BAMA - årsrapport :12 Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BAMA - årsrapport 2002 03.11.03 17:12 Side 1"

Transkript

1 BAMA - årsrapport :12 Side 1 Årsrapport 22

2 BAMA - årsrapport :12 Side 2 Innhold Forskning og miljø Året i 22 Preget av innovasjon Nøkkeltall Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Revisors beretning The Tomato Island Pakkeri og varestrøm Organisasjonsstruktur BAMA Dagligvare BAMA Storkjøkken BAMA Industri BAMA KBS BAMA Blomster Matvaresikkerhet Tett på Gastronomisk Institutt English summary

3 BAMA - årsrapport :12 Side 3 3 Jorda skal gi det folket vil ha Fra jord til bord kvalitet i hele linjen fra start til slutt. Jorda er produsentenes grunn. Rundt bordet sitter forbrukeren. I den rekkefølge. Nå har mye snudd ikke verdikjeden, men tankegodset. Fra bord til jord. Det handler om marked. Om tilpasning. Hvordan får vi opp av jorda det folket vil ha? Utviklingen av løk, poteter og tomater er gode eksempler på nytenkning. En tomat er ikke lenger bare en tomat. Et stort mangfold og et sortiment tilpasset forskjellige behov preger butikkdisken. Fordi utvalget er bredt, øker også forbruket. STERK MARKEDSFOKUS BAMA har sterk markedsfokus. Målet er gi mest mulig av det forbrukeren vil ha. Det krever innsats og en god dose vilje og evne til å bryte med tradisjonell tenkning. Hvordan gjøre et produkt attraktivt og dermed forbrukeren fornøyd? I august 1999 inngikk BAMA og Gartnerhallen en samarbeidsavtale med Planteforsk og Matforsk. Vårt mål var å styrke konkurransekraft gjennom økt satsing på produktutvikling, bedre lønnsomheten og ikke minst utvikle en lærende organisasjon med høyt kunnskapsnivå om fagfeltet. STORT ROM FOR FORBEDRING I bunnen for prosjektet lå en omfattende forbrukerundersøkelse som påviste stort rom for forbedring. Tradisjonelt har ikke folk hatt et så altfor godt forhold til tomaten. Valgmulighetene har ikke vært særlig store. Det er gjort grundige eksprimenter og tester av en lang rekke tomater, for å komme frem til et riktig utvalg som dekker markedets stadig nye behov, krav til farge, smak og kvalitet. SENSORISKE TESTER MATFORSK har 12 sensoriske dommere, forøvrig av EU erklært blant de beste i Europa, som har smakt seg gjennom et stort utvalg tomatsorter og ment noe om søthet, fasthet og modenhet. En sensorisk analyse er menneskers beskrivelse av produktenes utseende, lukt, smak og kvalitet. Tomtatsort etter tomatsort er testet i forhold til hverandre. Systematisk er det bygget opp en matrise med informasjon om forskjeller mellom de enkelte produkter gjennom hvordan de er oppfattet av panelet. I prosjektet er det bygget opp en betydelig kunnskap om hva det er verdt å satse på i markedet og hva som skal til for å gjøre dyrkingsforholdene optimale for å produsere frem de typer og sorter det er et godt marked for. Det er satset i alle ledd, fra jord til bord - og fra bord til jord. HELE VERDIKJEDEN MED Planteforsk og Matforsk har dekket tomatens spennende verdikjede. Matforsk har tatt for seg de sentrale problemstillinger fra råvare til ferdig emballert i butikk eller storhusholdning, mens Plateforsk har brukt sin spisskompetanse til produksjonsvilkårene for å få frem de riktige råvarene. Tomatprosjektet var et introduksjonsprosjekt for å se om det var mulig å skape ulike produktgrupper innenfor generisk produksjon. Når det var avdekket hva forbrukerne egentlig ville ha og sett om det var potensial i markedet for et bredere utvalg, skulle man gå videre med utvikling av norske tomater som hadde de ønskede smaksegenskapene. I samme periode gjennomførte BAMA og Gartnerhallen et stort samarbeidsprosjekt på potet med de to anerkjente forskningsinstitusjonene. Dette prosjektet er nå avsluttet. Forskning er en viktig grunn til at tomatog potetutvalget aldri har vært større eller sortimentet bredere. Gjennom et akademisk samarbeid er det åpnet for utvikling av produkter tilpasset det norske markedet. En tomat er altså ikke bare en tomat. Heller ikke en potet er bare en potet. Eller løk, eller. Produktutviklingen vil aldri stoppe. Det handler om en helt nødvendig og kontinuerlig tilpasning til det moderne menneskets krav til smak og opplevelse. Dr. philos Øydis Ueland er forsker ved Matforsk og har fulgt tomtatprosjektet tett på. Det er bygget opp mye ny kunnskap om tomat og markedet for tomat i løpet av de tre siste årene, ikke minst på grunn av det sensoriske testpanelet (bakgrunnen) som arbeider ved forskningsinstitusjonen.

4 BAMA - årsrapport :12 Side Dagligvare Frukt- og grøntomsetningen i BAMA hadde en solid vekst første halvår i 22, mens siste halvår viste en negativ utvikling. 22 sett under ett, ble imidlertid et nytt godt år for BAMA Gruppen. Markedstilpasning i form av omstruktureringer er gjennomført i flere divisjoner, samtidig er det lagt stor vekt på produktutvikling for å møte en stadig tøffere konkurranse. Hovedtall Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Kontantstrøm Omsetningsvekst i % , , , ,2 Storkjøkken Beløp i mill. kr Industri Blomster Året 22 KBS

5 BAMA - årsrapport :12 Side 5 5 Differensiering av produkter og forbruker, er viktig når BAMA agerer i dagligvaremarkedet. Dette vil bli enda viktigere i tiden fremover, med ytterligere tilspissing av konkurransen. BAMA Dagligvare kan vise til fortsatt fin omsetningsvekst. Andel totalomsetning 62,2% Hovedtall Driftsinntekter Omsetningsvekst i % Beløp i mill. kr , , , ,6 Andel totalomsetning Selv om deler av storkjøkken-markedet har hatt store konjunkturutfordringer, har utviklingen i denne delen av BAMA vært tilfredsstillende. I 22 ble det gjort et solid grunnlag for satsing på offentlig sektor. Operasjon grønn bølge er innledet i samarbeid med Forsvaret. 16,3% Hovedtall Driftsinntekter Omsetningsvekst i % Beløp i mill. kr , , , ,3 Andel totalomsetning BAMA Industrier har ytterligere befestet sin posisjon som en toneangivende aktør i markedet for bearbeidet og ferskforedlet mat. Ikke minst innenfor produktområdet salater til dagligvaremarkedet har det vært en fin vekst. 14,4% Hovedtall Driftsinntekter Omsetningsvekst i % Beløp i mill. kr , , , Andel totalomsetning BAMAs engasjement i markedet for blomster er av relativt ny dato. Det er nedlagt mye ressurser på omstrukturering og markedstilpasnings på dette området. Stadig mer av omsetningen i denne divisjonen finner sted i dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner. 5,9% Hovedtall Driftsinntekter Omsetningsvekst i % Beløp i mill. kr , , Kiosk, Bensin og Service (KBS) ble etablert som eget forretningsområde i BAMA i 22. Veksten siden etableringen har vært formidabel, en dobling i forhold til budsjett. KBS er representert i over 11 utsalgssteder og satser nå stort på konseptet KULIO. Andel totalomsetning 1,2% Hovedtall Driftsinntekter Omsetningsvekst i % Beløp i mill. kr ,

6 BAMA - årsrapport :12 Side 6 6 Den dagen vi ikke lenger evner å tenke nytt, se nye muligheter eller utvikler produktene våre, den dagen vil skjebnen innhente oss. Historien om BAMA er en suksess, men det er en stor misforståelse å tro at den er kommet av seg selv. BAMA møter fremtiden m Administrerende direktør Rune Flaen i BAMA Gruppen er optimistisk, men også realistisk i et marked preget av svingninger og stadig tilspisset konkurranse. Historien viser at jakten på kostnader og sterk fokus på inntjening, er nøkkelen til selskapets fortsatt gode tall. INGEN BREMSER OSS - Ingen skal få bremse vår videre utvikling. Mer enn noen gang gjelder det å fokusere på de riktige tingene, foreta alle nødvendige grep, uansett hvor upopulære de måtte være, og sørge for at vi til enhver tid tilfører forbrukeren de produkter de etterspør, til riktig pris og kvalitet, sier Flaen. Konkurransen tilspisser seg og for BAMA gjelder det å kjenne sin besøkelsestid, utvikle sitt konsept videre fra et unikt ståsted og vise hvem som virkelig kan sitt fag. MER INNOVASJON Selv om frukt og grønt kanskje tradisjonelt oppfattes som traust og trofast, er det langt fra det som vil prege konkurransen fremover. Innovasjon og produktutvikling er ord med høy verdi i systemet. Og enda mer fokus på dette vil det bli, det kan jeg love, sier Rune Flaen. Over tid har BAMA sett svært tydelige endringer i forbrukernes vaner. Eksotiske frukter, grønne ingredienser fra andre himmelstrøk og nye salatvarianter inntar det norske matbordet i høyt tempo og setter tradisjonelle norske landbruksprodukter på en hard prøve. BAMA VIL VÆRE DRIVKRAFTEN Folk reiser mye og har en naturlig nysgjerrighet for å prøve nytt. Det preger oss mer og mer. Og det er spennende, Vi skal bidra til at deres matfat blir stadig mer rikholdig, samtidig som vi tar utfordringen i samarbeid med norske produsenter for å utvikle de unike norske produktene videre. Vi tar mål av oss til å være BAMA er vant med endringer og nye rammevilkår. Vi må tilpasse oss videre for å levere gode resultater fremover, sier en optimistisk adm. direktør Rune Flaen.

7 BAMA - årsrapport :12 Side 7 7 med mer innovasjon drivkraften på nyheter i samspill med aktørene som vi til daglig samarbeider med på produsentsiden, sier han. - Det betyr at vi fremover kan vente oss sterk videresatsing på ferskforedling og produkter som representerer nye smaker og som samtidig gjør det raskt og enkelt å lage et måltid. Moderne mennesker er travle mennesker. Forbrukermønsteret bærer sterk preg av tidsfaktoren. Det må vi ta enda mer inn over oss, sier Flaen. UTVIKLING GIR NYHETER Et eksempel på evne og vilje til å tenke nytt, er de senere års intense forskning og utvikling på bl.a. poteten. Det er lansert en lang rekke nye sorter. Markedet er blitt oppmerksomme på de mange nye mulighetene, men potetkampen er langt fra kronet med seier ennå. Produktutviklingen må fortsette også på andre områder. BAMA samarbeider derfor tett med forskningsinstitutter og fagmiljøer med spisskompetanse for å frembringe de riktige produktnyhetene. 22 ET NYTT GODT BAMA-ÅR Rune Flaens refleksjoner tar utgangspunkt i de klare tall og fakta fra 22, et regnskapsmessig godt år for BAMA Gruppen. Frukt og grønt hadde et meget godt første halvår, en svakere utvikling siste halvår, men året sett under ett var tilfredsstillende. Opprydding: Den største belastningen i fjor var den omfattende oppryddingen i blomstervirksomheten, med nedleggelse av de fleste aktiviteter i Porsgrunn. BAMA mener tiden er moden for å satse målbevisst på blomster også i dagligvarebransjen og forventer sterk vekst de nærmeste årene. Ikke mindre enn 5 % av omsetningen i KBS-området er nå blomster. Industrivekst: BAMAs industrielle virksomheter hadde et tilfredsstillende år, med bra vekst for Gro Industrier og meget god utvikling for BAMA Industrier. Satsingen på ferskforedlingen var medvirkende til BAMA s totale vekst i 22. Kulio-suksess: Kulio er et nytt bevis på målrettet produktutvikling. Satsing på frukt som et raskt og godt alternativ til fastfood i kiosker og bensinstasjoner ser ut til å slå til. Konseptet er introdusert i markedet og de foreløpige tilbakemeldingene er svært positive. Nye markedsandeler: Samlet tok BAMA nye, vikitge markedsandeler for frukt og grønt-området i 22. Helt i tråd med de strategiske målene, bidro vi til overproposjonal vekst sammenlignet med andre matvarer hos våre dagligvarekunder også i 22. Også innen Storkjøkken oppnådde vi meget god utvikling i fjor, og det til tross for at den tradisjonelle storkjøkken- og restaurantnæringen totalt sett hadde et vanskelig år i 22. Utfordringene i bransjen skal møtes med nye produkter og løsninger. NYE KRAV TIL EFFEKTIVISERING - Den nye konkurransesituasjonen med introduksjon av hard-discount i norsk dagligvare, vil sette ytterligere krav til kostnader og effektiv drift. BAMA har gjennomført mange selvpålagte krav til effektivisering. Denne prosessen fortsetter med uforminsket styrke også i år, sier adm. direktør Rune Flaen. Forenkling av organisasjonen, er nøkkelordet. Det betyr prosesser med sikte på å fjerne områder som ikke gir tilfredsstillende vekst, samtidig som BAMA søker enda mer integrert samarbeid med eiere og kunder. Prosesser rundt samlokalisering, samdistribusjon og systemkobling er allerede godt i gang. Vi skal være godt forberedt til den nye konkurransen. GODT FORBEREDT - Det er konkurranse det handler om, beintøff konkurranse. Den blir ikke mindre når nye store utenlandske aktører entrer vår banehalvdel, sier Flaen. BAMAs beste våpen er ferskvarekompetanse, innovasjon og nytenkning, gode kvalitetssystemer, fagkunnskap og kostnadseffektiv logistikk. Vi mener vi er svært godt forberedt til ny konkurranse og vi forventer god vekst på alle hovedområder de nærmeste årene. BAMA-organisasjonen er vant med endringer og nye rammevilkår og skal levere gode resultater i tiden fremover, sier en optimistisk Rune Flaen.

8 BAMA - årsrapport :12 Side 8

9 BAMA - årsrapport :12 Side 9 Nøkkeltall i millioner kr RESULTATREGNSKAPET Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før ekstraordinære poster Ordinært resultat etter skatt ,9 12,6 134,6 91,7 4 13,6 155,5 152,4 19,6 3 31,5 136,5 147,1 16,1 3 76, 11,8 131,9 97, ,7 62,4 71,1 52,9 BALANSE Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital (inkl. minoritetsinteresser) 857,2 689, ,3 1 2,5 21,4 324,4 849,7 677, ,5 1 12,8 26,8 37,8 662,2 562, ,4 763, 196,4 265, 655,1 494, ,4 588,5 321,1 239,8 394,2 29,5 684,8 42,3 12,1 162,4 LIKVIDITET Kontantstrøm Netto rentekostnader(+)/inntekter(-) 2 28,6-14, 198,1 3,1 171,4-1,6 159,3-21,1 94,4-8,7 NØKKELTALL Likviditetsgrad 1 % Overskuddsgrad % Omløpshastighet Totalrentabilitet % Soliditet % Kundekredittid dg Leverandørkredittid dg Lagring varer dg Lagring varer dg ex. Gro Industrier Omsetning pr.årsverk, mill.kr , 4,2 5,4 22,3 21, ,8 83,9 4,9 4,8 23,3 2, ,8 86,8 5,3 5,2 27,4 21, ,8 111,3 5,2 5,1 26,1 2, , 98, 3,7 7,9 29,3 23, ,1 Nøkkeltallene for 1998 er ikke endret på tross av omarbeidet balanse pr som følge av ny regnskapslov. DEFINISJONER: 1. Resultat før ekstraordinære poster fratrukket skatter. 2. Ordinært resultat etter skatt + ordinære avskrivninger. 3. Omløpsmidler i prosent av kortsiktig gjeld. 4. Driftsresultat + finansinntekter i % av salgsinntekter. 5. Driftsinntekter Omløpsmidler - rentefri gjeld + anleggsmidler (Rentefri gjeld = Korts.gjeld - kassekreditt + utsatt skatt) 6. Overskuddsgrad x omløpshastighet 7. Egenkapital x 1 Totalkapital Kundefordringer gj.snitt av 1.1 og x 36 Salginntekter x 1.12 Leverandørgjeld gj.snitt av 1.1 og x 36 Varekjøp x 1.12 Varebeholdning gj.snitt av 1.1 og x 36 Varekost Salgsinntekter Årsverk

10 BAMA - årsrapport :12 Side 1 1 Styrets beretning 22 VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES Selskapet og konsernet omsetter og produserer frukt, grønnsaker, bearbeidede produkter, blomster, samt andre produkter med begrenset holdbarhet. Selskapets hovedkontor holder til i, med avdelinger og datterselskaper spredt over hele landet. FORTSATT DRIFT Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 22 er satt opp med denne forutsetning. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter tilfredsstillende informasjon om selskapets og konsernets drift og stilling ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelsen av selskapet og konsernet. Når det gjelder avsetningsforhold og prisutvikling for de produkter som inngår i selskapets og konsernets virksomhet, kjenner styret ikke til noe som har interesse for bedømmelsen av selskapet og konsernet utover hva som fremgår av de øvrige deler av årsregnskapet. Styret foreslår følgende anvendelse av årets overskudd i morselskapet: Til utbytte Netto avgitt konsernbidrag Økn. aksjeverdi i datterselsk. Til annen egenkapital Årsresultat ARBEIDSMILJØ I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet og konsernselskapene oversikt over totalt sykefravær blant de ansatte. I 22 har det totale sykefraværet i morselskapet vært 7,4%. Det er styrets bestemte oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. Selskapet har ikke hatt større arbeidsulykker i 22. BAMA Gruppen AS har gjennomført kontroller i egne avdelinger og konsernselskaper, i tråd med gjeldende HMS-regelverk. Denne forskriften er fulgt i konsernet. YTRE MILJØ Konsernet arbeider aktivt for å redusere forbruket av ikke fornybare ressurser. Ved import av varer arbeides det blant annet med å legge om transporten fra lastebil til jernbane der dette er mulig. I forbindelse med emballasje har vår bruk av flergangsemballasje økt med 4% i løpet av det siste året. For å redusere belastningen på miljøet, arbeides det i samarbeid med våre produsenter for å redusere bruken av plantevernmidler. Utviklingen måles på bakgrunn av rapporter fra SNT. Antall prøver som har ligget over grenseverdiene er halvert og ingen produkter har medført helsefare. 9% av alle prøver ligger under 5% av de gjeldende grenseverdier. Det er utarbeidet en avfallsplan, og der det er mulig blir organisk avfall omsatt til fôr eller kompostert. BAMA Gruppen AS har valgt BRCstandarden, British Retail Consortium, som sitt kvalitetssystem for å ivareta matvaresikkerheten. Denne vil bli implementert i alle konsernets enheter. FREMTIDIG UTVIKLING Selskapet og konsernet vil fortsette på samme måte som tidligere.

11 BAMA - årsrapport :13 Side Karl K. Nergaard Ole A. Bachke Tom Kristiansen Kai J. Skau (ans.rep.) Knut Hartvig Johannson Sverre Leiro Rune Flaen, 26. mai 23 Styret for BAMA Gruppen AS Jostein Hansen (ans.rep.) Jostein Osnes Ole A. Bachke, leder Knut Hartvig Johannson Sverre Leiro Tom Kristiansen Jostein Osnes Karl K. Nergaard Jostein Hansen Kai J. Skau Rune Flaen, adm. dir.

12 BAMA - årsrapport :13 Side 12

13 BAMA - årsrapport :13 Side 13 Resultatregnskap Beløp i tusen kroner MORSELSKAPET 13 KONSERN NOTE Driftsinntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKTER Driftskostnader Varekostnad Beholdningsendring varer i arb./ferdigvarer Lønnskostnader m.m Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader Andre personalkostnader Distribusjon Avskr. på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Nedskr. på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Tap på fordringer Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER 3 3, (6 94) (12 237) DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og -kostnader Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i tilknyttet selskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad til selskap i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad RESULTAT AV FINANSPOSTER (3 14) Resultat før skatt Skattekostnad Årets resultat Minoritetens andel av overskuddet Majoritetens andel av overskuddet Overføringer Til utbytte Netto avgitt konsernbidrag Økning aksjeverdi i datterselskaper Overført til annen egenkapital SUM

14 BAMA - årsrapport :13 Side 14 Balanse Beløp i tusen kroner MORSELSKAPET 14 KONSERN EIENDELER NOTE ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Aktiverte leierettigheter Goodwill Utsatt skattefordel SUM IMMATERIELLE EIENDELER Varige driftsmidler Tomter Bygninger Transportmidler, maskiner, inventar etc SUM VARIGE DRIFTSMIDLER Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskaper Lån til foretak i samme konsern Investering i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Investering i andre aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer , SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varebeholdning Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer 1,7 1, SUM FORDRINGER Kortsiktige plasseringer Kontanter, bank og postgiroinnskudd SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

15 BAMA - årsrapport :13 Side 15 Balanse Beløp i tusen kroner MORSELSKAPET 15 KONSERN EGENKAPITAL OG GJELD NOTE EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital (3 aksjer pål. Kr. 3.) 1, Opptjent egenkapital Annen egenkapital MINORITETSINTERESSER SUM EGENKAPITAL GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avs. for forpliktelser SUM AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD , 26. mai 23 Styret for Ole A. Bachke, leder Knut Hartvig Johannson Sverre Leiro Tom Kristiansen Jostein Osnes Karl K. Nergaard Jostein Hansen Kai J. Skau Rune Flaen, adm. dir.

16 BAMA - årsrapport :13 Side 16 Kontantstrømanalyse Beløp i tusen kroner MORSELSKAPET 16 KONSERN KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skatt Periodens betalte skatter Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Av- og nedskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter NETTO KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Investering i varige dr.midler/tilgang fra nye kons.selsk. Salg av anleggsmidler/avgang fra utgående kons.selsk. Endring andre investeringer NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Endring i langsiktig gjeld Avgitt konsernbidrag Egenkapitalendring som følge av endringer i konsernsammensetning og eierandel i konsernselskaper Egenkapitalendring som følge av justeringer direkte mot egenkapital i datterselskaper og tilknyttede selskaper Endring i minoritetsinteresser som følge av endringer i konsernsammensetning og eierandel i konsernselskaper Utbetalt utbytte NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER SUM ENDRING LIKVIDE MIDLER Likvide midler Likvide midler

17 BAMA - årsrapport :13 Side 17 Noter 17 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, og grunnleggende regnskapsprinsipper. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler balanseføres til anskaffelseskost, og nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Innkjøpte handelsvarer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og påregnelig salgspris med fradrag for salgskostnader. Egenproduserte varer er vurdert til full tilvirkningskost, med nedskrivning for eventuell ukurans i samsvar med god regnskapsskikk. Pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke generell tapsrisiko. FØLGENDE SELSKAPER INNGÅR I KONSERNREGNSKAPET TIL BAMA GRUPPEN AS: MORSELSKAP Bama Industri AS Bama Industri AS Bama Industri AS Lundteigen Frukt & Grønnsaker AS Lågendalspakkeriet AS GRO Blomster AS GRO Blomster AS DATTERSELSKAP Bama Industri AS Bama Storkjøkken AS Oskar Finstad Eftf. AS Bama Blomster Holding AS Fruba AS IVA Frukt & Grønt AS Lundteigen Frukt & Grønnsaker AS Norsk Bananmodning AS * Lågendalspakkeriet AS Frier Eiendom AS Bergen Frukt Engros AS Bama Gruppen avd.skarnes AS Jarenpakkeriet Drift AS GRO Blomster AS * BaRe Bergen AS GRO Industrier AS Frukt Grønt Spesialisten AS PotetPartner AS Bama Ålesund AS Larvik Løk AS Bama Kongsvinger AS Hvebergsmoen Potetpakkeri AS Bama Nord AS Bama Telemark AS Karsten Skovly Økern AS Olav Aakre AS BaRe Frukt & Grønt AS Bama Trading Trøndelag AS Norwegian Fresh AS Friland AS Bama Salater AS Tore Skovli AS Gourmet Partner AS Fruktengros AS Gjerpenpakkeriet AS Floriss AS Buketten Blomster AS FORRETNINGSKONTOR Mjøndalen Steinsholt Porsgrunn Bergen Skarnes Jaren Porsgrunn Bergen Tønsberg Lier Grue Ålesund Larvik Kongsvinger Grue Trondheim Skien Tromsø Trondheim Sande Lier Rygge Laksevåg Mjøndalen Skien Porsgrunn Porsgrunn EIERANDEL 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 9,9 % 8, % 75, % 66,77 % 66,67 % 66, % 66, % 6, % 51,1 % 51, % 51, % 51, % 5, % 5, % 5, % 5, % 5, % 1, % 1, % 75, % 1, % 1, % 1, % 1, %

18 BAMA - årsrapport :13 Side 18 Noter 18 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER (forts.) GRO Blomster AS GRO Blomster AS GRO Blomster AS GRO Blomster AS Bama Telemark AS Bama Telemark AS Bama Telemark AS Floriss AS Floriss AS Floriss AS GRO Blomster Trading AS Floriss Hagea AS GRO Blomster Snitt AS Schrader Blomster Engros AS Bama Logistikk AS Bakkemoen Frukt AS Telefrukt AS Floriss Vest AS Floriss Stavanger AS Skjetten Blomster AS Porsgrunn Notodden Notodden Gvarv Porsgrunn Porsgrunn Porsgrunn 1, % 73,8 % 5, % 5, % 1, % 1, % 52, % 1, % 1, % 1, % * Norsk Bananmodning AS eies med 51% av AS Fruba og 49% av morselskapet. * Andelen i GRO Blomster AS eies med 86,5% av morselskapet og 4,4% av Bama-Gruppen Blomster Holding AS. Sammensetningen i konsernet er i 22 endret gjennom oppkjøp/etablering av nye datterselskaper, samt ved at eierandelen er endret i følgende selskaper: Bama Gruppen avd. Skarnes AS, Lågendalspakkeriet AS, Jarenpakkeriet AS, Gourmet Partner AS og Potet Partner AS (tidligere Sjøboden Norsk Ferskfisk AS). Konsernregnskapet er utarbeidet etter oppkjøpsmetoden. Overkurs på kjøpstidspunktet er oppført som goodwill. Denne avskrives over 5 år når det gjelder frukt/grønt- og industrivirksomhet, og som utgjør hoveddelen av konsernets virksomhet. Når det gjelder blomstervirksomheten, avskrives goodwill knyttet til denne over 1 år. Grunnen til dette er at man vurderer at inntjening og resultat er knyttet til de aktuelle merverdier for et lengre tidsrom for denne type virksomhet. Underkurs ved kjøp av aksjemajoriteten i GRO Industrier AS i 1998 er ført til reduksjon av driftsmidler, og reduseres i takt med avskrivningen på driftsmidlene. Transaksjoner mellom selskapene og mellomværender i konsernet er eliminert. Det er i størst mulig utstrekning benyttet enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskaper i konsernet. Tilknyttede selskaper der eierandelen er fra 2-5% er presentert etter egenkapitalmetoden, slik at bokført verdi av andelen tilsvarer andel egenkapital i selskapet, hensyntatt uavskrevet merverdi. Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene. NOTE 2 SALGSINNTEKTER GEOGRAFISK FORDELING Norge Eksportsalg SUM MORSELSKAPET KONSERNET NOTE 3 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM. MORSELSKAPET KONSERNET LØNNSKOSTNADER Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser SUM Gjennomsnittlig antall ansatte

19 BAMA - årsrapport :13 Side 19 Noter 19 NOTE 3 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM.(forts.) YTELSER TIL LEDENDE PERSONER Lønn Andel pensjonspremie Andre ytelser DAGLIG LEDER STYRET 45 Daglig leder har avtale om ett års etterlønn med tilleggsytelser ved fratreden, samt en bonusavtale som er basert på resultatgrad. REVISOR Revisjonshonorar i morselskapet utgjør kr I tillegg kommer andre tjenester med kr LÅN TIL AKSJONÆRER OG STYREMEDLEMMER Utover lån til daglig leder, som også er aksjonær, har selskapet ikke ytet lån eller sikkerhetsstillelser til fordel for noen av aksjonærene eller styremedlemmene. LÅN TIL ANSATTE Samlede lån til ansatte utgjør kr i morselskapet, kr for konsernet. Av dette utgjør lån til daglig leder kr NOTE 4 PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG FORPLIKTELSER Selskapet følger NRS om Pensjoner. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad det overstiger 1% av det største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Morselskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 432 aktive og 7 pensjonister, konsernet 934 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Pensjonsforpliktelsene beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelser består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelse for underfinansierte ordninger balanseføres som langsiktig gjeld. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Videre har morselskapet samt enkelte av de øvrige selskaper i konsernet AFP- forpliktelser. Forpliktelsene knyttet til dette fremkommer under udekket ordning nedenfor. Morselskapet har i tillegg tre pensjonister med pensjon som finansieres over selskapets drift, og er udekket. På konsernbasis er det 7 pensjonister med slike ordninger. MORSELSKAPET KONSERNET Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Estimatendringer etc. Forsikret ordning (5 384) 9 Udekket ordning (7) Forsikret ordning (7 86) 266 Udekket ordning (3) Netto pensjonskostnad Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Estimatendringer Arbeidsgiveravgift MORSELSKAPET Forsikret ordning (77 252) Udekket ordning (6 431) (421) (625) Forsikret ordning (18 827) (977) KONSERNET Udekket ordning (17 346) (1 493) Forskuddsbetalt pensjon (netto pensjonsforpl.) (7 477) 155 (17 88)

20 BAMA - årsrapport :13 Side 2 Noter 2 NOTE 4 PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG FORPLIKTELSER (forts.) Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 7,% Forventet avkastning på fondsmidler 8,% Forventet lønnsøkning/g-regulering 3,3 % Forventet regulering løpende pensjon 2,5 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. NOTE 5 VARIGE DRIFTSMIDLER/IMMATERIELLE EIENDELER Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets økonomiske levetid dersom denne er over 3 år, og kostprisen overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom virkelig verdi av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette ikke skyldes årsaker som antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned. MORSELSKAPET Tomter Bygninger Inv,utstyr mask,tr.midl. TOTALT Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang (2 798) (6 69) (8 867) Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr (74 812) (9 751) ( ) Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan 1-2 år Lineær 3-1 år Lineær Goodwill Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr (71) Årets avskrivninger 342 Økonomisk levetid Avskrivningsplan 5 år Lineær

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer