kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr Årgang 59 Foto: Nina Bentsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2015 - Årgang 59 Foto: Nina Bentsen"

Transkript

1 kjerkebla kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr Årgang 59

2 KJERKEBLA PÅSKE 2014 Andakt Marit Areklett er diakon i Sjømannskirken i New York. Montasje: ba1969 på sxc.hu Kjerkebla for Torvastad: Redaktør: Johannes Leiknes Nag Telefon: I redaksjonen: Geir Styve, Klara Børseth og Nina Bentsen Tips og stoff sendes til Webutgave av bladet på karmøy.menighetsblad.no Kjerkebla kommer: 25/4, 10/6, 3/9, 7/10, 9/12 Grafisk utforming: Mediamannen Trykking: HBO Distribusjon: Martin Nilsen mobil: GI EN GAVE TIL KJERKEBLA: Postgiro: Postadresse: TORVASTAD Lytt. Se. Ta imot! Tenk deg: At du aldri har hørt musikk, bare sett noter. Så får du høre musikk for første gang. For en åpenbaring! Tenk deg: At du aldri har sett natur, bare fått det beskrevet. Så får du se vakker natur på ordentlig. For en åpenbaring! Og, tenk deg: Ingen kjenner deg, du er aldri blitt gjenkjent. Så blir du plutselig gjenkjent. Den som møter deg, blir glad for å se deg! Du blir bekreftet. For en åpenbaring! Med disse eksemplene vil jeg minne oss om vi kan bli åpenbart for noe som er oss veldig nært. Og at vi ved å lytte, og se og ta imot, åpner for Guds åpenbaring til oss. At vi ved å lytte til, og se, og bekrefte våre medmennesker, rydder vei for at Gud kan åpenbare seg for dem. I bibelen åpenbarer Gud seg på måter mennesker ikke hadde kunne forutse. Gud åpenbarer seg hele tiden. Fortsatt. Jeg er glad når jeg finner ting jeg har lett etter. Jeg blir glad når jeg oppdager noe, jeg aldri hadde tenkt jeg skulle oppdage. For det er det som er å oppdage; at det går opp for meg, noe jeg ikke hadde sett før. At jeg fornemmer noe, som jeg kanskje ikke engang forstår. Noen ganger kan vi finne ting, som ligger rett foran oss, Servicetorg Karmøy Telefon: Spørsmål om dåp og konfirmasjon, vielse eller gravferd. Servicetorget er også sentralbord for alle ansatte. Torvastad menighet: Kontor: Torvastad Kulturhus Tlf Fax Kontortid: Tirs - fre Sokneprest: Geir Styve Tlf. privat: , Mobil: E-post: Administrativ leder: Tordis Irene Hebnes Tlf: / / E-post: Kantor: Nils Einar Helland Tlf. privat: , Mobil: E-post: Kantor: Ingrid E B Tobiassen Mobil: men som var skjult for oss. I Markus 1,3 leser vi om Johannes Døperen som var sendt for å vise vei til Jesus. En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! Rydd Herrens vei! Jeg tenker at vi alle er veiryddere for Gud. På ulikt vis. Noen av oss tar på oss en spesiell oppgave, men alle kan vi Rydde Herrens vei. Og vi trenger de ulike blikkene! Vi trenger flest mulig blikk for å bygge en kirke der flest mulig får føle seg hjemme! Denne dagen har et spesielt diakonalt preg. Så jeg vil ha et diakonalt blikk på å Rydde Herrens vei. Hvordan kan vi rydde vei for Jesus i våre liv, når livet ofte er både travelt og kan være vanskelig? Vi kan være modige og ærlige mot vårt innerste selv. Lytte til oss selv. Vi kan vise omsorg for våre medmennesker. Se andre. Vi kan ta imot den bekreftelsen Gud gir oss. Noen ganger må vi oppsøke stillhet for å lytte til oss selv. For noen er Sjømannskirken i New York det stedet der en opplever Menighetspedagog: Synnøve Bårdsen Lindanger Tlf: / Mobil: Trosopplærer: Laura Sandvik Tlf kontor: , Mobil: E-post: Kirketjener: Sonny Torvestad Tlf , Mobil: E-post: Kirkegårdsarbeider: John Terje Hagland Mobil: Leder i menighetsrådet: Svein Erik Haugen Tlf. privat: E-post: (Forts. andakt) faktisk stillhet. Eller en slags ro. En ung frivillig sa Jeg kommer ikke hit fordi jeg lenger hjem. Jeg lengter ikke hjem. Jeg kommer ikke hit fordi jeg savner norsk mat. Jeg savner ikke norsk mat. Jeg kommer hit, fordi dette er det stedet i New York jeg finner en ro. Selv om det springer barn rundt her, finner jeg ro, hvis dere skjønner hva jeg mener. Ja, jeg tror jeg skjønner hva han mener. Den roen kan innebære stillhet. Eller følelsen av tilhørighet og trygghet. At kirkerommet minner oss om vår uendelige verdi og at det er greit å bare være. I sterk kontrast til kjøpefokus og prestasjon og travelhet, rett utenfor døra. Hvor i ditt indre finner du den roen, der det er ro, selv om du også kan kjenne på uro? Der du kjenner en tilhørighet til noe som er større enn deg selv. Der du kjenner trygghet hos Gud, der du godtar deg selv, slik Gud godtar deg. Og at den verdien du er, ikke handler om kjøpekraft eller prestasjon? - Ikke syns synd på oss. Gjør noe! Sa Malala, i sin fredspristale. Gjør noe! Diakoni er å gjøre. - Det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Andakten er en forkortet utgave av prekenen Marit Areklett holdt i Torvastad kirke 11. januar. (Foto: NB) Skal vi rydde vei for Jesus, må vi rydde vei for de sårbare rundt oss, de svake. Jesus er nær i menneskers utsatte livssituasjoner. Jesus er livsnær. I 12 år jobbet jeg tett på ungdommer med slet med livet sitt. På en liten gård i Hordaland møtte jeg mange ungdommer, som trengte å bli sett og lyttet til, som alle andre ungdommer. Noen ungdommer gjorde mye utav seg, og vi voksne prøvde å se og lytte bakenfor støyen. Andre ungdommer var mer stille, nesten som de prøvde å være usynlige. Ei av de sa følgende til meg etter hun hadde flyttet ut: Det beste med å bo der, var at vi alltid fikk tilbakemelding på det vi gjorde. Hun fikk ikke være usynlig. Vi så henne. Hun ble bekreftet. Ikke for det hun presterte, men fordi hun var til. Under høymessen i Torvastad kirke 11. januar ble Marit Areklett vigslet til diakon. Vi er alle sårbare. Vi trenger alle å bli møtt med tillit og omsorg. Hver dag, og ekstra når dagene er tøffe. Noen mennesker er mer utsatt for nød og behov for omsorg, enn andre. Der har vi et ansvar. Skap gode møteplasser og del fellesskap! Jeg har en uro i meg. En uro jeg ønsker at alltid skal være der. Som minner meg på at jeg har et ansvar. For å se mennesker, å være med å skape gode fellesskap. For å dele materielle goder. Dele av min tid. Den uroen stopper ikke ved landegrenser. En overskrift fra en artikkel jeg leste i jula kan minne oss om det: Har du sett et skremt flyktninge-barn inn i øynene? En klok forfatter har skrevet at vi i vårt forhold til Gud, står vi i spennet mellom illusjon og bønn. Jeg tenker, at hvis vi kun forholder oss til Gud gjennom tanken, blir Gud fort en illusjon. Våre medmennesker er aldri en illusjon, de er svært konkrete. Vi kan se, og gjennom holdning og handling vise at vi bryr oss! Felleskap er også konkret på godt og vondt. Vi kan inkludere hverandre i gode fellesskap. Nøden i verden er alltid konkret. Jesus sier til oss: Det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. 3

3 KANTORKROKEN: VIKAR FOR INGRID: Kantor Ingrid Tobiassen går ut i fødselspermisjon i slutten av april og Ivar Tjøstheim er ansatt som vikar i hennes permisjonstid. Ivar er fra Skudeneshavn og er utdannet kantor. For tiden jobber han som kinomaskinist i Norsk Bygdekino Sørvest. Dette kan greit kombineres med stillingen som kantor i Torvastad i 30 %. Vi gleder oss til å bli kjent med Ivar både på orgelkrakken og som kollega! Tid for gudsteneste? Vår tidligere redaksjonsmedarbeider Gunnar Morten Areklett kom over et innlegg fra kyrkjelydsbladet i Masfjorden som er verdt å dele med oss på Torvastad: Gudstenestetidspunkt er ei sak eg nokså ofte har fått spørsmål om. MÅ gudstenestene vere kl og MÅ dei vere om søndagen? Det er det eine som kan ligge i spørsmålet i overskrifta. Men det kan også vere eit anna som til dømes: Ville det vere ein tanke å setje av tid for å gå til gudsteneste uansett om det skulle vere kl 11 og ein søndag, eller eit anna tidspunkt som måtte vere aktuelt? Med andre ord: Kor viktig er eigentleg gudstenesta for deg? Eigentleg er det første spørsmålet eit interessant og underleg spørsmål. For var det ikkje for den kristne gudstenesta, så hadde vi i det heile inga søndag. Det er ikkje bodet om å halde kviledagen heilag som gav oss denne dagen, men feiringa av Jesu oppstode frå dei døde. Om morgonen etter kviledagen, braut Jesus dødsportene og viste seg som livsens Herre. Dette fann dei første kristne grunn til å feire. Slik vart søndagen gudstenestedag. Sidan har det tredje bodordet blitt kopla saman med gudstenestefeiringa og vart den kristne kviledagen. Så kan vi stille spørsmålet: MÅ gudstenesta vere på ein søndag? Vel, kanskje realiteten er at spørsmålet eigentleg ikkje handlar om kva dag og kva tidspunkt vi vel, men som i den andre måten å stille spørsmålet på: Er gudsteneste så viktig at det betyr noko å setje av tid for den? Svaret som eg ofte får når spørsmålet om gudsteneste kjem opp, er at der er så mange andre ting i livet til ein familie i 4 TIH dag, at der blir ikkje tid att til gudsteneste. Og skulle ein ikkje ha noko på kalenderen akkurat i gudstenestetida, så er det så bruk for å ha ein morgon for veka der ein kan ta det heilt med ro. Det er ikkje vanskeleg å sjå at dette er reelle utfordringar i den hektiske kvardagen mange har i dag. Og vi skal heller ikkje gløyme at då Gud alt i skapinga gjorde den sjuande dagen til kviledag, må det har vore fordi han visste at ein slik livsrytme seks dagar til arbeid, ein dag for kvile var viktig for det livet han hadde skapt. Difor er eg og redd at til dømes forslaga om søndagsopne butikkar er ein større trussel mot livsrytmen Gud gav oss enn mykje anna av det vi fyller fridagane med. Men treng vi noko meir enn kviledagen? Treng vi eigentleg søndagen og gudstenesta? Skal vi finne svar på det, må vi først vite svar på det viktigaste: Kor mykje skal den kristne trua bety for oss? Det er ikkje eit spørsmål om kor stor plass religiøs tru skal ha, - for religiøs tru kan heilt sikkert overleve utan den kristne gudstenesta. Sentrum i kristen tru er trua på Jesus Kristus som Guds Son og frelsar Om morgonen etter kviledagen, braut Jesus dødsportene og viste seg som livsens Herre. Dette fann dei første kristne grunn til å feire. Slik vart søndagen gudstenestedag. Jubilanter i pensjonistlaget På møtet i Nord-Karmøy Pensjonistlag 12.desember overrakte leder Anne Marie Bentsen blomster til følgende jubilanter: Torleif Eikje, Martha Severeide, Mia Førland og Torleif Storesund. Kjerkebla gratulerer. Ved sokneprest Knut Fr. Sørheim, Masfjorden for verda. Dersom denne trua skal leve og overleve i oss, treng vi nær og regelmessig kontakt med kjelda som gjev og nærer kjennskapen til og bildet av Jesus Kristus, Bibelens bodskap. Eg har eit nytt kamera med mange tekniske finessar. Om eg ikkje bruker kameraet ofte, og les brukarmanualen på nytt, gløymer eg kva eg har i kameraet. Utan nær kontakt med bodskapen om Jesus, blir biletet av han viska ut, og vi sit att med uriktige bilde. Skal vi ha tid for gudsteneste? Vi kan diskutere vekedag, vi kan vurdere tidspunkt, kyrkjehuset eller ein annan stad, orgelmusikk eller band det er ikkje det avgjerande. Men likevel er det slik at erfaringa viser at det er enno vanskelegare å samlast annan stad og annan dag Og kyrkjehuset har vi, og søndagen har vi og erfaringa viser at det er lettare å finne tid når noko skjer ofte enn sjeldan Tid for gudsteneste? Når alt kjem til alt er det eit spørsmål om kor mykje trua på Jesus Kristus skal ha å bety for oss. Og eit spørsmål om kor mykje det betyr å gje denne trua vidare til nye generasjonar. Det er umulig å gje vidare noko vi ikkje sjølv prioriterer og lever og tek aktivt del i og medansvar for. Kristine Apeland - en allsidig lærerinne. Mange husker godt Kristine Apeland eller frøken Apeland som hun ble kalt av de fleste. Vi husker henne som en snill og fåmælt liten dame, med lagerfrakk som lærere brukte på den tiden, grått hår og med flette. Kristine Apeland ble født på Apeland i Tysvær i 1894.Hun vokste opp sammen med 7 søsken og gikk siden på lærerskole i Volda, dessuten på misjonsskole i Oslo. Målet hennes var å reise ut på misjonsmarka, men lungeproblemer hindret dette og det var nok en stor skuffelse for henne. Før Kristine begynte på Hauge skole var hun lærer både på Rossabø og Norheim. Til Hauge skole kom hun på 50 tallet. Her bodde hun i 2.etasje på skolebygget i mange år, i samme etasje bodde også lærer Ingolf Hellebust sammen med sin kone Marie. I slutten på 50 tallet kjøpte hun tomt av Peder Hauge og fikk satt opp et fint lite dokkehus på Hauge. Hennes nære slektninger satte opp huset på dugnad. Her bodde hun til sin dødsdag i Hun er gravlagt på Tysvær kirkegård. Kristine var en av de stille i landet som ga rundhåndet til ulike misjonsselskap, og hjalp sine nære slektninger med penger til skolegang og abonnerte på NM-medalje til Hanne Steinstø Vi gratulerer Torvastadjenta Hanne Steinstø med bronsemedalje på 3000 meteren i seniorklassen i innendørs-nm. Den tok hun i Steinkjer søndag 8.februar. Fra før har hun medalje i terrengløp, men dette var hennes første NM-medalje på bane. Jeg var helt overveldet, og hadde nesten tårer i øynene, forteller Hanne. Nå er målet NM på hjemmebane i august. Der stiller hun både på 5000 og meteren og håper både å sette nye personlige rekorder og på medalje på meteren. mange misjonsblader til venner og kjente. Min klasse hadde frk. Apeland de 3 første årene i barneskolen. På den tiden gikk vi på skolen annenhver dag også lørdag. Det var aldri snakk om annet enn å gå fram og tilbake til skolen. Ingen bilskyss på den tiden og svært få hadde sykkel. Mange hadde lang skolevei og det var et godt stykke å gå til skolen for små barneføtter. Høst og vinter kom vi ofte Norgesmester i karate KJERKEBLA PÅSKE 2014 klissvåte på skolen og det vi husker best på den tiden er at frk. Apeland tørket klærne våre ved den høye, store,svarte vedovnen. Med støvlene fulle av avispapir. Alle som opplevde dette husker den dårlige lufta i skolerommet når klær og støvler hang til tørk. Et annet kjært minne er besøkene hjemme hos frk. Apeland på Hauge. Det var spesielt guttene som var på besøk. Da var det flannograph fra misjonsmarkene, misjonssanger- ynglingssangen vår var «Noen barn er brune»». Og kanskje det aller gjeveste til slutt rød saft og jødekaker. Det var stas for sulte guttunger. Og det var vel det siste som var det største trekkplasteret... Kristine Apeland- også kunstersinn. Kristine satte familien sin høyt. Hun skrev bryllupssanger,prologer og festsanger. Og mange av elevene har flotte blomstertegninger i minneboka si. Den fine fanen som i mange tiår har vært med i 17.maitoget fra Hauge skole til kjerka er det Kristine Apeland som har malt og dekorert. Lyseblå, flott og kjær fane. Når Hauge skole flytter inn i ny skole til høsten må denne fanen få en fin plass på den nye skolen. Det blir en utfordring til de som har ansvaret for dette. Det blir vedmodig for alle oss når skolen nå blir nedlagt og at kanskje også bygningene blir revet. Jon M. Torvestad Tretten år gamle Maria Riborg Vedø fra Salhus på Torvastad var en av 11 utøvere fra Sentrum karateklubb som deltok i norgesmesterskapet i karate i Trondheim 14. februar Sentrum karateklubb har medlemmer fra hele Haugalandet, og det er flere medlemmer fra Torvastad. Denne gangen var det bare Maria som representerte Torvastad i NM. Til sammen kom klubben hjem med hele 4 norgesmestre, 17 medaljer og 2 fjerdeplasser. Det var omtrent 500 utøvere fra over 60 klubber fra hele landet som konkurrerte i øvelsene kata og kumite. Kumite er kampdelen i karate. En kata består av en rekke teknikker og bevegelser, satt sammen i et fast mønster som skal simulere en kampsituasjon. Maria ble norgesmester i kata i aldersgruppen 13 år. Hun fikk bronse i kumite i sin vektklasse og sølv i kumite i åpen klasse. Siden Maria er så heldig at hun har tante, onkel og to søskenbarn i Trondheim, ble oppholdet litt forlenget slik at det var mulighet for å være turist i samme slengen. Da ble det tid til både gudstjeneste i Nidarosdomen og en god tur med hund og familie på deler av pilgrimsleden. 5

4 KJERKEBLA PÅSKE 2014 Skiweekend! Me hadde ein fantastisk skiweekend med 25 konfirmantar! Geir hadde to tema undersamlingane:" Korleis bli ein kristen og korleis vere ein kristen? Sonny og eg hadde korssamlingane. Bjørn Ove kjørte bussen som seg hør og bør. Konfirmantane stod opp kl.0700 kvar morgon og var i trekket tidleg - før køen kom. På søndag formiddag hadde me minigudstjeneste før me stod slalom i trekket igjen. Både lørdag og søndag var det strålande vèr! Me hadde med oss pølser som me grilla oppe i snøen. Mange gode stunder under samlingane og i trekket. Ein flotte tur med fantastisk flotte konfirmantar. SBL 6 KAROLINE UTVIK ER KONFIRMANT I ÅR: På en gudstjeneste på Grendahuset i februar, traff jeg Karoline Utvik. Hun er konfirmant og ivrig kirkegjenger. En liten fuggel hvisket meg i øret, at hun hadde vært på veldig mange gudstjenester siden hun begynte konfirmantundervisningen. Jeg spurte henne hvor mange det var, og fikk til svar, at det var 27 eller 28. Ja, jeg måtte spørre: Hvorfor går du på hver gudstjeneste? Hun fortalte at hun er vokst opp med dette, og går som regel med mor eller far til kirken. Her finner hun bilde av karoline finner ro. Dette er et valg hun selv har tatt, og sier at vennene går nok ikke så ofte som henne. Det som er så fint med gudstjenesten, er at vi er i lag, og får høre Guds ord, sier Karoline, som også er med i Good News. KB Laura leder gudstjenesten Laura hadde sin første gudstjeneste alene Da jeg spurte henne om jeg kunne få et intervju etterpå, sa hun JA! Så gikk det en dag og to, så kom spørsmålet: er du sikker på at det er meg du skal intervjue?? Selvfølgelig var det det! Etter gudstjenesten fikk jeg snakket med henne, og spurte, som alle gode reportere gjør: Hvordan føles det? «Det er spennende, det er jo dette som har opptatt hjertet mitt i mange år, men jeg har lagt det på hylla. Teologien er blitt satt på vent i 8 9 år. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle holdt preik for voksne, kun for barn. Det er spennende for meg å nå ha sagt ja til dette. Jeg skal ikke ha så mange gudstjenester, men skal supplere Geir Styve på Grendahuset.» Laura har lenge vert aktiv i menigheten, Hun har først og fremst drevet med barne og ungdomsarbeid. Mest med de fra 0 13 år, hvor hun er tros opplærings lærer. «Det starter med babysang, så er det dåp skole, Tårnagent, og noe som vi starter med til våren, hvor vi tar dem dypere med inn i skapelsen. Deretter er det Lys Våken og til sist; Klubb. Når de kommer til konfirmant alderen, er det menighets pedagogen som overtar tros opplæringen.» Laura er utdannet teolog, og har i tillegg studert kristen pedagogikk på universitetsnivå. Jeg spurte henne hvorfor hun ble interessert i kristendommen. «Det har jeg vert lenge. Jeg ble døpt hjemme. I den tiden i Romania, var det kommunist regime, så presten måtte komme hjem til oss i hemmelighet og døpe meg. Jeg levde ikke særlig som kristen, da det var forbudt, helt til jeg var 14 år. Da måtte jeg ta et valg. Det var ikke lenger kommuniststyre og kirkene var begynt å åpne seg, så da var jeg fri til å velge. Hadde jeg valgt det tidligere, kunne pappa havnet i fengsel.» Som vi ser, var virkeligheten anderledes enn i Norge. Til slutt spurte jeg henne : Hvorfor Torvastad? «Jeg startet i Nordheim Kirke, men følte meg usikker. Jeg var mye mer komfortabel i butikk. Så flyttet jeg til Torvastad for 4,5 år siden, men trodde aldri at jeg kom til å jobbe her. Men jeg sendte inn en søknad, og fikk jobb etter en stund. Det er en stor fordel å bo på den plassen du driver menighetsarbeid. At vi er sammen.» Foto: NB Forbønnshandling for Laura på årets første grendahusgudstjeneste. Den neste ledet hun selv. KB 7

5 EN PRAT FOR LIVET SKAL KOSTE LITE Kirkens SOS i Norge bytter telefonnummer. Fra og med 3.mars er det nye nummeret Det er kun en grunn til dette skifte: de som trenger Kirkens SOS skal slippe å telle på kronene. Med det nye nummeret, koster en samtale kun det en samtale til en fasttelefon ville kostet. TAR DU UTFORDRINGEN, NÅ? Din livserfaring kan være til hjelp for andre. Det nye hovedstyret i Torvastad KFUK-KFUM Leder: Bjørn Pedersen, nestleder: Anne Berit Thorsen Styremedlemmer: Astrid Birgitte Wegner Osnes, Anne Marthe Våge Djønne, Anne Kari Vikingstad, Sigmund Vedø, Kjell Magne Storesund. Valg fant sted på årsmøtet 11. februar. KJERKEBLA PÅSKE 2014 smart marine Aut. pianostemmer Telefon: Daglig leder for Bjørgene Grendahus ønsker nå avløsning etter lang og tro tjeneste. Derfor søker vi hans etterfølger fra 1. august. Grendahuset eies av: Storesund Velforening, Torvastad Idrettslag, Torvastad KM, Torvastad Menighet og enkeltpersoner frivillige til vaktrom på Haugalandet! Innføringskurs for telefonvakter starter onsdag 23. september. Kontakt Kirkens SOS i Rogaland snarest på tlf: / eller på epost. Kurssted: Haugesund Misjonskirke - Skåredalen Stillingsannonse: Ny daglig leder for Bjørgene Grendahus Aktuelle arbeidsoppgaver Organisere utleie av huset Daglig drift Avtale vedlikehold m/underleverandører Formidle regnskapsbilag Ha kontakt med tilsynsmyndigheter Daglig leder er med på møter i representantskapet Vi søker en sprek mann/kvinne som kan tenke seg en deltidsstilling Du bør ha sans for samarbeid. Lede arbeid knyttet opp mot dugnader. Lønn etter avtale. Opplæring vil bli gitt. Torvastad KFUK-KFUM sponser de første 30 som melder seg på TT-15!!! TT (Tenåringstreff) er KFUK-KFUMs største arrangement for og med ungdom. Festivalen samler rundt åringer fra hele landet til fem uforglemmelige dager på Gjøvik ( juni). Her får ungdommene oppleve livsnær forkynnelse, et unikt kristent fellesskap, sommerens beste aktiviteter, globalt engasjement og mye mer. I fjor sommer reiste nesten 300 ungdommer fra Haugaland krets over fjellet for å være med på TT, 5 av disse var fra Torvastad. Ungdommene fikk et minne for livet. Hovedstyret har et sterkt ønske om at enda flere av våre ungdommer skal få oppleve hva TT er. På det første hovedstyremøtet etter årsmøtet ble det derfor vedtatt at de første 30 som melder seg på, vil bli sponset med kroner 1000 (mer informasjon på Torvastad KFUK-KFUM sin facebookside + konfirmantenes facebookside). Se TT info: TIME OUT et nytt tilbud på ungdomshuset Mandag 9. mars møtte ca 50 personer opp til det nye tilbudet som har fått navnet TIME OUT et pusterom midt på dagen. En tanke er at en kan kombinere Time Out med en tur i Bjørgene for eksempel. Om folk gikk tur denne mandagen, vites ikke, men de som var på ungdomshuset fikk iallfall med seg et engasjerende og tankevekkende kåseri av tidligere stortingsrepresentant for høyre, Marit Løvig. Tema for kåseriet var Livets ryggsekk. Inger Målfrid Hovland delte dikt og gode ord og organist Arnfinn Tobiassen underholdt med pianospill. Maten var også en viktig del av programmet, da de frammøtte kunne nyte en deilig lunchbuffet og delta i god prat rundt bordet. Planen er å invitere til Time Out en gang i måneden ifølge initiativtakerne KM+, Torvastad KFUK-KFUM`s spreke dugnadsgjeng av pensjonister. Tidspunktet for treffet er Neste samling blir mandag 13. april. Strengen er av gull Vårt eget kor Scala og koret Keryx fra Avaldsnes har hatt et samarbeidsprosjekt denne vinteren, nemlig kirkespillet Strengen er av gull. Korene har øvd sammen under ledelse av organist Arnfinn Tobiassen. Spillet er skrevet av tekstforfatter Eivind Skeie og komponist Sigvald Tveit og gir et lite innblikk i den danske salmedikteren Grundtvigs liv. Ny logo Det har over tid vært diskutert om Norges KFUK-KFUM skal skifte logo. En av årsakene er tilpasning til nye sosiale medier. I dag går det mye på elektronisk kommunikasjon enten det er Facebook, Twitter, eller hva det måtte være. Det utvikles apper til både telefon og databrett, noe som for noen kanskje høres fremmed ut. Den teknologiske utviklingen raser fremover og vi må være med. Utvikling av en ny logo som bevarer det essensielle fra vår tidligere logo, og som samtidig er tilpasset dagens medier, har nå ført frem til en ny logo som tas i bruk fra og med Det har vært en lang prosess, men nå er endelig den nye logoen på plass. Trekanten symboliserer som før Ånd, Sjel og Kropp, - det hele mennesket. Vi har fokus på både menn og kvinner, og vi har bevart fargene. (utdrag fra årsmeldingen) Torvastad KFUK-KFUM Leder: Bjørn Pedersen Bilde fra medarbeiderfest... SMART-Handel as smart marine as BØ vest 4262 avaldsnes tlf Nærmere opplysninger vedrørende stillingen: Styreleder Sven Johan Skjølingstad etter kl 17 De to korene dro på en liten miniturnè 7. og 8.mars. Kirkespillet ble oppført i Skåre kirke lørdag kveld og i Skjold kirke søndag ettermiddag. Finalen fant sted i Torvastad kirke søndag kveld, her med en nesten fullsatt kirke. Mange kjenner Grundtvigs salmer fra salmeboken, men ikke så mange kjenner til at han også var en frodig visedikter. Han skrev både folkeviser, historiske viser og bibelske viser. Grundtvig hadde psykiske problemer og ble nesten lyst i bann av den danske kirke. Han står likevel som en bauta av en opplyser og en folkekjær prest. De som fikk med seg en av framføringene denne helga ble enda litt mer kjent med den danske salmedikteren/presten. Skuespiller Sigurd Sele fra Bømlo spilte rollen som Grundtvig og Ole Morten Velde var forteller og solist. I tillegg til de ca 40 koristene medvirket en gruppe lokale musikere under ledelse av organist Ingrid Berg Tobiassen. 8 9

6 2.490,- biltraller, maskinhengere, tipphengere, båthengere, universalhengere og livdyrhengere. KONTAKT OSS FOR PRISER OG TILBUD! Hagia Karmøy A/S Bønesveien 70, Torvestad,tlf Åpningstider: A LO K AL NK EI N KT BA E KARMØY Mandag-fredag Torsdag Lørdag 9-14 TORVASTAD Telefon Telefax Tlf Smørbrød, kaker og koldtbord Leveres på døren! Margrethes Catering 4260 Torvastad Margrete Munthe Tlf Lorentz Storesund & Sønner Oljebunkers Tlf Storesund 4260 Torvastad Tannlege Tannlege SivStoresund Storesund Siv Tlf.: 61 Tlf.: Tannlege Advokatfirmaet Talmo, Lauvås, Lund AnnaKvamme, Benedicte Pugerud Eriksen & Holstad DA E S TA ke e r ø k iø kj r RI D F Tlf.: n & int FRIESTAD KJØKKEN & INTERIØR AS Postboks Åkrehamn Tlf Fax Norheim Trappeverksted A.S. Norheimstunet 63 - Tlf Torvastad Stein a.s Gravmonumenter Vedlikehold på kirkegårder Påføring av navn Telefon Mobil MASKIN & TRANSPORT Storasundsv Torvastad Tel.: Fax: Mobil: Anlegg - stykkgods - semitransport Alt innen VVS Bademøbler m.m. Tlf Gynekolog Gunnvor Storesund OASEN - KOPERVIK- ÅKREHAMN SKUDENESHAVN 4.290,- Jambo KJERKEBLA PÅSKE 2014 Hagia Haugesund A/S Karmsundgaten 178, vis a vis stadion, tlf NYE ÅPNINGSTIDER: Mandag onsdag I år HAUGESUND går jeg på Sagavoll Folkehøgskole, hvor viktig er Torsdag fredag Lørdagdet hvor jeg trives veldig godt med et fan- at en griper inn tastisk miljø på skolen og mye variert i og hjelper barn hverdagen. Jeg går på en linje som heter fra første stund. Safari, som er en reiselinje med fokus på Og hvor ekstra kulturforståelse, miljø og kommunika- viktig det er at sjon. Ordet og navnet Safari kommer fra den hjelpen er swahili, hvor det betyr reise, noe som er utdanning. En en stor del av linja. I starten av året var vi ting han også sa, på en interrail til Brussel og Krakow, etter som jeg husker påske skal vi på en walkabout i Norge, og godt var: Ingen for rundt en måned siden kom jeg hjem kan hjelpe alle, fra en fem uker lang tur i Øst-Afrika. men alle kan hjelpe en. Turen til Øst-Afrika hadde jeg mine forventninger til og jeg gledet meg velgjennom dig, selv om jeg prøvde å holde dem så hele turen var lave som mulig. Men jeg kan nå trygt si vi innom flere at turen ble over all forventning! Reisen forskjellige progikk rundt Victoriasjøen, gjennom Kenya, sjekter, skoler, barnehager og vi møtte SÅ Uganda, Rwanda og Tanzania. mange fantastiske mennesker! Uansett hvor lite de hadde, så manglet det ikke på Vi startet i Nairobi i Kenya, hvor vi ble gjestfrihet og gavmildhet, og det ble sang kjent med en helt utrolig mann som heter og dans hvor enn vi var. Et godt minne jeg James Waithaka og prosjektet han driver sitter igjen med er da hele klassen ble delt der nede, som heter OGSY. OGSY står for opp i to og to, og vi skulle være engels Old is Gold, Slum Youth og er et prosjekt klærere på en skole i Kigali i Rwanda. Vi som fokuserer på å få kvinner ut av slum- valgte å gå ut å leke med dem, for å ha litt men, på mikrofinans og en ny start. De diverse danseleker med dem på engelsk. har også et fotballag, som er av de beste Og for en energi! Vi danset og sang til damelagene i hele Kenya, og sammen siste minutt, til tross for at de nesten ikke med Alta IF har de startet noe som kalles kunne engelsk, og vi ikke et eneste ord på Langpasning til Afrika. kinyarwanda (morsmålet i Rwanda). James Waithaka, som nå er blitt litt som en storebror for meg, var med oss på hele reisen. Han fortalte mye fra sitt liv, om hvordan det var å vokse opp i Mathareslummen, om gatelivet med narkotika og gjengmiljøer, og om Rwanda var kanskje det landet som gjorde mest inntrykk på meg, og spesielt da med tanke på den bakgrunnen og historien det landet har. At det bare er 21 år siden det var et av verdens verste og største folkemord der, er faktisk helt sykt å tenke på. Enda sykere er det at vi i Norge nesten ikke lærer om det på skolen. Mu- lig en ser Hotel Rwanda og leser et par setninger om det på Wikipedia, kanskje en også går innom temaet da en snakker om kolonitid? Selv er jeg veldig takknemlig for å ha fått muligheten til å reise ned dit, personlig snakke med rammede og lære om hva som skjedde. Den utviklingen og forsoningsprosessen Rwanda har hatt etter katastrofen, både som land og folk, er virkelig flott og beundringsverdig. Noe alle og en hver bør lære om. Alt i alt, var dette en tur for livet. Med mange nye og sterke inntrykk og utfordringer. Samt så mange fine stunder, både med klassen min og med alle personene jeg ble kjent med. Vil for alltid være takknemlig, og tar med meg alt jeg har sett, hørt og lært videre i livet. Kwaheri & hakuna matata! - Anna Areklett Vikingstad, 19 år. Tlf.: Karmøy BEGRAVELSESBYRÅ Normisjon Begravelsesbyrå Døgnvakt: Telefon JosteinHøyvik Høyvik Jostein Telefon Tlf Malvin Haga Dag Ferkingstad Vister Lars Haga Lars Hansen Mobil Tlf Telefon Tlf Vi ord ne r al t d e t p rak t i sk e! T I L TJ ENES T E I MER ENN 3 5 Å R I K ARM ØY E-post: T IL TJE NE ST E I M E R E NN 30 ÅR I K ARM ØY A n l e g g s g a tr n e r o g e n t r e p r e n ø r 10 Bø Vest, postboks Avaldsnes Bjørgeveien 59, 4260 Torvastad Tlf / Strandgt Tlf Epost. Telefaks Vi ordner alt ved begravelser og bisettelser i byen og distriktet Graving Betongarbeid Naturstein 11

7 Avskjed med Vibrandsøy To dager før Vibrandsøy gikk fra Torvastad til Haugesund, søndag 30. desember 1964, var Torvastad formannskap og Torvastad sokneråd vertskap for en avskjedsfest. Det ble en trivelig kveld, og mange tok ordet. Hjalmar Norheim ønsket velkommen, sokneprest Areklett talte, skoleinspektør Birger Kjetland fortalte interessant om Vibrandsøys historie og Bjarne Espeset kom i humørfylte vendinger inn på Vibrandsøyas framtid. Kaare Stange anbefalte ei Vibrandsøy Vel-forening. Inga Areklett mintes gilde kvinnestemner på Vibrandsøy. Vibrandsøybuene Ola Norheim og Jonas Rasmussen takket for det gode vennskap som alltid hadde vært. Vibrandsøys eldste, Jenny Sollesnes, hadde også en hilsen. Arne Christiansen ledet festen og sang. Stein Johannes Kolnes spilte. Ny misjonær fra Torvastad I januar ble Marie Louise Clausen innvidd til misjonær. I sin hilsen fortalte hun at beretningen om omvendelsen av den første hedning i Zululand hadde gjort inntrykk på henne som barn. Nå var ringen sluttet. Nå skulle hun til dette landet og bruke sin utdannelse i sykepleien i Det norske misjonsselskap sin tjeneste i Sør- Afrika. BYGDAUTVALGET Leder er Hans Petter Hjorth Tlf: , epost Alt i ett i Kristus Med utgangspunkt i Efeserbrevet 1,10 sendte misjonær Arthur Harstad en hilsen til Kyrkjebladet før han deltok på Unges Misjon sin Ungdomsuke. Den fortsatte like etter misjonærinnvielsen av Marie Louse Clausen. Harstad hadde vært misjonær to perioder i Sør-Afrika. Foreldrefest på Morsdag I et innlegg underskrevet Foreldre ble ungdomsklubben takket for en koselig kveld. Nydelig dekket bord med varm aftens, kaffe og bløtkaker gjorde alt ekstra festlig. Sokneprest Natvig i Haugesund talte, Blandakoret sang og medlemmer viste Piken med fyrstikkene. De gjorde det så fint at vi satt med klump i halsen, skrev Foreldre. Ledervalg Torvastad sokneråd: Arne Christiansen, formann, Gustav Håstø, nestformann, Knut Skjølingstad, Birger Kjetland, Olav Areklett. Torvastad helselag: Dorthea Skjølingstad, formann, Else Hauge, Sofie Blom 1965 Redigert av Ingmar Areklett Marie Louise Clausen vigsles til misjonær i Torvastad kirke, 31. januar Til høyre misjonsprest Angell Eggen. Forsiden av Kyrkjebladet nr 2/1965. Kalstø, Berte Marie Bekstrøm, Dorthea Hausken, Olav Areklett, Kornelius Stange. Ungdomslaget: Åge Utvik, formann, Ingmar Areklett, Magnar Hausken, Eli Kvalavåg, Ingeborg Vedø, Marit Storesund, soknepresten Unges Misjon: Bjarne Stornes, formann, Magne Kolbein Espeset, Birger Hausken, Synnøve Gunnarshaug, Bjørg Vikingstad, Gerd Kalstø. Alle som har saker de ønsker at Bygdeutvalget skal arbeide med kan å ta kontakt med utvalgets leder Her er et bilde fra taket på hallen. Arbeidet med ventilasjon, innredningen og fliseleggingen går for fullt. (Foto: torvastadarena.no) 12 Årsmøte i Torvastad idrettslag Mandag 9.mars avholdt Torvastad idrettslag sitt 70.ordinære årsmøte, og vel 30 medlemmer var møtt fram. Årsrapporten viser et idrettslag i medvind, med god kontroll på aktiviteter og regnskap. Under valget for 2015 fikk vi gjenvalg på alle poster i Hovedstyret, i komiteer og underutvalg. I tillegg fikk vi styrket enkelte komiteer med nye medlemmer. Kjetil Vikse fortsetter da som styreleder i jubileumsåret Far til Kjetil, Geir Vikse, var styreleder sist vi hadde jubileum i En stor takk til alle frivillige som stiller opp år etter år for bygdas barn og ungdommer! TIL-kruset til Terje Grønningen Årsregnskapet viste overskudd i alle avdelinger, og et totalt overskudd for idrettslaget på kr Det er viktig for avdelingene i laget å bygge opp egenkapitalen, da det er usikkerhet rundt kostnadene for bruk(leige) i Torvastad Arena, som skal tas i bruk til høsten. Torvastad idrettslag skal erstatte dagens kiosk ved inngangsporten med en ny kiosk i løpet av noen år. Årsmøtet anbefalte at den nye kiosken bygges i området mellom kunstgrasbane, gamlebanen og kunstgrasløkkå (området er i dag delvis asfaltert/beplantet med Thuja) På årsmøtet i mandag kveld ble idrettslagets høyeste utmerkelse TIL-kruset utdelt til Terje Grønningen, for fantastisk frivillig arbeid i Torvastad idrettslag gjennom mange år, og ikke minst i Listen over treneroppgaver og styreverv Terje har hatt i mange er lang, men vi kan nevne at han i 2014 har vært Lagleder på A- laget, leder Seniorutvalget, medlem i Fotballstyret og Hovedstyret i idrettslaget, trener for Gutter 11år og hovedansvarlig for Karmøy cup. Vi gratulerer Terje med en meget fortjent pris, og gleder oss over at Terje fortsetter å stå på for idrettslaget framover. Håkon Fosen Jakobsen fikk Peder Storesund idrettsfond På årsmøtet i Torvastad idrettslag mandag kveld fikk Håkon Fosen Jakobsen tildelt Peder Storesund idrettsfond på 5000 kroner av styreleder Kjetil Vikse. Håkon er en ung talentfull fotballspiller med gode holdninger. Han er ung i alder, men moden i forståelse, han skjønner at det finnes ingen snarveg for å bli god, bare hard målbevist trening. Håkon hat vært med i HTF teamfra han var 11/12, og har valgt å fortsette i Torvastad, selv om han to ganger har fått tilbud fra FK Haugesund. Han hospiterer allikevel på FKHs G16års lag. Allerede i 2014 debuterte han på A-laget vårt, da vi fikk dispensasjon fra RFK for å bruke han selv om han bare var 15år. Nå er han fast med i A-stallen vår, og har blitt brukt i flere av treningskampene Han er en fotballspiller med gode holdningerbåde på og utenfor banen. Når han var skadet ifjor møtte han allikevel opp på treninger i Spillerutviklingsgruppen til Torvastad, for å hjelpe til å trene yngre spillere. Vi gratulerer Håkon med idrettsfondet Fra arkivet: Torvastad idrettslag Telefon Hålandsveien TORVASTAD Epost: «Garderobebunkersen» innviet i 1959 Hålandsbanen åpnet i 1948, og TILs neste mål var egen garderobe. De eksisterende garderobeforholdene var elendige. Når det var kamp, måtte en bruke kjelleren på Håland skole (hvor skolen blant annet hadde sitt kullager). Det ble imidlertid innkjøpt vaskevannsfat slik at spillerne kunne få vasket seg litt i kaldt vann etter endt kamp. I 1953 fikk klubben innvilget en kommunal søknad om kr 3000,- til opparbeidelse av garderobe og bad. Da kunne en starte med dugnad på grunnarbeidet Men det trengtes mer penger, og i 1955 ble det tatt opp et lån på kr 5000,- i Fotballforbundet. Dermed kunne arbeidet med selve kjelleren starte opp. På grunn av økonomi og forskjellige kommunale A-laget fra I bakgrunnen ser vi at byggingen av garderoben er igang snuoperasjoner (som vi skal ta for oss i neste artikkel) skulle det imidlertid ta tid før prosjektet stod ferdig. Nesten 1000 dugnadstimer Høsten 1957 ble det antydet fra enkelte lag at man vurderte å nekte å komme til Torvastad for å spille fotball på grunn av garderobeforholdene. Men i januar 1958 vedtok kommunestyret å bevilge kr 16000,-, og 15 måneder senere kunne garderobene tas i bruk. Bygget som enkelte mente så ut som en betongbunkers, hadde en grunnflate på 12x9 m. Det var innredet med to garderober med flyttbar skillevegg og hadde dessuten to dusjrom og to toaletter. Nesten 1000 dugnadstimer ble nedlagt på dette bygget som ble bygget med mulighet for videre utvidelser. CH 13

8 Innsettelse av kantor Ingrid Elisabeth Berg Tobiassen ble innsatt som kantor i Torvastad menighet på gudstjenesten 22. februar. Tidligere har Ingrid fungert som vikar først i 20% og etter hvert 30%, men nå har hun fått fast ansettelse i 30%. På gudstjenesten leste menighetsrådsformann Svein Erik Haugen opp innsettelseshilsen fra biskop Erling J. Pettersen og overrakte blomster og gave fra menigheten. Sammen med soknepresten var både menighetsrådsformannen og kantor Nils Einar Helland med i forbønnshandlingen etterpå. Vi er veldig glade for at Ingrid nå er fast ansatt i vår menighet, og Kjerkebla gratulerer og ønsker Guds velsignelse over tjenesten. Flere til gudstjeneste Årsmeldingen for menigheten ble lagt frem på årsmøtet etter gudstjenesten 1.mars. Det er hyggelig å se at når dette kombineres med kjøttkakemiddag og sviskekompott til dessert, var det mange som ble med på ungdomshuset. Ikke minst familier med barn. En stor takk for Inger A. Vikingstad som sto for middagen. Fra statistikken var noe av det gledelige denne gang at det i fjor var 805 flere til gudstjeneste enn året før. Gjennomsnittet gikk opp fra 127 til 139 i kirken og fra 83 til 102 på grendahuset. Det var også 172 flere til nattverd selv om antallet søndagsgudstjenester med nattverd gikk ned fra 25 til 23. I årsmeldingen var det noen som lurte på hvorfor totalantallet til nattverd lå såpass høyt. Forklaringen er at det også er mange som får nattverd på gudstjenester utenom søndagen i kirken, på grendahuset, på sykehjemmet og på Feøy bedehus. De som ikke har anledning til å være med på gudstjenestene, får også nattverd hjemme. i glede og sorg: DØPTE: Casper Ytreland Ørke (Olavskirken på Avaldsnes) Odin Hetland Odin Olsen-Skartland Ilias Andre Sterri Pedersen Kevin Harneshaug Værvågen (Olavskirken på Avaldsnes) Onar Gjertsen Josefine Mæland Hanna Grace Pierce Edel Eline Sortland Leah Marie Pettersen Ellefsen Daniel Hammer GRAVLAGTE: Steinar Torvestad Eli Marie Dale Jonna Skjølingstad Gudrun Nilsen Harry Olaf Holmen Aud Karin Hagesæther Johannes Bernhard Woll Dagny Vikse Hjørdis Irene Gjerde Margit Bertine Andreassen Charlotte Marie Cecilie Goldmann Vår Frelsers kapell Anne Brit Eik Magne Storesund Samlinger om Guds ord Torvastad Gudstjeneste v/einar Andreassen m/dåp og nattverd. Offer til Kirkens Nødhjelp Hauge 19:00 DISM Norheim Fellesgudstjeneste Skjærtorsdag v/styve Torvastad Fellesgudstjeneste Langfredag v/styve Torvastad Høytidsgudstjeneste v/styve m/dåp. Offer til Menighetens misjonsprosjekt i Kamerun Feøy Høytidsgudstjeneste v/styve. Offer til Menighetens misjonsprosjekt i Kamerun Torvastad Påskesangkveld felles med Avaldsnes og Norheim v/tobiassen Storasund Grendahusgudstjeneste v/helge S. Gaard. Offer til Stavanger bispedømmeråd. 4.klasse deltar Håland 11:00 NLM Torvastad Gudstjeneste v/styve m/nattverd. Offer til Torvastad menighet. Konfirmantjubileum. Hauge 19:00 NMS Torvastad Samtalegudstjeneste v/styve og Lindanger. Offer til KRIK «Ungd.hus Konfirmantfest Torvastad Familiegudstjeneste v/styve og Sandvik m/dåp. Offer til Torvastad menighet. Tårnagentene Håland 19:00 DISM Torvastad 11/13 Konfirmasjon v/styve og Lindanger Torvastad Konfirmasjon v/styve og Sandvik Storasund Grendahusgudstjeneste v/sandvik. Offer til Torvastad menighet. Hauge 11:00 NOR Torvastad Hele menigheten synger v/helland. Grilltur til Bjørgene På en misjonsopplevelse i Asia! Korttidsmisjon sommeren Instagram: nms_korttidsmisjon Målgruppe: år GAVER: Menighetsarbeidet Karmsund ABR Søsterkirken Jordan Torvastad KFUK KFUM Menighetsarbeidet Kirkens Nødhjelp Sjømannkirken Menigh. misjonsprosj NLM Sjømannskirken Menighetsarbeidet Torvastad KM Bibelselskapet IKO Menighetsfakultetet Stefanusalliansen Menighetsarbeidet 4361 FEØY: Sjømannkirken Bibelselskapet Torvastad Familiegudstjeneste v/sigve H. Clementsen. Offer til NMS Hauge 18:00 Bygdafest Torvastad Høytidsgudstjeneste v/styve m/dåp. Offer til Torvastad KM «Feøy Høytidsgudstjeneste v/styve. Offer til Torvastad KM Torvastad Gudstjeneste v/styve m/nattverd. Offer til De fire diakoni-institusjoner Håland 19:00 NMS Torvastad Gudstjeneste v/styve m/dåp. Offer tiltorvastad menighet Hauge 19:00 NLM Torvastad Gudstjeneste v/anne Netland m/nattverd. Offer til Normisjon Håland 19:00 Norsk Gideon Torvastad Sommerkonsert med unge talenter v/helland Gudstjeneste- og tekstleserkurs Det arbeides kontinuerlig med gudstjenestene. I denne omgang var det først gudstjenestekurs i Aksdal kirke 27. januar. Her var det fokus på ny godkjenning av lokal grunnordning samt aktuell liturgisk musikk. Utenom kantorene og sokneprest deltok John Kristian Hausken og Siv Karin Vikingstad fra gudstjenesteutvalget. Dagen etter var de fleste av våre dyktige klokkere på tekstleserkurs i Vedavågen kirke. Liv Stava, Asgjerd Widvey Haugen og Ida Marie Munthe Sakseide fikk både skryt og nyttige impulser fra rådgiver og bibelforteller Anne Kristin Aasmundtveit fra Bibelselskapet. GS

9 Avsender: Torvastad Menighet, 4260 Torvastad PÅSKENATTSMESSE I år skal Avaldsnes menighet ha påskenattsmesse for første gang på mange år. Lørdag 4. april, påskeaften, klokka 23:00 feirer vi den første gudstjenesten som markerer Jesu oppstandelse. Vi går fra en helt mørk kirke til at vi gradvis tenner flere og flere lys, og gjennom lystenning, lovsanger og dåpspåminnelse feirer en kveldsmesse som ofte bare finner sted på utvalgte steder rundt i landet. Det er selvfølgelig også festgudstjenester både i Avaldsnes og Torvastad på 1. påskedag, men kanskje er dette gudstjenesten som B-mennesker vil foretrekke? Alle torvastadbuer er hjertelig velkommen! IEBT PÅSKESANGKVELD, 6. APRIL KL19.30 Velkommen til påskesangkveld i Torvastad kirke på 2. påskedag! Denne kvelden skal vi fylle kirkerommet med mange av de flotte påskesalmene. Som vanlig blir det mye allsang og vi får med oss dyktige sangere og instrumentalister fra flere av Karmøy-menighetene. Alle som har lyst inviteres til å være med i forsangerkoret som øver i kirken samme dag fra kl ! IEBT HELE MENIGHETEN SYNGER På Kristi himmelfartsdag 14.mai kl blir det en annerledes samling i kirken. Da skal vi synge sammen gode salmer og sanger fra den nye salmeboken, for både små og store. Noen solister vil dele sangønsker med forsamlingen, og få alle med på disse. Vi håper også å få noen barn til å dele barnesanger. Og så tar vi imot salmeønsker fra «hvem som helst». Send et ønske til meg, se tlf. og e-post adresse på s.2. Og like etterpå blir det tur i det grønne, med grilling og aktiviteter. Kom og bli med på en flott våropplevelse, full av god sang inne og sikkert vakker fuglesang ute. Gudstjenesteutvalget står som arrangører. Nils Einar 17. MAI - HAUGE BEDEHUS Styret på Hauge Bedehus vil også i år invitere til bygdafest på bedehuset kl. 18. Festtaler i år er forfatter og forlagssjef Halfdan W. Freihow. Nils Einar og Elisabeth Helland vil glede oss med musikalske innslag og mannskoret blir også dette året med oss og synger våre kjente og kjære nasjonalsanger. Ellers variert program og som tidligere år, god bevertning. Det er femte året vi har bygdafest på bedehuset. Vi har hatt kjekke fester disse årene og håper at mange vil møte opp og få en fin avslutning på nasjonaldagen i år også. Hjertelig velkommen. Styret på Hauge Bedehus

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ JUNI 2014 Hei alle sammen! Tenk at nå er året deres på Brynjå over. Tiden har gått så alt for fort. Vi har opplevd veldig mye fint sammen. Turer, prosjektarbeid, førskolegrupper,

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden PREKEN Fjellhamar kirke 10. april 2016 Markus 6, 30 44 KINDEREGGET TRE TING I EN Noen har alltid tre punkter i en tale. I dag har jeg også det. Fortellingen

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer