Veiledninger til denne Bruksanvisningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledninger til denne Bruksanvisningen"

Transkript

1 Veiledninger til denne Bruksanvisningen Ha alltid denne bruksanvisningen for hånden i nærheten av PCen. Oppbevar bruksanvisningen og emballasjen på en god måte for å kunne gi dem videre til en ny besitter ved avhending av PCen. Vi har inndelt dette dokumentet slik at De til enhver tid skal kunne slå opp de nødvendige informasjonene via innholdsfortegnelsen. Et stikkordsregister (indeks) finner De på slutten av denne håndboken. For straks å kunne ta PC-en i bruk skal De lese kapitelet Sikkerhetsveiledninger (fra side 3) og Tilkobling og bruk (fra side 12). Vi anbefaler Dem også lese de øvrige kapitelene for å få detaljerte forklaringer og betjeningsråd vedrørende PC-en Deres. Målsettingen med denne bruksanvisningen er med et enkelt språk å gjøre det lett for Dem å forstå hvordan PC-en brukes. Det å oversette datamaskinsjargong skaper ofte forvirring, derfor har vi beholdt de vanlige datamaskinbegrepene. Ytterligere veiledninger om PC-en Deres finner De i online-hjelpen i PC-ens startmeny. Klikk der på: Informasjoner om PC-en Deres I tilknytning til betjeningen av brukerprogrammene og operativsystemet kan De benytte de omfangsrike hjelpefunksjonene som programmene tilbyr med et tastetrykk (for det meste F1), hhv. museklikk. Denne hjelpen ligger klar for Dem under bruken av operativsystemet Microsoft Windows eller det aktuelle brukerprogrammet. Windows xp tilbyr Dem en tur (Veiledning på verktøylinjen) for å bli kjent med operativsystemet. Ytterligere nyttige informasjonskilder har vi listet opp på side 50.

2 Vår målgruppe Disse brukerveiledningene retter seg både mot førstegangsbrukere og viderekomne brukere. Til tross for mulig profesjonell bruk er PC-en lagd med tanke på bruk i privathusholdningen. De mange bruksmulighetene står til hele familiens disposisjon. Personlig Noter ned på eiendomsbeviset: Serienummer... Kjøpsdato... Kjøpssted... De serienummeret for PC-en finner De det på baksiden av PC-en. Overfør nummeret, eventuelt også på garantidokumentene. Kvaliteten Vi har ved komponentvalget lagt vekt på høy funksjonalitet, enkel håndtering, sikkerhet og pålitelighet. Gjennom et avbalansert maskinvare- og programvarekonsept kan vi fremby for Dem en fremtidsrettet PC som vil gi Dem mye glede under arbeidet og i fritiden. Vi takker for Deres tillit overfor våre produkter og gleder oss over å kunne hilse Dem velkommen som kunde. Opphavsrett 2006, alle rettigheter forbeholdes. Denne håndboken er opphavsrettslig beskyttet. Opphavsretten beror hos firma Medion. Varemerker: MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for firma Microsoft. Pentium er et registrert varemerke for firma Intel. Andre varemerker er eiendommen til deres respektive eiere. Tekniske og optiske endringer samt trykkfeil forbeholdes. ii

3 Innhold: Driftssikkerhet... 1 Driftssikkerhet... 3 Datasikring... 4 Tilkobling og igangsetting... 5 Hva som er med i leveringen... 7 Oppstilling av PC-en... 8 Plasseringssted... 8 Omgivelsene... 8 Ergonomi... 9 Tilkobling Arrangere kabelforbindelsen Frontbrettet USB/IEEE Tilkoble IEEE-1394 (FireWire)-apparater Koble til høyttalerbokser/audioutgang PC-er med romklangssystem (Surround) Koble til mikrofon Koble til opptakskilde / audioinngang Koble til opptakskilde / videoinngang Tilkobling av PC-en til et fjernsyn (TV-out) Koble til monitoren Antennetilkobling for TV-mottak Koble til parallellapparater Koble til nettverk (LAN) Koble til PS/2-tastatur Koble til PS/2-mus Koble stil strømforsyningen Første igangsetting Trinn 1: Slå på Nettbryter Hovedbryter Trinn 2: Starte opp innretningen Trinn 3 : Avslutning Kort beskrivelse av grensesnittet for Windows iii

4 Arbeide med PC-en Multifunksjonsdisplayet Multimedia med knappetrykk Musen Betjening Tastaturet Legg inn batterier Batterivisning Skru tastaturet på og av Koble tastaturet Tastene Alt, Alt Gr og Ctrl Multimedietastene Harddisken Viktige kataloger Den optiske drive Slik legger De inn en diskett Spille av diskett / velge ut Slik fjerner De en diskett CD-Rom-/DVD-drive som Boot-drive Regionale gjengivelsesinformasjoner for DVD Om CD-ReWriter Emner Kortleseren Grafikksystemet Egenskaper Gangbare bildeoppdateringsfrekvenser Tilkobling av PC-en til et fjernsyn Slik kobler De Deres PC til fjernsynet Lydsystemet Parallelle grensesnittet USB-tilkobling IEEE 1394 (FireWire) Bruksmuligheter for IEEE Tekniske spesifikasjoner TV-kortet Se fjernsyn Nettverksdrift Hva er et nettverk? Problemløsning i nettverket iv

5 Programvare Lære å kjenne Windows xp Windows XP hjelp og støtte Microsofts interaktive opplæring Brenning av CD-er/DVD-er Programvareinstallasjon Slik installerer De Deres programvare: Avinstallere programvaren Windows-aktivering Produktaktivering på Deres PC BIOS-oppsettet Gjennomføringen av BIOS-oppsettet BullGuard Internet Security Tipps og tricks Betjeningshjelp Systeminnstillinger og informasjon Kundeservice og selvhjelp Data- og systemsikkerhet Datasikring Vedlikeholdsprogram Passordgjenvinningsfil Systemgjenoppretting Feilutbedring Windows Update Windows Update-informasjoner om datasikkerhet Å gjenopprette leveringstilstanden Begrensninger i gjenopprettingen Gjennomføring av sikring FAQ Ofte stilte spørsmål Kundeservice Maskinvareproblemer Lokalisering av årsaken Feil og mulige årsaker Trenger De mer støtte? Driverstøtte Transport Rengjøring og stell Gjenvinning og deponering Håndtering av batterier Utrustning/endring og reparasjon Veiledning for serviceteknikeren v

6 Vedlegg Konformitet til normer Elektromagnetisk kompatibilitet Elektrisk sikkerhet Ergonomi Støyutvikling Konformitetsinformasjon R&TTE Garantibestemmelser Ansvarsbegrensning Mangfoldiggjøring av denne håndboken Indeks Apparat Kast aldri apparatet sammen med vanlig husholdningsavfallet når levetiden er omme. Forhør deg om hvor du kan kvitte deg med apparatet på en miljøvennlig måte. Batterier Brukte batterier er ikke husholdningsavfall! De skal leveres inn til mottaksstasjon for batterier. Forpakning For at apparatet ditt ikke skal få transportskader befinner det seg i en forpakning. Forpakningen er fremstilt av materialer som kan kasseres og bli gjenvunnet på en fagmessig måte. vi

7 Tilkobling Betjening Vedlegg Selvhjelp Sikkerhet Kapitel 1 Driftssikkerhet Tema Side Driftssikkerhet...3 Datasikring...4

8 2 Driftssikkerhet

9 Driftssikkerhet Les dette kapitelet grundig igjennom og følg alle de oppførte veiledningene. På den måten sikrer De pålitelig drift og lang levetid for PC-en Deres.! Ikke la barn uten oppsikt leke med elektriske apparater. Det er ikke alltid at barn oppfatter mulige farer på en riktig måte. Sikkerhet Tilkobling!!!! Hold forpakningsmaterialer som for eksempel folie, unna barn. Ved misbruk kan det være fare for kvelning. Åpne aldri kassen til PC-en. Når en kasse er åpen, kan det være livsfare på grunn av elektrisk støt. Bruk aldri PC-en med åpen kasse. Når det gjelder de optiske drivverkene (CD-ROM-/ CDRW-/ DVD), dreier det seg om innretninger av laserklasse 1, så lenge dette apparatet brukes i en avlukket PC-kasse. Fjern aldri dekselet til drivverket da usynlige laserstråler kan stråle ut. Før aldri noen slags gjenstander gjennom slissene og åpningene inn i det indre av PC-en. Dette kan føre til elektrisk kortslutning, elektrisk støt eller sågar til brann, noe som fører til at PC-en blir skadet. Betjening Selvhjelp Vedlegg! Slisser og åpninger i PC-en er for ventilasjon. Ikke dekke til disse åpningen fordi det ellers kan føre til overoppheting. Påse ved oppstillingen av PC-en at det er en minsteavstand til alle sider på 20 cm. Driftssikkerhet 3

10 Slå PC-en av straks, hhv. overhodet ikke på, og henvend Dem til kundetjenesten når nettkabelen eller det derpå anbrakte støpsel er tilsmurt eller skadet. Bytt ut den defekte nettkabelen med originalkabel. Ikke under noen omstendighet må den defekte kabelen repareres.... når kassen til PC-en er skadet, eller når det er kommet inn væsker. La PC-en først bli kontrollert av kundetjenesten. Ellers kan det hende at PC-en ikke kan brukes trygt, samt at det kan oppstå livsfare på grunn av elektrisk støt! Datasikring! Pass på! Lag sikkerhetskopier på eksterne lagermedier (Disketter, CD-R) etter alle oppdateringer av dataene Deres: se side 63). Krav om skadeerstatning på grunn av datatap og derigjennom oppståtte følgeskader utelukkes. 4 Driftssikkerhet

11 Kapitel 2 Tilkobling og igangsetting Sikkerhet Tilkobling Tema Side Hva som er med i leveringen...7 Oppstilling av PC-en...8 Tilkobling Første igangsetting Betjening Selvhjelp Vedlegg

12 6 Tilkobling og igangsetting

13 Hva som er med i leveringen Vær vennlig å kontrollere at leveringen er komplett, og gi oss beskjed innen 14 dager etter kjøpet dersom leveringen ikke er fullstendig. Opplys i denne forbindelse ubetinget om serienummeret. Sammen med den PC-en De har anskaffet Dem har De mottatt følgende komponenter: Sikkerhet Tilkobling PC og tilkoblingskabel Tastatur med integrert mus OEM-versjon av operativsystemet Support-/ applikasjons-cd Denne bruksanvisningen Garantikort PC-ens eksakte utrustning samt tekniske data finner du på systemklebelappen på emballasjen. Betjening Selvhjelp Vedlegg Hva som er med i leveringen 7

14 Oppstilling av PC-en Riktig oppstilling av PC-en bidrar vesentlig til at PC-en blir behagelig å betjene. Plasseringssted Hold PC-en og alle tilkoblede apparater unna fuktighet, og unngå støv, varme og direkte sollys. På den måten unngår De forstyrrelser eller skader på PC-en. Plasser og bruk alle apparatene på et stabilt, jevnt og vibrasjonsfritt underlag for å hindre at PC-en virker feilaktig. Omgivelsene PC-en kan benyttes i en omgivelsestemperatur fra +10 C til +35 C og i en relativ fuktighet fra 30 % - 70 % (ikke kondenserende). I avslått tilstand kan PC-en lagres i en temperatur mellom 20 O C til 50 O C. Når det er tordenvær, skal De ta ut støpselet og spesielt fjerne antennekabelen. Som ytterligere sikkerhet anbefaler vi av man bruker en overspenningsbeskyttelse for å beskytte PC-en mot spenningstopper eller lynnedslag fra strømnettet. Vent med å sette PC-en i gang etter en transport inntil apparatet har fått samme temperatur som omgivelsene. Ved store temperatur- eller fuktighetssvingninger kan det oppstå elektrisk kortslutning på grunn av kondens som leder til fuktighetsdannelse innen i PC-en. 8 Tilkobling og igangsetting

15 Ergonomi Sikkerhet i Merk: Unngå blending, avspeiling og for sterke lys-mørke-kontraster for å skåne øynene. Tilkobling Monitoren skal aldri stå i umiddelbar nærhet av vinduet fordi på dette stedet blir arbeidsrommet mest opplyst av dagslyset. Dette lyset vanskeliggjør øynenes tilpasning til den mørkere monitoren. Plasser alltid monitoren med en synsretning som er parallell til vindusfronten (se bilde). Den parallelle synsretningen bør også brukes med tanke på kunstig belysning. Det vil si at det gjelder de samme kriterier og grunner ved belysning av arbeidsrommet med kunstig lys. Er det er ikke mulig å stille opp bildeskjermen som beskrevet, kan følgende tiltak være til hjelp: Dreie, senke eller bøye bildeskjermapparatet; med lameller eller vertikalpersienner på vinduene; med kortvegger eller gjennom endringer av belysningsretningen. Betjening Selvhjelp Vedlegg Oppstilling av PC-en 9

16 i Merk: Ta regelmessige pauser under arbeidet ved bildeskjermen for å forebygge spenninger og tretthet. Lang sittetid uten holdningsforandringer kan være ubekvemt. For å minimere risiko for besvær eller skader er det viktig med riktig holdning. Generelt: Endre ofte (ca. hvert minutt) holdningen, og legg inn hyppige pauser for å hindre tretthet. Ryggen: Når man sitter ved arbeidsplassen, må ryggen støttes opp av et rygglende som står rett opp, eller som er lett bøyd bakover. Bena: Låret bør være horisontalt eller lett nedoverbøyd. Leggen bør danne en vinkel med låret på omtrent 90 o. Føttene bør stå flatt på gulvet. Bruk i gitte tilfeller en fotstøtte, men forviss Dem på forhånd at sittehøyden er riktig innstilt. Armer: Armene og albuene bør være avspente og ledige. Albuene bør ligge tett inntil kroppen. Hold underarmene og hendene tilnærmet parallelt med gulvet. Håndleddene: Håndleddene bør ved arbeid med tastaturet, musen eller trackballen være mest mulig utstrekt og ikke være mer enn i 10 o vinkel. Hode: Hodet bør være oppreist eller bare lett bøyd fremover. Ikke arbeid med vridd hode eller overkropp 10 Tilkobling og igangsetting

17 Vedlegg Selvhjelp Betjening Tilkobling Sikkerhet Håndplasseringsflate: 5-10 cm Seavstand: 50 til 70 cm Benfrihet (vertikalt): 65 cm (minst) Benfrihet (horisontalt): 60 cm (minst) Øverste bildeskjermlinje i øyenhøyde eller litt under Oppstilling av PC-en 11

18 Tilkobling For bedre å kunne finne frem skal De brette ut den venstre omslagssiden med tegninger på for på den måten å finne hvor de beskrevne tilkoblinger finnes.! Merk: De oppførte apparatene følger ikke obligatorisk med leveransen. Arrangere kabelforbindelsen Observer de følgende veiledningene for å koble PC-en til på en ordentlig og sikker måte: Legg kablene slik at ingen kan tråkke på dem eller snuble over dem. Ikke plasser noen slags gjenstander på kablene fordi disse da kan bli ødelagt. Koble til periferiapparater som tastatur, mus, monitor osv. først når PC-en er avslått for å unngå skader på PC-en eller apparatene. Enkelte apparater kan også kobles til under drift. Dette gjelder for det meste apparater med USBeller IEEE 1394 (FireWire)-tilkobling. Følg i alle tilfeller veiledningene i den tilhørende bruksanvisningen. Ha minst én meters avstand fra høyfrekvente og magnetiske forstyrrelseskilder (TV-apparat, høyttalerbokser, mobiltelefoner osv.) for å unngå funksjonsfeil og datatap. Vennligst legg merke til at når det gjelder denne PC-en, kan bare kabler som er kortere enn 3 meter for de eksterne grensesnittene, settes inn. Bruk bare de kablene som følger med leveringen da de er testet i vårt laboratorium. Bruk kun dobbelt avskjermet kabel som skriverkabel. 12 Tilkobling og igangsetting

19 Vær sikker på at alle forbindelseskablene er forbundet med de tilhørende periferiapparatene for å unngå forstyrrende strålinger. Fjern kabler som ikke trengs. Til PC-en er det bare tillatt å koble til apparater som oppfyller normen EN60950 Sikring av informasjonsteknikkinnretninger eller apparater som oppfyller normen EN60065 Sikkerhetskrav Audio-, Videoog andre elektroniske apparater. Nye apparater kan i de første brukstimene avgi en typisk, uunngåelig, men helt ufarlig lukt som i løpet av tiden avtar stadig mer og mer. For å motvirke luktdannelsen anbefaler vi at du regelmessig lufter ut rommet. i Merknad: De behøver bare å koble til de komponentene som De bruker med PC-en. Har De ikke det besktrevne apparatet, kan De hoppe over det angjeldende punktet og eventuelt gjennomføre dette senere. Frontbrettet Plasseringen i utbrettingsoversikten: D Enkelte koblingssteder befinner seg bak frontbrettet. Dette innebærer den store fordelen at De bekvemt kan ordne ofte brukte forbindelser uten å måtte dreie PC-en rundt. Det lukkbare brettet beskytter koblingsstedene. Vedlegg Selvhjelp Betjening Tilkobling Sikkerhet Tilkobling 13

20 USB/IEEE1394! Pass på: Koble til USB-/IEEE 1394-apparatet til den nye PC-en etter førsteinnstillingen. På den måten forhindrer De unødig forvirring under installasjonen. Vanligvis kan disse apparatene tilkobles under bruk. Les om dette i veiledningene for periferiapparatene. PC-ens spenningsutganger for IEEE 1394/USB er beskyttet med en sikring (Limited Power Source slik dette forstås i EN60950). Disse sikrer at de periferiapparatene som er tilkoblet med de angjeldende tilkoblingene, ikke blir ødelagt. Koble til USB-apparater Plasseringen i utbrettingsoversikten: F Det finnes flere tilkoblingskontakter som De kan bruke, og disse kan brukes etter hva man velger. 1. Koble apparatene (Skriver, skanner, kamera osv.) til den motsvarende kontakten.! Merk: Koble mest mulig apparatene til de kontaktene de ble installert til. Ellers får disse en ny ID, og operativsystemet vil da ha en nyinstallasjon av driveren. Tilkoble IEEE-1394 (FireWire)-apparater Plasseringen i utbrettingsoversikten: G1, G2 (valgfri utrustning) i! Merk: Alt avhengig av periferiapparatet kan forskjellige kabler (6 polers = G1, 4 polers = G2) brukes. Vær vennlig å kontrollere hvilken kabel som trengs for det De vil ha. Viktig: Kontaktene på fremsiden kan ikke brukes samtidig. 14 Tilkobling og igangsetting

21 Koble til høyttalerbokser/audioutgang Plasseringen i utbrettingsoversikten: H1, H2 Her kobler De til hodetelefon, aktivbokser eller en audioforbindelseskabel til opptak. Les i bruksanvisningen for stereoanlegget for å finne ut hvilken inngang De skal bruke (vanligvis Line In eller Aux). Sett kabelen med 3,5 mm stereo-låsestøpselet inn i den grønne tilkoblingskontakten (posisjon H2) eller Sett kabelen med 6,3 mm stereo-låsestøpselet inn i den grønne tilkoblingskontakten (posisjon H1) PC-er med romklangssystem (Surround) Plasseringen i utbrettingsoversikten: H2, H3, H4, H5, U1, U2 Sikkerhet Tilkobling Betjening i (valgfri utrustning) Merk: Informasjon om plasseringen av høyttalerne finner du når du starter sound-programvaren i oppgavelinjen. Selvhjelp Har PC-en din slikt utstyr, skjer tilkoblingen slik: 1. Sett fronthøyttalerens kabel med 3,5 mm stereolåsestøpselet inn i den grønne tilkoblingskontakten (posisjon H2). 2. Til kontakten Cen/Bass (position H3) kobler De en sentral høyttaler eller en subwoofer. 3. Koble boksene for baklydgjengivelse til kontakten Surr-1 (posisjon H4). 4. Ved den tilvalgbare kontakten Surr-2 (posisjon H5) kobler du til ekstra høyttalere for det bakre lydområdet. En (tilvalgbar) digital audioutgang (SPDIF) kan tilkobles med en optisk kabel og/eller en koaksialkabel. 1. Stikk cinch-kabelen i kontakten ved posisjon U1. Stikk den optiske kabelen i utgangen ved posisjon U2. 2. Forbind den andre enden av kabelen til et audioapparat som har tilsvarende digital inngang. Vedlegg Tilkobling 15

22 Koble til mikrofon Plasseringen i utbrettingsoversikten: I 1. Koble en mikrofon med et 3,5 mm mono-låsestøpsel til den rosafargede tilkoblingskontakten I. 2. Plasser mikrofonen slik at den ikke viser direkte mot høyttalerboksene. På den måten forhindrer De at akustiske tilbakekoblinger som høres som et høyt pip. Koble til opptakskilde / audioinngang Plasseringen i utbrettingsoversikten: J1, J2, V1, V2 (valgfri utrustning) Denne kontakten brukes til å koble til eksterne, analoge audiokilder (f. eks. stereoanlegg, synthesizer). 1. Koble forbindelseskabelen med 3,5 mm stereo-låsestøpsel til den lyseblå tilkoblingskontakten (posisjon J2). Valgfritt kan også en Stereo-cinch-kabel kobles til (posisjon J1). Alt etter utførelse kan du koble til digitale audiokilder. 1. Koble en cinch-forbindelseskabel til audioinngangen ved posisjon V1. En optisk forbindelseskabel kobler du til ved inngangen ved posisjon V2. Koble til opptakskilde / videoinngang Plasseringen i utbrettingsoversikten: K, L Alt avhengig av utrustningen kan De koble PC-en til en ekstern videokilde med en S-video eller Composite (Cinch)-kabel. Disse tilkoblingene gjør det mulig for Dem å fange opp videodata og eventuelt bearbeide disse. 1. Koble Cinch-forbindelseskabelen til kontakt K, S-videokabelen til kontakt L. 16 Tilkobling og igangsetting

23 Tilkobling av PC-en til et fjernsyn (TV-out) Plasseringen i utbrettingsoversikten: P1, P2, P3, P4 (valgfri utrustning) Dersom grafikkortet er utstyrt med en TV-Out-kontakt, kan du her koble til et fjernsynsapparat. Du kan alt etter utrustning, bruke en composite (cinch, P1)-kabel, en component-kabel (P2), en SCART-kabel (P3) eller en S-videokabel (P4). 1. Koble PC-en og fjernsynsapparatet sammen med den kabelen som trengs for fjernsynsapparatet. Sikkerhet Tilkobling Vedlegg Selvhjelp Betjening Tilkobling 17

24 Koble til monitoren Plasseringen i utbrettingsoversikten: Q1, Q2 PC-en leveres med en digital (DVI-D, Q1) og en analog (VGA, Q2) monitorutgang. i Merk: For å hindre skader på kontaktene må De passe på at støpselet og stikkontakten nøyaktig passer til hverandre. På grunn av den asymmetrisk formen passer støpselet bare til stikkontakten i én posisjon. 1. Koble datakabelen fra bildeskjermen til den blå stikkontakten i grafikksystemet (Utbrettingsoversikt: Q2 eller Q1). Fjern den hvite beskyttelsesringen (om slik finnes) på monitorstøpselet. 2. Drei til slutt skruene på monitorkabelen fast med hånden.! PASS PÅ! PC-en er forhåndskonfigurert med en bildeskjermsoppløsning på 1024 x 768 bildepunkter og en bildegjentakelsesfrekvens på 75 Hz. Hvis monitoren ikke støtter disse verdiene, kan den i gitte tilfeller bli beskadiget. Vennligst rådfør Dem med brukerhåndboken for monitoren. Dersom monitoren ikke støtter disse verdiene, må De endre konfigurasjonen på følgende måte: 1. Start opp PC-en og trykk kort etter oppstart på F8-tasten til en startmeny kommer frem. i Merk: Dersom De ikke trykker i det rette øyeblikket, vises ikke startmenyen, og De må starte opp PC-en på nytt. 2. Velg alternativet Sikker modus. 3. Deretter kan De justere Visningsegenskaper tilpassende monitoren. 18 Tilkobling og igangsetting

25 Antennetilkobling for TV-mottak Plasseringen i utbrettingsoversikten: R2 (valgfri utrustning) Dersom PC-en er utstyrt med et TV-tunerkort, må De koble til en tilsvarende 75 ohms koaksialantennekabel (terrestrisk eller kabel) for TV-mottaket. 1. Koble en terrestrisk antenne eller kabelfjernsynet til TVtilkoblingskontakten på TV-kortet (R2). Koble til parallellapparater i Plasseringen i utbrettingsoversikten: T (valgfri utrustning) Merk: For å hindre skader på kontaktene må De passe på at støpselet og stikkontakten nøyaktig passer til hverandre. På grunn av den asymmetrisk formen passer støpselet bare til stikkontakten i én posisjon. Slik kobler De til en skriver med parallell koblingskabel (25-polers): 1. Koble skriverens skriverkabel til den burgunderrødfargede skrivertilkoblingskontakten (T) på baksiden av PC-en. 2. Drei til slutt skruene på skriverkabelen fast med hånden. Hvis De vil bruke en skanner som kobles til de parallelle grensesnittene, må De her koble til den tilhørende skannerkabelen. Skriveren blir i så fall koblet til skanneren. Vedlegg Selvhjelp Betjening Tilkobling Sikkerhet Tilkobling 19

26 Koble til nettverk (LAN) Plasseringen i utbrettingsoversikten: W Avhengig av utrustningen kan PC-en ha en nettverkstilkoblingskontakt for at PC-en skal være klargjort for nettverksdrift. Nettverkskabelen har normalt to RJ45-støpsler, slik at det ikke spiller noen rolle hvilken av sidene i en hvilken som helst av kontaktene den blir satt inn. 1. Stikk en av kabelendene inn i PC-kontakten. 2. Koble den andre enden til en annen PC eller hub/svitsjer. Ytterligere veiledninger finner De i kapitelet Nettverksdrift fra og med side 48. Koble til PS/2-tastatur Plasseringen i utbrettingsoversikten: X (valgfri utrustning) Dersom De vil koble til et USB-tastatur, kan De hoppe over dette trinnet. 1. Koble PS/2-tastauret til den venstre, blå PS/2- kontakten. Koble til PS/2-mus Plasseringen i utbrettingsoversikten: Y (valgfri utrustning) Dersom De vil koble til en USB-mus, kan De hoppe over dette trinnet. 1. Musekabelen kobler De til den høyre, grønn PS/2- kontakten. 20 Tilkobling og igangsetting

27 Koble stil strømforsyningen Plasseringen i utbrettingsoversikten: S1, S2 Koble til slutt strømforsyningen til PC-en og til monitoren ved at De stikker nettstrømskabelen i stikkontakten og kobler til PC-ens nettilkobling (S2). Observer følgende sikkerhetstipps: Legg merke til: Selv om nettbryteren er slått av, er deler av apparatet under spenning. For å avbryte strømtilførselen til PC-en, eller for helt å koble apparatet fra, skal De trekke nettstøpselet fra stikkontakten. Stikkontakten må være i nærheten av PC-en og være lett å komme til. Bruk PC-en bare tilkoblet jordete stikkontakter for husholdningsstrøm. Bruk bare den medfølgende nettilkoblingskabelen. Som ytterligere sikkerhet anbefaler vi av man bruker en overspenningsbeskyttelse for å beskytte PC-en mot spenningstopper eller lynnedslag fra strømnettet. Om De bruker en skjøteledning, pass da på at denne er i samsvar med GS/VDE-kravene. Spør eventuelt Deres elektroinstallatør. Den standard PC-nettdelen har en på- og avbryter (posisjon S1). Med den kan PC-en slås av og på. Dersom bryteren står på AUS (0), brukes det ikke noe strøm. Ikke start PC-en ennå! Les først neste kapitel om hva De må passe på når det settes i gang. Vedlegg Selvhjelp Betjening Tilkobling Sikkerhet Tilkobling 21

28 Første igangsetting PC-en er allerede komplett forhåndsinstallert. De trenger ikke å spille inn de medfølgende CD-er/DVD-er. For mange programmer (f. eks. telefon-cd-er eller leksika) kan det være nødvendig å legge inn den tilhørende CD-en/DVD-en for å hente inn de dataene som ligger på disse. Programvaren vil i slike tilfeller oppfordre Dem til dette. Etter at De har ordnet alle tilkoblingene og skrudd til alle nødvendige koblinger (fra side 12), kan De sette PC-en i gang: Trinn 1: Slå på 1. Slå på monitoren. Nettbryter Plasseringen i utbrettingsoversikten: S1 2. Slå på nettbryteren ved å sette den på stilling 1. (Sett denne bryteren på 0 for å avbryte strømtilførselen.) Hovedbryter Plasseringen i utbrettingsoversikten: O 2. Trykk på hovedbryteren (utbrettingsoversikten, O) én gang for å slå på PC-en. Du kan nå stille inn det (valgfrie) trådløse tastatur-/musesettet. I strømkontrollen for Windows kan hovedbryterfunksjonen programmeres (se onlinehjelp). I prinsippet blir PC-en slått av når hovedbryteren holdes nedtrykt mer enn 4 sekunder.! Pass på! Dersom De ikke avslutter operativsystemet på en korrekt måte (Avslutte med ), er det fare for at data kan gå tapt. 22 Tilkobling og igangsetting

29 Trinn 2: Starte opp innretningen PC-en starter og går gjennom forskjellige faser. i Merk: Det må ikke være noen boot-klar CD (f. eks. Windows -Recovery-CD) i CD-ROM-stasjonen, ellers vil ikke operativsystemet bli lagt inn. Deretter blir operativsystemet lastet inn fra harddisken. Innlastingen tar første gangen noe lengre tid. Først etter at alle nødvendige data er registrert, er operativsystemet full ut klart. Operativsystemet er fullstendig innlastet når hilsningsbildeskjermen kommer frem. Følg anvisningen på bildeskjermen. De enkelte dialogene forklarer de trinnene som må gjennomføres. Hilsningsprosedyren fører Dem blant annet gjennom de følgende bildeskjermer og dialoger. Dersom De har spørsmål, klikker De ganske enkelt på. Lisensavtale Vennligst les lisensavtalen oppmerksomt gjennom. De får viktige rettslige veiledninger om bruken av programvarene Deres. For å se hele teksten må De skyve rullebjelken nedover inntil De når slutten av dokumentet. De samtykker i avtalen med å klikke på alternativet Jeg samtykker til avtalen. Det er bare dette som gir Dem rett til å bruke produktet i henhold til bruksanvisningen og å åpne den forseglede Windows -pakken Første trinn. Vedlegg Selvhjelp Betjening Tilkobling Sikkerhet Første igangsetting 23

30 Trinn 3 : Avslutning Etter anmeldelsesprosessen kommer grensesnittet til Windows frem på bildeskjermen. Dette kan være endret slik at bildeskjermen på PC-en i visse tilfeller kan se annerledes ut. Grunnfunksjonene er imidlertid garantert. Kort beskrivelse av grensesnittet for Windows (På neste side finner De de tilhørende bilder.) Startknappen Klikk én gang med venstre musetast på denne knappen for å få frem den avbildede startmenyen. Programlinje De hyppigst brukte programmene blir listet opp her. Dette finner operativsystemet selv ut. Når De med den høyre musetasten trykker på en oppføring, kan De selv bestemme hvilken oppføring som skal beholdes på, hhv. fjernes fra linjen. Det programmet som er knyttet til oppføringen, blir ikke slettet. Alle program Her finner De oppføringene til alle de programmene som er installert på PC-en. Også her kan De bearbeide oppføringene med høyre musetast. Informasjoner om PC-en Deres Klikk én gang med venstre musetast på denne knappen for å få viktige informasjoner om PC-en Deres samt verdifulle tipps og mer hjelp. Slå av For å slå av PC-en klikker De med venstre museknapp på denne knappen. Oppgavelinjen Her får De informasjon og statusmeldinger vedrørende operativsystemet og de programmene som er i drift. 24 Tilkobling og igangsetting

31 Ikoner på skrivebordet Ikoner er programtilknytninger som brukes for å starte opp de angjeldende programmene. Med et dobbeltklikk (to korte trykk etter hverandre med den venstre musetasten) på symbolet blir programmet startet. Skrivebordet omfatter omtrent hele bildeskjermen og er plasseringssted for oppføringer eller for andre tilknytninger som De hurtig vil ta i bruk. Anmeldt bruker Her blir anmeldt bruker vist. For å endre det viste bildet, klikker De på det. Systemstyring Dette er styresentralen for PC-en Deres. Her kan De konfigurere PC-en slik De ønsker. De bør allikevel lese i Hjelp og støtte hvordan de enkelte endringene virker. Sikkerhet Tilkobling Betjening Selvhjelp Vedlegg Første igangsetting 25

32 26 Tilkobling og igangsetting

33 Sikkerhet Kapitel 3 Arbeide med PC-en Tilkobling Betjening Selvhjelp Vedlegg Tema Side Multifunksjonsdisplayet Multimedia med knappetryk Musen Tastaturet Harddisken Den optsike drive Kartleseren Grafikksystemet Lydsystemet Parallelle grensesnittet USB-tilkoblingen IEEE 1394 (FireWire) TV-kortet Nettverksdrift Programvare Tipps og Tricks... 59