Forventer helhetssyn side 4-5. Nytt mobilnett for fremtidens tjenester Ny giv i Oslo. Damer trives i Grenland Taxi side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forventer helhetssyn side 4-5. Nytt mobilnett for fremtidens tjenester Ny giv i Oslo. Damer trives i Grenland Taxi side 16-17."

Transkript

1 2Nr mars 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nytt mobilnett for fremtidens tjenester Ny giv i Oslo side 22 side Forventer helhetssyn side 4-5 Damer trives i Grenland Taxi side 16-17

2 2 < TAXI / TEMATITTEL TAXI > 3 CenCom AS Spireaveien Oslo Tlf: Epost: Åpningstider: Man. - Fre. Servicehall: Man. - Fre Helg Helligdgr Jul- og nyttårsaften Funksjonalitet og kvalitet i praksis Prosjekt Au2Tax i boks! Alle CenComs drosjekunder i Norge kjører nå rundt med et MID godkjent taksameter. Leveransen av Au2Tax startet 15. november og monteringene ble gjennomført på 1,5 måned. Det ble lagt ned en betydelig innsats hos alle våre kunder og deres samarbeidspartnere for å møte myndighetenes krav innen tidsfristen 31. desember. CenCom AS er imponert over den ekstraordinære innsatsen som ble lagt ned fra alle involverte parter i hele Norge i månedene før nyttår. Produktnyheter: Drosjepung Bytt ut din gamle drosjepung. Vi har både komplett med myntapparat og løse etuier. Pris komplett med myntapparat kr. 499,- Pris kun etui kr. 178,- Besøk våre hjemmesider og nettbutikk på: Hvis du ikke har brukernavn og passord, send en e-post til Oppgi navn, adresse, tlf. og e-postadresse. Du vil så få tilsendt br.navn og passord på e-post. Vårens aktuelle temaer Mens det har begynt å dryppe fra tak og renner og vi merker at sola både lyser lengre og faktisk også varmer noen steder, er vi midt inne i en sesong med mange aktuelle saker på dagsorden. Yrkestransportloven og forskriftene skal fornyes, møter med forvaltere og politikere er i gang, og debatten pågår. Vi samler fylkeslederne våre til første møte om temaet 21.mars. Dette arbeidet vil ha prioritet i hele organisasjonen denne våren, og er et tema på årsmøtene i fylkesavdelingene i mars og april. Arbeidstid og lønnsomhet er alltid et tema på holdeplasser og drosjebua landet rundt. Statsråden sa nylig på riksdekkende TV at dette temaet skulle belyses gjennom kontakt med taxinæringen. Vi ser frem til møtet med statsråden. Målet kan ikke være lengst mulig arbeidstid for å kunne leve av å være løyvehaver eller sjåfør, men en sunn taxinæring som kan levere en Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. 80. årgang Ansvarlig utgiver og redaktør: Direktør Lars Hjelmeng Redaktør: Kommunikasjonssjef Atle Hagtun Tlf: / epost: Annonser: Ronny Lemoen Tlf: / epost: Opplag: eks. Design og trykk: Follotrykk AS. transporttjeneste vi kan være stolte av og leve av, innenfor normal arbeidstid. Nasjonal Transportplan legger mange føringer for taxihverdagen på lokalplanet for lang tid fremover. Foruten kollektivtransport vil langsiktig vei- og arealplanlegging ha en direkte innvirkning på vår hverdag og våre rammevilkår i fremtiden, og jeg henstiller til alle våre medlemmer å følge med i arbeidet lokalt, gjør innspill til lokale tillitsmenn og fylkeslederen din. Lokalt engasjement er nøkkelen til å lykkes også nasjonalt Lars Hjelmeng Direktør Norges Taxiforbund: Leder: Knut Thomassen tlf: Direktør: Lars Hjelmeng tlf: Besøksadresse: Karoline Kristiansensvei 7, 0661 Oslo Postadresse: P.b Etterstad, 0602 Oslo Tlf: Fax: e-post: web: Abonnement kr. 300,- pr år. innhold Yrkestransportloven Søkelys på arbeidstid Sentralbord er flaskehals Nei til anbud...9 Møte hos Pasientreiser ANS Bommen ned for AS...12 Dyrt Justervesen...18 Skuffet over Volvo V70, Lehman vant i Høyesterett...28 Faste spalter Knuts hjørne...22 Vi gratulerer...22 Forbundsnytt...24 Taxi for 25 og 50 år siden...27 Juristen har ordet...29 Fylkeslagene...30 Medlemsfordeler...31 Neste utgave har deadline 12. april, og går i posten den 26. april. Tips og innspill sendes Forsidefoto: Ola Albert Bjerrang

3 4 < TAXI / YRKESTRANSPORTLOVEN TAXI / YRKESTRANSPORTLOVEN > 5 Forventer helhetlig gjennomgang - Vi forventer at samferdselsministeren bidrar til en helhetlig gjennomgang av drosjenes rammevilkår, sier NT-leder Knut Thomassen. Endelig er høringsnotatet om yrkestransportloven kommet ut. Samme dag som dette bladet gikk i trykken hadde forbundet møte med statssekretær Erik Lahnstein. Alle partier skal også kontaktes av forbundet ut over våren. - Høringsnotatet om Yrkestransportloven ble en skuffelse, med sitt begrensede fokus, men vi tar løftet om en samtidig gjennomgang av forskriften som et positivt tegn, og vil ha alle viktige spørsmål på dagsorden, sier Thomassen. NT har samlet alle sine krav og ønsker i et politisk notat, og arbeider nå også med høringsuttalelsen til departementet. Styret hadde saken til foreløpig behandling den 21. februar, og fylkeslederne skal også behandle dokumentene i sitt møte den 21. mars. Thomassen er opptatt av at fylkeslederne er på banen overfor sine fylkeskommuner, som også er høringsinstanser i saken. Frist 9. mai Høringsnotatet som samferdselsministeren først varslet skulle komme før sommerferien i fjor, og siden ble utsatt flere ganger i høst, ble sendt ut den 9. februar, med høringsfrist 9. mai. Deretter skal departementet vurdere innspillene og fremme sak for Stortinget. Innholdet er i hovedsak det vi omtalte i TAXI nr 10, Mest kontroversielt er forslaget om å gi dispensasjon fra løyveplikten til frivillighetssentraler. NT-leder Knut Thomassen sier dette kan være mer til skade enn gang for funksjonshemmede som er avhengig av transport. Styret er klare i sin avvisning av dette forslaget, som de mener vil undergrave hele løyvesystemet. Forskrift samtidig Thomassen er glad for at departementet starter arbeidet med forskrift samtidig, og ikke venter til etter at loven er behandlet av Stortinget. Det er der de viktigste tingene for næringen framover kan komme, blant annet retningslinjer for løyvevurderingen, forholdet mellom sentral og løyvehaver, krav til utdanning også videre, sier Thomassen. - Det er dette arbeidet som vil gi en helhetlig gjennomgang og et bredere politisk perspektiv. Styret mener høringsnotatet i for stor grad bærer preg av drosjejukssaken i Oslo, og at man gjennom det nærmest stempler en hel næring for en sak som ikke er representativ for næringen. De mener også noen av forslagene tyder på et ønske om særbehandling av drosjene i forhold til andre næringsdrivende. Enklere kontroll Thomassen mener det er unødvendig med detaljerte særregler for drosjenæringen, spesielt nå etter at alle taksametrene er plombert og alle data går gjennom dem. Ved at sentralene blir pålagt å sende data til skatteetaten, kan kontrollen ivaretas gjennom disse og den enkeltes selvangivelse, mener Thomassen. Han og styret spør også om drosjenæringen er den eneste bransjen der det blir stilt spesielle vandelskrav til daglig leder av bedriftene, slik det foreslås for sentraler. Lovet bred høring Knut Thomassen minner om at samferdselsministeren lovet en bred høring da hun omtalte saken på bransjetreffet i mai i fjor, og sier at forbundet vil ta henne på ordet i så måte. Både i høringssvaret og i dokumentasjonen til bruk i de politiske samtalene, vil forbundet ta opp alle aktuelle tema. Det gjelder kriterier for fastsettelse av løyvetall, forholdet mellom sentral og løyvehaver, utdanningskrav til sjåfører (som er aktualisert av at Politidirektoratets utspill om å flytte godkjenning til samferdselsmyndighetene), kontroll med løyvekursene, samarbeid om miljøutviklingen, drift i AS-form, for ikke å snakke om konkurransepolitikk, pasientkjøring og andre offentlige anbud. - Jeg mener tiden er inne for å se på den danske loven. Det er enda større fare for drosjedød i Norge enn i Danmark, og det er håpløst om vi skal fortsette på den veien at helsemyndighetene kan få rive ned det samferdselspolitikken forsøker å bygge opp, sier Thomassen. Mer trykk og kunnskap Derfor forventer han mer politisk trykk fra politisk ledelse i departementet enn vi har sett til nå, og også et større engasjement og større innsikt fra opposisjonspartiene. Erik Lahnstein gjeninntrer som statssekretær i Samferdselsdepartementet i april, etter noen år i Utenriksdepartementet. Han tok likevel møtet med Norges Taxiforbund den 5. mars. NT har også hatt møte med politisk rådgiver Jens Frølich Holte i Høyre, som har fått i oppdrag å foreslå en nasjonal drosjepolitikk for partiet. Andre partier kontaktes etter tur. - For oss er det viktig at vi nå får en helhetlig og framtidsrettet politisk gjennomgang av drosjenæringens rammevilkår. Det bør ende i et bredt flertall for stabile rammer som kan sikre drosjetilbudet i hele landet. Det er veldig uheldig hvis et eventuelt nytt stortingsflertall etter 2013 skal snu alt på hodet igjen, sier Thomassen. AH Drosjenæringen går inn i en svært spennende tid, der rammene for næringen kan bli fastsatt for mange år framover, sier forbundsleder Knut Thomassen. Positivt med lemping på køyreplikta i distrikta Leiar i Norges Taxiforbund avdeling Sogn og Fjordane, Endre Råheim, trur moglegheit til å gi lemping i køyreplikta kan vere positivt for drosjenæringa i Sogn og Fjordane. For ein del utkantdrosjar vil det bety at dei slepp å ha bilane på vakt i helga, gjerne laurdagar og søndagar der det ikkje er køyring, seier Råheim til NRK. Han peikar på at mange av bilane ofte er bundne til kontraktar på anbod med helsefrakt, og då har ein køyreplikt likevel på dei bilane så sant som det er pasienttransport. Og for kundane kan ei slik endring bety lengre venting. Kan bli noko meir venting Det vil også medføre at det ein del stader kan bli vaktsamarbeid mellom ulike løyvehavarar i ulike delar av kommunane. Det vil føre til færre bilar på vakt og lengre ventetid for dei som skal ha drosje, seier Råheim. Men han presiserer at i mange distrikt vil det ha lite konsekvensar då det er mange stader det ikkje er ein einaste tur på laurdagar og søndagar. Arbeidsmessig vil det for ein del løyvehavarar vere positivt, trur Råheim. Og skal ein ha fri ei helg så slepp ein å ha sjåfør på bilen når det kanskje ikkje er eitt einaste oppdrag heile helga, seier Råheim. Økonomien er geografisk betinga Han legg til at det også er ein av grunnane til at mange slit med å få sjåførar til helgekøyring. Kor mykje ei slik lovendring vil bety økonomisk for ein drosjeløyvehavar, er vanskeleg å tippe. Det er forferdeleg vanskeleg å svare på. Drosjer på større tettstader har mykje køyring i helgane, medan utkantdrosjer har nesten ingenting, så noko fasitsvar finst ikkje. Det er geografi som ofte avgjer, seier Råheim. Trur det kan gi fleire søkjarar Han fortel at talet på drosjeløyve i Sogn og Fjordane er stabilt, sjølv om det har gått litt ned. Men eg veit at samferdslekontoret slit med å få søkjarar til ledige løyve. Per i dag står det løyve som er ubesette, ikkje berre i distriktet. Fleire av løyva har vore utlyste fleire gonger, utan at det har vore søkjarar, seier Råheim. Han ser ikkje vekk ifrå at ei lovendring som gir lemping i køyreplikta, kan gjere det meir attraktivt å søkje løyve. Det trur eg kan ha ein positiv effekt, seier Råheim. Endre Råheim trur lemping på køyreplikta kan vere positivt.

4 6 < TAXI / ARBEIDSTID TAXI / ARBEIDSTID > 7 Mer søkelys på arbeidstiden Drosjenæringen kan vente mer søkelys på arbeidstid og arbeidsmiljølov framover. Vi tar gjerne en dialog med statsråden og andre om dette, sier Knut Thomassen, som mener næringens generelle rammevilkår da må stå i fokus. NRK Trøndelag lagde flere reportasjer om arbeidstid i drosjenæringen, også vist i nasjonale sendinger. Forholdene som NRK gjengir er ikke akseptable. Det er ingen som skal ha det sånn på jobb. Det bør gjøres noe, og på sikt kan dette føre til helseskader, uttalte direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sa hun ville følge opp saken - både overfor statsråden som har ansvaret for arbeidsmiljøloven, og overfor drosjenæringen. Umulig å følge loven Drosjeeier Bård Nagelsett i Trondheim mener de umulig kan følge arbeidsmiljøloven slik situasjonen er i dag. Skulle vi fulgt loven, ville drosjeeierne kjørt selv, og alle sjåførene blitt oppsagt. Jeg tror ikke det ville vært økonomi i å ha ansatte sjåfører. I tillegg ville det bare vært mulig å kjøre drosje på dagtid, mener Nagelsett. Rammevilkår bestemmer arbeidsvilkår - Lange arbeidsdager i drosjenæringen er et resultat av den løyvepolitikken som føres og rammevilkårene for øvrig. Det sier forbundsleder Knut Thomassen i Norges Taxiforbund, som kommentar til saken. Thomassen deltok også i NRK P1s Her og Nå om temaet. Thomassen minner samtidig om at en arbeidsdag i drosja ikke nødvendigvis er fra innlogging til utlogging: - Det er jo noe av sjarmen med yrket, friheten og fleksibiliteten, at du tilpasser deg oppdragene. Det er ventetid mellom turene som du kan bruke til noe, og du kan ta lengre pauser når det er lite å gjøre. Dette må tas i betraktning når arbeidstid og arbeidsmiljø diskuteres. Når det er sagt, må det passes på så ikke ting glir ut og blir urimelig. Mye venting på tur tilsier at det er for mange løyver. Men vi må akseptere at det er svingninger i etterspørselen. Thomassen viste til møtet forbundet har bedt om med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet om flere sider ved drosjepolitikken. Tiden er inne for en bred gjennomgang av drosjenæringens rammer framover. Stadig færre vil ta ut løyver og det blir stadig vanskeligere å få sjåfører fordi det mange steder ikke er mulig å tjene en normal lønn innenfor en akseptabel arbeidstid. Det er rammevilkårene som må bedres hvis drosjesjåførene skal ha en anstendig inntekt innenfor normal arbeidstid, sier Knut Thomassen. - To hovedkrav fra oss er at det lages sentrale retningslinjer for løyvepolitikken, og at det sees på konkurransesituasjonen i offentlig persontransport, sier Thomassen. - Det er de politikerne som vil øke antall løyver på tvers av markedsutviklingen, og som lar en ulik konkurranse skvise drosjene på offentlig kjøring på dagtid, som presser næringen. Alminnelig arbeidstid For ansatte drosjesjåfører følger hovedregelen både av tariffoverenskomsten og arbeidsmiljølovens bestemmelser: ukentlig arbeidstid må ikke overstige 35,5, timer pr uke (Overenskomst 2) daglig arbeidstid må ikke overstige 9 timer pr døgn (Aml 10-4, nr 1 og 6). Arbeides det mer enn tre timer om natten, er grensen 8 timer. arbeidstiden kan gjennomsnittsberegnes etter oppsatte regler i Aml Til bestemmelsene er knyttet krav til arbeidsplan eller skiftplan, minst en halv times hvilepause i skiftet, veksling mellom ulike dager og tidspunkt på døgnet, med mer. Per Graff: Ikke noe nytt - Dette er ikke noe nytt, sier drosjeveteran Per Graff, som for øvrig fyller 70 år den 17. mars, samme dag som hans NT-avdeling i Oslo Taxi har årsmøte og jubileumsfest. - I alle år siden hestedrosjenes tid har drosjeeiere og ansatte sjåfører tjent pengene når det har vært passasjerer i bilen, og måtte arbeide lenge for å kompensere ventetid mellom turene. Hadde dette vært helseskadelig, skulle vi jo ha vært daue alle sammen, ler han. Men han synes nok gjerne ventetiden, som nå er oppe i nesten 60 prosent av arbeidstiden, kunne ha vært kortere. - En kan jo spørre hva andre yrkesgrupper ville ha sagt om effektiviteten hvis de gikk ledig 60 prosent av arbeidstiden. Hvis vi kunne hatt 70 prosent effektiv kjøring og 30 prosent ledig, kunne vi hatt både billigere drosjer og kortere arbeidstid. Men da måtte kundene av og til måtte ha ventet litt mer som alle andre kjøpere av tjenester, sier Graff. Kanskje publikum ville ha akseptert litt mer ventetid hvis de kunne ha fått billigere drosjer, spør han Det var NRK Trøndelag som startet mediefokuset på saken med en reportasje som ble sendt 13. februar, også på riksdekkende sending. Fokuset var at arbeidsmiljøloven blir brutt hver eneste dag i drosjenæringa. Både sjåfører og drosjeeiere vet at de har flere timer bak rattet på vakt enn det loven tillater. Sjåførene sitter ofte 12 timer i bilen i strekk. Flere drosjesjåfører NRK har vært i kontakt med, sier yrket er en livsstil. Og mange jobber mye mer enn de har lov til. Jeg har dessverre selv et skift på 22 timer, og uten at det blir betalt overtid. Jeg har heller ikke hørt om noen som får det heller. Vi er så presset nå at det går på stumpene løs for å få det til å gå rundt, sa drosjeeier Bård Nagelsett i Trondheim til NRK. Manglende overtidsbetaling og sykepenger var også tema i reportasjen. Pålagt eller avtalt arbeid utover ordinær arbeidstid er overtidsarbeid, og skal godtgjøres etter arbeidsmiljølovens regler ( 10-6). Etter Aml 10-5, nr 1, kan arbeidsgiver og arbeidstaker skriftlig avtale at den alminnelige arbeidstid kan ordnes slik at den i en periode på høyst ett år blir slik som forskrevet i 10-4, men slik at den ikke overstiger 13 timer pr døgn eller 48 timer pr uke. Etter Aml 10-5, nr 2, kan det for virksomheter bundet av tariffavtale, skriftlig avtales at grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at arbeidstiden ikke overstiger 60 timer i noen enkelt uke. Alle detaljer om arbeidstidsbestemmelsene finner du på våre nettsider (www.taxiforbundet.no), - se medlemssidene under fanen Faglig. Per Graff fyller 70, og er fortsatt aktiv i organisasjonen.

5 8 < TAXI TAXI > 9 Sentralbord er flaskehals traler, Jan Valeur, sier det ikke kan unngås kø for å få tak i drosjer, dels for å registrere bestillinger, dels i venting på bil. Markedet vårt kjennetegnes av store svingninger i etterspørsel fra time til time, gjennom dagen, uken, i sesonger og gjennom året. Ingen anbud i Møre og Romsdal Telefonkø er et åpenbart irritasjonsmoment for kunder som vil ha drosje. Kan apper lette presset natt til søndag? Fortsatt dominerer telefonoppringing til sentral som bestillingsmetode for taxi. Alle sentraler innrømmer at dette er en flaskehals. Store sentraler lanserer nå gradvis apper som kan gå veien rundt sentralbordet. Mindre sentraler synes det ville være en god idé om bransjen kunne ha en felles app i tillegg. Serviceproblem I en lokalavis på Østlandet var det nylig to publikumsklager på den lokale taxisentralen. Begge kundene skrøt av sjåførene, men beklaget seg over at de ikke når fram på sentralen, selv når det beviselig er biler tilgjengelig. Vedkommende sentral har ikke brydd seg med på å svare på kritikken. - Det er en serviceutfordring at kundene ikke når fram til oss, sier direktør Lars Hjelmeng i NT. - Alle vet jo at det er umulig å ha en kapasitet som gjør at alle kan få svar etter noen sekunder. Samtidig vet vi at når ventetiden bikker to og et halvt minutt, så føles det som en halvtime og irritasjonen stiger. Mange må gi opp å få tak i bil, selv om det kanskje kunne ha vært mulig. Og sjåførene som sitter på holdeplass og venter på tur, er forståelig nok også frustrerte over flaskehalsen i systemet. Omdømmesak også Siden mange som uttaler seg om drosjepolitikk kan ha opplevd slik ventetid, er det lett å hoppe på den konklusjon at det må flere løyver til for å dekke etterspørselen. Ikke alle tenker da på at drosjene skal leve hele uka, ikke bare natt til søndag. Bedre bestillingsløsninger kan bidra til å bedre hele næringens omdømme, ved at færre irriterer seg i telefonkø. De nye appene til smarttelefoner kan være løsningen, i motsetning til sms-bestilling som aldri har tatt av. En del større firma har en tilbakeringingsfunksjon, men få drosjesentraler bruker den. Det er for dyrt og for arbeidskrevende, og vil heller ikke løse tidsproblemet så lenge nye henvendelser kommer samtidig, mener Hjelmeng. Mest på telefon Vi sendte en forespørsel til sentraler i Forum for Taxisentraler, og stilte spørsmål om dagens bestillingssystem oppleves som flaskehals, og om hvor stor andel av private bestillinger som kommer på andre måter enn pr telefonsamtale (sms,apps, internett). På det første spørsmålet var svare entydig ja. På det andre varierer det fra 0 til ti prosent. Vi stilte også spørsmål om sentralene har lansert, eller vil lansere innen kort tid, en egen app for smarttelefoner, og om det kunne være en idé om bransjen sammen kunne finne en app som de mindre og mellomstore sentralene kunne bruke. Felles app? Av de som svarte, er det noen få store som allerede er ute med app eller snart kommer med en. De mindre er ikke kommet så langt. Noen sier det er for dyrt og først blir aktuelt om noen år. Andre at de vil se på dette i samarbeid med sin taksameterleverandør. Flere mener det er en god idé om bransjen kunne finne en god app som man kunne ha kontroll med, og som flere kunne benytte som en anbefalt bestillingsvei. Store svingninger Direktør i Bergen Taxi og leder i Forum for taxisen- Han mener god kundebehandling må gå ut på å minimalisere ventetiden, dels gjennom effektivt manuelt mottak, tilby forhåndsbestillinger og tilby automatiserte bestillingsløsninger som ikke genererer kø. Ca 42 prosent av alle bestillinger til Bergen Taxi, registreres via ulike automatiske løsninger. Direkte bestillingsintegrasjon mot kontraktspartnere utgjør 14 prosent. - De resterende 28 prosent er automatiske bestillinger som kommer fra sms, bestillingsterminaler, internett og touchskjermer. Bergen Taxi får gode kritikker for sin nye app for iphone, og kommer i løpet av vinteren også med en app for androide telefoner. Dermed kan flere gå veien utenom sentralbordet. Delt løsning? Valeur mener det ikke er formålstjenlig med en felles app der det er konkurranse, men ser ikke bort fra at det kan gjøres noe i prisregulert område. Direktør Lars Hjelmeng sier at styret, i samarbeid med Forum for taxisentraler, vil se på saken. Han tror ikke en felles app nødvendigvis vil virke inn på konkurransen, men at en slik kan være et supplement til store sentralers egne apper, og gi kunder over hele landet lettere bestilling av drosje. - Det er viktig at kundeporteføljen holdes i næringen og ikke havner hos interessenter utenfor. Så kan de som vil være med, sier Lars Hjelmeng. AH De siste fire årene er det i hovedsak selskapet Nordvest Taxi AS som har stått bak kjøringen av pasienter for Helse Midt-Norge. Helseforetaket la kjøringen ut på anbud igjen, og mandag 27. februar gikk fristen ut. Nordvest Taxi AS valgte å ikke legge inn noe anbud. Ifølge daglig leder i selskapet, Steinar Nilsen, kommer dette av at vilkårene som ble satt er altfor strenge. - Skulle vi lagt inn anbud, måtte vi tatt så mange forbehold at anbudet ville blitt forkastet uansett. Da er det like greit å ikke levere noe, opplyser Nilsen i en pressemelding. Nilsen viser til krav han mener det i mange tilfeller er umulig å overholde: Blant annet at det skal kunne stilles et ubegrenset antall biler til disposisjon for pasienttransporten, at selskapet bøtelegges om de ikke har biler til å utføre oppdraget og at det er Faksimile Fra Tidens Krav Det har vakt oppsikt at drosjenæringen i Møre og Romsdal ikke la inn anbud på pasientkjøringen. Vilkårene ble ansett som urimelige. knappe tidsfrister. Nordvest Taxi AS betegner kravene som urimelige. Samtidig er de kritiske til at det er satt et pristak som er lavere enn det Konkurransetilsynet opererer med. I prinsippet mener Nordvest Taxi AS at det ikke er rett å sette maksimalpriser i et slikt anbud. Steinar Nilsen mener det ikke henger sammen når Staten ved helseforetakene har betingelser som gir vesentlig dårligere inntjening enn den samme stat ved Konkurransetilsynet har fastsatt som passende for å kunne leve av som drosjeeier i prisregulert område. Selskapet har i et brev til Helse Midt-Norge redegjort i tolv punkter for hvorfor det ikke leverer tilbud, og håper helseforetaket vil ha nytte av disse ved eventuelt ny anbudsrunde. + Småelektrisk Taxi Grafisk bkt.no Det meste av utstyr til din taxi.

6 10 < TAXI / PASIENTREISER TAXI / PASIENTREISER > 11 Krevende teknologi bak over 9 millioner pasientreiser flere eldre skulle derfor utsiktene til flere NISSYturer være gode framover. Samhandlingsreformen kan også føre til økt transportbehov. - Pasientreiser ANS vil forsøke å unngå en forventet kostnadsvekst, gjennom gode, fortrinnsvis digitale, systemer. Fortsatt er mye basert på manuell behandling, sier direktøren. Norges Taxiforbund er pådriver i et samarbeidsforum mellom Pasientreiser ANS og alle taksameterleverandørene. Målet er å få mer standardiserte tekniske løsninger for reiser og oppgjør. Kristian Bjørnrud fra forbundet fikk ros av direktør Marit Kobro i Pasientreiser ANS for å bidra til koordinering og framdrift i forum, da det nylig var møte i Skien. Terje Raanås representerte Forum for Taxisentraler på møtet. Pasientreiser ANS ble etablert i 2009 og har nå ca. 70 medarbeidere ved kontoret i Skien. Det er et nasjonalt selskap som har ansvar for drift og utvikling av NISSY- og andre systemer som 18 lokale pasientreisekontorer (HF) i landet bruker. Forvaltning og utvikling av IKT-systemene er selskapets oppgave et kompetanseog servicesenter for de lokale kontorene, som på sin side er underlagt de regionale helseforetakene. Pasientreiser ANS er altså ikke et overordnet organ med instruksjonsmyndighet over de lokale kontorene. - Det kan gi noen utfordringer, men gjennom samarbeid og tilrettelegging for nye og bedre løsninger, kan det bli en mer enhetlig praksis rundt omkring, mener direktøren. Nesten 10 mill. turer Pasientreiser ANS eies av de fire regionale helseforetakene, og deres direktører utgjør det årlige selskapsmøtet, tilsvarende en generalforsamling. I 2011 ble det foretatt 3,8 millioner pasientreiser med rekvisisjon og 5, 6 millioner uten. Omsetningen er på ca. 2,2 milliarder kroner i året, hvorav en betydelig del går til drosjenæringen. Ca 3,5 millioner rekvisjoner ga 2,9 millioner drosjeturer i I tillegg kom ca turer til 22 millioner kroner uten rekvisisjon. Det er 2,5 millioner henvendelser i året på telefon God forvaltning De fleste brukene er i alderen år. Med stadig De tekniske løsningene er viktige for å få tjenestene til å fungere best mulig for kundene. Vi må heller aldri undervurdere omdømmesiden av tjenesten, sier Kobro. Mange klager kan skade omdømmet for både helsevesenet og transportørene. Det er felles interesse for mer effektive tjenester og god forvaltning av fellesskapets ressurser. Marit Kobro er glad for samarbeidet med taksameterleverandørene, som også er åpne seg imellom om løsninger og problemer. Dette er ganske unikt blant konkurrenter, mener Kristian Bjørnrud. Det har vært jevnlige møter i dette forumet siden Utfordrende egenandeler Beregning av korrekte egenandeler er en utfordring. Det skyldes tilfellene der turen koster mindre enn de 130 kronene som er egenandelen, og der det er flere i bilen. Det gir også utfordringer med kontroller og fakturering. Noen drosjesentraler har fått problemer med til dels store etterregninger fordi avtaler tolkes forskjellig. Terje Raanaas tok opp dette temaet på møtet i Skien. Direktør Marit Kobro i Pasientreiser ANS. Sprikende praksis I dag er det ikke en felles nasjonal tilnærming til hvordan anbud skal utformes. Hver helseregion bestemmer dette selv. Men uten felles anbudsregler er det også vanskelig å lage felles tekniske løsninger. Taksameterleverandørene har en stor utfordring med 18 ulike pasientreisekontorer med hver sin måte å gjøre ting på. Pasientreiser ANS ønsker å være behjelpelig med å redusere denne utfordringen. Det er derfor en betydelig felles interesse i et godt samarbeid og bedre og mer standardiserte tekniske løsninger. AH Mobile bedriftsløsninger rett i hanskerommet Bedriftspakken er perfekt for deg som har mye å gjøre, men som sjelden sitter på et kontor. Du får både tale, SMS og data med ekstra sim-kort som du kan bruke i f.eks. et nettbrett. Å ringe koster det samme i hele Norden, og er gratis internt i bedriften. Ta kontakt på 05051, via netcom.no/bedriftspakken eller med din lokale forhandler for bestilling eller spørsmål. Pasientreiser ANS kostet litt under 100 millioner kroner å drive i Budsjettet var på 110 mill. Totalkostnad for administrasjon og pasienttransport i 2011 er ca 2,2 milliarder kroner. Norges Taxiforbund er drivkraft i samarbeidet mellom Pasientreiser og taksameterleverandørene.

7 12 < TAXI TAXI > 13 Fortsatt nei til AS Drosjeeier Otto Rognvik i Bergen har for tredje gang fått avslag på søknad om å etablere aksjeselskap. Han sier til Bergensavisen at regjeringens skatteskjerpelse kan føre til masseoppsigelser i drosjenæringen. Rognvik sier at skatteskjerpelsen gjør det ulønnsomt å ha ansatte, og at stadig flere drosjeeiere derfor vil nøye seg med å kjøre selv, med de konsekvenser det får for tilbudet. Vi vil jo kjøre når det lønner seg mest, og tilbudet vil bli svekket både på dagtid og nattestid mandag til fredag. I Bergen har det også vært en kraftig økning av bompengene i tillegg til den sterke prisøkningen på drivstoff. Summen gjør at marginene presses mer og mer. Til BA bekrefter avdelingsleder Rolf Rosenlund i samferdselsetaten i Hordaland at det ikke er aktuelt å lempe på forbudet mot å drive som AS for drosjeeierne. Dermed blir skatteskjerpelsen for enkeltmannsforetak med ansatte stående, og rammer drosjeeiere hardt. Det var et fradrag på 15 prosent av lønnsutgiftene som ble vedtatt fjernet fra og med skatteåret Norges Taxiforbund argumenterte sterkt mot dette under høringene i Stortinget, men nådde ikke fram. I neste omgang vil NT fremme krav om at det skal bli mulig å etablere AS også for drosjeeiere, slik det er for advokater som også har personlig bevilling. Vi ønsker å få dette med i revisjonen av yrkestransportlovgivningen, sier Knut Thomassen. Otto Rognvik er leder for NTs avdeling i Norgestaxi i Bergen, og sekretær i fylkesavdelingen. Han søkte om å få danne AS også i 2005 og 2007, og vil vurdere en anke til departementet denne gangen. Samferdselsdepartementet har imidlertid tidligere slått fast at et gitt løyve ikke kan overføres til en annen juridisk person (som et AS vil være). Tildeling til AS kan bare skje hvis det ikke er kvalifisert søker til et ledig løyve. Sverige: Protest mot å fjerne kjentmannsprøven Transportstyrelsen i Stockholm har vedtatt å fjerne kravet til lokalkjennskap for drosjesjåfører. Vedtaket møter protester, både fra næringen og politisk. Otto Rognvik snakket for næringen i Bergensavisen 16. februar. Svenska taxiförbundet mener taxikundene blir taperne. Det er de som må vise drosjesjåførene vei. - Gps kan aldri erstatte faktisk kunnskap for å unngå trafikkhindringer og omkjøringer, skriver forbundet blant annet i en debattartikkel i Dagens Nyheter. Forslaget skal etter planen innføres fra 1. april, og er begrunnet med at konkurransen blir lettere uten kjentmannsprøve, og at gps kan erstatte kjennskap til kart og terreng. Politikere fra Moderaterna (Høyres svenske søsterparti) har også reagert kraftig. Trafikk- og arbeidsmarkedsbyråd i Stockholm, Ulla Hamilton, har i et åpent brev bedt Transportstyrelsen omgjøre vedtaket. Å senke kunnskapskravene til taxisjåfører i Stockholm er et skritt i feil retning. Det er viktig at alle taxisjåfører i Stockholm har god lokalkunnskap. Å ta bort kravet kan også å føre til at problemet som alt finnes i dag, med drosjesjåfører som tar usaklig høye priser, øker, skriver hun. Hun er uenig i at det holder med gps i drosjene. - Lokalkunnskap må til for å kunne gjøre smarte veivalg i den komplekse AH trafikksituasjonen som er i byen. Siden avreguleringen av drosjemarkedet i 1990 har antall drosjer i Stockholm økt med 53 prosent. En drøy tredel av alle drosjer i Sverige finnes i hovedstadsområdet, og omsetter der for 4-5 milliarder kroner i året. Danmark: Hver tredje distriktsdrosje borte Drosjene står klare i Legoland, men forsvinner fra landdistriktene i Danmark En tredel av danske drosjer er forsvunnet fra landområdene siden løyver er nedlagt, basert på tall fra 94 av i alt 98 danske kommuner. - Det er virkelig skremmende. Distriktsdrosjene er utdøende og drosjeeiere kjører for øyeblikket med nebb og klør for å overleve. Hvis dette fortsetter er det ikke drosjer igjen i landdistriktene om to eller kanskje tre år, sier drosjeeier Carsten Kofoed fra Carsten Taxa. Han mener den nye regjeringens varsel om omgjøring av den nylig vedtatte taxiloven vil forsterke utviklingen ytterligere, og fjerne lysten og mulighetene til å drive drosje i utkantene. Regjeringen truer med å gjeninnføre såkalte EPtillatelser, som igjen vil gi turvogner anledning til å konkurrere om offentlige kjøreoppdrag uten å måtte tilby drosjetjenester. Jeg lærer så mye hver dag. Jeg er så nysgjerrig, og spør og spør og spør. Jeg lærte noe senest på vei hjem hit nå, da en drosjesjåfør lærte meg en ny vei hjem. Hadde jeg ikke jobbet med politikk, ville jeg nok blitt drosjesjåfør. Hvorfor det? Da får man snakke med folk hele dagen. Livet handler jo om mennesker. Tenk deg, det er ikke to mennesker som er like. Det viktigste i livet er «få til» dette med mennesker. Å lære seg å kommunisere med dem. Jeg har lært ufattelig mye av å være nysgjerrig og være mye i kontakt med mennesker. Thorvald Stoltenberg, Vårt Land 11/ NORDEN-PRIS Som NetCom-kunde slipper du å betale ekstra for å ringe til andre land i Norden. Godt å vite hvis du har kollegaer eller samarbeidspartnere i utlandet. netcom.no/ bedriftspakken

8 14 < TAXI / NY GIV I OSLO TAXI / MILJØ > 15 Nytt samarbeid i Oslo Norges Taxiforbund gleder seg over en ny giv i dialog og samarbeid med Oslo kommune. Den nye drosjesjefen lover åpenhet og dialog. NTs fylkesleder i Oslo, Glenn Tuxen (t.h.) er svært glad for dialogen som direktør Hans Edvardsen i Oslo kommune har invitert til. Fra 1. mars er direktør Hans Edvardsen i Bymiljøetaten administrativt ansvarlig for drosjepolitikken i Oslo. Alt før overtagelsen, den 21. februar, inviterte han til dialogmøte med Norges Taxiforbund og sentralene i Oslo. Direktør Lars Hjelmeng og leder i NT Oslo, Glenn Tuxen, synes det er svært gledelig med en ny giv i samarbeidet mellom kommunen og næringen. Forholdet har vært preget av mye strid og lite samarbeid de siste årene. Kjenner næringen Hans Edvardsen var direktør i Oslo Taxi på 90-tallet, og kjenner drosjenæringen godt. Senere har han arbeidet mest i eiendomsnæringen, men har fra juni i fjor ledet den store bymiljøetaten i Oslo kommune. Etter byrådsskiftet i høst er drosjeforvaltningen nå flyttet dit, fra næringsetaten. De samme personene følger med over, men det skal utlyses en ny lederstilling for avdelingen. Optimistisk Også Edvardsen synes det var et svært konstruktivt møte med næringen, og han er optimistisk for samarbeidet og drosjenæringens utvikling. - I årene framover blir det mer satsing på kollektivtrafikk og begrensninger i privatbilismen i byen. Da er drosjene en viktig del av løsningen, sier Edvardsen. Han mener det åpner gode muligheter for næringen, men det vil også medføre krav. I Dagsavisen gikk Edvardsen nylig offensivt ut og sa at hele Oslos drosjeflåte bør bestå av hybridbiler i løpet av Han synes dette er møtt positivt og konstruktivt av næringen. Kommunen må legge til rette infrastrukturen. Oslo bør være en foregangsby for bedre miljø, og da må drosjene være med som ledd i en helhetlig kollektiv transportpolitikk. Rask miljøutvikling Samtidig har Edvardsen klar forståelse for funksjonskravene til drosjer, og erkjenner at tilbudet av miljøvennlige drosjebiler ikke er der enda. Men det går med raske skritt og jeg har inntrykk av at næringen er med, sier han. Han understreker at bymiljøetaten generelt er opptatt av å snakke med interessenter og brukere på alle etatens områder. Vi vil møte berørte parter med et åpent sinn og ha god kommunikasjon. Han har bedt Norges Taxiforbund ha en koordinerende rolle foran dialogmøtene. Selv mener han det bør gås grunnleggende til verks, og at man bør diskutere om dagens system er tjenlig framover. Han heller til at sentralene må få en viktigere funksjon, og få et større ansvar for utøverne, både når det gjelder kunnskap, servicenivå, trygghet og miljø. De bør være mer enn formidlingssentraler for turer. I større grad transportbedrifter som selv tar hånd om kontroll av sine utøvere. Det er håpløst at kommunen skal kontrollere hver enkelt løyvehaver, mener han, og legger vekt på at drosjene skal være en trygghetsfaktor for byens innbyggere. - Kommunen har alt å vinne på en velfungerende taxinæring, og jeg har stor tro på at vi skal få til det i samarbeid med næringen, sier direktør Hans Edvardsen. Oslo Taxi får Bellona på laget Oslo Taxi og Bellona har inngått en avtale hvor partene skal arbeide med de mest sentrale miljøutfordringene for taxinæringen. Samarbeidet skal bidra til kraftig reduksjon av Oslo Taxis klimagassutslipp og minske lokal luftforurensning i hovedstaden. Oslo Taxis samlede utslipp i 2011 var tonn CO2, som tilsvarer 9,77 tonn pr. vogn. Det er viktig at tiltakene og reduksjonen skal være målbar, skriver sentralen i en pressemelding. - Visjonen er at Oslos innbyggere skal oppleve å kjøre langt mer med miljøvennlige kjøretøy i årene fremover, sier administrerende direktør i Oslo Taxi AS, Svein-Erik Marø Ovesen. Gjennom et løsningsorientert samarbeid skal vi jobbe politisk for å få på plass en god miljøriktig infrastruktur som vil komme hele transportsektoren til gode, sier Bellona-leder Frederic Hauge. Han er glad for at Oslo Taxi nå ønsker å ta miljøgrep i sin virksomhet: Det at en så stor næringsaktør nå blir med oss i kampen om å komme et skritt nærmere et samfunn med nullutslippsdrosjer er svært gledelig. Mer miljøvennlige drosjer vil bidra til kraftig reduksjon av lokal luftforurensing, sier Hauge Samarbeidet skal konsentrere seg om følgende punkter: Miljøoptimalisering av taxidriften Bruk av alternativ, fornybar og bærekraftig drivstoff (elektrisitet, hydrogen og biodrivstoff) for taxinæringen Benytte eksisterende driftsdata fra Oslo Taxi, for å finne gode og mer miljøvennlige løsninger for taxidrift Arbeide mot nullutslipp i næringen Våre drosjeeiere ønsker et større miljøfokus, noe de vedtok på sist generalforsamling. Vi ser på dette som en naturlig utvikling av næringen og et konkurransefortrinn i de nærmeste årene, sier Marø Ovesen. Bellona på sin side har en lang historikk med arbeid for mer miljøvennlige biler. I 1989 samarbeidet Bellona med popgruppen A-ha om å kjøpe Norges aller første elektriske bil. Dette var startskuddet for en årelang kamp med myndighetene om incentiver for forbrukerne i form av avgiftsfritak, gratis parkering og gratis bompengering. Vår erfaring med å jobbe for miljøløsninger og miljøriktige rammevilkår i transportsektoren gjennom mer enn 20 år vil vi nå ta med oss inn i arbeidet med Oslo Taxi.Vi lover å være en tøff, men konstruktiv partner for å se til at våre felles ambisjoner realiseres, avslutter Hauge. Samarbeid for bedre kvalitet 21. februar ble første dialogmøte mellom den nye drosjeforvaltningen og taxinæringen holdt. Fra Norges Taxiforbund møtte direktør Lars Hjelmeng, samt Glenn Tuxen, Ali Rafaqat og Jan Johnsrud fra Oslo-avdelingen. Av sentralene møtte Oslo Taxi, Norgestaxi og Bytaxi, mens Christiania Taxi, Taxi 2 og City Taxi uteble. Fra Bymiljøetaten i kommunen møtte foruten direktør Hans Edvardsen, divisjonsdirektør for miljø, Signe Nyhuus, divisjonsdirektør kunde, Bente Meinert, kommunikasjonsdirektør Alise Davidsen, og seniorrådgiver Kari Eliassen. Tema på møtet var drosjenes plass i kommunens miljøsatsing og felles ønske om håndhevede og kontrollerte kvalitetskrav til næringen. Det ble enighet om å starte samarbeidet med å diskutere konkrete kvalitetskrav. Dette kan være med å gi innbyggerne et bedre tilbud og å styrke næringens profil på områder som trygghet, miljø, økonomi, kunnskap om byen, språk og det visuelle uttrykket, heter det i oppsummeringen fra rådslagningsmøtet. Første arbeidsmøte skal holdes 18. april. Frederic Hauge i Bellona og Svein-Erik Marø Ovesen i Oslo Taxi ser fram til samarbeid om en mer miljøvennlig taxiflåte.

9 16 < TAXI TAXI > 17 Damene trives i Grenland Taxi Kvinneandelen i drosjeyrket er ikke mye å skryte av, men i Grenland Taxi er 11 av 44 drosjeeiere kvinner. Styreleder Jan Sørensen setter pris på damene i sentralen, her med fem av de i alt 11 drosjeeierne i Grenland Taxi. Fra venstre: Åse Britt Hamre, May Britt Linna, Grete Kihle, Marit Skjelvik, Lill Ann Sørensen Nasjonalt er under ti prosent av drosjeeierne kvinner. Tallet for sjåfører har vi ikke, men det er trolig omtrent på samme nivå. Tendensen har også vært nedadgående de senere årene. Men Grenland Taxi i Porsgrunn utmerker seg med 25 prosent kvinnelige eiere. To av dem er også med i styret. TAXI fikk en prat med noen av damene, og de forteller at det begynte med at mannlige drosjeeieres koner kjørte, og etter hvert fikk egne løyver. Senere har rekrutteringen vært bredere. Helt siden 70-tallet har det vært godt innslag av damer i sentralen, mens den første kvinnelige eieren kom i Trivelig miljø Lill Ann Sørensen er et av styremedlemmene og framhever at det er veldig koselig å kjøre drosje i Porsgrunn og Grenland. Det er trivelige kunder og et veldig godt arbeidsmiljø. De som kjører liker seg og fortsetter med det, sier hun. Det er lite bråk i Grenland. Marit Skjelvik er en av veteranene, skal snart bli oldemor, og liker godt å kjøre om natta. Hun har lang erfaring med at det går fint. Jentene tror kanskje de er mer diplomatiske enn noen av gutta i bransjen. Det er i hvert fall svært sjelden at noen av damene opplever bråk med kunder. - Mannlige kunder vil ikke krangle med oss, de vil heller sjekke oss opp, sier Lill Ann med et smil og høster enig humring rundt bordet. - Men det hender at kvinnelige kunder blir sjalu, særlig hvis mannen setter seg i forsetet og vil flørte med sjåføren, legges det til. Respektert av kundene Styreleder Jan Sørensen er med i samtalen og mener damene på sentralen bidrar sterkt til det gode arbeidsmiljøet. Det er sunt. Det prates gjerne om litt andre ting enn i et mannsdominert miljø, sier han, og tror flere sentraler ville ha godt av å få inn noen flere damer. På spørsmål om hvorfor det er så få av dem i bransjen, tror damene i Grenland at mange kanskje tror yrket er verre enn det er, med nattarbeid og slitsomme kunder. - Men vi kan anbefale yrket. Vi blir respektert av kundene og har aldri opplevd mer bråk enn vi har kunnet takle sjøl. Og det er aldri noen som klager på at vi kjører for fort, sier damene. Dessuten er vi kvinner blitt flinkere til å parkere enn gutta også nå, smiler Lill Ann, med henvisning til en mediesak om dette samme dag som vi hadde intervjuet. - Bør kunder kunne bestille kvinnelig sjåfør? - Ja, hvis en ung jente føler seg tryggere med det, er det OK, er holdningen rundt bordet. Lengre dager Forslaget om en ny konkurrerende sentral i Grenland basert på 20 nye løyver er naturlig nok mye diskutert blant eierne. De er glad for at Porsgrunns politikere har sagt nei. Det samme håper de fylkeskommunen gjør. I nabobyen Skien har det vært mer kontroverser i næringen. - Det er ikke grunnlag for flere drosjer i området. Vi merker nedgang i trafikken, utgiftene stiger og det er større rabatter på anbudskjøring. Vi må jobbe mer for å holde samme inntektsnivå, sier drosjeeierne, og tror ikke det er noen genistrek for flere kvinner i næringen om den utviklingen får fortsette. Billigere enn Oslo De mener det heller ikke er til kundenes fordel. Med fri prisdannelse og flere biler blir prisene høyere, mener de. Nylig hadde jeg en passasjer fra Oslo som var overrasket hvor billig turen ble, forteller Lill Ann Grenland, med kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan, er fortsatt innenfor prisregulert område. Det blir det slutt på hvis fylkespolitikerne følger fylkesrådmannens forslag om å legge større vekt på konkurranse enn på antallsreguleringen. TØI har konkludert med at det ikke er grunnlag for flere løyver i området. I forbundets brev til departementet, hvor man ber det innskjerpe at behovsprøvingen skal være reell, er saken i Grenland nevnt som ett av eksemplene på at enkelte lokale myndigheter bryter samfunnskontrakten som Yrkestransportlovens fundament. AH Småelektrisk Taxi Grafisk Det meste av utstyr til din taxi. Under okkupasjonen var (den norske) regjering i eksil i London; okkupasjonsmakten med sine norske medløpere rådde grunnen i Norge. Det blir derfor fort problematisk når man i dag påtar seg dommerkappe og vurderer ulike aktørers handlemåte i et okkupert samfunn, uten en tilstrekkelig erkjennelse og forståelse av hva det vil si å leve under et diktatorisk jerngrep. Ett eksempel kan være når drosjesjåførene i flere sammenhenger er nevnt som medskyldige i deportasjonen, det var nordmenn som kjørte bilene. Hva disse sjåførene 26. oktober 1942 skulle vite som gjør dem skyldige i et slikt ettermæle når det til og med i straffesaken mot Quisling ble dissens om hva den tidligere ministerpresidenten visste eller ikke visste om jødenes skjebne, er uklart. Hvordan denne protestaksjonen, eller kjørenektelsen, skulle ha vært gjennomført i praksis, gitt at sjåførene hadde visst hva passasjerenes skjebne skulle bli, sies det heller ikke noe om. Arnfinn Moland, leder ved Norges Hjemmefrontmuseum i Aftenposten 2. mars. + bkt.no Taxiskilt Uniformer Rekvisita Stempel Can-Bus Profilering Taxikamera Taxi Totalleverandør. bkt.no +

10 18 < TAXI TAXI > 19 For dyr taksameterkontroll I realiteten var avgjørelsen tatt på forhånd da forbundets ledelse med Knut Thomassen og Bent Skogli møtte avdelingsdirektør Emma Jensen Stenseth og seniorrådgiver Cecilie Bakke. Men de gikk med på å møtes igjen til sommeren. Departementet insisterer på at den nye prisen, kroner, er selvkost. Dette betviles av Norges Taxiforbund. Med drosjer gir prisen en totalkostnad på kr 24,5 millioner kroner. Justervesenet oppgir at 40 ansatte arbeider med saken, hvilket betyr en dekning av lønnsog reiseutgifter pr ansatt med kroner. Ampert om tall Bent Skogli forteller at det ble lettere ampert under møtet om dette, fordi departementet ikke ville diskutere tall. Til det sa vi at det heller ikke er noe å diskutere, men rene fakta. Så enten har de ansatte eventyrlønn, eller vi subsidierer andre gebyrer i justervesenet, sier Skogli, som antar at de involverte i taksameterkontrollen også har enkelte andre arbeidsoppgaver og ikke skal få hele sin lønn dekket av drosjenæringen. Jensen Stenseth avviste imidlertid å gå inn i disse tallene, og fastholdt at beregningene er basert på selvkost. - Det eneste positive som ble signalisert, var muligheten for noe lengre intervall mellom kontrollene (nå 12 mnd) og at de kan bli overført til Biltilsynet. Det siste blir neppe billigere, men kan gi enklere tilgjengelighet. Kontroll og plombering av nye taksametre skal skje til selvkost, men NT godtar ikke uten videre Justervesenets tall. NT møtte Næringsdepartementet om prisen på kontroll av taksameter, men de ville ikke diskutere tall. NT mener næringen betaler for mye. Store penger Gebyret for kontroll og plombering av taksametrene ble først satt til kr 2.060, men etter ønske fra Justervesenet heves den til fra 1. februar. Dette var alt godkjent, viste det seg, da Thomassen og Skogli møtte departementet i slutten av samme måned. Dermed falt fakta og argumenter på stengrunn. Etter NTs mening burde satsen heller gå ned enn opp, siden en bestemmelse om utrykning ble tatt bort, slik at kontrollene kunne skje mer over tid og planlegging enn opprinnelig forutsatt. - Det er snakk om store penger for næringen. I tillegg til 12 måneders kontroll kommer ekstra plombering ved bilskifte, ved skader, ved bytte av system. I tillegg må drosjeeierne ta fri en dag eller betale sjåføren for å ta med bilen. Bare selve gebyret koster tre ganger mer for drosjeeierne enn å drive Norges Taxiforbund, så vi vil forfølge dette videre, sier Thomassen og Skogli. Høring Flere av høringsinstansene i saken har støttet forbundets motstand mot økningen, som er på hele 43 prosent. Samferdselsdepartementet mente at økningen er uakseptabel, og peker på at mange løyvehavere har forholdsvis lav inntjening, særlig i distriktene. NHO etterlyser dokumentasjon for kravet, og mener Justervesenet har de høyeste prisene i landet for sin tilsynsvirksomhet. Ulike departementer og Konkurransetilsynet understreker kontroll med kostnadsutvikling og effektivisering i Justervesenet. LO skrev at de ikke kan delta i en høring som ikke gir mulighet for en forsvarlig behandling Skuffet over Bilia, Hønefoss To drosjeeiere på Hønefoss har ligget i langvarig strid, men blitt avvist av Bilia, Hønefoss. At klimaanlegget blåser kaldt i Volvoene, er som det skal være, mener de. Norges Taxiforbund, ved saksbehandler Kristian Bjørnrud, har bistått de to drosjeeierne i saken, og han mener det er slett service fra bilfirmaets side. I stedet for å løse saken, har de nå fått to sinte kunder, som følgelig ikke lenger er kunder hos Volvo. Blåser kaldt Begge bilene er Volvo V70, 2010-modell. Eierne klaget på at varmeapparatet ikke virket som det skulle. Det blåste varmt nede og kaldt oppe etter ca minutters drift. Etter to år fram og tilbake, tok NT tak i saken i desember. Servicemarkedssjef Rune Solbakken hos Bilia Hønefoss svarte etter dialog med Volvo Norge at det ikke er funnet noen feil. Riktignok bekreftes det at situasjonen er som de to drosjeeierne har beskrevet, men dette vil ikke bli endret, da det er en seriemessig konstruksjonsbetinget funksjon, og som således ikke er en teknisk feil på bilen, men å regne som en egenskap som er standard. Bilia har vurdert å bytte til 2012-modellens klimaanlegg, men det lot seg ikke gjøre på grunn av en helt ny programvareplattform. Ikke holdbart I et tilsvar skriver Bjørnrud på vegne av NT og de to medlemmene at problemene klart må karakteriseres som en mangel. Ved kjøpet forventet kundene, med rette, at anlegget ga jevn temperatur til hele bilen og ikke kaldluft, slik den faktiske bruken gir. Selv om det i etterkant er klargjort fra Volvo at dette er en seriemessig konstruksjonsbetinget funksjon, kan ikke det vektlegges, da det er kundenes forventning på kjøpstidspunktet som er avgjørende. Ut fra vår oppfatning syntes også dere uvitende om at dette var standard på disse bilene. Det er deres markedsføring, og kundenes forventning om at bilene tilfredsstiller til det spesifiserte bruksformål, som er avgjørende for hvorvidt det må kalles en mangel. Det er ikke holdbart at en drosje ikke kan tilby tilfredsstillende temperatur i bilen, noe våre medlemmer har erfart ved kritikk fra kunder. I tillegg kommer det sikkerhetsmessig aspektet ved at det oppstår problemer med fukt, dugg og is på rutene. Dette medfører utilstrekkelig sikt, og er ikke i tråd med kravene til kjøretøyets stand. Slik vi ser det, er den største utfordringen å finne en fornuftig løsning på problemene. Medlemmene våre er innstilt på å diskutere alternativer, men ønsker at dette skal skje raskt, da problemene har vart lenge og bilene ikke er tilfredsstillende i drift. I svar fastholder Bilia Hønefoss sitt standpunkt. NT ber da om et forhandlingsmøte, som blir møtt med følgende fra daglig leder Krister Søgård i Bilia, Hønefoss: Vi kan ikke se at det er grunnlag for noe forhandlingsmøte. Viser til tidligere mail-korrespondanse og senest fra Rune hvor han redegjør for siste tekniske status på bilene. Konklusjonen der er som dere vet at alt fungerer på bilene slik de er levert fra fabrikken. Vi anser denne saken som avsluttet fra vår side. I en tidligere e-post i saken het det følgende: Vi på Bilia Hønefoss har hele tiden hatt stort fokus på denne saken. Taxikunder er å regne som ambassadører for Volvo og således Bilia, disse vil vi tilstrebe å holde svært fornøyd kontinuerlig. Det lyktes de altså ikke med i dette tilfellet. AH ESA klage mot Yrkestransportloven Overvåkingsorganet for EØS-avtalen ESA har i et brev til Samferdselsdepartementet stilt en rekke spørsmål om drosjelovgivningen. Det er en privatperson som har klaget Yrkestransportloven inn for ESA, med påstand om at reguleringene av drosjenæringen er i strid med EU-reglene om fri etableringsrett. Det er ett år siden klagen kom. Svarfristen er satt til 12. mars. TAXI spurte saksbehandleren om det er stilt tilsvarende spørsmål til EU-land med regulert taxinæring, som for eksempel Finland og Danmark, men det er ikke gjort. Ifølge NTs advokat Runar Kehlin er det lite å frykte av denne klagen, da taxilovgivningen tilhører nasjonal bestemmelsesrett. Jordbærklage avvist Vegdirektoratet har avvist klage fra Norges Taxiforbund og en drosjeeier i Oslo på kjøreforbud etter jordbærtransport. Det var en maxitaxi som kjørte 600 kilo jordbær til Jessheim, og fikk en ukes kjøreforbud etter kontroll. Direktoratet mener denne transporten krevde løyve for godstransport, siden bilen var over 3,5 tonn. Vedtaket er endelig og kan ikke ankes. TaxiStation har i brev til Taxus Akershus, beklaget uttalelser som ble gitt til pressen i forbindelse med lanseringen av app for taxibestillinger. Saera Kahn uttalte blant annet at drosjenæringen var kjent for kriminalitet og at det nye bestillingssystemet vil redusere denne.

11 20 < TAXI BILGLASS SKADE? Kostnadsfri reparasjon av steinsprut v/kasko og delkasko. Meget gunstig avtale på ruteskift. Send sms BILGLASS til 2007 eller ring Vi har utvalget i uniformseffekter til taxi Vinterjakke NATO-genser Strikkejakke/genser Vest Skjorter Bukser Pologenser Skjerf Caps Slips m.m. Alt som gjelder Volvo taxi. Og litt til. Bilia på Økern inviterer til taxidag torsdag 29. mars kl TAXI / TEMATITTEL > 21 Vi lanserer nye Volvo V70 DRIVe automat og har bil for prøvekjøring tilgjengelig! Vi kan bilglass Annonsere i TAXI? Str. Sort/hvitt 2 farger 4 farger Midtsidene ,- 2/1 side ,- Baksiden ,- 1/1 side 8.500, , ,- 1/2 side 4.300, , ,- 1/8 side (kun sort tekst på hvit bunn) Rubrikkannonse (kun tekst) Alle priser eks. mva. 1/4 side 2.450, , ,- 550,- 300,- Nr. Materiellfrist Utsending Uke 3 12/4 26/ /5 31/ /6 28/ /8 16/ /9 20/ /10 18/ /11 15/ /11 13/12 50 Vi sender over hele landet Topp service - Vår spesialitet! Gamle Forusvei 43 Postboks Stavanger Telefon Telefax Mer informasjon finner du nå og på Gunstig forsikring Gunstig Bilia Finansiering Taxiavtale - 3 år/ km Vi kan levere taxi-varianter på følgende modeller: Volvo V70 - Volvo S80 - Volvo XC60 - Volvo XC70 Det blir variert matservering (inkl Halal) og informasjon om vår taxisatsing med personlig servicetekniker. Gode tilbud denne dagen - velkommen! Bilia Kontaktperson: Selger Volvo/Taxi Umaid Mahmood. Direkte tlf Mobil Mail: - betjent med edialog24 Volvo XC-karavane med mulighet for å teste kjøreegenskapene sammen med instruktører fra Volvo Driving Academy.

12 22 < TAXI Tid for politisk engasjement Endelig kom høringsforslaget fra Samferdselsdepartementet. Det er positivt, men innholdet var begrenset og lite framtidsrettet. Som sagt annet sted i bladet, satser forbundet nå på at departementet tar for seg de øvrige problemstillingene i arbeidet med ny forskrift. Når dette leses har vi hatt det første møtet med politisk ledelse, og vi regner med at det må bli flere for å gå gjennom alle sakene som er viktige for næringen og for at det fortsatt skal være et godt drosjetilbud i hele landet. Det er fare på ferde mange steder, og det må politikere i alle leire forstå, og delta i debatten om. Erik Lahnstein er tilbake som statssekretær i Samferdselsdepartementet etter en tid i utenriks. Vi har forventninger til han, som viste godt engasjement og innsikt i næringen ikke minst under valgkampen i Oslo i fjor. Akershus C156 Amundsen, Åge C1095R Olsen, Otto C16 Ørjasæter, Jo C116 Fjeld, Egil C129 Steen, Per Terje Bergen Haugland, Audun R638 Svendsen, Arne R332 Espedal, Arild Hedmark D19 Jensen, Terje D246 Sagen, Geir Hordaland R122 Hauge, Tor Anders Møre og Romsdal T138 Olsen, Paul Gunnar T601 Ribeiro, Ermelinda Vi har forventninger også til de andre partiene, ikke minst opposisjonen. Det er en besøkelsestid nå som loven skal revideres. Drosjepolitikk er ikke veldig komplisert, og krever ikke mye av politikernes tid. Nå må vi kunne kreve at de tar oss på alvor. Hvis resultatet av det blir en tverrpolitisk og sterk revisjon av lovverket og dermed en sikring av drosjetilbud overalt, så kan de slippe å bruke så mye tid senere. Det verste som kan skje er at alt blir snudd på hodet igjen etter stortingsvalget i 2013, med nye utredninger, årelang uvisshet og nye dragkamper med overivrige fylkespolitikere som vil ha sine egne lover. NRKs fokus på arbeidstid og arbeidsmiljø i næringen er betimelig. Brudd på arbeidstidsbestemmelsene for sjåfører skal ikke skje. Resultatet er ofte at eierne selv må ta ansvaret, og arbeide uforsvarlig lenge for å få det til å gå rundt. Arbeidsmiljøloven gjelder ikke for dem. Det handler om myndighetenes del av samfunnskontrakten; å sørge for en anstendig inntjening som motytelse til drosjenes kjøreplikt. Det handler om de økonomiske rammebetingelsene. Samferdselsminister Kleppa har opplyst at hun skal ta tak i dette, Det er bra at vi og får sett på rammebetingelsene våre. Hun kan følge opp Soria Moria erklæringen, som sier: Regjeringen mener at omfattende konkurranseutsetting innen samferdselssektoren går på bekostning av viktige sikkerhets- og beredskapsfunksjoner. Regjeringen vil skape en helhetlig samferdselspolitikk under folkevalgt styring, der regional-og distriktspolitikk, miljøvern og fordeling skal være grunnleggende premisser. Situasjonen kan bli alvorlig om få år, hvis det ikke gjøres noe nå. Anbud i distriktene er med på å undergrave drosjene. Mangel Nordland Enoksen, Jan W131 Lund, Raymond W237 Didriksen, Tor Oslo Netskar, Håkon Johan A212 Mollerud, Liv Laila A3173 Nael, Muhammad Hussain Høvik, Magne A347 Høvik, Inge A600 Andersen, Tom Frode A131 Larsen, Ulf A457 Mortensen, Sylvi A217 Munir, Ahmed A2 Lesoil, Bernard A615 Ahmad, Shabbir A966 Asghar, Mohammad A466 Tesema, Habte A789 Kogstad, Ketil A524 Remel, Freddy A9117 Rahman, Aziz-Ur Knuts hjørne Styreleder Knut Thomassen på søkere til løyver i utkantene er problematisk - alt er tegn på en utvikling som må snus. Løyvetallet må i mye større grad ta hensyn til den direkte utvikling i drosjemarkedet, basert på utvikling i antall turer, slik man for eksempel gjør i København. En bør også få inn dansk lov som stopper taxidøden i distriktene. Dette er grunnleggende for rekruttering og kvalitet i næringen. Norges Taxiforbund har forslagene og forventer gehør og diskusjon i alle politiske leire. Vi gratulerer A519 Nabi, Mahir A3633 Mohammad, Aslam A1328 Jørgensen, Johnny Rogaland L212 Kolnes, Odd Gustav L156 Viste, Magnus K L855 Tollefsen, Evy L234 Levang jr., Peder O L224 Fredriksen, Astrid Sogn og Fjordane S241 Mundal, Arne Troms X1001 Amadou, Bamba Unngå at nattarbeid skader! Nattarbeid De fleste som arbeider om natten, vet at det kan være tøft. Å snu døgnrytmen og jobbe når kroppen vil at det skal være natt og sove når kroppen mener det er dag, er vanskelig. 1 av 10 som begynner å arbeide om natten er heldig og har lite problem med dette. 2 av 10 har svært mye problem og vil ikke greie denne type arbeid. De fleste av oss (70 prosent) vil oppleve nattarbeidet som vanskelig, men vil greie å fungere i arbeidet. De fleste som har jobbet nattarbeid har kjent på følelsen av å skulle duppe av, blitt ukonsentrert og kjent at det er lett å gjøre feilvurderinger. Når kroppen har vært uten søvn i timer vil prestasjonsevnen være som ved 0,5 i promille i alkohol. Både tendensen til å sovne og at vi reagerer annerledes fordi vi er mer sløve, øker sjansen for ulykker om natten. Risikoen for ubehageligheter fra passasjerer kan også være en ekstra belastning ved arbeid om natten, da det er større sjanse for at passasjerer er alkohol-/ruspåvirket. Vanligvis sover de som arbeider om natten to timer mindre pr døgn enn de som arbeider på dagen. Dette kan gi et kraftig søvnunderskudd over tid. Økt irritabilitet, tretthet, tendens til å være deprimert kan være resultat av å få for lite søvn. Har vi søvnunderskudd over lang tid kan vi få mer alvorlige psykiske plager som for eksempel depresjon. Mageplager med sure oppstøtt, treg mage, sultfølelse er noe mange går og kjenner på. Lett tilgjengelig og ofte usunn mat som pølser, sjokolade mm kan bli en enkel erstatning for et sunt måltid. Kaffe blir ofte brukt for å holde oss våkne, noe kan føre til at mange føler seg uvel. Kroppen får i seg for lite væske og en føler seg mer uopplagt. Det er dessverre også økt risiko for mer alvorlige sykdommer som hjertesykdom, sukkersyke, brystkreft hos kvinner mv for de som jobber om natten. Både nattarbeidet i seg selv, men også at det er vanskeligere å leve sundt kan være årsak til dette. Hva kan vi så gjøre for å få det bedre om natten? Organisering av skift Rotasjon av skift bør være med klokka (dag - kveld - natt - dag). Det er lettere å snu døgnet den veien enn den andre veien Helst 3 dager fri etter en periode med nattarbeid - normalisering av døgnrytmen kan ta 2-3 dager Helst mindre enn 4 kvelds-/nattevakter etter hverandre da slipper du å snu døgnrytmen tilbake igjen Ikke begynn dagskift for tidlig (helst ikke før 7.00) - tidlig morgenskift kan være nesten like belastende som nattskift, men nattskiftet bør heller ikke slutte for sent. Nok søvn gjennom døgnet Legge seg så tidlig som mulig etter at skiftet er ferdig Unngå for sterkt lys før en legger seg om morgenen Ha det mørkest mulig i rommet Så stille og rolig som mulig i soverommet bruk evt. ørepropper Hvil før du skal ut på arbeid Frisk luft og passe temperatur Sørge for nok søvn om dagen (nattarbeider får i gjennomsnitt 2 timer mindre søvn enn de som arbeider dag) Andre viktige faktorer Unngå ensformig arbeid, alenearbeid, fysisk tungt arbeid, sterk varme og støy om natta God belysning, frisk luft, passe temperatur og servering av lettfordøyelig mat gjør belastningen mindre. Hvile om natten Såkalt powernapp, dvs. lukk øynene og hvil/ eventuelt sov i 15 minutter, kan bedre konsentrasjonen. Sover du lengre kan du bli mer søvnig. Kosthold Unngå hurtigmat om natten pølser, hamburgere, sjokolade mv. Fordøyelsen og forbrenningen er laver om natten slik at skadevirkningene av nattspising er mer uttalt enn om dagen. Helseundersøkelse Fordi det er så vanlig med helseproblemer ved nattarbeid, skal arbeidstakere som hovedsakelig arbeider om natta gis tilbud om helseundersøkelse (arbeidsmiljøloven 10-11) før tiltredelse og deretter med jevne TAXI > 23 mellomrom. Hovedsakelig nattarbeid er når ansatte arbeider i gjennomsnitt mer enn halvparten av full stilling om natten- dvs. mer enn 18,75 timer pr uke. Formålet med undersøkelsen er ikke å plukke ut dem som er egnet til natt/skiftarbeid, men å finne fram til dem som får helseproblemer, slik at en kan sette inn tiltak, og om nødvendig omplassere. I følge EUs arbeidstidsdirektiv, som også gjelder i Norge, skal nattarbeidere som lider av påviste helseproblemer knyttet til nattarbeid, overføres til et dagarbeid de er skikket til, der dette er mulig. Målet ved helseundersøkelsen er å følge opp både risikosykdommene som nevnt over, gi råd om forebygging, søvnvaner mv. Blodtrykk blir målt og vanligvis vil en også kontrollere kolesterol og blodsukker. Arne Nysæther Spesialist i arbeidsmedisin og allmennmedisin AktiMed Norge Arbeidstilsynet har pålagt drosjenæringen å ha bedriftshelsetjeneste. Norges Taxiforbund har valgt å ha et samarbeid med AktiMed Norge. Ved å ha en felles avtale blir kostnadene for den enkelte løyvehaver lavest mulig og tilbudet best mulig tilpasset drosjenæringen.

13 24 < TAXI / FORBUNDSNYTT Klart for årsmøtesesongen NTs fylkeslag har nå fastsatt datoer for sine årsmøter, som kommer på løpende bånd. Først ute er fellesmøtet mellom Aust-og Vest-Agder i Kristiansand den 10. mars. Lars Hjelmeng skal representere forbundet mars er det Finnmarks tur i Lakselv, med Roger Kjønstad som gjest. Østfold skal ha besøk av Rafiq Dutt den 24. mars i Moss. Etter påske - den 12. april - møtes Oslo på Grorud samfunnshus, med Lars Hjelmeng og Knut Thomassen. Den 14. april kommer Buskerud med Rafiq Dutt, Oppland på Fagernes med Per-Morten Bjørlykke, Vestfold i Sandefjord med Knut Thomassen, Sogn og Fjordane i Førde med Arve Halvorsen, Troms i Tromsø med Bente Stokkeland. Servicekruset til Muhammad Saeed Oslo-avisen Aften har nylig bragt mange saker om taxi ikke minst klager som publikum har kommet med. Blant de tusenvis av drosjeturene i Oslo hver dag skulle det være rart om det ikke forekom klager på noen av dem. Næringen forholder seg i all hovedsak profesjonelt til klagene. Beklager når det er nødvendig og understreker hvordan drosjene skal yte god service. Noen ganger må det også tas til motmæle, og i avisen den 16. februar understreker drosjeeier Muhammad Saeed at de fleste taxisjåfører er skikkelige folk og at også noen 17. april har Akershus sitt årsmøte på Olavsgaard i Skedsmo med Knut Thomassen som gjest. Han skal også, sammen med Simen Sterud, gjeste fellesmøtet mellom trøndelagsfylkene på Radisson Blue Trondheim Airport den april. Møre og Romsdal møtes 21. april med Øystein Trevland. Samme dag møtes Rogaland på Sola Strand Hotell med Arve Halvorsen som sentralstyrets representant. Hans eget fylkeslag, Bergen, møtes 24. april med Knut Thomassen og Lars Hjelmeng til stede. Siste helga i april er det så duket for Hedmark på Savalen med Bent Skogli, Hordaland på Voss med Arve Halvorsen og Telemark i Skien med Øystein Trevland som sentral representant. av kundene må lære seg folkeskikk. - Du skal ha ganske god psyke for å tåle alt det vi utsettes for, sier Saeed. jeg sier ikke at alle taxisjåfører er engler, men det er på tide at hederlige sjåfører får den ros de fortjener, sier han til Aften. Han sier også at de fleste kundene er veldig hyggelige, men at noen mangler respekt. Han gir sju gode råd til taxikunder. På vegne av alle de arbeidsomme og hederlige drosjesjåfører, får Muhammad Saeed månedens servicekrus for nyanserende og gode uttalelser på næringens vegne. Bilia Økern med taxidag Som ledd i NTs samarbeidsavtale med Volvo, inviterer Bilia på Økern til taxidag torsdag 29. mars. Volvo V70 DRIVe automat lanseres nå, og kan prøvekjøres. Bilia orienterer om sin taxisatsing og serverer god mat ved arrangementet. Taxiforbundets fylkesledere møtes den 21. mars. Hovedsak er Yrkestransportloven og forbundets øvrige politiske krav. Møtet holdes på Thon Hotel Oslo Airport ved Gardermoen. Forbundsleder Knut Thomassen skal innlede om departementets høringsutkast Forbundsnytt Fylkesledermøte i mars Region nords fagseminar i Praha fra 2. til 7. mai tar form. Det er fortsatt mulig å melde seg på. Avreise og ankomst skjer onsdag 2. mai, mens programmet begynner dagen etter. Da skal forbundsleder Knut Thomassen orientere om yrkestransportloven og høringen om den. Samferdselssjef Per Bjørn Holm Varsi skal snakke om drosjene og samferdselstilbudet i Finnmark, Martin Grønnslett fra Samferdselskontoret i Nordland skal ta for seg utfordringer for taxitilbudet i Nordland, mens fylkesråd Terje Olsen skal se på distriktsdrosjenes plass i samferdselspolitikken i Troms. Fredag 4.mai skal sosialøkonom og pensjonert utredningssjef i forbundet, Jørn Berthelsen ta for seg KIDprosjekter og andre tiltak for å ta vare på drosjetilbudet i distriktene. Da er det også leverandørenes dag med Telenor Mobil ved Håkansson, TDS ved Tor Eriksen og Cen- Æresmedlem jubilerer Jan Enoksen, Nordland 80 år 18/4 og utkast til forbundets høringsuttalelse. Fylkeslederne skal gi statusrapport fra sine fylker, og forbundets nyansatte jurist, Kaja Goplen, skal innlede om juridisk bistand til medlemmene. Direktør Lars Hjelmeng skal oppsummere om medlemsfordelene og nytt fra administrasjonen. Region Nord til Praha Com ved Glenn Tuxen. Lørdag er det utflukt, mens søndagen er viet ulike politiske tema: Jørn Berthelsen snakker om miljøutfordringene i taxinæringen. Stortingsrepresentan Jon Henrik Fredriksen skal orientere om Fremskrittspartiets samferdselspolitikk for distriktene. Lederen for vår danske søsterorganisasjon, Dansk Taxi Råd, John Lindbom,skal orientere om den danske taxiloven, som nå igjen er satt i spill. Forbundsleder i Norsk Transportarbeiderforbund, Roger Hansen, skal ta for seg rekruttering til transportyrkene og taxi spesielt. Til slutt skal Knut Thomassen oppsummere den faglige debatten. Det vil kunne bli noen endringer i innleggene og deres rekkefølge. Påmelding skjer etter først til mølla-prinsippet, til Nordkapp reisebyrå. Tlf Fax E post Løyvekurs - Taxi UTVIKLET I SAMARBEID MED NORGES TAXIFORBUND Bli din egen sjef ta løyvekurs på nett, og søk eget løyve. Vi har også tilbud om klasseundervisning. START I DAG! Les mer på nki.no eller ring TAXI > 25

14 26 < TAXI TAXI > 27 CAN MB AS Org.nr *** TAXI-IMPORT *** Ta kontakt for et gunstig alternativ! SJEKK PRISENE!!! E 200 cdi, Taxiutgave, st.v. indiumgrå met 9000 km, nov-2011, kunstskinn grå, Automat Navigasjon, Hengerfeste, Speilpk. Stor tank Ordinær taxi: kr ,- + mva E 200 cdi, Sedan. hvit, km, mai-2011 Aut, Hengerfeste, Setevarme, Parktronic, Comand Navigasjon m.m. Ordinær taxi: kr ,- + mva Vi formidler også finansiering opptil 100% på 5 år DITT ØNSKE - VÅR OPPGAVE Annonsetekst i Norges Taxiforbund sitt blad. Tlf Tlf taxiløyvekurs får du hos oss. Vi er godkjent kursarrangør med eksamensrett fra Samferdselsdepartementet. Pris kr. 9960,- pluss eksamensavgift på kr. 800,- inkl. materiell. Undersøk våre finansieringsmuligheter. Løpende opptak. Ønsker du ytterligere opplysninger? Kontakt oss: Kompetanseteam vest AS Pb 6231 Bedriftssenter, 5893 Bergen. Tlf: , telefaks: Mandag - fredag: kl e-post: eller besøk vår hjemmeside: REGNSKAPS- OG FAKTURAPROGRAM FOR DROSJEEIERE OG SENTRALER Det komplette system Regnskap Etterbehandling Årsoppgjør m/selvangivelse AUTOconsult AS KJØPer Pris fra kr ,- eks MVA Jærveien KLEPPE Telefon: / e-post: Hjemmeside: Taxi-kjørte biler med skader / defekter. Kontant. Telefon Faks Mobil drosjekjørte biler av alle merker ønskes kjøpt. ARVE EGGEN 7090 STØREN Mobil: Uten data hadde vi ikke klart oss -Uten data i drosjene hadde vi ikke klart oss. Slik utviklingen har vært de siste årene, hadde vi ikke hatt noen mulighet til å gjennomføre en tilfredsstillende trafikkavvikling uten den nye teknikken. Denne erkjennelsen kommer fra Kurt Aadland og Kjell Amble, henholdsvis formann og daglig leder ved Taxisentralen i Bergen. -Anlegget har ikke bare gjort at publikum er langt mer fornøyd, det har også skapt behov for flere drosjer og derved flere arbeidsplasser, sier de to. Det lå en særdeles grundig og inngående vurdering bak innkjøpet av det nå snart to år gamle dataanlegget. Det ble luktet på flere typer før styret fattet den endelige beslutningen om å gå til innkjøp av Taxi 80. -Både AP-systemet og Trancom ble nøye diskutert, forteller Kurt Aadland. -I fire år bølget diskusjonen fram og tilbake. NOTISER Lars Skrøvseth har sluttet som daglig leder i Trøndertaxi for å bli direktør i renovasjonsselskapet Retura. Dermed slutter han også som nestleder i Forum for taxisentraler. Skrøvseth har vært i Trøndetaxi siden Ny daglig leder er Hege Dahle, som nå er markeds- og logistikksjef i ASKO Midt-Norge AS. Hun tiltrer i løpet av våren. I mellomperioden er Tom Rune Arnsen konstituert i stillingen. TAXI for 25 år siden Samtidig som diskusjonen gikk som varmest i foreningen, lå de lokale samferdselsmyndighetene bak og presset på. De mente at trafikkavviklingen ikke holdt mål, det var, kort sagt, for få biler på veien. Myndighetene sa derfor meget klart: Hvis ikke situasjonen bedres innen rimelig tid, betyr det at vi utvider med 60 nye løyver. En avgjørelse ble endelig fattet og i mars for to år siden var anlegget på plass i bilene. -Investeringen kostet oss nær 12 millioner kroner + renter, forteller Amble. -Fordelt over åtte år betyr det en månedlig utgift på drøye 700 kroner på hver ordinær bil. Skepsisen fra datamotstanderne er forstummet. -Med ytterst få unntak innser alle at vi nå løser vår oppgave langt, langt bedre enn tidligere. Vi skal aldri komme dit hen at vi sier oss helt fornøyd, men datasystemet skal være med på å gjøre oss enda bedre, sier Kurt Aadland og Kjell Amble. Jan-Terje Mentzoni har overtatt som adm. direktør i Norges Lastebileierforbund (NLF) etter Olav Slaatsveen. Mentzoni har vært viseadministrerende direktør siden 2007, samme år som Slaatsveen overtok som direktør. Naturgass på Stord En ny fyllestasjon for naturgass er offisielt åpnet på Heiane på Stord. - Sunnhordland med Stord i spissen har blitt gassregion nummer en i Hordaland, sa Ove Lunde i HOG Energi. Hold avstand! 30% av trafikkulykkene skyldtes for liten avstand til bilen foran. Et tysk forsikringsselskap har foretatt en systematisk undersøkelse av trafikkulykker som fant sted i 1957, og har kunnet skille ut 7 hovedårsaksgrupper. Av materialet fremgår det at 30 pst. av ulykkene har for liten avstand til den som kjører foran som sin hovedårsak, 27 pst. kan føres tilbake til uforsiktig rygging, 16 pst. til uforsiktig svinging, 13 pst. til overtredelse av vikeplikt, 7 pst. til uforsiktig forbikjøring og 5 Han håpet også at den sterke viljen til å satse på naturgass kan ende opp med at det om ikke altfor lenge kan tas i bruk biogass på Stord. Miljøfartsgrenser Samferdselsdepartementet har fått hjemmel til å fastsette miljøfartsgrenser. Det betyr at de kan innføres både i vinterhalvåret og ved akutte behov. Det er innført miljøfartsgrenser fra 1. november 2011 til 15. april 2012 på tre ulike strekninger i Oslo, men politiet har ikke hatt lovhjemmel til å bøtelegge overskridelser. Dårlig for miljøet I Kina finns 100 millioner elektriske mopeder og biler. Men de er dårligere for miljøet enn bensindrevne kjøretøy. Det skyldes at over 75 prosent av strømmen i Kina Fra historien TAXI for 50 år siden pst. til at man ikke har holdt seg til høyre. Overraskende nok er bare 2 pst. av ulykkene statistikkført med for stor fart som hovedårsak, men i denne forbindelse må man nok være klar over at i praksis spiller for stor fart inn som medvirkende årsak til nesten alle ulykker. De fleste ulykker finner sted ved hastigheter på omkring km i timen, og det er en åpenbar sammenheng mellom hastigheten og ulykkens følger. kommer fra kullkraft, i følge en rapport fra Universitetet i Tennessee, USA. Taxi med businessclass En sjåfør med slips og avis i baksetet skal lokke bedriftskundene tilbake til Århus Taxi. - Vi kommer fem minutter før, går inn i resepsjonen for å møte kunden og bærer bagasjen inn i bilen. På baksetet ligger en fersk næringslivsavis og på lengre turer tilbyr vi en flaske vann og frukt. Prisen er den samme, sier kommunikasjonsansvarlig Morten Elgaard i følge danske TAXI.

15 28 < TAXI / LØYVESAKENE I OSLO TAXI > 29 NOTISER Høyesterett støttet Lehman Oslo kommune tapte anken til Høyesterett i Rehman-saken. Drosjeeier Rehman Ahmad (se Taxi nr 1) beholder dermed løyvet til klagesaken er endelig avgjort av løyvemyndigheten. Saken gjaldt midlertidig forføyning. Høyesterett behandlet saken 15. februar. Lagmannsrettens beslutning i Rehmans favør er dermed rettskraftig. Norges Taxiforbunds Oslo-avdelingen har sendt brev til Oslo kommune der de ber kommunen behandle alle likt. Ca 40 andre løyvehavere er i samme situasjon, med inndratt løyve før sakene er endelig avgjort. Ny sak En ny sak om midlertidig forføyning ble behandlet av Oslo Byfogdembete i januar, og kjennelsen av 30. januar ga løyvehaver medhold. Retten kom også denne gang til at tilbakekallsvedtaket var ugyldig grunnet myndighetsmisbruk. Begrunnelsen var likevel en annen enn i saken til Rehman Ahmad i lagmannsretten. Tidsmomentet tillegges mindre vekt i den siste dommen. Derimot påpekes et rettighetstap (som tap av løyver er), er en svært alvorlig reaksjon. Retten finner at vedtaket om å ta 8 millioner for mye Totalt brukte Sykehuset Østfold 71,5 millioner kroner på pasientreiser i fjor. Da er også flytransport, Helseekspressen og reiseregninger inkludert. Dette er nesten 8 millioner kroner mer enn budsjettert. Siden 2005 og fram til 2012 har Sykehuset Østfold brukt hele 86 millioner kroner mer på pasientreiser enn hva foretaket har fått overført fra staten. Radarvarslingutstyr er fra 5. januar i år forbudt i Frankrike. Bruk av slikt ut løyvet før saken er ferdig behandlet er støtende og stridende mot den alminnelige samfunnsoppfatning. Etter en samlet vurdering settes derfor vedtaket til side som rettsstridig og ugyldig. Høyesterett Rehman og hans advokat, Anders Christensen, nådde frem med sin anførsel om at Høyesterett ikke kunne foreta en fullstendig prøvelse, og anken fra kommunen ble forkastet. Høyesteretts ankeutvalg sier at lagmannsrettens har lagt til grunn riktig lovtolkning, tatt riktig rettslig utgangspunkt ved vurderingen, og har vektlagt relevante hensyn i saken. Retten avviser også kommunens påstand om saksbehandlingsfeil knyttet til betydningen av systemet med politiattest hvert femte år. - Høyesterett har dermed avvist samtlige anførsler fra kommunen, og det lover bra for den videre fremdrift i løyvesakene, sier advokat Christensen. Han avventer nå tilbakemelding fra styr kan føre til inndragning og en bot på euro, eller ca kroner. SUV på ulykkestoppen Mange begrunner SUVkjøpet med sikkerhet. Men disse bilene er kraftig overrepresentert i ulykker og uhell på veiene. Og vinteren er verst. I første kvartal i fjor var det 70 prosent flere ulykker og uhell med bil som ble meldt inn til norske forsikringsselskaper enn i bymiljøetaten om likevel å innvilge oppsettende virkning i sakene. I motsatt fall vil det bli ytterligere saker som må prøves for domstolene før klagenemnda har behandlet klagene. Feriepengefeil I Taxi nr 9 i 2009 skrev Christensen om den såkalte «feriepengefeilen» som foreligger i flertallet av bokettersynsrapportene i skattesakene mot drosjeeiere i Oslo. Tilbakeføringen av avsatte feriepenger gjelder inntektsåret et gjennomsnittskvartal. I disse tallene finner vi en sterk overrepresentasjon av SUV-er. Færre taxiulykker I Sverige har antalll ulykker med taxi blitt redusert med 25 prosent siden 2006, viser en undersøkelse med biler, som forsikringsselskapet Trygg Hansa har gjort. De vanligste skadene oppstår ved at taxibiler kjø Høyesteretts avgjørelse lover bra for den videre behandlingen av løyvesakene, mener advokat Anders Christensen og drosjeeier Rehman Ahmad. Skattekontoret har innrømmet feilen og tatt til følge alle klager. Mulighet til å foreta endringer gjelder inntil 10 år etter skatteåret saken gjelder. Etter 2012 er det derfor ikke lov å korrigere en slik feil. Christensen oppfordrer derfor berørte til å få undersøkt om de har krav i denne forbindelse. rer på andre bakfra. Mange sentraler har skjerpet sin innsats for trafikksikkerhet. Kollisjoner i rundkjøringer har økt, mest på grunn av at det bygd mange flere av dem. Karen Eldbjørg Toven, tidligere direktør i NT, er valgt som styremedlem i Asker og Bærum Taxi. Løyvegarantien Vi får en del henvendelser om løyvegarantien og hva denne egentlig kan brukes til av andre enn garantisten og løyvehaver. Etter sin ordlyd er garantien en selvskyldnerkausjon. Det vil si at garantisten (banken) har den samme betalingsplikt som det løyvehaveren har. Det blir på samme måte som å kausjonere ovenfor banken for et lån en venn tar opp. Gjør ikke din venn opp, vil banken gå på deg og du får gleden av å gjøre opp andres gjeld. Garantisten (banken) har dog en selvstendig rett til å vurdere om kravet er av en slik art at kravet er berettiget. Garantisten er her ikke bundet av løyvehavers syn på kravet. Dersom løyvehaveren mener kravet NYHET Inklusive Brosjyre med priser og annen informasjon finner du på: er uberettiget, kan garantisten komme til motsatt resultat og dermed utbetale under garantien. Det er derfor løyvehaveren som må dokumentere ovenfor garantisten at kravet ikke er berettiget. Etter ordlyden dekker garantien enhver kreditor hvis fordring oppstår under løyvehavers virksomhet som persontransportør. Sagt på litt mer forståelig norsk betyr det at garantien dekker all gjeld du pådrar deg som løyvehaver, men ikke privat gjeld. Et eksempel illustrerer dette: Det kommer en regning på service på bil. Gjelder det drosjen faller den inn under garantien, gjelder det privatbilen faller den utenfor. Det skilles ikke mellom ulike kreditorer all gjeld SJÅFØRPAKKE Ytterjakke, varme-genser, 2 skjorter, bukse, lærbelte, slips 1360,- frakt. Eks. mva. Ros til politiet og retten - Fenomenal reaksjon fra politiet og rettsapparatet, sier drosjeeier Vidar Gulheim på Jevnaker. Hans sjåfør hadde en mandag i høst en tur til en helseinstitusjon på Majorstua i Oslo, og skulle ta en matbit mens han ventet på pasienten. Han opplevde da å bli overfalt og forsøkt ranet. Sjåføren gjorde motstand og fikk hjelp fra to gutter til å holde den 17-årige gjerningsmannen til politiet kom. Dagen etter, tirsdag, ble sjåføren innkalt til avhør i Sandvika. Fredag ble den tidligere ustraffede ransmannen idømt 6 måneders fengsel og kroner i oppreisning i Oslo tingrett. Politiet får mye pepper, men de må også få ros når jobben gjøres så effektivt som dette, sier Vidar Gulheim. Politisommel Daværende leder i Sortland Drosjesentral ble i januar 2009 anmeldt for økonomisk kriminalitet. Etterforskningen ble avsluttet i oktober 2010 og mannen siktet for grovt økonomisk utroskap. Siden da har saken blitt liggende hos politiet, i påvente av påtalemessig vurdering. Etter dette har mannen drevet turvogn med en rekke betalingsanmerkninger og til slutt konkurs. Nylig fikk han drosjeløyve i en annen kommune i samme fylke. Juristen har ordet i næring faller inn under garantien, uansett om kreditor er et privat firma eller det offentlige, representert ved enten kemneren eller skatteetaten. En liten presisering; garantien omfatter kun gjeld stiftet etter at garantien er stilt, den omfatter ikke eldre gjeld. Dersom det skjer en utbetaling over garantien er det vanlig at garantisten sier opp avtalen om garantistillelse. Etter garantiteksten er oppsigelsestiden 2 måneder. Det vil med andre ord si at når man mottar en oppsigelse har man to måneder på seg til å stille en ny garanti, som utgangspunkt. Det vanlige er dog at løyvemyndigheten, etter å ha fått kopi av oppsigelsen, sender et varsel til løyvehaveren om at han må stille ny garanti innen Advokat Runar Kehlin en gitt frist, dersom han skal beholde løyvet. Klarer vedkommende ikke det, vil løyvet da bli tilbakekalt, med de dramatiske økonomiske konsekvenser dette får for den som rammes av noe slikt. Taxiuniformer av ypperste kvalitet til importpriser! TAXIutstyr.no Advokatfirmaet Aurstad & Co yter juridiske tjenester og advokatbistand til både næringsdrivende og private. Vi bistår bl.a. med skatte- og avgiftsspørsmål, herunder bokettersyn, klagesaker, planlegging og rådgivning. Lille Grensen Oslo Tlf: Telefaks: Medlemmer av Advokatforeningen Løyvemyndigheten mener bare en eventuell dom kan brukes i vandelsvurdering for løyve. Samvirkeår FN har erklært 2012 til å være det internasjonale samvirkeåret. 2,3 millioner nordmenn er medlem i et samvirke. Coop, borettslag, fiskeslagslag og bondeorganisasjoner og drosjesentraler er alle organisert som samvirker. Kjennetegnet er brukereie og at økonomisk overskudd fordeles blant brukerne.

16 30 < TAXI / FYLKESLAGENE TAXI / MEDLEMSFORDELER > 31 Sentralstyret Leder: Knut Thomassen Boks 435, 9750 Honningsvåg Mobil: Nestleder: Arve Halvorsen Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: Styremedlemmer: Øystein Trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: Simen Sterud Klinkenbergvn. 39, 2860 Hov Mobil: / vara Bent Skogli Kirkegt. 5, 1767 Halden Mobil: Bente Stokkeland Olav Trygvasonv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: Bent Skogli Kirkegt. 5, 1767 Halden Mobil: Oslo Glenn Tuxen Bånkallstubben 26 B, 0964 Oslo Mobil: Ali Rafaqat Høybråtenvn. 17 A, 1055 Oslo Mobil: Jan Johnsrud Ellen Gleditsch vei 6, 0987 Oslo Mobil: AKERSHUS Tom Tysland Jarenv. 2A, 1340 Skui Mobil: John Arne Opsahl Hoelsveien 26, 1923 Sørum Mobil: Vegar Bratlie P.b. 548, 2304 Hamar Mobil: OPPLAND Simen Sterud Klinkenbergvn. 39, 2860 Hov Mobil: BUSKERUD Erik Galambos Postboks 256, 3301 Hokksund Mobil: Per-Morten Bjørlykke Bergsdal, 6091 Fosnavåg Mobil: vestfold Øystein Trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: TELEMARK Per-Arne Aasmundstad Nyhusvn. 5, 3825 Lunde Mobil: AUST-AGDER Oddrun Gjeruldsen Waglesgårdvn Arendal Mobil: VEST-AGDER Bente Stokkeland Olav Trygvasonsv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: / ROGALAND Ole Henrik Olsen Pundsnes, 4130 Hjelmeland Mobil: BERGEN Arve Halvorsen Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: HORDALAND Per Helge Bø Urhaugveien 8, 5936 Manger Mobil: SOGN OG FJORDANE Endre Noralf Råheim 6978 Viksdalen Mobil: MNA ANS 2. vara Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: HEDMARK ADVOKATFIRMA STORENG, BECK & DUE LUND Rafiq Dutt Hamangskogen 33, 1338 Sandvika Mobil: Landsstyret ØSTFOLD Medlemsfordeler SØR-TRØNDELAG Ola Inge Leraand Loddgårdstøra 21, 7224 Melhus Mobil: NORD-TRØNDELAG Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: NORDLAND Jon Ragnar Nilsen Vassvikkaia 22, 8517 Narvik Mobil: TROMS Inge Jakobsen Røsand, 9392 Stonglandseidet Mobil: FINNMARK Arvid Haddal Blokkebærvn. 62, 9514 Alta Mobil: MØRE OG ROMSDAL Per-Morten Bjørlykke Bergsdal, 6091 Fosnavåg Mobil: Endringer? Gi beskjed til Nora M. Morken på telefon Taxiskolen telenor Mobilavtalen 30 % rabatt på månedsavgift og 30% rabatt på trafikk. Mobilt bredbånd 25 % rabatt på mobilt bredbånd - BEDRIFT Fastnettavtalen og Internettavtalen Avtalen gir deg som medlem i NT rabatt på samtalepris på fasttelefon og på internettoppkobling. NT TAXIFORSIKRING NT Taxiforsikring tilbyr gunstige ordninger på bilforsikring for din taxi, og private forsikringer til deg som medlem. NT Taxiforsikring er næringens eget forsikringskonsept. Dekk Partner Med ditt medlemsskap i Norges Taxiforbund får du rabatt på dekk, felger, kjetting, dekkhotell og arbeid over hele landet. Gjensidige Yrkesskadeforsikring Dekker tap som oppstår hvis arbeidstager blir skadet eller omkommer som følge av yrkesskade eller yrkessykdom. Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 pålegger alle arbeidsgivere, unntatt Staten, plikt til å tegne slik forsikring. Norges Taxiforbund har siden 2004 hatt tilbud om yrkes-skadeforsikring gjennom Gjensidige. Hotellavtaler Norges Taxiforbund har avtale med Rica Hotels, Thon Hotels og First Hotels. sparebank 1 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) ble innført i Bedrifter må sørge for tjenestepensjon til sine ansatte. Samtlige ansatte over 20 år med arbeidstid som utgjør minst 20% av full arbeidstid, skal være medlem av pensjonsordningen. Gjennom forbundets gunstige avtale med Sparebank 1, kan du nå tegne avtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for din bedrift. Gruppeliv Gunstig ordning for medlemmer under 70 år i 100% stilling. Ikke krav om helsevurdering The Online Backup Company as tilbyr databackupløsninger til alle medlemmer i forbundet, samt store og små sentraler, til rabatterte priser. Vertikal Helseforsikring Rett behandling til garantert tid for medlemmer i Norges Taxiforbund. Garantert spesialistvurdering innen 10 dager Garantert behandling/operasjon innen 28 dager Komplett hjelp og oppfølging før, under og etter behandling Dekning av alle kostnader relatert til behandlingsløpet Second opinion - tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt Egen pasientombud ivaretar dine pasientrettigheter Fysioterapi/kiropraktobehandling etter henvisning fra spesialist MOBILDATA NT s avtale gir deg bra betingelser på mobil, PC og tilbehør, navigasjon og andre produkter. Volvo Personbiler Norge Norges Taxiforbund har inngått en rammeavtale med Volvo Personbiler Norge på bilkjøp og verkstedtjenester. GLASSDRIVE Reparasjon av steinsprutskader og bilglass! Glassdrive er en landsdekkende kjede for deg som skal reparer/skifte bilglass og frontrute. Det eneste du trenger å gjøre er å bestille en time og møte opp. Vi fikser resten!! Storeng, Beck & Due Lund ANS og Norges Taxiforbund har inngått en samarbeidsavtale som gir rabatt på bistand til forbundet og medlemmene innen aktuelle rettsområder som yrkestransportlov og forskrifter kontakt med offentlige myndigheter, som Samferdselsdepartementet, fylker og kommuner (forvaltningen), også med arbeid for næringens rammevilkår yrkesskader bilsaker, eks. kjøp og garantivilkår kontraktsjuss selskapsrett AktiMed Bedriftshelsetjeneste Hensikten med avtalen er å tilby drosjenæringen en skreddersydd løsning for verne- og helsepersonell som tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven. I tillegg til den lovpålagte verne- og helsetjenesten inneholder avtalen følgende: Enkel telefonisk rådgiving ved f.eks sykefravær og arbeidsrelaterte helseproblemer. Formidling av helsetjenester til lege, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog ved arbeidsog livsstilsrelaterte plager. Veiledning og telefonstøtte ved vold, ran, trusler og krise. Norges Taxiforbund kan tilby bedriftshelsetjeneste gjennom AktiMed, en landsdekkende kjede innen bedriftshelsetjeneste og HMS. AktiMed har et nettverk av spesialister innen ulike fagområder. Esso-avtalen Ny, eksklusiv avtale trådte i kraft 1/ med bedre betingelser på diesel, vask og rekvisita. Ved bruk av stasjonenes vaskekort kan de fleste stasjonene tilby hver 6. vask gratis. Søknadsskjemaer fås på stasjonene eller ved henvendelse til NT. Rabatt for kjøp over Esso Firmakort trekkes fra på fakturaen hver måned. ESSO firmakort (kredittkort) pumpepris ESSO Card (kredittkort minibuss/maxitaxi ) listepris Bensin 55 øre/l 45 øre/l Diesel 85 øre/l 140 øre/l Vask 35 % 35 % Rekvisita 15% 15% Taxiskolen Tilbyr kurs for medlemmer av Norges Taxiforbund: Arbeidsrett HMS Internkontroll (mulig å få på WEB også) Service og holdninger (også for dine sjåfører) Konflikthåndtering (også for dine sjåfører) Presentasjonsteknikk Anbudsforståelse Organisasjon og ledelse Regnskapsforståelse Sykepengeordningen ØKONor Regnskapstjenester for din drosjebedrift. Vi lager kurs etter ditt ønske! I tillegg har vi NKIs løyvekurs og vi kan kjøre kjennskaps-prøver for din sentral. For mer informasjon se vår nettside; STENA LINE Rabbater på cruise med Stena Line elkjøp business Med ditt medlemsskap i Norges Taxiforbund får du rabatt på det meste hos ElKjøp Business på nett. MERCEDES-BENZ NORGE Bertel O. Steen AS v/ Mercedes-Benz Norge og Norges Taxiforbund har inngått en landsdekkende avtale om rabatt ved kjøp av Mercedes og Peugeot. NORGES TAXIFORBUND Juridisk bistand Etter gitte retningslinjer yter Norges Taxiforbund juridisk og faglig bistand til sine medlemmer innen områdene som omhandler: Yrkestransportloven med forskrifter Vedtekter og reglementer Løyvesaker Transportfaglige spørsmål Tvistesaker Ran- og voldssaker Trafikkskader og forsikrings forhold Arbeidsrettslige forhold Bilsaker, kjøp- og garantiforhold Ulike kontraktsforhold Økonomiske krav mm Fond Fond for etterlønn ved dødsfall og sluttvederlag: Etter søknad dekkes medlemmets utgifter, utbetalt i henhold til Taxioverenskomstens 8 og 9. 2 måneders lønn ved dødsfall etter 3 års heltidsansettelse og slutt i arbeidsforhold etter 10 års ansettelse og fyllte 50 år. Fond for etterlatte (kr ,-): Ved aktive medlemmers dødsfall. Fond for rans og voldsofre (kr.5000,-): Yter en engangsstøtte til medlemmer som har vært utsatt for ran og/eller overfall, etter gitte kriterier. Høybakkenfondet: Yter økonomisk støtte til medlemmer av NT som blir innblandet i trafikkuhell, som resulterer i tiltalebeslutning mot vedkommende. Fondet kan også iverksette andre hjelpetiltak etter uhell som dette. (Ekstern juridisk bistand) Fondet for markedsføring og informasjon (inntil kr ,-): Fondet har til oppgave å yte støtte til: - Informasjonstiltak rettet mot myndigheter, oppdragsgivere, media og medlemmer - Markedsføring - Produktutvikling - Organisasjonsutvikling Fond for bedriftsansvar (inntil kr ,-): Kan dekke erstatning ved skader i forbindelse med arbeidet som faller utenfor bilansvarsloven og som ikke dekkes av eventuelle andre forsikringer som løyvehaveren måtte ha. Skademelding fås hos NT, og skal behandles av fondsforvalterne i NT.

17 Returadresse: Norges Taxiforbund P.b Etterstad Oslo ISSN Originalbygget Mercedes-Benz Sprinter Transfer 45. Garanti 4 år/ km. (Garantien gjelder hele bussen, ikke bare drivlinjen). Sprinter er bilen som gir deg trygghet. Trygghet for at du har nok plass, topp komfort og overlegen driftssikkerhet. Trygghet for at du med ekstrautstyr og seteløsninger kan tilpasse bilen slik at den passer nøyaktig ditt behov. Motoralternativene er siste generasjons CDI-dieselmotorer fra 109 til 204 hk. Du kan velge mellom 6-trinns manuell girkasse eller 5-trinns automatgirkasse som gir optimal kraft og driftsøkonomi. Sprinter kan leveres med det overlegne 4-hjulsdriftsystemet 4MATIC en trygghet for at du alltid vil ligge foran. Sprinter, gj.snitt forbruk 0,82-0,87 l/mil, CO g/km. Importør Bertel O. Steen AS.

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Min rolle Administrerende direktør i Norgestaxi AS Styremedlem i Taxikurir Stockholm AB Styreleder i Norgestaxis sentraler

Detaljer

Høringsuttalelse - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften

Høringsuttalelse - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften Mottaker Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Norge Deres ref.: Vår ref.: 2017/0330-2 Saksbehandler: Saksansvarlig: Elisabeth Steckmest Gjermund Nese Dato: 06.11.2017 Høringsuttalelse -

Detaljer

Politisk notat : 25. april 2012

Politisk notat : 25. april 2012 Politisk notat : 25. april 2012 NTs ønsker for drosjepolitikken Norges Taxiforbund mener de varslede endringer i Yrkestransportlov og tilhørende forskrift (høringsnotat av 9/2 2012) bør benyttes til en

Detaljer

Tillatelse til utvidet bruk av overtid etter arbeidsmiljøloven 10-6 sjette ledd

Tillatelse til utvidet bruk av overtid etter arbeidsmiljøloven 10-6 sjette ledd VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.12.2016 2016/43174 DERES DATO 18.10.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Kjersti Marie Gjerd tlf 476 42 023 DERES REFERANSE 2010/1402-21/GUKI Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Att. Terje

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold TØI rapport 646/2003 Forfatter: Jon-Terje Bekken Oslo 2003, 41 sider Sammendrag: Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold Bakgrunn og problemstilling Drosjenæringen har de siste

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER 2011 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER Vestfold fylkeskommune Regionalavdelingen 10.01.2011 INNHOLD Kap.I Generelt 1 Myndighet/delegasjon 2 Formål Kap.II Virkeområde

Detaljer

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: Drammen Taxi og Øvre Eiker Taxis søknad om dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Oslo Taxi Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Sundvollenerklæringen «Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig sammfunnsoppdrag.» «utarbeide

Detaljer

Generelt budskap: Helhetlig gjennomgang, fokus på drosjenes samfunnsrolle Tverrpolitisk revisjon av lovverket, forutsigbare rammevilkår.

Generelt budskap: Helhetlig gjennomgang, fokus på drosjenes samfunnsrolle Tverrpolitisk revisjon av lovverket, forutsigbare rammevilkår. 1 Notat, 22. februar 2013 NTs innspill til lov- og forskriftsendringer. Ref: Høringsuttalelse av 9. mai 2012, notat Oppfølging av dialog med Samferdselsdepartementet til politisk ledelse, 8. juni 2012.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg.

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg. Vår ref.: Dato: 12/1551 07.10.2013 Sammendrag Saksnummer: 12/1551 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 22. mars 2013 Klager mener at manglende jobbforespørsler fra bemanningsselskapet

Detaljer

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 Sammendrag: Oppland Skyss og Informasjon AS er gitt midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

FORSKRIFT OM ARBEIDSTID FOR SJÅFØRER OG ANDRE INNENFOR VEGTRANSPORT

FORSKRIFT OM ARBEIDSTID FOR SJÅFØRER OG ANDRE INNENFOR VEGTRANSPORT Statens vegvesen FORSKRIFT OM ARBEIDSTID FOR SJÅFØRER OG ANDRE INNENFOR VEGTRANSPORT Fra 1. juli 2005 gjelder det nye regler for hvordan transportvirksomheter skal organisere arbeidstiden til sine sjåfører.

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune Pendlerundersøkelsen 213 Intervju med 5 pendlere i Dønna Kommune Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Undersøkelsen skal avdekke pendlerne i Dønna sin opplevelse og vurdering av forholdene

Detaljer

V Oppland Skyss og Informasjon AS - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2

V Oppland Skyss og Informasjon AS - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 V2001-54 20.06.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: Oppland Skyss og Informasjon AS` søknad om dispensasjon til å inngå prisforhandlinger

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - Hundvågtunnelen

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - Hundvågtunnelen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.04.2017 2017/8664 DERES DATO 06.03.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Petter Randa Bøe tlf 48271750 DERES REFERANSE BMO Tunnelsikring AS Industriveien 1 3010 Kongsberg Att. Hilde Aasland

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Petter Hammarstrøm. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /6

SÆRUTSKRIFT. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Petter Hammarstrøm. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /6 SÆRUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/9052-2 Saksbehandler Petter Hammarstrøm Høring - endring av yrkestransportloven - Unntak fra løyveplikt for samkjøring, heving av øvre aldersgrense for å ha drosjeløyve og

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - TT Pukk AS, prosjekt "E18 Rugtveit/Dørdal"

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - TT Pukk AS, prosjekt E18 Rugtveit/Dørdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 11.10.2017 2017/32807 DERES DATO 04.10.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Kine Herland tlf 98479519 DERES REFERANSE TT Pukk AS Doneheia 138 4516 MANDAL Att. Tina Åsland Samtykke til gjennomsnittsberegning

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid K. Bull AS/ Regjeringskvartalet i Oslo

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid K. Bull AS/ Regjeringskvartalet i Oslo VÅR DATO VÅR REFERANSE 10.10.2017 2017/20013 DERES DATO 22.03.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingeborg Sofie Hansen tlf 459 74 409 K. BULL AS Haavard Martinsens vei 29 0978 OSLO Att.: Glenn Trandum

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Molde Kommune Vintervedlikehold, gatefeiing og renhold

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Molde Kommune Vintervedlikehold, gatefeiing og renhold VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.02.2017 2017/12455 DERES DATO 16.02.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Molde Kommune - Molde Bydrift Rådhusplassen 1 6413 MOLDE Att. Randi Gujord

Detaljer

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.12.2016 2016/46821 DERES DATO 22.11.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Ingelin Gammersvik tlf 99243849 DERES REFERANSE Bryggerhuset Syd AS Storgata 2A 1767 HALDEN Att. Mona Johansen Avslag

Detaljer

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Lervåg Asfalt og Utleie (ENK) - Ryfylketunnelen

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Lervåg Asfalt og Utleie (ENK) - Ryfylketunnelen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.05.2017 2017/19815 DERES DATO 02.05.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Lervåg Asfalt og Utleie 6629 TORJULVÅGEN Att. Harry Lervåg Avslag på søknad

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? www.lomedia.no ADVARSEL! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Porr Norge Infrastructure/ Prosjekt Loftesnes bru i Sogndal kommune

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Porr Norge Infrastructure/ Prosjekt Loftesnes bru i Sogndal kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.03.2017 2017/13494 DERES DATO 24.02.2017 VÅR SAKSBEHANDLER DERES REFERANSE Ingeborg Sofie Hansen tlf 459 74 409 PORR NORGE INFRASTRUCTURE Hoffsveien 1C 0275 OSLO Att. Przygodzki

Detaljer

DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV

DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201203743-17 Arkivnr. 832 Saksh. Vedvik, Anne Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 26.11.2012 06.12.2012 DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Løten kommune, Sykehusvegen 2 (Lykkebo) og 12 (inkludert avlastning)

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Løten kommune, Sykehusvegen 2 (Lykkebo) og 12 (inkludert avlastning) VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 26.06.2017 2017/4745 DERES DATO 13.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Ingelin Gammersvik tlf. 99243849 DERES REFERANSE Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Att. Marianne Eidem Samtykke

Detaljer

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 01.11.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gunn-Berit Gjevestad, tlf. 91102722 GORAN'S HJØRNE AS Hestehoven 1 3930 PORSGRUNN Orgnr 916162588 Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS Vi viser

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ALMINNELIG ARBEIDSTID UBCONNECT XP AS UTVIDELSE OG OPPDATERING AV NETTVERK

SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ALMINNELIG ARBEIDSTID UBCONNECT XP AS UTVIDELSE OG OPPDATERING AV NETTVERK VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 15.09.2017 2017/25566 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 UBCONNECT XP AS Stålfjæra 9 0975 OSLO Att. Ørjan Rolness SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren Hovedutvalget har ingen merknader til øvrige forslag i høringsnotatet

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren Hovedutvalget har ingen merknader til øvrige forslag i høringsnotatet Saksframlegg Vår saksbehandler Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Vår referanse 2017/15075-5 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for samferdselssektoren 16.11.2017 Vedlegg: 1 Høringsbrev fra samferdselsdepartementet

Detaljer

Vi har i det følgende kommentert forslaget i den rekkefølge de er omtalt i høringsnotatet.

Vi har i det følgende kommentert forslaget i den rekkefølge de er omtalt i høringsnotatet. ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER Arbeidsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Oslo, 08.02.2013 Vår ref. 44466/HS50 Deres ref. 1274229 Høringssvar - Tiltak mot ufrivillig deltid Det vises til brev av

Detaljer

Tale-strategiene som endrer alt

Tale-strategiene som endrer alt Tale-strategiene som endrer alt STØRSTE FRYKT: Å ta ordet i forsamlinger. AV: TERJE NORDKVELLE, sertifisert coach, kursinstruktør og tidligere NRK-programleder. September, 2017. Denne boka tar deg omtrent

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Kvalitetshåndbok for offentlig betalt transport Skoleskyss, spesialskyss og TT-kjøring

Kvalitetshåndbok for offentlig betalt transport Skoleskyss, spesialskyss og TT-kjøring for offentlig betalt transport Skoleskyss, spesialskyss og TT-kjøring Versjon 2.1 Kristiansand, 17.7.2009 Innholdsfortegnelse. 1 Innledning...3 2 Fellesdel...3 3 Definisjoner...3 3.1 Pasientreiser...3

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

V Konkurranseloven Hedmark Taxi AS - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V Konkurranseloven Hedmark Taxi AS - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2001-53 20.06.2001 Konkurranseloven 3-9 - Hedmark Taxi AS - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Hedmark Taxi AS er gitt midlertidig dispensasjon fra forbudet

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

På grunn av at virksomhetene har sendt en felles søknad, har vi valgt å treffe to likelydende vedtak.

På grunn av at virksomhetene har sendt en felles søknad, har vi valgt å treffe to likelydende vedtak. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.01.2016 2015/1133 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Dorthe Henden Clark tlf 938 50 888 DERES REFERANSE «REF» «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «UTLANDSADRESSE»«POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Saknr. ottlo^zz Dok.nr. O 3 APR Arkivnr. g J^ ^aksh. /< /A/V Eksp.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Saknr. ottlo^zz Dok.nr. O 3 APR Arkivnr. g J^ ^aksh. /< /A/V Eksp. HORDALAND FYLKESKOMMUNE 07000 BergenTaxL Hordaland Fylkeskommune Samferdselsavdelingen Postboks 7900 Bergen Ref: 200706922-16/832/KINY Saknr. ottlo^zz Dok.nr. O 3 APR 2008 Arkivnr. g J^ ^aksh. /< /A/V

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Barnevernet 1 Problemstilling: Hvilke regler må barnevernet forholde seg til, og hvordan påvirker dette deres arbeid. Oppgaven I 2011 kom over 14 000 nye barn

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2012 13.8.2013 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2012/2013. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Ntt Com Security (Norway) AS

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Ntt Com Security (Norway) AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.07.2017 2017/16511 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingeborg Sofie Hansen tlf 459 74 409 NTT SECURITY (NORWAY) AS Postboks 721 Stoa 4808 ARENDAL Att. Åge Aanjesen

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 V1999-54 24.08.99 Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: De fire bedriftene ASAK AS, A/S Kristiansands

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48

ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48 ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48 Norgestaxi er opptatt av å rekrutere sjåfører som snakker godt norsk, er service innstilte og som har god lokalkunnskap.

Detaljer

www.forbrukeradvokaten.no Ola Fæhn Forbrukeradvokaten Forbrukersaker, forsikringstvister og boligkrangler

www.forbrukeradvokaten.no Ola Fæhn Forbrukeradvokaten Forbrukersaker, forsikringstvister og boligkrangler 2013 Ola Fæhn Forbrukeradvokaten Forbrukersaker, forsikringstvister og boligkrangler Valg av produkter www.forbrukeradvokaten.no Ville dere omlakkert en bil hvis jeg kom med lakken jeg ville dere skulle

Detaljer

TILLATELSE TIL UTVIDET OVERTIDSARBEID - VEIDEKKE INDUSTRI AS, MOBILE ASFALTFABRIKKER

TILLATELSE TIL UTVIDET OVERTIDSARBEID - VEIDEKKE INDUSTRI AS, MOBILE ASFALTFABRIKKER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.09.2017 2017/33467 DERES DATO 15.08.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Kine Herland tlf 98479519 DERES REFERANSE VEIDEKKE INDUSTRI AS Postboks 508 Skøyen 0214 OSLO Att. Jonny Berge TILLATELSE

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Wema System AS

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Wema System AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.04.2017 2017/15738 DERES DATO 08.03.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Eva Duesund tlf 90157842 DERES REFERANSE WEMA SYSTEM AS Lønningsflaten 21 5258 BLOMSTERDALEN Att. Petter Vikan Tillatelse

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft / /68057/2015 EMNE N12 Telefon

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft / /68057/2015 EMNE N12 Telefon Se egen mottakerliste Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft 17.04.2015 2014/24198-2/68057/2015 EMNE N12 Telefon 22055481 Deres dato «REFDATO» Deres referanse «REF» Høring

Detaljer

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken.

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 26.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Vedlegg 1 PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Bruk av lokkepriser i markedsføringen I ekombransjen er det forholdsvis vanlig at det foretas prismarkedsføring av enkeltelementer som

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 28.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2013 5.6.2014 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2013/2014. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postmottak@asd.dep.no Endringer i arbeidsmiljøloven Norges Kommunistiske Parti (NKP) i Østfold

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?

Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene? TØI-rapport 1054/2010 Forfatter(e): Frode Longva, Oddgeir Osland, Merethe Dotterud Leiren Oslo 2010, 39 sider Sammendrag: Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?

Detaljer

2 Søndagsåpne butikker?

2 Søndagsåpne butikker? Dette notatet er et utdrag fra Norsk Ledelsesbarometer 13. Norsk Ledelsesbarometer publiseres normalt i to deler, en lønnsdel som ble publisert i vår, og en mer generell del som publiseres i sin helhet

Detaljer

Agenda. Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler. Regulering, virkning og tiltak. Manglende prisinformasjon og tiltak

Agenda. Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler. Regulering, virkning og tiltak. Manglende prisinformasjon og tiltak Tiltak for å styrke konkurransen i drosjemarkedet BECCLE 15. Mai 2012 Øyvind Nilssen Agenda Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler Regulering, virkning og tiltak Enkeltreisesegmentet Manglende

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Grieg Seafood Finnmark AS, settefiskanlegg Landersfjord

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Grieg Seafood Finnmark AS, settefiskanlegg Landersfjord VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2016 2016/27561 DERES DATO 10.06.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit Tlf. 93032901 DERES REFERANSE GRIEG SEAFOOD FINNMARK AS Postboks 1053 9503 ALTA Avslag på søknad

Detaljer

KOLLEKTIV LEVERANSE. Til: Sameiet Kanalen. Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark.

KOLLEKTIV LEVERANSE. Til: Sameiet Kanalen. Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. KOLLEKTIV LEVERANSE Til: Sameiet Kanalen Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. Tilbud til: Sameiet Kanalen Get box Mikro, markedets minste og stiligste tv-boks. Denne boksen

Detaljer

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Om når regjeringens kreftgaranti vil være en realitet, med henvisning til målsettingen om at det skal gå maksimalt

Detaljer

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business.

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business. 13 tips for å lykkes med Skype for Business Skype for Business er ikke bare en ny type telefonsentral eller et nytt videosystem. Det er en mulighet for å jobbe sammen på en ny måte. Men det kommer ikke

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vår ref.: Dato: 11/402 10.04.2013 «Ulovlig forskjellsbehandling av taxikunder med rullestol» Ombudet mottok en henvendelse om at kunder hos OsloTaxi som må sitte i rullestolen under transport må betale

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor?

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Fafo-frokost 13.mai 2009 Marjan Nadim og Guri Tyldum Someone who cares Problemstilling: Sårbarhet og utnytting

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ARBEIDSTID - HAUGHOLT ANLEGGS SERVICE AS - K11 - E39 SVEGATJØRN - RÅDAL

AVSLAG PÅ SØKNAD OM GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ARBEIDSTID - HAUGHOLT ANLEGGS SERVICE AS - K11 - E39 SVEGATJØRN - RÅDAL VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.03.2017 2017/14171 DERES DATO 28.02.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Jarle Berggraf tlf 41623826 DERES REFERANSE HAUGHOLT ANLEGG'S SERVICE AS Gjerstadveien 1704 4980 GJERSTAD Att. Anna

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer