NBF står på for lavere avgifter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NBF står på for lavere avgifter"

Transkript

1 B i l b r a n sjens eget fagblad årgang nr Kompliserte biler - kompliserte reparasjoner Spesialisthjelp til lakkeringsverkstedet = bedre lønnsomhet Arge konkurrenter blir naboer på Hamar VIL MOTVIRKE FINANSKRISEN: NBF står på for lavere avgifter

2 DET NYE BATTERIPROGRAMMET SONNAK EVOLUTION Utformet for å tilfredsstille alle kjørebehov Motorens størrelse og type Utstyr Kjøreforhold Klima Energikravene har i enkelte moderne kjøretøyer økt med opptil 300 prosent i senere år. Når man skal velge riktig batteri, er det ikke lenger nok å bare se på motorens eller kjøretøyets størrelse. Derfor har Sonnak lansert programmet Sonnak Evolution. Det er et unikt program basert på analyse av fi re behovskategorier hos kjøretøyet, som hjelper deg å velge det batteriet som passer dine kunders behov best. Du fi nner mer informasjon om programmet på By Exide Technologies

3 Innhold 4 Aktuelt 10 NBF står på for gunstigere rammebetingelser 14 Lakk: Bedre lønnsomhet med hjelp fra spesialister 18 Think vil revolusjonere bildesign 20 Kompliserte reparasjoner 22 Fremtidens motor- og drivstoffteknologi 24 USA: Miljøpakke blir redningspakke 25 Hva rommer Bilbransjens Hus? 26 HMS 29 Advokatene svarer 30 Klagenevnden for bilsaker 32 Konferanse: Jenter i bil 34 Mesterbrev i bilfag 40 Arge konkurrenter blir gode naboer 42 Messer og utstillinger 43 Biler og utstyr 48 Bransjenytt Bilbransjen Utgitt av Norges Bilbransjeforbunds Servicekontor Postboks 2804 Solli, 0204 Oslo Drammensveien 97, 0273 Oslo Tlf: Telefaks: E-post: Redaktør Svein-Erik Tosterud, tlf Annonsesjef: Leif J. Kneppen, tlf Årsabonnement: Innenlands kr 460,- Utenlands kr 480,- Layout og produksjon: Jan Almås Dialogen må gi resultater 20. november 2008 var NBF og B.I.L. i møte med statssekretær Geir Axelsen i Finansdepartementet og la frem status og fremtidsutsikter for egen bransje og næringslivet for øvrig. Se fyldig omtale annet sted i bladet. Vi presiserte betydningen av at regjeringen nå gjør alt som står i dens makt for å sikre at finanssystemet fungerer etter intensjonene, og ga innspill om hvilke løsninger vi mener vil være effektive, for vår bransje, men også til beste for A/S Norge. De bransjespesifikke sakene vi la frem var: n Regjeringen må åpne for at man får refundert deler av engangsavgiften ved reeksport av norske biler til utlandet. n Små varebiler merket N1 må tillates godkjent som varebiler, selv uten at den kjente «statskassen» får plass. n Forskrift 90 må igjen vurderes for eventuelt å tilpasse den etter dagens situasjon n Frys engangsavgiftene på dagens nivå uten årlige indeks reguleringer. Det må på nytt vurderes å iverksette tiltak som fører til raskere kondemnering av eldre biler, som er meget trafikkfarlige og forurensende. Vi fikk løfte om at departementet skal sette inn ressurser for å se nærmere på punkt 1 og 2. Når det gjaldt punkt 3 vil de vurdere hvilket arbeid som tidligere er gjort i denne sammenhengen, mens vi på punkt 4 og 5 ikke fikk noen løfter om umiddelbar vurdering. De noterte seg imidlertid at NBF og B.I.L. ser på dette som meget viktige punkter. Vi som møtte statssekretæren og hans rådgivere oppfattet møtet som meget konstruktivt, det ga håp om at myndighetene er interessert i å se på disse sakene fra vårt ståsted. Men det er ikke nok å vise interesse, den dialogen vi har fått igang med myndighetene må munne ut i konkrete resultater, snarest mulig. Situasjonen krever det, også for vår bransje! Trykk: AS Merkur-Trykk, Oslo ISSN Forsidefoto: Syver Leivestad Administrerende direktør NBF

4 aktuelt Caspar Hille fra Møller Bilskole på den spennende, men noe bortgjemte bilfagstanden i Oslo Spektrum. (Foto: Svein-Erik Tosterud) Rekruttering på YOU-messen Tre opplæringskontorer, Opplæringskontoret i Bilfag Oslo og Akershus AS, BAUDA- Konsernets opplæringskontoret for bilfag (Toyota) og Møller Bilskole (VW/ Audi) delte ansvaret for bilfagenes stand på YOU, yrkesmessen for ungdom i Oslo Spektrum i høst. Vi er godt fornøyd med denne muligheten for å treffe ungdom som kikker rundt for å skaffe informasjon som grunnlag for et yrkesvalg. Mange har nok allerede bestemt seg for retning når de kommer hit, men dette er et sted vi må være, sier Kåre Silseth ved OBOA til Bilbransjen. Han sier seg godt fornøyd med årets arrangement og muligheten det gir for kontakt med tusenvis av ungdomsskoleelever. Det han slett ikke var fornøyd med var standplassen bilfagene hadde fått, innerst og bakerst, nærmest litt bortgjemt. Slik kan vi ikke ha det neste gang, slår han fast. Dette er et bra felles tiltak, og hverken vi eller Toyotas representan- ter står her for å kapre folk til egen bedrift, men for å bidra til at bransjen har gode kandidater å velge blant når disse ungdommene etterhvert skal inn i bilfagene, sa Caspar Hille, leder av Møller Bilskole. Han var blant de mange fagfolkene som betjenten bransjens fellesstand. Det som slår meg er at det er veldig mange unge her som egentlig ikke er oppriktig interessert. Den beste dagen har vi når foreldrene er med, da blir det mer mål og mening med det hele, fastslår Hille. Bilvrak stadig importørenes ansvar Det har skapt uro i systemet for innsamling av bilvrak at prisen på stål har falt sterkt på verdensmarkedet. Som kjent er det fra 2007 bilimportørene i Norge som har ansvaret for at kasserte kjøretøy blir samlet inn og behandlet på en forsvarlig måte. Produsentansvaret innebærer at de har en plikt til å sørge for innsamling og gjenvinning av vrakene gjennom deltakelse i et godkjent retursystem. De fleste bilimportørene har gått sammen om returselskapet Autoretur AS, som er godkjent av Statens forurensningstilsyn (SFT). Plikten omfatter også at de har ansvar for å finansiere retursystemet og sørge for et godt geografisk tilgjengelig mottakssystem hvor publikum skal kunne levere vrak vederlagsfritt. I tillegg får alle fortsatt utbetalt 1500 kroner i vrakpant fra staten. (5000 kroner i år for kjøretøy med høye utslipp av partikler og NOx.) Kravet er at minimum 85 prosent av alle vrakene samles inn og gjenvinnes. Fra 2015 øker gjenvinningskravet til 95 prosent. Dialog med Autoretur SFT har hatt et møte med Autoretur for å forsikre seg om at de vil sørge for at retursystemet for bilvrak fungerer i tråd med regelverket selv om stålprisene er fallende. SFT forventer at Autoretur gjør jobben sin og sørger for dette uten at de må gripe inn. Autoretur har nylig besluttet at selskapet gjennom sine operatører vil garantere for en minstepris til biloppsamlerne per bilvrak. SFT fører tilsyn med at bilimportørene overholder sitt produsentansvar. (Kilde: SFT) 4

5 Topptrent for vintersesongen Testvinner på piggfritt i Motor 2008 ContiVikingContact TM 5 Vårt mål er å skape det perfekte vinterdekket. Derfor har vi tatt siste fem års testvinner fra Motor ContiVikingContact 3 og gjort det enda bedre. ContiVikingContact 5 er et overlegent dekk for norske vinterveier og sørger for den beste sikkerheten for deg og din familie. Egenskapene på snø og is, vått og tørt er blitt ekstremt gode. 6 av 10 nye biler i Norge leveres med Continental vinterdekk, det sier sitt. Ha en sikker, komfortabel og framkommelig vinter. Norges mest kjøpte dekk

6 aktuelt Kutter refleksvesten Det siste året er norske bilister blitt dårligere til å bruke refleksvest, viser en undersøkelse fra Falck. Cirka 40 prosent av bilistene Falck har hjulpet langs veien hittil i høst, har brukt refleksvest. For et år siden viste en tilsvarende telling at drøyt 50 prosent brukte vest. I fjor høst var det mye snakk om det nye påbudet om refleksvest som ble innført 1. mars i fjor. I år har det vært mye mindre skriverier om påbudet, og våre redningsfolk ser en klar nedgang i bruken nå i høst, sier avdelingssjef Irene Røsholt i Falck. De fleste bilister har refleksvest i bilen, men stadig færre bruker den når de stanser langs veien. Generelt er folk i byene flinkest til å bruke vest, mens bruken avtar utover på landet. Ungdom er de desidert dårligste. NBF med hjertestarter Som en del av avtalen mellom NBF og Blostrupmoen Medical Equipment (BME), er det utplassert hjertestarter i forbundets lokaler på Drammensveien i Oslo. I den forbindelse har også mange av de ansatte gjennomgått grunnleggende kurs i førstehjelp samt kurs i bruk av hjertestarteren. Dette er samme kurs som alle Når det gjelder menn og kvinner, spriker tallene mye, men kvinner over 50 ser ut til å være flittige vestbrukere, sier Røsholt. Falcks redningssjåfører registrerer at mange bilister ser ut til å tenke mer på bilen enn på sin egen sikkerhet. Sett på nødblink, kjør så langt ut på veikanten som mulig, ta på deg refleksvest, sett ut varseltrekant. Ikke sitt i bilen og vent på hjelp, kom deg ut og i sikkerhet, sier Nilsen. medlemsbedrifter som benytter seg av avtalen vil få for sine ansatte. Vi er veldig fornøyd med kursene, og at vi har en hjertestarter tilgjengelig om noe skulle skje. Dette har vist oss hvor nyttig hjertestarteren er, og hvor enkelt det er å redde liv med maskinen og de kunnskapene vi nå har, sier fagsjef HMS i NBF, Ingrid Engesæt. Hun anbefaler varmt at medlemsbedriftene inngår avtale med BME. Ras kan unngås Raset i Steinkjer viser hvor viktig det er at geologer trekkes tidlig inn i arbeidet. Rådgivende Ingeniørers Forening, RIF, har fremmet dette ved flere anledninger og er nå tilfreds med at Samferdselsdepartementet også støtter synspunktet. Bruk av geologer som undersøker fjell vil redusere risikoen for ras og ulykker, sier administrerende direktør i RIF, Liv Kari Hansteen. Statens Vegvesen fikk ikke utført geologiske undersøkelser av det rasfarlige fjellet Løsberga i Steinkjer, før beslutningen ble tatt om å bygge ut E6. Den geologiske rapporten ble først laget året etterpå. Sprengningsarbeidet som er gjort i forbindelse med bygging av ny E6 ved Steinkjer, har ført til store ras i fjellsiden. Det viktigste rådet RIF kan gi, er å bruke geokompetanse, sier Liv Kari Hansteen. Dersom dette ikke gjøres vil flere ras ramme befolkning og infrastruktur, fortsetter Hansteen. Grunnforhold og fjell er i høyeste grad relatert til sikkerhet. Kartlegging av fjell og grunnforhold må derfor med i kommunenes beslutningsgrunnlag før det legges ut arealer til infrastruktur og bebyggelse. Mange ulykker og ras kunne vært unngått dersom geokompetansen trekkes inn tidlig i arbeidet. I tillegg er det viktig at geologer foretar kontinuerlige kontroller etter hvert som det sprenges og graves, avslutter Hansteen. Ingrid Engesæt og Tore Langfoss fra NBF øver på praktisk førstehjelp under instruksjon av lederen for BMEs kursavdeling, Bente Vian Lexberg. 6

7 ems-p.eu Noen lakkerere vet mer. Oppdatert til en hver tid med målrettet trening på vårt Trening Senter. Bli kjent med nye produktsystemer og påføringsteknikker, finn ut om trender i reparasjonsmarkedet og møt andre profesjonelle i en avslappet atmosfære. Spies Hecker helt enkelt nærmere. DPC Norge AS - Spies Hecker - Grenseveien Oslo 6 -

8 aktuelt Dårlig mørkesyn hos eldre bilister Høstmørke veier gjør bilkjøring mer krevende og er årsaken til mange trafikkulykker hvert år. Særlig eldre personers synsskarphet kan være dårlig i skumring og i mørke selv om den er tilstrekkelig i dagslys, advarer optiker MSc Olaug Skrøppa. Hun arbeider hos Krogh Optikk på Majorstua i Oslo, og er ansvarlig for Trafikk & Syn hos Norges Optikerforbund. Øyets evne til å tilpasse seg mørke reduseres proporsjonalt med stigende alder. 60- åringer trenger tre ganger så sterkt lys som 20- åringer, mens 40- åringer trenger dobbelt så mye lys som de på 20, forteller optikeren. En undersøkelse gjennomført av Politiet og Trygg Trafikk høsten 2007 avslørte at 3 av 10 bilister har for dårlig syn til å kjøre bil. 27 prosent gjorde det så dårlig på testen at de ble oppfordret til å oppsøke optiker for å sjekke synet Våre grundige undersøkelser tar 40 minutter og avdekker eventuelle synsfeil slik at vi kan tilpasse briller eller linser til ditt behov, forteller Skrøppa. De aller fleste tror nemlig de ser bedre enn de gjør! Vi opplever daglig at kunder som tar synsundersøkelser, klager over at de har problemer med å lese tekst-tv. Når vi spør om de også ser dårlig ved bilkjøring, så opplever de ikke dette som noe problem. Dette til tross for at undersøkelsen viser at de ligger under kravet til å beholde sertifikatet. Vi anbefaler at man tar en synsundersøkelse hvert annet år. Ifølge et nytt lovforslag i EU må trafikanter som fornyer førerkortet sitt hvert 5, 10 og 15 år, måtte gjennomgå en standardisert synsundersøkelse, forteller Skrøppa. Milepæl for CVIS CVIS prosjekt-konsortium arrangerer desember en workshop med produktlanseringer i Berlin. CVIS står for Cooperative Vehicle-Infrastructure System, og er et samarbeidsprosjekt for å skape standardiserte systemer for kommunikasjon mellom kjøretøyer og omliggende infrastruktur. I praksis vil det si trådløse NYHETER fra Veng modul 23b:NY Veng Profil 09/ :47 Side 1 Nyheter fra: Hengerfeste Citroen Berlingo Peugeot Partner Pris kr 1380,- eks. MVA Veng Norge AS Avd. Halden Isebakkevn Berg i Østfold Tlf Avd. Oslo Gladengveien Oslo Tlf Delenummer TIL Avd. Stavanger Hillevågsveien Stavanger Tlf systemer som kan gi bilførerne full oversikt over trafikken, og holde dem informert om alt fra lokale føreforhold til køer og omkjøringsforslag. Tanken er også å tilpasse systemer til f.eks. GSM- og vanlig trådløs nettverksprotokoller og utstyr. Nøyaktig posisjonering er naturligvis en viktig del. Biler, veier, trafikksentraler osv. må kommunisere fritt for at systemene skal fungere. Todagersmøtet i Berlin finner sted i Adlershof vitenskaps- og teknologipark, og det er ventet bred deltagelse fra hele Europa. CVIS-prosjektet er et EU-initiativ, hvor hovedaktørene fra bilindustrien er BMW, DaimlerChrysler, Fiat og Renault. Det er ialt 60 deltagere i konsortiet, med alt fra teknologiselskaper og forsknings- og utdanningsinstitusjoner til sentrale og lokale myndigheter i flere land. Fra Norge er SINTEF og Q-Free deltagere. SINTEFs rolle er å utvikle antenneløsningen for at bilene skal kunne kommunisere med både hverandre og basestasjoner langs veiene, mens Q-Free utvikler bl.a. passeringssystemer. Hovedbegivenheten på dette møtet vil være en demonstrasjon av en beta-versjon (før-produksjonsutgave) av Europas første universelle plattform for kjøretøy- tilinfrastruktur kommunikasjon og tjenester. Demonstrasjonen er lagt til det tyske testsenteret for luft- og romfart (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt; DLR). 8

9

10 NBF står på for gunstig Selv om det er for tidlig å spekulere i hva det endelige resultatet blir, kan jeg bekrefte at sentrale myndigheter ser med forståelse på bilbransjens innspill i forbindelse med flere viktige avgiftsspørsmål, sier administrerende direktør Syver Leivestad i NBF. Adm. direktør Syver Leivestad i NBF. 10

11 ere rammebetingelser Av Svein-Erik Tosterud Leivestad og NBFs president Tormod Harila, direktør Erik Andresen og president Petter Smebye i B.I.L. (Bilimportørenes Landsforbund) var 20.november i møte med statssekretær Geir Axelsen i Finansdepartementet, og fikk der anledning til å presentere og begrunne bransjens syn på avgifter, ramme betingelser og den aktuelle økonomiske situasjonen. Leivestad betegner møtet som svært positivt, og et bra løft for bransjens direkte kommunikasjon med politiske myndigheter om sentrale spørsmål. I tillegg til denne type kontakt, arbeides det nå kontinuerlig med representanter for de politiske partiene på Stortinget for å informere om og få forståelse for problemstillinger som aktualiseres ytterligere av de usikre økonomiske utsiktene. Bransjen rammes hardt - Vi ønsker ikke på noen måte å bidra til den svartmalingen av problemene som vi ser i pressen nå. Men det er helt klart at bransjens situasjon ikke er særlig lovende. Hvor vi havner med omsetningen i år vet vi ennå ikke, men den generelle økonomiske usikkerheten rammer bilbransjen med full kraft. Folk skyver på alle investeringer som ikke er tvingende nødvendige. Konsekvensen er en betydelig nedgang i salget av både nye og brukte biler, og noe overraskende også for virksomheten i verkstedene. Den økte liggetiden for bruktbiler fører til dårlig likviditet, og mange vil dessverre få betydelige problemer i tiden som kommer avsluttes med betydelig svikt, og denne tendensen vil vi trekke med oss neste år, og kanskje enda lengre. Ettersom vi er en bransje med mange sysselsatte og dermed stor samfunnsmessig betydning, fikk vi nærmest umiddelbart «ja» til vår forespørsel om dette møtet. Og møtet forløp på en Dette er ønskene Dette er de fem prioriterte sakene NBF og B.I.L. nå arbeider med å få gjennomslag for hos finansmyndighetene og blant politikerene på Stortinget: 1. Reglene for re-eksport. Norge bør følge andre land som for eksempel Danmark og Finland, slik at det er mulig å få refundert engangsavgiften i Norge ved re-eksport av biler. Dagens regler gjør at Norge settes utenfor bruktbilmarkedet i Europa. Bransjen vil ha en vurdering av om dagens regler rett og slett er lovstridige, med referanse til at det skal være fri flyt av varer, tjenester og arbeidskraft i EØS/EU. Å snu skalaen for bruksfradrag etter finsk modell er en mulighet, dvs. at man får refundert avgift ved re-eksport, med utgangspunkt i reglene for bruksfradrag ved import av bruktbil. Status hos myndighetene: Saken vurderes/utredes. Åpning for regelendring. 2. Små varebiler med lavere utslipp. Det bør åpnes for import og salg av små, lette varebiler. «Statskassen» får ikke plass i de såkalte N1 type godkjente bilene, derfor er de ikke tillatt solgt i Norge. Bilene har lavere CO2-utslipp, og ettersom varebiler har vesentlige høyere kjørelengder enn personbiler, vil miljøgevinsten være stor. Kombinert med ny regel som forbyr ombygging til personbil, vil man hindre «smutthullbiler». Status hos myndighetene: Saken vurderes/utredes. Åpnning for regelendring. 3. Endring av «Forskrift 90» som regulerer løpetiden på leasingkontrakter. Nå må perioden være tre år, bransjen ønsker 18 måneder for økt fleksibilitet. Status hos myndighetene: Ikke umiddelbart gjennomslag, man skal se på tidligere behandling av spørsmålet. Flere politiske partier ser med stor interesse på saken. 4. Frysing av engangsavgiftsnivået, knyttet til bilens vekt, ytelse og CO2-utslipp. Målet er egentlig reduksjon over tid, fordi den er høy i forhold til andre land. Argumentet er at flere vil kjøpe nye biler, som er sikrere og forurenser mindre. Å slippe indeksregulering er et skritt i riktig retning. I forslaget til budsjett får biler med CO2-utslipp mellom 121 og 140 gr/km en uforholdsmessig høy økning av CO2 avgiften (+18,6 %). Disse bilene vil bidra til å få ned gjennomsnittlig utslipp av CO2. Status hos myndighetene: Ikke umiddelbart gjennomslag. Men flere politiske partier ser med stor interesse på saken. 5. Økt vrakpant. Et viktig tiltak for å stimulere til at flere eldre biler kondemneres. Dette vil resultere i at gamle trafikkfarlige og forurensende biler i langt større grad erstattes av nyere og mer trafikksikre- og miljøvennlige biler. Status hos myndighetene: Ikke umiddelbart gjennomslag. Men flere politiske partier ser med stor interesse på denne saken, som ved flere anledninger har vært fremmet som forslag til Stortinget. 11

12 NBF står på for gunstigere rammebetingelser svært positiv måte. Vi ser på det som en bekreftelse på at det er betydelig interesse og forståelse for vårt syn på rammebetingelsene. Statssekretæren kunne bekrefte at avgiftsreglene for reeksport, samt muligheten for å tillate salg av små varebiler er spørsmål de nå ønsker å utrede. Økt vrakpant, frysing av bilavgiftene på dagens nivå samt oppmyking av leasingreglene er andre forslag vi la frem, men her føler jeg at vi må være forberedt på en litt lengre og tyngre prosess. NBF og B.I.L. gjør felles sak Vi fikk ikke til dette møtet for å klage vår nød, men for på et nøkternt og faktabasert grunnlag å redegjøre for den bekymringen våre organisasjoner har for den økonomiske situasjonen og de potensielle problemene vi kan stå overfor. Dette gjelder selvsagt for i næringslivet generelt i Norge, for norske arbeidstakere, og vår egen bransje. Bare i NBFs medlemsbedrifter er det ansatte, hele bilbransjen sysselsetter ca mennesker direkte, og tar man med de som indirekte har sitt utkomme i bransjen, er vi oppe i rundt personer. Mange av disse risikerer å miste jobben som en følge av dagens situasjon. Statssekretær Axelsen og hans medarbeidere viste interessert for alle detaljer i det materialet vi presenterte, så dette tar man alvorlig. Vi pekte også på en del generelle krav som all næringsvirksomhet stiller seg bak, og som NHO sentralt har vært målbærer for ved flere anledninger. Det går på at bedriftene må få hjelp til å sikre nødvendig kreditt til bedriften, og at det gjøres tiltak for å sikre nødvendig kreditt til kunder. Her mener vi at det viktigste elementet i en løsning er å få Norges Banks styringsrente ytterligere ned, slik at pengemarkedsrenten også synker til et mer levelig nivå. Vi ba også om fritak for formueskatt på Statssekretær Geir Axelsen lyttet interessert til NBFs og B.I.L.s innspill. (Foto: Esben Johansen) arbeidende kapital, og henstilte til statssekretæren om å bidra til at de foreslåtte skjerpelsene for 2009 ikke må vedtas. Det samme gjaldt de foreslåtte skjerpelsene i arveavgiften. Vi henstilte også om å arbeide for å øke avskrivningssatsene, forteller Syver Leivestad. NBF arbeider nå, i tett samarbeide med B.I.L. (Bilimportørenes Landsforbund) ganske systematisk mot sentrale myndigheter og politiske partier for å påvirke dem til å endre en del viktige rammebetingelser for bransjen. Dette møtet med statssekretæren i finansdepartementet og hans medarbeiderevar en viktig milepæl. Møtet bekrefter at det er betydelig forståelse for vårt vårt syn på behovet for regel- og avgiftsendringer. At vi får såpass tett dialog og gode muligheter for å underbygge våre krav og ønsker med direkte argumentasjon er viktig. Jeg har vel ikke særlig tro på det blir noen særlige endringer i vår favør i 2009-budsjettet. Men vi har satt igang gode prosesser, og holder trykket frem mot behandlingen av revidert statsbudsjett. Det er faktisk god grunn til å tro at vi får gjennomslag på flere punkter da, sier Syver Leivestad. 12

13 Suksessfull opplæring. I tillegg til framtidsrettede lakkeringsprodukter tilbyr Standox også undervisning gjennom omfattende kursvirksomhet. Fra praktisk arbeid for lakkereren til undervisningsprogrammer om innovativ lakkeringsteknikk og rådgivning om lønnsom ledelse av verkstedet. Du kan stole på at Standox gir deg de beste resultater når du trenger det nyeste innen produkter eller business support. For mer informasjon, se Kunsten å lakkere

14 Bedre lønnsomhet med hjelp fra spesialister Norske billakkeringsverksteder er små. Gjennomsnittsverkstedet har 3 ansatte. Kanskje ikke rart at det blir liten tid til å vurdere om man driver mest mulig rasjonelt. Nå er det imidlertid hjelp å få. De store lakkleverandørene kan tilby mer enn bare lakkprodukter. Et stort utvalg tjenester, kurs og andre hjelpemidler på områdene effektivisering og resultatforbedring er på vei inn i Norge. Av Bjørn G. Larsen Norsk billakkering er inne i en omstruktureringsprosess. Mange verksteder har gjennom de siste årene foretatt store investeringer. Flere steder er det etablert større skadesentra, ofte ved at flere bilforhandlere samarbeider. Samtidig føler de fleste verksteder prispresset fra forsikring. Mange må konstaterer at fortjenestemarginene synker. Som om dette ikke er nok begynner bilbransjen å merke konjunkturnedgangen. Skal vi tro de økonomiske spåmenn kan dette bare være begynnelsen på en nedgangskonjunktur. Tilgangen på jobber vil minske og presset fra forsikring vil ganske sikkert ikke bli mindre. Behov et for rasjonell drift og økonomisk styring vil bli viktigere enn noen gang før. Ekspertise nødvendig Den nye situasjonen betyr at verkstedene må legge større vekt på økonomi og effektiv drift samtidig som de opprettholder et høyt faglig kvalitetsnivå. En utfordring både for store og små verksteder. En utfordring som krever ekspertise som få verksteder har. Heldigvis er det hjelp å få. De store lakkleverandørene har utviklet analyse programmer, kurs og andre typer hjelpemidler for å hjelpe sine kunder til mest mulig rasjonell drift og et best mulig økonomisk resultat. Nå er disse tjenestene også på vei inn på det norske marked. At de fleste verksteder har mye å hente i er det liten tvil om. Så får vi se om bransjen kjenner sin besøkelsestid. Satsningsområde For BASF er rådgivning et satsningsområde, forteller Terje Halén, Value added services ansvarlig hos BASF Coatings Services. Vi har sett behovet og utviklet et komplett konsept for økt effektivitet i verkstedet. Vi foretar først et uforpliktende gratis besøk hvor vi innhenter alle relevante data om verkstedet. Med utgangspunkt i data fra dette besøket vurderer vi om det er forbedringsmuligheter og om det vil være lønnsomt for verkstedet å sette i gang en Rådgivning er et satsningsområde for oss, sier Terje Halén i BASF Coating Services. forbedringsprosess. Det er viktig både for oss og verkstedet at det foretas en realistisk vurdering av forbedringspotensialet. Prosessoptimering Etter at vi har inngått avtale med verkstedet foretar vi en detaljert analyse. Alle arbeidsområdene blir systematisk analysert og det gjøres detaljerte analyser av alt utstyr og alle 14

15 Ny teknologi som IR-tørking sparer tid. arbeidsforløp. All informasjon og alle data samles og analyseres. Resultatene danner grunnlag for hvilke tiltak vi mener bør gjennomføres. Med dette som utgangspunkt utarbeider vi en individuell tiltaksplan med konkrete forslag til hvordan de forskjellige arbeidsoperasjonene best kan forbed res. Det er naturligvis verkstedet selv som avgjør hvilke tiltak som skal gjennomføres. Vi bidrar til gjennomføringen i den grad verkstedet ønsker det. Prosessoptimering er bare en av «byggeklossene» i vårt Ratio- Consept-plus. De andre «byggeklossene» tar for seg andre deler av verksteddriften. Det endelige målet er en effektiv og lønnsom bedrift med fornøyde og motiverte medarbeidere, avslutter Halèn. Motivasjon er viktig Det hjelper lite om arbeidsflyten er lagt opp etter alle kunst- ens regler hvis ikke medarbeiderne spiller på lag. Kurs i ledelse inngår da også i mange av de programmene som tilbys. Lederen må skape motivasjon og lagånd. Et godt arbeidsmiljø, både psykososialt og fysisk, er en betingelse for suksess. HMS arbeid er ikke noe man gjør for å tilfredsstille lovkrav. Systematisk HMS arbeid bidrar i siste instans til resultater også økonomisk. Alt må fungere Både lakkleverandørene og leverandørene av verkstedutstyr kan gi råd slik at arbeidsflyten forbedres. Flere objekter gjennom pr. dag gir større kapasitet og bedre inntjening. En betingelse er imidlertid at alt utstyr fungerer optimalt. Det betyr krav om systematisk vedlikehold og ettersyn. Utstyr og de nødvendige produkter må være på «De store lakkleverandør ene har utviklet analyse programmer, kurs og andre typer hjelpe midler for å hjelpe sine kunder til mest mulig rasjonell drift.» 15

16 plass når man trenger dem. Leting og venting er lite produktive aktiviteter. Kvalitetskontroll i alle ledd er også viktig. Verkstedet må etablere rutiner for slik kontroll. Feil som oppstår skal rettes der og da, ikke like før bilen skal utleveres. Kundereklamasjoner og «rundgjengere» er dyr moro som kan unngås ved å etablere rutiner for kvalitetskontroll i alle ledd. Mange tilbud Våre Programmes For Success er utviklet for å møte de utfordringene billakkeringsverkstedene står ovenfor, forteller Elling Kraugerud, distriktssjef hos RM. Programmet kan enkelt beskrives med tre ord. Måle, utvikle og lede. Vi søker først å finne ut hvor bedriften står pr. i dag. Deretter jobber vi sammen med bedriften for å utvikle den videre. Akzo Nobel har utviklet et avansert tilbud for effektivisering og lønnsomhetsforbedring i billakkeringsverksteder, forteller Arild Sunde, nytilsatt markedssjef hos Akzo Nobel i Norge. Vi forventer å starte opp dette tilbudet i løpet av neste år. Også PPG arbeider med disse problemstillingene, sier markedssjef Morten Røsholm. Vi holder blant forskjellige typer kurs på disse områdene. lønnsomheten er bedre selv om arbeidsmengden er på topp, sier Mats Edlund, Country Business Manager hos DuPont Refinish. Mange lurer på om de opererer med riktige timepris, og hvilke arbeider som egentlig gir den beste fortjeneste. Samtidig er det mange som lurer på hvordan resultatene er i deres verksted sammenliknet med andre. Vi har utviklet en komplett pakke for å for å gi våre kunder svar på disse spørsmålene. Et viktig verktøy i denne pakken er BAT (Business Audit Tool). Her ser vi på arbeidsprosessene fra bilen kommer inn til den leveres ut. Ved å sammenlikne nøkkeldata fra verkstedet med nøkkel data fra andre verksteder får ledelsen et godt bilde av hvordan de ligger an i bransjen. Pakken heter Bodyshop Pro. Vi forventer å lansere den i Norge i løpet av Det er hjelp å få Dette er eksempler på hva lakkleverandørene kan tilby av tjenester for å gjøre verksteddriften effektiv og lønnsom. Noen er tilgjengelige allerede i dag, andre vil starte opp i nær fremtid. Et billakkeringsverksted er spesialist på å lakkere biler. Når det gjelder effektivitet og lønnsomhet er det nok fornuftig å søke hjelp hos de som er spesialister på nettopp dette. Hvorfor ikke bedre lønnsomhet Mange verksteder har nok stilt seg spørsmålet om hvorfor ikke «Feil som oppstår skal rettes der og da, ikke like før bilen skal utleveres.» 16

17 Adressevask sikrer at sendingene kommer dit de skal Bring Mails spesialitet er å løse bedrifters behov for å sende post på en enklest mulig måte. Våre løsninger for oppdatering og vask av ditt kunderegister sikrer at det du har å si når fram til dem du vil si det til. Se bring.no/mail eller kontakt vår kundeservice på telefon bring.no/mail