Veiledninger til denne Bruksanvisningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledninger til denne Bruksanvisningen"

Transkript

1 Veiledninger til denne Bruksanvisningen Ha alltid denne bruksanvisningen for hånden i nærheten av PCen. Oppbevar bruksanvisningen og emballasjen på en god måte for å kunne gi dem videre til en ny besitter ved avhending av PCen. Vi har inndelt dette dokumentet slik at De til enhver tid skal kunne slå opp de nødvendige informasjonene via innholdsfortegnelsen. Et stikkordsregister (indeks) finner De på slutten av denne håndboken. For straks å kunne ta PC-en i bruk skal De lese kapitelet Sikkerhetsveiledninger (fra side 3) og Tilkobling og bruk (fra side 12). Vi anbefaler Dem også lese de øvrige kapitelene for å få detaljerte forklaringer og betjeningsråd vedrørende PC-en Deres. Målsettingen med denne bruksanvisningen er med et enkelt språk å gjøre det lett for Dem å forstå hvordan PC-en brukes. Det å oversette datamaskinsjargong skaper ofte forvirring, derfor har vi beholdt de vanlige datamaskinbegrepene. Ytterligere veiledninger om PC-en Deres finner De i online-hjelpen i PC-ens startmeny. Klikk der på: Informasjoner om PC-en Deres I tilknytning til betjeningen av brukerprogrammene og operativsystemet kan De benytte de omfangsrike hjelpefunksjonene som programmene tilbyr med et tastetrykk (for det meste F1), hhv. museklikk. Denne hjelpen ligger klar for Dem under bruken av operativsystemet Microsoft Windows eller det aktuelle brukerprogrammet. Windows xp tilbyr Dem en tur (Veiledning på verktøylinjen) for å bli kjent med operativsystemet. Ytterligere nyttige informasjonskilder har vi listet opp på side 50.

2 Vår målgruppe Disse brukerveiledningene retter seg både mot førstegangsbrukere og viderekomne brukere. Til tross for mulig profesjonell bruk er PC-en lagd med tanke på bruk i privathusholdningen. De mange bruksmulighetene står til hele familiens disposisjon. Personlig Noter ned på eiendomsbeviset: Serienummer... Kjøpsdato... Kjøpssted... De serienummeret for PC-en finner De det på baksiden av PC-en. Overfør nummeret, eventuelt også på garantidokumentene. Kvaliteten Vi har ved komponentvalget lagt vekt på høy funksjonalitet, enkel håndtering, sikkerhet og pålitelighet. Gjennom et avbalansert maskinvare- og programvarekonsept kan vi fremby for Dem en fremtidsrettet PC som vil gi Dem mye glede under arbeidet og i fritiden. Vi takker for Deres tillit overfor våre produkter og gleder oss over å kunne hilse Dem velkommen som kunde. Opphavsrett 2006, alle rettigheter forbeholdes. Denne håndboken er opphavsrettslig beskyttet. Opphavsretten beror hos firma Medion. Varemerker: MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for firma Microsoft. Pentium er et registrert varemerke for firma Intel. Andre varemerker er eiendommen til deres respektive eiere. Tekniske og optiske endringer samt trykkfeil forbeholdes. ii

3 Innhold: Driftssikkerhet... 1 Driftssikkerhet... 3 Datasikring... 4 Tilkobling og igangsetting... 5 Hva som er med i leveringen... 7 Oppstilling av PC-en... 8 Plasseringssted... 8 Omgivelsene... 8 Ergonomi... 9 Tilkobling Arrangere kabelforbindelsen Frontbrettet USB/IEEE Tilkoble IEEE-1394 (FireWire)-apparater Koble til høyttalerbokser/audioutgang PC-er med romklangssystem (Surround) Koble til mikrofon Koble til opptakskilde / audioinngang Koble til opptakskilde / videoinngang Tilkobling av PC-en til et fjernsyn (TV-out) Koble til monitoren Antennetilkobling for TV-mottak Koble til parallellapparater Koble til nettverk (LAN) Koble til PS/2-tastatur Koble til PS/2-mus Koble stil strømforsyningen Første igangsetting Trinn 1: Slå på Nettbryter Hovedbryter Trinn 2: Starte opp innretningen Trinn 3 : Avslutning Kort beskrivelse av grensesnittet for Windows iii

4 Arbeide med PC-en Multifunksjonsdisplayet Multimedia med knappetrykk Musen Betjening Tastaturet Legg inn batterier Batterivisning Skru tastaturet på og av Koble tastaturet Tastene Alt, Alt Gr og Ctrl Multimedietastene Harddisken Viktige kataloger Den optiske drive Slik legger De inn en diskett Spille av diskett / velge ut Slik fjerner De en diskett CD-Rom-/DVD-drive som Boot-drive Regionale gjengivelsesinformasjoner for DVD Om CD-ReWriter Emner Kortleseren Grafikksystemet Egenskaper Gangbare bildeoppdateringsfrekvenser Tilkobling av PC-en til et fjernsyn Slik kobler De Deres PC til fjernsynet Lydsystemet Parallelle grensesnittet USB-tilkobling IEEE 1394 (FireWire) Bruksmuligheter for IEEE Tekniske spesifikasjoner TV-kortet Se fjernsyn Nettverksdrift Hva er et nettverk? Problemløsning i nettverket iv

5 Programvare Lære å kjenne Windows xp Windows XP hjelp og støtte Microsofts interaktive opplæring Brenning av CD-er/DVD-er Programvareinstallasjon Slik installerer De Deres programvare: Avinstallere programvaren Windows-aktivering Produktaktivering på Deres PC BIOS-oppsettet Gjennomføringen av BIOS-oppsettet BullGuard Internet Security Tipps og tricks Betjeningshjelp Systeminnstillinger og informasjon Kundeservice og selvhjelp Data- og systemsikkerhet Datasikring Vedlikeholdsprogram Passordgjenvinningsfil Systemgjenoppretting Feilutbedring Windows Update Windows Update-informasjoner om datasikkerhet Å gjenopprette leveringstilstanden Begrensninger i gjenopprettingen Gjennomføring av sikring FAQ Ofte stilte spørsmål Kundeservice Maskinvareproblemer Lokalisering av årsaken Feil og mulige årsaker Trenger De mer støtte? Driverstøtte Transport Rengjøring og stell Gjenvinning og deponering Håndtering av batterier Utrustning/endring og reparasjon Veiledning for serviceteknikeren v

6 Vedlegg Konformitet til normer Elektromagnetisk kompatibilitet Elektrisk sikkerhet Ergonomi Støyutvikling Konformitetsinformasjon R&TTE Garantibestemmelser Ansvarsbegrensning Mangfoldiggjøring av denne håndboken Indeks Apparat Kast aldri apparatet sammen med vanlig husholdningsavfallet når levetiden er omme. Forhør deg om hvor du kan kvitte deg med apparatet på en miljøvennlig måte. Batterier Brukte batterier er ikke husholdningsavfall! De skal leveres inn til mottaksstasjon for batterier. Forpakning For at apparatet ditt ikke skal få transportskader befinner det seg i en forpakning. Forpakningen er fremstilt av materialer som kan kasseres og bli gjenvunnet på en fagmessig måte. vi

7 Tilkobling Betjening Vedlegg Selvhjelp Sikkerhet Kapitel 1 Driftssikkerhet Tema Side Driftssikkerhet...3 Datasikring...4

8 2 Driftssikkerhet

9 Driftssikkerhet Les dette kapitelet grundig igjennom og følg alle de oppførte veiledningene. På den måten sikrer De pålitelig drift og lang levetid for PC-en Deres.! Ikke la barn uten oppsikt leke med elektriske apparater. Det er ikke alltid at barn oppfatter mulige farer på en riktig måte. Sikkerhet Tilkobling!!!! Hold forpakningsmaterialer som for eksempel folie, unna barn. Ved misbruk kan det være fare for kvelning. Åpne aldri kassen til PC-en. Når en kasse er åpen, kan det være livsfare på grunn av elektrisk støt. Bruk aldri PC-en med åpen kasse. Når det gjelder de optiske drivverkene (CD-ROM-/ CDRW-/ DVD), dreier det seg om innretninger av laserklasse 1, så lenge dette apparatet brukes i en avlukket PC-kasse. Fjern aldri dekselet til drivverket da usynlige laserstråler kan stråle ut. Før aldri noen slags gjenstander gjennom slissene og åpningene inn i det indre av PC-en. Dette kan føre til elektrisk kortslutning, elektrisk støt eller sågar til brann, noe som fører til at PC-en blir skadet. Betjening Selvhjelp Vedlegg! Slisser og åpninger i PC-en er for ventilasjon. Ikke dekke til disse åpningen fordi det ellers kan føre til overoppheting. Påse ved oppstillingen av PC-en at det er en minsteavstand til alle sider på 20 cm. Driftssikkerhet 3

10 Slå PC-en av straks, hhv. overhodet ikke på, og henvend Dem til kundetjenesten når nettkabelen eller det derpå anbrakte støpsel er tilsmurt eller skadet. Bytt ut den defekte nettkabelen med originalkabel. Ikke under noen omstendighet må den defekte kabelen repareres.... når kassen til PC-en er skadet, eller når det er kommet inn væsker. La PC-en først bli kontrollert av kundetjenesten. Ellers kan det hende at PC-en ikke kan brukes trygt, samt at det kan oppstå livsfare på grunn av elektrisk støt! Datasikring! Pass på! Lag sikkerhetskopier på eksterne lagermedier (Disketter, CD-R) etter alle oppdateringer av dataene Deres: se side 63). Krav om skadeerstatning på grunn av datatap og derigjennom oppståtte følgeskader utelukkes. 4 Driftssikkerhet

11 Kapitel 2 Tilkobling og igangsetting Sikkerhet Tilkobling Tema Side Hva som er med i leveringen...7 Oppstilling av PC-en...8 Tilkobling Første igangsetting Betjening Selvhjelp Vedlegg

12 6 Tilkobling og igangsetting

13 Hva som er med i leveringen Vær vennlig å kontrollere at leveringen er komplett, og gi oss beskjed innen 14 dager etter kjøpet dersom leveringen ikke er fullstendig. Opplys i denne forbindelse ubetinget om serienummeret. Sammen med den PC-en De har anskaffet Dem har De mottatt følgende komponenter: Sikkerhet Tilkobling PC og tilkoblingskabel Tastatur med integrert mus OEM-versjon av operativsystemet Support-/ applikasjons-cd Denne bruksanvisningen Garantikort PC-ens eksakte utrustning samt tekniske data finner du på systemklebelappen på emballasjen. Betjening Selvhjelp Vedlegg Hva som er med i leveringen 7

14 Oppstilling av PC-en Riktig oppstilling av PC-en bidrar vesentlig til at PC-en blir behagelig å betjene. Plasseringssted Hold PC-en og alle tilkoblede apparater unna fuktighet, og unngå støv, varme og direkte sollys. På den måten unngår De forstyrrelser eller skader på PC-en. Plasser og bruk alle apparatene på et stabilt, jevnt og vibrasjonsfritt underlag for å hindre at PC-en virker feilaktig. Omgivelsene PC-en kan benyttes i en omgivelsestemperatur fra +10 C til +35 C og i en relativ fuktighet fra 30 % - 70 % (ikke kondenserende). I avslått tilstand kan PC-en lagres i en temperatur mellom 20 O C til 50 O C. Når det er tordenvær, skal De ta ut støpselet og spesielt fjerne antennekabelen. Som ytterligere sikkerhet anbefaler vi av man bruker en overspenningsbeskyttelse for å beskytte PC-en mot spenningstopper eller lynnedslag fra strømnettet. Vent med å sette PC-en i gang etter en transport inntil apparatet har fått samme temperatur som omgivelsene. Ved store temperatur- eller fuktighetssvingninger kan det oppstå elektrisk kortslutning på grunn av kondens som leder til fuktighetsdannelse innen i PC-en. 8 Tilkobling og igangsetting

15 Ergonomi Sikkerhet i Merk: Unngå blending, avspeiling og for sterke lys-mørke-kontraster for å skåne øynene. Tilkobling Monitoren skal aldri stå i umiddelbar nærhet av vinduet fordi på dette stedet blir arbeidsrommet mest opplyst av dagslyset. Dette lyset vanskeliggjør øynenes tilpasning til den mørkere monitoren. Plasser alltid monitoren med en synsretning som er parallell til vindusfronten (se bilde). Den parallelle synsretningen bør også brukes med tanke på kunstig belysning. Det vil si at det gjelder de samme kriterier og grunner ved belysning av arbeidsrommet med kunstig lys. Er det er ikke mulig å stille opp bildeskjermen som beskrevet, kan følgende tiltak være til hjelp: Dreie, senke eller bøye bildeskjermapparatet; med lameller eller vertikalpersienner på vinduene; med kortvegger eller gjennom endringer av belysningsretningen. Betjening Selvhjelp Vedlegg Oppstilling av PC-en 9

16 i Merk: Ta regelmessige pauser under arbeidet ved bildeskjermen for å forebygge spenninger og tretthet. Lang sittetid uten holdningsforandringer kan være ubekvemt. For å minimere risiko for besvær eller skader er det viktig med riktig holdning. Generelt: Endre ofte (ca. hvert minutt) holdningen, og legg inn hyppige pauser for å hindre tretthet. Ryggen: Når man sitter ved arbeidsplassen, må ryggen støttes opp av et rygglende som står rett opp, eller som er lett bøyd bakover. Bena: Låret bør være horisontalt eller lett nedoverbøyd. Leggen bør danne en vinkel med låret på omtrent 90 o. Føttene bør stå flatt på gulvet. Bruk i gitte tilfeller en fotstøtte, men forviss Dem på forhånd at sittehøyden er riktig innstilt. Armer: Armene og albuene bør være avspente og ledige. Albuene bør ligge tett inntil kroppen. Hold underarmene og hendene tilnærmet parallelt med gulvet. Håndleddene: Håndleddene bør ved arbeid med tastaturet, musen eller trackballen være mest mulig utstrekt og ikke være mer enn i 10 o vinkel. Hode: Hodet bør være oppreist eller bare lett bøyd fremover. Ikke arbeid med vridd hode eller overkropp 10 Tilkobling og igangsetting

17 Vedlegg Selvhjelp Betjening Tilkobling Sikkerhet Håndplasseringsflate: 5-10 cm Seavstand: 50 til 70 cm Benfrihet (vertikalt): 65 cm (minst) Benfrihet (horisontalt): 60 cm (minst) Øverste bildeskjermlinje i øyenhøyde eller litt under Oppstilling av PC-en 11

18 Tilkobling For bedre å kunne finne frem skal De brette ut den venstre omslagssiden med tegninger på for på den måten å finne hvor de beskrevne tilkoblinger finnes.! Merk: De oppførte apparatene følger ikke obligatorisk med leveransen. Arrangere kabelforbindelsen Observer de følgende veiledningene for å koble PC-en til på en ordentlig og sikker måte: Legg kablene slik at ingen kan tråkke på dem eller snuble over dem. Ikke plasser noen slags gjenstander på kablene fordi disse da kan bli ødelagt. Koble til periferiapparater som tastatur, mus, monitor osv. først når PC-en er avslått for å unngå skader på PC-en eller apparatene. Enkelte apparater kan også kobles til under drift. Dette gjelder for det meste apparater med USBeller IEEE 1394 (FireWire)-tilkobling. Følg i alle tilfeller veiledningene i den tilhørende bruksanvisningen. Ha minst én meters avstand fra høyfrekvente og magnetiske forstyrrelseskilder (TV-apparat, høyttalerbokser, mobiltelefoner osv.) for å unngå funksjonsfeil og datatap. Vennligst legg merke til at når det gjelder denne PC-en, kan bare kabler som er kortere enn 3 meter for de eksterne grensesnittene, settes inn. Bruk bare de kablene som følger med leveringen da de er testet i vårt laboratorium. Bruk kun dobbelt avskjermet kabel som skriverkabel. 12 Tilkobling og igangsetting

19 Vær sikker på at alle forbindelseskablene er forbundet med de tilhørende periferiapparatene for å unngå forstyrrende strålinger. Fjern kabler som ikke trengs. Til PC-en er det bare tillatt å koble til apparater som oppfyller normen EN60950 Sikring av informasjonsteknikkinnretninger eller apparater som oppfyller normen EN60065 Sikkerhetskrav Audio-, Videoog andre elektroniske apparater. Nye apparater kan i de første brukstimene avgi en typisk, uunngåelig, men helt ufarlig lukt som i løpet av tiden avtar stadig mer og mer. For å motvirke luktdannelsen anbefaler vi at du regelmessig lufter ut rommet. i Merknad: De behøver bare å koble til de komponentene som De bruker med PC-en. Har De ikke det besktrevne apparatet, kan De hoppe over det angjeldende punktet og eventuelt gjennomføre dette senere. Frontbrettet Plasseringen i utbrettingsoversikten: D Enkelte koblingssteder befinner seg bak frontbrettet. Dette innebærer den store fordelen at De bekvemt kan ordne ofte brukte forbindelser uten å måtte dreie PC-en rundt. Det lukkbare brettet beskytter koblingsstedene. Vedlegg Selvhjelp Betjening Tilkobling Sikkerhet Tilkobling 13

20 USB/IEEE1394! Pass på: Koble til USB-/IEEE 1394-apparatet til den nye PC-en etter førsteinnstillingen. På den måten forhindrer De unødig forvirring under installasjonen. Vanligvis kan disse apparatene tilkobles under bruk. Les om dette i veiledningene for periferiapparatene. PC-ens spenningsutganger for IEEE 1394/USB er beskyttet med en sikring (Limited Power Source slik dette forstås i EN60950). Disse sikrer at de periferiapparatene som er tilkoblet med de angjeldende tilkoblingene, ikke blir ødelagt. Koble til USB-apparater Plasseringen i utbrettingsoversikten: F Det finnes flere tilkoblingskontakter som De kan bruke, og disse kan brukes etter hva man velger. 1. Koble apparatene (Skriver, skanner, kamera osv.) til den motsvarende kontakten.! Merk: Koble mest mulig apparatene til de kontaktene de ble installert til. Ellers får disse en ny ID, og operativsystemet vil da ha en nyinstallasjon av driveren. Tilkoble IEEE-1394 (FireWire)-apparater Plasseringen i utbrettingsoversikten: G1, G2 (valgfri utrustning) i! Merk: Alt avhengig av periferiapparatet kan forskjellige kabler (6 polers = G1, 4 polers = G2) brukes. Vær vennlig å kontrollere hvilken kabel som trengs for det De vil ha. Viktig: Kontaktene på fremsiden kan ikke brukes samtidig. 14 Tilkobling og igangsetting

21 Koble til høyttalerbokser/audioutgang Plasseringen i utbrettingsoversikten: H1, H2 Her kobler De til hodetelefon, aktivbokser eller en audioforbindelseskabel til opptak. Les i bruksanvisningen for stereoanlegget for å finne ut hvilken inngang De skal bruke (vanligvis Line In eller Aux). Sett kabelen med 3,5 mm stereo-låsestøpselet inn i den grønne tilkoblingskontakten (posisjon H2) eller Sett kabelen med 6,3 mm stereo-låsestøpselet inn i den grønne tilkoblingskontakten (posisjon H1) PC-er med romklangssystem (Surround) Plasseringen i utbrettingsoversikten: H2, H3, H4, H5, U1, U2 Sikkerhet Tilkobling Betjening i (valgfri utrustning) Merk: Informasjon om plasseringen av høyttalerne finner du når du starter sound-programvaren i oppgavelinjen. Selvhjelp Har PC-en din slikt utstyr, skjer tilkoblingen slik: 1. Sett fronthøyttalerens kabel med 3,5 mm stereolåsestøpselet inn i den grønne tilkoblingskontakten (posisjon H2). 2. Til kontakten Cen/Bass (position H3) kobler De en sentral høyttaler eller en subwoofer. 3. Koble boksene for baklydgjengivelse til kontakten Surr-1 (posisjon H4). 4. Ved den tilvalgbare kontakten Surr-2 (posisjon H5) kobler du til ekstra høyttalere for det bakre lydområdet. En (tilvalgbar) digital audioutgang (SPDIF) kan tilkobles med en optisk kabel og/eller en koaksialkabel. 1. Stikk cinch-kabelen i kontakten ved posisjon U1. Stikk den optiske kabelen i utgangen ved posisjon U2. 2. Forbind den andre enden av kabelen til et audioapparat som har tilsvarende digital inngang. Vedlegg Tilkobling 15

22 Koble til mikrofon Plasseringen i utbrettingsoversikten: I 1. Koble en mikrofon med et 3,5 mm mono-låsestøpsel til den rosafargede tilkoblingskontakten I. 2. Plasser mikrofonen slik at den ikke viser direkte mot høyttalerboksene. På den måten forhindrer De at akustiske tilbakekoblinger som høres som et høyt pip. Koble til opptakskilde / audioinngang Plasseringen i utbrettingsoversikten: J1, J2, V1, V2 (valgfri utrustning) Denne kontakten brukes til å koble til eksterne, analoge audiokilder (f. eks. stereoanlegg, synthesizer). 1. Koble forbindelseskabelen med 3,5 mm stereo-låsestøpsel til den lyseblå tilkoblingskontakten (posisjon J2). Valgfritt kan også en Stereo-cinch-kabel kobles til (posisjon J1). Alt etter utførelse kan du koble til digitale audiokilder. 1. Koble en cinch-forbindelseskabel til audioinngangen ved posisjon V1. En optisk forbindelseskabel kobler du til ved inngangen ved posisjon V2. Koble til opptakskilde / videoinngang Plasseringen i utbrettingsoversikten: K, L Alt avhengig av utrustningen kan De koble PC-en til en ekstern videokilde med en S-video eller Composite (Cinch)-kabel. Disse tilkoblingene gjør det mulig for Dem å fange opp videodata og eventuelt bearbeide disse. 1. Koble Cinch-forbindelseskabelen til kontakt K, S-videokabelen til kontakt L. 16 Tilkobling og igangsetting

23 Tilkobling av PC-en til et fjernsyn (TV-out) Plasseringen i utbrettingsoversikten: P1, P2, P3, P4 (valgfri utrustning) Dersom grafikkortet er utstyrt med en TV-Out-kontakt, kan du her koble til et fjernsynsapparat. Du kan alt etter utrustning, bruke en composite (cinch, P1)-kabel, en component-kabel (P2), en SCART-kabel (P3) eller en S-videokabel (P4). 1. Koble PC-en og fjernsynsapparatet sammen med den kabelen som trengs for fjernsynsapparatet. Sikkerhet Tilkobling Vedlegg Selvhjelp Betjening Tilkobling 17

24 Koble til monitoren Plasseringen i utbrettingsoversikten: Q1, Q2 PC-en leveres med en digital (DVI-D, Q1) og en analog (VGA, Q2) monitorutgang. i Merk: For å hindre skader på kontaktene må De passe på at støpselet og stikkontakten nøyaktig passer til hverandre. På grunn av den asymmetrisk formen passer støpselet bare til stikkontakten i én posisjon. 1. Koble datakabelen fra bildeskjermen til den blå stikkontakten i grafikksystemet (Utbrettingsoversikt: Q2 eller Q1). Fjern den hvite beskyttelsesringen (om slik finnes) på monitorstøpselet. 2. Drei til slutt skruene på monitorkabelen fast med hånden.! PASS PÅ! PC-en er forhåndskonfigurert med en bildeskjermsoppløsning på 1024 x 768 bildepunkter og en bildegjentakelsesfrekvens på 75 Hz. Hvis monitoren ikke støtter disse verdiene, kan den i gitte tilfeller bli beskadiget. Vennligst rådfør Dem med brukerhåndboken for monitoren. Dersom monitoren ikke støtter disse verdiene, må De endre konfigurasjonen på følgende måte: 1. Start opp PC-en og trykk kort etter oppstart på F8-tasten til en startmeny kommer frem. i Merk: Dersom De ikke trykker i det rette øyeblikket, vises ikke startmenyen, og De må starte opp PC-en på nytt. 2. Velg alternativet Sikker modus. 3. Deretter kan De justere Visningsegenskaper tilpassende monitoren. 18 Tilkobling og igangsetting

25 Antennetilkobling for TV-mottak Plasseringen i utbrettingsoversikten: R2 (valgfri utrustning) Dersom PC-en er utstyrt med et TV-tunerkort, må De koble til en tilsvarende 75 ohms koaksialantennekabel (terrestrisk eller kabel) for TV-mottaket. 1. Koble en terrestrisk antenne eller kabelfjernsynet til TVtilkoblingskontakten på TV-kortet (R2). Koble til parallellapparater i Plasseringen i utbrettingsoversikten: T (valgfri utrustning) Merk: For å hindre skader på kontaktene må De passe på at støpselet og stikkontakten nøyaktig passer til hverandre. På grunn av den asymmetrisk formen passer støpselet bare til stikkontakten i én posisjon. Slik kobler De til en skriver med parallell koblingskabel (25-polers): 1. Koble skriverens skriverkabel til den burgunderrødfargede skrivertilkoblingskontakten (T) på baksiden av PC-en. 2. Drei til slutt skruene på skriverkabelen fast med hånden. Hvis De vil bruke en skanner som kobles til de parallelle grensesnittene, må De her koble til den tilhørende skannerkabelen. Skriveren blir i så fall koblet til skanneren. Vedlegg Selvhjelp Betjening Tilkobling Sikkerhet Tilkobling 19

26 Koble til nettverk (LAN) Plasseringen i utbrettingsoversikten: W Avhengig av utrustningen kan PC-en ha en nettverkstilkoblingskontakt for at PC-en skal være klargjort for nettverksdrift. Nettverkskabelen har normalt to RJ45-støpsler, slik at det ikke spiller noen rolle hvilken av sidene i en hvilken som helst av kontaktene den blir satt inn. 1. Stikk en av kabelendene inn i PC-kontakten. 2. Koble den andre enden til en annen PC eller hub/svitsjer. Ytterligere veiledninger finner De i kapitelet Nettverksdrift fra og med side 48. Koble til PS/2-tastatur Plasseringen i utbrettingsoversikten: X (valgfri utrustning) Dersom De vil koble til et USB-tastatur, kan De hoppe over dette trinnet. 1. Koble PS/2-tastauret til den venstre, blå PS/2- kontakten. Koble til PS/2-mus Plasseringen i utbrettingsoversikten: Y (valgfri utrustning) Dersom De vil koble til en USB-mus, kan De hoppe over dette trinnet. 1. Musekabelen kobler De til den høyre, grønn PS/2- kontakten. 20 Tilkobling og igangsetting

27 Koble stil strømforsyningen Plasseringen i utbrettingsoversikten: S1, S2 Koble til slutt strømforsyningen til PC-en og til monitoren ved at De stikker nettstrømskabelen i stikkontakten og kobler til PC-ens nettilkobling (S2). Observer følgende sikkerhetstipps: Legg merke til: Selv om nettbryteren er slått av, er deler av apparatet under spenning. For å avbryte strømtilførselen til PC-en, eller for helt å koble apparatet fra, skal De trekke nettstøpselet fra stikkontakten. Stikkontakten må være i nærheten av PC-en og være lett å komme til. Bruk PC-en bare tilkoblet jordete stikkontakter for husholdningsstrøm. Bruk bare den medfølgende nettilkoblingskabelen. Som ytterligere sikkerhet anbefaler vi av man bruker en overspenningsbeskyttelse for å beskytte PC-en mot spenningstopper eller lynnedslag fra strømnettet. Om De bruker en skjøteledning, pass da på at denne er i samsvar med GS/VDE-kravene. Spør eventuelt Deres elektroinstallatør. Den standard PC-nettdelen har en på- og avbryter (posisjon S1). Med den kan PC-en slås av og på. Dersom bryteren står på AUS (0), brukes det ikke noe strøm. Ikke start PC-en ennå! Les først neste kapitel om hva De må passe på når det settes i gang. Vedlegg Selvhjelp Betjening Tilkobling Sikkerhet Tilkobling 21

28 Første igangsetting PC-en er allerede komplett forhåndsinstallert. De trenger ikke å spille inn de medfølgende CD-er/DVD-er. For mange programmer (f. eks. telefon-cd-er eller leksika) kan det være nødvendig å legge inn den tilhørende CD-en/DVD-en for å hente inn de dataene som ligger på disse. Programvaren vil i slike tilfeller oppfordre Dem til dette. Etter at De har ordnet alle tilkoblingene og skrudd til alle nødvendige koblinger (fra side 12), kan De sette PC-en i gang: Trinn 1: Slå på 1. Slå på monitoren. Nettbryter Plasseringen i utbrettingsoversikten: S1 2. Slå på nettbryteren ved å sette den på stilling 1. (Sett denne bryteren på 0 for å avbryte strømtilførselen.) Hovedbryter Plasseringen i utbrettingsoversikten: O 2. Trykk på hovedbryteren (utbrettingsoversikten, O) én gang for å slå på PC-en. Du kan nå stille inn det (valgfrie) trådløse tastatur-/musesettet. I strømkontrollen for Windows kan hovedbryterfunksjonen programmeres (se onlinehjelp). I prinsippet blir PC-en slått av når hovedbryteren holdes nedtrykt mer enn 4 sekunder.! Pass på! Dersom De ikke avslutter operativsystemet på en korrekt måte (Avslutte med ), er det fare for at data kan gå tapt. 22 Tilkobling og igangsetting

29 Trinn 2: Starte opp innretningen PC-en starter og går gjennom forskjellige faser. i Merk: Det må ikke være noen boot-klar CD (f. eks. Windows -Recovery-CD) i CD-ROM-stasjonen, ellers vil ikke operativsystemet bli lagt inn. Deretter blir operativsystemet lastet inn fra harddisken. Innlastingen tar første gangen noe lengre tid. Først etter at alle nødvendige data er registrert, er operativsystemet full ut klart. Operativsystemet er fullstendig innlastet når hilsningsbildeskjermen kommer frem. Følg anvisningen på bildeskjermen. De enkelte dialogene forklarer de trinnene som må gjennomføres. Hilsningsprosedyren fører Dem blant annet gjennom de følgende bildeskjermer og dialoger. Dersom De har spørsmål, klikker De ganske enkelt på. Lisensavtale Vennligst les lisensavtalen oppmerksomt gjennom. De får viktige rettslige veiledninger om bruken av programvarene Deres. For å se hele teksten må De skyve rullebjelken nedover inntil De når slutten av dokumentet. De samtykker i avtalen med å klikke på alternativet Jeg samtykker til avtalen. Det er bare dette som gir Dem rett til å bruke produktet i henhold til bruksanvisningen og å åpne den forseglede Windows -pakken Første trinn. Vedlegg Selvhjelp Betjening Tilkobling Sikkerhet Første igangsetting 23

30 Trinn 3 : Avslutning Etter anmeldelsesprosessen kommer grensesnittet til Windows frem på bildeskjermen. Dette kan være endret slik at bildeskjermen på PC-en i visse tilfeller kan se annerledes ut. Grunnfunksjonene er imidlertid garantert. Kort beskrivelse av grensesnittet for Windows (På neste side finner De de tilhørende bilder.) Startknappen Klikk én gang med venstre musetast på denne knappen for å få frem den avbildede startmenyen. Programlinje De hyppigst brukte programmene blir listet opp her. Dette finner operativsystemet selv ut. Når De med den høyre musetasten trykker på en oppføring, kan De selv bestemme hvilken oppføring som skal beholdes på, hhv. fjernes fra linjen. Det programmet som er knyttet til oppføringen, blir ikke slettet. Alle program Her finner De oppføringene til alle de programmene som er installert på PC-en. Også her kan De bearbeide oppføringene med høyre musetast. Informasjoner om PC-en Deres Klikk én gang med venstre musetast på denne knappen for å få viktige informasjoner om PC-en Deres samt verdifulle tipps og mer hjelp. Slå av For å slå av PC-en klikker De med venstre museknapp på denne knappen. Oppgavelinjen Her får De informasjon og statusmeldinger vedrørende operativsystemet og de programmene som er i drift. 24 Tilkobling og igangsetting

31 Ikoner på skrivebordet Ikoner er programtilknytninger som brukes for å starte opp de angjeldende programmene. Med et dobbeltklikk (to korte trykk etter hverandre med den venstre musetasten) på symbolet blir programmet startet. Skrivebordet omfatter omtrent hele bildeskjermen og er plasseringssted for oppføringer eller for andre tilknytninger som De hurtig vil ta i bruk. Anmeldt bruker Her blir anmeldt bruker vist. For å endre det viste bildet, klikker De på det. Systemstyring Dette er styresentralen for PC-en Deres. Her kan De konfigurere PC-en slik De ønsker. De bør allikevel lese i Hjelp og støtte hvordan de enkelte endringene virker. Sikkerhet Tilkobling Betjening Selvhjelp Vedlegg Første igangsetting 25

32 26 Tilkobling og igangsetting

33 Sikkerhet Kapitel 3 Arbeide med PC-en Tilkobling Betjening Selvhjelp Vedlegg Tema Side Multifunksjonsdisplayet Multimedia med knappetryk Musen Tastaturet Harddisken Den optsike drive Kartleseren Grafikksystemet Lydsystemet Parallelle grensesnittet USB-tilkoblingen IEEE 1394 (FireWire) TV-kortet Nettverksdrift Programvare Tipps og Tricks... 59

VEILEDNINGER TIL DENNE BRUKSANVISNINGEN

VEILEDNINGER TIL DENNE BRUKSANVISNINGEN VEILEDNINGER TIL DENNE BRUKSANVISNINGEN Ha alltid denne bruksanvisningen for hånden i nærheten av PCen. Oppbevar bruksanvisningen og emballasjen på en god måte for å kunne gi dem videre til en ny besitter

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort introduksjon Ikke utsett Sweex 7.1 eksterne USB lydkort for ekstreme temperaturer. Ikke sett utstyret i direkte sollys eller i direkte nærhet av varmeelementer. Ikke

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

I J. D: Lese/skrivelampe E: Spor: SMC, SM-RAM F: Spor: CF I, CF II, MD G: Spor: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

I J. D: Lese/skrivelampe E: Spor: SMC, SM-RAM F: Spor: CF I, CF II, MD G: Spor: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC Produktinformasjon A B C D E F G H I J A: Hodetelefon/høyttalerplugg B: Mikrofonplugg C: Strømlampe D: Lese/skrivelampe E: Spor: SMC, SM-RAM F: Spor: CF I, CF II, MD G: Spor: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC H:

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

APOLLO / APHRODITE / HERCULES - EXCELLENCE SERIES -

APOLLO / APHRODITE / HERCULES - EXCELLENCE SERIES - APOLLO / APHRODITE / HERCULES - EXCELLENCE SERIES - Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Uten skriftlig tillatelse fra produsenten er det forbudt å gjengi eller overføre noen del av denne veiledningen,

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Datamaskinens oppbygning og virkemåte

Datamaskinens oppbygning og virkemåte Datamaskinens oppbygning og virkemåte Laboppgave Sasa Bakija, 08DAT Del 1: Setup BIOS 1. DELL Optiplex GX270 har en Intel Pentium 4 CPU med buss speed på 800 Mhz og klokkefrekvens på 2.80 Ghz. 2. Internminne

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9069EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9069EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps Ikke utsett Sweex trådløse LAN innstikkort 300 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Oktober 2005

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Oktober 2005 + Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 393506-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort........................

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

TeleViewer TELEVIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0

TeleViewer TELEVIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0 TELEVIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom denne

Detaljer

Råd om denne bruksanvisningen. Vår målgruppe. Personlig

Råd om denne bruksanvisningen. Vår målgruppe. Personlig Råd om denne bruksanvisningen Ha alltid denne bruksanvisningen innen rekkevidde i nærheten av Deres notebook. Spar godt på emballasjen og bruksanvisningen for å kunne gi dem videre til en ny eier ved overdragelse

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Råd om denne bruksanvisningen

Råd om denne bruksanvisningen Råd om denne bruksanvisningen Ha alltid denne bruksanvisningen innen rekkevidde i nærheten av Deres notebook. Spar godt på emballasjen og bruksanvisningen for å kunne gi dem videre til en ny eier ved overdragelse

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

mobile PhoneTools Brukerhåndbok

mobile PhoneTools Brukerhåndbok mobile PhoneTools Brukerhåndbok Innhold Krav...2 Før du installerer...3 Installere mobile PhoneTools...4 Installere og konfigurere mobiltelefonen...5 Elektronisk registrering...7 Avinstallere mobile PhoneTools...7

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003 Victor Reader Vibe Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0803 Komme i gang med

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde 17.08.2010 Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge ADCom Data - Molde Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge Gratulerer med valget av skole pc i regi av Møre og Romsdal Fylkeskommune, i denne

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer