Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 31. august 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 31. august 2013"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 31. august 2013 Grunnet den tragiske brannen som førte til at Bjørn West hytten brant ned langfredag 2012, fant generalforsamlingen sted i ungdomshuset på Vikanes lørdag 31. august 2013 kl Til stede: Fra styret: Oddvar Fyllingen, Anders Stusdal, Stein Olaf Jordal, Johs Totland, Øystein Revheim (vara) og Ivar Kristoffersen (vara) Fra valgkomitéen: Tove Kayser og Øystein Revheim Revisor: Rune Mowinkel Nilsen Andre: Kristian Bjørge, Bjarte Kleiven Veteraner: Eilert Eilertsen,, Sverre Sivertsen, Nils Chr. Eknes, Halvard Fosse Åpning av møtet Formann Oddvar Fyllingen åpnet møtet og ønsket velkommen. Johs Totland ble valgt til referent. Formannen leste deretter opp navnene på veteranene som hadde gått bort siden sist generalforsamling, Olav E Tysse, Torstein Joensen, Magnus Birger Eidsnes, Kjetil Husdal og Birger Mikal Risholm. De avdøde ble minnet med ett minutts stillhet. Formannen gikk gjennom dagsorden, innkomne saker og referatet fra forrige generalforsamling. Rune Mowinkel Nilsen tok ordet og ba om at referatet fra forrige generalforsamling rettes opp mht feil. Deretter gikk formannen videre til sakene på dagsorden: 1) Årsmelding, 2) Regnskap, 4) innkomne saker 3) Valg Sak 1: Styrets årsmelding for perioden til Formannen gikk gjennom styrets årsmelding for perioden til I forbindelse med sak 1 informerte Øystein Revheim om arbeidet med ny hytte og om erstatningstilbudet fra Gjensidige på ca. 3. millioner + mva. Selv om Gjensidige har sagt at det ikke skal stå på penger føler en seg tvunget til å godta tilbudet etter at Gjensidige har forlangt skjønn. Partene kan kreve overskjønn, men en kan risikere å komme dårligere ut. Diskusjonen gikk deretter rundt spørsmålet om foreningen skulle oppta lån, be om støtte fra bedrifter eller enkeltpersoner for å finansiere ny hytte, eller å gå ned i størrelse for å få bygget ny hytte med de pengene en hadde blitt tilbudt. Flere syns det er skammelig at en får et så dårlig tilbud når hytten tross alt var fullverdiforsikret. Det ble også foreslått å være mer aktive overfor støttemedlemmene. Styret fikk fullmakt til å gå videre med hytteprosessen. Rune Mowinkel Nilsen ba om at det brukes fullt navn på personer i årsmeldingen. Årsmeldingen ble deretter godkjent med akklamasjon. Sak 2: Styrets regnskap for perioden til Rune Mowinkel Nilsen leser revisors beretning til generalforsamlingen. Regnskapet er avsluttet per for å få tid til å sette opp balanse- og resultatsoppstilling til generalforsamlingen. Tove Kayser ba om at under note 4) skal skrives at beløpet er båndlagt til inventar. Det ble videre kommentert at det foreningen ikke hadde mottatt penger fra Bjørn West marsjen siden Oddvar Fyllingen svarte at Bjørn West marsjen nå skal øke bufferkapitalen fra 30 til og at marsjen i utgangspunktet skal være en nonprofit marsj. Ved et evt. overskudd kan det likevel deles ut penger til foreningen.

2 For de andre punktene vises det til revisors beretning. Det kom noen kommentarer til forsikringsutgiftene. Anders tar kontakt med Gjensidige om det er mulig å redusere disse. Revisor anbefalte til slutt at generalforsamlingen godkjenner regnskapet. Regnskapet ble deretter enstemmig godkjent Sak 3: Innkomne saker Rune Mowinkel Nilsen har levert et forslag om at informasjon om Foreningen Bjørn West tas opp til debatt på kommende generalforsamling. Tove Kayser kom med følgende forslag til votering: Styret oppdaterer hjemmesiden i løpet av H2013/V2014 og oppdateringen tas opp på neste generalforsamling Sak 4: Valg Følgende styremedlemmer er på valg: Stein Olaf Jordal og Johs Totland. Formannen er på valg hvert år. Valgkomiteen la fram forslag om at det sittende styret gjenvelges. Formann: Styremedlemmer: Oddvar Fyllingen Anders Stusdal, Sverre Bernes, Stein Olaf Jordal og Johs Totland Styret ble gjenvalgt ved akklamasjon. Det ble lagt fram forslag om følgende varamedlemmer: 1. Ivar Kristoffersen, 2. Øystein Revheim Varemedlemmene ble valgt ved akklamasjon. Det ble lagt fram forslag om gjenvalg av revisor Rune Mowinkel Nilsen Revisor ble gjenvalgt ved akklamasjon. Det ble lagt fram følgende forslag til valgkomité: Øystein Revheim og Tove Kayser Valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon. Valgets utfall ble da slik: Formann: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Revisor: Valgkomité: Oddvar Fyllingen Anders Stusdal, Sverre Bernes, Stein Olav Jordal og Johs Totland 1. Ivar Kristoffersen, 2. Øystein Revheim Rune Mowinkel Nilsen Øystein Revheim og Tove Kayser Avslutning Formannen takket for fornyet tillit og takket for frammøte til applaus fra generalforsamlingen. Ivar Kristoffersen kom med forslag om at neste generalforsamling avholdes på Kronstad og at styret gis fullmakt til å endre dag. Generalforsamlingen ga styret denne fullmakten ved akklamasjon. Totland, 30. september 2013 Johs Totland referent

3 I Foreningen Bjørn West. Styrets årsmelding Styremøte. Det har vert 1 styremøte i perioden, der 3 saker var oppe. 2 Ny hytte. Øyetein vil oppdatere om dette. 3 Dugnad. 14 stykke gjorde dugnad på Bjørn West marsjen i år. 4 Heimesida. Det har diverre ikkje skjedd noko med denne enno. Dette er beklageleg, og Oddvar og Johannes må ordne dette etter Generalforsamlinga. 5 Støttemedlemmer. 26 okt var det registrert 40 stk. Vi har namn og adr. til ca 50 stk. Det er ikkje sendt ut innbetalingsblanketter i år. 6 Veteranmøter på Kronstad. Formann har møtt på alle møtene. Festningsmuseet. Oddvar og Ivar yar på eit møte der. Der vart det lagd fram planar for ei BW ut stilling. Det vert arbeid videre med dette. Leiknes 25/ Oddvar Fyllingen. form. e/cltl0:eæ h//~ --> {.. Anders Stusdal, Stein Olav Jordal, Johannes Totland, Sverre Bernes.

4 Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 25. august 2012 Grunnet den tragiske brannen som førte til at Bjørn West hytten brant ned langfredag 2012, fant generalforsamlingen sted i ungdomshuset på Vikanes lørdag 25. august 2012 kl Til stede: Fra styret: Oddvar Fyllingen, Anders Stusdal, Stein Olaf Jordal, Johs Totland, Øystein Revheim (vara) og Ivar Kristoffersen (vara) Fra valgkomitéen: Tove Kayser og Øystein Revheim Revisor: Rune Mowinkel Nilsen Andre: Kristian Bjørge Veteraner: Eilert Eilertsen, Sverre Sivertsen, Nils Chr. Eknes Åpning av møtet Formann Oddvar Fyllingen åpnet møtet og ønsket velkommen. Johs Totland ble valgt til referent. Formannen leste deretter opp navnene på veteranene som hadde gått bort siden sist generalforsamling, Kjell Espelid og Andry Helland. De avdøde ble minnet med ett minutts stillhet. Formannen gikk gjennom dagsorden, og referatet fra forrige årsmøte. Deretter gikk han videre til sakene på dagsorden: 1) Årsmelding, 2) Regnskap, 3) Valg Sak 1: Styrets årsberetning for perioden til Formannen gikk gjennom styrets årsberetning for perioden til Årsmeldingen ble godkjent med akklamasjon. Sak 2: Styrets regnskap for perioden til Rune leser revisors beretning til generalforsamlingen. Regnskapet er avsluttet per for å få tid til å sette opp balanse- og resultatsoppstilling til generalforsamlingen. Det ble kommentert at det ville påløpe en del utgifter til rydding etter brannen, men at disse ville bli refundert av forsikringsselskapet. Deretter ble det en del diskusjon om deltakelse i Bjørn West marsjen. Både når det gjaldt statutter og deltakelse i styret og praktisk. Det ble sagt at BW- marsjen hadde tilført foreningen betydelige beløp i årenes løp. Statuttene sier at et evt. overskudd skal deles mellom Bjørn West foreningen, Bjørn West museet og Bjørn West marsjen. For de andre punktene vises det til revisors beretning. Revisor anbefalte til slutt at generalforsamlingen godkjenner regnskapet. Regnskapet ble deretter enstemmig godkjent Sak 3: Valg To medlemmer på valg. Anders Stusdal og Halvar Fosse Valgkomiteen la fram forslag om at Halvard Fosse trer ut av styret etter eget ønske. Forslag til ny styremedlem Sverre Bernes. Anders Stusdal gjenvelges. Det nye styret har følgende sammensetning Formann: Styremedlemmer: Oddvar Fyllingen Anders Stusdal, Sverre Bernes, Stein Olaf Jordal og Johs Totland Styret ble gjenvalgt ved akklamasjon.

5 Det ble lagt fram forslag om følgende varamedlemmer: 1. Ivar Kristoffersen, 2. Øystein Revheim Varemedlemmene ble valgt ved akklamasjon. Det ble lagt fram forslag om gjenvalg av revisor Rune Mowinkel Nilsen Revisor ble gjenvalgt ved akklamasjon. Det ble lagt fram følgende forslag til valgkomité: Øystein Revheim og Tove Kayser Valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon. Valgets utfall ble da slik: Formann: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Revisor: Valgkomité: Oddvar Fyllingen Anders Stusdal, Sverre Bernes, Stein Olav Jordal og Johs Totland 1. Ivar Kristoffersen, 2. Øystein Revheim Rune Mowinkel Nilsen Øystein Revheim og Tove Kayser Avslutning Formannen takket for fornyet tillit og takket for frammøte til applaus fra generalforsamlingen. Tove Kayser frambrakte hilsen fra moren og overrasket generalforsamlingen med at overskuddet fra reisningen av motstandsmonumentet, kr , gis til foreningen fra styret ved formann Petter Namtvedt. Totland, 20. september 2012 Johs Totland referent

6 Regnskap for Foreningen Bjørn West: noter Utg,.ifter: Bårebuketter og blomster ifm. dødsfall -3110, , , ,00 Gaver og oppmerksomheter -500, ,00 0,00 0,00 Drift og vedlikehold av BW hytten inne 0,00 0, ,40 0,00 Drift og vedlikehold av BW hytten ute 0,00-210,00-780,50 0,00 Utgifter ifm. brannen i april , ,00 0,00 0,00 Ved til BW hytten 0, ,00 0, ,00 Gass til BW hytten 0,00 0,00-605,00-828,00 Forsikring BW hytten 0, , , ,00 Etterkommertreff 0,00 0,00-345,00 0,00 Utgifter ved siste generalforsamling -2280, ,00 t660,oo -667,00 Adm. utgifter ,00 0,00-423, ,00 Tilskudd til BW museet 0,00 0,00 0, ,00 Bankomkostninger -120,00-140,00-130,00-94,00 Andre utgifter , ,50-343,84 0, , ,sol , ,00 Inntekter: Bjørn West marsjen 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengegaver ,00 0,00 0, ,00 Leieinntekter BW hytten 0, , , ,00 Støttemedlemmer a kr. 200,- 8000, , , ,00 Renter av bankinnskudd 2944, , , ,00 Andre inntekter 5 0, , ,61 0, , , , , I Driftsresultat for perioden: 51533, , , ,00 Foreningens kapital: pr pr pr pr Kassebeholdning 179,00 179,00 190,00 0,00 Bruksk0nto DnB , , , ,47 Foreningskonto DnB , , , ,18 DnB termininnskudd , , , ,29 Debitorer 0, , ,00 0,00 Kreditorer I avsetninger , , ,50 0,00 Netto driftskae.ital , , , ,94 Aktiverte gjenoppbf.9.9.in9.sutg,.ifter ,75 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0,00 0,00 9. august 2013 (t0y.-dp~ f!«1ll1i~r:,rjjj!t Oddvar Fyllingen '- f~ann v Rune Mowi~el Nilsen - revisor revisjonsbertning avgitt Notehenvisninger : 1) Olav E. Tysse, Torstein Joensen, Magnus Birger Eidsnes, Kjetil Husdal, Birger Mikal Risholm, 2) Utsendelse til støttemedlemmer (porto, konvolutter, giro m/medlemskort) 3) Servering veteranmøte på Kronstad kr formeget avsatt ristorno kr. 93 i forrige regnskap 4) Gave ifm. overskudd prosjekt bauta over Fredri~ Kayser på Storetveit-marken 5) Innbetalt formeget fra støttemedlem 6) Mottatt fra Gjensidige a conto til fremtidig inventar-kjøp til hytten 7) , ,75% p.a , ,75% p.a. 8) Byggmester Bjørn R. Kvinge NS - honorar og utgifter ifm. prosjektering ny BW hytte

7 Rune Mowinckel Nilsen 5200 Os Til Generalforsamlingen i Foreningen Bjørn West den 31. august 2013 :? REVISJONSBERETNING Jeg har forestått regnskapsførselen siden forrige regnskaps-avslutning og derigjennom ratt god innsikt i foreningens økonomiske transaksjoner. Regnskapsbilagene er godt dokumenterte og alle har relasjon til foreningens drift. Pr er alle regnskapsmessige bankbeholdninger bekreftet gjennom bankutskriftene uten avvik fra bokføringen. I foreningens balanse har jeg valgt å føre opp utbetalinger ifm. gjennoppbygging av ny BW hytte. På denne måten vil det fremover fremkomme hytten's kontantverdi nå den er ferdig gjenoppført. Sålangt er det forbrukt kr ,75 og revisor er blitt kjent med at det nylig er mottatt regning på.kr ifm. endelig takst- og verdifastsettelse av forsikringsutbetaling fra Gjensidige Forsikring. Foreningens likviditet er fornuftig plassert hos DnB til de enhver tid gjeldende renter for 12 mndr. fastrenteinnskudd. Regnskapet viser utgifter på kr ,00 og inntekter på kr ,52 slik at overskuddet blir på kr ,52. Foreningens driftskapital er på kr ,22 hvorav kr ,00 er båndlagt til inventar-innkjøp til ny hytte. Netto driftskapital blir således kr ,22. Hensett til det fremlagte regnskap og forannevnte kommentarer, anbefaler jeg for Generalforsamlingen at regnskapet godkjennes. Os, den 9. au st 2013 ~W /!W~" ul Rune Mow' ckel Nilsen valgt revisor

8 D GJENSIDIGE Bjørn West 5984 Lysaker, SKADENUMMER.: ,2 SKADEDATO: SKADESTED: G.NR. 216 B.NR. 4, I LINDAs KOMMUNE. Vi viser til samtaler vedrørende skadeoppgjøret. Skjønnet er nå ferdig og resultatet er som følger. Et eksemplar av skjønnsresultatet følger vedlagt. Skjønnets alternativ 1. Forsikringsverdi ved gjenoppføring av fritidsbolig på samme gårds og bruksnummer Fritidsbolig) forsikringsverdi/ gjenoppføringspris jfr. forsikringsvilkårene er fastsatt til kr ,- eks. mva. Det er da gjenoppføringsprisen dere har til disposisjon for gjenoppføring og under forutsetning av at dette blir utført innen 5 år fra dags dato på forsikringsstedet og til. samme forsikringsverdi og formål. Skjønnets alternativ 2. Skade og verdi ved ikke reparasjon/gjenoppføring Skade og verdi (avkastningsverdi) av bygningen ved ikke gjenoppføring/reparasjon jfr. vilkårenes pkt.5.2.3, er fast satt til kr ,-. Dette beløpet har dere krav på dersom du ikke gjenoppfører boligen. Skjønnets alternativ 3. Beregnet omsetningsverdi på skade dagen for ny tilsvarende bygning er fastsatt til Kr ,- Økt omsetningsverdi overstiger ikke 40% av bygningens omsetningsverdi på skadetidspunktet, det vil derfor ikke bli gjort fradrag for økt omsetningsverdi. Skjønnets alternativ 4. Omsetningsverdi etter skaden Omsetningsverdi etter skaden er fastsatt til Kr. 0,-

9 fl GJENSIDIGE Skjønnets alternativ s. Merutgifter ved offentlige påbud Merutgifter som følge av kjente påbud fra offentlig myndighet er fastsatt til Kr ,- eks mva. Beløpet er IKKE medtatt i gjenoppføringsprisen og kommer i tillegg til alternativ 1. Skjønnets alternativ 6. Husleietap Er vurdert på gjennomsnittlig markedsleie pr. måned og er fastsatt til Kr ,- pr. måned Skjønnets alternativ 7. Gjenoppføringstid Normal gjenoppføringstid fra skadedato. Det er her tatt hensyn til tiden som har gått i fra skaden inntraff og til skjønnsresultatet forelå, samlet tid er satt til 27 måneder fra skadedato. Merverdiavgift Merverdiavgiften av fakturaer kommer i tillegg for bygningsskaden og offentlige påbud, som er satt eks!. mva. og dette utbetales ved innlevering av bilag. Prisstigning Prisstigning erstattes innenfor normal gjenoppføringstid for skaden. Prisstigningen beregnes på grunnlag av gjennomsnittlig byggekostnadsindeks i perioden og utbetales etter at bygningen er ferdig gjenoppført. Vi vil i første omgang utbetale i hht. Alternativ 2 i skjønnet, samt for husleietap. Når det er tilbakeført verdier for ,- vil resterende utbetales i takt med gjenoppføringen. Vi ber om å få oppgitt kontonummer som skal benyttes for utbetaling. Ta gjerne kontakt med undertegnede, dersom det er noe du lurer på. Med vennlig hilsen for Gjensidige Forsikring ASA Chris-Andre KorselI Skadeoppgjørskonsulent

10 Rune Mowinckel-Nilsen Myrvollen9-5210OS Til Generalforsamlingen i Foreningen BiØrn West Til dagsorden : lnnkomne forslag Jeg er veldig skuffet over at Styret ikke verdsetter det mediet foringen har opprettet - nemlig foreningen's hjemmeside (www.bjornwesthytten.no). Siden BW-hytten brant ned påsken 2012 har det overhodet ikke kommet ut noen informasjon om styrets arbeid og tanker om gjenreisningen av hytten! Slik jeg ser det er det stor fare for at interessen for foreningen, og i særdeleshet hytten, kan bli sterkt svekket og hurtig dalende pga. mangelfull informasjon. På generalforsamlingen på Vikanes i august 2012 lovet formannen at det skulle komme opp et eget kapittel på hjemmesiden som skulle bære overskriften "Nytt fra Styret". Pr. dags dato har intet skjedd! Siden foreningen ikke har en oppdatert medlemsliste hvor man kan sende ut for eksempel rundskriv, vil det være meget enklere å gi informasjon via hjemmesiden. Ved at det jevnlig kommer opp nye ting på denne hjemmesiden vil interesserte kunne følge med hva som skjer - og ikke skjer - i foreningen. Så lenge det ikke informeres om noe som helst går interessen kun en vei, nemlig nedover! Fra hjemmesiden går det, i det minste, ikke an å finne ut om hvem som sitter i Styre og uwalg. Ønsker man å gjemme seg bort og løpe fra ansvar? Jeg vil, på bakgrunn av overnevnte, be om at "INFORMASJON OM FORENINGEN BJøRN WEST" taes opp til debatt på kommende generalforsamling. Os, den L4. juli?4l3 fr* ;/r/m Rune MowintkelNilsen