Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2013"

Transkript

1 Grant Thornton informerer Nr. 3/2013

2 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton vokser Det er med stor glede at vi kan meddele at Statsautorisert Revisor Olafsen AS med Lill Hege Olafsen i førersetet går inn i Grant Thornton fra 1. januar Lill Hege Olafsen vil lede Grant Thornton s kontor og satsning i Trondheim. «Det er en milepæl for vårt firma og våre kunder at vi nå går inn i Grant Thornton», uttaler Lill Hege Olafsen og sier videre: «Det at vi nå blir del av Grant Thorntons virksomhet i Norge og internasjonalt gjør at vi kan levere flere tjenester og med enda større trygghet enn tidligere og vil være viktig for vår videre utvikling i Trondheimsområdet». Daglig leder i Grant Thornton Revisjon AS, Jan Møller, sier «Vi er meget fornøyde med å få Lill Hege og hennes virksomhet med på laget vårt. Dette innebærer en umiddelbar vekst for vår virksomhet og da spesielt i Trondheim. Sammenslåingen gjør at vi øker vår tilstedeværelse i Trondheim og vil danne grunnlag for ytterligere vekst.» Samtidig med at vi presenterer vekst og utvikling i Norge er Grant Thornton blitt kåret til det raskest voksende revisjons- og rådgivningsnetteverk i verden, i tillegg er Grant Thornton nå inne på topp 100 listen av de mest attraktive arbeidsgiverne for studenter ifølge en måling gjort i de 12 største økonomiene i verden. Vi ser frem til en spennende høst med våre kunder og samarbeidsparter. Grant Thornton informerer Utgitt i samarbeid med DnR Kompetanse AS Kontaktinformasjon Grant Thornton Grant Thornton AS Jan Møller Bogstadveien 30 N-0355 Oslo Tlf Faks e-post: Kontaktinformasjon DnR Kompetanse DnR Kompetanse AS Postboks 2914 Solli N-0230 Oslo Tlf Faks revisorforeningen.no Redaksjon Redaktør Alf Asklund, tlf Redaksjonsutvalg Advokat Tom Larsen Rådgiver Britt Torunn Hove Rådgiver Børge Busvold Rådgiver Camilla Brunfelt Utgivelsesplan 2013 Nr. 1 - Mandag 18. februar Nr. 2 - Tirsdag 4. juni Nr. 3 - Torsdag 3. oktober Nr. 4 - Fredag 6. desember Produksjon 07 Gruppen a.s. Med vennlig hilsen Frode Andersen

3 AKTUELLE DATOER 10. oktober Merverdiavgiftsoppgaven frist for levering og betaling. 16. oktober Skatteoppgjørene siste pulje sendes ut (personlige skattytere og selskaper). 6. november Frist for betaling av restskatt 1. termin. Skatteoppgjøret 16. oktober. 15. november Betaling av forskuddsskatt for personlige skattytere. Arbeidsgiveravgift og skattetrekk frist for levering og betaling. 27. november Klagefrist skatteoppgjøret 16. oktober. 10. desember Merverdiavgiftsoppgaven frist for levering og betaling. 11. desember Frist for betaling av restskatt 2. termin. Skatteoppgjøret 16. oktober. INNHOLD>03>2013 Unngå kontant betaling over kroner Side 4 Skatt ved utleie av egen bolig Side 8 NUF kan omdannes skattefritt til AS Side 10 Vikarbyrådirektivet: Likebehandling for utleide arbeidstakere Side 14 Lønner det seg å ha elbil? Side 16 Aktuelle satser Side 18 Forenklet generalforsamling Side 20 God sikkerhetskultur starter med deg selv Side 21 Flere endringer i bokføringsreglene Side 22 Gaver til ansatte Side 28 Fettforbrennende trening Side 30 03:2013 > Side 3

4 Unngå kontant betaling over kroner Betalinger over kroner bør ikke lenger gjøres kontant. Ved å betale kontant kan privatpersoner risikere medansvar for ikke-betalt inntektskatt, trygdeavgift og merverdiavgift, mens næringsdrivende kan miste fradragsretten. Rådgiver skatt Paal Braanaas, Revisorforeningen Med virkning fra 1. januar 2011 ble det vedtatt to bestemmelser som gjør at betalinger over kroner bør gjøres via bank. Den ene bestemmelsen (ansvarsbestemmelsen) gjør at privatpersoner kan bli holdt medansvarlige for unndratt inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift når disse kjøper tjenester for beløp over kroner kontant. For eksempel når huseiere betaler maleren kontant og det senere viser seg at maleren har unnlatt å oppgi denne omsetningen. Den andre bestemmelsen gjelder både private og næringsdrivende og innebærer at det ikke gis skattemessig eller avgiftsmessig fradrag (fradragsnekt) når utgifter/kostnader over kroner er betalt kontant. For eksempel når en næringsdrivende gjør et varekjøp kontant. Om selger har oppgitt omsetningen eller ikke, er uten betydning for om fradrag nektes. Betales det via bank unngår privatpersoner mulig ansvar. Private og næringsdrivende kan heller ikke nektes fradrag etter bestemmelsen om det er betalt via bank. Nærmere om bestemmelsene Bakgrunnen for å oppstille et krav om betaling via bank, skyldes at kjøp og salg som skjer kontant i liten grad lar seg spore og dermed gir større muligheter for skatteunndragelser. Felles for bestemmelsene er at man ikke rammes om betaling skjer via bank. Likestilt med bank er annet foretak som har rett til å drive betalingsformidling. Betaling til utenlandsk bank er også akseptert. Hensikten med bestemmelsen er at transaksjonen skal være sporbar og at begge parter kan identifiseres. Det må derfor også være akseptert om en faktura betales kontant i bank når banken kan identifisere og senere dokumentere hvem som har betalt. Det er ellers ingen direkte sammenheng mellom de to bestemmelsene. De virker hver for seg. Det kan imidlertid tenkes at en og samme skattyter blir rammet av begge bestemmelsene. Eksempelvis kan en pendler som krever fradrag for husleie som han har betalt kontant, bli nektet skattemessig fradrag for disse kostnadene. Har huseieren (forutsatt at han driver næringsvirksomhet) unnlatt å oppgi leieinntekten til beskatning, kan pendleren også bli gjort ansvarlig for unndratt skatt på leieinntekten. Begge bestemmelsene har en beløpsgrense. Når det gjelder «ansvarsbestemmelsen» i skattebetalingsloven 16-50, kommer man ikke i ansvar om kontantvederlaget er kroner eller lavere. «Fradragsnekt» etter skatteloven 6-51 (merverdiavgiftsloven 8-8), vil bare gjelde for kontante betalinger på mer enn kroner. Beløpet er ikke et bunnbeløp. Overskrides grensen, går hele beløpet inn i grunnlaget for medansvar eller fradragsnekt. Ansvarsbestemmelsen gjelder for private oppdragsgivere, men bestemmelsen om fradragsnekt gjelder generelt, og vil som vist over kunne ramme private, næringsdrivende og selskaper. Nærmere om medansvar Det typiske er huseieren som betaler håndverkeren kontant i stedet for via bank. Ansvaret er objektivt. Det vil si at det er uten betydning om huseieren har fått faktura, kvittering eller på annen måte forsøkt å forsikre seg om at håndverkeren er seriøs, hvis han likevel velger å betale kontant. Bestemmelsen gjelder kjøp av tjenester, men også varer kjøpt sammen med tjenester. Bestemmelsen gjelder altså ikke for rene varekjøp. Kjøp av biler, båter og andre større kapitalgjenstander omfattes ikke. I forskrift er det fastslått at om varekjøpet utgjør 80 % eller mer av leveransen, er dette å anse som et rent varekjøp og man er dermed også utenfor bestemmelsen, Når det gjelder beløpsgrensen, skal flere betalinger som gjelder samme tjeneste, ses i sammenheng. Man er dermed ikke utenfor bestemmelsen om man deler opp betalingen til under kroner pr. betaling for en tjeneste. Videre skal betaling for løpende tjenester, som for eksempel Side 4 > 03:2013

5 Økonomisk styring og kontroll. Punktum. Foto: Monkey Business Finales programmer tar over der økonomisystemene stopper, og hjelper deg videre med årsregnskap, noteopplysninger, ligningsoppgaver, skatteberegning, avstemming, dokumenta sjon, analyse- og nøkkeltallrapporter, prognoser, grafer, perioderapporter, konsernregnskap, avskrivninger, driftsmiddeloversikt, aksjeoversikt, kontantstrøm oppstilling m.m. I tillegg valideres dataene automatisk mens du arbeider, slik at feilføringer avsløres umiddelbart. Gratis demoversjoner finner du hos Finale Systemer as Tlf.: e-post: SMS Finale til :2013 > Side 5

6 en vaskehjelp, ses i sammenheng når de skjer innenfor samme kalenderår. Huseieren kan da bli holdt ansvarlig for det den næringsdrivende unndrar av inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift knyttet til oppdraget. Skattekontoret må først fatte vedtak om at den næringsdrivende har unndratt nettopp dette oppdraget fra beskatning. Det må deretter fattes et eget vedtak om medansvar for huseieren. Legg merke til at bestemmelsen slår fast et medansvar og ikke et subsidiært ansvar, noe som betyr at skatte- og avgiftsmyndighetene kan velge å gå på huseieren først. Dette kan være praktisk når den næringsdrivende for eksempel er konkurs eller ikke besvarer henvendelser. Kjøperens ansvar er i utgangspunktet begrenset til den skatt, trygdeavgift og merverdiavgift som skulle vært beregnet av vederlaget. Beregningsgrunnlaget kan maksimalt settes til 75 % av vederlaget man har betalt eksklusive merverdiavgift. Av dette beregnes skatt med 28 % og eventuell trygdeavgift. Man blir ikke ansvarlig for unndratt toppskatt eller ilagt tilleggsskatt. Når det gjelder ansvar for unndratt merverdiavgift, blir man ansvarlig for 100 % av det unndratte beløpet (20 % av brutto vederlag). Bestemmelsen er relativt fersk. Vi er ikke kjent med at skattekontorene har tatt opp mange slike saker. Skatt Øst har tidligere opplyst at de har fattet vedtak om med ansvar for huseiere som har engasjert utenlandske steinleggere. Steinleggerne var ikke skattepliktige hit slik at medansvar kun gjelder merverdiavgift. Nærmere om fradragsnekt Har en privatperson, næringsdrivende eller selskap en kostnad som i utgangspunktet gir rett til skattemessig fradrag, bortfaller fradragsretten om det er betalt kontant. På samme måte nektes fradrag for inngående merverdiavgift. Betalinger som samlet sett er mindre enn kroner, rammes ikke av bestemmelsene. TRØBBEL: Kontantbetalinger over kroner kan gi deg trøbbel. Det har vært tatt opp om det bør gjøres unntak for betaling av lønn. Det har i den sammenheng vært vist til at mange utenlandske sesongarbeidere kun er her en kort periode og dermed ikke har bankkonto. Videre er det vist til at det ikke innrømmes fradrag for lønn om denne ikke er inn berettet. Det er likevel slått fast at bestemmelsen skal gjelde for lønn. En konsekvens av at bestemmelsen gjelder for lønn, er at i tilfeller der det påvises omsetning som er holdt utenfor og ligningen fastsettes skjønnsmessig, vil det i skjønnet ikke lenger bli innrømmet fradrag selv for dokumenterte lønnskostnader når disse er betalt kontant. Når det da heller ikke blir innrømmet fradrag for kontante varekjøp og etterberegnet merverdiavgift på varekjøpet, vil utlignet skatt og avgift nå bli et langt høyere beløp enn fastsatte skjønn før bestemmelsen. Tilleggsskatt vil også bli beregnet ut i fra dette beløpet. Fortsatt vil det være slik at manglende skattetrekk og arbeidsgiveravgift vil bli beregnet. Når det er grunnlag for å fastsette inntekten ved skjønn, skal skattekontoret komme frem til mest mulig riktig ligning. Det kan være greit å være klar over at «riktig ligning» etter innføring av bestemmelsen om fradragsnekt blir noe helt annet enn før bestemmelsen. Et annet eksempel er bruktbilselgere som kjøper enkelte biler kontant for videresalg. Bilselger kan i utgangspunktet levere en korrekt næringsoppgave og selvangivelse, men har han beregnet fortjeneste etter fradrag for kontante varekjøp, kan han ved en kontroll bli nektet fradrag for samtlige kontante varekjøp. Hvis det først er betalt kontant og man i ettertid blir klar over feilen, bør det være mulig å tilbakebetale beløpet og deretter overføre beløpet via bank. Side 6 > 03:2013

7 AKELIUS ARENA TILBY DINE KUNDER EN AHA- OPPLEVELSE Med nye Akelius Arena kan du gi klientene dine en ekte aha-opplevelse og samtidig enda bedre rådgivning. Akelius Arena er en webtjeneste som bearbeider data fra Årsavslutning (inkl. transaksjoner fra bokføringen) til en gjennomtenkt og lettfattelig grafisk presentasjon. tilgjengelig når som helst fra hver datamaskin som har tilgang til internett enkelt for kunden å følge utviklingen løpende gjør dine kunder mer intressert i bokføringen gjør samarbeidet med dine kunder dypere. gjør det lettere å selge mere gode rådgivningtjenester Vi anbefaler varmt at du bestiller et gratis prøveabonnement allerede i dag! Akelius Verden vi står bak deg.

8 Skatt ved utleie av egen bolig Inntekt ved utleie av bolig kan være skattefri. Er utleien derimot skattepliktig, skal det innrømmes fradrag for kostnader knyttet til utleien og netto beregnet leieinntekt beskattes med 28 % eller maksimalt med 51 % om det er virksomhet. Rådgiver skatt Paal Braanaas, Revisorforeningen Siden beskatningen kan bli svært ulik, vil det være viktig å avklare dette på forhånd. Det er imidlertid ikke alltid like enkelt. Skattefrie leieinntekter Dette vil først og fremst gjelde leieinntekter i boligen eieren selv benytter. Kravet er at han selv benytter minst halvparten av boligen regnet etter utleieverdien. Hvordan antall kvadratmeter er fordelt mellom eier og leietaker, vil ikke nødvendigvis være avgjørende. Utleier må spørre seg om han til enhver tid kan leie ut det arealet han selv benytter til minst samme pris som leietakers del er verdt. Normalt vil leietakers utleieverdi være kjent gjennom månedlige betalinger, men om leien er redusert ved avtale om at leietaker skal yte tjenester som snømåking, plenklipp osv., må det tas hensyn til det. Skattefritaket kan gjelde leiligheter, enebolig eller tomannsbolig. Det kan fortsatt være skattefritt selv om boligen er delt inn i flere enheter som leies ut. Samlet utleieinntekt på kr fra tre hybelleiligheter vil være skattefri om den delen som eieren benytter minst har en utleieverdi på kr Vær imidlertid oppmerksom på at det i disse tilfellene ikke bare er utleieverdien som skal vurderes. Skattefritaket omfatter ikke såkalte flermannsboliger. Dette er definert som bolig med tre eller flere familieleiligheter eller to familieleiligheter og en hybelleilighet. En familieleilighet er videre definert som en bolig for to voksne og et barn. Har den eget bad/dusj, eget toalett og soverom (sovealkove), samt kjøkkenløsning med nødvendige bekvemmeligheter, er dette momenter som trekker i retning av at det er en familieleilighet. Normalt vil en leilighet med areal på under 40 kvm likevel ikke anses som en familieleilighet. Eksempel 1 Kjell eier en stor enebolig sentralt i Stavanger. Har benytter utelukkende første etasje og har i lang tid leid ut kjelleren, som er innredet som en leilighet, for kr Selv har han beregnet utleieverdien av den delen han selv benytter til kr Utleie inntekten er skattefri. Han vurderer nå å innrede tre leiligheter i kjelleren. To skal ha felles inngang og blir hver på ca. 25 kvm. Den siste har også egen inngang, to soverom og blir på 60 kvm. Etter hans vurdering av utleiemarkedet vil han kunne få kr 5000 for de to små leilighetene og kr 7000 for den store. Leiligheten på 60 kvm vil være å anse som en familieleilighet og eneboligen er en flermannsbolig. Kjell er dermed utenfor skattefritaket. Netto utleieinntekt er i helhet skattepliktig. Side 8 > 03:2013

9 Eksempel 2 Om han i stedet beslutter å bygge to hybelleiligheter i stedet for leiligheten på 60 kvm, vil utleieinntekten på inntil kr for de fire hybelleilighetene være skattefri. Merk at det ikke er tilstrekkelig å benytte leiligheten på 60 kvm som et bofellesskap/hybel med felles kjøkken/bad. Den mister likevel ikke preg av å være en familieleilighet. Opplysningsplikt og fradrag Er man innenfor skattefritaket, er det ikke nødvendig å gi nærmere opplysninger i selvangivelsen. Er man i tvil om leieinntektene er skattefrie, bør man vurdere å få dette avklart ved en henvendelse til Skatteetaten eller ved et vedlegg til selvangivelsen hvor utleie forholdene er beskrevet. Er man utenfor skattefritaket, skal skattyter levere skjema RF Kostnader eller andel av kostnader knyttet til utleieforholdene kan føres til fradrag. Kostnadene kan typisk være andel fellesutgifter eller andre kostnader knyttet til de utleide enhetene. Vedlikeholdskostnader føres til fradrag, men ikke påkostninger som for eksempel standardforbedringer. Legg merke til at fradraget for ved likeholdskostnadene reduseres ved overgang fra såkalt fritaksligning (skattefri utleie) til regnskapsligning (skattepliktig utleie). Har boligen blitt fritakslignet i løpet av de foregående fem årene, gis det ikke fradrag for vedlikeholdskostnader i det første året med regnskapsligning dersom utleien varer under halve inntektsåret (inntil 182 dager). Leies boligen ut mer det første året, innrømmes fullt fradrag for vedlikeholdskostnader inntil kr Fradrag for vedlikeholdskostnader ut over dette, reduseres med 10 % for hvert av de foregående fem årene som boligen er fritaksliknet. Beregnet netto leieinntekt overføres til selvangivelsen. Inntekten skattlegges med 28 %. Grensen mot utleie som virksomhet Om det drives virksomhet i skattelovens forstand, er en skjønnsmessig vurdering. Ved utleie av leiligheter er dette forenklet. Ved normal utleie og aktivitet fra utleier, er antallet leiligheter avgjørende. Fire leiligheter er ikke virksomhet og skattlegges da som kapitalinntekt med 28 %. Fem eller flere, er næring og skattlegges med opptil 51 %. Kostnadene som kan føres til fradrag er de samme. Ved vurderingen av hvilke leiligheter som skal telles med, er det i en bindende forhåndsuttalelse (BFU 25/07) lagt til grunn at utleie av leiligheter som er fritatt beskatning som i eksempel 2 over, ikke skal medregnes. Det betyr at Kjell kan leie ut sine fire hybler skattefritt og samtidig kun betale 28 % skatt på netto leieinntekter fra ytterligere fire leiligheter. Andre skattefrie leieinntekter Garasje Utleie av garasje kan være skattefritt. Det er et vilkår at garasjen har en såkalt tjenende funksjon i forhold til boligen. Det vil den normalt ha om den følger med ved salg av boligen. En leilighet med en garasjeplass i fellesgarasje vil kunne leies ut skattefritt om eier selv bor i leiligheten. Om skattefritaket gjelder om eieren kjøper ytterligere en garasjeplass og leier ut denne, kan være noe usikkert. Leieinntekter under kr Slike leieinntekter er skattefrie. Det gjelder selv om hele boligen leies ut hele året eller om den leies ut en måned. Leieinntekt utover beløpsgrensen innebærer at alle leieinntektene blir skattepliktige. Fritidseiendom For slik eiendom som har vært delvis utleid eller utleid i deler av året, er leieinntekter på kr skattefrie. Leies boligen ut på åremål eller som en utleiehytte uten at eier har anled ning til egen bruk, gjelder ikke bestemmelsen. Av overstigende regnes 85 % av utleieinntektene som inntekt. En skattyter med flere fritidsboliger, har et fribeløp pr. bolig. Faller leie forholdet inn under bestemmelsen, innrømmes ikke fradrag for vedlike holdskostnader og andre løpende kostnader. Fri frakt Frankeringspatroner % billigere Vi leverer kompatible patroner til alle typer frankeringsmaskiner. Patronene er produsert i USA og leveres med 100 % fornøydgaranti. For mer informasjon: Tlf Faks :2013 > Side 9

10 NUF kan omdannes skattefritt til AS Fra 2013 er det kommet regler om skattefri omdanning av NUF som er skattemessig hjemmehørende i Norge, til norsk aksjeselskap. Rådgiver skatt Børge Busvold, Revisorforeningen NUF (norskregistrert utenlandsk foretak) er en fellesbetegnelse som brukes av Enhetsregisteret på alle utenlandske foretak som skal registreres i enhetsregisteret. En gruppe av NUF som ble ganske vanlig fra slutten av 2000-tallet, var de såkalte NUN- NUF (Norge-Utlandet-Norge-NUF). Disse ble opprettet av nordmenn som stiftet et selskap med begrenset ansvar i utlandet, ofte i Storbritannia, og drev virksomhet i Norge. Kravet til aksjekapital i stiftelseslandet var ofte svært lavt, typisk ett britisk pund (ca. 10 norske kroner). Denne virksomheten måtte registreres i Foretaksregisteret som et NUF fordi foretaket drev virksomhet i Norge. På tross av at selskapene ble stiftet i utlandet, var de skattemessig hjemmehørende i Norge fordi de ble styrt fra Norge. Skattemessig var slike selskaper skattepliktige til Norge på lik linje med norske aksjeselskaper, men det var de selskapsrettslige reglene i stiftelseslandet som gjaldt for bl.a. aksjekapitalens størrelse og spørsmålet om eventuell revisjonsplikt. Denne gruppen av NUF skapte ofte utfordringer for både skatteetaten, øvrige myndigheter og andre som hadde med disse NUF-ene å gjøre. Det er derfor vedtatt skatteregler som skal gjøre det enklere og rimeligere å omdanne denne gruppen av NUF til norsk aksjeselskap. Forskriftsbestemmelsene ble vedtatt 24. mai 2013 så det er foreløpig begrenset med praksis knyttet til slik omdanning. Vilkårene for skattefri omdanning av NUF er i all hovedsak sammenfallende med de som gjelder for omdanning av andre foretaksformer. Skatte fri omdanning kan gjennomføres med virkning fra 1. januar i omdanningsåret, forutsatt at det overtakende aksjeselskapet er stiftet og virksomheten i NUF-et er overført til aksjeselskapet innen 1. juli. Ved omdanning av NUF omdannes det utenlandskregistrerte selskapet til norsk aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. Den norske avdelingen (NUF-et) følger med over i det norske aksjeselskapet som en del av omdanningen. Regulerer norsk beskatning De nye bestemmelsene om skattefri omdanning av NUF regulerer bare beskatningen i Norge. Om omdanningen og oppløsningen av det utenlandske selskapet får skattemessige konsekvenser i utlandet, reguleres av skattereglene i registreringslandet og en eventuell skatteavtale mellom Norge og dette landet. Dersom det ikke drives noen form for virksomhet i registreringslandet og det er inngått skatteavtale mellom Norge og dette landet, skal en oppløsning av selskapet normalt ikke få skattemessige konsekvenser i registreringslandet. I de fleste skatteavtalene har landet der selskapet er «hjemmehørende» beskatningsretten. Det vil være det landet der setet for den virkelige ledelsen befinner seg. Dette er imidlertid spørsmål som må undersøkes i hvert enkelt tilfelle. Skattemessig hjemmehørende i Norge Adgangen til skattefri omdanning fra NUF til AS gjelder bare når det utenlandske selskapet er «skattemessig Side 10 > 03:2013

11 hjemmehørende» i Norge. Det avgjørende for hvor selskapet er skattemessig hjemmehørende, er hvor selskapets faktiske ledelse på styrenivå befinner seg. Om dette skriver Lignings-ABC 2012/13 følgende på side 1288: «Aksjeselskap eller likestilt selskap som er opprettet i henhold til utenlandsk lovgivning og registrert i utlandet anses skattepliktig som hjemme hørende i Norge dersom selskapets faktiske ledelse på styrenivå finner sted i Norge. For at selskapet skal anses hjemmehørende her, må beslutninger som etter norsk aksjeselskapsrett og vanlig forretningsmessig praksis tilligger et selskaps styre, reelt treffes av det norske styret. Styrets ledelse av selskapet må således reelt finne sted i Norge. Se også Ot.prp. nr. 16 ( ) pkt. 6.2 og HRD i Utv. 2002/1357 (Rt. 2002/1144) (straffesak)». Overføring til nystiftet aksjeselskap På samme måte som ved annen skatte fri omdanning kreves det at omdanningen må skje ved overføring til et nystiftet AS eller ASA. Omdanningen kan skje ved at aksjeselskapet stiftes med virksomheten i NUF-et som tingsinnskudd. Aksjekapitalen kan ikke settes høyere enn det overdragende utenlandske selskapets skattemessige verdi, inkludert eventuelt kontantinnskudd. Med «skattemessig verdi» menes skattemessig inngangsverdi på eiendeler og gjeld i selskapet. Dette kan være forskjellig fra den regnskapsmessige verdien av eiendeler og gjeld og et helt annet beløp enn inngangsverdien og skattemessig innbetalt kapital som aksjonæren har på aksjene i selskapet. Omdanningen kan også skje ved at NUF-et skytes inn som tingsinnskudd ved kapitalforhøyelse i et selskap eierne av NUF-et har stiftet ved kontantinnskudd. Da kan ikke aksjekapitalforhøyelsen være høyere enn skattemessig verdi av det overdragende selskapet. Et tredje alternativ er at eierne selger eiendelene og virksomheten i NUF-et til det nystiftede aksjeselskapet mot vederlag. For at vederlaget skal være skattefritt for eieren, kan ikke vederlaget settes høyere enn skattemessig inngangsverdi på eierandelene (aksjene) i det utenlandske selskapet. Hvis vederlaget utgjør minst kr og mer enn 10 % av aksjekapitalen, må avtalen vedtas av generalforsamlingen etter reglene i aksjeloven 3-8. Skattemessig og eiermessig kontinuitet Et vilkår for skattefri omdanning er at omdanningen gjennomføres med full eierkontinuitet på omdanningstidspunktet, jf. FSFIN (2). Det innebærer at eieren eller eierne av det utenlandskregistrerte selskapet må eie alle aksjene i det norske overtak ende selskapet i samme forhold som de eide det utenlandske selskapet. Et annet vilkår er at omdanningen gjennomføres med skattemessig kontinuitet på selskapsnivå og aksjonærnivå. NUF-ets eiendeler og gjeld må altså overføres til aksjeselskapet med uendrede skattemessige inngangsverdier. Det samme gjelder eventuelle andre skatteposisjoner. Inngangsverdien på eierandelene i det utenlandske selskapet videreføres på aksjene i aksjeselskapet. Det avgjørende for hvor selskapet er skattemessig hjemmehørende, er hvor selskapets faktiske ledelse på styrenivå befinner seg. 03:2013 > Side 11

12 Eksempel: Arne eier et selskap registrert i Storbritannia. Aksjekapitalen og inngangsverdien på aksjen er kr 10. Selskapet driver virksomheten i Norge gjennom et NUF og Arne ønsker å omdanne virksomheten til norsk aksjeselskap. NUF-ets eiendeler og gjeld har netto skattemessig verdi på kr Virkelig verdi er kr Aksjekapitalen kan ikke settes høyere enn de skattemessige verdiene. Aksjeselskapet kan derfor stiftes med innmaten i det engelske selskapet (inkludert NUF-et) som tingsinnskudd med en aksjekapital på inntil kr Inngangsverdien på aksjene til Arne blir kr 10. Aksjeselskapet viderefører de skattemessige inngangsverdiene som var i NUF-et. Arne kan også kontantstifte et norsk AS med en aksjekapital på kr (minimumskapitalen etter aksjeloven) og enten skyte inn det engelske selskapet som tingsinnskudd ved kapitalforhøyelse eller selge det til skattemessig inngangsverdi. Settes vederlaget til kr 10 (lik inngangsverdien på aksjene), vil vederlaget være skattefritt for Arne. Overføring av det vesentligste av virksomhet, eiendeler og gjeld Ved omdanning av NUF vil overføring av rettigheter og forpliktelser til et nytt aksjeselskap være avhengig av samtykke fra kreditorer, rettighetshavere eller andre tredjemenn. Dersom en rettighetshaver eller kontraktspart motsetter seg over føring av en rettighet eller en forpliktelse, er ikke dette til hinder for omdanning. Det kreves imidlertid at aktivitet, driftsmidler og forpliktelser i den virksomheten som omdannes «i det vesentlige» overføres. Forarbeidene 1 ser ut til å forutsette at det bare er for eiendeler og rettigheter mv. der kreditor, rettighetshaver eller kontraktspart ikke har godtatt overføring til et nytt selskap, at den aktu- 1 Høringsnotat 19. desember 2012 om omdanning av NUF til AS/ASA. elle eiendelen mv. kan holdes utenfor omdanningen. Det fremgår imidlertid ikke som en betingelse i forskriftsbestemmelsen og det er usikkert om det er grunnlag for en slik innskrenkende fortolkning. I de tilfellene det overdragende utenlandske selskapet ikke avvikles, skal inngangsverdien og øvrige skatteposisjoner på aksjene fordeles mellom det overdragende og det nye aksjeselskapet (overtakende selskapet) i samme forhold som nettoverdiene fordeles mellom selskapene, jf. FSFIN (2). Hvis for eksempel 60 % av de virkelige verdiene i et utenlandskregistrert selskap skal omdannes til et norsk aksjeselskap, må inngangsverdien på aksjene i det omdannede selskapet settes til 60 % av inngangsverdiene på eierandelene i det utenlandske selskapet. Den samme fordelingen må foretas ved beregningen av skattemessig innbetalt kapital på aksjene. Avvikling av NUF-et Ved omdanning av selskaper er det krav om at det overdragende selskapet så langt mulig oppløses og avvikles «straks» etter overdragelsen. Når det gjelder NUF, er det tilstrekkelig at det overdragende selskapet, dvs. selskapet som er registrert i utlandet, oppløses og avvikles innen fristen for å levere selvangivelse, dvs. innen utgangen av mai året etter omdanningsåret. Det er dermed tatt høyde for at reglene for oppløsning i andre land kan kreve mer tid enn i Norge. Utenlandske selskaper må avvikles i tråd med stiftelsesstatens regler. De selskapsrettslige reglene varierer fra land til land og i en del land er selskapsretten omstendelig og/eller uoversiktlig når det gjelder de selskapsrettslige reglene for oppløsning. Under høringen til de nye reglene trakk Deloitte frem Storbritannia som eksempel på et land der slettingsprosessen er både tungvint og omstendelig i sin høringsuttalelse: «Den ordinære likvidasjonsprosessen for et engelsk selskap har på samme måte som den tilsvarende norske prosessen to trinn. Trinn 1 er at beslutning om likvidasjon meldes til Company House. Etter en gjennomføringsfase følger trinn 2 med melding om sletting til Company House, som tidligst kan sendes inn tre måneder etter trinn 1. Å følge reglene om formell likvidasjon av et engelsk selskap er imidlertid nokså kostbart sammenlignet med en tilsvarende norsk prosess, hovedsakelig fordi det kreves at [det] oppnevnes en uavhengig likvidator. Det som derimot er enkelt og billig, og antagelig det mest nærliggende å anvende i en situasjon der det engelske selskapet kun har investeringer i en norsk avdeling som i sin helhet er overdratt til et nytt rettssubjekt, er å følge reglene om strykning («Strike off»). Reglene om strykning gjelder imidlertid kun for selskaper som ikke har hatt virksomhet i tre måneder. I denne sammenheng skilles det selvfølgelig ikke mellom virksomhet i Norge og virksomhet i England eller andre jurisdiksjoner. Når forutsetningen er oppfylt, sendes kun en enkel melding til Company House på fastsatt skjema, der det erklæres at selskapet er tomt og ikke har hatt aktivitet de siste tre måneder. Selskapet blir da slettet fra det engelske selskapsregisteret. Ved valg av denne fremgangsmåten er selskapets styremedlemmer ansvarlige for at forutsetningen for strykningen er oppfylt, herunder for at forholdet til eventuelle kreditorer er ivaretatt.» I reglene som ble vedtatt, er det altså mulig å gjennomføre skattefri omdanning selv om avviklingsprosessen for det utenlandske selskapet ikke er satt i gang umiddelbart etter omdanningen, bare selskapet er oppløst og av viklet innen fristen for å levere selvangivelse. Den norske avdelingen (NUF-et) må også slettes i det norske foretaksregisteret. Enhetsregisteret har en egen utgave av «Samordnet registermelding» for NUF, BR-1080, som også brukes ved sletting. Side 12 > 03:2013

13 Behov for hjelp? Spesialbyrået innen økonomi, regnskap og lønn. Vi har over 25 års erfaring med å finne den riktige kandidaten til vikariater innenfor våre spesialområder. strong design / Foto Shutterstock Tilbyr rekrutteringstjenester til faste stillinger på alle nivåer. I form av annoserte prosseser, search-oppdrag eller en kombinasjon skreddersydd etter kundens behov. Vår kunnskap bygger på helhet og ærlighet, i dialogen med våre kunder. Vi legger vekt på kultur, miljø, personlige egenskaper og kvalifikationer. Ring oss på eller gå inn på Vi finner løsninger som passer for deg. OSLO DRAMMEN TRONDHEIM 03:2013 > Side 13

14 Vikarbyrådirektivet: Likebehandling for utleide arbeidstakere Det såkalte vikarbyrådirektivet gjør blant annet at utleide arbeidstakere får et krav på likebehandling med ansatte hos innleier. De skal også ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som innleievirksomhetens egne ansatte. Advokatfullmektig Alexander Cascio, Advokatfirmaet Haavind AS Advokat Sten Foyn, Advokatfirmaet Haavind AS EUs vikarbyrådirektiv ble implementert i norsk rett i januar 2013, gjennom reglene i arbeidsmiljøloven 14-12a flg. Implementeringen ble kombinert med en norsk «tiltakspakke» som skulle sikre at direktivet virket effektivt. Andre del av denne tiltakspakken var det såkalte «solidaransvaret» for innleier i arbeidsmiljø loven c, som trådte i kraft 1. juli. I denne artikkelen skal vi gjøre opp en kort status for hvor vi står i dag med de nye reglene. Hvem gjelder reglene for? Et første spørsmål er hvem reglene gjelder for. Etter loven er dette «bemanningsforetak». Det avgjørende for om det foreligger et bemanningsforetak er imidlertid ikke om et selskap regner seg som et slikt foretak eller oppfattes slik utad. Det avgjørende er om selskapet «har til formål» å leie ut arbeidstakere. I denne forbindelse vil det skje en vurdering av om selskapet har innrettet virksomheten sin, eller en del av denne, på å leie ut arbeidstakere, slik at dette ikke bare skjer sporadisk som følge av overskudd på arbeidskraft. Det nærmere innholdet av dette begrepet vil trolig snart bli avklart av Høyesterett i en sak der lagmannsretten gikk svært langt i å legge vekt på at en arbeidstaker ble rekruttert nettopp for å bli leid ut. Et annet viktig poeng er at reglene er begrenset til «utleie» av arbeidstakere. Hvis virksomheten hvor arbeidstakeren er ansatt har styringsrett over arbeidet og et resultatansvar for dette, kan det foreligge entreprise, som ikke omfattes av arbeidsmiljøloven flg. I grensetilfeller beror skillet mellom utleie og entreprise på en helhetsvurdering, men den økonomiske risikoen for resultatet av arbeidet står sentralt, jf. blant annet flere nyere dommer. Hva går reglene ut på? Det sentrale med vikarbyrådirektivet er at utleide arbeidstakere får et krav på likebehandling med ansatte hos innleieren. Slik reglene er utformet, reiser de mange tolkningsspørsmål som enda ikke er avklarte. I a) er det avklart hvilke typer arbeidsbetingelser likebehandlingskravet gjelder for. Dette er hovedsakelig knyttet til arbeidstid, ferie, lønn og utgiftsdekning. Lønnsbegrepet er vidt, og omfatter i utgangspunktet Side 14 > 03:2013

15 også prestasjonsbasert lønn. Pensjon faller utenfor. Videre er sammenligningsgrunnlaget at arbeidstakeren minst skal sikres de vilkårene som ville ha kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid. Etter EU-reglene gjelder likebehandlingsprinsippet i utgangspunktet kun lønns- og arbeidsvilkår som følger av generelle regler, typisk lov, tariffavtale eller regler som gjelder for en ubestemt gruppe i bedriften. På dette punktet har imidlertid Norge gått lenger enn EU-reglene. Dette innebærer at hvis det ikke foreligger slike generelle bestemmelser, vil man foreta en hypotetisk vurdering av hva arbeidstakeren ville ha fått, for eksempel i lønn, dersom han/hun var ansatt direkte. Der det er få ansatte, fører dette til en usikker rettssituasjon, men det åpner også for å hevde at det er relevante forskjeller mellom en som i dag er ansatt og en som er innleid. Merk i denne forbindelse at forskjellen ikke må skyldes forhold som det er forbudt å diskriminere på grunnlag av. Både arbeidsmiljøloven og annen lovgivning inneholder en rekke forbud mot forskjellsbehandling, blant annet på grunn av alder, deltidstilsetting og midlertidig tilsetting. Unntak kan imidlertid skje dersom saklige grunner tilsier dette. Retter seg mot utleier Likebehandlingskravet retter seg mot utleieren, og innebærer at vedkommende for eksempel må betale lønn til den utleide basert på hva en arbeidstaker hos innleieren ville ha mottatt. Dette forutsetter kommunikasjon mellom utleier og innleier. Loven inneholder nærmere regler om dette og i tillegg regler om innsynsrett for tillitsvalgte. Vår anbefaling er imidlertid at utleier og innleier i kontrak ten mellom dem regulerer konsekvensene av vikarbyråreglene, for å fordele risiko på en måte som er tilpasset det enkelte tilfellet. Dette har også sammenheng med solidaransvaret som gjelder fra 1. juli, jf. nedenfor. I tillegg til kravet på likebehandling, skal arbeidstaker som blir leid, ut ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som innleievirksomhetens egne ansatte. Dette kravet reiser en god del tolkningsspørsmål. Kantine og ordninger for barnepass er eksempler på forhold som faller innenfor. Når det gjelder hytteordninger, er vi kjent med større bedrifter som legger til grunn at dette kan unntas, men det er på ingen måte klart. Merk imidlertid at utgangspunktet er at de innleide kun har tilgang til godene og tjenestene på samme vilkår som de ansatte i innleievirksomheten. Dersom man ut fra saklige grunner stiller krav til hvilke ansatte som omfattes, vil man kunne bruke lignende kriterier for de innleide. Solidaransvar Fra 1. juli har for øvrig innleier et solidaransvar for utbetaling av lønn, feriepenger og annen godtgjøring etter kravet om likebehandling i arbeidsmiljøloven a. Selv om det kun er utleieren som regnes som arbeidsgiver når det gjelder lønnskrav mv., innebærer reglene at hvis arbeidstakeren ikke får utbetalt den lønnen av utleier som han ville fått som ansatt hos innleieren, kan han eller hun kreve innleieren for differansen. I så fall kan det oppstå tvist mellom innleier og utleier om hvem som til syvende og sist er ansvarlig. Vårt råd er at man så langt som mulig klargjør ansvaret, både for lønn, informasjonsflyt mv., i avtalen mellom utleier og innleier. Dette vil både bidra til å unngå tvister, og forenkle håndteringen av disse om de skulle oppstå. DnR har valgt Quality Broker AS som en av sine leverandører på forsikringsmeglertjenester. Vi er eksperter på rådgivning/kjøp av forsikringer for næringslivet. Bruk oss du også! 03:2013 > Side 15

16 Lønner det seg å ha elbil? Samtidig som antall elbiler på norske veier har eksplodert de siste årene, er næringsandelen av elbilbestanden langt lavere enn i bilbestanden for øvrig. Hvorfor hopper ikke bedrifter og offentlige virksomheter på elbilbølgen? Er det fordi de tror det ikke lønner seg? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Grønn Bil Pr. juli 2013 ruller det over elbiler på norske veier. Av disse er 25 % registrert på bedrifter, kommuner og andre virksomheter, og trenden er nedadgående. Til sammenligning er næringsandelen i bilparken for øvrig rundt 40 %. Figur 1: Elbilbestanden segmentert på eier, siste 7 år Virksomhet Mann Kvinne Jo mer du kjører, jo mer lønner det seg med elbil En elbil har lavere driftsutgifter enn en tilsvarende bensineller dieselbil. Strøm er vesentlig billigere enn bensin, elbiler betaler ikke bompenger, de går gratis på riksferger, og de parkerer gratis på offentlige p-plasser. I tillegg er de billigere å vedlikeholde enn tradisjonelle biler, særlig etter noen år. Motoren har én bevegelig del, det er ingen clutch eller girkasse, ingen registerreim, og i det hele tatt få slitedeler som må skiftes ut i årenes løp. Driftsøkonomien for en elbil er dermed svært god sammenlignet med en tilsvarende bensin- eller dieselbil. Det er vanskeligere å være like bastant angående elbilenes verditap. På den ene siden er det en forutsetning for hele elbil-satsningen globalt at produsentene får prisen ned på nye elbiler over de neste årene, noe som i sin tur bør føre til lavere restverdi for dagens elbiler. På den andre siden kan elbiler i Norge over tid bli avgiftsbelagt, noe som kan være godt nytt for restverdien til dagens elbiler. Antagelig kan vi dermed si at elbiler har høyere verditap enn tilsvarende tradisjonelle biler, men henter dette inn igjen ved å være billigere i drift. Dermed vil det bli mer lønnsomt å kjøre elbil jo lenger du kjører. Som et eksempel kan vi sammenligne en 4-seters Mitsubishi i-miev elbil med en Fiat 500 bensinbil. Sammenligningen tar utgangspunkt i at bilen eies i fem år, og kjører kilometer i året. Bompengekostnadene i det norske eksempelet er beregnet basert på pendling fra Asker til Oslo hver arbeidsdag i fem år. Restverdien for elbilen etter fem år er satt til 35 %, mens restverdien for Fiaten ligger på cirka 60 %. Potensialet for elbil er stort, både i offentlige og private virksomheter. Eksempelvis drifter kommune-norge alene anslagsvis biler. Med en gjennomsnittlig fornyelsestid i flåten på fem år, betyr dette at kommunemarkedet utgjør biler årlig. En analyse gjort av Grønn Bil basert på kjøremønsteret til 700 kommunebiler viser at minst 50 % av disse kunne vært elbiler, uten at det er nødvendig å gå på akkord med hverken kjørelengde, plass eller andre operative kriterier. Så hva er det som gjør at norske bedrifter ikke tar elbil-bølgen helt ennå? La oss ta en titt på noen av elbilens økonomiske sider. Figur 2: NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK 0 i-miev Fiat 500 1,2 Bompenger, parkering, ferger NOK Årsavgift NOK NOK Vedlikehold NOK NOK Drivstoff NO NOK Finansiering NOK NOK Verditap NOK NOK Side 16 > 03:2013