INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 31 Gol barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 31 Gol barnehage"

Transkript

1 INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: : Barnehageadm./fellesutg. 3132: Vesterhuset 3133: Breidokk 3134: Rotneim 3135: Åsgardane 3136: Øygardane 3137: Hallingmo barnehage 3138: Fagerlund barnehage

2 Til møter i UKL oktober/november 2012 MULIGE INNSPARINGSTILTAK I GOL BARNEHAGE FRA 2013 Styrer for Gol barnehage har sett på forslaget til budsjett for Gol barnehage for 2013 og satt opp mulige innsparinger. Nr Tiltak Sum reduksjon Konsekvens 1 Vakant stilling 100% i Breidokk barnehage kr Denne stillingen er også vakant i Søkning ut fra de 2 siste år viser at den kan fortsette å være vakant og likevel gi 2 Vakant stilling 100% 7/12 del (vårhalvåret) i Breidokk 3 Vakant stilling 100% 5/12 del (høsthalvåret) i Breidokk eller Vesterhuset 4 Ikke legge inn prisstigning 5 Ikke økning buss grendebhg.for samarb. bhg-skole 6 Stenging av alle barnehagene 3 uker i juli/august Kr Kr Kr Kr Ca. kr tilbud til alle som har lovbestemt rett.. Ved å ta denne stillingen i tillegg blir det som i høst. Konsekvensen er at søkere på venteliste ikke får tilbud før ved hovedopptaket. Denne våren er det ikke gunstig å utvide på småbarnsavdelinga. Denne reduksjonen kan føre til at alle som ønsker plass fra høsten 2013 ikke får plass. Det kan være lurt å ikke ta vekk denne i budsjettet. Den vil uansett stå vakant hvis det ikke er nok søkere. Det vil si en reel nedgang på generell drift. Er del av prisstigning, men bør absolutt skjermes når det er 1 og 2 avd. bhg i grendene. Avhengig av skyss til samarbeid både med andre barnehager og skoler. Foreldrene ønsker ikke denne løsningen, for det er behov for fleksibilitet. Spesielt for de som driver i turist-/servicenæring. Krever vedtektsendring. Totalt: Kr % av budsjett for 2013 VAKANTE STILLINGER Gol barnehage kan ikke redusere på grunnbemanninga til barnehagene uten at det er redusert barnetall, jf Lov om barnehager. Breidokk barnehage har 6 plasser redusert under 3 år fra august Dette tilsvarer 200 % assistentstilling. Denne reduksjonen kan også fortsette i hele 2013, men kan føre til at foreldre som ønsker plass gjennom året mister denne muligheten. Pr. oktober 2012 blir alle barnehageplassene fylt opp fra januar Samtidig vil det bli noen på venteliste både fra januar og utover våren. Hvis en velger og redusere med 3 plasser altså 100 % stilling, vil det bli økt inntekt i form av foreldrebetaling for disse plassene. Redusering av den siste 100 % stilling er tatt i Breidokk. Gol barnehage innsparingsforslag Side 1

3 I tillegg til den reduksjon som er satt opp i tabellen, kan utvida barnegruppa ved avdeling i Vesterhuset tas vekk fra august 2013 i forbindelse med nytt hovedopptak i tillegg til 2 stillinger i Breidokk. Det blir en ytterligere reduksjon på kr Reduksjonene i Vesterhuset blir mindre, fordi inntekt fra foreldrebetaling ligger i budsjettet, og dette må selvfølgelig trekkes fra. Konsekvensen vil mest sannsynlig også føre til at kommunen ikke har barnehageplasser å tilby folk som ønsker å flytte til kommunen etter at hovedopptaket er gjennomført i mars. Dette medfører igjen tap i rammetilskuddet. En-avdelingsbarnehagene er med vilje beholdt med utvida barnegruppe, for å ha fire voksne istedenfor tre i grunnbemanning. Små enheter er mye mer sårbare. Søkningen tilsier likevel at det er behov for å beholde minst det antall plasser som er i sentrum. Konsekvensen av alle reduksjonene kan også bli at kommunen ikke har nok barnehageplasser til de som har rett på plass ved hovedopptaket i mars. Gol barnehage har mange barn som trenger spesialpedagogisk hjelp eller andre hjelpetiltak for å yte nødvendig og tidlig innstas. Ytterligere reduksjon av stillinger kan føre til at Gol kommune ikke kan innvilge de sakkyndige uttalelsene fra PPT, medisinske hjelpetiltak og annen tidlig innsats for barn som trenger dette. Kvaliteten på arbeid for barn med spesielle behov blir redusert. STENGING AV BARNEHAGEN 3 UKER OM SOMMEREN En stenging på 3 uker var oppe til behandling i Samarbeidsutvalget for Gol barnehage i Dette blei nedstemt, isteden blei det strammet inn generelt på ferieavvikling ved at det blei vedtektsfesta 3 uker sammenhengende ferie i perioden 20. juni til 15. august, i tillegg er barnehagene stengt i romjula og påskeuka. Dette har ført til at barnehagene allerede sparer noe på ferievikar. Ved å stenge 3 sammenhengende uker om sommeren kan barnehagen muligens spare inntil kr i ferievikarer. Men det vil fortsatt være behov ferievikar for den 5. ferieuka til personalet. Konsekvensen blir et mye dårligere tilbud til brukerne av Gol barnehage, og det er noe de fleste foreldrene tidligere har vært veldig i mot. Dette er ikke tatt opp til drøfting i noen samarbeidsfora i forbindelse med budsjettbehandlinga til nå. DRIFTSBUDSJETTET Prisstigningen på 2,5% var først lagt inn, men dette er nå trukket tilbake. Reduksjon av bruk av buss for grendebarnehagene vil få en konsekvens at det blir mindre samarbeid på tvers for 5-årsgruppene og 3-/4-årsgruppa i Åsgardane. Grendebarnehagene har ofte veldig få i enkelte kull og for at foreldrene skal ønske å beholde plassen må det skje et samarbeid med andre barnehager. Konsekvensen av transportreduksjon blir mindre mulighet for samarbeid. Det er lagt inn vikarbruk ved sykdom og ferie. Det blei tatt bort i 2012, men det går ikke an å drifte barnehagene på en forsvarlig måte uten dette. Ytterligere reduksjon av driftsbudsjettet vil snart føre til at det ikke er noe å drifte for. Gol barnehage har tre enavdelings barnehager, og det vil selvfølgelig være mulig å redusere driftsbudsjettet på sikt ved å slå sammen barnehager til større driftsenheter. Gol barnehage har i utgangspunktet et veldig nøkternt driftsbudsjett, og noe innkjøp, og opplæring og oppfølging av personalet må være mulig for å drive en barnehagevirksomhet med høy kvalitet. Gol barnehage innsparingsforslag Side 2

4 INVESTERINGER Utbygging og oppussing av Vesterhuset barnehage med innlemming av Fagerlund barnehage, vil føre til en effektivisering av drift på ca. kr samtidig som kapitalkostnadene til lån (både avdrag og renter) for utbygging vil bli dekket innafor eget budsjett. Gjeldene fra , Wenche E. Olsen, avdelingsleder Gol barnehage Gol barnehage innsparingsforslag Side 3

5 NEGATIVE DRIFTSTILTAK Gol barnehage innsparingsforslag Side 4

6 Tiltaknr.: Drift/investering: DRIFT Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving): Vakant stilling 100% Breidokk barnehage Denne stillingen er også vakant i Søkning ut fra de 2 siste år viser at den kan fortsette å være vakant og likevel gi tilbud til alle som har lovbestemt rett, sjå elles kommentarar til vakante stillingar generelt. Gol barnehage innsparingsforslag Side 5

7 Tiltaknr.: Drift/investering: DRIFT Prioritetsnr. 2 Tiltak(beskriving): Vakant stilling 100% 7/12 del (vårhalvåret) i Breidokk Ved å ta denne stillingen i tillegg blir det som i høst. Konsekvensen er at søkere på venteliste ikke får tilbud før ved hovedopptaket. Denne våren er det ikke gunstig å utvide på småbarnsavdelinga. Gol barnehage innsparingsforslag Side 6

8 Tiltaknr.: Drift/investering: DRIFT Prioritetsnr. 3 Tiltak(beskriving): Vakant stilling 100% 5/12 del (høsthalvåret) i Breidokk eller Vesterhuset Denne reduksjonen kan føre til at alle som ønsker plass fra høsten 2013 ikke får plass. Det kan være lurt å ikke ta vekk denne i budsjettet. Den vil uansett stå vakant hvis det ikke er nok søkere. Gol barnehage innsparingsforslag Side 7

9 Tiltaknr.: 313X-4 Drift/investering: DRIFT Prioritetsnr. 4 Tiltak(beskriving): Generell reduksjon tilsvarande prisauke drift Denne reduksjonen kan føre til at alle som ønsker plass fra høsten 2013 ikke får plass. Det kan være lurt å ikke ta vekk denne i budsjettet. Den vil uansett stå vakant hvis det ikke er nok søkere. Gol barnehage innsparingsforslag Side 8

10 Tiltaknr.: 313X-5 Drift/investering: DRIFT Prioritetsnr. 5 Tiltak(beskriving): Ikke økning buss grendebhg.for samarb. bhg-skole Er del av prisstigning, men bør absolutt skjermes når det er 1 og 2 avd. bhg i grendene. Avhengig av skyss til samarbeid både med andre barnehager og skoler. Gol barnehage innsparingsforslag Side 9

11 Tiltaknr.: 313X-6 Drift/investering: DRIFT Prioritetsnr. 6 Tiltak(beskriving): Stenging av alle barnehagene 3 uker i juli/august Foreldrene ønsker ikke denne løsningen, for det er behov for fleksibilitet. Spesielt for de som driver i turist-/servicenæring. Krever vedtektsendring. Gol barnehage innsparingsforslag Side 10