Nummer Internett: E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org"

Transkript

1 Returadresse: Ådal JFF Pb HALLINGBY Nummer Internett: E-post: Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv

2 Ådal jeger og fiskeforening Ådal jeger og fiskeforening Postboks HALLINGBY Innkalling til årsmøte Hallingby skole, kulturbygget torsdag den kl Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av ordstyrer. Valg av medlemmer til å underskrive protokollen. Årsmeldinger siste kalenderår. Regnskap for siste kalenderår. Medlemskontingenten til foreningen. Innkomne forslag. Styrets budsjettforslag. Valg. Husk å ta med gyldig medlemskort for Vel møtt! Hallingby den 11. februar Styret. 2

3 Sak 3A Årsmelding Jakt- og hundeutvalget 2014 Utvalget har i år bestått av: Jan Christian Thoresen Snorre Oset Roger Thoresen Kim Martin Ziolkowski Erik Simarud Anne Sandum Anette Rognerud Viltstellområde 1: Nytt i år var at vi dessverre har mistet terrenget rundt Henseter, men en positiv ting var at vi har greid å få med Kudalen, så alt i alt har vi like mange mål å disponere. Det ble i år solgt til sammen 27 stk sesongkort og ukekort. Jamil Khalayli har i år stått ansvarlig som ettersøksjeger for foreningen. Er det noen i foreningen som har fått godkjent sin hund og vil hjelpe foreningen, så ta kontakt. Av de jaktkortene jeg har fått inn, så er det rapportert inn : 4 stk tiur, 4 stk røy, 2 stk orrhane, 3 stk orrhøne, 1 stk jerpe, 1 stk rev, og 4 stk rådyr. Buttentjern : Det ble solgt 5 stk jaktkort, 1 rådyr og 2 harer. Hund/sau : Hadde i år 2 kvelder med til sammen 16 stk hunder. Anette har sagt seg villig til å utdanne seg som instruktør og var med begge kveldene for å få praksistimer. Vil også rette en stor takk til Lars Groseth som stilte opp nok engang. Foreningen har også i år gått spor taksering etter gaupe. Leder Jan Kristian Thoresen 3

4 Sak 3B Årsmelding fra fiskeutvalget 2014 Utvalget har bestått av: Tron Kristiansen Arvid Hagen Jonas Pettersen Vegard Øverby Jan Erik Egge Thomas Kristiansen Anders Kristiansen 2014 var sportsfiskets år, og i den forbindelse vi søkte midler til Fiskesommer, Temakveld, Kurs i fluekasting og Fiskevinter. Temakveld med Lars Nilssen ble arrangert 10. april med greit fremmøte. På Ådalsdagen 2014 viste vi frem fluekasting, flere var innom for å prate og prøve noen kast. Vi har også jobbet med å få flyttet bommen ned til båtutsettings-plassen. Dette fikk vi til og bommen ble flyttet på sensommeren. Fiskesommer 2014 ble arrangert 29. august med mange fremmøtte. Vi registrerte ca.30 barn som kom for å prøve fiskelykken. Vi har også hatt møter med Elvelaget for å se på mulighetene i Ådalselva. Denne jobben må vi jobbe videre med ut over vinteren. Vi har kjøpt inn noe fluebinder utstyr, og satser på å starte opp med fluebinder kvelder/kurs I nærmeste fremtid. Fiskevinter vil bli arrangert ved påsketider. Kurs i fluekasting arrangerer vi til våren. (mai/juni) Når det gjelder utleie av båten, så har den heller ikke i år vært mye i bruk. Vi må se på hvordan vi skal opplyse om at vi har båt til utleie. Hallingby, 23/ Tron A Kristiansen 4

5 Sak 3C Årsmelding Jaktskytterutvalget 2014 Utvalget har i år bestått av: Leder: Kristian Thoresen. Leder hagle: Jan Christian Thoresen. Jonny R. Hansen. Jarle Nymoen. Ole Nyhagen. Roger Thoresen. Arnfinn Nyhus. Anders Kristiansen. Thomas Kristiansen. Tommy Brenden. Kim Ziolkowski. Lars Groseth Sondre Dammen Rifleskyting 2014 Utvalget hadde i 2014 flere oppgaver. Vi begynte med Laser skyting på Hallingby skole, hver tirsdag. På fredager med cal. 22. Det ble ikke noe jaktfeltstevne på Buttentjern i Dette pga. daværende leder i Bjal, ikke godjente noen av våre jaktfelt hold. Dette er nå avklart og godkjent av politiet. Det var også en del av mannskapet fra utvalget som stilte opp på elgbanen, på lørdager i vinter for trening til jaktfelt. I mai startet vi opp på elgbanen på Buttentjern med trening, oppskyting - storvilt. Der stiller utvalget med mannskap på mandag, tirsdag og fredag. Dette har i 2014 også gått veldig bra. Ådal JFF er representert i styret på elgbanen, med Jonny R Hansen, Jarle Nymoen og leder Kristian Thoresen. Ellers så er Kristian Thoresen, Jonny R. Hansen, styremedlemmer i Bjal. Kristian Thoresen sitter også som medlem av samarbeidsutvalget, i Ringerike Skyttersenter, som består av, (Bjal, Ringerike pistolklubb, Randsfjord skytterlag.) I Buskerud & oppland jaktfelt karusell, BOJ ble det i 2014 utbetalt kr til Ådal JFF for skivesalg. Det har vært ett møte i BOJ der Kristian Thoresen sitter som leder, og Jonny R. Hansen som medlem, for Ådal JFF. Styret i Ådal JFF bestemte seg i 2013 å søke om NM. Jaktfelt Dette ble vi tildelt. Det har tatt mye tid, med dugnader og møter. Ådal JFF står som teknisk ansvarlig for NM arrangementet, og resten av lagene i Ringerike skyttersenter stiller med baner og mannskap. Leder: Kristian Thoresen. 5

6 Hagleskyting leirdubanen 2014 på Buttentjern. Vi startet sesongen i slutten av April og skjøt frem til småviltjakten startet, med skyting på tirsdag og torsdag samt noe lørdagskyting. Oppmøte var bra og det var stort sett fulle lag helt til stengetid mange av kveldene. Ådal JFF har vært bra representert med folk som har bistått med å ta vakter. Vet det i år er flere som ikke kan, så er det noen nye som ønsker å hjelpe til,så meld i fra.det er ønskelig om enda flere skytedager, men da trenger vi flere frivillige til å ta på seg vakter. Forsvaret startet senhøstes med å jobbe videre med å sprenge fjell og ta ut masse, så vi kan starte å bygge bane nummer 2. De ble ikke ferdige i år heller, men de har gjort betydelig jobb der oppe. To flotte parkeringsplasser er laget og dem har boret etter vann for oss. De kommer igjen også i 2015, men det blir nok også kun maskinarbeid der dette året også. Tanken er da at det blir vanlig jegertrap på Bane 2 og muligheter for Compact Sporting på Bane 1. Lørdag 20. August arrangerte vi klubbmesterskap i jegertrap. Det var i år litt mindre deltakere, men de som var der hadde en hyggelig dag på banen. Thomas Kristiansen stakk av med seieren i herreklassen etter flere omskytinger og Eli Torstensrud vant dameklassen for andre året på rad. Leder hagleutvalget Jan Christian Thoresen Sak 3D Årsmelding Kvinneutvalget 2013 Utvalget består av: Anne Sandum, leder Eli Torstensrud Anette Rognerud Jeanette Kristiansen Camilla Asp Bråten Gina Husdal Det har i årsmøteperioden blitt avholdt et møte i utvalget, og et møte ble avlyst. Det ble søkt om jentemidler fra sentralt for å kunne avholde matlagingskurs. Søknaden ble innvilget, men kurset måtte avlyses pga lav påmelding. Det ble i vinter avholdt jenteskyting en kveld i Ringerike skytesenter med ca 7 fremmøtte. Anne Sandum 6

7 Sak 3E Årsmelding fra Ungdomsutvalget 2014 Utvalget har i 2014 bestått av: Leder : Jeanette Kristiansen Sondre Dammen Martin Dammen Fredrik Tangen Snorre Oset Vi hadde revebua på Grønnvold, men pg.a lite snø var det vanskelig å sitte der. Der ble det ikke skutt noe rev dessverre. Revebua i Somdalen ble flittig brukt og der ble det hele 11 rev. Mårfellene ble skjellet hver lørdag, men der var det heller ikke noe. Ungdomsutvalget deltok på fiskesommer sammen med fiskeutvalget. Dette var en kjempefin dag, med mange deltagere. Vi har hatt flere møter og flere ting vi skulle gjennomføre, men tiden strakk dessverre ikke til i år. Satser på å gjennomføre noe av dette i Jeanette Kristiansen Leder Ungdomsutvalget. 7

8 Sak 3F Årsmelding fra styret 2014 Styret har i år bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Leder Jakt- og hundeutvalget: Leder Fiskeutvalget: Leder Jaktskytterutvalget: Leder Kvinneutvalget: Leder Ungdomsutvalget: Studieleder: Varamedlem: Jarle Nymoen Johnny Roger Hansen Ole Nyhagen Eli Torstensrud Jan Christian Thoresen Tron Kristiansen Kristian Thoresen Anne Sandum Jeanette Kristiansen Tommy Brenden Arnfinn Nyhuus De forskjellige utvalgene har i sine årsmeldinger gjort rede for sin aktivitet og det vises til meldingene. Det er i år avholdt 5 styremøter og behandlet 29 saker. Ådal JFF har påtatt seg å være teknisk arrangør av Jaktfelt NM 2015, sammen med de andre foreningene på skytesenteret. Dette har selvfølgelig vært mye av temaene på styremøter i år, og vi gleder oss til arrangementet. Jaktfeltstevnet ble ikke arrangert i år, da personer med tilknytning til skytesenteret mente at noen av holdene ikke holdt den sikkerhets-standaren som var ønskelig. Dette er nå godkjent av politiet. Foreningen har som tidligere deltatt i gaupesporing. Strandebu er nå leid ut igjen. Torfinn Rolid er den nye leietager. Det ble på våren avholdt jegerprøvekurs hvor det deltok 18 elever (8 jenter og 10 gutter) og alle sammen besto eksamen. Stort sett alle utvalg har i 2014 arrangert en eller flere aktiviteter, og styret er godt fornøyd med aktivitetsnivået. Foreningen har hatt en liten medlemsvekst også i 2014, og forventer at dette vil fortsette så lenge aktivitetsnivået er som nå. Jarle Nymoen Leder Styrets innstilling enstemmig: Årsmeldingene tas til orientering. 8

9 Sak 4 Regnskap siste kalenderår. Ådal Jeger- og fiskeforening Regnskap 2014 Saldo pr ,11 Bilagsnr: Dato: Inntekter: Utgifter: Omkostninger banktjenester 12, Reklame Ådalsdagen , Grasrotandelen 2 924, Skriveunderlag 99, Momsref , Leie av postboks 670, Påmelding.net lisens 1 022,50 Sum: Saldo pr , Omkostninger banktjenester 15, Blekk til skriver 869, Kasse hallingby skytesenter 1 100, Ringer til kikkert 22 cal 130, Div.til skyte-foredrag 356, Innbet. Skyte-foredrag 1 300, Faktura Skyte-foredrag 2 500, Lasershot Hunter Edu ,00 Sum: Saldo pr , Omkostninger banktjenester 15, Instruktørkurs Hagle (Thomas Kristiansen) 2 700, Startkontigent NM jaktfelt , Innbetalinger jegerprøvekurs , Brønnøysundregisteret 135, Div.til simulatorskyting kvinneutvalg 187, Kaker til årsmøte 326, Div.til jegerprøvekurs 659, Annonsering Jegerprøvekurs 1 066, Fluebindesett 5 165,00 Bøker/mapper til jegerprøven 7 960, Kaffe (møte med Hole og Jevnaker jff) 210, Kaffetrakter til skytesenter 297,00 9

10 Annonse årsmøte 916, Jaktkort Buttentjern , Ammunisjon Hagleinstruktørkurs 550,00 Sum: Saldo pr , Omkostninger banktjenester 46, Reklameutstyr til NM 1 350, Lån til NM Jaktfelt 2015 (opprettet ny bankkonto) , Porto+ark til skriver 69, Gave fra sparebankstiftelsen 2 000, Inntekter fra Fiskeforedrag 5 329, Overnatting Hagleinstruktørkurs 1 500, Foredrag om fluefiske 7 800, Tilbakebet.fra Buttentjern Hagle 4 000, Brus til Fiskeforedrag 205, Renovasjon fiskehytta 1 137, Skudd 22cal+klistrelapper 4 680, Innbet. Jegerpøvekurs 1 500, Tilbakebet.påmelding NM jaktfelt 400,00 Sum: Saldo pr , Omkostninger banktjenester 22, Instruktørkurs rifle (Kristian Thoresen) 2 763, Grasrotandelen 1 930, Salg av skivekikkert til Ringerike skyttersenter 1 500,00 Ammunisjon til jegerprøvekurs 390, Refusjon andel kontingent fra NJFF , Tilbakebet.påmelding NM jaktfelt 400, Jentemidler ,00 Sum: Saldo pr , Omkostninger banktjenester 2, Årsavgift Securmark 179, Overnatting rifleinstruktørkurs+ ettersøkshund kurs 2 695, Sølvkroken fiskesett 4 000, Skivesalg BOJ ,00 Lisens Intouch(SMStjeneste) ,50 Sum: Saldo pr , Omkostninger banktjenester 6, Tilbakebet.påmelding NM jaktfelt 400,00 10

11 Forsikring Fiskehytta,båt+motor 5 829,00 Sum: Saldo pr , Omkostninger banktjenester 5, Ettersøksavtale Rådyrjegere Ådal JFF 2 000, Jaktkortsalg 730, Hund/sau dressurkurs 3 600, Jaktkortsalg Buttentjern 8 400, Premier klubbmesterskap Jegertrap 2 567, Klubbmesterskap Jegertrap 820, Tilskudd drift Buttentjern Jaktskytesenter ,00 Sum: Saldo pr , Omkostninger banktjenester 13, Grasrotandelen norsk tipping 2 000, Fiskesommer ,00 Sum: Saldo pr , Omkostninger banktjenester 1, Årsavgift Domeneshop(aadal-jff.com+epost) 180, Prøvebevis aversjonsdressur 379,00 Sum: Saldo pr , Omkostninger banktjenester 6, Purregebyr 504, Purregebyr 481,61 Sum: Saldo pr , Utleie Strandebu 6 000, Omkostninger banktjenester 13, Refusjon andel kontingent fra NJFF 2 300, MVA refusjon 8 356, Studieforbundet 1 395, Jaktkortsalg 190, Renter 295,17 Sum: Saldo pr ,95 Eli Torstensrud Kasserer 11

12 Sak 5 Medlemskontingent til foreningen. Styrets innstilling enstemmig: Det foretas ingen endring i kontingentsatsene for Sak 6 Innkomne forslag. 12

13 SAK 7 STYRETS BUDSJETTFORSLAG FOR INNTEKT INNTEKT INVESTERINGER 0 0 DRIFT DRIFT DRIFT Jaktfeltstevne Skyting Hallingby skytersenter og 1100 skudd 1100 Båtutleie Fiskeutvalget Kvinneutvalget Ungdomsutvalget 0 0 Jaktskytterutvalget Testgebyr hund /sau Prov. Salg jaktkort/ettersøksgebyr Salg av skiver BOJ NJFF ref. mva Gave fra Ringerike Sparebank Grasrotandelen Utleie Strandebu Medlemskontingent Jegerprøve Sum inntekter Jaktfeltstevne Startkontigent NM jaktfelt Utg. hund sau Div. Utg. Strandebu (Renovajon) Godtgj. Ettersøksjegere Div. utg. fiskeutvalget Div.utg. kvinneutvalget Div. utg. ungdomsutvalget Div.utg. jaktskytterutvalget Innkjøp til Ådalsdagen 0 0 Kontorrekvisita Data kostnader Møteutgifter Utgifter Hallingby skytesenter

14 Leie av postboks Reiseutg Årlig gebyr Brønnøysundregisteret Påmelding.net lisens Annonser Jegerprøve Forsikringspremie Sum driftskostnader Renteinntekter Bankomkostninger Sum finansinnt.- og -kostnad Årsresultat +/ Styrets innstilling enstemmig: Driftsbudsjett 2015 med utgifts- og inntektsramme på kr ,- Godkjennes. Sak 8 Valg. På valg i 2015 Valgkomiteens innstilling Hovedstyret: Leder: Jarle Nymoen Gjenvalg Sekretær: Ole Aalde Nyhagen Finn Larsen Varamedlem: Arnfinn Nyhus Gjenvalg Jakt og hundeutvalget: Leder: Jan Christian Thoresen Gjenvalg Medlem: Roger Thoresen Gjenvalg Medlem: Erik Simarud Gjenvalg Varamedlem: Anette Rognerud Gjenvalg Fiskeutvalget: Medlem: Jan Erik Egge Sindre Jansen Medlem: Arvid Hagen Jonas Pettersen Varamedlem: Jonas Pettersen Fredrik Tangen 14

15 Jaktskytterutvalget: Leder hagle: Jan Christian Thoresen Thomas Kristiansen Medlem: Roger Thoresen Gjenvalg Medlem: Arnfinn Nyhus Gjenvalg Medlem: Lars Groseth Gjenvalg Medlem: Johnny Roger Hansen Gjenvalg Medlem: Thomas Kristiansen Jan Ch.Thoresen Kvinneutvalget: Leder: Anne Sandum Anette Rognerud Medlem Eli Torstensrud Gjenvalg Medlem: Anette Rognerud (Tar over som leder) Camilla Asp Braathen Varamedlem: Mangler Ungdomsutvalget: Medlem: Sondre Dammen Sindre Jansen Medlem: Fredrik Tangen Gjenvalg Varamedlem: Vervet har vært udekket i 2014 Kristoffer Jansen Studieutvalget: Leder: Tommy Brenden Camilla Asp Braathen Komite for hedersmerker: Medlem: Per Ziolkowski Gjenvalg Revisorer: Morten Karlsrud Gjenvalg Valgkomite: Leder:Tommy Brenden Medlem: For Anders Kristiansen Anders Kristiansen rykker opp Jonas Pettersen Det er åpent for benkeforslag og ved eventuelle slike stemmer årsmøtet på kandidatene. 15