Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruksjonshåndbok PSP-1004 K"

Transkript

1 TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

2 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover. Unngå å bruke PSP -systemet for lang tid om gangen. Ta en 15 minutters pause for hver time du spiller, for å unngå å overbelaste øynene. Hvis du opplever noen av følgende helseproblemer, må du slutte å bruke systemet øyeblikkelig. Hvis symptomene vedvarer, må du kontakte lege. Svimmelhet, kvalme, tretthet eller bilsykelignende symptomer Ubehag eller smerter i noen deler av kroppen, for eksempel øyne, ører, hender eller armer. Informasjon om forskrifter Navneplaten er plassert på enhetens batterihus. Dette utstyret er kontrollert og funnet i samsvar med begrensningene i R&TTE-direktivet ved bruk av tilkoblingskabel på under 3 meter. Dette utstyret samsvarer med EN55022 Klasse B og EN55024 for bruk på følgende områder: boliger, bedrifter og lett-industri. Lysfølsomhet Spill alltid i omgivelser med god belysning. Ta jevnlige pauser, 15 minutter hver time. Unngå å spille når du er trøtt eller har fått lite søvn. Enkelte personer som er følsomme overfor blinkende eller flimrende lys eller geometriske figurer og mønstre, kan ha en skjult epilepsi og kan få epileptiske anfall når de ser på TV eller spiller videospill. Rådfør deg med legen før du spiller videospill hvis du har epilepsi, og øyeblikkelig hvis du opplever noen av følgende symptomer mens du spiller: svimmelhet, synsforstyrrelser, muskelrykninger, andre ufrivillige bevegelser, tap av bevissthet, forvirring og/eller krampetrekninger. Skader ved gjentakende bevegelser Unngå å bruke PSP -systemet for lenge om gangen. Ta en 15 minutters pause hver time. Stopp å bruke PSP -systemet øyeblikkelig hvis du opplever ubehag eller smerter i hender, håndledd eller armer. Hvis tilstanden vedvarer, må du kontakte lege. 2 ADVARSLER

3 Hodetelefoner Juster volumet i hodetelefonene slik at lyder fra omgivelsene kan høres. Hvis du opplever sus eller ubehag i ørene, må du slutte å bruke hodetelefoner. Radiobølger Radiobølger kan påvirke elektronisk utstyr eller medisinsk utstyr (for eksempel pacemakere), og kan føre til feilfunksjon og mulig personskade. Hvis du bruker pacemaker eller annet medisinsk utstyr, bør du rådføre deg med legen din eller produsenten av utstyret, før du bruker den trådløse nettverksfunksjonen. Hold PSP -systemet minst 20 cm unna en pacemaker eller annet medisinsk utstyr når du bruker den trådløse nettverksfunksjonen. Ikke ha PSP -systemet i en brystlomme hvis du bruker pacemaker. Slå av PSP -systemet øyeblikkelig hvis du har grunn til å tro at det oppstår forstyrrelser med pacemakeren. Ikke bruk den trådløse nettverksfunksjonen på følgende steder: Områder der bruk er forbudt, for eksempel på fly eller sykehus. Følg bestemmelser på medisinske institusjoner når du bruker PSP -systemet i slike lokaler. Vær oppmerksom på at du kan bryte bestemmelser om sikkerhet i luften, som kan bli straffet med bøter, hvis du bruker den trådløse nettverksfunksjonen på fly eller bruker PSP -systemet under avgang eller landing. Områder med store folkemengder. Områder i nærheten av brannalarmer, automatiske dører og andre typer automatisk utstyr. Vær forsiktig ved bruk av den trådløse nettverksfunksjonen i kjøretøy, siden radiobølger kan påvirke elektronisk utstyr i enkelte kjøretøy. NO Hvis du ser dette symbolet på et av våre elektriske produkter eller emballasje, betyr det at dette elektriske produktet ikke må avhendes som vanlig husholdningsavfall i Europa. For å sikre korrekt avfallsbehandling av produktet, vennligst avhend i samsvar med gjeldende lokal lovgivning eller forskrifter for avhendig av elektrisk utstyr. Hvis du gjør dette vil du hjelpe til med å bevare naturlige ressurser og forbedre standardene innen miljøvern ved behandling og avhendig av elektrisk avfall. ADVARSLER 3

4 GAME (Spill) side 32 Spille spill Behandle lagrede data VIDEO side 36 Spille av UMD VIDEO Spille av video som er lagret på en Memory Stick Duo MUSIC (Musikk) side 48 Spille av UMD MUSIC Spille av musikk som er lagret på en Memory Stick Duo PHOTO (Foto) side 61 Viser bilder som er lagret på en Memory Stick Duo Spille av lysbildefremvisninger NETWORK side 73 Koble seg til Internett Bruke LocationFree -spilleren SETTINGS (Innstillinger) side 80 Justere PSP -systeminnstillingene Opprette video-, foto- eller nettverksinnstillinger Koble til enheter via USB-kontakten 4

5 HOME VOL SELECT START POWER HOLD Bruke Home-menyen Den vanlige betjeningen av PSP -systemet starter fra Home-menyen. Trykk på HOME-knappen for å vise Home-menyen, og bruk retningsknappene til å navigere på de vannrette og loddrette ikonlinjene. NO Velg en kategori Velg et element Vanlig bruk av knappene retningsknapper: Brukes til å velge elementer på skjermen -knappen: Viser valgmenyen for valgte elementer -knappen: Avbryter valgte handlinger -knappen: Bekrefter valgte elementer HOME-knappen: Åpner Home-menyen 5

6 Innhold ADVARSLER Forsiktighetsregler Bruk av batteriet Klargjøring Kontrollere innholdet i pakken Deler og funksjoner Klargjøre PSP -systemet for bruk Koble til hodetelefonene med fjernkontroll Vanlig bruk Slå på og av PSP -systemet Bruke sleep-modus Sette inn en UMD Sette inn en Memory Stick Duo Unngå uønsket bruk av PSP -systemet Bruke lydknappen Bruke skjermknappen Batteri Game (Spill) Spille et spill Spill-valgmenyen Kopiere og slette lagrede data Video (Video) Se på video Bruke kontrollpanelet Betjene med PSP -systemknappene eller fjernkontrollen. 44 Video-valgmenyen Lagre videoer på en Memory Stick Duo Music (Musikk) Høre på musikk Bruke kontrollpanelet Betjene PSP med systemknappene eller fjernkontrollen Musikk-valgmenyen Overføre og lagre musikk på en Memory Stick Duo Innhold

7 Photo (Foto) Vise bilder Bruke kontrollpanelet Betjene med PSP -systemknappene eller fjernkontrollen. 65 Foto-valgmenyen Spille av lysbildefremvisninger Lagre bilder på en Memory Stick Duo Network (Nettverk) Bruke Internett Koble seg til Internett Bruke RSS-kanal Innstillingsmeny for RSS-kanal Settings (Innstillinger) Innstillinger for PSP -systemet Video Settings (Videoinnstillinger) Photo Settings (Fotoinnstillinger) System Settings (Systeminnstillinger) Theme Settings (Temainnstillinger) Date & Time Settings (Dato-og klokkeslettinnstillinger) Power Save Settings (Strømsparingsinnstillinger) Sound Settings (Lydinnstillinger) Security Settings (Sikkerhetsinnstillinger) USB Connection (USB-tilkobling) Network Settings (Nettverksinnstillinger) Network Update (Nettverksoppdateringer) Hvordan bruke tastaturet Tilleggsinformasjon PSP -oppdateringer Kompatible medier Spesifikasjoner Feilsøking GARANTI Hvis du vil ha mer informasjon om PSP -systemet, kan du besøke NO Innhold 7

8 Forsiktighetsregler Les de medfølgende instruksjonene nøye før bruk. Ta vare på dem til senere bruk. Sikkerhet Dette produktet er laget med vekt på god sikkerhet. Ved uriktig bruk kan imidlertid alt elektrisk utstyr forårsake brann, elektrisk støt eller personskade. Følg disse retningslinjene for å sikre skadefri bruk: Følg alle advarsler, forholdsregler og instruksjoner. Undersøk jevnlig AC-adapteren og strømkabelen for skade og eventuell støvansamling rundt strømkontakten eller stikkontakten. Slutt å bruke enheten, trekk ut strømkontakten av stikkontakten og koble fra alle andre kabler øyeblikkelig hvis enheten fungerer på en unormal måte, avgir uvanlig lyd eller lukt eller blir for varm. Bruk og behandling Sørg for god belysning og hold skjermen på sikker avstand fra ansiktet. Unngå å bruke PSP -systemet for lang tid om gangen. Ta en 15 minutters pause for hver time du spiller, for å unngå å overbelaste øynene. Hold systemet og tilbehøret utilgjengelig for små barn, da små barn kan svelge deler som for eksempel Memory Stick Duo. Ikke bruk systemet mens du kjører eller sykler. Hvis du ser på skjermen eller betjener systemet mens du kjører bil eller sykler, kan det føre til en trafikkulykke. Ikke bruk systemet eller tilbehøret i nærheten av vann. Bruk bare tilkoblinger/tilbehør som er spesifisert av produsenten. Ikke utsett systemet eller tilbehøret for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys. Ikke la systemet eller tilbehøret bli liggende i en bil med vinduene lukket (særlig om sommeren). Ikke utsett systemet eller tilbehøret for støv, røyk eller damp. Ikke la væske eller små partikler komme inn i systemet eller tilbehøret. Ikke plasser systemet eller tilbehøret på overflater som er skrå, ustabile eller utsatt for vibrasjoner. Ikke kast eller slipp systemet eller tilbehør, og ikke utsett utstyret for kraftige støt. Behandle den analoge spaken forsiktig. Ikke vri PSP -systemet med makt eller utsett systemet for kraftige støt mens du spiller, da det kan skade systemet eller føre til at diskdekselet åpnes og disken støtes ut. Ikke sett tunge gjenstander på systemet eller tilbehøret. Ikke trykk eller sett fremmedlegemer inn i kontaktene på systemet eller tilbehøret. Ikke berør systemet eller AC-adapteren i lengre tid mens den er i bruk. Avhengig av bruksforholdene kan systemet eller strømadapteren komme opp i temperaturer på 40 C eller mer. Kontakt over lengre tid ved slike forhold, kan føre til mindre brannskader*. * Mindre brannskader er brannskader som oppstår når huden er i kontakt med gjenstander som har relativt lav temperatur (40 C eller mer) over lengre tid. 8 Forsiktighetsregler

9 Bruk av AC-adapteren og strømkabelen Ikke berør kontakten på strømkabelen med våte hender. Ikke berør strømkabelen, AC-adapteren eller systemet hvis det er koblet til en stikkontakt, når det er tordenvær. Ikke bruk noen annen strømforsyning enn medfølgende batteri, AC-adapter og strømkabel. Ikke la det samle seg støv eller fremmedlegemer rundt kontaktene på systemet eller tilbehøret. Hvis det er støv eller fremmedlegemer på kontaktene eller strømkabelen til systemet, må du tørke det av med en tørr klut før du kobler til. Støv eller andre partikler på kontaktene kan føre til brann eller elektrisk støt. Trekk strømkabelen ut av stikkontakten, og fjern batteriet fra systemet før rengjøring, eller når du ikke skal bruke systemet over en lengre periode. Unngå at strømkabelen blir tråkket på og trykket sammen, spesielt rundt kontaktene og der de trekkes ut av systemet. Når du kobler fra vekselstrømkabelen, må du holde i støpselet og trekke det rett ut av stikkontakten. Dra aldri i selve kabelen, og dra ikke i skjev vinkel. Ikke bruk systemet til å spille spill, video eller musikk når det er dekket med noen typer stoff. Hvis du vil ta pause eller oppbevare systemet midlertidig mens du spiller spill, video eller musikk, må du sette systemet i sleep-modus før du legger det i etuiet. Ikke koble strømadapteren til en spenningstransformator eller omformer. Hvis strømkabelen kobles til en spenningstransformator for reise til utlandet, eller en omformer til bruk i bil, kan det oppstå varme i strømadapteren og det kan medføre brannskader eller feil. LCD-skjermen LCD-skjermen er laget av glass og kan knuses hvis den blir utsatt for harde trykk eller støt. Røde, blå eller grønne prikker (lysende prikker) eller svarte prikker (mørke prikker) kan forekomme på visse deler av LCD-skjermen. Det er normalt at det forekommer slike prikker på LCD-skjermer, og er ikke et tegn på en feil. LCD-skjermer er laget ved hjelp av teknologi med høy presisjon. Men det kan likevel forekomme et lite antall mørke piksler eller piksler som lyser kontinuerlig på hver skjerm. Det kan også henge igjen et forstyrret bilde på skjermen i noen sekunder etter at systemet er slått av. Systemets LCD-skjerm kan bli skadet hvis den utsettes for direkte sollys. Når systemet brukes i kalde omgivelser, kan du merke skygger på grafikken, eller skjermen kan være mørkere enn vanlig. Dette er ikke en feil, og skjermen vil bli som vanlig igjen når temperaturen stiger. Ikke la stillbilder vises på skjermen over lang tid. Det kan føre til at et svakt bilde fester seg permanent på skjermen. NO Forsiktighetsregler 9

10 Memory Stick Duo Følg disse retningslinjene for å oppnå best mulig resultat: Ikke berør området rundt kontakten (A) med hendene eller med metallgjenstander. Ikke trykk hardt når du skriver på notatområdet (B). Ikke sett inn en Memory Stick Duo i en enhet som bare er beregnet på Memory Stick -medier i standardstørrelse. Ikke bruk eller oppbevar en Memory Stick Duo i følgende: Steder som er utsatt for høye temperaturer, for eksempel et varmt kjøretøy Steder som er utsatt for direkte sollys Steder som er svært fuktige eller utsatt for korrosjon Bruk det medfølgende etuiet til å oppbevare Memory Stick Duo. Når du bruker et Memory Stick Duo -medium uten slettebeskyttelse, må du være forsiktig så du ikke skriver over eller sletter data uforvarende. Hvis ditt Memory Stick Duo -medium har en slettebeskyttelse, kan du hindre at data lagres, redigeres eller slettes, ved å sette beskyttelsen i låst stilling. Innspilte data Ikke bruk Memory Stick Duo på følgende måter, da det kan føre til at data går tapt eller blir ødelagt: Ikke fjern Memory Stick Duo eller slå av systemet mens den laster inn eller lagrer data eller formateres. Ikke bruk den på steder som er utsatt for statisk elektrisitet eller elektriske forstyrrelser. Hvis av en eller annen grunn programvare eller data går tapt eller blir skadet, er det vanligvis ikke mulig å gjenopprette programvaren eller dataene. Sony Computer Entertainment Inc. og dets datterselskaper og tilknyttedet selskaper påtar seg intet ansvar for skade, kostnader eller utgifter som følge av tap eller ødeleggelse av programvare eller data. Etui Hvis du vil ta pause eller oppbevare systemet midlertidig mens du spiller spill, video eller musikk, må du sette systemet i sleep-modus før du legger det i etuiet. Det kan hindre overoppheting. Legg både PSP -systemet og fjernkontrollen i Hold-modus for å hindre uønsket bruk. Systemet eller medfølgende tilbehør må aldri demonteres Bruk PSP -systemet og tilbehøret i samsvar med instruksjonene i denne håndboken. Det gis ingen tillatelse til analyse eller endring av systemet, eller analyse og bruk av kretskonfigurasjonene i systemet. Demontering vil gjøre 10 Forsiktighetsregler

11 systemgarantien ugyldig, og kan være skadelig. Spesielt LCD-skjermen inneholder farlige deler med høy spenning, og laserstrålen for lesing av UMD kan føre til synsskader hvis den eksponeres direkte til øynene. Bruke tilgangspunkt Når du bruker PSP -systemets Scan-funksjon for å velge trådløst tilgangspunkt, kan det hende du får frem tilgangspunkter som ikke er beregnet for fri bruk. Ikke koble deg til andre tilgangspunkter enn dem du er autorisert til å bruke, eller tilgangspunkter som er tilgjengelige som offentlige hotspots. Bruk utenlands Observer alle gjeldende bestemmelser om bruk av trådløst utstyr når du er ute og reiser. Kondensering av fuktighet Hvis PSP -systemet eller UMD tas fra et kaldt sted og direkte inn i et varmt sted, kan det oppstå kondensering av fukt på linsen inne i systemet eller på UMD. Hvis dette skulle skje, kan de hende at systemet ikke fungerer skikkelig. I så fall bør du fjerne UMD og slå av og koble fra systemet. Ikke sett UMD tilbake før fukten er fordampet (det kan ta flere timer). Hvis systemet fremdeles ikke fungerer som det skal, bør du ringe kundestøtte for PSP. Telefonnummeret står i håndboken til alle programvaretitler i PSP -formatet. Håndtering av UMD Ikke berør åpningen på diskens bakside (Den innspilte overflaten av disken) med fingrene. Ikke la det komme støv, sand, fremmedlegemer eller annen type smuss på disken. Hvis UMD blir skitten, tørker du forsiktig av yttersiden og den innspilte overflaten på UMD med en myk klut. Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier. Rengjøring Av sikkerhetsgrunner bør du trekke ut strømkabelen fra stikkontakten og ta ut batteriet av systemet før du rengjør det. Rengjøring av ytre overflate, unntatt LCD-skjermen Tørk for siktig med en fuktig klut, og tørk deretter overflaten. Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier til å rengjøre PSP -systemet utvendig. Rengjøre LCD-skjermen Tørk forsiktig med en myk klut. Rengjøre kontaktene Må ikke brukes når kontaktene på systemet, AC-adapteren eller strømkabelen ikke er rene. Fjern skitten med en tørr klut. Hvis det brukes når det er skittent, kan elektrisiteten bli hindret. Hvis kontaktene for hodetelefoner eller fjernkontroll blir skitne, kan det føre til støy eller forstyrrelser i lyden. Tørk av kontaktene med tørr, myk klut for å holde de rene. NO Forsiktighetsregler 11

12 Bruk av batteriet Advarsler Ikke bruk batteriet hvis det er skadet eller lekker. Kontakt med materialet kan føre til personskade eller forbrenning i øynene og på huden. Selv om fremmedlegemer ikke er synlige med en gang, kan kjemiske endringer i materialet føre til skader på et senere tidspunkt. Hvis du kommer i kontakt med materiale fra et lekk batteri, må du gjøre følgende: Hvis materialet kommer i øynene, må du ikke gni øynene. Skyll øynene straks med rent vann, og kontakt lege. Hvis materialet kommer i kontakt med hud eller klær, må du straks skylle det berørte området med rent vann. Rådfør deg med legen hvis det oppstår betennelse eller sårhet. Behandle batteriet forsiktig. Batteriet kan eksplodere eller utgjøre fare for brann eller etsing hvis det ikke håndteres forsiktig. Ikke la batteriet komme i kontakt med åpen ild eller utsettes for ekstreme temperaturer, som i direkte sollys, i en bil som står i solen, eller i nærheten av en varmekilde. Batteriet må ikke kortsluttes. Batteriet må ikke demonteres eller tukles med. Unngå at batteriet skades. Ikke bær eller oppbevar batteriet sammen med metallgjenstander, for eksempel mynter eller nøkler. Hvis det skades, må du stoppe å bruke det. Ikke kast eller slipp batteriet, og ikke utsett det for kraftig støt. Ikke sett tunge gjenstander på batteriet eller utsett det for trykk. Batteriet må ikke komme i kontakt med væsker. Hvis det blir vått, må du ikke bruke det før det er helt tørt. Batteriet må oppbevares utilgjengelig for små barn. Hvis PSP -systemet ikke skal brukes over en lengre periode, skal batteriet tas ut og oppbevares på et kjølig og tørt sted utilgjengelig for barn. Bruk bare det medfølgende batteriet eller et reservebatteri som er merket for bruk med PSP -systemet. Bruk bare den tilhørende AC-adapteren til å lade batteriet. 12 Forsiktighetsregler

13 V L SELECT START POWER HOLD 5V Klargjøring Kontrollere innholdet i pakken Kontroller at du har alle disse delene. Hvis noen deler mangler, bør du ringe kundestøtte for PSP. Telefonnummeret står i håndboken til alle programvaretitler i PSP -formatet. s PSP (PlayStation Portable) O HOME NO Klargjøring s Batteri s Hodetelefoner* med fjernkontroll s AC-adapter * Ørevennlige hodetelefoner s Memory Stick Duo (32 MB) s Håndleddsstropp s Etui s Klut s UMD -programvare s Trykket materiale Kontrollere innholdet i pakken 13

14 Deler og funksjoner Forsiden POWER HOLD HOME VOL SELECT START A L-knapp B retningsknapper C Driftsindikator for Memory Stick Duo Lyser når data lagres og lastes inn D driftsindikator for WLAN Lyser når den trådløse nettverksfunksjonen er i bruk E analog spak Kan brukes med spill som støtter analog betjening. Hvis du vil optimalisere funksjonaliteten til den analoge spaken, går du til System Information-skjermen under System Settings ( side 98). Her kan du rotere den analoge spaken i en sirkulær bevegelse for å justere bevegelsesradiusen. F feste for bærerem Festes som vist i figuren. G venstre høyttaler H HOME-knapp Åpner Home-menyen I volum ned-knapp Skrur ned volumet J volum opp-knapp Skrur opp volumet K LCD-skjerm HOME VOL L skjermknapp Justerer skjermens lysstyrke ( side 29) 14 Deler og funksjoner

15 M lydknapp Justerer lyden ( side 28) N SELECT-knapp O START-knapp P R-knapp Q R S -knapp -knapp -knapp Baksiden T -knapp U POWER-indikator Lyser, blinker eller skifter farge for å markere systemstatusen ( side 22) V HOLD-indikator Blir gul i Hold-modus ( side 27) W høyre høyttaler UMD NO Klargjøring PUSH A batterideksel B PUSH-knapp C diskdeksel Oversiden L OPEN R A Infrarød port B USB-kontakt C OPEN-knapp Deler og funksjoner 15

16 Undersiden 5V DC IN A uttak for hodetelefoner B ladekontakter C DC-inngang (5 V) Venstre side R:WLAN-pa r:wlan-av A Spor for Memory Stick Duo Høyre side B WLAN-bryter Slår på den trådløse nettverksfunksjonen :POWER-bryter :HOLD-bryter A POWER/HOLD-bryter Slår systemet på og av, setter det i sleep-modus ( side 22, 23) og låser systemknappene ( side 27) 16 Deler og funksjoner

17 Hodetelefoner med fjernkontroll Fjernkontrollens forside Fjernkontrollens bakside VOL NO Klargjøring A.-knapp B > -knapp C volum opp-knapp + Skrur opp volumet D volum ned-knapp Skrur ned volumet E u -knapp A HOLD-bryter Låser betjening med fjernkontrollen. Legg merke til at denne knappen ikke låser knappene på PSP -systemet. B Klips AC adapter A AC-adapter B Vekselstrømkabel Deler og funksjoner 17

18 UMD UMD UMD Klargjøre PSP -systemet for bruk Før du bruker PSP -systemet for første gang etter at du har kjøpt det, må du følge denne fremgangsmåten for å lade batteriet. Komme i gang 1: Sette inn batteriet 1 Fjern batteridekselet. Hold inne PUSH-knappen og skyv batteridekselet så det åpnes. PUSH 2 Sett inn batteriet. Plasser undersiden av batteriet på linje med systemet for å feste det. PUSH 3 Sett på igjen batteridekselet. 2 Skyv batteridekselet i pilens retning helt det låses på plass. PUSH 1 Sett tappene mot hverandre. 18 Klargjøre PSP -systemet for bruk

19 SELECT SELECT START START POWER HOLD POWER HOLD Komme i gang 2: Lading Forsiktig Stikkontakten bør være i nærheten av utstyret og må være lett tilgjengelig. Ikke koble til strømkabelen for PSP -systemet i en stikkontakt før du har koblet til alt annet utstyr. NO 1 Koble AC-adapteren til DC-inngangen (5 V) på undersiden av systemet. Klargjøring 5V DC IN AC-adapter 2 Koble strømkabelen til en stikkontakt. Vekselstrømkabel Til stikkontakt POWER-indikatoren lyser oransje, som betyr at ladingen har begynt. POWER-indikatoren vil slukkes når batteriet er fullt oppladet. Klargjøre PSP -systemet for bruk 19

20 3 Koble strømkabelen fra stikkontakten, og koble AC-adapteren fra systemet. Tips Hvis du vil ha informasjon om hvordan du lader batteriet, se Batteri ( side 30). Komme i gang 3: Førstegangs innstilling 1 Slå på PSP -systemet ( side 22). POWER-indikatoren lyser grønt, og skjermen for førstegangs innstilling vises. 2 Følg instruksjonene på skjermen for å velge innstillinger for systemspråk, tidssone, dato, klokkeslett og kallenavn. Når du har fullført disse innstillingene, vises Home-menyen ( side 5). Tips Se Hvordan bruke tastaturet ( side 105) for informasjon om hvordan du skriver inn tegn. Innstillingene du velger ved førstegangs oppsett, kan endres i (Settings) (Innstillinger). Se System Settings (Systeminnstillinger) ( side 84) og Date & Time Settings (Dato- og klokkeslettinnstillinger) ( side 88) for nærmere informasjon. 20 Klargjøre PSP -systemet for bruk

21 HOME VOL Koble til hodetelefonene med fjernkontroll 1 Koble hodetelefonene til PSP -systemet. Hodetelefoner NO Klargjøring Fjernkontroll 1 Plugg inn hodetelefonene i fjernkontrollen. 2 Plugg inn hodetelefonene i uttaket for hodetelefoner på undersiden av systemet. Tips Fjernkontrollen er kun til bruk med PSP -systemet og kan ikke brukes med annet utstyr. Fjernkontroller som følger med andre enheter, kan ikke brukes til å betjene PSP -systemet. De ørevennlige hodetelefonene er laget spesielt for å begrense lydnivået til maksimum 90 db. Koble til hodetelefonene med fjernkontroll 21

22 SELECT START POWER HOLD Vanlig bruk Slå på og av PSP -systemet Slå på systemet 1 Skyv POWER/HOLD-bryteren opp. Tips POWER-indikatoren lyser grønt, og Home-menyen vises. Hvis PSP -systemet slås på når det er satt i en UMD, begynner UMD spilles av automatisk. Systemet kan brukes med AC-adapteren tilkoblet. I så fall starter det å lade automatisk. POWER-indikatoren lyser oransje mens lading pågår. Ikke bruk PSP -systemet med AC-adapteren når batteriet ikke er satt i systemet. Hvis AC-adapteren kobles fra plutselig, kan systemet bli skadet. POWER-indikator Fargen og utseendet (jevnt eller blinkende) på lyset angir systemstatusen. Jevnt grønt Jevnt oransje Blinkende grønt Lys av Strøm på Lader Ladenivået er lavt Strøm av/i sleep-modus Slå av systemet 1 Hold POWER/HOLD-bryteren i opp-posisjon i minst tre sekunder. POWER-indikatoren blinker og slukkes deretter. Det betyr at systemet er slått av. 22 Slå på og av PSP -systemet

23 SELECT S TA R T POWER HOLD Bruke sleep-modus Hvis PSP -systemet settes i sleep-modus, settes programvaren som spilles, på pause. Når du går ut av sleep-modus, kan du begynne avspillingen fra det stedet du var da systemet ble satt i sleep-modus. Merknader Ikke sett systemet i sleep-modus når driftsindikatoren for Memory Stick Duo er på. Det kan føre til at data går tapt eller blir ødelagt. Hvis batteriet går tomt mens systemet er i sleep-modus, vises ikke skjermbildet som ble vist da sleep-modus startet, på skjermen når du går ut av sleep-modus. Du bør lagre spilldata før du setter systemet i sleep-modus. NO Vanlig bruk Sette systemet i sleep-modus 1 Med systemet slått på, skyv POWER/HOLD-bryteren opp. Tips POWER-indikatoren blinker og deretter, og systemet går i sleep-modus. Enkelte programvaretitler kan ikke settes i sleep-modus. Bruke sleep-modus 23

24 Gå ut av sleep-modus 1 Skyv POWER/HOLD-bryteren opp igjen. Sleep-modus avsluttes. Tips Du kan også gå ut av sleep-modus ved å trykke på u (Spill av/pause)-knappen på fjernkontrollen hvis systemet ble satt i sleep-modus under avspilling av musikk eller video. Etter at du har gått ut av sleep-modus med video- eller musikkinnhold, kan du fortsette avspillingen fra det punktet du var da systemet gikk i sleep-modus. Følg trinnene nedenfor for å gjøre dette. Video Musikk som er lagret på en Memory Stick Duo. Velg ikonet for videoen, og gjør ett av følgende: - Trykk på START-knappen eller -knappen - Trykk på u-knappen på fjernkontrollen - Velg "Play" (Spill av) fra innstillingsmenyen ( side 39) Velg ikonet for Memory Stick Duo, og gjør ett av følgende: Trykk på START-knappen - Trykk på u-knappen på fjernkontrollen - Velg "Play" (Spill av) fra innstillingsmenyen ( side 56) 24 Bruke sleep-modus

25 OPEN Sette inn en UMD Merknad Ikke løs ut en UMD mens avspilling pågår. NO 1 Skyv OPEN-knappen på oversiden av PSP -systemet. Diskdekselet åpnes. 2 Sett inn en UMD. Hold disken med etiketten mot baksiden av systemet, og skyv UMD i pilens retning til den er helt satt inn. Vanlig bruk Ikke berør den innspilte overflaten. OPEN-knapp L R 3 Lukk diskdekselet. Løse ut UMD Skyv OPEN-knappen på oversiden av systemet for å åpne diskdekselet. Tips Når du løser ut, bør du holde PSP -systemet i stående stilling (som vist på figuren over). Sette inn en UMD 25

26 Sette inn en Memory Stick Duo Advarsel Hold Memory Stick Duo -mediet utenfor rekkevidde for små barn, da mediet kan svelges.` 1 Åpne spordekselet, og sett inn Memory Stick Duo. Forsiden Åpne spordekselet i pilens retning. Trykk til den er satt helt inn. Løse ut Memory Stick Duo Åpne spordekselet og trykk Memory Stick Duo i pilens retning for å løse den ut. Merknad Når driftsindikatoren for Memory Stick Duo lyser, betyr det at PSP -systemet lagrer eller laster inn data. Ikke løs ut Memory Stick Duo, slå av systemet eller sett PSP -systemet i sleep-modus mens indikatoren lyser. Hvis du gjør det, kan data gå tapt eller bli ødelagt. Driftsindikator for Memory Stick Duo HOME 26 Sette inn en Memory Stick Duo

27 Unngå uønsket bruk av PSP -systemet 1 Skyv POWER/HOLD-bryteren ned. NO SELECT S TA R T POWER HOLD Bryteren låses på plass. HOLD-indikatoren blir gul, som betyr at systemknappene er låste. Vanlig bruk Gå ut av Hold-modus Skyv POWER/HOLD-bryteren til utgangsstilling. Unngå uønsket bruk av PSP -systemet 27

28 SELECT START POWER HOLD Bruke lydknappen Lydknappen brukes til å justere lyden og til å dempe lyden for lydavspilling og for tastetoner. Justere tonen 1 Trykk på lydknappen. Hver gang du trykker på knappen, skifter tonen slik: HEAVY POPS (Pop) JAZZ UNIQUE (Unik) OFF (Av) Sterkere bass og diskant for å gi en intens lyd Sterkere mellomtoner. Ideelt for vokal Sterkere bass og diskant for å gi en balansert lyd Sterkere bass, diskant og mellomtoner Normal tone Tips Tonen kan bare justeres når du bruker hodetelefonene. Legg også merke til at toneinnstillingen slås av ( OFF ) mens du spiller spill. Slå av lyden (demp) 1 Hold nede lydknappen i minst ett sekund. Lyden dempes. Oppheve demp Du kan oppheve demping på følgende måter: Trykk på lydknappen. Trykk på volum opp + eller volum ned knappen på forsiden av systemet eller på fjernkontrollen. 28 Bruke lydknappen