System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com"

Transkript

1 System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Veiledning og autostyring

2

3 Brukerhåndbok Delenummer: AGA4084-NO Rev. nummer: For bruk med programvareversjon: Opphavsrett Topcon Precision Agriculture August 2012 Alt innhold i denne håndboken har Topcon opphavsrett på. Med enerett. Informasjonen inkludert her kan ikke brukes, ses på, kopieres, lagres, vises, selges, endres, trykkes eller utgis eller på annen måte reproduseres uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Topcon.

4 Forord Denne håndboken gir informasjon om betjening og vedlikehold av dette Topcon Precision Agriculture-produktet. Korrekt bruk og vedlikehold er viktig for trygg og pålitelig betjening av produktet. Det er veldig viktig at du tar deg tid til å lese denne håndboken før du bruker produktet. Informasjonen i denne håndboken er gyldig ved tidspunktet for publikasjon. Et system kan variere noe. Produsenten forbeholder seg retten til å tegne om og endre systemet som nødvendig uten forvarsel. Varselsymbol I denne håndboken blir to varselsymbol brukt. Dette angir tilleggsinformasjon. Advarsel: Det vises et advarselsignal på sikkerhetsskilt i denne håndboken for å vise at denne informasjon er svært viktig for din sikkerhet. LÆR disse, og TA HENSYN til dem. 0-1

5 Vilkår og betingelser Vennligst les Vilkår og Betingelser nøye. Generelt ANVENDELSE Du aksepterer disse Vilkår og Betingelser ved å kjøpe produktet fra Topcon Precision Agriculture (TPA) eller fra en av TPA sine produktforhandlere. OPPHAVSRETT All informasjon i denne håndboken er opphavsrettslig beskyttet materiale tilhørende TPA. Med enerett. Du skal ikke bruke, få tilgang til, kopiere, lagre, vise, skape derivativt arbeid av, selge, endre, utgi, distribuere eller gi noen tredjepart tilgang til noe grafikk, innhold, informasjon eller data i denne håndboken uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra TPA, og du må kun bruke slik informasjon til vedlikehold og drift av ditt produkt. Informasjonen og dataene i denne håndboken er å regne som en verdieiendel tilhørende TPA og bygger på betydelig nedlagt arbeid, tid og penger og er et resultat av originalt utvalg, koordinasjon og organisering foretatt av TPA. VAREMERKE ZYNX, PROSTEER, EAGLE, KEE 0-2 Teknologier, Topcon, Topcon Posisjonssystem og Topcon Precision Agriculture er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Topcon Group av selskaper. Microsoft og Windows er varemerker eller registrerte varemerker i USA og/eller andre land der Microsoft Corporation opererer. Produkt- og selskapnavn nevnt herunder kan være varemerker med egne respektive eiere. INTERNETTSIDE OG ANDRE ERKLÆRINGER Ingen erklæringer på internettsiden til TPA eller noe annet Topcon Group-selskap eller i noen annen reklame eller TPA-litteratur eller gitt av en ansatt eller uavhengig underleverandør av TPA endrer disse Vilkår og Betingelser. VIKTIG: SIKKERHET Feil bruk av produktet kan føre til død eller personskade, skade på eiendom og/eller feil på produktet. Produktet skal kun repareres av autoriserte TPA-servicesentre. Du bør gå gjennom sikkerhetsadvarslene og veiledningene til riktig bruk av produktet i denne håndboken

6 nøyaktig og til enhver tid følge disse. Begrenset Garanti ELEKTRONISKE OG MEKANISKE KOMPONENTER TPA garanterer at de elektroniske komponentene produsert av TPA skal være fri for feil i materiale og faglig utførelse i en periode på ett år fra den originale datoen for leveranse til forhandleren. TPA garanterer at alle ventiler, slanger, kabler og mekaniske deler produsert av TPA skal være fri for feil i materialer og faglig utførelse i en periode på ett år fra datoen for kjøp. RETURNERING OG REPERASJON Under den respektive garantiperioden kan enhver av de ovenstående enhetene med defekter sendes til TPA for reparasjon. TPA vil reparere eller erstatte den defekte enheten snarest uten kostnad og sende den tilbake til deg. Du må dekke porto og håndteringsgebyr i forbindelse med dette. Utgifter ved kalibrering av komponenter, påløpt arbeidstid samt reise i forbindelse med demontering eller utskifting av komponenter på stedet dekkes ikke under denne garantipolisen. Den foregående garantien vil IKKE gjelde for skade eller feil som oppstår som resultat av: (i) ulykke, uhell eller misbruk (ii) normal naturlig slitasje (iii) uriktig bruk og/eller vedlikehold (iv) uautoriserte endringer av produktet og/eller (v) bruk av produktet i kombinasjon med andre produkter som ikke er levert eller spesifisert av TPA. Programvare som følger med ethvert produkt er lisensiert for bruk i forbindelse med produktet og ikke solgt. Bruk av programvare som er gitt med en separat sluttbruker lisensavtale (EULA), vil være med forbehold for vilkår og betingelser, inkludert de relatert til begrenset garanti, av den gjeldende EULA, uavhengig av eventuelle motstridelser i disse Vilkår og Betingelser. GARANTIFRASKRIVNING ANNET ENN FOR DE OVENNEVNTE GARANTIENE, GARANTIENE GITT PÅ ET GYLDIG GARANTIKORT-, VEDLEGG- ELLER SLUTTBRUKERLISENSAVT ALE, ER DENNE HÅNDBOKEN, PRODUKTET OG RELATERTE PROGRAMVARE LEVERT "SLIK DE ER". DET GIS INGEN ANDRE GARANTIER OG I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, FRASKRIVER TPA SEG ALLE UNDERFORSTÅTTE VILKÅR, BETINGELSER OG GARANTIER MED HENSYN TIL HÅNDBOKEN OG 0-3

7 PRODUKTET (INKLUDERT ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI ELLER SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ENHVER SÆRSKILT BRUK ELLER HENSIKT). TPA ER IKKE ANSVARLIG FOR DRIFTEN AV GNSS-SATELLITTER OG/ELLER TILGJENGELIGHET, KONTINUITET, NØYAKTIGHET ELLER INTEGRITET AV GNSS- SATELLITTSIGNALER. ANSVARSBEGRENSNING OG ERSTATNING TPA og selskapets forhandlere, agenter og Annet representanter skal ikke holdes ansvarlig for tekniske feil eller redigeringfeil eller forsømmelser til stede herunder eller for spesielle, indirekte, økonomiske eller tilfeldige skader samt følgeskader som resultat av oppsett, utførelse eller bruk av dette materialet, produktet eller dets medfølgende programvare (inkludert der TPA har blitt gjort oppmerksom på muligheten for slik skade). Slike fraskrevne skader inkluderer, men er ikke begrenset til, tap av tid, tap eller destruksjon av data, tap av fortjeneste, oppsparte midler eller inntekt eller tap av eller skade på produktet. Du skal beskytte, forsvare og holde TPA skadesløst fra og mot alle krav, søksmål, rettssaker, skader, tap, ansvar og kostnader (inkludert advokathonorar) som oppstår som følge av eller er relatert til (a) din 0-4 bruk eller vedlikehold av produktet og/eller programvaren, med mindre noe annet er angitt i denne håndboken eller den gjeldende sluttbrukerlisensavtalen; og (b) din uaktsomme eller uriktige bruk av produktet. Uansett vil TPAs ansvar overfor deg eller noen annen person for ethvert krav, tap eller skade (i kontrakt, skadevoldende handling eller noen annen basis) være begrenset (etter TPAs valg) til enten (a) å erstatte eller reparere produktet, eller (b) å betale kostnadene ved erstatning eller reparasjon av produktet. Disse Vilkår og Betingelser kan forbedres, endres, erstattes eller slettes når som helst av TPA. Disse Vilkår og Betingelser vil være underlagt og fortolkes i samsvar med: lovverket i Sør-Australia om produktet er solgt og levert til deg i Australia (som innebærer at domstolene i Sør-Australia eller Federal Court of Australia (Adelaide Registry) har eksklusiv myndighet med hensyn til noe krav eller tvist) eller lovverket i staten California om produktet er solgt og levert til deg utenfor Australia bestemmelsene fra FN- Konvensjonen om Kontrakter for internasjonale løsørekjøp skal ikke gjelde under disse Vilkår og Betingelser.

8 All informasjon, illustrasjon og anvendelse inneholdt herunder er basert på den nyeste tilgjengelige informasjonen ved utgivelsetidspunktet. TPA forbeholder seg retten til å foreta produktendringer til enhver tid uten forvarsel. Hvis noen del av disse Vilkår og Betingelser vil være umulig å håndheve, må bestemmelsen reduseres i den grad nødvendig for å unngå et slikt resultatet, og hvis bestemmelsen ikke kan reduseres i en slik grad, må den skilles ut uten innvirkning på gyldigheten og mulighet til å håndheve de resterende bestemmelsene i disse Vilkår og Betingelser. Serviceinformasjon Serviceassistanse kan fås ved kontakt med din lokale TPAautoriserte forhandler. 0-5

9 Informasjon om kommunikasjonsforskrifter FCC Compliance Statement (samsvarserklæring) (USA) Dette utstyret har blitt testet og funnet å etterkomme begrensningene for digital enhet i klasse A i samsvar med Del 15 av FCC-reglene. Bruk av dette utstyret i et boligområde vil trolig forårsake skadelige forstyrrelser, og brukeren vil bli pålagt å avhjelpe forstyrrelsene på brukerens bekostning. FCC Compliance Statement (samsvarserklæring) (Canada) Dette Klasse A digitale apparatet etterkommer alle krav fra den Kanadiske Interference-Causing Equipment Regulation. CE EMC-erklæring (Det europeiske fellesskap) Advarsel: Dette er et klasse A-produkt. I et hjemmemiljø vil dette produktet kunne føre til radioforstyrrelser, og i slike tilfeller kan det hende at brukeren må iverksette nødvendige tiltak. C-merke EMC-erklæring (Australia og New Zealand) Dette produktet etterkommer de gjeldende kravene fra Australia og New Zealands EMC-rammeverk. Typegodkjenning og sikkerhetsregulering Typegodkjenning kan kreves i noen land for å gi tillatelse til bruk av radiosenderne på visse båndfrekvenser. Sjekk med lokale myndigheter og din forhandler. Uautorisert endring av utstyret kan annullere denne godkjenningen, garantien og tillatelsen til å bruke utstyret. Mottakeren inneholder et internt radiomodem. Dette kan potensielt sende signaler. Reguleringer varierer mellom land, så sjekk med forhandleren og lokale regulatorer for informasjon om 0-6

10 tillatte og ikke-tillatte frekvenser. Noen kan involvere abonnement. 0-7

11 Radio- og fjernsynsforstyrrelse Dette datautstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke er montert og brukes riktig i nøye samsvar med instruksjonene fra TOPCON Precision Agriculture, kan det forårsake forstyrrelse med radiokommunikasjon. Du kan kontrollere om forstyrrelser blir forårsaket av dette utstyret ved å slå av Topcon-utstyret og se om forstyrrelsen opphører. Hvis utstyret forårsaker forstyrrelsen på radio og andre elektroniske enheter, prøv: å dreie radioantennen til forstyrrelsen stopper å flytte utstyret til den ene eller den andre siden av radioen eller andre elektroniske enheter å flytte utstyret lengre vekk fra radioen eller andre elektroniske enheter å koble utstyret til en annen krets som ikke er koblet til radioen Du kan redusere faren for forstyrrelser ved å bruke utstyret på det laveste mottaksnivået som gir tilfredsstillende kommunikasjon. Kontakt din nærmeste Topcon Precision Agriculture forhandler for assistanse, ved behov. Endringer eller modifikasjoner på produktet som ikke er godkjent av TOPCON Precision Agriculture, kan ugyldiggjøre EMC-samsvar og frata retten til å bruke produktet. Dette produktet er testet for samsvar med EMC ved bruk av Topcon Precision Agricultures periferiutstyr, beskyttede kabler og koblinger. Det er viktig å bruke enheter fra Topcon Precision Agriculture mellom komponentene i systemet for å redusere muligheten for forstyrrelser med andre enheter. 0-8

12 Generell sikkerhet FARE: Det er viktig at følgende informasjon og produktspesifikk sikkerhetsinformasjon er lest og forstått. De fleste ulykkene som oppstår under bruk, vedlikehold og reparasjon, skyldes at grunnleggende sikkerhetsregler ikke følges, eller at forebyggende tiltak ikke utføres. Vær alltid oppmerksom på potensiell fare og risikable situasjoner. Følg alltid instruksjonene forbundet med Advarsel eller Forsiktig. Informasjonen disse kommer med, er rettet mot å minimere risiko for skade og/eller skade på eiendom. Følg spesielt instruksjonene presentert som Sikkerhetsmeldinger. Sikkerhetsmeldinger og Advarsler Sikkerhetssymbolet brukes sammen med det aktuelle ordet: FARE, ADVARSEL eller FORSIKTIG. Meldinger markert på denne måten anbefaler sikkerhetsforebyggende tiltak og bruk. LÆR dem, og etterlev dem. FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til ALVORLIGE SKADER ELLER DØDSULYKKER. ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØD. FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til MINDRE SKADER. 0-9

13 Sikkerhetsmerker ADVARSEL: Du MÅ IKKE fjerne eller tildekke sikkerhetsskilt. Erstatt ethvert sikkerhetsmerker som ikke er lesbare, eller som mangler. Erstatningmerker er tilgjengelige hos din forhandler i tilfelle tap eller skade. Når du kjøper et brukt kjøretøy, må du forsikre deg om at alle sikkerhetsmerker er på korrekt sted og er lesbare. Erstatt alle sikkerhetsmerker som ikke kan leses eller mangler. Erstatninger for sikkerhetsmerker er tilgjengelige hos din forhandler. Brukersikkerhet ADVARSEL: Det er DITT ansvar å lese og forstå sikkerhetsavsnittene i denne boken før du kjører dette kjøretøyet. Husk at DU er nøkkelen til sikkerhet. God sikkerhetspraksis beskytter ikke bare deg, men også menneskene rundt deg. Studer denne håndboken som en del av ditt sikkerhetsprogram. Denne sikkerhetsinformasjonen gjelder kun Topcon-utstyr og erstatter ikke annen vanlig arbeidssikkerhetspraksis. ADVARSEL: På noen av illustrasjonene eller bildene som brukes i denne håndboken, kan deksler og beskyttelsesvern være fjernet for vise detaljer. Bruk aldri kjøretøyet med panel eller beskyttelse fjernet. Hvis fjerningen av panel eller beskyttelse er nødvendig for å foreta en reparasjon, MÅ de settes på igjen før bruk. Advarsel: Kontroller alltid at alle opphengte redskaper på kjøretøyet er senket til bakken før du 0-10

14 begynner med reparasjoner eller vedlikehold på et kjøretøy. Advarsel: Kjøretøyet og redskapsdeler kan bli varme under drift og kan være under trykk. Referer til håndboken for kjøretøyet. Advarsel: Bruk egnede verneklær for oppgaven som skal utføres, og de aktuelle forholdene. Advarsel: Ikke bruk utstyr i nærheten av eksplosivt utstyr eller tilbehør. Advarsel: Topcon forplikter seg til god miljømessig ytelse og å minimere bruken av potensielt skadelige stoffer i produktene. Det er imidlertid alltid tilrådelig å ikke håndtere skadet elektronisk utstyr. Dette Topcon-produktet kan inneholde et forseglet litium-batteri. Kvitt deg alltid med elektronisk utstyr på en hensynsfull og ansvarlig måte. 0-11

15 Utsettelse for Radiofrekvens Utsettelse for energi fra radiofrekvenser er et viktig sikkerhetstema. Oppretthold en avstand på minst 20 cm (7,8 tommer) mellom mennesker og en utstrålende antenne. Oppretthold en avstand på minst 20 cm mellom overførende antenner. Advarsel: Produkter som bruker mobilt modem eller en RTK-basestasjonen kan overføre radiofrekvent energi. Sjekk med din forhandler. Denne enheten er designet for å brukes med TPA-godkjente antenner. Drøft med din forhandler. Forberedelse til betjening Les og forstå denne håndboken, og lær alle kontrollene før du betjener utstyret. Oppbevar håndboken med utstyret. Hvis utstyr flyttes til et annet kjøretøy, flytt håndboken også. Les håndboken for kjøretøyet som utstyret vil bli brukt med, og kontroller at kjøretøyet har det riktige utstyret som kreves i henhold til lokale forskrifter. Forsikre deg om at du forstår farts-, bremse-, styre-, stabilitets-, og lastefunksjonene til kjøretøyet før du starter. Kontroller alle kontrollorganer i et område uten mennesker eller hindringer før du starter arbeidet. Identifiser mulige farer. Advarsel: Topcon-utstyret må ikke brukes av en operatør som er påvirket av alkohol eller medikamenter. Søk medisinsk råd ved bruk av reseptbelagte eller reseptfri medisin. 0-12

16 Fraskrivning Topcon aksepterer ikke noe ansvar for skader på eiendom, personskader eller død som følge av feil bruk eller misbruk av noen av sine produkter. Videre aksepterer Topcon ikke noe ansvar for bruk av Topconutstyr eller GNSS-signaler til noe formål annet enn dette tiltenkte bruksområdet. Topcon kan ikke garantere for nøyaktighet, integritet, kontinuitet eller tilgjengelighet til GNSS-signalet. Operatøren må forsikre seg om at utstyret er skrudd av riktig når det ikke er i bruk. Før bruk av kjøretøy utstyrt med Topcon-produkter, les og forstå følgende produktspesifikke sikkerhetsforebyggende tiltak. 0-13

17 X30 Viktig Sikkerhetsinformasjon Operatørens årvåkenhet og ansvar X30 hjelper operatøren å styre kjøretøyet, men operatøren forblir ansvarlig og må være oppmerksom og ha fullstendig kontroll på kjøretøyet til enhver tid. Operatøren er endelig ansvarlig for trygg betjening av dette utstyret. Det er viktig at sikkerhetskrav oppfylles ved bruk av X30 og tilknyttede komponenter. Alle operatører og annet relevant personell må opplyses om sikkerhetskrav. Elektrisk sikkerhet Advarsel: Feilkoblet strøm kan forårsake alvorlig personskade og skade på personer eller utstyr. Når du jobber med elektriske komponenter, må du gjøre følgende: Forsikre deg om at den negative terminalen til batteriet er koblet fra før du utfører noe sveising på kjøretøyet. Kontroller at alle strømkabler til systemkomponentene er koblet til den riktig polariteten, som merket. Se kjøretøyets håndbok for sikkerhetsinformasjon. Sjekk at utstyret er jordet i henhold til installasjoninstruksjonene. Betjening og risiko for hindringer Den følgende listen er ikke utfyllende eller begrensende. For å bruke X30 for assistert styring langs en bestemt kjørelinje, må operatøren forsikre seg om at enheten brukes: unna mennesker og hindringer 0-14

18 unna høyspentledninger eller andre hindringer i luften (identifiser ethvert klareringsproblem før aktivering av X30) på privat eiendom uten offentlig tilgang innenfor klarerte områder unna offentlige veier eller tilgangveier Merk at: Operatøren må vite kjøretøyets posisjon og forholdene på jordområdet til enhver tid. Føreren må reagere hvis GNSS-satellittsignal eller signal for differensiell korrigering blir borte midlertidig. X30 kan ikke oppdage hindringer (mennesker, husdyr eller annet). Bruk X30 bare i områder som er klarert for hindringer, og oppretthold riktig avstand. Styring må kobles fra for manuell kontroll om en hindring kommer dukker opp i banen eller kjøretøyet beveger seg bort fra kjørelinjen. Av/på og manuell kontroll Advarsel: Påse at styringsbryteren er Av for å hindre utilsiktet innkobling av assistert styring. Når du reparerer eller vedlikeholder kjøretøyet/verktøyet, sikre at kjøretøyet IKKE kan flyttes. Koble fra styring, sett på bremser, og fjern nøkler. Føreren må forsikre seg om at styringsbryteren er av (alle LEDindikatorer er av) når assistert styring ikke er i bruk. Operatøren må koble fra assistert styring og bruke manuell kontroll om en hindring er i linjen for kjøring eller kommer inn i 0-15

19 linjen for kjøring, eller om kjøretøyet styrer bort fra den ønskede kjørelinjen. For å koble fra assistert styring: Drei rattet noen få grader ELLER Velg knappen Koble ut autostyring på konsollen OG/ELLER Hvis du bruker en ekstern styringsbryter, kobler du ut ved hjelp av bryteren hvis handlingene ovenfor ikke kobler ut assistert styring. Sikkerhetsutkobling av kjøretøy Før du forlater kjøretøyet, må du koble ut assistert styring, koble ut ekstern styringsbryter hvis dette brukes, og ta ut tenningsnøkkelen. Bruke en referansestasjon (base) ADVARSEL: Ikke flytt en referansestasjon mens den er i drift. Det å flytte en referansestasjon kan forstyrre kontrollert styring av et system som bruker referansestasjonen. Dette kan resultere i personskade eller skade på eiendom. Operatører og annet berørt personell må opplyses om de følgende forebyggende sikkerhetstiltakene. Ikke monter referansestasjonen under eller i nærheten av høyspentledninger. Når du bruker den bærbare referansestasjonen, sikre at tripoden er montert sikkert. Få det beste ut av produktet Sikkerhetskopier data regelmessig. Konsollen har stor, men begrenset, lagringskapasitet. Bruk minioversikten for diagnose for 0-16

20 å vise tilgjengelig kapasitet. En advarselskjerm viser om lagringen når sine grenser. Vær oppmerksom på filformat-kompatibilitet. Drøft kompatible formater med forhandleren. Topcon Agricultural-produkter er robuste og utviklet for å arbeide under tøffe forhold. Skal utstyr imidlertid være ubrukt over en lengre tid, må du lagre det godt unna vann og direkte varmekilder. 0-17

21 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 innføring Starte X30-konsollen Slå av konsollen Tilbakestille konsollen Bruke konsollens basisknapper Hjelp USB-utløsning Skjermbilder Regulere lysstyrken Dag/natt-modus Tolking av LED-lys Status-LEDer LED-lysrekke Bekrefte, avbryte og navngi handlinger Kapittel 2 Regionale- og brukerdetaljer Stille inn språk Stille klokkeslett og dato Stille inn måleenheter Sette opp lysrekke Sette opp miljø Sette opp alternativer for kart Vise tilgangsnivå Kapittel 3 Systemoppsett Aktivere funksjoner Sette opp GPS Valg av korreksjonskilde Seriell port GPS-antenne GPS-utgang Radar Sette opp generelle alarmer Sette opp flaggpunkter Kapittel 4 Oppsett av kjøretøy Sette opp et nytt kjøretøy

22 4.1.1 Tilpasse et kjøretøy Sette opp kjøretøygeometri Innstilling av styringskontroller Velge et eksisterende kjøretøy Kapittel 5 Oppsett av redskap Sette opp et nytt redskap Flerkanals seksjonsstyring med ISOBUS (valg av bom) Endre ECU-innstillinger (ISOBUS) Sette opp redskapsgeometri Sette opp seksjonsstyring Sette opp tidsstyring Sette opp bryterboksen Velge et eksisterende redskap Kapittel 6 Grunnleggende funksjoner Forstå elementene på skjermen Åpne funksjonen minioversikter Vise systeminformasjon Bruke kartkontroller Lagre informasjon om jobber Gjenkjenne farger og driftsstatus Kapittel 7 Styringskalibreringer Kalibrering av kompasset Kalibrering av hjulvinkelsensoren Kalibrering av monteringsplanet Håndtere kalibreringsfeil Kapittel 8 Åkermenyen Velge eller sette opp en åker Stille inn en ny grense Fjerne en grense Stille inn flaggpunkter Fjerne eller endre et flaggpunkt Stille inn soner som skal utelates Slette en sone som skal utelates

23 Kapittel 8 Jobbmenyen Opprette en ny jobb Sette opp en åkerrein Velge en eksisterende jobb Registrere en jobb Slette en jobb Bruke variabel mengdestyring Hvis du bruker VRC-kart Hvis du arbeider med AgJunction Kapittel 10 Meny for kjørelinjer Bruke rette linjer som kjørelinjer Stille inn AB-linjer manuelt Bruke identiske kurvekjørelinjer Bruke tilpassede kurvekjørelinjer Dekningsutløst modus Manuell modus Modus for gjenkjenning av U-sving Opprette en ny linje Bruke kjørelinjer med senterpunkt Velge en eksisterende kjørelinje Kapittel 11 Autostyring Vise styringsstatus Justering av autostyring Koble inn autostyring Koble ut autostyring Kapittel 12 Nudge-menyen Bruke Nudge-alternativer Nudge for mindre unøyaktigheter Kapittel 13 Overvåking under jobber Vise veiledning Vise GPS-informasjon Vise diagnose Vise jobbinformasjon Overvåking på dashbordet

24 Tilpasse dashbordet GPS og korreksjonskilde Kjøretøyinformasjon Informasjon om jobbfremdrift Kapittel 12 Aktiverte ekstrafunksjoner Med automatisk seksjonsstyring Bruke virtuell terminal (ISOBUS) Med AgJunction Kapittel 13 Lagringsbehandler Bruke verktøylinjen for Innholdsbehandler Bruke kategorier og filbehandler Forstå standard filnavn Kapittel 14 Oppgavedatamenyen Bruke filer for oppgavedata Eksportere filer med oppgavedata Vedlegg A Ordliste Vedlegg B GPS-, satellitt- og korreksjonsinformasjon Vedlegg C Liste over alarmer Vedlegg D Feilsøkingsguide Vedlegg E Teknisk informasjon Innholdsfortegnelse 0-21

25 Kapittel 1 innføring X30 er en kjøretøy-montert elektronisk konsoll med LCD-skjerm og berøringsskjerm. X30 gjør at føreren kan arbeide med autostyring, veiledning og andre kontrollfunksjoner fra konsollen. X30 er konstruert for å kunne samhandle med GPS- og elektroniske enheter, sentralisere evnen til å kommunisere, ta opp, lagre og vise data for landbruksformål. Før du bruker veiledning og autostyring, må du lese sikkerhetsinstruksjonene og lære om kontrollene ved å lese denne håndboken nøye. X30-konsollen er en berøringsskjerm. Når du skal velge noe på skjermen, trykker du på området med tuppen av en finger. 1.1 Starte X30-konsollen 1.2 Tilbakestille konsollen 1.3 Bruke konsollens basisknapper 1.4 Tolking av LED-lys 1.5 Bekrefte, avbryte og navngi handlinger 1-1

26 Kapittel 1 innføring 1.1 Starte X30-konsollen 1.1 Starte X30-konsollen Følg trinnene for å slå på konsollen. 1. Koble X30 til en strømforsyning. Påse at utstyret (f.eks. GPS og ECU) er tilkoblet. Av/På-knapp 2. Trykk på og hold nede den GRØNNE AV/PÅ-KNAPPEN i noen få sekunder. Konsollen vil starte opp. Følgende skjermbilder vises. Merk at den RØDE KNAPPEN TILBAKESTILLER KONSOLLEN og konsollen kan miste ulagrede data. 1-2

27 Kapittel 1 innføring 1.1 Starte X30-konsollen 3. Hvis du vil endre språk på konsollen, velg (trykk på). 4. Bruk rullefeltet, opp/ned-pilene, eller dra en finger nedover listen for å se flere språk. Velg (trykk) språk og bekreft. Advarsel-skjermbildet vises på det valgte språket. 5. Les advarsel-skjermbildet og velg hvis nødvendig for å lese mer. 6. Les det neste skjermbildet, og velg Ja hvis du godtar. 1-3

28 Kapittel 1 innføring 1.1 Starte X30-konsollen Hvis du velger Ja, bekrefter du at du forstår og godtar ditt ansvar for krav som beskrives i advarselskjermbildet. 7. Konsollen kan vise denne meldingen. 8. Kontroller at GPS-mottakeren er riktig tilkoblet og ikke blokkert (for eksempel inne i en bygning). Bekreft. Hvis meldingen vises på nytt, skal dette rettes opp under oppsett med Kapittel 3 i denne veiledningen. Det finnes ekstra informasjon om GPS og om feilsøking i vedleggene. Bekreft og fortsett Slå av konsollen Når du skal slå av konsollen, trykker du på den samme GRØNNE AV/PÅ-knappen. Systemet spør deg om du vil slå av. Velg Ja for å slå av eller Nei for å fortsette arbeidet. 1-4

29 Kapittel 1 innføring 1.2 Tilbakestille konsollen 1.2 Tilbakestille konsollen Tilbakestilling av konsollen brukes bare hvis konsollen fryser eller ikke kan slås på på vanlig måte. Vi anbefaler ikke at du tilbakestiller med mindre det er et problem. Tilbakestille knappen 1. Kontroller at X30-konsollen er koblet til en strømkilde. 2. Trykk på og hold nede den RØDE RESET (TILBAKESTILLE)-knappen i noen få sekunder. 3. Hvis problemene vedvarer, kontakter du forhandleren. 1-5

30 Kapittel 1 innføring 1.3 Bruke konsollens basisknapper 1.3 Bruke konsollens basisknapper Hjelp Skjermbildet Hjelp gir korte beskrivelser av elementene for brukergrensesnittet på skjermen. Trykk på Hjelp-ikonet på grunnkonsollen. Det vises spørsmålstegn på skjermen ved siden av ikonene. Velg det skjermelementet som viser et spørsmålstegn for å vise beskrivelsen USB-utløsning USB-porten er på den venstre siden av konsollen. Denne kan brukes til å importere data til og eksportere data fra X Skjermbilder Før du tar ut USBen må du alltid først koble den ut ved å berøre ikonet USButløsning på grunnkonsollen. En melding viser at det er trygt å fjerne USB. Bruk skjermdumpknappen med Topcon -logo for å ta skjermdump. Aktiver skjermdump på menyen Funksjoner (se avsnitt 2.5 Sette opp miljø), og sett inn en USB for å starte. 1-6

31 Kapittel 1 innføring 1.3 Bruke konsollens basisknapper Regulere lysstyrken Dag/natt-modus Regulering av lysstyrken justerer lysstyrken på skjermen. Bruk pluss eller minus for å justere skjermen. Dag/natt-modus endrer lysstyrken på skjermen. Innstillingene er Dag, Natt og Auto. Modus for Automatisk velger modus automatisk avhengig av lysforholdene. 1-7

32 Kapittel 1 innføring 1.4 Tolking av LED-lys 1.4 Tolking av LED-lys LED-lysrekke Batteristatus-LED Lyssensor Tilførselsstatus-LED Status-LEDer Disse blinker noen minutter når systemet starter opp. Hvis de ikke blir grønne og lyser hele tiden, se vedlegg D for mer informasjon. Legg merke til at hvis batteriet er flatt, kan det ta litt tid å lade opp. Det følgende gir en generell forklaring på betydningen av fargene på batteristatus-led. Fulladet batteri Batteriet delvis ladet Batteriet flatt Lading (blinkende) 1-8

33 Kapittel 1 innføring 1.4 Tolking av LED-lys Det følgende gir en generell forklaring på betydningen av fargene på status-led for strømforsyningen. God forsyning Lav forsyning Svært lav forsyning eller av LED-lysrekke Det vises en LED-lysrekke øverst på konsollen. Disse lysene kan brukes til å overvåke nøyaktigheten av autostyring etter de innstilte kjørelinjene. Se avsnitt 2.4 Sette opp lysrekken. Når konsollen starter opp, viser lysrekken rødt, grønt og blått. Hvis lysrekken er satt opp (se avsnitt 2.4 ), vises LED-lysene for å vise unøyaktighet når du kjører en kjørelinje, og retningen og mengden. Avstanden fra en kjørelinje som hver LED representerer og andre faktorer etableres under oppsett. Blå kjøretøyet er nøyaktig på kjørelinjen. Grønn kjøretøyet beveger seg bort fra kjørelinjen. Oransje og rød kjøretøyet har flyttet seg vesentlig bort fra kjørelinjen. 1-9

34 Kapittel 1 innføring 1.5 Bekrefte, avbryte og navngi handlinger 1.5 Bekrefte, avbryte og navngi handlinger I denne håndboken blir du bedt om å bekrefte valgene dine. Bruk følgende for å bekrefte eller avbryte handlinger på konsollen. Bekreft valget/handlingen for å fortsette. Avbryt valget/handlingen og returner til forrige skjermbilde. Det gis standard filnavn når alternativene for å gi navn vises. Vi anbefaler at operatøren navngir elementer på en gjennomtenkt og strukturert måte, slik at de blir enkle å bruke i fremtidige sesonger. 1-10

35 Kapittel 2 Regionale- og brukerdetaljer Regionale- og brukerinnstillinger lar brukeren stille inn konsollen for lokale og regionale innstillinger, og velge hvordan skjermen samhandler med brukeren. Du kan til enhver tid få tilgang til skjermbildetx30- hovedoppsett fra Driftsskjermen ved å velge. For å få tilgang til Driftsskjermen fra Hovedoppsettskjermen velger du. Når systemet er nytt, vises følgende skjermbilde for X30- hovedoppsett. 2.1 Stille inn språk 2.2 Stille klokkeslett og dato 2.3 Stille inn måleenheter 2.4 Sette opp lysrekke 2.5 Sette opp miljø 2.6 Sette opp alternativer for kart 2.7 Vise tilgangsnivå 2-1

36 Kapittel 2 Regionale- og brukerdetaljer 2.1 Stille inn språk 2.1 Stille inn språk Følg trinnene for å endre språket på konsollen. 1. Fra Hovedoppsettskjermen velger du Bruker. Brukeralternativene vises. Fra Brukermenyen velger du språk. 2. Velg språk. 2-2

37 Kapittel 2 Regionale- og brukerdetaljer 2.1 Stille inn språk 3. Bruk rullefeltet, eller dra en finger nedover listen for å se flere språk. Velg (trykk) språk og bekreft. 2-3

38 Kapittel 2 Regionale- og brukerdetaljer 2.2 Stille klokkeslett og dato 2.2 Stille klokkeslett og dato Følg trinnene for å angi regionalt klokkeslett og dato. 1. Fra Brukermenyen velger du Klokkeslett/dato. 2. Velg dato-format. 3. Velg format, og bekreft. 4. Klokkeslett-format. 2-4

39 Kapittel 2 Regionale- og brukerdetaljer 2.2 Stille klokkeslett og dato 5. Velg format, og bekreft. 6. Velg Still klokken. 7. Bruk tall- og am/pm-innstillingen for å angi klokkeslettet, og bekreft. Merk at +/- vil endre tiden gradvis. 2-5

40 Kapittel 2 Regionale- og brukerdetaljer 2.3 Stille inn måleenheter 2.3 Stille inn måleenheter Følg trinnene for å angi ønskede måleenheter. 1. Fra Brukermenyen velger du Enheter. 2. Velg Enheter. 3. Velg målesystem, og bekreft. 2-6

41 Kapittel 2 Regionale- og brukerdetaljer 2.3 Stille inn måleenheter 4. Velg breddegrad/lengdegrad-format. Standardvisningen er desimalformat (45.54). DMS viser i tradisjonelt format (45 o, 23' 36"). 5. Velg format, og bekreft. 6. Velg Trykkenheter. 2-7

42 Kapittel 2 Regionale- og brukerdetaljer 2.3 Stille inn måleenheter 7. Velg enheter, og bekreft. 8. Velg Områdeenheter. 9. Velg enheter, og bekreft. 2-8

43 Kapittel 2 Regionale- og brukerdetaljer 2.3 Stille inn måleenheter 10. Velg Enheter for flytende produkter. 11. Velg enheter, og bekreft. 2-9

44 Kapittel 2 Regionale- og brukerdetaljer 2.4 Sette opp lysrekke 2.4 Sette opp lysrekke Under drift kan LED-rekken på toppen av konsollen vise hvor langt kjøretøyet beveger seg fra den innstilte kjørelinjen. Følg trinnene for å aktivere dette. 1. Fra Brukermenyen velger du Lysskinne. 2. Velg Lysskinne. 3. Velg Aktivert, og bekreft. 2-10

45 Kapittel 2 Regionale- og brukerdetaljer 2.4 Sette opp lysrekke 4. Når du skal angi bakkeavstanden fra kjørelinjen som hver LED representerer, velger du LED-avstand. 5. Angi avstanden, og bekreft. 6. Velg LED-modus. 7. Hvis du vil angi at lysrekkens LED-lys aktiveres på den siden av kjøretøyet som det kjører bort fra, velg Kjør bort. Hvis du vil angi at LED-lysene aktiveres på den siden som kjøretøyet kjører mot, velg Kjør mot. 2-11

46 Kapittel 2 Regionale- og brukerdetaljer 2.5 Sette opp miljø 2.5 Sette opp miljø Følg trinnene for å angi hvordan konsollen skal samhandle. 1. Fra Brukermenyen velger du Miljø. 2. Hvis du vil stille inn volumet på lyden fra konsollen, velger du Lydvolum. 3. Bruk pluss eller minus for å velge volumet, og bekreft. 2-12

47 Kapittel 2 Regionale- og brukerdetaljer 2.5 Sette opp miljø 4. Hvis du vil høre en lyd når du velger fra berøringsskjermen, velger du Knappeklikk. 5. Velg Aktivert, og bekreft. 6. Velg Alarmlyd. Dette gir lydalarmer i tillegg til skjermvisning. 2-13

48 Kapittel 2 Regionale- og brukerdetaljer 2.5 Sette opp miljø 7. Velg Aktivert, og bekreft. 8. Hvis berøringsskjermen ikke virker som den skal, velg Kalibrer berøringsskjerm på nytt. 9. Det kan hende at du må starte konsollen på nytt. Velg for å starte veiviseren, og følg instruksjonene. Systemet vil gå tilbake til skjermen for oppsett av miljø. 2-14

49 Kapittel 2 Regionale- og brukerdetaljer 2.5 Sette opp miljø 10. Hvis du vil angi hvor hardt du må berøre skjermen, velger du Berøringsskjermens følsomhet. 11. Konsollen må startes på nytt. Velg for å starte veiviseren, og følg instruksjonene. Systemet vil gå tilbake til skjermen for oppsett av miljø. 12. Hvis du skal kunne ta skjermdump til en USB, velger du skjermbilde. 13. Velg Aktivert, og bekreft. 2-15

50 Kapittel 2 Regionale- og brukerdetaljer 2.5 Sette opp miljø Når du skal ta et skjermdump, setter du først inn en USB (venstre side av konsollen). Trykk på Topcon-logoen (midten nederst på konsollen). Når du skal lagre bildet på USBen, trykker du på USB-ikonet (venstre side av Topcon-logoen) før du tar ut igjen USBen. 14. Hvis du skal importere og eksportere filer i 15O-systemet, velger du System 15O-filoverføringer. System 150- filoverføringer gir brukeren mulighet til å eksportere filer i et format som samsvarer med Topcons system 110/150-system, og importere filer som ble eksportert fra system 110/ Velg Aktivert, og bekreft. 2-16

51 Kapittel 2 Regionale- og brukerdetaljer 2.6 Sette opp alternativer for kart 2.6 Sette opp alternativer for kart Følg trinnene for å sette opp hvordan konsollskjermen skal arbeide med kart under drift. 1. Fra Brukermenyen velger du Kart. 2. Velg Fokuspunkt. Dette plasserer enten kjøretøyet eller redskapet midt på skjermen når du arbeider med et kart. 3. Velg redskap eller kjøretøy, og bekreft. 2-17

52 Kapittel 2 Regionale- og brukerdetaljer 2.6 Sette opp alternativer for kart 4. Velg Bevegelse av kart. Dette gjør at skjermen kan flytte seg rundt i et kart når brukeren skyver en finger over skjermen. 5. Velg Aktivert, og bekreft. Hvis du aktiverer dette, plasseres et ikon for kartpanorering ved siden av Veksle kartvisning og Kartlag på Veiledningsskjermen under drift. Hvis du berører det ikonet, midtstiller du et panorert kart til å gjeldende plassering av kjøretøyet. 6. Velg Automatisk skifte av kartfokus. Dette setter kjøretøyet i midten av det tilgjengelige skjermbildet, når andre visningspaneler er åpne. 7. Velg Aktivert, og bekreft. 2-18

53 Kapittel 2 Regionale- og brukerdetaljer 2.6 Sette opp alternativer for kart 8. Velg Merk lastet dekning. Dette viser tidligere fullført og lastet dekning i en farge som er forskjellig fra den nyopprettede dekningen. Tidligere dekkede arealer vil være skravert gult hvis dette er aktivert, og tidligere jobbinformasjon er registrert. Ny dekning er skravert i grønt. 9. Velg Aktivert, og bekreft. 2-19

54 Kapittel 2 Regionale- og brukerdetaljer 2.7 Vise tilgangsnivå 2.7 Vise tilgangsnivå Innstilling av tilgangsnivå er en begrenset aktivitet, og føreren er det eneste tilgjengelige alternativet for alle førere og eiere. Andre tilgangsnivåer kan bare brukes av kvalifisert personell med full opplæring innen teknikk og støtte. IKKE FORSØK Å ENDRE TILGANGSNIVÅ. 2-20

55 Kapittel 3 Systemoppsett Dette kapittelet forklarer hvordan du setter opp systemelementer slik som GPS-tilkoblinger, alarmer og systemfunksjoner. Det er viktig for å aktivere de funksjonene som føreren vil bruke, men det er mulig å gå tilbake til Systemmenyen for å aktivere flere funksjoner eller endre GPS-innstillinger til enhver tid. 3.1 Aktivere funksjoner 3.2 Sette opp GPS 3.3 Sette opp generelle alarmer 3.4 Sette opp flaggpunkter Oppsett av kamera er behandlet i en egen brukerveiledning for X30-kameramonitor. 3-1

56 Kapittel 3 Systemoppsett 3.1 Aktivere funksjoner 3.1 Aktivere funksjoner Følg trinnene for å aktivere X30-funksjoner. 1. Fra Hovedoppsettskjermen velger du System og deretter Funksjoner. Bare funksjoner som er registrert for kjøp av produktet kan aktiveres her. Merk at veiledning alltid er aktivert, da det er en standardfunksjon. 2. Bestemme hvilke funksjoner som må være aktivert. Autostyring fungerer med kjøretøyer utstyrt med et autostyringssystem, for eksempel AES-25. Automatisk seksjonsstyring lar systemet slå på deler av nye arealer som skal dekkes, og av for arealer som allerede er dekket. Variabel mengdestyring fungerer med et plankart for å variere påføringsgradene over kartlagte områder. 3-2

57 Kapittel 3 Systemoppsett 3.1 Aktivere funksjoner Oppgavedata lar deg importere/eksportere og bruke XMLfiler med ISOBUS-oppgavedata. Modus for oppgavedata kan bare brukes med ISOBUS-ECUer. Hvis denne funksjonen aktiveres, deaktiveres mange punkter på Jobbmenyen under drift, fordi filen for ISOXML-oppgavedatafilen vil inneholde all jobb-informasjon og samhandle direkte med ECUen. Se kapittel 15. Se etter ikonet for oppgavedata på Jobbmenyen på driftsskjermbildene. Hvis den ikke vises, er ikke Oppgavedata aktivert. Oppgavedata må aktiveres hver gang funksjonen brukes. Med AgJunction kan AgJunction-kunder laste ned plankart fra AgJunction-servere til konsollen, og laste opp som påførtkart fra konsollen til AgJunction-servere. Virtuell terminal aktiverer serveren ISOBUS-virtuell terminal som gjør det mulig å samhandle med ISOBUSkompatible ECUer. Filserver kan lagre filer for en ISOBUS-ECU hvis ECUen har filserverfunksjon. Det gjør at redskap og andre profiler kan flyttes mellom ECUer. Filene kan eksporteres og importeres ved hjelp av USBen. Kameraer gjør det mulig for operatøren å overvåke digitale kameraer som er koblet til konsollen. Se brukerveiledningen for kameraovervåking. 3. Når du skal aktivere en funksjon, velger du den funksjonen, velger Aktivert og bekrefter. 4. Når du skal deaktivere en funksjon, velger du den funksjonen, velger Deaktivert og bekreft. 5. Gjenta for hver funksjon etter behov. 3-3

58 Kapittel 3 Systemoppsett 3.2 Sette opp GPS 3.2 Sette opp GPS Følg trinnene for å sette opp GPS-tilkobling. 1. Velg GPS, og velg Mottaker. 2. Velg GPS-mottaker. 3. Velg type mottaker, og bekreft. 3-4

59 Kapittel 3 Systemoppsett 3.2 Sette opp GPS 4. Velg Fastvareoppgradering, om nødvendig. Hvis du starter oppgradering av fastvare, oppgraderer dette GPS-mottakerens fastvare til en versjon som er kompatibel med X30- programvaren. Knappen for oppgradering av fastvare viser versjonen for fastvaren som for øyeblikket er i GPSmottakeren og den versjonen av fastvaren som den vil bli oppgradert til. 5. Velg for å oppgradere. Hvis fastvaren blir oppgradert, må konsollen startes på nytt. Dette vil ta flere minutter. 6. Hvis du bruker GLONASS (satellitt-navigasjonssystem), velg GLONASS. Når du aktiverer GLONASS kan GPSmottakeren bruke det russiske satellittnavigasjonssystemet GLONASS i tillegg til GPS. 7. Velg Aktivert, og bekreft. 3-5

60 Kapittel 3 Systemoppsett 3.2 Sette opp GPS Valg av korreksjonskilde 1. Velg Korrigering. 2. Velg Korreksjonskilde. Se Vedlegg B for mer informasjon om korreksjonskilder. 3. Velg den korreksjonskilden du skal bruke, og bekreft. Legg merk til at den kilden som velges her, vil påvirke funksjonen for veiledning og autostyring. Det er viktig å være oppmerksom på behovene for GPS-utstyret. Se håndboken for GPS-utstyret. 3-6

61 Kapittel 3 Systemoppsett 3.2 Sette opp GPS Skjermbildene som følger vil variere avhengig av hvilken korreksjonskilde som er valgt. For automatisk, vil valget av OmniSTAR og RTK kreve mer informasjon. Gå til underavsnittet for din korreksjonskilde for å fullføre oppsettet. Tilbakefall: Hvis systemet ikke mottar nok data til å beregne kjøretøyets posisjon med den nødvendige nøyaktigheten, blir ikke autostyring aktivert. Med tilbakefallsfunksjonen som finnes i de følgende trinnene kan systemet omgå kravet til posisjonsnøyaktighet slik at autostyring kan kobles inn. Dette er nyttig i situasjoner der det ikke er nødvendig med en høy grad av nøyaktighet for posisjonen Sette opp automatisk korreksjonskilde 1. Velg RTK-protokoll. 2. Velg riktig protokoll for kilden, og bekreft. 3-7

62 Kapittel 3 Systemoppsett 3.2 Sette opp GPS Sette opp OmniSTAR VBS-korreksjonskilde 1. Velg Region. 2. Velg din region, og bekreft. Frekvensen for en region blir satt automatisk. Hvis du velger Egendefinert, må du angi frekvensen. Se dokumenter om korreksjonskilde. 3. Velg frekvens hvis nødvendig. 4. Angi riktig frekvens, og bekreft Sette opp OmniSTAR-XP eller -HP-korreksjonskilde 1. Velg Region. 3-8

63 Kapittel 3 Systemoppsett 3.2 Sette opp GPS 2. Velg din region, og bekreft. 3. Hvis du ønsker et tilbakefall-alternativ for HP-korreksjon, velg Reserve. Velg Aktivert, og bekreft Sette opp RTK-korreksjonskilde (inkludert ekstern og GPRS) 1. Velg RTK-protokoll. 3-9

64 Kapittel 3 Systemoppsett 3.2 Sette opp GPS 2. Velg protokollen for korreksjonskilden, og bekreft. 3. Hvis det brukes et eksternt modem, blir du spurt om overføringshastigheten. Velg Overføringshastighet. 4. Velg riktig overføringshastighet, og bekreft. 5. Hvis du ønsker et tilbakefall-alternativ for korreksjonen, velg Reserve. Velg Aktivert, og bekreft. 3-10

65 Kapittel 3 Systemoppsett 3.2 Sette opp GPS 6. For kun GPRS, vil en veiviser fullføre oppsettet. 7. Følg instruksjonene på skjermen. 3-11

66 Kapittel 3 Systemoppsett 3.2 Sette opp GPS Seriell port Følg trinnene for å sette opp den serielle porten. 1. For å velge COM-porten for tilkobling til mottakeren, velg Serieport. 2. Velg COM. 3. Velg portnummeret som gir tilkobling til GPS-mottakeren, og bekreft. 3-12

67 Kapittel 3 Systemoppsett 3.2 Sette opp GPS 4. Hvis du skal endre overføringshastighet, velg Baudhastighet. Baudhastigheten refererer til hastigheten på dataoverføringen og avhenger av hvilket utstyr som brukes. Standardinnstillingen er Topcon-standardinnstilling. 5. Velg riktig overføringshastighet for utstyret, og bekreft GPS-antenne Hvis GPS-mottakeren er AGI-3, kan den enten konfigureres til å bruke den interne antennen (innebygd i mottakeren) eller en ekstern antenne koblet til mottakeren. Intern antenne er satt som standard. 3-13

68 Kapittel 3 Systemoppsett 3.2 Sette opp GPS 1. Hvis du vil sette opp en ekstern antenne som skal virke med AGI, velger du Antenne. 2. Velg Antennetype. 3. Velg Innvendig eller Utvendig, og bekreft. 4. Velg Avstand forover til AGI. 3-14

69 Kapittel 3 Systemoppsett 3.2 Sette opp GPS 5. Angi avstanden forover fra midten av AGI-3 til midten av antennen (bruk et negativt tall hvis antennen er bakenfor), og bekreft. 6. Velg Høyre avstand til AGI. 7. Angi avstanden til høyre fra midten av AGI til midten av antennen (bruk negativt tall hvis antennen er til venstre for AGI), og bekreft. 8. Velg Høyde. 9. Angi høyden på antennen over bakken, og bekreft. 3-15

70 Kapittel 3 Systemoppsett 3.2 Sette opp GPS GPS-utgang GPS-utgangen refererer til konsollens mulighet til å eksportere ulike datastrenger i NMEA 0183-format. De vanligste av disse er GGA (posisjon)-melding og VTG (hastighet og retning)-melding. 1. Velg Output (Utdata) Utgang. Når en handling er aktivert, blir den merket med en. Når en handling er deaktivert, blir den merket med en. 2. Velg GPS-utdata. 3-16

71 Kapittel 3 Systemoppsett 3.2 Sette opp GPS 3. Velg Aktivert eller Deaktivert. 4. Velg Baudhastighet. Baudhastighet refererer til mengden data som overføres per sekund og avhenger av hvilket utstyr som brukes. Standardinnstillingen er Topcon-standardinnstilling. 5. Velg riktig overføringshastighet, og bekreft. 3-17

72 Kapittel 3 Systemoppsett 3.2 Sette opp GPS 6. Velg Maks. hastighet. 7. Velg maksimal GPS-hastighet for den angitte mottakeren, og bekreft. 8. Velg statusen ved siden av hver setningskode for å aktivere den koden. Enheter som benytter GPS og er plugget inn i konsollen kan trenge informasjon fra konsollen. Informasjonen finnes i setninger basert på NMEA. NMEA-datasetninger inneholder koder for bestemte typer av data. Enhetene gjenkjenner de relevante kodene og svarer på disse setningene. Se i håndboken for enheten for de kodene som trengs for enheten. 3-18

73 Kapittel 3 Systemoppsett 3.2 Sette opp GPS Radar X30-konsollen kan gi radarutgang til eksterne enheter. 1. Hvis du skal konfigurere radarutgang, velg Radar. 2. Velg Radar Output (Radarutdata). 3. Velg Aktivert, og bekreft. 4. Velg Kalibreringsfaktor. Se på radarutstyret for riktig faktor. 3-19

74 Kapittel 3 Systemoppsett 3.2 Sette opp GPS 5. Angi faktoren, og bekreft. 3-20

75 Kapittel 3 Systemoppsett 3.3 Sette opp generelle alarmer 3.3 Sette opp generelle alarmer Hvis det ikke er satt opp noen redskap i systemet, vil dette bare sette opp generelle alarmer. Følg trinnene for å sette opp generelle alarmer. Alarmen kan aktiveres eller deaktiveres for alle alarmer eller individuelle alarmer. 1. Velg Alarmer og deretter Generelt. 2. Hvis du vil aktivere eller deaktivere alle alarmer, velg Alle generelle alarmer. 3-21

76 Kapittel 3 Systemoppsett 3.3 Sette opp generelle alarmer 3. Velg Alarmtilstand, og velg Aktivert (eller Deaktivert), og bekreft. Alarmer som trenger mer informasjon er vist nedenfor. 4. Velg Slutt på rad og deretter Første avstand. Denne alarmen vil høres og vises når kjøretøyet nærmer seg grensen, og skal redusere farten og forberede for manuell kontroll. Avstanden måles fra traktoren til grensen langs kjørelinjen. Alarmer for slutt på rad høres bare hvis autostyring er aktivert. Hvis ikke, bruk Synslengde framover for å angi en avstand foran kjøretøyikonet på konsollskjermen. 3-22

77 Kapittel 3 Systemoppsett 3.3 Sette opp generelle alarmer 5. Angi den første advarselsavstanden, og bekreft. 6. Velg Andre avstand. Denne alarmen vil høres og vises for å varsle operatøren om å ta kontroll over kjøretøyet umiddelbart. 7. Angi den andre advarselsavstanden, og bekreft. 8. Velg Synslengde framover. Dette gir visningslinje foran kjøretøyikonet på skjermen når autostyring ikke er i bruk. 9. Angi avstanden systemet skal se freemover, og bekreft. 3-23

78 Kapittel 3 Systemoppsett 3.4 Sette opp flaggpunkter 3.4 Sette opp flaggpunkter Dette lar operatøren angi flaggpunkter på veiledningskartet for å vise hindringer eller andre terrengegenskaper for en åker på Driftsskjermen. Følg trinnene for å endre de forhåndsinnstilte symbolene og navnene om nødvendig. 1. Velg Flaggpunkter. 2. Velg Flag (Flagg). 3. Velg et flaggpunktikon, og velg Navn på flaggpunkt. 4. Skriv inn det nye navnet, og bekreft. 5. Gjenta for andre forhåndsinnstillinger av flaggpunkt etter behov. 3-24

79 Kapittel 3 Systemoppsett 3.4 Sette opp flaggpunkter 6. Bekreft flaggpunkter. 3-25

80 Kapittel 4 Oppsett av kjøretøy Dette kapittelet forklarer hvordan du setter opp og får tilgang til profilinformasjon om kjøretøyet som X30-konsollen er montert på. Hvis konsollen skal brukes på mer enn ett kjøretøy, må du sette opp mer enn én kjøretøyprofil. 4.1 Sette opp et nytt kjøretøy 4.2 Sette opp kjøretøygeometri 4.3 Innstilling av styringskontroller 4.4 Velge et eksisterende kjøretøy 4-1

81 Kapittel 4 Oppsett av kjøretøy 4.1 Sette opp et nytt kjøretøy 4.1 Sette opp et nytt kjøretøy 1. Velg Kjøretøy, og velg Ny. Det vises en liste over forhåndsdefinerte fabrikkmaler for kjøretøyer. Malene inneholder informasjon om standardmål og styringsparametre der dette er tilgjengelig. Målene kan justeres så de blir riktige for det bestemte kjøretøyet, dekkdimensjon og så videre når geometrien er bekreftet i avsnitt 5.2. Styringsparametre kontrollerer hvordan kjøretøyet reagerer på veiledningen, og disse kan fininnstilles senere i prosessen i kapittel 11. Hvis styringen fortsetter å være utilfredsstillende når oppsettet er fullført og etter innstilling av autostyring, kontakt forhandleren. 2. Velg kjøretøyfabrikat. Bruk rullefeltet til å finne flere alternativer. Hvis kjøretøyfabrikatet ikke vises, velg det som er mest likt det kjøretøyet som brukes. Hvis ingen av valgene er lik kjøretøyet, velg Andre å se flere alternativer eller å tilpasse et kjøretøy, og gå til avsnitt for å tilpasse et kjøretøy. 4-2

82 Kapittel 4 Oppsett av kjøretøy 4.1 Sette opp et nytt kjøretøy 3. Bekreft. Modeller for kjøretøyfabrikatet vil vises. 4. Bruk rullefeltet for å se flere alternativer. Velg modell og bekreft. 5. Hvis du vil endre navn, velg Navn på kjøretøy, angi et navn for kjøretøyet, og bekreft. 5a. Bekreft det nye kjøretøynavnet. 6. Bekreft det nye kjøretøyet. Skjermbildet for kjøretøygeometri vil vises. Gå til avsnitt 4.2 Sette opp kjøretøygeometri. 4-3

83 Kapittel 4 Oppsett av kjøretøy 4.1 Sette opp et nytt kjøretøy Tilpasse et kjøretøy Hvis du har valgt Annen, tilbyr systemet flere generiske kjøretøymaler som inneholder grunnleggende informasjon om kjøretøy og styringsparametre. Styringsparametre kontrollerer hvordan kjøretøyet reagerer på veiledningen, og disse kan fininnstilles senere i prosessen i kapittel 11. Hvis styringen fortsetter å være utilfredsstillende når oppsettet er fullført og etter innstilling av autostyring, kontakt forhandleren. 1. Velg Annen, og bekreft. 4-4

84 Kapittel 4 Oppsett av kjøretøy 4.1 Sette opp et nytt kjøretøy 2. Velg fra listen, og bekreft. Det vises en rekke generiske kjøretøymaler. 3. Bruk pilene til å velge den malformen som passer best for ditt kjøretøy. Bekreft. 4. Hvis du vil endre standardnavn, velg Navn på kjøretøy. Angi et navn for kjøretøyet, og bekreft. 5. Bekreft det nye kjøretøyet. Skjermbildet for kjøretøygeometri vil vises. 4-5

85 Kapittel 4 Oppsett av kjøretøy 4.2 Sette opp kjøretøygeometri 4.2 Sette opp kjøretøygeometri Følg trinnene for å sette opp geometrien for kjøretøyet. Mål kjøretøydimensjonene så nøyaktig som mulig. Den anbefalte toleransen er ± 5 cm. Målingene må være nøyaktige slik at veiledning kan arbeide nøyaktig. 1. Velg en kjøretøydimensjon. Navnet på dimensjonen vises i tittellinjen. Legge til eller justere dimensjoner der det er nødvendig. De nødvendige målene vil variere i henhold til kjøretøytypen som er valgt. Her vises de viktigste målingene som vanligvis brukes i systemet. Hjulbase er avstanden fra midten av den fremre akselen til midten av bakakselen. Taufeste til redskap er avstanden fra midten av bakakselen til tauepunktet. 4-6

86 Kapittel 4 Oppsett av kjøretøy 4.2 Sette opp kjøretøygeometri GPS-styring er forskyvingen mot venstre eller høyre fra midten av akslene til GPS-mottakeren. Dette er et positivt tall hvis mottakeren er plassert til høyre for midten av akselen og negativt hvis mottakeren er til venstre. GPS-antenne er den horisontale avstanden til mottakeren fra midten av bakakselen. Tallet er positivt når mottakeren er foran bakakselen og negativt hvis den er bak bakakselen. Akselhøyde er høyden på akselen over bakken. GPS-høyde er høyden på toppen av GPS-mottakeren over bakken. Front-feste er avstanden fra midten av forakselen til fremre trepunktsløft. Spor mellomrom måles fra den venstre siden av det venstre bakhjulet til den venstre siden av det høyre bakhjulet. Leddknutepunkt måles fra tauepunktet til bakakselen. 2. Angi kjøretøydimensjonene, og bekreft. 3. Gjenta for alle kjøretøydimensjonene. 4-7

87 Kapittel 4 Oppsett av kjøretøy 4.3 Innstilling av styringskontroller 4.3 Innstilling av styringskontroller Følg trinnene for å sette opp for styringskontrolleren på kjøretøyet. 1. Velg Styring. 2. Velg Kontroller. Det er viktig å velge den riktige styringskontrolleren, hvis denne er kjent, slik at innstillingene for autostyring stemmer med kjøretøyprofilen. Legg merke til at systemet ikke oppdager AES-25 automatisk. Dette alternativet må derfor velges hvis AES- 25 skal brukes. Legg merke til at hvis styringskontrolleren blir endret senere, så kan det være nødvendig å gå tilbake til kjøretøydimensjoner for å bekrefte dem igjen (oppdatere dem). 4-8

88 Kapittel 4 Oppsett av kjøretøy 4.3 Innstilling av styringskontroller 3. Velg den styringskontrolleren som er koblet til kjøretøyet, og bekreft. 4. Velg CAN-BUSS (Controller Area Network). 5. Velg hvilken CAN-BUSS som brukes, og bekreft. Hvis du er usikker, se på merkingen på tilkoblingene til AGI

89 Kapittel 4 Oppsett av kjøretøy 4.3 Innstilling av styringskontroller 6. Velg Aktivering av styring. Dette gjør det mulig for føreren å koble inn autostyring fra konsollen. 7. Velg hvordan du vil koble inn styringen. Velg Virtuell hvis du kun ønsker å bruke på innkoblingsknappen på skjermen. Velg Virtuelle og eksterne konsollinndata hvis du har en ekstern innkoblingsknapp som er koblet direkte til konsollen. Hvis du har en ekstern innkoblingsknapp som er koblet til CAN-bussen, kan du velge et av disse to alternativene. 4-10

90 Kapittel 4 Oppsett av kjøretøy 4.4 Velge et eksisterende kjøretøy 4.4 Velge et eksisterende kjøretøy Når kjøretøyprofiler er satt opp i X30-konsollen, kan du enkelt få tilgang til disse. 1. Velg Kjøretøy og deretter Velg. Kjøretøy som allerede er satt opp, vises. 2. Velg kjøretøy, og bekreft. Hvis du skal importere en kjøretøyprofil fra en USB, velger du. Hvis kjøretøyet som er i bruk ikke er på listen, velg for å få tilgang til skjermbildet for nytt kjøretøy. 4-11

91 Kapittel 5 Oppsett av redskap Dette kapittelet forklarer hvordan du setter opp og går til profilinformasjon om redskapet som brukes. Hvis konsollen skal brukes med mer enn ett redskap, så må du sette opp mer enn ett redskap. Se i håndboken for X30-kontrolleren for detaljer om redskapsoppsett for den typen redskap som brukes. Det følgende setter bare opp redskap for automatisk veiledning og styring. 5.1 Sette opp et nytt redskap 5.2 Sette opp redskapsgeometri 5.3 Sette opp seksjonsstyring 5.4 Sette opp tidsstyring 5.5 Sette opp bryterboksen 5.6 Velge et eksisterende redskap 5-1

92 Kapittel 5 Oppsett av redskap 5.1 Sette opp et nytt redskap 5.1 Sette opp et nytt redskap 1. Velg Redskap, og velg Ny. 2. Bruk pilene til å velge typen. Type kan være stiv, svingbart (taues bak), foran, eller dobbelt svingbart (taues mellom). Bekreft. 5-2

93 Kapittel 5 Oppsett av redskap 5.1 Sette opp et nytt redskap 3. Hvis du vil endre standardnavnet, velg Navn på redskap. 4. Skriv inn ønsket navn, og bekreft. Bekreft redskapsnavnet. 5. Veiviseren for oppsett av ECU starter. Velg Redskapskontroll. 5-3

94 Kapittel 5 Oppsett av redskap 5.1 Sette opp et nytt redskap Alternativene under Seksjonsstyring kan variere med redskapet som er valgt. Systemet må kanskje startes på nytt etter oppsett av redskapet. 6. Velg Ingen, og bekreft. Velg Neste. 7. Når skjermen viser at oppsettet er fullført, bekrefter du. 5-4

95 Kapittel 5 Oppsett av redskap 5.1 Sette opp et nytt redskap Flerkanals seksjonsstyring med ISOBUS (valg av bom) X30 kan kartlegge til mer enn én kanal (flerkanals seksjonsstyring). Hvis redskapet har mer enn én bom, kan en ISOBUS-ECU oppdage dette. 1.bom 2. bom 3. bom Bare én bom kan kontrolleres på én gang, men bommer som står side ved side kan kontrolleres som én bom (én kanal) hvis de er mindre enn en meter fra hverandre. Når ISOBUS oppdager mer enn én mulig kontrollkanal (annet enn en enkelt rad med bommer side ved side), vises dette skjermbildet. 1. Velg den bommen (eller enkle raden for bommer side ved side) som skal styres, og bekreft Endre ECU-innstillinger (ISOBUS) Det er mulig å endre redskapskontrolleren fra oppsettskjermen for ECU når redskaper er ferdig satt opp i systemet. 5-5

96 Kapittel 5 Oppsett av redskap 5.1 Sette opp et nytt redskap 1. Fra Hovedoppsettskjermen velger du ECU. 2. Hvis du vil endre typen av kontroll, velg Redskapskontroll. 3. Velg styringstype, og bekreft. 4. Hvis du vil endre typen av funksjon, velg Redskapsfunksjon. 5. Velg Oppdater ECU-innstillinger for å synkronisere informasjonen mellom ISOBUS-ECU og konsollen. 5-6

97 Kapittel 5 Oppsett av redskap 5.2 Sette opp redskapsgeometri 5.2 Sette opp redskapsgeometri Følg trinnene for å sette opp geometrien for redskapet. 1. Velg Redskap og deretter Geometri. 2. Velg en dimensjon. Navnet på dimensjonen vises i tittellinjen. A. Skårbredde måler arbeidsbredden for redskapet (dvs. bredden av området som blir behandlet under ett gjennomløp av redskapet). B. Overlapp måler bredden på overlapp mellom to tilstøtende rader. C. Redskapsforskyvning måler avstanden mellom koblingspunktet og påføringsenden av redskapet. D. Linjeforskyving måler senterforskyvingen for redskapet i forhold til koblingspunktet. Skriv inn et 5-7

98 Kapittel 5 Oppsett av redskap 5.2 Sette opp redskapsgeometri positivt nummer om redskapet er forskjøvet til høyre og et negativt nummer om det er forskjøvet til venstre. 3. Oppgi redskapsmålet, og bekreft. 4. Gjenta for alle redskapsdimensjonene. 5-8

99 Kapittel 5 Oppsett av redskap 5.3 Sette opp seksjonsstyring 5.3 Sette opp seksjonsstyring X30 kan konfigurere opptil 10 seksjoner, hver på opptil 20 m bred. En ISOBUS-ECU kan identifisere opptil 32 seksjoner automatisk. Gjør eventuelle endringer på ISOBUS-ECU. Følg trinnene for å sette opp seksjonsstyring. 1. Velg Seksjonsstyring, og velg Seksjoner. 2. Velg Seksjoner og bruk pluss eller minus for å angi antall seksjoner (opp til 10). Bekreft. 3a. Hvis du vil angi seksjonsbredde for alle seksjoner, velg Bredde ved siden av Alle seksjoner. 5-9

100 Kapittel 5 Oppsett av redskap 5.3 Sette opp seksjonsstyring 3b. Angi seksjonsbredde for alle seksjoner, og bekreft. 4a. Hvis du vil angi individuelle bredder for seksjoner, velg bredden ved siden av en seksjon, angi bredde, og bekreft. 4b. Gjenta for hver seksjon. 5-10

101 Kapittel 5 Oppsett av redskap 5.4 Sette opp tidsstyring 5.4 Sette opp tidsstyring Disse innstillingene angir responstidene for seksjonene når de blir slått på eller av. Følg trinnene for å angi responstid. 1. Velg Seksjonsstyring, og velg Timing. 2. Velg Tid på. 3. Angi hvor mange sekunder forsinkelse det skal være fra du slår på en seksjon til den responderer. Bekreft. 4. Repeter for Tid av, og bekreft. 5-11

102 Kapittel 5 Oppsett av redskap 5.5 Sette opp bryterboksen 5.5 Sette opp bryterboksen Både bryterboksen og hovedbryteren kan enten være virtuelle (på X30-skjermen) eller eksterne (en fysisk bryterbok / hovedbryter som er koblet til ASC-10 ECUen eller X30-konsollen). Hvis det er koblet til en ekstern bryter, er dette vanligvis gjort av forhandleren under installasjonen. Ledningen som er merket Ekstern kartlegging kobles til X30-ledningsnettet og gir strøm for å aktivere/deaktivere dekningskart og hovedbryterinngang. Følg disse trinnene for å sette opp bryterboksen. 1. Velg Seksjonsstyring, og velg Bryterboks. 2. Velg Type. 5-12

103 Kapittel 5 Oppsett av redskap 5.5 Sette opp bryterboksen 3. Velg Ingen eller Virtuell, og bekreft. 4. Velg hovedbryter. 5. Velg Virtuell eller Ekstern konsollinngang, og bekreft. Merk at en ekstern konsollinngang bare vil virke hvis denne er installert og koblet til konsollen. Drøft med din forhandler. 6. Hvis Virtuell er valgt, kan du se i håndboken for redskapskontrolleren for informasjon om innstilling av bryterne for redskapet. 5-13

104 Kapittel 5 Oppsett av redskap 5.5 Sette opp bryterboksen Gå tilbake til Driftsskjermen 7. Hvis oppsettet nå er fullført, velger du Gå ut for å få tilgang til Driftsskjermen og går til kapittel

105 Kapittel 5 Oppsett av redskap 5.6 Velge et eksisterende redskap 5.6 Velge et eksisterende redskap Når redskapsprofiler er satt opp i X30-konsollen, kan du enkelt få tilgang til disse. Ved skifte av redskap kan det hende at systemet må startes på nytt. 1. Velg Redskap, og velg Velg. Redskapene som er satt opp, vises. 2. Velg redskapet i bruk, og bekreft. 3. Hvis du vil importere en redskapsprofil fra en USB, velger du. 4. Hvis redskapet som er i bruk, ikke er på listen, velg for å få tilgang til skjermbildet New Implement (Nytt redskap). 5. Systemet starter på nytt hvis nødvendig. 5-15

106 Kapittel 6 Grunnleggende funksjoner Hvis du vil ha tilgang til Driftsskjermen fra Hovedoppsettskjermen, velger du når du skal arbeide med en jobb.. Se på dette skjermbildet Driftsskjermen gir et utvalg av menyer, verktøylinjer, instrumentbord, paneler og visningsalternativer. 6.1 Forstå elementene på skjermen 6.2 Åpne funksjonen minioversikter 6.3 Vise systeminformasjon 6.4 Bruke kartkontroller 6.5 Lagre informasjon om jobber 6.6 Gjenkjenne farger og driftsstatus 6-1

107 Kapittel 6 Grunnleggende funksjoner 6.1 Forstå elementene på skjermen 6.1 Forstå elementene på skjermen Navigasjonslinje Kartkontroller Verkøylinje for veiledning Hovedoppsett Dashbord Innkobling av autostyring Lagringsbehandler hovedbryter Dette viser posisjonen og retningen for kjøretøyet og redskapet. Med klokken fra øverst til venstre: Navigasjonslinjen viser knappene for aktiverte funksjoner. Med kartkontrollene kan brukeren kontrollere hva som vises på veiledningskartet og hvordan det vises. Verktøylinjen for veiledning har verktøy som brukes til å kontrollere veiledning. Hovedbryteren slår programmet på og av hvis virtuell hovedbryter er aktivert under oppsett av redskapet. Autostyring aktivert slår autostyring av og på. 6-2

108 Kapittel 6 Grunnleggende funksjoner 6.1 Forstå elementene på skjermen Instrumentbordet gir valgt informasjon fra systemet for overvåking. Velg for å gå til Hovedoppsettskjermen. Velg for å administrere lagrede kjøretøyer, redskaper, åkrer, jobber, veiledningslinjer osv. 6-3

109 Kapittel 6 Grunnleggende funksjoner 6.2 Åpne funksjonen minioversikter 6.2 Åpne funksjonen minioversikter Navigasjonslinje 1. Velg en funksjon på navigasjonsfeltet, og en minioversikt vil åpne. Noen minioversikter har en utvidelsespil og kan utvides for å vise mer informasjon. Hvis du vil vise mer informasjon, velger du den øverste høyre utvidelsespilen eller trykker på minioversikt og skyver mot hovedskjermen. Hvis du vil lukke minioversikt, velg den øverste venstre pilen, eller trykk på minioversikt og skyv mot navigeringslinjen. Hvis du vil skyve minioversikt opp eller ned, velg og skyv. Det er ingen minimeringspil på det store panelet. Utvid en annen minioversikt for å erstatte informasjonen på skjermbildet. 6-4

110 Kapittel 6 Grunnleggende funksjoner 6.3 Vise systeminformasjon 6.3 Vise systeminformasjon Følg trinnene for å vise sammendrag av informasjon om programvare og system. 1. Velg Topcon-logoen for å vise en minioversikt av programvaredetaljene. 2. Utvide visningen for å se hele panelet med systeminformasjon. 6-5

111 Kapittel 6 Grunnleggende funksjoner 6.4 Bruke kartkontroller 3. Bruk pilene til å utvide eller skjule. Et rullefelt viser når det er nødvendig. 6.4 Bruke kartkontroller Kartkontroller 1. Velg for å velge hvilken dekning som skal vises påskjermbildet. 6-6

112 Kapittel 6 Grunnleggende funksjoner 6.4 Bruke kartkontroller Dekning vises i grønt. Påføringsgrad vises i nyanser av blått. Forklaring vises for påføringsgrader. GPS-kvalitet vises i oransje. Forklaring vises for GPS-kvalitet. 2. Velg for å velge hvilke informasjonslag som skal vises på kartet. 6-7

113 Kapittel 6 Grunnleggende funksjoner 6.4 Bruke kartkontroller Velg lag for kartet. Flere detaljer er gitt i senere avsnitt. Vis rutenett Se avsnitt 8.4 Se avsnitt 8.1 Se avsnitt 8.4 Se kapittel 10 Se avsnitt Velg for å veksle mellom visninger av kartet (Nord opp, Kjøreretning opp eller Perspektiv). I visningen Nord opp representerer toppen av skjermbildet nord. I visningen Kjøreretning opp, representerer toppen av skjermbildet kjøretøyets aktuelle retning. Perspektivvisning plasserer kartet i et virtuelt perspektiv med en virtuell horisont. 4. Velg for å zoome inn eller ut etter behov. 6-8

114 Kapittel 6 Grunnleggende funksjoner 6.5 Lagre informasjon om jobber 6.5 Lagre informasjon om jobber Med X30-konsollen kan brukerne ta opp og lagre funksjoner og arbeidsfiler for mange åker og for hver jobb på hver åker. Kunde 1 Gård 1 Gård 2 Åker 1 Åker 2 Åker 3 Åker 4 Jobb 1a Jobb 1b Jobb 2a Jobb 2b Jobb 3a Jobb 3b Jobb 4a Jobb 4b De følgende kapitlene viser hvordan du setter opp og registrerer informasjon om kunden, gården og jobbene som gjøres på den åkeren. Slik lagres informasjonen. Under hver åker kan det lagres ekstra informasjon slik som hindringer og grenser. Under hver jobb kan det lagres informasjon om jobben. Det er viktig å opprette tydelige navn for gårder, åkrer og jobber slik at informasjon enkelt kan finnes igjen ved neste sesong. Brukeren kan da enkelt velge åkeren i fremtiden og få tilgang til de samme grensene, flaggpunktene og veiledningslinjene uten å tilbakestille dem. 6-9

115 Kapittel 6 Grunnleggende funksjoner 6.6 Gjenkjenne farger og driftsstatus 6.6 Gjenkjenne farger og driftsstatus X30 driftsskjermbilde bruker farger for å angi status for funksjoner. Den nøyaktige betydning vil variere litt med redskaper, valgmuligheter og funksjoner som blir etablert under oppsett. Generelt: Rødt angir at funksjonen ikke kan brukes. Kontroller at alle nødvendige elementer er aktivert og satt opp riktig. Hvit angir at funksjonen er klar til bruk. Gul og/eller grønt angir at funksjonen er i drift i øyeblikket. 6-10

116 Kapittel 7 Styringskalibreringer X30 bruker de satellittdataene som den mottar gjennom mottakeren som er montert på toppen av kjøretøyet, for å identifisere de nøyaktige koordinatene for kjøretøyet. Ved hjelp av disse og andre data er systemet i stand til å beregne kjøretøyets posisjon og kontrollere kjøretøyets styresystem. Hvis dette skal virke riktig, må systemet være kalibrert for det bestemte kjøretøyet. Hvis systemet ikke er kalibrert for dette kjøretøyet, følg trinnene i dette kapittelet. Advarsel: Kjør kjøretøyet til et passende område med jevnt underlag, borte fra personer og hindringer og med plass til å kjøre i sirkler. Hvis du skal sikre nøyaktig kalibrering må kjøretøyet ha fri sikt til åpen himmel og du må være i god avstand fra trær, høyspentledninger og bygninger. Vi anbefaler at du tar av redskapet hvis det er en tauet svingbar redskapstype, for å unngå konflikt med redskapets trekkdrag. Vær oppmerksom på at systemet under kalibreringen vil be deg slå av og starte styringsutstyret på nytt. Legg merke til at skjermbildene for kalibrering kan variere avhengig av det valgte kjøretøyet. Noen styringkontrollere kan tilby hydraulisk kalibrering. 7.1 Kalibrering av kompasset 7.2 Kalibrering av hjulvinkelsensoren 7.3 Kalibrering av monteringsplanet 7.4 Håndtere kalibreringsfeil 7-1

117 Kapittel 7 Styringskalibreringer 7.1 Kalibrering av kompasset 7.1 Kalibrering av kompasset Følg trinnene for å starte kalibreringsveiviseren. Kjør til en plass som ikke kommer i konflikt med kalibreringen før du begynner. Dette bør være borte fra høyspentledninger og store metallgjenstander, med plass til å kjøre i hele sirkler. Skjermbildene for kalibrering kan variere avhengig av det valgte kjøretøyet. LES ALLTID INSTRUKSJONENE PÅ SKJERMEN NØYE. Styringsalternativmenyen 1. Velg Styringsalternativmenyen og deretter Kalibrering av styring. 7-2

118 Kapittel 7 Styringskalibreringer 7.1 Kalibrering av kompasset 2. Velg Kompass. 3. Les skjermbildet og finn et passende flatt sted borte fra høyspent og store metallgjenstander. Velg deretter Neste. 7-3

119 Kapittel 7 Styringskalibreringer 7.1 Kalibrering av kompasset 4. Les skjermbildet og kjør i en sirkel 1½ gang. Velg deretter Neste. 5. Les skjermbildet og kjør 100 m og stopp. Velg Neste. 6. Systemet begynner å lagre kalibreringsdata. Vent til skjermen viser at kalibreringen er fullført, og bekreft deretter. 7-4

120 Kapittel 7 Styringskalibreringer 7.2 Kalibrering av hjulvinkelsensoren 7.2 Kalibrering av hjulvinkelsensoren Advarsel: Påse at det er tilstrekkelig plass for traktoren for å fullføre hele manøveren før du velger Neste. Kalibreringen vil ta opp til 60 sekunder i hver av disse låste modusene. Advarsel: Noen kjøretøymodeller kan automatisk flytte hjulene til nødvendig stilling. 1. Velg Rattvinkelsensor, og følg instruksjonene. Skjermbildene og antall skjermbilder kan variere avhengig av kjøretøyet. Hvis det vises en feilmelding, les meldingen og utfør den anbefalte handlingen før du fortsetter. 7-5

121 Kapittel 7 Styringskalibreringer 7.2 Kalibrering av hjulvinkelsensoren 2. Velg Neste for å fortsette. Når X30 er kalibrert, vil den avgi en pipetone. Det neste trinnet vises. 3. Velg Neste for å fortsette. Når X30 er kalibrert, vil den avgi en pipetone. Kalibreringen kan ta opp til 60 sekunder i denne posisjonen og modusen. Det neste trinnet vises. Advarsel: Påse at det er tilstrekkelig plass for traktoren til å kjøre forover i midtstilling før du fortsetter. 7-6

122 Kapittel 7 Styringskalibreringer 7.2 Kalibrering av hjulvinkelsensoren 4. Velg Neste for å fortsette. Når X30 er kalibrert, vil den avgi en pipetone. Det neste trinnet vises. 5. Hjulvinkelsensor har blitt kalibrert. Bekreft for å gå tilbake til menyen for kalibrering. Noen styringskontrollere kan føre til at X30 tilbyr hydraulisk kalibrering. Hvis dette vises, velg Hydraulics (Hydraulikk), og følg instruksjonene på skjermen. 7-7

123 Kapittel 7 Styringskalibreringer 7.3 Kalibrering av monteringsplanet 7.3 Kalibrering av monteringsplanet Dette må gjøres i et åpent område og borte fra hindringer. Hvis monteringspunktet for mottakeren ikke er helt plant, vil denne kalibreringen justere for den aktuelle stillingen. Advarsel: Forsikre deg om at kjøretøyet har tilstrekkelig plass til å kjøre i en rett linje i minst 70 m / 230 fot og kunne vende i hver ende av linjen. 1. Velg Monteringsvinkel, og følg instruksjonene for å fullføre kalibreringen. Når du skal kalibrere for monteringsplanet, plotter du inn A- og B-kjørelinjepunkter over en kjørelinje på 70 m / 230 fot og kjører kjøretøyet med 2 km/t eller 1,2 miles/t langs kjørelinjen. Føreren vender kjøretøyet på slutten av kjørelinjen og gjentar prosedyren. Det er viktig at kjøretøyet treffer A- og B-kjørelinjepunktene innenfor ca. 30 cm for å starte det neste trinnet i kalibreringsprosedyren. 7-8

124 Kapittel 7 Styringskalibreringer 7.3 Kalibrering av monteringsplanet 2. Plasser kjøretøyet i et åpent område. Når du er klar for å starte prosedyren velger du for å markere A- kjørelinjepunktet. 3. Kjør forover i en rett linje. B-kjørelinjepunktet blir opprettet automatisk når avstanden til A viser 70 m / 230 fot. 4. Vend kjøretøyet, og hent inn kjørelinjen som nettopp ble plottet (Spor 0). Velg Autostyring aktivert på Driftsskjermen for å styre langs kjørelinjen. Fargen blir 7-9

125 Kapittel 7 Styringskalibreringer 7.3 Kalibrering av monteringsplanet grønn, det høres et lydsignal og en melding med innkobling blinker på skjermen for å angi at autostyring er aktivert. Hvis styringen ikke kobler inn, og Autostyring aktivert lyser rødt, vises boksen for styringsstatus. Grønt indikerer at den er klar. Rødt betyr at det er nødvendig for å løse et problem før du fortsetter. Alle systemfeil vises nederst i boksen for styringsstatus. Se Vedlegg D for informasjon om feilsøking i styringsstatus. 5. Kjør kjøretøyet over B-punktet som ble opprettet. 7-10

126 Kapittel 7 Styringskalibreringer 7.3 Kalibrering av monteringsplanet 6. Sett kjørehastigheten til 2 km/t eller 1,2 miles/t. Styr langs kjørelinjen tilbake til A-punktet. Når avstanden til A angir 50 m, vil den blå linjen på fremdriftslinjen for kalibreringen begynne å bevege seg og prosenttallet stiger. 7. Når fremdriftslinjen for kalibreringen kommer til 50 %, stopper kalibreringslinjen, og prosenttallet forblir på 50 %. Dette indikerer at systemet har nok data for første trinn av kalibreringen, og kalibreringen av monteringsplanet blir satt i pause på dette punktet. Fortsett for å krysse A- kjørelinjepunktet. 7-11

127 Kapittel 7 Styringskalibreringer 7.3 Kalibrering av monteringsplanet 8. Når du har krysset A-kjørelinjepunktet, vender du kjøretøyet. 9. Styr for å treffe spor 0 igjen, og kople inn den automatiske styringen igjen. Kryss over A-kjørelinjepunktet igjen mens du kjører mot B-kjørelinjepunktet. 10. Kryss over A-kjørelinjepunktet som tidligere ble opprettet under kalibreringsprosedyren. 7-12

128 Kapittel 7 Styringskalibreringer 7.3 Kalibrering av monteringsplanet 11. Sett kjørehastigheten til 2 km/t eller 1,2 miles/t. Styr langs kjørelinjen tilbake til B-kjørelinjepunktet. Når avstanden til A viser 20 m, begynner den blå fremdriftslinjen for kalibreringen å bevege seg fra 50 % og prosenttallet stiger. 12. Når fremdriftslinjen for kalibreringen kommer til 100 %, viser dette at systemet har nok data for andre trinn av kalibreringen, og kalibreringen av monteringsplanet blir satt i pause på dette punktet. Fortsett å krysse B-kjørelinjepunktet. 7-13

129 Kapittel 7 Styringskalibreringer 7.3 Kalibrering av monteringsplanet 13. Når du har krysset B-kjørelinjepunktet, begynner kalibreringsprosedyren å lagre kalibreringsdataene. Stopp kjøretøyet. Lagringen av kalibreringsdata for monteringsplanet tar ca. 5 sekunder. 14. Monteringsplanet er kalibrert. Bekreft for å gå tilbake til menyen for kalibrering. 7-14

130 Kapittel 7 Styringskalibreringer 7.3 Kalibrering av monteringsplanet 15. Bekreft alle kalibreringer. 7-15

131 Kapittel 7 Styringskalibreringer 7.4 Håndtere kalibreringsfeil 7.4 Håndtere kalibreringsfeil Undersystemet for styring er ikke slått på, eller er ikke klart for bruk. Kontroller at undersystemet for styring er slått på og klart til bruk. Gjenta kalibreringen for kompasset og forsikre deg om at kjøretøyet fullfører 1 og ½ omdreining. Forsikre deg om at kjøretøyet er stoppet når du fullfører prosedyren. Flytt mottakeren unna magnetiske kilder. Gjenta prosedyren og kontroller at styreakselen beveger seg over hele området. Kontroller at hjulvinkelsensorens stillingsinformasjon beveger seg når styreakselen svinges. Kontroller hjulvinkelsensorens ledningsnett og kontakter. Kontroller hjulsensorens tilstand. Verdien for hjulvinkelsensoren er 0, kontroller hjulvinkelsensorens ledningsnett og sensorens tilstand. Feil i kjøretøyprofil. ACU-1 er ikke konfigurert for hjulvinkelsensoren som brukes. 7-16

132 Kapittel 8 Åkermenyen Dette kapittelet beskriver hvordan du kan angi kunde, gård, åker, grenser, flaggpunkter og soner som skal unngås. Dette er det første du gjør for å starte en jobb. X30 lagrer åkerinformasjonen, så når du først har satt det opp kan åkerdetaljer hentes frem igjen for andre jobber på den samme åkeren. 8.1 Velge eller sette opp en åker 8.2 Stille inn en ny grense 8.3 Stille inn flaggpunkter 8.4 Stille inn soner som skal utelates 8-1

133 Kapittel 8 Åkermenyen 8.1 Velge eller sette opp en åker 8.1 Velge eller sette opp en åker Kjør til åkeren og følg trinnene for å sette opp en åker og identifisere egenskapene for den. Så snart åkrer og grenser har blitt satt opp, blir disse lagret og kan åpnes for senere jobber. Merk at kjøretøyet må være i eller i nærheten av åkeren for at grenser og relatert informasjon skal vises på skjermen. 1. Fra verktøylinjen for veiledning, velg Åkermenyen og velg Velg åker. 8-2

134 Kapittel 8 Åkermenyen 8.1 Velge eller sette opp en åker 2. Velg Navn på klient. 3a. Velg en eksisterende kunde (hvis det allerede er satt opp noen) ELLER 3b. Velg Ny. 3c. Skriv inn et navn, og bekreft. 4. Velg Navn på gård. 8-3

135 Kapittel 8 Åkermenyen 8.1 Velge eller sette opp en åker 5a. Velg et eksisterende gårdsnavn (hvis det allerede er satt opp noen). ELLER 5b. Velg Ny, angi et navn, og bekreft. 6. Velg Navn på jordområde, skriv inn et navn, og bekreft. 7. Hvis du vil importere åkerinformasjon fra USB, velg USB. 8-4

136 Kapittel 8 Åkermenyen 8.1 Velge eller sette opp en åker 8. Hvis du vil velge den nærmeste åkeren, velg Nærmeste åker. 9. Bekreft åkervalgene. Hvis du vil endre noen av disse innstillingene etter at de har blitt bekreftet, se kapittel

137 Kapittel 8 Åkermenyen 8.2 Stille inn en ny grense 8.2 Stille inn en ny grense Kjør kjøretøyet til kanten av åkeren, og følg trinnene for å opprette en grense for åkeren. 1. Velg Åkermenyen, og velg Grenseforskyvning. Dette er avstanden fra midten av kjøretøyet til den faktiske grensen som skal bearbeides. Dette gir rom for gjerder og andre hindringer som ikke tillater at kjøretøyet kan kjøres nøyaktig på grensen. 2. Velg Grenseavstand. 8-6

138 Kapittel 8 Åkermenyen 8.2 Stille inn en ny grense 3. Angi den nødvendige forskyvningsavstanden fra grensen for å unngå kontakt med gjerder, trær osv. Bruk negativ forskyvning hvis grensen er til venstre for kjøretøyet/redskapet, og positiv forskyvning hvis grensen er til høyre for kjøretøyet/redskapet. En innstilling på null indikerer at kjøretøyet kjøres nøyaktig på grensen. Det må være opprettet et redskap under oppsettet, men det faktiske redskapet trenger ikke å være fysisk koblet til kjøretøyet. 4. Velg Registrer åkergrense. 5. Kjør kjøretøyet rundt grensen for åkeren. En blå linje viser at grensen blir registrert, og tar hensyn til eventuell forskyvning. 8-7

139 Kapittel 8 Åkermenyen 8.2 Stille inn en ny grense 6. Velg Pause for å stanse opptaket. Dette er nyttig hvis en hindring forhindrer kjøring på grensen. Ikonet endres for å vise opptaksalternativet. Velg Registrering for å fortsette. Grensen vil registrere en rett linje mellom pausepunktet og der opptaket gjenopptas. 7. Ettersom kjøretøyet nærmer seg startpunktet, velg for å fullføre grensen automatisk Fjerne en grense Hvis det blir nødvendig å endre en grense, kan den slettes og en ny grense opprettes. 1. Kjør til åkeren. 8-8

140 Kapittel 8 Åkermenyen 8.2 Stille inn en ny grense 2. Velg Åkermenyen, og velg Velg Åker for å velge kunde, gård og åkernavn og grensen som skal vises på skjermen. 3. Når du skal fjerne grensen, velg Slett grense. En melding vil be om bekreftelse. 4. Bekreft. Slette en grense er en permanent handling. Det må registreres en ny grense. 8-9

141 Kapittel 8 Åkermenyen 8.3 Stille inn flaggpunkter 8.3 Stille inn flaggpunkter Flaggpunkter brukes på veiledningkartet til å angi hindringer og noterte elementer på åkeren. Flaggpunkter kan brukes sammen med en sone som skal utelates rundt hindringen. F.eks. et stort hull eller elektrisitetsmast. Hvis dette er nødvendig, les dette avsnittet, og les om Innstilling av soner som skal utelates (se avsnitt 8.4). Følg trinnene for å sette opp et flaggpunkt. 1. Kjør til elementet som skal flagges. 2. Velg Angi flaggpunkt. 8-10

142 Kapittel 8 Åkermenyen 8.3 Stille inn flaggpunkter 3. Når du skal flagge hindringen, velg et flaggsymbol som skal plasseres på det stedet på kartet. Hvis du vil endre forhåndsinnstillinger for flaggpunkt, se avsnitt Hvis du vil tilpasse flaggpunkter, velg Tilpasset for å definere et bestemt flaggpunkt. 8-11

143 Kapittel 8 Åkermenyen 8.3 Stille inn flaggpunkter 4a. Velg det symbolet som skal endres. Hvis du vil endre navnet, velg Navn på flaggpunkt, og skriv inn det nye navnet. Bekreft navnet. Bekreft endringen. 5. Hvis det er nødvendig å lage en sone som skal utelates rundt hindringen, gå til 8.4 Innstilling av soner som skal utelates. 6. Hvis det ikke er nødvendig med en sone som skal utelates, kjører du til det neste element på åkeren som skal flagges og gjentar. 8-12

144 Kapittel 8 Åkermenyen 8.3 Stille inn flaggpunkter Fjerne eller endre et flaggpunkt Følg trinnene for å fjerne eller endre et flaggpunkt. 1. Velg markøren for flaggpunktet på skjermen. 2a. Velg Endre for å velge et annet flaggpunkt. 2b. Velg Skift navn for å endre navnet på flaggpunktet. 2c. Velg Slett for å fjerne det valgte flaggpunktet eller Slett alle for å slette alle flaggpunkter fra åkeren. 8-13

145 Kapittel 8 Åkermenyen 8.4 Stille inn soner som skal utelates 8.4 Stille inn soner som skal utelates Så snart en grense er fullført, skifter ikonet Registrer åkergrense til gult og kan brukes til å ta opp interne grenser, slik som soner som skal utelates, hvis dette er nødvendig (for eksempel rundt en dam). Kjør til området, og følg trinnene for å angi en sone som skal utelates. 1. Velg Åkermenyen og velg Forskyvning av sone som skal utelates, om nødvendig, for å tillate en forskyvning fra midten av kjøretøyet eller redskapet for å unngå kontakt med gjerder, trær osv. Bruk negativ forskyvning hvis grensen for sonen som skal utelates er til venstre for kjøretøyet og positiv forskyvning hvis grensen er til høyre for kjøretøyet. Det må være opprettet et redskap under oppsettet, men det faktiske redskapet trenger ikke å være fysisk koblet til kjøretøyet. 2. Angi forskyvning og bekreft. 8-14

146 Kapittel 8 Åkermenyen 8.4 Stille inn soner som skal utelates 3. Hvis du vil angi en sone som skal utelates innenfor grenseområdet, velger du Åkermenyen og velger Registrere sone som skal utelates, og denne vises nå i gult. 4. Kjør kjøretøyet rundt sonen som skal utelates. En gul linje viser sonen som trekkes fra det forskyvningspunktet som er satt. 5. Velg Pause for å stanse registreringen. Dette er nyttig hvis en hindring forhindrer kjøring på grensen. Ikonet endres for å vise opptaksalternativet. Velg Registrere for å gjenoppta, den manglende delen mellom disse punktene blir da fullført som en rett linje. 6. Ettersom kjøretøyet nærmer seg startpunktet, velg for å fullføre grensen automatisk. 8-15

147 Kapittel 8 Åkermenyen 8.4 Stille inn soner som skal utelates Sonen som skal utelates, vises som et skyggelagt område Slette en sone som skal utelates Hvis soner som skal utelates, ikke er nødvendige lenger, kan disse fjernes. Følg trinnene for å fjerne soner som skal utelates. 1. Velg Åkermenyen, og velg Fjern utelatelseskart. 2. Hvis du vil gjenopprette de fjernede sonene som skal utelates, velg Velg utelatelseskart. 8-16

148 Kapittel 8 Åkermenyen 8.4 Stille inn soner som skal utelates 3. Velg filen, og bekreft. Utelatelsene på kartet vises igjen. Legg merke til at denne handlingen også kan brukes til å importere utelatelseskart og formfiler som er opprettet eksternt. Sett inn en USB som inneholder filene og velg. 8-17

149 Kapittel 9 Jobbmenyen Jobbmenyen velger eller setter opp spesifikk jobbinformasjon som er knyttet til den valgte åkeren. Med denne menyen lagres jobbinformasjon og aktiviteten kan registreres og rapporteres. 9.1 Opprette en ny jobb 9.2 Sette opp en åkerrein 9.3 Velge en eksisterende jobb 9.4 Registrere en jobb 9.5 Bruke variabel mengdestyring 9-1

150 Kapittel 9 Jobbmenyen 9.1 Opprette en ny jobb 9.1 Opprette en ny jobb Følg trinnene for å opprette en ny jobb. 1. Hvis du vil sette opp en ny jobb, velg Jobbmenyen og deretter Ny jobb. 2. Velg Jobbnavn. 3. Angi navn, og bekreft. 4. Bekreft den nye jobben. 9-2

151 Kapittel 9 Jobbmenyen 9.2 Sette opp en åkerrein 9.2 Sette opp en åkerrein Redskaper brukes ofte annerledes rundt grensen enn på resten av åkeren. En åkerrein oppretter en sone innenfor grenselinjen som skal bearbeides forskjellig. Bredden avhenger av brukerens måte for å bearbeide åkeren. En åkerrein kan bare opprettes når en grense er registrert. Følg trinnene for å sette opp arbeidet på åkerreinen for denne jobben innenfor åkergrensen. 1. Velg Jobbmenyen og deretter Åkerrein. 9-3

152 Kapittel 9 Jobbmenyen 9.2 Sette opp en åkerrein 2. Velg Bredde på åkerrein. 3. Velg bredden på åkerreinen fra innsiden av grensen, og bekreft. En skår er arbeidsbredden for redskapet. 9-4

153 Kapittel 9 Jobbmenyen 9.2 Sette opp en åkerrein 4. Hvis du om nødvendig vil øke bredden på åkerreinen, velg Åkerreinavstand. 5. Angi målet for forskyvningen, og bekreft. 6. Velg Se framover. Dette angir hvor mange meter foran kjøretøyet som systemet vil se for å respondere med handlinger. 9-5

154 Kapittel 9 Jobbmenyen 9.2 Sette opp en åkerrein 7. Angi avstanden foran kjøretøyet for handlinger, og bekreft. 8. Velg Konfigurere handlinger. 9. Hvis du vil sette opp en alarm når du nærmer deg åkerreinen, velg Alarm og deretter Aktivert. Når en handling er aktivert, blir den merket med en. Når en handling er deaktivert, blir den merket med en. Vi anbefaler å kontrollere om disse handlingene er aktivert 9-6

155 Kapittel 9 Jobbmenyen 9.2 Sette opp en åkerrein eller deaktivert før du starter arbeidet på jobben. 10. Hvis du vil angi ord for en visuell melding (for eksempel Nærmer seg åkerrein), velg Melding. Skriv inn teksten, og bekreft. 11. Hvis du vil angi en lydalarm, velg Lydtype. 12. Velg en type, og bekreft. 13. Velg Automatisk zoom. Hvis dette er aktivert, vil kartvisningen zoome inn eller ut til definert zoom-nivå ettersom kjøretøyet nærmer seg åkerreinen, og gå tilbake til 9-7

156 Kapittel 9 Jobbmenyen 9.2 Sette opp en åkerrein det opprinnelig definerte zoom-nivået når kjøretøyet forlater åkerreinen. 14. Hvis du vil tillate kartvisningen å zoome inn når du nærmer deg åkerreinen, velg Handlingsstatus, velg Aktivert, og bekreft. 15. Velg ønsket zoom-nivå. 16. Bekreft alarmen og zoom-handlingene. Skjermen kan nå vise en åkerrein i oransje på innsiden av grenselinjen. Når du nærmer deg åkerreinen vil dette utløse den alarmen og zoome slik du har stilt inn. 9-8

157 Kapittel 9 Jobbmenyen 9.3 Velge en eksisterende jobb 9.3 Velge en eksisterende jobb Jobbinformasjon kan registreres, lagres og overføres for senere tilgang. Kjør til åkeren og følg trinnene for å velge en eksisterende jobb. Hvis du vil opprette en ny jobb, se avsnitt Hvis du vil velge fra en liste med eksisterende jobber, velg Jobbmenyen, og velg Velg jobb. 9-9

158 Kapittel 9 Jobbmenyen 9.3 Velge en eksisterende jobb 2. Bla gjennom og velg kunden, gården, åkeren og jobben, og bekreft. 9-10

159 Kapittel 9 Jobbmenyen 9.4 Registrere en jobb 9.4 Registrere en jobb X30 kan ta opp detaljer for jobben og lagre og eksportere disse. 1. Velg Jobbmenyen, og velg Registrer jobbinformasjon. Værog stedsforhold er valgfrie. Vi anbefaler å legge til noe informasjon om avling og produkt. 2. Velg en kategori, skriv inn informasjonen og bekreft. 3. Bruk rullefeltet eller bruk skjul pil for å se alternativer for avling og produkt. 9-11

160 Kapittel 9 Jobbmenyen 9.4 Registrere en jobb 4. Velg Navn på avling. 5. Angi navnet, og bekreft. 6. Velg kategorier etter behov, angi informasjonen og bekreft. 7. Bruk rullefeltet eller bruk skjul pil for å se alternativer for produktet. 9-12

161 Kapittel 9 Jobbmenyen 9.4 Registrere en jobb 8. Velg Navn på produkt fra listen, eller velg Legg til et nytt produkt. 9. Velg Påføringsgrad ved produktet, og angi graden. 10. Velg Enheter ved siden av produktet, og velg måleenheten Slette en jobb Denne handlingen vil fjerne all dekningsinformasjon på skjermen og slette jobbdata som er tatt opp for den gjeldende jobben. Det påvirker ikke åkerinformasjonen eller veiledningslinjer for åkeren. 9-13

162 Kapittel 9 Jobbmenyen 9.4 Registrere en jobb 1. Velg Slett jobbdata. Denne meldingen vises. 2. Velg Ja for å slette dataene eller Nei for å beholde dataene. Hvis du vil slette gårder eller åkrer eller jobbdata som er opprettet tidligere, se kapittel

163 Kapittel 9 Jobbmenyen 9.5 Bruke variabel mengdestyring 9.5 Bruke variabel mengdestyring VRC-alternativer er bare tilgjengelig med X30- kontrollerpakker. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av VRC, se håndboken for kontrolleren som brukes Hvis du bruker VRC-kart 1. Hvis Kontroll av variabel påføringsgra (VRC) er satt opp med en kontroller og har blitt aktivert, velg Konfigurere VRC på Jobbmenyen for å starte VRC-veiviseren. 2. Les skjermen nøye, og følg instruksjonene. 3. Velg for å aktivere eller deaktivere VRC-kartvisning på veiledningsskjermbildet. 9-15

164 Kapittel 9 Jobbmenyen 9.5 Bruke variabel mengdestyring Hvis du arbeider med AgJunction Hvis AgJunction er aktivert i systemegenskapene, vil alternativet Opprette AgJunction-rapport vises på Jobb-verktøylinjen. 1. Hvis du vil laste opp fullførte VRC jobbrapporter til AgJunction-nettstedet, velg på Jobbmenyen, og følg instruksjonene. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av AgJunction, se avsnitt

165 Kapittel 10 Meny for kjørelinjer Kjørelinjene brukes til å angi banen som kjøretøyet skal kjøre for optimal dekning. Angi en linje (en AB-linje) og systemet vil bruke redskapsbredden for å angi linjer med likt mellomrom over åkeren. Typene av kjørelinjer som støttes er: Parallell AB-linje kjørelinjer Kjørelinjer med tilpassede kurver Kjørelinjer med identiske kurver Kjørelinjer med senterpunkt Hvis du vil fjerne en kjørelinje når den har blitt opprettet, se kapittel Bruke rette linjer som kjørelinjer 10.2 Bruke identiske kurvekjørelinjer 10.3 Bruke tilpassede kurvekjørelinjer 10.4 Bruke kjørelinjer med senterpunkt 10.5 Velge en eksisterende kjørelinje 10-1

166 Kapittel 10 Meny for kjørelinjer 10.1 Bruke rette linjer som kjørelinjer 10.1 Bruke rette linjer som kjørelinjer Dette alternativet oppretter parallelle linjer for autostyring, ved hjelp av bredden på redskapet for å angi avstanden mellom kjørelinjene. Der arbeider vanligvis blir gjort i rette linjer, anbefaler vi å angi AB-linje i nærheten av åkerrein-linjen. Dette gjør at linjene blir jevnt fordelt over arbeidsområdet. Endre modus for veiledning og opprette linje 1. Plasser kjøretøyet. 2. Velg Kjørelinjemenyen, og velg Endre veiledningsmodus, om nødvendig, for å velge parallelle linjer. 3. Hvis du vil angi AB-linje, velg Opprette ny AB-linje. 10-2

167 Kapittel 10 Meny for kjørelinjer 10.1 Bruke rette linjer som kjørelinjer 4. Hvis du vil endre standardnavnet, velg Kjørelinjenavn. 5. Skriv inn et navn, og bekreft. Bekreft den nye kjørelinjen. 6. Kjør til starten på skåren. Velg Angi A-punkt. 10-3

168 Kapittel 10 Meny for kjørelinjer 10.1 Bruke rette linjer som kjørelinjer 7. Når du skal angi et B-punkt, kjør langs den ønskede skåren og velg. 8. Et B-punkt vises og parallelle kjørelinjer for styringen vises på skjermen. I de fleste tilfeller vil skjermen vise linjen som blir kjørt og de to linjene ved siden av. Hvis du vil vise alle kjørelinjene over åkeren, velg fra toppen av skjermen, og velg AB-linjeantall. 10-4

169 Kapittel 10 Meny for kjørelinjer 10.1 Bruke rette linjer som kjørelinjer Stille inn AB-linjer manuelt Det er også mulig å angi AB-linjer ved hjelp av koordinater. Manuell AB-linje 1. Velg Manuell AB-linje. 2. Sett A-punktet ved hjelp av én av disse metodene: A) Kjør til ønsket plassering, og velg. B) Angi koordinatene (breddegrad/lengdegrad) for A-punktet. 3. Angi B-punktet ved hjelp av én av disse metodene: A) Kjør til ønsket plassering, og velg. B) Angi koordinatene (breddegrad/lengdegrad) for B-punktet. C) Angi kjøreretningen for AB-linjen. Programvaren vil automatisk plassere et B-punkt for å opprette en AB-linje i ønsket kjøreretning, i forhold til A-punktet. Hvis du vil slette en kjørelinje, velg. 10-5

170 Kapittel 10 Meny for kjørelinjer 10.2 Bruke identiske kurvekjørelinjer 10.2 Bruke identiske kurvekjørelinjer Noen åkre er ikke rektangulære og har en kurvet eller formet grense. For disse, kan identiske kurver være det beste alternativet for kjørelinjer. Med identiske kurver kan føreren angi en kurvet kjørelinje, og systemet vil opprette kjøreliner med lik avstand over åkeren, basert på skårbredden. Opprette ny identisk kurve Endre Veiledningmodus identiske kurver 1. Plasser kjøretøyet. 2. Velg Kjørelinjemenyen og velg Endre veiledningmodus, om nødvendig, for å velge identiske kurver. 3. Velg Nytt veiledningsspor. 4. Velg Navn på veiledningsspor. 5. Angi et navn hvis du ønsker, og bekreft. Bekreft den nye kjørelinjen. 6. Kjør til starten på skåren. Velg Angi A-punkt. 7. Kjør langs den kurvede skåren. En svart linje vises bak kjøretøyet på kartet for å vise kurven som blir registrert. 10-6

171 Kapittel 10 Meny for kjørelinjer 10.2 Bruke identiske kurvekjørelinjer 8. På slutten av den kurvede skåren, velg for å angi slutten på kurveregistreringen. 10-7

172 Kapittel 10 Meny for kjørelinjer 10.3 Bruke tilpassede kurvekjørelinjer 10.3 Bruke tilpassede kurvekjørelinjer Tilpassede kurvede kjørelinjer brukes for åkrer der det ikke er praktisk eller mulig å dekke åkrene med rette linjer. Det er spesielt nyttig der det forekommer en rekke hindringer på åkeren. Under tilpassede kurver vil systemet lage en kjørelinje for den aktuelle skåren basert på den faktiske banen som ble kjørt for den forrige skåren. 1. Plasser kjøretøyet. Endre veiledningsmodus tilpasset kurve 2. Velg Kjørelinjemenyen, og velg Endre veiledningsmodus, om nødvendig, og velg tilpassede kurver. Modus Opprette ny tilpasset kurve 3. Når du skal angi hvordan opptaket vil stoppe på slutten av radene under dekning av et felt, velger du en modus Dekningsutløst modus Dekningsutløst slår av registreringen når hovedbryteren blir slått av og starter når hovedbryteren blir slått på Manuell modus Manuell modus baserer seg på å plassere et B-punkt på slutten av hver skår for å stoppe registrering av den skåren, og samtidig starte registrering av den neste skåren. 10-8

173 Kapittel 10 Meny for kjørelinjer 10.3 Bruke tilpassede kurvekjørelinjer Modus for gjenkjenning av U-sving I modus for gjenkjenning av U-sving vil systemet stoppe registrering av den gjeldende skåren når den kjenner igjen en U-sving, og vil starte registreringen av den neste skåren. Hvis nødvendig, kan også brukeren manuelt angi slutten på en skår ved å plassere et B-punkt, i likhet med manuell modus Opprette en ny linje 1. Velg Nytt veiledningsspor. 2. Velg Navn på veiledningsspor. 3. Skriv inn et navn, og bekreft. Bekreft den nye kjørelinjen. 4. Kjør til startpunktet for linjen og velg for å begynne å registrere linjen. 5. Kjør den nødvendige banen, og velg deretter. Det vises et B-punkt og en tilsvarende kurvet linje for den neste raden vises på skjermen. 10-9

174 Kapittel 10 Meny for kjørelinjer 10.3 Bruke tilpassede kurvekjørelinjer Systemet vil huske banen og tilbyr den samme formen som kjørelinje for den neste raden. 6. Angi en ny kjørelinje når banen må endres

175 Kapittel 10 Meny for kjørelinjer 10.4 Bruke kjørelinjer med senterpunkt 10.4 Bruke kjørelinjer med senterpunkt Noen åkrer blir best bearbeidet i en sirkulær form. Med denne innstillingen kan føreren opprette kjørelinjer rundt et senterpunkt. Endre veiledningsmodus 1. Plasser kjøretøyet. 2. Velg Kjørelinjemenyen og velg Endre veiledningsmodus, om nødvendig, for å velge senterpunktlinjer. 3. Velg Nytt veiledningsspor. 4. Velg Navn på veiledningsspor. 5. Skriv inn et navn, og bekreft. Bekreft den nye kjørelinjen. 6. Kjør rundt midten av åkeren. Når systemet registrerer buen, opprettes det sirkulære kjørelinjer basert på bredden på redskapet. Husk å ta hensyn til svingradiusen for kjøretøyet og redskapet når du kjører den første buen

176 Kapittel 10 Meny for kjørelinjer 10.4 Bruke kjørelinjer med senterpunkt 10-12

177 Kapittel 10 Meny for kjørelinjer 10.5 Velge en eksisterende kjørelinje 10.5 Velge en eksisterende kjørelinje Når det er opprettet kjørelinjer innenfor åkrene, blir disse lagret og kan åpnes på fremtidige jobber på åkeren. Velg kjørelinje 1. Fra Kjørelinjemenyen velger du Velg kjørelinje. 2. Velg kunde, velg gård og velg åker. Eksisterende sett med kjørelinjer vises. 3. Velg det ønskede settet med kjørelinjer, og bekreft

178 Kapittel 11 Autostyring Med Styringsalternativmenyen kan føreren angi alternativer for den automatiske styringen. Hvis du skal bruke denne funksjonen, må den være aktivert. Hvis dette ikke er aktivert, gå tilbake til Hovedoppsettskjermen, og velg System og deretter Funksjoner for å aktivere autostyring. Du kan få tilgang til Hovedoppsettskjermen for X30 fra Driftsskjermen til enhver tid ved å velge. Se Kapittel 7 for å kalibrere styringen Vise styringsstatus 11.2 Justering av autostyring 11.3 Koble inn autostyring 11.4 Koble ut autostyring 11-1

179 Kapittel 11 Autostyring 11.1 Vise styringsstatus 11.1 Vise styringsstatus Med status for autostyring kan føreren vise statusen for forhold som er nødvendige for autostyring. Rødt angir at forholdene ikke er oppfylt og at styringen derfor ikke er klar. Status for autostyring 1. Hvis du vil se på statusen for autostyring, velg Styringsalternativmenyen, og velg Styring-status. Grønt angir at elementet er klart. Rødt angir at elementet ikke er klart. 2. Velg for å gå tilbake til hovedskjermbildet, og fullfør de nødvendige handlingene. Vedlegg D har mer informasjon om å feilsøke styringsstatus. 11-2

180 Kapittel 11 Autostyring 11.2 Justering av autostyring 11.2 Justering av autostyring Det er viktig å finjustere den automatiske styring etter de aktuelle forholdene, type jobb og typen kjøretøy/redskap. Justering av autostyring 1. På Styringsinnstilling-menyen velger du Justering av autostyring. Aggressivitet på linjen angir hvordan nøyaktig styringen vil prøve å følge kjørelinjen. Aggressivitet for tilnærming angir hvor raskt den vil flytte seg mot linjen. Hvis den er for høy, kan kjøretøyet gi brå svingutslag. Maksimal svingvinkel begrenser svingvinkelen for å holde deg innenfor grensene for sikker funksjon på kjøretøyet. 2. Sett aggressiviteten på linjen til det som passer for den nødvendige nøyaktigheten for oppgaven. 3. Sett aggressiviteten for tilnærming ut fra en vurdering av nøyaktighet for jobben og sikkerheten for brukerne av utstyret. 4. Sett maksimal svingvinkel til sikre nivåer for kjøretøyet og redskapet som taues. 11-3

181 Kapittel 11 Autostyring 11.3 Koble inn autostyring 11.3 Koble inn autostyring For å bruke autostyring må brukeren ha: Opprettede kjørelinjer Aktivert autostyring i X30-funksjoner Kalibrert styringen Kontroller at alle elementer for styringsstatus er grønne Juster autostyring slik det passer til oppgaven og typen kjøretøy. Plassert kjøretøyet på ønsket startpunkt. Autostyring aktivert 1. Zoom og panorer på skjermen til kjøretøyet er i midten av skjermen og har en behagelig størrelse for visning. Legg merke til at hvis det skal brukes en ekstern innkoblingsbryter for autostyring, må denne være aktivert under oppsett for kjøretøyet. Se avsnitt 4.3. Hvis du bruker AES-25, slå på AES-25 og drei rattet en kvart omdreining for å aktivere autostyring. 11-4

182 Kapittel 11 Autostyring 11.3 Koble inn autostyring 2. Kontroller at Autostyring aktivert viser hvit. Dette betyr at den er klar til bruk. Autostyring er klar til bruk. Velg Autostyring aktivert for å begynne. Autostyring er innkoblet og aktivert. Velg Autostyring aktivert for å skifte tilbake til manuell kontroll. Autostyring kan ikke kobles inn. Velg Autostyring aktivert, eller gå tilbake til Styringsalternativmenyen for å se styringsstatus for mulige årsaker. Autostyring blinker i modusen Forsinket innkobling. Hvis autostyring viser rødt og det eneste forholdet som viser rødt på styringsstatusen enkelt kan løses (for eksempel hastighet), kan brukeren velge Autostyring aktivert to ganger (dobbeltklikke) og blinkende gult angir at autostyring vil kobles inn hvis betingelsene blir oppfylt innen 15 sekunder. Hvis forholdene ikke er oppfylt, går den tilbake til rød. 11-5

183 Kapittel 11 Autostyring 11.3 Koble inn autostyring 3. Korrigere alle problemer som viser rødt på panelet for styringsstatus. Når Autostyring aktivert er hvit, er autostyring klar til å koble inn. Du finner mer informasjon om styringstatusfeil i vedlegg D. 4. Kjør sakte for å treffe en kjøreline, kjøreretning i ønsket retning. 5. Velg Autostyring aktivert. Den blir grønn. Kjøretøyet styrer til den nærmeste kjørelinjen. 6. Hvis den styrer for aggressivt mot den linjen, stopp, koble ut autostyring, og tilbakestill parametrene for justering av autostyring fra Styringsalternativmenyen. 11-6

184 Kapittel 11 Autostyring 11.4 Koble ut autostyring 11.4 Koble ut autostyring Autostyring kobler seg automatisk ut når de nødvendige betingelsene (vist på panelet for styringsstatus), ikke lenger er oppfylt. Slik kobler du ut autostyring manuelt: Drei rattet noen få grader, ELLER velg knappen Autostyring på konsollen for å koble ut, OG/ELLER hvis du bruker en ekstern styringsbryter, kobler du ut ved hjelp av bryteren. Advarsel: Før du forlater kjøretøyet, må du koble ut autostyring, slå av styringsbryteren og ta ut nøkkelen. En visuell og hørbar alarm vises og høres når autostyring kobles inn eller ut. Volumet kan justeres. Se avsnitt

185 Kapittel 12 Nudge-menyen Med Nudge-menyen kan du gjøre mindre justeringer på kjørelinjene som er angitt. Dette er nyttig for å korrigere litt på kjørelinjene på grunn av endrede betingelser eller når du kommer tilbake til en åker neste sesong. Kjørelinjene kan dyttes på flere måter. Nudge virker med AB-linjer og kjørelinjer rundt et senterpunkt Bruke Nudge 12.2 Nudge for mindre unøyaktigheter 12-1

186 Kapittel 12 Nudge-menyen 12.1 Bruke Nudge-alternativer 12.1 Bruke Nudge-alternativer Nudge-menyen 1. Velg Nudge-menyen, og velg Åpne Nudge-innstillinger. 2. Når du skal angi hvor langt et dytt vil flytte en linje, velg Nudge-avstand). 12-2

187 Kapittel 12 Nudge-menyen 12.1 Bruke Nudge-alternativer 3. Angi forskyvning, og bekreft. 4. Bruk Nudge venstre eller Nudge høyre på Nudgeinnstillinger-skjermen eller på Nudge-menyen for å skyve linjene. 5. Total Nudge beregner den totale avstanden som blir skjøvet. For å angi en total nudge-avstanden eller for å tilbakestille til 0, velg Total nudge. 5a. Skriv inn en total mengde, eller fjern mengden og bekreft. 6. Bekrefte nudge-innstillinger. 12-3

188 Kapittel 12 Nudge-menyen 12.2 Nudge for mindre unøyaktigheter 12.2 Nudge for mindre unøyaktigheter Nudgevenstre Nudge høyre 1. For mindre justeringer på skjermen, bruk Nudge venstre) eller Nudge høyre på Nudge-menyen. Nudge til kjøretøyets posisjon 2. Hvis du vil rette inn kjørelinjene med kjøretøyets aktuelle posisjon, bruker du Nudge to Vehicle Position (Nudge til kjøretøyets posisjon). GPS-avdriftkompensasjon 3. Når du kommer tilbake til åkeren senere, må du noen ganger justere for GPS-avdrift. Plasser kjøretøyet og velg deretter GPS-avdriftkompensasjon for å kompensere for mindre GPSunøyaktigheter. Avdrift kan oppstå over tid. Når føreren vender tilbake til en åker, kan det være en liten endring i posisjonen for kjørelinjene. Dette kan skje på grunn av endringer i tilgang til åpen himmel, satellitt-plasseringer eller feil fra en satellitt. 12-4

189 Kapittel 12 Nudge-menyen 12.2 Nudge for mindre unøyaktigheter 4. Plasser kjøretøyet og velg deretter GPS-avdriftkompensasjon for å kompensere for mindre GPS-unøyaktigheter. Velg Ja for å skifte linjen eller Nei for å avbryte. Lagre skjøvet kjørelinje 5. Hvis linjen flyttes, velg Lagre skjøvet kjørelinje for å lagre den nye plasseringen av kjørelinjene. 12-5

190 Kapittel 13 Overvåking under jobber X30-konsollen tilbyr et utvalg av paneler for å overvåke fremdriften av en jobb Vise veiledning 13.2 Vise GPS-informasjon 13.3 Vise diagnose 13.4 Vise jobbinformasjon 13.5 Overvåking på dashbordet 13-1

191 Kapittel 13 Overvåking under jobber 13.1 Vise veiledning 13.1 Vise veiledning Veiledningsfullskjermen åpnes som standard når Driftsskjermen åpnes for første gang. I tillegg til fullskjermmodus kan den vises som en minioversikt. 1. Fra denne minioversikten, velg kartlag og dekning, kartvisning, zoom inn eller zoom ut. Velg dekningstype som skal vises. Velg kartorientering som skal vises. Velg lag som skal vises på skjermen. Zoom inn eller zoom ut. 2. Hvis du vil utvide til Veiledningsfullskjermen, bruk maksimer (øverst til høyre), eller velg minioversikt, og skyv fingeren over skjermen. Merk at fullskjermmodus ikke kan krympes tilbake til en minioversikt. Du må alltid utvide en annen minioversikt for å erstatte visningen på Veiledningsfullskjermen. 13-2

192 Kapittel 13 Overvåking under jobber 13.2 Vise GPS-informasjon 13.2 Vise GPS-informasjon Følg trinnene for å vise og overvåke GPS-informasjon. 1. Velg GPS på navigasjonslinjen. Posisjonsinformasjon vises. Bredde- og lengdegrad viser plasseringen av kjøretøyet. Øst og Nord viser Universal transversal Mercator (UTM)- posisjon og sone for kjøretøyet. De måles i meter. Tallene på rutenettet for øst-vest (horisontal)-aksen kalles Øst, og tallene på rutenettet for nord-sør (vertikal)-aksen kalles Nord. 13-3

193 Kapittel 13 Overvåking under jobber 13.2 Vise GPS-informasjon 2. Velg kjøretøyets retning. Dette viser høyde, retning (grader), faktisk hastighet på kjøretøyet (km/t) og rulling/gynging (grader). Rulling er kjøretøyets sideveis vipping til venstre/høyre. Gynging er kjøretøyets tipping framover/bakover. 3. Velg GPS-nøyaktighet. Dette viser antall tilgjengelige satellitter, korreksjonsalder (sekunder) og HDOP (lavere verdi angir bedre nøyaktighet) og HRMS (lavere verdi angir bedre nøyaktighet). 13-4

194 Kapittel 13 Overvåking under jobber 13.2 Vise GPS-informasjon HDOP (Horizontal Dilution of Precision) viser effekten på nøyaktigheten av et antall satellittkilder og deres geometri. Hold antennen unna hindringer for å opprettholde nøyaktige GPS-avlesninger. HRMS (Horizontal Root Means Squared) beregner en gjennomsnittlig vannrett posisjon fra kildeinformasjonen fra satellittene. HDOP < 1,0 HDOP mellom 1,0 og 4,0 HDOP > 4 GPS ugyldig 0 God nøyaktighet Gjennomsnittlig nøyaktighet Dårlig nøyaktighet Ingen signal Se Vedlegg B for mer informasjon om korreksjonskilder. 13-5

195 Kapittel 13 Overvåking under jobber 13.3 Vise diagnose 13.3 Vise diagnose Følg trinnene for å vise diagnoseinformasjon. 1. Velg fanen Diagnose. Bruk av minne vises. 2. Velg Feilkoder. Feilmeldinger vises. Hvis det forekommer problemer, merk deg disse for servicepersonellet. Se Vedlegg D for mer informasjon om feilmeldinger. 13-6

196 Kapittel 13 Overvåking under jobber 13.3 Vise diagnose 3. Logger brukes av servicepersonellet. Hvis Topcon servicepersonell sender en loggfil for konfigurasjon, kan den imidlertid lastes inn fra USB og kjøres med dette skjermbildet. 13-7

197 Kapittel 13 Overvåking under jobber 13.4 Vise jobbinformasjon 13.4 Vise jobbinformasjon Jobbinformasjon 1. Hvis du vil vise jobbfremdrift, velg Jobbinformasjon, og velg fanen Jobbstatistikk. Dette viser generell informasjon om fremdriften på jobben. 2. Hvis du vil vise annen informasjon eller ta notater, velg disse fanene. Jobbvarighet Jobbinnstillinger Veiledningsinnstillinger Jobbnotater Velg hvor som helst på skjermen for notater for å hente frem et tastatur. 13-8

198 Kapittel 13 Overvåking under jobber 13.5 Overvåking på dashbordet 13.5 Overvåking på dashbordet Visningen på dashbordet kan justeres. Skjermbildet nedenfor er standard Tilpasse dashbordet 1. Velg hvor som helst på dashbordet for å vise en liste over dashbordpanelene. Velg paneler som skal vises. Valgte alternativer vises med en hvit bakgrunn. 2. På dashbordet velger du det bestemte panelet som skal tilpasses. Alternativene vises, avhengig av valgt panel. 3. Velg alternativer som skal vises. Bekreft. 4. Bekreft den nye dashbordvisningen. De valgte alternativene vises på dashbordet. 13-9

199 Kapittel 13 Overvåking under jobber 13.5 Overvåking på dashbordet GPS og korreksjonskilde GPS og korreksjonsinformasjon Den venstre siden av panelet viser: Systemberedskap (satellitt-ikon) og antall tilgjengelige satellittsignaler Korreksjonskvalitet og posisjonsnøyaktighet Korreksjonskilde i bruk (DGPS, PPS, RTK, flyt-rtk, SBAS, OmniSTAR VBS, OmniSTAR XP, OmniSTAR HP, OmniSTAR G2, ugyldig, ukjent, beregnet, GPS, manuell inngang). Nøyaktighet til innenfor 2 cm er høy nøyaktighet. Satellittikon Hvis korreksjonskilden er satt til autonom, viser instrumentpanelet GPS. Et grønt satellittikon viser at GPS og korreksjonskilde er samkjørte og er basert på HDOP. Andre farger indikerer at informasjon ikke er tilgjengelig: Grå Ingen korreksjonskilde Ingen signal Rød Dårlig nøyaktighet 13-10

200 Kapittel 13 Overvåking under jobber 13.5 Overvåking på dashbordet Gul Gjennomsnittlig nøyaktighet Grønn God nøyaktighet Hvis AUTOMATIC (Automatisk) ble valgt under GPSoppsettet, kan fargene skifte under drift ettersom det oppdages ulike korreksjonskilder. Hvis en bestemt kilde ble valgt under oppsettet av GPS, så vil systemet søke for å finne det valgte systemet. Se vedlegg B for mer informasjon om korreksjonskilder og avsnitt 13.2 for mer informasjon om HDOP. Korreksjonsikon Grønn Korreksjonskilde har konvergert for autostyring. (Posisjonsnøyaktigheten på panelet for styringsstatussiden er grønn.) Gul Korreksjonskilde mottatt, men ikke nøyaktig nok til å koble inn autostyring. Kontroller differensiell korreksjon og posisjonsnøyaktigheten på styringsstatus. Rød Korreksjonskilde som er mottatt er forskjellig fra GPSoppsettet. Grå Ingen korreksjonskilde mottatt

201 Kapittel 13 Overvåking under jobber 13.5 Overvåking på dashbordet Kjøretøyinformasjon Kjøretøyets hastighet, retning og tverrsporfeil Tverrsporfeil viser avstanden til kjøretøyet fra nærmeste kjørelinje Informasjon om jobbfremdrift Panelet for jobbfremdrift viser: Jobbfremdrift Skåren eller kjørelinjen som kjøres Dekket areal så langt

202 Kapittel 14 Aktiverte ekstrafunksjoner Under oppsettet ble det aktivert en rekke valgfrie funksjoner avhengig av behovene for arbeidet og tilgjengelig utstyr (se 3.1 Aktivere funksjoner). De aktiverte funksjonene som beskrives i dette avsnittet vises på navigasjonslinjen Med automatisk seksjonsstyring 14.2 Med virtuell terminal 14.3 Med AgJunction 14-1

203 Kapittel 14 Aktiverte ekstrafunksjoner 14.1 Med automatisk seksjonsstyring 14.1 Med automatisk seksjonsstyring Automatisk seksjonsstyring er tilgjengelig når et redskap og ECU har blitt satt opp og Auto Section Control (Automatisk seksjonsstyring) er aktivert. Denne funksjonen kan konfigureres på den tilhørende minioversikten. Se håndboken for X30- redskapskontrolleren som brukes for mer informasjon. Automatisk seksjonsstyring 14-2

204 Kapittel 14 Aktiverte ekstrafunksjoner 14.2 Bruke virtuell terminal (ISOBUS) 14.2 Bruke virtuell terminal (ISOBUS) Dette alternativet gjør det mulig for føreren å samhandle med en ISOBUS-ECU. Virtuell terminal 1. Hvis du vil åpne den virtuelle terminalen i minioversikt, velg Virtuell terminal. 2. Hvis du vil åpne den virtuelle terminalen på fullskjerm, maksimerer du minioversikten. Skjermbilder vil variere i henhold til ISOBUS-utstyret. Følgende viser oppsettet for den virtuelle terminalen. Se håndboken for ISOBUS-utstyret som brukes. 3. Hvis du vil gå ut av et skjermbilde, velg ESC. 14-3

205 Kapittel 14 Aktiverte ekstrafunksjoner 14.2 Bruke virtuell terminal (ISOBUS) Konfigureringsikoner vises til venstre Avanserte og ekstra funksjoner 4. Hvis du vil åpne Terminaloppsettskjermen, velg Konfigurere. 5. Hvis du vil vise ISOBUS-objektgrupper, velg Avanserte funksjoner. 14-4

206 Kapittel 14 Aktiverte ekstrafunksjoner 14.2 Bruke virtuell terminal (ISOBUS) 6. Hvis du vil sette opp og vise informasjon for eksterne tilkoblinger, velg Hjelpetilordning. 14-5

207 Kapittel 14 Aktiverte ekstrafunksjoner 14.3 Med AgJunction 14.3 Med AgJunction Denne funksjonen er tilgjengelig for eiere som arbeider med AgJunction-tjenester for å lage variable plankart for påføringsgrad. Hvis du skal bruke den, må konsollen være koblet til Internett. Det gjør at konsollen kan laste ned (og opp) filer, og kommunisere direkte med AgJunction-nettstedet. Variabel mengdestyring forklares mer i detalj i brukerhåndbøkene for X30-kontrollerspakker. Funksjonen AgJunction må være aktivert. Hvis den ikke er aktivert, velg for å gå tilbake til Hovedoppsettskjermen. 1. På Hovedoppsettskjermen, velger du system, funksjoner og AgJunction. Gå tilbake til Driftsskjermen 2. Velg Aktivert, og bekreft. 3. Velg Gå ut for å returnere til Driftsskjermen. AgJunctionikonet vises nå på navigasjonslinjen. 14-6

208 Kapittel 14 Aktiverte ekstrafunksjoner 14.3 Med AgJunction AgJunction-ikon 4. Velg AgJunction-ikonet for å åpne en minioversikt. 5. Konsollen har en unik Link ID. Velg Logg på, og angi AgJunction-brukernavn og passord, og bekreft. Inn- /utlogging kan gjøres manuelt. 14-7

209 Kapittel 14 Aktiverte ekstrafunksjoner 14.3 Med AgJunction 6. For å velge en annen posisjon fra listen, velg Stedsliste, velg posisjonen, og bekreft. Hvis denne funksjonen er aktivert, vil systemet logge inn automatisk hver gang konsollen startes. Dette systemet vil automatisk se etter nye nedlastinger. Når en ny nedlasting er tilgjengelig, vises en melding på skjermen. Velg for å godta nedlastingen. Nedlastede kart vises som alternativer under VRC-konfigurasjonen. 7. Under VRC-konfigurasjonens trinn 2, velg AgJunctionDownloads for å velge et nedlastet plankart for jobben. 14-8

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

System 350 X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Sprøyteredskapskontroll. www.topconpa.com

System 350 X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Sprøyteredskapskontroll. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Sprøyteredskapskontroll www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4372-NO-TPA Rev.nr.: 1.2.2 Til bruk med programvareversjon: 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

RollerMouse Free3 Wireless

RollerMouse Free3 Wireless RollerMouse Free3 Wireless Brukerveiledning Free3_Wireless_User_Guide_NO.indd 1 06/06/2017 12.16 Eskens innhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 4. Trådløs

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

PowerView Motorisering Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere

PowerView Motorisering Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere PowerView Motorisering Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere Stemning Quickstart guide En fantastisk nyutvikling innen gardinverdenen. Denne guiden vil hjelpe deg i gang med ditt PowerView

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Avstandskamera Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0105 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Brukerhåndbok for Air Sync

Brukerhåndbok for Air Sync Brukerhåndbok for Air Sync Lading av Air Sync 1. Plugg mikro-usb-porten til Air Sync (D) inn i datamaskinen eller andre kompatible ladeenheter ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen eller andre kompatible

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR VANNLEKKASJEVARSLER Kommersiell referanse: 5101-002 Utviklet av CAVIUS Denne vannlekkasjevarsleren er tiltenkt å detektere vannlekkasjer fra vaskemaskiner, vannrør og i benkeskap under

Detaljer

RollerMouse Pro3 Brukerveiledning. NO_RollerMouse_Pro3_Wired.indd 1 29/05/

RollerMouse Pro3 Brukerveiledning. NO_RollerMouse_Pro3_Wired.indd 1 29/05/ RollerMouse Pro3 Brukerveiledning NO_RollerMouse_Pro3_Wired.indd 1 29/05/2017 14.04 Las ytte Innholdet i esken 1. RollerMouse Pro3 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 2 3 Ro A. B. C.

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant. Komme i gang Hurtigreferanse

Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant. Komme i gang Hurtigreferanse Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant Komme i gang Hurtigreferanse Om Bruk Cochlear Nucleus CR230 Remote Assistant for å styre og feilsøke din Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 lydprosessor.

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kom i gang Grid Pad Pro 18

Kom i gang Grid Pad Pro 18 Kom i gang Grid Pad Pro 18 Vedlikehold av din GridPad Plasser GridPad et trygt sted når den ikke er i bruk. Rengjøring Den beste måten å rengjøre trykkskjermen på er å bruke en mikrofiber-klut. For å minimere

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5221 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Powerline gir deg et alternativ til Ethernet-kabel og trådløst nettverk

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3 BRUKERMANUAL NO 1 INNHOLD 1. Hva er mywellness key?... 3 2. Hva er mywellness key?... 3 3. Hva er Move?... 4 4. Hvilken informasjon før jeg fra displayet?... 5 5. Hvor skal jeg ha mywellness key mens jeg

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5421 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. Merk: Adaptere varierer fra region til region. Adapteren din kan se annerledes ut.

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Android Ver. 4.2.2 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Hurtigveiledning nettbrett Android ver. 4.2.2 Norsk Takk for at du bestemte deg for et Blaupunkt-produkt. Du har gjort et smart valg. Naturligvis

Detaljer