Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruksjonshåndbok PSP-1004 K"

Transkript

1 TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

2 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover. Unngå å bruke PSP -systemet for lang tid om gangen. Ta en 15 minutters pause for hver time du spiller, for å unngå å overbelaste øynene. Hvis du opplever noen av følgende helseproblemer, må du slutte å bruke systemet øyeblikkelig. Hvis symptomene vedvarer, må du kontakte lege. Svimmelhet, kvalme, tretthet eller bilsykelignende symptomer Ubehag eller smerter i noen deler av kroppen, for eksempel øyne, ører, hender eller armer. Informasjon om forskrifter Navneplaten er plassert på enhetens batterihus. Dette utstyret er kontrollert og funnet i samsvar med begrensningene i R&TTE-direktivet ved bruk av tilkoblingskabel på under 3 meter. Dette utstyret samsvarer med EN55022 Klasse B og EN55024 for bruk på følgende områder: boliger, bedrifter og lett-industri. Lysfølsomhet Spill alltid i omgivelser med god belysning. Ta jevnlige pauser, 15 minutter hver time. Unngå å spille når du er trøtt eller har fått lite søvn. Enkelte personer som er følsomme overfor blinkende eller flimrende lys eller geometriske figurer og mønstre, kan ha en skjult epilepsi og kan få epileptiske anfall når de ser på TV eller spiller videospill. Rådfør deg med legen før du spiller videospill hvis du har epilepsi, og øyeblikkelig hvis du opplever noen av følgende symptomer mens du spiller: svimmelhet, synsforstyrrelser, muskelrykninger, andre ufrivillige bevegelser, tap av bevissthet, forvirring og/eller krampetrekninger. Skader ved gjentakende bevegelser Unngå å bruke PSP -systemet for lenge om gangen. Ta en 15 minutters pause hver time. Stopp å bruke PSP -systemet øyeblikkelig hvis du opplever ubehag eller smerter i hender, håndledd eller armer. Hvis tilstanden vedvarer, må du kontakte lege. 2 ADVARSLER

3 Hodetelefoner Juster volumet i hodetelefonene slik at lyder fra omgivelsene kan høres. Hvis du opplever sus eller ubehag i ørene, må du slutte å bruke hodetelefoner. Radiobølger Radiobølger kan påvirke elektronisk utstyr eller medisinsk utstyr (for eksempel pacemakere), og kan føre til feilfunksjon og mulig personskade. Hvis du bruker pacemaker eller annet medisinsk utstyr, bør du rådføre deg med legen din eller produsenten av utstyret, før du bruker den trådløse nettverksfunksjonen. Hold PSP -systemet minst 20 cm unna en pacemaker eller annet medisinsk utstyr når du bruker den trådløse nettverksfunksjonen. Ikke ha PSP -systemet i en brystlomme hvis du bruker pacemaker. Slå av PSP -systemet øyeblikkelig hvis du har grunn til å tro at det oppstår forstyrrelser med pacemakeren. Ikke bruk den trådløse nettverksfunksjonen på følgende steder: Områder der bruk er forbudt, for eksempel på fly eller sykehus. Følg bestemmelser på medisinske institusjoner når du bruker PSP -systemet i slike lokaler. Vær oppmerksom på at du kan bryte bestemmelser om sikkerhet i luften, som kan bli straffet med bøter, hvis du bruker den trådløse nettverksfunksjonen på fly eller bruker PSP -systemet under avgang eller landing. Områder med store folkemengder. Områder i nærheten av brannalarmer, automatiske dører og andre typer automatisk utstyr. Vær forsiktig ved bruk av den trådløse nettverksfunksjonen i kjøretøy, siden radiobølger kan påvirke elektronisk utstyr i enkelte kjøretøy. NO Hvis du ser dette symbolet på et av våre elektriske produkter eller emballasje, betyr det at dette elektriske produktet ikke må avhendes som vanlig husholdningsavfall i Europa. For å sikre korrekt avfallsbehandling av produktet, vennligst avhend i samsvar med gjeldende lokal lovgivning eller forskrifter for avhendig av elektrisk utstyr. Hvis du gjør dette vil du hjelpe til med å bevare naturlige ressurser og forbedre standardene innen miljøvern ved behandling og avhendig av elektrisk avfall. ADVARSLER 3

4 GAME (Spill) side 32 Spille spill Behandle lagrede data VIDEO side 36 Spille av UMD VIDEO Spille av video som er lagret på en Memory Stick Duo MUSIC (Musikk) side 48 Spille av UMD MUSIC Spille av musikk som er lagret på en Memory Stick Duo PHOTO (Foto) side 61 Viser bilder som er lagret på en Memory Stick Duo Spille av lysbildefremvisninger NETWORK side 73 Koble seg til Internett Bruke LocationFree -spilleren SETTINGS (Innstillinger) side 80 Justere PSP -systeminnstillingene Opprette video-, foto- eller nettverksinnstillinger Koble til enheter via USB-kontakten 4

5 HOME VOL SELECT START POWER HOLD Bruke Home-menyen Den vanlige betjeningen av PSP -systemet starter fra Home-menyen. Trykk på HOME-knappen for å vise Home-menyen, og bruk retningsknappene til å navigere på de vannrette og loddrette ikonlinjene. NO Velg en kategori Velg et element Vanlig bruk av knappene retningsknapper: Brukes til å velge elementer på skjermen -knappen: Viser valgmenyen for valgte elementer -knappen: Avbryter valgte handlinger -knappen: Bekrefter valgte elementer HOME-knappen: Åpner Home-menyen 5

6 Innhold ADVARSLER Forsiktighetsregler Bruk av batteriet Klargjøring Kontrollere innholdet i pakken Deler og funksjoner Klargjøre PSP -systemet for bruk Koble til hodetelefonene med fjernkontroll Vanlig bruk Slå på og av PSP -systemet Bruke sleep-modus Sette inn en UMD Sette inn en Memory Stick Duo Unngå uønsket bruk av PSP -systemet Bruke lydknappen Bruke skjermknappen Batteri Game (Spill) Spille et spill Spill-valgmenyen Kopiere og slette lagrede data Video (Video) Se på video Bruke kontrollpanelet Betjene med PSP -systemknappene eller fjernkontrollen. 44 Video-valgmenyen Lagre videoer på en Memory Stick Duo Music (Musikk) Høre på musikk Bruke kontrollpanelet Betjene PSP med systemknappene eller fjernkontrollen Musikk-valgmenyen Overføre og lagre musikk på en Memory Stick Duo Innhold

7 Photo (Foto) Vise bilder Bruke kontrollpanelet Betjene med PSP -systemknappene eller fjernkontrollen. 65 Foto-valgmenyen Spille av lysbildefremvisninger Lagre bilder på en Memory Stick Duo Network (Nettverk) Bruke Internett Koble seg til Internett Bruke RSS-kanal Innstillingsmeny for RSS-kanal Settings (Innstillinger) Innstillinger for PSP -systemet Video Settings (Videoinnstillinger) Photo Settings (Fotoinnstillinger) System Settings (Systeminnstillinger) Theme Settings (Temainnstillinger) Date & Time Settings (Dato-og klokkeslettinnstillinger) Power Save Settings (Strømsparingsinnstillinger) Sound Settings (Lydinnstillinger) Security Settings (Sikkerhetsinnstillinger) USB Connection (USB-tilkobling) Network Settings (Nettverksinnstillinger) Network Update (Nettverksoppdateringer) Hvordan bruke tastaturet Tilleggsinformasjon PSP -oppdateringer Kompatible medier Spesifikasjoner Feilsøking GARANTI Hvis du vil ha mer informasjon om PSP -systemet, kan du besøke NO Innhold 7

8 Forsiktighetsregler Les de medfølgende instruksjonene nøye før bruk. Ta vare på dem til senere bruk. Sikkerhet Dette produktet er laget med vekt på god sikkerhet. Ved uriktig bruk kan imidlertid alt elektrisk utstyr forårsake brann, elektrisk støt eller personskade. Følg disse retningslinjene for å sikre skadefri bruk: Følg alle advarsler, forholdsregler og instruksjoner. Undersøk jevnlig AC-adapteren og strømkabelen for skade og eventuell støvansamling rundt strømkontakten eller stikkontakten. Slutt å bruke enheten, trekk ut strømkontakten av stikkontakten og koble fra alle andre kabler øyeblikkelig hvis enheten fungerer på en unormal måte, avgir uvanlig lyd eller lukt eller blir for varm. Bruk og behandling Sørg for god belysning og hold skjermen på sikker avstand fra ansiktet. Unngå å bruke PSP -systemet for lang tid om gangen. Ta en 15 minutters pause for hver time du spiller, for å unngå å overbelaste øynene. Hold systemet og tilbehøret utilgjengelig for små barn, da små barn kan svelge deler som for eksempel Memory Stick Duo. Ikke bruk systemet mens du kjører eller sykler. Hvis du ser på skjermen eller betjener systemet mens du kjører bil eller sykler, kan det føre til en trafikkulykke. Ikke bruk systemet eller tilbehøret i nærheten av vann. Bruk bare tilkoblinger/tilbehør som er spesifisert av produsenten. Ikke utsett systemet eller tilbehøret for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys. Ikke la systemet eller tilbehøret bli liggende i en bil med vinduene lukket (særlig om sommeren). Ikke utsett systemet eller tilbehøret for støv, røyk eller damp. Ikke la væske eller små partikler komme inn i systemet eller tilbehøret. Ikke plasser systemet eller tilbehøret på overflater som er skrå, ustabile eller utsatt for vibrasjoner. Ikke kast eller slipp systemet eller tilbehør, og ikke utsett utstyret for kraftige støt. Behandle den analoge spaken forsiktig. Ikke vri PSP -systemet med makt eller utsett systemet for kraftige støt mens du spiller, da det kan skade systemet eller føre til at diskdekselet åpnes og disken støtes ut. Ikke sett tunge gjenstander på systemet eller tilbehøret. Ikke trykk eller sett fremmedlegemer inn i kontaktene på systemet eller tilbehøret. Ikke berør systemet eller AC-adapteren i lengre tid mens den er i bruk. Avhengig av bruksforholdene kan systemet eller strømadapteren komme opp i temperaturer på 40 C eller mer. Kontakt over lengre tid ved slike forhold, kan føre til mindre brannskader*. * Mindre brannskader er brannskader som oppstår når huden er i kontakt med gjenstander som har relativt lav temperatur (40 C eller mer) over lengre tid. 8 Forsiktighetsregler

9 Bruk av AC-adapteren og strømkabelen Ikke berør kontakten på strømkabelen med våte hender. Ikke berør strømkabelen, AC-adapteren eller systemet hvis det er koblet til en stikkontakt, når det er tordenvær. Ikke bruk noen annen strømforsyning enn medfølgende batteri, AC-adapter og strømkabel. Ikke la det samle seg støv eller fremmedlegemer rundt kontaktene på systemet eller tilbehøret. Hvis det er støv eller fremmedlegemer på kontaktene eller strømkabelen til systemet, må du tørke det av med en tørr klut før du kobler til. Støv eller andre partikler på kontaktene kan føre til brann eller elektrisk støt. Trekk strømkabelen ut av stikkontakten, og fjern batteriet fra systemet før rengjøring, eller når du ikke skal bruke systemet over en lengre periode. Unngå at strømkabelen blir tråkket på og trykket sammen, spesielt rundt kontaktene og der de trekkes ut av systemet. Når du kobler fra vekselstrømkabelen, må du holde i støpselet og trekke det rett ut av stikkontakten. Dra aldri i selve kabelen, og dra ikke i skjev vinkel. Ikke bruk systemet til å spille spill, video eller musikk når det er dekket med noen typer stoff. Hvis du vil ta pause eller oppbevare systemet midlertidig mens du spiller spill, video eller musikk, må du sette systemet i sleep-modus før du legger det i etuiet. Ikke koble strømadapteren til en spenningstransformator eller omformer. Hvis strømkabelen kobles til en spenningstransformator for reise til utlandet, eller en omformer til bruk i bil, kan det oppstå varme i strømadapteren og det kan medføre brannskader eller feil. LCD-skjermen LCD-skjermen er laget av glass og kan knuses hvis den blir utsatt for harde trykk eller støt. Røde, blå eller grønne prikker (lysende prikker) eller svarte prikker (mørke prikker) kan forekomme på visse deler av LCD-skjermen. Det er normalt at det forekommer slike prikker på LCD-skjermer, og er ikke et tegn på en feil. LCD-skjermer er laget ved hjelp av teknologi med høy presisjon. Men det kan likevel forekomme et lite antall mørke piksler eller piksler som lyser kontinuerlig på hver skjerm. Det kan også henge igjen et forstyrret bilde på skjermen i noen sekunder etter at systemet er slått av. Systemets LCD-skjerm kan bli skadet hvis den utsettes for direkte sollys. Når systemet brukes i kalde omgivelser, kan du merke skygger på grafikken, eller skjermen kan være mørkere enn vanlig. Dette er ikke en feil, og skjermen vil bli som vanlig igjen når temperaturen stiger. Ikke la stillbilder vises på skjermen over lang tid. Det kan føre til at et svakt bilde fester seg permanent på skjermen. NO Forsiktighetsregler 9

10 Memory Stick Duo Følg disse retningslinjene for å oppnå best mulig resultat: Ikke berør området rundt kontakten (A) med hendene eller med metallgjenstander. Ikke trykk hardt når du skriver på notatområdet (B). Ikke sett inn en Memory Stick Duo i en enhet som bare er beregnet på Memory Stick -medier i standardstørrelse. Ikke bruk eller oppbevar en Memory Stick Duo i følgende: Steder som er utsatt for høye temperaturer, for eksempel et varmt kjøretøy Steder som er utsatt for direkte sollys Steder som er svært fuktige eller utsatt for korrosjon Bruk det medfølgende etuiet til å oppbevare Memory Stick Duo. Når du bruker et Memory Stick Duo -medium uten slettebeskyttelse, må du være forsiktig så du ikke skriver over eller sletter data uforvarende. Hvis ditt Memory Stick Duo -medium har en slettebeskyttelse, kan du hindre at data lagres, redigeres eller slettes, ved å sette beskyttelsen i låst stilling. Innspilte data Ikke bruk Memory Stick Duo på følgende måter, da det kan føre til at data går tapt eller blir ødelagt: Ikke fjern Memory Stick Duo eller slå av systemet mens den laster inn eller lagrer data eller formateres. Ikke bruk den på steder som er utsatt for statisk elektrisitet eller elektriske forstyrrelser. Hvis av en eller annen grunn programvare eller data går tapt eller blir skadet, er det vanligvis ikke mulig å gjenopprette programvaren eller dataene. Sony Computer Entertainment Inc. og dets datterselskaper og tilknyttedet selskaper påtar seg intet ansvar for skade, kostnader eller utgifter som følge av tap eller ødeleggelse av programvare eller data. Etui Hvis du vil ta pause eller oppbevare systemet midlertidig mens du spiller spill, video eller musikk, må du sette systemet i sleep-modus før du legger det i etuiet. Det kan hindre overoppheting. Legg både PSP -systemet og fjernkontrollen i Hold-modus for å hindre uønsket bruk. Systemet eller medfølgende tilbehør må aldri demonteres Bruk PSP -systemet og tilbehøret i samsvar med instruksjonene i denne håndboken. Det gis ingen tillatelse til analyse eller endring av systemet, eller analyse og bruk av kretskonfigurasjonene i systemet. Demontering vil gjøre 10 Forsiktighetsregler

11 systemgarantien ugyldig, og kan være skadelig. Spesielt LCD-skjermen inneholder farlige deler med høy spenning, og laserstrålen for lesing av UMD kan føre til synsskader hvis den eksponeres direkte til øynene. Bruke tilgangspunkt Når du bruker PSP -systemets Scan-funksjon for å velge trådløst tilgangspunkt, kan det hende du får frem tilgangspunkter som ikke er beregnet for fri bruk. Ikke koble deg til andre tilgangspunkter enn dem du er autorisert til å bruke, eller tilgangspunkter som er tilgjengelige som offentlige hotspots. Bruk utenlands Observer alle gjeldende bestemmelser om bruk av trådløst utstyr når du er ute og reiser. Kondensering av fuktighet Hvis PSP -systemet eller UMD tas fra et kaldt sted og direkte inn i et varmt sted, kan det oppstå kondensering av fukt på linsen inne i systemet eller på UMD. Hvis dette skulle skje, kan de hende at systemet ikke fungerer skikkelig. I så fall bør du fjerne UMD og slå av og koble fra systemet. Ikke sett UMD tilbake før fukten er fordampet (det kan ta flere timer). Hvis systemet fremdeles ikke fungerer som det skal, bør du ringe kundestøtte for PSP. Telefonnummeret står i håndboken til alle programvaretitler i PSP -formatet. Håndtering av UMD Ikke berør åpningen på diskens bakside (Den innspilte overflaten av disken) med fingrene. Ikke la det komme støv, sand, fremmedlegemer eller annen type smuss på disken. Hvis UMD blir skitten, tørker du forsiktig av yttersiden og den innspilte overflaten på UMD med en myk klut. Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier. Rengjøring Av sikkerhetsgrunner bør du trekke ut strømkabelen fra stikkontakten og ta ut batteriet av systemet før du rengjør det. Rengjøring av ytre overflate, unntatt LCD-skjermen Tørk for siktig med en fuktig klut, og tørk deretter overflaten. Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier til å rengjøre PSP -systemet utvendig. Rengjøre LCD-skjermen Tørk forsiktig med en myk klut. Rengjøre kontaktene Må ikke brukes når kontaktene på systemet, AC-adapteren eller strømkabelen ikke er rene. Fjern skitten med en tørr klut. Hvis det brukes når det er skittent, kan elektrisiteten bli hindret. Hvis kontaktene for hodetelefoner eller fjernkontroll blir skitne, kan det føre til støy eller forstyrrelser i lyden. Tørk av kontaktene med tørr, myk klut for å holde de rene. NO Forsiktighetsregler 11

12 Bruk av batteriet Advarsler Ikke bruk batteriet hvis det er skadet eller lekker. Kontakt med materialet kan føre til personskade eller forbrenning i øynene og på huden. Selv om fremmedlegemer ikke er synlige med en gang, kan kjemiske endringer i materialet føre til skader på et senere tidspunkt. Hvis du kommer i kontakt med materiale fra et lekk batteri, må du gjøre følgende: Hvis materialet kommer i øynene, må du ikke gni øynene. Skyll øynene straks med rent vann, og kontakt lege. Hvis materialet kommer i kontakt med hud eller klær, må du straks skylle det berørte området med rent vann. Rådfør deg med legen hvis det oppstår betennelse eller sårhet. Behandle batteriet forsiktig. Batteriet kan eksplodere eller utgjøre fare for brann eller etsing hvis det ikke håndteres forsiktig. Ikke la batteriet komme i kontakt med åpen ild eller utsettes for ekstreme temperaturer, som i direkte sollys, i en bil som står i solen, eller i nærheten av en varmekilde. Batteriet må ikke kortsluttes. Batteriet må ikke demonteres eller tukles med. Unngå at batteriet skades. Ikke bær eller oppbevar batteriet sammen med metallgjenstander, for eksempel mynter eller nøkler. Hvis det skades, må du stoppe å bruke det. Ikke kast eller slipp batteriet, og ikke utsett det for kraftig støt. Ikke sett tunge gjenstander på batteriet eller utsett det for trykk. Batteriet må ikke komme i kontakt med væsker. Hvis det blir vått, må du ikke bruke det før det er helt tørt. Batteriet må oppbevares utilgjengelig for små barn. Hvis PSP -systemet ikke skal brukes over en lengre periode, skal batteriet tas ut og oppbevares på et kjølig og tørt sted utilgjengelig for barn. Bruk bare det medfølgende batteriet eller et reservebatteri som er merket for bruk med PSP -systemet. Bruk bare den tilhørende AC-adapteren til å lade batteriet. 12 Forsiktighetsregler

13 V L SELECT START POWER HOLD 5V Klargjøring Kontrollere innholdet i pakken Kontroller at du har alle disse delene. Hvis noen deler mangler, bør du ringe kundestøtte for PSP. Telefonnummeret står i håndboken til alle programvaretitler i PSP -formatet. s PSP (PlayStation Portable) O HOME NO Klargjøring s Batteri s Hodetelefoner* med fjernkontroll s AC-adapter * Ørevennlige hodetelefoner s Memory Stick Duo (32 MB) s Håndleddsstropp s Etui s Klut s UMD -programvare s Trykket materiale Kontrollere innholdet i pakken 13

14 Deler og funksjoner Forsiden POWER HOLD HOME VOL SELECT START A L-knapp B retningsknapper C Driftsindikator for Memory Stick Duo Lyser når data lagres og lastes inn D driftsindikator for WLAN Lyser når den trådløse nettverksfunksjonen er i bruk E analog spak Kan brukes med spill som støtter analog betjening. Hvis du vil optimalisere funksjonaliteten til den analoge spaken, går du til System Information-skjermen under System Settings ( side 98). Her kan du rotere den analoge spaken i en sirkulær bevegelse for å justere bevegelsesradiusen. F feste for bærerem Festes som vist i figuren. G venstre høyttaler H HOME-knapp Åpner Home-menyen I volum ned-knapp Skrur ned volumet J volum opp-knapp Skrur opp volumet K LCD-skjerm HOME VOL L skjermknapp Justerer skjermens lysstyrke ( side 29) 14 Deler og funksjoner

15 M lydknapp Justerer lyden ( side 28) N SELECT-knapp O START-knapp P R-knapp Q R S -knapp -knapp -knapp Baksiden T -knapp U POWER-indikator Lyser, blinker eller skifter farge for å markere systemstatusen ( side 22) V HOLD-indikator Blir gul i Hold-modus ( side 27) W høyre høyttaler UMD NO Klargjøring PUSH A batterideksel B PUSH-knapp C diskdeksel Oversiden L OPEN R A Infrarød port B USB-kontakt C OPEN-knapp Deler og funksjoner 15

16 Undersiden 5V DC IN A uttak for hodetelefoner B ladekontakter C DC-inngang (5 V) Venstre side R:WLAN-pa r:wlan-av A Spor for Memory Stick Duo Høyre side B WLAN-bryter Slår på den trådløse nettverksfunksjonen :POWER-bryter :HOLD-bryter A POWER/HOLD-bryter Slår systemet på og av, setter det i sleep-modus ( side 22, 23) og låser systemknappene ( side 27) 16 Deler og funksjoner

17 Hodetelefoner med fjernkontroll Fjernkontrollens forside Fjernkontrollens bakside VOL NO Klargjøring A.-knapp B > -knapp C volum opp-knapp + Skrur opp volumet D volum ned-knapp Skrur ned volumet E u -knapp A HOLD-bryter Låser betjening med fjernkontrollen. Legg merke til at denne knappen ikke låser knappene på PSP -systemet. B Klips AC adapter A AC-adapter B Vekselstrømkabel Deler og funksjoner 17

18 UMD UMD UMD Klargjøre PSP -systemet for bruk Før du bruker PSP -systemet for første gang etter at du har kjøpt det, må du følge denne fremgangsmåten for å lade batteriet. Komme i gang 1: Sette inn batteriet 1 Fjern batteridekselet. Hold inne PUSH-knappen og skyv batteridekselet så det åpnes. PUSH 2 Sett inn batteriet. Plasser undersiden av batteriet på linje med systemet for å feste det. PUSH 3 Sett på igjen batteridekselet. 2 Skyv batteridekselet i pilens retning helt det låses på plass. PUSH 1 Sett tappene mot hverandre. 18 Klargjøre PSP -systemet for bruk

19 SELECT SELECT START START POWER HOLD POWER HOLD Komme i gang 2: Lading Forsiktig Stikkontakten bør være i nærheten av utstyret og må være lett tilgjengelig. Ikke koble til strømkabelen for PSP -systemet i en stikkontakt før du har koblet til alt annet utstyr. NO 1 Koble AC-adapteren til DC-inngangen (5 V) på undersiden av systemet. Klargjøring 5V DC IN AC-adapter 2 Koble strømkabelen til en stikkontakt. Vekselstrømkabel Til stikkontakt POWER-indikatoren lyser oransje, som betyr at ladingen har begynt. POWER-indikatoren vil slukkes når batteriet er fullt oppladet. Klargjøre PSP -systemet for bruk 19

20 3 Koble strømkabelen fra stikkontakten, og koble AC-adapteren fra systemet. Tips Hvis du vil ha informasjon om hvordan du lader batteriet, se Batteri ( side 30). Komme i gang 3: Førstegangs innstilling 1 Slå på PSP -systemet ( side 22). POWER-indikatoren lyser grønt, og skjermen for førstegangs innstilling vises. 2 Følg instruksjonene på skjermen for å velge innstillinger for systemspråk, tidssone, dato, klokkeslett og kallenavn. Når du har fullført disse innstillingene, vises Home-menyen ( side 5). Tips Se Hvordan bruke tastaturet ( side 105) for informasjon om hvordan du skriver inn tegn. Innstillingene du velger ved førstegangs oppsett, kan endres i (Settings) (Innstillinger). Se System Settings (Systeminnstillinger) ( side 84) og Date & Time Settings (Dato- og klokkeslettinnstillinger) ( side 88) for nærmere informasjon. 20 Klargjøre PSP -systemet for bruk

21 HOME VOL Koble til hodetelefonene med fjernkontroll 1 Koble hodetelefonene til PSP -systemet. Hodetelefoner NO Klargjøring Fjernkontroll 1 Plugg inn hodetelefonene i fjernkontrollen. 2 Plugg inn hodetelefonene i uttaket for hodetelefoner på undersiden av systemet. Tips Fjernkontrollen er kun til bruk med PSP -systemet og kan ikke brukes med annet utstyr. Fjernkontroller som følger med andre enheter, kan ikke brukes til å betjene PSP -systemet. De ørevennlige hodetelefonene er laget spesielt for å begrense lydnivået til maksimum 90 db. Koble til hodetelefonene med fjernkontroll 21

22 SELECT START POWER HOLD Vanlig bruk Slå på og av PSP -systemet Slå på systemet 1 Skyv POWER/HOLD-bryteren opp. Tips POWER-indikatoren lyser grønt, og Home-menyen vises. Hvis PSP -systemet slås på når det er satt i en UMD, begynner UMD spilles av automatisk. Systemet kan brukes med AC-adapteren tilkoblet. I så fall starter det å lade automatisk. POWER-indikatoren lyser oransje mens lading pågår. Ikke bruk PSP -systemet med AC-adapteren når batteriet ikke er satt i systemet. Hvis AC-adapteren kobles fra plutselig, kan systemet bli skadet. POWER-indikator Fargen og utseendet (jevnt eller blinkende) på lyset angir systemstatusen. Jevnt grønt Jevnt oransje Blinkende grønt Lys av Strøm på Lader Ladenivået er lavt Strøm av/i sleep-modus Slå av systemet 1 Hold POWER/HOLD-bryteren i opp-posisjon i minst tre sekunder. POWER-indikatoren blinker og slukkes deretter. Det betyr at systemet er slått av. 22 Slå på og av PSP -systemet

23 SELECT S TA R T POWER HOLD Bruke sleep-modus Hvis PSP -systemet settes i sleep-modus, settes programvaren som spilles, på pause. Når du går ut av sleep-modus, kan du begynne avspillingen fra det stedet du var da systemet ble satt i sleep-modus. Merknader Ikke sett systemet i sleep-modus når driftsindikatoren for Memory Stick Duo er på. Det kan føre til at data går tapt eller blir ødelagt. Hvis batteriet går tomt mens systemet er i sleep-modus, vises ikke skjermbildet som ble vist da sleep-modus startet, på skjermen når du går ut av sleep-modus. Du bør lagre spilldata før du setter systemet i sleep-modus. NO Vanlig bruk Sette systemet i sleep-modus 1 Med systemet slått på, skyv POWER/HOLD-bryteren opp. Tips POWER-indikatoren blinker og deretter, og systemet går i sleep-modus. Enkelte programvaretitler kan ikke settes i sleep-modus. Bruke sleep-modus 23

24 Gå ut av sleep-modus 1 Skyv POWER/HOLD-bryteren opp igjen. Sleep-modus avsluttes. Tips Du kan også gå ut av sleep-modus ved å trykke på u (Spill av/pause)-knappen på fjernkontrollen hvis systemet ble satt i sleep-modus under avspilling av musikk eller video. Etter at du har gått ut av sleep-modus med video- eller musikkinnhold, kan du fortsette avspillingen fra det punktet du var da systemet gikk i sleep-modus. Følg trinnene nedenfor for å gjøre dette. Video Musikk som er lagret på en Memory Stick Duo. Velg ikonet for videoen, og gjør ett av følgende: - Trykk på START-knappen eller -knappen - Trykk på u-knappen på fjernkontrollen - Velg "Play" (Spill av) fra innstillingsmenyen ( side 39) Velg ikonet for Memory Stick Duo, og gjør ett av følgende: Trykk på START-knappen - Trykk på u-knappen på fjernkontrollen - Velg "Play" (Spill av) fra innstillingsmenyen ( side 56) 24 Bruke sleep-modus

25 OPEN Sette inn en UMD Merknad Ikke løs ut en UMD mens avspilling pågår. NO 1 Skyv OPEN-knappen på oversiden av PSP -systemet. Diskdekselet åpnes. 2 Sett inn en UMD. Hold disken med etiketten mot baksiden av systemet, og skyv UMD i pilens retning til den er helt satt inn. Vanlig bruk Ikke berør den innspilte overflaten. OPEN-knapp L R 3 Lukk diskdekselet. Løse ut UMD Skyv OPEN-knappen på oversiden av systemet for å åpne diskdekselet. Tips Når du løser ut, bør du holde PSP -systemet i stående stilling (som vist på figuren over). Sette inn en UMD 25

26 Sette inn en Memory Stick Duo Advarsel Hold Memory Stick Duo -mediet utenfor rekkevidde for små barn, da mediet kan svelges.` 1 Åpne spordekselet, og sett inn Memory Stick Duo. Forsiden Åpne spordekselet i pilens retning. Trykk til den er satt helt inn. Løse ut Memory Stick Duo Åpne spordekselet og trykk Memory Stick Duo i pilens retning for å løse den ut. Merknad Når driftsindikatoren for Memory Stick Duo lyser, betyr det at PSP -systemet lagrer eller laster inn data. Ikke løs ut Memory Stick Duo, slå av systemet eller sett PSP -systemet i sleep-modus mens indikatoren lyser. Hvis du gjør det, kan data gå tapt eller bli ødelagt. Driftsindikator for Memory Stick Duo HOME 26 Sette inn en Memory Stick Duo

27 Unngå uønsket bruk av PSP -systemet 1 Skyv POWER/HOLD-bryteren ned. NO SELECT S TA R T POWER HOLD Bryteren låses på plass. HOLD-indikatoren blir gul, som betyr at systemknappene er låste. Vanlig bruk Gå ut av Hold-modus Skyv POWER/HOLD-bryteren til utgangsstilling. Unngå uønsket bruk av PSP -systemet 27

28 SELECT START POWER HOLD Bruke lydknappen Lydknappen brukes til å justere lyden og til å dempe lyden for lydavspilling og for tastetoner. Justere tonen 1 Trykk på lydknappen. Hver gang du trykker på knappen, skifter tonen slik: HEAVY POPS (Pop) JAZZ UNIQUE (Unik) OFF (Av) Sterkere bass og diskant for å gi en intens lyd Sterkere mellomtoner. Ideelt for vokal Sterkere bass og diskant for å gi en balansert lyd Sterkere bass, diskant og mellomtoner Normal tone Tips Tonen kan bare justeres når du bruker hodetelefonene. Legg også merke til at toneinnstillingen slås av ( OFF ) mens du spiller spill. Slå av lyden (demp) 1 Hold nede lydknappen i minst ett sekund. Lyden dempes. Oppheve demp Du kan oppheve demping på følgende måter: Trykk på lydknappen. Trykk på volum opp + eller volum ned knappen på forsiden av systemet eller på fjernkontrollen. 28 Bruke lydknappen

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM Instruksjonshåndbok PSP-1004 K 7004535 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K 7008230 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Hurtigreferanse PSP-1004 7010189 NO

Hurtigreferanse PSP-1004 7010189 NO Hurtigreferanse PSP-1004 7010189 NO Introduksjon Bruke Home-menyen GAME (Spill) Spille spill VIDEO Spille av video Kategori MUSIC (Musikk) Spille av musikk PHOTO (Foto) Element Vise bilder NETWORK (Nettverk)

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Hurtigreferanse PSP-3004 7012208

Hurtigreferanse PSP-3004 7012208 Hurtigreferanse PSP-3004 7012208 Introduksjon Bruke XMB (XrossMediaBar) GAME (Spill) Spille spill PSP -systemet omfatter et brukergrensesnitt som kalles XMB (XrossMediaBar). Hovedskjermbildet i XMB kalles

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter Brukerhåndbok CUH-ZWA1E 7028438 NO Før bruk Les denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. Forholdsregler Sikkerhet

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7015569

Brukerhåndbok PSP-N1004 7015569 Brukerhåndbok PSP-N1004 7015569 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1)

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) NO PlayStation Move-navigeringskontroll Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) Forholdsregler Før du bruker dette produktet må du lese denne håndboken nøye og beholde den slik at du kan referere til

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

PlayStation Camera. Brukerhåndbok CUH-ZEY

PlayStation Camera. Brukerhåndbok CUH-ZEY PlayStation Camera Brukerhåndbok CUH-ZEY2 7028418 NO Før bruk ˎˎLes denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. ˎˎOppdater alltid systemet til den

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning

Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning Norsk PCH-2016 7025574 Bruke PlayStation Vita-systemet for første gang Hold nede I fem sekunder Slå på PS Vita-systemet. Når du slår på systemet

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

PlayStation Move skarpskytter

PlayStation Move skarpskytter NO PlayStation Move skarpskytter Brukerveiledning CECHYA-ZRA1E 7017291 Delenavn Vist fra siden Øvre deksel Utløsersperre SELECTknapp -knapp -knapp Skytemodusvelger Opptrekkbart lager Løpsguide Utløserknapp

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Helse- Og Sikkerhetsadvarsler oculus.com/warnings

Helse- Og Sikkerhetsadvarsler oculus.com/warnings Helse- Og Sikkerhetsadvarsler oculus.com/warnings * Disse helse- og sikkerhetsadvarslene oppdateres jevnlig for å forsikre at de er nøyaktige og fullstendige. Du finner den nyeste versjonen på oculus.com/warnings.

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

PlayStation Move-bevegelseskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1)

PlayStation Move-bevegelseskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1) NO PlayStation Move-bevegelseskontroll Bruksanvisning CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1) Forholdsregler Før du bruker dette produktet må du lese denne håndboken nøye og beholde den slik at du kan referere til

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Nokia ladeplate DT-600. 1.2. utgave

Nokia ladeplate DT-600. 1.2. utgave Nokia ladeplate DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. utgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokias ladeplate DT-600 kan du lade batteriet i fem kompatible enheter samtidig. DT-600-enheten

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-E1004

Brukerhåndbok PSP-E1004 NO Brukerhåndbok PSP-E1004 7017789 Innhold Advarsel ADVARSEL 4 Forholdsregler 6 Bruke PSP -systemet Deler og funksjoner 10 Lade batteriet 12 Slå systemet på og av 15 Bruke XMB (XrossMediaBar)-menyen 16

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Trådløst stereohodesett 2.0

Trådløst stereohodesett 2.0 Trådløst stereohodesett 2.0 Sikkerhetshåndbok CECHYA-0083 ADVARSEL For å forhindre eventuell hørselsskade, må du ikke lytte ved et høyt volum over lengre perioder. Sikkerhet og forholdsregler Les informasjonen

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Trådløst tastatur Brukerhåndbok CECH-ZKB1

Trådløst tastatur Brukerhåndbok CECH-ZKB1 Trådløst tastatur Brukerhåndbok CECH-ZKB1 7018156 Forholdsregler Før du bruker dette produktet, må du lese brukerhåndboken og ta vare på den til fremtidig bruk. Les også instruksjonene til PlayStation

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408 Brukerhåndbok Compact+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0408 2 Innholdsfortegnelse 1. Generelt... 4 Om

Detaljer

SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Takk for at du har kjøpt SingStar -mikrofonpakken. Les denne håndboken grundig før du bruker produktet,

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8361/00. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NO Brukerhåndbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Gå til mytpchoice.no for å laste ned minikategorier. Det finnes over 100 minikategorier, blant annet fra helter og heltinner, sci-fi og fantasy, reiser og eventyr, siste skrik

Detaljer