NBF står på for lavere avgifter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NBF står på for lavere avgifter"

Transkript

1 B i l b r a n sjens eget fagblad årgang nr Kompliserte biler - kompliserte reparasjoner Spesialisthjelp til lakkeringsverkstedet = bedre lønnsomhet Arge konkurrenter blir naboer på Hamar VIL MOTVIRKE FINANSKRISEN: NBF står på for lavere avgifter

2 DET NYE BATTERIPROGRAMMET SONNAK EVOLUTION Utformet for å tilfredsstille alle kjørebehov Motorens størrelse og type Utstyr Kjøreforhold Klima Energikravene har i enkelte moderne kjøretøyer økt med opptil 300 prosent i senere år. Når man skal velge riktig batteri, er det ikke lenger nok å bare se på motorens eller kjøretøyets størrelse. Derfor har Sonnak lansert programmet Sonnak Evolution. Det er et unikt program basert på analyse av fi re behovskategorier hos kjøretøyet, som hjelper deg å velge det batteriet som passer dine kunders behov best. Du fi nner mer informasjon om programmet på By Exide Technologies

3 Innhold 4 Aktuelt 10 NBF står på for gunstigere rammebetingelser 14 Lakk: Bedre lønnsomhet med hjelp fra spesialister 18 Think vil revolusjonere bildesign 20 Kompliserte reparasjoner 22 Fremtidens motor- og drivstoffteknologi 24 USA: Miljøpakke blir redningspakke 25 Hva rommer Bilbransjens Hus? 26 HMS 29 Advokatene svarer 30 Klagenevnden for bilsaker 32 Konferanse: Jenter i bil 34 Mesterbrev i bilfag 40 Arge konkurrenter blir gode naboer 42 Messer og utstillinger 43 Biler og utstyr 48 Bransjenytt Bilbransjen Utgitt av Norges Bilbransjeforbunds Servicekontor Postboks 2804 Solli, 0204 Oslo Drammensveien 97, 0273 Oslo Tlf: Telefaks: E-post: Redaktør Svein-Erik Tosterud, tlf Annonsesjef: Leif J. Kneppen, tlf Årsabonnement: Innenlands kr 460,- Utenlands kr 480,- Layout og produksjon: Jan Almås Dialogen må gi resultater 20. november 2008 var NBF og B.I.L. i møte med statssekretær Geir Axelsen i Finansdepartementet og la frem status og fremtidsutsikter for egen bransje og næringslivet for øvrig. Se fyldig omtale annet sted i bladet. Vi presiserte betydningen av at regjeringen nå gjør alt som står i dens makt for å sikre at finanssystemet fungerer etter intensjonene, og ga innspill om hvilke løsninger vi mener vil være effektive, for vår bransje, men også til beste for A/S Norge. De bransjespesifikke sakene vi la frem var: n Regjeringen må åpne for at man får refundert deler av engangsavgiften ved reeksport av norske biler til utlandet. n Små varebiler merket N1 må tillates godkjent som varebiler, selv uten at den kjente «statskassen» får plass. n Forskrift 90 må igjen vurderes for eventuelt å tilpasse den etter dagens situasjon n Frys engangsavgiftene på dagens nivå uten årlige indeks reguleringer. Det må på nytt vurderes å iverksette tiltak som fører til raskere kondemnering av eldre biler, som er meget trafikkfarlige og forurensende. Vi fikk løfte om at departementet skal sette inn ressurser for å se nærmere på punkt 1 og 2. Når det gjaldt punkt 3 vil de vurdere hvilket arbeid som tidligere er gjort i denne sammenhengen, mens vi på punkt 4 og 5 ikke fikk noen løfter om umiddelbar vurdering. De noterte seg imidlertid at NBF og B.I.L. ser på dette som meget viktige punkter. Vi som møtte statssekretæren og hans rådgivere oppfattet møtet som meget konstruktivt, det ga håp om at myndighetene er interessert i å se på disse sakene fra vårt ståsted. Men det er ikke nok å vise interesse, den dialogen vi har fått igang med myndighetene må munne ut i konkrete resultater, snarest mulig. Situasjonen krever det, også for vår bransje! Trykk: AS Merkur-Trykk, Oslo ISSN Forsidefoto: Syver Leivestad Administrerende direktør NBF

4 aktuelt Caspar Hille fra Møller Bilskole på den spennende, men noe bortgjemte bilfagstanden i Oslo Spektrum. (Foto: Svein-Erik Tosterud) Rekruttering på YOU-messen Tre opplæringskontorer, Opplæringskontoret i Bilfag Oslo og Akershus AS, BAUDA- Konsernets opplæringskontoret for bilfag (Toyota) og Møller Bilskole (VW/ Audi) delte ansvaret for bilfagenes stand på YOU, yrkesmessen for ungdom i Oslo Spektrum i høst. Vi er godt fornøyd med denne muligheten for å treffe ungdom som kikker rundt for å skaffe informasjon som grunnlag for et yrkesvalg. Mange har nok allerede bestemt seg for retning når de kommer hit, men dette er et sted vi må være, sier Kåre Silseth ved OBOA til Bilbransjen. Han sier seg godt fornøyd med årets arrangement og muligheten det gir for kontakt med tusenvis av ungdomsskoleelever. Det han slett ikke var fornøyd med var standplassen bilfagene hadde fått, innerst og bakerst, nærmest litt bortgjemt. Slik kan vi ikke ha det neste gang, slår han fast. Dette er et bra felles tiltak, og hverken vi eller Toyotas representan- ter står her for å kapre folk til egen bedrift, men for å bidra til at bransjen har gode kandidater å velge blant når disse ungdommene etterhvert skal inn i bilfagene, sa Caspar Hille, leder av Møller Bilskole. Han var blant de mange fagfolkene som betjenten bransjens fellesstand. Det som slår meg er at det er veldig mange unge her som egentlig ikke er oppriktig interessert. Den beste dagen har vi når foreldrene er med, da blir det mer mål og mening med det hele, fastslår Hille. Bilvrak stadig importørenes ansvar Det har skapt uro i systemet for innsamling av bilvrak at prisen på stål har falt sterkt på verdensmarkedet. Som kjent er det fra 2007 bilimportørene i Norge som har ansvaret for at kasserte kjøretøy blir samlet inn og behandlet på en forsvarlig måte. Produsentansvaret innebærer at de har en plikt til å sørge for innsamling og gjenvinning av vrakene gjennom deltakelse i et godkjent retursystem. De fleste bilimportørene har gått sammen om returselskapet Autoretur AS, som er godkjent av Statens forurensningstilsyn (SFT). Plikten omfatter også at de har ansvar for å finansiere retursystemet og sørge for et godt geografisk tilgjengelig mottakssystem hvor publikum skal kunne levere vrak vederlagsfritt. I tillegg får alle fortsatt utbetalt 1500 kroner i vrakpant fra staten. (5000 kroner i år for kjøretøy med høye utslipp av partikler og NOx.) Kravet er at minimum 85 prosent av alle vrakene samles inn og gjenvinnes. Fra 2015 øker gjenvinningskravet til 95 prosent. Dialog med Autoretur SFT har hatt et møte med Autoretur for å forsikre seg om at de vil sørge for at retursystemet for bilvrak fungerer i tråd med regelverket selv om stålprisene er fallende. SFT forventer at Autoretur gjør jobben sin og sørger for dette uten at de må gripe inn. Autoretur har nylig besluttet at selskapet gjennom sine operatører vil garantere for en minstepris til biloppsamlerne per bilvrak. SFT fører tilsyn med at bilimportørene overholder sitt produsentansvar. (Kilde: SFT) 4

5 Topptrent for vintersesongen Testvinner på piggfritt i Motor 2008 ContiVikingContact TM 5 Vårt mål er å skape det perfekte vinterdekket. Derfor har vi tatt siste fem års testvinner fra Motor ContiVikingContact 3 og gjort det enda bedre. ContiVikingContact 5 er et overlegent dekk for norske vinterveier og sørger for den beste sikkerheten for deg og din familie. Egenskapene på snø og is, vått og tørt er blitt ekstremt gode. 6 av 10 nye biler i Norge leveres med Continental vinterdekk, det sier sitt. Ha en sikker, komfortabel og framkommelig vinter. Norges mest kjøpte dekk

6 aktuelt Kutter refleksvesten Det siste året er norske bilister blitt dårligere til å bruke refleksvest, viser en undersøkelse fra Falck. Cirka 40 prosent av bilistene Falck har hjulpet langs veien hittil i høst, har brukt refleksvest. For et år siden viste en tilsvarende telling at drøyt 50 prosent brukte vest. I fjor høst var det mye snakk om det nye påbudet om refleksvest som ble innført 1. mars i fjor. I år har det vært mye mindre skriverier om påbudet, og våre redningsfolk ser en klar nedgang i bruken nå i høst, sier avdelingssjef Irene Røsholt i Falck. De fleste bilister har refleksvest i bilen, men stadig færre bruker den når de stanser langs veien. Generelt er folk i byene flinkest til å bruke vest, mens bruken avtar utover på landet. Ungdom er de desidert dårligste. NBF med hjertestarter Som en del av avtalen mellom NBF og Blostrupmoen Medical Equipment (BME), er det utplassert hjertestarter i forbundets lokaler på Drammensveien i Oslo. I den forbindelse har også mange av de ansatte gjennomgått grunnleggende kurs i førstehjelp samt kurs i bruk av hjertestarteren. Dette er samme kurs som alle Når det gjelder menn og kvinner, spriker tallene mye, men kvinner over 50 ser ut til å være flittige vestbrukere, sier Røsholt. Falcks redningssjåfører registrerer at mange bilister ser ut til å tenke mer på bilen enn på sin egen sikkerhet. Sett på nødblink, kjør så langt ut på veikanten som mulig, ta på deg refleksvest, sett ut varseltrekant. Ikke sitt i bilen og vent på hjelp, kom deg ut og i sikkerhet, sier Nilsen. medlemsbedrifter som benytter seg av avtalen vil få for sine ansatte. Vi er veldig fornøyd med kursene, og at vi har en hjertestarter tilgjengelig om noe skulle skje. Dette har vist oss hvor nyttig hjertestarteren er, og hvor enkelt det er å redde liv med maskinen og de kunnskapene vi nå har, sier fagsjef HMS i NBF, Ingrid Engesæt. Hun anbefaler varmt at medlemsbedriftene inngår avtale med BME. Ras kan unngås Raset i Steinkjer viser hvor viktig det er at geologer trekkes tidlig inn i arbeidet. Rådgivende Ingeniørers Forening, RIF, har fremmet dette ved flere anledninger og er nå tilfreds med at Samferdselsdepartementet også støtter synspunktet. Bruk av geologer som undersøker fjell vil redusere risikoen for ras og ulykker, sier administrerende direktør i RIF, Liv Kari Hansteen. Statens Vegvesen fikk ikke utført geologiske undersøkelser av det rasfarlige fjellet Løsberga i Steinkjer, før beslutningen ble tatt om å bygge ut E6. Den geologiske rapporten ble først laget året etterpå. Sprengningsarbeidet som er gjort i forbindelse med bygging av ny E6 ved Steinkjer, har ført til store ras i fjellsiden. Det viktigste rådet RIF kan gi, er å bruke geokompetanse, sier Liv Kari Hansteen. Dersom dette ikke gjøres vil flere ras ramme befolkning og infrastruktur, fortsetter Hansteen. Grunnforhold og fjell er i høyeste grad relatert til sikkerhet. Kartlegging av fjell og grunnforhold må derfor med i kommunenes beslutningsgrunnlag før det legges ut arealer til infrastruktur og bebyggelse. Mange ulykker og ras kunne vært unngått dersom geokompetansen trekkes inn tidlig i arbeidet. I tillegg er det viktig at geologer foretar kontinuerlige kontroller etter hvert som det sprenges og graves, avslutter Hansteen. Ingrid Engesæt og Tore Langfoss fra NBF øver på praktisk førstehjelp under instruksjon av lederen for BMEs kursavdeling, Bente Vian Lexberg. 6

7 ems-p.eu Noen lakkerere vet mer. Oppdatert til en hver tid med målrettet trening på vårt Trening Senter. Bli kjent med nye produktsystemer og påføringsteknikker, finn ut om trender i reparasjonsmarkedet og møt andre profesjonelle i en avslappet atmosfære. Spies Hecker helt enkelt nærmere. DPC Norge AS - Spies Hecker - Grenseveien Oslo 6 -

8 aktuelt Dårlig mørkesyn hos eldre bilister Høstmørke veier gjør bilkjøring mer krevende og er årsaken til mange trafikkulykker hvert år. Særlig eldre personers synsskarphet kan være dårlig i skumring og i mørke selv om den er tilstrekkelig i dagslys, advarer optiker MSc Olaug Skrøppa. Hun arbeider hos Krogh Optikk på Majorstua i Oslo, og er ansvarlig for Trafikk & Syn hos Norges Optikerforbund. Øyets evne til å tilpasse seg mørke reduseres proporsjonalt med stigende alder. 60- åringer trenger tre ganger så sterkt lys som 20- åringer, mens 40- åringer trenger dobbelt så mye lys som de på 20, forteller optikeren. En undersøkelse gjennomført av Politiet og Trygg Trafikk høsten 2007 avslørte at 3 av 10 bilister har for dårlig syn til å kjøre bil. 27 prosent gjorde det så dårlig på testen at de ble oppfordret til å oppsøke optiker for å sjekke synet Våre grundige undersøkelser tar 40 minutter og avdekker eventuelle synsfeil slik at vi kan tilpasse briller eller linser til ditt behov, forteller Skrøppa. De aller fleste tror nemlig de ser bedre enn de gjør! Vi opplever daglig at kunder som tar synsundersøkelser, klager over at de har problemer med å lese tekst-tv. Når vi spør om de også ser dårlig ved bilkjøring, så opplever de ikke dette som noe problem. Dette til tross for at undersøkelsen viser at de ligger under kravet til å beholde sertifikatet. Vi anbefaler at man tar en synsundersøkelse hvert annet år. Ifølge et nytt lovforslag i EU må trafikanter som fornyer førerkortet sitt hvert 5, 10 og 15 år, måtte gjennomgå en standardisert synsundersøkelse, forteller Skrøppa. Milepæl for CVIS CVIS prosjekt-konsortium arrangerer desember en workshop med produktlanseringer i Berlin. CVIS står for Cooperative Vehicle-Infrastructure System, og er et samarbeidsprosjekt for å skape standardiserte systemer for kommunikasjon mellom kjøretøyer og omliggende infrastruktur. I praksis vil det si trådløse NYHETER fra Veng modul 23b:NY Veng Profil 09/ :47 Side 1 Nyheter fra: Hengerfeste Citroen Berlingo Peugeot Partner Pris kr 1380,- eks. MVA Veng Norge AS Avd. Halden Isebakkevn Berg i Østfold Tlf Avd. Oslo Gladengveien Oslo Tlf Delenummer TIL Avd. Stavanger Hillevågsveien Stavanger Tlf systemer som kan gi bilførerne full oversikt over trafikken, og holde dem informert om alt fra lokale føreforhold til køer og omkjøringsforslag. Tanken er også å tilpasse systemer til f.eks. GSM- og vanlig trådløs nettverksprotokoller og utstyr. Nøyaktig posisjonering er naturligvis en viktig del. Biler, veier, trafikksentraler osv. må kommunisere fritt for at systemene skal fungere. Todagersmøtet i Berlin finner sted i Adlershof vitenskaps- og teknologipark, og det er ventet bred deltagelse fra hele Europa. CVIS-prosjektet er et EU-initiativ, hvor hovedaktørene fra bilindustrien er BMW, DaimlerChrysler, Fiat og Renault. Det er ialt 60 deltagere i konsortiet, med alt fra teknologiselskaper og forsknings- og utdanningsinstitusjoner til sentrale og lokale myndigheter i flere land. Fra Norge er SINTEF og Q-Free deltagere. SINTEFs rolle er å utvikle antenneløsningen for at bilene skal kunne kommunisere med både hverandre og basestasjoner langs veiene, mens Q-Free utvikler bl.a. passeringssystemer. Hovedbegivenheten på dette møtet vil være en demonstrasjon av en beta-versjon (før-produksjonsutgave) av Europas første universelle plattform for kjøretøy- tilinfrastruktur kommunikasjon og tjenester. Demonstrasjonen er lagt til det tyske testsenteret for luft- og romfart (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt; DLR). 8

9

10 NBF står på for gunstig Selv om det er for tidlig å spekulere i hva det endelige resultatet blir, kan jeg bekrefte at sentrale myndigheter ser med forståelse på bilbransjens innspill i forbindelse med flere viktige avgiftsspørsmål, sier administrerende direktør Syver Leivestad i NBF. Adm. direktør Syver Leivestad i NBF. 10

11 ere rammebetingelser Av Svein-Erik Tosterud Leivestad og NBFs president Tormod Harila, direktør Erik Andresen og president Petter Smebye i B.I.L. (Bilimportørenes Landsforbund) var 20.november i møte med statssekretær Geir Axelsen i Finansdepartementet, og fikk der anledning til å presentere og begrunne bransjens syn på avgifter, ramme betingelser og den aktuelle økonomiske situasjonen. Leivestad betegner møtet som svært positivt, og et bra løft for bransjens direkte kommunikasjon med politiske myndigheter om sentrale spørsmål. I tillegg til denne type kontakt, arbeides det nå kontinuerlig med representanter for de politiske partiene på Stortinget for å informere om og få forståelse for problemstillinger som aktualiseres ytterligere av de usikre økonomiske utsiktene. Bransjen rammes hardt - Vi ønsker ikke på noen måte å bidra til den svartmalingen av problemene som vi ser i pressen nå. Men det er helt klart at bransjens situasjon ikke er særlig lovende. Hvor vi havner med omsetningen i år vet vi ennå ikke, men den generelle økonomiske usikkerheten rammer bilbransjen med full kraft. Folk skyver på alle investeringer som ikke er tvingende nødvendige. Konsekvensen er en betydelig nedgang i salget av både nye og brukte biler, og noe overraskende også for virksomheten i verkstedene. Den økte liggetiden for bruktbiler fører til dårlig likviditet, og mange vil dessverre få betydelige problemer i tiden som kommer avsluttes med betydelig svikt, og denne tendensen vil vi trekke med oss neste år, og kanskje enda lengre. Ettersom vi er en bransje med mange sysselsatte og dermed stor samfunnsmessig betydning, fikk vi nærmest umiddelbart «ja» til vår forespørsel om dette møtet. Og møtet forløp på en Dette er ønskene Dette er de fem prioriterte sakene NBF og B.I.L. nå arbeider med å få gjennomslag for hos finansmyndighetene og blant politikerene på Stortinget: 1. Reglene for re-eksport. Norge bør følge andre land som for eksempel Danmark og Finland, slik at det er mulig å få refundert engangsavgiften i Norge ved re-eksport av biler. Dagens regler gjør at Norge settes utenfor bruktbilmarkedet i Europa. Bransjen vil ha en vurdering av om dagens regler rett og slett er lovstridige, med referanse til at det skal være fri flyt av varer, tjenester og arbeidskraft i EØS/EU. Å snu skalaen for bruksfradrag etter finsk modell er en mulighet, dvs. at man får refundert avgift ved re-eksport, med utgangspunkt i reglene for bruksfradrag ved import av bruktbil. Status hos myndighetene: Saken vurderes/utredes. Åpning for regelendring. 2. Små varebiler med lavere utslipp. Det bør åpnes for import og salg av små, lette varebiler. «Statskassen» får ikke plass i de såkalte N1 type godkjente bilene, derfor er de ikke tillatt solgt i Norge. Bilene har lavere CO2-utslipp, og ettersom varebiler har vesentlige høyere kjørelengder enn personbiler, vil miljøgevinsten være stor. Kombinert med ny regel som forbyr ombygging til personbil, vil man hindre «smutthullbiler». Status hos myndighetene: Saken vurderes/utredes. Åpnning for regelendring. 3. Endring av «Forskrift 90» som regulerer løpetiden på leasingkontrakter. Nå må perioden være tre år, bransjen ønsker 18 måneder for økt fleksibilitet. Status hos myndighetene: Ikke umiddelbart gjennomslag, man skal se på tidligere behandling av spørsmålet. Flere politiske partier ser med stor interesse på saken. 4. Frysing av engangsavgiftsnivået, knyttet til bilens vekt, ytelse og CO2-utslipp. Målet er egentlig reduksjon over tid, fordi den er høy i forhold til andre land. Argumentet er at flere vil kjøpe nye biler, som er sikrere og forurenser mindre. Å slippe indeksregulering er et skritt i riktig retning. I forslaget til budsjett får biler med CO2-utslipp mellom 121 og 140 gr/km en uforholdsmessig høy økning av CO2 avgiften (+18,6 %). Disse bilene vil bidra til å få ned gjennomsnittlig utslipp av CO2. Status hos myndighetene: Ikke umiddelbart gjennomslag. Men flere politiske partier ser med stor interesse på saken. 5. Økt vrakpant. Et viktig tiltak for å stimulere til at flere eldre biler kondemneres. Dette vil resultere i at gamle trafikkfarlige og forurensende biler i langt større grad erstattes av nyere og mer trafikksikre- og miljøvennlige biler. Status hos myndighetene: Ikke umiddelbart gjennomslag. Men flere politiske partier ser med stor interesse på denne saken, som ved flere anledninger har vært fremmet som forslag til Stortinget. 11

12 NBF står på for gunstigere rammebetingelser svært positiv måte. Vi ser på det som en bekreftelse på at det er betydelig interesse og forståelse for vårt syn på rammebetingelsene. Statssekretæren kunne bekrefte at avgiftsreglene for reeksport, samt muligheten for å tillate salg av små varebiler er spørsmål de nå ønsker å utrede. Økt vrakpant, frysing av bilavgiftene på dagens nivå samt oppmyking av leasingreglene er andre forslag vi la frem, men her føler jeg at vi må være forberedt på en litt lengre og tyngre prosess. NBF og B.I.L. gjør felles sak Vi fikk ikke til dette møtet for å klage vår nød, men for på et nøkternt og faktabasert grunnlag å redegjøre for den bekymringen våre organisasjoner har for den økonomiske situasjonen og de potensielle problemene vi kan stå overfor. Dette gjelder selvsagt for i næringslivet generelt i Norge, for norske arbeidstakere, og vår egen bransje. Bare i NBFs medlemsbedrifter er det ansatte, hele bilbransjen sysselsetter ca mennesker direkte, og tar man med de som indirekte har sitt utkomme i bransjen, er vi oppe i rundt personer. Mange av disse risikerer å miste jobben som en følge av dagens situasjon. Statssekretær Axelsen og hans medarbeidere viste interessert for alle detaljer i det materialet vi presenterte, så dette tar man alvorlig. Vi pekte også på en del generelle krav som all næringsvirksomhet stiller seg bak, og som NHO sentralt har vært målbærer for ved flere anledninger. Det går på at bedriftene må få hjelp til å sikre nødvendig kreditt til bedriften, og at det gjøres tiltak for å sikre nødvendig kreditt til kunder. Her mener vi at det viktigste elementet i en løsning er å få Norges Banks styringsrente ytterligere ned, slik at pengemarkedsrenten også synker til et mer levelig nivå. Vi ba også om fritak for formueskatt på Statssekretær Geir Axelsen lyttet interessert til NBFs og B.I.L.s innspill. (Foto: Esben Johansen) arbeidende kapital, og henstilte til statssekretæren om å bidra til at de foreslåtte skjerpelsene for 2009 ikke må vedtas. Det samme gjaldt de foreslåtte skjerpelsene i arveavgiften. Vi henstilte også om å arbeide for å øke avskrivningssatsene, forteller Syver Leivestad. NBF arbeider nå, i tett samarbeide med B.I.L. (Bilimportørenes Landsforbund) ganske systematisk mot sentrale myndigheter og politiske partier for å påvirke dem til å endre en del viktige rammebetingelser for bransjen. Dette møtet med statssekretæren i finansdepartementet og hans medarbeiderevar en viktig milepæl. Møtet bekrefter at det er betydelig forståelse for vårt vårt syn på behovet for regel- og avgiftsendringer. At vi får såpass tett dialog og gode muligheter for å underbygge våre krav og ønsker med direkte argumentasjon er viktig. Jeg har vel ikke særlig tro på det blir noen særlige endringer i vår favør i 2009-budsjettet. Men vi har satt igang gode prosesser, og holder trykket frem mot behandlingen av revidert statsbudsjett. Det er faktisk god grunn til å tro at vi får gjennomslag på flere punkter da, sier Syver Leivestad. 12

13 Suksessfull opplæring. I tillegg til framtidsrettede lakkeringsprodukter tilbyr Standox også undervisning gjennom omfattende kursvirksomhet. Fra praktisk arbeid for lakkereren til undervisningsprogrammer om innovativ lakkeringsteknikk og rådgivning om lønnsom ledelse av verkstedet. Du kan stole på at Standox gir deg de beste resultater når du trenger det nyeste innen produkter eller business support. For mer informasjon, se Kunsten å lakkere

14 Bedre lønnsomhet med hjelp fra spesialister Norske billakkeringsverksteder er små. Gjennomsnittsverkstedet har 3 ansatte. Kanskje ikke rart at det blir liten tid til å vurdere om man driver mest mulig rasjonelt. Nå er det imidlertid hjelp å få. De store lakkleverandørene kan tilby mer enn bare lakkprodukter. Et stort utvalg tjenester, kurs og andre hjelpemidler på områdene effektivisering og resultatforbedring er på vei inn i Norge. Av Bjørn G. Larsen Norsk billakkering er inne i en omstruktureringsprosess. Mange verksteder har gjennom de siste årene foretatt store investeringer. Flere steder er det etablert større skadesentra, ofte ved at flere bilforhandlere samarbeider. Samtidig føler de fleste verksteder prispresset fra forsikring. Mange må konstaterer at fortjenestemarginene synker. Som om dette ikke er nok begynner bilbransjen å merke konjunkturnedgangen. Skal vi tro de økonomiske spåmenn kan dette bare være begynnelsen på en nedgangskonjunktur. Tilgangen på jobber vil minske og presset fra forsikring vil ganske sikkert ikke bli mindre. Behov et for rasjonell drift og økonomisk styring vil bli viktigere enn noen gang før. Ekspertise nødvendig Den nye situasjonen betyr at verkstedene må legge større vekt på økonomi og effektiv drift samtidig som de opprettholder et høyt faglig kvalitetsnivå. En utfordring både for store og små verksteder. En utfordring som krever ekspertise som få verksteder har. Heldigvis er det hjelp å få. De store lakkleverandørene har utviklet analyse programmer, kurs og andre typer hjelpemidler for å hjelpe sine kunder til mest mulig rasjonell drift og et best mulig økonomisk resultat. Nå er disse tjenestene også på vei inn på det norske marked. At de fleste verksteder har mye å hente i er det liten tvil om. Så får vi se om bransjen kjenner sin besøkelsestid. Satsningsområde For BASF er rådgivning et satsningsområde, forteller Terje Halén, Value added services ansvarlig hos BASF Coatings Services. Vi har sett behovet og utviklet et komplett konsept for økt effektivitet i verkstedet. Vi foretar først et uforpliktende gratis besøk hvor vi innhenter alle relevante data om verkstedet. Med utgangspunkt i data fra dette besøket vurderer vi om det er forbedringsmuligheter og om det vil være lønnsomt for verkstedet å sette i gang en Rådgivning er et satsningsområde for oss, sier Terje Halén i BASF Coating Services. forbedringsprosess. Det er viktig både for oss og verkstedet at det foretas en realistisk vurdering av forbedringspotensialet. Prosessoptimering Etter at vi har inngått avtale med verkstedet foretar vi en detaljert analyse. Alle arbeidsområdene blir systematisk analysert og det gjøres detaljerte analyser av alt utstyr og alle 14

15 Ny teknologi som IR-tørking sparer tid. arbeidsforløp. All informasjon og alle data samles og analyseres. Resultatene danner grunnlag for hvilke tiltak vi mener bør gjennomføres. Med dette som utgangspunkt utarbeider vi en individuell tiltaksplan med konkrete forslag til hvordan de forskjellige arbeidsoperasjonene best kan forbed res. Det er naturligvis verkstedet selv som avgjør hvilke tiltak som skal gjennomføres. Vi bidrar til gjennomføringen i den grad verkstedet ønsker det. Prosessoptimering er bare en av «byggeklossene» i vårt Ratio- Consept-plus. De andre «byggeklossene» tar for seg andre deler av verksteddriften. Det endelige målet er en effektiv og lønnsom bedrift med fornøyde og motiverte medarbeidere, avslutter Halèn. Motivasjon er viktig Det hjelper lite om arbeidsflyten er lagt opp etter alle kunst- ens regler hvis ikke medarbeiderne spiller på lag. Kurs i ledelse inngår da også i mange av de programmene som tilbys. Lederen må skape motivasjon og lagånd. Et godt arbeidsmiljø, både psykososialt og fysisk, er en betingelse for suksess. HMS arbeid er ikke noe man gjør for å tilfredsstille lovkrav. Systematisk HMS arbeid bidrar i siste instans til resultater også økonomisk. Alt må fungere Både lakkleverandørene og leverandørene av verkstedutstyr kan gi råd slik at arbeidsflyten forbedres. Flere objekter gjennom pr. dag gir større kapasitet og bedre inntjening. En betingelse er imidlertid at alt utstyr fungerer optimalt. Det betyr krav om systematisk vedlikehold og ettersyn. Utstyr og de nødvendige produkter må være på «De store lakkleverandør ene har utviklet analyse programmer, kurs og andre typer hjelpe midler for å hjelpe sine kunder til mest mulig rasjonell drift.» 15

16 plass når man trenger dem. Leting og venting er lite produktive aktiviteter. Kvalitetskontroll i alle ledd er også viktig. Verkstedet må etablere rutiner for slik kontroll. Feil som oppstår skal rettes der og da, ikke like før bilen skal utleveres. Kundereklamasjoner og «rundgjengere» er dyr moro som kan unngås ved å etablere rutiner for kvalitetskontroll i alle ledd. Mange tilbud Våre Programmes For Success er utviklet for å møte de utfordringene billakkeringsverkstedene står ovenfor, forteller Elling Kraugerud, distriktssjef hos RM. Programmet kan enkelt beskrives med tre ord. Måle, utvikle og lede. Vi søker først å finne ut hvor bedriften står pr. i dag. Deretter jobber vi sammen med bedriften for å utvikle den videre. Akzo Nobel har utviklet et avansert tilbud for effektivisering og lønnsomhetsforbedring i billakkeringsverksteder, forteller Arild Sunde, nytilsatt markedssjef hos Akzo Nobel i Norge. Vi forventer å starte opp dette tilbudet i løpet av neste år. Også PPG arbeider med disse problemstillingene, sier markedssjef Morten Røsholm. Vi holder blant forskjellige typer kurs på disse områdene. lønnsomheten er bedre selv om arbeidsmengden er på topp, sier Mats Edlund, Country Business Manager hos DuPont Refinish. Mange lurer på om de opererer med riktige timepris, og hvilke arbeider som egentlig gir den beste fortjeneste. Samtidig er det mange som lurer på hvordan resultatene er i deres verksted sammenliknet med andre. Vi har utviklet en komplett pakke for å for å gi våre kunder svar på disse spørsmålene. Et viktig verktøy i denne pakken er BAT (Business Audit Tool). Her ser vi på arbeidsprosessene fra bilen kommer inn til den leveres ut. Ved å sammenlikne nøkkeldata fra verkstedet med nøkkel data fra andre verksteder får ledelsen et godt bilde av hvordan de ligger an i bransjen. Pakken heter Bodyshop Pro. Vi forventer å lansere den i Norge i løpet av Det er hjelp å få Dette er eksempler på hva lakkleverandørene kan tilby av tjenester for å gjøre verksteddriften effektiv og lønnsom. Noen er tilgjengelige allerede i dag, andre vil starte opp i nær fremtid. Et billakkeringsverksted er spesialist på å lakkere biler. Når det gjelder effektivitet og lønnsomhet er det nok fornuftig å søke hjelp hos de som er spesialister på nettopp dette. Hvorfor ikke bedre lønnsomhet Mange verksteder har nok stilt seg spørsmålet om hvorfor ikke «Feil som oppstår skal rettes der og da, ikke like før bilen skal utleveres.» 16

17 Adressevask sikrer at sendingene kommer dit de skal Bring Mails spesialitet er å løse bedrifters behov for å sende post på en enklest mulig måte. Våre løsninger for oppdatering og vask av ditt kunderegister sikrer at det du har å si når fram til dem du vil si det til. Se bring.no/mail eller kontakt vår kundeservice på telefon bring.no/mail

18 vil revolusjonere bildesign Think skal utvikle morgendagens bilinteriør. Med seg på laget har de prestisjetunge Royal College of Art i London. Prosjektet koordi neres av Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle i Norsk Designråd. Dette er innholdet i en avtale som er inngått mellom Think, Norsk Designråd, IT Funk i Forsknings rådet og Helen Hamlyn Centre, som er en del av Royal College of Art i London. Dette er et unikt og grensesprengende samarbeidsprosjekt, både for bilindustrien og i designøyemed, og kan gi ringvirkninger både nasjonalt og internasjonalt, sier Onny Eikhaug, programansvarlig for Design for alle i Norsk Designråd. Designsjef i Think, Katinka von der Lippe, har store forventninger til prosjektet. Vi håper å få resultater som vi kan benytte i vår egen produktutvikling, det være seg konkrete løsninger eller mer konseptuelle ideer som kan brukes videre. Forhåpentligvis vil prosjektet hjelpe oss å ta et nytt skritt i retning morgendagens bil, sier von der Lippe. Håndplukket designer Fra i høst og til og med september 2009 skal den sveitsiske designeren Filip Krnja se på helt nye konsepter for utvikling av interiøret i fremtidens Think-bil. Filip Krnja jobber som designer ved Helen Hamlyn Centre Royal College of Art, som deler prosjektkostnadene med Think, Norsk Designråd og Norges Forskningsråd. Sveitseren er håndplukket til prosjektet fra skolens avdeling for bil design, Vehicle Department, som regnes som verdensledende på sitt felt. Han har allerede rukket å etablere seg med eget designstudio i London, og har jobbet hos bilprodusenter som Mercedes, Volkswagen og Mitsubishi på tre kontinenter. Gammeldags bilinteriør Cockpiten i dagens biler har ikke endret seg nevneverdig siden tallet. Faktisk stammer mye av strukturen helt tilbake til noen av de første bilene i begynnelsen av forrige Fra venstre: Onny Eikhaug i Norsk Designråd, Rama Gheerawo fra Helen Hamlyn Centre Royal College of Art, Katinka von der Lippe og Beth Stensen fra Think. (Foto: Johnny Syversen) århundre. Det er en hel del etablerte sannheter om hvordan innsiden av en bil må være, som vi nå skal utfordre, forteller designforsker og innovasjonsleder ved Helen Hamlyn Centre Royal College of Art, Rama Gheerawo. Veiskille for bilindustrien Bilindustrien står foran to store endringer. Den ene endringen er skiftet fra forbrennings- til elektrisitetsmotor, den andre er en orientering mot brukeren. Think er et internasjonalt produkt, mens Norge er et ganske lite marked. Derfor er det viktig at vi jobber ut fra et internasjonalt perspektiv. Til det trenger vi partnere med bred og internasjonal kompetanse, og vi synes Helen Hamlyn Centres innfallsvinkel er svært interessant, sier designdirektør Katinka von der Lippe i Think. Designeren Filip Krnja er allerede i gang med første fase, der han sammen med Think, Norsk Designråd og Helen Hamlyn Centre skal definere hva prosjektet skal inneholde. Krnja jobber ved Helen Hamlyn Centre i London men også fra Thinks hovedkvarter på IT Fornebu, der han har fått egen kontorplass. (Pressenytt/Norsk Designråd) 18

19 Voilà! Internett på hytta. Med Mobilt Bredbånd er du på nett overalt der Telenor har mobildekning. Surf med mobilen eller stikk USB-modemet inn i din bærbare PC. Du får automatisk raskest tilgjengelige hastighet der du befinner deg uansett hvor det er. Klart det virker! Foto: Espen Gees KLART DET + + VIRKER = Fri Bruk abonnement USB-modem med Mobilt Bredbånd Bærbar PC fra Fujitsu Siemens NBF har blant annet 25 % rabatt på mobiltelefoni gjennom Telenor og gode avtalebetingelser hos MobilData. Kontaktpersoner Telenor Viviann Koch, tlf Lene Anderssen, tlf Kontaktpersoner MobilData a Cedric Guttormsen, tlf Morten Leren, tlf Besøk mobildata.no eller ring

20 Selv en relativt liten skade på en moderne bil krever mye kompetanse og utstyr. (Foto: SET) Kompliserte biler gir kompliserte reparasjoner Biler var opprinnelig basert på ganske enkel teknologi, og karosseri, motor og hjuloppheng var nokså likt på alle biler. Gamle dagers biler var enkle å reparere. I dag har den teknologiske utviklingen tatt mange og lange skritt fremover. Bilene er blitt kompliserte, og stiller nye og høye krav til den som skal reparere bilskader. Av Tor Simonsen Oppmerksomheten rundt bilskadereparasjoner er økende, og det er flere grunner til dette. Denne delen av bransjen har blitt en viktig økonomisk bidragsyter til ettermarkedet, og ikke minst har spørsmål rundt sikkerheten etter skadereparasjoner stått i fokus. Når man ser de siste års utvikling er ikke dette så rart. Dagens biler er spekket med ulike komponenter, elektronikk, styringer og sensorer for å øke komfort og sikkerhet. Samtidig har det blitt tatt i bruk lettere materialer i karosseri og bær- ende konstruksjoner. En del av disse materialene har ekstreme egenskaper gjennom lav vekt og høy styrke. I moderne karosserier kombineres materialegenskapene for å skape forhåndsbestemte deformasjons- og sikkerhetssoner. Sammenføyningen av de ulike materialene stiller store krav til lodde- og sveisemetoder, og i enkelte tilfeller krever materialkombinasjonen at sammenføyningen skjer ved nagling eller liming. Forebyggende systemer Parallelt med dette har det blitt utviklet systemer som skal forhindre sammenstøt, og systemer som skal virke skadereduserende og beskyttende under en kollisjon. Mange av systemene er i dag standard, men de videreutvikles og blir stadig mer avanserte. ABS, elektronisk stabilitetskontroll (ESP), antispinn(asr), kollisjonsputer, beltestrammere, elektronisk bremsekraftfordeling (EBD), nødbremsassistanse (BA), kurvekontroll (CBC) og parksensorer (PDC) er bare noen eksempler på slike systemer. I tillegg til at eksisterende systemer videreutvikles, utvikles det stadig systemer som er enda mer avanserte. Eksempler på dette er systemer som forutser farlige situasjoner, systemer 20

Bilavgiftene fra kjøp til bruk

Bilavgiftene fra kjøp til bruk Bilavgiftene fra kjøp til bruk BILs forslag til en mer trafikksikker og miljøvennlig bilpolitikk At forurenser skal betale for sine utslipp, er riktig og viktig. Dessverre er ikke det norske bilavgiftssystemet

Detaljer

Oslo og Akershus Bilbransjeforening. Bilbransjedag12. mai 2015

Oslo og Akershus Bilbransjeforening. Bilbransjedag12. mai 2015 Oslo og Akershus Bilbransjeforening Bilbransjedag12. mai 2015 Fagavdelingen i NBF Prioriterte oppgaver i 2015 Faggruppe Bilsalg Digital kunnskap og innsikt Samarbeid med Finn.no Trendrapport Bruktbil15

Detaljer

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilenes andel av CO 2 -utslippet i Norge Av Norges samlede klimagassutslipp står personbilene for 10 prosent Kilde:

Detaljer

Pigg- eller piggfrie vinterdekk? Velg klokt kjør smartere!

Pigg- eller piggfrie vinterdekk? Velg klokt kjør smartere! Pigg- eller piggfrie vinterdekk? Velg klokt kjør smartere! Vintertrafikken er full av overraskelser Snø, is eller sørpe du vet aldri hva som kan skje. Vær forberedt. Velg klokt og sørg for at du kommer

Detaljer

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø En presentasjon av hvorfor bilavgiftene bør flyttes fra kjøp til bruk, og hvordan dette kan gjennomføres Innhold Dagens bilavgifter Bil og miljø Svakhetene ved dagens

Detaljer

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Kort om BIL BIL er bilimportørenes medlemsorganisasjon og fremmer bransjens interesser (28

Detaljer

Fra inntektskilde til miljøløsning

Fra inntektskilde til miljøløsning Notat om bilavgifter fra Volvo Personbiler Norge Fra inntektskilde til miljøløsning Volvo Personbiler Norge har et sterkt fokus på våre klimautfordringer. Vårt mål er nullutslipp fra egne biler innen 2025,

Detaljer

kr.180 mill. Ekskl. Mva.

kr.180 mill. Ekskl. Mva. Auto Grip as Egil Stenshagen Produkter: Dekk Felger Komplette hjul 35 ansatte Årsomsetning kr.180 mill. Ekskl. Mva. Egil Stenshagen Holding AS består av 3 kjerneområder: Bil, dekk og eiendom! Egil Stenshagen

Detaljer

Fordeler ved å bli medlem

Fordeler ved å bli medlem Fordeler ved å bli medlem Foto: Shutterstock i Norges Bilbransjeforbund Juridisk bistand Juridisk bistand er inkludert i medlemskontingenten. Advokater i NBF og NHO sitter klare til å bistå ved blant annet

Detaljer

TESTING UNDER EKSTREME FORHOLD

TESTING UNDER EKSTREME FORHOLD TESTING UNDER EKSTREME FORHOLD RESULTATER OPPNÅDD AV VERDENS LEDENDE PRODUSENT AV VINTERDEKK 1930 1932 Produksjonen av dekk til personbiler starter i Nokia. 1934 "Kelirengas", verdens første vinterdekk.

Detaljer

Krise- og beredskapsarbeid i bilbransjen

Krise- og beredskapsarbeid i bilbransjen Krise- og beredskapsarbeid i bilbransjen Stig Morten Nilsen Norges Bilbransjeforbund (NBF) Arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon for bilforhandlere og verksteder, etablert 1928 En del av NHO-fellesskapet

Detaljer

DEN NORDISKE UTFORDRINGEN INNEN BILRUST BESKYTTELSE

DEN NORDISKE UTFORDRINGEN INNEN BILRUST BESKYTTELSE DEN NORDISKE UTFORDRINGEN INNEN BILRUST BESKYTTELSE DINITROL 60 ÅR PÅ DE NORDISKE VEIENE I dagens utvikling innen bilindustrien, er biler vanligvis skapt, utviklet og produsert fra et globalt perspektiv.

Detaljer

Agenda. Hvilke systemer har vi i dag, og hvordan virker disse? Hvordan påvirker systemene føreren? Forandrer det måten vi tenker eller kjører bil på?

Agenda. Hvilke systemer har vi i dag, og hvordan virker disse? Hvordan påvirker systemene føreren? Forandrer det måten vi tenker eller kjører bil på? Førerstøttesystemer Agenda Hvilke systemer har vi i dag, og hvordan virker disse? Hvordan påvirker systemene føreren? Forandrer det måten vi tenker eller kjører bil på? Hva kommer i framtiden? Den moderne

Detaljer

RENAULT - KVALITET I ALLE LEDD

RENAULT - KVALITET I ALLE LEDD RENAULT - KVALITET I ALLE LEDD RENAULT med STØRST FREmGANG I AUTOINDEX DE SISTE TRE ÅR www.renault.no DRIVE THE CHANGE AUTOINDEX 2012 har de siste årene markert seg positivt i AutoIndex-undersøkelsene

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

Høring om nye bilavgifter. Kjell Hansen (formann) og Kay Seljeseth (talsmann)

Høring om nye bilavgifter. Kjell Hansen (formann) og Kay Seljeseth (talsmann) Høring om nye bilavgifter Kjell Hansen (formann) og Kay Seljeseth (talsmann) Sikkerhet, miljø, teknologi og vekt Sikkerhet (dødsrisiko) Vekt (micro -> familiebil) Fremdriftsteknologi og utslipp er relevante

Detaljer

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa. Solakonferansen 2012 Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006

Detaljer

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent KLIMAVEIEN Økokjøring Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2 utslipp med minst 10-20 prosent 1 Dette er økokjøring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk høyest mulig gir

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund (NBF)

Norges Bilbransjeforbund (NBF) Dialogmøte Romerike 21.oktober 2014 NBF 2014 2017 Norges Bilbransjeforbund (NBF) Arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon for bilforhandlere og verksteder, etablert 1928 Antall bedrifter/medlemmer > 1.250

Detaljer

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi. Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.no Hvor skal vi? Klimaforliket juni 2012 Stortingsmelding om klima-politikken

Detaljer

Gjenkjøp og restverdier

Gjenkjøp og restverdier Gjenkjøp og restverdier Trender og fallgruver - Livsfarlig risikosport eller strategisk redskap Eilert Molstad DNB Finans eilert.molstad@dnb.no Slutten av 1980 tallet - Jappetid Euforiske restverdier -

Detaljer

Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30.

Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30. Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30. januar 2004 Jeg takker for anledningen til å komme hit på jubileumsseminaret

Detaljer

To hovedproblemstillinger

To hovedproblemstillinger Etter- og videreutdanning i bilbransjen To hovedproblemstillinger 1. Vi må gi våre fagfolk utviklingsmuligheter Fagarbeiderne i bilbransjen er svært attraktive for andre Vi må gi dem spennende muligheter

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Effektiv og rasjonell drift av dekkhotellet øker fortjenesten og gir deg lojale kunder.

Effektiv og rasjonell drift av dekkhotellet øker fortjenesten og gir deg lojale kunder. Effektiv og rasjonell drift av dekkhotellet øker fortjenesten og gir deg lojale kunder. Eksperten på oppbevaring av dekk DEKK1 Drammen Dekk1 Drammen har gjennomgående dekkreoler over 3 plan med ristgulv

Detaljer

Klimaveien. Norsk møte NVF utvalg miljø 28.1-09

Klimaveien. Norsk møte NVF utvalg miljø 28.1-09 Klimaveien Norsk møte NVF utvalg miljø 28.1-09 NAF - Norges Automobil-Forbund 24.03.2009 1 KLIMAVEIEN Felles kampanje for organisasjoner tilknyttet norsk veitransport og miljøarbeid, som i samarbeid med

Detaljer

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter Et unikt tilbud til virksomheter i Mosseregionen Arbeidsplassen er en viktig arena for utvikling og selvrealisering. Her møter vi gleder og sorger, her får vi ris og ros og her knytter vi viktige sosiale

Detaljer

ETTERMARKEDSFORUM 2.12.2009

ETTERMARKEDSFORUM 2.12.2009 ETTERMARKEDSFORUM 2.12.2009 1215-1445: Vegdirektoratet v/ Erik Sætre og Erik Aalling orienterer: Godkjenningsdirektivet generelt og status for dette - Varebil klasse 2 / skillevegg (- COC og innsending

Detaljer

SIKKERHETSDAGENE 2009. Syver Leivestad. Norges Bilbransjeforbund

SIKKERHETSDAGENE 2009. Syver Leivestad. Norges Bilbransjeforbund SIKKERHETSDAGENE 2009 Syver Leivestad Norges Bilbransjeforbund 1 Hva er NBF? En nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for nybilforhandlere og bilverksteder som har 1.200 medlemsbedrifter med 18.000 ansatte

Detaljer

Status fra Europa arbeidet med bilbransjens rammebetingelser

Status fra Europa arbeidet med bilbransjens rammebetingelser Status fra Europa arbeidet med bilbransjens rammebetingelser Bakgrunn Gruppeunntaket fra 2002 hadde forbrukerorientering Gruppeunntaket fra 2013 gir alle muligheter til produsent/importør CECRA "tapte"

Detaljer

Optimalt bransjesamarbeid. Stig Morten Nilsen

Optimalt bransjesamarbeid. Stig Morten Nilsen Optimalt bransjesamarbeid Stig Morten Nilsen Dette er NBF i dag Norges bilbransjeforbund er organisasjonen for de seriøse og profesjonelle aktørene i norsk bilbransje NBF representerer : Antall bedrifter/medlemmer

Detaljer

Bruktbilkonferanse 20.11.12

Bruktbilkonferanse 20.11.12 Program (med ca.tider) 10.00 Åpning ved styreleder Jarle Viuls, Oslo og Omegn Bilbransjeforening 10.15 Aktuelle saker på agendaen i Bransjegruppe Internett og Bransjeplattformen, ved daglig leder John

Detaljer

Medlemsmøte i Oslo og Omegn. Periodisk Kjøretøykontroll. Tor Simonsen (NBF)

Medlemsmøte i Oslo og Omegn. Periodisk Kjøretøykontroll. Tor Simonsen (NBF) Medlemsmøte i Oslo og Omegn Bilbransjeforening 23. oktober 2012 Periodisk Kjøretøykontroll Tor Simonsen (NBF) Temaer Endringer Tilsyn og kontroll Kvalitetssikring Roller Endringer Det har den siste tiden

Detaljer

800 Dekkteam. Icesport W419. IceTouch. Elektriske priser. Ring. Dunlop. Dunlop. Hankook

800 Dekkteam. Icesport W419. IceTouch. Elektriske priser. Ring. Dunlop. Dunlop. Hankook Gå en trygg vinter i møte med Les mer på side 2-3 Hankook W419 Dunlop Icesport Elektriske priser Har du el-bil? Da har vi dekkpakkene! Prisene finner du på side 6! gratis 800 Dekkteam Du blir automatisk

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Det utvidede krisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet

Detaljer

Veileder. for energimerking nye personbiler

Veileder. for energimerking nye personbiler Veileder for energimerking av nye personbiler MODELL: LITER/100 KM G/KM. Forord Informasjon om merkeforskriften Denne veiledningen er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Bilimportørenes Landsforening

Detaljer

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk DinE Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk dekkspor Hvilke dekkspor etterlater du deg? Det er dekk som får verden til å rulle Alt du ser

Detaljer

Forurensning av luften

Forurensning av luften REN LUFT FOR ALLE Ren luft for alle Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde seg og kan bevege

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

Bilavgifter i 2013-budsjettet. BIL 22. november 2012 Statssekretær Kjetil Lund

Bilavgifter i 2013-budsjettet. BIL 22. november 2012 Statssekretær Kjetil Lund Bilavgifter i 2013-budsjettet BIL 22. november 2012 Statssekretær Kjetil Lund 1 Oversikt - anslåtte inntekter for 2013 Bruksavhengige avgifter (drivstoffavgiftene): Veibruksavgiftene 17 mrd. kroner CO

Detaljer

Bruktpriser og statsbudsjettet

Bruktpriser og statsbudsjettet Bruktpriser og statsbudsjettet Forutsigbarhet eller politisk hasard? Bilkonferanse 18. november 2014 Eilert Molstad DNB Finans eilert.molstad@dnb.no Politiske signaler Grønne skatter (bilavgifter, bompenger)

Detaljer

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer

En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020

En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020 En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020 Foreløpige resultater og vurderinger Tempokonferansen 28. feb 2013, Erik Figenbaum Oppdraget fra Miljøverndepartementet Hvordan skal målet i Klimameldingen om

Detaljer

Truck & Trailer - totalleverandør av Bosch

Truck & Trailer - totalleverandør av Bosch Truck & Trailer - totalleverandør av Bosch www.tti.no Fremtidens dieselsystemer Sett din lit til en ledende leverandør Ekspertise innen skreddersydde systemer Bosch utvikler dieselkomponenter spesielt

Detaljer

Medlemsmøte 24.09.13

Medlemsmøte 24.09.13 Hvordan øke bilbransjens attraktivitet som karrierevei? Espen Berg var inne på dette temaet i sin innledende presentasjon Og dette spørsmålet har opp gjennom bilbransjens historie stått øverst på agendaen

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012 ITS-stasjonen Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet 24. april 2012 Det er daglig kø på 10% av Europas motorveger. Forsinkelser fører til unødig drivstofforbruk på 1.9 milliarder liter

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar 20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar Av skade blir man klok men ikke rik. Per Vetaas Vesta Forsikring AS per.vetaas@vesta.no Endringene i næringslivet går raskere og risikobildet blir stadig mer

Detaljer

MOTTATT 04 OKT 1010 ARBE1DSDEPARTEMENTET. Arbeidsdepartementet Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

MOTTATT 04 OKT 1010 ARBE1DSDEPARTEMENTET. Arbeidsdepartementet Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo MOTTATT 04 OKT 1010 ARBE1DSDEPARTEMENTET Arbeidsdepartementet Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 201002607-/NAKK FBH Dato: 1. oktober 2010 Høring forslag

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Mediedekning august 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen

Mediedekning august 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen Mediedekning august 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen Nyhetsklipp Test av AirPlay-spillere TV 2 30.08.2012 Kjelsås-lyden som erobret verden Nye toner fra Nokia Aften Aftenposten, Bergens Tidende og MSN.no

Detaljer

NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG

NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG Technical document no. 01-2012 rev.a NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG OMFANG Disse tipsene gjelder alle vanlige "solcellebatterier" (blybatterier), inkludert AGM-batterier som er de vanligste

Detaljer

INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER. Nexa Autocolor Kursprogram 2015

INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER. Nexa Autocolor Kursprogram 2015 INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER Nexa Autocolor Kursprogram 2015 Kjære kunde Fra praktiske øvelser, til praktisk arbeid. Basert på dette mottoet har vi satt sammen kursprogrammet for 2015. Vi mener at en

Detaljer

bestevenn av viking hvis du har bil

bestevenn av viking hvis du har bil bestevenn av viking hvis du har bil Ingenting er verre enn å stå i veikanten og vente på hjelp som aldri kommer. Det er ikke bare irriterende, det kan også i noen tilfeller utgjøre fare for deg og andre

Detaljer

Ønsker du et trygt og sikkert lager? Benytt deg av vår kompetanse innen reolkontroll!

Ønsker du et trygt og sikkert lager? Benytt deg av vår kompetanse innen reolkontroll! Ønsker du et trygt og sikkert lager? Benytt deg av vår kompetanse innen reolkontroll! 1 Innhold Er lageret ditt utsatt for store påkjenninger? Forebygg skader med riktige tiltak 4 Er lagerinnretningene

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Miljøløsninger i praksis

Miljøløsninger i praksis Miljøløsninger i praksis ExxonMobil bruker årlig 1,2 milliarder kroner til forskning innen miljø, helse og sikkerhet ExxonMobil samarbeider om fremtidens miljøbil med General Motors og Toyota En mulig

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Dette for å optimalisere drift med hensyn til kost/nytte, sikkerhet, miljø og effektivitet.

Dette for å optimalisere drift med hensyn til kost/nytte, sikkerhet, miljø og effektivitet. Vinter 2015 Avinor inviterer til dialogkonferanse vedrørende utvikling av førerløse kjøretøy, og da særlig rettet mot vintervedlikehold inne på flyplassområdene. Innhold 1 Innledning / Anskaffelsen...

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Make it happen. With PPG. Kursprogram 2015

Make it happen. With PPG. Kursprogram 2015 Make it happen. With PPG Kursprogram 05 Kjære kunde Fra praktiske øvelser, til praktisk arbeid. Basert på dette mottoet har vi satt sammen kursprogrammet for 05. Vi mener at en løpende etterutdannelse

Detaljer

Innhold. Kort historikk 27.03.2012. Manuellterapeuten som sykemelder i IA-arbeidet. Ett klapp på skuldra eller ett spark i ræva?

Innhold. Kort historikk 27.03.2012. Manuellterapeuten som sykemelder i IA-arbeidet. Ett klapp på skuldra eller ett spark i ræva? Manuellterapeuten som sykemelder i IA-arbeidet Ett klapp på skuldra eller ett spark i ræva? Oddvar Knutsen Manuellterapeut, NMF. Lia Terapi, Trysil. Innhold Manuell terapeutens rolle i IA- arbeidet Sykmelderprosjektet

Detaljer

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid T-Ford masseproduksjon Forbrenningsmotor enorm teknisk fremgang Billig Bensin/Olje Ny teknologi må være teknisk bedre enn den gamle, billigere å lage,

Detaljer

DEN NYE PRIUS Et hybridikon. Igjen.

DEN NYE PRIUS Et hybridikon. Igjen. DEN NYE PRIUS Et hybridikon. Igjen. Ny Prius DYNAMISK, RAFFINERT, EFFEKTIV Akkurat slik den første Prius skrev et helt nytt sett av regler tilbake i 1997, løfter den helt nye modellen den banebrytende

Detaljer

I perioden fra 1995 til 2004, så ble utslippene av CO2 per km for personbiler redusert fra 193 g i snitt til 173 g.

I perioden fra 1995 til 2004, så ble utslippene av CO2 per km for personbiler redusert fra 193 g i snitt til 173 g. I perioden fra 1995 til 2004, så ble utslippene av CO2 per km for personbiler redusert fra 193 g i snitt til 173 g. I samme periode har trafikken økt med 21,4 prosent Forretningside` En tilbyder av effektive

Detaljer

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS QUALITY IN WOOD SINCE 1857 TRADISJON INNOVASJON DESIGN 1 2 3 Tre er det mest miljøvennlige, vakre og mest fleksible gulvmaterialet som finnes. Det er derfor vi kun arbeider

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger

Lokale lønnsforhandlinger Håndbok Lokale lønnsforhandlinger Gjennomføring av lokale lønnsoppgjør og den personlige samtalen Lønnsbestemmelsen i overenskomsten for butikksjefer m.fl. og overenskomsten for daglig leder, diverse

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS HMS. En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer

Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS HMS. En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer HMS I 1986 ble deler av arbeidsmiljøloven gjort gjeldende for besetningsmedlemmer

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

BILSENTERET. Fornøyde bileiere. Thorolf og Steinar fra Bilsenteret r2 presenterer ISUZU D-MAX

BILSENTERET. Fornøyde bileiere. Thorolf og Steinar fra Bilsenteret r2 presenterer ISUZU D-MAX Thorolf og Steinar fra Bilsenteret r2 presenterer ISUZU D-MAX Foto: Nor-Team Denne presentasjon er en annonse-forlenger fra avisen Akershus nord - Hedmark sør. Produsert av Nor-Team BILSENTERET Fornøyde

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2012 13.8.2013 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2012/2013. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

redder liv - sikrer verdier

redder liv - sikrer verdier redder liv - sikrer verdier NX-5 En sikkerhetsalarm for bobiler og campingvogner den ultimate sikkerhetsalarm den ultimate redder liv - sikrer verdier På tur med bobil eller campingvogn søker du friheten

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

SL1 NBF s Nyttekjøretøykonferanse Radisson/SAS Scandinavia Hotel 14. oktober 2009 NBF's Nyttekjøretøykonferanse 14. oktober 2009 Administrerende direktør i NBF Syver Leivestad NBF's Nyttekjøretøykonferanse

Detaljer

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON SAMMENDRAG 24 private og offentlige virksomheter i Trondheim fra 8 ulike bransjer deltok i perioden mai oktober 2014

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Posten og Bring Nordisk postog logistikk konsern. Enova Konferansen Godstransportens utfordringer 28.01.15 Colin Campbell

Posten og Bring Nordisk postog logistikk konsern. Enova Konferansen Godstransportens utfordringer 28.01.15 Colin Campbell Posten og Bring Nordisk postog logistikk konsern Enova Konferansen Godstransportens utfordringer 28.01.15 Colin Campbell Dette er Posten Norge Etablert i 1647 Norges største post- og logistikk konsern

Detaljer

Jungheinrich JungSTARs. 4-stjerners brukttrucker

Jungheinrich JungSTARs. 4-stjerners brukttrucker Jungheinrich JungSTARs 4-stjerners brukttrucker Er du på jakt etter en profesjonelt oppusset truck? Vi utfører presisjonsarbeid ned til minste detalj! Jungheinrich JungSTARs står for presisjonsarbeid.

Detaljer

RENAULT Autoindex 2013. www.renault.no

RENAULT Autoindex 2013. www.renault.no RENAULT Autoindex 2013 Fremgangen fortsetter www.renault.no DRIVE THE CHANGE DETTE ER AUTOINDEX 2012 Over 9.000 norske bileiere har sagt sin mening i Autoindex 2013. Svarene er delt inn i fire hovedkategorier:

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

SIKKER MAKULERING OG DESTRUKSJON

SIKKER MAKULERING OG DESTRUKSJON SIKKER MAKULERING OG DESTRUKSJON Sikker håndtering av sensitiv informasjon. Makulering og destruksjon av dokumenter, elektroniske lagringsmedier og en rekke andre typer produkter som klær, våpen og medikamenter

Detaljer

NBFs Nyttekjøretøykonferanse 2009

NBFs Nyttekjøretøykonferanse 2009 NBFs Nyttekjøretøykonferanse 2009 SAS hotellet 14. oktober Bertel O. Steen Vare-Last-Buss AS Vår visjon; Gode opplevelser Våre kjerneverdier; Profesjonalitet Kremmerskap, Sannferdighet Lagspill I tillegg

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet?

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet? «En nødvendighet eller en mulighet? Hva bruker dere den til i dag? Aktiv Helse fakta Etablert i 2002 En del av FALCK konsernet pr. juli 2014 Kontor på Vennesla, Oslo, Arendal & Kristiansand 20 ansatte

Detaljer

Bilavgifter i endring

Bilavgifter i endring Bilavgifter i endring Hva betyr økt usikkerhet for forhandler og importør? NBF frokostmøte 12. juni 2014 Eilert Molstad DNB Finans eilert.molstad@dnb.no Hva er politiske signaler, hva er usikkert og hva

Detaljer

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91 Side 1 av 5 En grunnleggende guide til trådløst nettverk WiFi er et begrep som brukes om trådløst nettverk og internett. WiFi er et bransjenavn som inkluderer en rekke standarder for trådløs overføring

Detaljer

Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi

Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi Avfallskonferansen 2014 Trondheim, 15.05 Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult www.mepex.no Kunnskapsbehov?? 1. En bransje i kraftig endring 2. Fremtidens

Detaljer

The Battery Replacement Programme

The Battery Replacement Programme Vår visjon Gjøre batteribytte enklere for kundene våre...din fremtid Nye kunder, forbedret lønnsømhet og utvikling i takt med markedet Synergy Battery Replacement Programme The Battery Replacement Programme

Detaljer

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR skulle flytte inn i nye lokaler. Administrerende direktør Ragnar Berg hadde en ting klart i hodet. Han ville ikke ta det gamle

Detaljer