS Bama Blomster Holding AS Fruba AS IVA Frukt & Grønt AS Lundteigen Frukt & Grønnsaker AS Norsk Bananmodning AS * Lågendalspakkeriet AS Frier Eiendom AS Bergen Frukt Engros AS Bama Gruppen avd.skarnes AS Jarenpakkeriet Drift AS GRO Blomster AS * BaRe Bergen AS GRO Industrier AS Frukt Grønt Spesialisten AS PotetPartner AS Bama Ålesund AS Larvik Løk AS Bama Kongsvinger AS Hvebergsmoen Potetpakkeri AS Bama Nord AS Bama Telemark AS Karsten Skovly Økern AS Olav Aakre AS BaRe Frukt & Grønt AS Bama Trading Trøndelag AS Norwegian Fresh AS Friland AS Bama Salater AS Tore Skovli AS Gourmet Partner AS Fruktengros AS Gjerpenpakkeriet AS Floriss AS Buketten Blomster AS FORRETNINGSKONTOR Mjøndalen Steinsholt Porsgrunn Bergen Skarnes Jaren Porsgrunn Bergen Tønsberg Lier Grue Ålesund Larvik Kongsvinger Grue Trondheim Skien Tromsø Trondheim Sande Lier Rygge Laksevåg Mjøndalen Skien Porsgrunn Porsgrunn EIERANDEL 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 9,9 % 8, % 75, % 66,77 % 66,67 % 66, % 66, % 6, % 51,1 % 51, % 51, % 51, % 5, % 5, % 5, % 5, % 5, % 1, % 1, % 75, % 1, % 1, % 1, % 1, %

18 BAMA - årsrapport :13 Side 18 Noter 18 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER (forts.) GRO Blomster AS GRO Blomster AS GRO Blomster AS GRO Blomster AS Bama Telemark AS Bama Telemark AS Bama Telemark AS Floriss AS Floriss AS Floriss AS GRO Blomster Trading AS Floriss Hagea AS GRO Blomster Snitt AS Schrader Blomster Engros AS Bama Logistikk AS Bakkemoen Frukt AS Telefrukt AS Floriss Vest AS Floriss Stavanger AS Skjetten Blomster AS Porsgrunn Notodden Notodden Gvarv Porsgrunn Porsgrunn Porsgrunn 1, % 73,8 % 5, % 5, % 1, % 1, % 52, % 1, % 1, % 1, % * Norsk Bananmodning AS eies med 51% av AS Fruba og 49% av morselskapet. * Andelen i GRO Blomster AS eies med 86,5% av morselskapet og 4,4% av Bama-Gruppen Blomster Holding AS. Sammensetningen i konsernet er i 22 endret gjennom oppkjøp/etablering av nye datterselskaper, samt ved at eierandelen er endret i følgende selskaper: Bama Gruppen avd. Skarnes AS, Lågendalspakkeriet AS, Jarenpakkeriet AS, Gourmet Partner AS og Potet Partner AS (tidligere Sjøboden Norsk Ferskfisk AS). Konsernregnskapet er utarbeidet etter oppkjøpsmetoden. Overkurs på kjøpstidspunktet er oppført som goodwill. Denne avskrives over 5 år når det gjelder frukt/grønt- og industrivirksomhet, og som utgjør hoveddelen av konsernets virksomhet. Når det gjelder blomstervirksomheten, avskrives goodwill knyttet til denne over 1 år. Grunnen til dette er at man vurderer at inntjening og resultat er knyttet til de aktuelle merverdier for et lengre tidsrom for denne type virksomhet. Underkurs ved kjøp av aksjemajoriteten i GRO Industrier AS i 1998 er ført til reduksjon av driftsmidler, og reduseres i takt med avskrivningen på driftsmidlene. Transaksjoner mellom selskapene og mellomværender i konsernet er eliminert. Det er i størst mulig utstrekning benyttet enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskaper i konsernet. Tilknyttede selskaper der eierandelen er fra 2-5% er presentert etter egenkapitalmetoden, slik at bokført verdi av andelen tilsvarer andel egenkapital i selskapet, hensyntatt uavskrevet merverdi. Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene. NOTE 2 SALGSINNTEKTER GEOGRAFISK FORDELING Norge Eksportsalg SUM MORSELSKAPET KONSERNET NOTE 3 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM. MORSELSKAPET KONSERNET LØNNSKOSTNADER Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser SUM Gjennomsnittlig antall ansatte

19 BAMA - årsrapport :13 Side 19 Noter 19 NOTE 3 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM.(forts.) YTELSER TIL LEDENDE PERSONER Lønn Andel pensjonspremie Andre ytelser DAGLIG LEDER STYRET 45 Daglig leder har avtale om ett års etterlønn med tilleggsytelser ved fratreden, samt en bonusavtale som er basert på resultatgrad. REVISOR Revisjonshonorar i morselskapet utgjør kr I tillegg kommer andre tjenester med kr LÅN TIL AKSJONÆRER OG STYREMEDLEMMER Utover lån til daglig leder, som også er aksjonær, har selskapet ikke ytet lån eller sikkerhetsstillelser til fordel for noen av aksjonærene eller styremedlemmene. LÅN TIL ANSATTE Samlede lån til ansatte utgjør kr i morselskapet, kr for konsernet. Av dette utgjør lån til daglig leder kr NOTE 4 PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG FORPLIKTELSER Selskapet følger NRS om Pensjoner. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad det overstiger 1% av det største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Morselskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 432 aktive og 7 pensjonister, konsernet 934 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Pensjonsforpliktelsene beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelser består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelse for underfinansierte ordninger balanseføres som langsiktig gjeld. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Videre har morselskapet samt enkelte av de øvrige selskaper i konsernet AFP- forpliktelser. Forpliktelsene knyttet til dette fremkommer under udekket ordning nedenfor. Morselskapet har i tillegg tre pensjonister med pensjon som finansieres over selskapets drift, og er udekket. På konsernbasis er det 7 pensjonister med slike ordninger. MORSELSKAPET KONSERNET Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Estimatendringer etc. Forsikret ordning (5 384) 9 Udekket ordning (7) Forsikret ordning (7 86) 266 Udekket ordning (3) Netto pensjonskostnad Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Estimatendringer Arbeidsgiveravgift MORSELSKAPET Forsikret ordning (77 252) Udekket ordning (6 431) (421) (625) Forsikret ordning (18 827) (977) KONSERNET Udekket ordning (17 346) (1 493) Forskuddsbetalt pensjon (netto pensjonsforpl.) (7 477) 155 (17 88)

20 BAMA - årsrapport :13 Side 2 Noter 2 NOTE 4 PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG FORPLIKTELSER (forts.) Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 7,% Forventet avkastning på fondsmidler 8,% Forventet lønnsøkning/g-regulering 3,3 % Forventet regulering løpende pensjon 2,5 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. NOTE 5 VARIGE DRIFTSMIDLER/IMMATERIELLE EIENDELER Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets økonomiske levetid dersom denne er over 3 år, og kostprisen overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom virkelig verdi av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette ikke skyldes årsaker som antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned. MORSELSKAPET Tomter Bygninger Inv,utstyr mask,tr.midl. TOTALT Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang (2 798) (6 69) (8 867) Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr (74 812) (9 751) ( ) Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan 1-2 år Lineær 3-1 år Lineær Goodwill Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr (71) Årets avskrivninger 342 Økonomisk levetid Avskrivningsplan 5 år Lineær