NBF står på for lavere avgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NBF står på for lavere avgifter"

Transkript

1 B i l b r a n sjens eget fagblad årgang nr Kompliserte biler - kompliserte reparasjoner Spesialisthjelp til lakkeringsverkstedet = bedre lønnsomhet Arge konkurrenter blir naboer på Hamar VIL MOTVIRKE FINANSKRISEN: NBF står på for lavere avgifter

2 DET NYE BATTERIPROGRAMMET SONNAK EVOLUTION Utformet for å tilfredsstille alle kjørebehov Motorens størrelse og type Utstyr Kjøreforhold Klima Energikravene har i enkelte moderne kjøretøyer økt med opptil 300 prosent i senere år. Når man skal velge riktig batteri, er det ikke lenger nok å bare se på motorens eller kjøretøyets størrelse. Derfor har Sonnak lansert programmet Sonnak Evolution. Det er et unikt program basert på analyse av fi re behovskategorier hos kjøretøyet, som hjelper deg å velge det batteriet som passer dine kunders behov best. Du fi nner mer informasjon om programmet på By Exide Technologies

3 Innhold 4 Aktuelt 10 NBF står på for gunstigere rammebetingelser 14 Lakk: Bedre lønnsomhet med hjelp fra spesialister 18 Think vil revolusjonere bildesign 20 Kompliserte reparasjoner 22 Fremtidens motor- og drivstoffteknologi 24 USA: Miljøpakke blir redningspakke 25 Hva rommer Bilbransjens Hus? 26 HMS 29 Advokatene svarer 30 Klagenevnden for bilsaker 32 Konferanse: Jenter i bil 34 Mesterbrev i bilfag 40 Arge konkurrenter blir gode naboer 42 Messer og utstillinger 43 Biler og utstyr 48 Bransjenytt Bilbransjen Utgitt av Norges Bilbransjeforbunds Servicekontor Postboks 2804 Solli, 0204 Oslo Drammensveien 97, 0273 Oslo Tlf: Telefaks: E-post: Redaktør Svein-Erik Tosterud, tlf Annonsesjef: Leif J. Kneppen, tlf Årsabonnement: Innenlands kr 460,- Utenlands kr 480,- Layout og produksjon: Jan Almås Dialogen må gi resultater 20. november 2008 var NBF og B.I.L. i møte med statssekretær Geir Axelsen i Finansdepartementet og la frem status og fremtidsutsikter for egen bransje og næringslivet for øvrig. Se fyldig omtale annet sted i bladet. Vi presiserte betydningen av at regjeringen nå gjør alt som står i dens makt for å sikre at finanssystemet fungerer etter intensjonene, og ga innspill om hvilke løsninger vi mener vil være effektive, for vår bransje, men også til beste for A/S Norge. De bransjespesifikke sakene vi la frem var: n Regjeringen må åpne for at man får refundert deler av engangsavgiften ved reeksport av norske biler til utlandet. n Små varebiler merket N1 må tillates godkjent som varebiler, selv uten at den kjente «statskassen» får plass. n Forskrift 90 må igjen vurderes for eventuelt å tilpasse den etter dagens situasjon n Frys engangsavgiftene på dagens nivå uten årlige indeks reguleringer. Det må på nytt vurderes å iverksette tiltak som fører til raskere kondemnering av eldre biler, som er meget trafikkfarlige og forurensende. Vi fikk løfte om at departementet skal sette inn ressurser for å se nærmere på punkt 1 og 2. Når det gjaldt punkt 3 vil de vurdere hvilket arbeid som tidligere er gjort i denne sammenhengen, mens vi på punkt 4 og 5 ikke fikk noen løfter om umiddelbar vurdering. De noterte seg imidlertid at NBF og B.I.L. ser på dette som meget viktige punkter. Vi som møtte statssekretæren og hans rådgivere oppfattet møtet som meget konstruktivt, det ga håp om at myndighetene er interessert i å se på disse sakene fra vårt ståsted. Men det er ikke nok å vise interesse, den dialogen vi har fått igang med myndighetene må munne ut i konkrete resultater, snarest mulig. Situasjonen krever det, også for vår bransje! Trykk: AS Merkur-Trykk, Oslo ISSN Forsidefoto: Syver Leivestad Administrerende direktør NBF

4 aktuelt Caspar Hille fra Møller Bilskole på den spennende, men noe bortgjemte bilfagstanden i Oslo Spektrum. (Foto: Svein-Erik Tosterud) Rekruttering på YOU-messen Tre opplæringskontorer, Opplæringskontoret i Bilfag Oslo og Akershus AS, BAUDA- Konsernets opplæringskontoret for bilfag (Toyota) og Møller Bilskole (VW/ Audi) delte ansvaret for bilfagenes stand på YOU, yrkesmessen for ungdom i Oslo Spektrum i høst. Vi er godt fornøyd med denne muligheten for å treffe ungdom som kikker rundt for å skaffe informasjon som grunnlag for et yrkesvalg. Mange har nok allerede bestemt seg for retning når de kommer hit, men dette er et sted vi må være, sier Kåre Silseth ved OBOA til Bilbransjen. Han sier seg godt fornøyd med årets arrangement og muligheten det gir for kontakt med tusenvis av ungdomsskoleelever. Det han slett ikke var fornøyd med var standplassen bilfagene hadde fått, innerst og bakerst, nærmest litt bortgjemt. Slik kan vi ikke ha det neste gang, slår han fast. Dette er et bra felles tiltak, og hverken vi eller Toyotas representan- ter står her for å kapre folk til egen bedrift, men for å bidra til at bransjen har gode kandidater å velge blant når disse ungdommene etterhvert skal inn i bilfagene, sa Caspar Hille, leder av Møller Bilskole. Han var blant de mange fagfolkene som betjenten bransjens fellesstand. Det som slår meg er at det er veldig mange unge her som egentlig ikke er oppriktig interessert. Den beste dagen har vi når foreldrene er med, da blir det mer mål og mening med det hele, fastslår Hille. Bilvrak stadig importørenes ansvar Det har skapt uro i systemet for innsamling av bilvrak at prisen på stål har falt sterkt på verdensmarkedet. Som kjent er det fra 2007 bilimportørene i Norge som har ansvaret for at kasserte kjøretøy blir samlet inn og behandlet på en forsvarlig måte. Produsentansvaret innebærer at de har en plikt til å sørge for innsamling og gjenvinning av vrakene gjennom deltakelse i et godkjent retursystem. De fleste bilimportørene har gått sammen om returselskapet Autoretur AS, som er godkjent av Statens forurensningstilsyn (SFT). Plikten omfatter også at de har ansvar for å finansiere retursystemet og sørge for et godt geografisk tilgjengelig mottakssystem hvor publikum skal kunne levere vrak vederlagsfritt. I tillegg får alle fortsatt utbetalt 1500 kroner i vrakpant fra staten. (5000 kroner i år for kjøretøy med høye utslipp av partikler og NOx.) Kravet er at minimum 85 prosent av alle vrakene samles inn og gjenvinnes. Fra 2015 øker gjenvinningskravet til 95 prosent. Dialog med Autoretur SFT har hatt et møte med Autoretur for å forsikre seg om at de vil sørge for at retursystemet for bilvrak fungerer i tråd med regelverket selv om stålprisene er fallende. SFT forventer at Autoretur gjør jobben sin og sørger for dette uten at de må gripe inn. Autoretur har nylig besluttet at selskapet gjennom sine operatører vil garantere for en minstepris til biloppsamlerne per bilvrak. SFT fører tilsyn med at bilimportørene overholder sitt produsentansvar. (Kilde: SFT) 4

5 Topptrent for vintersesongen Testvinner på piggfritt i Motor 2008 ContiVikingContact TM 5 Vårt mål er å skape det perfekte vinterdekket. Derfor har vi tatt siste fem års testvinner fra Motor ContiVikingContact 3 og gjort det enda bedre. ContiVikingContact 5 er et overlegent dekk for norske vinterveier og sørger for den beste sikkerheten for deg og din familie. Egenskapene på snø og is, vått og tørt er blitt ekstremt gode. 6 av 10 nye biler i Norge leveres med Continental vinterdekk, det sier sitt. Ha en sikker, komfortabel og framkommelig vinter. Norges mest kjøpte dekk

6 aktuelt Kutter refleksvesten Det siste året er norske bilister blitt dårligere til å bruke refleksvest, viser en undersøkelse fra Falck. Cirka 40 prosent av bilistene Falck har hjulpet langs veien hittil i høst, har brukt refleksvest. For et år siden viste en tilsvarende telling at drøyt 50 prosent brukte vest. I fjor høst var det mye snakk om det nye påbudet om refleksvest som ble innført 1. mars i fjor. I år har det vært mye mindre skriverier om påbudet, og våre redningsfolk ser en klar nedgang i bruken nå i høst, sier avdelingssjef Irene Røsholt i Falck. De fleste bilister har refleksvest i bilen, men stadig færre bruker den når de stanser langs veien. Generelt er folk i byene flinkest til å bruke vest, mens bruken avtar utover på landet. Ungdom er de desidert dårligste. NBF med hjertestarter Som en del av avtalen mellom NBF og Blostrupmoen Medical Equipment (BME), er det utplassert hjertestarter i forbundets lokaler på Drammensveien i Oslo. I den forbindelse har også mange av de ansatte gjennomgått grunnleggende kurs i førstehjelp samt kurs i bruk av hjertestarteren. Dette er samme kurs som alle Når det gjelder menn og kvinner, spriker tallene mye, men kvinner over 50 ser ut til å være flittige vestbrukere, sier Røsholt. Falcks redningssjåfører registrerer at mange bilister ser ut til å tenke mer på bilen enn på sin egen sikkerhet. Sett på nødblink, kjør så langt ut på veikanten som mulig, ta på deg refleksvest, sett ut varseltrekant. Ikke sitt i bilen og vent på hjelp, kom deg ut og i sikkerhet, sier Nilsen. medlemsbedrifter som benytter seg av avtalen vil få for sine ansatte. Vi er veldig fornøyd med kursene, og at vi har en hjertestarter tilgjengelig om noe skulle skje. Dette har vist oss hvor nyttig hjertestarteren er, og hvor enkelt det er å redde liv med maskinen og de kunnskapene vi nå har, sier fagsjef HMS i NBF, Ingrid Engesæt. Hun anbefaler varmt at medlemsbedriftene inngår avtale med BME. Ras kan unngås Raset i Steinkjer viser hvor viktig det er at geologer trekkes tidlig inn i arbeidet. Rådgivende Ingeniørers Forening, RIF, har fremmet dette ved flere anledninger og er nå tilfreds med at Samferdselsdepartementet også støtter synspunktet. Bruk av geologer som undersøker fjell vil redusere risikoen for ras og ulykker, sier administrerende direktør i RIF, Liv Kari Hansteen. Statens Vegvesen fikk ikke utført geologiske undersøkelser av det rasfarlige fjellet Løsberga i Steinkjer, før beslutningen ble tatt om å bygge ut E6. Den geologiske rapporten ble først laget året etterpå. Sprengningsarbeidet som er gjort i forbindelse med bygging av ny E6 ved Steinkjer, har ført til store ras i fjellsiden. Det viktigste rådet RIF kan gi, er å bruke geokompetanse, sier Liv Kari Hansteen. Dersom dette ikke gjøres vil flere ras ramme befolkning og infrastruktur, fortsetter Hansteen. Grunnforhold og fjell er i høyeste grad relatert til sikkerhet. Kartlegging av fjell og grunnforhold må derfor med i kommunenes beslutningsgrunnlag før det legges ut arealer til infrastruktur og bebyggelse. Mange ulykker og ras kunne vært unngått dersom geokompetansen trekkes inn tidlig i arbeidet. I tillegg er det viktig at geologer foretar kontinuerlige kontroller etter hvert som det sprenges og graves, avslutter Hansteen. Ingrid Engesæt og Tore Langfoss fra NBF øver på praktisk førstehjelp under instruksjon av lederen for BMEs kursavdeling, Bente Vian Lexberg. 6

7 ems-p.eu Noen lakkerere vet mer. Oppdatert til en hver tid med målrettet trening på vårt Trening Senter. Bli kjent med nye produktsystemer og påføringsteknikker, finn ut om trender i reparasjonsmarkedet og møt andre profesjonelle i en avslappet atmosfære. Spies Hecker helt enkelt nærmere. DPC Norge AS - Spies Hecker - Grenseveien Oslo 6 -

8 aktuelt Dårlig mørkesyn hos eldre bilister Høstmørke veier gjør bilkjøring mer krevende og er årsaken til mange trafikkulykker hvert år. Særlig eldre personers synsskarphet kan være dårlig i skumring og i mørke selv om den er tilstrekkelig i dagslys, advarer optiker MSc Olaug Skrøppa. Hun arbeider hos Krogh Optikk på Majorstua i Oslo, og er ansvarlig for Trafikk & Syn hos Norges Optikerforbund. Øyets evne til å tilpasse seg mørke reduseres proporsjonalt med stigende alder. 60- åringer trenger tre ganger så sterkt lys som 20- åringer, mens 40- åringer trenger dobbelt så mye lys som de på 20, forteller optikeren. En undersøkelse gjennomført av Politiet og Trygg Trafikk høsten 2007 avslørte at 3 av 10 bilister har for dårlig syn til å kjøre bil. 27 prosent gjorde det så dårlig på testen at de ble oppfordret til å oppsøke optiker for å sjekke synet Våre grundige undersøkelser tar 40 minutter og avdekker eventuelle synsfeil slik at vi kan tilpasse briller eller linser til ditt behov, forteller Skrøppa. De aller fleste tror nemlig de ser bedre enn de gjør! Vi opplever daglig at kunder som tar synsundersøkelser, klager over at de har problemer med å lese tekst-tv. Når vi spør om de også ser dårlig ved bilkjøring, så opplever de ikke dette som noe problem. Dette til tross for at undersøkelsen viser at de ligger under kravet til å beholde sertifikatet. Vi anbefaler at man tar en synsundersøkelse hvert annet år. Ifølge et nytt lovforslag i EU må trafikanter som fornyer førerkortet sitt hvert 5, 10 og 15 år, måtte gjennomgå en standardisert synsundersøkelse, forteller Skrøppa. Milepæl for CVIS CVIS prosjekt-konsortium arrangerer desember en workshop med produktlanseringer i Berlin. CVIS står for Cooperative Vehicle-Infrastructure System, og er et samarbeidsprosjekt for å skape standardiserte systemer for kommunikasjon mellom kjøretøyer og omliggende infrastruktur. I praksis vil det si trådløse NYHETER fra Veng modul 23b:NY Veng Profil 09/ :47 Side 1 Nyheter fra: Hengerfeste Citroen Berlingo Peugeot Partner Pris kr 1380,- eks. MVA Veng Norge AS Avd. Halden Isebakkevn Berg i Østfold Tlf Avd. Oslo Gladengveien Oslo Tlf Delenummer TIL Avd. Stavanger Hillevågsveien Stavanger Tlf systemer som kan gi bilførerne full oversikt over trafikken, og holde dem informert om alt fra lokale føreforhold til køer og omkjøringsforslag. Tanken er også å tilpasse systemer til f.eks. GSM- og vanlig trådløs nettverksprotokoller og utstyr. Nøyaktig posisjonering er naturligvis en viktig del. Biler, veier, trafikksentraler osv. må kommunisere fritt for at systemene skal fungere. Todagersmøtet i Berlin finner sted i Adlershof vitenskaps- og teknologipark, og det er ventet bred deltagelse fra hele Europa. CVIS-prosjektet er et EU-initiativ, hvor hovedaktørene fra bilindustrien er BMW, DaimlerChrysler, Fiat og Renault. Det er ialt 60 deltagere i konsortiet, med alt fra teknologiselskaper og forsknings- og utdanningsinstitusjoner til sentrale og lokale myndigheter i flere land. Fra Norge er SINTEF og Q-Free deltagere. SINTEFs rolle er å utvikle antenneløsningen for at bilene skal kunne kommunisere med både hverandre og basestasjoner langs veiene, mens Q-Free utvikler bl.a. passeringssystemer. Hovedbegivenheten på dette møtet vil være en demonstrasjon av en beta-versjon (før-produksjonsutgave) av Europas første universelle plattform for kjøretøy- tilinfrastruktur kommunikasjon og tjenester. Demonstrasjonen er lagt til det tyske testsenteret for luft- og romfart (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt; DLR). 8

9

10 NBF står på for gunstig Selv om det er for tidlig å spekulere i hva det endelige resultatet blir, kan jeg bekrefte at sentrale myndigheter ser med forståelse på bilbransjens innspill i forbindelse med flere viktige avgiftsspørsmål, sier administrerende direktør Syver Leivestad i NBF. Adm. direktør Syver Leivestad i NBF. 10

11 ere rammebetingelser Av Svein-Erik Tosterud Leivestad og NBFs president Tormod Harila, direktør Erik Andresen og president Petter Smebye i B.I.L. (Bilimportørenes Landsforbund) var 20.november i møte med statssekretær Geir Axelsen i Finansdepartementet, og fikk der anledning til å presentere og begrunne bransjens syn på avgifter, ramme betingelser og den aktuelle økonomiske situasjonen. Leivestad betegner møtet som svært positivt, og et bra løft for bransjens direkte kommunikasjon med politiske myndigheter om sentrale spørsmål. I tillegg til denne type kontakt, arbeides det nå kontinuerlig med representanter for de politiske partiene på Stortinget for å informere om og få forståelse for problemstillinger som aktualiseres ytterligere av de usikre økonomiske utsiktene. Bransjen rammes hardt - Vi ønsker ikke på noen måte å bidra til den svartmalingen av problemene som vi ser i pressen nå. Men det er helt klart at bransjens situasjon ikke er særlig lovende. Hvor vi havner med omsetningen i år vet vi ennå ikke, men den generelle økonomiske usikkerheten rammer bilbransjen med full kraft. Folk skyver på alle investeringer som ikke er tvingende nødvendige. Konsekvensen er en betydelig nedgang i salget av både nye og brukte biler, og noe overraskende også for virksomheten i verkstedene. Den økte liggetiden for bruktbiler fører til dårlig likviditet, og mange vil dessverre få betydelige problemer i tiden som kommer avsluttes med betydelig svikt, og denne tendensen vil vi trekke med oss neste år, og kanskje enda lengre. Ettersom vi er en bransje med mange sysselsatte og dermed stor samfunnsmessig betydning, fikk vi nærmest umiddelbart «ja» til vår forespørsel om dette møtet. Og møtet forløp på en Dette er ønskene Dette er de fem prioriterte sakene NBF og B.I.L. nå arbeider med å få gjennomslag for hos finansmyndighetene og blant politikerene på Stortinget: 1. Reglene for re-eksport. Norge bør følge andre land som for eksempel Danmark og Finland, slik at det er mulig å få refundert engangsavgiften i Norge ved re-eksport av biler. Dagens regler gjør at Norge settes utenfor bruktbilmarkedet i Europa. Bransjen vil ha en vurdering av om dagens regler rett og slett er lovstridige, med referanse til at det skal være fri flyt av varer, tjenester og arbeidskraft i EØS/EU. Å snu skalaen for bruksfradrag etter finsk modell er en mulighet, dvs. at man får refundert avgift ved re-eksport, med utgangspunkt i reglene for bruksfradrag ved import av bruktbil. Status hos myndighetene: Saken vurderes/utredes. Åpning for regelendring. 2. Små varebiler med lavere utslipp. Det bør åpnes for import og salg av små, lette varebiler. «Statskassen» får ikke plass i de såkalte N1 type godkjente bilene, derfor er de ikke tillatt solgt i Norge. Bilene har lavere CO2-utslipp, og ettersom varebiler har vesentlige høyere kjørelengder enn personbiler, vil miljøgevinsten være stor. Kombinert med ny regel som forbyr ombygging til personbil, vil man hindre «smutthullbiler». Status hos myndighetene: Saken vurderes/utredes. Åpnning for regelendring. 3. Endring av «Forskrift 90» som regulerer løpetiden på leasingkontrakter. Nå må perioden være tre år, bransjen ønsker 18 måneder for økt fleksibilitet. Status hos myndighetene: Ikke umiddelbart gjennomslag, man skal se på tidligere behandling av spørsmålet. Flere politiske partier ser med stor interesse på saken. 4. Frysing av engangsavgiftsnivået, knyttet til bilens vekt, ytelse og CO2-utslipp. Målet er egentlig reduksjon over tid, fordi den er høy i forhold til andre land. Argumentet er at flere vil kjøpe nye biler, som er sikrere og forurenser mindre. Å slippe indeksregulering er et skritt i riktig retning. I forslaget til budsjett får biler med CO2-utslipp mellom 121 og 140 gr/km en uforholdsmessig høy økning av CO2 avgiften (+18,6 %). Disse bilene vil bidra til å få ned gjennomsnittlig utslipp av CO2. Status hos myndighetene: Ikke umiddelbart gjennomslag. Men flere politiske partier ser med stor interesse på saken. 5. Økt vrakpant. Et viktig tiltak for å stimulere til at flere eldre biler kondemneres. Dette vil resultere i at gamle trafikkfarlige og forurensende biler i langt større grad erstattes av nyere og mer trafikksikre- og miljøvennlige biler. Status hos myndighetene: Ikke umiddelbart gjennomslag. Men flere politiske partier ser med stor interesse på denne saken, som ved flere anledninger har vært fremmet som forslag til Stortinget. 11

12 NBF står på for gunstigere rammebetingelser svært positiv måte. Vi ser på det som en bekreftelse på at det er betydelig interesse og forståelse for vårt syn på rammebetingelsene. Statssekretæren kunne bekrefte at avgiftsreglene for reeksport, samt muligheten for å tillate salg av små varebiler er spørsmål de nå ønsker å utrede. Økt vrakpant, frysing av bilavgiftene på dagens nivå samt oppmyking av leasingreglene er andre forslag vi la frem, men her føler jeg at vi må være forberedt på en litt lengre og tyngre prosess. NBF og B.I.L. gjør felles sak Vi fikk ikke til dette møtet for å klage vår nød, men for på et nøkternt og faktabasert grunnlag å redegjøre for den bekymringen våre organisasjoner har for den økonomiske situasjonen og de potensielle problemene vi kan stå overfor. Dette gjelder selvsagt for i næringslivet generelt i Norge, for norske arbeidstakere, og vår egen bransje. Bare i NBFs medlemsbedrifter er det ansatte, hele bilbransjen sysselsetter ca mennesker direkte, og tar man med de som indirekte har sitt utkomme i bransjen, er vi oppe i rundt personer. Mange av disse risikerer å miste jobben som en følge av dagens situasjon. Statssekretær Axelsen og hans medarbeidere viste interessert for alle detaljer i det materialet vi presenterte, så dette tar man alvorlig. Vi pekte også på en del generelle krav som all næringsvirksomhet stiller seg bak, og som NHO sentralt har vært målbærer for ved flere anledninger. Det går på at bedriftene må få hjelp til å sikre nødvendig kreditt til bedriften, og at det gjøres tiltak for å sikre nødvendig kreditt til kunder. Her mener vi at det viktigste elementet i en løsning er å få Norges Banks styringsrente ytterligere ned, slik at pengemarkedsrenten også synker til et mer levelig nivå. Vi ba også om fritak for formueskatt på Statssekretær Geir Axelsen lyttet interessert til NBFs og B.I.L.s innspill. (Foto: Esben Johansen) arbeidende kapital, og henstilte til statssekretæren om å bidra til at de foreslåtte skjerpelsene for 2009 ikke må vedtas. Det samme gjaldt de foreslåtte skjerpelsene i arveavgiften. Vi henstilte også om å arbeide for å øke avskrivningssatsene, forteller Syver Leivestad. NBF arbeider nå, i tett samarbeide med B.I.L. (Bilimportørenes Landsforbund) ganske systematisk mot sentrale myndigheter og politiske partier for å påvirke dem til å endre en del viktige rammebetingelser for bransjen. Dette møtet med statssekretæren i finansdepartementet og hans medarbeiderevar en viktig milepæl. Møtet bekrefter at det er betydelig forståelse for vårt vårt syn på behovet for regel- og avgiftsendringer. At vi får såpass tett dialog og gode muligheter for å underbygge våre krav og ønsker med direkte argumentasjon er viktig. Jeg har vel ikke særlig tro på det blir noen særlige endringer i vår favør i 2009-budsjettet. Men vi har satt igang gode prosesser, og holder trykket frem mot behandlingen av revidert statsbudsjett. Det er faktisk god grunn til å tro at vi får gjennomslag på flere punkter da, sier Syver Leivestad. 12

13 Suksessfull opplæring. I tillegg til framtidsrettede lakkeringsprodukter tilbyr Standox også undervisning gjennom omfattende kursvirksomhet. Fra praktisk arbeid for lakkereren til undervisningsprogrammer om innovativ lakkeringsteknikk og rådgivning om lønnsom ledelse av verkstedet. Du kan stole på at Standox gir deg de beste resultater når du trenger det nyeste innen produkter eller business support. For mer informasjon, se Kunsten å lakkere

14 Bedre lønnsomhet med hjelp fra spesialister Norske billakkeringsverksteder er små. Gjennomsnittsverkstedet har 3 ansatte. Kanskje ikke rart at det blir liten tid til å vurdere om man driver mest mulig rasjonelt. Nå er det imidlertid hjelp å få. De store lakkleverandørene kan tilby mer enn bare lakkprodukter. Et stort utvalg tjenester, kurs og andre hjelpemidler på områdene effektivisering og resultatforbedring er på vei inn i Norge. Av Bjørn G. Larsen Norsk billakkering er inne i en omstruktureringsprosess. Mange verksteder har gjennom de siste årene foretatt store investeringer. Flere steder er det etablert større skadesentra, ofte ved at flere bilforhandlere samarbeider. Samtidig føler de fleste verksteder prispresset fra forsikring. Mange må konstaterer at fortjenestemarginene synker. Som om dette ikke er nok begynner bilbransjen å merke konjunkturnedgangen. Skal vi tro de økonomiske spåmenn kan dette bare være begynnelsen på en nedgangskonjunktur. Tilgangen på jobber vil minske og presset fra forsikring vil ganske sikkert ikke bli mindre. Behov et for rasjonell drift og økonomisk styring vil bli viktigere enn noen gang før. Ekspertise nødvendig Den nye situasjonen betyr at verkstedene må legge større vekt på økonomi og effektiv drift samtidig som de opprettholder et høyt faglig kvalitetsnivå. En utfordring både for store og små verksteder. En utfordring som krever ekspertise som få verksteder har. Heldigvis er det hjelp å få. De store lakkleverandørene har utviklet analyse programmer, kurs og andre typer hjelpemidler for å hjelpe sine kunder til mest mulig rasjonell drift og et best mulig økonomisk resultat. Nå er disse tjenestene også på vei inn på det norske marked. At de fleste verksteder har mye å hente i er det liten tvil om. Så får vi se om bransjen kjenner sin besøkelsestid. Satsningsområde For BASF er rådgivning et satsningsområde, forteller Terje Halén, Value added services ansvarlig hos BASF Coatings Services. Vi har sett behovet og utviklet et komplett konsept for økt effektivitet i verkstedet. Vi foretar først et uforpliktende gratis besøk hvor vi innhenter alle relevante data om verkstedet. Med utgangspunkt i data fra dette besøket vurderer vi om det er forbedringsmuligheter og om det vil være lønnsomt for verkstedet å sette i gang en Rådgivning er et satsningsområde for oss, sier Terje Halén i BASF Coating Services. forbedringsprosess. Det er viktig både for oss og verkstedet at det foretas en realistisk vurdering av forbedringspotensialet. Prosessoptimering Etter at vi har inngått avtale med verkstedet foretar vi en detaljert analyse. Alle arbeidsområdene blir systematisk analysert og det gjøres detaljerte analyser av alt utstyr og alle 14

15 Ny teknologi som IR-tørking sparer tid. arbeidsforløp. All informasjon og alle data samles og analyseres. Resultatene danner grunnlag for hvilke tiltak vi mener bør gjennomføres. Med dette som utgangspunkt utarbeider vi en individuell tiltaksplan med konkrete forslag til hvordan de forskjellige arbeidsoperasjonene best kan forbed res. Det er naturligvis verkstedet selv som avgjør hvilke tiltak som skal gjennomføres. Vi bidrar til gjennomføringen i den grad verkstedet ønsker det. Prosessoptimering er bare en av «byggeklossene» i vårt Ratio- Consept-plus. De andre «byggeklossene» tar for seg andre deler av verksteddriften. Det endelige målet er en effektiv og lønnsom bedrift med fornøyde og motiverte medarbeidere, avslutter Halèn. Motivasjon er viktig Det hjelper lite om arbeidsflyten er lagt opp etter alle kunst- ens regler hvis ikke medarbeiderne spiller på lag. Kurs i ledelse inngår da også i mange av de programmene som tilbys. Lederen må skape motivasjon og lagånd. Et godt arbeidsmiljø, både psykososialt og fysisk, er en betingelse for suksess. HMS arbeid er ikke noe man gjør for å tilfredsstille lovkrav. Systematisk HMS arbeid bidrar i siste instans til resultater også økonomisk. Alt må fungere Både lakkleverandørene og leverandørene av verkstedutstyr kan gi råd slik at arbeidsflyten forbedres. Flere objekter gjennom pr. dag gir større kapasitet og bedre inntjening. En betingelse er imidlertid at alt utstyr fungerer optimalt. Det betyr krav om systematisk vedlikehold og ettersyn. Utstyr og de nødvendige produkter må være på «De store lakkleverandør ene har utviklet analyse programmer, kurs og andre typer hjelpe midler for å hjelpe sine kunder til mest mulig rasjonell drift.» 15

16 plass når man trenger dem. Leting og venting er lite produktive aktiviteter. Kvalitetskontroll i alle ledd er også viktig. Verkstedet må etablere rutiner for slik kontroll. Feil som oppstår skal rettes der og da, ikke like før bilen skal utleveres. Kundereklamasjoner og «rundgjengere» er dyr moro som kan unngås ved å etablere rutiner for kvalitetskontroll i alle ledd. Mange tilbud Våre Programmes For Success er utviklet for å møte de utfordringene billakkeringsverkstedene står ovenfor, forteller Elling Kraugerud, distriktssjef hos RM. Programmet kan enkelt beskrives med tre ord. Måle, utvikle og lede. Vi søker først å finne ut hvor bedriften står pr. i dag. Deretter jobber vi sammen med bedriften for å utvikle den videre. Akzo Nobel har utviklet et avansert tilbud for effektivisering og lønnsomhetsforbedring i billakkeringsverksteder, forteller Arild Sunde, nytilsatt markedssjef hos Akzo Nobel i Norge. Vi forventer å starte opp dette tilbudet i løpet av neste år. Også PPG arbeider med disse problemstillingene, sier markedssjef Morten Røsholm. Vi holder blant forskjellige typer kurs på disse områdene. lønnsomheten er bedre selv om arbeidsmengden er på topp, sier Mats Edlund, Country Business Manager hos DuPont Refinish. Mange lurer på om de opererer med riktige timepris, og hvilke arbeider som egentlig gir den beste fortjeneste. Samtidig er det mange som lurer på hvordan resultatene er i deres verksted sammenliknet med andre. Vi har utviklet en komplett pakke for å for å gi våre kunder svar på disse spørsmålene. Et viktig verktøy i denne pakken er BAT (Business Audit Tool). Her ser vi på arbeidsprosessene fra bilen kommer inn til den leveres ut. Ved å sammenlikne nøkkeldata fra verkstedet med nøkkel data fra andre verksteder får ledelsen et godt bilde av hvordan de ligger an i bransjen. Pakken heter Bodyshop Pro. Vi forventer å lansere den i Norge i løpet av Det er hjelp å få Dette er eksempler på hva lakkleverandørene kan tilby av tjenester for å gjøre verksteddriften effektiv og lønnsom. Noen er tilgjengelige allerede i dag, andre vil starte opp i nær fremtid. Et billakkeringsverksted er spesialist på å lakkere biler. Når det gjelder effektivitet og lønnsomhet er det nok fornuftig å søke hjelp hos de som er spesialister på nettopp dette. Hvorfor ikke bedre lønnsomhet Mange verksteder har nok stilt seg spørsmålet om hvorfor ikke «Feil som oppstår skal rettes der og da, ikke like før bilen skal utleveres.» 16

17 Adressevask sikrer at sendingene kommer dit de skal Bring Mails spesialitet er å løse bedrifters behov for å sende post på en enklest mulig måte. Våre løsninger for oppdatering og vask av ditt kunderegister sikrer at det du har å si når fram til dem du vil si det til. Se bring.no/mail eller kontakt vår kundeservice på telefon bring.no/mail

18 vil revolusjonere bildesign Think skal utvikle morgendagens bilinteriør. Med seg på laget har de prestisjetunge Royal College of Art i London. Prosjektet koordi neres av Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle i Norsk Designråd. Dette er innholdet i en avtale som er inngått mellom Think, Norsk Designråd, IT Funk i Forsknings rådet og Helen Hamlyn Centre, som er en del av Royal College of Art i London. Dette er et unikt og grensesprengende samarbeidsprosjekt, både for bilindustrien og i designøyemed, og kan gi ringvirkninger både nasjonalt og internasjonalt, sier Onny Eikhaug, programansvarlig for Design for alle i Norsk Designråd. Designsjef i Think, Katinka von der Lippe, har store forventninger til prosjektet. Vi håper å få resultater som vi kan benytte i vår egen produktutvikling, det være seg konkrete løsninger eller mer konseptuelle ideer som kan brukes videre. Forhåpentligvis vil prosjektet hjelpe oss å ta et nytt skritt i retning morgendagens bil, sier von der Lippe. Håndplukket designer Fra i høst og til og med september 2009 skal den sveitsiske designeren Filip Krnja se på helt nye konsepter for utvikling av interiøret i fremtidens Think-bil. Filip Krnja jobber som designer ved Helen Hamlyn Centre Royal College of Art, som deler prosjektkostnadene med Think, Norsk Designråd og Norges Forskningsråd. Sveitseren er håndplukket til prosjektet fra skolens avdeling for bil design, Vehicle Department, som regnes som verdensledende på sitt felt. Han har allerede rukket å etablere seg med eget designstudio i London, og har jobbet hos bilprodusenter som Mercedes, Volkswagen og Mitsubishi på tre kontinenter. Gammeldags bilinteriør Cockpiten i dagens biler har ikke endret seg nevneverdig siden tallet. Faktisk stammer mye av strukturen helt tilbake til noen av de første bilene i begynnelsen av forrige Fra venstre: Onny Eikhaug i Norsk Designråd, Rama Gheerawo fra Helen Hamlyn Centre Royal College of Art, Katinka von der Lippe og Beth Stensen fra Think. (Foto: Johnny Syversen) århundre. Det er en hel del etablerte sannheter om hvordan innsiden av en bil må være, som vi nå skal utfordre, forteller designforsker og innovasjonsleder ved Helen Hamlyn Centre Royal College of Art, Rama Gheerawo. Veiskille for bilindustrien Bilindustrien står foran to store endringer. Den ene endringen er skiftet fra forbrennings- til elektrisitetsmotor, den andre er en orientering mot brukeren. Think er et internasjonalt produkt, mens Norge er et ganske lite marked. Derfor er det viktig at vi jobber ut fra et internasjonalt perspektiv. Til det trenger vi partnere med bred og internasjonal kompetanse, og vi synes Helen Hamlyn Centres innfallsvinkel er svært interessant, sier designdirektør Katinka von der Lippe i Think. Designeren Filip Krnja er allerede i gang med første fase, der han sammen med Think, Norsk Designråd og Helen Hamlyn Centre skal definere hva prosjektet skal inneholde. Krnja jobber ved Helen Hamlyn Centre i London men også fra Thinks hovedkvarter på IT Fornebu, der han har fått egen kontorplass. (Pressenytt/Norsk Designråd) 18

19 Voilà! Internett på hytta. Med Mobilt Bredbånd er du på nett overalt der Telenor har mobildekning. Surf med mobilen eller stikk USB-modemet inn i din bærbare PC. Du får automatisk raskest tilgjengelige hastighet der du befinner deg uansett hvor det er. Klart det virker! Foto: Espen Gees KLART DET + + VIRKER = Fri Bruk abonnement USB-modem med Mobilt Bredbånd Bærbar PC fra Fujitsu Siemens NBF har blant annet 25 % rabatt på mobiltelefoni gjennom Telenor og gode avtalebetingelser hos MobilData. Kontaktpersoner Telenor Viviann Koch, tlf Lene Anderssen, tlf Kontaktpersoner MobilData a Cedric Guttormsen, tlf Morten Leren, tlf Besøk mobildata.no eller ring

20 Selv en relativt liten skade på en moderne bil krever mye kompetanse og utstyr. (Foto: SET) Kompliserte biler gir kompliserte reparasjoner Biler var opprinnelig basert på ganske enkel teknologi, og karosseri, motor og hjuloppheng var nokså likt på alle biler. Gamle dagers biler var enkle å reparere. I dag har den teknologiske utviklingen tatt mange og lange skritt fremover. Bilene er blitt kompliserte, og stiller nye og høye krav til den som skal reparere bilskader. Av Tor Simonsen Oppmerksomheten rundt bilskadereparasjoner er økende, og det er flere grunner til dette. Denne delen av bransjen har blitt en viktig økonomisk bidragsyter til ettermarkedet, og ikke minst har spørsmål rundt sikkerheten etter skadereparasjoner stått i fokus. Når man ser de siste års utvikling er ikke dette så rart. Dagens biler er spekket med ulike komponenter, elektronikk, styringer og sensorer for å øke komfort og sikkerhet. Samtidig har det blitt tatt i bruk lettere materialer i karosseri og bær- ende konstruksjoner. En del av disse materialene har ekstreme egenskaper gjennom lav vekt og høy styrke. I moderne karosserier kombineres materialegenskapene for å skape forhåndsbestemte deformasjons- og sikkerhetssoner. Sammenføyningen av de ulike materialene stiller store krav til lodde- og sveisemetoder, og i enkelte tilfeller krever materialkombinasjonen at sammenføyningen skjer ved nagling eller liming. Forebyggende systemer Parallelt med dette har det blitt utviklet systemer som skal forhindre sammenstøt, og systemer som skal virke skadereduserende og beskyttende under en kollisjon. Mange av systemene er i dag standard, men de videreutvikles og blir stadig mer avanserte. ABS, elektronisk stabilitetskontroll (ESP), antispinn(asr), kollisjonsputer, beltestrammere, elektronisk bremsekraftfordeling (EBD), nødbremsassistanse (BA), kurvekontroll (CBC) og parksensorer (PDC) er bare noen eksempler på slike systemer. I tillegg til at eksisterende systemer videreutvikles, utvikles det stadig systemer som er enda mer avanserte. Eksempler på dette er systemer som forutser farlige situasjoner, systemer 20

Bilavgiftene fra kjøp til bruk

Bilavgiftene fra kjøp til bruk Bilavgiftene fra kjøp til bruk BILs forslag til en mer trafikksikker og miljøvennlig bilpolitikk At forurenser skal betale for sine utslipp, er riktig og viktig. Dessverre er ikke det norske bilavgiftssystemet

Detaljer

6. Forskning og utvikling i bilbransjen

6. Forskning og utvikling i bilbransjen 6. Forskning og utvikling i bilbransjen Hva dreier debatten seg om? Veitrafikken bidrar til trafikkskader og til lokal og global forurensning. I samfunnsdebatten blir det vanligvis pekt på at løsningen

Detaljer

KOMPLETT OG PROBLEMFRITT

KOMPLETT OG PROBLEMFRITT - DIN PARTNER I BIL MOTOR FORUM BERGEN Motor Forum Bergen er autorisert merkeforhandler for Mitsubishi og Renault. Vår viktigste oppgave er å gi deg som kunde profesjonelle råd om bil og tjenester som

Detaljer

Velkommen til medlemsmøte

Velkommen til medlemsmøte Velkommen til medlemsmøte 16.00 Servering 16.30 Velkommen P. Smebye 16.40 BIL og bilavgifter E. Andresen 17.10 Regjeringens miljøfokus på bilavgifter G. Axelsen 17.30 Spørsmål 18.00 Pause 18.15 Siste nytt

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Oslo og Akershus Bilbransjeforening. Bilbransjedag12. mai 2015

Oslo og Akershus Bilbransjeforening. Bilbransjedag12. mai 2015 Oslo og Akershus Bilbransjeforening Bilbransjedag12. mai 2015 Fagavdelingen i NBF Prioriterte oppgaver i 2015 Faggruppe Bilsalg Digital kunnskap og innsikt Samarbeid med Finn.no Trendrapport Bruktbil15

Detaljer

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilenes andel av CO 2 -utslippet i Norge Av Norges samlede klimagassutslipp står personbilene for 10 prosent Kilde:

Detaljer

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø En presentasjon av hvorfor bilavgiftene bør flyttes fra kjøp til bruk, og hvordan dette kan gjennomføres Innhold Dagens bilavgifter Bil og miljø Svakhetene ved dagens

Detaljer

Fra inntektskilde til miljøløsning

Fra inntektskilde til miljøløsning Notat om bilavgifter fra Volvo Personbiler Norge Fra inntektskilde til miljøløsning Volvo Personbiler Norge har et sterkt fokus på våre klimautfordringer. Vårt mål er nullutslipp fra egne biler innen 2025,

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

TESTING UNDER EKSTREME FORHOLD

TESTING UNDER EKSTREME FORHOLD TESTING UNDER EKSTREME FORHOLD RESULTATER OPPNÅDD AV VERDENS LEDENDE PRODUSENT AV VINTERDEKK 1930 1932 Produksjonen av dekk til personbiler starter i Nokia. 1934 "Kelirengas", verdens første vinterdekk.

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent KLIMAVEIEN Økokjøring Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2 utslipp med minst 10-20 prosent 1 Dette er økokjøring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk høyest mulig gir

Detaljer

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Kort om BIL BIL er bilimportørenes medlemsorganisasjon og fremmer bransjens interesser (28

Detaljer

DEN NORDISKE UTFORDRINGEN INNEN BILRUST BESKYTTELSE

DEN NORDISKE UTFORDRINGEN INNEN BILRUST BESKYTTELSE DEN NORDISKE UTFORDRINGEN INNEN BILRUST BESKYTTELSE DINITROL 60 ÅR PÅ DE NORDISKE VEIENE I dagens utvikling innen bilindustrien, er biler vanligvis skapt, utviklet og produsert fra et globalt perspektiv.

Detaljer

RENAULT - KVALITET I ALLE LEDD

RENAULT - KVALITET I ALLE LEDD RENAULT - KVALITET I ALLE LEDD RENAULT med STØRST FREmGANG I AUTOINDEX DE SISTE TRE ÅR www.renault.no DRIVE THE CHANGE AUTOINDEX 2012 har de siste årene markert seg positivt i AutoIndex-undersøkelsene

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Agenda. Hvilke systemer har vi i dag, og hvordan virker disse? Hvordan påvirker systemene føreren? Forandrer det måten vi tenker eller kjører bil på?

Agenda. Hvilke systemer har vi i dag, og hvordan virker disse? Hvordan påvirker systemene føreren? Forandrer det måten vi tenker eller kjører bil på? Førerstøttesystemer Agenda Hvilke systemer har vi i dag, og hvordan virker disse? Hvordan påvirker systemene føreren? Forandrer det måten vi tenker eller kjører bil på? Hva kommer i framtiden? Den moderne

Detaljer

Pigg- eller piggfrie vinterdekk? Velg klokt kjør smartere!

Pigg- eller piggfrie vinterdekk? Velg klokt kjør smartere! Pigg- eller piggfrie vinterdekk? Velg klokt kjør smartere! Vintertrafikken er full av overraskelser Snø, is eller sørpe du vet aldri hva som kan skje. Vær forberedt. Velg klokt og sørg for at du kommer

Detaljer

Kjøretøyteknologier Sikkerhet, miljø, økonomi. Erik Figenbaum, TØI 08.04.2014

Kjøretøyteknologier Sikkerhet, miljø, økonomi. Erik Figenbaum, TØI 08.04.2014 Kjøretøyteknologier Sikkerhet, miljø, økonomi Erik Figenbaum, TØI 08.04.2014 Sikkerhet Aktiv sikkerhet består av utstyr eller konstruksjoner som skal forebygge ulykker. ABS bremser, ESP (elektronisk stabiliteteprogram),

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

Krise- og beredskapsarbeid i bilbransjen

Krise- og beredskapsarbeid i bilbransjen Krise- og beredskapsarbeid i bilbransjen Stig Morten Nilsen Norges Bilbransjeforbund (NBF) Arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon for bilforhandlere og verksteder, etablert 1928 En del av NHO-fellesskapet

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

kr.180 mill. Ekskl. Mva.

kr.180 mill. Ekskl. Mva. Auto Grip as Egil Stenshagen Produkter: Dekk Felger Komplette hjul 35 ansatte Årsomsetning kr.180 mill. Ekskl. Mva. Egil Stenshagen Holding AS består av 3 kjerneområder: Bil, dekk og eiendom! Egil Stenshagen

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Fordeler ved å bli medlem

Fordeler ved å bli medlem Fordeler ved å bli medlem Foto: Shutterstock i Norges Bilbransjeforbund Juridisk bistand Juridisk bistand er inkludert i medlemskontingenten. Advokater i NBF og NHO sitter klare til å bistå ved blant annet

Detaljer

Høring om nye bilavgifter. Kjell Hansen (formann) og Kay Seljeseth (talsmann)

Høring om nye bilavgifter. Kjell Hansen (formann) og Kay Seljeseth (talsmann) Høring om nye bilavgifter Kjell Hansen (formann) og Kay Seljeseth (talsmann) Sikkerhet, miljø, teknologi og vekt Sikkerhet (dødsrisiko) Vekt (micro -> familiebil) Fremdriftsteknologi og utslipp er relevante

Detaljer

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa. Solakonferansen 2012 Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Truck & Trailer - totalleverandør av Bosch

Truck & Trailer - totalleverandør av Bosch Truck & Trailer - totalleverandør av Bosch www.tti.no Fremtidens dieselsystemer Sett din lit til en ledende leverandør Ekspertise innen skreddersydde systemer Bosch utvikler dieselkomponenter spesielt

Detaljer

1. Bilbransjens samfunnsregnskap

1. Bilbransjens samfunnsregnskap 1. Bilbransjens samfunnsregnskap Det er ingen tvil om at bil- og veitrafikk har en meget sentral plass i samfunnsdebatten og i folks bevissthet. Mye av debatten om bil og veitrafikk har imidlertid et negativt

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

ETTERMARKEDSFORUM 2.12.2009

ETTERMARKEDSFORUM 2.12.2009 ETTERMARKEDSFORUM 2.12.2009 1215-1445: Vegdirektoratet v/ Erik Sætre og Erik Aalling orienterer: Godkjenningsdirektivet generelt og status for dette - Varebil klasse 2 / skillevegg (- COC og innsending

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund (NBF)

Norges Bilbransjeforbund (NBF) Dialogmøte Romerike 21.oktober 2014 NBF 2014 2017 Norges Bilbransjeforbund (NBF) Arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon for bilforhandlere og verksteder, etablert 1928 Antall bedrifter/medlemmer > 1.250

Detaljer

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert - Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert Det er kommet en ny aktør på markedet. Han mener forbrukerne blir lurt til å tro at det er smart å leie alarm. Av Elisabeth de Lange Gjesdal For en dag siden.

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Miljøløsninger i praksis

Miljøløsninger i praksis Miljøløsninger i praksis ExxonMobil bruker årlig 1,2 milliarder kroner til forskning innen miljø, helse og sikkerhet ExxonMobil samarbeider om fremtidens miljøbil med General Motors og Toyota En mulig

Detaljer

The Battery Replacement Programme

The Battery Replacement Programme Vår visjon Gjøre batteribytte enklere for kundene våre...din fremtid Nye kunder, forbedret lønnsømhet og utvikling i takt med markedet Synergy Battery Replacement Programme The Battery Replacement Programme

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk DinE Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk dekkspor Hvilke dekkspor etterlater du deg? Det er dekk som får verden til å rulle Alt du ser

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Forurensning av luften

Forurensning av luften REN LUFT FOR ALLE Ren luft for alle Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde seg og kan bevege

Detaljer

MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold

MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar 2012 Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold HVORFOR BØR VI LYKKES MED IA? SYKEFRAVÆRET KOSTER OSS 40 MILLIARDER

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Dette for å optimalisere drift med hensyn til kost/nytte, sikkerhet, miljø og effektivitet.

Dette for å optimalisere drift med hensyn til kost/nytte, sikkerhet, miljø og effektivitet. Vinter 2015 Avinor inviterer til dialogkonferanse vedrørende utvikling av førerløse kjøretøy, og da særlig rettet mot vintervedlikehold inne på flyplassområdene. Innhold 1 Innledning / Anskaffelsen...

Detaljer

redder liv - sikrer verdier

redder liv - sikrer verdier redder liv - sikrer verdier NX-5 En sikkerhetsalarm for bobiler og campingvogner den ultimate sikkerhetsalarm den ultimate redder liv - sikrer verdier På tur med bobil eller campingvogn søker du friheten

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Gjenkjøp og restverdier

Gjenkjøp og restverdier Gjenkjøp og restverdier Trender og fallgruver - Livsfarlig risikosport eller strategisk redskap Eilert Molstad DNB Finans eilert.molstad@dnb.no Slutten av 1980 tallet - Jappetid Euforiske restverdier -

Detaljer

To hovedproblemstillinger

To hovedproblemstillinger Etter- og videreutdanning i bilbransjen To hovedproblemstillinger 1. Vi må gi våre fagfolk utviklingsmuligheter Fagarbeiderne i bilbransjen er svært attraktive for andre Vi må gi dem spennende muligheter

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Klimaveien. Norsk møte NVF utvalg miljø 28.1-09

Klimaveien. Norsk møte NVF utvalg miljø 28.1-09 Klimaveien Norsk møte NVF utvalg miljø 28.1-09 NAF - Norges Automobil-Forbund 24.03.2009 1 KLIMAVEIEN Felles kampanje for organisasjoner tilknyttet norsk veitransport og miljøarbeid, som i samarbeid med

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

Optimalt bransjesamarbeid. Stig Morten Nilsen

Optimalt bransjesamarbeid. Stig Morten Nilsen Optimalt bransjesamarbeid Stig Morten Nilsen Dette er NBF i dag Norges bilbransjeforbund er organisasjonen for de seriøse og profesjonelle aktørene i norsk bilbransje NBF representerer : Antall bedrifter/medlemmer

Detaljer

Bruktbilkonferanse 20.11.12

Bruktbilkonferanse 20.11.12 Program (med ca.tider) 10.00 Åpning ved styreleder Jarle Viuls, Oslo og Omegn Bilbransjeforening 10.15 Aktuelle saker på agendaen i Bransjegruppe Internett og Bransjeplattformen, ved daglig leder John

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet?

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet? «En nødvendighet eller en mulighet? Hva bruker dere den til i dag? Aktiv Helse fakta Etablert i 2002 En del av FALCK konsernet pr. juli 2014 Kontor på Vennesla, Oslo, Arendal & Kristiansand 20 ansatte

Detaljer

Mediedekning august 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen

Mediedekning august 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen Mediedekning august 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen Nyhetsklipp Test av AirPlay-spillere TV 2 30.08.2012 Kjelsås-lyden som erobret verden Nye toner fra Nokia Aften Aftenposten, Bergens Tidende og MSN.no

Detaljer

Piggdekk eller piggfritt? Hvilke valg gjør norske bilister? Tore Vaaje Gjensidige NOR Forsikring

Piggdekk eller piggfritt? Hvilke valg gjør norske bilister? Tore Vaaje Gjensidige NOR Forsikring Piggdekk eller piggfritt? Hvilke valg gjør norske bilister? Tore Vaaje Gjensidige NOR Forsikring Sollerud, januar 2003 1 Bakgrunn Piggdekkene sliter asfalt som i byområder kan medføre helsefare, og kostnadene

Detaljer

Explosive. Et unikt konsept

Explosive. Et unikt konsept Explosive Et unikt konsept Explosive 2016 består av to virksomheter, Explosive Marketing og Explosive Gambling. Etter som vår medlemsbase vokser vil vi også lansere nye konsepter, hvor våre nyskapende

Detaljer

Medlemsmøte 24.09.13

Medlemsmøte 24.09.13 Hvordan øke bilbransjens attraktivitet som karrierevei? Espen Berg var inne på dette temaet i sin innledende presentasjon Og dette spørsmålet har opp gjennom bilbransjens historie stått øverst på agendaen

Detaljer

den HeLt nye HYUndaI

den HeLt nye HYUndaI den HeLt nye HYUndaI Ikke følg etter. Led an. Hyundai i40 har alt. Stil, personlighet, tilstedeværelse. Gjennom i40 byr Hyundai på premium verdier og svært høy kvalitetsfølelse til en akseptabel pris.

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

Hvorfor er servicen så dårlig? Av Tor W. Andreassen & Fred Selnes Handelshøyskolen BI

Hvorfor er servicen så dårlig? Av Tor W. Andreassen & Fred Selnes Handelshøyskolen BI Hvorfor er servicen så dårlig? Av Tor W. Andreassen & Fred Selnes Handelshøyskolen BI Data fra den norske og amerikanske kundetilfredshet indeksen gir et entydig bilde om synkende tilfredshet med tjenester

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

Praksisnær kartlegging for opplæring i muntlige ferdigheter på arbeidsplassen

Praksisnær kartlegging for opplæring i muntlige ferdigheter på arbeidsplassen Praksisnær kartlegging for opplæring i muntlige ferdigheter på arbeidsplassen Dette heftet viser hvordan lærere og veiledere kan kartlegge i forkant av opplæring i muntlige ferdigheter på en arbeidsplass.

Detaljer

Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30.

Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30. Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30. januar 2004 Jeg takker for anledningen til å komme hit på jubileumsseminaret

Detaljer

1 Bilbransjens samfunnsregnskap

1 Bilbransjens samfunnsregnskap 1 Bilbransjens samfunnsregnskap Det er ingen tvil om at bil- og veitrafikk har en meget sentral plass i samfunnsdebatten og i folks bevissthet. Mye av debatten om bil og veitrafikk har imidlertid et negativt

Detaljer

Høyere livskvalitet. -færre bekymringer

Høyere livskvalitet. -færre bekymringer Høyere livskvalitet -færre bekymringer Ny teknologi nye muligheter Allerede nå er det mulig å begynne en gradvis utbygging og foreta investeringer i forebyggende tiltak, kompetanse, ny teknologi, tekniske

Detaljer

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter Et unikt tilbud til virksomheter i Mosseregionen Arbeidsplassen er en viktig arena for utvikling og selvrealisering. Her møter vi gleder og sorger, her får vi ris og ros og her knytter vi viktige sosiale

Detaljer

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi. Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.no Hvor skal vi? Klimaforliket juni 2012 Stortingsmelding om klima-politikken

Detaljer

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012 ITS-stasjonen Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet 24. april 2012 Det er daglig kø på 10% av Europas motorveger. Forsinkelser fører til unødig drivstofforbruk på 1.9 milliarder liter

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Bredbånd fra Telenor

Bredbånd fra Telenor Bredbånd fra Telenor Velkommen som bredbåndskunde hos Telenor Denne lille guiden skal hjelpe deg med å få mest mulig glede og nytte av ditt nye bredbåndsabonnement. Her finner du verdifulle tips om det

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Hvordan velge en leverandør for cloud backup

Hvordan velge en leverandør for cloud backup Hvordan velge en leverandør for cloud backup WHITEPAPER Hvorfor bør du beskytte dine data? Før eller senere via skade, uhell eller feil er det statistisk sannsynlig at du vil miste verdifull data. Flere

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

GET ORGANISED. HANS, 41 år, Flymekaniker. ANNA, 34 år, Maintenance Engineer OLE JOHAN, 39 år, Sjefsmekaniker PSRX

GET ORGANISED. HANS, 41 år, Flymekaniker. ANNA, 34 år, Maintenance Engineer OLE JOHAN, 39 år, Sjefsmekaniker PSRX GET ORGANISED HANS, 41 år, Flymekaniker ANNA, 34 år, Maintenance Engineer OLE JOHAN, 39 år, Sjefsmekaniker PSRX Er du lei av å lete etter verktøy? I Teng Tools tror vi på orden. Noen påstår perfekt organisering

Detaljer