Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2013"

Transkript

1 Grant Thornton informerer Nr. 3/2013

2 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton vokser Det er med stor glede at vi kan meddele at Statsautorisert Revisor Olafsen AS med Lill Hege Olafsen i førersetet går inn i Grant Thornton fra 1. januar Lill Hege Olafsen vil lede Grant Thornton s kontor og satsning i Trondheim. «Det er en milepæl for vårt firma og våre kunder at vi nå går inn i Grant Thornton», uttaler Lill Hege Olafsen og sier videre: «Det at vi nå blir del av Grant Thorntons virksomhet i Norge og internasjonalt gjør at vi kan levere flere tjenester og med enda større trygghet enn tidligere og vil være viktig for vår videre utvikling i Trondheimsområdet». Daglig leder i Grant Thornton Revisjon AS, Jan Møller, sier «Vi er meget fornøyde med å få Lill Hege og hennes virksomhet med på laget vårt. Dette innebærer en umiddelbar vekst for vår virksomhet og da spesielt i Trondheim. Sammenslåingen gjør at vi øker vår tilstedeværelse i Trondheim og vil danne grunnlag for ytterligere vekst.» Samtidig med at vi presenterer vekst og utvikling i Norge er Grant Thornton blitt kåret til det raskest voksende revisjons- og rådgivningsnetteverk i verden, i tillegg er Grant Thornton nå inne på topp 100 listen av de mest attraktive arbeidsgiverne for studenter ifølge en måling gjort i de 12 største økonomiene i verden. Vi ser frem til en spennende høst med våre kunder og samarbeidsparter. Grant Thornton informerer Utgitt i samarbeid med DnR Kompetanse AS Kontaktinformasjon Grant Thornton Grant Thornton AS Jan Møller Bogstadveien 30 N-0355 Oslo Tlf Faks e-post: Kontaktinformasjon DnR Kompetanse DnR Kompetanse AS Postboks 2914 Solli N-0230 Oslo Tlf Faks revisorforeningen.no Redaksjon Redaktør Alf Asklund, tlf Redaksjonsutvalg Advokat Tom Larsen Rådgiver Britt Torunn Hove Rådgiver Børge Busvold Rådgiver Camilla Brunfelt Utgivelsesplan 2013 Nr. 1 - Mandag 18. februar Nr. 2 - Tirsdag 4. juni Nr. 3 - Torsdag 3. oktober Nr. 4 - Fredag 6. desember Produksjon 07 Gruppen a.s. Med vennlig hilsen Frode Andersen

3 AKTUELLE DATOER 10. oktober Merverdiavgiftsoppgaven frist for levering og betaling. 16. oktober Skatteoppgjørene siste pulje sendes ut (personlige skattytere og selskaper). 6. november Frist for betaling av restskatt 1. termin. Skatteoppgjøret 16. oktober. 15. november Betaling av forskuddsskatt for personlige skattytere. Arbeidsgiveravgift og skattetrekk frist for levering og betaling. 27. november Klagefrist skatteoppgjøret 16. oktober. 10. desember Merverdiavgiftsoppgaven frist for levering og betaling. 11. desember Frist for betaling av restskatt 2. termin. Skatteoppgjøret 16. oktober. INNHOLD>03>2013 Unngå kontant betaling over kroner Side 4 Skatt ved utleie av egen bolig Side 8 NUF kan omdannes skattefritt til AS Side 10 Vikarbyrådirektivet: Likebehandling for utleide arbeidstakere Side 14 Lønner det seg å ha elbil? Side 16 Aktuelle satser Side 18 Forenklet generalforsamling Side 20 God sikkerhetskultur starter med deg selv Side 21 Flere endringer i bokføringsreglene Side 22 Gaver til ansatte Side 28 Fettforbrennende trening Side 30 03:2013 > Side 3

4 Unngå kontant betaling over kroner Betalinger over kroner bør ikke lenger gjøres kontant. Ved å betale kontant kan privatpersoner risikere medansvar for ikke-betalt inntektskatt, trygdeavgift og merverdiavgift, mens næringsdrivende kan miste fradragsretten. Rådgiver skatt Paal Braanaas, Revisorforeningen Med virkning fra 1. januar 2011 ble det vedtatt to bestemmelser som gjør at betalinger over kroner bør gjøres via bank. Den ene bestemmelsen (ansvarsbestemmelsen) gjør at privatpersoner kan bli holdt medansvarlige for unndratt inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift når disse kjøper tjenester for beløp over kroner kontant. For eksempel når huseiere betaler maleren kontant og det senere viser seg at maleren har unnlatt å oppgi denne omsetningen. Den andre bestemmelsen gjelder både private og næringsdrivende og innebærer at det ikke gis skattemessig eller avgiftsmessig fradrag (fradragsnekt) når utgifter/kostnader over kroner er betalt kontant. For eksempel når en næringsdrivende gjør et varekjøp kontant. Om selger har oppgitt omsetningen eller ikke, er uten betydning for om fradrag nektes. Betales det via bank unngår privatpersoner mulig ansvar. Private og næringsdrivende kan heller ikke nektes fradrag etter bestemmelsen om det er betalt via bank. Nærmere om bestemmelsene Bakgrunnen for å oppstille et krav om betaling via bank, skyldes at kjøp og salg som skjer kontant i liten grad lar seg spore og dermed gir større muligheter for skatteunndragelser. Felles for bestemmelsene er at man ikke rammes om betaling skjer via bank. Likestilt med bank er annet foretak som har rett til å drive betalingsformidling. Betaling til utenlandsk bank er også akseptert. Hensikten med bestemmelsen er at transaksjonen skal være sporbar og at begge parter kan identifiseres. Det må derfor også være akseptert om en faktura betales kontant i bank når banken kan identifisere og senere dokumentere hvem som har betalt. Det er ellers ingen direkte sammenheng mellom de to bestemmelsene. De virker hver for seg. Det kan imidlertid tenkes at en og samme skattyter blir rammet av begge bestemmelsene. Eksempelvis kan en pendler som krever fradrag for husleie som han har betalt kontant, bli nektet skattemessig fradrag for disse kostnadene. Har huseieren (forutsatt at han driver næringsvirksomhet) unnlatt å oppgi leieinntekten til beskatning, kan pendleren også bli gjort ansvarlig for unndratt skatt på leieinntekten. Begge bestemmelsene har en beløpsgrense. Når det gjelder «ansvarsbestemmelsen» i skattebetalingsloven 16-50, kommer man ikke i ansvar om kontantvederlaget er kroner eller lavere. «Fradragsnekt» etter skatteloven 6-51 (merverdiavgiftsloven 8-8), vil bare gjelde for kontante betalinger på mer enn kroner. Beløpet er ikke et bunnbeløp. Overskrides grensen, går hele beløpet inn i grunnlaget for medansvar eller fradragsnekt. Ansvarsbestemmelsen gjelder for private oppdragsgivere, men bestemmelsen om fradragsnekt gjelder generelt, og vil som vist over kunne ramme private, næringsdrivende og selskaper. Nærmere om medansvar Det typiske er huseieren som betaler håndverkeren kontant i stedet for via bank. Ansvaret er objektivt. Det vil si at det er uten betydning om huseieren har fått faktura, kvittering eller på annen måte forsøkt å forsikre seg om at håndverkeren er seriøs, hvis han likevel velger å betale kontant. Bestemmelsen gjelder kjøp av tjenester, men også varer kjøpt sammen med tjenester. Bestemmelsen gjelder altså ikke for rene varekjøp. Kjøp av biler, båter og andre større kapitalgjenstander omfattes ikke. I forskrift er det fastslått at om varekjøpet utgjør 80 % eller mer av leveransen, er dette å anse som et rent varekjøp og man er dermed også utenfor bestemmelsen, Når det gjelder beløpsgrensen, skal flere betalinger som gjelder samme tjeneste, ses i sammenheng. Man er dermed ikke utenfor bestemmelsen om man deler opp betalingen til under kroner pr. betaling for en tjeneste. Videre skal betaling for løpende tjenester, som for eksempel Side 4 > 03:2013

5 Økonomisk styring og kontroll. Punktum. Foto: Monkey Business Finales programmer tar over der økonomisystemene stopper, og hjelper deg videre med årsregnskap, noteopplysninger, ligningsoppgaver, skatteberegning, avstemming, dokumenta sjon, analyse- og nøkkeltallrapporter, prognoser, grafer, perioderapporter, konsernregnskap, avskrivninger, driftsmiddeloversikt, aksjeoversikt, kontantstrøm oppstilling m.m. I tillegg valideres dataene automatisk mens du arbeider, slik at feilføringer avsløres umiddelbart. Gratis demoversjoner finner du hos Finale Systemer as Tlf.: e-post: SMS Finale til :2013 > Side 5

6 en vaskehjelp, ses i sammenheng når de skjer innenfor samme kalenderår. Huseieren kan da bli holdt ansvarlig for det den næringsdrivende unndrar av inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift knyttet til oppdraget. Skattekontoret må først fatte vedtak om at den næringsdrivende har unndratt nettopp dette oppdraget fra beskatning. Det må deretter fattes et eget vedtak om medansvar for huseieren. Legg merke til at bestemmelsen slår fast et medansvar og ikke et subsidiært ansvar, noe som betyr at skatte- og avgiftsmyndighetene kan velge å gå på huseieren først. Dette kan være praktisk når den næringsdrivende for eksempel er konkurs eller ikke besvarer henvendelser. Kjøperens ansvar er i utgangspunktet begrenset til den skatt, trygdeavgift og merverdiavgift som skulle vært beregnet av vederlaget. Beregningsgrunnlaget kan maksimalt settes til 75 % av vederlaget man har betalt eksklusive merverdiavgift. Av dette beregnes skatt med 28 % og eventuell trygdeavgift. Man blir ikke ansvarlig for unndratt toppskatt eller ilagt tilleggsskatt. Når det gjelder ansvar for unndratt merverdiavgift, blir man ansvarlig for 100 % av det unndratte beløpet (20 % av brutto vederlag). Bestemmelsen er relativt fersk. Vi er ikke kjent med at skattekontorene har tatt opp mange slike saker. Skatt Øst har tidligere opplyst at de har fattet vedtak om med ansvar for huseiere som har engasjert utenlandske steinleggere. Steinleggerne var ikke skattepliktige hit slik at medansvar kun gjelder merverdiavgift. Nærmere om fradragsnekt Har en privatperson, næringsdrivende eller selskap en kostnad som i utgangspunktet gir rett til skattemessig fradrag, bortfaller fradragsretten om det er betalt kontant. På samme måte nektes fradrag for inngående merverdiavgift. Betalinger som samlet sett er mindre enn kroner, rammes ikke av bestemmelsene. TRØBBEL: Kontantbetalinger over kroner kan gi deg trøbbel. Det har vært tatt opp om det bør gjøres unntak for betaling av lønn. Det har i den sammenheng vært vist til at mange utenlandske sesongarbeidere kun er her en kort periode og dermed ikke har bankkonto. Videre er det vist til at det ikke innrømmes fradrag for lønn om denne ikke er inn berettet. Det er likevel slått fast at bestemmelsen skal gjelde for lønn. En konsekvens av at bestemmelsen gjelder for lønn, er at i tilfeller der det påvises omsetning som er holdt utenfor og ligningen fastsettes skjønnsmessig, vil det i skjønnet ikke lenger bli innrømmet fradrag selv for dokumenterte lønnskostnader når disse er betalt kontant. Når det da heller ikke blir innrømmet fradrag for kontante varekjøp og etterberegnet merverdiavgift på varekjøpet, vil utlignet skatt og avgift nå bli et langt høyere beløp enn fastsatte skjønn før bestemmelsen. Tilleggsskatt vil også bli beregnet ut i fra dette beløpet. Fortsatt vil det være slik at manglende skattetrekk og arbeidsgiveravgift vil bli beregnet. Når det er grunnlag for å fastsette inntekten ved skjønn, skal skattekontoret komme frem til mest mulig riktig ligning. Det kan være greit å være klar over at «riktig ligning» etter innføring av bestemmelsen om fradragsnekt blir noe helt annet enn før bestemmelsen. Et annet eksempel er bruktbilselgere som kjøper enkelte biler kontant for videresalg. Bilselger kan i utgangspunktet levere en korrekt næringsoppgave og selvangivelse, men har han beregnet fortjeneste etter fradrag for kontante varekjøp, kan han ved en kontroll bli nektet fradrag for samtlige kontante varekjøp. Hvis det først er betalt kontant og man i ettertid blir klar over feilen, bør det være mulig å tilbakebetale beløpet og deretter overføre beløpet via bank. Side 6 > 03:2013

7 AKELIUS ARENA TILBY DINE KUNDER EN AHA- OPPLEVELSE Med nye Akelius Arena kan du gi klientene dine en ekte aha-opplevelse og samtidig enda bedre rådgivning. Akelius Arena er en webtjeneste som bearbeider data fra Årsavslutning (inkl. transaksjoner fra bokføringen) til en gjennomtenkt og lettfattelig grafisk presentasjon. tilgjengelig når som helst fra hver datamaskin som har tilgang til internett enkelt for kunden å følge utviklingen løpende gjør dine kunder mer intressert i bokføringen gjør samarbeidet med dine kunder dypere. gjør det lettere å selge mere gode rådgivningtjenester Vi anbefaler varmt at du bestiller et gratis prøveabonnement allerede i dag! Akelius Verden vi står bak deg.

8 Skatt ved utleie av egen bolig Inntekt ved utleie av bolig kan være skattefri. Er utleien derimot skattepliktig, skal det innrømmes fradrag for kostnader knyttet til utleien og netto beregnet leieinntekt beskattes med 28 % eller maksimalt med 51 % om det er virksomhet. Rådgiver skatt Paal Braanaas, Revisorforeningen Siden beskatningen kan bli svært ulik, vil det være viktig å avklare dette på forhånd. Det er imidlertid ikke alltid like enkelt. Skattefrie leieinntekter Dette vil først og fremst gjelde leieinntekter i boligen eieren selv benytter. Kravet er at han selv benytter minst halvparten av boligen regnet etter utleieverdien. Hvordan antall kvadratmeter er fordelt mellom eier og leietaker, vil ikke nødvendigvis være avgjørende. Utleier må spørre seg om han til enhver tid kan leie ut det arealet han selv benytter til minst samme pris som leietakers del er verdt. Normalt vil leietakers utleieverdi være kjent gjennom månedlige betalinger, men om leien er redusert ved avtale om at leietaker skal yte tjenester som snømåking, plenklipp osv., må det tas hensyn til det. Skattefritaket kan gjelde leiligheter, enebolig eller tomannsbolig. Det kan fortsatt være skattefritt selv om boligen er delt inn i flere enheter som leies ut. Samlet utleieinntekt på kr fra tre hybelleiligheter vil være skattefri om den delen som eieren benytter minst har en utleieverdi på kr Vær imidlertid oppmerksom på at det i disse tilfellene ikke bare er utleieverdien som skal vurderes. Skattefritaket omfatter ikke såkalte flermannsboliger. Dette er definert som bolig med tre eller flere familieleiligheter eller to familieleiligheter og en hybelleilighet. En familieleilighet er videre definert som en bolig for to voksne og et barn. Har den eget bad/dusj, eget toalett og soverom (sovealkove), samt kjøkkenløsning med nødvendige bekvemmeligheter, er dette momenter som trekker i retning av at det er en familieleilighet. Normalt vil en leilighet med areal på under 40 kvm likevel ikke anses som en familieleilighet. Eksempel 1 Kjell eier en stor enebolig sentralt i Stavanger. Har benytter utelukkende første etasje og har i lang tid leid ut kjelleren, som er innredet som en leilighet, for kr Selv har han beregnet utleieverdien av den delen han selv benytter til kr Utleie inntekten er skattefri. Han vurderer nå å innrede tre leiligheter i kjelleren. To skal ha felles inngang og blir hver på ca. 25 kvm. Den siste har også egen inngang, to soverom og blir på 60 kvm. Etter hans vurdering av utleiemarkedet vil han kunne få kr 5000 for de to små leilighetene og kr 7000 for den store. Leiligheten på 60 kvm vil være å anse som en familieleilighet og eneboligen er en flermannsbolig. Kjell er dermed utenfor skattefritaket. Netto utleieinntekt er i helhet skattepliktig. Side 8 > 03:2013

9 Eksempel 2 Om han i stedet beslutter å bygge to hybelleiligheter i stedet for leiligheten på 60 kvm, vil utleieinntekten på inntil kr for de fire hybelleilighetene være skattefri. Merk at det ikke er tilstrekkelig å benytte leiligheten på 60 kvm som et bofellesskap/hybel med felles kjøkken/bad. Den mister likevel ikke preg av å være en familieleilighet. Opplysningsplikt og fradrag Er man innenfor skattefritaket, er det ikke nødvendig å gi nærmere opplysninger i selvangivelsen. Er man i tvil om leieinntektene er skattefrie, bør man vurdere å få dette avklart ved en henvendelse til Skatteetaten eller ved et vedlegg til selvangivelsen hvor utleie forholdene er beskrevet. Er man utenfor skattefritaket, skal skattyter levere skjema RF Kostnader eller andel av kostnader knyttet til utleieforholdene kan føres til fradrag. Kostnadene kan typisk være andel fellesutgifter eller andre kostnader knyttet til de utleide enhetene. Vedlikeholdskostnader føres til fradrag, men ikke påkostninger som for eksempel standardforbedringer. Legg merke til at fradraget for ved likeholdskostnadene reduseres ved overgang fra såkalt fritaksligning (skattefri utleie) til regnskapsligning (skattepliktig utleie). Har boligen blitt fritakslignet i løpet av de foregående fem årene, gis det ikke fradrag for vedlikeholdskostnader i det første året med regnskapsligning dersom utleien varer under halve inntektsåret (inntil 182 dager). Leies boligen ut mer det første året, innrømmes fullt fradrag for vedlikeholdskostnader inntil kr Fradrag for vedlikeholdskostnader ut over dette, reduseres med 10 % for hvert av de foregående fem årene som boligen er fritaksliknet. Beregnet netto leieinntekt overføres til selvangivelsen. Inntekten skattlegges med 28 %. Grensen mot utleie som virksomhet Om det drives virksomhet i skattelovens forstand, er en skjønnsmessig vurdering. Ved utleie av leiligheter er dette forenklet. Ved normal utleie og aktivitet fra utleier, er antallet leiligheter avgjørende. Fire leiligheter er ikke virksomhet og skattlegges da som kapitalinntekt med 28 %. Fem eller flere, er næring og skattlegges med opptil 51 %. Kostnadene som kan føres til fradrag er de samme. Ved vurderingen av hvilke leiligheter som skal telles med, er det i en bindende forhåndsuttalelse (BFU 25/07) lagt til grunn at utleie av leiligheter som er fritatt beskatning som i eksempel 2 over, ikke skal medregnes. Det betyr at Kjell kan leie ut sine fire hybler skattefritt og samtidig kun betale 28 % skatt på netto leieinntekter fra ytterligere fire leiligheter. Andre skattefrie leieinntekter Garasje Utleie av garasje kan være skattefritt. Det er et vilkår at garasjen har en såkalt tjenende funksjon i forhold til boligen. Det vil den normalt ha om den følger med ved salg av boligen. En leilighet med en garasjeplass i fellesgarasje vil kunne leies ut skattefritt om eier selv bor i leiligheten. Om skattefritaket gjelder om eieren kjøper ytterligere en garasjeplass og leier ut denne, kan være noe usikkert. Leieinntekter under kr Slike leieinntekter er skattefrie. Det gjelder selv om hele boligen leies ut hele året eller om den leies ut en måned. Leieinntekt utover beløpsgrensen innebærer at alle leieinntektene blir skattepliktige. Fritidseiendom For slik eiendom som har vært delvis utleid eller utleid i deler av året, er leieinntekter på kr skattefrie. Leies boligen ut på åremål eller som en utleiehytte uten at eier har anled ning til egen bruk, gjelder ikke bestemmelsen. Av overstigende regnes 85 % av utleieinntektene som inntekt. En skattyter med flere fritidsboliger, har et fribeløp pr. bolig. Faller leie forholdet inn under bestemmelsen, innrømmes ikke fradrag for vedlike holdskostnader og andre løpende kostnader. Fri frakt Frankeringspatroner % billigere Vi leverer kompatible patroner til alle typer frankeringsmaskiner. Patronene er produsert i USA og leveres med 100 % fornøydgaranti. For mer informasjon: Tlf Faks :2013 > Side 9

10 NUF kan omdannes skattefritt til AS Fra 2013 er det kommet regler om skattefri omdanning av NUF som er skattemessig hjemmehørende i Norge, til norsk aksjeselskap. Rådgiver skatt Børge Busvold, Revisorforeningen NUF (norskregistrert utenlandsk foretak) er en fellesbetegnelse som brukes av Enhetsregisteret på alle utenlandske foretak som skal registreres i enhetsregisteret. En gruppe av NUF som ble ganske vanlig fra slutten av 2000-tallet, var de såkalte NUN- NUF (Norge-Utlandet-Norge-NUF). Disse ble opprettet av nordmenn som stiftet et selskap med begrenset ansvar i utlandet, ofte i Storbritannia, og drev virksomhet i Norge. Kravet til aksjekapital i stiftelseslandet var ofte svært lavt, typisk ett britisk pund (ca. 10 norske kroner). Denne virksomheten måtte registreres i Foretaksregisteret som et NUF fordi foretaket drev virksomhet i Norge. På tross av at selskapene ble stiftet i utlandet, var de skattemessig hjemmehørende i Norge fordi de ble styrt fra Norge. Skattemessig var slike selskaper skattepliktige til Norge på lik linje med norske aksjeselskaper, men det var de selskapsrettslige reglene i stiftelseslandet som gjaldt for bl.a. aksjekapitalens størrelse og spørsmålet om eventuell revisjonsplikt. Denne gruppen av NUF skapte ofte utfordringer for både skatteetaten, øvrige myndigheter og andre som hadde med disse NUF-ene å gjøre. Det er derfor vedtatt skatteregler som skal gjøre det enklere og rimeligere å omdanne denne gruppen av NUF til norsk aksjeselskap. Forskriftsbestemmelsene ble vedtatt 24. mai 2013 så det er foreløpig begrenset med praksis knyttet til slik omdanning. Vilkårene for skattefri omdanning av NUF er i all hovedsak sammenfallende med de som gjelder for omdanning av andre foretaksformer. Skatte fri omdanning kan gjennomføres med virkning fra 1. januar i omdanningsåret, forutsatt at det overtakende aksjeselskapet er stiftet og virksomheten i NUF-et er overført til aksjeselskapet innen 1. juli. Ved omdanning av NUF omdannes det utenlandskregistrerte selskapet til norsk aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. Den norske avdelingen (NUF-et) følger med over i det norske aksjeselskapet som en del av omdanningen. Regulerer norsk beskatning De nye bestemmelsene om skattefri omdanning av NUF regulerer bare beskatningen i Norge. Om omdanningen og oppløsningen av det utenlandske selskapet får skattemessige konsekvenser i utlandet, reguleres av skattereglene i registreringslandet og en eventuell skatteavtale mellom Norge og dette landet. Dersom det ikke drives noen form for virksomhet i registreringslandet og det er inngått skatteavtale mellom Norge og dette landet, skal en oppløsning av selskapet normalt ikke få skattemessige konsekvenser i registreringslandet. I de fleste skatteavtalene har landet der selskapet er «hjemmehørende» beskatningsretten. Det vil være det landet der setet for den virkelige ledelsen befinner seg. Dette er imidlertid spørsmål som må undersøkes i hvert enkelt tilfelle. Skattemessig hjemmehørende i Norge Adgangen til skattefri omdanning fra NUF til AS gjelder bare når det utenlandske selskapet er «skattemessig Side 10 > 03:2013

11 hjemmehørende» i Norge. Det avgjørende for hvor selskapet er skattemessig hjemmehørende, er hvor selskapets faktiske ledelse på styrenivå befinner seg. Om dette skriver Lignings-ABC 2012/13 følgende på side 1288: «Aksjeselskap eller likestilt selskap som er opprettet i henhold til utenlandsk lovgivning og registrert i utlandet anses skattepliktig som hjemme hørende i Norge dersom selskapets faktiske ledelse på styrenivå finner sted i Norge. For at selskapet skal anses hjemmehørende her, må beslutninger som etter norsk aksjeselskapsrett og vanlig forretningsmessig praksis tilligger et selskaps styre, reelt treffes av det norske styret. Styrets ledelse av selskapet må således reelt finne sted i Norge. Se også Ot.prp. nr. 16 ( ) pkt. 6.2 og HRD i Utv. 2002/1357 (Rt. 2002/1144) (straffesak)». Overføring til nystiftet aksjeselskap På samme måte som ved annen skatte fri omdanning kreves det at omdanningen må skje ved overføring til et nystiftet AS eller ASA. Omdanningen kan skje ved at aksjeselskapet stiftes med virksomheten i NUF-et som tingsinnskudd. Aksjekapitalen kan ikke settes høyere enn det overdragende utenlandske selskapets skattemessige verdi, inkludert eventuelt kontantinnskudd. Med «skattemessig verdi» menes skattemessig inngangsverdi på eiendeler og gjeld i selskapet. Dette kan være forskjellig fra den regnskapsmessige verdien av eiendeler og gjeld og et helt annet beløp enn inngangsverdien og skattemessig innbetalt kapital som aksjonæren har på aksjene i selskapet. Omdanningen kan også skje ved at NUF-et skytes inn som tingsinnskudd ved kapitalforhøyelse i et selskap eierne av NUF-et har stiftet ved kontantinnskudd. Da kan ikke aksjekapitalforhøyelsen være høyere enn skattemessig verdi av det overdragende selskapet. Et tredje alternativ er at eierne selger eiendelene og virksomheten i NUF-et til det nystiftede aksjeselskapet mot vederlag. For at vederlaget skal være skattefritt for eieren, kan ikke vederlaget settes høyere enn skattemessig inngangsverdi på eierandelene (aksjene) i det utenlandske selskapet. Hvis vederlaget utgjør minst kr og mer enn 10 % av aksjekapitalen, må avtalen vedtas av generalforsamlingen etter reglene i aksjeloven 3-8. Skattemessig og eiermessig kontinuitet Et vilkår for skattefri omdanning er at omdanningen gjennomføres med full eierkontinuitet på omdanningstidspunktet, jf. FSFIN (2). Det innebærer at eieren eller eierne av det utenlandskregistrerte selskapet må eie alle aksjene i det norske overtak ende selskapet i samme forhold som de eide det utenlandske selskapet. Et annet vilkår er at omdanningen gjennomføres med skattemessig kontinuitet på selskapsnivå og aksjonærnivå. NUF-ets eiendeler og gjeld må altså overføres til aksjeselskapet med uendrede skattemessige inngangsverdier. Det samme gjelder eventuelle andre skatteposisjoner. Inngangsverdien på eierandelene i det utenlandske selskapet videreføres på aksjene i aksjeselskapet. Det avgjørende for hvor selskapet er skattemessig hjemmehørende, er hvor selskapets faktiske ledelse på styrenivå befinner seg. 03:2013 > Side 11

12 Eksempel: Arne eier et selskap registrert i Storbritannia. Aksjekapitalen og inngangsverdien på aksjen er kr 10. Selskapet driver virksomheten i Norge gjennom et NUF og Arne ønsker å omdanne virksomheten til norsk aksjeselskap. NUF-ets eiendeler og gjeld har netto skattemessig verdi på kr Virkelig verdi er kr Aksjekapitalen kan ikke settes høyere enn de skattemessige verdiene. Aksjeselskapet kan derfor stiftes med innmaten i det engelske selskapet (inkludert NUF-et) som tingsinnskudd med en aksjekapital på inntil kr Inngangsverdien på aksjene til Arne blir kr 10. Aksjeselskapet viderefører de skattemessige inngangsverdiene som var i NUF-et. Arne kan også kontantstifte et norsk AS med en aksjekapital på kr (minimumskapitalen etter aksjeloven) og enten skyte inn det engelske selskapet som tingsinnskudd ved kapitalforhøyelse eller selge det til skattemessig inngangsverdi. Settes vederlaget til kr 10 (lik inngangsverdien på aksjene), vil vederlaget være skattefritt for Arne. Overføring av det vesentligste av virksomhet, eiendeler og gjeld Ved omdanning av NUF vil overføring av rettigheter og forpliktelser til et nytt aksjeselskap være avhengig av samtykke fra kreditorer, rettighetshavere eller andre tredjemenn. Dersom en rettighetshaver eller kontraktspart motsetter seg over føring av en rettighet eller en forpliktelse, er ikke dette til hinder for omdanning. Det kreves imidlertid at aktivitet, driftsmidler og forpliktelser i den virksomheten som omdannes «i det vesentlige» overføres. Forarbeidene 1 ser ut til å forutsette at det bare er for eiendeler og rettigheter mv. der kreditor, rettighetshaver eller kontraktspart ikke har godtatt overføring til et nytt selskap, at den aktu- 1 Høringsnotat 19. desember 2012 om omdanning av NUF til AS/ASA. elle eiendelen mv. kan holdes utenfor omdanningen. Det fremgår imidlertid ikke som en betingelse i forskriftsbestemmelsen og det er usikkert om det er grunnlag for en slik innskrenkende fortolkning. I de tilfellene det overdragende utenlandske selskapet ikke avvikles, skal inngangsverdien og øvrige skatteposisjoner på aksjene fordeles mellom det overdragende og det nye aksjeselskapet (overtakende selskapet) i samme forhold som nettoverdiene fordeles mellom selskapene, jf. FSFIN (2). Hvis for eksempel 60 % av de virkelige verdiene i et utenlandskregistrert selskap skal omdannes til et norsk aksjeselskap, må inngangsverdien på aksjene i det omdannede selskapet settes til 60 % av inngangsverdiene på eierandelene i det utenlandske selskapet. Den samme fordelingen må foretas ved beregningen av skattemessig innbetalt kapital på aksjene. Avvikling av NUF-et Ved omdanning av selskaper er det krav om at det overdragende selskapet så langt mulig oppløses og avvikles «straks» etter overdragelsen. Når det gjelder NUF, er det tilstrekkelig at det overdragende selskapet, dvs. selskapet som er registrert i utlandet, oppløses og avvikles innen fristen for å levere selvangivelse, dvs. innen utgangen av mai året etter omdanningsåret. Det er dermed tatt høyde for at reglene for oppløsning i andre land kan kreve mer tid enn i Norge. Utenlandske selskaper må avvikles i tråd med stiftelsesstatens regler. De selskapsrettslige reglene varierer fra land til land og i en del land er selskapsretten omstendelig og/eller uoversiktlig når det gjelder de selskapsrettslige reglene for oppløsning. Under høringen til de nye reglene trakk Deloitte frem Storbritannia som eksempel på et land der slettingsprosessen er både tungvint og omstendelig i sin høringsuttalelse: «Den ordinære likvidasjonsprosessen for et engelsk selskap har på samme måte som den tilsvarende norske prosessen to trinn. Trinn 1 er at beslutning om likvidasjon meldes til Company House. Etter en gjennomføringsfase følger trinn 2 med melding om sletting til Company House, som tidligst kan sendes inn tre måneder etter trinn 1. Å følge reglene om formell likvidasjon av et engelsk selskap er imidlertid nokså kostbart sammenlignet med en tilsvarende norsk prosess, hovedsakelig fordi det kreves at [det] oppnevnes en uavhengig likvidator. Det som derimot er enkelt og billig, og antagelig det mest nærliggende å anvende i en situasjon der det engelske selskapet kun har investeringer i en norsk avdeling som i sin helhet er overdratt til et nytt rettssubjekt, er å følge reglene om strykning («Strike off»). Reglene om strykning gjelder imidlertid kun for selskaper som ikke har hatt virksomhet i tre måneder. I denne sammenheng skilles det selvfølgelig ikke mellom virksomhet i Norge og virksomhet i England eller andre jurisdiksjoner. Når forutsetningen er oppfylt, sendes kun en enkel melding til Company House på fastsatt skjema, der det erklæres at selskapet er tomt og ikke har hatt aktivitet de siste tre måneder. Selskapet blir da slettet fra det engelske selskapsregisteret. Ved valg av denne fremgangsmåten er selskapets styremedlemmer ansvarlige for at forutsetningen for strykningen er oppfylt, herunder for at forholdet til eventuelle kreditorer er ivaretatt.» I reglene som ble vedtatt, er det altså mulig å gjennomføre skattefri omdanning selv om avviklingsprosessen for det utenlandske selskapet ikke er satt i gang umiddelbart etter omdanningen, bare selskapet er oppløst og av viklet innen fristen for å levere selvangivelse. Den norske avdelingen (NUF-et) må også slettes i det norske foretaksregisteret. Enhetsregisteret har en egen utgave av «Samordnet registermelding» for NUF, BR-1080, som også brukes ved sletting. Side 12 > 03:2013

13 Behov for hjelp? Spesialbyrået innen økonomi, regnskap og lønn. Vi har over 25 års erfaring med å finne den riktige kandidaten til vikariater innenfor våre spesialområder. strong design / Foto Shutterstock Tilbyr rekrutteringstjenester til faste stillinger på alle nivåer. I form av annoserte prosseser, search-oppdrag eller en kombinasjon skreddersydd etter kundens behov. Vår kunnskap bygger på helhet og ærlighet, i dialogen med våre kunder. Vi legger vekt på kultur, miljø, personlige egenskaper og kvalifikationer. Ring oss på eller gå inn på Vi finner løsninger som passer for deg. OSLO DRAMMEN TRONDHEIM 03:2013 > Side 13

14 Vikarbyrådirektivet: Likebehandling for utleide arbeidstakere Det såkalte vikarbyrådirektivet gjør blant annet at utleide arbeidstakere får et krav på likebehandling med ansatte hos innleier. De skal også ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som innleievirksomhetens egne ansatte. Advokatfullmektig Alexander Cascio, Advokatfirmaet Haavind AS Advokat Sten Foyn, Advokatfirmaet Haavind AS EUs vikarbyrådirektiv ble implementert i norsk rett i januar 2013, gjennom reglene i arbeidsmiljøloven 14-12a flg. Implementeringen ble kombinert med en norsk «tiltakspakke» som skulle sikre at direktivet virket effektivt. Andre del av denne tiltakspakken var det såkalte «solidaransvaret» for innleier i arbeidsmiljø loven c, som trådte i kraft 1. juli. I denne artikkelen skal vi gjøre opp en kort status for hvor vi står i dag med de nye reglene. Hvem gjelder reglene for? Et første spørsmål er hvem reglene gjelder for. Etter loven er dette «bemanningsforetak». Det avgjørende for om det foreligger et bemanningsforetak er imidlertid ikke om et selskap regner seg som et slikt foretak eller oppfattes slik utad. Det avgjørende er om selskapet «har til formål» å leie ut arbeidstakere. I denne forbindelse vil det skje en vurdering av om selskapet har innrettet virksomheten sin, eller en del av denne, på å leie ut arbeidstakere, slik at dette ikke bare skjer sporadisk som følge av overskudd på arbeidskraft. Det nærmere innholdet av dette begrepet vil trolig snart bli avklart av Høyesterett i en sak der lagmannsretten gikk svært langt i å legge vekt på at en arbeidstaker ble rekruttert nettopp for å bli leid ut. Et annet viktig poeng er at reglene er begrenset til «utleie» av arbeidstakere. Hvis virksomheten hvor arbeidstakeren er ansatt har styringsrett over arbeidet og et resultatansvar for dette, kan det foreligge entreprise, som ikke omfattes av arbeidsmiljøloven flg. I grensetilfeller beror skillet mellom utleie og entreprise på en helhetsvurdering, men den økonomiske risikoen for resultatet av arbeidet står sentralt, jf. blant annet flere nyere dommer. Hva går reglene ut på? Det sentrale med vikarbyrådirektivet er at utleide arbeidstakere får et krav på likebehandling med ansatte hos innleieren. Slik reglene er utformet, reiser de mange tolkningsspørsmål som enda ikke er avklarte. I a) er det avklart hvilke typer arbeidsbetingelser likebehandlingskravet gjelder for. Dette er hovedsakelig knyttet til arbeidstid, ferie, lønn og utgiftsdekning. Lønnsbegrepet er vidt, og omfatter i utgangspunktet Side 14 > 03:2013

15 også prestasjonsbasert lønn. Pensjon faller utenfor. Videre er sammenligningsgrunnlaget at arbeidstakeren minst skal sikres de vilkårene som ville ha kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid. Etter EU-reglene gjelder likebehandlingsprinsippet i utgangspunktet kun lønns- og arbeidsvilkår som følger av generelle regler, typisk lov, tariffavtale eller regler som gjelder for en ubestemt gruppe i bedriften. På dette punktet har imidlertid Norge gått lenger enn EU-reglene. Dette innebærer at hvis det ikke foreligger slike generelle bestemmelser, vil man foreta en hypotetisk vurdering av hva arbeidstakeren ville ha fått, for eksempel i lønn, dersom han/hun var ansatt direkte. Der det er få ansatte, fører dette til en usikker rettssituasjon, men det åpner også for å hevde at det er relevante forskjeller mellom en som i dag er ansatt og en som er innleid. Merk i denne forbindelse at forskjellen ikke må skyldes forhold som det er forbudt å diskriminere på grunnlag av. Både arbeidsmiljøloven og annen lovgivning inneholder en rekke forbud mot forskjellsbehandling, blant annet på grunn av alder, deltidstilsetting og midlertidig tilsetting. Unntak kan imidlertid skje dersom saklige grunner tilsier dette. Retter seg mot utleier Likebehandlingskravet retter seg mot utleieren, og innebærer at vedkommende for eksempel må betale lønn til den utleide basert på hva en arbeidstaker hos innleieren ville ha mottatt. Dette forutsetter kommunikasjon mellom utleier og innleier. Loven inneholder nærmere regler om dette og i tillegg regler om innsynsrett for tillitsvalgte. Vår anbefaling er imidlertid at utleier og innleier i kontrak ten mellom dem regulerer konsekvensene av vikarbyråreglene, for å fordele risiko på en måte som er tilpasset det enkelte tilfellet. Dette har også sammenheng med solidaransvaret som gjelder fra 1. juli, jf. nedenfor. I tillegg til kravet på likebehandling, skal arbeidstaker som blir leid, ut ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som innleievirksomhetens egne ansatte. Dette kravet reiser en god del tolkningsspørsmål. Kantine og ordninger for barnepass er eksempler på forhold som faller innenfor. Når det gjelder hytteordninger, er vi kjent med større bedrifter som legger til grunn at dette kan unntas, men det er på ingen måte klart. Merk imidlertid at utgangspunktet er at de innleide kun har tilgang til godene og tjenestene på samme vilkår som de ansatte i innleievirksomheten. Dersom man ut fra saklige grunner stiller krav til hvilke ansatte som omfattes, vil man kunne bruke lignende kriterier for de innleide. Solidaransvar Fra 1. juli har for øvrig innleier et solidaransvar for utbetaling av lønn, feriepenger og annen godtgjøring etter kravet om likebehandling i arbeidsmiljøloven a. Selv om det kun er utleieren som regnes som arbeidsgiver når det gjelder lønnskrav mv., innebærer reglene at hvis arbeidstakeren ikke får utbetalt den lønnen av utleier som han ville fått som ansatt hos innleieren, kan han eller hun kreve innleieren for differansen. I så fall kan det oppstå tvist mellom innleier og utleier om hvem som til syvende og sist er ansvarlig. Vårt råd er at man så langt som mulig klargjør ansvaret, både for lønn, informasjonsflyt mv., i avtalen mellom utleier og innleier. Dette vil både bidra til å unngå tvister, og forenkle håndteringen av disse om de skulle oppstå. DnR har valgt Quality Broker AS som en av sine leverandører på forsikringsmeglertjenester. Vi er eksperter på rådgivning/kjøp av forsikringer for næringslivet. Bruk oss du også! 03:2013 > Side 15

16 Lønner det seg å ha elbil? Samtidig som antall elbiler på norske veier har eksplodert de siste årene, er næringsandelen av elbilbestanden langt lavere enn i bilbestanden for øvrig. Hvorfor hopper ikke bedrifter og offentlige virksomheter på elbilbølgen? Er det fordi de tror det ikke lønner seg? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Grønn Bil Pr. juli 2013 ruller det over elbiler på norske veier. Av disse er 25 % registrert på bedrifter, kommuner og andre virksomheter, og trenden er nedadgående. Til sammenligning er næringsandelen i bilparken for øvrig rundt 40 %. Figur 1: Elbilbestanden segmentert på eier, siste 7 år Virksomhet Mann Kvinne Jo mer du kjører, jo mer lønner det seg med elbil En elbil har lavere driftsutgifter enn en tilsvarende bensineller dieselbil. Strøm er vesentlig billigere enn bensin, elbiler betaler ikke bompenger, de går gratis på riksferger, og de parkerer gratis på offentlige p-plasser. I tillegg er de billigere å vedlikeholde enn tradisjonelle biler, særlig etter noen år. Motoren har én bevegelig del, det er ingen clutch eller girkasse, ingen registerreim, og i det hele tatt få slitedeler som må skiftes ut i årenes løp. Driftsøkonomien for en elbil er dermed svært god sammenlignet med en tilsvarende bensin- eller dieselbil. Det er vanskeligere å være like bastant angående elbilenes verditap. På den ene siden er det en forutsetning for hele elbil-satsningen globalt at produsentene får prisen ned på nye elbiler over de neste årene, noe som i sin tur bør føre til lavere restverdi for dagens elbiler. På den andre siden kan elbiler i Norge over tid bli avgiftsbelagt, noe som kan være godt nytt for restverdien til dagens elbiler. Antagelig kan vi dermed si at elbiler har høyere verditap enn tilsvarende tradisjonelle biler, men henter dette inn igjen ved å være billigere i drift. Dermed vil det bli mer lønnsomt å kjøre elbil jo lenger du kjører. Som et eksempel kan vi sammenligne en 4-seters Mitsubishi i-miev elbil med en Fiat 500 bensinbil. Sammenligningen tar utgangspunkt i at bilen eies i fem år, og kjører kilometer i året. Bompengekostnadene i det norske eksempelet er beregnet basert på pendling fra Asker til Oslo hver arbeidsdag i fem år. Restverdien for elbilen etter fem år er satt til 35 %, mens restverdien for Fiaten ligger på cirka 60 %. Potensialet for elbil er stort, både i offentlige og private virksomheter. Eksempelvis drifter kommune-norge alene anslagsvis biler. Med en gjennomsnittlig fornyelsestid i flåten på fem år, betyr dette at kommunemarkedet utgjør biler årlig. En analyse gjort av Grønn Bil basert på kjøremønsteret til 700 kommunebiler viser at minst 50 % av disse kunne vært elbiler, uten at det er nødvendig å gå på akkord med hverken kjørelengde, plass eller andre operative kriterier. Så hva er det som gjør at norske bedrifter ikke tar elbil-bølgen helt ennå? La oss ta en titt på noen av elbilens økonomiske sider. Figur 2: NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK 0 i-miev Fiat 500 1,2 Bompenger, parkering, ferger NOK Årsavgift NOK NOK Vedlikehold NOK NOK Drivstoff NO NOK Finansiering NOK NOK Verditap NOK NOK Side 16 > 03:2013

17 FRITATT: Elbiler er fritatt for MVA og engangsavgift ved registrering. Elbilen i dette eksempelet kommer bedre ut enn bensin bilen, selv før bompenger. Elbil vil ikke lønne seg i alle tilfeller, men det er god grunn til å tro at mange bedrifter kan spare penger ved å kjøre elektrisk særlig dersom man kjører mye. Elbil som firmabil gir lavere firmabilskatt Et annet forhold som gjør den lave andelen elbil i næring enda merke ligere, er at elbiler kun fordels beskat tes for 50 % av verdien som firma biler. Dermed vil en elbil med listepris kr kun fordelsbeskattes for kr, til glede for både den ansatte som betaler mindre skatt, og for firmaet som får lavere arbeids giveravgift. Vi tror dog at mange vil oppdage denne foreløpig lite utnyttede fordelen i sammenheng med Tesla Model S en fullverdig familiebil med svært gode ytelser og en rekkevidde på opp til 500 km. Med en listepris fra kr kan denne bilen vise seg å være et røverkjøp, ikke minst som firmabil sett fra den ansattes ståsted. Om man ser firma og ansatt under ett, vil disse samlet sett som oftest få lavere avgiftsbelastning ved å regi strere en elbil på firmaet fremfor på den ansatte. Grønn Bil har utvik let en Excel-modell som beregner dette, og deler den gjerne på forespørsel. Elektrisk varebil: Fordi tid er penger De siste månedene har det dukket opp realistiske el-alternativer til mindre varebiler, slik som Renault Kangoo og Peugeot Partner. Slike biler finner man mange av i og rundt byene, og de er blant annet mye brukt til småkjøring og distribusjon. Der det er kollektivfelt, vil sjåfører som kjører el-varebil komme raskere frem, og dermed være mer effektive enn sine kollegaer som blir stående i kø. For noen virksomheter kan dette bety at man kan klare seg med færre biler og sjåfører, og dermed slå rett ut på bunnlinjen. Eie eller lease? Ikke det samme for elbil Elbiler er som kjent fritatt for MVA og engangsavgift ved registrering. Dog ble denne fordelen innført på en slik måte at den ikke gjelder ved leasing, og det vil derfor i de aller fleste tilfeller lønne seg for virksomheten å kjøpe elbilen fremfor å lease den. Leasingselskapene har begynt å tilpasse seg dette ved å tilby gjenkjøpsavtaler som gjør det mulig å kjøpe elbil med garantert restverdi, og dermed forutsigbare bilholdskostnader. Elektrosjokk på bunnlinjen? Vi tror mange virksomheter kunne spart penger ved å kjøre elektrisk, og i tillegg styrket sin miljøprofil. Etter hvert som utvalget av elbiler blir bredere, og en del myter rundt kostnader og rekkevidde gradvis blir avkreftet, tror vi stadig flere bedrifter og kommuner vil bytte til en bil med stikkkontakt. På finnes en oversikt over tilgjengelige elbiler, kostnadsberegninger, rekkeviddeestimater for kalde og varme dager, pluss mye annen nyttig informasjon dersom dere vurderer elbil. Ta også gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker konkrete råd. 03:2013 > Side 17

18 Aktuelle satser > A jour pr. > AVGIFTSSATSER 2013 Arbeidsgiveravgift Ordinære næringer Landbruk og fiske Sone 1 14,1 % 14,1 % Sone 1a 10,6 % / 14,1 % * 10,6 % Sone 2 10,6 % 10,6 % Sone 3 6,4 % 6,4 % Sone 4 5,1 % 5,1 % Sone 4a 7,9 % 5,1 % Sone 5 0 % 0 % * Inntil differansen mellom den arbeidsgiveravgiften som ville følge av en sats på 14,1 % og den arbeidsgiveravgiften som ville følge av en sats på 10,6 % overstiger for foretaket (kr for foretak som driver veitransport), er satsen 10,6 %. Etter det er satsen 14,1 %. (Før 1. juli 2013 var fribeløpene hhv. kr og kr ). Sone for arbeidsgiveravgift fastsettes etter hvilken kommune selskapet driver virksomheten, dvs. hvor foretaket, ev. underenheter av foretaket er registrert. For ambulerende virksomhet og virksomhet som driver arbeidsutleie benyttes satser i den sonen hvor hoveddelen av arbeidet er utført. Det er særregler for foretak som driver med bygging og reparasjoner av skip og produksjon av stålprodukter. Merverdiavgift Ordinært 25 % matvarer 15 % persontransport, romutleie, kringkastingstjenester, adgang til museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangementer 8 % Avgift på arv og gaver Av netto formuesoverføring ved arv eller gave svares avgift til staten etter følgende satser: Barn, fosterbarn, stebarn, foreldre Andre Av de første % 0 % Av de neste % 8 % Av overskytende beløp 10 % 15 % Fribeløp for gaver kr kr BETALINGSTERMINER VIKTIGE DATOER A = Terminoppgave og betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift M = Terminoppgave og betaling av MVA F = Forskuddsskatt personlige skattytere (næringsdrivende) E = Forskuddsskatt upersonlige skattytere, f.eks. AS A M F E 1. termin termin termin termin termin termin Gebyrer til Brønnøysundregistrene mv. Forsinkelsesgebyrer ved innsending av årsregnskap Første 8 uker 1R kr 860 pr. uke Neste 10 uker 2R kr 1720 pr. uke Neste 8 uker 3R kr 2580 pr. uke Forsinkelsesgebyr beregnes når regnskapet leveres etter 31. juli. Ved elektronisk innsending via Altinn er fristen 31. august. RENTESATSER Forsinkelsesrente (morarente) Fra til Fra til ,50 % p.a. 9,50 % p.a. Rentetillegg og rentegodtgjørelse ved skatteoppgjøret Rentesatsen er 1,08 % p.a. og er lik for både restskatt og tilgodebeløp. Ordinær rente ved skatteavregningen er ikke skattepliktig eller fradragsberettiget. For restskatt beregnes det rentetillegg fra 1. juli 2012 (fra 15. mars 2013 for upersonlige skattytere) til forfall 1. termin. For tilgode beløp beregnes rente fra 1. juli 2012 (fra 15. mars 2013 for upersonlige skattytere) til skatte oppgjøret blir sendt. For tilleggsforskudd beregnes rente fra 31. mai 2013 til skatteoppgjøret blir sendt. Renter etter vedtak om endringssak Ved endringer i skatt og avgift etter endringssak beregnes det renter etter følgende satser: Renter ved økning av skatt og avgift 2,75 % p.a. 2,5 % p.a. Rentegodtgjørelse ved nedsettelse av skatt og avgift 1,75 % p.a. 1,5 % p.a. Rentesatser ved forsinket betaling av skatt/avgift: Ved forsinket innbetaling av skatter og avgifter (betaling etter forfall) svares forsinkelsesrenter etter den ordinære satsen for forsinkelsesrenter. Utgiftsgodtgjørelser 2013 Godtgjørelse til kost og overnatting Innland Dagsreiser uten overnatting: Fra 5 til 9 timer: kr 195 Fra 9 til 12 timer: kr 300 Over 12 timer: kr 495 Reiser med overnatting: Over 12 timer: kr 670 For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn. Måltidstrekk i godtgjørelsen: Frokost: kr 67 (10 %), lunsj kr 268 (40 %), middag kr 335 (50 %). Nattillegg Ulegitimert nattillegg ved overnatting: kr 410 Utland I utlandet gjelder det egne satser for hvert land, Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse For arbeidstaker som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten mulighet for å koke mat: kr 295 For arbeidstaker som bor på hybel/brakke der det er mulighet for å koke mat eller har overnattet privat: kr 192 Matpenger (fravær fra hjemmet minst 12 timer) kr 82 Bilgodtgjørelse km kr 4,05 pr. km 0ver km kr 3,40 pr. km Arbeidstakere i Tromsø gis et tillegg på kr 0,10 pr. km til satsene ovenfor. Bruk av El-bil kr 4,20 pr. km Tillegg pr. passasjer pr. km kr 1,00 Tillegg for tilhenger pr. km kr 0,85 Satsene gjelder også utenlands, men for kjøring i utlandet er satsen kr 4,05 uansett kjørelengde. Naturalytelser Bilbeskatning 2012 og 2013 Fordelen ved privat bruk av firmabil skal med i grunnlaget for beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Fordelen fastsettes til 30 % av bilens listepris inntil kr (kr i 2012) og 20 % av overskytende listepris. Ved følgende forhold reduseres listeprisen til: Ordinær bil El-bil El-bil 50,00 % Eldre bil enn tre år pr. 1. jan. 75,00 % 37,50 % Yrkeskjøring over km 75,00 % 50,00 % Eldre bil og yrkeskjøring over km 56,25 % 37,50 % Ved firmabilordning i deler av inntektsåret fastsettes fordelen forholdsmessig for antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon. Biler som faller utenfor standardreglene (i liten grad egnet for privat bruk) For biler der fordelen ikke står i forhold til listeprisen, fastsettes fordelen på forskuddsstadiet til kr for 2013 (kr for 2012) Side 18 > 03: :2013

19 Biler som faller utenfor standardreglene (i liten grad egnet for privat bruk) Arbeidsreise t.o.m km, pr. km 3,25 3,30 Over 4000 km, pr. km. 1,50 1,50 Rentefordel ved rimelig lån hos arbeidsgiver Rentefordelen settes til differansen mellom normrentesatsen og den faktisk betalte renten. Normrente satsen offentliggjøres på Skatte direktoratets hjemmeside, Mindre, kortsiktige lån beskattes ikke (lånebeløp på inntil 3/5 G = kr pr med til bakebetalingstid høyst ett år). Normrentesatser i Januar og februar 2,75 % 2,25 % Mars og april 2,75 % 2,25 % Mai og juni 2,25 % 2,25 % Juli og august 2,25 % 2,25 % September og oktober 2,25 % 2,25 % November og desember 2,25 % 2,25 % Skjermingsrente Skjermingsrente på lån til selskaper Optimal rente Januar februar 1,1 % 1,1 % 1,5 % Mars april 1,1 % 1,1 % 1,5 % Mai juni 1,1 % 1,1 % 1,5 % Juli august 1,1 % 1,1 % 1,5 % September oktober 1,1 % 1,1 % 1,5 % November desember 1,1 % Fastsettes senere Fastsettes senere Renter på lån fra personer til selskaper er skattepliktig som alminnelig inntekt. Renter som overstiger skjermingsrenten, skattlegges én gang til som alminnelig inntekt. Skjermingsrenten fastsettes på forskudd for to og to måneder av gangen og offentliggjøres på Skatteetatens hjemmeside Elektronisk kommunikasjon Skattepliktig fordel ved arbeidsgivers dekning av kostnader til telefon og Internett mv. settes til opptil kr 4000/6000 ved dekning av henholdsvis en og dekning av flere kommunikasjonstjenester. Dekning inntil kr 1000 er skattefri. Dekker arbeidstakeren selv kostnader, skal fordelen reduseres tilsvarende. FERIEPENGER Etter ferieloven: (4 uker Med 5 uker og én dag) ferie Personer under 60 år 10,2 % 12,0 % Personer over 60 år m/inntekt inntil 6 G 12,5 % 14,3 % For inntekt utover 6 G 10,2 % 12,0 % GRUNNBELØP I FOLKETRYGDEN Grunnbeløpet (1 G) pr = kr Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2012 = kr For 2013 er det gjennomsnittlige grunnbeløpet Grunnbeløpet reguleres pr Da fastsettes også gjennomsnittlig grunnbeløp for året. GAVER I OG UTENFOR ANSETTELSESFORHOLD Skattefrihet for mottaker Verdi Fradrag for giver Ansettelsestid 25, 40, 50 og 60 år kr 8000 ja Gullklokke m/innskrip. kr ja Bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25 kr 3000 ja Bedriften har bestått i 50 år eller antall år delelig med 50 kr 4500 ja Arb.taker gifter seg, går av med pensjon, slutter etter min. 10 år, eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år kr 3000 ja Premie for forbedringsforslag kr 2500 ja Andre gaver i arbeidsforhold kr 1000 nei Erkjentlighetsgave utenfor arbeidsforhold kr 500 ja Ovennevnte gjelder kun for gaver i form av naturalia. SKATTESATSER 2012 OG Aksjeselskaper Inntektsskatt 28,0 % 28,0 % Personer Alminnelig inntekt (Nord-Troms og Finnmark 24,5 %) 28,0 % 28,0 % Trygdeavgift lønnstakere 7,8 % 7,8 % Trygdeavgift næringsinntekt innen fiske, fangst og barnepass i eget hjem 7,8 % 7,8 % Trygdeavgift annen næringsinntekt 11,0 % 11,0 % Trygdeavgift pensjonsinntekt samt, lønnsog nærings inntekt for personer under 17 eller over 69 år 4,7 % 4,7 % Toppskatt Innslagspunkt trinn 1, sats 9 % 1) Innslagspunkt trinn 2, sats 12 % ) I Nord-Troms og Finnmark er satsen 7 % Personfradrag Klasse Klasse Formuesskatt Innslagspunkt, sats 1,1 % Maksimalt skattefradrag for pensjonister kr kr Nedtrapping 15,3 % fra kr kr Nedtrapping 6,0 % fra kr kr Særfradrag for uførhet kr kr Særfradrag for enslige forsørgere pr. mnd. kr Minstefradrag Minstefradrag i lønn Sats 36 % 40 % Minimum kr kr Maksimum kr kr Minstefradrag i pensjonsinntekt Sats 26 % 26 % Minimum kr kr Maksimum kr kr AVSKRIVNINGER DRIFTSMIDLER Grp. Gjenstand A: Kontormaskiner 30 % 30 % B: Ervervet goodwill 20 % 20 % C: Vogntog, varebiler, lastebiler, busser, drosjebiler og kjøretøy for transport av funksjonshemmede 20 % 20 % D: Personbiler, traktorer, annet rullende maskineri og materiell, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar m.m. 20 % 20 % E: Skip, fartøyer, rigger m.m. 14 % 14 % F: Fly og helikopter 12 % 12 % G: Anlegg for overføring og distribusjon av elkraft og elektroteknisk utrustning 5 % 5 % H: Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder m.m. 4 % 1) 4 % 1) I: Forretningsbygg 2 % 2 % J: Fast teknisk installasjon i bygninger, herunder varmeanlegg, kjøle- og fryseanlegg, elektrisk anlegg, sanitæranlegg, heisanlegg o.l. 10 % 10 % 1) Bygg med brukstid under 20 år kan avskrives med inntil 10 %. Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med inntil 6 %. 02: :2013 > Side 19

20 FORENKLET: Loven legger nå opp til at man skal kunne gjennomføre generalforsamlingen uten at aksjeeierne fysisk må møtes. Forenklet generalforsamlingsbehandling Endringer i aksjeloven gjør at generalforsamling kan avholdes uten fysisk oppmøte. Advokat Tom Larsen, Revisorforeningen Basert på Knudsen-utredningen ble det gjort endringer i aksjelovene som skal forenkle etablering og løpende administrering av aksjeselskaper. Dette skjedde med virkning fra 1. juli i år. I denne artikkelen skal jeg ta for meg den nye ordningen med forenklet generalforsamling. Det er gjennom generalforsamlingen aksjeeierne utøver den øverste myndighet i selskapet. På generalforsamlingen har alle aksjeeierne rett til å møte enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Aksjeeiernes møterett kan ikke begrenses i selskapets vedtekter. Selv om man kun eier aksjer uten stemmerett, vil man likevel ha møterett. Avholdelse av generalforsamling Innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår skal selskapet holde ordinær generalforsamling. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres: 1. godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte; 2. andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. Etter aksjeloven slik den lød før lovendringene, måtte generalforsamlingen avholdes som et møte. Loven legger nå opp til at man skal kunne gjennomføre generalforsamlingen uten at aksjeeierne fysisk må møtes; forenklet generalforsamlingsbehandling. Samtlige aksjeeiere må samtykke til at en sak skal kunne behandles uten at det skjer i et møte. I og med at samtlige aksjeeiere må samtykke til slik forenklet behandling, vil dette alternativet i realiteten begrenses til selskaper med få aksjeeiere. Dersom det er flere saker som skal opp på en generalforsamling, må aksjeeierne samtykke for hver enkelt sak som skal behandles på generalforsamlingen. I dette ligger at ved en ordinær generalforsamling som skal godkjenne årsregnskapet og årsberetningen samt vedta utdeling av utbytte, må aksjeeierne samtykke til forenklet behandling i alle disse sakene. I tillegg til aksjeeiernes samtykke, må tre krav være oppfylt for at selskapet skal kunne gjennomføre en forenklet generalforsamlingsbehandling: 1. Samtlige aksjeeiere gis mulighet til å delta i behandlingen på egnet måte, 2. Styremedlemmer og ev. daglig leder og revisor gis mulighet til å uttale seg, 3. generalforsamlingens beslutning skal inntas i generalforsamlingsprotokollen. Hvis disse kravene er oppfylt, kan generalforsamlingen holdes på en enkel og uformell måte. 1. Kravet om at samtlige aksjeeiere skal gis mulighet til å delta i behandlingen av saken på egnet måte betyr for eksempel at det vil kunne være tilstrekkelig at kommunikasjonen foregår via e-post eller pr. telefon. Det blir opp til aksjeeierne om de faktisk deltar i behandlingen av saken eller ikke. Det avgjørende er at de skal gis mulighet til å delta. 2. Styremedlemmer, daglig leders og revisors mulighet for å uttale seg, skal sikre deres interesser i behandlingen av saken. Disse personene vil kunne kreve at generalforsamlingen behandles i møte. Side 20 > 03:2013

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

Aktuele SATSER 1. januar 10

Aktuele SATSER 1. januar 10 Aktuelle SATSER 1. januar 10 AVGIFTSSATSER 2010 Arbeidsgiveravgift Sone Ordinære næringer Landbruk og fiske I 14,1 % 14,1 % I a 10,6 % / 14,1 % 1) 10,6 % II 10,6 % 10,6 % III 6,4 % 6,4 % IV 5,1 % 5,1 %

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

Aktuele SATSER 1. januar 11

Aktuele SATSER 1. januar 11 Aktuelle SATSER 1. januar 11 AVGIFTSSATSER 2011 Arbeidsgiveravgift Sone Ordinære næringer Landbruk og fiske I 14,1 % 14,1 % I a 10,6 % / 14,1 % 1) 10,6 % II 10,6 % 10,6 % III 6,4 % 6,4 % IV 5,1 % 5,1 %

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

revisorforeningen Aktuelle SATSER 15.06 Generert med eventuelle tilleggsendringer 15.06.2016

revisorforeningen Aktuelle SATSER 15.06 Generert med eventuelle tilleggsendringer 15.06.2016 revisorforeningen Aktuelle SATSER 15.06 2016 Generert med eventuelle tilleggsendringer 15.06.2016 Avgiftssatser 2016 Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2016) Sone Sats 1) I 14,1 % I a 10,6

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser 2017-2018 Prop. 1 LS 29 Skaner, avgifter og toll 2018 1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser Tabell 1.5 viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2017 og med regjeringens forslag for 2018.

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Gjelder for kurs i Fredrikstad Kongsvinger Ski Arendal Hamar Kap. I Inntektsåret 2011 s. 20 Formuesskatt, verdsettelse næringseiendom Kalkulasjonsfaktor 2011:

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

revisorforeningen Aktuelle SATSER Generert med eventuelle tilleggsendringer

revisorforeningen Aktuelle SATSER Generert med eventuelle tilleggsendringer revisorforeningen Aktuelle SATSER 07.10 2017 Generert med eventuelle tilleggsendringer 07.10.2017 Avgiftssatser 2017 Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2017) Sone Sats 1) 2) I 14,1 % I a 10,6

Detaljer

revisorforeningen Aktuelle SATSER Generert med eventuelle tilleggsendringer

revisorforeningen Aktuelle SATSER Generert med eventuelle tilleggsendringer revisorforeningen Aktuelle SATSER 07.01 2017 Generert med eventuelle tilleggsendringer 07.01.2017 Avgiftssatser 2017 Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2017) Sone Sats 1) 2) I 14,1 % I a 10,6

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

revisorforeningen Aktuelle SATSER Generert med eventuelle tilleggsendringer

revisorforeningen Aktuelle SATSER Generert med eventuelle tilleggsendringer revisorforeningen Aktuelle SATSER 03.01 2018 Generert med eventuelle tilleggsendringer 03.01.2018 Avgiftssatser 2018 Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2018) Sone Sats 1) 2) I 14,1 % I a 10,6

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12 Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.) Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet Vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Hva er egentlig likebehandlingsprinsippet? Innleie: Samme som midlertidig ansettelse Regulert i 14-12 Likebehandlingsprinsippet: For den enkelte arbeidstaker

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013 Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Agenda for dagen Innledning Hva er nytt og hva er ikke? Likebehandlingsprinsippet Tilgang til felles

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32 Vår dato Din dato Saksbehandler 19.05.2017 05.04.2017 Anna Lie 800 80 000 Din referanse Telefon Skatteetaten.no 46055-501-5460393 22077350 Org.nr Vår referanse Postadresse 2017/418932 Postboks 9200 Grønland

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011.

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. OPPDATERING SKATT OG AVGIFT STATSBUDSJETTET 2011 7. oktober 2010 Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. Oppsummert er det få vesentlige

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner MINIGUIDE Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skatte pliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv til formål».

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Utenlandske næringsdrivende

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (h15) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil NYE SKATTEREGLER 2016 Firmabil & Yrkesbil BILTYPER I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

Fakultetsoppgave skatterett H10

Fakultetsoppgave skatterett H10 Fakultetsoppgave skatterett H10 Peder Ås eier en enebolig i Storeby som han selv bor i med sin familie. I sokkeletasjen er det en hybelleilighet som han leier ut. Han har tatt opp et banklån for å finansiere

Detaljer

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge 1. Lønn 1.1. Særavtale Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands gjelder for reiser i Norge for alle som reiser i oppdrag eller tjeneste

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil NYE SKATTEREGLER 2016 Firmabil & Yrkesbil BILTYPER I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser?

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser? 08.11.2012 / Advokat Gunn Kristin Q. Olimstad Vikarbyrådirektivet Konsekvenser? www.steenstrup.no OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ Tema Hva er innleie? Når er det lov å leie inn arbeidstakere?

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver M I N I G U I D E Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver Skatteoppkreveren Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd)

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/13. Avgitt 1.11.2013. Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, 10-40 første ledd, 10-41 annet og tredje ledd, 10-44

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (v17) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene fastsetter inntekten hver for seg, (adskilt etter sktl

Detaljer

Økonomi. Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016

Økonomi. Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016 Økonomi Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016 Firmabilbeskatning 1. Innledning 2. Regelverket i dag 3. Endringer Innledning Skattedirektoratet har sendt ut et forslag om endring i

Detaljer

Selvangivelseskurs 2010. for regnskaps/ligningsoppgjøret 2009. Billedkunstnere v/kristoffer G. Vassdal

Selvangivelseskurs 2010. for regnskaps/ligningsoppgjøret 2009. Billedkunstnere v/kristoffer G. Vassdal Selvangivelseskurs 2010 for regnskaps/ligningsoppgjøret 2009. Billedkunstnere v/kristoffer G. Vassdal 1 Målsetting med kurset Gi en innføring i aktuelle kostnader og fradrag. Gi en innføring i aktuelle

Detaljer

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv 0301 Christiansen Tor Hermod Kløfterhagen 44 1067 Oslo Fødselsnummer Skatteklasse 1 Guidelines to the tax

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %)

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %) Nøkkelen Ajour pr. januar 2009 Ny utgave ventes januar 2010 Beregningsgrunnlag og skattesatser for personlige skattytere 2009 Nettoskatt Brutto skattepliktig inntekt Skattemessige fradrag (inkl. særfradrag)

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG 1 OSL04.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S FERRO Merdiavgift = 25% av netto fakturabeløp, MAV(merverdiavgiftsvedtaket) 2 = 25/125 = 1/5 av bruttobeløpet. (Se post 1 mva = 648

Detaljer

Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge

Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Av advokatene Marco Lilli og Jarle Ringheim INNLEDNING Som Kluge Advokatfirma DA redegjorde for i nyhetsbrev i mars i år, skapte spørsmålet om innføring av Direktiv

Detaljer

Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no

Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET 23 46 01 11 servicekontoret@nae.oslo.kommune.no AGENDA Om Servicekontoret Etablering generelt Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ans/Da AS Registrering i Brønnøysundreg

Detaljer

Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet 2018 Statsbudsjettet 2018 Morgenseminar 13. oktober 2017 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2018 - formue Forslag undret fribeløp og sats: Enslige: 1,48 millioner kroner Ektepar:

Detaljer

Selvangivelse 2012 0400

Selvangivelse 2012 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2012 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett Nye regler om innleie av arbeidstakere Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett DAGENS TEMA 1. Nye regler som følge av Vikarbyrådirektivet 2. Når kommer reglene til anvendelse? 3. Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

Husk å slette eiendomsposter fra regnskapssystemet

Husk å slette eiendomsposter fra regnskapssystemet Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 3 april 2017 Skatteinfo Ønsker du å abonnere? Skatteinfo publiseres av Skatteetaten. Har du innspill eller ønsker å få nyhetsbrevet tilsendt på e-post, kontakt

Detaljer

Pendler du til Norge fra utlandet?

Pendler du til Norge fra utlandet? Pendler du til Norge fra utlandet? Tips til riktig beregning av fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet for inntektsåret 2014. Skatteetaten vil i dette

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Selvangivelse 2015 0400

Selvangivelse 2015 0400 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2015 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GOL10.doc ajour h12 EKSEMPEL I R = regnskapsligning/direkte ligning, skattepl. leieinntekt S = skattefri egen bruk, ingen skattepliktig leieinntekt (fom 2005 ingen fordel ved

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 12.12.2017 nr. 2183 Stortingsvedtak

Detaljer

Utsendelse av medarbeidere til Norge

Utsendelse av medarbeidere til Norge Utsendelse av medarbeidere til Norge Del I skatt og rapporteringsforpliktelser 1 Skatt og rapporteringsforpliktelser Av advokatene Toralv Follestad og Øystein A. Sverre follestad@bd.no tlf. 0047 995 68

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 1. november 2010

Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 1. november 2010 (03 NØF Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 1. november 2010 Høringsnotat forskriftsbestemmelser til skattebetalingsloven 16-50 om privatpersoners ansvar ved kontantkjøp,

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GOL10.doc ajour h15 Del I R = regnskapsligning/direkte ligning, skattepl. leieinntekt S = skattefri egen bruk, ingen skattepliktig leieinntekt (fom 2005 ingen fordel ved egen

Detaljer