MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet"

Transkript

1 Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: Tid: 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox og Frank Broks Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tønnessen, fung. kontorsjef Jan-Arne Kristiansen og Teknisk sjef Tore-Jan Gjerpe (tiltrådte etter sak 30/10) Innkalling: Pr. den Merknader: Ingen. Behandlede saker: 21 43/10. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Marius Nilsen Siv-Anita Steel Mehamn Postadresse: Besøksadresse: Postboks 174 Rådhuset Vevikveien 6 Telefon: MEHAMN MEHAMN Telefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/10 10/395 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 22/10 10/396 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 23/10 09/641 ETABLERING AV NORDKYN LEGETJENESTE - PRINSIPPVEDTAK 24/10 10/273 ROY PETTERSEN, SKJÅNES. SØKNAD OM SEKSJONERING 25/10 10/391 REVIDERING AV UTLÅNSREGLER GAMVIK FOLKEBIBLIOTEK 26/10 10/392 SALG AV EIENDOM - GNR. 3, BNR. 268 VEVIKVEIEN 50 27/10 10/393 OPPRETTING AV KLAGEUTVALG 28/10 10/402 MIDT FINNMARK PPD IKS - GODKJENNING AV NY EIERAVTALE 29/10 10/404 SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER FOR KULTURBYGG 30/10 10/407 OPPLÆRINGSPLAN HELSESEKTOREN - GODKJENNING 31/10 10/412 GEBYRREGULATIV - PLAN- OG BYGGESAKER - ENDRING 32/10 10/413 DELEGASJONSREGLEMENT - PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 33/10 10/415 HJULLASTER - HAVARI 34/10 10/309 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 SØKNAD PÅ STARTLÅN Side 2 av 24

3 35/10 10/381 ÅRSREGNSKAP GODKJENNING 36/10 10/380 ÅRSREGNSKAP GAMVIK NORKYN HAVN KF 37/10 10/378 REVISJONSRAPPORT - FINNMARK MILJØTJENESTE AS 38/10 10/379 ÅRSREGNSKAP GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF 39/10 10/240 ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING /10 10/390 ØKNING AV GAMVIK KOMMUNES KASSAKREDITT 41/10 10/394 BUDSJETTREGULERINGER MAI DRIFTSBUDSJETTET 42/10 10/388 BUDSJETTREGULERINGER PR MAI INVESTERINGSBUDSJETTET 43/10 10/443 INVESTERING KJØP AV DIGITAL KINO OG INNKJØP AV INFO/TURISTSKILT Side 3 av 24

4 21/10 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Innkallingen godkjennes. Protokoll fra møtet den underskrives av Marius Nilsen og Kai Brox. Protokollunderskrivere til dagens protokoll utpekes av møteleder. Som protokollunderskrivere utpekes Marius Nilsen og Siv-Anita Steel. Innkallingen godkjennes. Protokoll fra møtet den underskrives av Marius Nilsen og Kai Brox. Som protokollunderskrivere til dagens protokoll utpekes Marius Nilsen og Siv-Anita Steel. 22/10 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning. Utvalget tar rådmannens orienteringer til orientering. 1. Fastsetting av valgdag 2011 I Statsråd 16. april ble det bestemt at offisiell valgdag blir 12. september Hver kommune står som vanlig fritt til å bestemme om det også skal holdes valg søndag 11. september i enkelte valgkretser. 2. Oppreisningsordning barnevern økonomiske konsekvenser Vedlagt oversendes brev fra Fylkesmannen i Finnmark datert Brevet er et svar på en henvendelse fra kommunene Gamvik, Båtsfjord og Vadsø. Rådmannen vil gi en nærmere orientering. (se vedlegg) 3. Innvilget startlån. I henhold til reglement for startlån skal formannskapet ha referert saker avgjort administrativt. Kontorsjefen vil gi nærmere orientering. 4. Arbeidsplaner teknisk etat. Side 4 av 24

5 5. Høringsuttalelse oppretting av sentral statlig valgenhet under kommunal- og regionaldepartementet. kontorsjefen orienterte. 6. Arbeidsplaner teknisk etat. 7. Norasenteret IKS lov om kommunale krisesenter. 8. Forslag til ny verneplan gjelder bl.a. Gamvik kommune. Ad pkt. 1, merknad: En dags valg i kommunen. Tanaruta vurderes tatt bort som valglokale. Ad pkt. 4, merknad: Formannskapet har ansvar for årets Tv-aksjon. Kontaktperson/leder er Siv-Anita Steel. Ad pkt. 8. Gamvik kommune er negativ til ny verneplan gjeldende i Gamvik kommune. Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning. Utvalget tar rådmannens orienteringer til orientering. 23/10 ETABLERING AV NORDKYN LEGETJENESTE - PRINSIPPVEDTAK 1. Legetjenesten i Gamvik og Lebesby kommune slås sammen til en enhet Nordkyn Legetjeneste - med virkning fra Rådmennene i samarbeid med kommuneoverlege legger fram det faglige, organisatoriske og økonomiske beslutningsgrunnlaget innen oktober Legetjenesten i Gamvik og Lebesby kommune slås sammen til en enhet Nordkyn Legetjeneste - med virkning fra Rådmennene i samarbeid med kommuneoverlege legger fram det faglige, organisatoriske og økonomiske beslutningsgrunnlaget innen oktober Enst. Side 5 av 24

6 24/10 ROY PETTERSEN, SKJÅNES. SØKNAD OM SEKSJONERING I medhold av plan- og bygningsloven 93 gis tillatelse til seksjonering av eiendommen gnr 10/bnr 85 som omsøkt. Varsling av naboer anses unødvendig jfr. plan- og bygningslovens 94.3 andre avsnitt da ingen naboers eller gjenboeres interesser berøres av tiltaket. Ansvarsbelegging av tiltaket etter samme lovs 97 og 98 anses også unødvendig. Gamvik kommune har som hjemmelshaver ingen innvendinger mot seksjoneringen. I medhold av plan- og bygningsloven 93 gis tillatelse til seksjonering av eiendommen gnr 10/bnr 85 som omsøkt. Varsling av naboer anses unødvendig jfr. plan- og bygningslovens 94.3 andre avsnitt da ingen naboers eller gjenboeres interesser berøres av tiltaket. Ansvarsbelegging av tiltaket etter samme lovs 97 og 98 anses også unødvendig. Gamvik kommune har som hjemmelshaver ingen innvendinger mot seksjoneringen. Enst. 25/10 REVIDERING AV UTLÅNSREGLER GAMVIK FOLKEBIBLIOTEK Følgende reglement for Gamvik folkebibliotek vedtas: Utlånsregler for Gamvik Folkebibliotek m/ filialer Velkommen som låner ved Gamvik Folkebibliotek Her kan du fritt benytte deg av eller låne følgende: Bøker og tegneserier Aviser og tidsskrifter Lydbøker Språkkurs Video/DVD Side 6 av 24

7 Finske, russiske og tamilske bøker. Det som vi ikke måtte ha her er vi behjelpelige med å skaffe fra andre bibliotek Biblioteket er en plass hvor du kan møte venner for en hyggelig stund. Du kan blant annet lese aviser og tidsskrifter, gjøre lekser, tegne, spille spill, kopiere attester og lignende ( kr 3,- pr. kopi), gratis tilgang til internett ( utskrifter fra PC koster kr 3,- pr. kopi ) og mye, mye mer! 1. Lånereglement for Alle som bor i landet. Utlån er gratis. 2. Lånetid Voksne og ungdom over 15 år får utstedt lånekort mot fremvising av legitimasjon Barn over 6 år får lånekort mot underskrift av foreldre / foresatt, som er ansvarlig for lånene Lånekortet er personlig, man er ansvarlig for det som lånes på kortet. Lånekortet ved datautlån må tas godt vare på da det må fremvises ved lån av medier. Det første lånekortet er gratis men ved tap av kort må dette meldes og erstatningskort må kjøpes. Bøker, tidsskrifter( unntatt siste nr.), lydbøker og annet egnet materiale kan lånes ut Leksika og oppslagsverk, eller bøker merket med ikke til utlån, kan vanligvis ikke lånes ut Bøker, lydbøker 4 uker Tidsskrifter, tegneserier, bøker med venteliste 2 uker Video 1 uke Språkkurs 8 uker Lån til skoler, barnehage og andre kommunale institusjoner 8 uker Fjernlån fra andre bibliotek eierbibliotekets regler Lånetiden kan forlenges før forfallsdato, dersom det ikke er reservert for andre. Dette kan gjøres pr. telefon/mail. 3. Purring Låner plikter å overholde den fastsatte lånetiden. Dersom lånetiden likevel overskrides, sender biblioteket purring/varselbrev. Dersom låner har fått tre varselbrev, inndras låneretten til materialet er levert. Ved for sen levering må du betale gebyr, Gebyret registreres automatisk på din lånekonto. Gebyret er en avgift du må betale fordi materialet er for sendt innlevert. Gebyret betales i biblioteket. 4. Satser for gebyr og erstatninger Side 7 av 24

8 1. Gebyr ved lån mot legitimasjon Har en låner glemt lånekort, kan vedkommende få låne mot å vise gyldig legitimasjon. Lånere over 16 år må betale et gebyr på kr. 10,- 2. Gebyr ved utstedelse av nytt lånekort Ved melding om tapt eller ødelagt lånekort kan det utstedes nytt kort. Låneren må betale et gebyr på kr. 30,- 3. Purregebyr 1.purring - kr 20,- 2.purring - kr 30,- 3.purring - kr. 50,- Etter 3 purringer vil kravet være på kr. 100,- Gebyrer betales i biblioteket. 4. Erstattet eller ødelagt materiale erstattes etter følgende satser: Media Voksne Barn Skjønnlitteratur Faglitteratur Video/DVD Lydbøker Tegneserier CD-rom spill Språkkurs Kostpris for anskaffelse Kostpris for anskaffelse Spesielt verdifulle materiale Vurderes særskilt Vurderes særskilt Fjernlån Bøker lånt fra andre bibliotek Etter regning fra eiende bibliotek Plastlomme CD 5 5 CD-cover Boks/etui lydbøker Boks/etui video/dvd CD-rom mappe Avrevet strekkode Ved erstatninger ilegges et omkostningsgebyr på kr. 50,- Det sendes regning på tapt eller skadet materiale, deretter inkassovarsel. Låneretten inndras til låner har gjort opp for seg Etter regning fra eiende bibliotek Skoleklasser, barnehageavdelingene og andre kommunale institusjoner skal ikke betale gebyret på biblioteket for purrevarsel på medier som ikke er levert. De skal derimot betale purrevarsel og erstatningskrav ved tap av medier, ved å motta en regning fra kommunen. Følgende reglement for Gamvik folkebibliotek vedtas: Utlånsregler for Gamvik Folkebibliotek m/ filialer Side 8 av 24

9 Velkommen som låner ved Gamvik Folkebibliotek Her kan du fritt benytte deg av eller låne følgende: Bøker og tegneserier Aviser og tidsskrifter Lydbøker Språkkurs Video/DVD Finske, russiske og tamilske bøker. Det som vi ikke måtte ha her er vi behjelpelige med å skaffe fra andre bibliotek Biblioteket er en plass hvor du kan møte venner for en hyggelig stund. Du kan blant annet lese aviser og tidsskrifter, gjøre lekser, tegne, spille spill, kopiere attester og lignende ( kr 3,- pr. kopi), gratis tilgang til internett ( utskrifter fra PC koster kr 3,- pr. kopi ) og mye, mye mer! 1. Lånereglement for Alle som bor i landet. Utlån er gratis. 2. Lånetid Voksne og ungdom over 15 år får utstedt lånekort mot fremvising av legitimasjon Barn over 6 år får lånekort mot underskrift av foreldre / foresatt, som er ansvarlig for lånene Lånekortet er personlig, man er ansvarlig for det som lånes på kortet. Lånekortet ved datautlån må tas godt vare på da det må fremvises ved lån av medier. Det første lånekortet er gratis men ved tap av kort må dette meldes og erstatningskort må kjøpes. Bøker, tidsskrifter( unntatt siste nr.), lydbøker og annet egnet materiale kan lånes ut Leksika og oppslagsverk, eller bøker merket med ikke til utlån, kan vanligvis ikke lånes ut Bøker, lydbøker 4 uker Tidsskrifter, tegneserier, bøker med venteliste 2 uker Video 1 uke Språkkurs 8 uker Lån til skoler, barnehage og andre kommunale institusjoner 8 uker Fjernlån fra andre bibliotek eierbibliotekets regler Lånetiden kan forlenges før forfallsdato, dersom det ikke er reservert for andre. Dette kan gjøres pr. telefon/mail. 3. Purring Side 9 av 24

10 Låner plikter å overholde den fastsatte lånetiden. Dersom lånetiden likevel overskrides, sender biblioteket purring/varselbrev. Dersom låner har fått tre varselbrev, inndras låneretten til materialet er levert. Ved for sen levering må du betale gebyr, Gebyret registreres automatisk på din lånekonto. Gebyret er en avgift du må betale fordi materialet er for sendt innlevert. Gebyret betales i biblioteket. 4. Satser for gebyr og erstatninger 1. Gebyr ved lån mot legitimasjon Har en låner glemt lånekort, kan vedkommende få låne mot å vise gyldig legitimasjon. Lånere over 16 år må betale et gebyr på kr. 10,- 2. Gebyr ved utstedelse av nytt lånekort Ved melding om tapt eller ødelagt lånekort kan det utstedes nytt kort. Låneren må betale et gebyr på kr. 30,- 3. Purregebyr 1.purring - kr 20,- 2.purring - kr 30,- 3.purring - kr. 50,- Etter 3 purringer vil kravet være på kr. 100,- Gebyrer betales i biblioteket. 4. Erstattet eller ødelagt materiale erstattes etter følgende satser: Media Voksne Barn Skjønnlitteratur Faglitteratur Video/DVD Lydbøker Tegneserier CD-rom spill Språkkurs Kostpris for anskaffelse Kostpris for anskaffelse Spesielt verdifulle materiale Vurderes særskilt Vurderes særskilt Fjernlån Bøker lånt fra andre bibliotek Etter regning fra eiende bibliotek Plastlomme CD 5 5 CD-cover Boks/etui lydbøker Boks/etui video/dvd CD-rom mappe Avrevet strekkode Ved erstatninger ilegges et omkostningsgebyr på kr. 50,- Det sendes regning på tapt eller skadet materiale, deretter inkassovarsel. Låneretten inndras til låner har gjort opp for seg Etter regning fra eiende bibliotek Skoleklasser, barnehageavdelingene og andre kommunale institusjoner skal ikke betale gebyret på biblioteket for purrevarsel på medier som ikke er levert. De skal derimot betale purrevarsel og erstatningskrav ved tap av medier, ved å motta en regning fra kommunen. Side 10 av 24

11 Enst. 26/10 SALG AV EIENDOM - GNR. 3, BNR. 268 VEVIKVEIEN Eiendommen gnr. 3 bnr. 268 selges til Sonja Johansen, Bjørnevatn. Salgssum kr ,-. Dette tilsvarer en kvadratmeterpris på ca kr. 10,-. Kjøper dekker omkostninger ved tinglysning. 2. Gamvik kommune fjerner det gamle bygget på eiendommen og rydder tomta. Bygget tenkes fjernet med en styrt brannøvelse. Dette gjøres i løpet av sommeren Hvis ikke tomta blir benyttet som planlagt dvs. bebygget med beboelseshus innen 3 år etter at tomta er ryddet, har Gamvik kommune rett til å kjøpe tomta tilbake mot tilbakebetaling av avtalt salgssum kr ,-. 4. Det foreligger en tinglyst heftelse på eiendommen. Eierne av eiendommene gnr. 3 og bnr. 130 og bnr. 40 har rett til nødvendig vei-adkomst over denne eiendommen. Enst. 1. Eiendommen gnr. 3 bnr. 268 selges til Sonja Johansen, Bjørnevatn. Salgssum kr ,-. Dette tilsvarer en kvadratmeterpris på ca kr. 10,-. Kjøper dekker omkostninger ved tinglysning. 2. Gamvik kommune fjerner det gamle bygget på eiendommen og rydder tomta. Bygget tenkes fjernet med en styrt brannøvelse. Dette gjøres i løpet av sommeren Hvis ikke tomta blir benyttet som planlagt dvs. bebygget med beboelseshus innen 3 år etter at tomta er ryddet, har Gamvik kommune rett til å kjøpe tomta tilbake mot tilbakebetaling av avtalt salgssum kr ,-. 4. Det foreligger en tinglyst heftelse på eiendommen. Eierne av eiendommene gnr. 3 og bnr. 130 og bnr. 40 har rett til nødvendig vei-adkomst over denne eiendommen. 27/10 OPPRETTING AV KLAGEUTVALG Saken legges fram uten innstilling. Side 11 av 24

12 Gamvik kommune oppretter eget klageutvalg som består av kommunestyrets faste medlemmer som ikke er medlem av formannskapet og varamedlemmer tilsvarende kommunestyrets varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder. Enst. 28/10 MIDT FINNMARK PPD IKS - GODKJENNING AV NY EIERAVTALE Formannskapet godkjenner ny eieravtale for PPD Midt Finnmark IKS. Vedtaket er fattet etter kommunelovens 13.1 hasteparagrafen med bakgrunn i behov for å ha vedtak klart til representantskapsmøte i selskapet Formannskapet godkjenner ny eieravtale for PPD Midt Finnmark IKS. Vedtaket er fattet etter kommunelovens 13.1 hasteparagrafen med bakgrunn i behov for å ha vedtak klart til representantskapsmøte i selskapet Enst. 29/10 SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER FOR KULTURBYGG Formannskapet vedtar Enten: Side 12 av 24

13 1. Søknaden om fritak for kommunale avgifter for kirkebyggene i kommunen avslås med bakgrunn i ordlyden i formannskapets vedtak i sak 6/08 Eller 2. Det gis et tilskudd til kirkelig fellesråd for betaling av kommunale avgifter for kirkebyggene i kommunen lik det beløpet som avgiften utgjør(for 2009 utgjorde det 39889,60). Tilskuddet gis med begrunnelse i at kirkebyggene kan sies å oppfylle noen av kriteriene i vedtak i sak 6/08 Enst. Det gis et tilskudd til kirkelig fellesråd for betaling av kommunale avgifter for kirkebyggene i kommunen lik det beløpet som avgiften utgjør (for 2009 utgjorde det 39889,60). Tilskuddet gis med begrunnelse i at kirkebyggene kan sies å oppfylle noen av kriteriene i vedtak i sak 6/08 30/10 OPPLÆRINGSPLAN HELSESEKTOREN - GODKJENNING Opplæringsplan 2010 for helse- og omsorg godkjennes. Opplæringsplan 2010 for helse- og omsorg godkjennes. Merknad: Formannskapet viser til de begrensninger som gjelder mht. reiser til kurs og møter. Det skal praktiseres en restriktiv linje. Reiser skal godkjennes av rådmannen. Enst. 31/10 GEBYRREGULATIV - PLAN- OG BYGGESAKER - ENDRING Side 13 av 24

14 Saken er ikke ferdigbehandlet, og tas opp direkte i kommunestyret. 32/10 DELEGASJONSREGLEMENT - PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Saken er ikke ferdigbehandlet og tas opp direkte i kommunestyret. 33/10 HJULLASTER - HAVARI Saken trekkes. Ref. vedtak i sak 42/10. Saken trekkes. 34/10 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 SØKNAD PÅ STARTLÅN Side 14 av 24

15 1. Søknaden innvilges med inntil kr ,-. 2. Formannskapet forutsetter at beløpet utbetales direkte til kreditorer (jfr saksutredning) 3. For øvrig gjelder vilkår for startlån. Vedtatt mot en stemme avgitt for at søker innvilges kr ,- + kjøpsomkostninger. 35/10 ÅRSREGNSKAP GODKJENNING Kontrollutvalget har i møte 11. mai 2010 sak 16/10 behandlet årsregnskapet for Gamvik kommune for 2009 og gjort følgende enstemmige vedtak: Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, administrasjonens årsmelding, økonomisjefens kommentarer til regnskapet, revisjonsberetningen av 15. april og revisorbrev 01/10 av 15. april. Kontrollutvalget har merket seg at Gamvik kommunes regnskap for 2009 viser et regnskapsmessig merforbruk på kr ,09. Netto driftsresultat er negativt med kr ,06, som er delvis dekt inn med bruk av fond. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse hvor alle investeringer er finansiert. Kontrollutvalget registrer at det er budsjettert med kroner i eiendomskatt i 2009, mens det ikke er regnskapsført noen inntekter på dette. Rådmannen har ikke kommentert dette i sin årsmelding. Rådmannens årsmelding har en spesifisering over merforbruket på driften. Kontrollutvalget konstaterer at det er helsesektoren som har det største merforbruket, noe som har gjentatt seg de senere år. Kontrollutvalget vil derfor stille spørsmålstegn ved om budsjetteringen på området er reell. Kontrollutvalget viser også til at utgifter til lønn/sosiale utgifter utgjør 58,5 % av kommunens driftsutgifter. Her har utgiftene økt med 4,1 mill kroner eller 7,1 % fra 2008 til Det er også et merforbruk på vel 3,2 mill kroner eller 5,4 % i forhold til revidert budsjett. Kontrollutvalget stiller også her spørsmålstegn ved budsjetteringen. Kontrollutvalget merker seg at både rådmannen og økonomisjefen, i årsmelding og kommentarer, uttrykker stor bekymring for kommunens ekstremt høye lånegjeld og manglende likviditet. Rådmannen har ved flere anledninger advart mot dette men det viser seg umulig å få politisk gehør for en innstramning på dette område. Side 15 av 24

16 Kontrollutvalget viser til at det i økonomiplanen for perioden er vedtatt å redusere lånegjelden, mens gjelda så langt i perioden er økt med om lag 7 mill kroner. Kommunens likviditet, dvs. betalingsevne, er meget dårlig og selv med kassakreditt har kommunen problemer med å innfri sine forpliktelser ved forfall. Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret tar problemet på alvor og iverksetter tiltak som gjør at kommunen oppnår et forsvarlig driftsnivå. Ut over ovennevnte og revisjonsberetningen av 15. april 2010 har kontrollutvalget ikke merknader til kommunens årsregnskap for Saken skal realitetsbehandles i kommunestyret. Saken oversendes kommunestyret til realitetsbehandling. 36/10 ÅRSREGNSKAP GAMVIK NORKYN HAVN KF Kontrollutvalget har i møte 11. mai 2010 sak 17/10 behandlet årsregnskapet for Gamvik Nordkyn havn KF for 2009 og gjort følgende enstemmige vedtak: Kontrollutvalget har merket seg at Gamvik Nordkyn havn KF`s regnskap for 2009 viser et regnskapsmessig mindreforbruk og et netto driftsresultat på kr ,74 Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket merforbruk på kr ,30 Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret gjør vedtak om at det positive netto driftsresultat kr ,74 i driftsregnskapet benyttes til å redusere merforbruket i investeringsregnskapet. Ut over ovennevnte og revisjonsberetningen av 4. mai 2010 har kontrollutvalget ikke merknader til kommunens årsregnskap for Saken oversendes kommunestyret til realitetsbehandling. Side 16 av 24

17 Saken oversendes kommunestyret til realitetsbehandling. 37/10 REVISJONSRAPPORT - FINNMARK MILJØTJENESTE AS Kontrollutvalgets enstemmige tilrådning til vedtak: Revisjonsrapport Finnmark Miljøtjeneste AS, Selskapskontroll, Offentlige anskaffelser, Selvkost oversendes kommunestyret for behandling med følgende anbefaling til vedtak: Gamvik kommunestyre pålegger kommunens representant i styret for Finnmark Miljøtjeneste AS å sørge for at Finnmark Miljøtjeneste AS følger lov om offentlige anskaffelser ved enhver anskaffelse av varer og tjenester. Representanten pålegges også å sørge for at beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester overholdes ved at det utarbeides forkalkyle og etterkalkyle (selvkostregnskap) for beregning av avfallsgebyrer til husholdningene. Saken oversendes kommunestyret til realitetsbehandling. Saken oversendes kommunestyret til realitetsbehandling. 38/10 ÅRSREGNSKAP GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF Kontrollutvalget har i møte 11. mai 2010 sak 15/10 behandlet årsregnskapet for Gamvik Nordkyn Utvikling KF for 2009 og gjort følgende enstemmige vedtak: Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, administrasjonens årsmelding og revisjonsberetningen av 16. april. Kontrollutvalget har merket seg at Gamvik Nordkyn utvikling KF`s regnskap for 2009 viser et regnskapsmessig mer/mindreforbruk på kr 0,00. Netto driftsresultat er positivt med kr ,87, som, i hht. kommunestyrets vedtak, er avsatt til bundne driftsfond. Investeringsregnskapet viser ingen aktivitet i Kontrollutvalget har ingen merknader til Gamvik Nordkyn Utvikling KF`s årsregnskap for Side 17 av 24

18 Saken oversendes kommunestyret til realitetsbehandling. Saken oversendes kommunestyret til realitetsbehandling. 39/10 ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2009 Kommunestyret tar administrasjonens årsmelding 2009 til etterretning. Kommunestyret tar administrasjonens årsmelding 2009 til etterretning. Enst. 40/10 ØKNING AV GAMVIK KOMMUNES KASSAKREDITT 1. På bakgrunn av Gamvik kommunes vanskelige likviditet vedtar formannskapet å øke kommunens kassakreditt med 2 millioner kroner med umiddelbar virkning. Administrasjonen søker vår bankforbindelse Sparebank1 Nord Norge om en økning av kassakreditten fra 9 til 11 millioner kroner. 2. Ved utgangen av 2010 vurderer kommunen behovet for driftskredittøkningen på nytt. 3. På grunn av det akutte behovet for likviditetsforsterkning, fattes vedtaket av formannskapet etter kommunelovens 13 hasteparagrafen. Side 18 av 24

19 1. På bakgrunn av Gamvik kommunes vanskelige likviditet vedtar formannskapet å øke kommunens kassakreditt med 2 millioner kroner med umiddelbar virkning. Administrasjonen søker vår bankforbindelse Sparebank1 Nord Norge om en økning av kassakreditten fra 9 til 11 millioner kroner. 2. Ved utgangen av 2010 vurderer kommunen behovet for driftskredittøkningen på nytt. 3. På grunn av det akutte behovet for likviditetsforsterkning, fattes vedtaket av formannskapet etter kommunelovens 13 hasteparagrafen. Enst. 41/10 BUDSJETTREGULERINGER MAI DRIFTSBUDSJETTET Kommunestyret vedtar følgende reguleringer på Gamvik kommunes driftsbudsjett for 2010: Økt inntekt: ,- Redusert utgift: ,- Økt utgift: ,- Redusert inntekt: ,- Detaljer pr ansvarsområde framgår av vedlagte excelfil Budsjettreguleringer drift pr mai 2010 Ansvarsområde Økt inntekt Red utgift Økt utgift Red inntekt kst/fsk ungdråd kontrutv edb ledertea seko rådhus renhold vedlikeh ppd mehsko gamvsko skånessk SFO Gam studiese barneh skjåbhg nordkbv Side 19 av 24

20 3311- barnever helseadm sykestua hjtjenest psykiatri legektr legevakt jordmor mehidret slettnes uteseksj snøskerm grønt renovasj næring skatt rammer avdrag tilleggsb dekn usk Summer Kommunestyret vedtar følgende reguleringer på Gamvik kommunes driftsbudsjett for 2010: Økt inntekt: ,- Redusert utgift: ,- Økt utgift: ,- Redusert inntekt: ,- Detaljer pr ansvarsområde framgår av vedlagte excelfil Budsjettreguleringer drift pr mai 2010 Ansvarsområde Økt inntekt Red utgift Økt utgift Red inntekt kst/fsk ungdråd kontrutv edb ledertea seko rådhus Side 20 av 24

21 renhold vedlikeh ppd mehsko gamvsko skånessk SFO Gam studiese barneh skjåbhg nordkbv barnever helseadm sykestua hjtjenest psykiatri legektr legevakt jordmor mehidret slettnes uteseksj snøskerm grønt renovasj næring skatt rammer avdrag tilleggsb dekn usk Summer Enst. 42/10 BUDSJETTREGULERINGER PR MAI INVESTERINGSBUDSJETTET Det foretas følgende budsjettreguleringer på investeringsbudsjettet for 2010: Ansvarsområde renovering skolebygg økt utgift ,- Side 21 av 24

22 Ansvarsområde investeringsunderskudd havna 09 økt utgift ,- Sum økt utgift: ,- Ansvarsområde nødstrømsaggregat redusert utgift ,- Ansvarsområde oppgradering bygg redusert utgift ,- Ansvarsområde studiesenter redusert utgift ,- Anvarsområde oppgradering Mehamn samf. hus redusert utgift ,- Ansvarsområde asfaltering redusert utgift ,- Ansvarsområde oppgradering kaier redusert utgift ,- Ansvarsområde molo Mehamn, egenandel redusert utgift ,- Ansvarsområde diverse prosjekter vann redusert utgift ,- Ansvarsområde innkjøp brannvernmateriell redusert utgift ,- Ansvarsområde innkjøp av komprimator redusert utgift ,- Sum redusert utgift: Rådmannen kom med følgende endrede innstilling på grunn av opplysninger i møte, herunder vedtak i sak 43/10: Mehamn skole økt kostnad renovering ,- Innkjøp brukt hjullaster ,- Turist skilt og digital kino iht sak 43/ ,- Økt inndekning havneunderskudd ,- Tiltaksendringene foreslås gjennomført innenfor gjeldende investeringsramme på følgende måte: Egenandel molo reduserte utgifter ,- Merverdiavgift refusjon investeringsbudsjettet økt inntekt ,- Polar forprosjekt redusert utgift ,- Omdisponering ubrukte lånemidler kommuneplan ,- Forslag fra Marius Nilsen: Det tas opp et lån på kr ,- til renovering Mehamn skole. Avsatt beløp kr ,- til renovering Mehamn skole flyttes til asfaltering kommunale veier. Votering: Rådmannens innstilling med endringer enstemmig vedtatt. Nilsens tilleggsforslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. Det foretas følgende budsjettreguleringer på investeringsbudsjettet for 2010: (Ansvarsområde ) Asfaltering kommunale veger økt utgift ,- Ansvarsområde investeringsunderskudd havna 09 økt utgift ,- Innkjøp av brukt hjullaster økt utgift Turistskilt og digital kino økt utgift Sum økt utgift: ,- Side 22 av 24

23 Ansvarsområde nødstrømsaggregat redusert utgift ,- Ansvarsområde oppgradering bygg redusert utgift ,- Ansvarsområde studiesenter redusert utgift ,- Anvarsområde oppgradering Mehamn samfhus redusert utgift ,- Ansvarsområde asfaltering redusert utgift ,- Ansvarsområde oppgradering kaier redusert utgift ,- Ansvarsområde molo Mehamn, egenandel redusert utgift ,- Ansvarsområde diverse prosjekter vann redusert utgift ,- Ansvarsområde innkjøp brannvernmateriell redusert utgift ,- Ansvarsområde innkjøp av komprimator redusert utgift ,- Ansvarsområde Polar forprosjekt redusert utgift Sum redusert utgift: Merverdiavgift refusjon investeringsbudsjettet økt inntekt Omdisponering ubrukte lånemidler kommuneplan Det tas opp et lån på kr ,- til renovering Mehamn skole. Avsatt beløp kr ,- til renovering Mehamn skole flyttes til asfaltering kommunale veier. Enst. 43/10 INVESTERING - KJØP AV DIGITAL KINO OG INNKJØP INFO/TURISTSKILT Rådmannens innstilling : Uten innstilling Saksopplysninger: Viser til opplysninger som fremkom i møte og vedtak i sak 42/10 1. Gamvik kommune kjøper digital kinomaskin kostnadsramme kr ,-. 2. Informasjonsskilt/turistskilt på innfartsveger til Nordkyn kostnadsramme kr ,-. 3. For dekning viser en til fsk sak 42/10 Vedtaket gjøres etter 13 (hasteparagrafen). Side 23 av 24