Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold"

Transkript

1 Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk1/99 o og Akershus Innhold MIME ne Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak, 4. kvartal 1998 og årsgjennomsnitt 1998 Emne 12 Skatteregnskap. Innbetalt og fordelt skatt, januar-november 1998 Emne 12 Skatteregnskap. Innbetalt og fordelt skatt, 1998 Vedlegg Publikasjoner utsendt i desember 1998.ISSN J Oslo Postboks 8131 Dep u,0033 Oslo Tlf.: Kongsvinger Postboks Kongsvinger Tlf.:

2 RS Akershus 1/99 Emne Økonomisk sosialhjelp 1997 I 1997 har alle kommuner unntatt Sor-Varanger levert oppgaver over mottakere av økonomisk sosialhjelp. For Sor-Varanger er det benyttet tall fra året for. Tabell 1 fordeler sosialhjelpstilfellene etter seks ulike familietyper: Enslige menn og kvinner uten barn under 18 fir, enslige menn og kvinner med barn under 18 år, og par med og uten barn under 18 år (i par inngår både ektepar og samboerpar). Stønadstilfeller pr innbyggere er regnet i forhold til folketallet ved utgangen av kalenderåret. Tabell 2 oppgir verdien av brutto utbetalt Økonomisk sosialhjelp både totalt og fordelt på bidrag og lån. Beregningen av gjennomsnittlig stønadsbeløp pr. år er gjort med utgangspunkt i klienter hvor stonadsbelopet er oppgitt. I enkelte tilfeller er det registrert sosialhjelpsmottakere i statistikken uten at stønadsbeløpet er oppgitt. Det er derfor ikke alltid at antall stonadstilfeller i tabell 1 dividert på totalt utbetalt stonad i tabell 2, gir det gjennomsnittlige stønadsbeløpet som er oppgitt for kommunen. Tabell 3 gir en fylkesvis oversikt over antall årsverk i sosialtjenesten ved utgangen av Stønadstilfeller pr innbyggere Gjennomsnittlig stønadsbeløp Hele landet Hele landet Akershus Akershus Vestby Vestby Ski Ski As As Frogn.11 Frogn 1 Nesodden Nesodden Oppegård Oppegård MENIIIII Bærum Bærum Asker Asker Aurskog-Høland Aurskog-Holand Sørum Swum Fet Fet Rælingen Rælingen Enebakk Enebakk Lørenskog Lørenskog Skedsmo Skedsmo Nittedal Nittedal Gjerdrum Gjerdrum Ullensaker Ullensaker Nes Nes Eidsvoll Eidsvoll Nannestad Nannestad Hurdal Hurdal

3 RS Akershus 1/99 Emne Tabell 1. Stønadstilfeller etter familietype. Kommune Kommune Enslig mann Enslig kvinne ParStønads- Uten Med Uten Med Uten Med tilfeller barn barn barn barn barn barn pr under under under under under under Uopp- inn- I alt 18 ar 18 år 18 år 18 år 18 år 18 fir gitt byggere Akershus Vestby Ski As Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog-Holand Sørum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal

4 RS Akershus 1/99 Emne Tabell 2. Verdien av brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp. Gjennomsnittlig stønadsbeløp og stonadstid. Kommune 1997 Stønad Gjennom- Gjennom- Utbetalt som snittlig snittlig stønads- ant. mndr. I alt Bidrag Lån beløp med stønad Akershus , Vestby , Ski , As , Frogn , Nesodden , Oppegård , Bærum , Asker , Aurskog-Holand , Sørum , Fet , Rælingen , Enebakk , Lørenskog , Skedsmo , Nittedal , Gjerdrum , Ullensaker , Nes , Eidsvoll , Nannestad , Hurdal ,7

5 RS Akershus 1/99 Emne Tabell 3. Årsverk/hele stillinger i sosialtjenesten pr Besatte stillinger etter utdanning Besatte stil- Herav Annen Ube- linger Stil- enga- Sosio- Barne- høg- Kontor/ Annen satte pr Kommune linger sje- I alt nom-vems-skole/ merkan- utd./ stil- inni alt ments- utd. pedagog univer- til ufag- linger byggere stil- utd. sitets- utd. lært 18 år linger utd. og over Hele landet 4 378,1 122, , ,9 166,2 761, ,3 377,3 117,8 1,3 Akershus i alt 372,3 9,8 358,1 157,2 14,0 63,1 84,4 39,4 14,3 1,1 Vestby 8,0 8,0 3,0 1,0 2,0 1,0 1,0 0,9 Ski 25,5 23,3 11,1 0,5 11,8 2,3 1,3 As 12,8 11,3 4,0 1,8 3,5 2,0 1,5 1,2 Frogn 11,0 11,0 5,0 1,0 2,0 3,0 1,2 Nesodden 17,8 17,8 7,8 1,0 3,0 5,0 1,0 1,7 Oppegård 25,4 24,3 11,6 1,0 4,4 5,6 1,8 1,1 1,5 Bærum 78,4 7,5 74,4 28,5 2,0 26,3 11,0 6,6 4,0 1,0 Asker 33,8 31,8 17,8 5,0 3,0 5,0 1,0 2,0 0,9 Aurskog-Holand 9,5 9,5 5,5 4,0-1,0 SOmm 7,0 7,0 3,0 1,0 1,0 2,0-0,8 Fet 9,3 9,3 3,8 2,3 1,3 2,0 1,4 Rælingen 18,0 18,0 6,0 1,0 10,0 1,0-1,7 Enebakk 6,0 5,0 2,0 2,0 1,0 1,0 0,8 Lørenskog 24,5 24,3 12,8 1,5 1,0 9,0 0,2 1,1 Skedsmo 27,0 1,0 26,5 12,5 6,5 6,5 1,0 0,5 0,9 Nittedal 9,0 9,0 3,0 1,0 1,0 2,0 2,0 0,7 Gjerdrum 3,6 3,6 2,0 0,6 1,0-1,1 Ullensaker 12,0 12,0 5,0 1,0 2,5 3,5 0,8 Nes 11,0 10,0 1,0 2,0 2,0 5,0 1,0 0,8 Eidsvoll 11,5 11,5 6,0 1,0 3,5 1,0 0,9 Nannestad 9,5 1,3 8,8 5,0 2,8 1,0 0,8 1,4 Hurdal 1,8 1,8 1,0 0,8 0,9

6 RS Oslo 1/99 Emne Økonomisk sosialhjelp 1997 I 1997 har alle kommuner unntatt Sor-Varanger levert oppgaver over mottakere av økonomisk sosialhjelp. For Sor-Varanger er det benyttet tall fra året for. Tabell 1 fordeler sosialhjelpstilfellene etter seks ulike familietyper: Enslige menn og kvinner uten barn under 18 år; enslige menn og kvinner med barn under 18 år; og par med og uten barn under 18 år (i par inngår både ektepar og samboerpar). Stønadstilfeller pr innbyggere er regnet i forhold til folketallet ved utgangen av kalenderåret. Tabell 2 oppgir verdien av brutto utbetalt Økonomisk sosialhjelp både totalt og fordelt på bidrag og lån. Beregningen av gjennomsnittlig stønadsbeløp pr. år er gjort med utgangspunkt i klienter hvor stønadsbeløpet er oppgitt. I enkelte tilfeller er det registrert sosialhjelpsmottakere i statistikken uten at stønadsbeløpet er oppgitt. Det er derfor ikke alltid at antall stonadstilfeller i tabell 1 dividert på totalt utbetalt stønad i tabell 2, gir det gjennomsnittlige stønadsbeløpet som er oppgitt for kommunen. Tabell 3 gir en fylkesvis oversikt over antall årsverk i sosialtjenesten ved utgangen av Stønadstilfeller pr innbyggere Hele landet Oslo Hele landet Oslo Gjennomsnittlig stonadsbeleop Bygdøy-Frogner Uranienborg-Majorstuen St.Hanshaugen-Ullevål Sagene-Torshov Grünerlokka-Sofienberg Gamle Oslo Ekeberg-Bekkelaget Nordstrand Sondre Nordstrand Lambertseter Bøler Manglerud Ostensjo Helsfyr-Sinsen Hellerud Furuset Stovner Romsås Grorud Bjerke Grefsen-Kjelsås Sogn Vinderen Røa Ullern Bygdøy-Frogner Uranien borg -Majorstuen St.Hanshaugen-Ullevål Sagene-Torshov Grünerlokka-Sofienberg Gamle Oslo Ekeberg-Bekkelaget Nordstrand Søndre Nordstrand Lambertseter Bøler Manglerud Ostensjø Helsfyr-Sinsen Hellerud Furuset Stovner Romsås Grorud Bjerke Grefsen-Kjelsås Sogn Vinderen Rim Ullern

7 RS Oslo 1/99 Emne Tabell 1. Stonadstilfeller etter familietype. Bydel Kommune Enslig mann Enslig kvinne ParSonads- Uten Med Uten Med Uten Med tilfeller barnbambarn barn barn barn pr under under under under under under Uopp- inn- I alt 18 år 18 år 18 år 18 år 18 år 18 år gitt byggere Oslo Bygdøy-Frogner Uranienborg-Majorstuen St.Hanshaugen-Ullevål Sagene-Torshov Grünerløkka-Sofienberg Gamle Oslo Ekeberg-Bekkelaget Nordstrand Søndre Nordstrand Lambertseter Bøler Manglerud Østensi Helsfyr-Sinsen Hellerud Furuset Stovner Romsås Grorud Bjerke Grefsen-Kjelsås Sogn Vinderen Røa Ullern

8 RS Oslo 1/99 Emne Tabell 2. Verdien av brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp. Gjennomsnittlig stønadsbeløp og stonadstid. Bydel 1997 Stønad Gjennom- Gjennom- Utbetalt som snittlig snittlig stønads- ant. mndr. I altbidrag Lan beløp med stønad Oslo , Bygdøy-Frogner , Uranienborg-Majorstuen , St.Hanshaugen-Ullevål , Sagene-Torshov , Griinerløkka-Sofienberg , Gamle Oslo , Ekeberg-Bekkelaget , Nordstrand , Søndre Nordstrand , Lambertseter , Bøler , Manglerud , Østensj , Helsfyr-Sinsen , Hellerud , Furuset , Stovner , Romsås , Grorud , Bjerke , Grefsen-Kjelsås , Sogn , Vinderen , Røa , Ullern ,6

9 RS Oslo 1/99 Emne Tabell 3. Årsverk/hele stillinger i sosialtjenesten pr Besatte stillinger etter utdanning Besatte stil- Herav Annen Ube- linger Stil- enga- Sosio- Barne- høg- Kontor/ Annen satte pr Kommune linger sje- I alt nom- vents- skole/ merkan- utd./ stil- inni alt ments- utd. pedagog univer- til ufag- linger byggere stil- utd. sitets- utd. lært 18 år linger utd. og over Hele landet 4 378,1 122, , ,9 166,2 761, ,3 377,3 117,8 1,3 Oslo i alt 850,4 22,5 831,3 364,9 5,0 155,2 255,8 50,5 19,1 2,1 Bygdøy/Frogner 27,0 1,0 27,0 13,5 6,0 5,5 2,0 1,5 Uranienborg- Majorstuen 36,0 2,0 35,5 19,0 3,5 9,0 4,0 0,5 1,7 St. Hanshaugen- Ullevål 42,5 1,0 42,5 14,5 13,0 13,0 2,0 1,8 Sagene-Torshov 77,7 3,0 75,7 35,2 6,0 34,5 2,0 3,2 Grynerløldca- Sofienberg 82,5 82,5 44,5 17,0 20,0 1,0 3,7 Gamle Oslo 63,0 9,0 63,0 28,9 11,1 11,0 12,0 3,2 Ekeberg- Bekkelaget 20,0 17,0 6,5 4,0 4,5 2,0 3,0 1,3 Nordstrand 15,0 15,0 6,0 2,0 3,0 4,0 1,1 Sondre Nordstrand 59,5 59,5 24,0 1,0 17,0 12,0 5,5 2,9 Lambertseter 20,5 19,0 9,5 2,0 6,5 1,0 1,5 2,4 Bøler 25,4 25,4 10,0 2,0 3,0 10,4 2,4 Manglerud 17,5 17,5 8,5 3,0 6,0 1,8 Ostensjø 22,3 0,5 22,1 10,6 1,0 8,0 2,5 0,2 1,8 Helsfyr-Sinsen 42,4 41,0 18,2 6,6 16,3 1,4 2,3 Hellerud 23,0 23,0 12,0 2,0 8,0 1,0 1,8 Furuset 58,5 58,5 27,5 9,0 19,0 3,0 2,7 Stovner 46,0 43,0 16,0 10,0 16,0 1,0 3,0 2,7 Romsås 24,5 21,5 3,0 7,0 6,5 5,0 3,0 4,2 Grorud 31,0 2,0 31,0 11,5 1,0 7,0 10,0 1,5 2,3 Bjerke 32,6 30,6 14,0 5,0 9,6 2,0 2,0 1,7 Grefsen-Kjelsås 16,0 16,0 7,0 3,0 6,0 1,2 Sogn 17,0 17,0 6,0 2,0 9,0 1,3 Vindern 10,0 1,0 10,0 4,0 2,0 3,0 1,0 0,7 ROa 16,5 15,0 8,0 4,0 3,0 1,5 0,9 Ullern 24,0 3,0 23,0 7,0 1,0 9,0 6,0 1,0 1,1 e

10 RS Akershus og Oslo 1/99 Emne Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak 4. kvartal 1998 og årsgjennomsnitt 1998 I Akershus var det i 4. kvartal personer registrerte som helt arbeidsledige. I Oslo var personer registrerte som helt arbeidsledige. Årsgjennomsnitt for 1998 viste at personer i Akershus var registrerte som helt arbeidsledige. I Oslo viste tilsvarende tall for 1998 at personer var registrerte som helt arbeidsledige. Totalt var 1,2 prosent av arbeidsstyrken i Akershus registrert som helt arbeidsledige i 4. kvartal I Oslo var 2,5 prosent av arbeidsstyrken registrert som helt arbeidsledige. Tilsvarende tall for hele landet viste at 2,2 prosent av arbeidsstyrken var registrert som helt arbeidsledige..årsgjennomsnitt for 1998 viste at 2,1 prosent av arbeidstyrken i Akershus og 2,7 prosent av arbeidsstyrken i Oslo var registrerte som helt arbeidsledige. I Akershus var det i 4. kvartal 1998 registrert i alt personer sysselsatte på arbeidsmarkedstiltak (inklusive personer på attføring). Tilsvarende tall for Oslo var Årsgjennomsnitt for 1998 viste at personer i Akershus og personer i Oslo var sysselsatte på arbeidsmarkedstiltak. Personer sysselsatte på personrettede ordinære arbeidsmarkedstiltak i 4. kvartal 1998 omfattet i alt 0,3 prosent av arbeidsstyrken i Akershus. I Oslo var 0,6 prosent av arbeidsstyrken sysselsatte på personrettede ordinære arbeidsmarkedstiltak. Det tilsvarende tallet for hele landet under ett var på 0,6 prosent. De personrettede ordinære arbeidsmarkedstiltak består av sysselsettingstiltak i offentlig virksomhet, kvalifiseringstiltak, utdanningsvikarer og lønnstilskudd til arbeidsgivere. Attføringstiltak er ikke inkludert i de ordinære arbeidsmarkedstiltakene. Statistikk for personer registrert som helt arbeidsledige er f.o.m basert på opptellinger i Arbeidsdirektoratets SOFA-søker-register ved utgangen av hver måned. Tall for personer på arbeidsmarkedstiltak finnes f.o.m Opplysningene om bostedskommune er i hovedsak hentet fra SSBs system for befolkningsstatistikk. Prosenttall for personer som er helt arbeidsledige eller på ordinære arbeidsmarkedstiltak er sammenlignbare med de tilsvarende tall Arbeidsdirektoratet publiserer for hele landet og fylker. SSB publiserer kommunetall for helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak hvert kvartal. 1

11 RS AKERSHUS OG OSLO 1/99 2 EMNE Tabell 1. Registrerte helt arbeidsledige etter kjønn, alder og bostedskommune. 4. kvartal 1998 samt endring fra forrige kvartal og fra samme kvartal året før. Akershus og Oslo Endring fra samme 4. kvartal 1998 Endring siste kvartal kvartal året før Alder Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 02 AKERSHUS Vestby Ski As Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog-H0land Sørum Fet s 0228 Relingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvial s Nannestad Hurdal OSLO a a -1-1 s i ' e

12 RS AKERSHUS OG OSLO 1/99 3 EMNE Tabell 2. Registrerte helt arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken etter kjønn og bostedskommune. 4.kvartal 1997, 3. og 4.kvartal Akershus og Oslo 4. kv kv kv Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Hele landet 2,6 2,7 2,5 2,5 2,3 2,7 2,2 2,2 2,2 02 AKERSHUS 1,6 1,5 1,7 1,5 1,3 1,7 1,2 1,2 1,3 III 0211 Vestby 2,1 1,9 2,4 1,7 1,6 1,8 1,6 1,4 1, Ski 1,7 1,6 1,7 1,6 1,4 1,8 1,4 1,3 1, As 1,6 1,5 1,8 1,4 1,1 1,7 1,1 1,1 1, Frogn 1,9 1,8 2,1 1,6 1,4 1,9 1,6 1,5 1, Nesodden 2,2 2,1 2,3 1,9 1,5 2,3 1,6 1,4 1, Oppegfird 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,3 1,3 1,2 1, Bærum 1,2 1,3 1,1 1,2 1,2 1,2 0,9 0,9 0, Asker 1,0 1,1 0,9 1,1 1,0 1,2 0,9 0,9 0, Aurskog-Holand 2,3 1,8 3,0 1,8 1,3 2,4 1,7 1,6 1, Sørum 1,8 1,4 2,3 1,5 1,1 2,0 1,0 0,9 1, Fet 1,7 1,4 2,0 1,5 1,3 1,7 1,4 1,3 1, Rælingen 2,0 1,5 2,6 1,9 1,5 2,3 1,8 1,6 2, Enebakk 1,8 1,5 2,0 1,7 1,3 2,2 1,4 1,3 1, Lørenskog 1,5 1,7 1,3 1,5 1,4 1,5 1,1 1,2 1, Skedsmo 2,0 1,9 2,1 1,9 1,6 2,1 1,5 1,4 1, Nittedal 1,7 1,7 1,6 1,2 1,1 1,3 0,9 0,9 0, Gjerdrum 1,5 1,1 2,0 1,7 1,6 1,8 1,4 1,3 1, Ullensaker 1,9 1,5 2,5 1,8 1,2 2,4 1,5 1,2 1, Nes 1,7 1,4 2,0 1,8 1,4 2,2 1,4 1,2 1, Eidsvoll 1,7 1,7 1,8 1,6 1,2 2,0 1,4 1,3 1, Nannestad 1,7 1,6 1,8 1,6 1,2 2,0 1,2 1,0 1, Hurdal 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,4 1, OSLO 3,2 3,7 2,6 2,8 3,2 2,5 2,5 2,8 2,0 e

13 RS AKERSHUS OG OSLO 1/99 4 EMNE Tabell 3. Personer på arbeidsmarkedstiltak, i alt, ordinære arbeidsmarkedstiltak og attføring etter alder og bostedskommune. 4. kvartal 1998 samt endring fra forrige kvartal og fra samme kvartal iret før. Akershus og Oslo 4.kvartal 1998 Endring siste kvartal Endring fra samme kvartal året før Kommune I alt ordinære tiltak attf.- tiltak I alt ordinare attf.- I alt brdinare attf.- tiltak tiltak tiltak tiltak AKERSHUS Vestby Ski Xs Frogn Nesodden Oppegård Bærum a o 13 -s s Asker Aurskog-Høland Sørum Fet Ralingen Enebakk e Lørenskog a 0231 Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal OSLO SS III s s

14 RS AKERSHUS OG OSLO 1/995 EMNE Tabell 4. Personer på arbeidsmarkedstiltak (eksklusive attføring) etter kjønn, alder og bostedskommune. 4. kvartal 1998 samt endring fra forrige kvartal og fra samme kvartal året for. Akershus og Oslo 4.kvartal 1998 Endring siste kvartal Endring fra samme kvartal året for Kommune Ialt Menn Kvinner Ialt Menn Kvinner Ialt Menn Kvinner 02 AKERSHUS Vestby Ski s a 0214 As s 0215 Frogn s 0216 Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog-H0land S arum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal s s 0234 Gjerdrum Ullensaker Nes 0237 Eidsvoll Nannestad Hurdal OSLO s

15 RS AKERSHUS OG OSLO 1/99 6 EMNE Tabell 5. Personer på arbeidsmarkedstiltak (eksklusive attføring) i prosent av arbeidsstyrken etter kjønn og bostedskommune. 4.kvartal 1997, 3. og 4.kvartal Akershus og Oslo 4. kv kv kv Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Hele landet 1,2 1,0 1,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 02 AKERSHUS 0,7 0,6 0,8 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0, Vestby 0,6 0,6 0,7 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0, Ski 0,5 0,6 0,4 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0, As 0,4 0,3 0,6 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0, Frogn 0,5 0,3 0,7 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0, Nesodden 0,5 0,4 0,6 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0, Oppegård 0,6 0,5 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0, Bærum 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0, Asker 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0, Aurskog-Høland 0,7 0,6 0,9 0,3 0,2 0,4 0,3 0,1 0, Sørum 0,8 0,7 0,9 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0, Fet 0,8 0,4 1,3 0,2 0,1 0,3 0,3 0,1 0, Rælingen 0,9 0,8 1,1 0,5 0,3 0,7 0,4 0,2 0, Enebakk 0,5 0,4 0,7 0,3 0,2 0,5 0,3 0,1 0, Lørenskog 0,9 0,7 1,1 0,4 0,3 0,6 0,5 0,2 0, Skedsmo 1,1 0,9 1,3 0,5 0,4 0,7 0,5 0,3 0, Nittedal 0,7 0,5 0,9 0,4 0,2 0,5 0,4 0,3 0, Gjerdrum 0,9 0,8 1,1 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0, Ullensaker 0,9 0,6 1,3 0,5 0,3 0,6 0,4 0,3 0, Nes 0,9 0,6 1,3 0,4 0,2 0,7 0,3 0,2 0, Eidsvoll 0,9 0,6 1,2 0,4 0,3 0,6 0,3 0,2 0, Nannestad 0,9 0,7 1,1 0,4 0,3 0,5 0,3 0,2 0, Hurdal 0,8 0,6 1,1 0,3 0,1 0,5 0,2 0,1 0, OSLO 1,0 0,9 1,1 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,7

16 RS AKERSHUS OG OSLO 1/99 7 EMNE Tabell 6. Registrerte helt arbeidsledige otter kjønn, alder og bostedskommune. Xrsgjennomsnitt 1997 og 1998 samt endring siste Ar. Akershus og Oslo Arsgjennomsnitt Endring siste år Alder Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 02 AKERSHUS Vestby Ski As Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog-H0land Sørum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal 0234 Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal OSLO a

17 RS AKERSHUS OG OSLO 1/99 8EMNE Tabell 7. Registrerte halt arbeidsledige attar alder og bostedskommune. Arsgjennomsnitt 1998 og endring siste Ar. Akershus og Oslo Arsgjennomsnitt 1998 Endring siste Ar Alder. Alder. Kommune I alt I alt AKERSHUS Vestby Ski As Frogn Nesodden Oppegård Sarum Asker 251 a Aurskog-H0land 117 s Sørum Fet Rælingen 160 s Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes 136 s Eidsvoll Nannestad Hurdal OSLO

18 RS AKERSHUS OG OSLO 1/99 9 EMNE Tabell 8. Registrert helt arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken etter kjønn og bostedskommune. Arsgjennomsnitt 1997 og Akershus og Oslo Arsgjennomsnitt Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 02 AKERSHUS 2,9 3,2 2,6 2,1 2,3 1, Vestby 2,4 2,2 2,7 1,7 1,6 1, Ski 2,1 2,1 2,1 1,4 1,4 1, Is 1,8 1,6 2,1 1,3 1,2 1, Frogn 2,3 2,0 2,7 1,7 1,6 1, Nesodden 2,4 2,2 2,6 1,8 1,6 2, Oppegård 1,8 1,9 1,7 1,4 1,4 1, Bærum 1,7 1,7 1,6 1,0 1,1 1, Asker 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 0, Aurskog-H0land 2,7 2,1 3,5 1,8 1,4 2, Sørum 2,3 1,8 2,9 1,4 1,2 1, Fet 2,2 1,9 2,5 1,5 1,3 1, Rælingen 2,6 2,1 3,2 1,9 1,6 2, Enebakk 2,2 1,9 2,7 1,6 1,4 1, Lørenskog 2,1 2,2 2,0 1,4 1,4 1, Skedsmo 2,5 2,5 2,6 1,7 1,6 1, Nittedal 2,0 1,9 2,0 1,2 1,2 1, Gjerdrum 2,2 1,8 2,6 1,6 1,6 1, Ullensaker 2,4 1,9 2,9 1,8 1,4 2, Nes 2,3 2,0 2,7 1,6 1,4 1, Eidsvoll 2,0 1,9 2,2 1,6 1,4 1, Nannestad 2,5 2,3 2,8 1,6 1,1 2, Hurdal 1,8 1,6 2,1 1,5 1,5 1, OSLO 3,7 4,3 3,0 2,7 3,2 2,3

19 RS AKERSHUS OG OSLO 1/99 10 EMNE Tabell 9. Personer på arbeidsmarkedstiltak, i alt, personrettede ordinare arbeidsmarkedstiltak og attføringstiltak etter alder og bostedskommune. Årsgjennomsnitt 1997 og 1998 Akershus og Oslo Alder Kommune Arsgjennomsnitt Endring siste år I alt ordinære attførings- I alt ordinare attførings- I alt ord. attf. tiltak tiltak tiltak tiltak tiltak tiltak 02 AKERSHUS Vestby 0213 Ski 0214 As 0215 Frogn 0216 Nesodden 0217 Oppegård 0219 Sarum 0220 Asker 0221 Aurskog-Høland 0226 Serum 0227 Fet 0228 Rælingen 0229 Enebakk 0230 Lørenskog 0231 Skedsmo 0233 Nittedal 0234 Gjerdrum 0235 Ullensaker Nes 0237 Eidsvoll 0238 Nannestad 0239 Hurdal 03 OSLO ' o :!II 16 -s 5 3 o -3 4i -3 i i