Copyright 2004 Nokia. All rights reserved.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Copyright 2004 Nokia. All rights reserved."

Transkript

1 BRUKERHÅNDBOK

2 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-29 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra Copyright 2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia, Nokia Connecting People, Nokia N-Gage og Nokia N-Gage QD er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation This product includes software licensed from Symbian Ltd Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Stac, LZS, 1996, Stac, Inc., Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No , , , , and Other patents pending. Hi/fn, LZS, , Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No , , , , and Other patents pending. Part of the software in this product is Copyright ANT Ltd All rights reserved. m-router Connectivity Components Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com) US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak. Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel. Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler. Eksportkontroll Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning VERSJON 2 NO

3 Innholdsfortegnelse FOR DIN SIKKERHET... 7 Komme i gang Sette inn SIM-kortet og batteriet...10 Lade batteriet...12 Slå på spillmobilen...12 Taster og deler...13 Om displayet...14 Tastelås...14 Sette inn et spill- eller minnekort...14 Løse ut et minnekort...15 Spille et spill...16 Spare strøm når du spiller...16 Starte et spill for flere spillere...16 Spillbehandling Behandle spilldata...16 Sikkerhetskopiere og gjenopprette spilldata...17 Startprogram for N-Gage Arena...17 Før du bruker startprogrammet for N-Gage Arena...18 Koble til N-Gage Arena...18 Registrering og pålogging...19 Oppdatere startprogrammet for N-Gage Arena..19 Hjelp...19 Tips for effektiv bruk...20 Spillmobilen Tilpasse spillmobilen...21 Snarveier i ventemodus...22 Viktige indikatorer i ventemodus...22 Minnebehandling...23 Vise minneforbruk...23 Frigjøre minne...24 Minnekortverktøy...24 Formatere et minnekort...25 Informasjon om sikkerhetskopiering og gjenoppretting...25 Låse minnekortet...25 Volumkontroll...26 Telefon Ringe...27 Ringe et telefonnummer med hurtigvalg...28 Foreta en konferansesamtale (nettverkstjeneste)...28 Svare på eller avvise et anrop...29 Samtale venter (nettverkstjeneste)...29 Valg under en samtale...29 Viderekoble anrop (nettverkstjeneste)

4 Logg - anropslogg og generell logg...30 Anropslogg...31 Samtalevarighet...31 Samtalekostnader (nettverkstjeneste)...31 GPRS-teller...32 Vise den generelle loggen...32 Logginnstillinger...33 SIM-katalog og andre SIM-tjenester...34 Innstillinger...35 Endre innstillinger...35 Enhetsinnstillinger...35 Generell...35 Ventemodus...36 Display...36 Anropsinnstillinger...36 Tilkoblingsinnstillinger...37 Om datatilkoblinger og tilgangspunkter...37 Opprette et tilgangspunkt...39 Tilgangspunkter...39 GPRS...42 Dataanrop...42 Dato og tid...42 Sikkerhet...43 Enhet og SIM...43 Sertifikatbehandling...45 Anropssperring (nettverkstjeneste)...46 Nettverk Ekstrautstyrinnstillinger Kontakter (Telefonbok)...48 Lagre navn og numre - opprette og redigere kontaktkort Kopiere kontakter mellom SIM-kortet og enhetsminnet Legge til en ringetone for et kontaktkort eller en kontaktgruppe Taleoppringing Legge et talesignal til et telefonnummer Ringe opp ved å uttale et talesignal Opprette kontaktgrupper Fjerne medlemmer fra en gruppe Bildebehandling...52 Bilder - vise bilder Skjermbilde Endre innstillinger for Skjermbilde Videospiller Motta et videoklipp i en melding Meldinger...55 Skrive tekst Tradisjonell skriving Logisk skriving - Ordliste Kopiere tekst til utklippstavlen

5 Skrive og sende meldinger...59 Nødvendige innstillinger for multimediemeldinger...61 Nødvendige innstillinger for e-postmeldinger...61 Innboks - motta meldinger...62 Motta multimedieobjekter...62 Motta logoer, toner, visittkort, kalenderoppføringer og innstillinger...62 Motta tjenestemeldinger...63 Mine mapper...63 Postkasse...64 Åpne postkassen...64 Hente e-postmeldinger fra postkassen...64 Slette e-postmeldinger...65 Koble fra postkassen...66 Utboks - meldinger som venter på å bli sendt...66 Vise meldinger på et SIM-kort...67 CBS (nettverkstjeneste)...67 Redigerer for Tjenestekommando...67 Meldingsinnstillinger...68 Innstillinger for tekstmeldinger...68 Innstillinger for multimediemeldinger...69 Innstillinger for e-post...70 Innstillinger for tjenestemeldinger...72 Innstillinger for CBS (nettverkstjeneste)...72 Innstillinger for Andre-mappen...73 Profiler Endre profilen...74 Tilpasse profiler...75 Kalender og Gjøremål Opprette kalenderoppføringer...77 Kalendervisninger...78 Gjøremål - oppgaveliste...78 Tilbehør Kalkulator...80 Redigering...80 Omregning - konvertere mål...81 Angi en basisvaluta og vekslingskurser...82 Notater...82 Klokke...83 Angi en alarm...83 Opptaker...83 Gå til...84 Legge til snarveier...84 Internett Grunnleggende trinn for tilgang til Internett...85 Motta innstillinger i en tekstmelding...85 Angi innstillingene manuelt...85 Bokmerker-visningen...86 Opprette en tilkobling...86 Tilkoblingssikkerhet

6 Bla...87 Avslutte en tilkobling...88 Tømme hurtigbufferen...88 Innstillinger for Internett...88 Programmer og Programbehandling...89 Merknader til installering av programmer og programvare...89 Programmer (Java )...90 Installere et program...90 Hovedvisningen for Programmer...90 Programinnstillinger...91 Programbehandling - installere og fjerne programvare...91 Installere programvare...91 Fjerne programvare...92 Tilkobling...93 Bluetooth-tilkobling Bluetooth-innstillinger Sende data via Bluetooth Koble sammen enheter Motta data via Bluetooth Slå av Bluetooth Koble til en datamaskin via Bluetooth Bruke CD-ROM-platen Batteriinformasjon...97 Lading og utlading STELL OG VEDLIKEHOLD...97 YTTERLIGERE SIKKERHETSINFORMASJON...98 Stikkordregister

7 FOR DIN SIKKERHET Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon. SLÅ PÅ TRYGT Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare. TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører. FORSTYRRELSER Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen. SLÅ AV PÅ SYKEHUS Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i nærheten av medisinsk utstyr. SLÅ AV I FLY Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly. SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF Ikke bruk enheten på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier. SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk enheten når sprengningsarbeid pågår. FORNUFTIG BRUK Brukes bare på vanlig måte som forklart i produktdokumentasjonen. Antennen må ikke berøres unødvendig. KVALIFISERT SERVICE Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet. EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible. VANNTOLERANSE Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted. SIKKERHETSKOPIER Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon. KOBLE TIL ANDRE ENHETER Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible. 7

8 NØDSAMTALER Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og gå tilbake til startskjermbildet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det. OM ENHETEN Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i nettverkene EGSM 900 og GSM Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk. Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter. Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare. Nettverkstjenester Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene i denne enheten er avhengige av funksjoner i det trådløse nettverket for å kunne fungere. Det kan hende at disse nettverkstjenestene ikke er tilgjengelige i alle nettverk, eller at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenester. Det kan hende at tjenesteleverandøren må gi deg flere instruksjoner om bruken, samt forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester. Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I så fall vises de ikke på menyen til enheten. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon. 8

9 Ekstrautstyr, batterier og ladere Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes med denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra ACP-12 og LCH-12. Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan være farlig. Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen. Enheten og ekstrautstyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn. 9

10 Komme i gang Komme i gang Sette inn SIM-kortet og batteriet Merk: Slå alltid av strømmen og koble fra laderen og andre enheter før du fjerner dekselet. Oppbevar og bruk alltid enheten med festede deksler. Alle SIM-kort må oppbevares utilgjengelig for små barn. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og hvordan du bruker SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIMkortleverandøren. Dette kan være tjenesteleverandøren, nettverksoperatøren eller andre leverandører. 1 Med baksiden av spillmobilen mot deg trykker du ned utløsingsknappen (1) og skyver dekslet i pilens retning. 2 Hvis du vil løse ut SIM-kortholderen, skyver du holderen i pilens retning (2) og åpner den (3). 10

11 3 Sett inn SIM-kortet i holderen (4). Kontroller at det avskårne hjørnet på SIM-kortet vender opp fra holderen, og at det gullfargede kontaktområdet på kortet vender nedover mot kontaktene på enheten. Komme i gang 4 Lukk SIM-kortholderen (5), og lås den på plass (6). 5 Sett inn batteriet (7). 6 Sett på dekslet igjen. 11

12 Komme i gang Lade batteriet 1 Åpne dekslet merket med. Koble strømkabelen til spillmobilen (8). 2 Koble laderen til et strømuttak. Batteriindikatorlinjen begynner å rulle. Spillmobilen kan brukes under lading. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises. 3 Når batteriet er fulladet, slutter linjen å rulle. Koble laderen først fra spillmobilen og deretter fra strømuttaket. Slå på spillmobilen Trykk på og hold nede strømtasten (9). Hvis du blir bedt om å oppgi en PIN-kode, taster du inn koden (vises som ****) og trykker på OK. PIN-koden leveres vanligvis med SIM-kortet. Hvis du blir bedt om å oppgi en låskode, taster du inn låskoden (vises som ****) og trykker på OK. Fabrikkinnstillingen for låskoden er Se Enhet og SIM på side 43. Enheten har en innebygd antenne. Merk: Som ved alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når enheten er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at enheten bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å berøre antenneområdet når du bruker enheten, optimaliserer du antenneytelsen og levetiden til batteriet. NORMAL POSISJON: Hold enheten med antennen opp og over skulderen. 12

13 Taster og deler 1 Mikrofonen er plassert på siden. 2 Styretast for å spille spill og flytte rundt. 3 OK-tasten velger, bekrefter eller aktiverer. 4 Menytasten åpner hovedmenyen. 5 Høyttaleren er plassert på baksiden. 6 Spor for minne- eller spillkort. 7 og er de primære spilltastene. 8 Strømtasten er plassert på siden. 9 Øretelefon. 10 Redigeringstasten åpner en liste over kommandoer når du redigerer tekst, for eksempel Kopier, Klipp ut og Lim inn. 11 Slettetast for å slette tekst og elementer. 12 Laderkontakt. 13 Hodetelefonkontakt. Advarsel: Når du bruker en hodetelefon, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Bruk ikke hodetelefonene der dette kan medføre en sikkerhetsfare. Komme i gang 13

14 Komme i gang Tips! Trykk én gang på, velg Lås tastatur, og trykk på OK. Om displayet Et lite antall manglende, misfargede eller lyse punkter kan vises på displayet. Dette er karakteristisk for denne typen display. Noen display kan inneholde piksler eller punkter som forblir på eller av. Dette er normalt, og ikke en feil. Tastelås Bruk tastelåsen for å hindre at du trykker utilsiktet på tastene. Låse: Trykk på og hold nede og i ventemodus. Når tastene er låst, vises på displayet. Låse opp: Trykk på og. Hvis du har angitt at spill kan starte automatisk, og du setter inn et spillkort i spillmobilen, oppheves tastelåsen automatisk. Når tastelåsen er på, kan det hende at du likevel kan ringe det offisielle nødnummeret som er programmert inn i enheten. Tast inn nødnummeret, og trykk på. Sette inn et spill- eller minnekort Alle spill- og minnekort må oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk bare kompatible multimediekort (MMC) med denne enheten. Andre minnekort, for eksempel Secure Digital-kort (SD), passer ikke multimediekortsportet og er ikke kompatible med denne enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade minnekortet og enheten, og data som er lagret på det inkompatible kortet, kan bli ødelagt. Du kan kjøpe en rekke ulike N-Gage-spill til spillmobilen. Hvert N-Gage-spill leveres på et eget skrivebeskyttet spillkort (MMC). Spilldataene, for eksempel poengsummer, lagres i spillmobilens minne, ikke på N-Gage-spillkortet. Hvis du ønsker en oversikt over de ulike spillene, kan du kontakte en spilleverandør som er godkjent av Nokia eller besøke 14

15 Du kan kjøpe kompatible flash-minnekort (MMC) for å få ekstra lagringsplass. Se Minnekortverktøy på side Åpne kortsporet (1). 2 Sett inn et spill- eller minnekort (2). Vær oppmerksom på at et spill- eller minnekort lukker alle programmer som er åpne i enheten. 3 Lukk kortsporet. Komme i gang Hvis du setter inn et spillkort, starter spillet automatisk. I tillegg legges spillikonet automatisk til som det siste elementet på hovedmenyen. Informasjon som er lagret på et minnekort, angis med i forskjellige programmer. Løse ut et minnekort Viktig: Ikke fjern kortet midt under en operasjon når blinker i øvre høyre hjørne av displayet. Hvis du fjerner kortet midt under en operasjon, kan dette skade både minnekortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan blir ødelagt. 1 Trykk på, og velg Fjern minnekort (tilgjengelig bare hvis et minnekort er satt inn). 2 Vent til teksten Minnekortet kan fjernes vises før du fjerner kortet. Tips! Hvis du ikke vil at spillet skal starte automatisk når du setter inn et spillkort, går du til Verktøy Innstillinger Enhet Generell, og sett Autom. spillstart til Av. Tips! Besøk hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige spill og få spilltjenesteinnstillinger. 15

16 Komme i gang Tips! Hvis du vil starte et spill når et spillkort er satt inn, trykker du på i ventemodus. Spille et spill Sett inn et spillkort, se Sette inn et spill- eller minnekort på side 14. Spillet starter automatisk, noe som også låser opp tastelåsen. Merk: Avslutt et spill før du fjerner spillkortet fra spillmobilen. Du kan bruke de primære spilltastene og til spillene. Andre taster kan brukes, avhengig av spillet. Følg instruksjonene som følger med spillet. Merk: Når du spiller, bruker du strøm, noe som reduserer spillmobilens driftstid. Spare strøm når du spiller Hvis du vil redusere lysstyrken for displayet, trykker du på og går til Verktøy Innst. Enhet Display Lysstyrke. Velg Valg Endre. Bruk hodetelefonen til å lytte til spilltonene når du spiller. Slå av Bluetooth når du ikke bruker funksjonen. Starte et spill for flere spillere Du kan spille noen spill med to eller flere spillere som har det samme spillet på en kompatibel enhet. Spillingen foregår via en Bluetooth-tilkobling. Før du starter et spill for flere spillere, bør du forvisse deg om at Bluetooth-innstillingene til enhetene er kompatible. Se Bluetooth-tilkobling på side 93. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du starter spillet, ulike nivåer, tilleggsfunksjoner osv., kan du se instruksjonene som følger med spillet. Spillbehandling Behandle spilldata Trykk på og velg Verktøy Spillbeh. for å vise og administrere spillrelaterte filer. Du kan slette filer som du ikke lenger trenger, for å frigjøre minne og sikkerhetskopiere og gjenopprette filer til og fra et minnekort. 16

17 Hvis du vil vise detaljer for en spilldatafil, for eksempel filtype og størrelse, blar du til ønsket fil og velger Valg Fildetaljer eller trykker på og for å bla gjennom detaljene. Hvis du vil slette en fil, blar du til filen og velger Valg Slett. Hvis du vil endre utseendet på Spillbehandling og velge hvordan filene grupperes og sorteres, trykker du på Valg Innstillinger. Sikkerhetskopiere og gjenopprette spilldata Hvis du vil sikkerhetskopiere spilldata fra spillmobilens minne til et minnekort, blar du til filen du vil sikkerhetskopiere og velger Valg Sikkerhetskopier. Hvis du vil gjenopprette spilldata fra minnekortet til spillmobilens minne, velger du Valg Gjenoppr. fra kort. Bla til filen du vil gjenopprette, og velg Valg Gjenopprett. Tips! Du kan sikkerhetskopiere spillfiler, for eksempel poengsummer, til et minnekort og deretter bruke gjenopprettingsfunksjonen for å kopiere filene til en annen kompatibel enhet. Opphavsrettbeskyttelse kan forhindre at bilder, ringetoner og annet innhold blir kopiert, endret, overført eller videresendt. Beskyttede filer er merket som Ikke flyttbar i fildetaljene og kan ikke brukes på andre enheter. Filer som er merket med Flyttbar kan brukes på andre kompatible enheter. Valg i hovedvisningen for spillbehandling: Fildetaljer, Slett, Sikkerhetskopier, Gjenoppr. fra kort, Merk/ fjern merking, Innstillinger, Hjelp og Avslutt. Filtyper spill: Spilldata - Filer som kreves for å spille et spill, for eksempel spillyder. Spillutvidelser - Valgfrie spillfiler, for eksempel ekstra nivåer. Brukerdata - Filer som lagres under spilling, for eksempel poengsummer og kontrollpunkter du har nådd. Komme i gang Startprogram for N-Gage Arena Startprogrammet for N-Gage Arena er et program som gir deg tilgang til området N-Gage Arena direkte fra spillmobilen din. Medlemmer av N-Gage Arena-samfunnet kan kommunisere med hverandre, laste ned eksklusivt innhold, få tilgang til globale rangeringer, delta i turneringer, lese spill- og samfunnsnyheter og mye mer. Tips! Hvis du vil ha mer informasjon om N-Gage Arena, inkludert spill, aktiviteter og kundestøtte, går du til 17

18 Komme i gang Tips! Hvis du vil kontrollere tilgangspunkter eller angi innstillinger for et tilgangspunkt, trykker du på og velger Verktøy Innstillinger Tilkobling Tilgangspunkter. Før du bruker startprogrammet for N-Gage Arena For å kunne bruke startprogrammet for N-Gage Arena må du abonnere på en GPRStjeneste. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om abonnement og tilgjengelighet for GPRS. Legg merke til at GPRS-tilkoblinger og - overføringer kan bli belastet med egne avgifter. Et Internett-tilgangspunkt (IAP) må også være angitt i spillmobilen. Du kan motta innstillinger for Internett-tilgangspunkt i en spesiell tekstmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren, eller du kan taste inn innstillingene manuelt. Det kan også hende at Internett-tilgangspunkter er forhåndsinnstilt i spillmobilen av tjenesteleverandøren. Du kan bestille tilgangspunktinnstillinger for Internett, WAP, MMS og e-post, ved å gå til kundestøttedelen på Web-området for N-Gage på Innstillingene sendes til din spillmobil som en tekstmelding. Følg instruksjonene i meldingen for å lagre innstillingene. Koblinger til hvert enkelt lands Web-område for N- Gage finner du på Koble til N-Gage Arena Det er tre metoder for å få tilgang til N-Gage Arena: Bruk startprogrammet for N-Gage Arena i spillmobilen. Trykk på, og velg N-Gage Arena. Med en kompatibel PC. Gå til Web-området for N-Gage Arena på Mens du spiller et N-Gage Arena-spill. Velg N-Gage Arena fra spillmenyen. Startprogrammet for N-Gage Arena og Web-området gir deg tilgang til alle funksjoner og aktiviteter som er tilgjengelig på N-Gage Arena. Menyene i spillene gir deg tilgang til funksjoner og innhold spesielt for spillet du spiller. 18

19 Registrering og pålogging Du må registrere deg som medlem i N-Gage Arena-samfunnet for å kunne bruke funksjonene og delta i aktivitetene på N-Gage Arena. Du kan registrere deg og opprette en påloggingskonto enten via en PC på Web-området eller med spillmobilen ved hjelp av startprogrammet for N-Gage Arena. Under registreringen vil du bli bedt om å velge et brukernavn og et passord. Når du har registrert deg som medlem kan du logge på N-Gage Arena med brukernavnet og passordet ditt. Komme i gang Oppdatere startprogrammet for N-Gage Arena Oppdateringer for startprogrammet for N-Gage Arena vil være tilgjengelig regelmessig. Hver gang du kobler deg til N-Gage Arena med spillmobilen, kontrollerer programmet om det er tilgjengelige oppdateringer. Hvis det finner en oppdatering, blir du spurt om du vil laste den ned eller ikke. Noen av oppdateringene for startprogrammet for N-Gage Arena er obligatoristke, mens andre er valgfrie. Merk: Hvis du ikke godtar nedlastingen av en obligatorisk oppdatering, kan du ikke lenger bruke startprogrammet for N-Gage Arena. Hjelp Spillmobilen har en hjelpefunksjon som du kan få tilgang til fra et hvilket som helst program, ved å velge Valg Hjelp. Eksempel: Hvis du vil vise instruksjoner for hvordan du oppretter et kontaktkort, begynner du å opprette et kontaktkort og velger Valg Hjelp. Når du leser instruksjonene, kan du bytte mellom Hjelp og programmet som er åpent i bakgrunnen, ved å trykke på og holde nede. Du kan få tilgang til det samme hjelpeemnet når du trykker på og går til Tilbehør Hjelp Kontakter Opprette kontaktkort. Fig. 1 Hjelp i enheten. 19

20 Komme i gang Fig. 2 Veksle mellom programmer. Tips for effektiv bruk Hvis du vil bytte mellom programmer som er åpne, trykker du på og holder nede. Se Fig. 2. Merk: Hvis du har lite minne, kan det hende at spillmobilen lukker noen programmer. Spillmobilen lagrer data som ikke er lagret, før programmet lukkes. Hvis du vil merke et element, blar du til det og trykker på og samtidig. Hvis du vil merke flere elementer, trykker du på og holder nede samtidig som du trykker på eller. Et merke plasseres ved siden av det valgte elementet. Du avslutter valget ved å slutte å bla med og slippe opp. Når du har valgt alle elementene du ønsker, kan du flytte eller slette dem. I noen tilfeller vises en kortere valgliste med hovedkommandoene som er tilgjengelige i visningen, når du trykker på. 20

21 Spillmobilen Tilpasse spillmobilen Hvis du vil endre bildet som vises som bakgrunn i ventemodus, går du til Verktøy Innstillinger Enhet Ventemodus Bakgrunnsbilde og velger Ja. Se Fig. 3. Hvis du vil endre fargesammensetningen i spillmobilen, går du til Verktøy Innstillinger Enhet Display Fargepalett. Hvis du vil endre snarveiene som er tilordnet utvalgstastene i ventemodus, går du til Verktøy Innstillinger Enhet Ventemodus Venstre utvalgstast eller Høyre utvalgstast. Se Fig. 3. Hvis du vil endre klokken som vises i ventemodus, går du til Verktøy Innstillinger Innstillinger dato og tid Klokketype Analog eller Digital. Hvis du vil endre velkomstmeldingen, bildet eller animasjonen, går du til Verktøy Innstillinger Enhet Generell Velkomstmeld./logo. Hvis du vil endre hva som vises i skjermspareren, går du til Verktøy Innstillinger Enhet Display Skjermsparer. Hvis du vil endre ringetonene og tastaturtonene, går du til Verktøy Profiler. Hvis den valgte profilen er Generell, vises gjeldende dato i stedet for profilnavnet i navigeringsfeltet. Se Profiler på side 74. Hvis du vil tilordne en egen ringetone for en venn, går du til Kontakter. Se side 49. Hvis du vil omorganisere hovedmenyen, velger du Valg Flytt, Flytt til mappe eller Ny mappe i hovedmenyen. Du kan flytte programmene som brukes lite, til mapper, og plassere programmer som du bruker ofte, i hovedmenyen. Fig. 3 Ventemodus. Spillmobilen 21

22 Spillmobilen Snarveier i ventemodus Hvis du vil bytte mellom to programmer som er åpne, trykker du på og holder nede. Hvis du vil endre profilen, trykker du på og velger en profil. Hvis du vil låse tastaturet, trykker du på og. Hvis du vil starte et spill når et spillkort er satt inn, trykker du på. Hvis du vil åpne listen over de siste oppringte numrene, trykker du på. Hvis du vil starte en kobling til Internett, trykker du på og holder nede. Se Grunnleggende trinn for tilgang til Internett på side 85. Viktige indikatorer i ventemodus - Du har mottatt én eller flere meldinger i Innboks-mappen i Meldinger. - Du har mottatt én eller flere talemeldinger. Se Ringe talepostkassen (nettverkstjeneste) på side Det ligger meldinger som ikke er sendt, i utboksen. Se side Vises hvis Anrop varsles med er satt til Lydløs og Varseltone for meld. til Av. Se Profiler på side Spillmobilens tastatur er låst. Se Tastelås på side Du har en aktiv alarm. Se Klokke på side Du kan bare ringe fra telefonlinje 2 (nettverkstjeneste). - Alle anrop til spillmobilen viderekobles til et annet nummer. Hvis du har to telefonlinjer, er viderekoblingsindikator for den første linjen og for den andre. Se Linje i bruk (nettverkstjeneste) på side Et minnekort leses eller skrives til. eller - En hodetelefon eller et slyngesett er koblet til enheten. 22

23 - Et dataanrop er aktivt. - Et høyhastighetsdataanrop er aktivt. - Vises i stedet for indikatoren for signalstyrke (vises i øvre venstre hjørne i ventemodus) når det er en aktiv GPRS-tilkobling. Se GPRS på side Vises når GPRS-tilkoblingen er satt på vent, for eksempel under samtaler. - Et faksanrop er aktivt. - Bluetooth er aktiv. Vær oppmerksom på at når data overføres via Bluetooth, vises. Se Bluetooth-tilkobling på side 93. Spillmobilen Minnebehandling Mange av funksjonene i spillmobilen bruker minne til å lagre data. Disse funksjonene omfatter spill, kontakter, meldinger, bilder og ringetoner, kalender- og gjøremålsnotater, dokumenter og nedlastede programmer. Hvor mye ledig minne som finnes, avhenger av hvor mye data som allerede er lagret i spillmobilens minne. Du kan bruke et minnekort som ekstra lagringsplass. Minnekort er overskrivbare, så du kan slette og lagre data på et minnekort. Hvis det begynner å bli lite ledig minne på spillmobilen, kan du flytte forskjellige filer til et minnekort. Merk: Du kan ikke lagre data på spillkort fordi de er skrivebeskyttet. Spillkort inneholder data som ikke kan overskrives. Vise minneforbruk Hvis du vil vite hvilken type data du har i spillmobilen, og hvor mye minne de forskjellige datagruppene bruker, går du til Verktøy Prg.beh. og velger Valg Minnedetaljer Telefonminne. Bla ned til Ledig minne for å vise mengden ledig minne i spillmobilen. Hvis du har et minnekort i spillmobilen, går du til Verktøy Minne og velger Valg Minnedetaljer for å vise minneforbruket og mengden ledig minne på kortet. Fig. 4 Minneforbruk på minnekortet. 23